P. 1
D70-Hu

D70-Hu

|Views: 14|Likes:
Published by Jónás Gergő

More info:

Published by: Jónás Gergő on Nov 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2011

pdf

text

original

Nikon

Fenykepezes a Nikon

DIGITALIS FENYKEPEZOGEPPEL

(E:

io az alabbi utmutatokat tartalmazza . . v ........ <J ..... at ezeket, hogy a legtbbbet ki hozhassa a

utat6 a Nikon digitalis fenykepez6gep nBK'~[)ejalnIa5aJlI, az els6 felvetelek elkeszltesetol a kepek 5:I'tt:INITtl:CAltl ismerteti a szukseqes tudnivalokat.

fenykepez6geppe/

digitalis fenykepez6geppe/ (ez az utm uta to) ep hasznalatat.

ephez mellekelt szoftverrel kapcsolatos rencia CD tartalmanak meqjeleniteserol a

~ ..... ·"",e .... lln,,",:alravaCl az alulateresztd szuran

\.V'..J.Jugi lepest megtett annak erdekeben, hogy anyag ne lephessen erintkezesbe az alulatereszto azonban ugy terveztOk, hogy azt cserelheto .,... .... \" ....... u'~~.;),q' .: !i;~a. lJ'~Llt-:'1 anyag az objektfvek levetelekor es cserejekor is a .fv:r\.-H."\"7 ...... rt"'pbe idegen anyag kerul, az hozzatapadhat

ykepezesi korulmenyek kozott lathato lehet a ...... epez6gepbe kerulesenek elkerulese erdekeben

eL::etben ne csereljen objektfvet. A fenykepezcqep vedelrne ncs' rajtaaz objektfv, mindig tegye fel a mellekelt zarosapkat, aztminden szennyez6dest61.

Haazalulat(;:reszt6sz0r6reidegen anyag kerul; akkortisztftsa meg a szurot a 194-195. oldalon lelrtaksterint, ille1ve tisztlttassa azt meg egy Nikon altai erre feljogosftott szervizben.Haegykepene?etleglathat6 aszurore tapadt idegen anyag, akkor a kepet kljavfthatja a (kOl6n megvasarolhat6) Nikon Capture 4 (4.1 vagy ujabb verzi6) szoftver vagyegyes, harmadik fel altai forgalmazott kepszerkeszto program segftsegevel.

Mindenekelott olvassa el a ii-v oldalakon talahato figyelmezteteseket, elofrasokat es megjegyzeseket.

I

Sajat es rnasok, illetve a Nikon fenykepezcqep seruleseinek elkerUlese erdekeben a terrnek hasznalata elott olvassa el alaposan az alabbi biztonsaqi megjegyzeseket. Tartsa a biztonsaqi megjegyzeseket olyan helyen, ahol a fenykepezoqep osszes hasznaloja elolvashatja azt.

Az alabbi ikon jeloli azokat az ebben a fejezetben felsorolt fiqyelmezteteseket, amelyek figyelmen klvUI haqyasa negatlv kovetkezrnenyekkel [arhat:

At, Ne nezzen a napba a kereson keresztUl Ha a kereson at a kozvetlenul a napba vagy mas eros fenyforrasba nez, az maradand6 lataskarosodast okozhat.

~ Hibas rnukodes eseten azonnal kapcsolja ki

Ha a terrnek vagy a mellekelt AC adapter szokatlan szagot vagy fustot bocsat ki, a tuz elkerulese erdekeben azonnal huzza ki a (kulon meqvasarolhato) AC adapter csatlakozojat. illetve vegye ki az akkum ulatort. A tovabbi hasznalat balesetet vagy serulest okozhat. Az akkumulator eltavolttasa utan egy Nikon szervizben ellenorlztesse az eszkozt.

A Ne hasznalja gyulekony gaz jelenleteben Ne hasznaljon elektromos eszkozt olyan helyen, ahol qyulekony qaz van jelen, mert ez tOzet vagy robbanast okozhat.

A Soha ne akassza gyermekek nyakaba a fenykepezogepet

A fenykepezoqep szfja a gyermek nyaka kore csavarodhat es fulladast okozhat.

. .

/I

A Ne szedje szet

A termek belso reszeinek erintese serulest okozhat. Hibas mukodes eseten a termeket csak szakkepzett szerelovel javfttassa. Ha a termeket leejtette, vagy eqyeb m6don meqserult vagy eltorott, es a belseje hozzaterhetove valt, vegye ki az akkurnulatort es/vagy huzza ki az AC halozati adapter csatlakozojat, majd ellenoriztesse a fenykepezoqepet egy Nikon szervizben.

,A Fokozott figyelemmel kezelje az

akkumulatorokat

Nem rneqfeleld hasznalat eseten az akkumulatorokszivaroqhatnak es fel robbanhatnak. Az akkumulatorok hasznalatakor kovesse az alabbi elofrasokat:

• Az akkurnulator csereje elott kapcsolja ki a fenykepezoqepet. Ha AC adaptert hasznal. huzza ki annak csatlakozojat.

• Csak ehhez az eszkozhoz jovahaqyott tipusu akkumulatorokat hasznajon. Ne keverjen ossze kOlonbozo koru es npusu akkumulatorokat.

• Ne probalja fejjel lefele vagy fordftva behelyezni az akkumulatort.

• Ne zarja rovidre es ne szedje szet az akkurnulatort.

• Ne tegye ki nyflt lang vagy nagy meleg hatasanak az akkumulatort.

• Ne merftse vfzbe, illetve ne tegye ki nedvesseq hatasanak az akkurnulatort .

• Az akkurnulator szallttasakor helyezze fel az erintkezok vedofedelet. Ne szallltsa es ne tarolja az akkurnulatort fern tarqyak, peldaul nyaklanc vagy hajcsatok mellett.

• A teljesen lemerUlt akkumulator

szivaroqhat, A termek karosodasanak elkerulesere vegye ki az akkurnulatort, ha az teljesen lemerUIt.

• Hasznalaton kivUI tegye fel az erintkezok fedelet es tarolja az akkumulatort huvos helyen.

• Kozvetlenul hasznalat utan, vagy hosszabb ideju uzemeltetes eseten az akkumulator felmelegedhet. Az akkumulator kivetele el6tt kapcsolja ki a fenykepezoqepet. es hagyja az akkumulatort lehulni,

• Azonnal hagyja az akkumulator

hasznalatat, ha azon barrnilyen szokatlan jelenseqet eszlel - peldaul elszinezodest vagy deformalodast.

Hasznalla a megfelelo kabeleket

Ha a bemeneti es kimeneti csatlakoz6khoz kabeleket csatlakoztat, a megfelel6 mukodes erdekeben mindig a rnellekelt vagy a kUI6n rneqvasarolhato Nikon csatlakozokabeleket hasznalja.

Tartsa tavol a gyermekektol

KUI6n6sen Ugyeljen arra, nehogy a gyermekek a szajukba veqyek es lenyeljek az akkurnulatort vagy eqyeb apr6 tartozekokat.

~ A memoriakartyak eltavolttasa

A mernoriakartyak hasznalat alatt felmelegedhetnek. Figyeljen erre, amikor a rnemoriakartyat kiveszi a fenykepezoqepbol.

~ A CD-ROM-ok

A szoftvert es a hasznalati utrnutatokat tartalmaz6 CD-ROM-okat ne jatssza Ie audio CD-lejatsz6n. A CD-ROMok lejatszasa audio CD-lejatsz6n hallasserulest vagy az adott eszkoz karosodasat okozhatja.

~ A vaku hasznalatakor legyen ovatos

Ha a vakut a fot6alany szernehez tul k6zel hasznalja. a fot6alany ideiglenes lataskarosodast szenvedhet. KUI6n6s figyelemmel JarJon , el gyermekek fenykepezesekor, ilyenkor a vakut leqalabb egy rneterre hasznalja a fot6alanyt61.

A A keresd hasznalatakor

A keres6 melletti dioptria korrekci6s csuszka hasznalatakor viqyazzon, nehogy az ujiaval veletlenul rneqsertse a szernet.

A Ne erintse meg a folyadekkrlstalyt

Ha a monitor szettorik, legyen 6vatos, nehogy az uveqszilankok seruleseket okozzanak, es figyeljen arra, hogy a folyadekkristaly ne kerulhessen a szernebe, szajaba vagy a borere.

III

S ., bi , , d k' b

ajat iztonsaqa er e e en .

Meqjeqyzesek , .

II IV

Bevezetes - 11................... 1

Attekintes......................................................................................................... 2

lsmerkedes a fenykepezoqeppel . 3

Az elsa Iepesek :............................................................................ 13

A szfj felftizese 13

Az akkurnulator behelyezese ;................................................. 14

EgyszerO beallltas 16

Az objektfv felhelyezese 18

A mernoriakartyak behelyezese :........................................ 20

Bevezetes a fotozasba .; .

E "f' ke ,

gyszeru eny epezes .

1 I" A AUTO ' d k' , It' , d ' It' t' , I

· epes - z.a. mo Iva asz asa a mo va asz 0 arcsava .

2 I" Af' k' ", I"k' 't'

· epes - eny epezogep e 0 eszl ese , .

3 I" A f' k' ", b ' II't'

· epes - eny epezogep ea I asa .

4. lepes - A kep rneqkornponalasa .

5. lepes - Elesseqallrtas .

6. lepes - A felvetel elkeszftese .

E ".. , ,

gyszeru visszajatszas .

D· . '1' k

Iglta IS programo .

Felvetelkeszites ~.II •••••• ~ ••••••••••••••••

A fenykepezesi opciok alkalrnazasa .

A rnenuk hasznalata .

K' .", ke ,

epmlnoseg, epmeret .

K' .",

eprnrnoseq .

Keprneret · .

Erzekenyseg (ISO. meqfeleles) .

Feher-eqyensuly ; .

A feher-eqyensuly finomhanqolasa .

A felhasznaloi feher-eqyensuly .

A kepek feldolqozasa .

Ak"" iok b'

epjavtto OpClO testre sza asa .

A felveteli mod kivalasztasa .

Elessegallitas ~ ~ .

Elessegallftasi mod .

A fokuszterulet kivalasztasa .

A'I ' .. 't'

z e esseg rogzl ese .

" . Az AF seqedfeny .

A t ti k ' I " II" . , t r •

z au oma I us e essega ttas saJa ossaqa: : .

M '1"1 ' '11't'

anua IS e essega I as .

.

VI

23 24 24 24 26 27 28 30 31 32

35 36 39 41 41 43 46 48 50 52 56 57 62 64 64 66 70 72 73 74

Expozlcio 75

Fenymeres 75

Expozfci6s m6d 76

Automatikus expozfci6 roqzites 84

Expozfci6 kornpenzacio 86

Sorozatok 87

Vakus fenykepezes........................................................................................... 94

Vakuszinkron m6dok. 95

A beepttett vaku hasznalata 97

Onkioldo mod 105

A tavkioldo hasznalata 107

Ketqornbos visszaalhtas 111

A visszajatszasrol bovebben., 113

Normal visszajatszas 114

Kepinformaciok 116

Tobb kep meqjelenttese: Index visszajatszas 118

A kepek naqyttasa: Visszajatszas naqyltassal 120

A kepek vedelme tortes ellen 121

A kepek torlese eqyesevel 122

Utm'utato a menukhoz 123

A Visszajatszas menu 124 .

Tories 124

A· ." ,. 126

visszajatszas mappaJa.... .

Automatikus elforqatas 126

Diabemutat6 127

A kepek elrejtese ~ 129

A nyorntatas elorendelese 130

A Fenykepezes menu 132

Kepfeldolqozas 132

Hosszuideju expozfci6 zajcsokkentessel 133

K' .", 134

epmlnoseg .

Keprneret 134

Feher-eqyensuly , 134

ISO erzekenyseg..................................................... 134

Felhasznaloi beallltasok 135

A Beallltas menu 155

Mappak 156

Fajl sorszarnozas 159

Forrnazas 160

Felhasznalo: (CSM) menu 161

Datum 161

..

VII

LCD fenyero 161

Tukor felcsapasa : 162

Video rendszer 162

Nyelv 163

Megjegyzesek a kepekhez 163

USB : ~ 165

Referenciakep a porrnentesfteshez 166

Firmware verzio 167

A kepek elforqatasa 168

Csatlakozasok e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 169

V· . " I' ., 170

tsszajatszas a te evrzion .

Csatlakoztatas a szarnltoqephez 171

A kepek nyomtatasa......................................................................................... 175

Hasznos tudnival6k 181

A fenykepezoqep beallltasai 182

K .. I .. "1 h ' ki , ,,, k 183

u on megvasaro ato leqeszlto .

Objektfvek a 070 fenykepezoqephez 183

Kulon meqvasarolhato vakuk 186

Egyeb kieqeszltok ;..................................... 190

A fenykepezoqep karbantartasa 193

Hibakeresesi seqedlet ~ 198

Muszaki adatok 201

Tei rgym utato...................................................................................................... 206

VIII

EI6keszOletek

Ez a fejezet az alabbi reszeket tartalmazza:

A ttekin tes

Ez a resz ismerteti a Hasznalati utrnutato feleplteset es a benne alkalmazott szimb6lumokat.

lsmerkedes a fenykepez6geppel

Bemutatja a fenykepezoqep kOl6nb6zo reszeit es funkci6it, es jelzi hogy melyik oldalon talalja az azokkal kapcsolatos inforrnaciokat,

Az els6 tepesek

Ez a fejezet bemutatja a fenykepezoqep elokeszltesehez szO kseqes lepeseket: az akkumulator es a mernoriakartya behelyezeset, az objektfv es a szfj felhelyezeset, a datum es az ido, valamint a nyelv beallltasat.

hogy rneqvasarolta a Nikon D70 cserelheto objektfves tukorrelexes digitalis fenykepezoqepet. Ez a hasznalati utmutato azert keszult, hogy seqltseqet nyujtson Onneka Nikon digitalis fenykepezoqep hasznalatahoz. Hasznalat elott alaposan olvassa at ezt a kezikonyvet, es a termek hasznalatakor is rnindiq tartsa keznel,

A informadok konnyebb rneqkereseset a kovetkezo szimb61umok segftik:

iLij,i~ji.t~ •• 01.;lijllil,t"M.tj}.~Me'

Fontes esemenyek - pI. eskUv6, hosszu utazas - el6tt keszltsen probafelveteleket, hogy megbizonyosodhasson a fenykepezoqep problernarnentes mukodeserol. A Nikon semmilyen felelosseqet nem vallal a termek hibas mukodesebol ered6 karokert vagy profitkiesesert.

i~jlM'l'ilKa.~t.J;i'aatA!Ii

A Nikon "Tanulas egy eleten at" filozofiajanak ertelrneben a forgalomban lev6 terrnekekkel es azok hasznalataval kapcsolatban, folyamatosan frissftett tartalommal

az alabbi honlapokon talal informaciot: .

• vasarloknak az Amerikai EgyesUlt Allamokban: http://www.nikonusa.com/

• vasarloknak Europaban: http://www.europe-nikon.comlsupport

• Vasarloknak Azsiaban. Oceaniaban. Kozep-Keleten es Afrikaban: http://wwwnikon-asia.coml l.atoqasson el ezekre az oldalakra, hogy tippeket es valaszokat kapjon a gyakran feltett kerdesekre. es hogy a legfrissebb termekekrol. illetve a digitalis tenykepezesrol olvashasson. Iovabbi informaciot a legk6zelebbi Nikon markakereskedesben kaphat. A rnarkakereskedesekrol az alabbi honlapon olvashat:

http://wwwnikon.hu/

.;mWi~i:l)g".~;liji%~~.i~~g;~.h\~~;~it1tjii~

Ha elveszitene ezt az utrnutatot. akkor egy Nikon markaszervizben df] elleneben ujat rendelhet.

Szanjon ra nehany percet es ismerje meg a fenykepezoqep kezel6szerveit es kiielzeseit. Javasoljuk, hogy jelolje vagy jegyezze meg, hogy hoi talalhato ez a fejezet, mert az utrnutato tovabbi olvasasa soran is szukseqe lehet visszalapoznia ehhez a reszhez,

Szijcsat: ~ 13

F6kapcsol6: ~24

Exponalo gomb: ~ 12

Expozki6 kornpenzacio (£It) gomb: . tI! 86

Szijcsat: ~13

Modvalaszto tarcsa: lIi 10

LCD hattervilaqttas (e) gomb: El7 Forrnazas (Fo)mAT~) gomb: ~ 21

Vakupapucs: ~ 187

Keperzekelo sikjanak jelzese (-{7-): ~ 74

Fenyrneresi m6d (.a> qomb:

EE7s

Onkiold6 LED: ~ 105, 107

AF seqedfeny: ~ 72 Voros-szem effektus csokkento larnpa:

tyj 95

Seqedta rcsa: EIS 147

Melyseqelesseq ellenorzese gomb: ~ 76

Vaku kiold6gomb (0): tIS 97 Vakuszinkron m6d (0) gomb: ~97

Vaku expozici6 kornpenzacio

~ gomb: El1 02

lnfravoros jelerzekelo: ~ 107

DC-in csatlakoz6

(fedel alatt): I'j 170

Vide6 csatlakoz6

(fedel alatt): I'j 170

Objektlv kiold6gomb: ~ 19 Elessegallitasi m6d valasztokapcsolo: I'j 64

USB csatlakoz6

(fedel alatt): tyj 171

Akkumulatortarto fedelenek zarja: tyj 14

4

Visszaa ito kapcsolo: ~ 200

Szemkagyl6: !I 27

Keres6 ablaka: ~ 27

Dioptria korrekci6s csuszka: ~27

Felveteli m6d (B) gomb:~62

Formazas (F~RMAT~) gomb: ~21

Sorozat (GIl) gomb: ~ 87

Visszajatszas (D gomb:~ 114

Menu (III) gomb:~39

Erzekenyseg (ISO) gomb: ~ 46 Index (&I) qornb: tI! 118

Feher-egyensuly (WB) gomb: ~ 48 Vedelern (II) gomb: ~ 121

Sug6 (II) gomb: tV! 136

Kepminoseq/meret (QUAL) gomb: fl41 Vissza jatszas naqyrtassal (q) gomb: ~ 120 Jovahaqyas (Ill) gomb:~40

Monitor: fl13,193

AEI AF roqzltes (e) gomb: ~84

Valasztoqomb:

EE 12

Fotarcsa: fl147

Fokuszterulet valasztast enqedelyezo kapcsol6: t'l66

Tories (.) gomb:

EE 122

Memoriakartya foglalat fedele:~20

Memoriakartya

foglalat fedelenek zar]a: El20

Kartyamuveletet jelz6 LED: ~ 30

Zarido 76

Expozfci6 kornpenzacio erteke 86

Vaku expozfci6 kornpenzado erteke 1 02

Feher-eqyensuly beallltasa 50

Sorozatban exponalbato kepek

szama 87

Erzekenyseq (ISO) jelzese 46

Automatikus erzekenyseq jelzese 142

Akkutoltottseq jelzese 24

kuszinkron m6d 95

Kepminoseq 41

Kepmeret 43

Feher-eqyensuly m6d 48

Roqzftheto kepek

szarna 25

Mem6riapuffer rneqteleseiq

roqzltheto kepek szarna 62

Felhasznaloi feher-eqyensuly roqzltes

ielzese 52

avvezerles m6d jelzese 107

1/ K" (ha tobb mint 1 000 kep

roqzltheto) 45

Csippanas jelzese ~. 138

Blende (f/ertek) 76

Sorozat lepeskoze 87

PC m6d jelzese 172

Daturn/ido akkumulator jelzese 16

I

I ,

I ?

Vaku expozkio kornpenzado jelzese 1 02

Expozfci6 kornpenzacio jelzese 86

Program eltolas jelzese 77

AF m6d 139

F6kuszterOIet 66

AF-terOlet m6d 140

F' "., d 75

enymeresl mo .

Onkioldo jelzese 105

Tavkioldo jelzese 107

Sorozat elorehaladasanak jelzese .. 87

Sorozat jelzese 87

Felveteli m6d 62

iLl.,(ilta;.".11Vii.~,I;i"1

Ha megnyomja a e qombot, a kijelz6 hattervilaqltasa bekapcsol, es sotetben is leolvashatova teszi a kepernyot.

.1:: O. +.+. .kJ..... ' , .11 .. ' , 0 I,' "

!JTi\e;JiJJ~J4JiH .. ifi~~,lijli!;1r'a~'Jilt~ft;1i8Im~.

Ha a hatter tul vi lagos, az aktfv f6kuszterOIet ~ 66) feketen jelenik meg. Ha a hatter tul sotet, az aktfv fokuszterulet - a hatterhez viszonyftott rneqfelelo kontraszt beallrtasahoz szukseqes rovid ideig - piros szfnben lathato. ezaltal konnyebbe valik a kivalasztott f6kuszterOIet azonosltasa C vari-Brite" - valtozo vilagossagu f6kuszterOletek). Ezen kfvul a kereso ezen tetszes szerint bekapcsolhat6 pozkionalo haloval rendelkezik. Ha az On (Be) opciot valasztja ki a 8. Felhasznaloi beallltasnal (Grid display; fI3 144), akkor a keresoben megjelenik egy referencia halo. A halo kuionosen tajkepek komponalasakor es PC Nikkor objektfvekkel veqzett perspektfvakorrekci6 eseten hasznos.

A kereso tlpusanak sajatossaqakent elofordulhat. hogy esetenkent a kivalasztott f6kuszterOlett61 kiindul6 finom vonalak lathatok. illetve a kivalasztott f6kuszterOIet kiemelese soran a kereso kepernyoje piros szfnG lesz. Ezek a jelenseqek termeszetesek es nem utalnak hibara.

8 mm-es referenciamezo a kozepre

sulyozott fenyrnereshez 75

F6kuszkeretek (f6kuszterOletek) 66

Szpot fenyrneres merornezoje 75

Referencia hal6 (akkor jelenik meg, ha a 8. Felhasznal6i beallftasnal az On (Be) opci6 aktfv). 1 44

Elesseqallltas jelzese 28

Fokuszterulet 66

Af-terulet m6d 140

Automatikus expozkio (AE) roqzltes .. 84

FV (vakuertek) roqzltes jelzese 103

Zarido 76

lende (f/ertek) 76

Vaku expozfei6 kornpenzado jelzese 1 02 Expozkio kompenzacio jelzese ..... 86

Rogzftheto kepek

szarna 25

Mernoriapuffer rneqteleseiq

roqzltheto kepek szama 62

Felhasznaloi feher-eqyensuly roqzltes

jelzese 52

Expozido kornpenzacio erteke 86

Vaku expozfcio kompenzacio

erteke 102

PC mod jelzese 172

Vaku-kesz jelzes 97

Akkutoltottseq jelzese 24

. Expozlcios skala 82

Expozkio kornpenzacio ~ .. 86

Automatikus erzekenyseq jelzese 142.

"

K (ha tobb mint 1000 kep

roqzltheto) 45

~ ,A>~,~q.~ .• '*L,.ii~,L .. ·4G~ U m1~rA'StJE~@l~1K.!;P~~~:E"

A keresoben megjeleno fokuszterulet es a referencia halo (Fejlett elesseqallltas] kepernyo) magas hornersekleten kivilaqosodik, hidegben pedig elsotetul es lassubban reaqal. A kereso tobbi kijelzese melegben elsotetulhet es a valtozasokra lassabban reaqal. Szobahornersekleten az osszes jelzes norrnalisan rnukodik.

Mtt.~IHfth,hlt .• lW!I.'1t.iii

Ha az akkurnulator teljesen lernerul, vagy nines akkumulator a qepben, akkor a kereso kijelzesei hornalyossa valnak. Ez norma lis jelenseq, nem utal meqhibasodasra. Ha behelyez egy teljesen Ieltoltott akkurnulatort, akkor a kereso normalis rnukodese helyreall.

A Digitalis programokon kfvul - amelyek reven a modvalaszto tarcsa egyszerO elforqatasaval egy-egy tipikus felveteli helyzetnek meqfeleloen optmalizalhatja a beallltasokat - a D70 fenykepezoqep olyan expozfci6s uzemmodokkal rendelkezik, amelyek lehetove teszik a beallttasok tetszes szerinti modosltasat.

Digitalis programok

A Digitalis programok (" Digital Vari-Program ") automatikusan az adott felveteli szituadonak megfelel6en optirnalizaliak a beallltasokat, fgya kreatfv fenykepezeshez mindossze el kell forgatnia a m6dvalaszt6 tarcsat,

Q"~~'!.'~'~'~'!'~M~_~~?l»'.,",~; .• '_"'.'''w'''''MM'''M'''"'·"''''~''''.M'.M'·'#.'·''=''';_'''_"'''''''·'·''''''M'''''''=''''·'"''"'.·'"."=W,,~."=='"""'W';·;'·'·'

Ebben az egyszerOsftett Ozemm6dban a beallltasokat a

fenykepezoqep veqzi el. Hasznalata a diqitalis tOk6rrelexes fenykepezogepekkel meg csak ismerkedoknek javasolt.

! .. ~.~~~! .. ~~~J,~~.=~.~L,»_~~.".~~»»",.""W"~=' __ """~,,"'~m,",~w""·'·"·""~M»»·'"",""_,""'W~'='·'·'_'·"=·'·'·"·~··'·'·'·'·"*'«"~'M~W 'WN

Portrefelveteleket kesztt, amelyeken eleletlenfti a hatteret.

~ ra °kep ~ 32)

~_w=.,"~,~t@'"'"~'"'W"." __ '".,w",'~'='''''''''''''WWM'''''''''''" .. 0_""".W""'"'·'''·'>''''''''.''''~'_''M'''.',"'''''''=_'''''·W='''"·'''~'''=M·''·'''·''·''~·'··'~·_'0~'»''''W·''"'·''''''''''

Meqorzi a tajkepek reszletqazdaqsaqat,

Viragokr61, rovarokr61 es kis meretO targyakr61 keszfthet kozeli kepeket.

~,,~.e,~.~»(~'t,~~l"w"",w»''''_"'''''''''"''''''''M'''''''''_='«''="."'·'W'''''''~'',,,~,,~,,.,,·.,,,,.,,",,,''''mw''.m,..,,·,,.,,,,,,,,,"·"w".",.~·.·",",,.,,,,,,·,, .. ,,,,,",~,_

Meg6r6kfti a sportmozqasokat.

~"!j,~.~~,~!"~.,.«!~l~~e>mm ... ~.~l.,,,«.~*,..,.~ .. ,,,,,.,,,,".,.,.,"· ..... ""·."-,,.~"'"' .. ''' .. ,, .. ~''''=, .•. ,,.,"=''W''"'',. .. ·'0"",,."'"'~'''W''''''·w"»'.·m'·.'.''''·''.·.·

Ejszakai tajkepek fotozasahoz hasznalhato.

Portrefelvetelekhez qyenqen meqvilaqltott hatter elott,

10

Expozici6s m6dok

Ezekben az Ozemm6dokban szabadon m6dosfthatja a fenykepezoqep bealntasait, pl. a zaridot es a blendet, a vaku m6dot es a menOket.

~~f"~~g!~~a~=!~~"!~_!!!w~Jm2zt"""=<~= «w<'"<<M'.=Mm""~<'«"'''~=_,~~,_,~P"»=-:~"«'==

A fenykepezoqep a temanak megfelel6en automatikusan beallltja be az optirnalis expozfci6t. A zaridot es a blender a Program eltolas funkci6 seqltseqevel szabalyozhatja m 77), illetve beallfthatja az expozfci6 kompenzaci6jat m 86).

S Zarido elovalasztas ~ 79)

A'-~6~id;~;i'd6ik;I"-~~~-;g'f~'gy;~~th-;tj~~~-;~' moz'~~t: __ ~0

hosszu zaridokkel pedig elmo-sodotta teheti amozg6 temakat, es ezaltal mozgas benyomasat keltheti a kepen.

~,~J~~d~,~ et~v~~~!J~",,~ll""."'"'~,_m=«",="<.=w_~_~,~_'=_~m __ " __ '" A blende beatlltasaval csokkentheti a hatter reszleteinek elesseqet. illetve a melyseqelesseq novelesevel egyidejOleg a foternat es a hatteret is elesre allttnatja.

M Manualis expozici6 ~ 82)

= __ "<; ..... "".""'"Aj..,.:·""<:y;.;,m~:(,-= .... "'''''''v'':'*;·:·;< ... '''·''''''''''',''-'"',==·''''-:«<;:<·,,,'=MW''''''<:·:''"""";'''Y'-l~M'':o;", .... _;....",,,;·,,<-<-.~,,,,,,<~<,_,,,,,,;-.,.·.·.<,,''''''';C"";';''';'''~'''·d",v;.;'_:X":'';.:w,.;,<"",,,<m#w,:*::,,~~.,.,=;,;..<;:t: ...... .,.~~_&,<~~,

Ebben a m6dban a zaridot es a blender is kreatfv elqondolasa szerint allithatja be.

A valasztoqornb a fenykepezoqep menOiben val6 naviqaciora hasznalhato.

Kurzorrnozqatas fel

Alrnenu meqjelenttese, kurzorrnozqatas jobbra, vagy a kivalasztas jovahaqyasa

MGvelet visszavonasa es visszateres az ~.._

el6zo menube, vagy

kurzormozgatas balra

Kurzorrnozqatas Ie

!lA, ..

,,K,, ,','" "Ae """ ,',

WB});1I&.l0!J&."';~

A fenykepezoqep ketfokozatu exponalo gombbal rendelkezik. Ha felig

lenyomja az exponalo gombot, a fenykepezoqep beallltja az elesseqet es az expozfci6t. Amfg lenyomva tartja az exponalo gombot, a fenykepezoqep roqzltve tartja az elesseqet es az expozfci6t. A felvetel elkeszltesehez nyomja teljesen az exponalo gombot.

t

r.&'IA¥"'1al~C:'BilGIiJI!)~'" ~ __ {L.~,.:",M~L..,,, .. :.,,";,=-f .. ,~"AI\.

A fenykepezoqep menOiben az aktualisan kijelolt tetel kivalasztasahoz a • gombot is hasznalhatja. Egyes esetekre az ezen az oldalon felsorolt muveletek nem vonatkoznak.

r;s."tI,A,. ,," ' " '" '" "1." ,L.., • I~, I '

w .WtI1.1t~.a'.i![i:tlij"iljDlfill~lmUlijfA1IIfS[II.l~l:fil;!I!II,

Alapertelmezesben a fenykepezoqep 6 mp-ig veqzi az expozfci6s merest azt kovetoen, hogy elengedi az exponalo gombot. Enerqiatakarekossaqi okokb61 a zarido es a blende ertek a kijelzon. valamint a keresoben lathato osszes kijelzes kikapcsol (a meres automatikus kikapcsolasa). A meres automatikus kikapcsolasanak idozftese a 23. Felhasznaloi beallitasban m6dosfthat6 (Meter-off; t'!I153).

12

r:f .\\tmiCi;lai."li!~.i.i',e.ifdfill~

A fenykepezoqephez egy atlatszo muanyaq vedofedelet rnellekelnek (a BM-4 LCD monitor fedelet). amely arra szolqal. hogy hasznalaton kfvul, illetve szalutasko. vedje a monitort az esetleges szennyezodestol es serulesektol. A monitor vedofedelenek eltavolltasahoz tartsa stabilan a fenykepezoqepet, fogja meg a szeleinel a fedelet es a jobb oldali abranak megfelel6en 6vatosan huzza kifele a fedel aljat (CD). Miutan a fedel roqziteset kioldotta, 6vatosan lehuzhatja azt a monitorr61 ((~), majd az abranak megfelel6en eltavollthatja (0»).

A fedel visszahelyezesehez illessze a ket kiall6 reszt a monitor folotti bemelyedesekbe (CD), majd nyomja befele a fedel aljat. amfg az be nem kattan a helyere (0)·

'ii~;iii)Ii;W~iJjlW11,!j~~fi~fi;';1&M:"~'iIIAf%iiMi\~i

A D70 az alabbi akkumulatorral (elemmel) rnukodik:

• Kereskedelmi fogalomban kaphat6k.

• Nem tolthetok.

• Csak a mellekelt MS-D70 elemtart6val hasznalhatoak. Az abranak megfelel6- en helyezze be az elemeket a tart6ba.

CR2 Iftium elemek (3 db)

Kapcsolja ki a fenykepezoqepet

Az akkurnulator behelyezese es kivetele el6tt kapcsolja ki a fenykepezoqepet.

2 Nyissa ki az akkumulatortarto fedelet Csusztassa el a rbgzft6kart ~ allasba (G)), majd nyissa ki az akkumulatortarto fedelet (@).

~ QjM~~~aigalwaik;~!kr~~:.~.I~,"I;~l(~~li~~f.)~~~"I~"t~~{!~il~~,lmal~a1i"~i!~~i1i

Olvassa el es k6vesse a heszneleti utmuteto ii-iii. es 196-197. oldalain telelhetc, az ekkumuletorrel kapcsolatos tiqyetmezteteseket; valamint a meqveserolt ekkumuletorhoz (elemekhez) meltekeit kezetesi utmutetot.

14

3 Helyezze be az akkumulatort az akkumulato_r-t-a-rt-6-b-a-----_ Az abranak megfelel6en helyezze be az

akkumulatort az akkumulatortartoba.

4 Csukja vissza az akkumulatortarto fedelet Az akkurnulator hasznalat kozbeni kimozdulasanak elkerulese erdekeben biztonsaqosan

csukja be az akkumulatortarto fedelet.

B 6'1Mi;}ihh;~.!J4:I!j'~i~!iil;1t'~liM,~I!"IJ~~

Az akkumulator eltavolrtasa elott kapcsolja ki a tenykepezoqepet es allltsa nyitott allasba (~) a roqzltokart. Hasznalaton kivul tegye fel az EN-EL3 erintkezoinek vedofedelet.

rat :i!!;iB::iaiii:lim'ih

A CR2 elemek leqinkabb szobahornersekleten hatekonyak. Alacsony hornersekleten a CR2 elemeknek akar jelentos mertekben is csbkkenhet a kapacitasuk.

I: ".... ' 11'+ '

ili.!M:fi;iii}tjjil.tiii!'.iJli0Iii.~

A fenykepezoqep els6 bekapcsolasakor a monitoron megjelenik az 1.

lepesben lathato. a nyelv kivalasztasara szolqalo menu, a kijelz6n pedig villog a [IJ!olli3 ikon. Az alabbiak szerint valassza ki a nyelvet es allltsa be a daturnot es az id6t.

l.epjen be a Date (Datum) menube.

IIftsa be a Year ( v), Month (H6nap), Day (Nap), Hour (Ora), Minute (Perc) es Second (Masodperc) mez6k megfelel6 ertekeit. A tetel kivalasztasahoz nyomja meg a valasztoqombot balra vagy jobbra, a modositashoz pedig felfele vagy lefele,

l.epjen ki a Date menubol. A monitor kikapcsol.

ij~M~~~r~;·I~~llii:~~ •• ~ Ha az egyszeru bealhtas vegen nem nyomja meg a • gornbot, akkor a nyelvi beallltas menuje a fenykepezoqep kbvetkez6 bekapcsolasakor is megjelenik. A· boallitasi folyamat vegeig az C;-:.Iij:f4 ikon villog, es nem lehet felvetelt kesziteni. es a kezel6szervek sem hasznalhatok .

.Ali··~.~;~· ••• 'idiigh~ •. ~ ••• ~I~*~.:

A fenykepezoqep belso oraja egy fuqqetlen. ujratoltheto akkurnulatorrol uzernel. amelye szukseq szerint a f6 akkumulatorrol vagy a kulon meqvasarolhato EH-5 AC adapterr61 toltodik. Harom napi toltes utan az akku kb. egy honapiq biztosftja az ora mukodesehez szukseqes enerqiat. Ha a kijelz6n villog a [t]!.Iij3 ikon, a datum/ida akkurnulator lernerult. es a bels6 ora visszaall a 2004.01.01 00:00:00 datumra es id6pontra. Allitsa be a napot es a pontos id6t C,A Beallltas menu: Datum II (tyj '161 )).

~ :6.;;,i.'I\l~h~j~.l:i.I'lii'f;:.ji A tenykepezoqep belso oraja kevesbe pontes. mint a legtbbb karora vagy haztartasi

ora. Rendszeresen ellen6rizze a bels6 orat es szukseq eseten allltsa be a pontos id6t.

~ 1"~i.Mw;m;m1;ii.} A fenykepezoqep menuinek es uzeneteinek nyelvet a Beallltas menu Language (Nyelv) pontjaban modosithatja.

~ ;Ii;j,'~ • .iimm'!iia!i} A datum es az ido a Beallltas menu Date (Datum) pontjaban rnodoslthato.

'~;g;ifili~"i;:"~'M;i'!B;IIL1iiB!I;MifiiM~fi

A fenykepezoqep funkci6inak teljes kihasznalasa erdekeben a Nikon a G vagy

a D tlpusu CPU objektfvek hasznalatat javasolja.

CPU erzekelos CPU

objektivek

1. Kapcsolja ki a fenykepezoqepet

Az objektfv felhelyezese vagy levetele elott kapcsolja ki a fenykepezoqepet.

G tlpusu objektiv

2 Helyezze fel az objektlvet

lllessze eqymashoz az objektfven es a vazon talalhato jelzeseket es helyezze fel az

objektfvet a fenykepezoqep bajonettjere. 6vatosan (nehogy veletlenul megnyomja az objektfv kiold6 qornbot), az 6ramutat6 jarasaval ellentetesen forgassa el az objektfvet, amfg az be nem kattan a helyere.

3 R6gzltse a legkisebb blender

Ez a lepes nem szukseqes, ha blendealllto gyuru nelkuli G tlpusu objektfvet hasznal. Ha

blendealllto gyurus objektfvet hasznal, rbgzftse a legkisebb blender (a legnagyobb f/erteket).

Ha egy CPU objektfv hasznalatakor kihagyja ezt a lepest, akkor a fenykepezoqep bekapcsolasakor a blende ertek helyen a kiielzon es a keresoben egy villog6 FE E jelzes lesz iathato. Nem lehet telveteleket keszlteni. amfg ki nem kapcsolja a fenykepezoqepet es a blendet a legnagyobb f/ertekre nem rbgzfti.

D tipusu objektfv

f'I';;~'<f ~'~' ", III jr'I' "0' l<_"1

u \.· .. i~· .. ·•· J~ii'~I .. /~m~ ;~I~~Si.lllp~;.·.!I~iP.~lii.~i i.·~·~ii(~W~~~;.t.l:~~~.~., .. ··· .. ~;~:li ...•. ·~~.,

A fE~nykepezogep belsejeben a por, szennyezodes ,------~----

vagy barrnilyen idegen anyag foltkent jelenhet meg a felvetelen vagy a keresoben. Ha a fenykepezoqepen nines objektfv, akkor tegye fel az objektfv bajonettre a meliekelt zarosapkat. Ha objektfvet cserel vagy felteszi a zarosapkat. a qepet mindig ugy tartsa, hogy a bajonett lefele nezzen.

~ 6~\\~iBjfiih1:bi·~@~;l*.'~ta,llill1':~;~ Az objektlv eltavolltasa vagy csereje elott kapesolja ki a fenykt~pezogepet. Az objektiv levetelehez nyomja meg es tartsa nyomva az objektfv kioldoqombjat, amig az oramutato jarasaval ellentetes iranyban leesavarja az objektivet.

'iii)'IiMiJilijfi;iilliiji~:Mii":;;:IiB;;b;ii:I:[Mii;M:~ii

A D70 a kepek roqzitesehez film helyett CompaetFlash memoriakartyakat vagy mierodrive kartyakat hasznal. A jovahaqyott mernoriakartyakrol a II Hasznos tudnival6k: Jovahaqyott rnernoriakartyak" efmO reszben olvashat (~ 192).

1 Kapcsolja ki a fenykepezoqepet

A rnernoriakartya behelyezese vagy eltavolltasa elott kapesolja ki a fenykepezoqepet.

helyezze Erintkezok I~~ be. Ha a kartyat fordftva vagy fejjel lefele

probalja behelyezni, az a fenykepezoqep vagy a Behelyezes kartya serulesehez vezethet. Mindig ellenorizze, iranya hogya kartyat meqfelelo iranyban helyezi-e be.

A mernoriakartya foglalata enyhe sz6gben lejt (Iasd: jobb oldali abra). A mernoriakartyak behelyezesekor Ugyeljen a kartyafoqlalat

2 Nyissa ki a rnernoriakartya foglalat fedeltt A jobb oldali abra szerint nyissa ki a kartyafoqlalat fedelet.

3 Helyezze be a rnernoriakartyat

Ugy helyezze be a mernoriakartyat, hogy a hatoldali cfmke a monitor fele nezzen

(CD). Miutan teljesen benyomta a kartyat, a kartyarnuveletet jelzo LED felvillan, es kiemelkedik a kartya kiernelo gombja (0). Zarja be a kartyafoqlalat fedelet.

Hatoldali cimke

4 Formazza meg a mernoriakartyat A mernoriakartyakat az elsa hasznalat elott meg kell formazni,

~ •• ·)~ .. · ..•. ri;~fifciJpl~~~rii1~k·· +A'-i':~.~f\.?, .... ,",!""

A memoriekertyek meqiormezese veqervenyesen torli a rajta leva osszes adatot. A forrnazas elott minden kepet es mas adatot, amit szeretne meqorizni, masoljon at a szarnltoqepre (~ 171-174).

A kartya meqformazasahoz kapcsolja be a fenykepezoqepet es kb. 2 mp-ig egyszerre tartsa lenyomva a FO~MAT~ (liD es 8) gombokat. A zarido jelzesenek helyen megjelenik egy villog6 For felirat, es a kepszamlalo is villogni kezd. Ha ismet megnyomja egyszerre a ket gombot, a fenykepezoqep msqformazza a mernoriakartyat. Ha meqsem szeretne meqforrnazni a kartyat, a kilepeshez nyomjon meg barrnilyen mas gombot.

.-_'.!.I.h •

- For-

I I I \ \ I I

+ 5 S1 ~

I I I

1 I L ~ I /

/1\ /1\

A formazas ideje alatt a kepszamlalo helyen a For felirat lathato. A forrnazas befejezese utan a kepszarnlalo az aktualis beallitasokkal roqzltheto kepek szamat mutatja.

=For= c::::::lJ 55)

A iormezes ideje alatt ne vegye a t vagy az tort, es

ne huzza ki a (ku/en meqveserolheto) AC adapter csetlekozojet.

:.".',":""<"_';"":_>:':':'::':":':':':'.'.':':':':'-,:".:., ... :,,,.;.,.:.,,, .. ,.>,:n,:.,,.:.,,,.,,,.:,.,.,,w.:.,, .... :<.,:, .. :,.":,:,'.,,,:~,:,:, .. :,",:.:.'_::. .',".' , ..... ;.;,.' -,,,,:,;,,.,,._<_:.:<,,,.;<.:.,.:.,.,,.,,,,.,_,;,<.,,.,.,-','_".w ···.,w.·.:."_;< ... ::.:.,.:,· ·w·'·',-,' '-,"',>:,_::'_'';'"'' .- .•... ,._, .... :«"", ... :<.' •• _' .... ":;.:.:,.:.:.,,.,<,.,., .. '<,.<. " ....

~fi.~:f1m.a.i$S;.:m(3iQ~

A rnernoriakartyakat a Beallltas menu format opciojaval is meqformazhatja.

A:.;~m~:l11i.:a.~a!r;~~aki;i~I~'j~~I·i~.~1

memoriakartyakat adatvesztes nelkul a fenykepezoqep kikapcsolasa utan lehet eltavolltani A mernoriakartya eltavolltasa elott varjon. amfg a kartyatoqlalat melletti kartyamriveletetjelzo LED fenye kialszik, majd kapesolja ki a fenykepezoqepet. Ne probel]« kivenni a kartyat, amfg a kertyemuveletet jelz6 LED meg vi/agft. Ha nem tartja be ezt az elolrast. azzal adatvesztest. illetve a fenykepezoqep es a rnemoriakartya karosodasat okozhatja. Nyissa ki a kartyafoqlalat fedelet, majd a kartya reszleqes kiernelesehez nyomja meg a kiemel6 gombot (CD). Ezutan kezzel kiveheti a kartyat ((3)). A kiernelo gomb rneqnyornasa kozben ne nyomja meg a memoriekartyat. Ha nem tartja be ezt az elolrast. azzal a mernoriakartya karosodasat okozhatja.

Vegye figyelembe, hogy hasznalat soran a

memoriakartyak felmelegedhetnek. Figyeljen erre,

amikor a rnemoriakartyat kiveszi a fenykepezoqepbol.

r;;'I 11..1' , • ,,'

~ lM\tm:l~i!.!fillDf4lirtli!~~tii"~~

Ha nines rnernoriakartya a fenykepezoqepben. es azt teltoltott EN-EL4 akkurnulatorrol vagy AC adapterrol uzemelteti. akkor a roqzltheto kepek szarna helyen a [- E -) jelzes lesz lathato.

LED

[-E -)

j

,I

,.:-II

zasba

Egyszeru fenykepezes es visszejetszes

Ez a fejezet az alabbi reszeket tartalmazza: fgyszeru fenykepezes

Ebben a reszben megismerheti az 8 (Automata) digitalis program hasznalatat, amellyel a szituaciok tobbseqeben

.•.. nyeden keszlthet optirnalis felveteleket,

·· ... ;·rY."C'.,~oru vlsszejetszes

El:JlJen a reszben megismerheti, hogyan jatszhatja Ylil).;:)LQ a kepeket a monitoron.

lis programok

. a resz bemutatja a Digitalis programokat, Iyek seqttseqevel a fenykepezoqep automatibeallrtasokkal konnylti meg a kreatfv ·"",,·,,·,'''''''''''Ikeszftest szarnos felveteli szituacioban.

a modvalaszto tarcsat 8 m6dba. Ebben az eqyszerusltett m6dban a fenykepezoqep automatikusan beallitja a felveteli viszonyoknak rneqfelelo opci6kat, amellyel idealis eszkozze valik a digitalis tukorrelexes fenykepezoqepekkel meg csak ismerkedok szamara.

~f1~11;Mi,ii~"I!'~!!!i'iM(lIiM'&iUij~";ifi!liiMll;ili~ii~ii'iali&'

Felvetelkeszltes elott az alabbiak szerint keszltse elo a fenykepezoqepet.

Kapcsolja be a fenykepezoqepet

A kijelzo bekapcsol es a keresoben leva kijelzosor is vilaqttani kezd.

2.2 Ellen6rizze az akkurnulator toltottseqet Hlenorizze az akkurnulator toltottseqet a keresoben es a kijelzon.

* Ha a fenykepezoqepet a kulon rneqvasarolhato AC adapterr61 mukodteti. akkor nem jelenik meg ikon.

..

· •. "AM~n, __ -C,D,lwLA~~~*~"I.,I"!' ~,~5.ifi.~J.it5l@B.f;V~.!~M •

. ~<pi.gitalis programok (beleertve a '8 m6dot) csak CPU objektfvek eseten hasznalhatok. ~,E?rn..;(PU objektfv hasznalatakor a fenykepezoqep felfOggeszti az exponalast, Lasd:

;~.",'-'.!>,', .,: , II

::;};J<uI6n meqvasarolhato kieqeszltok: Objektfvek a D70 fenykepezoqephez (~183).

~:'A"ruC'D.~Q~l"";~,,,.,~ g .. ~lw".m __

~J~nykepezogepben leva CR2 elemek tipusatol es hasznalati korulrnenyeitol fOggoen ~.I.~f9rgulhat, hogy a roqzttheto kepek kijelzesenek frissttese tobb id6t vesz iqenybe.

!'I(~~

~;\(fHR) kijelzes villoqasakor szukseqes teendokrol a II Hibakeresesi seqedlet"

r~$z:ben olvashat (t'!E 200).

1 .... _liw.j.llMiiw;~ilt •.• i.'A.jli.

H~ ugy kapcsolja ki a fenykepezoqepet, hogy benne rnarad az akkumulator es a memoriakartya, akkor a

kiJelzon lathato marad a roqzitheto kepek szama.

2.3 Ellen6rizze a roqzitheto kepek szarnat A roqzltheto kepek szarna a kijelz6n es a keres6ben a jelenlegi beallltasokkal a

mernoriakartyara meg elmenthet6 felvetelek szarnat mutatja. Ha ez a szarn eleri a nullat, a roqzltheto kepek szarna helyen a 0 lathato, mfg a zarido kijelzese helyen villog a F Lf L t vagy a F u L felirat. Nem keszlthet tobb felvetelt, amfg nem torol nehany kepet vagy ki nem csereli a memoriakartyat egy ujra. EI6fordulhat, hogy a kepminoseq vagy a keprneret csokkentesevel meg keszlteni tud nehany kepet,

<l!!!!'!i!M : C 5 F 5.6

6 AF-S [§J Jl

Im~([ 55]1

NORM ILl1¥mA

n 125 FS.6

\ I l

G;:::::J F ,_,' = ~ [I]

I I \

I I \

( 5 S1

":) I" A ,,' I, , ,,,, 1-' 11'+ '

li~i"il!ui!fj&,:§jjilili;!!.iii!!j'liiilM'liMii(iiifj.Sifji!ilii.iiiiwl;illliilfi.

Ha a modvalaszto tarcsat ~ allasba forgatja, a fenykepezoqep automatikusan

az aktualis felveteli szituaciohoz igazftja a beallitasokat. A kepminoseq. a keprneret, az erzekenyseq es a felveteli m6d az alabbi tablazatban lathato

ertekeket kapjak, tasd: .Felvetelkeszltes" 35).

e r) .J.l

fe: e _'"L.

-'-=--=-- J'1

It----~ Felveteli mod

Kepminoseq

Az erzekenyseg kijelzese csak az ISO gomb megnyomasakor lathat6.

Kepmeret

ISO

. m6d

Az exponalo gomb lenyornasakor a fenykepezoqep egyszerre egy kepet keszit.

valassza ki az elesseqallftasi m6dot es kornponalja meg a kepet.

Valassza ki az automatikus elesseqallltast Hlenorizze, hogy az elesseqallltasi m6d valasztokapcsoloja az AF (Autof6kusz) jelre

mutat-e. Ebben az allasban a fenykepezoqep automatikusan allft elesseqet, amikor feliq lenyomja az exponalo gombot. A kepet csak ekkor lehet elkeszlteni. ha a terna eles.

4.2 Kornponalja meg a kepet

A felvetetkesztteshez javasolt testtartashoz az egyik laba egy fel lepessel a masik elott

legyen. Az eletlen, elmos6dott felveteleket eredrnenyezo "berazas" elkerOlese . erdekebenrnindket kezevel biztosan tartsa a fenykepezoqepet. a konyokeit pedig tarnassza a torzsenek, A jobb kezevel a . markolatot, a ballal a fenykepezoqep vazat

vagy az objektfvet fogja meg.

~ .• mltiftl.16td1.a._~

A keresoben nem a teljes kep lathato (a kep kb. 95%-a vfzszintesen fuggolegesen) .

r:J·· •• ~lliilid".itij ....

A keresoben lathato kep elesseqet a dioptria korrekci6s csuszkaval mindenki az eqyeni latasahoz igazfthatja. A kereso elessegenek beallltasahoz mozgassa a csuszkat felfele es lefele. amig a f6kuszkereteket nem latja meqfelelo elesseqqel a keresoben. Ha szukseqes a gumi szemkagyl6 leveheto: a szemkagyl6 visszahelyezesekor a betas resz lefele nezzen.

A kereso melletti dioptria korrekci6s csuszka hasznalatakor forqatasakor viqyazzon. nehogy az ujjaval veletlenul meqsertse a szernet.

A dioptria a -1,6 rn' es +0,5 m' kozotti tartomanyban alllthato. A kulon meqvasarolhato korrekci6s lencsekkel ( t'I! 190) -5 m' es +3 rrr' kozotti dioptria tartornany is bealllthato.

27

I " , I "11"

!it~r'!;I£tili*&il~_~;,i'Miiiiliii.11Ii\tl:".ii

Nyomja Ie felig az exponalo gombot. A fenykepezoqep automatikusan a

leqkozelebbi temat tartalmaz6 f6kuszkeretet valasztja ki (legk6zelelebbi terna prioritasa: ~ 140). Miutan a fenykepezocep elesre allltotta a ternat. hanqielzes hallhat6, es a' kivalasztott f6kuszterOIet kiemelten jelenik meg m 8), a keres6ben pedig megjelenik az elesseqallftas jelzese (.) (lasd az alabbi tablazatot). Ha a terna meg elesre allltasa el6tt elmozdul a kivalasztott f6kuszterOletr61, akkor a fenykepezoqep az elesseqalhtashoz a tobbi f6kuszterOIet informacioit hasznalja.

A qep nem tudja automatikusan elesre allltani a temat.

Ha a terna tul sotet. az AF seqedfeny ( 72) automatikusan felvillan, hogy segftse az elesseqallttast. Ha olyan ternat szeretne elesre allftani. amely nem esik az ot f6kuszkeret eqyikebe sern, hasznalja az elesseg roqzltese funkci6t 70). Az automatikus elesseqallttas sikertelenseqe eseten feimerOl6 tennival6kr61 a uAz automatikus elesseqallttas sajatossaqai II efmO reszben

olvashat 73).

8 m6dban a fenykepezoqep automatikusan allftja be a zaridot es a blendet, amikor felig lenyomja az exponalo gombot. Exponalas elott ellenorizze a zarido es a blende ertekek jelzeset a keresoben. Ha az aktualis beallrtasokkal a kep alul- vagy tulexponalt lesz, akkor megjelenik a Ii I kiielzes: hasznalion kulon rneqvasarolhato semleges (NO)

. szurot. Ha a kep tulexponalt lenne, a beepltett vaku automatikusan kiemelkedik es exponalaskor villan.

r;&'I A"J.'·4;Oa;lt+,,?If;/l!,",l-';all:hl W mw_~~~~gr;~iW!L,<._

Ha 8, 2, & es ~ a helyes expozlcio erdekeben tobb fenyre van szukseq, akkor a beepitett vaku automatikusan kiemelkedik, amikor felig lenyomja az exponalo gombot (tJj 94). A beepltett vaku kiernelkedese utan telvetelt csak akkor lehet kesziteni. ha megjelenik a vaku-kesz jelzes. Ha a vaku-kesz jelzes nem lathato, akkor kis id6re vegye Ie az ujjat az exponalo gombr61, majd probalja ujra.

a

Vaku-kesz kijelzes

Ha szukseqes, a vaku kikapcsolhato, es akkor sem villan, ha gyenge a meqvilaqltas. A fot6alanyok retinaiarol

11

visszaverodo feny altai okozott IIvoros-szem effektus az

erre szolqalo funkci6 bekapcsolasaval csokkentheto m 95) .

. u. I,' h. ' I. +..&,._

ltiw.iKI:jfM~DitWJ?IJlllM.Thfl,tj};laDal(~¢:g:a;D

Energiat takarfthat meg, ha hasznalaton kfvul lecsukja a vakut, amfg az a helyere nem kattan.

I ... ·

I

.JiMi~t., •• j.j(&"_~_i

A felvetel el keszttesehez teljesen nyomja Ie az exponalo gombot.

Mialatt a fenykepezoqep az exponalas utan rnemoriakartyara menti a kepet, az a monitoron lathato (lasd: az atetlenes oldalon) a kartyafoqlalat melletti LED villog. Ne vegye ki a memoriekertyet; ne kapcsolja ki a fenykepez6gepet es ne szakftsa meg az eremelletest; amfg a LED tenye ki nem alszik. Ha ilyenkor kozott kiveszi a rnernoriakartyat vagy megszakftja az ararnellatast, azzal adatvesztest okozhat.

& 6aq;e.~.~~ItA.'ij\\.ita ••

A D70 fenykepezoqep kombinalt elektronikus (CCD) es mechanikus zarral rendelkezik. Ez a zar a filmes fenykepezoqepek mechanikus zarjatol eltero m6don mukodik. Ennek eredmenyekeppen a zar es az tukor rnukodesi hangja kozotf id6intervallum meg rovid zaridok eseten sem csbkken egy bizonyos ertek ala.

30

rxA'ialatt a fenykepezoqep a rnernoriakartyara menti a kepeket, azok automatikusan megjelennek a monitoron. A kepek ugy is megjelenfthet6k, ha megnyomja a g gombot: ekkor a monitoron megjelenik az utoliara rbgzftett kep.

rogzftes c:Jeje a/att

A@lgomb

AID gomb meqnyomasaval barrnikor megjelenitheti az utoljara roqzltett kepet,

latt a fenykepezoqep a mem6riaara menti a kepeket, azok auto$, • .-n'~Tikusan megjelennek a monitoron.

i kepek visszajatszasahoz nyomja meg a valasztoqornbot felfele vagy \ ,", :,e. A roqzltesi ida szerinti rneqjelenfteshez nyomja meg a valasztoqornbot "', ".". le. a fordftott sorrendhez pedig felfele.

kivent kepek torlese

itoron eppen lathato kep torlesehez meg a II gombot. Megjelenik a muvelet qyasat kero Ozenet. A kep torlesehez es a ",,,"x ..... zajatszashoz val6 visszatereshez isrnet nyomja ,',:I'!V'\"""" a II gombot. Ha nem klvanja torolni a kepet,

"/,r\~'eshez nyomjon meg barmilyen mas gombot.

i kepe« keszitese

:Vit'J'J,<.oujatszas befejezesehez es a Fenykepezes m6dba val6 visszatereshez ja meg a @I gombot vagy nyomja Ie felig az exponalo gombot.

A 070 Ienykepezoqepen hetfele Digitalis program k6zUI valaszthat. Egy program kivalasztasa automatikusan az adott felveteli szituacionak rneqfeleloen optirnalizaljak a beallttasokat, fgy a kreatfv fenykepezeshez mind6ssze el kell forgatnia a modvalaszto tarcsat.

A Digitalis programok csak CPU objektfvekkel hasznalhatok. Nem-CPU objektfv hasznalatakor a fenykepezoqep felfOggeszti az exponalast. A Digitalis programokban rendelkezesre

allo opciokrol "A fenykepez6gep beallftasai" drnu reszben olvashat 182).

~ •.•... Aut()m~ta Pillanatfelvetelekhez hasznalia. A tenykepezoqep automatikusan ugy rnodosnja a beallltasokat. hogy azok a leqoptimalisabban megfeleljenek a temanak. es elenk, eles felveteleket keszft megfelel6en kieqyensulyozott szlntelltettseqqel, szfnekkel es kepkernenyseqqel.

• A vakut a gep az 1. red6ny lefutasara id6ziti. Mas m6dok is valaszthat6k 96).

rl··.··Portre

Portrefelvetelekhez hasznalia. A fcnykepezoqep kiemeli a foternat. mfg a hatter reszleteit eleletleniti. amivel melyseg benyornasat kelti.

• Az eleletlenltes merteke fugg a fenyviszonyoktol. A jobb eredmenyek erdekeben n6velje a tavolsaqot a terna es a hatter kozott, vagy hasznaljon tele elotetlencset,

• A vakut a gep az 1. red6ny lefutasara id6zfti. fy1as m6dok is valaszthat6k 96).

ii····.···TaIk~p

Henk tajkepekhez javasolt, kiemeli pI. a telhos eqbolt vagy az erdok kbrvonalait, szfneit es kontrasztossaqat.

• A fenykepezheto ter meqnovelesehez hasznaljon nagy lat6sz6gu elotetlencset.

e A beepltett vaku es az AF seqedfeny automatikusan kikapcsol es rossz fenyviszcnyok kozott sem villan.

Eles·s~.g.a.I.liii;as,

A ,~ m6d kivetelevel a fenykepezoqep automatikusan a leqkozelebbi ternat tartalmazo fokuszteruleten allft elesseqet. A terna elesre allitasa utan egy hanqjelzes hallhato (kivetel: ~), a kivalasztott tokuszterulet kiernelten jelenik rneg 8), es a fenykepezoqep rbgzfti az elesseqet. Ha a lema meg elesre allrtasa elott elmozdul a kivalasztott tokuszteruletrol. akkor a Ienykepezoqep az elessegallitashoz a tobbi tokuszterulet intormacioit hasznal]».

viraqok, bogarak, kis tarqyak kozeli fotozasahoz hasznalja: a foterna elesen elkulonul a hattertol. A qep kulonosen elenken rbgzfti a piros es a zold szfneket.

.A tenykepezoqep automatikusan a kozepso fokuszteruletet valasztja ki. A Iokuszterulet kivalasztasa m6dosfthat6.

• Hosszu zaridoknel a berazas elkerulesere allvany, bnkiold6 (tli 105), es/vagy a kulon meqvasarolhato tavkioldo (Ell 07) hasznalhato .

• Mikro optikak hasznalata javasolt. Mas optikak hesznalatakor a legkisebb fokusztavolsaq hasznalata javasolt. Zoom objektfvek eseten zoom-oljon ra a ternara. hogy felnagyftsa azt.

• A vakut m 96) a gep az 1. red6ny lefutasara id6zfti. Mas m6dok is valaszthat6k.

A tenykepezoqep a rovid zaridokkel , meqallltja a dinamikus sportrnozqasokat: a totems elesen elkulonul a hattertol.

• A fenykepezoqep folyamatosan elesseqet allft, amfg felig lenyomva tartja az exponalo gombot. Vegye figyelembe, hogy a felvetel akkor is elkeszitheto, ha a terna nem eles: exponalas el6tt ellen6rizze az elesseqallitas jelzeset (.) a keres6ben.

• A jobb eredrnenyek erdekeben hasznaljon tele elotetlencset, A tele elotetlencse hasznalatakor a berazas elkerulesere hasznaljon allvanyt.

• A beepltett vaku es az AF seqedfcny automatikusan kikapcsol es rossz fenyviszonyok kozott sem villan.

A fenykepezoqep a hosszu zaridokkel nagyszerO ejszakai tajkepeket kesztt, es minimalisra csbkkenti a gyenge meqvilaqltasban keszttett felvetelekre jellemz6 szemcsesseqet es elszinezodest.

• Hosszu zaridoknel a berazas elkerulesere a IIva ny, bnkiold6 105), es/vagy a kulon meqvasarolhato tavkioldo m 107) hasznalhato. Az 1 mp-nel hosszabb zaridok eseten hasznalia a zajcsokkentes funkci6t ([IJ 133).

• Az ejszakai tajkepeket tartalmaz6 portrefelvetelekhez hasznalja a I£] m6dot.

• A beepltett vaku es az AF seqedfeny automatikusan kikapcsol es rossz fenyviszonyok kozott sem villan.

Gyenge rneqvilaqltasban terrneszetes eqyensulyt teremt a fot6alany es a hatter kozott. A fot6alany a vaku hasznalatakor is termeszetes meqvilaqltast kap.

• Hosszu zaridoknel a berazas elkerOlesere allvany, bnkiold6 m 105), es/vagy a kulon meqvasarolhato tavkioldo (lI3 107) aszna ato. 1 mp-nel hosszabb zarid6k eseten hasznalia a zajcsokkentes funkci6t (EI! 133). ·A fot6alanyokat nem tartalmaz6 tajkepekhez hasznalja a ~ m6dot.

·A gep a vakut ~ 94) hosszu szinkronra allftja. Mas m6dok is valaszthat6k.

B iiMl'-'ll,t~i.iM'j,I;l( .. ftilmiil'~.i'~S:

Ha a fenykepezoqep tullepi az expozfci6s rneresi kontrollhatarait. akkor a kijelzon es a keresoben az alabbi jelzesek egyike lathato:

Bi,li.m.!t'l!

A Digitalis programokkal keszftett felveteleket a fenykepezoqep sRGB szlnterrel roqzlti.

~ .·lwiill:h:i.Ji<Mij\;j;~!I~@t:I;~kii;~·I~.';'iJ:il;ili'l;fillijl~~

Az onkioldo es a tavkioldo hasznalataval a fot6s is rajta lehet a felvetelen. illetve elkerulheto a fenykepezoqep bemozdulasa az exponalo gomb lenyornasa soran. Alapertelmezesben az onkioldo az exponalo gomb lenyomasat kovetoen kb. 10 mp-ig keslelteti az exponalast. Errol bovebben a "Felvetelkeszftes: bnkiold6 m6d If (El1 05). A kulon meqvasarolhato ML-L3 tavkioldo lehetove teszi a zar taviranyitasat es az azonnali vagy 2 mp-es kesletetessel aktivalt exponalast. Errol a Felvetelkeszltes: A tavkioldo

II II

hasznalata (M 107).

n c" A .. o·c.· .. n.n 6'¥II..;..,I

fSl·~i;\ti".;'Slitq·.!¥l;'~';~~

A '8 m6dban elerheto beallrtasokon klvul P, 5, A es M m6dban olyan beallitasok is m6dosfthat6ak, mint a zarido es a bien de, a fehereqyensuly, a kepfeldolqozas es az expozfci6 kompenzacio. l.asd: .Felvetelkeszites " m 35).

" ueq>i9P?nl!ZS !lalgAla:J. gZQqu91O>i e l!eS?l!ll?aq dg5gzadg>iAUg:J. e eSlJsoP9w J0>i!W Sg ueA501l 'eflelnwaq lazafa:J. e z3 "lgfpuaJJosdele >ialalaAOW !sgzadg>iAUg:J. 9lelll?Uzselll9f uaqlazAlall qqoifis] e analJaWS! ZSgJ Owp /I SglJZSg>ilalgAlaj .eqsezoioj e SglaZaAag /I V

'~JtiiIM:liifiiiili§i;~j;iii~iij'&}~I~!:iJililili\liiliiii;~iii

Az alabbi abra bemutatja, mikor kell hasznalni az ebben a fejezetben

ismertetett fenykepezesi opci6kat.

,..."".,." .. , .. "., .. , ,'" "'" "." .. , ,. ..".' .. " , ·"·"'··"''11'' ,,"" , '." .. , .. ,'"...,.

Nagyitaskor "szemcsesek a kepekl JP1i>'Ii ..... Kepminoseq, kepmeret ~41-45)

A naqyltasra szant felvetelekhez

l,A fajlok tul nagyok az e-mailh valasszon kivalo keprninoseqet es

Tobb kepet szeretne rogziteni a nagy kepmeretet: csokkentse ezeket

rnemorlakartyan? az ertekeket, ha a kep e-mailben szeretne tovabbttani, illetve minel tobb kepet rogzftene a mem6riakartyan.

Felveteli mod (tyj 62-63) Keszttsen egy kepet vagy sorozatfelvetelt.

lui lassu a zar reakcloja?

Elessegallftas em 64-74)

Vagya pontos elesseqalhtasnak, vagy a zar gyors reakciojanak adjon prioritast. Allftsa be a f6kuszterOIet kivalasztasanak modiat, illetve a manuals vagy automatikus elesseqallltast.

Onkioldo em 105-106) Kesleltesse a felvetel elkeszfteset az exponal6 gomb lenyomasa utan.

Tevkiokio QIj 107-110)

A kulon meqvasarolhato tavkioldoval tavolrol vezerelheti a felvetelkeszltest.

Onarckepet szeretne kesziteni? A berazas miatt a kepek elmos6dot

Az alapbeallitasokkal

fenykepezni?

Ketqombos visszeeltites em 111) Allftsa vissza a fenykepezesi opci6k alapertelmezett beallltasait.

Fak6k es elettelenek a kepek?

Kepiekiolqozes 56-61)

Tetszes szerint allltsa be a kepkernenyseqet, a kontrasztot, a szfnteret, a szfntelftettseget es az arnyalatokat.

Pirosas vagy kekes szinezetuek a kepek?

Feher-eqyensuly lM 48-55)

A termeszetes szfnek erdekeben a feher-egyensulyt a megvilagftasnak megfelel6en allftsa be.

Sorozafok ~ 87-93)

A beallltott ertekeltolassal keszltsen expozfci6, vaku expozfci6 vagy feher-eqyensuly sorozatot.

Fenymeres ~ 75)

valassza ki a fenymeresi m6dot.

Expozfcios mod em 76-83) A szituacionak es az eqyern elqondolasnak megfelel6en allitsa be a zaridot (mennyi ideig erje teny a CCO keperzekelot) es a blender (a fenyt a qepbe enged6 rekesz rneretet).

Expozicio kompenzecio em 86) Allftson be a fenykepezoqep altai javasoltt61 eltero expozfci6t.

tul sotet vagy ellenfenyes?

Erzekenyseg (El46-47)

Az exponalashoz szu kseqes tenyrnennyiseq csokkentesehez novelle meg az erzekenyseqet.

Vakus tenykepezes m 94-104) A beepltett vaku tobbletfenyt biztosft a qyenqen vagy hatulrol rneqvilaqttott ternak fenykepezesehez,

Elmos6dottak a kepek?

I

Az alabbi tablazat felvazolja a felvetelkeszlteshez szukseqes bealhtasok

II

alapsorrendjet. Mielott folytatna, olvassa el IIA menOk hasznalata cfmu

reszt is ( 39).

A kbvetkezo neqy reszben megismerheti a fenykepezoqep menurendszereben elerhet6 beallltasokat. A menuk meqjelenltesehez kapcsolja be a fenykepezogepet, majd nyomja meg a • gombot.

A fenykepez6gepen 4 fornenu van: a visszajatszas menu, a Fenykepezes menu, a Felhasznaloi menu es a Beallltasok menu. Ha megnyomja ma menu gombot, a fenykepezoqep az utoljara hasznalt rnenut jelenfti meg. Egy masik menu kivalasztasahoz:

1

Valasszon menOt.

2

Pozicionalja a kurzort a kivalasztott menube.

~ .1ti,· •• i.ljill;}~~~til'l~i:·mim~i.'~.·iail~

A Custom Settings (l elhasznaloi beallltasok) menu alapesetben csak az R-t61 9-ig terjed6 opci6kat tartalmazza; szukseq szerint az bsszes opci6 megjelenfthet6.

Valassza ki az opci6t.

Hagyja jova a valasztasat,

• Az elozo menuhoz vain visszatereshez a valasztas jovahaqyasa nelkul nyomja meg a valasztoqombot balra.

• Egyes opciok aimenUkb61 valaszthatoak ki. Az aimenUkb61 vain valasztashoz ismetelje meg a 3. es a 4. lepest.

• Egyes menUpontok bizonyos uzernrnodokban. visszajatszas alatt, illetve a fenykepezoqepbol hianyzo rnemoriakartya miatt nem elerhetok.

• A • gomb rneqnyomasanak ugyanaz a funkcioja, mintha rneqnyomna a valasztoqornbot jobbra. Bizonyos esetekben a kivalasztas csak a • gombbal lehetseqes.

'i?lil.jt~1i~,~.II!ii.jlll:

A menUk elhaqyasahoz nyomja meg a l1li gombot (ha egy menu opcio van kijelolve, ketszer nyomja meg a l1li gombot). A menUkb61 uqy is kilephet, ha visszajatszas meqszakltasahoz megnyomja a iii gombot, illetve ha kikapcsolja a fenykepezoqepet. A menUkb61 vain kllepeshez es a kovetkezo kep elesre allltasahoz nyomja Ie felig az exponalo gombot.

A kepminoseg es a meret egyUttesen hatarozzak meg, hogy a kepek mennyi helyet foglalnak el a rnernoriakartyan.

"Bti;m!i;;i;:fj'~M;i,

A 070 fenykepezoqep az alabbi kepminoseq opci6kat tarnoqatja (a kepminoseg es a fajl meret szerinti csokkeno sorrendben):

JPEG Basic (BASIC)

JPEG Fine (FINE)

JPEG Normal (NORM)

Kivalo keprninoseq. alkalmas a nagy meretu. rninoseqi nyorntatasra.

JPEG Atlagos kepminoseg, a legtobb alkalmazashoz.

Alap kepminoseq. e-mailben vagy honlapon torteno rneqosztasra alkalmas.

~ JWiii;w,at;l}~,~~;itjiii~;;liQifi

A NEF kepek csak a fenykepezoqephez mellekelt szoftverrel vagy a Nikon Capture 4 program 4.1 vagy ujabb verziojaval (~ 191) jelenlthetok meg. Ha a fenykepezoqepen NEF+JPEG Basic kepet jelenft meg, akkor csak a JPEG kep lathato. A NEF +JPEG Basic kepek torlesekor a tenykepezoqep a NEF es a JPEG kepet is torli.

r.;'Ir: ' "' I,

W ~ft~L.cijV;~JS!

A fenykepezoqep fajlokban roqzrti a kepeket: a fajlnevek tormatuma DSC_

If II

nnnn.xxx , ahol az nnnn egy 0001 es 9999 kozotti. a qep altai automatikusan novekvo

sorrendben hozzaadott sorszarn. az xxx pedig az egyike a kovetkezo harornbetus

If II II 1/

kiterjeszteseknek: "NEF - NEF kepek. "JPG - JPEG kepek. es "NDF - a "Dust Off

referenciakepek (~ 166) eseten. A NEF+JPEG Basic opci6val elmentett NEF es JPEG kepeknek ugyanaz a neve, de eltero a kiterjesztese. A Optimize image> Color mode (Kepfeidolgozas>Szinter) almenu II (Adobe RGB) opciojaval elmentett kepfajlok neve egy alahuzassal kezdodik, pI. II_DSC0001.JPG I' (El56).

41

A kepminoseqet a Fenykepezes menu Image quality rnenupontjaban. illetve a QUAL gomb nyomva tartasaval es a totarcsa forqatasaval alllthatja be.

A Kepminoseg menu

1 A Fenykepezes menUben valassza ki az Image Quality (Kepminoseq) menUpontot (t'fj 132) es nyomja meg a valasztoqornbot jobbra.

2 Valassza ki a klvant opci6t es nyomja meg a valasztoqornbot jobbra. Megjelenik a Fenykepezes menu.

A QUAlgomb

Ha a monitor ki van kapcsolva, a kepminoseq a QUAL gomb nyomva tartasaval es a fotarcsa forqatasaval alllthato be. A keprninoseq a kijelz6n lathato:

8~~_[_S_S)

V' , +

,lIi:li!iHMifi,!1l

A kepek meretet (telbontasat) keppontokban (pixelekben) merik. A kisebb rneret

kisebb failokat eredmenyez, amelyeket k6nnyebb elkuldeni e-mailen vagy kirakni egy internetes honlapra. A nagyobb mereta kepeket viszont k6nnyebb nagy meretben kinyomtatni lathato "pixelesedes" nelkul. A kepmeretet a telhasznalasi celnak es a rnernoriakartyan rendelkezesre alia kapadtasnak megfelel6en valassza ki.

A keprneretet a Fenykepezes menO Image size menupontjaban, illetve a QUAL gomb nyomva tartasaval es a seqedtarcsa forqatasaval allrthatja be. A kepmeret a NEF (Raw) vagy a NEF+JPEG Basic keprninoseq kivalasztasa eseten nem alllthato be. A fenykepezoqephez rnellekelt szoftverrel vagy a Nikon Capture 4 program 4.1 vagy ujabb verziojaval torteno meqnyitaskor a NEF kepek rnerete 3008 x 2000 keppont, A NEF+JPEG Basic kepminoseq kivalasztasakor (~ 41) a JPEG kep rnerete fixen L (3008 x 2000 keppont).

A kepmeret menu

1 A Fenykepezes menOben valassza ki az Image Size (Kepmeret) menOpontot (~ 132), majd nyomja meg a valasztoqornbot jobbra.

2 valassza ki a klvant opciot. majd nyomja meg a valasztoqornbot jobbra. Megjelenik a Fenykepezes men u,

A QUAlgomb

Ha a monitor ki van kapcsolva, a keprneret a QUAL gomb nyomva tartasaval es a seqedtarcsa forqatasaval alltthato be. A kepmeret a kijelzon lathato:

[ 551

r;I cA ' " k.' r k ki "1i' , k' k . ", {; ,

~ccc"A; •. I:m~I!.~ ..... ~!A\;'t~~ ....... @ .. ,:lila~li ... ;a~.1;;;,e.ii~YL.·.~meL.c .. !ml!J:;l~,~~II{.,mll1e~.e

Az alabbi tablazat az 256 MB kartyan tarolhato kepek hozzavetoleqes szarnat rnutatja a minoseg es a meret kulonbozo beallrtasai eseten.

JPEG Fine

JPEG Basic

'k Azadatok becsOlt ertekek. A JPEG kepek tailrnerete fOgg a r6gzitett tematol. 'tA rnernoriapufferben tarolhato kepek maximalis szarna.

j: A JPEG kepek fixen L meretuek. A fenykepezoqephez melle kelt szoftverrel vagy a Nikon Capture 4 program 4.1 vagy ujabb verziojaval torteno rneqnyitaskor a NEF kepek merete 3008 x 2000 keppont.

**A NEF (RAW) es a JPEG kepek 6sszesitett fajlmerete.

B.A k "" , "ki' 'k

_ .tll;a,ll~m.,.ia;.all;i".IW-:l.~ •• I.llic5aliii·;Yi~' ... '

Ha a rnemoriakartyan az aktualis beallitasokkal ezer vagy tobb kep elrnentesere van lehetoseq. akkor a roqzltheto kepek szama ezresekben jelenik meg, a legk6zelebbi szazasiq kerekftve (ha pl. 1260 kepet lehet meg elmenteni, akkor a szamlalo 1.2 K-t mutat).

:25

fS.6

Az I/erzekenyseg 1/ a film fenyerzekenyseqenek digitalis megfelel6je. Minel nagyobb az erzekenyseq, annal kevesebb feny is elegend6 az expozfci6hoz, ami lehet6ve teszi a rbvidebb zaridok vagy a kisebb blendek hasznalatat.

Az erzekenyseqet kb. az ISO 200 es ISO 1600 kozotti ertekre alllthatja (Y3 Fe-nek megfelel6 lepesekben). Az erzekcnyseqet a Penvkepezes menu ISO menupontjaban, illetve az ISO gomb nyomva tartasaval es a fotarcsa forqatasaval alllthatja be .

. 1 A Fenykepezes menuben valassza ki az ISO menupontot (£I 132), majd nyornja meg a valasztoqombot jobbra.

2 Valassza ki a klvant opci6t es nyomja meg a valasztoqombot jobbra. Megjelenik a Fenykepezes men u.

E~·;t;.f;§k:~J~~$~g

Minel nagyobb az erzekenyseq, annal valoszlnubb. hogy a kepeken alkalornszeru helyeken vilaqos keppontokkent megjeleno sajatos IIzaj 11 kepzodik.

i,'trVrt'.ISQ.&~'t:.~{fIlj.~~4!>

Ha bekapcsolja (On) az 5. Felhasznaloi beallltast (ISO Auto), a fenvkepezoqep szukseg eseten autornatikusan elter az erzekenyseq kivalasztott erteketol, hogy a leheto legjobb expozfci6t biztosithassa.

46

Az ISO qomb

Ha a monitor ki van kapcsolva, az erzekenyseq az ISO gomb nyomva tartasaval es a fotarcsa forqatasaval allithato be. Az erzekenyseq a kijelz6n lathato:

ISO

Egy adott tarqyrol visszaverodo feny szfne a fenytorras szlnetol fOgg. Az emberi agy kepes arra, hogy felismerje a fenyforrasok szlnhomersekletet, es alkalmazkodjon a szfnh6merseklet valtozasaihoz. fgy az emberek a feher taroyakat fehernek latjak, fOggetlenOI att61, hogy ezek a tarqyak napfenyben. felhos idoben vagy belteri izzolarnpas meqvilaqttasban vannak. A filmes fenykepezoqcpekkel etlentetben a digitalis fenykepezoqepek kepesek utanozni ezt az alkalrnazkodast azaltal. hogy a kepeket a fenyforras szlnhornersekletenek meqfeleloen feldolqozasnak vetik ala. Ezt nevezik II feher-eqyensulynak" . A felvetelek termeszetes szlnezetet uqy erheti el, ha a kep elkeszftese elott a fenyforras jelleqenek rneqfelelo feher-eqyensulyt allft be. Ha a modvalaszto tarcsat P, S, A vagy M m6dba allltja, a feher-eqyensulyt a kovetkezo opci6k k6z01 vaiaszthatja ki:

Felhasznaloi

feher-eqyensuly beallltasahoz el6zetes

reterenciakent egy szurke vagy feher kartyat. illetve egy korabbi kepet is telhasznalhat (~ 52).

* A finornhanqolas erteke O.

A legt6bb tenyforras eseten az automatikus teher-eqyensuly hasznalata javasolt. Ha az automatikus feher-eqyensuly beallnas nem hozza meg a vart eredrnenyt, akkor valaszon ki egyet a fenti opdok k6z01 vagy hasznalja felhasznaloi beallitast.

A feher-eqyensulyt a Fenykepezes menu White bal. menupontjaban, illetve a WB gomb nyomva tartasaval es a fotarcsa forqatasaval alllthatja be.

A ieher-eqyensuiy menu

1 A Fenykepezes menuben valassza ki a White bal. (Feher-egyensuly) menupontot 132), majd nyomja meg a valasztoqornbot jobbra.

2 valassza ki a klvant opci6t es nyomja meg a valasztoqombot jobbra. Ha a Preset (FelhasznaI6i) opci6t valasztja kif a felhasznaloi

feher-eqyensuly menu jelenik meg (M 52). Mas esetben a feher-eqyensuly finomhanqolasara szolqalo kepernyo jelenik meg (~ 50).

A WB gomb

Ha a monitor ki van kapcsolva, a Ieher-eqyensuly a WB gomb nyomva tartasaval es a fotarcsa forqatasaval alltthato be. A feher-eqyensuly a kijelz6n lathato:

" u

~6,ifj:l,jm;~I11~Dlli.m';Ii.Iil!I;i·,ll~.* •• ~;i~I.@;'~;**i~t;g~1~;~

EI6fordulhat, hogy az automatikus feher-eqyensuly nem ad megfelel6 eredmenyt, ha az AS-15 vakupapucs adapter seqltseqevel szinkronzsin6rral kulon meqvasarolhato kulso vakut csatlakoztat. Hasznalja a Ielhasznaloi feher-eqyensulyt vagy allltsa be a Flash (Vaku) opci6t, es alkalmazza a feher-eqyensuly finomhanqolasat.

.~ :l _ .. ~.A .. I!!.A.\7.·o.."' .. ~.cr..QI·.·I'·'I,,,,o .. Cl .. A.I .

::}.'/~:::::<:)}:::,::t}::e~::~;lt:~:;~i~/~::(:I~'r~:'Ht.-.\-.\.):t;J4.t~~::~::g;::>,

Ha a WB bracketing (Feher-eqyensuly sorozat) opci6t valasztja ki a 12. Felhasznaloi beallitasnal (BKT set), akkor a fenykepezoqep az exponalo gomb lenyomasakor tobb kepet is elkeszit. A Ieher-eqyensuly rnindegyik kepnel a beallitott rnertekben eltero lesz.

49

.1!i'ii\U!iilliiiMi;iI;iIW~liM!!;ii'Ji~iI!&jli!liiii1iJi±liiI~ii

A Preset opciotol eltero Ieher-eqyensuly beallltasok /I finornhanqolhatok 1/, hogya

qep alkalmazkodjon a kulonbozo szfnU Ienytorrasokhoz, illetve hogy /I meleg /I vagy /I hideg /I szfnezetet koksonozzon a kepnek. A magasabb ertekek kekes arnyalatot koksonoznek, illetve kompenzaljak a sarqas vagy voroses fenyforrasokat, mfg az alacsonyabb ertekek a kepek kisse sarqas vagy voroses arnyalatat, illetve a kekes szfnU fenyforrasok kornpenzatasat eredrnenyezik. Az ertekek +3 Fe es -3 Fe kozott, 1 Fe lepesekben modoslthatok. A Neonfeny opcio kivetelevel a lepeskozok mindegyik beallltas eseten kb. 10 mired-nek felelnek meg.

A feher-eqyensuly finomhanqolasat a Fenykepezes menu White bal. (Feher-egyensuly) menupontjaban, illetve a WB gomb rneqnyornasaval es a seqedtarcsa forqatasaval veqezheti el +O-tol eltero ertek eseten a kiielzon egy .......... ikon lathato.

A feher-egyensuly menu

1 A feher-eqyensuly menuben m 49) valasszon ki egy, a Preset-tal eltero opci6t, majd nyomja meg a valasztoqornbot jobbra.

2 A klvant ertek kivalasztasahoz a valasztogombot nyomja meg felfele vagy lefele, vequl jobbra. Megjelenik a Fenykepezes menu.

~ .iI~l!i!~I:I,i·m;,.Ji'ljih.!e.'

A fenyforras erzekelt szfne fugg a szernlelodotol es mas korulmenyektol. A szlnhomerseklet a fenyforras szlnenek objektfv meresere szolqal, es arra a hornersekletre utal, amelyre egy adott tarqyat fel kellene melegfteni ahhoz, hogy a fenyforrashoz hasonl6 hullarnhosszu fenyt bocsassa ki. Mfg az 5000-5500 oK tartomanynak megfelel6 szlnhomersekletu fenyforrasok fenye fehernek tunik. az ennel kisebb szlnhornersekletri fenyforrasok (pl. az izz6k) fenye kisse sarqas vagy pirosas arnyalatuak. A nagyobb szinhcrnersekletu tenytorrasok kekes arnyalatuak.

50

A WB gomb

Ha a monitor ki van kapcsolva, a feher-eqyensuly finomhangolasa a WB gomb nyomva tartasaval es a soqedtarcsa forqatasaval alllthato be.

I

~ ;61,;;f11iR~mim,il;''il.il,lftiil.lm;.lg'~ielli!n'~i.M.fta:i~I.M

Az alabbi tablazatban az A (Automatikus) opci6t61 eltero feher-eqyensuly beallltasoknak meqfelelo szmhomersekleteket tartalmazza (az ertekek elterhetnek a fenymerok altai mutatottakt61):

* A Fluorescent (Neonfeny) beallltas eseten ervenyes lepeskozok a neoncs6ves tenytorrasok tfpusainak szeles skalajat tukrozik az alacsony szlnhornersekletu stadionreflektorokt61 a magas szlnhomersekletu higanygozlampakig.

r;'I .~" W ItMill,_g;HW

A feher-eqyensuly barrnilyen modositasa az alacsony szmhomerseklet tartornanyokban nagyobb elterest eredmenyez. mint a magasabbakban. Peldaul egy 100 K erteku rnodositas sokkal nagyobb valtozast okoz a 3000 K k6rOli szinhomerseklet-tartornanyban, mint a 6000 K koruliben. A szlnhcmerseklet inverz ertekenek 1 O'<nal torteno szorzasaval szarnolt mired olyan mertekeqyseq, amely figyelembe veszi ezeket az eltereseket: ezt a mertekeqyseqet alkalmazzak es a szfnhomerseklet-kompenzacios szurok eseteben is. PI.:

• 4000 K-3000 K(1 000 K elteres)=83 mired

• 7000 K-6000 K(1 000 K elteres)« 24mired

A " I.... ' I ,." ..... ' , I

.II~J'i;M¥itlfllili~ii;ili;'ij&lfi[filllitt~';&iIi1iili~iI&!i;W;tM

A telhasznaloi teher-eqyensuly erteket el6re roqzitheti,

majd barmikor betoltheti ha vegyes tenyvszonyckban vagy az eros szmdominandeju fenytorrasok mellett fenykepez, illetve ha egy letezo felvetel feher-eqyensulyanak megfelel6en kfvanja elkeszlteni a kepet. Ketfele felhasznaloi feher-eqyensuly m6d all rendelkezesre:

Masolas meqlevo keprol

A feher-eqyensuly erteket a qep egy D70-el keszltett kep alapjan allltja be (a torras akar RAW kep is lehet, amelyen a feher-eqyensulyt a Nikon Capture 4 program 4.1 vagy ujabb verziojaval m6dosftotta).

, i

A fenykepezoqepen egyszerre csak egy felhasznaloi feher-eqyensuly erteket lehet elmenteni; az ujonnan mert vagy a rnasolt ertek felOifrja a rneqlevot. Az uj fehereqyensuly ertek rnerese a Preset pontban automatikusan a Measure opdot allftja be.

A feher-egyensuly ertekenek merese

l' Helyezzen egy semleges szOrke vagy egy feher tarqyat (pI. papfrlapot) annak a fenyforrasnak a fenyebe, amely alatt a vegs6 felvetelt szeretne elkeszlteni. Studio beallltasok eseten a referenciatarqyat 180/0-os diffuzios

panel seqltseqevel teheti szOrke szlnuve.

2 valassza ki a Measure (Meres) pontot a Preset menubol (tIj 55), vagy nyomja meg a WB gombot es forgassa a fotarcsat, amfg a

kijelz6n meg nem jelenik a PRE felirat. A qep az utols6 felhasznaloi feher-eqyensulynak megfelel6 erteket allft be; ha nem volt el6z6 ertek, akkor a qep a Napfenynek megfelel6 5200 K-t allltja be.

" u

PRE

"}iif.fj~Le.rIwii'I;MIi'~,$.u;l·~;;w:e.r;es~

A telhasznaloi feher-eqyensuly rnerese P, 5, A es M m6dban lehetseqes. A jobb eredrneny erdekeben ezekben a m6dokban a qep autornatikusan 1 Fe-vel megnbveli az expozici6t. M m6dban az optirnalis eredrnenyt ugy erheti el, ha az expozkiot az expozici6s skata szerint ±O Fe ertekre all[tja.

52

4 komponaha meg ugy a kepet. hogya referenciatarqyat tartalmaz6 tarqy kitoltse a keresot, majd teljesen nyomja Ie az exponalo gombot. A gep

lerneri a feher-eqyensulyt. es ezt az erteket hasznalia fel a felhasznaloi feher-eqyensuly kovetkezo betoltesekor, A qep nem r6gzfti a

kepet: a feher-eqyensuly precfz lemerese akkor

is lehetseqes, ha a tarqyat nem allftja elesre.

A kilepeshez a felhasznaloi feher-eqyensuly uj ertekenek lernerese nelkul nyomja meg a WB gombot.

3 R6vid idore engedje el a WB gombot, majd nyomja meg, amfg a PRE ikon a hatso kijelzon es a keresoben villogni nem kezd. Ezen klvul

a kijelzon es a kereso kepszamlalo reszeben megjelenik egy villog6 Pr f jelzes.

5 Ha a fenykepezoqep Ie tudja lemerni a feher-eqyensuly uj erteket. a kijelzon villog a C. 0 0 d ikon, a keresoben pedig egy villog6

G d ikon lathato. Ha szeretne visszaterni a Fenykepezes m6dba, akkor nyomja Ie felig az exponalo gombot, vagy varjon, amfg az expozfci6s meres kikapcsol.

Tul sotet vagy tul vilaqos Ienyviszonyok kozott elofordulhat. hogy a fenykepezoqep nem tudja lernerni a feher-eqyensulyt. A kijelzon es a keresoben egy villog6 ,'0 [. d ikon lathato. Terjen vissza a 4. lepeshez es isrnet merje Ie a feher-eqyensulyt.

'::J~ CC

r@if!] • c.::l F .;;J. U

AF-S lID \ I I 1'> A

Rlt·~L PrE i""

NORM III m 1-,- PRE -

_1IIIiII1IIIIIia ' R

~ I L / 1\

A Ie'S FS.b =P,-E

t

_ .... ~ __ '=_'_IfI~ .. __ ~-[,ood-

7 , , \--1'>:0-

AP-S ~

,R~ PrE

NORM III m PRE

\ , I

[c;:. Gel = p,. E

, . \

~ \ I I "

--1'3 r: ,,-I'

~ ~, Lf!W-

7 , f I 1'>\

AF-~ lID

,R~ PrE

NORM III m PRE

~ I • I I.

I • • J \

A feher-egyensu/y mesolese mar meg/ev6 kepr6/

Ha szeretne felhasznalni a rnemoriakartyan tarolt valamelyik kep feher-eqyensuly adatait,

akkor lepjen be a Feher-egyensuly rnenube 49), majd kovesse az alabbi lepeseket:

~ ~

1

2

4

Valassza ki a Use photo (Foto felhasznalasa) opciot. Jelenftse meg az aktualis forraskepet. * * Az aktualis kep feher-eqyensuly adatainak felhasznalasahoz folytassa a 11. lepessel, Megjeleno kep hianyaban a felhasznaloi feher-eqyensuly erteke 5200 K lesz (Napfeny).

9

Valassza ki a kepet.-t Hagyja j6va a kep kivalasztasat.

t A megjelenftett kozott mas eny epezoqepe is megjelenhetnek,

azonban a felhasznaloi feher-eqyensulyt csak a D70-nel keszitett kepekrol lehet atmasolni.

11

Valassza ki a This image (Ez a kep) Allitsa be a kivalasztott kepnek

opci6t. megfelelo feher-egyensulyt. *.

:t Mas kep kivalasztasahoz ismetelje meg az 5-12. lepest.

A felhasznal6i feher-egyensuly ektuelis ertekenek ekelmezese Ha szeretne alkalmazni a felhasznaloi feher-eqyensuly aktualis erteket:

1 A Feher-eqyensuly menOben valassza ki a Preset (FelhasznaI6i) pontot (~ 49), majd nyomja meg a valasztoqornbot jobbra.

2 valassza ki a Measure (Meres) opci6t, majd nyomja meg a valasztoqombot jobbra: ezzel a teher-eqyensuly a felhasznaloi ertekre atlitja es

visszater a Fenykepezes menObe.

Egy Digitalis program kivalasztasakor a fenykepezoqep a ternanak megfelel6en automatikusan optirnalizalia a k6rvonalakat, a kontrasztot, a szfntelltettseqet es a szlnarnyalatokat. P, 5, A es M modban a felvetel kesobbi felhasznalasanak es a terna sajatossaqainak megfelel6en a Normal, Vivid (Elenk), Sharp (Kemeny), Soft (Lagy), Direct Print (K6zvetlen nyomtatas), Portrait (Portre) vagy landscape (Tejkep) opci6k kozu] valaszthat. Ezen kfvul a kepkemenyseq. a kontraszt, a sztnreprodukcio, a szlntelttettseq es az arnyalatok az eqyeni lzlesnek megfelel6en testre szabhato.

, ,. Testre szabhatja a kepkernenyseq. a kontraszt a szfnreprodukci6, Felhasznaloi a szfntelltettseq es az arnyalatok beallltasait (l'I57).

6!~~,lb~s'zmal~i~~IYi~;I:t'tii;b:~<:lllit~s~~:itel7A A felhasznaloitol Custom eltero beallftas eseten:

• A tenykepezoqep az aktualis telveteli szituacionak meqfeleloen optirnalizelja a kepeket.

Az eredmenyek meg az ugyanolyan tlpusu ternak eseteben is elteroek lehetnek, mivel fOggnek az expozfci6t61 es a terna elhelyezkedesetol a kepen. Ha tobb kepet is hasonl6 feldolqozassal szeretne kesziteni. akkor valassza ki a Custom (Felhasznaloi) opci6t es eqyenkent allftsa be az ertekeket, es viqyazzon, nehogy az Auto opci6t valassza ki a Sharpening (Kepkernenyseq) vagy a Tone cornp (T6nus kornpenzacio) menOben.

C!I A qep az sRGB szlnternek meqfeleloen rbgziti a kepeket. A Custom (FelhasznaI6i) pont kivalasztasakor a szineket a Color mode (Szfnter mod) menuben alltthatia be (~ 59). @ A legjobb eredmenyek erdekeben hasznaijon G vagy D tiPUSlJ objektivet.

56

A klvant kepfeldolqozasi opci6 kivalasztasahoz:

1 A Fenykepezes menuben valassza ki az Optimize image (Kepfeldolgozas) pontot 132), majd nyomja meg a valasztoqornbot jobbra.

2 valassza ki a klvant opci6t es nyomja meg a valasztoqornbot jobbra. A Custom (FelhasznaI6i) opci6 kivalasztasakor megjelenik

a telhasznaloi opci6k menOje. Mas esetben a Fenykepezes menu jelenik meg.

'~i,~il,61~!I,Mi~i~~i!Bj~I;~ii'~I~i\i~lii['!:i!§ii·Bifii

Ha eqyenkent szeretne beallitani a kepkemenyseqet, a kontrasztot,

a szfnreprodukci6t es a szinamyalatokat, akkor valassza ki a Custom (Felhasznaloi) opci6t.

A korvonelek kiemelese: Kepkemenyseg

A felvetelkeszites soran a fenykepezoqep uqy dolgozza fel a kepeket, hogy kiemeli a vilaqos es a sotet terOletek kozotti elterest, arnivel , kernenyebbe" teszi a felveteleket. A kepkernenyseq a Sharpening menOben testre szabhat6.

A kontraszt beetlltsse: Tonus kompenzaclo

A mernoriakartyara rnenteskor a fenykepezoqep a kepek szfnt6nusait olyan feldolqozasnak veti ala, hogy novelle a kep kontrasztossaqat. A t6nus kcmpenzacio a szinqorbek seqltseqevel tortenik, amelyek rneqhatarozzak a szfnek eloszlasaban megmutatkoz6 viszonyt az eredeti es a kompenzalt kep kozott. A szlnqorbe tlpusat a Tone comp, (T6nus kornpenzacio) menuben alllthatja be.

A szinek elkelmezese: Szinter mod

A D70 fenykepezoqepen kulonbozo szinter m6dok hatarozzak meg, hogy a 5zfnreprodukci6 a szfnek milyen skalaja alapjan tortenjen. A szinter m6dot a kep tovabbi felhasznalasi celjanak meqfeleloen valassza ki.

A qep a szlneket ezzel a beallltassal az Adobe RGB szlnterhez igazftja. Ez a szlnter a szfnek szelesebb skalajat klnafja. mint az sRGB, ezaltal kivalasztasa olyankor javasolt, amikor a kepeket tovabbi feldolqozasnak szeretne alavetni.

D 6@1,lmllfi,1I

Ha a II rnodban keszitett kepeket az Adobe Photoshop vagy mas, szinkezelesre alkalmas programban nyitja meg, valassza ki az Adobe RGB szfnteret. A II mod kepeinek roqzltese az Exif es a DCF szabvanyokon alapul ugyan, de nem a 1.1 velOk sziqoru kompatibilitasban. Az la es a Ilia mod hasznalata olyankor javasolt, amikor a kepeket az ExifPrint szabvany szerint szeretne kinyomtatni egy arra alkalmas hazi nyorntaton vagy fotolaborban. A nyomtatoja vagy az iqenybe venni klvant nyorntatasi szolqaltatas ExifPrint kornpatibilitasarol a nyomtato hasznalati utmutatojaban olvashat, illetve a labor munkatarsainal erdeklodhet.

~t,lil!~~:lliitll,~:fii\t;~,I;1i

A szamltoqepes meqjelenites soran a hasznalja a Nikon Capture 4 program 4.1 vagy ujabb verziojat, amely kivalo seqed barrnilyen kepfeldolqozasi feladatban. A Nikon Capture kOlbnleges tulajdonsaqa. hogy az eredeti kepminoseq betolyasolasa nelkul szerkesztheti kozvetlenul a NEF tajlokat. fgy nelkulozhetetlen kelleke barrnilyen kepszerkesztesi folyamat kezdeti tazisanak. Ha a D70 fenykepezoqeppel keszitett kepeket a mellekelt szoftverrel vagy a Nikon Capture 4 program 4.1 vagy ujabb verziojaval nyitja meg, az alkalmazas automatikusan a meqfelelo szfnteret valasztja ki.

Az elenkseg szebetyozese: Szintelltettseq

A Saturation (Szlntelltettseq) a szfnek elenkseqet szabalyozza.

A szfnek szebelyozese: A szlnarnyalat kompenzaclo

A szlnarnyalat kornpenzaciot a -90 es a +90 kozotti tartornanyban. 30 lepesekben m6dosfthatja. Ha a piros a kiindul6 szfn, akkor a szlnarnyalat kornpenzacio ertekenek 00 (alapertelrnezes) fole n6velese sarqas szfnezetet koksonoz a kepnek: a 00 ertekkel pirosnak latszo reszletek egyre inkabb narancssarqa szinuekke valnak .. Ha a szlnarnyalat kornpenzacio erteket 00 ala cs6kkenti, akkor a kep kekes szfnezetO lesz: a 00 ertekkel pirosnak latszo reszletek egyre inkabb lila szlnuekke valnak.

~ ~kll;l~m;i'Ii,I)~(i\;J:a'KM~.i.e,m~lit;jj

A digitalis felvetelekhez alkalmazott RGB szinmodell a szfneket a piros, a zold es a vilaqoskek kulonbozo aranyu osszekeveresevel hozza letre. Ketfele szlnu feny osszekeveresevel sokfele kulonbozo szlnarnyalatot lehet letrehozni. Peldaul, a piros keverese egy keves vilaqoszolddel narancssarqa szfnt ad. A piros es a zold egyforma aranyu keveres sarqat eredrnenyez. ha pedig a pirosb61 keverOnk kevesebbet, az eredrneny a sarqaszold lesz. A piros es a kek kulonbozo aranyu osszekeverese a bibort61 a tilan at a sotetkekiq. mfg a zold es a kek kulonbozo aranyu keverese a smaragdzbldt61 a turkizkekiq terjed6 tartomanyban eredmenyezi a leqkulonfelebb szmarnyalatokat. (A harmadik szfnkomponens hozzaadasaval laqyabb szlnarnyalatokat lehet letrehozni: rnindharom komponens egyenl6 aranyu osszekeverese a fehert61 a szurkeiq terjed6 szfneket eredrnenyezi.) Az alapszfnek osszekeveresevel kaphat6 szfnarnyalatok sajatos

szfnkbrben II is abrazolhatok.

II

60

A felhaszncHoi kepiekiolqozesi opciok kivelesztese

Ha a Custom (FelhasznaI6i) opciot valasztja ki az Optimize image (Kepfeldolgozas) rnenuben 57), akkor megjelenik az 1. lepesben lathato menu.

1

Valassza ki az opci6t.

5.·. Tovabbi opci6k beallltasahoz 6 ismetelje meg az 1-4. lepest,

7

A felveteli mod hatarozza meg, hogy a fenykepezoqep rnikeppen kesziti el a felveteleket: egyszerre egyet, kepek sorozatat. kesleltetessel vagy a tavkioldo seqltseqevel,

c'J

" Kesleltetett

tavkioldas

Az exponalast a kulon rneqvasarolhato ML-L3 tavkioldoval iranylthatja. A fenykepezoqep akkor allft elesseqet. ha lenyomja az ML-L3 exponalo qornbjat: a qep 2 mp-es kesleltetessel exponal (El1 07). Ezzel id6t ad a kezelojenek arra, hogy felvegye az onarckephez szukseqes testtartast.

* Az kepfrissltesi arany atlaqos erteke az alabbi feltetelek eseten ervenyes: M m6d manual is elesseqallitassal. Y250 mp-es vagy rovidebb zaridovel, szabad hely a mem6riapufferben. A pufferben tarolhato kepek szama fOgg az aktualis keprnmoseqto] es keprnerettol (lasd a jobb oldali tablazatot). Tovabbi kepeket csak azutan lehet kesziteni. miutan elegend6 hely szabadult fel a pufferben.

Vegye figyelembe, hogy a sorozatfelvetelek valamennyi kepet a fenykepezoqep az els6 kepre ervenyes tajolasban menti el, akkor is, ha tenykepezes kozben rnodositja a qep tajolasat. Peldaul. ha az elsa kepet vizszintes altasban keszitette el, akkor a qep a tobbi kepet is /lszeles" (tajkep) orientacioval menti el. akkor is ha a qepet Iotozas kozben fuqqoleqes helyzetbe forgatja.

NAPFENY

BASIC

l 4

D61f.ie.i'I~~.IiI.~;f::e;1l1

Afenykepezagep a kepek ideiglenes tarotasara alkalmas mem6riapufferrel rendelkezik, amely lehetove teszi a folyamatos exponalast a kepek rnemoriakartyara mentese kozben is. Amikor a puffer megtelik, az exponalo gomb hasznalata felfuqqesztesre kerul. amfg a fenykepezoqep a kepek elrnentesevel a memoriakartyara eleqendo helyet csinal a pufferben a kovetkezo felvetel szarnara. Sorozatfelvetel m6dban a felvetelkeszftes addig tart, amfg lenyomva tartja az exponalo gombot, igaz, a puffer megtelesekor az exponalas sebesseqe csokken.

Mialatt a qep a mernoriakartyara roqziti a kepeket. a kartyafoqlalat melletti LED villog. A pufferben leva kepek szamatol fuggaen a roqzltes nehany masodperctol nehany percig is eltarthat. Ne vegye ki a memoriekertyet; es ne szakftsa meg az eremetletest, amig a kart yam iiveletet jelz6 LED ienye ki nem alszik. Ha a fenykepezagepet uqy probalja kapcsolja ki. hogy a pufferben meg volt adat, akkor a qep nem kapcsol ki addig, amfg a pufferben leva osszes kepet a rnernoriakartyara nem mentette. Ha az akkurnulator lemerul, amikor a puffer meg tartalmaz kepeket. akkor a qep telfuqqeszti az exponalast es az bsszes kepet a mernoriakartyara menti.

Az alabbiakban a teljes puffer kiirasahoz szukseqes ida lathato (egy Lexar Media 40 x WA USB kartyara). A kiirashoz szukseqes ida microdrive hasznalatakor nbvekedhet.

• NEF (Raw): 6 mp (4 kep) • JPEG Normal (L rneret): 9 mp (12 kep)

B ;6imaimii,ll~~.ilil,f!j~ll •. jl1~*,~

Az aktualis beallltasokkal a mernoriapufterben meg tarolhato kepek szarnat a keresoben es a kijelzon a roqzltheto kepek szarnanak helyen lathatja. amfg lenyornva tartja az exponalo gombot. Vegye figyelembe, hogy a mem6riapufferben tarolhato kepek aktualis szama a ternatol fuqqoen valtozo lehet.

Afelveteli mod a B gomb nyomva tartasaval es a f6tarcsa forqatasaval valaszthato ki. A felveteli mod a kijelz6ben lathato:

G.

~1 63

Ez a resz ismerteti az elesseqallltas szabalyozasara szolqalo opci6kat: az automatikus elesseqallttasi (AF) m6dot, a fokuszterulet kivalasztasat es az AF terulet m6dot.

A'I ' '11"· ',.J .i!li@i)"l:liiiliiih411"lit:i:11i)ii1Iili'.

Az elesseqallltasi rnodot a fenykepezoqep

elolapjan lev6, erre szolqalo valasztokapcsoloval modosrthatja. Ketfele mod kozul valaszthat:

M Manualis elessegallltas

A fenykepezoqep nem ailit automatikusan elesseqet: az elesseqet az objektfv erre szolqalo gyurujevel kell beallltani, Ha az objektlv kezdo fenyereje leqalabb f/5.6, a keresoben az elesseqallrtas ellenorzesere az erre szolqalo kiielzes hasznalhato (elektronikus tartomtmykeres6; ~ 74), a kep azonban barrnikor elkeszltheto, akkor is, ha az elesseq meg nines beallltva.

Az Egyszeri (Single-servo) AF mod arr61 gondoskodik, hogy mindig a lehet6 leqelesebb telveteleket keszrthesse et. A Folyamatos (Continuous-servo) AF mod viszont jobb valasztas lehet, ha kiszamlthatatlanul mozg6 temat fenykepez. A manualis elesseqallltas hasznalata akkor ajanlatos. ha a fenykepezoqep nem tud automatikusan elesseqet allltani.

ijm~k:~~~~.~~if\)t!~.~ik:'ti~el~s~.e·9~lli~a$!~.~1

Ha a fenykepezogep autornatikus elessegallitasi rendszere erzekeli. hogy a terna mozog, rnialatt felig nyornva tartja az exponalo gornbot, akkor autornatikusan aktivalja a prediktfv ternakoveto elesseqallitast. Ha a tema a tenykepezoqep fele tart vagy tavolodik tole, a gep folyarnatosan rneqprobalja IJ kitalalni 1/ / hogy hoi lesz a terna az exponalo gornb teljes lenyornasanak pillanataban. Egyszeri AF rn6dban a Mnykepezogep olyankor aktivalja a prediktfv temakovetest, ha a tema rnozgott, amikor felig lenyornta az exponalo gornbot. Ha a rnozg6 terna meqall, a qep rbgzfti az elesseget. Folyarnatos AF rn6dban a fenykepezoqep szinten akkor aktivalja a prediktiv temakbvetest, ha a terna rnozogni kezdett, miutan felig lenyornta az exponalo gombot. Ha a tema rneqall, a qep nern rbgziti az elesseqet.

A prediktfv elesseqaflttas ternakovetessel nern hasznalhato rnanualis elesseqallltas m6dban.

'iiJ';i\liwi~i'i~iiY)';i'~iiiiil&,ijMil,iiiili~i

A D70 fenykepezoqepen at f6kuszterOIet k6z01 valaszthat. amelyek egyOtt

a kep jelent6s reszet lefedik. A f6kuszterOIet kivalasztasa ketfelekeppen tortenhet: rnanualisan. ami lehetove teszi, hogy a fotema gyakorlatilag a kep barmely reszen elhelyezkedhet, illetve automatikusan, amivel biztosfthatja, hogy a fenykepezoqephez legk6zelebb lev6 tema elhelyezkedestol fOggetlenOI mindig eles legyen (a legk6zelebbi tema prioritasa: ~ 140).

A rnanualis fokuszterulet-kivalasztas nem hasznalhato. ha az AF m6dhoz a legk6zelebbi terna prioritasat valaszt]a ki. A fenykepezoqep automatikusan a legk6zelebbi temanak ad prioritast. ha a rnodvalaszto tarcsat ~, 2, ~, ~, ~ vagy 1::1 allasba forgatja; ha ezekben a m6dokban is rnanualisan szeretne elesseqet allltani, akkor valassza ki a Single area (Statikus AF terOlet) vagy a Dynamic area (Dinamikus AF terOlet) opci6t a 3. Felhasznaloi beallltasnal (AF-area mode; ~ 140).

Az AF keret menuelis kivelesztese

A fokuszterulet kivalasztasahoz csusztassa el a fokuszterulet valasztast enqedelyezo kapcsol6t • allasba. Ezutan a valasztoqornbot a a fokuszterulet kivalasztasara hasznalhatja. A kivalasztott fokuszterOlet megjelenik a keres6ben, ha szukseqes, pirosan kiemelve a hatterrel vain kontraszt erdekeben (" Vari-Brite" fokuszteruletek: Ef] 8). A kivalasztott f6kuszterOIet a kijelz6n is megjelenik.

ctBJ : ~ 5 fS.o

J'l AF-S lID

IM~ [ 55)

NORMILl~A

GJ 125 FS.b [ S5J

A kivalasztast k6vet6en a fokuszterulet valasztast enqedelyezo kapcsolot ismet l (tilt6) allasba alllthatja. hogy elkerOlje a f6kuszterOIet elallltodasat a valasztoqomb hasznalatakor.

A.fo.~ .. k..JJS~ct~ .• I'i·.ijl·gt,k!·iMal·g$zta,sa

Az aktfv tokuszteruletet visszajatszas es a rnenuk hasznalata kozben nem lehet modositani

66

ai~ .. £·fn}·.·j;~ •. ti •. ~··.I· •. ~;t •. /I'1') .•. ~.ci{···.'PI·.·· .• ·~4Q}

A 3. Felhasznal6i beallitas (AF-area mode) azt hatarozza meg, hogyan valassza ki a fenykepez6gep a fokuszteruletet. es mi tortenjen. ha a terns kimozdul a kivalasztott f6kuszterOletb61. Az aktualis bealhtast a kijelz6ben es a keresoben meqjeleno f6kuszterOIetek mutatjak.

. ] Dinamikus [.l· . AF terUiet

Manualisan valaszthatja ki a f6kuszterOletet, de a qep az elesseqallltashoz tobb f6kuszterOIetet is felhasznal. A f6kuszterOIet kivalasztasakor es az elesseqaliltaskor a f6kuszterOIet kiemelten jelenik meg a keres6ben (~ 8). Meg ha a terna rovid id6re el is hagyja a kivalasztott f6kuszterOIetet, a qep akkor is kepes azt elesre allltani a tobbi f6kuszterOletb61 nyert adatok alapjan (a fokuszterulet kivalasztasa nem m6dosul). Kiszamlthatatlanul mozg6 ternak fotozasahoz ajanlott, es minden olyan szituaciohoz. amikor a ternat nehezen lehet benntartani a kivalasztott f6kuszterOIeten belul.

.~ ··"~;-·;Ii·QI<;I·siZil1er:tH·e:t:··;LD:)4i>

g dli':\:{:::~~:::;:,:;::t:;,::::::::-, .. ,,,:\.,, ..... -:::::,.,,':,.,.,.,M:,_,.: .. " ... ,., .... ,:~ ... ,_,:::._,.,.:ws::, .. - •.. ,.,A·-"~:,·"'-.-·:::':-"·:::;\lW:::::::s·· .. .-:'::,'''',·.·::::;,_·.·,,-··::7

1/

Ezzel az opci6val beallithatja. hogy "k6rbehalad6 legyen-e a f6kuszterOIet kivalaszta-

sanak iranya.

Ed i~!8;.\ .••.. ··· •••••••• fi:.;t~Ii.il~;t·.hi~Q"l~·I~j~.·~·.·\~'Q~

A 18. Felhasznaloi bealhtastol (AF area illrn) fOgg6en az aktfv fokuszterulet szukseq eseten a kontraszt novelese celjabol rovid idore pirosan jelenik meg C Vari-Brite 11 fokuszteruletek). ezen kivul bealhthato. hogy rnindig kiernelten legyen lathato, vagy sohasern.

AF-C

Dinamikus AF terti let

Leqkozelebbi [+ :+ +] n .. ·. Nem lathato Automatikus

tema

[+[:1+] R

A keresoben es a kiielzon lathato

Manuals

ykepezoqep a kivalasztott f6kuszterOIeten

ra allft elesseqet. Amfg felig nyomva tartja az Kiszamlthatatlanul mozg6

16 gombot, a fenykepezoqep k6veti a ternat, ternak fotozasahoz hasznalia. t az egyik fckuszteruletrol a masikra mozog.

int fent, azzal a kivetellel, hogy a fenykepezoqep Kiszamfthatatlanul mozg6 terrak utomatikusan a legk6zelebbi ternat tartalmaz6 fotozasahoz basznala, amikor biztos f6kuszterOIetet valasztja ki. az elesseq beallltasakor az benne, hogya valasztott terna lesz a aktfv f6kuszterOIet kiemelten jelenik meg a keresoben. fenykepez6gephez a leqkozelebb.

Aiiit,;Mlili!ii!M1ilill,iSS1ii&liil

Az elesseq roqzftese arra hasznalhato. hogy azutan is valtoztathasson a kep

kompozkiojan, hogy elesseqet alhtott: ezaltal olyan ternat is elesre alhthat, amely a vegs6 kompozkion nem lesz a rendelkezesre allo 5 fokuszterulet egyiken sem. Olyankor is jol hasznalhato, ha a qep nem kepes automatikusan elesseqet alhtani m 73).

Ha az AF-S opci6t valasztja ki a 2. Felhasznaloi beallltasnal (Autofocus; l'I139), a qep automatikusan roqziti az elesseqet, ha a keres6ben megjelenik az elesseqallltas kiielzese (.). Ha az AF-C opci6t valasztja ki, akkor az elesseqet az AE-LIAF-l gomb meqnyomasaval manualisan kell roqziteni. A kep ujrakornponalasahoz az elesseqroqzltes hasznalatakor:

1 Pozfcional]a a ternat a kivalasztott f6kuszterOIetre es az elesseqallltasi rendszer aktivalasahoz nyomja Ie felig az exponalo gombot.

2 Ellenorizze, hogya keresoben megjelenik-e a sikeres elesseqallrtas kiielzese (.).

AF-S (Egyszeri AF)

A qep az elesseqallltas kiielzesenek rneqielenesekor automatikusan r6gzfti az elesseqet. es az mindaddig roqzitve marad, amfg felig lenyomva tartja az exponalo gombot. Az elesseqet az AE-UAF-l gomb seqitseqevel is r6gzftheti (lasd lejjebb).

AF-C (Folyamatos AF)

Az elesseq es az expozfci6 egyOttes roqzltesehez nyomja meg az AE-lIAF-l gombot. Az elesseq roqzltve marad, amfg nyomva tartja az AE-l/AF-l gombot, akkor is, ha elengedi az exponalo gombot.

70

Egyszeri AF (AF-S) m6dban az elesseq az exponalasok kozott is rbgzftve marad, ha tovabbra is feliq lenyomva tartja az exponalo gombot, ezaltal azonos elesseggel eqymas utan tobb kepet is elkeszithet. Az elesseq az exponalasok kozott az AE-LIAF-L gomb lenyomva tartasa alatt is rbgzftve marad.

Ne valtoztasson a terna es a fenykepezoqep kozotti tavolsaqon, amfg az elesseg roqzltese ervenyben van. Ha a terna elmozdul, allltson ujra elesseqet a rneqvaltozott tavolsaqrol.

E .A..r: •• I + ' ..J U ~irfji!t\ll~IiW;I·~~;;.,fjjg

valassza ki a Single area (Statikus AF terulet) vagy a Dynamic area (Dinamikus AF terulet) opci6t a 3. Felhasznaloi beallitasnal (AF-area mode; ~ 140), ha az elesseqet annak roqzttese reven allltja be.

~u .• s

A fenykepezoqep automatikusan az AF-C m6dot valasztja kif ha a rnodvalaszto tarcsat

4( allasba forgatja.

1I;iii~::.5mL!~~iiml;;;n.~;:!1';i!~

Ezzel az opci6val alllthatja be, hogy az AE-lIAF-l gombbal az elesseqet es az expozkiot (alapertelrnezesben), csak az elesseqet. illetve csak az expozfci6t lehessen rbgzfteni.

71

'ii!!';il~~iaISiMS';&~iJrM

A beepltett AF seqedfennyel a fenykepezoqep

a qyenqen meqvilaqltott temakat is elesre tudja allttani. A seqedfeny hasznalatahoz a 2. Felhasznaloi beallltasnal az AF-S opci6t kell kivalasztani (Autofocus; ~ 139), AF-Nikkor objektfvet kell felhelyezni, illetve a kozepso f6kuszterOIetet vagy a leqkozelebbi terns prioritasat kell alkalmazni. Ha ezek a feltetelek teljesOlnek, es a terna meqvilaqltasa gyenge, akkor a seqedfeny automatikusan felvillan, hogy segftse az automatikus elesseqallltast, amikor felig lenyomja az exponalo gombot. Az AF seqedteny ~

(Tajkep), ~ (Sport) es ~ (Ejszakai tajkep) m6dban nem hasznalhato,

Az AF seqedfeny megfelel6 rnukodesehez hasznaljon 24-200 mm-es gyujt6tavolsagu objektfvet, ezen kfvOI a temanak a seqedtenytorras hatotavolsaqan belul kelilennie. Napellenz6 nem hasznalhato. A leqtobb optika eseten a seqedfeny hatotavolsaqa 0,5-3 m. Az alabbi objektfvek eseten az automatikus elessegallftas az AF seqedfennyel nem hasznalhato az 1 m-es tartornanyon alul:

• AF Micro ED 200 mm f/4 • AF ED 24-S5 mm f/2.S-4

• AF-S OX ED 12-24 mm f/4 • AF ED 24-S5 mm f/3.5-4.5

• AF-S ED 17-35 mm f/2.S • AF-S VR ED 24-120 mm f/3.5-5.6

• AF ED 1S-35 mm f/3.5-4.5 • AF 24-120 mm f/3.5-5.6

• AF-S OX 1S-70 mm f/3.5-4.5 • AF ED 2S-200 mm f/3.5-5.6

• AF 20-35 mm f/2.S • AF Micro ED 70-1 SO mm f/4.5-5.6

Az alabbi objektfvek eseten az AF seqedfeny nem hasznalhato a 2 m-es tartornanyon alul (67Y2):

• AF-S ED 28-70 mm f/2.S • AF-S OX ED 17-55 mm f/3.5-4.5

Az alabbi optikakkal az AF seqedfeny nem hasznalhato:

• AF-S VR ED 70-200 mm f/2.S • AF VR ED SO-400 mm f/4.5-5.6

• AF-S ED SO-200 mm f/2.S • AF-S VR ED 200-400 mm f/4

• AF ED 80-200 mm f/2.S

A kulon rneqvasarolhato 5B-800 vagy 5B-600 vaku hasznalatakor a fenykepezoqep AF seqedfenyforrasa kikapcsol, es a vaku seqedfenye kerOI hasznalatba. Mas vakuk eseten a fenykepezoqep a sajat AF seqedfenyforrasat hasznalja.

'{~.'E"'$f;}ljit~i~~jm~/"a,~,

Ezzel az opci6val az AF seqedfeny kikaprsolhato.

72

Az alabbi szituaciokban az automatikus elesseqallitas nem mukodik j61. Ha a fenykepez6gep nem tudja automatikusan elesre a"ftani a ternat, akkor pr6baljon manualisan elesseqet allttani (El7 4) vagy rbgzftse az elesseqet m 70) egy hasonl6 tavolsaqra leva rnasik temara, majd kornponalia ujra a kepet.

Nines vagy nagyon keves kontraszt van a teme es a hatter koz6tt

f6kuszterO leten a fenykepezogepkOlonbozo tavolsagra leva temak vannak.

Atema nagyreszt szabalyos

merteni Lilli

alakzatokb61 all.

f6kuszte rO Ie ten vi/agossagban nagyon eltero, tul kontrasztos teme van

Atema kisebb mint a f6kuszterO let

A teme tut sok apr6 reszletet tartalmaz

Pelda: a f6kuszterOIeten az elaterbe leva foterna es a hatter epuletei elfernek.

Pelda: viraggal borftott ret vagy mas terna amelyek kicsik, illetve amelyek reszlete nem kulonboznek elegge vilaqossaqban.

6~'i!;6\(iH~~,II,~;~,j~i~:1!!'fi,m;I~~;.:@it!~linhl~~~J'l).I~;*~!Fmniji~

Ha tobb eqymast koveto felvetelhez is AF seqedtenyt hasznalt. akkor az biztonsaqi okokb61 kis idore kikapcsolhat. Rbvid szunet a seqedfeny ujra hasznalhato. Vegye figyelembe, hogy folyamatos hasznalat eseten a seqedfenylampa felmelegedhet.

rzd .tt;U:;tMij.li\s:(I'~:.5~·Mam.~lill!i.5)~.~tli.f;lf;jjt:al,l4iiii\liIi~m,aii1i~iW;~,;:;'I:e5:ij,:i;llti.tii

Ha olyan objektfvet hasznal, amelyen valthat az automatikus es a manualis mod kozott (A-M), akkor a manualis elesseqallltashoz valassza az M modot. Ha az objektfv tarnoqatja a rnanualis prioritasu automatikus elesseqallltast (MIA), az elesseget olyankor az objektfv M vagy MIA rnodjaban allithatja be manualisan. Errol bovebben az objektfv hasznalati utrnutatojaban olvashat.

~?!ik.j'f>.J:"~.ek.~li;!~j'k.j~

A tema es a fenykepezoqep kozotti tavolsaq pontos meqhatarozasahoz a keperzekelo sikjanak a vazon lathato jelzeset hasznalhatja. Az objektfv bajonettjenek szele es a keperzekelo sikja kozotti tavolsag 46,5mlTl.

74

AQ!ijBiWi;;lli~~~iilliliiiiif&ii.l'J·''&tii

A manuals elesseqallitas seqltseqevel olyan objektfveket

is hasznalhat, amelyek nem tarnoqatiak az automatikus elesseqallitast (nem AF Nikkor objektfvek), illetve azokban a szituadokban hasznos, ha az automatikus elesseqallitas nem hozza meg a kivant eredmenyeket m 73). Az elesseg manualis beallltasahoz az elesseqallltas valasztokapcsoloiat allltsa M m6dba es addig forgassa az objektfv elesseqalllto gyurujet, amfg a keresoben eleg elesen nem latja a kepet. Felvetel barrnikor keszitheto, akkor is, ha a kep meg nem eles.

Az elektronikus tertomenykereso

Ha az objektfv maxirnalis fenyereje leqalabb f/S.6, a keresoben az elesseqallitas kijelzesenek seqltseqevel ellenorizheti, hogy sikerOlt-e elesre allttani a kivalasztott f6kuszterOIeten leva ternat. Miutan a temat az aktfv f6kuszterOIetre pozkionalta. nyomja Ie feliq az exponalo gombot es addig forgassa az objektfv elesseqalllto gyOrOjet, amfg lathato nem lesz a sikeres elesseqallltas kijelzese (.).

r r r

~ii~iMtijif(iiil:~

P, 5, A es M es modoan a fenymeresi mod hatarozza meg, hogy a fenykepezoqep

mikeppen allitsa be a felvetel expozkiojat. CPU objektfv csatlakoztatasakor az alebbi opdok valaszthatok (nem CPU objektfv eseten a fenykepezoqep nem veqez fenymerest),

~

K6zepre sulyozott

A gep a merest a teljes kepen veqzi, de nagyobb sullyal veszi figyelembe a kep kozepso, 8 mm-es atmeroju reszet, amit a keresoben egy megfelelo referenoakor kepvsel. Klasszikus rneqoldas a portrek fotozasahoz: olyankor javasolt, amikor 1 x erteket meghalad6 expozfci6s tenyezovel (szurotenyezovel) rendelkezo szurovel dolgozik m 191).

A fenymeresi mod a .a gomb nyomva tartasaval es a totarcsa forqatasaval valaszthato ki. A fenymeresi mod a kijelz6ben lathato:

idia;i~i!~ili.jj~**~\iIMI.~~I,~.\tl~!i<mi!.lli'fi·~

Ezzel az opci6val beallithatja, a kozepre sulyozott fenymeres m6dhoz a sulyozas legnagyobb erteket.

MUtiitij,i61!!iliti

Ha a rnodvalaszto tarcsat P, S, A vagy M allasba forgatja, akkor a kovetkezo oldalakon talalhato lelrasok szerint bealllthatja a zaridot es a blender.

pgj 6"0.ilWKAlJjftht't~§Jt

Ha blendealllto gyOrOvel rendelkezo CPU objektfvet hasznal, rbgzftse a gyurOt a legkisebb blendere (Iegnagyobb f/ertekre). Mas beallttas eseten a qep felfOggeszti az exponalast, es a blende ertek helyen a kijelzon es a keresoben egy villoqo FE E jelzes lathato. A G tlpusu objektfveken nines blendealllto gyOrO.

~ 6 ... %:.aW;;a~Wft,~

A nem CPU objektfveket esak M modokban hasznalhatja: a blende az objektfv blendealhto gyOrujevel kell alltthato be. Mas beallltas eseten a qep felfOggeszti az exponalast, es a kijelzon es a keresoben a blende ertek helyen egy villoqo F - - jelzes lathato.

~ ••• !jJ_"ftiM.ru.J.S.Ii~tiift

A blendeallitas hatasanak ellenorzesere nyomja meg es tartsa nyomva a rnelyseqelesseq ellenorzese gombot. Ha CPU objektfvet hasznal. a fenykepezoqep az objektfvet arra a blende ertekre allftja, amelyet P vagy S m6dban a fenykepezoqep, illetve A vagy M m6dban a felhasznalo valasztott ki, ami lehetove teszi, hogy a keresoben ellenorizze a melyseqelesseqet (nem CPU objektfvek eseten a melysegelesseg nem ellenorizheto).

B i~Ejialbjt.%~lla .. ,.

Ha az On (Be) opei6t valasztja az 5. Felhasznaloi beallrtasnal (ISO auto), a fenykepezoqep automatikusan a 200-1600 ISO tartornanyban varialja az erzekenyseqet. hogy akkor is biztosftsa az optimalis expozfci6t. Pes A m6dban a fenykepezoqep olyamkor m6dosftja az erzekenyseqet, amikor az optirnalis expozfci6hoz szukseqes zarido rovidebb. mint 1,4000 mp, illetve hosszabb, mint a beallltott ertek (a zarido a beallftott ertek ala is eshet, ha az optimalis expozfei6 ISO 1600-zal sem erheto el). Mas esetben a fenykepezoqep olyankor m6dosftja az erzekenyseqet, ha tullepi az expozfei6s meres kontrollhatarait (S modban), vagy ha a felhasznalo altai beallitott zaridovel az optirnalis expoziei6 nem erheto el (M m6dban).

Ha az erzekenyseq elter a telhasznalo altai meqhatarozott ertekto! a kijelzon es a keresoben villog az ISO AUTO felirat. A m6dosftott erzekenyseqqel exponalt kepek inforrnacios meqjelenltesekor az ISO ertek pirosan jelenik meg. Vegye figyelembe, hogy a nagyobb erzekenyseqqel keszltett felveteleken nagyobb valosztnuseqqel lesz tapasztalhat6 1/ kepzaj /I •

- ISO AUTO - ::J n V@'~\ ~ u

AF-S [§]

RH ( 55)

NORM III ~-:-A------

~ t. I \

.. ,

ii~}\IiI\II;I:I\ii.iitl:l~I;.ii;il,.i

Ebben a rnodban a fenykepezoqep egy beepltett program (M 78) seqltseqevel

automatikusan a szituacionak leqinkabb megfelel6 ertekekre allftja be a zaridot es blendet. Ez a mod pillanatfelvetelekhez es minden olyan helyzethez ajanlott, amikor a fenykepezoqepre bfzza a zarido es a blende beallltasat. Az expozfci6t a Program eltolas C flexible program "),az expozfci6 kornpenzacio ~ 86) es az automatikus expozfci6 sorozat (~ 87) funkci6k seqltseqevel m6dosfthatja. A P m6d csak CPU objektfvek eseten hasznalhato.

A fslvetelkeszfteshez Programautomatika m6dban:

1 Forgassa a modvalaszto tarcsat P allasba.

2 Komponalja meg a kepet. allltson elesseqet es keszltse el a felvetelt

r;w n .1 l'

tiIQ .f!mtl'.,I;t\O.filftll'mil,itI

P m6dban a fotarcsa forqatasaval kulonbozo zarido -blende kombinaciokat valaszthat ki - ez a program eltolas ( flexible program "). Mindegyik kornbinacio ugyanazt az e;pozlci6t eredrnenyezi. Amlg a program eltolas ervenyben van, a kijelz6n egy m ikon lathato Az alapertelmezett zarid6 es bien de ertekek visszaallltasahoz forgassa a Iotarcsat. amfg am ikon el nem tunik. Az alapertelmezett ertekeket a kbvetkez6 m6dokon is visszaallnhatja: a tenykepezoqep kikapcsolasaval, a modvalaszto tarcsa elforqatasaval, a beepltett vaku kinyitasaval es lecsukasaval. a ketqombos visszaallitassal m 111), valamint a 9. Felhasznaloi beallitas modositasaval (EV step; ~ 144).

R1 a:: ' " s,' I +,'

~ JijK~.a~liI"i.IN;'Ji.;\~~.i.ftll,.;~il.1

Ha a fenykepezoqep tullepi az expozfci6s rneresi kontrollhatarait. akkor a kijelzon es a keres6ben az alabbi jelzesek egyike lathato.:

A terna tul sotet. Novelje az erzekenyseqet m 46).

Ha a keresoben villog a vaku-kesz jelzes (~), akkor a rneqvilaqltas novelesere a vaku is hasznalhato. A vaku-kesz jelzes nem jelenik meg, ha kivalasztja a 20. Felhasznalol beallrtas Off (Ki) opciojat (Flash sign).

~ .~l~ ... ie.'jf.ll~

A P m6d expozfci6s programja az alabbi abran lathato:

AF 50 mm f/1 .4D

AF ED 180 mm f/2.8D AF-S ED 300 mm f/4D

/ .............•..•...... __ _ _ ................•........•........... - .......................•

,t;. ~ !1- :-- CI y,/ '1,

to (1) "CI ,," ~

,,~ f/1 r--;o"----:o"----:,t:--,t:--*--,t:--*--*--,t:--*--7f"---7f"---+_+_+_+_~ "t;.

f/1.4 t'--7f---:;f-:;f-:;;f-;~~*"""",,~f-:;;f-;;f--:;f--:;f--:~~~;;f---;1' ,,0 vz

"co OJ f/2.8 f---7r--;f-:;~>I'-:01'--:+,--:,f'-o,,f'-o,~~~~;f--:~~~~

~ f/4 Q.. ro f/5.6 r---,~>I"--:>I"--:~~,jG---:~>I"--:>I"--:~,(L__::sr-..,r-~::¥--~~ ,,(1)

fiB

~

f/11

fj,."

f/16 JL--:,f-:;~>iL----:>iL----:>iL----:>iL----:>iL----:~,jL---;,v--:~;¥--:¥-~~#--i~

fj,.'1,

f/22 ---,IL--:;fr-'-;¥--,(L--+--,(L--¥

fj,.~

f/32

30" 15" 8" 4" 2" 1" 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000200040008000

Zarido

A Fe (fenyertek) rnaxirnalis es minimalls erteke fugg az aktualis erzekenyseqtol (ISO meqfelelestol): a fenti abra ISO 200-as erzekenyseq eseten ervenyes. Ha Matrix ferryrneressel dolgozik, a fenykepezoqep a 17113 Fe folotti ertekeket 17% Fe-re csokkenti.

filiti,.,lllii,iI;liiislii:IN:I;i!iiiill

s rnodban kivalaszthatja a zaridot, mig a fenykepezoqep automatikusan olyan blendet valaszt ki, amely optimalis expozkiot eredmenyez, A zaridot 30mp es Ysooo mp kozotti ertekre alllthatja. A hosszu zaridokkel elmosodotta teheti a mozqo temakat, es ezaltal mozqas benyomasat keltheti a kepen, a rovid zaridokkel pedig "megfagyaszthatja" a mozqast. Az S mod csak CPU objektfvek eseten hasznalhato.

A felvetelkeszlteshez Zarido elovalasztas m6dban:

1 Forgassa a modvalaszto tarcsat S allasba.

2 A fotarcsa torqatasaval valassza ki a klvant zaridot.

( S S)

C"] ,'50 F'1 + •• ?.- (55]

3 Komponalja meg a kepet. allltson elesseqet es keszltse el a felvetelt,

Lo

A terna tul sotet. valasszon hosszabb zaridot vagy n6velje az erzekenyseqet (El46).

Ha a keres6ben villog a vaku-kesz jelzes (~), akkor a rneqvilaqltas novelesere a vaku is hasznalhato. A vaku-kesz jelzes nem jelenik meg, ha kivalasztja a 20. Felhasznaloi beallrtas Off (Ki) opciojat (Flash sign).

Wftil:'tll!iij:I,,~liiMt;)!'lt:~llFiF.'.n;hi~il"

Ha a b u l b vagy a - - (hosszu ideju expozici6) zaridot valasztja ki M modban.rnajd ezutan a zarido meqvaltoztatasa nelkul atvalt az S m6dra, a zarido kijelzese villogni kezd, es nem lehet telvetelt kesztteni. A tenykepezeshez a totarcsa torqatasaval valasszon ki mas zaridot.

~ 61~JjJKWiftft6k~!t.l\i~MaeAi.i6.ifj.all;.au

A fenykepezoqep berazasa altai okozott eletlenseq elkerulesere a zaridonek (masodpercekben) forditott aranyban rbvidebbnek kell lennie, mint az objektfv qyujtotavolsaqa (pI. ha az objektiv qyujtotavolsaqa 300 mm, akkor a zaridonek rbvidebbnek kell lennie 11300 mo-nel). A hosszu zaridok eseten allvany hasznalata javasolt. A berazas elkerulesere nbvelje az erzekenyseqet (~46), hasznalja a beepltett vakut (~ 94) vagy fenykepezzen VR optikaval.

ii!iiliM;I;I;li.liiil;l~iili:il'ij

A m6dban kivalaszthatja a blender, mfg a Ienykepezoqep automatikusan oIyan zarid6t valaszt ki, amely optimalis expozfci6t eredrnenyez. A szOkebb bien de (nagyobb f/ertek) nbveli a melyseqelesseqet, amivel a fotemat es a hatteret is elesen emeli ki. A nyitottabb blende (kisebb f/ertek) lagyftja a hatter reszleteit es tobb fenyt enged a fenykepez6gepbe, amivel nbveli a vaku hatotavolsaqat es csbkkenti a homayos felvetelek valoszmuseqet. Az A mod csak CPU objektfvek eseten hasznalhato.

A felvetelkeszlteshez Blende elovalasztas m6dban:

1 Forgassa a modvalaszto tarcsat A allasba.

2 A seqedtarcsa Iorqatasaval valassza ki a klvant bien de erteket.

3 Komponalja meg a kepet, allltson elesseqet es keszltse el a felvetelt.

- I: ' ., ". I + +'

GIll ;1i:}J.~:I:I"~I;.II1i.;t •. I_!I •• I;.~ftl1,;fti

Ha a tenykepezoqep tullepi az expozfci6s meresi kontrollhatarait. akkor a kijelzon es a keresoben az alabbi jelzesek egyike lathato:

L 0

A terna tul sotet. Valasszon nyitottabb blender (kisebb f/erteket) vagy nbvelje az erzekenyseqet (~ 46).

Ha a keresoben villog a vaku-kesz jelzes (~), akkor a meqvilaqltas novelesere a vaku is hasznalhato. A vaku-kesz jelzes nem jelenik meg, ha kivalasztja a 20. Felhasznaloi beallltas Off (Ki) opciojat (flash sign).

Ylii'i):iWlll;ldirl.iii!i;III!lliij!1

M m6dban a zaridot es a blender is beallithatja. A zaridot a 30 mp es Vsooo mp kozotti ertekekre alllthatja, illetve a hosszu idejO expozfci6hoz hatarozatlan ideig is nyitva tarthatja a zarat (b u t b). A blende erteket az objektfv legkisebb es legnagyobb blende ertekei kozott alllthatja be. A keres6ben az expozfci6s skala seqltseqevel az aktualis felveteli korulrnenyekhez es iqenyekhez igazfthatja az expozfci6t.

A felvetelkeszfteshez manualis expozfci6 m6dban:

1 Forgassa a rnodvalaszto tarcsat M allasba

2 A fotarcsaval valassza ki a zaridot. a seqedtarcsaval pedig a bien de erteket. Az expozfci6s skalan (lasd az atellenes oldalon) ellenorizze az expozfci6t, es addig m6dosftsa a zarido es a blende erteket, amfg be nem

allftjaa kfvant expozfci6t.

~ C'S 0 fS.6

)\ AF-S [§]

,R~ ( 55)

NORM ILlIiEIA

[~ C'S 0 F5.1j+·· ? .. ; .- [5 SJ

R C'S" FY + .. ?.- [S S)

3 Kornponalja meg a kepet, allttson elesseget es keszltse el a felvetelt.

;A;:;~,ahYmkii~~(~i'.~II~.~

Ha a keres6ben villog a vaku-kesz jelzes (~l akkor a meqvilaqltas novelesere a vaku is hasznalhato. A vaku-kesz jelzes nem jelenik meg, ha kivalasztja a 20. Felhasznaloi beallftas Off (Ki) opciojat (Flash sign).

IPll III ' '9 ." r "k

FA .Wj,~.~~~J;;I;Lt:.~J:J;;I;i;~~I'~~I~I~,,··

Abu t b zarido eseten a zar addig marad nyitva, amfg nyomva tartja az exponalo gombot. Kesleltetett es azonnali tavkioldo m6dban a - - ikon jelenik meg a b u l b helyett; a zar kinyflik, amikor lenyomja a kulon rneqvasarolhato ML-L3 tavkioldo exponal6 qornbjat (kesleltetes eseten a gomb lenyomasa utan 2 rnp-cel). es addig marad nyitva, amfg ismet Ie nem nyomja a tavkioldo exponalo gombjat (Iegfeljebb 30 percig; ~1 07). A Nikon teljesen teltoltott EN-EL3 akkurnulator vagy a kulon meqvasarolhato EH-5 AC adapter hasznalatat javasolja, hogy elkerOlje az enerqiaellatas rneqszakadasat a zar nyitva tartasa alatt. Vegye figyelembe, hogy ha a zar barmilyen beallltas eseten 1 rnp-nel hosszabb ideig van nyitva, akkor az elkeszulo felvetelen alkalomszerU helyeken vilagos foltok ("zaj") jelenhetnek meg.

ri .••. e;.nii~ii~;Bj:eht,jM.:h

Ha M m6dban nem CPU objektfvet hasznal. a kijelzon es a keresoben a F - - jelzes lathat6. A blendet manualisan kell beallrtani az objektfv blendeallito gyUrUjevel, es a melysegelesseg nem ellenorizheto. A fenykepezoqep expozfci6s meresi rendszere nem hasznalhato. es az expozfci6s szint nem jelenik meg az expozfci6s skalan.

~.i:~ •• aj~i:'lfi!llt'la

Az expozici6s ska!a a kijelz6n es a keres6ben jelzi, ha az aktualis beallitasokkal a kep alul- vagy tulexponalt lesz. A 9. Felhasznaloi beallltastol fOggoen (EV step) az alul- vagy tulexponalas merteke V3 Fe vagy V2 Fe lepesekben jelenik meg. Ha a fenykepezoqep tullepi az expozfci6s meresi kontrollhatarait. a kijelzes villog.

';Wtli!iS'i'iIIiWi§t!;\\iiiiii){;~i~i\i;l~iiliiil'ii;~

Ha kozepre sulyozott fenymeressel dolgozik, akkor az expozfei6 beallrtasakor

a fenykepezoqep a kep kozepenek adatait sulyozottan veszi fiqyelernbe:

Hasonl6 m6don a szpot fenyrneres alkalmazasakor az expozfci6 rneqhatarozasa a kivalasztott f6kuszterOIeten beluli rneqvilaqltasi adatok alapjan tortenik. Ha a terna az exponalaskor nines a fenymeresi terOleten belOl, akkor az expozfci6 beallltasa a hatter alapjan tortenik, es el6fordulhat, hogya foterna alul- vagy tulexponalt lesz. Ezt ugy kerOlheti el, ha roqzlti az expozfci6t:

1 Forgassa a modvalaszto tarcsat P, S vagy A m6dba, es valassza ki a Kozepre sulyozott vagy a Szpot tenymerest (M m6dban az

expozfci6 roqzttesenek nines hatasa, mfg a Digitalis programok hasznalata nem javasolt, mivel ezekben nem lehet kivalasztani a Kozepre sulyozott es a Szpot fenyrnerest).

2 Pozkionalja a ternat a kivalasztott f6kuszterOIetre es nyomja Ie felig , az exponalo gombot (a Kozepre sulyozott fenyrneres hasznalatakor a kozepso f6kuszterOIetre pozkionalja a temat). Tartsa felig nyomva az

exponalo gombot, a ternat tartsa a f6kuszterOIeten belul es az expozfci6 roqzltesehez nyomja meg az AE-l/AF-l gombot. Ellenorizze, hogy a keresoben megjelenik-e a sikeres elesseqallltas kijelzese (.).

Amfg a rneqvilaqttas roqzltese ervenyben van, a keres6ben az El jelzes lathato.

3 AZ AE-l/AF-l qomb nyomva tartasa kozben komponalja ujra a kepet, majd keszltse el a felvetelt.

r.;'I ,,' r, . +., ••• '" w ·6@1If.lil~.,I;I1!e,I,'mJi;elrilj,.,Et~

Szpot fenymeres eseten a fenykepezoqep a kivalasztott f6kuszterOIethez kapcsolt 2,3 mm-es korben rnert adatok alapjan rogzfti az expozfci6t. Kozepre sulyozott fenymeres eseten a fenykepezoqep a kereso kozepeben leva 8 mm-es korben mert adatok alapjan rogzfti az expozfci6t.

r.;'I ,. "I.'" "I , , .,.. ......... ' I, ',. ,

w. 6;jl.lllillil,ef&ftltiiiJg ,.;BJlMltl;;l.e(ftJEtI5l!¥JileilJL :tlltii,f,l

Ha ervenyben van az expozfci6 roqzrtese. az alabbi beallltasokat m6dosfthatja anelkul. hogy meqvaltoztatna a fenymeresi adatokat:

t

Az uj ertekeket a keresoben es a kijelzon ellenorizheti. Vegye figyelembe, hogy a f{mymeresi m6d nem valtoztathato meg, amfg ervenyben van az expozfci6 roqzltese.

Ii j'im~J.iitt\h~.ji!iJll;'fi~!ThI:,,4i;~

Ezzel az opci6val alllthatja be, hogy az AE-l/AF-l gombbal az elesseqet es az expozfci6t (alapertelmezest), csak az elesseqet vagy csak az expozfci6t lehessen roqziteni. klvalaszthatja tovabba. hogy az expozfci6 roqzltese az AE-l/AF-l gomb masodik meqnyomasaiq. a kep elkeszlteseiq vagy az expozfci6s meres kikapcsolasaiq tartson.

B l~ij'_i",it,tii,liiij,~;.m!~.i~

Ha a -Release bttn (Exponal6 gomb) opci6t valasztja ki az AE lock (Aut. expozfci6 roqzites) beallttasna! akkor a Ienykepezoqep az expozfci6t roqztti. amikor felig lenyomja az exponalo gornbot.

;,i:ifj!iilyi;iwii111iliimli;i,ilii.i\iii

Bizonyos tipusu kompozici6k eseten a klvant eredmeny eleresehez szukseq

lehet arra, hogy az expozici6 kornpenzaciojaval elterjen a fenykepezoqep altai javasolt expozici6s ertektol Tapasztalati szabaly, hogy a pozitlv kompenzaciora akkor lehet szukseq, amikor a foterna sotetebb a hatterenel. a negativ kornpenzaciora pedig akkor, amikor a terna vilaqosabb a hatterenel,

Az expozici6 kornpenzacio P, S es A m6dban hasnalhato (M m6dban a valtoztatas csak az expozfci6s skala kijelzeset befolyasolja: a zarido es a blende ertek nem valtozik).

1 Tartsa nyomva a .. gombot es a fotarcsa forqatasa kozben a kijelz6n vagy a keres6ben figyelje az expozfci6 kornpenzacio erteket (az

expozfci6s skalan a 0 ertek villog). Az expozfci6 kompenzaciot a -5 Fe (alulexponalas) es +5 Fe (tulexponalas) kozotti tartornanyban, V3 Fe lepesekben alltthatja be.

Az expozfci6 kompenzacio aktualis erteke a Elf gomb rneqnyomasaval ellenorizheto, Az aktualis ertek a kijelz6n egy ~ ikonnal egyUtt lathato: a keres6ben a pozitfv ertekeket a P" ikon, a negatfvokat a A ikon jelzi.

2 Komponalja meg a kepet, allltson elesseqet es keszftse el a felvetelt.

A normal expozfci6 visszaallitasahoz alhtsa +O-ra az expozfci6 kornpenzaciot vagy alkalmazza a ketqornbos visszaallrtast (~ 111). A fenykepezoqep kikapcsolaskor nem allltja vissza az expozfci6 kompenzaciot.

gI~~:filfrl~~t'i:ili~kc';f~~~~~:k'i'~!;"I'.!>

Ezzel az opci6val az expozfci6 kornpenzacio beallltasakor hasznalt lepeskozt Y2 Fe-re m6dosfthatja.

~··.·Q~.ix.~~.~·.i.f#i~<· .. ~.~m.·~.~ •• Ifl·~.af,.;i~i(tI3i·.1.ji)

Ha klvanja. az expozfci6 kompenzaciot a I!1IJ gomb meqnyomasa nelkul is bca'lnhatia.

86

l~iifii~.~a;.~

P, 5, A es M esrnodban a D70 haromfele sorozat m6dot klnal (A sorozatok a

digitalis programokkal nem hasznalhatok). Az alkalmazott sorozat tlpusa a 12. felhasznaloi beallltasnal kivalasztott opci6t61 fugg (BKT set): AE & flash (Expozfci6 es vaku sorozat), AE only (Csak expozfci6 sorozat), Flash only (Csak vaku sorozat), illetve WB bracketing (Feher-eqyensuly sorozat) (~ 146).

Vaku expozfci6 sorozat

(AE & flash vagy Flash only)

A fenykepezoqep a felveteleknel a vaku teljesltmenyet varialia (Iegfeljebb ±2Fe elteressel). Az exponalo gomb minden egyes lenyomasakor egy kep keszul el; a teljes sorozathoz harem exponalas szukseqes. Csak i-TIL es automata blende vakuvezerlesi m6dban hasznalhato (~ 150).

'i •. D ,i.j,.i*~I,iIIJ;l~~I~~ •. ~(k;

'," Ha a teher-eqyensuly sorozat kozben kivalaszt egy Digitalis programot, akkor a Jenykepez6gep felfuqqeszti a sorozatot, amrg ismet vissza nem ter P, 5, A vagy M m6dba.

87

Az expozici6 es a veku sorozat

1 valassza ki a sorozat tlpusat a 12. Felhasznaloi beallltassal (SKT set; ~ 146). vaiaszthato opci6k: AE & flash (Expozfci6 es vaku sorozat,

alapertelrnezes). AE only (Csak expozfci6 sorozat) es Flash only (Csak vaku sorozat).

2 A GIl gomb nyomva tartasa kozben forgassa el a fotarcsat, amfg a mrH ikon meg nem jelenik a kijelzon, es a ~ ikonok a kijelzon es

a keresoben villogni nem kezdenek.

3 A GIl gomb nyomva tartasa kozben a seqedtarcsa torqatasaval valassza ki a sorozat klvant tipusat (~ 90-91).

\ LiF -IB-

/ I \

\ I 7 '\

G""J : c' 5 FS.6 =:I IB c::::I

v-~F -IB-

I I \

4 Komponalja meg a kepet. allltson elesseqet es keszltse el a felvetelt. A fenykepezoqep a beallltott programnak megfelel6en valtozo

expozfci6val es/vagy vakuteljesltmennyel eqymas utan elkeszfti a sorozat kepeit. Az expozfci6 es a vakuteliesttrneny modositasait a fenykepezoqep hozzaadja az expozfci6 kornpenzacio (~ 86) es a vaku expozfci6 kornpenzacio ertekehez (~ 102).

Amfg a sorozat ervenyben van, a kijelzon es a keres6ben villognak a ~. ikonok. Mindegyik felvetel utan a sorozat elorehaladasanak kijelzesebol eltOnik egy szegmens (+~ •• -, +~. vagy •• ~). A kozepso szegmens (. a modosltas nelkuli, a .- szegmens a negatfv kornpenzacios. mfg a +~ szegmens a pozitfv kornpenzacios felvetel elkeszftesekor tOnik el. A sorozat bsszes kepenek kiexponalasat kbvet6en a sorozat ujraindul.

t

A sorozat leallitasahoz tartsa nyomva a CD gombot es addig forgassa a totarcsat. amfg a mrt1 mar nem lathato a kijelzon. Az utoljara hasznalt program a sorozat kovetkezo aktivalasakor ismet ervenybe lep. A sorozatot uqy is lealllthatja. ha a 12. Felhasznaloi beallltassal aWB bracketing (Feher-egyensuly sorozat) opci6t valasztja ki, illetve vegrehajtja a ketqombos visszaallltast (~ 111), bar ebben az esetben a fenykepezogep nem orzi meg a programot a sorozat kovetkezo alkalmazasahoz.

r;;'It: I ' I . , ..J W J)'~'1:;~li~!(l;lidIM.f~A

Egy kep. bnkiold6 es Tavkioldo m6dban az exponalo gomb mindegyik lenyomasakor csak egy kep keszul el. Sorozatfelvetel eseten az exponalas a sorozat-program kiexponalasakor leal! A felvetelkeszltes folytatasahoz ismet Ie kell nyomnia az exponalo gombot.

A sorozat rendelkezesre allo programjai fuqqnek a 9. Felhasznaloi beallltas erteketol (EV step; I'j 144).

+ ~ F D.l+~. 2 0; +0,7
• M+~. 2 +1 Fe 0; +1,0
f.U
2 + 1 V3 Fe 0; + 1,3
3 Fe .. ~1a·.ii\ ••.. i ••. /ii~ .• J'i~~g~!)~~riA1 .. ~ .• ~·<:tj •• ~y~ •••• ·.l.·46 •• }

Ezzel az opcioval m6dosfthatja a sorozat kepoinck elkeszltesi sorrendjct.

90

±1 Fe

±1 V2 Fe

0; -1,5; +1,5

0; -2,0; +2,0

.. -
--2F .n .. - 2 -1 Fe 0; -1,0
foU
--2 F :oS .. - 2 -11'2 Fe 0; -1,5
-- C' F coD .. - 2 -2 Fe 0; -2,0 w:J 611J~~ •• ~i;lil.t1"lmv;jlk\\tgi.Ii\~ll"t:;ilal\Mti.~iiB

Ha a sorozat befejezese elott megtelik a memoriakartya. akkor a fenykepezoqep a kovetkezo felvetellel folytatni tudja a sorozat exponalasat, ha kicsere!i a memoriakartyat vagy a kepeket torol a regirol. Ha a fenykepezoqepet kikapcsolja, mielott a sorozat osszes kepe elkeszult volna, akkor a visszakapcsolaskor a sorozat azzal a felvetellel folytat6dik, arnelynel megszakadt.

~ .il;:&i;~ •. ~lil:i:'!,'.liiIB!!iMftlt.;~tli~,fii~l:aJ*

Az expozlci6 es a vaku sorozatot a Ienykepezoqep a zarido es a blende ertekek valtoztatasaval (P modban). a bien de ertek valtoztatasaval (S m6dban) vagy a zarido valtoztatasaval (A es M m6dban) keszlti el. Ha kivalasztja az On (Be) opci6t az 5. Felhasznaloi bealhtasnal, akkor az optirnalis expozfci6 erdekeben szukseq van az erzekenyseq modositasara (ISO auto; ~ 142) az expozici6 vagy a vakuexpozfci6 sorozat elindltasa elott.

A feher-egyensuly sorozat

1 Valassza ki a WB bracketing (Feher-egyensuly sorozat) opci6t a 12. Felhasznaloi beallltasnal (BKT set; ~ 146).Vegye figyelembe, hogy

a NEF (Raw) vagy a NEF+JPEG Basic keprninoseq kivalasztasa eseten nem lehet feher-eqyensuly sorozatot keszlteni,

2 Tartsa nyomva a GD gombot es addig forgassa a fotarcsat, amfg a mrt1 ikon meg nem jelenik a kijelzoben. A kiielzoben a ~ ~ ikon es az

expozfci6s skala veqein a nyilak (4 es .) villogni kezdenek.

3 AGDgomb nyomva tartasa kozben a seqedtarcsa forqatasaval valassza ki a sorozat klvant npusat m 93). Mindegyik lepes kb. 10 mired-nek felel

meg ~ 51); ha a sorozat proqramjaban foglalt kepek szarna meghaladja a mernoriakartyara meg roqzltheto kepek szarnat. akkor a sorozat elorehaladasanak kijelzese (+~ •• -, +-4. vagy •• -) villog.

3F

\ I

-~ ... -

+2F 3
Iillfi
+4.
\ I
-1 .... -
7-~ ~fi;~il~~:~~.'iii[:fiD.A

Valamennyi m6dban (beleertve a sorozatfelvetelt is) a fenykepezoqep csak egyszer exponal, valahanyszor lenyomja az exponalo gombot. A fenykepezoqep mindegyik " kepet feldolgozza es a sorozat proqrarnjaban meqhatarozott szamu masolatot kesztt.

~ 6:6~@lil~hj.Iil;ft~ig.~~i!~ih;~li~$~I'~~

Ha ugy kapcsolja ki a fenykepezoqepet. hogy meg folyamatban van a roqzttes. akkor a qep addig nem kapcsol ki, amig nem rbgzitette a sorozat bsszes kepet.

92

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->