1

2

3

4

5 .

categorie ce include majoritatea investitorilor persoane fizice. prin cumpărarea şi/sau vânzarea de instrumente financiare. Poţi deveni investitor în cazul în care ai împlinit 18 ani şi deţii o sumă de bani pe care intenţionezi să o plasezi pe piaţa de capital. vei fi inclus în categoria investitorilor individuali sau de retail (retail investor). În general. 6 .Investitorul este acea persoană care deţine fonduri băneşti pe care intenţionează să le utilizeze în tranzacţii cu instrumente financiare.

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

VUAN = Total active – Total datorii Număr total de unităţi de fond 27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare. 2. a caselor de compensare şi contrapărţilor centrale. 3. 4. 8. 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 9. Regulamentul nr. Regulamentul nr. cu modificările şi completările ulterioare. 2007/16/CE privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare. 1/2008 privind implementarea Directivei nr. Regulamentul nr. Legea nr. Regulamentul nr. Regulamentul nr. Regulamentul nr. 31/2006 de completare a prevederilor CNVM în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene. 10. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. 3/2006 privind autorizarea. cu modificările şi completările ulterioare. 12. ro/legislatie). 5. cu modificările şi completările ulterioare. Regulamentul nr. Toate prevederile legislative aplicabile pieţei de capital sunt diponibile şi pe site-ul CNVM (www. 297/2004 privind piaţa de capital. Legea nr. organismelor de plasament colectiv şi a depozitărilor. 7. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare. 11. 2/2008 privind implementarea Directivei nr. Care sunt Celelalte legi Care ar putea fi de interes pentru investitori? 1.cnvmr. cu modificările şi completările ulterioare. Regulamentul nr. Regulamentul nr. Regulamentul privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital. 25/2002 privind aprobarea Statutului CNVM. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 45 . 6. 514/2002 pentru aprobarea OUG nr. în ceea ce priveşte clarificarea anumitor definiţii.Care este legislaŢia apliCabilĂ pe piaŢa de Capital din romÂnia? 1. Legea nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea Depozitarului Central. 2. organizarea şi funcţionarea Fondului de Compensare a Investitorilor.

46 .

47 .

48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful