You are on page 1of 2

SÉT

Sáng tác: Unknown


Trình bày: 8X Band

Từng cơn sét giật trong bóng đêm, hạt mưa lạnh rơi
buốt thêm, còn đâu người yêu đã xa phương trời mưa từng
hạt tiếc nuối. Tình đôi ta đẹp như giấc mơ, ngàn bay về nơi
chốn xa, người đi bỏ tôi khóc trong bóng đêm, đã xa rồi bóng
hình em.
Ngày em xa tình ta vỡ tan, còn đâu người yêu dấu, trời
bão tố gió vẫn thét gào khóc thương cho duyên tình vỡ,
người bước trong cơn giông dài để cho tình thêm đắng cay,
và bão giông tiễn đưa người về trong trong màn đêm u buồn.

1 2 3 em rời xa anh rồi


4 5 6 anh lại nghe em báo
8 9 10 em nói em xa mãi
1 2 3 4 5 6 7 anh nói sao thì em cứ như vậy, anh còn nói là
anh còn tin cậy và anh hết nói là anh hết tin cậy…chuyện
tình mình giờ chỉ là như vậy thôi…

Từng cơn sét giật trong bóng đêm, hạt mưa lạnh rơi
buốt thêm, còn đâu người yêu đã xa phương trời mưa từng
hạt tiếc nuối. Tình đôi ta đẹp như giấc mơ, ngàn bay về nơi
chốn xa, người đi bỏ tôi khóc trong bóng đêm, đã xa rồi bóng
hình em.
Ngày em xa tình ta vỡ tan, còn đâu người yêu dấu, trời
bão tố gió vẫn thét gào khóc thương cho duyên tình vỡ,
người bước trong cơn giông dài để cho tình thêm đắng cay,
và bão giông tiễn đưa người về trong trong màn đêm u buồn,
về trong trong màn đêm u buồn, về trong trong màn đêm u
tối…

Ngày em xa tình ta vỡ tan, còn đâu người yêu dấu, trời


bão tố gió vẫn thét gào khóc thương cho duyên tình vỡ,
người bước trong cơn giông dài để cho tình thêm đắng cay,
và bão giông tiễn đưa người về trong trong màn đêm u buồn,
về trong trong màn đêm u buồn, về trong trong màn đêm u
tối…