You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

FACULTATEA DE INGINERIE
DEPARTAMENTUL INGINERIE MECANICĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
CATEDRA INGINERIA MEDIULUI ŞI INGINERIE MECANICĂ
Domeniul INGINERIA MEDIULUI, Cod 190
Programul de studiu INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE / INGINERIA
DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE, Cod 010
COD: 120.190.010

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU


FACULTATEA DE INGINERIE
DEPARTAMENTUL INGINERIE MECANICĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
CATEDRA INGINERIA MEDIULUI ŞI INGINERIE MECANICĂ
Domeniul INGINERIA MEDIULUI, Cod 190
Programul de studiu MANAGEMENTUL PROTECŢIEI MEDIULUI IN INDUSTRIE, Cod
010
COD: 120.190.010

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU


FACULTATEA DE INGINERIE
DEPARTAMENTUL INGINERIE MECANICĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
CATEDRA INGINERIA MEDIULUI ŞI INGINERIE MECANICĂ
Domeniul INGINERIA MECANICĂ, Cod 180
Programul de studiu ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE, Cod 090
COD: 120.180.090

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU


FACULTATEA DE INGINERIE
DEPARTAMENTUL INGINERIE MECANICĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
CATEDRA INGINERIA MEDIULUI ŞI INGINERIE MECANICĂ
Domeniul INGINERIA MECANICĂ, Cod 180
Programul de studiu MANAGEMENTUL ŞI OPTIMIZAREA ECHIPAMENTELOR DE
PROCES, Cod 090
COD: 120.180.090