You are on page 1of 15

máj 2007

 Spoločné stretnutia

 Večera Pánova o 10.00 hod. počas bohoslužieb


6. 5. ; 3. 6.;

 Modlitebné stretnutie
13. 5. Modlitby za Kvapôčky, Odkvap, Mráčiky Štefan Machajdík

20. 5. Modlitba – stretnutie s Bohom, ktorý koná v skrytosti Jozef Ban

27. 5. Modlitba – stretnutie s Bohom, ktorý s nami súcíti Jozef Ban

Všetci ste srdečne pozvaní na spoločné modlitby. Svoje


námety
na spoločné modlitby nám oznámte na tel. 4599 4701.
Jozef
Ban

 Nedeľné dopoludňajšie bohoslužby o 10.00 hod.


6. 5. Novomesačné bohoslužby kaz.Daniel Pastirčák
Nepokradneš
13. 5. Nepovieš falošné svedectvo Josef Sýkora

20. 5. Nepožiadaš kaz. Daniel Pastirčák

27. 5. Duch Svätý pracuje Carl Armerding

3. 6. Novomesačné bohoslužby kaz. Daniel Pastirčák


Prijímanie do zboru
 Nedeľné bohoslužby v Svätom Jure o 10.00 hod
Infocentrum Prostredná ul. 13

Máj – mesiac dobrých správ

6. 5. Evanjelium – dobrá správa pre rodinu Josef Sýkora

13. 5. Evanjelium – dobrá správa pre trpiacich David Kudroč

20. 5. Evanjelium – dobrá správa pre hriešnikov Juraj Kohút

27. 5. Evanjelium – dobrá správa pre kariéru Daniel Laco

Pravidelné aktivity:

DEŇ AKTIVITA
Pondelok 16:00 – 17:30 eSko = telocvičňa pre 11-14 ročných
Utorok
Streda
Štvrtok 18:30 Modlitebné stretnutie
Piatok 16:30 TEEN GIRLS = stretnutie pre veriace tínedžerky
17:07-18:30 KEMP = stretnutie pre tínedžerov a tínedžerky
Sobota 15:00-16:30 KLUB = stretnutie pre deti každý druhý týždeň)
Nedeľa 9:00-9:30 Modlitby (v Infocentre)
10:00-11:30 Bohoslužby a detská besiedka (v Infocentre)

Naša nová web stranka: www.cbsvatyjur.sk

Bližšie info u Milana Mitanu: mmitana@stonline.sk tel: 0903-776563

 Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod


Aktivačno-geriatrické centrum Betánia, Partizánska 6

6. 5. Igor Ferenčík a Miriam Ferenčíková


13. 5. Slávka Timčáková
20. 5. Anton Srholec a Ivan Valenta
27. 5. Jan Komrska
 Nedeľné večerné bohoslužby o 18.00 hod
2
v Zborovom dome Cukrová 4
13. 5. Igor André
20. 5. v Bratskej jednote baptistov Palisády
27. 5. skupinka Korint: Jan Komrska a Viera Komrsková

 Nedeľné večerné bohoslužby


v kaplnke Domu Betánia Senec o 18.00 hod
Každú prvú nedeľu v mesiaci
v kaplnke Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

Najbližšie budú v nedeľu 6. 5.

 Nedeľné večerné bohoslužby v angličtine


v kaplnke The Well o 18.00 hod.
Každú nedeľu o 18.00 hod.
v budove CZŠ Narnia na Beňadickej ul. č. 38 v Petržalke

 Biblické štúdium - streda o 18.45 hod._____________


Výkladom Listu apoštola Pavla Filipským - Radosť v utrpení
slúži brat kazateľ Daniel Pastirčák

 Mimoriadne stretnutia
 Spoločný výlet
Pozývame Vás na spoločný výlet v utorok 1. mája do kameňolomu
pod Pajštúnom. Miesto je dostupné aj s kočíkom, preto pozývame malých
aj veľkých.
Stretneme sa okolo 10. hodiny dopoludnia na priestrannej lúke.
Z dôvodov zákazu zakladania ohňa nie je možnosť opekania, prineste si
niečo na zjedenie a pitie. Nebude chýbať ani tradičný futbal.
3
Doprava: autom do Stupavy alebo Borinky
autobusom z Mlynských Nív do Stupavy
(odchod 8.30 hod.a 9.30 hod z nástupišťa č. 62)
Kontakt: Mária Uhlíková: 0905 381 235,mariauhlik@gmail.com
Adam Markuš: 0903589 935, adam.markush@gmail.com

 Spoločne pri káve a čaji


Každú prvú nedeľu v mesiaci, najbližšie 6. 5. vás pozývame po
novomesačných bohoslužbách na čaj a kávu do jedálne na 1.poschodie.
Je to možnosť bližšie sa spoznať, porozprávať sa.

 Spoločne v Sade Janka Kráľa


Pozývame vás do Sadu Janka Kráľa. V prípade priaznivého počasia sa
hrá každú nedeľu od 15.00 hod. futbal alebo iné loptové hry. Kto nehrá
futbal, môže sa rozprávať a prechádzať. Hrávame sa na strednom
trávniku pri Viedenskej ceste.
Kontakt: Jakub Uhlík, mobil: 0908181162

 Pravidelné stretávania
 Mládež
Každý štvrtok o 19.00 hod. na 1. poschodí zborového domu, Cukrová 4
Kontakt: Adam Markuš: 0903 803 900, email:
adam.markush@gmail.com

 Starší dorast
Každý piatok o 17.30 hod.
Kontakt: Bohuslava Bánová: 0907 292 417, email: dorast.cbba@gmail.com

 Mladší dorast
Každú nedeľu o 8.45 hod. okrem prvej nedele v mesiaci
Kontakt: Dušan Číčel 6446 2477, email: dusan.cicel@fbe.cz

4
Letný pobyt mladšieho dorastu sa uskutoční od soboty 30. júna do 7.júla
2007 v rekreačnom zariadení BJB na Chvojnici (slovensko - moravské
pomedzie). Prihlásiť sa môžete u vedúcich dorastu.

 Školská besiedka
Tento školský rok sa stretávame s deťmi vo veku 1. až 5. ročníka základnej
školy každú nedeľu okrem prvej nedele v mesiaci, keď sú spoločné
bohoslužby. Začíname o 8.45 hod. do 9.45 hod. v jedálni a po spoločnom
úvode sa rozchádzame do skupiniek v priestoroch modlitebne.
Kontakt: Lenka Borošová, tel.: 0905 569 452.

 Predškolská besiedka
Malé deti 3 – 6 ročné pozývame počas bohoslužieb každú nedeľu, okrem 1.
nedele v mesiaci, na 2. poschodie, kde od 10.00 hod. budeme spolu s
Kvapôčkou spoznávať biblické príbehy.
Kontakt:
Marta Machajdíková, tel.:5296 7593, 0915 446 507, email: cbba@cbba.sk

 Kvapôčky
Kontakt: Ján Machajdík, tel.: 63 827 217, mobil.: 0907 354 054,
www.kvapocky.cbba.sk

 Mráčiky
Kontakt Martina Petijová, mobil: 0908 766 327
http://mraciky.googlepages.com

 Diakonia zboru informuje


 Konferencia pre seniorov
Milí seniori, srdečne vás pozývame na konferenciu, ktorá je určená práve pre
vás. Konferencia bude 16. 6. - 23. 6. 2007 na Zemplínskej Šírave.
Informácie u Mila Kavického alebo Dušana Kintlera.

5
 Staršovstvo zboru informuje
Staršovstvo zboru malo pracovné stretnutie 2. apríla 2007. Hovorili sme
o situácií v anglickej kaplnke The Well. Anglické bohoslužby vedie a organizuje
Tom a Debbie Johnsonovci spolu s niekoľkými ďalšími spolupracovníkmi.
V posledných mesiacoch sa znižuje počet ľudí, ktorí kaplnku The Well
navštevujú a tak si spolu s Tomom kladieme otázky o tom, ako tieto cenné
a v každom prípade prínosné bohoslužby rozvíjať v najbližšej budúcnosti.
V nedeľu, 22. apríla sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov staršovstva
a tímu The Well. O jeho výsledkoch budeme hovoriť na najbližšom stretnutí
staršovstva.
Milan Mitana a Tomáš Bachmayer, ktorí vedú bohoslužby a koordinujú
ďalšie aktivity (a nie je ich málo) v našej kazateľskej stanici vo Sv. Jure,
hovorili o určitom pocite únavy. Príprava bohoslužieb ich stojí veľa energie
a tvorivosti. Pri množstve aktivít nezostáva veľa času na pastoráciu
a prehlbovanie osobných vzťahov.
Za The Well a stanicu vo Sv. Jure sa chceme modliť a hľadať spôsoby, ako
našim bratom a sestrám v ich dobrej práci pomáhať.
Pri hodnotení členskej schôdze sme si uvedomili dve dôležité veci:
Prvou je stále nie úplne doriešené druhé poschodie budovy. Chceme o tom
viesť naďalej diskusiu s pracovníkmi a pracovníčkami zboru, ktorých sa zmeny
na druhom poschodí zvlášť dotýkajú a pokiaľ sa to bude dať, chceme vyjasniť
nedorozumenia a komunikačné problémy z minulosti.
Druhou veľmi dôležitou vecou je rozmýšľanie o ďalšom raste nášho zboru,
hlavne s vedomím toho, že nám už budova na Cukrovej začína byť tesná.
Staršovstvo v duchu odporúčania členskej schôdze vytvorí pracovnú skupinu,
ktorá sa bude možným rozširovaním zboru intenzívne zaoberať. V júni tiež
zorganizujeme stretnutie so všetkými bývalými členmi staršovstva a budeme
počúvať ich názory a rady.
Rozširovanie zboru je, zdá sa, kľúčovou úlohou, ktorú pred nás život stavia.
Chceme vás všetkých preto poprosiť o pravidelné modlitby. Potrebujeme
múdrosť, odvahu, tvorivosť. Potrebujeme, aby nám Pán Boh ukazoval, kadiaľ
máme ísť, potrebujeme, aby nám dal silu vykročiť.
Najbližšie stretnutie staršovstva je 3. mája 2007.
Otázky a námety pre staršovstvo môžete posielať mailom na adresu
cbba@cbba.sk.
Juraj
Kušnierik

 Narodili sa
Tobiáš Zore a Dušanovi Jaurovcom (8. 4.)
6
Šimon Thomas Lynette a Josefovi Sýkorovcom (14. 4.)
Juraj Alenke a Lukášovi Uhlíkovcom (20. 4.)

 Blahoželáme k narodeninám
21. 5. Miloš Matej (76)
26. 5. Margita Ďurišková (78)

A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho
vôle, počuje nás. A keď vieme,že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to,
že nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosili.
1.Jána 5; 14 -
15

 Oznamy, inzeráty
 Hľadám ubytovanie
Levičanka hľadá ubytovanie v Bratislave počas týždňa. Kontakt:
Kancelária zboru CB 5296 7593, 0915 446 507

 Konferencia o rodine - Prešov


KONFERENCIA O RODINE 3. ročnik, 4. - 6. máj 2007
Hlavná téma:
Vnútorné zranenia v rodinách a Božie uzdravenie:
- Zranenia z prenatálneho a detského obdobia (piatok večer)
- Zranenia z obdobia puberty a dospievania (sobota doobeda)
- Zranenia z manželského spolužitia v rodine medzi manželmi a rodičmi i deťmi
a Božie uzdravenie (sobota poobede)
- Zranenia rodiny a jednotlivcov od ostatných kresťanov a vedúcich v cirkvi a
Božie uzdravenie (nedeľa ráno)
Okrem hlavnej témy budú na konferencii semináre.
REGISTRÁCIA:
1. mailom konferenciarodin@inmail.sk.

7
2. poštou na adresu: Lýdia Sochová, Prostejovská 50, 080 01 Prešov (kontakt
0907 360706) , Martin Andruscak 0904 528189
WEB: http://www.cbpo.sk/www/index.php Konferenčný poplatok uhraďte
na bankový účet: 962 855 64/0900, Slovenská sporiteľňa -var. symbol: 1111.
Do správy pre príjemcu napíšte svoje meno a priezvisko kvôli identifikácii.
Pavol Bíroš

 Hľadáme asistenta / asistentku


Hľadáme „kamaráta / kamarátku“ na aktívnu asistenciu pre 15-ročného
chlapca na vozíčku, ktorý rád cvičí a má zmysel pre hudbu a humor.
Kedy: ihneď na poobedia od 15.00 – 18.00, na mesiac júl aj doobeda.
Odmena podľa dohody. Kontakt: 02 / 5441 4501, 0905 554820

 Veľký detský letný pobyt 2007 pre 6 – 12 ročných

Všetky dievčatá a chlapcov vo veku 6 – 12 rokov pozývame na


Veľký detský letný pobyt 2007, čiže prvý spoločný celoslovenský tábor CB
Termín: 4.-11. 8. 2007
Miesto: Chata Homôlka v Strážovských vrchoch
Cena: 2 100,-Sk /bez dopravy/
Doprava: bude organizovaná spoločne - upresníme dodatočne

Záväzné prihlášky odovzdajte vedúcim besiedky .

Všetky informácie sa dozviete u Lenky Borošovej, vedúcej školskej besiedky


/mobil: 0905 569 452/
alebo u Dagmar Danelovej, koordinátorky pre prácu s deťmi CB
/mobil: 0903 967 411, tel.: 02-64782104, e-mail: danel@centrum.sk/

 SEN / CityGate štúdijná komnita


V apríli pokračuje v SEN/CityGate študijná komunita Open House. Privítame
každého, kto má záujem o hlbšie štúdium kresťanstva, alebo hľadá bezpečný
priestor na riešenie svojich otázok.

V rámci Open House vás tiež pozývame na Večery v SEN/CityGate (stretnutia


sú vždy o 19:00, preklad do slovenčiny zabezpečený).
30. apríl: Worship hudba a duchovný konzumerizmus (Daniel Matej)

8
Bližšie informácie nájdete u Mira Jurika na tel: 5341 6293 alebo e-maile
miro@citygate.org

 Zborové kontakty
Správca zboru tel. kancelária: 5296 4949, email: pastirco@cbba.sk
Daniel Pastirčák

Asistent kazateľa tel. kancelária: 5296 7592, email: sykora@cbba.sk


Josef Sýkora

Kancelária Zboru CB Bratislava: tel: 5296 7593, email: cbba@cbba.sk


Marta Machajdíková 0915 446507

Správca zborového domu


Ľubomír Melna: tel.: 5296 7593, mobil: 0905 759 895, email: melna@cbba.sk

Svoje peňažné príspevky môžete poslať na:


Zborový účet: 2665040073 / 1100 Účet Fond pomoci: 2652040613 / 1100

Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava


Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava

Pozvanie ku spoločnej zborovej modlitbe


Máj 2007

Stále viac si uvedomujeme naliehavosť modlitebného zápasu za


naše manželstvá, rodiny. Je to tiež jeden z bodov, ktoré uviedol náš
brat kazateľ na začiatku roka, v čom vidí potrebu modlitebného zápasu
v našom zbore - nové prežívanie tajomstva manželstva v láske, slobode
a pokore.

9
D .B. Allender píše: „Boží plán pre manželov je, aby boli spojencami –
dôvernými priateľmi, milencami, bojovníkmi. Silu, oporu a odvahu bojovať
nám má dodávať človek, ktorý je nám najbližšie – naša spriaznená
duša.“(Dôverní spojenci)
Ako je to v našich manželstvách? Ako pomôcť manželstvám, ktoré
prežívajú krízu?
Hľadajú sa ľudia, ktorým leží toto na srdci, hľadajú sa spôsoby ako byť
pomocou ...
Modlime sa tento mesiac intenzívnejšie za naše manželstvá a keď
vieme konkrétne mená, predkladajme ich Tomu, ktorému bola „daná moc
na nebi i na zemi !“

K povzbudeniu nás mladších uvádzame svedectvo našich starších,


ako prežívali a prežívajú svoje manželstvo.

• Vďačnosť ako životný štýl v manželstve

Písať o vlastnom manželstve? Najmä, keď som už sám? Bez


manželkinej korektúry, bez jej pripomienok a bez zhodnotenia
napísaného?
Vlastný a jeden pohľad zvádza k nekritickosti a nekontrovateľnosti.
Najradšej by som čítal hodnotenie nášho manželstva z pera
pozorovateľa, objektívneho spolupútnika. Subjektívny pohľad a
hodnotenie spoločnej cesty môžu v čitateľovi vyvolať podozrenie z
hyperboly pozitívnych či aj negatívnych hodnotení. Krátke písomné
hodnotenie nemôže nijako integrovane vyjadriť všetko to, čo sme za vyše
54ročného spolunažívania a spolupútnictva s manželkou prežili. Jestvuje
však možnosť vybranej charakteristiky, ako sa mi to javí teraz po
polstoročí. Vyjadril by som to vetou:

Vďačnosť ako životný štýl.


Keď apoštol Pavel píše list Kolosanom, dáva im rady, žehná ich a
akoby len tak mimochodom poznamenáva: a buďte vďační. Také krátke
intermezzo, ba aj postskriptum – a buďte
vďační. (Kol 3,15)!
Ako začínajúci manželia sme si to hlboko uvedomili, čo apoštol radil
bratom a sestrám v
Kolosách: vďačnosť má sprevádzať náš spoločný život. Veď v pamäti
a srdci ešte stále rezonovali výzvy a napomínania našich rodičov: a
nezabudni zaďakovať, nezabudni poďakovať sa! A tak sme potom nemali
problémy s realizovaním citovej výzvy apoštola Pavla Kolosanom ani
10
manželskom žití. A dôrazne sme takéto napomínania potom adresovali aj
svojim deťom. Prvé roky manželstva boli poznačené hmotným
nedostatkom. Ako veriaci ľudia sme v tom čase nemohli rátať so
zamestnaním zodpovedajúcim nášmu vysokoškolskému vzdelaniu. Na
jednej strane to bolo pokorujúce, no na druhej strane oslobodzujúce od
záväzkov ateistickej ideológie. Zo začiatku sme bývali v podnájme v
jednej izbe s vypožičaným nábytkom, pričom sme ešte mohli poskytnúť
krajanom prenocovanie, keď prichádzali niečo úradné si vybavovať, a to
dômyselnou úpravou izby. Ťažký beh cez prekážky bol odmeňovaný
bohatým duchovným požehnaním v súkromí, ale aj v spoločenstve bratov
a sestier na Cukrovej. Zvláštnym Božím riadením dostali sme neskôr byt
na Cukrovej ulici v bezprostrednej blízkosti modlitebne. Kto by za to
nebol vďačný!?
...a buďte vďační...Keby som bol básnik, napísal by som ódu na
vďačnosť, a keby spevák, vyspieval by som áriu o vďačnosti.
Za to, že v Božej milosti sme mohli svoje deti vychovávať v bázni
Božej. Že sme vyše 54 rokov mohli spolu s manželkou prežívať Božie
vedenie a požehnanie vo dňoch slnečných i temných.
Že neskorú jeseň svojho života môžem prežívať v Betánii Kalinovo.
Vďačnosť za to, že manželka mohla byť užitočná nielen vo vlastnej
rodine, ale že mala srdce pre osamelých, chorých, opustených. Že bola
vytrvalá na modlitbách, ale aj ako samaritánka a opatrovateľka. Aj keď už
sama bola na invalidnom vozíku, mala záujem o tých, ktorí už nemohli
byť ani na vozíčku. Vďačná, vďačná do posledného dychu.
Možno hovoriť v tomto zmysle o „životnom štýle“ vďačnosti? Naše
manželstvo bolo školou, kde ako najdôležitejší predmet bola vďačnosť.
Stupienky, schodíky k vrcholu neboli vždy ľahké a nebolo ich málo.
V rodine môjho duchovného priateľa mali nad stolom na stene tabuľku
s textom: Začni s ďakovaním. Naše manželstvo sa tak začalo. Manželka
ma k tomu viedla príťažlivým spôsobom – príkladom: Či mohla by som
mlčať, keď všetko chválou znie a svojho Stvoriteľa si slávi stvorenie?!
Bol to životný štýl vďaky alebo iba stereotyp nenaplnených slov?
Pokorne, ale s vďačnosťou môžem vyznať, že štýl sa stal požehnanou
skutočnosťou nášho spoločného manželského života. Až do konca, až
kým vďačne pri odchode manželky do večnosti som mohol vyznať:
„Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci, a preto sme sa radovali“
(Žalm 126,3).
„...buďme vďační a vďakou svätoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou“
(Žd 12,28).
Samuel Spišiak

11
• Manželstvo je cesta

Cesta života tŕnistá? Alebo nádherný život (V. Fajfr.)? Aj jedno, aj


druhé. Lebo aj ruže majú tŕne.
„Manželský príbytok s kozubom je iba miestom odpočinku na ceste.
Veľká práca v manželstve je v uskutočňovaní pravého partnerstva. Tkvie
v tom, že prijímam partnera ako Boží príkaz a počúvam v ňom Boha.
Odlišnosť a „nedostatky“ partnera sú práve tým, čo nám Boh vkladá, aby
sme sa navzájom viedli k dokonalosti. Môj partner je zreteľné volanie
v mojom živote. Skutočné manželstvo začne vtedy, keď je naše „ja“
pripravené zomrieť. Keď som pripravený obetovať svoju hlavatosť, svoje
samozrejmé právo, svoju osobnú pýchu. Ide o to, aby sme odteraz viac
nerozhodovali sami o „našich záležitostiach“, ale vždy iba spolu
s druhým. Nie sme viac „ja“ a „ty“, ale „my“. Keď sme spoznali, ako veľmi
sa odlišuje manželský partner od nás, ale aj od predstavy, ktorú sme si
o ňom vytvorili, až vtedy pochopíme, že skutočný život znamená smrť
nášho „ja“.“ ( Th. Bovet)
Na každej ceste je nevyhnutné rešpektovať určité bezpečnostné
opatrenia, obmedzenia, predpisy, upozornenia na zákruty, slovom vziať
na vedomie to, čo by mohlo viesť ku kolízii, ba dokonca k havárii. A tak aj
na ceste manželstva.
Od začiatku nášho manželstva sme sa preto rozhodli, že sa o to
s pomocou Božou pokúsime. Vedeli sme, že to s vlastným vybavením
a s vlastnými silami nedokážeme. Veď komu sa chce cvičiť v umieraní?
Dobrovoľne. V produktívnom veku. Pri vstupe do manželstva. Aj keď sme
my uzavreli manželstvo už v zrelom veku – tak sme si mysleli. Hoci
mnohí sú nezrelí nielen s dvadsiatke, štyridsiatke, šesťdesiatke...
Dozrievame pomaly a v osemdesiatke zisťujeme, že ešte nie sme
hotoví.
V Božom slove je napísané:“ Bezo mňa nemôžete nič robiť.“ A tak
sme sa hneď na začiatku rozhodli, že si budeme každý deň spolu čítať
a spolu sa modliť. Každý deň pri čítaní Božieho slova bilancovať:
víťazstvá, zlyhania, prehry. Každý deň prosiť o odpustenie, o múdrosť
a o Božie vedenie ako niesť napätia a zlyhania. A robíme to 46 rokov.
Hneď v prvých rokoch manželstva sme boli postavaní pred riešenie
problému, čo s mojimi rodičmi. Boli chorľaví, slabí a žili od nás vzdialení
200 km. Na takú vzdialenosť nebolo možné im pomáhať. Manžel prišiel
s nápadom, že ich zoberieme k nám. Mali sme však len jednoizbový byt.
Rozhodli sme sa, že predáme rodičovský dom, získame byt, prípadne
dom v Bratislave a budeme žiť ako trojgeneračná rodina. Nebolo to v tom
12
čase také neobvyklé ako dnes. Niekoľko našich priateľov tak žilo.
V priebehu 2 -3 rokov sa nám to podarilo a keď mal náš syn 14 mesiacov,
presťahovali sme sa do nového rodinného domu – práve v deň 75.
narodenín mojej mamy. Boli sme radi, že sme spolu. Ale jednoduché to
nebolo. Potreba cvičenia sa i v umieraní vzrástli nielen u nás, ale aj
u mojich rodičov. Ešte naliehavejšia sa nám zdala potreba končiť každý
deň pre čítaní Božieho slova a s modlitbami. Učili sme sa od P. Ježiša
tichosti, pokore, odpúšťaniu, láske, trpezlivosti, milosrdenstva, učili sme
sa niesť bremená jedni druhých, niesť kríž. Neskôr, keď už deti dorástli,
ľutovali ocka, že sa nato dal. Lebo to boli moji rodičia a on sa musel viac
cvičiť v tom, prijať ich takých, akí sú. V takomto zoskupení trojgeneračnej
rodiny sme žili 20 rokov. 14 rokov s oboma rodičmi, 6 rokov s ockom
samým. Synovia starkých prijali a milovali ich.
Viem, že takýto model je dnes neatraktívny a neprijateľný. Nie sú na to
možnosti. Ale nám pomohol zbavovať sa sebectva, nestavať sa z roka na
rok náročnejší a sebavedomejšími na to, ako „ ďaleko“ sme sa dostali.
Chcem zdôrazniť, že sme sa už dávno predtým rozhodli brať Božie
slovo vážne. Božie slovo má riešenie pre všetky životné situácie, aj pre
riešenie hriechu, a to čo nám ono radí, je pre náš život to najlepšie.
Príčina mnohých kríz v kresťanskom manželstve je práve to, že sa v nich
rada Božieho slova neberie vážne. Potom pre krátkodobé
alebo dlhodobé nedorozumenia, napätia, ktorých sme ani my neboli
ušetrení, sa uvažuje aj o rozchode. Veď z ľudského hľadiska je rozchod
jednoduchší a prijateľnejší ako cvičenie sa v umieraní. No Božie hľadisko
je iné.
V starobe máme bohatý modlitebný program. Modlievame sa za naše
deti, vnúčatá, za našich príbuzných, ešte žijúcich spolužiakov, bývalých
spolupracovníkov, za bezvládnych, bezmocných, starcov žijúcich
v ústavoch i v rodinách, za zborové obecenstvo, za kazateľov, za cirkev,
národ a v posledných rokoch za rozpadajúce sa, rozpadnuté a krízové
manželstvá, ktorých pribúdanie bolestne pociťujeme.
Mária Matejová

Naše spoločné modlitby v máji:

• Ďakujeme za deti, ktoré pribudli do našich mladých rodín:


Tobiáš Jaura
Šimon Thomas Sýkora
Juraj Uhlík
a zároveň prosíme za ne, aby sa zdravo ďalej vyvíjali a rástli.
13
• Neprestávame prosiť za našich chorých:

Obzvlášť za sestru Milenku Jurčovú


Annu Kapustíkovú - mamičku Jarky Pastirčákovej

Ďalej za sestry: Martu Špánikovú, Vierku Krattmulerovú,


Ľudmilu Rosiarovú, Zuzanu Melnovú

• Ďakujeme a prosíme za našich starších bratov a sestry:

sestry: Katarínu Malíkovú s dcérou Danicou,


Gizelu Potúčkovú, Milenu Betinovú
Lýdiu Budajovú, Martu Slovákovú
Drahušku Janotkovú, Margitu Ďuriškovú

bratov: Miloša Mateja, Gustava Surkoša,


Dušana Kleina, Samuela Spišiaka

• Janko Machajdík

Janko bol pred rokom operovaný na pneumotorax - pretrhnutie


vnútornej blany na pľúcach. Lekár vtedy povedal:" Čo sme takto zašili,
ešte sa u nás nestalo, aby to nedržalo." Jankovi sa však pretrhnutie
behom roka opakovalo. Lekári boli v rozpakoch. Ďalší výrok lekára:"
Viete, my sme spravili všetko, najlepšie ako sme vedeli, teraz treba čakať
na prírodu, už nemáme veľa možností, čo s tým urobiť." V marci za
dramatických okolností sa Jankovi štvrtý raz pretrhla blana.Takýto prípad
s touto diagnózou ešte nemali. Rozhodli sa preto pre druhú operáciu,
kde sa ukázalo, že za celý rok sa vlastne blana na pľúcach ďalej trhala a
nezrástla ako prepokladali. Počas operácie sa rozhodli celú blanu vybrať.
Momentálne sa Janko síce bolestivo, ale pomerne rýchlo zotavuje.
V období neistoty, počas celého roka a zvlášť posledný mesiac ste
mnohí spolu s nami niesli nášho syna na modlitbách. Silu modlitebnej
reťaze za múdrosť pre lekárov, za uzdravenie a silu pre Janka, ako aj
pre nás v rodine, sme mohli hmatateľne cítiť a dodávala nám pokoj a
istotu, že sme v Božích rukách nech sa stane čokoľvek.
14
Ďakujeme vám všetkým, bratia a sestry za všetok záujem, podporu,
modlitby - veľa modlitieb, za vašu lásku.

Daniel a Marta Machajdikovci

Hospodine, Bože náš,


Vo svojej múdrosti a láske si zariadil náš život tak, aby sme na svete
nežili sami, ale v spoločenstve s druhými. Ďakujeme Ti, že môžeme žiť v
manželstve ako muž a žena, v rodine, ako rodičia a deti. Ty však, Pane,
sám vieš, koľko ťažkých otázok nám denne prináša toto spolužitie. Vieš,
ako každý z nás v mnohom klesá, ako všetci trpíme nedostatkom lásky,
pokory a trpezlivosti. Ako sa dokážeme povyšovať jeden nad druhým a
ako vo svojej samospravodlivosti hľadáme vždy chybu, vinu na tom
druhom.. Ako málo myslíme na svoje vlastné viny a na to, koľko
trpezlivosti musia mať s nami tí druhí. My sa, Pane náš, z tohoto zajatia
svojej samoľúbosti ináč nedostaneme, len s Tvojou pomocou. Daj nám,
prosíme, svojho Ducha, ktorý by nás učil pravej pokore a sebapoznaniu ,
ktorý by nás viedol k ochote odpustiť druhým.
V. Hájek

Pripravili: Jozef a Zuzana Banovci


Ak sme na niekoho nechtiac zabudli, veľmi nám pomôžete, ak nám to
dáte vedieť. Tiež, keď máte nejakú konkrétnu prosbu za seba, či niekoho
druhého, alebo vďačnosť, čí m sa chcete s ostatnými podeliť, oznámte
nám to, aby sme to mohli uverejniť. Kontakt: 02/45994701, 0908733188,
jz.banovci@gmail.com

15

Rate