Data«««« Clasa«««..

Test Geto-dacii

Nume «««««««

I. Forma i propozi ii corecte cu urm torii termeni: tarabostes, romanizare, dava, coloni ti. 2p II. Nota i cu A propozi iile adev rate i cu F propozi iile false: 1. Geto-dacii se credeau nemuritori. 2. Ge ii i dacii sunt popoare diferite deoarece nu vorbesc aceea i limb . 3. Decebal a fost primul rege al Daciei. 4. Burebista a fost cel dintâi i cel mai mare dintre regii din Tracia. 5. În 102 Dacia a fost cucerit de romani. 6. Limba latin a fost un factor al romaniz rii. III. Ce ti i despre urm toarele personaje: Burebista, Zamolxis. IV. Descrie i 2 factori ai romaniz rii dacilor. Se acord 1 punct din oficiu. 3p

2p 2p

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful