You are on page 1of 73
DEM DEMİİRYOLU RYOLU ÜÜSTYAPISI STYAPISI
DEM
DEMİİRYOLU
RYOLU
ÜÜSTYAPISI
STYAPISI

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ÜSTYAPI ELEMANLARI

• Raylar • Traversler • Balast • Küçük malzeme (Bağlantı elemanları)

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

DEMİRYOLU ÜSTYAPISI
DEMİRYOLU ÜSTYAPISI

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALASTLI ÜSTYAPI

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.
Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALASTSIZ ÜSTYAPI

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.
Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

RAYLARIN GÖREVLERİ

• Tekerlekleri kılavuzlamak ve pürüzsüz bir yuvarlanma yüzeyi oluşturmak,

• Tekerleklerden gelen yükleri traverslere iletmek,

• Hızlanma ve frenleme kuvvetlerini adezyon ile yaymak,

• Elektrikli hatlarda elektriği iletmek, • Sinyalaizasyon akımlarını iletmek.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

RAY TİPLERİ

Patenli ray (Vinyol tipi Oluklu ray ray)
Patenli ray
(Vinyol tipi
Oluklu ray
ray)

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

RAY BOYUTLARI Ray mantarı Gövde Paten
RAY BOYUTLARI
Ray mantarı
Gövde
Paten

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TCDD RAYLARI (2003)

• < 46.303 kg/m

% 19

46.303 kg/m

% 18

49.05

kg/m

% 63

Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2003.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TRAVERSLER

Ahşap traversler

Betonarme traversler

 

Mono blok

İkiz blok

Çelik traversler

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TRAVERSLERİN GÖREVLERİ

• Raylardan gelen yükleri üniform biçimde balasta iletmek,

• Hat açıklığını korumak ve raylara içeri doğru 1/20 eğim vermek,

İki ray dizisi arasında elektrik yalıtımı sağlamak.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

AHŞAP TRAVERSLER

• Türkiye’de en çok çam, meşe, kayın ağacından yapılır.

• Kreozot denilen katran yağı ile basınç ve 90-100 º C sıcaklık altında (Rüping Yöntemi) ilaçlanır.

• Ekonomik ömürleri: Çam 20-25 yıl, kayın 30-40 yıl, meşe 40-50 yıl.

• Uzunlukları 2.50-2.70 m, ağırlıkları 100 kg kadardır.

• Esnek ve konforludur.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ÇELİK TRAVERSLER

Sakıncaları:

• Yalıtım • Mekanik buraj Yüksek fiyat

Üstünlükleri:

Uzun hizmet ömrü, ortalama 50 yıl

Boyutlandırmada yüksek doğruluk

Pozitif kalıcı değer

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BETON TRAVERSLERİN ÜSTÜNLÜKLERİ

• Ağır (200-300 kg) oldukları için stabiliteleri yüksektir ve uzun kaynaklı raylar için uygundur.

• Uzun ömürlüdür, 60 yıl. • Yapımı kolaydır.

• Değişik tasarım ve yapım seçenekleri vardır.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BETON TRAVERSLERİN SAKINCALARI

• Ahşap traverslerden daha az esnektir. • Paslanmaya ve kötü yapılmış kaynaklara karşı dayanaksızdır. • Şiddetli etkilerden (raydan çıkma, yükleme/boşaltma) zarar görme riski vardır

• Dinamik yükler ve balast gerilmeleri % 25 kadar daha fazla olabilir.

• Kalıcı (hurda) değeri negatiftir.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ÖN GERİLMELİ MONOBLOK TRAVERS

ÖN GER İ LMEL İ MONOBLOK TRAVERS Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

İKİZ BLOK TRAVERS

İ K İ Z BLOK TRAVERS Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

İkiz Blok Traverslerin Üstünlükleri :

• Balast yatağında iyi tanımlanmış dayanma yüzeyleri oluştururlar.

• Yanal yüzey alanlarının sayısı iki katına çıktığından balast yatağındaki yanal direnimleri yüksektir.

Mono Blok Traverslerin Üstünlükleri :

• Daha ucuz • Kırılmaya dayanıklı • Ön gerilme verilebilir

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TCDD TRVERSLER (2003)

Betonarme

% 63

Ahşap

% 24

Çelik

% 13

Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2003.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALAST

• Kırmataş: Porfir, bazalt, granit, gnays, kumtaşı, vb. Dane büyüklüğü; anahatlarda 30/60 mm, makaslar ve hemzemin geçitlerde 20/40 mm.

• Çakıl: Akarsulardan çıkarılır, 20/40 mm, çok sert fakat sürtünmesi az.

• Kırılmış çakıl: 20/40 mm

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALASTIN GÖREVLERİ

• Traverslerden gelen yükleri, üniform biçimde altayapıya iletmek,

• Üstayapıya esneklik vermek,

• Traverslerin boyuna ve enine deplasmanlarını önlemek, çerçevenin stabilitesini sağlamak,

• Platformu dış etkilerden korumak.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALASTLI ÜSTYAPI
BALASTLI ÜSTYAPI

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ASFALT TABAKALI GÜÇLENDİRME

ASFALT TABAKALI GÜÇLEND İ RME Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

RAYLARIN BİRBİRİNE BAĞLANMASI

RAYLARIN B İ RB İ R İ NE BA Ğ LANMASI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870,
RAYLARIN B İ RB İ R İ NE BA Ğ LANMASI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870,

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

RAYLARIN BİRBİRİNE BAĞLANMASI

• Cebireli (contalı) bağlantı • Uzunkaynaklı raylar (UKR)

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

CEBİRELİ BAĞLANTI

CEB İ REL İ BA Ğ LANTI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

CEBİRELİ BAĞLANTI

CEB İ REL İ BA Ğ LANTI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ZAMKLI YALITILMIŞ BAĞLANTI

ZAMKLI YALITILMI Ş BA Ğ LANTI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ZAMKLI YALITILMIŞ BAĞLANTI

ZAMKLI YALITILMI Ş BA Ğ LANTI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ZAMKLI YALITILMIŞ BAĞLANTI

ZAMKLI YALITILMI Ş BA Ğ LANTI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

GENLEŞEBİLEN CONTALI BAĞLANTI

GENLE Ş EB İ LEN CONTALI BA Ğ LANTI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

GENLEŞEBİLEN MAKAS

GENLE Ş EB İ LEN MAKAS Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TERMİT RAY KAYNAĞI

• Ray uçları düzeltilir. • Ek yeri üzerine kalıp yerleştirilir.

• Propen ısıtıcalarla raylar 900º C ye kadar ısıtılır.

• Aleminyum tozu + demir oksit karışımı dökülür. Kimyasal reaksiyon:

Fe2O3 +2 Al

2Fe + Al2 O3 + 850 kJ

• • Kalıp çıkarılır. • Kaynak yeri taşlanarak düzeltilir.

TERM İ T RAY KAYNA Ğ I • Ray uçları düzeltilir. • Ek yeri üzerine kalıp

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TERMİT RAY KAYNAĞI

TERM İ T RAY KAYNA Ğ I Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TERMİT RAY KAYNAĞI

TERM İ T RAY KAYNA Ğ I Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TERMİT RAY KAYNAĞI

TERM İ T RAY KAYNA Ğ I Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TERMİT RAY KAYNAĞI

TERM İ T RAY KAYNA Ğ I Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TERMİT RAY KAYNAĞI

TERM İ T RAY KAYNA Ğ I Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BAĞLANTI ELEMANLARININ GÖREVLERİ

Raylardan gelen kuvvetleri elastik olarak alarak traverslere aktarmak,

Rayın travers üzerindeki yatay tutunma kuvveti için yeterli boyuna direnimi sağlamak;

 

UKR’ların genleşme boyunu sınırlamak,

Üstyapıdaki bozukluklardan kaynaklanan boşlukları

sınırlamak, Rayların yürümesini sınırlamak,

Trafikten kaynaklanan etkileri ve titreşimleri azaltmak,

Hat açıklığını ve rayların içeri doğru 1/20 eğikliğini korumak,

Raylarla traversler arasında elektrik yalıtımını sağlamak.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006
Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006
Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

II. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

• Uzun kaynaklı raylar (CWR) • Kırmataş (balast) malzemesi • Daha ağır raylar • Daha kaliteli ray çeliği • Betonarme traversler • Elastik bağlantı elemanları • Mekanik hat bakımı

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALASTSIZ ÜSTYAPI

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.
Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALASTSIZ ÜSTYAPI

BALASTSIZ ÜSTYAPI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh.,

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Balastsız Üstyapının Üstünlükleri :

• Daha az yüksek.

• Daha az bakım gereksinmesi; daha çok kullanılabilirlik.

• Daha uzun hizmet ömrü. • Yüksek yanal direnim.

Sakıncası :

• Yüksek yatırım maliyeti.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

Balastlı Üstyapının Üstünlükleri :

• Daha düşük yapım maliyeti. • Yüksek esneklik. • Düşük bakım maliyetleri. • Daha iyi gürültü emilmesi.

Sakıncaları :

• Dönemeçlerde sınırlı yanal direnim.

• Ezilen balast tabakası nedeniyle tekerleklerde ve raylarda ciddi hasarlar.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BAKIM BAKIM veve YEN YENİİLEME LEME
BAKIM
BAKIM veve YEN
YENİİLEME
LEME

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

HAT BAKIMI

• Ray geometrisi • Hat geometrisi • Hat yapısı • Balast tabakası • Hemzemin geçitler • Diğer bakım

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

HAT BAKIMI

• Ray taşlama (Grinding) • Kaynak geometrisi • Buraj (Tamping) • Balast ekleme (Stone blowing) • Balast temizleme • Hat kesimlerinin yenilenmesi

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ONDÜLASYON

ONDÜLASYON Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

ONDÜLASYON

ONDÜLASYON Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh., 2006

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TAŞLAMA ARACI

TA Ş LAMA ARACI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

TAŞLAMA ARACI

TA Ş LAMA ARACI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve
TA Ş LAMA ARACI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BURAJ (TAMPING) ARACI

BURAJ (TAMPING) ARACI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BURAJ (TAMPING) ARACI

BURAJ (TAMPING) ARACI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BURAJ (TAMPING) ARACI

BURAJ (TAMPING) ARACI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BURAJ (TAMPING) ARACI

BURAJ (TAMPING) ARACI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BURAJ (TAMPING)

BURAJ (TAMPING) Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh.,

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

HAT STABİLİZATÖRÜ

HAT STAB İ L İ ZATÖRÜ Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

HAT STABİLİZATÖRÜ

HAT STAB İ L İ ZATÖRÜ Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALAST PÜSKÜRTME

BALAST PÜSKÜRTME Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve Demiryolu Müh.,

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

BALAST TEMİZLEME ARACI

BALAST TEM İ ZLEME ARACI Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006

HAT YENİLEME

HAT YEN İ LEME Kaynak: www.rail.tudelft.nl ; College CT4870, 2006. Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İş leri ve

Kaynak: www.rail.tudelft.nl; College CT4870, 2006.

Prof.Dr.Haluk GERÇEK, Toprak İşleri ve Demiryolu Müh., 2006