You are on page 1of 128

1

BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa)

3

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Palia de la Orăştie, 15821982. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, 195 p. ***, Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 377 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru) ***, Poezia Vechiului Testament. Cartea lui Iov, Psaltirea, Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, EIBMBOR, Bucureşti, 2000, 536 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Psalmii, în traducerea lui Mihail Sadoveanu, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1992, 127 p. (ed. îngrijită de I. Oprişan) ***, Psaltirea Hurmuzachi, Bucureşti, 1979, 125 p. (transliteraţie, prefaţă şi note de C. Ciuchindel, text dactilografiat şi corectat manual, apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic, MEI) ***, Psaltirea pe scurt, Bucureşti, 1909, 15 p. (îngrijită de Athanasie, mitropolit primat, ed. a IIa) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, f.a., 367 p. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, Ed. Institului biblic al BOR, 1931, 319 p. (trad. de Nicodem, episcop, stareţul Mănăstirii Neamţu) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBBOR, Bucureşti, 1929, 138 p. (trad. de pr. Vasile Radu şi pr. Gala Galaction, la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron, întâiul patriarh al României şi regent) ***, Psaltirea proorocului şi împăratului David, EIBMBOR, Bucureşti, 1957 (pe copertă 1958), 422 p. (cu binecuvântarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfântului Sinod)

1939. (cu binecuvântarea PF Justinian. Bucureşti. comanda pt. Societatea pentru răspândirea Bibliei. 405 p. 313 p. (sub îndrumarea PF Teoctist. (cu binecuvântarea PF Justinian. Sfânta Evanghelie dela Marcu. ed. (ed. (trad. Psaltirea proorocului şi împăratului David. de Nicodem. 1971 (1990). Sibiiu. ed. (non vidi) ***. episcop. Bucureşti. de Nicodem) (non vidi) ***. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. ed. 1907. (cu binecuvântarea PF Justinian. a VIIIa) (non vidi) ***. 317 p. 367 p. 367 p. 72. 395 p. Sfânta Evanghelie. 1913. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. Arhidiecezană. Patriarhul BOR. 69. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Cărţilor bisericeşti. 77. Cărţilor bisericeşti. 32 p. 74. EIBMO. I-a) ***. 1968. EIBMBOR. Bucureşti. 1904. 1975. ed. Patriarhul BOR. 63. Psaltirea. (cu binecuvântarea PF Iustin. 1927. XVI + 285 p. 1926. Sfânta Evanghelie dela Ioan. Ed. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a Va din 1913. Tipogr. RâmnicuVâlcii. 67. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 1907 (în foaia de titlu 1906). a IIa) ***. 1990. Psaltirea proorocului şi împăratului David.. Sfetea. a IVa) ***. EIBMO. EIBMO. 62.a. Sfetea. Psaltirea prorocului şi împăratului David. de IPS Nicodim. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Institutul de arte grafice C. Tipogr. 1971. 67 p. 80. arhiepiscop al BOR din Transilvania) . EIBMBOR. Sfânta Evanghelie de la Luca. f. 232 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod. a IIIa) ***. 542 p. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Tipogr. ***. Patriarhul BOR. (trad.a. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Patriarhul BOR. Patriarhul BOR. ed. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 351 p. Tipogr. 508 p. 367 p. Institutul de arte grafice C. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. a IIIa) ***. Tipogr. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a VIIIa) ***. stareţul Mănăstirii Neamţu. 66. 70. 462 p. Bucureşti. Psaltirea. 65. (după ed. Bucureşti. 71. 73. f. 1943. Tipogr. (cu binecuvântarea PF Justinian. EIBMBOR. Patriarhul BOR. Societăţii de cărţi religioase. EIBMBOR. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 313 p. ed. 331 p. Ed. 68. Patriarhul BOR. 1984. Psaltirea. 65 p. Bucureşti. 367 p. 1915. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Bucureşti. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. (cu binecuvântarea PF Iustin. EIBMO. Cărţilor bisericeşti. ed. tipar 1990) ***. 76. Bucureşti. Cernica. ed. Psaltirea. Cărţilor bisericeşti.. Bucureşti. (trad. a IVa) ***. 79. Bucureşti. Episcopiei ortodoxe române. 78. 1910. a IIIa) ***. 64. ed. bisericească. a VIIa) ***. ***. ed. Eparhială „Cartea românească”. Bucureşti.4 60. 75. 1981. a VIIa) ***. 61. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 1994. 1943. (ed. Tipogr. a IIa) ***. 313 p. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Psaltirea proorocului şi împăratului David. ***. ed. Bucureşti. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. ed. Chişinău. 461 p. Koloszvár. a IIIa. patriarhul României) (non vidi) ***. Psaltirea proorocului şi împăratului David. a VIa) ***. Tipogr.

pp. din lb.a. din Biblische Zeitfragen. MA 46/1978. . Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. 1941. Tipogr. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. 285 p. 104. Abrudan. nr. Vechiul Testament 1. Trei apocrife ale Vechiului Testament. Sfînta Evanghelie . din lb. „R. Dumitru. pp. Bucureşti. 189225. confruntat cu cel ebraic. 1929. ?. (trad. (non vidi) ***. engleză de Scriban. 1937.”. III (Mat. pp. 20). 88. Ştiinţifică şi enciclopedică. f. Paris. 101. Sibiu. Bucureşti.. ***. magistrand Dumitru. (trad. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. Ed. Orientalia mirabilia. Tipogr. Cristian. MA 910/1963.. Miron. „Împărăţia cerurilor”. Abrudan. 4 28. 391395. Ioan. seria «Popasuri duhovniceşti». vol. VIII + 354 p. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. 105. Bucureşti. C 58/1923. 188192. 96. Abrudan. 541 p. ST 78/1963. Vasile. Tipogr. ST 78/1962. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). Alexandrescu. Polirom. pp. magistrand Dumitru. 89. 233242. Evanghelie după Mateiu cu comentar. autorului. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”.. (colecţia Plural. „Pr. Bucureşti. „Probleme actuale biblice. Cărţilor bisericeşti. ***. Abrudan. Sfânta Scriptură. o. Eclesiastul în versuri. cu aprobarea Sfântului Sinod. Vasile Gheorghiu. 290 p. 85 p. 408409. (non vidi) ***. 94. de Vaux. dr. pr. f.. 16. 97. ST 34/1963. 103. O 1/1975. Sfînta Evanghelie . Les institutions de l’Ancien Testament. magistrand Dumitru. 2. 541549. Sf.. după textul Septuagintei. 91. Abrudan.”. Iaşi. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. Cernăuţi. 85. 207213. Arad. Facerea. p. 415426. pr. 93. ST 910/1962. Institutul Biblic) ***. C 112/1933. C 1913 (pp. XXX + 1525 p. 1960. Societatea biblică britanică. D(umitru). D(umitru). ?. vol.. pp. D. Bucureşti. pp. „Dr. 64 p.. 198201. 294 p. pp. Abrudan. pp. 82. 489502. 549550). pp. episcop. 141155. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. 48 p. 13. 90.Religie) ***. I.a. Abrudan. Bucureşti. pp.”.”. Miron Cristea. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. preţul 200 lei”. ?. din lb.p. vol. la îndemnul IPS Dr. Abrudan. trad. magistrand Dumitru. Tipogr. 94 p. ?. sub egida Patriarhia Română.5 81. RT 9/1922. Patriarhul României) ***. 3540. „Constantin Daniel. Ed. Dumitru. Civilizaţia feniciană. 768772. MA 1012/1979. trad. Arhidiecezană. Societatea biblică. 1937. 205. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. Iosif şi Aseneth. 1976. trad. 1936. 941943. Abrudan. MA 46/1978. din lb. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. pp. 83. 87. Sfînta Evanghelie de la Matei. Ed. germană de Tarnavschi. 105 p. 99. Abrudan. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. 1933. Cărţilor bisericeşti. 205 p. „Constantin Daniel.. 98. Bucureşti. Abrudan. Luca. II. 1912. 102. 86. Florica. pp. Tipogr. ?(Redacţia RT). 95. 2000. D(umitru). ST 12/1975. trad. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. Arhidiecezană. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». „O desgropare nouă în Palestina”. 60 p. (non vidi) ***. 84. Testamentul lui Iov. pr. Avraam în lumina Evangheliei. Societatea biblică britanică. I. note şi prezentări de Bădiliţă. pp. greacă. prof. Testamentul lui Avraam. „Isus Hristos”. Florica. RT 8/1922. 100. lect. Chişinău. 1912. de Nicodem. pp. lect. engleză de Scriban. broş. 92. Eparhială „Cartea românească”. 1979. RT 5/1937. pr.

„Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. Dr. Ed. Abrudan. dr. rezumat în engleză) 113. Abrudan. O 3/1975. Teologie. 181188. dr. pr. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. Imprimeria de Vest. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. articol în Teologie. Înalt Prea Sfinţitului dr. Dumitru. pp. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. pr. dr. pr. vol. 820) . prof. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. istorie. pp. Ed. Abrudan. Sibiu. dr. ST 78/1985. Oradea. pr. Abrudan. ecumenism. Dumitru. prof. 123. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 2429. 111. prof. prof. Abrudan. pp. 107. în vol. MA 34/1985. pr. Sibiu. Eparhială. Eparhială. Sibiu. 116. viaţă bisericească. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. puritate. RT 2/1992. editat sub egida „Universitatea din Oradea. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. dr. 14 p. pp. dr. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Tipogr. 717. 264270. Abrudan. Abrudan. pr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 310. prof. Abrudan. 139149. 109. 118. 130143. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. Dumitru. pp. Nicolae Neaga la 95 de ani”. pp. Dumitru. Mitropolitul Ardealului. dr. 1998. pr. 1988. pp. pp. 59193. Abrudan. Abrudan. 3952. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. 7174. prof. la împlinirea vârstei de 70 de ani. Dumitru. Dumitru. Sibiu. dr. 562567. în vol. prof. 1984. dr. Abrudan. 186194. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. D(umitru). MA 13/1979. lect. Dumitru. 35. RT 3/1994. 130143. 115. 1992. poezie”. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. studiu în vol. Abrudan. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. în vol. Dumitru. Abrudan. 117. (doctorat) 108. lect. pp. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. prof. poezie”. pr. prof. pp. 122. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. nemurirea sufletului. pr. Dumitru. RT 34/1996. Abrudan. pp. MA 34/1983. pp. 119. Dumitru. Abrudan. pr. pr. Dumitru. prof. 820. pr. Dumitru. Dumitru. dr. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. Abrudan. slujire. MA 3/1987. dr. Dumitru. puritate. 1014. pp. pr. (pp. pp. Sibiu. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. (extras din RT 34/1996) 112. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. prof. prof. 1997. Tipogr. 114. Biblie şi Teologie.6 106. Antonie Plămădeală. judecata şi viaţa particulară”. prof. „Cântarea cântărilor iubire. pr. pp. dr. frumuseţe. Dumitru. frumuseţe. prof. pr. MA 910/1983. 509514. Abrudan. 4451. dr. RT 3/1994. dr. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. „Cântarea Cântărilor iubire. „Palia de la Orăştie (15821992)”. Dumitru. lect. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. 142143. 110. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. Dumitru. pp. Abrudan. prof. în vol. Abrudan. Dumitru. 125. pr. Abrudan. pr. pr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 453471. RT 1/1992. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. prof. Biblie şi Teologie. 120. Dumitru. pr. prof. 1996. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp. pr. 1997. „Părintele Prof. pp. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. pp. (extras din MB 12/1984. dr. pp. dr. ST 34/1978.

drd. 467472. Ioan. prot. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. 45 p. MA 6/1989. Bucureşti. pp. 1940. pr. 1128. 43 p. 137. B. 428 p. seminar. pr. Alexandru. Bucureşti. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. Credinţa ortodoxă. după învăţătura Noului Testament”. 129. prof. prof. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I. pr. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. note şi comentarii de Ioan Alexandru. prof. nr. prof. Nicolae Neaga. pr. trad. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. MB 12/1984. MMS 12/1982. Alexandrescu. 3034. Alexandru. 236249. 91 p. 134. Bucureşti.. ST 2/1990. doctorat) 139. pp. (licenţă) 148. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. 2632. tipărit cu binecuvântarea. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. Abrudan.”. dr. ST 56/1989. 1527. 135. din lb. pp. 720. Ioan. Sfântul. Ed. Corniţescu. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. Dumitru. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. din ebraică. Cernăuţi. Bucureşti. Ioan. 144. de Ion V. D. Ambrozie al Milanului. MB 79/1975. „Casa de lângă mare Jope. Agouridis. 133. 53/1966. Constantin. Abrudan.7 126. pp. Alexe. pp. pr. 352 p. prof. Aleuţă. 17) 141. de pr. prof. Andreescu. (colecţia Popasuri duhovniceşti. Tipogr. Paris. 146. 550560. Anastasiu. Dumitru. 1938. prof. conf. Abrudan.. pr. pr. 1902. pr. Ioan. dr. MA 5/1986. pp. + XXXII planşe. pr. pp. (popularizare) 138. 13) 140. GB 6/1988. 135136. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. GB 78/1962. Abrudan. pp. Studiu archeologicistoric. 368372. 22)”. Dumitru. pp. D. a IIa. 452 p. Alexandrescu. (l. Andreicuţ. prof. Apocalipsa lui Ioan. Alexa. 1977. pp. 5880. 130. Savvas. Ioan. Ailincăi. pp. pr. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. (colecţia Popasuri duhovniceşti. monument de limbă teologică şi literară românească”. 131. pr. (trad. Ed. Dumitru. arh. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. Savas. 1997. 7486. D. 712. Sibiu. Ed. 136. 1905. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. Anania. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. Agurides. pp. Abrudan. 149. Ştefan. dr. prof. Vasile. Ed. 16 p. „Psalmul 50”. drd. BOR 910/1988. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. 145. BOR 12/1982. (date geografice şi istorice) 142. 127. Dumitru. 102117. Bucureşti. pp. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. PF Părinte Iustin.. pp. Arimateea”. „Fiul Omului”. 5362. dr. Cezareea. MB 79/1967. EIBMBOR. Clemenţa. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. MA 5/1986. Tipogr. pp. pr. pr. Curţii regale. Ştiiţifică şi enciclopedică. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. Ilie Gh. MB 56/1990. „Biblia lui Şerban. EIBMBOR. Cântarea cântărilor. pr. 1994. Dumitru. 60 p. pp. Achimescu. diac. Andreicuţ. Nicolae. Bizantină. dr. pr. Bartolomeu Valeriu. 8 planşe. RT 56/1935. 1937. pr. Abrudan. prof. trad. 1985. Arhidiecezană. 141155. Dumitru. trad. Abrudan. 132. nr. (licenţă) 147. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. pp. econom Ioan. 689700. Arhidiecezană. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. „Religia evreilor: Iudaismul”. . Sibiu.. prof. 128. ed. 133 p. „Biblia lui Şerban tricentenară”. drd. greacă de Coman. pp. Tipogr. 8498. Emilian. O 3/1974. A.

drd. Cluj. RT 56/1933. 99 p. 1959. pr. BOR ?/1934. Priviri asupra profetului Ioil. Problematica socială a sec. pp. Arion. B(elea).8 150. 1975. Iaşi. engleză de Rus. Arion. 1922. pr. magistrand Leon Gh. Academiei”. Gheorghe. Arion. 11”. Gheorghe Secaş. viaţă bisericească. Leon. 104128. ST 78/1965. Iisus Hristos. editat sub egida „Universitatea din Oradea. „Inspiraţia şi autenticitatea. 1997. B. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu. Introducere. pr. prof. Baba. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”.. (1939. Psaltirea pe scurt. Comentarii la Matei. p.. dr. 242. pp.. Arhidiecezană.. 171. 1934. Leon Gh. pentru şcoalele primare. Orthodoxos Kypseli.. divinitatea şi umanitatea. 172. N. 250 p. Ed. „Noul Testament bulgar de la 1828”.. 162. dr. Ed. ST 910/1965. Tipogr. drd. 9499. «Oastea Domnului». 4561. 157. conf. Ed. 1997. pr. „Preot dr. vol. dr. magistrand Leon Gh. 300 p. de dr. Anghelescu. Limes. 1933. Scriptură”.. MO 16/1998.. 1999. 53 VIII. „Concepţia paulină despre Biserică. (introd. MO 1012/1977. 169. 56 p. pr. Arion. 239. traducere şi comentariu. vol. Bucureşti. conf. dr. 158. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. Şt. 15 p. 154. Remus. Orthodoxos Kypseli. ST 3/1987. GB 34/1960. 306323. Toma Gherasimescu. 30 p. MB 1012/1995. articol în Teologie. ST 78/1966. Teodor L.”. 1909. „Maria Rădulescu. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. 1941). „pr. reliefate în Sf. Ed. 156. Arion. 1940. 173. Cernăuţi. Leon. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. pr. p. 155. ST 12/1967. Cluj. pr. 160. 774. Ed. Facerea lumii din punct de vedere filosofic.. 146 p. lei 66”. 1933. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”.”. biblică) . trad. 339341. pp. N. Nicolae Neaga. Buzău. dr. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Fondului bisericesc român din Bucovina. Bucureşti. RT 56/1933. 184 p. pr.. Arion. 5067. I. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. 1933. 402418. 2428. Arion. pp. B(elea). (licenţă) 153. Radu. din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. istorie. de pr. 877879. 166. mitropolit primat. IV în lumina Sfintei Scripturi. 1998. 161. B(ucevschi). Leon Gh... Arion. 15 p. Regală. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. ştiinţific şi biblic. pr. 170. pp. Arion. Bucureşti. clasele superioare. 165. Gheorghe. lect. pp. Psaltirea pe scurt. Leon. MO 12/1999. mitropolit primat. Andrievici. B. pp. O. Paraschiv. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. ST 56/1990. Angelescu. Samuil şi Coca. Thessalonic. p. „Ce este Biblia?. 228 p. Leon Gh. Leon. pp. 31 p. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. „Profetul Daniel despre Hristos. (doctorat) 163. C ?.. pp. dr. Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. pp. Arseniev. Leon. Tipogr. Ed. din lb.. şi legătoria Dumitru Bălănescu. Anghelache. (78 ilustraţii) 151. Sibiu. vol. pp. Athanase. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. Tipogr. 1906. 4247. pp. pp. Limes. prof. Arion. (ed. Nicolae Macsim. Athanase (?). Calistrat. Thessalonic. pr. Tipogr. 164.”. a IIa) 167. a IIa) 168. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”... Sibiu. Bucureşti. 523541. 530 p.. 152. Anghelescu. dr. 159. Oradea. (ed. C. conf. pr. 260 p. Comentarii la Matei. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. N. 1999. 470488. dr. „Câteva probleme de istoria religiilor. II.

Badea. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. de Zoe Dumitrescu Buşulenga. 45 (138145) / 1912. cap. Apostolul lui Iisus Hristos. pp. 4357. The Edwin Mellen Press. 176. sous la direction de Claude Mondésert. 3647. Teodor. Nicolae (sau Redacţia RT?). MMS 12/1978..”. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. RT 2022/1913. 292 p. Paris. N. 192. Bălana. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. 191. Gh. În chestia „Micii Biblii”. Ed. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. pr. drd. 1931. pp. 180. Arhidiecezană. (două comentarii: 1. pr. Sf. 600609. col.”. Bălan. O 1/1988. pr. prof. pr. Bălan. „Esenienii date în legătură cu istoria. Bălan. pr. RT 2 (pp. Bălan. Nicolae. 421426. 185. MO 56/1974. 190. MB 5/1988. arhiep. 510”. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”. 4150). note şi comentarii de I. Tâlcuire la Apocalips. pp. pr. Arhidiecezană. 189. MO 12/1975. Nicolae. pp. V.. MO 78/1974. Nicolae. 570578. drd. dr. B. Bălana. 178. 3641. Teodor. 196. Gh. Bălana. Nicolae. pp. Bălana. diac. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. Ed. Traducere din limba ebraică. Sibiu. I. dr. 177. MB 78/1990. dr. Tipogr. 32 p. pr. „«Cântarea Cântărilor». 9. 268 p.. anul I de la Creaţie. col. Bălan. Andrei. prof. 137146. Oradea.) 179. Teodor. 183. „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. ST 6/1987. „În chestia Micii Biblii”. creştină şi musulmană”. învăţătura şi viaţa lor. Sf. „John Anthony McGuckin. Nicolae. 3544. 182. 1912. Nicolae. Bălan. pp. 1914. 1984. p. dr. 30 p. prof.. Bălan. Sibiu. Teodor. 172. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. pînă la anul 3600 după Creaţie. Baba. 9799. 197. 121128. (extras din RT) 193. Comentariu. Baba. Comentariu”.. 1991. Ambrozie al Milanului. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. MO 12/1974. „Profeţi vechi. Teodor. Baba. Gh. Oradea. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. dr. Bălan. Alexandru”. pp. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. II. 195. 32 p. Baba. Ioan. RT 11/1908. Băbuţ. Studiu extras din Revista Teologică. 111”. Băbuţ. Gheorghe. dr. 138143. Gh. pp. RT 56/1914. Studiu introductiv. 175. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. pr. Ed. „Un congres biblic românesc”. Nicolae. Pelerinul român. Bălan. . 5970. dr. Arhidiecezană. 7. Un congres biblic românesc. pr. «Bible de tous les temps». 1992. pp. Un congres biblic românesc. Gheorghe. Sibiu. cap. RT 12/1914. pp.. Gh. „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. pp. Pavel. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. MB 79/1994. Tipogr. Comentariu. Tablou biografic după Konrad Kirch.9 174. Beauchesne. Bakonsky. pr. 202212. „O istorisire veche despre potop”. 194. 1986. prof. 2535. 184. «Studies in The Bible and Early christianity». diac. prof. 422 p. pp. 188. Bălan. 186. Pelerinul român. MB 46/1993. Studiu istoric şi comentar”.. 187. Tipogr. pp. MO 3-4/1975. (colecţia Ortodoxia românească. Gh. cap. Cezareei Capadociei. I. Bălana. transcrisă din chirilică de diac. mitropolit Nicolae. „Le monde ancien grec et la Bible. 3 (7383). vol. Gh. pr. Baconsky. Sibiu. RT 912/1915. din latină). pr. 1912. pp. pp. 57 p. 333 p. pp. 409415. 181. 4445.

Caransebeş. 1994. Barber. 66 p. Bălana. GB 89/1956. 3959. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). diac. 200. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. BălanMihailovici. Diecezană. 199. Epistola I”. Bănescu. 1922. pp. Arad. BOR 34/1969. (fiul risipitor. Eutihie. 214. pr. 272290.”. prof. Marcu. „Noul Testament. Balcă. Bucureşti. 64 p. Arad. 211. GB 3/1957. MO 1112/1973. 412421. dr. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. Tipogr. Bănescu. (popularizare) 219. franceză de Popa. 615. pr. dr. Petru.. Bălana. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. Bănescu. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. (ed. Marcu. 213. Marcu. Bălana. dr. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). 679691. 1321. MB 1112/1984. Barbu. Bănescu. 216. Profeţii biblici vorbind filosofiei. Balca. pp. (ed. Ion. Petru. 67 p. Bănescu. Tipogr. „Toma”. ST 56/1957. P. Tipogr. Bucureşti. Ed. diac. pp. O 2/1991. pr. 162167. dr. 1927. dr. Gh. prof. 330334. prot. pp. din lb. Carte de religiune pentru şcolile primare. 1827. „Exegeza lingvistică. MB 1/1987. Istorioare biblice II. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. 1930. EIBMBOR. pp. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. versiune revizuită. prot. Barbu. 202.. pp. magistrand Ghe.. Mainz 14521455) 205. Balca. Barbu. MO 910/1973. tânărul bogat. 110128. P. Gh. 3558)”. pr. 206. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. pp. redactată şi comentată de pr. 181184. MB 1012/1994. dr. Karánsebes. Ştiinţifică. Bănescu. pr. pp. 1993. pp. pr. pp. trad. prof. Bucovina.. 217.10 198. legătoria Matei Basarab. Tipogr. 1522. Tipogr. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). prot. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. pp. MB 2/1987. dr. 1625. BălanMihailovici. Diecezană ortodoxă română. N. 472 p. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. 201. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. dr. dr. „Tineri din Evanghelie”. pp. diac. MB 12/1985. prof. 1924. 1943. Petru. I de seminar.? Bartolomeu Anania. 207. pp. Nicolae. Balca. prot. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. pp. Carte de religiune pentru şcolile primare. etc) 208. Diecezană grecocatolică română. Aurelia. Balca. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. magistrand Ghe. 208 p. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. Ed.. 973953. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. 368385.. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. (prez. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. 31 p. prof. Bălana. Bucureşti. N. 479495.. iconom D. (ed. bibliei lui G. ST 13/1995. Banu. Marcu. dr.. Bănescu. 215. pp. diac. GB 34/1970. a VIIIa) 220. 204. Barbu.. Aurelia. 757761. dr. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”.. I normală de băieţi şi fete şi cl. pr. pr. Istorioare biblice II. ST 12/1970. MB 1/1988. Nicolae. prot. a IIa) . prof. Marcu. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”. N. dr. Patima Mântuitorului văzută de un medic. 212. MB 2/1989. 210. prot. Marcu. 1908. Istorioare biblice II. Diecezană. Nicolae. 116 p. N. pp. 209.. Epistola I”. a XXa) 222. Marcu. 1523. diac. pp. Bizerea. pp. (ed. Nicolae. prof. P. Bănescu. ST 78/1957.

Callistrat. PS arh. BOR 11/1906. pp. 1931. 235. pp. Bârlădeanu. 11561162. „Numirile date profeţilor în Sf. Callistrat. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. Bârlădeanu. Bârlădeanu. Callistrat. Bârlădeanu. Scripturi”. 236. Diecezană. „Divinitatea Epistolei Sf. PS arhiereu Callistrat. Callistrat. P. Scriptură”. 239. 10581063. 244. Apostol Pavel. pp. BOR 8/XXXII. 232. 652662. Ieremia. BOR 4/XXXI. ST 5/1988. PS arhiereu Calistrat. 442451. 234. 13211332. 238. Ioan Teologul”. BOR 7/XXXII. „Macabeii”. 10091021. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. BOR 12/1902. Caransebeş. BOR 2/1906. pp. 247. Bârlădeanu. „Profeţiile lui Amos”. PS arh. „Cântarea Cântărilor”. Pavel către ebrei”. pp. BOR 12/XXXII. PS arhiereu Callistrat. 1688) 225. pp. 243.11 223. Carte de religiune pentru cl. PS arhiereu Callistrat. 3142. 12011211.. „Legumele la ebrei”. BOR 5/XXXII. BOR 7/XXXI. PS arh. BOR 3/XXXI. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”.. Callistrat. Callistrat. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. PS arh. Bârlădeanu. Callistrat. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. pp. BOR 10/XXXII. Bârlădeanu. izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. Sebastian. BOR 6/XXXII. dr. BOR 10 (pp. 7081. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. Bârlădeanu. BOR 8/XXXI. 12481252. pp. 763775. „Profeţiile lui Ioil”. Callistrat. pr. PS arh. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. Bârlădeanu. 240. pp. pp. 252. 614622. PS arh. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. 250. „Epistola sobornicească a Sf. 305311. BOR 12/1905. Bârlănescu. Callistrat. pp. PS arh. pp. pr. 241. Callistrat. Bârlădeanu. BOR 6/XXXI. 140152. Bârlădeanu. PS arh. BOR 11/1905. „Personalitatea Sf. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. 245. „Cântarea Cântărilor”. 12211232. PS arh. 226. pp. Apostol Pavel”. Callistrat. „Profeţii Isaia. PS arhiereu Callistrat. Callistrat. PS arh. 231. 913919. BOR 9/1905. pr. 227. Bârlădeanu. Barbu. 1528. BOR 1/1906. Bărlădeanu. pp. pp. BOR 9/XXXI. „Iisus şi samarineanca”. „Apocalipsul Sf. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. 476489) şi 7 (721732) /1906. Bărlădeanu. „Macabeii”. BOR 11/XXXII. PS arhiereu Callistrat. BOR 6 (pp. PS arh. BOR 2/XXXII. Bârlădeanu. pp. 14141421. „Profeţiile lui Ioil”. Callistrat. 86102. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. 230. pp. pp. pp. 237. 13271340. Tipogr. prof. Bărlădeanu. P. PS arhiereu Callistrat. pp. Ap. „Macabeii”. PS arh. Bârlădeanu. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. Callistrat. 903914. Bârlădeanu. Bizerea. Iacob”. 249. PS arh. Bârlădeanu. Bârlădeanu. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. Bârlădeanu. PS arh. . Bârlădenu. MB 46/1993. BarbuBucur. Ioan. BOR 3/XXXII. „Caracterul ebreilor”. Bârlădeanu. 10431046. pp. Bărlădeanu. pp. 315326. PS arhiereu Callistrat. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. 726740. Callistrat. 63 p. 228. 229. pp. pp. PS arh. „Agricultura la ebrei”. PS arh. Callistrat. 194199. 246. I a şcoalelor secundare. 564573. PS arhiereu Callistrat. 224. 242. pp. Bârlădeanu. 233. 6679. 251. Ap. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. Iezechiil şi Daniel”. BOR 1/1905. pp. „Messia”. pp. BOR 1/XXXII. BOR 9/XXXII. 248.

magistrand Gheorghe. prof. pr. ST 78/1961. econ. Ermineutica biblică. Mircea. I. Ed. 44 p. 1997. EIBMO. Mircea. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. 6885. MO 12/1999. Ed. 254. pp. Basarab. 410427. O 4/1960. O 2/1980. Sfânta Evanghelie de la Marcu. pr. prof. 1624. pr. Die biographie der propheten. 602618. Bejgu. ST 510/1979. 267. C. Basarab. dr. pr. Mihail. 910918. prof. dr. Basarab. 264. 268. pr. 51 p. pp. prof. 277. pr. Introducere. pr. Basarab. magistrand Gheorghe. dr. traducere şi comentariu. 269. „Klaus Baltzer. . Bucureşti. pp. Apostol Pavel în Atena. dr. Tipogr. magistrand Mircea. Mircea. „Lucrarea predicatorială a Sf. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. 255. Basarab. Beldie. 627630. Oradea.. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. 273. dr. Basarab. Mircea. 24)”. dr. Băzău. Ed. pr. prof. diac. Introducere. pp. dr. prof. Basarab. pp. pp. Bejenariu. 275. prof. Manual de religie pentru cl. Ia a şcoalelor de viticultură. horticultură. ST 34/1961. (doctorat. dr. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. 272. 5159. prof. Huşi. Cuvântarea din Areopag”. 271. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. pp. extras din ST 510/1979) 263. Basarab. pp. Basarab. 158 p. 3142. Basarab. Mihail. „Cartea profetului Amos. 259. Mircea. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. Istoria sfântă. Universul. 202226. 92 p. 462484. 261. 4956. dr. magistrand Mircea. magistrand Mircea. pp. Mircea. Ideea de rugăciune şi jertfă”. 1975. ST 56/1957. (doctorat) 262. diac. MA 56/1983. 185 p. Basarab. pr. „Psalmul LI (L). Basarab. Cărţilor bisericeşti. 1928. 257. Bucureşti. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. Probleme de ermineutică biblică”. „Scriptură şi liturghie. Popasuri exegetice. Mircea. GB 910/1970. 93 p. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. 221241. 265. MB 46/1979. 286300. Bedreg. Bejenariu. pr. 270. pr. 343354. pr. Cartea românească. pr. Basarab. 552570. „Evanghelie şi cultură la români”. Bedreg. 1925. Bucureşti. Ed. MB 13/1979. pp. BOR 13/1992. 260. Basarab. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. MB 79/1977. Bejgu. pp. 90 p. Basarab. pp. Mircea. econ. Mircea. Universul. Bucureşti. Cartea profetului Amos.12 253. 5969. Ed. Mircea. 1980. MB 4/1987. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. pr. prof. 258. (manual) 274. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. Mircea. proprie. MB 79/1981. pr. 1927. dr. pp.”. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. Mircea. pp. pp. Basarab. traducere şi comentar”. pp. Neukirchener Verlag. Sfânta Evanghelie de la Marcu. MA 79/1979. dr. 397571. prof. 1940. Panait. 280296. 266. 1936. pr. Ion. Mircea. Bucureşti. ST 12/1957. Basarab. Episcopiei ortodoxe române. pp. Panait. pr. 276. agricultură şi profesionale în genere. ST 12/1972. pr. pp. Mircea. 256. 220 p.

BOR 11/1923. Ed.. Ed.. Ed. 1926. 15 p.. I. 293. De la Betleem la Betania. 290. pr. 1937. 15 p. Popasuri exegetice. Poziţiuni teologice. Ed. Beldie. 85 p. C. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. I. (studiu lingvistic) 294. 300. 1912. I. C. Beldie... 306308) . pr. I. Ed. econ. Bucureşti.. Epistola către Tit. (ist. C. econ. Ed.. Galaţi. traducere şi comentar. I. Bucureşti. Ed. (popularizare) 305. 66 p. (doctorat) 306. Tipogr. pr. C. (are capitol Familia la iudei. Socec & comp. (exegeză) 301. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. I. econ. pr. Cărţilor bisericeşti. 287. Istorisiri din viaţa Mântuitorului.. pr. Galaţi. p.. (ist. I. Tipogr. Beldie.. econ. BOR 4/1926. Beldie. Introducere. pr. Lupaşcu. C. prof. Tipogr. econ. pp. Moldova. 301311. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”. C. Beldie. Moldova. 286. 302.. „Familia în Antichitatea precreştină”. 124 p. pr. dr. Beldie. 31 p.. (critica textului) 285. I. I. C. biblică) 284. 267272. Înaintemergătorul Domnului. Cărţilor bisericeşti. Galaţi. BOR 5/1926. econ. Moldova. pr. 61 p. Minodora N. 1931. (exegeză) 281. Moldova. 303. pr. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. Studiu istoricbiblic. 286298. Beldie. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”. C.. C. econ. I. C.. C. dr. Beldie. Beldie. I. George Jorică. Studiu de concordanţă biblică. 1931. Ed.. C. I. pp. econ. Galaţi. 1923. (ist. dr.. prof. econ. 298. Studiu de concordanţă biblică. 291. pr. Galaţi. dr. dr. BOR 13/1923. 296. Cărţilor bisericeşti.. I. Beldie. Galaţi. econ. Despre Biblie şi explicarea ei. Beldie. econ. Beldie. 48 p. 47 p. econ. Beldie. pp. pr. Ed. RT 78/1944. prof. Galaţi.. Beldie. I. Beldie. „Genealogia Mântuitorului”. I. 55 p. 132 p. 1924. Beldie. I. Bârlad. Beldie. econ. Bucureşti. 1928. I. Text şi comentar. econ. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. 987993. Apostol Pavel despre a doua venire”. 43 p. biblică) 282. Galaţi. 31 p. 15 p. Epistola către Galateni.. 32 p. pr.. 299. BOR 12/1927. pp. 1928. pp.. 54 p. Beldie.R. (conferinţă) 297. prof. pr. „Genealogia Mântuitorului”.R. Neculai Peiu. Galaţi. dr. 288. Beldie. Imprimeria Chişinău.. 279.. 1926.A. dr. Moldova S. pp.. 1939. C. 289. 30 p.A.. I. 46)”. 1928. dr. I. 22 p. 1926. Bucureşti. Ed. 1926. 1929. I. C. C. I. Beldie. C. BOR 56/1939. 737743. Galaţi. Beldie. Poezia biblică. Bârlad.. 295. C. pr. pp. 1940. 292. Moldova. dr. Ed. dr. Tipogr. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. „Ce spune Sf. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. Bucureşti. (exegeză) 280. Beldie. I. Ed. Chişinău. 910915. 1939. C. Beldie. pr. I. dr. 15 p. 1923. C. „Epistola către Galateni”. I. C. C. BOR 6/1927.. 54 p. C. I. Ed. Moldova. Moldova S.. Belea. „Epistola către Galateni (cap. Genealogia Mântuitorului. Ed. Moldova. (popularizare) 304. „Genealogia Mântuitorului”. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. 338342. Beldie. C.. pr. Beldie. Galaţi. I. BOR 12/1923. dr.13 278. pp. Cultura poporului. pp. Moldova. C. dr. C. Despre Biblie. Galaţi. C. C. dr. Cărţilor bisericeşti. Beldie. I. 1928. Beldie. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3. 191.. biblică) 283. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet. 734737.. Ed.. Beldie. I. C. 1931.

Pavel.. I. 1942. Nicodim. dr. RT 34/1936. Ilie.. pp. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. Librăriei Ciurcu Brassó. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. Belea. Cluj. D. G. pp. 1943. Beleuţă. trad. Berescu. RT 1112/1935. Ed. prot. pp. Belenki. prot. pp. dr. 316. Berlădeanu. 504521. 318. „Paulus und die moderne Seele”. MA 58/1957. pp. RT 56/1944. MA 1012/1982. pr. Bindiu. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. Die Sünde im biblischen Verständnis. ST 910/1955. Cluj.. 326. Belu. 1905. 331. 325. Ed. pr. 248 p. 122123. D. 152154. Belu. prot. nr. Minodora N. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). Ed. Belea. 311. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. dr. M. Cluj. „Wolfgang E. RT 1/1944. Episcopiei ortodoxe române. Ed. 720722. Belea. „Predica apostolică”. Minodora. Minodora. 71.. I. MA 12/1960. „Sf. pr. pp. colecţia Cărţile Vieţii. RT 34/1945. L. dr. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. Olivian. 276283. colecţia «Cărţile Vieţii». I. 330. Munteanu. Ed. „Prof. pr.”. 320. „Heinrich Vogel. RT 4/1932. G. pp. Belu. 100108. Auf den Spuren des Paulus. 133134. Ed. 280281. Pax. Dumitru. ElenaMaria. BOR 910/1987. Bucureşti. dr. BOR 10/1904. 177179. rusă de Florescu. 11331144. 246 p.. Politică. Aron. 310. S. I. pp. 317. prof. 1944. RT 12/1943. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. „Păcatul original la Origen”. pp. MMS 1112/1958. pp. pp. Paulus und die moderne Seele). pp. Belea. 312. BOR 8 (pp. Belu. pp. «Evangelische teologie». L. protos. 141150. Nicodim. trad. prot. N. pp. 314. Belea. 436460. 5962. 732740. Ed. Worlitscheck. catihet. pp. prof. 3144. pr. RT 1-2/1945. prof. „Preot Teodor Ciceu. 323. Episcopiei ortodoxe române. Nicodim. 328. D. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. „Prof.. 322. pp... 324. . Belea. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. Beleuţă. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. BOR 1112/1984. 308. Apostoli d’a predica Evangheliul”. dr. Munteanu. lumina cea mare”. 329. „Trimiterea Sf. Nicodim. Heft 10/1959”. prof. Berlădeanu.. eroul suferinţei”. 424427. MA 3/1986. PS archiereu Callistrat. pr.”. „Teologia Decalogului”. Munteanu. Apostol Pavel”. 309. Dumitru. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. după A. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. pp. 555581. prot. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. dr. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. pp. Belea. RT 1618/1915. MA 13/1966. 319. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. „Prof. PS archiereu Callistrat. Belu. Nicodim. 315. 776790. D. (după Anton Worlitscheck. colecţia «Cărţile vieţii». „Solomon”. pp. BOR 7/1904. L.14 307. PS archiereu Callistrat. Berlădeanu. Episcopiei ortodoxe române. 190 p. Episcopiei ortodoxe române. 863871. 327. 12. pr. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. Nicodim. colecţia «Cărţile vieţii». pp. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 99106. 1945. din lb. p. dr. Viaţa Sfântului Apostol Petru. RT 11/1937. 313.”. 1982. Belea. Belea. Belu. Cluj. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. 321. învăţător Ioan. MA 13/1967. G. pr. Belea.”. „Hristos. 226 p. pp. Belu. D. 204 p. 135146. 930947) şi 9 (10581069) / 1904. 71 p. prof.

208 p. prot. diac. Universalitatea potopului.”. pp. „Probleme de cronologie biblică veche”. Bodogae. A. 907921. dr. MO 5-6/1972. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P. Bucureşti. GB 78/1974. pp. 307316. Ed. A. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. Partea I. pp. 337. Herta. 177185. Teodor. Ed. Focşani. 10881099. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. 348.. III (cap. 1903. Bogdaproste. ST 910/1969. 636647. Bogatu. Gheorghe. prof. Bodogae. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. Cele patru Evanghelii. vol.. Bodale. Emilian. (concordanţă) . Cernăuţi.. 340. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. Bogdaproste. A. Bukarestertagblatt. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”.”. Bodogae. de Danţiş. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”. Credinţa. O 2/1966. BolşacovGhimpu. Vasile. p. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. BolşacovGhimpu. Ed.. prot. Emanoil Şt. GB 912/1976. 345. Ed. pp. în colaborare cu Kraut. Legislaţiunea lui Moisi. Gabriela şi Spuhn. Martin. Dumitru I. pp. (licenţă) 341. episcopul Alba Iuliei. P. 246252. T. A. MB 1012/1973. A. MB 1/1989. Iosif. Bogdaproste. pp. Climent. GB 34/1972. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. pp.. drd. Bogdaproste. Iris. Niculescu & co. Bucureşti. pr. 104117. 652671. Bontea. ST 12/1972. 1933. 347 p. de a trad NT) 339. Munca. 1901. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. Blaga. Enciclopedică. 133135. Bucureşti. 344. M. prof. pp. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. 347. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. 100 p. 232 p. 1908. 55 p. Bucureşti. autorului. Gheorghe.15 332. „Dr. Bogdaproste. 336. pr. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”. Gheorghe. Bogatu. drd. GB 1112/1971. A. (licenţă) 342. 335. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. EmanoilŞtefan. 1903. Tipogr. 20). pp. Cheia Noului Testament. 51. 96109. BolşacovGhimpu. S. judecătorii noi. drd. pr. 1905. Boiu. Vasile Gheorghiu. 8595. 17871864. trad. (licenţă) 350. (efortul sârbului Vuk Karagici. ST 12/1971. Gh. Tipogr. Tipogr. 699714. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. (licenţă) 343. A. Bocian. Bucureşti. A. Diaconescu. pp. Diecezană. Arhiep. RT 12/1934. Petru. Bogatu. Bizerea.. Tipogr. pp.. 349. Gheorghe. 351. 353. 1983. 908 p. T. (cronologie) 352. drd. 361 p. 1905. (regiuni în grija judecătorilor. Boşcu. epoca lor. icon. Ed. BolşacovGhimpu. 89 p. pp. Minerva. Gheorghe. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. 334. Gheorghe. XV + 431 p.S.. ST 12/1970. 89 p. RT 34/1935. 16. 349373. pp. Meditaţii evanghelice. MMS 78/1979. 346. 338. „Hristologia după Epistola către Evrei”. dr. Preparaţiuni. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. Ursula şi Lenz. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. Glasul Bucovinei. Ed. Bogdan. pp. Bîzgan.. 455465. 1996.. Universalitatea potopului. A. 4 28. 1988.

GB 56/1959. 1927. episcop Calinic. + o hartă color) 362. (episodul de la Emaus. Bucureşti. Atelierele grafice I. Boroianu. Bria. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. Vasile. G. A. pp. ST 56/1970. Al.. pp. vol. 133 p. 61101. Ed. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit».. Leipzig. 1995. V.) 359. ST 12/1954. ST 78/1961. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. Botez. Ene. GB 78/1969. Socecu. pp. pp. Brătan. Boroianu. libertate în NT) . S. Jesus en son temps. Bria. a XVIa. ebraică. Bonteanu. (unitatea Sf. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Ed. (mărturia şi mesajul propovăduirii. Trinitas. (ed. pp. Boroianu. Explicarea Evangheliilor.. Ed. Boroianu. + 2 hărţi color) 361. Biblia în Filocalie. HansWerner Bartsch. Manual pentru cl. Librăriei Socec & co. a Va. 463466. 366. Ia secundară.. prof. Putând fi adaptată şi la cl. MMS 12/1962. date geografice) 363. Trinitas.. Iaşi. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. BOR 78/1965. 56 p. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 712. 218252. Fayard. A. 364. Ion. MO 46/1978. Botez. prof. prof. Ion.16 355. bibl. Bria. 1977. Vasile. D. dr. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. diac. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops. 302 p. prof. din lb. 427437. 132149. 1904. „…un sat. Cestiunile din programa analitică pentru cl. „Dr. pp. Oiaga. dr. 783788. a IIa secundară11. dr. Borca. (d. Socecu. Botoşăneanu. pp. prof. 1914. 5058. Ion. 1995. Ed. pp. „Sensul activ al speranţei creştine”. note şi comentarii de Ioan Alexandru. Consideraţii generale”. Vasile. pp. D. Ilie D. Vasile. 7274. Bucureşti. „Slujirea Cuvântului”. magistrand Vasile. iul. D. 358. pr.. pp. Ion. BOR 2/1913. 398 p. pr. episcop Calinic. „Eshatologia sau lumea viitoare”. diac. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. Bria. Atelierele grafice I. care se numea Emaus…”. 1905. O. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. (teol. pp. diac. Oiaga. vol.)”. prof. pr. Cestiunile din programa analitică pentru cl. V. παραδοσις) 370. „«Iată. 7394. 356. Oiaga. prof. 104 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 372. GB 12/1972. O 3/1967. pp. Bria. prof.”. 461470. Bucevschi. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. Botoşăneanu.. 777787. pr. prof. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”. RT 4/1998. pp. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. dr. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. Bria. şi Oiaga. „Cântarea Cântărilor. Vasile. 357. II. a IVa. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. prof. Bucureşti. Ia secundară de băieţi şi de fete. I. Ion. lect. G. MMS 1/1931. Iaşi. Bria. dr. trad. pr. asist. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. D. diac. 365. Biblia în Filocalie. 880 p. 374. Les Grandes Etudes Historiques. forme de predică) 373. 115 p. (date şi texte scripturistice) 375. 368. asist. Paris. dr.. în Evangelisches Pfarrerblatt. Theodosie. pp. Ion. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. conf. 121 p. Branişte. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. pp. Ed. Socec & comp. Ia secundară de băieţi şi de fete.. 448453... 367. Bucureşti. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. 384405. Heft 6/1961”. + 2 hărţi color) 360. Boroianu. pr. G. (ed. Bucureşti. G. (prezentare a broşurii adunării. O 2/1973. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. O 12/1995. (ed. cu T. Al. 1968)”. 1738.

diac. „John Kilgallen. pp. drd. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). „Antropologia Vechiului Testament”. «Dialog unterwegs». 729736. GB 34/1956. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. MB 46/1994. Bude. O. ST 34/1978. ST 4/1986. „Patimile şi Învierea Domnului”. Bucevschi. pp.”. O 1/1966. O. pr. O. 403421. Ioan. Dr. pp. 140142. MO 3-4/1960. 197203. prof. pp. MMS 78/1973. Ioan. „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. Ioan. 231242. 525535. pr.17 376.. prof. diac. 1964. pr. MMS 34/1966. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. Ioan. 1964. Buga. pp. 379. Bucevschi. Bude. O. Ioan. pp. pp. prof. 378. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. ST 34/1978. 366371). Die Bibel und das 2. Bucevschi. ST 3/1989. Ioan. 4560. drd. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. pr. MB 2/1988. după învăţătura biblică neotestamentară”. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. pp. diac. GB 6/1987. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. Oscar Cullmann. pr. MMS 910/1970. pp. 4862. pr. 137-151. Bude. 513523. MB 79/1997. diac. 7386. pp. Biserica) 390. 398. Bucevschi. Bude. C 1911 (pp. O 2/1980. Bucevschi. Bude. „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. Orest. Ioan. August Strobel. prof. diac. 380. în col. diac.. Ioan. (dovezi scripturistice) 384. pp. 388389. Ioan. vatikanische Konzil. 377. prof. drd. Pavel”. 399. 140 p. pr. 3042. ST 78/1956. Freiburg. drd. grupări religioase. (cu bibliografie) 383.. Bucevschi. prof. (Concilium 1/1979)”. pp. 258262. Ap. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I).. pp. Orest. . 2639. pr. 1430. Ioan. Epistola a IIa către Corinteni 5. prof. pp. drd. drd. Buga. Ioan. 311315. 3243. Bucevschi. Buga. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. GB 56/1975. MB 46/1989. pr. Ioan. 129140. 396. 6678. 242243. de Leopold Lentner”. (Biserica şi Israelul contemporan. „Dr. pr. drd. 395. 386. „Viaţă şi moarte în Hristos.”. GB 34/1967. pp. 392. Bucevschi. pr. pr. 397. Göttingen. prof. 393. popor ales în VT. Bude. 251256.. 193204. MB 79/1994. Bucevschi. pp.. Orest. pp. „Bunătatea divină”. pp. 381. 391. «Intimität im Neuen Testament». parohul Ioan. (atit. Orest. Ioan. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. 394. 5162. 385. 110”. Buga. „Mântuitorul despre sine”. „Biblia gotică şi fragmentele ei. Ioan. 521522. Bude. pp. 388. pr. pp. „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. 150152. noul popor ales. 578579. O 3/1975. 389. Bucevschi. MB 1/1988. Bude. de pace a lui Iisus) 387. 7882. „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. Bude. pp. pp. Bucevschi. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. pp. ST 910/1975. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. diac. 400. „Romano Guardini. MB 1/1989. pp. O. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». de Prof. 18 p. O. Bude.

492503. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). Bucureşti. pr. Ion. Mihail. diac. Bucureşti. 649653. Ed. Scripturi”. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 1931. prof. 407. . oct. prof. prof. pp. pp. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Biblische Arhaeologie 2. drd.. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”.. 411. Al. C. drd. Mihail. Christologie du Nouveau Testament.. Buzescu. Mihail. ST 910/1973. Burcuş. 666673. O 2/1977. doctorat exegeza profeţiei Amos 5.18 401. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. pr. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. drd. 410. pp. 62 p. autorului. pp. Partea I. MA 1112/1971. Bucureşti. 1931. 1934”. pp. pp. Gheorghe. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. pp.. Burtan. dr. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. (l. IIIe ed. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi.. pp. ST 910/1966. 405. Bunea. 419. Teodor. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. I de gimnaziu. GB 34/1976. Nic. Burcuş. drd. pp. 216230. dr.”. Buzescu. Bulacu. Cartea românească. O 4/1975. 575583. îndemnul Sf. I de gimnaziu. 417. Delachaux et Niestlé. 424. Freiburg im Breisgau. 7382. Teodor M. 1966”. N(icolae). Omilia exegetică biblică. 173195. „Prof. Ed. pr. 100 p. prof. 402. 403. pp. Ion C. diac. MB 79/1965. pp. Nic. Mihail. 283 p. „Cartea Rut”. N. MA 13/1974. 418. Bunea. vermehrte Auflage. 725735. Buzescu. dr. Bulacu. Ion C. 1968. C. 415. pr. 414.. pr. Ştefan. Ed. Teodor M. GB 78/1964. 300 p. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. 409. 434449. 412. pr. şi Popovici. Bulacu. Ed. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2. 14) 413. Bucureşti. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. 173188. pr. drd. prof. Buga. pp. Buzescu. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. Sofia. 852855. 98 p.. Burilescu. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii». Bulacu. 744767. 7780. manual pt. N. sem. (predică) 423. Ed. Bulacu. pp. Mihail. Burcuş. drd. Edmund Kalt. 518527. (licenţă) 416. 1947. Ion. prof. Oradea. Bulacu. pr. 421. BOR 56/1979. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. Buzescu. 420. RT 910/1934. Neuchâtel. ST 78/1967. Burcuş. 422. pr. Văcărescu. 211 p. Ed. pp. Universala. pr.. C. Teodor. şi Popovici. Burtan. „Oscar Cullmann. pr. Buzescu. Herder. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. 717724. Bucureşti. prof. dr. 100 p. 352353. Teodor. „Sfântul Ioan Botezătorul. pr. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. ST 34/1978. ST 78/1966. ST 910/1974. Cartea românească. Nicolae. 1905. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. 404. manual pt. 1929. Nicolae C. Ion. 345364. Al. C. O 1/1983. pp. Burcuş. 966982. pr. C(olan). Mihail. 408. cl. pp. Tipogr. prof. pr. Văcărescu. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. pr. GB 910/1979. pr. prof. cl. Gheorghe. ST 34/1967. pp. 1946. pp.

Bucureşti. (manual) Călugăr. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. Tipogr. „Ion V. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». 226231. 1940. 1940. 137139. 12481252. pr. Călugăr. 442. D(umitru). R. 322323. „Macabeii (urmare din no.”. arhiereu prof.R. pp. ed. (Matei 5. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. Simeon. Tipogr. pr. D(umitru). Dumitru. Tipogr. 1996) Cândea. Sibiu. Dumitru. „Macabeii”. Dumitru. Etiopia. Dumitru. pr. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. ST 12/1997. 435. Dumitru. „Limba română”. Viorel.. Dumitru. extras din rev. Atena. (manual) Călugăr. Sibiu. al XVIIlea. 429.. Bucureşti. Arhidiecezană. pr. prof. Cum să citim Sfânta Scriptură. I de băieţi şi de fete. pp. 14141421. 1926. pp. 45 p.. Instit. pp. „Preot Gr. Sibiu. 36 p. (manual) Călugăr. Bucuresci. 11)”. Roman. 6372. 1934.. A şasea carte de religie. D(umitru). (posibil Bârlădeanu?) C. 61 p. Vellas. pp. Cărţilor bisericeşti”. Gutenberg. 1943.. 437. pr. Cândea. Cândea. ST 34/1975. pr. Cândea. (manual) Călugăr. 440. dr. pp. 432. RT 1112/1934. 427. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. Arhidiecezană. Academiei R. 1970. 132133. „Macabeii (urmare din no. (aprobată de Sfîntul Sinod) Caloianu. 63 p. 10) Călugăr. „Conf. Arhidiecezană. Olimp N. RT 12/1934. pr. 64 p. Actualitatea profeţilor. MA 13/1961. Arhidiecezană. Bucureşti. pp. Georgescu. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. 444. 1948. 68 p. C 1011/1926. Dumitru. A treia carte de religie. pr. Popescu. no. prof. Tipogr. 443. 1940. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. BOR 10/1909. A doua carte de religie. prof. (seria Didactică. Διαθηκης. A patra carte de religie. (manual) Cândea. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. 462480.. C. pp. drd. Copii din Biblie. Fericiţi sunt. „Ion V. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. Sibiu. 2. pr. „Evanghelia în cultura românească”. Călugăr. Arhidiecezană. de arte grafice «Speranţa»”. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. Vasile M. 10)”. BOR 11/1909. Republica Democrată Germană”. 1927 ian. pp. 1932. Arhidiecezană. pr. 1934. pp. Bucureşti. Sibiu. Arhidiecezană. Virgil. Popescu. GB 12/1974. Georgescu. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. A cincea carte de religie2. Apostol Pavel”. 433. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. 1940.S. S(piridon). 2 p. Callist Botoşăneanu. 448. . pp. Călugăr. dr. 1. Călugăr. 1940. (posibil Bârlădeanu?) C. 1941. Cândea. Tipogr. 131132. 434435. 431. Tipogr. 104 p. 78 p. Sibiu. 436. 142148. 11561162. Întâia carte de religie. 447. 426. Călugăr. pr. Sibiu. dr. 446. 66 p. Arhidiecezană. 312). Tipogr. Viorel. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. conform programei în vigóre pentru cl. Tipogr. 70 p. (posibil Bârlădeanu?) Căciulă. RT 12/1935.”. Sp.. MA 13/1961. 1902. pr. Caloianu. pp. Tipogr. pp. 441. ST 78/1951. prof.19 425. acad. prof. 5657. Tipogr. (manual) Călugăr. 184 p. BOR 12/1909. Atena.. 434. pp. 438. Sibiu. protop. 445. 97106. Virgil. 1932”. 2. nr. Addis Abeba. 430. 1934. RT 1-2/1935. 439. Ed. Spiridon.. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. 428. Dumitru.

472. 71152. 463. Chialda. Ioan. GB 58/1999. M. 467. pp. Cândea. Ioan. 589599. pp. lect. Cata. pp. prof. Pavel. 603621. 125136. Justinian. P. Atelierele grafice Socec & co. trad. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. Ion. Textul şi glosarele. ierom. A. asist. 464. Cârstoiu. dr. pp. Bucureşti. Justinian. pr. lect.. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. drd. Cârstoiu. Justinian. „Femeia la evreii vechi”. dr. pp. I. modelul desăvârşirii creştine”. Cârstoiu. 1916. Ceremuhin.. 551 p. 97123. Diecezană. pp. de pr. protos.20 449. Cârstoiu. protos.. 436437. ST 910/1956. Ioan”. 470. diac. 289. pp. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. conf. preotul rege din Salem. 4553. dr. 1823. RT 1112/1936. vol. 1941. diac. „Studiul Vechiului Testament. Cârstoiu. diac. 238 p. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. pp. Mircea. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. 462. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. 48)”. MB 79/1991. 471.. pp. „Mântuitorul Hristos. 3745. MMS 6/1987. Sacrificiile Vechiului Testament. O 23/1994. O 4/1994. asist. 324. ST 34/1997. nr. ST 12/1955. 458. dr. 468. asist. pp. Vellas. II. Ioan. Caransebeş. 453. pp. 9196. protos. Cârstoiu. 106119. „Botezul în lumina Sf. O 12/1998. 165176. Justinian. Ioan. manual pentru institute teologice”. Ioan. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. 454. Chialda. 5166. MB 13/1958. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. diac. O 34/1997. asist. Cârstoiu. 461. asist. Petru. „Vasile M. A. O 4/1988. Mircea. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. diac. diac. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. Înţelepciunea lui Dumnezeu. Caraza. ST 34/1997. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. O 4/1983. pp. lect. vol. Introducere cu 11 planşe. Ap. Ioan. pp. MO 5-6/1955. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. 459. profesor la Universitatea din Atena. diac. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. „Mântuitorul Iisus Hristos. I. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. Mircea. 460. pp. diac. pp. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. p. drd. 469. diac. după Evanghelia Sf. scopul final al omului”. Candrea. 451. 466. pp. Pavel”. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. ST 12/1998. conf. . Tipogr. I. 171172. Justinian. Chialda. Scripturi după mărturiile Sf. 90107. Caraza. Cârstoiu. 5969. Caraza. 1017. 465. Chialda. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. 450. Caraza. Candrea. diac. Cândea. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. pp. 455. pp. protos. 8/1957. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. drd. pp. pp. S(piridon). 456. protos. „«Fiţi desăvârşiţi. 287296.. RT 78/1907. 104114. pp. Romulus. 457. „Împărăţia cerurilor. lect. O 1/1994. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. Justinian. Atelierele grafice Socec & co. 518 p. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. O 4/1991. 352-356. dr. lect. Ioan. „Melchisedec. Caraza. lect. 1916. Bucureşti. Caraza. ierom. (non vidi) 452. GB 12/1985. lect.

pr. 491. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. 57 + III p. Chiricescu. Amusin. pr. Ion A. 496. prof. Tipogr. Despre Psaltire. pp. dr. EIBMBOR. prof. Chialda. O 4/1962. „Pruncia lui Isus”. pp. pentru cl. BOR 56/1981. pr. pr. dr. Petru. Mircea. D. Bucureşti. (manual seminar) . Ed. pr. 308309. pp. prof. 228253. prof. 1919. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. pp. BOR 34/1979. Sebastian. prof. 80 p. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». MO 78/1965. (licenţă) 492. 2223. Caransebeş. Constantin.. pr. prof. Diecezană. frumuseţea. pr. Isaia cap. din 19411942. MA 1012/1977. 1904. Chilea. Ştiinţifică. Ctin. Chiricescu. Bucureşti. Melhisedec. prof. pp. „Sacrificiul mielului pascal”. Bucureşti. T. 1915. pr. prof. Tipogr. 1425. „Anul jubiliar al evreilor”. prof. pr. 1940. 645649. N. (popularizare) 495.. pr. BOR 10/1903. 478. 369380. 1981”. pp. Scripturi)”. 486. prof. Tipogr. 490. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. cu cuvintele Sântei Scripturi. 755765. Anul jubiliar al evreilor. pp. 485. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. Caransebeş]”. 29 p. Ed. Mircea. 1943. M. Gh. partea întâi. Mircea. Caransebeş. Diecezană. Lumina. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. Bodogae. Diecezană. 26 p. pp. 493. 119-124. Chira Maramureşanul. 450456.. „Paştile Domnului”. 475. 542561. pr. Chilea. „Despre Psaltire. „Origen. Tipogr. episcopvicar. (non vidi) 474. pp. Manuscrisele de la Marea Moartă. BOR 1/1915. Neaga şi Zorica Laţcu. Caransebeş. Chialda. Constantin. Chirică. 21 p. Ploiesci. prof. pr. Chialda. pr. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. „I. Mircea. pp. 347350. dr. Chilea. 1941. dr. traducerea de pr. pp. Diecezană. carte de cult”. „«Şi a înviat a treia zi»”.. 1946. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. 12911294. dr. prof. Arheologia biblică. 4055”. prof. 1965”. Sebastian. „Studiul Noului Testament. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. N. Mircea. Scrieri alese.21 473. Chiricescu. Mircea. pp. pp. pr. Petru Barbu. 709714. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. ChiriacDimancea. GB 78/1964. Bucureşti. Diecezană. (la îndrumări pastorale) 487. Altarul Banatului 16/1946) 482. 489539. a IIa secundară (băieţi şi fete). Chilea. Chialda. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. 480. prof. Sebastian. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. 6894. prof. F. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. de arte grafice „Flacăra”. 132 p. pr. BOR 34/1980. MO 1-2/1955.. GB 68/1983. Mircea. Instit. M. Mircea. dr. [Tipogr. Cărţilor bisericeşti. preotulrege din Salem. conf. Sacrificiile Vechiului Testament. prof. Chialda. Tipogr. 1929. 489. Chirica. Arhidiecezană. 483. Chialda. dr. pp. Isus Cristos. Chilea. pp. pp. Sebastian. 521 p. Chiricescu. „EbedIahve. 479. Chialda. dr. „Despre Psaltire: conţinutul. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Caransebeş. S. 102120. pp. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. Constantin. „Pr. Chialda. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. 190243.. 476. prof. O 1/1972. dr. † Iustinian. Naţională. (non vidi) 484. Mircea. Tipogr. O 2/1983. prof. (extras din rev. dr. 477. manual pentru institute teologice”. I. Chialda. Tipogr. 488. Chialda. Chialda. prof. Bucureşti. Ciauşanu. RT 1/1912. 494.

155204. Ed. din lb. Minerva. MO 46/1990.. (extras din BOR) 502. pp. Studiu criticoistoric”. Oltenia. Constantin. dr. prof. 510. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. (ed. greacă de Stăniloae. 126139. dr. dr. 1937. prof. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. pr. 1922. dr. din lb. pr. Constantin. Viaţa publică a Domnului nostru. Petre. Chiricuţă. din lb.. 2). 4566. (ed. 1947. 97. pr. „Tâlcuirea Psalmilor”. trad. Bucureşti. Fântâna darurilor. dr. vol. Evanghelia pentru timpul prezent. pr. 511. prof. MO 5/1989. Chiricuţă. Bucureşti. Toma. trad. 135 p. pp. 23 p. a IVa) 499. 1923. (non vidi) 508. Sf. Dumitru. din lb. pr. Sf. (popularizare) 512. Lucian. Constantin. 252 p. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. trad. (ed.. 7988. pp. Chiril al Alexandriei. Antisemitism „creştin”?. prof. dr. „Tâlcuirea Psalmilor”. pp. pr. pp. Sf. 513. Chiricuţă. Tipogr. pr. 500. Despre Psaltire. a IIa) 501. MO 6/1989. Sf. 517. Petre. trad. Arheologia biblică. 1910. Ed. pr. a IIa) 504. prof. Constantin. pp. pp. Arheologia biblică. MO 46/1991. BOR 23/1931.. prof. Bucureşti. Constantin. Chiricescu. Bucureşti. pr. Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. manual pentru cl. Toma. Cărţilor bisericeşti. Naţională. Bucureşti. Dumitru. Toma. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. greacă de Stăniloae. Toma. Dumitru. Chiril al Alexandriei. Chiril al Alexandriei. Ed. 136 p. Ed. pp. 1919.22 497. 1929. 519. 1911. 308322. dr. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. dr. 503. din lb. 516. dr. 1964). dr. Chiril al Alexandriei. Chiricuţă. Arheologia biblică. „Tâlcuirea Psalmilor”. greacă de Stăniloae. 1935. dr. Chiricuţă. Bucureşti. . dr. Tiparul românesc. ?. greacă de Stăniloae. (popularizare) 514. 515. Tipogr. 131 p. Chiricescu. prof. Ed. Sf. dr. din lb. Bucureşti. Studiu criticoistoric”. 506. Chiril al Alexandriei. trad. Tipogr. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. 1915. Constantin. Bucureşti. pr. 1903. Chiril al Alexandriei. Bucureşti. prof. Toma P. Chiricuţă. 135 p. GB 3/1949. MO 13/1990.. Bucureşti. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. Bucureşti. pr. prof. 256 p. a IIa secundară (băieţi şi fete). Cărţilor bisericeşti. 144 p. 123198. Chiricuţă. Paris. Cassei şcoalelor. (ed. Constantin. Les Editions du Cerf. 509. BOR 4/1931. (ed. trad. prof. Dumitru. Chiricescu. pp. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”. pr. greacă de Stăniloae. 1903. Bucureşti. Gheorghe. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu.. greacă de Stăniloae. Arheologia biblică. 406 p. ST 34/1993. 100122.. 120 p. Bucureşti. 520. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. Cărţilor bisericeşti. greacă de Turcescu. Fântâna darurilor. pr. „Tâlcuirea Psalmilor”. Chiricescu. „Tâlcuirea Psalmilor”. Ed. (din Sources chrétiennes. Chiricescu. dr. pr. 7692. Ed. 131 p. Institutul de arte grafice „Flacăra”. prof. prof. pr. prof. 21 p. Sf. 1926.. Bucureşti. Dumitru. Curţii regale. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. a IIIa) 505. Tipogr. 2 c). MO 4/1984. pr. 3762. Chiricescu. Butnariu. Petre. Chiril al Alexandriei. din lb. Constantin. a IIIa) 498. Chiricuţă. Chiricuţă. 507. Petre. 134 p. Chiricescu. Dumitru. 1245. Fântâna darurilor. Chiricescu. 518. „Tâlcuirea Psalmilor”. trad. 69 p. Sf. prof. pp. Ed.

MMS 89/1956. 538. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”. 542. Vechi psalmi româneşti din sec. 1997. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. ?416. Biblie şi Teologie. 524. pp. Chiţescu. MO 13/1978. Chiţescu. 541. greacă. Nicolae. Bucureşti. Tălmăcită după textul biblic. Scrieri. DanIlie. în vol. pp.. BOR 910/1948.”. Bucureşti. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. Chiţescu. Cimara. Cărţilor bisericeşti. pp. Dumitru. Vechile civilizaţii semite. Nicolae. Sibiu. pr. Lumina Moldovei. pp. Nicolae. Chiţescu. 274288. Chiţescu. BOR 12/1956. Scrieri. Psaltirea lui David.. 540. TruroCornwall în Anglia. 226 + XII p. (doctorat) 527. Chirilă. Introducere şi comentar”. 16 p. 6779. pr. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. Chiţescu. „Sabatino Moscati. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. contesa Calomira de. Tipogr. Ciobanu. pr. Tipogr. (extras din rev. 316 p. prof. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. prof. pp. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. GB 11/1958. trad. (colecţia PSB. BOR 710/1937) 526. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. Pavel în Atena”. Ap. pp. drd. Chiţescu. 131143. din lb. Dumitru. Gh. pr. «Cahiers théologiques» nr. Mihai V. Partea a doua. (AlbaIulia). greacă. Olafire. 1923 (în foaia de titlu 1922). dr. 532. pp. La Tradition.23 521. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. MMS 56/1955. 10421049. 1991. 529. Cimara. „Întreita ispitire a Domnului. prof. BOR ?/1939. pp. Chiţescu. pr. MMS 56/1959. Chiţescu. pp. Iaşi. contesa Calomira de. 3537. „Epistola către Filimon. Chiril al Alexandriei. N. 711 VII 1975) 534. pr. 32 p. . prof. Tipogr. EIBMBOR. dr. prof. prof. Ciobanu. 1975. 614 p. pr. (meditaţie pt studenţii ITOB) 530. 187 p. Partea întâia. 55 p. EIBMBOR. Ioan. 1992. 523. magistrand Mihai. Iaşi. Academiei RSR. 1937. în Credinţa Ortodoxă. Bucureşti. sfântul. 525. Mihai. Ed. 1922. 92105. al XVIIlea. „Studiul Vechiului Testament”. prof. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. col. dr. „Justin Moisescu. Nicolae. vol. (filol. pp. 531. trad. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. sfântul. Nicolae. 486488. 535.. 39) 522. dr. 145154. 33. Ed. 474477. O 2/1963. Psaltirea lui David. „Scriptură. pp. cu aplicare la viaţa creştinilor”. pp. Studiu exegeticcritic. Ciobotea. Chiţescu.”. prof.) 528. O 1/1958. 508511. 537. 283297. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. Chiril al Alexandriei. Tălmăcită după textul biblic. Bucureşti. Bucureşti. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. 1937. 539. pp. introducere şi note de Stăniloae. bibl. 261270. „Activitatea grafică”. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. introducere şi note de Stăniloae. Ciobanu. prof. pp. Tradiţie şi tradiţii”. 295312. 464 p. Nicolae. pr. Chiţescu. Lumina Moldovei. 2740. prof. Nicolae. Nicolae. 1953). Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. GB 34/1978. Activitatea Sf. Nicolae. extras din „Limba română” 2/1972. şi teol. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Ioan. (dialog ortodoxanglican. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. MB 79/1975. O 34/1963. 363423. pp. Chirilă. din lb. 533. Tipogr. 3/1996 (anul I). Nicolae. (Paris. drd. pp. „Oscar Cullmann. prof. Chivu.

(cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. pr.. Apostol Pavel despre clasele sociale”. pr. 565. ST 36/1950. Bucureşti. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. Ciprian. 510521. . (cu binecuvântarea PF Iustin.24 543. Arhidiecezană. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. pr. dr. 1937. dr. din lb. Librăria şi tipogr. Dorohoiu.. prof. RT 910 (pp. Ciudin. nr. + 6 desene la final) 554. Psalmi. George. Matei. 482484. GB 6/1987. 53 p.. arhipresviter Calistrat.a. pp. 1900. 563. drd. Cioculescu. X + 400 p. 553. 1940. pr. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. pp. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. Cîrstoiu. GB 78/1964. Redactată după textul original. dr. 545. „Apostolia”. „Despre Evanghelia după Ioan”. prof. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. Al. Cîrstoiu. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. Michaela. 355364. Maurice. 96103. Şerban. pr. I. Tipogr. pr. Cernăuţi. Instit. Codreanu. Sfântul. 433 p. BOR 12/1961. Ciurea. Roma. 552. 551. MMS 89/1956. Cojocaru. Fondului religionar grecortodox din Bucovina.... 245257. (grota 7. Ed. pt. 1899 (1900). RT 2/1907. Lexic teologic. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. 295 p. Ed. 549. pp. Cocognac. prof. 1905. 546. trad. Cioranescu. 196 + IV p. 360 p. prof. Bucureşti. extras din „Bună Vestire”. G. din lb. teme) 558. Bercovici. Ciosu. Studiu după textul ebraic şi LXX. Nicolae. Ed. Calistrat. iconom C. pp. Studiul Vechiului Testament. (fără imp. Ed. nr. „Predica de pe munte”. Tipogr. C. pp. drd. pr. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 560. Cartea românească. Cernăuţi. EIBMBOR. 4. pp. 1997. Bucureşti. Bucureşti. Progresul. 5155. 1942. Gazetei săteanului. Cîrstoiu. Iaşi. diac. Psaltirea prorocului şi împăratului David. pr. „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. 150 p. Ciudin. 1997. de editură creştină. Ciudin. Bucureşti.. Ciudin. ST 56/1985. 10221026. 548. pp. trad. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Coca. 72 p. ST 34/1985. Ed. ST 78/1985. pr. 562. (colecţia Didactică. 192 p. Platon. Ioan. 556. greacă de Pâslaru. NT) 564. asist. Tipogr.. dr. Simbolurile biblice. Cioloiu. Ioan Evanghelistul”. pp. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”. dr. Manual pentru Seminariile teologice. N. Cojocaru. I. N. 544. 1978. 198217. Iorgu. Al. Ioan. (licenţă) 547. 15 p. Ciuhandu. (introd.. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. Haralambie. prof. Ioan. Matei. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. 5. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. (şi exegeza textelor) 550. 659663. Nicolae. anul X. 1921. Ed. Humanitas. prof. Ciurea. 1941. Ciudin. pp. (fericirile…) 559. 146148. Haralambie. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. pr. drd. Patriarhul BOR. Rm. pr. Alexandru I. + 6 planşe la final) 555. GB 1112/1964. Coca. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Poliglotă Gregoriană. dr. Studiul Vechiului Testament. 557. „Concepţia Sf. f. pp. Vâlcea. prof. franceză de Slăvescu. I. 161168. Sibiu. Credinţa noastră. dr. 420 p. rep. Ciurea. pp.

87 p. N... RT 56/1925. Ed. Br. Br. 128 p. Colan. N. Colan. autorului. 585. „Epistola către Romani. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. 8789.”. Craiova. N. N. 577. Apostol Pavel cătră Evrei. de Antonie Harghel. 152153. de arhim. Colan. prof. 1927. „Pr.. dr. pp. RT 45/1928. Cartea românească. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. Nicolae. 1518. Ed. „Curs de introducere în Noul Testament. München.. Colan. Colan. 578. 586. autorului. pp. dr. 307. „Der Römerbrief. 575. von Dr. N. 1928. p. Ramuri. de pr. 141. 76. prof. Herder. pp. cu introducere şi comentar scurt. 48 p. 347348. 305306.”. 395398. prof. 137138. N. tipărit în zilele MS Regelui României.”. 1927. Craiova. pr. 125126. 104105. p. Vasile Gheorghiu. RT 4/1924. 106109. RT 1011/1925. 34 p. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. Ghica. 224 p.. RT 10-11/1924. „Sonnerkraft. Chişinău. pp. pr. Palatul Sfântului Sinod”. prof. Gh... Tipogr. Colan. Studiu biblic. 258 p. Ed. 1928.25 566. Scriban. Ferdinand I. RT 11/1927. Apologie istorică. „Prof. Ghia. N. 1924. N. Colan. Craiova.. 576.”. Gh. Studiu apologetic. dr. Colan. N. pp. 100 + VI p. de arhim. RT 4/1927. Der Philipperbrief des Hl. Colan. Cernăuţi. 280281. de dr.. Gr.. 1926. 1924. 581. Popescu. 1926. Arad”. 32 p. Ed. 140141. 313317. 1930. 102103. Scrisul românesc. „Curs de întroducere în Noul Testament. „Comentariul asupra Epistolei Sf.. Arhidircezană. Herder & Co. I. dr. Antonie Harghel. 1927. pp. 75 p. Ed. N. pp. N. von Anton Worlitscheck. „Teodor M.. „O traducere catolică a Bibliei”.. prof. RT 45/1928. 1924”. Herder. 3233. Bucureşti. „D. N. Colan. RT 1/1928. 86”. de arhim. Institutului Biblic al BOR. Instit.”. 96.. 572.. RT 11/1927. Ed. 584. pp.. TV 810/1992. 588.”. de A. prof. Ed. prof. RT 46/1922. pp. Freiburg im Breisgau.. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă). prof. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). Colan. Nicolae. RT 3/1927. Cristescu. RT 23/1929. pp. pp. 580. N. Introducere şi comentar.. Colan. Ricardo de Riess. Karl Barth. N. RT 4/1927. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. Bucureşti.. 571. Colan. «Universală» Alcalay & co. Colan. 151152. p. I.”. von D. N. pr. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. «Biblioteca Semănătorul». „Ierom. RT 23/1924. 570. pp. 582. Colan. 1924. Cartea românească. 568.. 583. 1925. 1928. 579. Colan. N. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. „Cărţile părintelui I.. Constantin C. Ed. 1919. 145151. mitrofor dr. 216 p. N. pt. Bucureşti. Colan. RT 23/1924. „Institutul biblic”. prof. Bucureşti. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”. Sibiu. Colan. pp. Vasile Tarnavschi. Freiburg i. Ed. pp. Stadtfarrprediger in München. Cernăuţi. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser. 573. Colan. Freiburg i. 74 p. George Ştefan. „Atlas Scripturae Sacrae. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. RT 23/1929. Epistola Sfântului Iuda. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt.”. Trifa”. p. Colan. RT 89/1925. Dr. 569.”. 260 p. Ed.. nr. 567. Noul Testament. F. RT 56/1927. p. 587. prelucrare de G. „Să se retipărească Biblia!”.”. Nicolae. Scriban. 574.. Cojocaru. pp. Franz Keller. 352354. Colan. pp. 224 p. I. Învierea Domnului nostru Isus Hristos.”.. de arte grafice «Ramuri». Ciauşanu.”. . N. p. F. Maunoury. RT 12/1927. Universitară. N. RT 1011/1924. 656 p. Colan.

„Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. ST 1/1987. 1820. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. Stropi de rouă duhovnicească. 605. Colan. prof. Coman. ST 5/1987. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. 249256. Comte. Coman. 148159. Tipogr. 222 p. Pavel”. 117119. 16881988) 598. 2630 octombrie 1988”.. Constantin. Ed. pr. Coman. 610. Combiescu. 1997. pp. 595. Ioan G. 1522. pp. 78 p. Constantin. Psaltirea de la Mehadia. Coman. 592. Biblia şi intelectualii. Cugetarea. Constantin. Bucureşti. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. Constantin. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. Fântâna darurilor.. „Σαββα Χρ. ST 2/1989. ST 710/1976. Coman. pr. pp. pp. Atena”. Em. 600. pp. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. 79 p. 1985. Sibiu. pp. 606. V. ST 34/1956. pp. pr. pp. 1029. episcopul Oradiei. Coman. 1925. Ap. pr. Bucureşti. τομος Β. pr. 611. din Tesalonic Grecia. Daniel. Ioan G. serie nouă. „François Mauriac.. 599. Bizantină. Luca XIII. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”.”. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. membru al Academiei Franceze. 602. prof. Coman. Eseuri pe teme biblice. Frankavilla Grecia. (în colecţia Problemele vremii) 591. Vasile. pp. Constantin. Coman. pr. Creştinismul şi sclavia. PăsculescuOrlea şi Const. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. 69. 108110. Arhidiecezană. Biblia în Biserică. Bucureşti. Ed. 593. iuldec. 590604. Colan. 597. Constantin. 124128. pr. franceză de Voicu. Academiei RSR. 528546. Constantin. prof. 4558. O 2/1966. pp. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. 604. Vasile. pp. prot. dr. Coman. 1936. Coman.. Coman. Sibiu. RT 56/1944. Sibiu. Coman. extras din Limba română 3/1968. asist. Ed. Constantin. trad. pp. 4551)”. Constantin. I. trad. 1985. RT 78/1937. (comunicare la Tesalonic. 32 p. 1937”. Daniel. ST 12/1977. prof. Coman. asist. 1929. Humanitas. pp. Mihaela.26 589. pp. O 2/1985. Ghica. Colan. pr. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. Ed. ST 2/1989. 3031 martie 1989”. O 4/1980. 155166. Artos Zois. 582600. Arhidiecezană. ST 5/1988. pp. 259268. Nicolae. 714725. 603. prof. Mariana. episcop Vasile. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. 1995. Daniel. 508 p. Tipogr. pr. dr. Bucureşti. Constantin. pp. Coman. Nicolae. Constantin N. Ed. MB 13/1967. Αθηναι. ST 78/1970. Nicolae. de pr. Fernand. ? p. Coman. (popularizare) 590. pr. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. 199221. dr. pp. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. . 608. pp. pr. 345366. din lb. Arhidiecezană. Ioan G. 1214. 189 p. Biblia şi intelectualii. Marile figuri ale Bibliei. ST 12/1972. asist. asist. tom 4. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. Tipogr. Daniel. 31 martie 1989. 1929. Ioan I. 609. 596. asist. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. dr. 304305. 612. Marcu XI. Viaţa lui Isus. Ed. prof.. 601. pr. 594. Vasile. ST 910/1953. 607. dr. A. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. 120124. Αγουριδου.

Constantinescu. 6784. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. I. Credinţa noastră. pp. 331 p. Popescu. GB 12/1969. Al. pp. Constantinescu. (profeţii mesianice) 621. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. pr. GB 1112/1954. pp. Ioan. 626. Constantinescu. Constantinescu. Constantinescu. pr. 111)”. Constantinescu. pr. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. 629. 619. Constantinescu. GB 34/1976. pr. Comentar”. 635. „Facerea (exegeză biblică)”. dr. biblic al BOR. cap. 632. 64 p. pr.. 214223. 533548. (popularizare) 625. pr. (jertfe. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. prof. 661685. 620. pr. 638. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV.a. pp. 159 p. 631. Al. 624. f. Daniel.. pp. 328344. pr. GB 2/1987. 617. 976983. prof. pp. pr. 4953. Ioan. Studiul Noului Testament. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. Ioan. pp. 32 p. pp. 636. pr. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. pp. Manual pentru seminariile teologice. 630. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. Al. GB 56/1973. Constantin. 527530. N. Constantin. Ioan. Bucureşti. ST 34/1973. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Ed. GB 34/1975. Al. GB 34/1984. 442 p. Const. GB 13/1983. 5177. pr. O 3/1983. pp. prof. pr. pr.. prof. N. Ioan. Studiul Noului Testament. pr. 630638. Bucureşti. 637. pp. Ioan. Constantinescu. 614. prof. Constantinescu. econ. prof. Daniel. I. GB 910/1973. pp.. pr. I. Ioan. Constantinescu. pr. Ioan. Constantinescu. Constantinescu.. pr. Socec & co. prof. econ. pr. GB 34/1965. prof. dr. 633. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. GB 910/1975. „Scene din Vechiul Testament. 187206. 1981. dr. după cele patru Evanghelii”. pp. ST 910/1969. 1 XII. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. Anghel. 628. Ioan. Constantinescu. Ioan. 266270. I gimnasială. 616. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”. GB 34/1974. prof. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”. Constantinescu. GB 56/1972.. pp.. 60101. GB 3/1987. 627. Cărţilor bisericeşti. 13)”. Al. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. econ. pp. prof. Al. GB 10/1958. Ioan. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. BOR 34/1971. Constantin. Ioan. Manual pentru seminariile teologice2. 1923. XVII). Ovidiu. 45103. Constantinescu. pr. N. 927945. I. pr. pp. 10641073. . simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. N. Tipogr. Bucureşti. Constantinescu. N.27 613.. 623. Constantinescu. pp. Ioan.. prof. Constantinescu. pp. GB 2/1988. 244248. Constantinescu. Constantinescu. prof. Constantinescu.. Constantinescu. pr. sărbători etc) 622. 289299. „Protoevanghelia lui Iacob”. Instit. prof. „Daniel (cap. N. GB 12/1979. a IIa) 618. „Isaia şi Ieremia”. 1334. pp. 1914. 1992. 615. pp. (ed. Ed. pp. 634. 370387. Bucureşti. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. pr. Constantinescu... I. 389402. 612)”.

Adrian. 642. BOR 8/1923. (irelevantă) 641. Coravu. pr. Emilian. diac. 559563. 2037. dr. dr. 461562) şi 910 (617681) / 1982. O 3/1983. MB 910/1964. diac. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. asist. Ap. pp. ST 78 (pp.. Bucureşti. 3944.. CoravuSeverineanul. Viorica S. 1969. 392 p. Cornilă. 612. 649. pr. 644. MO 910/1975. „Ioan Panagopulos. 503509. GB 4/1987. Mitropoliei Banatului. 1990. MO 3/1987. „Emanuel Copăcianu. econ. Galitis. 4750. . Povestiri biblice. MB 13/1975. pp. (text stabilit. econ. „Iisus şi marea”. 19”. diac. Cornilescu. Viorica S. pp. pr. pr. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. dr. D. dr.”. 651. pp. GB 34/1973. ST 710/1981. dr. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. Corniţescu. Viaţa lui Iisus. 657. Grigorie de Nysa”. 645. Corniţescu. Junimea. 1990. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. diac. pp. Copăcianu. diac. arhim. 542558. 8391. introducere şi indice de Stela Toma) 656. Junimea. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. pp. (ed. Ed. 213 p. 659.. „Ioan. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. 1977. ierom. asist. Copăcianu. Emilian. Constantinescu. 653. Emanuil. prof. 3245. Corniţescu. pp. Atena. ST 78/1983. pp. 5661. Copăcianu. 650. Ed. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. 648. (istoric) 660. prof. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. I. 1919. pp. MB 79/1997. Constantinescu. Corbu. pr. 734736. Iaşi. lect. Emanuel.. pp.28 639. Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. MB 46/1999. 1976. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. Emilian. Corbu. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. Timişoara. pp. 1943. † Damaschin. Ed. pp. 331 p. pp. Vasile. asist. Coravu. Ed. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. 350 p. 501506. Dumnezeu şi Biserica. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. 387404. Coresi. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. Emanuel. asist. Popescu. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. Constantinescu. 652. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. 779 p.”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Bucureşti. 647. Agapie.. Povestiri biblice. proorocul deşerturilor”. „Studiul biblic la I Corinteni 14. ? 654. Corniţescu. Const. Dimitrie. MA 79/1979. Emilian. 567570. ierom. Ioan. ST 78/1983. Copăcianu. „Gheorghe A. CoravuSeverineanu. 640. pp. pp.. I. asist. Librăriei Socec & co. Bucureşti. pp. pp. 655. 10671068. Copăcianu. Iaşi. MO 16/1993. a Va) 643. 646. 213 p. 120 p. (doctorat) 662. MO 1112/1973. 658. Ed. 661. „Părintele prof. ConstantinescuLucaci. Petru la Cincizecime”. Emanuel. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. Corniţescu. Emilian. 403412. MB 1012/1999. Moderna. Corbu. Academiei RSR. asist. Emanuel. pp. episcopvicar Damaschin. GB 12/1956. Ed. dr. 786787. Agapie. Dimitrie. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament.

diac. drd. pp. 686. diac. asist. Emilian. asist. diac. 606619. Corniţescu. Corniţescu. pr. pp. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. pp. prof. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. Corniţescu. Corniţescu. Emilian. BOR 34/1985. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. 676. 199209. Corniţescu. ST 12/1969. (prelegere festivă. 252265. Emilian. diac. prof. Corniţescu. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. 666. Corniţescu. Emilian. Corniţescu. 269274. pp. 815825.29 663. ST 34/1981. diac. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. Emil. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. 492500. diac. Emilian. pr. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Constantin. pp. pp. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. 95102. pp. Constantin. ST 78/1984. 727. . Emilian. Grigorie Marcu. 680. asist. Emilian. pp. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. 299307. pp. BOR 46/1991. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. O 3/1980. pp. 8394. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. Em. ST 910/1967. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”.. ST 910/1985. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. prof. prof. „Sabat şi duminică”. diac. Emilian. 672. 600612. prof. Corniţescu. O 2/1980. 668. Corniţescu. 664.. (prez. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. 30 ianuarie 1976. 546572. Emilian. 8293. 482491. Emilian. 380388. 674. Emil. pp. „Sfântul Vasile cel Mare. drd. „Sf. manual pentru Institutele teologice. Corniţescu. pr. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. Corniţescu. pp. pp. ST 12/1976. Emilian. prof. ST 5/1987. GB 35/1980. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Corniţescu. asist. diac. 8393. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. diac. 667. asist. 100110. GB 5/1988. lect. Nicolaescu. O 2/1981. 606615. Corniţescu. diac. 670. pp. BOR 78/1986. diac. MO 12/1980. prof. Emilian. 675. 679. asist. pr. drd. ST 710/1980. Corniţescu. pp. prof. dr. pp. 681. Corniţescu. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. diac. O 2/1980. 678. ITOB) 683. interpret al Sfintei Scripturi”. 199209. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. pp. 1977”. Corniţescu. diac. Corniţescu. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”.. pr. ST 34/1969. Corniţescu. BOR 1112/1983. 669. Studiul Noului Testament. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. Corniţescu. „Sfinţii Trei Ierarhi. O 2/1983. 682. 673. pp. Em. 671. prof. Scriptură în mâna credinciosului”. O 1/1983. pp. pp. dr. Constantin. prof. 243254. pp. O 2/1982. Corniţescu. 684. Corniţescu. diac. pp. Bucureşti. 8096. Corniţescu. asist. „pr. pp. pp. 665. Emilian. asist. prof. 308320. Nic. C. Constantin. ST 78/1967. diac. asist. 228229. Emilian. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. 200211. Corniţescu. drd. Emilian.

703. Cornoiu. „Cartea românească”. Emilian. (1929?). N. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. 203 p. 694. pr. 206 p. III. Cotos. C. „Lucrătorii asociaţi”. Dumitru. dr. dr. 1979. prof. prof. Ed. Ioan. 520.. 3454. 699. prof. Corniţescu. „Rugăciunea Domnească. f. pp. 368371. 1902. 701. Cosma. Zakaria Goneim. prof. 1996. Ioan.. Constantin. 9193. „David şi moartea lui Saul. Cotos. dr. A. pr. Corniţescu. Lăzăreanu. Bucureşti. pr. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. Ctin I. Corniţescu. Cornoiu. Cornoiu. Bucureşti.. (curs scris de mână de stud. Focşani. 374377.. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. Emilian. pr. Ioan. Corniţescu. Introducere în cărţile Noului Testament. „Cultura românească”. econ. 295 + 42 p. 1956. 518. 702. dr. Cotos. pp. Atena. GB 46/1993. 31 p. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. 695. 639)”. Sădeanu) 698. Betleem. 1911. pr. dr. 704. prof. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. Filaret. 1959. dr. 172 p. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. Corniţescu. pr. prof. pp. Piramida îngropată. 7072. O 12/1997.a. pp. London. 1935.”. 708. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. „Profesorul dr. Bucureşti. pr. EIBMBOR. C. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. Nicolae. Abrudan. Ioan. ST 2/1990. Emilian. 693. 232)”. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. pr. . 1903. Vasile Gheorghiu”. Ioan. 707. diac. de Alexandru Duţu. pp. Constantin. pr. dr. 119122. pr. Cotos. pp. MMS 78/1958. prof. Bucureşti. 706. (curs scris de mână de stud. Nicolae. O 4/1980. (profeţii mesianice) 691. 700. Cornoiu. Bucureşti. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. 711. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. pp. 195 p. MB 13/1958. dr. 95 p. prof. 555563. 206 p. Introducere în scrierile Noului Testament. Emilian. 705. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. Corniţescu.”. 710. prof. 154 p. GB 14/1999. 242250. prof. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. 292 p. Ia secundară. Ed. dr. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. prof. MMS 34/1957. C. 514. de grozăvia. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. NewYork. A. pp. Sădeanu) 696. Nicolae. pr. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. (curs scris de mână de stud. 634636. Sădeanu) 697. pp. Constantin. pr. Bucureşti. prof. econ. 103118. C 112/1938. 688. prof. dr. prof. Cosma. A. prof. MA 58/1958. dr. Costache. Cotoş. Ctin I. econ. trad. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. pp. Bucureşti. ST 12/1958. pp. Bucureşti. pentru o clipă. MA 12/1960. 7683. 1901.. Crăciunaş. 130 p. Costache. Cornoiu. Manual pentru seminarii teologice. 692. Irineu. Cosma. A. Costea. pp. pr. ierom. pp. Casa pânii sufletului. Tipogr. Toronto. Ctin I. RT 3/1927. pr. ST 710/1981. Costache. „M. Tipogr. Constantin. 510513. 709. pr. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. Studiu filologic. „Proorocirea. prof. 371376. prof. pp. Doru V. prof. Nicolae. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. RT 12/1925. Introducere în cărţile Noului Testament. Tipogr. 1902. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament. prof. 690. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. C. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. Manual pentru seminariile teologice2. RT 1011/1932. Cosma. Cărţilor bisericeşti.. 5)”. Bucureşti. pp. pp. pr. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. 1926.30 687. asist.

Arad. Craioveanu. a IIIa a gimnaziului unic. (ed. pp. 78 p. Cristescu. „Îndreptar scripturistic”. Arad. Diecezană gr. A. Gr. Crişmariu. 126 p. dr.. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. 723. Tipogr. Nicolae. Crişmariu. Socec & comp. Nicolae. Cristescu. studiu dogmaticoapologetic. Biblia şi ştiinţa. Toma. 134135. Tipogr. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”.. de pr. Gr. 1929”. Arad. 735. Crişmariu. dr. I a gimnaziului unic. 104 p. 98 p. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. RT 1011/1925. 725. 1914. Gr. econ. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. Crişmariu. Toma. Ioan Tomescu”. Gr. 1930. (doctorat) (non vidi) 714. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului.. Diecezană.. 3940. Ed.. dr. Cristescu. dr. „Prof. Cristescu. Nicolae. 86 p. 732. pp. (ed. prof. Arad. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. Tipogr. Diecezană.31 712. clasa a VIa11. a VIIIa) 719. Craiova. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. Bucureşti. pr. pp. dr. pr. Diecezei grecoortodoxe române. Nicolae. române. Culcea. 269. 1914. 76 p. 1930. . Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. Cristescu. 1928.. (moduri de citire şi interpretare) 730. prof. Manual pentru cl. pr. Tipogr. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Nicolae. prof. (ed. pp. clasa a IVa11.. Cristescu. 277278. N. prof. prof. Diecezană. prof. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. 345347. 1935. dr. pr. română. Tipogr. Cristescu. Nicolae. a IVa. RT 89/1928. 49 p. prof. 145146. 1927. Dumitru. dr. Cosma. Pavel către Filimon.. pp. 718. de preotul Pompei Moruşca. „Preot Iosif Trifa. George. 130 p. Diecezană ort. Creştinismul şi sclăvia”. Creţu. Crişmariu. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. RT 11/1927. română. GB 12/1949. RT 1/1907. 724. 729. Diecezană. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. Ed. 104 p. 1908. + 20 de ilustraţii în text) 716. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. Monogenismul biblic. Nicolae. Cristescu. dr. Gh. 1935. 1929. Crăciunescu. 123 p. „Econ. econ. Cristescu. Arad. Tipogr. 734. 733. Ed. 1931. p. pr. prof. 717. 144)”. Sibiu. 728. 1928.. pp. Gr.. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. 1947. Socec & comp. Crişmariu. RT 4/1929. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. 317323. Arhidiecezană”. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. Diecezană. Diecezană ort. Iosif Trifa. pr.. 1624. 98 p. dr. A.. Arad. română. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. 727. C. clasa a IIIa11. 1935.. F. Tipogr. Mai lângă Domnul meu. 721. Prelegeri metodice din istorioare biblice. Manual de religie pt. Diecezană gr. cl. Arad. Crişmariu. Crişmariu. (manual) 722. 6061. autorului”. Bucureşti. ConstantinescuLucaci. Nicolae. or. a IXa. Nicolae. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Gr. RT 12/1927. Ia revăzută şi completată) 715. 317 p. 731. I. Tipogr. Tipogr. Ed. Arad. Crişmariu. Crişmariu. pr. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. pp. Nicolae. RT 89/1925.ort. pr. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. Arad. (ed. Tipogr. pp. 713.ort. Sf. 112 p. pp. RT 56/1926. Librăriei Socec & co. 1947. Colan. 726. Arad. 108 p. RT 2/1925. Adjud. Tipogr. Culcea.. Bucureşti. română.

XIII. Studiu introductiv. pp. cl. Cunescu. Cziple... O 2/1982. conf. diac. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. BOR 78/1975.. Pe urmele vechilor civilizaţii. C 1913 (pp. dr. pr. Petre. conf. 499507. 1947. vol.. „Psaltirea slavoromână (1577. „Biblia britanică a lui D. Dănău. Constantin. „Hristos «cheia» Scripturii”. 1947. Cristofor. 2340. (cursuri de îndrumare. 636638). 1987. 755. 742. diac. Dancu. Bucureşti. 737. BOR 5/1912. pp. pp. dr. notiţe introductive şi note. C. 395 p. V. Manual pt. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. Bucureşti. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. 230242. pp. A. 37 p. din perspectivă negativă) . 2. 1980. Bucureşti. „Mântuitorul. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”. A. pp. Cunescu. Ilie. I. ediţie îngrijită de N. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. pp. Bucureşti. 37 oct 1989) 758. Daniel. „Dosoftei. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. dr. Dan. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. 752. C. David. C. I a gimanziului unic. existenţa minciunii şi a răului)”. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. 324328. (predică) 754. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. GB 12/1958. Seminarului grecocatolic. prot. David. Toma. Petre I. 835839. Jidanii în războiu. 212217. BOR 34/1985. BOR 1112/1973. 757.. Bucureşti. O 2/1983. 1966. 751. Theodor. 738. 160 p. p. 125 p.. Cuza. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. BOR 6/1912. Constantin. MMS 6/1988. (non vidi) 741. Academiei. Sportturism. pr. august 1966) 753. pp. Alexandru. Scripta aramaica 1. 85. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. 215247. pp. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. pr. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. (temeiuri biblice. Dănău. Socec & comp. 95113. pp. a IIa a gimnaziului unic2. Toma. Ştiinţifică şi enciclopedică. P. David. Deheleanu. Ed. Gheorghe. Esséniens. conf. diac. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. Ursu. BOR 7/1912. conf. Petre I. Dimitrie. pr. (exegeză) 748. 10021006. 6172. 130 p. V.. pp. Blaj. dr. Culcea. Deheleanu. Tipogr. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. 1923. Iustinian. ST 12/1980. Manual pt. Daniel. pp. V. MMS 34/1971. 780 p. C. diac.. 12381251.”. pp.. 739. 740. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. GB 5/1987. Ed. Ed. (exegeză) 747. (extras din International Review for the History of Religions. diac. David.. Deheleanu. pp. Dan. traduceri din limba aramaică. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Constantin. 561577. 1918.. 709719. pp. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. 746. Dalea. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. P. 760. Culcea. 11591166. cl. 207 p. Damian. pp. Daniel. 759. „Genealogia Mântuitorului Hristos. 743. prof. BOR 78/1976. model al predicatorului creştin”. pp. pr. 912922. (exegeză) 749. Petre I. pr.. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. Bucureşti. prof. 80 p. fasc. (… în Sfânta Scriptură) 744. prof. Cornilescu. GB 912/1978. P. „Genealogia Mântuitorului Hristos. David. BOR 34/1969. O 23/1994. 312329. Partea primă: Legea veche. Dănău. diac.32 736. 756. 750. Psaltirea în versuri. Topliţa. prof. 745. Petre. pr. Gheorghe. Socec & comp. drd. 1976.

Bucureşti. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. Petru. BOR 5/XXXI. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. dr. pp. Demetrescu. Demetrescu. 789. Neculai. Marin S. Ed. 8595. dr. Densuşianu. pp. „Preoţia ortodoxă”. Petre. 786. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. Donos. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. 50 (4). „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Curtea de Argeş. 719728. dr. de Nicolae. BOR 8/1905. BOR 12/1915. Ovid. 322326. 1945. Dragomir. Demetrescu. 91112. Dragomir. Ed. Deheleanu. BOR 1/1900. 79 p. 772. Tipogr. pp. pp. pr. pp. N. RT 5-6/1942. Ed. BOR 8/XXXI. Sterie. pr. Viaţa economică. dr. pr. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. pp. dr. 781. pp. BOR 7/XXXI. „Vieţei nouă”. 961975. 780.. Demetrescu. Demetrescu. 863875. pp. dr. dr. 771. Petru. Academiei RSR. Drag. dr. 379389. „Studiul Noului Testament. 1929. dr.. BOR 2/1900. Demetrescu. Ed. prof. în TR 48 (pp. Dragomir. 168175. (temeiuri biblice) 762. „Bunavestire”.. Demetrescu. Drag. al XVIlea. 1943. Tipogr. (predici) 784. Dragomir. 1942. 785. 783. 78 p. pp. pp. Nicolae. Nicolae. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Dragomir. Demetrescu. Cartea românească. şi Studiul Vechiului Testament. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. dr. MMS 56/1955. pp. Diamandi. Dragomir. trad. Dragomir. BOR 8/1905.. Dinu. BOR 3/1909. GB 34/1959. BOR 11/1906. Petre. Fiul Omului. BOR 6/XXXI. „Iisus Hristos mit?”. 1946. Drag. Dragomir. 764. „Fraţii Domnului”. MMS 89/1956. 775. 12 p. Diaconescu. dr. Eparhială. 1954. pp. 307314. 1916. Ed. 288295. . pp. Bucureşti. Demetrescu. 773. Sfintei Episcopii a Argeşului. „Cei doi bani ai văduvei”. pr. 234244. pp. Demetrescu. 1255?. Arad. [Ludovic]. (filol. Bucureşti. 768. 288 p. „Naşterea Domnului”. Demetrescu. 13051317. MB 48/1964. Neaga. „Bogatul nesăţios”. Marin S. Dragomir. dr. pp. 31 p. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. dr. Demetrescu. Deheleanu. pp. pp. 393402. 96 p. Demetrescu. Constantin. pr. pr. Natalia.. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. 776. Bucureşti. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. 1955..) (despre Luca I. pp. 1321. 769. prot. 782. prot. pp. 779. pp. bibl. 3639 şi 65) 777. 515518. Tâlcuiri evanghelice. Bucureşti. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 491498. Diaconescu. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. 215 p.33 761. 787. „Paştele la ebrei”. 765. MB 46/1967. pr. „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. 766. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. dr. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. din Fiul lui Dumnezeu. BOR 1/1905. pp. 272283. dr. 763. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. Demény. 196212. „Bogatul şi Lazăr”. Dincescu. Drag. pp. Dinu. pp. pp. 767. Demetrescu. BOR 34/1981. (fragm. BOR 35/1973. 915927. 310320. XIII. Deheleanu.. BOR 1/1906. 112. L. 770. 822833. Bucureşti. Diecezană.”. Dennefeld. 121125. BOR 1/1905. Deheleanu. Donos. „Profetism babilonian”. Mic dicţionar al Noului Testament. 23). Dragomir. 778. 788.

Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. Ed. Pildele în versuri.. asis. GB 1112/1971. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. prof. pp. 8089. 814.. 803. Moderna. 464480.) 809. LX + 1165 p. Gheorghe I. Nicolae V. Valeriu. V. „Pr. O 1/1984. doctrină ereziarhă”. Ed.. Eugen. Drugescu. Tipogr. Paul. pp. 381389. „Diac. 1901. 792. 96 p. Carol. Drăguşin. prof. Dron. A. pp. „Pr. Ed. Drăgulin. traducere şi comentariu”. MMS 6/1936. diac. Drăgulin. 807. pr. 798. Timişoara. Psaltirea în versuri 1673. 47 p. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. din ebraică. (licenţă) 811. 11001108. „Hiliasmul. Ion. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. Donos. 1908. MO 78/1985. Ion. 77 p. Epistola Sf. Dragomir. dr. 207268. 813. pr. Excelsior. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”. Ap. pp. Dura. 297299. Constantin. (predici) 791. N. pr. dr. asist. drd. Marinescu & Şerban. Valeriu. Valeriu. dr. Drăguşin. drd. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. (ed. critică de N. 207210. Timişoara. pr. 793. 11531166. 812. Demetrescu. Vasile Mihoc. Cîntarea Cîntărilor. Cartea românească. 806. Carol. Drăguşin. asist. Librăriei Socec & co. Tipogr. Nicolae. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. 1993. Drăgulin. 5062. Iaşi. 7294. Pavel către Galateni. (trad. pp. drd. Dudu. 1981. 802. Valeriu. Mrea Neamţ. Dură. MO 12/1999. MMS 12/1940. Dicţionar de teologie ortodoxă. pr. drd.. Ed. Emilian Corniţescu. 544560. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. pr. Ester (Purim). ST 34/1981. Iuliu. Dorcescu. drd. 114123.. Ion Bria. (Daniel 9. diac. Dură. pr. pp. 815. 816. AZ. O 4/1986. pp. doctorat) 797. asist. Dură. a IIa) 799. O 2/1988. pr. 1905. Marineasa. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. Ursu) 794. dr. 719731. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. Dorcescu. BOR 910/1981. Tipogr. Biblia. Clemenţa. Drimer. „O profeţie memorabilă”. 293296.. 661666. 53 p. pp. M. Ed. (trad.. BOR 78/1980. pp. Poemă ebraică. 1926. 2227) 795. 67 p. 11301132. pp. (ed. importanţă) 810. 804. . Bucureşti. BOR 11/1911. pr. 1925?. GB 34/1984.... drd.. din ebraică. 805. C. Bucureşti. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. Neculai. cu un studiu de . Dosoftei. pp. Dragoslav. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. 801. 1998. 800. Drimer. Facerea lumii. (tabel cu textele biblice din cult) 796. cu un studiu de . seminar. pp. pp.34 790. Nicolae. „Decalogul în expunere catehetică”. Dragomirescu. 1974. Dragomir. X + 144 p. Boldur. Bucureşti. MA 79/1982.. (apariţie. Dura. pp. Centrului mitropolitan Iaşi. pr. pp.. Nicolae V. Dragoslav. Bucuresci. dr. 116125. 27 p. Nicolae V. „Septuaginta”. Eugen. Nicolae V. pr. asis. dr. ST 56/1985. Ed. 1934. pp. drd. Ap. 291 p. Ecclesiast (Cohelet). Iaşi. Arta. 1926. 399 p. ST 56/1989. pr. Introducere. 31 p. pp. prof. Tipogr. Psalmii în versuri. GB 34/1984.. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. Drăguşin.”. Dragomir.) 808. (l. Pavel”. drd.

528 p. prof. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. Dură. Constantin. Sirul. pr. Constantin. 830. dr. Duţu. (filol. 8)”. BOR 3/1912. 829. BOR 3/1905. pp. pr. episcopvicar. 427431. Ioan. Dură. (structură. Constantin. Dură. (filol. Nicolae V. pr. 241260. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. pp. Erbiceanu. pp. EIBMBOR. Nicolae. 825. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. Nicolae. BOR 4-6/1992. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. pr. 820. din lb.. bibl.. pp. 832. BOR 6/1912. Ap. bibl. Duţu. pp. MB 3/1988. greacă. 828. 929. Constantin. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. (şi o parte din comentariile biblice) 818. 127133. 1986. Fecioru. Omilii la Hexaimeron. „Moartea dreptului Avraam”. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. EIBMBOR. Dură. pp.) 838. ST 6/1988. .. † Lucian. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. VII.35 817. Omilii la Psalmi. 1914. asist. pp.) 840. 445452. Nicolae V. BOR 4/1912. MA 12/1985. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. bibl. ST 910/1977. 3345. Omilii şi cuvântări. „Faptele Sf. 833. 2129. dr. siriacă de Isopescu. vol. pr. (filol. dr. stil. Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. PSB. 378375. D. ? 841. 10001009. Constantin. 1623. Erbiceanu. Efrem. MA 56/1972. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. bibl. (scriere apocrifă) 831. pp. C. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. prof. ST 4/1986. trad. 9)”. pp.. Scriptură”. pp. Szöcs. GB 910/1982. episcopvicar. dr. Dura. pp. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. Silvestru Octavian. Cernăuţi. pp. BOR 2/1912.. Făgărăşanu. Nicolae. drd. pp. 513527. Endre. 2743. prof. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. BOR 1/1906. pp. pp. 171180. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. C.. 262268. 1982. 821. pp. BOR 10/1911. Erbiceanu. ST 12/1983. Făgărăşanu.) 836. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”. 949957. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. Constantin. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. 7682. pr. ST 78/1983. drd. Erbiceanu. vol. 1”. bibl. 2”. BOR 1/1912. din lb. 819. I.) 835. O 3/1983. drd. pp..”. bibl. Erbiceanu. 395400. Bucureşti. (filol.”. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. dr. 536546. dr. C. 5)”. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. prof. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”. Erbiceanu. 827. Bucureşti. Dură. Erbiceanu. Erbiceanu. „Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. 6671. „Sfîntul Vasile cel Mare. Erbiceanu. 650 p. col. BOR 8/1906.) 839. Erbiceanu. C. Partea a IIa. şi indici de pr. „Origen. pp. pp. 113116. Constantin. (filol. pp. Iosua. Partea întâi. „Interpretări de cuvinte. 796808. 823. dr. pp. Dură. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. 556 p. Erbiceanu. 822. pr. pp. pp. 904915. MA 34/1985. 824. BOR 9/1910. Nicolae. pr. ST 12/1978. 683698. introd. trad. pr. C. Ioan. pr. (= o legendă) 834. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. Constantin.) 837. † Lucian. Sinod al BOR. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. (filol. Scrierii. Scrieri alese. pp. BOR 5/1912. Judecători. Dură. drd.

Mircea. 846. Ioan Gură de Aur”. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. 270272. Arhidiecezană. Hristos şi viaţa omenească (p. lect. Tiparul.. Farrar.. 437. pp. f. 391407) şi 1112 (462480) / 1945. 847. 1909. pr. Paideia. pr. 294 p. ec. 855. 306 p. 640 p. Oradea. „Profeţiile Mântuitorului”. Farrar. Il. 852. RT 12/1935. trad. F. 1928. prof. RT 1112/1936. LascarovMoldoveanu. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. W. pp. Felea. V. Ilarion V.36 842. Cojocaru. Bucureşti. Fer. Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. 1903. (licenţă) 863. Apostol Pavel. Săteanului. Alexandru. Ilarion V. 848. Foerster. „Diacon dr. Librairie Bloud et Gay. Bertrand. Flammarion. Fecioru. RT 9/1938. Dumitru. „Credinţa şi morala Învierii”. 851. pp. Felea. 138 p. Nicolae. pp. Ión. pr. F. L. Viaţa lui Iisus Hristos. 385387. Haralambie I. 857. col. Hristos şi viaţa omenească (p. dr. pref. pr. Paris. 6672. trad. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. 864. 1993.. pp. Ed.Cl. 654658. Felea. pp. Filipciuc de Petrova. 850. Exposition et critique. din lb. Nicolae.. nr. 229234. 260 p.. Ilarion V.. Ilarion V. pr. (manual) 865. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. Cărţilor bisericeşti. 1932. RT 3-4/1941. rusă de Nicodim. din lb. Felea. Viaţa şi operile Sf. RT 89/1928. Vie de Jésu.. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. 148150.a. Felea. Faur. W.) 860. cat. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. pp. din lb.. Tipogr. „L.. dr. P. Lethielleux. Ed. franceză de Răcăciuni.. FlorescuRomanaţi. 144 p. dr. Fleg. RT 1011/1932.. Ed. RT 4/1937. „Fariseii în faţa Mântuitorului”. prof.”. LXXXII + 434 p. Ilarion V. pp. ST 34/1953. Tipogr. „Antihriştii”. 1921. (probabil gr. prof.. A. «L’Histoire». despre autorii şi conţinutul lor. 1941. din lb. Societăţii literare „Sf. Bucureşti. pr. 849. trad. 107112.”.. Ier. Medicale Nobert Maloine. RT 4/1939. 4)”. franceză de Colan. Floru. din lb. 210224. trad. Ioan. trad. Ed. . RT 1112/1938. Dennefeld. trad. „Despre cele patru Evanghelii. 202204. rusă de Nicodim. pr. Felea. Tipogr. Bucureşti. Fillion. dr. de L. „Învierea trupurilor în teologia paulină”.. 1921. Grigorie T. din lb. 18.. Sibiu. 538555. dr.. 264 p. dr. RT 5/1941. Ed. Felea. 859. Felea. Ed. 1933”. Fecioru. GB 78/1964. Florian. Sfintei Mănăstiri Neamţ. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. 149153.. 853. Foerster. 854. F. 141 p. IPS. Bucureşti. pp. p. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. pr. Ed.. Ed. Nicolae. 215. GB 56/1973. F. pr. prof. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). p. 1931. 861. D. dr. 140 p. Émile Vérut. 843. „Al. RT 910 (pp. pr. Edmond. 862. Ed. Moise. Paris”. Paris. pr. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. 501502. 845. franceză de Colan. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. par dr. Ilarion V. V. prof. Grossmann. franceză de Marcu. Felea. Isaiia. Săteanului. p. prof. diac. pp. „François Mauriac. pr. Librăriei „Principele Mircea”. 89 p. Ilarion V. pp. 844. drd. Ilarion V. 637 p. «Seria Teologică». pr. 858. 391392. II). Istoria sfântă a Noului Testament. Paris. Cosmologia elenă. Felea. Gh. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). Patriarhul României. RT 56/1936. 1900. Ed.”... V. 1944. pr. RT 3/1933. Sfintei Mănăstiri Neamţ. 856. 51 p. Felea. 866. p. Il(arion) V. I).

Galaction. „Din exegeza Noului Testament”. pp. 868. pr. Gala. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. N. Atelierele „Adeverul”. pp. (traduceri din greacă) 878. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. Din Sfintele Evanghelii. (ist. BOR 34/1943. pr. 28 mai 1948. prof. BOR 1112/1948. BOR 5/1923. 112)”. pr. I. „Biblia românească conferinţă”. Procesul Mântuitorului. conf. Fruma. Galeriu. Bucureşti. 3. pp. 572583. Marcu.37 867. Galeriu. despre apariţia LXX) 876. Ed. 1795). 32 p. Galaction. 337 p. (discurs de recepţie la Academie. Galeriu. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. Predica de pe munte. Sibiu. Vasile. prof. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. prof. Studiu juridic şi teologic. Bucureşti. MMS 79/1977. 337 p. Fulga. Constantin. în «Orientalia christiana periodica». 1928. 32 p. 1930. 375 p. Ioan. 543555. Gala. Gala. Constantin. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. Gala. 514. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. pp. Gala. (exegeză) 871. Grigorie. pr. Gala. Galaction. Galaction. 2. prof. Galeriu. BOR 58/1948. dr. pp. 2. Marcu. dr. pr. O 12/1997. Galaction. 1928. 1945. 517523). 32 p. Studiu juridic şi teologic2. Fruma. pr. vol. O 4/1966. pp. dr. 879. Procesul Mântuitorului. 322. „Mario Ruffini. (Biblia lui Clain. BOR 10/1931. 1930. 34 p. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. prof. În jurul Sfintelor Scripturi. Galaction. Arhidiecezană. BOR 12/1980. pp. Constantin. Vasile. G(heorghiu). ST 12/1977. Ed. 321327. Tipografiile Române Unite. prof. 883. Radu. 890. dr. Din Sfintele Evanghelii. pr. (1. Roma. Gala. Bucureşti. Galeriu. 872. Ioan. Radu. 112 p. 889. O 3/1980. Romcart. pp. Ed. 886. Principele Carol.. 884. Constantin. prof. pr. „Epistola lui Aristeia”. pr. Bucureşti. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. Despre mormântul cel gol. prof. G. 2000. C. „Inscripţia de la Delfi. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. pp. Galaction. dr. Gala. Bucureşti. prof. după Epistolele Sf. XXXI. Galaction. pp. prof. dr. pp. Constantin. dr. 1928. 386397. biblică) 877. av. . 94104. Gala. dr. Grigorie. 83102.. „Ceva despre magii. Principele Carol. „Sensul religios creştin al sărbătorii. Galaction. ST 78/1951. 175184. 1928. 1965”. Ed. Gala. 888. pp. În jurul Sfintelor Scripturi. Blaj. V. pr. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. pr. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. Bucureşti. lucrare apocrifă Aristeia. Sibiu. 455462. (traduceri din greacă) 881. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. C 1913 (pp. V(asile). „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. 873. 870. Galaction. Gala. Ed. Ed. 869. Galaction.. Principele Carol. 1928. Ed. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. Ioan. (popularizare) 882. Roza vânturilor. pr. BOR 910/1988. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. Principele Carol. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. Tipogr. Adeverul. 272283. 32 p. pr. 454468. „Închinarea în duh şi în adevăr”. Apostol Pavel. Despre Sf. 1992.. Gala. Fruma. La porţile Damascului) 875. av. 874. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. 34 p. dr. Predica de pe munte. 615619. 579588. Bucureşti. pp. Galaction. N. pr. Galeriu. Bucureşti.

München. Bucureşti. „Scopul Evangheliei a patra”. dr. pr. Galeşan. profeţia lui Maleahi. Ed. Ion V. pp. (material pt. 901. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. prof. 434436. 3. O 2/1976. prof. în Una Sancta. pp. 2840). 2734. 2. pp. Scripturi”. vol. Georgescu. 50 (1969). arhim. 1975. 7288. 339344. Despre Pentateuh. 374376. Georgescu. pp. 355374”. nr. Galeriu. pp. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. 893899. (în rev. Galitis. 899.. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. MB 910/1985. Constantin. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. 907. 326373. drd. (titlu original „Offenbarung. dr. 903. 2832. 1216. Ganea. pr. 2. 536549. Galeriu. 46 p. O 1/1983. I. nr. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. 51 (1970). 5972. dr. MMS 78/1972. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. Tipogr. 1980. BOR 34/1990. adică folosirea timpului bine”. temei pentru apropiere între credincioşi”. P. Ioan V. din lb. pp. Ioasaf. 16). prof. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. pp. Georgescu. Georgescu. prof. Ganea. ec. 403414. MA 13/1981. BOR 8/XXXII. Evangelische Theologie. (trad. pr. pp. protos. pp. din rev. Constantin. „Biblia în Biserica ortodoxă”. germană de Neaga. de Edouard Lipinski”. BOR 1112/1989. pp. 905. de Moraru. onorariu Ioasaf. pp. pr.. 896. pp. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel».. MMS 56/1972. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. 1986) 898. Galeriu.. prof. traduit de syriaque et de l’armenian. Galitis. pp. pp. Georgios. 592597. pr. „Despre sfânta rugăciune”. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. prof. „Revelaţie.. dr. „Netemeinicia milenarismului”. Georgescu. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. 161182) . pp. 683697. 893.. George.. 895.. MO 56/1976. „Biblica”. Gârboviceanu. fasc. 908. pp. fasc. trad. 902. (rugăciunea în Biblie) 900. 92 p. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. Thoma Basilescu. pp. prof. 892. D. „Pe drumul Emausului”. (trad. 894. Tournay. prof. pp. 110114. Mircea. „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. 456495. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru. V. Ganea. prof. Constantin. 1901. arhid. (în rev. vol. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. Nicolae. 4448. pp. Bucuresci. 2024. (licenţă) 906. Introduction. BOR 56/1978. ?. pp. germană de Basarab. dans Revue biblique. pp. pp. Eugen. prof. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. MB 1112/1964. V.. prof. Georgescu. de Paul Eugene Dion”. pp. GB 13/1993. Georgescu. Ioasaf. 153168) 911. Tesalonic. George. MB 13/1996. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. Universala Alcalay & co. 910.. diac. prof. din lb.38 891. RT 2/1994. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. Galitis. Georgescu. ST 1/19381939. G. extras din studiul „Teologia traducerii”. MB 46/1967. Ion V. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Ion V. O 1/1984. 3461. „Ephrem de Nisibe. „R. publicat în vol. pr. Ioasaf. Ganea. M. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. Constantin. Ion V. BOR 34/1964. 641645. 904. 2/1980) 897. „Biblica”.. traduction et notes par Louis Leloir”. arhid. Galeriu.

p. Bucureşti. Paris. introduction historique au Nouveau Testament. MO 912/1970. 924.”. econ. 1100. MO 1112/1969.”. 289.. Georgescu. 927. 422 p.”. Kahlefeld. O. Paris. Vasile cel Mare”. 1009. Paris. MO 1112/1969. Georgescu. pp. 1937. Georgescu. 1969.”. Georgescu. O. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. (cu aprobarea Sfântului Sinod) . pp. O. Paris. 182 p. MO 12/1970. 921. Paris. 922. Ed. Georgescu.. p. Georgescu. 913. p. p. 1934. 1008. Paris. Georgescu.. 1010. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Etudes sur le Livre de la Sagesse. (doctorat) 915. 1969. p. 484 p. 1969. prof. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas.”. O. (popularizare) 931. Tipogr. Demonologia Vechiului Testament. Georgescu. Instit. O. O. pr. Quelle est la vérité de la Bible?. O. D. 918.. 463475. Bucureşti. 930. D. 920. Paris. pr. Socec & co.. 156 p. 1967. O. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. 1969. p. dr. 193 p. MO 1112/1969. 192 p.. 1969. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. Georgescu. 360 p. 1946?. 64 p. Georgescu. prof. MO 912/1970. 929. „David Flusser. Paraboles et leçons dans l’Evangile. 76 p. Satan în profeţia lui Zaharia. Instit. Ed. 914. 304 p. p. 1970. „Tatăl nostru” sau despre rugăciune. Georgescu. N. Amos et Osée. O.. 1970. 928.”. 1100. „Vincent Taylor. dr.”. magistrand Mihai.. Le Deuteronome. Cărţilor bisericeşti. 32 p. „Charles Harold Dodd. Berlin. MO 912/1970. Georgescu.. 1009. ST 78/1958. 290. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl.. Georgescu. Demonologia Vechiului Testament. „Pierre Buis. Bucureşti. Ed. 923. Şt. Georgescu.”. Foi et comprehension. 286 p. Bucureşti. Georgescu... Ia a gimnaziilor unice. „A.. O. Paris. D. 925. O. 11001101.”. 1969. p. Arhiepiscopiei Bucureştilor. Georgescu. Paris. 933. 1938. Larcher. Schackenburg. Grant. O. 176 p. O. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. p. Paris. O. econ. 152 p. 919. p. La formation du Nouveau Testament. Georgescu. 1101. Ion V.”.”. Bucureşti. Georgescu. Ion V.”. Georgescu. „Robert M. 145. Confortement aux Ecritures. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 146 p. p. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. MO 1112/1969. 1970.. „Saint Augustin. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. 1010. Bucureşti. 148 p. MO 12/1970. de Santos Otero. a XIa) 934. 232 p. „Charles Hauret. 40 p. MO 1112/1969. IXVI. „Rudolf Bultmann. 1922?. „C. MO 912/1970. Socec & co. p. Georgescu. 126 p. Paris. Georgescu..”. 120 p. Jésus. 917. de arte grafice „Speranţa”. 916. Georgescu. 926. 145. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. „Franz Mussner. 1970. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. Paris. pr. Bucureşti. „R. 1100. Ion V.. „H. MO 34/1970. Paris.”.. MO 34/1970. O. MO 912/1970. 1938.. prof.”. 1008. Azazel. 1969. (ed.. 1969.. „Stanislas Lyonnet.. La personne du Christ dans le Nouveau Testament. 932.. 1934. Ed.. 1004 p..39 912. Présent et futur. p. de arte grafice „Tiparul academic”. „Oswald Loretz. MO 1112/1969. p. Viaţa românească. Paris. Actualitatea profeţilor I. Georgescu. 444 p.

.. econ. a VIa) 939. Bucureşti. prof. Ap. Bucureşti. Librăriei „Universala” Alcalay & co. prof. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl.. (ed. a Va) 938.. . Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 648662. 107110.. pp. Librăriei „Universala” Alcalay & co. ST 910/1973. „Cartea lui Iov”. Socec & co. 183 p.. (ed. „Saba. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 171) 951. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Bucureşti. Mitul potopului. 183 p. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Gheorghe. Gheorghe. (ed. 1935?. 322334. Ed. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. Gh. Ed. Constantin. ST 78/1971. 1935?. ST 12/1973. D. 183 p. 1922?. Ed. Burtan. Ed. 1934?. 118 p.. Gervescu. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. pp. a IIa) 936. a XIIa) 943. după Epistolele Sf. Pavel”. pp. Studiu de arheologie biblică”. MB 34/1984. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. magistrand Nicolae A. 1935?. prof. MB 1112/1959. 190 p. Georgescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. D. (ed. Constantin I.. 946. nr. D. Bucureşti. 952. 19291930. prof. econ. Ap. prot. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”. Vasile.. Bucureşti. 1332. GB 56/1975. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl.. a IXa) 941. (ed. econ. ST 12/1978. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. Georgescu. Ed. pr. 127. a Xa. pr. dr. prof. D. 19281929. 148 p. Bucureşti. Geţia. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 81106.. Gheorghe.. Librăriei „Universala” Alcalay & co. pr. Ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 950. prof. a doua). drd. 949.. econ. econ. prof.40 935. D. MMS 4/1930. Constantin. 1982. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. pp. pp. 947. „Harismele. Ed. pp. 148 p. ST 56/1965. Gheorghe. Georgescu. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. C 112/1937. econ. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi. (ed. a VIIa) 940. 1926. pp. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Georgescu. Bucureşti. Gheorghe. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. (ed. Georgescu. „Plante şi aromate biblice”... Georgescu. Bucureşti. MB 1012/1967. pp. pr. 497505. Socec & co. 2132. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. econ. econ. D. Geţia. Victor. econ. D. Gabriel. 541551. Librăriei „Universala” Alcalay & co. 953. 954. a IVa) 937. Gheorghe. econ. a XIVa) 944. Studiu de arheologie biblică”. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Constantin. prof. „Filistenii. 955. (ed. pp. Ap. 948. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Gheorghe. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. (ed. prot. Pavel”. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. succint) 945. D. Gheorghe. Gheorghe.. Bucureşti. Georgescu. 183 p. 19301931. Gheorghe.. pp. Pavel”. 662696. Ştiinţifică şi enciclopedică. Georgescu. 139149. Geţia.. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. (ed. Georgescu. revăzută) 942. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. pp. Ed. Ed. D. 186 p. (f. prof. Ed.. Cunoştinţe despre om şi societate.. pr. 160 p.

pp. BOR 1/1928. 197212. I. prof. prof. Der Brief des Judas. Ed. Vasile. 979. Ghia. 8487. 978. 593609. 70 p. 969. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. pp. 88 p. Gheorghiu. Caransebeş. Ghia. Gheorghiu. V. 763764. Ed. pr. (1939. 159196. Ed. dr. Bucovina. 971. pr. 1904. MMS 9/1930. Gheorghiu. Vasile. 231253. 966. dr. 970. 1020.41 956.. pp. dr. (teol. Gheorghiu. dr. dr. Gheorghiu. Ed. dr. Gheorghiu. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. (capitol din doctorat. pp. Întroducere şi comentar. pp. 233236. dr. Vasile. pr. 972. prof. în legătură cu Rom. 6581. 389405.. 59 p. Cernăuţi. Gh. V. C 13/1929. prof. 1941). Bucureşti. 962. 137147. Vasile. 525541. Craiova”. Vasile. prof. 185196. GB 56/1969. Chesarie. 229239. Mărturia Sf. dr. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. 968. Ce hotărăşte Sf. pp. dr. 315333. Gheorghiu. 18) şi în traducerea lor latină”. . „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. (1939. pr. Vasile. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. Gheorghescu. pp. Gheorghiu. „Dr. 1940. Gh. C 69/1927. Ramuri. Epistola Sfântului Iuda. prof. Ramuri. „Prof. C ?. Vasile. 959. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. Vasile. MMS 12/1958. Gheorghiu. pp. 1911. Viaţa românească”. arhim. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. C 1012/1927. Bucovina. 977. dr. I. „Sf. C 12/1923. Societatea tipografică bucovineană. Ed. Vasile. Vasile. Întroducere şi comentar. 961. 551566. pr. Imprimeria naţională. pp. „Bunavestire (Luca 1. argumente scripturistice) 958. 960. pp. 2638)”. Mir în Noul Testament”. Nicolae. Ghesarie. MB 79/1958. prof. 964. Gheorghiu.. 973. 965. (l seminar dogmatică. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. MMS 56/1958. dr. Gheorghiu. Gheorghiu. Einleitung und Kommentar. Vasile. prof. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. Gheorghiu. Th.. dr. Gheorghiu. 165178. 1931?. 1941”. pp. pr. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. Vasile. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. Caransebeş. dr. Gheorghiu. Gh. pr. Cernăuţi. B. 967. 3. 378393. Vasile. 57 p. BOR ?/1935. „Profesor dr. 149150. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. ST 36/1980. 110)”. Cernăuţi. 37 p. 3551)”. Sofron Vlad. pp. pr. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. Codex Argenteus Upsaliensis. dr. 325341. 1941). dr. Epistola Sfântului Iuda. Gheorghescu. dr. drd. Vasile. Tipogr. Gheorghiu. pp. 21 sg. 1901.”. C 1904 (pp. Gheorghiu. dr. Vasile. C ?. 1940. Vasile. Gheorghiu. „S. biblică) 976. dr. pp. prof. 974. Vasile. 963. pp. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). 329353. Gheorghiu. dr. preţul lei 36”. C 412/1931. 186. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. 374379. Craiova. ierom. C 34/1923. MMS 34/1959. 84 p. 261277. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. Gheorghiu. Saidman. pp. 975. 165 p. 4556. MMS 4/1955. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. pr. dr. Gheorghiu. 665677). Bucureşti. Vasile. 1941. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. dr. 2325)”. pp. 115. Gheorghiu. pp. 764766.”. „Revelaţia divină”. Mehedinţi. 1939. „Zeno Muntean. Botoşani.

Vasile. resp. 112 p. 14 p. Vasile. 1928. 991. preţul 50 lei”. 558565. 1929. Gheorghiu. Ed. 18. pr. Studiu de cronologie biblică”. dr.42 980.Hr. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. 2259. Gheorghiu. pr. Cernăuţi. C 1911 (pp. prof. Gheorghiu. 981. MB 12/1960. 1220)”. 717. Partea dogmatică. 584596). 2248. 1926. II. 1002. 531537. autorului. 998. dr.Hr. „Domnul în Samaria (Ioan 4. (studiu de cronologie) 993. Cernăuţi. 1923. Vasile. Cernăuţi. Glasul Bucovinei. 985. Gheorghiu. pp. „Diacon Haralambie Rovenţa. dr. 1911. pp. Cernăuţi. dr. Ed. prof. pr. Cernăuţi. pr. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. Gheorghiu. Glasul Bucovinei. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. pr. C 810 (pp. Cernăuţi. prof.27). 1856. prof. prof. 110. dr. 39). prof. 23 p. Cernăuţi. 989.. dr. vol. Gheorghiu. 897 p. Glasul Bucovinei. Gheorghiu. prof. prof. prof. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. 1912. Vasile. Introducere şi comentar. 990. pr. pp. autorului. Tipogr. 999. vol. dr. dr. 995. Ed. Vasile. 1000. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. MB 13/1958. 2867. pp. Vasile. MB 1112/1959. Vasile. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. Vasile. dr. Tipogr. III. dr. Vasile. pr. prof. 350 p. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. dr. 40 p. Studiu isagogic. 111)”. 65)”. I. Gheorghiu. Gheorghiu. 114 p. Ed. 1909. pr. Gheorghiu. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. Gheorghiu. prof. 2236)”. traducere şi comentar. Glasul Bucovinei. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. 97 p. 1909. secţiunea I (cap. Cernăuţi. prof. Gheorghiu. pr. Cernăuţi. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. Sfântul Apostol Pavel. 256 p. Vasile. 1938. 474484. Gheorghiu. prof. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. 358 p. dr. dr. Gheorghiu. 997. autorului. 983. Vasile. pr. Gheorghiu. Vasile. C 79/1929. 1933. 987. 8 p. Problema mântuirii noastre. Epistola lui Iuda. Ed. dr. Arad. 988. Vasile. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Gheorghiu. Ed. 986. 1926. 1929. „Activitatea Domnului în Iudea. „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. Cernăuţi. Enon de lângă Salom (Ioan 3. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. dr. prof. 30 p. Bucureşti. dr. prof. 240 p. prof. 21). pr. Gheorghiu. pr. prof. 44 p. prof. prof. 6375. Cernăuţi. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. dr. MB 910/1959. dr. autorului. pp. Ed. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. Gheorghiu. Diecezană.111. vol. dr. dr. pr. prof. pp. autorului. I. dr. autorului. „Ce hotăreşte S. prof. prof. 992. Vasile. pp. Gheorghiu. Cernăuţi. Gheorghiu. dr. Vasile. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î.36) şi partea parenetică (12. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. 994. Vasile. 1003. 419427. Gheorghiu. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. 365 p. Vasile. Mitropolitului Silvestru. Vasile. Vasile. Cernăuţi. 74 p. 1924. Gheorghiu.. Gheorghiu. Societatea tipografică bucovineană. Vasile. Ed. 984. prof. Vasile. Societatea tipografică bucovineană.116. pr. 272385). Gheorghiu. Vasile. Ed. . „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. Ed. prof. 996. Vasile. la 2000 d. Glasul Bucovinei. MB 13/1958. MMS 912/1959. 1927. pr. 1001. Vasile. 982. 1925. 142)”. 372375. pr. 1928. Ed. Cernăuţi. dr.

Vasile. Bucureşti. C 1913 (pp. Gheorghiu. 1012. 1020. Ed. dr. 1940. Gheorghiu. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 1008. dr. Studiu de cronologie biblică. 613627. 371378. 6162. prof. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. Vasile. 591605. Vasile. 1011. Vasile. 265283. Studiu criticexegetic. univ. 1908 (115. Gheorghiu. Vasile.”. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. Gheorghiu. 677692) şi 1909 (115. 152 p. 1009. C 112/1937. Vasile. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. Prologul Evangheliei a patra. Cernăuţi. 87 p. dr. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. I. 129145. 184189. 197215. „Dr. dr. C 12/1926. 1924. dr. 1923. prof. stareţul Monastirei Neamţu. 1925. C 78/1924. I. pp. 433. „Anexa. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. Întroducere şi comentar”. C 79/1929. Cluj. 421433. 7280. Gheorghiu. 237243. „Un tractat al Sf. prof. Gheorghiu. prof. prof. Vasile. 1019. dr. prof. 457472). Vasile. Vasile. 585593. 1910 (19. 109117. 16 s. prof. 323331. 400 lei”. Gheorghiu. Ed. 1017. 329337. 7398. stareţul Monastirei Neamţu. înaintat S. pp. Gheorghiu. aprobat din Sf. preţul 200 lei”. Bucureşti. C 13/1928. Instit. Vasile. C 14/1926. prof. Sfintei Monastiri Neamţu. «Universala». arhim. . Cele patru Evanghelii. 699714. Vasile Gheorghiu. 393403. Raportul părintelui profesor universitar dr. dr. 333340. 165172. 381385). 194). 1005. 224 p. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. 5765. dr. Cernăuţi. 621629) şi 1911 (513). 206 p. „Epistola cătră Romani cu explicări”. pp. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. 137147. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. dr. Sofron Vlad. Ed. Tipogr. „Ieromonahul Antonie Harghel. pp. „Vieaţa şi activitatea S. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. Ed. 1013. 1021. 1925. Cernăuţi. 1006. Apologie istorică. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Vasile. 565573. C 412/1931. traduse de Episcopul Nicodem. 312321.. Scriban. 1937. Gheorghiu. Vasile. 333345. Gheorghiu. Gheorghiu. 59775 din 7 dec. dr. 237246. Gheorghiu. Ancora. 641648. Vasile.”. VI a Seminariilor teologice din România Veche. pp. dr. IV + 260 p. prof. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. 1016. Vasile. 1015. MB 46/1957. prof. 1928. Vasile Tarnavschi. 173181. Vasile. (Studiu biblicisagogic)”. 549559.”. 639644) şi 1914 (5877. 767775). 301311. Gheorghiu. dr. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. dr. pp. Gheorghiu. 349358. pp. C 78/1924. dr. T. Sfânta Evanghelie. Vasile. 1007. „Epistola lui Iuda. prof. 1010. pp. pp. prof. 1014. 197213. ediţia II. dr. Gheorghiu. pp. univ. C 1909 (pp. 6576). 1928 (VIII 656).”. Apostol Paul”. tradus de Episcopul Nicodem. I. C 12/1927. 647665. „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. prof. prof. dr. Gheorghiu. Chişinău. Gheorghiu. Bucureşti. prof. Glasul Bucovinei. 277284. C 1907 (pp. Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. „Păr. prof. 1935. univ. lei 80”. 501508. 18). Gheorghiu. 580586. 1926”. 5360. Sfintei Monastiri Neamţu. dr.. N. „Pr. Scriban. prof. „Arhimandritul I. 221227. 697704). Vasile. Vasile. 6669. „Prologul Evangheliei după Ioan (1.. 360361. dr. Tipogr. 297305. 521531. pp. 369372. Atanasie «Despre azime»”. 201209. 485500. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei.43 1004. prof. 109115. C 1909 (pp. Imprimeria naţională. 332335. 551567. 1018. 15 p. C 910/1924. 265272. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri.

1928”. ştiinţific şi biblic. Ghia. Ramuri. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Hristo N. Ghia. lui Ioan 20. dr. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924. Gh. Craiova. prof. Ghia. 24 p. Vasile. „Prof. Ed. dr. C 112/1936. I secundară de băieţi şi fete2. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. pr. 1034. 102115. pr. 1926. pp. 106 p. Ed. Gh. Ghia. Contribuţie la exegeza Noului Testament. Ed. 1040. dr.. 1940. pr. Gh. 1927.a. I. Gibescu. Gh. prof. 157 p. pp. 162176. Bucureşti. pr. Ed. 1043. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Vasile... Vasile. Vasile. C 12 (pp. univ. 923). dr. prof. Academiei RSR. pp. 1041. Gh. „Mărgăritarele lumii”. Ramuri. „La început era Cuvânt (Ioan 1. ST 34/1958. Ed. prof. Craiova. Craiova. Gherasimescu.. dr. Gheorghiu. Ghia. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. Ghia. Vasile Gheorghiu. 1931. Ieremia. prof. MMS 4/1955. 1027. pr. Librăriei Socec & comp. Ia secundară de băieţi şi fete. I. I. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. 143 p. 1039. (popularizare) 1042. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. Craiova. (vol. Gh. Ghia. prof. dr. Gh. Ramuri. Inst. PopescuCilieni. Gh. 90101. Ramuri. dr. univ. ştiinţific şi biblic. 1023. Craiova. Cugetarea. 110). prof. 87 p. „Dr. Ed. I secundară de băieţi şi fete. Toma.. 102 p. pr.)”. 1025. 1941). de arte şi meserii. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. dr. Ed. Şc. pr. Ed. dr. .. I. Ed. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. prof. I. pr. Gh. Vasile. pp. a IIIa) 1028. dr. Gheorghiu. Gheorghiu. Istoria pe scurt a Vechiului Testament.44 1022. 1035. Craiova. 1941. univ. Ghia. pr. Gherasimescu. 1926. prof. Cernăuţi. Chestiunile din programa analitică pentru cl. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?. 1927. Ion. extras din Studii de limbă literară şi filologie. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. (ed. Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. Explicarea evangheliilor.. Ghia.. 1942. C ?. prof. pr. pentru cl. Bucureşti. dr. 1974. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. Ghiaurov. 2751. 1938. I. Viaţa romînească. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. de arte grafice Ramuri. Instit. pp. prof. prof. 1938. prof.. Ghia. partea a IIIa) 1029. C ?. Craiova. 1935/1938?. Craiova. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. pr. 151 p. Ramuri.. Gh.. univ. I. Epistola Sfântului Iuda. dr. dr. a IIa secundară de băieţi şi fete. 1929. (1939. „Problema calendarului”.. Ed. vol. pr. III. pp. Lecţiuni de religie. 67 p. Introducere şi comentar. 416. pp. prof. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. 103 p. pentru cl. I. I. Ghia. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Ghia. pr.. Ramuri. 1946. pr. pr. dr. 1044. Teodor. dr. George I.. 86 p. Bucureşti.. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Ia) 1037. Tipogr. Ed.. 197199. I. 1929. preţul 35 lei”.. (ed. 6364. Ghia. cl. 1031. pr. 184 p. Inst. pp. de arte grafice «Ramuri». 1030. dr. 1024. Craiova. Gheorghiu. MB 13/1958. prof. (1942/1943).. de arte grafice Ramuri. 1033. 1925. 223 p. 1038. 123 p. Gheţie. pp. Ghia. 1 ss. cl. 1922. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. 245259. Ghiţa. Ghia. 1026. Ed. Iaşi. 224 p. 48 p. 157 p. Craiova. 58 (225242). Ed. Gheorghiu. Ed. 1046. C 1-2/1927. univ. Gh. Craiova. Gh. Roman. I a gimnaziului unic. I. 1036. prof. 34 (109117). prof. Ramuri. I. dr. (non vidi) 1032. ec. prof. dr. BOR 6/1928. Toma. a IIa secundară2.. „Marele teolog dr. 1045. Ramuri. I. I. f. I. Th. 567570. Gh. dr.

(sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. Voicu.. pr. Nicolae. Haralamp. 100113. Mitropoliei Olteniei.. trad. Chişinău. Graetz. pp. Grigoraş. 6772. prof. 1992. (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. Gurie.) 1062. F. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. Gordon. „Gnosticismul: concept. 194 p. delimitare”. 1067. dr. Bucureşti. 251252. franceză de Bran. 6788. Grigorie episc. greacă de Moraru. 176 p. a IIIa) 1065. pr. Ia) 1048. de pr. (ed. Godet. pr. Eclesiastul şi Apocalipsul. pp. 144 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. origini. 48 p. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. 1425. Gregorian. + . sfântul. Constantin. engleză de Dimitrie. Eparhială. traducătorul Bibliei de la 1688”. 10 p. drd. pr. din lb. 1059. Teodor Bodogae.. GB 910/1962. trad. pp. lect. Craiova. 1049. pr. Bucureşti. Grigorie Palama. Guţulescu. 1061. în vol. greacă de Popescu. doctorat) 1051. 16 p. pp. trad. Sf. GB 910/1964. pr. N. trad. Tipogr. Grecu. „Cunoaşterea temeinică a Sf. 136159. Petre. studiu introductiv şi comentariu de Buga. pp. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Eugen. Eparhială „Cartea românească”. din lb. pr. 176 p. Gore. BOR 56/1979. George I. drd. H. Gibescu. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. „Din cuvântârile S. 1052. pp. τομ. Vasile. pp. Sfântul GheorgheVechi. 1060. 577578). C 1912 (pp. Tipogr. Tipogr. 11. 1064. GB 6/1988.. Grigorie al Nisei. Grigorie episc. Grosu. 1941. Scripturi şi folosirea ei în predică”. Haneş. Eparhială. trad. . magistrand Ioan. a IVa) 1066. London. 1069. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. pr.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 1050. Vasile. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. Grigore de Nyssa.. „Preotul. Romul.. 1057. BOR 78/1985. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. GB 2/1957. G(avril). Charles. greacă. 1945. Θεσσαλονικη. Petre V. Ioan. BOR 1112/1974. 1938”. O 2/1957. pp. diac. (ed. prof. pp. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”. pp. pp. din lb. seminar. Chişinău. Nicolae N. Bucureşti. 852868. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). Nyssei. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. Lucian. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Ion Lascu. prof.. econ. Haneş. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Απαντα τα Εργα. 144 p. 1995. (l. RT 8/1911. BOR 78/1979.. Grozea. Ed. pp. trad. Tipogr. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. prof. Hango. MB 79/1991. Sibiu. Stabilimentul grafic Albert Saer. caracteristici. pp. Chestiunile din programa analitică pentru cl. 533543. 942964. Gurie. 1055. Ion. Sfântul. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. RT 2/1999. dr. Glăjar. Profetul Ezechiil. 1063. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. 1905. 1924. S. din lb. (ed. din lb. Braşov. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. Minerva. 665674. 1915. I secundară. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. din Γρηγοριου του Παλαμα. 7074. după Ev. Grăjar. pp. Ed. Istoria evreilor. 1920. 1989. Gurie. 1058. 216238. 1925. (popularizare) 1056. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. Tipogr. Chişinău. „Nicolae Milescu.45 1047. 915923. diac. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. 176 p.. Ed. „Amicul literaturei”. pr. 1931. (chemarea şi rolul pr. 13851389.

trad. Nicolae Neaga. nr. din lb. pp. (autorul prof. Cartea profetului Iona.. „Geneză XII. Pavel. pp. Chişinău. (pastorale şi predici) 1075.”. BOR 9/1929. Opinia. p. N. Bucovina. Iliescu. 470 p.a. Nicolae Neaga. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. 152 p. (ed. Iancu. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi. Ieronim. Iaşi. Ştefănescu. engleză de Niculescu. prof. Ioan. ierom. 403411. Luminiţa. Leenhardt. Ieronim. Nicolae Neaga. „Franz J. I.. istorie. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. 2. Ed. V.. Homescu. pp. de NT la Sofia.. Iana. pr. Fericitul. magistrand M. 1931. arhim. Ed. „Evanghelie şi cultură”. 132 p. drd. Ia secundară de băieţi şi fete. 110. I. „Biblia ilustrată. Ed. Antonie. W. A. Vasile Vasilache. Ieronim. (popularizare) 1071. Athanasios. Hau. în lumina descoperirilor arheologice”. Herda. a IIIa) 1079. Opinia. prof. Cartea românească. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). N. dr. Iaşi. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). drd. dr. ierom. 138164. prof. 1086. 119 p. N. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. P. 9296. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. prof. Feleacului şi Clujului. 1073. MB 46/1991. pp. pp. Hodoroabă.. (ist. 111149”. Fericitul. 1080. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. de pr.. Mihai. Episcopiei Vadului. f. 1090. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. Hodoroabă. trad. l’Insondable richesse du Christ. Mircea V. V.. Hodoroabă. pr. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. (trad. MB 1112/1990. 55 p. MO 34/1972. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia.. A. . Ieraclie. Biblia în Ortodoxie. trad. 1084. „Monoteismul la evrei”. Ed. O 3/1968. Hermann. 1085. GB 1/1987. dr. 1091. trad. 170 p. docent Sergiu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. arhim. 1081. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament». pp. pp. Ierima. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. 1077. Hodoroabă... de pr. 1724. Teofil. Paris. 32 p. 1947. 307. 1987. 3570. Manual pentru cl. 1088. MB 34/1990. a trimis art) 1087. 1083. viaţă bisericească. Ed. 4856. pp. MB 79/1997. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. pp. Tipografia Mănăstirii Neamţ. „Robert Baulès. 132 p. V. Fraţii Domnului Iisus Hristos.46 1070. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. prof. 780787. prof. pr. biblică) 1093. „Procesul lui Iisus”. pp. MB 79/1996. 1927. pp. prof. N. dr. 501503. pp. BOR 34/1940. 1076.. 1072. ClujNapoca. Harghel. de pr. editat sub egida „Universitatea din Oradea. 447450. „Protos. 1967. D. Bucureşti. 1082. 1092. 6673. Fericitul.. vol. 1971. V.. de Văcăreanu. Feleacului şi Clujului. pp. 247249. Herineanu. Ignătescu. GB 34/1968. I. 8389. Ed. Nicolae. Iaşi. doctor în Teologie. Virgil. ST 56/1959. Mrea Neamţ. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. Constantin. 1935. 172183. 1935. Ed. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). pr. pp. 1939. 1078. Ia secundară de băieţi şi fete. a IIa secundară3. Bucureşti. ST 34/1959. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. F. MMS 12/1936.. 331345. arhiepiscopul Vadului. pp. Iancu.. magistrand M. 1936”. pr. Iazadjieff. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. ST 34/1964. 1074. pp. Opinia. 1998. Constantin. prof. trad. 1089. din lb.”. 39 p. 1935. V. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. Hatzopoulos. 7072. pr. franceză de Gagiu. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. 128 p. Oradea. articol în Teologie.

din lb. Sf. col. trad. prof. col. BOR 912/1977. pr. PG vol. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. pp.. 1109. greacă de Fecioru. nui în puterea omului calea lui. trad... BOR 13/1977. Bareille. „Despre pocăinţă. „Cuvântul 8 la Facere”. BOR 12/1978. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. 1107. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”. trad. trad. PG vol.. Ioan Gură de Aur. rostită când sa întors de la ţară)”. 311315. 977984. trad. pr. din lb. 54.. din lb. Dtru. BOR 56/1978. „Cuvântul 7 la Facere”.. 49. 305314. GB 1/1986. GB 1/1986. din ediţia lui J. X. greacă de Fecioru. din lb. „Despre post. căminul nostru. O 2/1980. BOR 34/1978.. prof. D. 497500. Daniel şi la cei trei tineri. Ioan Gură de Aur. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. col. Sf. pp. din Migne. Sf. Ioan Gură de Aur. 1111. D. din Migne. 1946. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. Sf. col. după Migne. 1106. pp. pr. pp. D. pr. din lb. pp. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. din Migne. după Migne.. greacă de Fecioru. „Cuvântul 3 la Facere. „Despre pocăinţă (Omilia I. prof. „Cuvântul 9 la Facere”. dr. col. Sf. Ioan Gură de Aur. 1110. 343350.. din lb.. la paradisul cel nou. 56. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam. GB 34/1985. 54. din Migne. PG vol. D. pr. 1. 599604. Ioan Gură de Aur. din lb. greacă de Fecioru. 1101. după Migne. pp. Sf. 958964. trad. pr. 1098. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi..47 1094. 193196. din lb... GB 79/1985. pp. prof. D. Sf. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor. 1108. 283292. 277284. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă.. Sf. 233243. după Migne. greacă de Fecioru.. 5361... pp. BOR 910/1978. Indricau. 550562. pp. greacă de Fecioru. 5053. IV. D. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. trad.. Sf. Omilia a Va: La profetul Iona. „Despre pocăinţă. PG¸ vol. 313324. Ioan Gură de Aur. col. greacă de Fecioru. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. col. 49. „Despre pocăinţă. trad. pr. 492497. din lb. trad. . Ioan Gură de Aur.. PG¸ vol. D. GB 56/1955. Sf. prof. din lb. 619630. GB 79/1985. col. D. Dtru. PG vol. greacă de Fecioru. pr. 616620. prof. PG¸ XLIX. Matei. greacă de Fecioru.. trad. 1104... GB 79/1985. pr. trad. pp. pr.. 23)”. 1103. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. dela paradisul pierdut. din lb. din lb. Sf. 500507.. 54. Dumitru. PG¸ vol. BOR 1112/1971. col. Sf. D. 1095. Ioan Gură de Aur. col. Paris. 129180. din lb. Sf. greacă de Pâslaru. din lb. din Migne. după Migne. din lb. Sf. Paradisul. 1096. Sf. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. 11461148. 604607. greacă de Fecioru. greacă de Fecioru. XLIX. 1100. 85 p. Sf. Ioan Gură de Aur. 26)”. Dumitru. pr. pp. greacă de Fecioru. Bucovina. col. PG¸ vol. „Despre post. 323336. pp. Dtru. după Migne. 196201. greacă de Pâslaru. pp. din lb. pr. PG vol. 1102. trad. 12111223. Ioan Gură de Aur. 49. pp. 607616. 49. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. 299306.. trad. col. trad. 54. după Migne. 1097. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. 1099. prof. Bucureşti. 54. din lb. PG¸ vol. pp. pr. Ioan Gură de Aur. GB 34/1985. Ed. greacă de Fecioru. BOR 912/1976. trad. t. Matei. trad. pr. Dacă luăm seama la noi înşine. D.. PG¸ vol. pr. după Migne. Liturghie”. col. Omilia a VIIa. Sf. pp. 1105. trad. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. Gheorghe. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. 114120. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. pp. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. greacă de Fecioru. 321330. PG vol. 49. 7885. pp. rostită la începutul Postului Mare”.. pr. 153162.

trad.. trad. Dumitru.. Nicolae. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) . prof. monahul. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”. trad. PG vol. Ioan Gură de Aur. 1979. Sf. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. BOR 56/1978. pr. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. Sf. 4253. Sf. pp. 1115. din lb. note şi comentarii de Ion Alexandru. Bucureşti. D. din lb. Ioan Gură de Aur. GB 79/1984. (extras din rev. pp. „Omilia I la David şi Saul”. 1989. 675686. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. 1118. din Migne. Sf. trad. MA 4/1988. pp. pp. greacă de Fecioru. prof.. Ioan. 1125. asist. pp. pr. 1113. 271280. prof. D. introducere. GB 912/1983. LIV. 4 p. pr. 1122. din Migne.. greacă de Fecioru. IV + 438 p. 56. 247256. MO 9-12/1959. D. trad. pp. PG vol. Ioan Gură de Aur. din Migne. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. col. col. Ed.. pp. prof. Dumitru. trad. Sf. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. IV + 360 p. 6768. PG vol.. Bucureşti. 291300. greacă de Fecioru. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. 54. 23.48 1112. din lb. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. GB 12/1978. PG vol. 661664. greacă de Fecioru. 175192. C. (licenţă) 1130. I. din lb. Ionescu. D. din Migne. trad. col. greacă de Fecioru. Sf. col. pp. greacă. trad. trad. trad. 1)”. BOR 78/1977. D. Bucureşti. pr. GB 12/1978. dr. „Cântarea Cântărilor... 338345. pr. 1116. Sf. 508519. trad. din lb. pp. 49. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. 72 p.. pp. 12/1979) 1129. Dumitru. 2326. pr. 6. greacă de pr. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur. greacă de Fecioru. Dumitru. EIBMBOR. monahul C. 710-713. din lb. 1127. prof. 519536. 1905. pp. 21) 1124. EIBMBOR. Ioan Gură de Aur. din Migne.. trad. 1117. pp. prof. pr. col. trad. din ebraică. 163175. „Rugăciunea Domnească. ST 12/1998. col. Ed. Omilii la Facere (II). (colecţia PSB. pp. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. 486494. sfîntul. după Migne. din lb. PG¸ vol. Limba română. Sf. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. pr. „Învăţătura paulină despre Biserică”. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. Dumitru. 1977”. „Omilia III la David şi Saul”. greacă de Fecioru. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. 1131. 641651. Ioan Gură de Aur. pr. Ioan Gură de Aur. comentariu) 1126.. I. din Migne. Ionescu. 1121. sfîntul. vol. 1987. pr. Ioan Gură de Aur.. Ioan Gură de Aur. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. pr. Ioan Gură de Aur. Ionescu.. 17)”. Dumitru. indici şi note de Fecioru. pp. Partea întâia. col. pp. prof. Ioan. GB 68/1983. 5765. col. PG vol. 1120. Ioan. 56.. 514518. 754760. greacă de Fecioru. ST 56/1993. 56. 687695.. Sf.. 54. 22) 1123. după Migne. 6580. greacă.. din lb. Ionescu. GB 79/1984. 1119. Sf. PG vol. 56. Bucureşti. Ioan Hrisostom. Sfîntul. de arte grafice „Eminescu”. 22)”. Bucureşti. trad. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. Partea a doua. pr. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. D. (context. introducere.. (colecţia PSB. Ionescu. greacă de Fecioru. GB 79/1977. din lb. indici şi note de Fecioru. Omilii la Facere (I). din lb. Nicolae Neaga. PG vol. pp. din lb. din lb. Ioan Gură de Aur. vol. col. I. 49. 297304. Scrieri. GB 58/1998. BOR 78/1978.. pr. Academiei RSR. din lb.. greacă de Fecioru. 774783. Instit. 335344. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”. PG¸ vol. 695708. „Omilia II la David şi Saul”. pr. din Migne. Scrieri. 1114. GB 56/1973. Ştiinţifică şi enciclopedică.

973974. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură.49 1132. „Sfânta Biserică”. Ionescu. protos. MA 1112/1968. Chişinău. 109 p. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 263274. „Paşte mieluşeii mei”. Ionescu. 84 p. D. (ed. 1983. EIBMBOR. Bucureşti. Bucureşti. Viorel.”. 1940. Marin C. a IIIa. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. prof. prof. Societatea tipografică bucovineană. 468 p. Ap. I) 1140. dr. (cu binecuvântarea PF Iustin.. pp. prof. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. 1141. N. BOR 12/1985. GB 1/1989. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. 1133. prof. dr. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. Ia secundară. Iordache. O 12/1997. 1136. 28 p. Bucureşti. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. (1929?). Ed. 1940. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. 1819) 1135. I. „O carte samariteană a lui Iosua. RFG 1827 mai 1988) 1145. Ed. de M. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . „Pr. Misionarul 1112/1939) 1146. Dicţionarul teologilor români. pp. asist. Plângerile lui Ieremia. şi Evanghelist Ioan”. I de liceu şi şcoli secundare de fete. informaţii din fişier) 1142. 140 p. Viorel. (ed. Astoria. (ed. MO 6/1988. pr. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. «Times». dr.. în şcoli. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. Tipogr. pr. Nicodem. iconom I. Bucureşti. Bucureşti. Rm. Ionescu. Bucureşti. Vasilescu. pp. 1147. (non vidi) 1148. Octavian. pr. 1996. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ionescu. prof.. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. Vâlcii. Marin C. iconom C. Ioniţă. prof. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. biblic şi de misiune al BOR. Ioniţă. prof. „Duh şi vieaţă”.. pp. (popularizare) 1150. pr. 98 p. separată din Candela 1909) 1152. iconom C. O 34/1995. Carpaţi. Ionescu. dr. Tipogr. Univers enciclopedic. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. (extras din rev. Isopescu. Viorel. diac. 27 p. pr. Ioniţă. Marian C. Cernăuţi. dr. pp. (fără foaia de titlu. 1933. iconom Ioan I. Cultura românească. dr. pr. D. Ion. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare. Ioniţă. 1137. 114 p. Cicerone. 501 p. 397 p. pp. Inst. pr. Ionescu. 12 iunie 1908”. pr.. 1909. Ionescu. Isopescu. 1901. 1932.. în ateliere şi în cazărmi. Gaster. Ionescu. ST 4/1991.. 1911. (Biblia de la Petersburg. 1928. Societatea tipografică bucovineană. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. 110112.. prof. pp. 1139.a.. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. 98103. Ion. Iordăchescu. 60 + 8 p. Mircea Păcurariu. . 1143. 1906. 1144. pp. pr. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. Ioniţă. prof. Bucureşti. dr. pr. Ed. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134. Dumitru. 1983. pp. pr. 83 p. 159161. 5967. Iordache. Ionescu. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. Ia secundară. prof. Octavian. Iordache. Ion. 1138.. Patriarhul BOR) 1149. f. 5156. pr. Viorel. 1151. 3644. Ionescu. dr. 138 p. O 2/1980. Bucureşti. BOR 1/1909.. Ed. Cernăuţi. pr... Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere.

460467. pp. 4261. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. Izvoranu. 639647) şi 1911 (2128. 8290. 302 p. Tradus şi esplicat după textul masoretic”. 666683). 728734. MO 16/1994. traducere şi comentar”. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. dr. 465480. Societatea tipografică bucovineană. 1165. 542550. 1911. 404412. 273282... Isvoranu. pp. Ivan. MO 46/1990. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. separată din Candela 1911) 1154. Gheorghe. pp. Octavian. Izvoranu. 457466). lect. 278286. Alexandru. lect. 338347). 1172. C 1911 (pp. pr. C 1904 (pp. Ivan. Jerpălău. 470474. MMS 512/1972. BOR 13/1944. 182190. Isvoranu. pp. pp. 1168. „Amusin I. 1175. 342350. Jerpălău. Alexandru. „Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”. drd. 6771. 1903 (926. prof. „Profetul Obadia.”. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. 345354). 1171. „David. MO 13/1990. Vasile G. Isopescul. Isopescu. 177184. MMS 78/1963. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. Introducere. traducere şi explicare”. MO 12/1995. ST 56/1981. 1963. G. 233240. Ioan. MO 12/1999. 8798. drd. univ. Manuscrisele de la Marea Moartă. 274282. pr. pp. Isopescul. 1155. pr. docent privat.. 1157. dr. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan. 749774. 289295. (ed. 702709) şi 1904 (1624. prof. 614622. 3757. lect. Gh. 628636. prof. Cernăuţi. 406417). docent privat. 312319. şi exeg. 118126. Ispir. 474482. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. 218226. 1160. 6977.50 1153. 214221. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. 8398. D. pp.. pr. 560576. I. diac. Isopescul. C 1902 (pp. Al. 154162. 597610. MO 36/1997. 213221. Octavian. 693700) şi 1909 (148156. 529?. Gheorghe. C 1902 (* pp. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. 348357. 152 p. 1174. 113114. dr. „Introducere la Psalmul 50”. dr. „Profetul Natan şi regele David”. ST 910/1985. 148161. 5764. 7179. Isvoranu. pp. chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. pr. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. 1167. 1163. pr. 210217. pp. pr. MO 36/1995. Gheorghe. 406414. drd. Jarpălău. pr. 797805). Silvestru Octavian. traducere şi explicare. 236245. 516524. dr. 666673.. 1159. Izvoranu. „Psalmul 120. 1925). Istrate. Jarpălău. 1156. Isopescul. 434442. pr. MO 13/1998. 126132. 291299. 1164.. Octavian. lect. 6672. ST 34/1982. C 1907 (pp. MMS 2/1989. (ist. 501508. diac. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”. „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. Silvestru Octavian. 106120. Introducere. biblică) 1161. „Profetul Malachia. drd. 336344. 113120. pp. „Introducere la Cartea Iob”. dr. Isopescul. 181186. pp. Profetul Malachia. pp. Introducere. 556559. arhid. 3652. Silvestru Octavian. Alexandru. 610621). prof. pr. 333341. 1908 (1624. Isopescul. pp. Ioan. 3346. prof. 405421. lect. C 1910 (* pp. 1158. pp. 2031. Jarpălău. drd. lect. 1824.. pr. Alex. pp. 1169. dr. 699710. 1173. 542550. 1170. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. . 242254. Octavian. Ivan. 583590. 1162. 290297. Alexandru. MMS 34/1972. 1166. 401409. Mitropolitul Transilvaniei”. pp. 423435. pr. Gheorghe.

316. dr.. prot. „Nedreptăţitul Apostol Toma”. LascarovMoldoveanu. 1187. pp. Constantin. pr. Constantin. Ed. Ciurcu. Liţiu.a. pp. „Despre lume. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. pp. 1913. Librăriei Ioan I. D. f. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. pp. Lariciov. 1183. C 112/1936. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Brassó. (1946?). E. Tipogr. Alexandra Beatrice. Joandrea. viaţă şi alte temeiuri biblice”. GB 1012/1984. Gheorghe. în vol. În căutarea strămoşilor lui Adam. Bucureşti. Al. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. Teodor. 1180. pp.. Rovenţa.. Jinga. 295304. 138 p. 1193. George.). Bucureşti. V. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Politică. Lăudat. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. I. J. 138 p. Culegere întocmită de . Jinga. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”.M. Povestiri biblice. Concordanţă a Noului Testament. diakonos: language. Lecca. Justus (pseud.. . prof. Hans.. trad. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. (p. 305316. pp. 248 p. Kosidowski. V. Roman. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. Porus. dr. „Cum citim Biblia?”. prof. „Biblia de la Bucureşti 1688”. Constantin. 1190. Loichiţa. 295304. LascarovMoldovanu. 1986. Jinga. Loichiţa. trad. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. 132 p. Gheorghe. Gheorghe. (exegeză) 1196. 95 p. 1936. trad. E. 693703. 69? 1179. Sibiu. (pp. Ed. 164 p. Ia. 166170. BOR 78/1976. 1194. 6282. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. 135144. Bucureşti. Laperrousaz. 1185. 9293. 1970. din lb. RT 34/1996.51 1176. 744761. 2000. rezumat în română) 1186. 1997. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. 352 p. Povestirile unui arheolog. Manuscrisele de la Marea Moartă. Tipogr. arhim. V. theology and practice”. Lecca. Paulin. Tipogr. Anda şi Mareş. 1991.. Ed. autorului. Galaţi. rev. pp. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. 1188. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. replică împotriva lui H.. dr. presbyteros. 1195. Jinga. D. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. rezumat în română) 1189. Constantin. Bucureşti. pp. RT 34/1996. franceză de Calangiu. pp. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. Alexandru. (ed. 1177. din lb. Hans. Cărţilor bisericeşti. din lb. Ed. Lane. Jorică. Ed. poloneză de Mareş. dr. Nicolae. 1932. C 1011/1926. Biblie şi Teologie. 2936. Meridiane. 1181. 1199. rusă de Vuţă. Lăzescu. Cărţilor bisericeşti. Niculiţa. 1932. MMS 6/1988. Klein. 1178. (popularizare) 1191. (inclusiv în NT) 1198. Ştiinţifică. care îl criticase în ST pe I.. Kiseleff. 286289. pp. 487 p. pp. Marineasa. pr. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Timişoara. 228 p. Olariu) 1184. Şcoala de artă şi meserii. MB 1012/1995. Zenon. MB 1012/1997. 1197. drd. 1997. 8991. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 1182.. 499506. Jerpălău. BOR 34/1981. Paulin. „Episkopos. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. pp. „Onestitatea literară”.. RT 4/1933. Bucureşti. 127 p. MB 13/1997. pp. 276321. arhim. dr. pp. Klein. Ed. Legende biblice. Ed. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Ed. Anca. O 4/1984.

1993. Loichiţa. Dariu. Sibiu. trad. trad. P. prof. Cărţilor bisericeşti. Ioan M. Lopuhin. 1204. Lopuhin) 1207. 1946. A. ediţie ilustrată... patriarhul. „Naţională” Gh. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. V. pp. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). Lopuhin. Bucureşti. P. C 35/1927.. vol. (extras din Candela 35/1927) 1205. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. 3454. de Totoiu. P. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. (ed. colecţia Ogorul Domnului. 1909. Tipogr. Gh. M(arcu). P. prof. pp. din lb. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. din lb. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. Bucureşti. din lb. Lungu. (tomul I. MMS 34/1956. Librăriei Ciurcu. Noul Testament. I. Instit. A. ediţia succesorilor lui A. rusă de Nicodim. prof. Loichiţa. pp. Tipogr. dr. ediţie ilustrată. rusă de Nicodim.a. 550560. colecţia Ogorul Domnului. al VIlea. Bucureşti. 1201. Bucureşti. Tipogr. Loichiţa. colecţia Ogorul Domnului. 270. vol. 549 p. MB 1012/1956. A.. 1948. Arhidiecezană. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I). XXXV) 1209. . 380383. ediţie ilustrată. patriarhul României. Ştefan. Lungu. MB 46/1957. XXXII) 1212. Tipogr. 584 p. Istoria biblică. 1218. 1947. Ed. trad. M. 119 p. P. Loichiţa. „† J. Ed. Istoria biblică. 1216. Bucureşti. prof. Lucia Făgărăşanul. pp. 73139. 1944. Lopuhin. dr. Tipogr.. patriarhul. MB 14/1961. pp. Loichiţă. din lb. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”. 1946. XXX) 1210. vol.. O 4/1984. ST 1/1988. 702 p. pp. A. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. patriarhul României. rusă de Nicodim. Lopuhin. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. trad. (tomul al VIIIlea. 109121. RT 78/1946. diac. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. f. 1945. patriarhul. Luca. Vasile. 1214.. din lb. prof. 144160. colecţia Ogorul Domnului. „Biblia adnotată”. Tipogr. (conferinţă) 1220. Vechiul Testament. 1944. Lopuhin. Cărţilor bisericeşti. pp. (tomul al IVlea. P. de la Ed... (tomul al IIlea. colecţia Ogorul Domnului. Ion. Vechiul Testament. din lb. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”. din lb. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. 319 p. Lagrange. Cărţilor bisericeşti. trad. prof. Cernăuţi.. Sfânta Scriptură în limba românească. 566 p. RT 6/1938. 1219. vol. Ioan. prof. Lucian Tomitanul.52 1200. XXXI) 1211. XXXIV) 1208. Noul Testament. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. 814. ediţie ilustrată. Loon. pr. trad. rusă de Nicodim. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”. 76 p. ediţie ilustrată. P. 640 p. colecţia Ogorul Domnului. 1218. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă. Bucureşti.. Istoria biblică. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. Milva. Bucureşti. (tomul al Vlea. p. rusă de Nicodim. patriarhul. George..) 1206. 1912. episcop vicar. Cărţilor bisericeşti. Lupaş. I. Ludu. (vol. 1203. A. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. 1202. Vechiul Testament.. episcopvicar. 691 p. pp. rusă de Nicodim. Lopuhin. pp. A. rusă de Nicodim. Bucureşti. trad. V. vol. MB 79/1957. A. Mecu. Cărţilor bisericeşti. trad. V. 3152. patriarhul. XXXIII) 1213. Gr(igorie) T. Istoria Bibliei. 1215. vol. Tipogr. 18 p.. Istoria biblică. V. (tomul al IIIlea. a IVa) 1217. prot. Brassó (Braşov). ediţie ilustrată. Ed. Lopuhin.. Hendrik Willem van. 560 p. Vechiul Testament. Evanghelia dela Mateiu.

. 90.a. Bucureşti. 1242. C. p. 376 p. 1938. XLVIII + 1184 p. M(arcu).. M(arcu). M(arcu). 1941.. Sfintei Monastiri Neamţu. RT 6/1939. 1224. RT 6/1941. „Isus sau Iisus?”.”. amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. T. B. din lb. p. Gherasim Timuş”..”. vol. 98 p. vol. Isaia 53. RT 6/1939. Gr(igorie). T.. M. Synopse der drei ersten Evangelien. 270271. vol.. stavr. p. „Lucian Blaga. T. Opitz. Ed..”. 72 p.. Ionescu & co. privilegierte würtembergische Bibelanstalt. 1243. Maccaul. engleză. Bucureşti. Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». trad. nr.. M(arcu). edigit Alfred Rahlfs. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann... H.. M. 760762. C.. RT 78/1943. 1227. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk. MA 1112/1963. 1939. Ilie.”.. 797798.”. Bucureşti. M(arcu). 3.a. 2 vol. VI + 220 p. 222 p. ... Sf. „Septuaginta. «Seria Teologică». Bucureşti. 1939. BunaVestire. 1229. vol. (posibil nu ort. „Albert Huck. H. 1228. 1230. Arhidiecezană. RT 56/1927.. (posibil nu ort. 1226. Biblia ilustrată. „Dr. RT 1112/1938.. XVIII + 182 p. Arhidiecezană. Gr(igorie) T. M(arcu). 38 p. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. Tübingen. Ştiinţă şi creaţie. Nanu. Freiburg im Breisgau”. Mielul lui Dumnezeu. MA 910/1963. Tipogr. 269 p. Gânduri asupra Leviticului. p. C. 1913. RT 9/1938. Dacia Traiană. Sibiu. H. Sibiu. 1232. Ed. Sibiu..) 1240. G. Leges et historiae.a. 1234.. pp. M..”.a. „Naţională” J. ST 2/1931. 401. biblioteca «Popasuri duhovniceşti». id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Tipogr. I 226 p. Stuttgart. f. Ionescu & co. Nicolae Neaga. Sibiu. Închinare românească. „Iacob şi Esau”.. C. de arte grafice „Tirajul”. f. M(arcu).. (posibil nu ort. Gr. 272 p. de Beleuţă. p. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”.. f. 1223. Gânduri asupra Exodului. (posibil nu ort. pp. Sibiu. pp. Tipogr. Gr. „Protopop A. 21. de PS Episcop al Argeşului. Ed. pp. 240241. 31 p. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. pp.) 1237. Gr(igorie). Ionescu & co. 272 p. Herder & Co. trad. nr.) 1238.a.. 1942. Vasile Stoicanea. Tatăl nostru. Sibiu.. pp. 418. C. în colaborare cu Lic. În slujba Domnului Isus. Tipogr. 188189. Tipogr. Instit. (probabil nu e ort.. Gr. + XCVI planşe afară de text”. RT 6/1937. A. 20 p. 114 p.. M(arcu). 942943. II 280 p. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. pp. T.. M. icon. Nanu.. Gânduri asupra Cărţei Facerei. M.. tâlcuiri biblice. Tipogr. pp. f. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. M. Gr(igorie) T. MA 910/1957. Tipogr. T. H. f. C. 1936. „Naţională” J. E. Tipogr. «Biblioteca biblică».”... Gr. M(arcu). 5. 1935. Arhidiecezană. M(arcu). Maica Domnului. D. „Nicodim. Bucureşti. nr.. mit 53 Textbildern.. Gr. I. dr.) 1235. Bucureşti. 942 p. mitropolitul Moldovei şi profesor I. „Naţională” J. 11. Lămuriri asupra Genezei. ed. Gr. M(arcu). T. Ed. f. M(arcu). „Preot A. Gheorghe. Gânduri asupra Deuteronomului. 1936. 70. Maior. 315. H. 512513. T... 132. 1938. biblioteca populară «Veniţi la Hristos». A. „Naţională” J. Mohr (Paul Siebeck). 1222. Ştefănescu. Gr(igorie) T. RT 34/1936. „Prof. Gr. 1225. II.”. 1231.53 1221. pr.) 1236. nr. I.. Gh. p. H. (posibil nu ort. RT 3/1911. M. Bucureşti. XX + 214 p. 1233. „Ioan Halmagiu. Libri poetici et prophetici. Maior.) 1239. Macraki. Vechiul Testament în gândirea românească. 132133.a. 232.. RT 34/1936. RT 5/1939. Ionescu & co.. 1241. 225 p. p.

pp. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. (st. B. Grigorie T. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. 1912. pt. 1219.. Scriptură (teză pastorală)”.”. Sibiu. 1937?.54 1244. pr. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti.. în CC) 1254. Tipogr. Manolache. diac. BOR 6/1912. Moderna. diac. „Bruno Maggioni. pr. Arhidiecezană. B. Mangâru. RT 56/1942. Tipogr.. Badea. prof. La chronologie de la Passion. Badea. 337346. de arte grafice „Eminescu”. 69 p. Paris.. 3141. Libr. Ed. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor.. dr. pp. 1942. A. Grigorie T. BOR 2/1914. pr. 45/1971. Manu. 92100. Malcinschi. BOR 9/1911. dr. dr. Anca. BOR 12/1914. 1253. sachelar Florea. 432435.. pp. după dr. 1904. cl. I. Vasile Gheorghiu”. Badea. 12/1913”. Mangâru. „Cartea lui Iov”. pp. „Cântarea Cântărilor”. Mangâru. Arhidiecezană. Mangâru. (interdicţii iudaice. Interpretarea cărţii”. 233240. pp. 1247. (licenţă) 1249. RT 1112/1942. dr. 1259. pr. Arhidiecezană. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. RT 1112/1940. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. prof. Sibiu. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. 1025. Nicolae M. dr. 1269. pp. Grigorie T. Marcu. pp. 32 p. 1258. pp. Marcu. Grigorie T. Măndiţă. „Mythos”. 1246. 1905. 48 p. prof. Manea. 459478. 8 p. 1252. Anca. „Cartea lui Iov”. 10391048. 1268. RT 910/1946. pp. 1938. 10411051. Bucureşti. pp. Grigorie T. pp. Anca. V + 106 p. MB 5/1987. Malescu. Sibiu. Marcu. „Cântarea Cântărilor. Marcu.. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. Marcu. 113119) şi 1012 (233251) / 1914. 337340. 3) 1263. Marcu. 1265. Brăila. RT 1/1939. Mangâru. Milano. Tipogr. Instit. Mălăescu. diac. Miloşescu. „Iisus Hristos. C 112/1935. Tipogr. urmare din no. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. Zaharie. Sibiu. BOR 1/1913. Grigorie T. pp. 32 p. Manolache. dr. Marcu. pp. BOR 4/1914. Mangâru. „Callias J. . BOR 5/1912. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. MB 13/1993. La chiesa locale nella Scrittura. diac. prof.. diac. 677678. dr. 1260. Orest. (extras din RT/1943) 1270. Ioan. De la Epistolele pastorale şi până la dl. Nicodim. 469476. 49 p. diac. 1266. pp. Cei 12 psalmi aleşi. 599608. 77) 1248. Pr. RT 56 (pp.) 1256. diac. morală şi igienă) 1251. a IIa secundară de băieţi şi fete. prof.. nr. Manea. Badea. Arhidiecezană. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. nr. pp. (licenţă) 1250. 1264. Lucian Blaga. Explicarea Evangheliilor. prof. Paillard. dr.. Rătăciţi neştiind Scripturile. prof. 3242. pp. diac. Grigorie T. (introd. B. 537558. 40 p.. 1261.. 1943. Marcu. Stauridès. Fibiger. pp. Mangâru. (din colecţia Veniţi la Hrisos. prof. 936943. dr. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”. Omul şi opera. BOR 8/1911. 1245. 1262. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”. pp. Târgu Jiu. étude historique et scripturaire. prof. „Cântarea Cântărilor. „Animale necurate”. Mangâru. MB 1012/1972. econ. Librăriei Nicu D. (exegeză) 1255. Vasile Gheorghiu. 1267. Grigorie T. Ed. 455”. 1934. Badea. introd. 451454. Grigorie T. 1939.. C 1012/1929. prof. Manolache. 1257. C. nr. diac. 36 p. „Profesorul dr. Marcu. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. pp.. în revista Vita e pensiero.

112113. Introducere în Epistola către Filipeni. dr.. 222223. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. asistent universitar. Scripturi. 1286. (colecţia «Biblioteca teologică»). „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. (extras din rev. Marcu.. Tipogr. Candela). dr. dr.. pp. Glasul Bucovinei. Gladbach.”. dr. „Eugen Walter. Grigorie T.F. RT 5/1937. 60107”. Tipogr. Nicolaescu. 1277. 1941. 122124. Marcu. Freiburg im Breisgau. 142 p. Grigorie T. 1275. Bucureşti. Marcu. dr. pp. studiu apărut în Candela. 1273.”. 1281. „Tare în Scripturi”. Şesan. Cernăuţi. 1942. „Dr. diac.. 79A.. „Dr. 121122. (extras din ST 19381939). Academia Română. prof. pp. Grigorie T. diac. Marcu. RT 34/1946. Marcu. RT 12/1947. prof. RT 12/1943. G. . RT 4/1938. P. Grigorie T. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. Arhidiecezană. RT 5/1941. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1939. Grigorie T. Vasile Gheorghiu.. 124125. Das kommen des Herrn. Lektor der Theologie in M. dr. Marcu.. Grigorie T.. 194). Tipogr. Bucureşti. „Procesul Mântuitorului. Iustin Moisescu. RT 12/1943. pp. 111. membru de onoare al Academiei Române. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen). dr. 208209. Grigorie T. 209211. Marcu. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. Grigorie T. Cluj. 169182. Expunere rezumativă”. Grigorie T. Cărţilor bisericeşti. „Dr. 1272. 1942. RT 12/1943.. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte. p. Bucureşti. 1940. Marcu. dr. + X reproduceri fotografice afară de text”. Iustin Moisescu. L. pp. Marcu. Eclesiastul.. RT 12/1942. 1276. 1279. „Erwin Hesse. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Grigorie T. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. Grigorie T. „Dr. 1282. p. + IX planşe”. pp. Willibrord Hillmann O. I. I.”. 1941.”. Milan P.. 1939.”. prof. Herder & Co. 9091. Sibiu. 90 p. diac.”. diac. XVI + 276 p. „Saul din Tarsus fragmente”. dr. „Dr. Studii biblice. Epistola Sf. Grigorie T. 126 p. 100 p. «Studii şi cercetări» LXI. dr. Tipogr. 1940. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 1941. dr. Marcu. Grigorie T. 1287.. RT 12/1942. 182 p. (extras din rev. Comentar. Marcu. Grigorie T. 1285. Arhidiecezană. pp. 1274. dr. pp. Grigorie. pp. „Dr. pp. „Dr. Marcu. 265266. 38 p. Grigorie T. RT 5/1939. 169173. Sibiu. N. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”..”.55 1271. Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. 1280. Band 4. Herder & Co. RT 34/1942. pp. Tipogr. Apostol Pavel către Galateni. membru de onoare al Academiei Române. II Corinteni XII. Sammlunf «Leben aus dem Wort». profesor la Academia Teologică «Andreiană». Marcu. pp. pp.M. 1288. Marcu. pp. 104107. diac. Studii şi cercetări XXXIX. Bucovina. prof. Nicolae Neaga. pp. 87.. diac. 88 p. 1940. Scurte note explicative. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 137139. I. LVLVI (194445). Grigorie T. Bucureşti. Munteanu. 132 p. dr.. 1283. Eparhiei ortodoxe române. 1284. Marcu. „Diacon N. Theol. Freiburg im Breisgau. Candela). 1278. Cernăuţi.. Marcu. prof. RT 34/1941. „Diacon dr. 197212. RT 12/1942... Herder & Co. Vasile Gheorghiu. Glasul Bucovinei. „Dr. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. 135144. dr. an.”. Tipogr. 1940. RT 34/1941. pp.. Codex Argenteus Upsaliensis. Studiu exegeticcritic. Grigorie T. 104 p. Viena. 1939.. 156 p. RT 12/1941. Tipogr. Nicolaescu. 58 p. prof. Marcu. RT 4/1937. Academia Română.”. Marcu..

trad. p. Ausgabe letzter Hand. pp. dr. seria «Ogorul Domnului». pp. Hristos în Vechiul Testament. 1945.”. dr. Un păstor model Sfântul Apostol Pavel. 1943. 1294. Naţională Mecu. «Seria Teologică» nr. 1941. „Nicodim. dr. Marcu. Tipogr. Ed. 1295. pp. pp.”. p. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae. Grigorie T. 477. rectorul Academiei Teologice «Sf. 392 p. Marcu. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara). 1303. 1945. Feleacului şi Clujului. Însemnări pe marginea textelor mesianice. Nicolae Neaga. dr. Bucureşti.”. 464 p.. nr. 1937. pp. Ed. Mărturia Sf. 1298. nr. „Preot Dumitru Călugăr. Nicolae Neaga. 1293. Arhidiecezană. Grigorie T. Caransebeş. Arhidiecezană. episcopul Vadului. 1297.. ed. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 1940. Marcu. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. RT 12/1942. pp. Grigorie T. dr. 1301. Eparhială. Atena. „Nicodim. dr. 3 vol. «Seria didactică». Ed. 810 p. XVIII + 638 p. Marcu. 84 p.. Arhidiecezană. „Prot.. Sibiu. Grigorie T. 302. XIV + 724 p. 23. tipogr. Cluj. Istoria Bibliei. „Prot. 32.”. RT 1112/1945. 1938. Facerea. pp. cu o prefaţă de Gala Galaction. Farrar. 587. RT 910/1946. „Prot. 116118. 497. Sibiu. Marcu. dr. Viaţa şi operile Sf. Marcu. RT 6/1945. mitropolitul Moldovei. 16 p. Grigorie T. N. colecţia Hrana duhovnicească. profesor la Academia Teologică «Andreiană». după F.. Arhidiecezană.. heraugegeben von dr. 10. V. RT 78/1942. Text şi scurte note explicative. Sibiu. RT 58/1940. Munteanu. XXI. Arhidiecezană. dr. „Preot dr. pp. 150 p. pp. 9. Sofron Vlad. Primele zile ale creştinismului.. RT 1112/1938. dr. II + 104 p.”. RT 12/1943. Die Mysterien des Christentums. dr. Marcu.”. Marcu. Grigorie T. 1296. G. pp. 244 p. 17. după F. dr.. Grigorie T. Farrar. dr. 1944. . Grigorie T. Ed. Ed. Grigorie T. «Seria Teologică». pp.. Sofron Vlad. Wesen. Tipogr. 1302.”. Copii din Biblie. RT 910/1946. Deheleanu. 438440. Grigorie T.”. Nicolae» din Cluj. nr.”. Grigorie T. Freiburg im Breisgau. dr. 1292. Şcoala mitologică. Sfintei Monastiri Neamţu. L.”. 256 p. p. nr. Marcu. Tipogr. Nicolae Neaga. Arad. 445446. Ed. 520521. 80 p. în col. în româneşte de Ion Totoiu. 1300. Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. Studiu istoriccritic. RT 56/1943. 332333.. Marcu. a IIa. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. «Seria Teologică». 436437. 582584. colecţia Biserica bănăţeană. «Seria Teologică». Marcu.”.”. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. Sibiu. Grigorie T. RT 1112/1946. Sibiu. Grigorie T. dr.. Marcu. Iosef Höfer. Trembela. „Pan. vol.. „Hendrik Willem von Loon. «Cărţile Vieţii».. p... 340 p. „Preot Marin PopaNemoiu. Grigorie T. RT 5-6/1942. 1941. VIII + 274 p.. trad. Episcopiei ortodoxe române. 1946. RT 910/1944.56 1289. Marcu. Tipogr. RT 12/1946. Ζωη. 1945. Patriarhul României. Tipogr. 1941. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. „P.. Enciclopediei ortodoxe române. dr. Grigorie T. dr. dr. V. „Protopop dr. (dintre cari 8 p. p. 1941. profesor la Academia Teologică «Andreiană». 373374. „Preot dr. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. RT 1112/1940. Sfintei Monastiri Neamţu. 1290. Timişoara. Tipogr. Cluj. 1304. dr. 1946.”. Craiova. „Prot. 150153. Marcu. 72 p. Marcu. ilustraţii religioase în culori). 1299. Tipogr. Diecezană. 113114. 1946. Grigorie T. 1940. 255257. dr. 498. Marcu. Apostol Pavel. Sofron Vlad.. Herder & Co. 1291. Despre cei mici din vremea veche. dr. Pentru cei mici din vremea noastră. 600 + 440 + 494 p. „Noul Testament dela Cluj.”. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive.”. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. RT 1112/1940. „Matthias Joseph Scheeben.

Grigorie T. 350. The New American Library. pp. Cărţilor bisericeşti. The Dead Sea scrolls. Marcu. dr. „Preot dr. herausgegeben von Siegfried Wagner. Grigorie T. Marcu. Introducere. Treasure of Qumran. Grigorie T. 208 p. cu prilejul unui centenar”. Leopold Klotz. + XXII”.”. „Cecil Roth. ed. 121122. Ed. MCMLXVI. To problima tis glossis tou Iisou. 258 p. Brownlee”. 1320. Biblia în Ortodoxie. 1324.. Grigorie. 1312. 1934. New York. 1936. 348349. „Şi totuşi. XIV + 128 p. Cluj. Bucureşti. Marcu. Marcu. RT 78/1941. Ed. War Petrus in Rom?.. Powell Davies. Qui est Jésu Christ?. Cernăuţi.. 1313. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. Vasile Gheorghiu. 1323. Cartea românească. Marcu. pp. RT 3-4/1934. 1956. 112. Vasile Vasilache. The meaning of the Dead Sea scrolls. Grigorie. 1730. 164177.. 764765. 1321. 383. Marcu. pp. Ed. „Pr. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. RT 56/1935.. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. Marcu. Grigorie T. 349350. „Ernst von Dobschütz. „Bibel und Qumran.. RT 56/1942. pp.”. p. „Lectura biblică şi comentarul”. Westdeutscher Luterverlag.”.”.”. Grigorie T. pp. „Karl Heussi. 1933. Die Bibel im Leben der Völker. pp. „Lacordaire. „A. MA 46/1970. Grigorie T. pp. p. Marcu. pp. 144 p. RT 1112/1938. The Westminister Press. 174176. Marcu. colecţia «A Mentor Book». „Evanghelia lui Toma”.. 1314.. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. Marcu. 509511. 1322. 1310. 514516. RT 56/1935. Introducere şi comentar. autorului. pp. MA 910/1957. Grigorie T. RT 78/1938. The documents that shed a brilliant new light on christianity. 94 p. W. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft. 1309. pp. Marcu. Grigorie T. Witten. 1317. 568 p. 1316. Grigorie T. 1318... A new historical approach. Grigorie T. Grigorie T. Grigorie T. „Protosincel dr. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Haralambie Rovenţa. cu o prefaţă de William H. Grigorie.”. 1319. 164 p. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. Tipogr. Grigorie T. Sfintei Monastiri Neamţu. Gr.. „Dr. 222232. Marcu. p. Grigorie T. RT 1112/1938. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. (la secţiunea Cronica) 1307. pp. 100 p. 70 p. RT 12/1936. 351. Marcu. Prologul Evangheliei a patra. 98103. 116120) şi 56 (p. 1968. Gotha. MA 46/1970.. dr. RT 56/1936. RT 34 (pp. pp. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti. 1311. Câteva note. 213) / 1934. Marcu. MA 46/1970. Grigorie T. Sofron Vlad. 1306. Marcu. 170 p. Grigorie T. 206 p. traducere şi comentar. a doua. 1939. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”. . Ed.. 1965. RT 12/1942. MA 46/1970. Atinai. Berlin.”. 516518. p. 1942. 265266. profesor în Cluj. 1938. 1308. W. Chicago. 265.”. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului. pp.. RT 56/1935. Marcu. Marcu. studiu criticexegetic. My story of the Dead Sea scrolls. 299300. Marcu. pp. Universala.. „Piatra fundamentală dela Tübingen. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.. 1934. Norton et company inc. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. „Isus în teologie. p. Philadelphia. Paris. VI + 232 p.. Bucureşti. RT 12/1943. 1938. 375. format 17 x 24 cm”.57 1305. p. şi 16 clişee în afară de text”. dr. Flammarion. 1315. Tipogr. 1937. RT 1112/1938. RT 4/1938. Marcu.”. + 11 reproduceri. Grigorie. Marcu. 1325. IV + 48 + 368 p. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. Marcu. „Sterie Diamandi..

1345. „Luc. 657680. Marcu. pp. MA 13/1967.. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. Grigorie T. Victor Vlăduceanu. Grigorie T. pp. 1341. 275286. MA 67/1967. dr. dr. prof. pp. Marcu. 842. prof.”. 1331. MA 1112/1970. 519534. dr. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. „Prot. H. dr. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. Marcu. pr. Marcu. MA 13/1961. dr.. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. Grigorie T. Marcu. dr. 1960. prof. dr. dr. prof. MA 79/1977.. 1963. MA 78/1960. Ed. Grigorie T. Grigorie. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”. 1329. prof. 631641. pp. Marcu. Grigorie T. prof. Marcu. pr. „Exegeza în pastoraţie”. prof. prof. prof. Grigorie T. Marcu. 351352. 216 p. 23 o problemă de critică a textului origial”. pr. 9 18. Grigorie T. 2649. MA 46/1970. 272277. prof. 1328. Marcu. Grigorie. pp. Grigorie T. prof.. Gütersloh. 2836. pp. 1334. 484498. „Duminica sinteză biblicteologică”. Grigorie T. Grigorie T. dr.. 1346. Sander. pr. Grigorie T. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. 484515. pp. engleză de Emilie T.. + numeroase reproduceri. Marcu. prof. relatările lucanice din FA 16. Grollenberg. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr. trad. pp.. prof. 1344. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. pr. MA 78/1968. MA 912/1962. Marcu. 199 p. XIV + 310 p. pr. pp. Theology of the Dead Sea scrolls. Marcu.. MA 46/1966. dr. ed. 480490. pr. 1343. pp. Grigorie T.. 1349. pp. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”.. dr. 1348. pr. 1336. Grigorie T.. MA 12/1964. dr. MA 46/1968. Grigorie T.. Kleiner Bildatlas zur Bibel. pp. 449468. MA 910/1963. Grigorie T. 1335.. 1339. 1342. 1337. MA 12/1973. Marcu. „Helmer Ringgren. MA 1112/1965. pr.. prof. Grigorie T. 856863. (unde apare recenzia?) 1330. 24 şi locurile paralele”. 19”. 1327. dr. 267278. 1947. MA 1112/1963. „Părintele Profesor dr. prof. Timişoara. 19.. pp. pp. Grigorie T. pp. pr. 1333. MA 12/1956. pp. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. ST 56/1965. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. dr. pr. pr. dr. prof. pr. MA 1-2/1960. pp. Marcu.. 1327. Grigorie T. Fortress Press. suedeză în lb. pr. vers. pr. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”. 836856. pr. pr. 1338. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. Curţii regale. pr. Marcu. 1332. The faith of Qumran. dr. Grigorie T. pp. dr. MA 910/1960.”. 1347. Gerd Mohn. pp. 664676.. MA 46/1976. Marcu. dr. dr. pp. pp. . Marcu.58 1326.. Grigorie T. 252272. prof. pp. dr. Concordanţă biblică antisectară. 140141. 141144. 815822. Marcu. Marcu. 1340. prof. Marcu. Grigorie.. Grigorie T. pr. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. dr. Philadelphia. pp. „Elemente de eclesiologie paulină”. 2835. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. pr. Marcu.. Marcu. Vasile Gheorghiu”. din lb. dr.. pr. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. MA 13/1965. Marcu. Marcu. prof. MA 78/1962. germană de Hermann Eising. prof.

Sibiu. dr. Tipogr. Göttingen. Istoria vremurilor nou testamentare. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. Grigorie. Grigorie. Marcu. prof. prof. pp. pp. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. Le jour de la SainteCène. pp. 29 p. Arhidiecezană. pr. 5. 1366. prof. Marcu. Marcu. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. Sibiu. Grigorie. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. MA 36/1962. prof. „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. Ghiauroff. 711716. dr. 1361. „Tradiţia în Biblie”. Introducere.. MA 79/1979. pr. dr. 1946.. prof. dr. Grigorie T. dr.. pr. pr. prof. 1940. Grigorie T. pr. novis curis elaboraverunt D. Arhidiecezană. Lés Éditions du Cerf. 1939. pp. prof. Grigorie T. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. Vandenhoeck & Ruprecht. ST 34/1960. Marcu. 469470. MA 13/1963. Editio vicesima tertia. pr. Marcu. „Părintele Profesor dr. Marcu. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf.. 1944. prof. pp. „Joachim Jeremias. Marcu. 4573.. 1956”. 1355. 1371. Marcu. pr. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. pr. pr. 1949. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. Grigorie. 307308. Pavel către Tit. dr. Sibiu. 126 p. 1352. Arhidiecezană. pr. Arhidiecezană. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. Grigorie T. prof. 420428. prof. 584588. dr. Antropologia paulină. Marcu. pr. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. Sibiu. dr. pr. Tipogr. 1356. 1947. Marcu. pp. „Prof. 394399. pr. Marcu. Marcu. prof. pp. Grigorie. 1354. dr. Clement de Ohrida» din Sofia. prof. 331367. Epistola Sf. Dr. dr. MA 78/1959. MB 46/1972. pr. dr. prof. 1370. dr. pr. Fragmentul Muratori. Grigorie T. Marcu. Grigorie. prof. 16 p. 185194. Grigorie. Marcu. N. dr. pr. 1368. pr. 1364. Saul din Tars.. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. MA 68/1964. 139161. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. prof. MA 78/1958. Marcu. Marcu. 1365. 1358. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. 26 p. 514521. Marcu.59 1350. O ştiinţă nouă. Tipogr. Ap. pr. Marcu. ST 56/1958. Grigorie T.. Stuttgart. Erwin Nestle et D. 1363. Arhidiecezană. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. dr. dr. pp. Grigorie T. Marcu. 653648. Grigorie. Paris. text şi comentar. 1353. Tipogr.. Sibiu. dr. Grigorie T. pp. dr. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). pr. t II (XXVIII). (popularizare) 1360. 335 p. dr. dr. MA 56/1958. Tipogr. dr. pp. pp. pp.. Grigorie. Grigorie. 1362. Marcu. pp. 26 p. 2).” 1369. Unde este şi unde nu este Hristos?. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. ST 910/1958. Grigorie. 1357. O 3/1961. prof. 1359. Sibiu.. 1351. prof. 240261. prof. pr. pr. pp. MA 1112/1966. 110 + 672 p. Marcu. 506530. pp. dr. Marcu. 47 p. prof. prof. Arhidiecezană. prof. dr. Chr. Eberhard Nestle. dr. pr. MA 34/1959. Dr.”. 1372.. . 1941. Grigorie T. prof. prof. Grigorie T. 204212. Kurt Aland DD. Grigorie. Grigorie. Tipogr. MA 34/1959. Marcu. pr. „Ephesus redivivus. 1367.

Grigorie. pr. 1388. Marcu. pp. Kohlhammer. 1390. ST 56/1968. Ed. dr. Grigorie. pp. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. vol. pr. Grigorie. Grigorie. W. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. pr. 1379. 406415. 2652. prof. Grigorie T. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. 197216. prof. pp. Grigorie T. prof. 1384. Pavel şi Sf. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. 319343... pr. 356367. V. pp. Ap. pp. pp. . prot. Marcu. 345363. Grigorie. pp. Marcu. prof. pr. ST 56/1951. Marcu. T. 149-160. Grigorie. 605618. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. pp. Marcu. Marcu. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. pp. prof. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. (cu bibliografie) 1397. MA 12/1957.. (cu bibliografie) 1374. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. pr. ST 34/1955. 1373. Ioan Gură de Aur”. ST 78/1951. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. Grigorie. prof. pr. prot. „Mens divinior. Grigorie. Grigorie. Marcu. pr. 1380. O comparaţie între Sf. Marcu. ST 34/1952. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. 782812. pr. Grigorie T. prof. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. Grigorie. pr. 126136. 1387. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. pp. Grigorie. pr. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. „O mică odisee apostolică”. Marcu. Grigorie. prof. 727729. fasc. 1391. Apostol Pavel”. Marcu. „Sfânta Scriptură în limba română”. Marcu. 2125. pp. pp. T. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. pr. dr. prot. „Consideraţii asupra Noului Testament”. pp. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. MO 10-12/1962. Marcu. 468469.. 417429. prof. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. MA 56/1958. Gr. 522532. 1376. MO 3-4/1957. 617624. pr. Marcu. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”.. MA 1112/1959. MB 78/1962. 1394. 365394.. pr. ST 34/1956. MA 910/1957. ST 910/1973. O 3/1957. dr. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. 1389. Scripturi. 322. Marcu. 202215. O 23/1954. MB 34/1959. (cu bibliografie) 1396. prof. 1378. prof. Marcu. pr. Grigorie. prof. dr. pp. prot. prof. 1382. (alegerea diaconilor. 5162. 3241. Marcu. prof. 1392. 1393. pr. Gr. pp. pr. Grigorie T. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. ST 12/1962. Marcu. Marcu. pp. ST 910/1957. Marcu. pp. Grigorie. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”.. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. pp. Marcu. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». prof. Marcu. Marcu. Grigorie. prof. 7 şi 8”. Stuttgart. MA 1112/1958. ST 12/1958. pp. Grigorie. MMS 57/1957. „Părţi proprii Sf. Marcu. MA 12/1956.60 19511952. „Gamaliel”. dr. pp. pp. Marcu. prof. dr. întemeiat de Gerhard Kittel. pr. 3951. ST 12/1957. prof. Sinodul Apostolic) 1386. editat de Gerhard Friedrich. prof. Grigorie. pp. prof. 583-596. prof. Gr. prof. 1395. 1385. 1377. pp. 145200 (156). pp. dr. prof. dr. ST 78/1974. prof. pr. pr. Marcu. 1383. pp. ST 12/1961. 429437. pp. 255259. Grigorie. pr. 1375. 1381. 830849. pp.

prof. 1399. prot. Melchisedec. pp. „Noua tipografie” O. 413428. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.. Melchisedec. BOR 2/XXXII. Grigorie. Mazilescu. Melchisedec. episcopul de Râmnic. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Florin Iancu. pp. diac.61 1398. Grigore. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1401. BOR 6/XXXII. Socec & co. pp. 40)?”.. pp. 1409. ST 56/1975. pp. MA 34/1958. 78. G. (probabil nu e ort. 294304. trad. Melchisedec. 1411. 1410. dogmatice şi morale. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. cl. engleză de Sanda I. 456471. Marcu. episcopul de Râmnic. pp. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. franceză de Roşca. Grigore. Explicarea Evangheliilor pt. Marcu. 1923. Nicolae. Mateescu. f. Bucureşti. Mazilescu. pp. 1415. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1926. a IIa secundară8. dr. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 94103. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. Ed. . a IIa secundară3. nr. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. deci.) 1405. episcopul de Râmnic. Ed. ?. prof. 1412. 201221. McDaniel. dr. vol. 1988. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 411421. Melchisedec. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. drd.. 1901. episcopul de Râmnic. Simeon. BOR 7/XXXII. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Pentru de. Bucureşti. 1404. BOR 4/XXXII. 152 p. Thüringer. prof. D. Parabole şi învăţături pentru cl. Simeon. 23 p. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. pp. Tipogr. 190201. 338348. Cugetarea Georgescu Delafras. 290297. Melchisedec. din lb. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. 1414. Mehedinţi. episcopul de Râmnic. din lb. Melchisedec.a. BOR 1/XXXII. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. episcopul de Râmnic. Erusalimul. 1413. R. episcopul de Râmnic. Melchisedec. Mehedinţi. pp. 1416. BOR 3/XXXII. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. Simeon. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. 1402. 697712. 1407. 1403. Mehedinţi. 1. 809831. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. W. BOR 8/XXXII. Alfred. 219 + VI p. BOR 5/XXXII. Grigorie. pp. Prima Biserică creştină. pp. McIntyre. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Mateiu. episcopul de Râmnic. 1406. Râmnicu-Sărat. 590596. 1408. „Modernă” Leon Suorene. MA 58/1957. 1400. 1532. Librăriei Socec & comp. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. Marx. RT 78/1933. Ed.. 174 p. 945957.Vâlcea. drd. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. GB 34/1975. 66 p. 1930. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. prot. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. trad.. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.

pp. pp. Moscova. pp. 1422. 1925. BOR 3/XXXI. 1425. 1431. 949953. 1424. 1985. Micle. Piteşti. Tipogr. 1430. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 10731081. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1427. arhiereu. episcopul de Roman. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 224247. 1435. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. Mihailovici. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1432. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. pp. Meletie. 366369. O 2/1980. Mihail. ierom. arhim. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. pp. arhiepiscop al Tesalonicului”. MA 1112/1971. Aurelia Bălan. 843850. Ioan Mircea. episcopul de Roman. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. Paul. + 4 hărţi”. 1418. Veniamin. BOR 2/XXXI. adunate de Fericitul Simeon. 1428. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Dicţionar al Noului Testament (AZ). Paul. MMS 10/1956.. Veniamin. pp. 11721179. 275298. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1272 p. „Preot dr. Cărţilor bisericeşti. . episcopul de Roman. BOR 1112/1973. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. 1434. 1950. BOR 5/XXXI. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1419. Melchisedec. BOR 4/XXXI. 10261038. 30 p. Mihăileanu. 118130. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 8/XXXI. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 1/XXXI. 1420. pr. Ed. episcopul de Roman. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. BOR 10/1916. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 470477. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei.62 1417. 165174. Melchisedec. Micle. pp. BOR 9/XXXI. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. BOR 12/XXXI. 652648. episcopul de Roman. Bucureşti. Mihail. Bucureşti. 576596. Melchisedec. 1916. bibl. 958960. normale şi secundare. EIBMBOR. 528 p. arhiereu. 105 p. M. 14341438. pp. prof. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. Autorului. 1423. pr. 1426. BOR 7/XXXI. BOR 10/XXXI. episcopul de Roman. arhiepiscop al Tesalonicului. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. a IIa. Meletie.”. Melchisedec. episcopul de Roman. pp. 12841298. 1421. (teol. 1433. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. pp. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. BOR 56/1986. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.) 1429. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Melchisedec. Melchisedec. Explicarea Evangheliilor pentru cl. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. „Biblia sau Cărţile Sf. pp. Melchisedec. Ioan Gură de Aur”. 12631267. BOR 11/XXXI. episcopul de Roman. pp.

Irineu. pp. pp. (exegeză) 1458. Irineu. BOR 1/1922. 12781289. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. (exegeză) 1438. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. pp. 11541167. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. (exegeză) 1459. Irineu. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. Irineu. Ion. (studiu extras din rev. Pavel (urmare din no. pp. pp. (teol. 81914)”. 1437. Mihălcescu. pp. 408419. Mihălcescu. 8)”.) 1454. (teol. 805819. BOR 3/1922. Apostol Pavel (urmare din no. 4963. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. biblică) . bibl. Irineu. BOR 7/1924. 609618. BOR 8/1923. (ist. 325331. 539552. BOR 4/1914. BOR 8/1914. BOR 10/1916. (teol. pp. 726739. bibl. 1903. Mihălcescu. (ist. 411415. bibl. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. Irineu.) 1457. 890893.. BOR 6/1923. 9/1915)”. Mihălcescu.) 1453. Mihălcescu. pp. Irineu. Irineu. „Doctrina Mântuitorului”. 1460. BOR 5/1922. Piteşti. Ion. BOR 7/1923. I. (exegeză) 1450. (introd. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. 194203. 161 p. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. I. biblică) 1440. BOR 3/1921. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. BOR 8/1915. dr. Mihălcescu. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. 1444.. Păstorul ortodox) 1443. Ed. pp. (exegeză) 1447. 500509. 494509. bibl. 179 p. Mihălcescu. pp. Irineu. Mihălcescu. 10/1916)”. Mihălcescu. BOR 9/1915. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 10371046. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. BOR 7/1922. Mihălcescu.) 1446. biblică) 1439. Mihălcescu. Mihălcescu. Explicarea evangheliilor duminicale pt. bibl.) 1456. Mihălcescu. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”.) 1441. BOR 8/1922. 814828. (ist.. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. I. pp..63 1436. (popularizare) 1463. Mihălcescu. pp. 12671284. BOR 5/1914. Mihălcescu. pp. Mihălcescu. biblică) 1461. pp. (exegeză) 1451. a IIIa de seminar. (ist. Mihălcescu. BOR 10/1915. 1907. Mihălcescu. (ist. Irineu. „Doctrina Mântuitorului”. BOR 12/1916.. Ioan. I. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. BOR 2/1902. exegeza patristica) 1448. Mihălcescu. I. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. Mihălcescu. 170176. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. Irineu. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. Irineu. pp. BOR 9/1914. Mihălcescu. BOR 11/1916. pp. Apostol Pavel”. Mihălcescu. Irineu. biblică şi apol. BOR 11/1915. 545554. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. pp. 14)”. 899911. Bucureşti. biblică) 1445. ?420. BOR 5/1915. pp. Irineu. pp.. Mihălcescu. BOR 6/1914. Mihălcescu. (ist. pp. Irineu. Irineu. Irineu. Irineu. Mihălcescu. pp. (teol. „Doctrina Mântuitorului”. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. „Doctrina Mântuitorului”. „Steaua magilor”. 347354. Gutenberg. Irineu. Mihălcescu. pp. biblică) 1462. 506514.) 1455. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. (teol. (exegeză) 1449. (ist. 167192. pp. 1442. (exegeză) 1452. pp. pp. Mihălcescu. 11091124. BOR 7/1914. bibl. Ap. cl. (teol. „Iudeii în Statul roman”. pp. 10581072. BOR 12/1915. Irineu. „Învierea lui Hristos”. Mihălcescu.

ST 34/1977. 1977. nr. Mihoc. Vasile. extras din rev. „Ecleziologia Noului Testament”.64 1464. pp. 1466. Troché. 107 p. a IV-a. colecţia «Initiations».”. Cugetarea.. O 4/1988. 124 p. „René Kieffer. Jésus livré aux historiens. Mihoc. pp. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. Emilian. traducere şi comentariu”. Mihălcescu-Târgovişteanu. arhiereu prof. pr. dr. 1975. 20)”. La vie des Évangiles. Nicolae. dr. pp. 442 p. MA 78/1981. Emilian. Vasile. Mircea.”. I. ST 56/1983. dr. pp. Initiation à la critique des textes. „Jerome MurphyO’Connor. 31 (1980). 1480. Biserică”. 1479. pp. 556558. Ein archäologischer Führer. Stăniloae) 1470.”. 84 p. The majority text and the original text of the New Testament. Mihoc. Mihoc. pr.. pp. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. Gugetarea. Mihălcescu-Târgovişteanu. din lb. 106 p. vol. (doctorat. I secundară. Bucureşti. pp. E. (doctorat) 1472. 8292. Vasile. 233248. „Et. asist. 393 p. (Iisus dat pe mîna istoricilor). Bucureşti. pr. 1478. asist. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. 118”. 1473. Bucureşti. Irineu. Ed. 240 p. nr. pp. pp. Vasile. Bucureşti. pr. în «Etudes théologiques et religieuses». Wilmington. Ion Constantinescu. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. „Tradiţie. Manual de religie pentru cl. asist. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. Boismard şi A. 558560. lect. 178182. prefaţă de pr. asist. (continuare) 1471. MA 46/1980. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. 910/1975. 579591”. în «The Bible Translator». 119 p. I a liceelor industriale de fete. MihălcescuTârgovişteanu. „M. pr. Vasile. ST 34/1983. 1981. Mihoc. asist. O 4/1982. pp. pp. a V-a. pr. 778779. Studiu introductiv. Mihoc. Bucureşti. asist. asist. prof. ameliorată) 1468. 1483. 779925. 1981. 329462. Mihoc. Vasile. Ed. 657659. Chiţescu. Introducere şi comentariu. Vasile. Ed. O 2/1983. Becoming human together. Mihoc. EIBMBOR. în «Foi et vie». Ioan A. 1474. MA 1012/1981. MA 78/1981. pr. Vasile. (Viaţa Evangheliilor. D. 5973. 503516. pp. Cugetarea. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). 764768. engleză de Ulrike von Puttkamer. Vasilescu. dr. pr. dr. Das Heilige Land. pr. Nicolae. Vasile. după Epistola către Evrei”. „Iisus Hristos Arhiereu. Vasile. (Devenind umani împreună). asist. Fee. Mihoc. pp. pp. Irineu. pr. pr. 1934?. „Pr. MA 13/1980. «Glasul Bisericii». „Jerome MurphyO’Connor. pp. manual pentru Seminariile teologice. 1938. . „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. Mihoc. Studiul Noului Testament. 654657. pp. 1465. Mihoc. Mihălţan. asist. nr. 1469. 4/1979. Vasile. 1482. asist. München-Zürich. arhiereu Irineu. pp. Vasile. Pavel către Galateni. 86 p. Cugetarea. I secundară. 1. 1980. MA 79/1980. Paris. Mihoc. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). Mihoc. Bucureşti. pr. MA 1112/1984. 107118”. MA 13/1977. nr. 1938. Scriptură. (Ţara Sfîntă. pentru cl. Cerf. „Gordon D. pr. asist. pp. MihălcescuCraioveanu. 1481. arhiereu prof. Irineu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. pr. asist. Ioan. a IIa a liceelor industriale. dr. 1477. Mihălţan. dr. lect. 1475. 4/1979. MA 46/1982. 1484. pr. pp. 1934?. „Epistola Sf.”. MA 46/1980. Un ghid arheologic). 411413. dr. arhiereu prof. „Preot prof. (ed. MA 79/1980. Iniţiere în critica textelor). Mihoc. Chiţescu. asist. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. pr. pp. 777778. (ed. 161298. Vasilescu. trad. Mihoc. Ap. Lamouille. asist. Ed. ameliorată) 1467.”. Vasile. Vasile. pr. 1476. 176199. V. asist.

2/1977. 327. dr. asist. Ed. pp. Vasile. 1505. Mohr Siebeck. „Samaritenii”. pp. pr. 1487. Vasile. pr. Vasile. dr. Transilvania. Atena. pp. ST 56/1973. Mihoc. dr. Mihoc. dr. Mihoc. 276 p. colectiv în curs de apariţie la Ed. pr. Mihoc. 144 p. Ioan”. pp. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. 1502. Biblic şi de Misiune al BOR. RT 4/1993. „Eshatologia paulină”. Vasile. Vasile. prep. Vasile. 1 7. 273285. prof. New York. rev. Mihoc. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. Sibiu. Mihoc. 1491. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Mihoc. dr. pr. Eparhială. 2638. dr. pp. „Fericiţi făcătorii de pace”. R ?/1994. „Creştinismul religia desăvârşită. Mihoc. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. Ed. pr. Mihoc. 2028. MA 13/1976. pr. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. 1488. 1503. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. colectiv. pr. 27 2. 1494. Vasile. pp. 10. drd. „Veselin Kesich. 1495. Sibiu. Roma. ? 1486. 1. 1992. RT 4/1993. prof. pp. pr. MA 46/1976. RT 34/1996. pp. Mihoc. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. 342. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. prof. Vasile. 104113. studiu în vol. 6. „Eshatologia paulină”. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. dr. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 1506. prof. pp. Vasile. pr. „S. 5069. pr. asist. Mihoc. prof. 7379. vol. Vasile. MB 13/1978. image of Christ: The Church and modern criticism. Sibiu. asist. Crestwood. Vasile. Mihoc. Mitropolitul Ardealului. Mihoc. în vol. 1504. 322342. prof. pp. Ed. dr. Vasile. Vasile. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. Iisus Hristos. în vol. 102113. 137159”. Vasile. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. 1996. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. Mihoc. Mihoc. pp. pr. Antonie Plămădeală. Vasile. 2000. dr. Vasile. Vasile. pp. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Vladimir’s Semiary Press. (doctorat) 1492. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. 1983. MA 1012/1980. Bucureşti. vol. Légasse. pr. (p. prof. pr. Mihoc. ST 12/1973. Vasile. Mihoc. drd. dr. 3344. pp. la împlinirea vârstei de 70 de ani. ? . 1490. 5274. 1497. ecumenism. Vasile. 129145. 5069. Tipogr. pr. prof. 341351. 99115. 1972. conf. 322342. Mihoc. 1507.65 1485. 1489. pp. asist. MA 79/1980. Mihoc. RT 3/1995. Mihoc. pr. TR 3941/1983. 13. pr. Instit. „«Casa Tatălui Meu». prof. The Gospel. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 1498. în «Revue théologique de Louvain». „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. 1997. 625632. MA 2/1989. 1493. Vasile. dr. pr. pr. pr. Studiu introductiv. pp. Biblie şi Teologie. Tübingen. Teologie. pp. asist. traducere şi comentariu. prof. ?/1995. 1501. St. 1999. 111”. Mihoc. prof. p. Vasile. Auslegung der Bibel. Mihoc. pr. RT 4/1998. Vasile. rezumat în franceză) 1499. dr. pp. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. prof. pp. dr. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor. Înalt Prea Sfinţitului dr. pp. pr. 1496. Mihoc. în vol. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. asist. prof. slujire. Daniel. dr. 18)”. „În legătură cu data naşterii Domnului”. 147150. pr. Abaţiei San Fuori. pp. pp. dr. pr. fasc. Sibiu. 17”. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses.”.

1522. dr. 2627. Tipogr. Militaru.sinteză biblică în versuri. pr. 1984.”. MB 79/1997. Vasile. 1995. dr. prof. Vasile. teză de doctorat. pr. Sibiu. . 287 p. 16481988”. „Studiul Noului Testament”. Vasile. 118124. pp. 105109. Vasile. 105109. „Preoţia după Noul Testament”. 5357. ? 1509. 224 p. Atena. 910/1973 şi în extras. Bucureşti. Mihoc. Vasiliadis. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. Ed. 1526. Divina zidire. pp. Mihoc. 139140. MA 910/1985. pr. 1516. Vasile. Mihoc. Nida. prof. (în limba greacă). „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. Vasile. 1988. Vasile. Ed. 1514. Mihoc. MA 12/1975. „Savvas Agouridis. pp. pr. GB 12/1990. Evanghelistul Ioan. pp. Introducere şi comentariu. 1517. pr. Bucureşti. pp. „Preot Ioan A. (popularizare) 1513. prof. rev. Vasile. Vasile. dr. prof. Mihoc. scop principal al căsătoriei”. în vol. Sibiu. Divina zidire . Ioan Teologul”. Karavidopoulos. Mihoc. dr. pp. Sinteză biblică în versuri. 1993. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. 1988. pp. Sibiu. Mihoc. pr. prof. pp. Mihoc. Vasile.66 1508. 1520. 1515. pp. 2839. Nashville/Camden/New York. Viorel. Functional equivalence in Bible translations. BOR 710/1989. pp. pp. Bucureşti. XIII + 528 p. Psaltirea în versuri. pr. Cărţilor bisericeşti. From one language to another. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. 176 p. prof. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. „Jean de Waard şi Eugene A. Mihoc. „Noul Testament de la Alba Iulia. pr. Mihoc. prof. Bucureşti. Militar. 1512. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”. Arad. 581592. 1521. (Dintro limbă în alta. (în limba greacă). MA 5/1989.”. pr. MA 46/1974. prof. Mihutiu. pr. 5059. 1985. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. pr. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. în vol. „Lumină din lumină”. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. 1523. Naşterea de prunci. pr. cl. prof. pr. Milea. MA 3/1989. Militaru. 336 p. 1518. Oastea Domnului. Galanis şi I. prof. Vasile. dr. Mihoc. Mihail. Tipogr. nr. P. Thomas Nelson Publishers. 254 p. MA 4/1989. Studii isagogice. 1510. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf. 1986. 2333. 1941. 446 p. prof. 5367. Diecezană. 1527. pr. SPC’K. 1987. 250262. pr. 65 p. Vasile. „Mireasa Mielului. 446 p. Vasile. Tesalonic. în «Glasul Bisericii». „Roger Beckwith. Procesul Mântuitorului. a IIIa. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. 12/1996. pp.”. pp. MA 4/1988. Mihoc. Ed. Mihoc. prof. Mihoc. 1973. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. Vasile. Vasile. drd.”. Mircea. pp. Carte de religie pt. Studiul Noului Testament”. 1993. Mihoc. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. Vasile. O 12/1997. 1524. Eparhială. MA 3/1990. Lumină din lumină. 1519. London. Ed. prof. 118120. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). 1525.”. 59 p. pp. Tipogr. 1933. elevii ortodocşi din şcoala primară. pr. pr. 118120. Sibiu. Transilvania. de P. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. Vasile. Vasile. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu).

358395. pr. pp. 176 p. (… μαθητης. O 1/1984. GB 78/1974. 910/1973) 1532. pp. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. 1555. 1973. 4154. Ioan. pp. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. Ion. Mircea. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. pr. Ioan. Ioan A.67 1528. Ioan. 191192 şi 199200. pp. Ap. Ioan. „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. Ioan. pp. pp. Introducere şi comentariu”. pp. GB 910/1975. 825841. 1551. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. Mircea. pr. pr. Introducere şi comentariu. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. în lumina Noului Testament”. 1553. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. 176198. 1972) o traducere «ecumenică»?”. dr. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». pr. pr. 6881. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. 175187. 1542. Mircea. Ioan A. pp. 910/1975) 1531. Ioan. Ioan. O 1/1983. Mircea. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. ST 910/1968. „De ce venerăm pe sfinţi?”.. Ioan A. Mircea. pr. Ioan. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. Mircea. BOR 34/1984. Ioan. 1033. (observaţii la trad. pp. (viaţa. Ioan. pp. Mircea. O 3/1986. pp. BOR 34/1983. Ioan. Ioan. O 2/1975. Ioan. Mircea. pp. 179198. pr. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. O 2/1990. Mircea. (doctorat. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. Ioan. pp. 1549. pr. 159167. O 3/1982. TOB Paris. 483496. „Epistola a doua a Sf. „Cele zece porunci. 1544. 8851053. pr. Mircea.. pr. pp. 9451027. 1552. 1529. „«Naşterea de sus»”. 58”. GB 910/1966. 100136. Mircea. Ioan. Mircea. pr. pr. Mircea. 1545. O 4/1987. 1535. pr. patristice şi cultice ortodoxe”. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. Ioan. Mircea. 1541. Ioan. pp. Mircea. Mircea. ST 34/1969. pr. pp. pp. ST 78/1971. Mircea. „Nebunii pentru Hristos”. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. (introducere şi comentariu) 1540. Ioan. 654665. pr. Ioan. pp. pp. 682705. ST 12/1972. 83 p. Mircea. pr. O 1/1980. pp. extras din Glasul Bisericii. Bucureşti. ST 78/1970. GB 78/1972. Ioan. 754765. 1548. pp. 1537. Petru. Mircea. pp. Bucium ortodox 24/1944. Ioan. Petru”. Ioan. pr. „Idoli sau icoane sfinte?”. Ioan. pp. preoţia duh a mirenilor) 1550. Mircea. „Epistola întâi a Sf. pp. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. pr. „Apostolatul după Noul Testament”. BOR 1112/1983. 1533. Mircea. Bucureşti. GB 910/1973. (doctorat) 1530. 184200. 1536. sf. pr. Mircea. pr. Mărturii biblice. „Hristos este pacea noastră”. 1539. Petru. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. Ap. Ioan. pr. pr. 821830. O 1/1982. O 2/1981. 671680. pr. moartea. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. 1538. 2444. 316337. pr. 1546. BOR 56/1979. 2959. Mircea. Mircea. Mircea.. „Îndumnezeirea credinciosului. Mircea. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II. 520. Mircea.) . Mircea. pr. 1975. pp. 547564. Ap. pr. αποστολος) 1534. pp. 4761. ST 34/1982. moaşte) 1554. 1547. (extras din Glasul Bisericii. 1543. pr.

dr. Texte scripturistice şi patristice. pr. Preoţii”. RT 12/1943. Ioan. 140141. Iustin. 1940. Nicolae. Dicţionar al Noului Testament AZ. 1955. pp. Moisescu. prof. 1561. Ed. 1574. Alexandru Aţerek. Lyon. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. 10/1931)”. Glasul Bucovinei. Nicolae. Göttingen. Ed. Tipogr. dr. „Johannes Hewaldt. 750762. 1578. 1557. pp. mitropolit Athanasie. 1995. dr. prof. Mircea. pp. Nicolae. 125 p. Moisescu. C ?. Lovrov. 1579. V. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. Moisescu.. 444446. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. pp. 72100. MA 78/1960. 169185.. 128 p. V. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. magistrand I. BOR 11/1931. Glasul Bucovinei. pp. BOR 2/1928. 123 p. prof. diac. Moisescu. Ap. 1569.68 1556. (extras din Candela 19391941) 1577. 1570. Biblic şi de Misiune al BOR. dr. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. Iaşi. Curţii regale. Viaţa şi operile Sf. Hellenische Weltanschauung. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. Radu şi Gala Galaction”. Mironescu. ?. Activitatea Sf. 1942. (licenţă) 1571. BOR 10/1931. Harisma. Centrului mitropolitan Oltenia. dr. după Sf. 1936. pp. prof. 1572. (popularizare) 1567. mitropolit Athanasie. Ed. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. „Biblia şi cosmonauţii”. Justin. 116238. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. p. George. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. „Noul Testament. Arad. Mironescu. 1559. după Farrar. dr. O 1/1955. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). Cernăuţi. p. (în anexă Idem. 1941”. pp. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. Iustin. 1560. 704709. N. Kultus und Evangelium. 1573. Tipogr. Moisescu. Iustin. . Iustin. Sibiu. 1558. Moisescu. 1946. Mladin. diac. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 19261927”. pp. 1900. prof. Apocalipsa. „Patr. Moisescu. Bucureşti. Nicolae. 659660. prof. pp. Arhidiecezană. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. „Ernst Lohmeyer. Moisescu. p. 1942. 1984. 1942. L’Ascèse dans Saint Paul. 52-74. Cernăuţi. Ioan. MO 46/1954. pr. Bucuresci. prof. traducere părintelui Grigorie. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Mănăstirii Neamţu. note şi comentariu. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. RT 910/1941. 1562. prof. prof. Nicodim. „Léon Bouvet. Ioan D.”. 1563. Mladin. Iustin. Ioan Hrisostom”. Tipogr. 62 p. pp. Mladin.. Tipogr. 527 p. 9197. 1564. 480 p. dr. (mică concordanţă) 1568. 1942. diac. diac. (1939. Ed. Mircea. diac. Craiova. 209-233. Justin. Tipogr. Moisescu. ST 12/1955. RT 12/1943. 111118.”. Wien. 1941”. dr. Justin. 43 p. 225 p. Mladin. 101 p. Ed. MO 1-3/1954. RT 12/1943. pp. prof. 1941). Mironescu. Moisescu. pp. după Faptele Apostolilor”. magistrand Ioan. Gheorghe I. Mladin. 137. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. 1566.. BOR 1112/1941. 623625. pp. Istitutului biblic al BOR. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Ap. prof. Iustin. 1565. Pavel în Atena. pr. Ed. Cernăuţi. dr. Despre pace şi muncă. 15 p. C ?. 6492. Introducere. Instit. trad. 1576. Moisescu. Mircea. Pavel.) 1575. 1942. 185 p. Mladin. Bucureşti. 79 p. (1944/1945). 60107. pr. 1634. Mircea. Faptele Apostolilor 17. mitropolit Athanasie.

„Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”. GB 12/1981. Ilie. pr. „Din preocupările biblice ale Fer. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. Ilie. 1592. MA 34/1984.69 1580. 1588. Ilie. Moldovan. Ed. 1908. Moraru. pr. (interpretările textelor) 1593. Al. pp. Moldovan. 6277. Augustin”. (referat. MB 13/1993. pp. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. pp. Virgil. O 2/1979. 2023. 233 p. Molin. 129150. pp. Cântarea Cântărilor. Cîntarea Cîntărilor. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. pr. Moldovanu. Moraru. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. pp. 1943. „Milenarismul”. Ilie. Justin. Eugen. Moraru. O 1/1977. Bucureşti. Eugen. 1590. MB 13/1972. conf. 623630. 1123. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. 6”. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. prof. 138 p. 215229. Ilie. Moisescu. pr. Casa şcoalelor. . 1634)”. Moldovan. Lascarov. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. 469491. Moisescu. pp. Versuri. 1991?. pr. Minerva. Alexandru. „Preoţia în epoca apostolică”. Moldovan. ST 78/1951. prof. 1529 mai 1988. Alexandru. 242262. pr. prof. pp. pp. 94 p. pp. Corneliu. C ?/1946. 1602. Lascarov. Ap. conf. Moraru. Moldovan. Moldovan. Ilie. drd. 311. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. pp. Bucureşti. 157172. III. Concordanţă a Noului Testament. 1594. Eugen. la Kirchberg) 1597. Ilie D. 4772. XVIII. 1600. pp. pr. 1589. 668685. prof. MA 56/1983. prof. conf. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. 1603. prof. univ. conf. drd. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. Moldovan. 1583. ST 3/1989. pr. conf. 1596. Al. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. Moldovan. 1591. (predici) 1586.. pr. MA 910/1965. drd. O 2/1980. Tiraspol. conf. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. pp. Morar. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. 647659. pr. Corneliu. drd. 175185. BOR 12/1978. pr. pp. pp. pr. dr. 268293. după Epistola a IIa către Corinteni. Ilie. 1601. prof. Ed. conf. dr. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. Ilie. MA 1012/1982. drd. pp. ST 34/1967. 1585. O 2/1982. Apa cea vie Fragmente evanghelice. 1582. pp. 1932. 45262. 398416. Moisiu.. 32 p. Bucureşti. 1604. pr. dr. Nicolae. Moisiu. Eugen. pp. pp. 1584. Ilie. 423450. MA 4/1988. Justin. Moldovan. Fabrica de imprimare ofset. 1595. Moldovan. Moisiu. MB 1112/1962. Moldovan. 1215. O 3/1982. pp. 1587. Prelucrare în versuri după Biblie. Moldovan. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. Alexandru. Moldovan. 1599. Ed. 1581. 1598. conf. MA 1/1987. diac. pp. 297306. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. 132134. 1 IV. pp. Cărţile bisericeşti. O 3/1980.

70 1605. Dimitriade.. drd. magistrand Iancu. Moruşca. 607611. drd. Cluj. pp. 100112)... (conferinţă) 1628.. pr. Moşoiu. . Bucureşti. Nicodem. 249250. G. Moruşca. 258. 1621. 123135. P. 1620. N. Herder. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. Moraru. pp. 124 p. pp. „Solidaritatea umană după Sf. 910 (315321) / 1934.. magistrand Iancu. 8390. drd. L. 200. Dicţionar al Noului Testament. P. pp. RT 67/1924. Moraru. 1618. Univ. studiu biblic) 1631. prof. pp. p. Moruşca. Eugen. 1608. 1929. de Iosif Liensberger. 1623. Eugen.. pr. Edmund Kalt. Descoperiri ulterioare”. 78 p.”. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”. 1616. 1630.. 1988”. I.. „Arheologia biblică. Eparhiei. Milano. Bucureşti. Eugen. 1907. 129132. pp. Freiburg im Breisgau. ahim. ST 6/1988. 100 p. arhim. Goldner. Nicodem. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. Moscovici.. pr. L. Muntean. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. Cluj. factor esenţial în realizarea păcii”. Munteanu. 1625.”. pr. 349. Iaşi. XIV + 148 p. MMS 56/1958. Moruşca. 78 (220233). arhid. p. „Porunca iubirii caritatea creştină”. Tipogr. 1626. pp. Iaşi.a. Eparhiei. InterVarsity Press. 17 nov 1988) 1611. „La Biblia aveva ragione. „Tatăl nostru. Moruşca. 394409. P. Eugen. 1614. p. RT 67/1924. Mihai. pr. 158 p. P. „Al. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). Tipogr. 1627. RT 34 (pp. „La Iordan. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. Tipogr. Moruşca. Galaţi. 430442. „Fecioara Maria”. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. 1609. dr. pr. 1607.”. de dr. 262264. pr.”. MB 1012/1993. Moraru. Cluj.. Ioseph Linckenberger. 1613. ST 910/1959. Studiu introductiv. Eugen. pp. Eparhiei ortodoxe-române. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. 336. pr. 1924. pr.. 1619. Munteanu. 3. (predică de Crăciun) 1629. The New Testament Theology. „Pr. de Adriana Lăzărescu). 1995. RT 89/1924. L. drd. Moraru.. Vasile. 56 (184190). pp. V. Cuza”. pr. Eugen. 1317)”. dr. RT 4/1995. Freiburg. 503513. P.”. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). „Sabatino Moscati. pp. p. 1610. Tipogr. Munteanu. 374 p. 1606. RT 1011/1925. 1984. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. pr. 1939. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. EIBMBOR. Ed. P. RT 56/1921. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament). p. Moscovici. Meridiane. drd. Scriptură. 255256. pr. 165167. 1982. Ed. Muntean. 159160. H. (predică) 1612. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. pp. de dr. 19 p. pr. Policarp. RT 1/1924. P. Studii de lexicologie biblică. RT 3/1927. dr. 373 p. 1923. pp. arhim. 2022. Pe drumul desăvârşirii creştine. Munteanu. 69. RT 12/1924. MA 34/1985. ST 910/1983. MA 34/1983. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. pp. 166168.”. „Congresul biblic”. 1617. Moruşca. 65 p.”. 38 p. 1064 p. ST 78/1983. Cristian. RT 3/1999. f. Moraru. prof. „Manuscrisele de la Marea Moartă. 663679. 1615. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. pp. MA 78/1983. 199. (trad. 1622. Moraru. Ioan Mircea. (despre sfinţenie.”. Muntean. drd. pp. 1624. MB 13/1994. Vechi imperii ale Orientului. de Ioan Peter Kasteren. 168 p. Moruşca. „Donald Guthrie. 528 p. prof. Munteanu. Teodor C. Tipogr. G. P. Moruşca.. Meditaţie (Mat. Muntean. G. 1938. pp.

„Preot dr. S. 246 p. Negoiţă. 1943. 16 p. 256 p. dr. Munteanu. pr.. cl. Ed. Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. p.”. dr. pr. a IVa primară.”. N(eaga). 1644. 1638.. p. 1937. p. Carte de religie ortodoxă pt. M. L. Munteanu.. Cluj. N(eaga). I primară. 27 p. N. Niculescu & co. G.. Eparhiei ortodoxe-române.”.”. Cluj.. Simion. 1636. G. Tipogr. 62 p.”. RT 78/1942. 1652. Cluj. Regele după Vechiul Testament.. 1932. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 375. p. pp. Ion Goron. Cluj. N(eaga). 1941. prof. 1936”. Episcopiei Ortodoxe Române. Episcopiei Ortodoxe. 141 p. Munteanu. RT 78/1942. „Dr. pp.. Episcopiei ortodoxe. profesor. a IIIa primară. Mureşan. 1645. 72. Studii biblice VI. L. Eparhiei ortodoxe-române. Ciudin. L. Smotrici. RT 12/1932. RT 12/1932. p. 184 p. dr.. Bucureşti. T. 1637. cl. prof. 430436. N. „Preot dr.. pp. 2: Habiru Evreii?. 7273. Cluj. 1941. dr. G. pp. 72 p. Episcopiei Ortodoxe. Bucureşti. Munteanu. 24 p. Episcopiei Ortodoxe Române. 28 p. cl. Predica de pe munte. 1655. Cluj. prof. N(eaga). 471. Ed. 1634. 241. 271. pr.. 470471. Zeno. dr.. 1941. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. 1932. cl.”. C. Ed.71 1632. Episcopiei Ortodoxe. Mureşanu. Munteanu. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. 72 p. prof.”. 57 p. pr. Negoiţă. Ed. 339 p. Fl. Pentateuhul în faţa criticei moderne. N(icolae). 492. 1650. prof. Munteanu. de diacon dr. RT 78/1942. Ed. p. pp. „Pr. „Sabbathul Vechiului Testament. .. prof.. 1941.căderea protopărinţilor în păcat . studiu introductiv. licenţiat în litere. Episcopiei Ortodoxe Române. N. 1937. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. Cluj. N(eaga). autorului). studiu exegetic. pr. „I. MB 5/1988..studiu exegetic. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”. N(eaga). 1940. Geneza. p. N(eaga). 32 p. 1649.. Iaşi. 1940. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament. dr. Zeno. Ed. C. 62 p. prof. G. 1653. dr. 1945.. 248 p. pp. Carte de religie ortodoxă pt. Munteanu. N. (Ed. dr. N(icolae). L. 1639. 1941. G. L. Cluj. 1656. f. Paradisul biblic . Cluj. Studii biblice IV. Negoiţă”. „Preot dr. G. pr. Carte de religie ortodoxă pt. 80 p. 1648. pr. Ed. T. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. 1937. Munteanu. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. 1643. „Dr. Munteanu. Bucureşti. Bucureşti. 148 p. 1941.. Viaţa Sfinţilor Apostoli. N(icolae). 1940. prof. Cluj. 1939. Vechiul Testament şi Creştinismul. Mureşan. (extras din Renaşterea) 1641. L. Episcopiei Ortodoxe Române.”. pr. Carte de religie ortodoxă pt. Munteanu.. G. 1942. RT 2/1938. Cluj. RT 6/1937. dr. pr. N. L. Ed. Cluj. 252 p. 1935. 1642.”. pr. Bucureşti. Negoiţă. 1640. a IIa primară. Muşătescu. N(eaga). N(eaga). Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate.. Vechiul Testament şi Pentateuhul. Fl. T. Cluj. RT 12/1936. N(icolae). G. RT 5/1941.a. El.. Fl. Cluj. N. RT 12/1937. 47 p. prof. ST 78/1951. T. „Preot N. Tipogr. L. de preotul Petre Chiricuţă. 1524. G. RT 12/1936. Înainte de Hristos. L.. 375376. Mureşan. Tipogr. dr. Tipogr. Eparhială. N. L. Munteanu. MB 46/1995. 7088.. (licenţă) 1646. pp. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. pr. 1647. (popularizare) 1633. 1635. 1651. Studii biblice V. Bucureşti. dr. Munteanu. 376. 1654. „Dr. 7677. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum.

. 1670. 1662. 1965”. Arhidiecezană... Neaga.. 1661. Nicolae. „Dicţionar ebraicromân. Tipogr. Psalmii (în limba bulgară). MA 34/1972. 311. Markowski. „Artur Weiser. 255. pp. Diecezană. Bucureşti. „N. 252. Neaga. 1961”. (non vidi) 1664.”.. trad. 1963. 1933. N. „Albrecht Alt. GB 12/1967. N. N. dr..”. N. fasc. p. RT 78/1933.”. Manuscrisele de la Qumran. Atena. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. 3. 9798. 6970. „Bettex (F. fasc. „Atanasios P. 522 p. „Prof. „A. 84-86. Mendel P.”. Sofia. de pr. 1964. 261 p. (în Biblioteca biblică.. 1985”. 102 p. pp. MB 13/1965. dr. Robert. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient. „Sf. 1938. Naghiu. MMS 56/1966. Ed.. Sibiu. Mendel. I. 2) 1666. 566567. pp. Berlin. Viena. pp. Feuillet. N. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”.. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht.”. MMS 56/1966. 369370. 1669. dr.. N. 32 p. II . Studiu după textul ebraic şi LXX. Constantin. N. Neaga. 1943”. RT 12/1934. Gîndirea hitită în texte. GB 34/1967.. N. dr. MO 12/1965. pp. ed. Nicolae. pp.72 1657.”.. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. I. N. Les sages d’Israel.. Iosif E. N. Bucureşti.. N. Das Christuszeugniss des Alten Testaments. Nicolae. I şi II. 1935. 1663. Iosif E. „Arhim. 169 p. I şi II (în limba bulgară). dr. autorului. RT 1-2/1936. „A. 420422. 1964.”. Neaga.. 75 p. N. Wischer. MMS 910/1965. a IIa. Sofia. Neaga. 6869. N. N. 1986. Piatra Neamţ. 360 p. 1676. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. Neaga. Salonic. Ed. RT 34/1943. Vom Roten Meer zum See Genezareth. S. 1967. Cernăuţi. Göttingen. Neaga. univ. 1673. 1957”. (în Biblioteca biblică. Neaga.. pp. p. M. Neaga. Altes Testament. Neaga. 438 p. Iustin Suciu. 786. Neaga. 1965. pp. Cugetarea. BOR 1/1906. Vechiul Testament în gândirea românească. 1677. pp. 1965”. 316317. 122123.”. Bucureşti.. p. „Preot dr. Nicolae.. RT 1/1944. 31 p. Hastupis.. p. N. dr. MA 4/1987.”. Sacrificiile Vechiului Testament. pp. Dubarle.1943. „Dr. 1942.). I . Scriptură ca izvor al moralei creştine”. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. dr.. 19 p. I. pp. Das Buch der zwölf Propheten. diac. 1938) 1671. T. 381382. 58. p. 860 p. Mircea Chialda. Mihălcescu şi pr. 1678. pp. Arad. N. Schiwaroff. nr. Neaga. Naghiu. 1658. dr. Profetul Daniel despre Hristos. 1680. Ciudin. în Probleme şi fapte ortodoxe. Paris. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. Neaga. pp. Tipogr. pp. pp. 121139. Sibiu. Neaga. 1659. Berlin. 1665.”. 303304. Nicolae. Neaga. „W. MB 1012/1969. MO 34/1965. Einleitung in die Heilige Schrift. Neaga. 1667. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. MA 3/1987. 1679. RT 1112/1938. din Telegraful român. 163164. 1674. A. RT 1/1944. N. p. 1672. Neaga.. 290 p. RT 78/1942.”.”. 112114. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. „Preot dr. N. 311 + 556 p. 1675. Caransebeş. 1941. icon. dr. 1963. prof. pp. N. Minunea. Berlin. N. 375377. 1933... Ioan Negoiţă. „Hans Bardtke. Neaga. nr.1942. „Biblia în româneşte”. Tipogr. 1668. Vladimir Prelipcean. 115 p. dr. Nazarie. Arhidiecezană. „Ernst Kutsch. 68. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. 481496. ZollikonZürich. Ermineutica biblică.

27-175.. „Dimitrie Coravu. Sibiu. (non vidi) 1692. N. „Vechiul Testament în româneşte”. 386 p. 1973. N. pr. Curcubeul (Gen. pp. N. Neaga. N. N. Atena. pr.. pp. 1944. 1933. Neaga. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. pp. 1961”. 1707. London. 1. 815. MB 1012/1992. 252. . 340341. Hristos în Vechiul Testament. Nicolae. Neaga. Paris. MMS 1112/1973.. Nicolae.. Atena. N. „Noul Testament”. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. Jean. Nicolae. 1697. 1. p. N. Nicolae.73 1681. prof. 1944. 1689. p. Tipogr. 13) şi 24 (24) / 1935. pp. Neaga. prof. p. pp. dr. Nicolae. Neaga. „Cântarea Cântărilor. Neaga. Tatăl nostru. «Buletinul studiilor biblice». dr. 1974”. „Otto Eissfeld. Atena. pr. 202204. Neaga. „Ludwig Dennefeld”. prof. 352 p. Neaga. pr. MB 13/1966. N. 1684. 7. MA 1112/1958. „V. 591. 5 (iunie)”. „«Buletinul studiilor biblice». Neaga. Deut. 1685. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. Însemnări pe marginea textelor mesianice. pp. vol. dr. MMS 34/1975. MB 1012/1992. tom. N. 182. dr. pp. dr. 1979... MA 46/1963. pr. Arhidiecezană. Neaga. pp. 1961. MMS 912/1976. vol. (Seria teologică. Nicolae.. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. 5358. Siotis. p. IV. Neaga. 1691. 13. Arhidiecezană. p. 8. VIII. „Hristos în Vechiul Testament. 1694. Neaga. MB 712/1961. N. Neaga. IX. dr. 1317). La vie de Moïse. vol. „«Buletinul studiilor biblice». pr. pr. 1929. MA 58/1957. 793794. 592. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. MA 13/1981. Neaga. Neaga. tom. Neaga. MB 12/1959. p. II. Cântarea lui Moise. 1698. 149 p. 49 p. Neaga. „Danielou.. prof. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi. „Pe urmele Istoriei sfinte”. Arhidiecezană. Neaga. dr. Sibiu. tom. N. Neaga. Sibiu. N. 1688. 168169. 1702. dr. MB 13/1965.. pr. Nicolae. 1690. pp. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. TR 5657/1928. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. Neaga. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. pr. „Constantin Chiricescu. dr. 904905. MB 13/1965. istoricoteologic şi ermineutic. RT 1/1929. N. tom. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη).. prof. pp. pp.. prof. prof.. N. „Valerian Zaharia. Valoarea socială a Vechiului Testament. Vellas. 1693. prof. „Markos A. 1959”. Nicolae.. 20 p.. dr. Neaga. 1687. pr. Nicolae. Nicolae. p. Neaga. 1974”. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. 1682. Arhidiecezană. MMS 1012/1957. Atena. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”.”. 2. pr. Oradea. 4552. 251252. 3335.”. „«The Bible translator». 1704. Neaga. Neaga.. prof. Neaga.”. Atena. 27) 1695. Manuscrisele de la Marea Moartă. 1968. M. MB 13/1965. 1955. Contribuţii la exegeza cărţii”. 580581. pr. nr. nr. vol. 2. prof. Sibiu. 182. N. 18631929”. pr. pp.. 130 p. MB 79/1957. MO 10-12/1955. XX (1943-1944). Tipogr. 1700. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”. Tipogr. dr. „Abisinia în epoca veche”. Neaga. N. 1 din 1976. prof.. MA 58/1957. pp. 1701. prof. 1705. 1699. Atena. 1683. Neaga. prof. 251. Studiu filologic. nr. Atena. „«Buletinul studiilor biblice». pr. MMS 910/1970. dr. 1957”. N. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. 291309. dr. 884. TR 23 (pp. dr. 32. 1703. pp. 1706. Tipogr. pp. 1021. 678-679. 1686.”. „Savas Aguridis. 346 p. pp. nr.

1955. p. 388 p. 1725. 496 p. 686687. 1711. 1726. prof. Krämer”. dr. prof. Der Prophet Jeremia. Nicolae. dr. pr. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. 1716. 145147. 1991. 1720. Hans Berg. pp. prof. Neaga. Nicolae. 1955.”. 1727. pr. dr. Nicolae. Rudolf. Neaga. 1955. pr. MA 89/1967. prof. pp. p. prof. prof. Nicolae. Neaga. prof. prof. MA 12/1964.”. p. pp. Neaga. pp. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. pr. Nicolae. 1713. 465467. prof. MB 13/1958. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). MB 46/1994. pr. Freiburg im Breisgau. MB 56/1962. 1732. Lexicon al limbii biblice.. Neaga. 649652. prof. dr. pp. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. Nicolae. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. pr. pp. dr. pr. Neaga. 1968”. 1721. Neaga. 1956. pr. übersetzt und erklärt. Tübingen. prof. Moscova. pp. 920922. „Dr. jur. Nicolae. Nicolae. pr. RT 4/1937. dr. Neaga. Neaga. MMS 912/1971. Nicolae. Neaga. pp.”. RT 2/1999. MA 12/1959. de dr. pp. 1729. Neaga. pp. „Biblia Hebraica. pr. pr. 1952”. Tübingen. MO 1112/1977. ebraice. „Cîntările biblice. 1717. pr. 894898. de W. Neaga. Nicolae.”. prof. dr. 1728. RT 710/1936. Nicolae. Deuteronomium. New York Oxford. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). pr. 314 p. H. dr. pr. dr. dr. Berlin. pp. Berlin. 564-568. 158. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. 159. 1952. pp. „Dr. dr. prof. Nicolae. Paris. 159. „Chary Th. 1709. dr. pr. dr. 1724. pp. de Artur Weiser. pr. 1955. MB 79/1957. pr. p. MMS 56/1958. 270 de ani de la tipărirea ei”. prof. Neaga. Salonic. Glaube und Geschichte im alten Testament. 3341. prof.“. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. 8688. prof. 314 p. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. Neaga. Nicolae. 1718. „Allmen I. I. „Cinstirea Bibliei”. pr. „Damianos Doikos. MA 34/1984. „dr. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. un mesaj de viaţă şi de pace”. pp. 814815. Nicolae. 1719. 505518. dr. 1715. Neaga. dr. Nicolae. pp. MA 78/1963. prof. 1955”. 142143. dr. dr. pp. Neaga.”. Nicolae. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. pr. Neaga. 1723. MO 7-8/1957. Nicolae. Neaga. MMS 12/1958. Kosac. Hans Berg. prof. Nicolae. dr. dr. RT 1112/1938. 1710. pp. Paris. prof. pp. dr. 564 p. Berlin. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. 235. „Atitudinea Sf. prof. „Artur Weiser. „Cântările biblice”. Karl Fr. Stuttgart. I. MMS 1112/1958. pp. Neaga.74 1708. vol. „Biblia de la Bucureşti. Nicolae.. Nicolae. Neaga. 227 p. 167174. 1777 p. dr. Neaga. pr. 1731. 1954. prof. prof.”. 1971. 1955.”. pr. prof. MMS 912/1959. Nicolae. 285 p. 1722. 1712. pp.”. MA 78/1960. dr. 100 p. Neaga. dr. 495500. RT 2/1993. pr. „Biblia. Berlin. 513524. dr. Vocabulaire biblique. pp. MB 79/1957. Neaga. Nicolae. 181198. Nicolae. . pr. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. 1714. MB 79/1957. prof. Was sagt die Bibel?. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. Geneza. Nicolae. 338 p. MMS 1112/1973.. 613. Neaga. Neaga. pr. prof. 3238. dr. 2537. 633638. pr. 1730. Nicolae. 263266.

MMS 89/1957. Amusin. prof. 1751. 1741. pr. Manuscrisele de la Marea Moartă. prof. „Frumuseţea iubirii de oameni. 1993”. 277 p. dr. Timişoara. dr. MA 4/1986. Neaga. dr. RT 4/1994. prof. Orizonturi biblice”. Neaga. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. 157 p. „Gerhard Rad. pp. Neaga. dr. prof. MB 79/1997. p. Neukirchen. Berlin. pp. Nicolae. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. dr. 1745. dr. 95 p. 1747. Iisus Hristos. dr. Geografia fizică a Palestinei biblice. pr. MB 13/1991. „Istoria timpurilor vechi testamentare. prof. pp. Nicolae. 161 p. MB 5/1987. prof. 1972. 237238. 610-612. pp. Neaga. Berlin. 369377. 1957. prof. pp. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. 1758. prof. Pentateuhul. 390 p. dr. pp. MA 34/1971. MB 1112/1990. „Ioan Brânzei. MB 6/1987. Nicolae. 1738. pp.”. pp. pr.”. pr. 262274. „Eshatologie creştină”. pp. Nicolae. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. pp. MMS 78/1974.”. Nicolae. pr.”. dr. „Eugen Dorcescu. pr. Neaga. prof. Nicolae. 103104. pr. prof. prof. pr. pr. EIBMBOR. Nicolae. prof. RT 3/1993. pp. pr. pp. pp. Nicolae. dr. GB 23/1989. . Gramatica limbii ebraice vechi. MB 79/1957. „IPS Bartolomeu Anania. 569574. dr. prof. 1990. Tübingen. Neaga. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. Neaga. 300 p. 1997. Neaga. „Împărăţia păcii (Isaia 2. Neaga. Göttingen. 123. 1755. pp. Das Buch Hiob. 1752. Herbert Kosak. MA 56/1972. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. dr. MA 56/1959. Nicolae. 1744. dr. 1750. dr. Neaga. pr. 1736. Psalmii în versuri. MA 910/1964. Nicolae. Bucureşti. Nicolae. 1955. prof. dr.”. Israel… . prof. 723-725. Das erste Buch Mose. dr. 157. Nicolae. MA 78/1983. MO 34/1963. pr. „dr. dr. prof. dr. 1956. Nicolae. Atena. pr. Nicolae. 1742. 3237. Nicolae. prof.”. Neaga. 1952. Neaga. prof. „Ion Bria. pr. „G. dr. 1749.”. D. Nicolae. Neaga. 347360. Chişinău. MO 9-10/1958. 1019. 1740. 1748. 606613. „Ezechiel. Neaga. 642643. Neaga. dr. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. Nicolae. Atena. prof. Neaga. de Artur Weiser. 1734.”. 1522. prof. pp. pr. MB 13/1993. dr. Neaga. pr. pp. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). 1978. Neaga. 245246. pp. prof. 3134. prof. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. „Einleitung in das Alte Testament. Timişoara. 1746. Nicolae. prof. pp. 1994”. pr. Bucureşti. 1743. dr. Nicolae. prof. MA 78/1961. pr. Nicolae. Neaga. (Introducere în Vechiul Testament). 277279. übersetzt und erklärt. 1753. Neaga. MA 1/1958. 102 p. 9596. Nicolae. 1754. „File din Biblie. 1963. 401414.”. Nicolae. pr.”. Neaga. dr. 1757. Nicolae. Nicolae. pp. „În fluxul fericirii psalmul 118”. pr. 813. de Walter Zimmerli. pr. Bucureşti. 100 p. Neaga. 390 p. 1737. pr. MA 13/1982. 1739. MMS 34/1959. Neaga. theol. (în greceşte). dr. p.”. Hölscher. „Ilie Ikonomos. dr. Neaga. „I. prof. 6070. pp. 4)”. 381402. „Ilie Iconomos. pp. pp. MA 46/1981. pr. Neaga. 456458. pr. pr. Neaga. 119121. 1735. 372 p. pr. 152153. prof. dr. Nicolae. 304 p. 1980. 1756. Nicolae. Moise şi epoca sa”.75 1733. 1992. pp. pp. MO 7-8/1958.

prof. dr. pr. pp.”. MA 910/1959. pp. pp. 1777. Nicolae. MMS 912/1959. 1768. pp. dr. pp. Neaga. pp. pr. prof. Mulhouse. dr. Neaga. 155. pr. dr. pr. 1780. dr. Sfântul Apostol Pavel. 416 p. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”. 527 p.76 1759. pr. dr. 1783. 2832. pr.”. lui Ieremia) 1761. MB 34/1985. Neaga. pp. 351392. Nicolae. 1996. Nicolae.”. 1984. 1762. pr.F. pr. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”.”. Nicolae. Nicolae. „Poezia Vechiului Testament”. MB 46/1974. dr. 822. 625. 693703. pr. 1994. Neaga. pr. 467 p. prof. dr. prof. 1967. 521522. 1940. Nicolae. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. pp. prof. MMS 78/1971. Sabin Verzan. dr. dr. MA 12/1983. Nicolae. . Bucureşti. „Mared Sous. MO 1-2/1957. Nicolae. de Damian Doikos. pr. Nicolae. pr. pp. prof. La Genèse. 1766. Neaga. 9-13. MB 46/1970. MB 13/1996. prof. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 276 p. p. dr. Ioan Mircea.”. 1969. pr. pp. pr. 1767. Salonic. Nicolae. 1975. pr. „Mica Biblie. Neaga. 385 p. prof. 652654. Neaga. pr. Neaga. 103104. prof. 1782. Neaga. dr. dr. Nicolae. pr. dr. prof. Mircea. Nicolae. „Pasca biblică ebraică. 264. „Pr. 1769. 519530. 1774. Neaga. prof. Neaga. pp. „Nam venit să stric legea!”. 1781. „Klagelieder. MB 712/1960. 83 p. MA 12/1962. pp. 375 p. pp. Neaga. Ioan A. Nicolae. 336 p. de Artur Weiser”. Le Nouveau Testament. 1765. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. pr. „Pr. Neaga. dr. Dicţionar al Noului Testament. Neaga. pr. Introducere şi comentar. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. 1779. (d. pr. prof. dr. dr. 1770. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. pr. Nicolae. dr. 105 p.”. MB 79/1995. 658691. 142143. pp. MA 34/1960. „Pr. „La Bible et le dialogue oecuménique. Nicolae. dr. pp. Nicolae. MA 13/1982. Nicolae. Salvator. 1760. „Pr. pp. la plâng. prof. 1968. EIBMBOR. 1773. prof. 105107. pr. MB 13/1997. Nicolae. dr. 1772. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. dr. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. MA 5/1989. übersetzt und erklärt. pp. dr. p. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. dr. MB 78/1962. 183201. Sabin Verzan. 1778. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. pp. 121140. Neaga. MB 46/1973. prof. Neaga. prof. dr. Bucureşti. 212220. CastermanParisTournai. Neaga. pr. Nicolae. tipărit cu binecuvântarea P. 123128. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. pp. Bucureşti. La Bible d’Alexandrie. 1972. Göttingen. pr. dr.”.”. prof. Nicolae. Nicolae. pp. MA 910/1961. 1958. „Pe linia păcii universale (Isaia 11. Nicolae. Bucureşti. dr. traduite par René Visarion. MB 79/1977. prof. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. „Margueritte Harl. Neaga. 1764. 111 p. 724. Neaga. 299318. Nicolae.”. (com. Neaga. ?. Neaga. 149150. dr. 3952. Bucureşti. Neaga. prof. 1986. 6-9)”. p. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. pp. prof. pr. Patriarh Iustin. prof. prof. Neaga. Nicolae. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. prof. Neaga. MB 12/1990. MB 910/1990. Paris. ?. dr. Ed. prof. MMS 12/1972. prof. Paştele evreiesc) 1775. 1771. 1776. Nicolae. Neaga. „Pacea în viziunea profeţilor”. Paris. MA 910/1958.

pr. 1793. 1954”. 420421. pr. dr. dr. Salonic. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. MMS 78/1970. pp. RT 4/1995. dr. Neaga. 159. 139141. dr. dr. prof. 1956”. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. „Psalmii. Baldimbre. periodical for the assistance of Bible translators. istorice. KaraVidopoulos. Neaga. dr. Neaga. pr. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. 1785. G. 1803. de Petros Vassiliadis. Scriptura şi Tradiţia. 119120. 613 p. prof. 757763. MB 1012/1979. introducere şi comentariu. MMS 79/1977. . teologice. dr. prof. pr. pp. MA 1012/1981. ermineutice. MMS 34/1958. 257261. Nicolae. 1802. Vasile Mihoc. MA 13/1961. cap. 1792. prof. p. 1796. Nicolae. Nicolae. 1794. pr. prof. Neaga. Neaga. Neaga. 1804. Neaga. Agouridis. „Sabin Verzan. Neaga. 1995. prof. de D. MB 13/1958. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. 1805. pp. pr. Nicolae. 1806. MB 13/1994.F. p. dr. Neaga. pr. Ejner. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. „Septuaginta”. Neaga. Nicolae. prof. dr. „Primatul dreptăţii”. Neaga. Ed. Neaga. Atena. 237. Neaga. „Profetul Isaia. „Preot Dorel Man. 313 p. Nicolae. 1786. 1807. prof. MA 35/1964. pp. pp. MA 910/1983. prof. Nicolae. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. pp. prof. 110 p. de Petros Vassiliadis”. Nicolae. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. pr. dr. Nicolae. prof. ian. Cluj. Neaga. p. prof. Neaga. 1993. Neaga. dr. Neaga. pr. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). MB 79/1980. 1979”. 1808. MA 46/1970. 1789. prof. p. 1799. „S. pr. pp. 1975.: Apocalipsa lui Ioan. 415420. „Proorocul Iona”. Nicolae. prof. Nicolae. 590594. Nicolae. Nicolae. 256 p. 1956”. Nicolae. „Skydsgaard K. pp. prof. p. 462. Budapest. Nicolae. PS Episcop Damaschin Coravu. MB 13/1958. prof. Neaga. pp. Maica Domnului. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. dr.”. dr. Nicolae. 547554. dr. Bucureşti.”. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. 1787. 1800. Neaga. MB 13/1958. dr. Neaga. London. dr.”. 1976”. nr. an VIII. dr. 605606. „Szent Biblia. pp. 1957”. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. MB 79/1973. „The Bible translator.77 1784. Nicolae. 195209. pr. 195217. prof. „Tatăl nostru”. prof. MB 79/1957. 458463. ş. Nicolae. dr. dr. 172173. pr. prof. pr. Neaga. MMS 56/1976. Nicolae. Neaga. 1798. pp. Doikos. Nicolae. pr. dr. pp. pp. prof. pr. Neaga. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. Neaga. pp. dr. dr. 1797. pp. pr. MMS 12/1976. pr. Berlin. Patriarh Justin. MB 56/1990. 3758. 180 p. dr.. 1974. Atena. pr. pr. „Sentimentul vieţii”. MB 1012/1991. A. probleme filologice. „Sulurile de la Marea Moartă. Nicolae. de Geza Vermeş. Neaga. I. prof. prof. 185186. pp. Nicolae. 1788. dr. Bucureşti. Nicolae. 1795. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. MA 34/1983. 236. 1990. pr. „The Bible translator. dr. RT 2/1994. prof.”. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. pr. pr. 624. 133138. 16. MA 78/1984. 1791. 1801. RT 1/1997.a. pr. 1. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. chipul femeii în Noul Testament. 710. Nicolae. prof. p. 1790. 236. pp. Galitis. pp. 3747. pr. Nicolae. pp. prof. 619. ianuarie. pr.

. prof. . 1954. N. prof. 1960. 376377. pr. 1974”. „Vulgata”. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”. RT 1/1994. Neaga. Zürich. 875876.78 1809. pr. prof.. Bucureşti. prof. LXXXVIII + 994 p. pp. H. MO 12/1973. pr. + 20 p.. dr. pp. Nicolae. 334. Tipogr. 2738. 1922. 1953. prof. prof. pr. MA 910/1966. poem liricdramatic. [vol. pr. prof. 715716. Vameşii. pp. dr. 332333. „Alexander Sperber. planşe + 1 hartă”. dr. prof. 502525. Neaga. Neaga. Krauss. pp. Atena. MMS 12/1960. Neaga. pp. 1820. 1819. în vol. Neaga. pr. „Gândirea babiloniană în texte. 151 p.. Nicolae. dr. pp. 1818. pr. Neaga. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. pp.”. prof. „Hans Heinrich Schmid. pp. prof. Neaga.. Neaga. prof. Neaga. „Radu Cârneci. 1822. 200 p. Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. Weiser. pp. „«The Bible translator». Nicolae. Bardke.. Neaga. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). pr.”. P. prof. prof. Gutersloh. Nicolae. 287290. N. prof. pp. pr. pp. (L’Ancien Testament dans L’Église). pp. 1825. „Universul social al păcii”. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). pp.”. dr. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. 394 p. pr.”. pp. „A. prof. Nicolae. MO 34/1976. pr. Neaga. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. N. pr. Neaga. Neaga. pr. dr. Neaga. Neukirchen. Neaga. 1817. Ed. I. I 289 p. „H. Berlin. prof. N. MA 910/1985. 275287. 1827. Nicolae. MMS 56/1963. Eparhială. 572580. pr. 1956”.. MMS 57/1957. 6266. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. Grollenberg. MMS 56/1963. p. MMS 910/1964. pr. 1829.. 151 p. prof. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. Nicolae. pp. „Verheissung. GB 12/1963. MA 910/1971. Nicolae. MMS 912/1960. 1823. N. dr.”. pr. 1962”. 176 p. Neaga. 1814. pp. pp. Neaga. pr. Baumgärtel. Kleiner Bildatlas zur Bibel. Bucureşti. Neuchatel. Sibiu. Neaga. MMS 78/1961. Nicolae. nr. prof. pp. „Luc. 920. 10.. 333334. 1831. Cântarea Cântărilor. 2334. pp. 692. O 2/1976. I. O 2/1956. de Fr. Psalmii (Psalmen). 1960. The Bible in aramaic. N. Nicolae. pp. 1812. 1811. J. II 217 p. MMS 912/1960. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. 186194. Nicolae. E. prof. N. grupării «Ο Αρθος της Ζωης». Neaga. „Un mare biblicist ortodox: I. 528529. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. pp. „Amsler S. „Stergios Sakkos. 2 (aprilie 1959)]”. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. 1828. Neaga. 692695. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. Dr. 1960. Die Handschriftenfunde am TotenMeer. MO 910/1975. 485489. 1821. Neaga. pp. pr.. Nicolae. pr. prof. Neaga. pr. pr. 781785. 1830. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. 1826. N. „H. MO 910/1973. Neaga. N. Vechiul Testament în Biserică. MMS 56/1963. 1816. tom. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. 1988. 1824. prof. GB 45/1989. pp. 574590. 187188. Neaga. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. Bratsiotis”. prof. Nicolae. Nicolae. 1973. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. MA 46/1965. Berlin.”. 1813. dr. Leiden. 470479. pr. Göttingen. 1971”. Nicolae. prof.. 1975. pr. MA 78/1969. vol. 1832. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. pr. prof. Elliger. 274 p. (Făgăduinţa..

dr. pr. Neaga. Neaga. ST 910/1971. pp. 616620. GB 910/1960. „Vasile Tarnavschi”. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. Tipogr. 586594. p. 1834. Neaga. N. 1936. N. 520. Neaga. Tipogr. pr. RT 1112/1938. 742752. pp. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Neaga. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. 1961. dr. trad ec a B. MMS 56/1963. Grigorie T.”. prof. 93 p. prof. Atena”. Αθηναι (Atena). N. P. Miron Cristea. Sibiu. 1850. „Antisemitism biblic”. Introducere în monoloagele lui Ieremia. RT 4/1937.. 1851. prof. Neaga. 1854. Nicolae. Neaga. RT 9/1938. 1936. 1841. Bucureşti. 308 p. pp. Neaga. factor al ecumenismului”.. prof. 1938”. Nicolae. 1848. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. dr. 1943”. Bucureşti. Nicolae. O 1/1979. pp. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. Neaga. pr. pp. 156159. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. „I. dr. Neaga. pr.. Neaga. 418. dr. 1852. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. Beek. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. N. GB 910/1972. 865872. Nicolae. 1846. RT 11-12/1934. 10061008. Bratsiotis. Nicolae. Bucureşti. etc) 1842. . RT 56/1944. prof. A. Atena. 1847. „N. Patriarhul României. pr. Nicolae. N. Sf. 1938. P. cu aprobarea Sfântului Sinod. Bucureşti. dr. RT 4/1939.. N.. N. dr. p. 40-44. 1836. 133 p. 284. Papadopulos ş. N. Neaga.”. Patriarhia Română. 1844. Aguridis. vol. pp. 1936”. Atena. «Buletinul studiilor biblice». Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. prof. pp. Nicolae. Paris. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». pp. 1837. tom 1. N.”. Tübingen. 1939. MA 1012/1980. prof. MMS 912/1960. Diecezană. prof. 334. dr. prof. prof. prof. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. prof. 133145. Neaga. pp. Neaga. RT 12/1935. Bucureşti. prof. „Sfânta Scriptură. 3. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. Vinul în Vechiul Testament. pp. Neaga. dr. 1853.. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. Neaga. Cluj. Neaga. p. pp. Arhidiecezană. Scriban. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. Neaga. trad. 1943”. „Jean Danielou. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. „Arhim. „I. dr. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. GB 912/1978. Bratsiotis. pr. Neaga. RT 56/1944. pr. „M. Pentateuhul. (Biblia temei de unitate. pp. MMS 56/1963. 1843. p.. XII (1935-1936). pr. dr. „Psaltirea proorocului şi împăratului David….. Neaga. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. 1838. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim.a. prof.79 1833. pp.. prof. „Vechiul Testament. pp. Nicolae. Nicolae şi Marcu. 1957. 1973.”. 1845. 412415. 1938”. Regele tuturor românilor. 10 p. 22 p. iunie 1972. 1959. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. Nicolae. pp. prof. 1840. dr. 283284. Neaga. P. prof. 179180. dr. prof. pr.. prof. 8188. 334. 10951096. Institutul Biblic. dr. prof. RT 1/1937.. 1839. 1849. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1835. nr. PopescuMălăeşti. „S.”. 96 p. pp. Nicolae. 695696. Nicolae. N. 122 p. prof. ST 910/1954. prof. I. Nicolae. 4042. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. prof. Sibiu. Neaga.

RT 78/1939. Neaga. 6879. Mircea Chialda. p. RT 12/1929. „Înalt Prea Sf. Schildenberger. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. ”. dr. 1940”. 1877. 1856. 1862. 1865. 1871. prof. prof. pp.. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. Munteanu. Sibiu. MB 1112/1959. 1868. Nicolae. Nicolae. 1958“. „Orientul antic. „Arhiv orientálni. 289290. Neaga. Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von . Nicolae. RT 58/1940. prof. „Preot I. 5 (220225). prof. Profetul Avacum. Freiburg im Breisgau. Nicolae. „Facerea comentată de . Introducere. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. Tipogr. Arhidiecezană. 33. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”.. Neaga. Neaga. pp. 308. 1112. 220221.. Nicolae. Facerea . profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Atena. pp. „Dr. Scurte note explicative. Nicolae. Neaga. „Dr. Bonn. pp. 659 p. Nicolae. RT 910/1929. pp. p. prof. 1941. 1838.”. 93101). 60 p.”. prof. Iudeii şi românii. Herder & Co. 64 p. 1863. I. Paradisul biblic. Arhidiecezană. dr. dr. Neaga. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. 216217. Berlin”. 1859. Sibiu. pp. 1937. dr. 1929. MA 34/1957. 1860. „Helmer Ringgren. Diecezană. dr. dr. Mircea Chialda. 9 (378386). nr. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). 1864. Nicolae. pp. Praga. MB 12/1960. prof. 87 p. 1946. Neaga. Neaga. „Dr. N. „Dr. Neaga. Neaga. Nicolae. „P. dr. Nicolae. Cernăuţi. dr. pp. Tipogr. Hempel I. RT 12/1929. 1938”. F. Arhidiecezană. prof. Atena. . RT 1112/1946. G. prof. 1011 (449452). 1940. Nicolae. prof.. 446447. Neaga. prof. 230231. Neaga. prof. dr. Nicolae. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. 478. Nicolae.”. Neaga.text şi scurte note explicative. 386. 1867. pp. RT 1112/1938. RT 2/1944. prof. dr. 1940”. „Limbi orientale de interes biblic”.”. profesor universitar. Cluj. pp. 1870. profesor la Facultatea de Teologie. Sibiu. p. 26 p. Nicolae. 1873. Importanţa Vechiului Testament. preotulrege din Salem.. Albright. PopescuMălăeşti. 265266.”. prof. Ebed Iahve. 32) 1876. 255 p. 12 (5258). „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. Caransebeş. dr. 1857. Tübingen. nr. Heft 1/4 . 78 (323329). „Panaiot I. Cernăuţi. „Dr. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”.. pp. RT 910/1941. RT 5/1939. Nicolae. 124 p. RT 78/1942. dr. 1861. 1869. „Eclesiastul. „Isidor Onciul (18341897)”. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. de prof. I (1929)”. Vladimir Prelipcean. MA 58/1957. Neaga. „Preotul Vladimir Prelipcean.1942/43. 617618.. profesor la Universitatea din Atena. traducere şi comentar. p. TR 2526/1940. Neaga. dr. RT 23 (pp. L. MA 78/1959. 539541. prof. pp. Tipogr. 1878. 7-255. 387. dr. 337339. 6 (251255). hrsg. N. Caransebeş. Scurte note explicative”. Neaga. Nicolae. 1945. 1872. W. RT 34/1944.80 1855. RT 6/1939. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. dr. pp. Neaga. 236 p. Melhisedec. pp. Nicolae. Neaga. dr. Bratsiotis. Nicolae. XXI (1944-1945). 1945. 1942. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. dr. „Meinrad Schumpp. Neaga. Neaga. dr.. prof. (Seria teologică. prof. 1934. Nicolae. prof. 1874. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». „Biblia şi intelectualii. Neaga. dr. N. Braţiotis. Neaga. 1938. RT 34/1942. prof. dr. 1112 (568573) / 1940. prof. Cernăuţi. prof. pp. Nicolae Colan”. pp. Nicolae. Nicolae. Eclesiastul. 4 (160169). (extras din RT/1939-1941) 1875. 369. prof. 100 p. Bucureşti.”. doctor în teologie. 494495. dr. prof. 150151. Neaga.”. 1866. 1858. Tipogr.. 12 (487496) / 1939. 1941. p. 518519. Neaga. prof. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. I.

51-58. 146147. Neaga.. 1882. partea I. RT 1112/1944. I. N. Lopuhin. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. N. MA 12/1956. RT 11/1929. Neaga. Tipogr. prof. N. Nicolae. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. „Kittel. Munteanu. Sibiu. „Meditaţii la Psalmul 50.. profesor. Neaga. Nicolae. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. prof. MA 12/1956. 1901. RT 12/1929. 1930. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). MA 1-2/1957.. Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Neaga. pp. Arad. RT 12/1929. Bucureşti. 1896.. prof. p. prof. prof. N.81 1879. prof. trad. 1929. Neaga. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. Bardke. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. Neaga. 386. RT 910/1929. Neaga. N. p. . 308309. 584 p. p. 1893. RT 1011/1932. Tipogr. Istoria biblică. dr.. V (1929).”. de I. PiatraNeamţ. RT 56/1929. 6)”. Neaga. London. 340.. N. G. prof. Neaga. RT 12/1930. 1886. Atena. 1891. Neaga. „Einleitung in das Alte Testament. (non vidi) 1898. 25. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. 1928”. par L. 1930. „Christentum und Wissenschaft (V. pp. 1897. P. Neaga. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament). Neaga. 396.. Atena. „A. Sibiu. 1880. 1954.”. pp. prof. + 2 tabele”. N. de pr. de A. tom I. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. 24) şi 1314 (34) / 1933. 1929”. „W. Neaga. RT 34/1930. 1932. Bratiotis. RT 11/1929. 1881. 151153. contribuţie la istoria textului de I. L. Craiova. 1928”. N. 170. 53 p. ed. Sakellarios. N. prof. p. Rost. Gh. Nicolae. prof.”. pp. Neaga. 1889. TR 78/1932. Dennefeld.. RT 12/1929. 752 p. Psalmii. de dr. p. Neaga. N. 387 p. pp. 387. 1884. Neaga. p. Neaga. p.contribuţie la lămurirea unor texte. 1929”. 168 p. 210211. pp. N. RT 12/1930. 1956. prof. ilustrată. 1929. 176 p.. de Otto Eissfeldt.”. nr. N. vol.”. Nicolae. „Coranul şi Vechiul Testament”. „Einleitung in das Alte Testament. O. 1894. Tipogr. prof. 1883. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. 1890. prof. ştiinţiific şi biblic.. 145. prof. Arhidiecezană. I. în Omagiu IPS Nicolae. p. prof. Mendel. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . 1899. prof.. VIII (1931-1932).. pp. 31 p. Arhidiecezană. 1934. E. Nicolae. 233-247. RT 12/1929. p. Neaga. P. p. Ghia. 1929”. Nic. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. „Studiul Vechiului Testament”. prof. RT 34/1936. 1900. pp. Neaga. prof. 1895. Freiburg. 153157. prof.. RT 12/1929. Neaga. „Dicţionar românebraic. prof. prof. p. 1903. pp. 2 articolul lui L. N.. 1929”. Neaga. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). 1929”. N. Sibiu. TR 1112 (pp. 519. Arhidiecezană. Neaga. Oesterley. 387. „Le Messianisme. RT 78/1930. 1944. prof. 1887. de Toma Gherasimescu. 1885. N. 1888.. Goettsberger. N. de Patriarhul Nicodim. 386. Vechiul Testament. Paris. Roman. Neaga. pp. 186. Nicolae. N. prof. prof. P.. prof. Tübingen. 131132. 1932”. The Book of Proverbs. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. 352353. 31 p. „H. Neaga. prof.. Cluj. Berlin. 1902. «Ramuri»... 1892. 1929. Neaga. de M. 63 p. N. 354. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”.

IV. Neaga. VII (1930-1931). 38. 1926. 48 p. prof. 1910. 1922. Neaga. Nicolae. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. 1948. peuple de Dieu. „Histoire d’Israel. Nicolae. pp. prof. text şi comentar”. 89 p. p. prof. pp. Tipogr. prof. pp. prot. pp. I. Kraemer. prof. Neaga. Sibiu. Neaga. Tipogr. III. Monogenismul biblic. Nicolae. 1. 1925.(?). 1915. Sibiu. Nicolae. Nicolae. Nicolae. pp. . Neaga. Nicolae. Nicolae. prof. prof. Nicolae. pp. prof. XXIV (1947-1948). 1913. Institutul Biblic. Arhidiecezană. VI (1929-1930). „Pr. dr. Nicolae. Craiova. 2432. Neaga. Neaga. 339. Neaga. Tipogr. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Bucureşti. Introducere. Neaga. Tipogr. TR 3536/1932.”. RT 3/1931. 1906. Neaga. Neaga. 528 p. Nicolae. Neaga. „Θεολογια (Atena. Neaga. Studiu dogmaticapologetic. Die biblische Urgeschichte. RT 1112/1930. 467468. Neaga. 575 p. pp. Nicolae. 1909. prof. „Die Tytenklage im Alten Testament. 146. 1920. din punct de vedere filozofic. Gh. 163165. 1908. 7982. Vosté. 173?. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”. 1918. mecaniste şi evoluţioniste. RT 34/1930. RT 78/1930. prof. p. 52 p. „Lic. Neaga. de P. 1927. p. prof. 340. M. Neaga. 534 p. pp. „Cântarea Cântărilor”. Wernigerode (Prusia). Paris.”. pp. p. 1929. Nicolae. „Cartea profetului Obadia. 19271928”. Nicolae. prof. 283286. Nicolae. RT 56/1930.. 44 p.. dr. (teză de doctorat). 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. 1919. RT 5/1932. prot. nr. 1911. dr. prof. L. „Luptătorul divin”. Neaga. 1917. Fillion. Nicolae. pp. RT 1011/1932. Arhidiecezană. Ed. 209210. prof. 54-97. 364367. martieiunie 1930)”. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. 1931. Ciauşanu. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. Teoriile moniste. cu 482 icoane. 184193). Nicolae. 1931.82 1904. prof. 2640. 335 p. „Mai există popor ales?”. Sibiu. 334345. 241243. R. Nicolae. Nicolae. Heinisch. pp. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. 1912. Nicolae. II. prof. RT 78/1930. 95 p. prof. (Bocetele în Vechiul Testament). 2. Neaga. „Toma Gherasimescu. 395. 1907. ştiinţiific şi biblic. Nicolae. MB 13/1966. prot. Nicolae. prof. Tipogr. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. Neaga. nr. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 1914. „Oastea Domnului”. 1930. «Revue biblique». Arhidiecezană. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. prof. RT 4/1932. 1931”. prof. 333334. pp. partea a IIa. nr. RT 34 (pp. prof. Sibiu. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. Neaga. MB 1011/1958. Neaga.”. prof. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. Cântarea Cântărilor. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). prof. pp. pp. 1931. 1923. RT 67/1932. Neaga. 1916. 1930. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. 1929”. Sibiu. prot. Sibiu. prof. 1924. Tipogr. C. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. RT 89/1932. Creaţia universului. Nicolae. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. 1931. Arhidiecezană. pp. pp. RT 1011/1932. Neaga. 78-95. V. Scrisul românesc. dr. 1930. F. 23. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. RT 12/1930. Heft 1”. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. tom I. 1929”. Concluzia părţii filozofice. Vol. 13-54. 1905. MB 78/1964. Neaga. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. „Oastea Domnului”.

.. At. MO 12/1974. ST 1/1931. 615639. dr. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. pp. 1929. dr. M. At. MA 910/1957. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. Dhorme. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. Ed. Bucureşti. prof. 4654. Negoiţă. 4/1967. Arhidiecezană. RT 89/1924. prof. prof. prot. prof. . P. Neculce. 1947. 1934. prof. „Terapeuţii”. pp. P. Ştiinţifică. Necula. MO 78/1973. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. pr. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. Negoiţă. 178183. 1951. 357370. „Noi descoperiri în Palestina”. pp. La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. Nicolae. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. Constantin C. 820822. MA 56/1958. 797803. Negoiţă. 1939.. pp. pr. Cartea profetului Obadia. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. MA 34/1956. Bratislava. 1930. David”. pp. pp. pr. 1931. Nicolae. Neamţu. Negoiţă. Nicolae. 1948. Nicolae. 1950. 1940. Negoiţă. pp. pr. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. Sibiu. 1993.. M. de pr. pp. Episcopiei Aradului. A. Neagu. 1997. RT 1112/1938. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. MMS 910/1958. Neamţu. 184. 1993. BOR 12/1931. Neaga. 113114. 3550. 1937. 1941. dr. At. 956960.”. Neaga. dr. ST 1/1931. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952. 1944. pp. (ist. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. Negoiţă. 119126. Athanase. Ed. Athanase. Bucureşti. pp. dr.). prot. 173-192. Neaga. P. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. text şi comentar. în vol. 75 p. 234239. 1943. 73 p. prof. Epoca patriarhului Avraam”. „Cronologia biblică”. ST 6/1988. publié sous la direction du R. 257264. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. M. 183184. (non vidi) 1945. pp. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pr. prot. „Dhorme (le P. pr. pp.”. Introducere. prep. Negoiţă. 347-354. Tradiţia şi Biserica”. Paul Geuthner. Nicolae. prof. GB 34/1974. Deheleanu. Athanase. 1948. Ed. Nicolae. 1935. pp. 193204. Nicolae. Biblie şi Teologie. 1949. Necula. Negoiţă. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. pp. Sibiu. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. Nedelcu. Mihail. pp. Presses Universitaires de France. prot.. Negoiţă. 1930. ST 1/1931. MO 1112/1974. 1933. 400 p. 4451. Necula.. 503505. pp. no. «Etudes semitiques». 571575. 1965. Nicolae D. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. Ed. pp. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”. pr. „Biblia. BOR 1112/1988. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. pp. Neaga. Neaga.83 1928. 1936. 1942. Neaga. pp.. pp. biblică) 1946. dr. Nicolae. MA 34/1957. 18 p. prot.. GB 58/1999. 1938. 216 p. Paris. Op. prof. Nicolae. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. pr. Paris. Studiu critic.. Stephanus. Atanasie. Langues et écritures semitiques. „Un nou alfabet semitic”. dr. prot. prof. Necula. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. pp. (Atanase). 263264. Tipogr. dr. Neamţu. pr.

. T. 1973. p. 136 p. ST 58/1977. Bucureşti. MB 1012/1967.”. Limba aramaică în Noul Testament 2. pr.”. (extras din Păstorul ortodox. Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte. 1959.. H. 1967. 786787. MO 56/1964. pp. „Katz Elias. At. 1965. 1963. pp. „Fântâna darurilor”. 564570. pp. 615621.. pp. A. Negoiţă.. 24 x 16. MB 46/1969. 787789. Negoiţă. pr. 60. Verlag Paul Haupt. l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament. Ath. MB 1012/1967. Dupont-Sommer. 1935. Budeşti) 1955. 790. Traducere şi comentar de . 365366. Bern und Stuttgart. Negoiţă. Huana. „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”. GB 1112/1965. pp.. 1972.. 1968. pp. 1974. Bucureşti.. diac.. dr. 1963. 20 x 14. XXIV + 51 p.. Atanase. 1957. „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”. pr. pp.. The distinctive ideas of the Old Testament. At. Schocken Books. pp. ST 710/1976. 678688. MO 1-4/1961. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”. Bucureşti.”. 1962.”. 10151030. Ath. Ath. Iară ebreeşte gabbatha 3. „Wegner. diac. f. La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. 492493. New York. T. Negoiţă. A. „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. Negoiţă.. Ath. J. pr. 1962. pr. pp.. MB 1012/1967. Aufl. At. „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”. Ath. 27 p. Negoiţă. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. diac. Y. T.. Răspuns unei critici tendenţioase. 1976. Negoiţă. Tipogr.. 6367. Negoiţă.”. „Heschel A. pr. Akel-Dama 4. Ath. pp. N. „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”. At.. 1934. pp. Negoiţă. Ath. 377387. „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”. pr. Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften.. London. Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung. 1935. Seminarului monahal Cernica-llfov. „A. 446 p. Bucureşti. după Vechiul Testament”. Atanasie. 62 p. pr. Bratislava. 533 p. T. 352 p. pp. At.. T. Negoiţă. The Prophets.. p. Negoiţă. 1935. Negoiţă. Negoiţă. dr. 1961. 329338.a. GB 12/1949. MO 56/1976. pr. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”. Negoiţă. 1962. Negoiţă. pp. pr. Negoiţă. Codul lui Hamurabi.000 years of the Bible.. 1975. (colecţia Studii biblice I) 1956.. pr. 913. 194 p. GB 78/1962. N. MB 1012/1967. „Stamm J.. Paris. Negoiţă. Ath. „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”. XX + 516 p. pr. Adevărata critică şi metodă. 20 x 14. ST 56/1975. The Judeochristian Tradition..”. pr. Ath. MO 9-12/1960. 1966. Y.. 566-575. diac. 436449.. Negoiţă. 64 p. Sabbathul Vechiului Testament. pr.. pp. „Larcher C. „Hexter J. Tipogr. 1969.. 819. Paris. Studii biblice: 1.. 265-266. „Fântâna darurilor”. p.. Negoiţă. 1954. Seminarului monahal Cernica.. 1966.. pr. G. MO 78/1974. „Psalmii în cultul Vechiului Testament”. Studiu de arheologie biblică. Tipogr. 1964. diac.. MB 1012/1965. MO 910/1974.. pr. 790791. 1971. 1966. pr. 1960. At. Negoiţă. Tipogr. Bucureşti. Negoiţă. 1970. Negoiţă. 1964. 387401. MB 79/1968. dr. Ath.. 2. Tipogr.”. . Negoiţă. pr. Harper & Row. pr.. S.. 1959. pp. Harper & Row.84 1953. 36 p. „Bunurile pământeşti. Bethlehem. XIV + 114 p. „Snaith N. T. pp. „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”. 1958. „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. Negoiţă.

1987. pr. Ioan Botezătorul”. dr. pr. 1989. Longman & Todd.”. 1941. 492 p. „Whitley C. MB 46/1964. GB 56/1961. pr. „Weiser A.. „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”. MB 12/1963. dr. Imprimeria „Fântâna darurilor”. Tipogr. 596613. Negoiţă. „Cadrul istoric al Bibliei”. Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată. MA 78/1966. Bucureşti. Negoiţă. T. 1983. „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”. Negoiţă. 1966. 21 x 14. 820821. Descoperiri noi despre esenieni”.. 1986. 333343. 2237. pp.. GB 56/1961. Ath. GB 34/1962. „Manuscrisele de la Marea Moartă. pp. 1990. Carpaţi. Negoiţă. (colecţia Studii biblice VII) .. Negoiţă. dr. pp. pp. Atanasie. 267279. MB 1112/1962. „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”. pr. Negoiţă.. 64 p. pr. Leiden. pr. Negoiţă. Athanasie. dr. pp... F. London. „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”. dr. GB 78/1974. 630641. dr. pp. 680689. RT 12/1941. Negoiţă. pr. pp. 1991. the apocrypha and pseuepigrapha.. 1988. pp. Athanasie. 28 p. Brill. Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum. 1967. 1999. Sf. 55 p.. pp. Negoiţă. 145158. MB 1012. Ath. 1992. pp. MB 14/1962. pp. MA 56/1960. Negoiţă. Tipogr. pp. Athanasie. MB 1012/1965. MB 1012/1968. MB 12/1960. „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”. „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”. pp. pr. pr. 1944. 1998. Ath. MB 910/1962. pr. dr. Carpaţi. pp. Introduction to the Old Testament. Negoiţă. dr. „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”. Athanase. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”. 1981. 1129.. MB 79/1971. Negoiţă. pr. pp. pr. Athanasie. 1985. 1994. Negoiţă. dr. 3955. 1963. Athanasie. inedit pînă în 1922) 1984. 1995. 1979. „Noile descoperiri de la Ebla”. Plantele amintite în Biblie. 1980. pp. At. MB 712/1961. (prezentarea textului. Ath. pp. „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”. 5965. Negoiţă. MB 1012/1966. pp. Manuscrisele de la Qumran”. 10 + 224 p. pr.. pr. „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”. Negoiţă. 1993. Athanasie. ST 910/1985. 1996. Ath.. 789790. Bucureşti. 475485. T. The canon. 666673. 446453. Negoiţă. găsit la Qumran) 1982. (colecţia Studii biblice IV) 2001. 1940. Negoiţă. Athanasie. pr. dr. Negoiţă. „Pustnicul de la Iordan. 143 p. pr. pr. GB 34/1961. Atelierele grafice Socec & co. Negoiţă. 5176. pr. Athanasie. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I). 436445.85 1977. 1946. (non vidi) 2000. dr. Athanasie. 650667. „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”. „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II). Negoiţă.”. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc. pp. pr. pr. Elemente de gramatică ebraică. Bucureşti. Athanase. 485495. T. dr. pr.. dr. 1978. Negoiţă. 1997. The Profetic Achivement.. Negoiţă. Atanase. Negoiţă. pp. T. pr. pr. 388401. Negoiţă. pr. „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”. pr. pp. Athanasie. „Descoperirile de la Marea Moartă. dr. 308320. Negoiţă. Bucureşti. T.

86

2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264. 2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a)

87

2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939) 2045. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Copăcianu Emanuel, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1943, 392 p.”, BOR 1112/1943, pp. 581586. 2046. Nicolaescu, diac. dr. N. I., „Zăvideanu Ilarie, Viaţa lui Iisus, Bucureşti, 1944, 175 p.”, BOR 46/1944, pp. 198207. 2047. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., „Săptămâna Sfintelor Patimi”, MO 3-4/1955, pp. 131-144. (povestire)

88

2048. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae I., Cheia interpretării istorice a Apocalipsei, Instit. Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1949, 19 p. (extras din ST 56/1949) 2049. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Cronologia paulină, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 32 p. 2050. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes), Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1942, 140 p. 2051. Nicolaescu, diac. prof. dr. Nicolae, Sensul vieţii sociale după Noul Testament, Tipogr. cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 56 p. 2052. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel”, ST 12/1951, pp. 6199. 2053. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni, a Sf. Apostol Pavel (urmare)”, ST 34/1951, pp. 167213. 2054. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. Luca”, ST 56/1952, pp. 273292. 2055. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Adevărata pietate după Noul Testament”, ST 12/1949, pp. 3553. 2056. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, ST 56/1949, pp. 287303. 2057. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Îndatoriri sociale, după Noul Testament”, ST 78/1954, pp. 347356. 2058. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Misiunea socială a Bisericii, în lumina Sfintei Scripturi”, O 1/1951, pp. 4560. 2059. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”, ST 12/1953, pp. 76115. 2060. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului, după Noul Testament”, BOR 34/1974, pp. 375390. 2061. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”, ST 78/1974, pp. 489521. 2062. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului”, GB 23/1953, pp. 132143. 2063. Nicolaescu, diac. prof. N. I., „Venirea a doua a Domnului, împărăţia de o mie de ani”, ST 12/1972, pp. 1223. (milenişti, parusie) 2064. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1974, 521 p. (extras din ST 78/1974) 2065. Nicolaescu, diac. prof. N. I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi, EIBMO, Bucureşti, 1974, 34 p. (extras din ST 7-8/1974) 2066. Nicolaescu, diac. prof. N. Ion, „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”, ST 56/1974, pp. 333342. (trad, tipărituri, Scriptura în cult) 2067. Nicolaescu, diac. prof. N., „Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”, ST 34/1952, pp. 113133. 2068. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cadrul problemei sinoptice”, ST 34/1954, pp. 115126. 2069. Nicolaescu, diac. prof. N., „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”, ST 910/1951, pp. 552558. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu, diac. prof. N., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”, ST 78/1951, pp. 449461. 2071. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae I., Marcu, pr. prof. Grigorie, Sofron, pr. prof. Vlad, Munteanu, pr. prof. Liviu, Studiul Noului Testament. Manual pentru Institutele teologice2, Ed. Instit. Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1977, 256 p. 2072. Nicolaescu, diac. prof. Nicolae, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”, ST 12/1971, pp. 1430. (trad, editări ale Sfintei Scripturi, prof, comentarii)

89

2073. Nicolas, Auguste, „Despre persoana lui Iisus Hristos”, (trad. de Eugeniu şi Antipa, inter. teologic?), BOR 1/1902, pp. 90101. 2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia)

2109. diac. 2112. Studiu asupra Cărţei Psalmilor. diac. Speranţa. Constantin. pp. Papilian. 292310.90 2095. Papuc. fără indicaţia preţului”. „Preoţia creştină este slujire”. 5166. pp.. „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”. MA 58/1957. Mircea. pp. 2097. diac. 1945. „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”. N.. 144 p. pp. (licenţă) 2099. 2111. „Literatura apocrifă bibică”. Giovani.. Papuc. 353367. Negoiţă. 538539. BOR 1/1900. „Protopop dr. „Magii”.. prof. pp. dr. Bucureşti. 2098. prof. 2110. din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli. univ. P(relipcean). 2120. Dacia. 1968. „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”. romanocatolic) 2102. prof. 2114. Test. pr. Bucureşti. „Mărturii ale Învierii”. Păcurariu. 303317. Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe. BOR 4/1903. Păcescu. 2115. pp. ST 56/1956.. pr. dr. Papuc. 60 p. Papuc. ST 1/1989. Gh. pp. pp. „Sfântul Apostol Ioan”. BOR 34/1981. arhid. pp. 1900. GB 34/1962. BOR 3/1901. Cultura românească. Tipogr. V. C ?/1946. V. 429439. 2106.. Gheorghe. pr. ST 78/1956. „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”. „R. 1581-1582. dr. Gh. Orleanu. Vartolomeiu. MA 79/1978. BOR 1112/1973. 2096. pp. Pamfil. 793813. pr. Papuc. pp. Pănoiu. „Despre misiunea preoţească”. 2101. 2118. Simion Radu. 2100. P(relipcean). de Chiricescu. Încercare critică de orientare socială. Viorica.facsimile . Iaşi. MA 1112/1964. Orleanu. „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”. Papuc. Ed. pp. „Eşirea ebreilor din Egipet”. Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi. MA 13/1963. 491492. GB 12/1978. Gheorghe. (autorul e pr.. (licenţă) 2103. 118 p. arhid. V. Evanghelia şi democraţia. Text şi scurte note explicative. 374375. Papuc. „Pr. 487493. Orleanu. Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales. Teodor P. ST 56/1955. (manual) 2104. Păcurariu. M. pp. Galaţi. 256 p. „Din fire plinesc poruncile legii”. Viaţa lui Iisus”. Sofron Vlad”. Nicolae Neaga. 1946. 437453. 1907. Sibiu. Gh. 2105. „Sf. Pacu. Pacu. XIV + 497 p. Gh. 2119.. pp. diac. magistrand Gheorghe. la Facultatea de Teologie din Bucureşti. 900 lei”. Papuc. magistrand Gheorghe. N. Tipogr. GB 45/1957. magistr. 12061215. PS Calistrat. Papuc. Ed. . 436444. 225229.indice. C ?/1946. pp.. dr. Moise.. trad. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”. Elemente de gramatică ebraică. „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”. Bucureşti. MA 1112/1960. pp. 149150. Bucureşti. Oşlobanu. 1945. 250266. asistent de Exegeza V. profesor la Academia Teologică «Andreiană». „Buciumul român”. 201209. Papuc. Victor. 2122. RT 12/1946. „In memoriam: Preotul profesor dr. C. pp. p. pp. 2113. Mircea. prof. Papuc. pp. Gheorghe. 821835.. pp.. Academiei RSR. 94105. MA 56/1958. PS Calistrat. Păcuraru. I. Tipogr. Ediţia Institutului Biblic. Facerea. trad. RT 12/1928.”. magistrand Gheorghe. 115118.. Gheorghe. 290306. 85 p. 96 p. Papini. Palia de la Orăştie. XII + 180 + IV p. 2121. pp. „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. 2117. 7492. de pr. Text . PS Calistrat. 2108. pp. Ioan. „Prof. Luca autor neotestamentar”.. „Despre familie în Vechiul Testament”. diac. 1929. BOR 2/1901. P. P. Gheorghe. Ediţie îngrijită de .. diac. Didon. 2107. 1902. Sibiu. 538.. 2116. T.

Craiova. Anghel. Bucureşti. a III-a) 2130.. 439441. ST 56/1982. 1941. 763772. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan. nr. 447453). Sibiu. pp. cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”. pp. BOR 78/1982. 117121. „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”. (pacea la profeţii mari. GB 3/1958. Matei. pp. V. Ed. (ed. „Porunci. „Epistola către Romani a Sf. „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1. 11)”. Pârvănescu. Oltenia. A. prof. pr. 6166”. RT 4/1929. „K. 2128.a. „Morala singogală şi morala lui Isus”. Emanoil. pr.. Pavel. 60 p. M. Partenie. 32 p. pp. 1997. Emanoil. 2124. RT 67/1928. pp.. Pârvănescu. V. pp. Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete. Scriptură”. 2132. Pâslaru. 382388.. „Sabatul şi morala iudaică”. 632644. Pilat Ponteanul. pp. 142 p. 2134. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. 6971. Paraschivaş. în Revista Patriarhiei din Moscova. Paschia. Bucureşti. 71 p. 2141. Ed. „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea. la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904). Patriarhiei din Moscova. 2142. Aurel. „Isus Christos. f. Gh. după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Emanoil. nr. Paulescu. pr. O 1/1991. 2138. pr. icon. 674681. Paşcan. prof. Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu. pr. dr. A. pr. Aurel. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Pârvănescu. drd. Gh. dr.91 2123. „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie». „Pilat din Pont. Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”. 699701. Biblie şi Teologie. pr. pr. Paraschiv. 165185. P. 2641. RT 1/1995. Soarta viitoare a jidănimii. Ion. 2125. Aurel. Gheorghe. 487497. Biblie şi Teologie. 215219. Bucovina. 2136. vicar parohial Isidor. pr. (scurt comentariu) 2127. „Mitropolitul Serghie. pr. (cu bibliografie) 2139. pr. Paschia. I. Stabilimentul de arte grafice Albert Baer. pp. Pavel. I. 2143. Pavel. Bucureşti. Ed. (non vidi) 2137. Maleahi şi David) 2135. Ed. Paraschivas. C 1906 (pp. N. ST 910/1983. 182195. Cartea românească. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii. Zaharia. se roagă şi luptă pentru ea”. Tălmăcirea Apocalipsului. lui Hrisos) 2126. pp. Pavel”. pr. 1935?. 10/1973. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei . Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr. o impresionantă chemare profetică”. 2133. C. drd. 410414. Pavel. Naum.. în vol.. pr. 11/1969”. Paraschivaş. Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu.. MB 79/1997. 1906. cuv. Paraschiv. Aurel. 1929. Logacev.. 643. Tipografia Cozia. „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”. (analiza şi com. 132 p.. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. în rev. F. prof. 2131. MO 78/1974. 2140. „Despre cumpătare. îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. Pâslaru. pp. pp. Bucureşti. Popescu. „Ieremia. GB 34/1970. „«Să treacă paharul acesta»”. Pârligras. Studiu apologetic. BOR 1112/1984. Ion. pp. Paschia.. (licenţă) 2129. pp. Nicolae Neaga”. pp. drd. Ştefan P. pp. în vol. Ap. ST 78/1956.

MO 34/1971. Eugen. prof. 2159.. „Introducere în Biblie. prof. 2144. pp. Ed. pp. 103109. 2157. Ed. soţia lui Brâncoveanu. MO 12/1967. 557567. Macedon. prof. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. Eugen. drd.. Petrescu.. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. 2148. Aurel.. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian. 541550. Alexandru. italiană de A. . 2146. Roma. Pentiuc. Faptele Apostolilor”.. MO 910/1968. GB 34/1964. Borla. pp. pr. „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”. Univ. pp. 2156. „Biblia românească de la 1688”. 1968”. BOR 7/1903. dr. MO 78/1969. 714721. RT 23/1998. pp. sub redacţia lui H. Nic. 2151.”. „«Să nu ucizi» studiu exegetic”. „Note exegetice cu privire la cap. 2158. pr. pp. „Epistola către Efeseni V. Eugen. Petrescu. BOR 2 (pp. 2160. Ed. Cazelles. 106118. „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”. Aurel. MMS 13/1981. 6173. + VIII planşe 2147. 2149. 1981. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). 132148) şi 3 (285291) / 1904.. Pentiuc.. Pentiuc. „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”. drd. 466467. Pavel. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. E. pp. pp. pr. Mastrondrea. Nic. diac. pp. 2167. pp. Faptele Apostolilor”. Nic. Petrescu.92 Şaguna» din Sibiu”. Pavel. MMS 5/1986. 6168. XXVIII. drd. trad. Petrescu. Aurel. Pavel. 3233. 207 p. „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”. 2162. pp. pp. pp. pp. GB 68/1983. 254260. 853 p. 387395. „Mesia al Bibliei. prof. 7286. 795798. MO 34/1970. „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”. drd. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Paris. Ed. „O Evanghelie de la 1693”. Note exegetice”. „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”. diac.. (o Evanghelie donată de dna Maria. „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”. pp. pr. 427. drd. pp. „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”. Petrescu. 2166. 143145. pp. 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”. RT 3/1995. prof. 2163. 176187. Petrescu. prof.”. pr. pp. 2164. pp. 2000. pr. „Lucian Blaga”. Pavel.. 2165. Pentiuc. 1997. 279 p. Nic. pr. Macedon. MO 56/1969. Petrescu. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pr. drd. Nic. Sibiu. Alexandru. drd. 210220. drd. MMS 46/1981. „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”. Mrii Dintrun lemn) 2155. ST 12/1984. Petrescu. pr. Macedon. Cartea profetului Daniel. MO 56/1969. lect. 666672. pp. Pentiuc. „O Evanghelie de la 1682”. MMS 3/1986. 1973. Sibiu. Petrescu. drd. Hristologia Vechiului Testament. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). Desclée et cie. Petrescu.. Macedon. pr. „Biblia sau Sfânta Scriptură. prof. pr. BOR 9 (pp. Faptele Apostolilor”. Petrescu. Nic. Nic. drd. O 1/1983. prof. introducere critică în Vechiul Testament. C. prof. Petrescu. drd. pp. 2145. Petrescu. 2150. 380389. 146150. Faptele Apostolilor”. 825830. MO 78/1965. Petrescu. 2153. MMS 1012/1981. pr. 196199. pp. Alexandru. Nic. Petrescu. 2161. Faptele Apostolilor”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). ST 910/1984. Eugen. 2152. 7682.

pr. pr. prof. 349351. pp. „Noul Testament. pr. Nic. Duminica a VIIIa după Rusalii. 2176. prof. MO 34/1974. prof. 2181. magistrand Victor(ia?).. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. Petrescu. Nic. 102109. „Ilarie Zăvideanu. MO 13/1978. 8393.. „Ce este Sfânta Scriptură?”. prof.. 2183. 9”. pp. Duminica a VIa după Paşti. Nic.. 2180. Nic. p. Petrescu. Nic. Pietreanu. pp. Duminica a IVa după Rusalii”. pr. 2175. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. O 12/1995. pp. 427. pp. 960964. Nic.. 2178. prof. Petrescu. 427432. Bucureşti. BOR 910/1975. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 172 p. „Tâlcuirea Apostolului duminical.. Petrescu. 2187. Nicolae. „The New Testament Greek and English. Duminica a VIa după Rusalii”. prof.. pp. pp. Petrescu. pr. pp.. Petrescu. 1970”. MO 56/1974. 3340. prof. pp. pr. Pietreanu. prof. Nicolae. 2191. MO 56/1975. Ed. 2172. 765770. prof. Petrescu. I Cor. pr. New York. pp. 2188. 287301. a Mironosiţelor”. 539546. 2182. Nicolae. pp. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). prof. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. MO 12/1975. pr. pp. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II. American Bible Society. MB 46/1973. III. prof.”. 4146. prof. 110”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. pp. Duminica Rusaliilor: Fapte II. pr. Ap. pr. Petrescu. Nic. 2190. prof. Petrescu. 685687. MO 78/1975. MO 78/1974. pr. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 2185. 917”. Petrescu. Duminica a IVa după Paşti. MO 1112/1975. 543546. 323333. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. Nic. Faptele Apostolilor”. 959964. 10981102. 2184. Petrescu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). Petrescu. pp. a slăbănogului: Fapte IX. Petrescu. XII. magistrand V.. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. 1972”. 2171. pr. MO 78/1973. Petrescu. 2192. Nic. Faptele Apostolilor”. prof. Petrescu. 2189. Faptele Apostolilor. Nic.. 111”. pp. RT 1112/1947. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. 2170. Bucureşti. pr. MO 1112/1974. Petric. 673693. pp. prof. 2179. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. 2186. Petrescu. a Sf. Petrescu. Părinţi: Fapte XX. Nic. 2836”.. 2174. 1618. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). MO 46/1978. MO 910/1975. pr.. cap. Nic. Nicolae. Petrescu. prof. 12”. Bucur Ciobanul. 2173. pp. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). 335347. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). MO 56/1971. pr. MO 56/1972. 708720. a orbului: Fapte XVI. pr. I. 1634”. MO 12/1974. „Tâlcuirea Apostolului duminical. XV”. 2177.. Nic.. Pavel”. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. 609615. 405408. pp. Nicolae. pp. Duminica a IIIa după Paşti. MO 1112/1973. Petrescu. ST 910/1957. 714717. Faptele Apostolilor”. Avram. 17”. Petrescu. Viaţa lui Iisus. 3242”. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X). 6876. „Tâlcuirea Apostolului duminical. prof. 288293. Petrescu. pp. pp. Petrescu. Duminica a VIIa după Paşti. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 2169. 7073. MO 78/1971. pr. prof. .93 2168. Nicolae. prof.. Nic. O 1/1957. pr. pr. pp. Nic. MO 910/1973. 873876. pr. pp.. prof. Nic. 1017”.. pr. MO 910/1971. pp. prof.

531538. pr. 2194. Antonie.. Pişculescu. Cartea românească. BOR 1 (pp. Minerva. Biblia copiilor cu chipuri. 2202. pp. Teodorescu. prof. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. pp. 958963. Grigorie. pp. Pop. N. N. pp. G. BOR 11/1909. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. T. pp. Pişculescu. dr. Plămădeală. ST 78/1968.. 2196. GB 6/1988. dr. pr. Pop. GB 56/1973. 2200. pp. 11081114. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. 2210. BOR 910/1962. Diciosânmărtin. pp. pp. Pop. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. pr. pp. Popescu. Cartea românească. . „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. Bucureşti. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217. 2214. pp. 421433. ST 58/1972. Antonie. 2208. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic)... Irineu. Miulescu. pp. Diciosânmărtin. „Sfântul Pavel în Atena”. 10)”. BOR 78/1962. ierom. pr. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. Vasile. Pop. Pietreanu. „Biblia de la 1936”. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. 2211. Augustin Z. diac.94 2193. Popa. 2199. primară. dr. BOR 4/1905. 2213. Grigore. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216. (date despre NM. pr. pp. Augustin. MB 46/1970.. Pietreanu. pp. Popa. pr. I. 1906. 5965. (licenţă) 2207. Ed. diac. Popa. Pişculescu. 340382. 414442. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. Plămădeală. şi IV. 558575. prof. 65 p. dr. Plămădeală. ep. episcopvicar patr. Cartea românească. 11081114.. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. ST 56/1957. prof. Antonie. Pavel în Atena”. Pop. drd. prof.. 742757. BOR 10/XXXII.. Tipogr. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. MB 13/1970. a VI-a. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. 1929?. „Versuri vechi ale psalmului 50”. G. magistrand V. 281293. 1903. pp. BOR 12/1987. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. 55 p. Antonie (ep. 2195. dr. pp.. pp. pp. prof. ierom. MB 79/1968. Bucureşti. 404415. Grigore. C. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. prof. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. 1924. 2212. Mihai. Biblia 1688) 2209.. Augustin. 2201. Plămădeală. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. 2204. Atanasie. Plătică. Popescu (Mălăeşti). Pişculescu. „Sf. 92 p. pp. 4352). 355367. primară. Pavel în Atena (urmare din no. „Sf. 87 p. 1935. şi IV. BOR 10/1909. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. T. „Psalmii”. 2197. pr. 2215. Irineu. Carte de şcoală pentru clasa III. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. 104124. pp. 284304. pp. (ed. Pişculescu. 7097. (ed. 12531259. ST 12/1957. Grigore. E. magistrand V. GB 12/1975. Plămădeală. I. Bucureşti. prof. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. BOR 34/1979. „Sfântul Pavel în Atena”. Tipogr. prof. (licenţă) 2198. 6266.. protos. Antonie. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. Biblia copiilor cu chipuri. I. pp. BOR 11/XXXII. pr. 8696. III-a) 2218. Treime în Vechiul Testament. Ion D. drd. vicar). 184 p. Popa. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. 12531159. Gh. dr. Popescu. Pohrib. (capitol din doctorat) 2203. Pop. 2219. 4147. Tipogr. Ed. Grigore. Carte de şcoală pentru clasa III. protos. 2206. GB 34/1971. BOR 34/1986. dr.

biblică) 2226. 2222. ConstantinescuLucaci. I. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. stavr. Popescu. pp. 517. Bucureşti. Tipogr. Instit. Bucureşti. pp. de arte grafice „Sportul”. econ. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. diac. Mihail. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. 7 (747755). Popescu. 173 + III p. 8)”. 155173.. Librăriei Socecu & comp. prof. de arte grafice „Carol Göbl”. 1904. 1903. Popescu. I. magistrand Gabriel. biblică) 2228. 46 p. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. Librăriei Socecu & comp. Dumitru. Αθηναι. magistrand MihailGabriel. M. „Π. 10 (10931105). econ. ConstantinescuLucaci. Popescu. 6 (653670). I) 2230. econ. 774781. tradus de mitropolitul Grigore. 1919. Constantin I.. I. biblică) 2229. pp. Testament”. 2223. I. 2239. dr. (ist. dr. 82 p. Const. Popescu. econ. 1900. Pentateuchul. RT 910/1940. dr. (ist. pp. 1904. prof. Popescu. Studiile semitice în general. 2224. dr. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. 863870. pp. p. magistrand Gabriel. Patriarhul BOR. prof. econ. stavr. Bucureşti.. Popescu.. dr. Popescu. 2233. dr. I. „Jockey-Club”. pp. econ. prof. Bucureşti. BOR 8/1912.. 378379. BOR 7/1903. M. 122 p. Popescu. 1902. 2238. prof. 1924. a II-a) 2231. Berlin. „Vechiul Testament. (ed. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. Serafim.. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 2731. tipărit pt. Tipogr. Constantin I. arhiepiscopul Astrahanului. (ed. (licenţă) 2236. Tipogr. pp. pp.. BOR 10/1915. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. ierom. Popescu. Bericht von Jesu aus Nazareth. Popescu.. 235238. 64 p. ST 12/1962. 317328. Popescu. 2225. Popescu. Popescu.. 2639. Τρεμπελα. Popescu. . econ. Critica V. BOR 9/1912. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905.. Ed. Instit. Curţii regale.. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. 143 p. (alcătuite de PF Justinian. dr. Bucuresci. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. 91912)”. 1904. pp. Ed. Popescu. econ. dr.. a III-a) 2235. Constantin I. Popescu. (ist. prof. 2240. (ist. I. diac. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. 777787. RT 78/1944. 1938”. „Otto Dibelius. 1941”.. Popescu. prof. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 2234. 142 p. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). diac. I. Gutenberg. a III-a) 2232. 985990. dr. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. M. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. M. Popescu. Popescu. George. pp. (ed. „Psalmii”. diac. prof. BOR 12/1913.95 2220. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). BOR 5 (pp. Popescu. pp. dr. biblică) 2227. Atelierele grafice Socecu. Const. ST 34/1963. BOR 1/1913.. 173 + III p. ST 56/1963. 2237. 91914)”. diac. Bucureşti. Bucureşti. Studiu istorico-critic.. 2221. dr. BOR 1/1903. 528538).. dr.. Constantin I. 992998. (ed. Ioan.

A. 218 p. „H. 1925. 7378. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. Gleerap. „Profeţia şi psalmul”. Ed. Die neutestamentlichen Apokryphen. Etude sur la théologie de saint Paul. 2244. Bucureşti. BOR 5/1915. Pace. „Profeţia şi psalmul”. 528 p. GB 12/1970. 1966. BOR 6/1914. 2248. O. Etudes de theologie et d’exégèse. BOR 6/1915. 332. 828833. Düsseldorf. 1966. Popescu. Qumran und das Neue Testament. 2246. Mihail. pp. p. Mihail. Gr. Popescu. Popescu. Tübingen. 2250. Simion. Popescu. 1968. pp. MO 56/1969. BOR 3/1915.. 1967. 7)”. MO 34/1969. Le prophète de la proximité de Dieu. Popescu. „Profeţia şi psalmul”. pp. BOR 7/1915. 481. MO 34/1969. BOR 8/1915. B. pp. O. Jérusalem au temps de Jesus. p. 1967. 2263. 52 p. pp.”. p. 1937. Sfintele Evanghelii întruna. MO 5-6/1969. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 2257. 720725. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. Popescu. Mihail.”. Paris.96 2241. Renckens. Popescu. „André Feuillet. Popescu. Popescu. Iisus Hristos. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 1968. BOR 9/1914. „Henri Clavier. p. 333. Popescu. ecriture. 686693. „Profeţia şi psalmul”. De ce serbăm duminica? . pr. 2251. Le prologue du quatrième Evangile.”. Popescu. pr. (exegeză) 2254. pp. 2243. 871. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. Paris. „Profeţia şi psalmul”. 831832. Popescu. BOR 8/1928. Popescu. MO 910/1969. „J. 111 p. 707713. „J. pr. MO 910/1967. 480481. 572576. pp. „Spiritul evanghelic al milei”. Popescu. p. Popescu.. Bauer. Popescu. Munca. Popescu. pp. Leenhardt. pp. „I. 333. (paral. 2242. O. Roman.. BOR 11/1915.. O. MO 34/1969. BOR 7/1914. Popescu. S. 253258.. pr. Bibelhandbok. „Profeţia şi psalmul”. BOR 12/1915.. „Profeţia şi psalmul”. „E. BOR 4/1915. Mihail. p.. 1926. BOR 5/1914. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. Popescu. 249 p. pr. p. pp. pp. . Popescu. Paris.”. 12391245. BOR 1/1915.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. Mihail. Isaïe. 2260. Popescu. dr. „Profeţia şi psalmul”. 368374.superioritatea ei.. Lund. 420426. Mihail. pp. 813.”. Thestrup Pedersen. 2267. Lyon. 2265. 1966”. 2266. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. BOR 8/1914. BOR 2/1915. „Profeţia şi psalmul”. 332. „H. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. pp. 5)”. 2262. David.. Le corps. 420 p. Popescu. Roman. 2258. 1968. veşnică şi universală.studiu apologetic . Popescu. 8084. MO 34/1969. 6)”. p. Popescu. 480. O. 2253. Ed. O. Popescu. 2264. (exegeză) 2255. 2268. Mihail. Legea morală evanghelică . (exegeză) 2256.”. Braun. Robinson. 569575. pp. Mihail. Mihail. „Franz J. Tipogr. 466472. Mihail. 163169. O. Tipogr. Mihail. Popescu. Mihail. pp. 2259. J. Mihail. Popescu. MO 56/1969. 2261.. Jeremias. Popescu. între psalmi şi profeţi) 2252. „Profeţia şi psalmul”.”. 2249. 318 p. pp. „Beram-tatăl”. 2245. Haralambie. 2247. T. sacrements. 320 p. „Profeţia şi psalmul”.. Parole. 143 p. O. pp. Gr. Mihail. 11251131. O. pp. 786793. Paris. 35 p. Popescu.. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. Mihail.

. Bucureşti. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. MB 13/1996. I. 1992. (licenţă) 2290. pp. Popescu. 63 p. 728730. prof.. Seminariile teologice. Ed. pp. Ed.97 2270.. Albert Baer. prof.. Popescu.. 2276. Popescu. Bucureşti. 431-438. prof. (cu bibliografie) 2287. pr. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. pr. 2282. 2275. prof. Bucureşti. „Peter Stuhlmacher. O 4/1988. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. 419 p. Popescu. 1907. 1905. pp. (licenţă) . Bucureşti. „Pericope evanghelice explicate”. Ermineutica biblică. (licenţă) 2291. Bucureşti. 2283. Gutenberg. Instit. dr. I. Ionel. Atanasie al Alexandriei . Oradea. pr. RT 1213/1912. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. 38 p. 5476. ConstantinescuLucaci. pp. 1909. iunie 1909. I. Popescu. 1908. Cartea românească. manual pt. Cărţilor bisericeşti. Popescu. 38 p. 369385. GB 57/1994. Constantinescu. Cartea românească. I. Manual pentru seminarii teologice. Popescu. 240 p. Bucureşti. Gutenberg. Popescu-Mălăeşti. T. Bucuresci. Ed. prof. Tipogr. 10 p. prof. I.. Canonul Muratori. 20 p. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. 2277. Socecu & comp. 1906. pr. 125126. Ştefan. Bucureşti. Ionel. Ctin. pr. 3. Simeon. Popescu-Băjenaru.”. (manual) 2273. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed. f. 2289. pr. 2278. Cucu. Dumitru. Tipogr... Alex. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. dr. pp. „Pr. „Sfântul Pavel. Cartea românească. Popescu. Popescu. Evangheliile apocrife. 2285.a. pr. Constantin I. pr. Popescu. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292.a. Librăriei naţionale. prof. prof. „Evanghelia. pg. Sf. prof. prof. Dim. (licenţă) 2288.. Studiu bibic de . Popescu. pr. 1908. MB 79/1997. cartea preotului”. de arte grafice „Eminescu”. „Monumente de literatură veche creştină”. 67 p. Adrian N. (licenţă) 2272.. I. pr. Simion. Ionescu. 1997.. 158 p. Studiul Noului Testament. prof. Bucureşti. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Tipogr. Bucureşti. (118 ilustraţii. pr. Gutenberg. Popescu. Popescu. 142143. Bucureşti. P. Cartea românească. vol. 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. Grigorie. Popescu-Andrăşeşti. Apostolul neamurilor”. 98 p. Popescu. (1925?). 2280. Popescu. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. pr. Tipogr. Istoria sfântă a Noului Testament. Ed. Popescu. pp. pp. GB 89/1957. (1929?). Cornoiu şi al părintelui I. Adrian N. PopescuBreasta. pp. Popescu. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. Popescu-Băjenaru.”. 1981. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob.. EIBMBOR. Cartea românească. Ed. Bucureşti. 55 p. 2274. Despre profeţii. 541550. econ. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. 2281. Simeon. MO 6-7/1956. Simion.. Tipogr. Popescu. prof. 2284. Petre. 1921. 2286. Studiu biblic. Göttingen. 351373. 1905. 1921.Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. 65 p. Tipogr. Niculae M. (120 ilustraţii. Simeon. Dor.. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. Ed. Bucureşti. 182 p. 167 p. 1905. pr. „Pr. Şerban. prof. Teodor M. 54 p. Tipogr. Bucureşti. Bucureşti. 1904. Popescu. Teodor M. Marin D. I. prof. Simion. f. (licenţă) 2271. pr. dr. Popescu. Studiu asupra regelui David ca psalmist.. 1902. prof. pp. 28 p. 64 p. a II-a) 2293. ST 78/1951. Mircea Basarab. 2279. 157160. Priviri asupra profetului Iezechil. C.

Cernăuţi. Popescu-Mălăeşti. 1926. pr. Cărţilor bisericeşti. dr. 2301. Popescul. Ploieşti. I. (ed. dr. 284 p. Bucureşti. PopescuMălăeşti. Bucureşti. 6870. Tipogr. PopescuGornet. Proorocia lui Ioel. Studiu exegetico-introductiv. de pr. „Cu prilejul unei recenzii”. Ştefan Gh. ec. „Glasul Bucovinei”. pp. I. pp. profesor în Cernăuţi”. 703711. I. în Societatea studenţilor în Teologie. III) 2312. 64 p. Popescul. ST 1/1933. Popescu-Mălăeşti. I. 62 p. Regală. Tipogr. 2303. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. diac.. Popescu-Cernica. 2314. 235236. Tradusă şi comentată. Ed. a II-a) 2313. Bucureşti. 1906. Cernăuţi.. I. Ed. II) 2310. pp. PopescuMălăeşti. 614. ec. PopescuBreasta. diac. ec. I. Tipogr. 118. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). V. Studiu exegetic. Ioan. 2304. Studii şi commentarii. de arhipresbiterul mitrofor dr. 62 p.. (urmare din nr. Bucureşti. pr. 1905. Vasile Tarnavschi. Petru. pr. I) 2298. Bucureşti.. dr. Popescul. 72 p. PopescuMălăeşti. 34-48. clasa a II-a. prof.. prof. Alba. pp. I.. pr. Grigorie. pr. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. prof. Ioan. 1926. 81-224 (fasc. Petru. pr. I) 2309. 1926. 1928. Douăzeci de ani dela înfiinţare. PopescuMălăeşti. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296. 1927. 236237. Instit. 89-127 (fasc. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. 1906. Tarnavschi din Candela 46/1930. 56 p. Tipogr. poetic. econ. 2300. iconom prof. . clasa a IV-a. prof. I. 1907. Popescu-Mălăeşti.. prot. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. anterioare). Bucureşti. 1930-1931. Versuri de . I. prof. „Glasul Bucovinei”. ST 1/1929. de arte grafice „Eminescu”. III) 2311. (ed. I. Moderna. 2317. prot. „Psalmii”. „Împărţirea timpului la ebrei”. ST 1/1929. pp. ec. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. 1921. Tipogr. Studii şi commentarii. Popescu-Mălăeşti. 931950. dr. 1910. Petru.. 2316. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular).. PopescuMălăeşti. 2307. 1927. Studii şi commentarii. (licenţă) 2297. 1940. PopescuMălăeşti. Psalmii.. Noţiuni introductive. diac. Popescu-Mălăeşti. 93 p. pp. pp. (ed. diac.. „Eclesiastul”.. prof. PopescuLudeşti. Tipogr. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. Ed. Proorocii. pr.. Mitropolitul Silvestru. Ed. Ed. econ. pp. BOR 6/XXXI. I. econ. Ed. 2295. prof. prot. Studii şi commentarii. 93155. Instit. „Proverbii lui Solomon”. Cernăuţi. Popescu-Mălăeşti.98 2294. (urmare din ST 1/1929). Cărţilor bisericeşti. „Introducere în Testamentul Nou. Ramuri. 56 p. (răspuns recenziei prof. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. clasa a III-a. 2308. (fasc. PopescuMălăeşti. Popescu-Mălăeşti. 34 p. pp. pr. 88 p. 322. 2305. P. prof. D. filologic. Democratul. ST 2/1930. ST 1/1929. I. a IIa secundară de băieţii şi fete.. (fasc. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. Craiova. Explicarea Evangheliilor pentru cl. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. pr... Proorocii. G. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. dr. Bucureşti. I) 2299. 2302. pr.. BOR 8/1905. Cărţilor bisericeşti. pr. V. (ed. pr. Popescu-Mălăeşti. 80 p. ec. PopescuMălăeşti. Noţiuni introductive. prof. pp.. I. 1928. Cartea românească. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Tipogr. I. Alba Iulia. ST 2/1931. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. 72 p. 58 p. Alexandru. 1928. Cărţilor bisericeşti. 2318. Popescu-Mălăeşti. „Proverbele lui Solomon”. ST 3/1930. Profeţia lui Obadia.. pp. pp. grafic „Universala”. I. Ploieşti. Bucureşti. dr.. 2306. Bucureşti.

prof.. 4. BOR 56/1911. Bucureşti. 309314. 1923. (cu bibliografie) 2322. 22 p. (exegeză) 2341. pr. prof. VII) 2331. ST 1/1931. (oare?. Cartea românească. 2335. I.... „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. BOR 2/1911. 109 p. Din Sfânta Scriptură. pr. pr. Vechiul Testament. BOR 12/1911. 7 10. BOR 1/1911. Popescu-Mălăeşti. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. 66 p. I. Popescu-Mălăeşti. „Traducerea Sf. 3)”. Proorocia lui Isaia (cap. 6998. „Suprascrierile Psalmilor”.. Omnia pro pecunia. pp. pp. Popescu-Mălăeşti. Proorocia lui Isaia (cap. pr. (exegeză) 2342. (fasc. 4450... BOR 9/1927.. pr. Studii şi comentarii. 37 p. I. I. (fasc. Bucureşti. pp. Răspuns cu prilejul unei recensii. Studii şi comentarii. PopescuMălăeşti. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). 1933. 84 p. 4)”. I. Popescu-Mălăeşti. econ. 7)”. pr. 2 5.99 2319. Cărţilor bisericeşti. econ. tabel) 2334. 2321. (ed. „Studii şi comentarii. . I. V/1933. Cartea lui Iob.. pp. 4762.. 1918. Popescu-Mălăeşti. I. Papacostea. pr. nu e dat numele în fişă). „Rolul educativ al profeţilor”. PopescuMălăieşti. pr. Tipogr. Fascicula II-a. 1)”. PopescuMălăieşti. pr. Bucureşti. I. pr. BOR 7/1909. ST 2/1931. Ed. prof. pp. I. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 1936. 451455. pp. Popescu-Mălăeşti. prof. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. PopescuMălăeşti. Popescu-Mălăeşti. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no.. 1927-1928.. Studiu introductiv. I. Tipogr. Pentateuhul.. „România Mare”. Mihălcescu. Cezar. „Studii şi comentarii. prof. PopescuMălăieşti. I. 9. prof. pr. I. Dim. Scripturi”. PopescuMălăieşti. Tipogr. C. prof.. 2339. 325 p. BOR 3/1911. 1935. I. „Activitatea grafică”. (cronol. C. Ioan. 184 p.. nu e dat numele în fişă). BOR 2/1926. prof. I. (fasc. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. pp. (litografiată) 2326. (oare?. I. Ed. 1932. 2324. 153158. I. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. 1942. Popescu-Mălăeşti. Popescu-Mălăeşti. prof. pp. prof. 2336.a. Bucureşti. 211216. Ionescu. 689694. PopescuMălăieşti. pr. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. 54?. Craiova. 68 p. pr. Eclesiastul. I) 2333. I. „Biblia tipărită de Şaguna”. ec. Tipogr. 2337. pr. ST 2/1932. 84 p. 1933. pp. „România Mare”. prof. Sfintei Mitropolii a Olteniei. 12601263. 2340. 12)”. econ.. nr. Popescu-Mălăeşti. Tipogr.. 2327. dr. I. pr. (fasc. econ. (extras din Raze de lumină. I. (fasc.. f. pp.. De la alfa la omega. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. pr. pr. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. 746750. VI) 2332. pr. pr. pr. Bucureşti. Bucureşti. Studii şi comentarii. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. Studii şi comentarii. traducere după textul original ebraic. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea. 87 p. pr.. I. I. I. Bucureşti. Iuliu. I-a) 2328. 2338. prof.. V) 2325. pr. pp. Bucureşti. pp. Teodorescu. 362-375) 2323. 524533. Bucureşti... PopescuMălăieşti. 2)”. 1933. econ. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). 2320. pr. 5. prof. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. VIII) 2330. pp. 4)”. I. Tipogr. Partea IIa. PopescuMălăieşti şi Scriban.. I. Ateneu. 16 p. 35111. econ. BOR 4/1927. 2329. Proorocii de la care avem scrieri”. „Studii şi comentarii. pp. BOR 4/1911. ec. Comentar la Cartea Iob. Popescu-Mălăeşti. Tipogr. PopescuMălăeşti.

Câteva parabole. Isaia 28. BOR 4/1925. 5 ş. BOR 9/1909. PopescuMălăieşti. Noţiuni generale”. 2428”. PopescuMălăieşti. pr. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no. pp. PopescuMălăieşti. I. I. 2355. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. I. PopescuMălăieşti. „Studii şi comentarii.. „Studii şi comentarii.. Proorocia lui Isaia (cap. pp.100 2343. Proorocia lui Isaia. PopescuMălăieşti. pp. PopescuMălăieşti. BOR 11/1925. I. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti.. BOR 2/1925. 273280. 196201. I.. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pr. Cum lucrau proorocii?”. I. Proorocia lui Isaia (cap.. 278286. BOR 8/1924. PopescuMălăieşti. 13971401. pr. 2731. pp. 830”. BOR 5/1926. pr. pp. „Studii şi comentarii. 2347. PopescuMălăieşti. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. I.. pr. 2345. I. BOR 5/1910. pp. BOR 3/1927. 8291. BOR 11/1926. I.. pr.... 752759. I. PopescuMălăieşti. pr. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. pr. I.. Probleme vechi Cartea lui Iov”. pr. pr. I. PopescuMălăieşti. BOR 12/1926. 522525. pp. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. pr. pr. 147155. PopescuMălăieşti. pr. I. pp. 20 12. (exegeză) 2363. pp.. 14”. pr. 8. 450454. „Oarecare locuri din Sf. 691699. 41925)”. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. 6)”. 5. pp. „Studii şi comentarii. pr. BOR 6/1926. pr. 131137. 1425”. pp. cap.. PopescuMălăieşti. pp. I. (exegeză) 2358. 199206. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2362. PopescuMălăieşti. pr. BOR 12/1910. PopescuMălăieşti. pr. pp.. 634635.. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. 121910)”. 31925)”. pp.. 316321. 122)”. „Studii şi comentarii. pp. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 16)”. pp. 2349. 10. I. . 123 şi 9. PopescuMălăieşti. 903910. 2354. 8)”.. „Studii şi comentarii.. 10191029. I. 2348. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2360. (exegeză) 2357. (exegeză) 2351. 2367. pp. I. şi arh. pr. 773777. BOR 3/1925. BOR 8/1910. (exegeză) 2352. (exegeză) 2364. Proorocia lui Isaia (cap. „Comentarii şi reflexii scripturistice. (exegeză) 2353. 2)”. PopescuMălăieşti. 123)”. pp. pp. pr. I. BOR 7/1910. „Studii şi comentarii. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. 522530. I. 658663. pp. PopescuMălăieşti. Naşterea lui Emanuel urmare 7. „Studii şi comentarii... I. „Studii şi comentarii. 635640. pr. 2346. BOR 4/1926. Proorocia lui Isaia. Proorocii. pp. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. „Comentarii şi reflexii scripturistice.u. Fabule şi ghicitori”. BOR 5/1927. 921926. (exegeză) 2350. BOR 2/1927.. 113)”.. pp. 6)”.. pp. 2365. pp. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap.. BOR 1/1927. BOR 9/1925. BOR 8/1910. Proorocia lui Isaia (1. 2344. BOR 6/1910. 6. I. 2431. 319335. „Studii şi comentarii. PopescuMălăieşti. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. I. Proorocia lui Isaia. (exegeză) 2359. 7. pr. biblică) 2356. 6975. pr. BOR 7/1910. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. pr. Mântuirea lui Israel (cap. 2. 727730. 1. BOR 10/1925.. BOR 6/1925.. PopescuMălăieşti. (exegeză) 2366. (ist. 5)”. pr. pp. (exegeză şi istorie) 2361. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”.

un întreg”. pp. Buzescu. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. pp. . „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. seria II . Popovici. RT 45/1912. PopescuMălăieşti. pr. 245262. Popovici. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 321328. Popovici. Al. 1997. (licenţă) 2378. Popoviciu. pp. a IIa de gimnaziu. Buzescu. 2385. etc. pr. dr. BOR 9/1924.. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. Popovici.. pp. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”.. pr. 2372. 2384. Nic. (licenţă) 2376. pr. 309324. Curţii regale. BOR 5/1924. a IIa a gimnaziului unic. pp. biblică. Aurel. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 1900. 128135. Porcescu. pr. 516524. PopescuMălăieşti. N. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. Dimitrescu”. Nicolae. 9092. PopescuŢâţa. Cartea lui Iov este un tot. ediţie îngrijită de F. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. N. 302304. 64 p. Bucuresci. „Să cetim Sf. 2380. 1911. 177193. MMS 56/1964. 2386. 1900. 1947. pp. 6163. 113129. Popoviciu. Scarlat. 2382. Preda. 9 (259266). „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. 130137. 517-538) 2381. C 1898 (pp. PopescuMălăieşti. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. diac. Gal. Cartea românească. pp. Eminescu. Ed. Sibiu. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. PopescuMălăieşti. (licenţă) 2377. 2379. Biblie şi Teologie. 202205. pr. 477491. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 22 p. RT 2 (pp.. 2)”. 2373. Memoriile secţiunii literare. 1946. (ist. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. (extras din Analele Academiei Române... Ed. 1529) 2375. 88 p. pp. pentru cl.. 621637). Aurel. Curţii regale. 13. Ed. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”. 365385). prof. pr. PopescuMălăieşti. Constantin. 1963. pp. Tipogr. 549566. 642650. 1574. PopescuMălăieşti. diac. Bucureşti. Scriptură”. 2374. 1900 (131. Popescu-Ţâţa. pr. 2371. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”..101 2368. 127142.tom XXXIII. 3 (8693). 280290. C. 195 p.. 434 p. Ed. Nic. pr. Paliia dela Orăştie 1582.. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. act de cutezanţă”. Popovici. 64 p. pr. 2370. 2369. 413425. Aurel. Laurenţiu. Proorocii (urmare din no.. 5155). pentru cl. Popovici. „Studii şi comentarii. BOR 11/1924. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. BOR 3/1926.. PopescuUlmu. pr. pp. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. Iosif. Constantin I. pp... 349365. BOR 4/1924. Bucureşti. 262 p. BOR 6/1924. 2387. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. pp.. pr. pr. 1905. pr. 1011 (295303) / 1912. BOR 3/1924. 145147. 2383. în vol. Bucureşti. Cartea românească. RT 2/1913. Bucureşti. C. Bucureşti. 1899 (lipsă la raft). pp. Braşov 15601561. după Franz Xaver Mutz. Al. drd. Tipogr. Librăriile Socec & comp. MMS 6/1988. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”.. PopescuMălăieşti.

„Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. Vl. Chialda. pp. pr. 110. pr. a II-a) 2403. Prelipcean. Prelipcean. 2394. 2401. Patriarhul BOR) 2402. dr.... Prelipcean. pentru Institutele teologice. 1941). (extras din Candela. Ed. prof. Vl. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. Gh. „Ceva despre scrisul profeţilor V. 1985. pp. Introducere. Prelipcean. Vladimir. Cernăuţi. (extras din Candela. 192196. Importanţa Vechiului Testament.”. Barna. Vladimir. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. f. univ. prof. dr. pr. 2399. pp. 1965. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. prof. prof. pr. Prelipcean. pp. 2408. prof. C ?. Constantin. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament. 1955.a. prof. pr. GB 34/1964. Prelipcean. 28 p. Prelipcean. EIBMO. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. C 112/1938. dr. (extras din Candela 1944-1945) 2406. 1-12/1937) . Vladimir. pp. pr. Neaga. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice. prof. (1939. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. pr. 30 p. sensul”. pp. 1938. Ed. 2398. Tiparul „Glasul Bucovinei”. Vladimir. Vl. Barna. C ?/1946. pp. Vâlcii. drd. 429431. dr. pr. prof. pr. Nicolae. 116140.”. C ?. Prelipcean. 1940. prof. 3665. prof. 2405. (predică) 2400. dr. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. O 3/1968. pp. „Glasul Bucovinei”. Vladimir.. Preda. 2407. C ?. ST 34/1997. Prelipcean. (cu binecuvântarea PF Iustin. Studiul Vechiului Testament. 288 p. prof. Unirea. Prelipcean. prof. Prelipcean. prof. prof. Cerfeaux. 430 p. univ. pr. prof. prof. dr.. Vl. 2396. EIBMBOR. 2395. ST 34/1968. „L. traducere şi comentar. 19391941) 2393. Mircea. Prelipcean. Profetul Avacum (Habacuc). din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). 1524. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. caracterul. pr. C 112/1937. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). O 4/1962. pp. Prelipcean. pr. pr. Vladimir. Constantin. Vladimir. Patriarhul BOR) (ed. pp. 104 p. R. Prelipcean. prof. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. Tipogr. prof. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. prof. Vladimir. Prelipcean. dr. ST 12/1952. „Glasul Bucovinei”. pp. T. Nicolae. Paris. O 34/1997. 2389.. Vlad. Prelipcean. 463488. 152167. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. Vlad. 1942. C ?/1946. Prelipcean. pp. dr. prof. prof. (1942/1943). pr. dr. Prelipcean.. Neaga. ST 12/1954. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”.. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”.. 316. dr. Bucureşti. Vl. 15 p. pp. Gh. pr. drd. Bucureşti. 2390. 1934. Cernăuţi. 2397. prof. Vladimir.. 452 p. pr.102 2388. 2391. 221241. „Vechiul Testament: cuprinsul. „Importanţa Vechiului Testament. dr. 538567. 3154. Cernăuţi. (1944/1945). pr. 338359. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. Vlad. 2404. Vladimir. 5271. pr. pp. Studiul Vechiului Testament. pp. Vlad. 2392. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. Preda. Prelipcean. 181195.

MO 4/1987. Dora. Sf. 3844. „Dr. pr. 2419. pr.”. GB 14/1999. pr. prof. VII + 276 p. MMS 12/1969. 2420. Nicolae Neaga. 130 p. pr. pr. 443447. pp. Atena. Prelipceanu. pr. Pricopie.. Pufu. Tipogr. Socec & co. 2411. cartea de căpetenie a preotului”. ST 12/1971. pr. pr.. prof. pp. 2426. creştinismul cont şi VT. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. „Decalogul. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. 29 p.. pp. 2415. 2429. XII + 658 p. Warsawa. 1940. (non vidi) 2413. Ed. C 112/1938. (unitatea VT şi NT. dr. 3173. Vlad. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. Vlad. I. 100 p. Vladimir. Vasile Gheorghiu. Provian. 2418. Scriptură.. Nicodim. cultul. „Dr. . 80. 2424. „Sergius KisielKisielewschi. Gr. prof. „Evangheliile sinoptice. ST 78/1949. prof. Prelipceanu. pp. Ioachim. ST 56/1953. ST 910/1955. „Sf. Prelipcean. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. Prelipcean. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. V. Μπρατσιοτις. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”.. pp.. Apostol Pavel”. Introducere în Vechiul Testament). 110). pr. Vl. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”. Prelipcean. Bucureşti. pr. 1921. 176 p. Apostol Pavel. Vl. Provian. originea cărţilor NT. Prelipceanu. Constantin. Cartea Cărţilor povestită de …. prof. 2135. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. Prelipceanu. Vladimir. ST 56/1949. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. 2422. Vladimir. Iaşi.”. pr. 2414. apocrife. Prelipcean. după Vechiul Testament”. MO 56/1962. 1933. 326332.. MMS 5/1956. 246258. Bratsiotis. pr. C 112/1938. pp. 1946.103 2409. MMS 12/1957. 1921. (1939. 2430. prof. ST 12/1949. tipologia VT. (P. lect. Prelipceanu. 1935. 1941). pp. Prelipceanu. Buzău. pp.”. 1940. prof. 2417. Psalmii versificaţi. 271283. Vlad. (non vidi) 2425. 418419. profesor la Academia Teologică «Andreiană». lege morală universală şi permanentă”. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. Prelipceanu. lect. Constantin. pp. 6070. pp. viaţa Bisericii. şi Marcu. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. Pufu. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. 365381. Pufu. V. Sibiu. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. Gheorghe. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. 1931. Cartea românească. pr. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf. prof. prof. V.”. Prinz. 2427.. 2428. cultul. 2412. dr. creştinismul cont şi NT) 2410. Gheorghe. Vladimir. 2421. trad. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice.. Prelipcean. pr. Vladimir... GB 912/1998. 487500. Huşi. 2423. Conferinţe şi cuvântări. pr. 7684. Vladimir. pp. 94102. C ?. Prelipceanu. 1937.. Ed. «Nam venit să stric legea». pp. Mihail. de Littman. pp. 1928. dr. pp. Prelipcian. prof. 2416.. 778780. literat veche. prof. prof. 582599. viaţa Bisericii. „Παναγιωτου Ι. pp. Vl. Călinescu. „Profeţi şi profeţii false. 32 p. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. Prelipceanu. prof. Probleme dogmatice şi idei sociale”. ST 56/1949. 24 p. 415417. 5568. 88 p. de . Gheorghe. Bucureşti. pr.. prof. T. pp. pp. drd.

S. Vasile. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. Proorocul Naum. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . pp. Radu. dr. dr. Răducă. Negoiţă. 5. Boris. 78). 2447.. „Judecata universală după Noul Testament”. Bucureşti. 1979”. 34). prof. prot. 5356. 2453. Nicolae. teză de doctorat (urmare din no. „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. Negoiţă. C. Dumitru. prof. „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. 56). 3. pp. teză de doctorat (urmare din no. Radu. pr. Aspectul general al cărţii”. BOR 1112/1941. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat.. Puşcariu. Puşcariu. GB 78/1976. Ilarion. pp. prof. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. Radu. 459486.. Atena. Proorocul Naum. „Câteva consideraţii despre păcat”. Aurel.. pr. Radu. ST 78/1975. GB 56/1975. drd. „T. pr. pp. BOR 12/1933. Sibiu. 498513. Ioan I. 1932. pp. Vasile. Bucureşti). 146185. Negoiţă. pp. pp. „Predica Sf. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. 2439. pr. BOR 34/1978. BOR 34/1933. Concluzie”. „Pr. pp. 12). MMS 6/1930. (despre I. pp. Bucureşti. p. (ed. Radu. Sibiiu. 2448. Apostoli Petru şi Pavel”. pr. Răducă. Sibiu. Arhidiecezană. 2442. 921936. pr. neogreacă). prof. Radu. Proorocul Naum. pr. S. (Biblia lui GG şi VR) 2435.104 2431. pr. „Mărturii profane despre Sf. „Învierea Domnului.. De la Reformă încoace. Negoiţă. prof. dr. 112122. 238 p. dr. Artos Zois. Centrul de Studii biblice. MB 1012/1991. 2”. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. MA 1012/1967. Vasile. pr. „O nouă ediţie a Bibliei”. prof. dr. Galaction. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. Vasile. pr. . 555. Consultarea Părinţilor bisericeşti”.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. Gala. asist. GB 34/1992. pp. O 34/1996. „T. S. pp. dr. pp. 189190. GB 912/1976. Radu. pr. pr. 2. dr. literat. 18 p. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. „T. II) (non vidi) 2433. Pulpea. teză de doctorat (urmare din no. anul III. dr. Traducere şi comentar. prof. pr. Traducere şi comentar. D. Ilarion. „T. P. BOR 56/1933. pr. Dumitru. Radu. Vasile. Radu. Boris. Elemente. 2437. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. 1933. S. Răduleanu. 2450. Mălăeşti. 1124. BOR 78/1933. Radu. teză de doctorat (urmare din no. 536545. pp. nr. pp. Fundaţia pt. RT 12/1933. Proorocul Naum. Traducere şi comentar. şi artă „Regele Carol II”. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. p. Arhidiecezană. dr. Radu. Abrudan. Gratzeas. 2446. Traducere şi comentar. pp. asis. Radu. Sava Aguridis şi G. (non vidi) 2434. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. 4. pr. 1935. lect. 1988”. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. (plus 12 planşe) 2444. R. „T. 2443. Studii şi comentarii) 2436. S. 656665. 1907. „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. Lupta confesională) 2445. ST 12/1977. 2440. Tipogr. Nicolae. 69. Vasile. A. teză de doctorat. Bibliografie”. Comentarul în general”. pr. 110113. Rădulescu. 196 p. 803815. 2452. ed. prot. pr. diac. Traducere şi comentar. 2432. ST 4/1990. pp. Tipogr. Proorocul Naum. diac. 2451. Negoiţă. 121 p. MA 46/1980. Vasile. Simion. 725741. 2441. V. pp. 1904. pp. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. 68?. 2945. drd. 244251. 355377. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. Răduleanu. prof. Răduleanu. Ed. 252268. Rădulescu. Vasile. prot. 2454. (1. BOR 910/1933. dr. Aurel. Originea şi traducătorii Septuagintei. 2449. 2438. Radu. Boris.

105

2455. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Păcatul şi eliberarea, după Noul Testament”, ST 710/1976, pp. 669682. 2456. Rădulescu, pr. drd. Nicolae, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”, O 3/1975, pp. 515524. 2457. Rădulescu, prof. pr. Dem., Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare, Ed. Librăriei Pavel Surdu, Bucureşti, 1927, 120 p. 2458. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Corint”, MA 910/1964, pp. 732733. 2459. Redacţia (MA), „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”, MA 1112/1963, pp. 940941. 2460. Redacţia (MA), „Înmormîntat la Betlehem”, MA 910/1968, p. 787. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. Redacţia (MA), „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”, MA 46/1961, pp. 209215. 2462. Redacţia (MA), „Primul seminar european de traduceri biblice”, MA 78/1968, pp. 596598. 2463. Relgis, Eugen, Umanitarismul biblic, Tipogr. „Viaţa românească”, Iaşi, 1926, 8 p. 2464. Resceanu, drd. Ion, „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”, MO 13/1998, pp. 141162. 2465. Reu, Aurel, „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”, în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”, 1940, pp. 3564. (non vidi) 2466. Rezuş, dr. Petru, „Christologia dela Filipeni 2, 511 şi kenosa protestantă modernă”, RT 2 (pp. 5359) şi 3 (8589) / 1938. 2467. Rezuş, pr. prof. Petru, „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”, MMS 56/1965, pp. 269276. 2468. Rezuş, pr. prof. Petru, „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”, O 2/1955, pp. 230240. 2469. Rezuş, pr. prof. Petru, „Istoricitatea Mântuitorului”, ST 34/1957, pp. 177199. 2470. Rezuş, pr. prof. Petru, „Temeiurile Învierii”, GB 4/1958, pp. 331334. 2471. Rezuş, pr. prof. Petru, „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”, MMS 2/1988, pp. 2235. 2472. Roman, Alexandra, Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Probleme de filiaţie, Ed. Academiei RSR, extras din Limba română 3/1974, pp. 233242. 2473. Roman, pr. Dumitru, „Înaintemergătorul Domnului”, Bucium ortodox 2122/1944, pp. 171172. (gânduri) 2474. Roman, pr. Dumitru, „Naşterea din nou”, Bucium ortodox 10/1943, pp. 7980. 2475. Romanescu, Pantelimon, Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni, Ed. Bukarester Tagblatt, Bucureşti, 1902, 81 p. 2476. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Epistolele Sf. Ap. Pavel. Studiu istoricocritic, Tipogr. Alexandru Codreanu, Focşani, 1912, 176 p. 2477. Romanescu, pr. prof. dr. Pantelimon, Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic), Tipogr. unite „Sporul”, Focşani, 1915, 112 p. 2478. RomanţiFlorescu, Ion, Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă, Tipogr. Grossmann, Bucureşti, 1903, 89 p. (licenţă) 2479. Roşescu, pr. C., „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, de pr. N. Hodoroabă”, MMS 8/1931, p. 221. 2480. Rovenţa, diac. conf. supl. Haralambie, „Limba şi stilul Sf. Ap. Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale”, ST 1/1929, pp. 209234. 2481. Rovenţa, diac. dr. H., „H. Lusseau, Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire, (Paris, Paul Geuthner, 1930, XIX + 242 p.)”, ST 1/1931, pp. 147155.

106

2482. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „D. Walter Bauer, GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, 1928“, BOR 12/1928, pp. 11331134. 2483. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Le Nouveau Testament, Aimé Puech, Paris, 1928”, BOR 7/1928, pp. 654657. 2484. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „O nouă operă despre Iisus Hristos, P. P. Léonce de Grandmaison, Jésus Christ (sa personne, son message, ses preuves), Paris, 1928”, BOR 11/1928, pp. 10311040. 2485. Rovenţa, diac. dr. Haralambie, „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I, v. 314)”, BOR 6/1929, pp. 524537. 2486. Rovenţa, diac. Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”, ST 2/1932, pp. 246302. 2487. Rovenţa, Haralambie, „Un studiu asupra originii Sf. Evanghelii, de B. H. Streeter, Londra, ed. II, 1926, 620 p.”, BOR 3/1927, pp. 183187. 2488. Rovenţa, Haralambie, „Viaţa lui Iisus, scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. Joseph Klausner, Jesus von Nazareth: seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin, 1930)”, ST 1/1932, pp. 9194. 2489. Rovenţa, pr. conf. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului - Noul Severin, Rm. Vâlcii, 1929, 69 p. 2490. Rovenţa, pr. Har., „Candela, volum omagial închinat PC Sale dr. Vasile Gheorghiu (an XLIX, 1939)”, ST 1/19381939, pp. 407409. (volum omagial închinat prof. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Rovenţa, pr. Har., „Diac. dr. Grigorie T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939, 126 p.”, ST 1/19381939, pp. 409410. 2492. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului, Bucureşti, 1933, 32 p. 2493. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Coloseni. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1946, 125 p. 2494. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1929, 151 p. 2495. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1938, 164 p. 2496. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 1930, 379 p. (curs) 2497. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Esenţa şi rolul credinţei în teologie, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 33 p. 2498. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II, Litografia Facultăţii de Ştiinţe, Bucureşti, 1942, 287 p. 2499. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Idiomul grec Limba Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19271928, 94 p. (curs) 2500. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Interpretarea Scripturei după Origen, Tipogr. Cozia, Râmnicu Vâlcea, 1929, 68 p. 2501. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti), Ed. de At. Negoiţă, Bucureşti, 1928, 260 p. (curs manuscris) 2502. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, în raport cu celelalte Epistole ale sale, Tipogr. România Mare, Bucureşti, 1929, 28 p.

107

2503. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1928, 162 p. 2504. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament, Litogr. Scrisul studenţesc, Bucureşti, 19281929, 186 p. (curs) 2505. Rovenţa, pr. prof. dr. Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931), Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1932, 59 p. 2506. Rovenţa, pr. prof. Haralamb, „Dr. Simion Liliacoveanu, Sf. Ap. Pavel na fost episcop în Roma, (Bucureşti, 1940, 62 p.)”, ST 2/1940, pp. 186189. 2507. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Diac. dr. Har. Cojocaru, Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu, Tipogr. Arhidiecezană, 1940, 434 p.)”, ST 2/1940, pp. 182186. 2508. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „I. P. Mălăeşti, preotul şi profesorul”, ST 1/19381939, pp. 2029. (volum omagial) 2509. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. V. Gheorghiu, Codex Argenteus Upsaliensis, Monit. oficial, 1939, col. Academiei Române, vol. XXXIX, Studii şi cercetări, 58 p. şi 10 planşe”, ST 2/1940, pp. 180182. 2510. Rovenţa, pr. prof. Haralambie, „Pr. dr. Vasile Gheorghiu, Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 194), (Monit. oficial, Bucureşti, 1940, 90 p., 9 planşe)”, ST 2/1940, pp. 179180. 2511. Rovenţa, prof. dr. Haralamb, „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris, F. Alcan, 1936, 260 p.) şi Studiul Noului Testament”, ST 1/1937, pp. 186194. 2512. Rus, conf. dr. Remus, „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”, GB 3/1988, pp. 87119. 2513. Rus, conf. dr. Remus, „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”, GB 12/1990, pp. 8090. 2514. Rus, lect. Remus, „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”, GB 69/1980, pp. 524534. 2515. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Ester. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte, Tipogr. Jsac Binder, Bucuresci, 1904, 87 p. 2516. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţei Pentateucul. Cartea I. Facerea, urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică, versiunea syriană, versiunea samariteană şi versiunea arabă, pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat, Tipogr. Kalber, Bucureşti, 1908, 94 p. 2517. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Iona. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 42 p. 2518. Rusescu, Constantin, Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte, pentru folosul studenţilor în teologie, Instit. de arte grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1906, 48 p. 2519. Rusescu, Constantin, Studiu introductiv asupra Cărţei Estir, Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucuresci, 1904, 87 p. (licenţă) 2520. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 4/1993”, RT 1/1994, pp. 97105. (se semnează părintele Mihai) 2521. Rusu, pr. Mihai, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. 3/1993”, RT 4/1993, pp. 155165. 2522. Rusu, pr. Mihail, „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”, RT 3/1993, pp. 91102.

Ş(esan). I.108 2523. 2535. 1962. Sârbu. pp.. 2541. C 112/1938. S. Ed.”. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”.”. pp. M. 2539. pp. Sales. O 3/1965. 180. M(ilan). 669682.. N. MB 1112/1964. Leipzig und Hamburg. mitropolitul Moldovei. pp. Ţerek. prof. Eparhială «Cartea românească». Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. Sakkos. (1946?).. 103 p. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». 2526. T. Ş(esan). Ioan. Sămărtineanu. 589597. 2524. pp. Mănăstirea Neamţu. Theol. Chişinău. MA 910/1972. 2529. 219241. MA 13/1961. M(ilan). Înţelesul textului de la Matei 5. „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. pp. prof. S. C. 2534. „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. Petre. pp. pr. arhiepiscopul de Canterbury.. pr. prof. trad.”.. Versuri după Sfînta Scriptură. 2532. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. MO 1112/1973. pp.. „Neaga N. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. Căciula. 149. ST 56/1974. 308325. 2525. XVI şi XVII”. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. şi vol. 405430. 420423. Şaitiş. 832836. IV + 212 p. N. de pr. „Marcu Gr. Sakkos. prof. duminica a XXa după Rusalii”. Ioan. Ramsey. V. pp. 2537. 1936.. Ş(esan). 1944. A. pr. 2530. 180. Edinburg”. N. (1944/1945). Ed. Ioniţă. (diverse ipoteze) 2531. Alexandru A. 2536. MA 13/1961. O 3/1960. Sălăgeanu. Ş(esan). M(ilan). Iaşi. S. Tipogr. 148149. 1932.. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. (1944/1945). Sârbu. Wilhelm Schütz. vol. pp. . Primele zile ale creştinismului. dr. V. 1938. trad. P. Farrar. C ?. „Dr. 402. Săbăduş. 156 p. 22 p. vol. 2538. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori. III 599 p. p. arhiepiscop al Vadului. 1964. Pildele înţeleptului Solomon. magistrand Gheorghe. 2527. II 451 p. Căciula. Berlin. Al. Hristos în Vechiul Testament. apologie de Nicolae M. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”. „Vladimir Rodziano. MO 78/1973. pr. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. RT 56/1934. Săndulescu. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. în Studia Evanghelica II. „Nicodim. M(ilan). Cluj. 1944. Săbăduş.a. MO 910/1973. MB 1112/1964.. 229235”. Autoritatea Bibliei. 836838. pp. 208209. Tipogr. Tipogr. Feleacului şi Clujului) 2533. Sibiu. C ?. Sakkos. 3. Feleacului şi Clujului. pp. I 559 p. pp. p. Olimp N. 112 p. Das Johannes-Evangelium übersetzt und ausgelegt. 383395. Bălănescu. prof. M. 2542. 2540. „Dr. Săbăduş. 1947. 1991. 762765. Însemnări pe marginea textelor mesianice.”. 150 p. Săbăduş. pp. Buzău. pp. D. pr. (cu binecuvântarea IPS Teofil.. Petru. XV.. magistrand Ioan.. dr. RT 10/1937. de Olimp N. traducere după F. ST 34/1965. Petru. Sălăgeanu. M(ilan). f. vol. Sibiu. Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). 309 p. pp. Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. 2528. Ş(esan). „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. 954959.. magistrand Ioan.

Bucureşti. pr. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. I. 3956)”. Sârbu. Sârbu. MA 79/1982. Scriban. nu e dat numele în fişă). „Epistola a IIa a Sf. trad. pp. I. BOR 3/1922. prof. Tipogr. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. Sârbu. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. Istoria Iudaismului. . Scriban. „Cronologia biblică”. pp. 199 p. nu e dat numele în fişă). prof. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 519534. ST 3/1986. 575590. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. 3. 2165.. Introducere. 13 4. Lc. Matei şi Sf. BOR 7/1925. din lb. 1934. Luca”. 2562. pp. pp. Ioan Gh. BOR 11/1922. (exegeză) 2568. Scorobeţ. 120)”. Bucureşti. Gheorghe. Savin. 206215. prof. BOR 4/1923. Chişinău. pp. 541 p. 2556. Apostol Pavel către Timotei”. magistrand Gheorghe. 1581. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. 1914. 517532. arhim. Genealogiile Mântuitorului la Sf. 1987. 1151. 63 p. BOR 2/1959. 453466. arhim. Scriban. Tr.. Ap.. Sârbu. pr. traducere şi comentariu”. Textul ipotetic. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”. Sârbu. 2563. pr. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. Gheorghe.. ST 910/1964. BOR 12/1922. 280288. 403412.. seminar pt. pp. ?. 1. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. prof. Aurel.. (doctorat) 2552. Epistola a IIa către Timotei a Sf. magistrand Gheorghe.. 663685. pp. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. Scriban. 913. arhim.109 2543. pp. pr. ST 56/1961. Sârbu.. 2554. prof. ST 4/1986. Călătorie prin Vechiul Testament. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. Pavel. 303334. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Jokey-Club”. Sârbu. (non vidi) 2564. pp. Savin. pp. pp. Ed. Mc. pr. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. 3991. 254264. 625)”. prof. I. 2566. 11. 113)”. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. I. Gheorghe. Savin. engleză. 2561. 1984. Imprimeria de Vest. pp. (oare?. drd.. 2560. „Date privitoare la magii Evangheliei”. Scriban. 2553. (non vidi) 2555. magistrand Gheorghe. Ioan Gh. Bucureşti. 2557. pp. arhim. pr. (exegeză) 2569. Savin. ST 910/1959. 2565. pr. Ioan. 2. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia.. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). prof. Petru Gh. pr. ST 78/1960. Samuel J. Gheorghe. prof. Inst. Petru Gh. (oare?. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. traducere şi comentariu”. 801812. „Comentariul Sfintei Evanghelii. ? (exegeză) 2567. ST 910/1960. Gh. Tipogr. Schultz. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. I. Biblic şi de Misiune al BOR. Ioan Gh. Savin. 177193. 271297. BOR 5/1925. (Luca 1. ST 56/1964. 2544. Savel. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. prof. Traducere şi comentariu. Minerva. (doctorat) 2547. arhim. Scriban. prot. Sârbu. ST 2/1986. 1992. Gheorghe. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1. 1902. pp. Sasu. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. 2559. Oradea. 2558.. 2546. 2549. 445463. 284 p. 1183. magistru) 2545. Introducere. 2550. pp. pp. Sauca. 160 p. pp. Şavelschi. M. Sârbu. prof. ST 78/1959. (l. pp. Iaşi. pp. 2548. Gheorghe. 5.. 2551. 2122 şi 4. 58 p. ST 5/1986. pp. 2638)”. 8386. RT 3/1923. ST 6/1986.

(exegeză) 2573. trad. I. extras din «Viaţa românească». „Comentariul Sfintei Evanghelii. 581590. (doar câteva inf. Scriban. BOR 3/1924. „Textul Evangheliilor.. no. I. 196203. 1928)”. BOR 10/1927. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. Scriban. din lb. Scriban. trad. 420424. 2572. „Scriptura unei vieţi. 343350. 221228. (trad. arhim. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. italiană) 2581. 2579. Propovăduirea Mântuitorului în lume. an 22. „Comentariul Sfintei Evanghelii. (trad. (exegeză) 2590. 525)”. arhim. despre Soc. italiană) 2580. arhim. Sportul. BOR 9/1927. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. arhim. 9. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. Scriban. Scriban. pp.110 2570. pp. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. arhim. de pr. BOR 1112/1933. Bucureşti. 19222. Scriban. arhim. Ioan Botezătorul (Ioan 1. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche.. italiană) 2584. BOR 8/1922. arhim.. Iuliu. arhim. 658668. Tipogr. I. 188 p. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. arhim. III)”. arhim. Vasile Radu. „În jurul Sfintelor Scripturi. arhim. Cooperativa.. Uciderea pruncilor. MMS 6/1936. Tipogr. I. Iuliu. Scriban. pp. Scriban.. Scriban. 1922. 673676. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. arhim.. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. I. (ed. Scriban. Const. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Saru. 95103. Sportul. BOR 9/1922. Scriban. I. II 424 p. pp. pp. pp. 2592. Scriban. (exegeză) 2571. de Gala Galaction şi pr. 2. Prologul Evangheliei de la Ioan”. pp. trad. vol. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. BOR 2/1925. italiană) 2586. de trad.. arhim. Scriban. 1323”. pp. 222 p. 733745. pp. pp. 1930”. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. arhim. Scriban. din lb. I. (activ. 1911. Trimişii fariseilor la Sf. BOR 11/1927. din lb. italiană) 2582.”. 590596. Scriban. Bucureşti. (exegeză. pp. Grigore şi Sava T. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. 143149. Scriban. din lb. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. arhim. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. XXI”. (exegeză) 2576. Ed. I. (exegeză) 2578. Matei 2. arhim. arhim. 4152)”. arhim. VIIIIX)”. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. 331334. I. italiană) 2583. Scriban. arhim. BOR 7/1927. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 1924. BOR 10/1922. din lb. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap.. Bucureşti. pp. „Teofilactos Farmachides... BOR 4/1925. 188 p. trad. BOR 2/1932. 2585. VVII)”.. I. Manual de ermineutică biblică.. 173175. (exegeză. 467476. BOR 6/1927. Bucureşti. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. I. pp. 261266.. I.. Fuga în Egipt. „Comentariul Sfintei Evanghelii.. I şi II. Iuliu. BOR 3/1925. pp. Scriban. arhim. Iuliu. (exegeză. I.. Iuliu. I. I 301 p. 579583.. (exegeză) 2574. MMS 78/1937. BOR 8/1927. (non vidi) 2588. Întoarcerea la Nazaret. IIIIV)”.. pp. (exegeză) 2575. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban.. 155163. 140 p. Ed... a II-a) 2587. 91100. BOR 6/1925. (exegeză) 2577. „Universala” Alcalay & co. pp. XII”. arhim.. arhim. arhim. Scriban. I. BOR 2/1924. pp. pp. I. Scriban. biblică britanică) 2589.. . ? (exegeză. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . a VIIa a seminariilor teologice. Cântarea lui Moise”. Scriban. din lb. trad.

2615. Petre. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. Gheorghe. 2605.. drd. Scriban. Scriban. 845846. 149161. 2613. 2616. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 672682. 571583.. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Iuliu. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. Semen. BOR 2/1928. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. Semen. 2604. 17)”. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. Petre. Melniciuc-Puică. pp. 311312. 2600. Secula. Semen. pp. 323329.a. arhim. BOR 2/1928. Scriptură”. arhim. ST 910/1977. arhim. BOR 6/1923. pp. 3848. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. drd. 136 p. Semen. 2596.. RT 45/1921.. Ed. italiană) 2607. Ancora. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. Scriban. prof. Iaşi. BOR 2/1921. Semen. pp. Tăierea împrejur a lui Iisus. 432436. pp. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale. Scriban. 159161. (exegeză) 2599. (trad. Scriban. Ed. pp. Adevărul. C. 97106. 181187. arhim. „Dr. 2619.. Ioan Botezătorul?”. pp. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. BOR 5/1928. pp. MO 1012/1977. Aducerea lui la biserică. Scriban. pp. 2594. 142146. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. Cele patru Evanghelii în una singură. din lb. 2597. . Scriban. arhim. Scriban. Introducere şi exegeză. Sfintei Episcopii a Argeşului. 2618. P. „Folosul evangheliilor apocrife”. pp. 2609. Proorociţa Ana”. drd.. 1941. ST 12/1978. 5780”. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. 231234. arhim. 2603. „Pr. 269 p. pp. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. arhim. 2608. Lc. 747755.. Biblia ca unealtă culturală. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 2606. BOR 1/1922. BOR 1/1928.. RT 5/1910. drd. pp. Cernăuţi. Bucureşti. Anghel Constantinescu. „Biblia sau Sfânta Scriptură. BOR 4/1928. „Sf. Neamul lui Hristos (Matei 1. Scriban. 320 p. Cuza”. Scriban. Ed. BOR 7/1928. drd. 2610... pp. pp. 2611. Univ. 700710. GB 79/1977. 96 p. arhim. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Chişinău. pp. arhim. Iuliu. 140142. Venirea magilor”. Scriban. Iuliu. arhim. Sfânta Evanghelie. Ed. 2617. dr. BOR 3/1928. pp. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. arhim. pp. 20 p.111 2593. 1928”. 1926... RT 5/1913. pp. arhim. 651652. Scriban. arhim. 1. „Al. Ed. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. Scriptură pentru publicul românesc”. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. arhim. (popularizare) 2595.. prot. Scriban. Vasile Tarnavschi. 9093.. BOR 78/1969. 2614. pp. BOR 4/1923. Scriban. (exegeză) 2598. arhim. 1997. BOR 5/1923. prof. 1968”. Petre. 104114. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. Petre.. 2601.. f. Cooperativa. pp. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. pp. MO 79/1978. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. 2612. 422433. I. arhim. Ilie. Bucureşti. Scriban. arhim. Dreptul Simeon. Scriban. Petre.. Semen. 334348. Scriban. 1937. Scriban. Secaş. BOR 2/1922. S. 2602. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”... Învaţă minte cu icoane din Sf. arhim. pp. 1926.

prof. I. 2639. pr. Petre. pp. Serafinceanu. Şerbănescu. „Le Livre de Nombres. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. 1939. 2629. pr. (doctorat) 2627. Nicolae. pp. Teodor. conf. Milan P. dr. 16881988”. prof. Timişoara. 248 p. Ed. pr. „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. pr. pp. MMS 1012/1969. BOR 910/1988. O 3/1983. 288 p. prof. Cernăuţi. MO 46/1979. 713. Petre. Şesan. 4178. Semen. 2626. Mitrop. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. episcop Damaschin. 276283. Glasul Bucovinei. 11). Şerb. MA 78/1968. 1939. Bucureşti. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. MMS 16/1996. Şerb. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). pp. MB 512/1976. Petre. Tipogr. MB 14/1976. 2630. pr. prof.. Şesan. prof. 2624. dr. 2133. „Biblia de la Bucureşti. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi.. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. Semen. Şerb. dr. 156 p. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. Teodor. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. Semen. pp. M(ilan). Şesan. 329-471) 2638. Arheologia biblică în actualitate.. TV 13/1992. dr. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. pr. pr. 2621. MO 13/1982. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. Petre. 724. 78. TV 14/1994. Şesan. 2636. Nicolae. prof. 1997. BOR 34/1989. 314. prof. 1920/1936. 184219. Şesan. no. pr. Ed. conf. prof. Semen. Semen. TV 1112/1992. 335370. dr. 605. 2645. Trei sute de ani de la apariţie. TV 810/1992. Mitropoliei Banatului. Şerpoianu. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. I. Semen. 1977. Iaşi. Milan P. Semen. pp. „Sensul Rugăciunii domneşti”. pr. 4049. pp. pr. dr. 329471. 2644. MMS 57/1994. pp. prof. dr. Petre. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. 2646. pp. Petre. pp. Severineanu. dr. pp. prof. 2635. pp. „Necredinţa Apostolului Toma”. 2633. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. Petre. Fiul risipitor. pr. pr. Călăuza biblică. Petre. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. . dr. pp. pp. 2641. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. MB 79/1997. 2640. pp.112 2620. pp. Petre. prof. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. 49193. pp. Editions du Cerf. prof. 16 p. 2634. 2623. 725726. pr. prof. TV 13/1992. Semen. dr. prof. Petre. 4657. 2632. pp. TV 912/1991.. dr. pp. pp. dr. (extras din MB 1-4/1976. Şerbănescu. pp. Marvan. pr. dr. 120127. 6982. pr. 581598. M. 1527. Petre. în cărţile Sfintei Scripturi”. pr. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. MMS 34/1973. TV 47/1992. Evangile et vie. Service biblique. pr. Semen. pr. pr. Semen. Mihail P. pr. 2628. 153 p. dr. RT 12/1946. pp. Teodor. Semen. 2625. presenté par Pierre Buis”. pp. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. MA 79/1979. 1330. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. 2637. Petre. Petre. Ed. „Glasul Bucovinei”.. 165168. prof. Ed. prof. 2631. Semen. Serafinceanu. 2622. 13226. Cernăuţi. 2643. Mihail. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. prof. (popularizare) 2641. Semen. dr. 49-193 şi 5-8/1976.. p. 2642. „Vorbirea în pilde.

Slevoacă. 500517. Noul Testament. D. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. „Storia di Cristo. 318 p. pp. pp. C 112/1938. MM 9/1933. C 56/1924. Cernăuţi. Sîrbu. 2648. Evangheliile după Matei. Sîrbu. Sîrbu. pr. MA 12/1958. MMS 910/1958. Sîrbu. pr. Simeonov. 2652. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. O 1/1967. 19391940. Sevici. 2667. Meridiane. prof. „Harismele în Biserica primară”. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. Ştefan. MO 12/1974. pp. 1971. Spânu. 1938. pp.113 2647. eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. „Despre psalmii proorocului împărat David”. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. 123 p. pr. Soare. Simedrea. pp. 171172. pr. 102 p. dr. Dan. pp. pp. In Christus. magistrand Traian. Partea I. Ştefan. dr. Dj. l’Insondable du Christ. 304314.”. Berlin. traducere şi comentar. 1961. 2649. ST 34/1958. 2665. Soare. MO 12/1974. 196 p. Simionescu. 166 p. Siruni. 713714. Gheorghe. prof. pr. GB 56/1964. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. pp. Ed. MB 46/1968. MB 79/1993. pr. MA 45/1967. 170171. pp. Gott und seine Theologen. 7990. prof. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. pp. dr. 3641. arhiereu. Ed. 698721. Marcu. Dan. mitropolit Tit. (Ştefan). Codex Aureus. H. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. Corneliu. dr. ediţia a doua. bibl. „Noi descoperiri arheologice”. Sofronie Craioveanul. 114116.. 2651. Sofia. 93101. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. pp. 139162. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. IV + 368 p. Corneliu. 2655. 6278.. C. 1909. Simion. 2659. Simionescu. S. pp.“. ST 12/1980. Spiru. 2663. 445450. pp. Bucureşti. 2662. 93103.. 206216. 2670. Spânu.. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. 1971. drd. 2657. 563566. pp. Soare.”. pp.. D. „R. 2656. 2668.”. „Sf. 423426. 2671. 432433. Simionescu. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. Corneliu. prof. BOR 4/1909. prof. 2669. pp. pp.. Introducere. Ion. 2660. 2664. 2654. ST 78/1960. 514. MM 23/1933. Caplat S. Minerva.) . 5760. Luca şi Ioan. 205208.. 1972. Baulès. MMS 12/1966. pr. Gheorghe I. Bucureşti. 167168. Simedrea.. I. 323332. 2666. pp. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. C 1012/1927. ST 12/1967. pp. (teol. pr. 256260. Sîrbu. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”. 2650. pp. BOR 1112/1941. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”. arhiereu. Vasile Gheorghiu. pp. Simonescu. Dumitru. Sl(evoacă). „Fritz Neuerbauer. pp. 2653. BOR 56/1960. mitropolit Tit. pp. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. 2672. Ioan. Paris. 2661. GB 45/1950. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. „Predică la Înălţarea Domnului”. Corneliu. „Ulrich Bach. pp. „Dr. BOR 12/1974. Slevoacă. pr. Sofronie Craioveanul. 2658. pr. de Giovanni Papini”.

Stamatoiu. drd. pr. p. D. Vasile Gheorghiu. pr. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. „J. D. Stan.. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”. Stan. Ioan F. 2694. pr. MO 6/1986. 651. pr. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. ST 58/1977. 2676. Stamate.. 756763. pr. 2677. 2679. pp. 34 p. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. Cernăuţi. 3147. 710724. conf. MO 79/1979. dr. „Iisus Hristos. 568578. Stamatoiu. 476485. Marin Z. Stan. 429431. pp. Stamatoiu. 7788. ST 12/1977. drd. pp. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. Marin. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. 2686.. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament. Marin. Stan. 101 p. Stamatoiu. pp. Stamate. dr. pp. pp. pp. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. D. Mântuitotul izvor de viaţă”. 615633. pp. Pavel”. pr. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. ST 910/1985. 555561.. pr. „Iisus Hristos.. MO 46/1981. 4564. Alexandru. pp.. 548558. „Dr. MO 79/1977. Ioan F. 2675. Ed. 2674. pr. pp. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. pr. MO 78/1969. Constantin Şt. Stamatoiu. Stan. Stănculescu. Alexandru.114 2673. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. 113114. 2688. 244266. Stamatoiu. 123133. RT 910/1946. MO 1012/1977. Ed. 2681.”. Biserica Sfântului Mormânt. 237244. RT 34/1940. Stănculescu. Glasul Bucovinei. D. 2684. sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. 2683. O 2/1983. Universitaria. Stamatoiu. 2680. dr. D. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”. Leiden. Stamate. pr. 2685. pp. pr. 2682. Stamatoiu. Noţiuni preliminarii”. 4654. pr. Stamate. pp. pr. 2690... 2437. . 1998. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. 2692. pp. p. pr. pp. Liviu. pp. pr. pp.”. 1939.. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. dr. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. Ap.. 2689. dr. O 3/1974. drd. O 2/1990. asist. pr. Alexandru. prof. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. GB 12/1979. D. dr. conf. MO 36/1995. 1965. Pavel”. Dionisie. D. Dionisie. conf. pp. GB 1112/1974. Ap. MO 16/1994. pr. 2678. Craiova. 2691. 2695. Dionisie. de Waard. Stamatoiu. dr. drd. XX. pr. pp. D. MO 78/1969. ST 910/1985. 230 p. pp. MO 12/1995. prof. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. 10741082.. Stamatoiu. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. prof. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. drd. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio.. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Marin. pr. 2429”. Stamatoiu. „Luis Erdozain. 2687. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”. 180210. Dionisie. Stamatoiu. 7797. 497505. pp. 654. MO 910/1984.

prof. pr. 2976) 2697. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. Dumitru. dr. Benvenisti & co. Instit. Stănescu. Loichiţa. G. Ştefănescu. Dumitru. (ed. Ed. MO 78/1969. Librăriei şcoalelor C. pp. (licenţă) . a VIII-a. Tipogr.115 2696. Dumitru.. dr. (ed. 174 p. dr. 1927. 19229. 1936. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Stănescu. 19261927. pp. prof. (ed. Stănescu. Minerva. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. Stăniloae.. prof.. a III-a) 2704. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. 651.. 255 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Tipogr. Ioan F. 788791. Dumitru.”. „Werner Dommershausen. Ed. Arhidiecezană. Stănescu. meserii şi comerţ. 88 p. a XIX-a) 2705. Bucureşti. Dumitru. 950955. Stănescu. 180200) şi 78 (348359) / 1943.. a IIa secundară. normală. Dumitru. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. Stănculescu. Ed. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. Stăniloaie. prof. 152 p. 128 p. a IV-a) 2709. (licenţă) 2699. 1907. 159 p. Stănescu. stavr. a II-a) 2703. 4142. Cernăuţi. Stănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Stănescu. Anton. RT 1112/1941. pp. dr. (ed.. Ioan F. Ancora. Tipogr. 1901. Bucureşti. dr. Tipogr. Librăria Leon Alcalay & co. MO 1112/1966. p. „În Betleemul Iudeii”.. D. 1968. Stuttgart. Dumitru. 443453. Sfetea. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. ziarului „Universul”. Ştefănescu. prof. dr. pp. Stănescu. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. 1935. Ed. Expunere critică şi dogmatică. Bucureşti. 1905. Stăniloaie. prof. 165 p. (ed. „Ancora” S. Istoria Vechiului şi Noului Testament. 1920. (ed. 34 p. Dumitru. 154 p. Ed. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. 230240. Benvenisti & co. normală şi meserii. 159 p. normală. prof. Ed. Dumitru. RT 34 (pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Bucureşti. RT 810/1926. Dumitru. „Căderea Ierusalimului”. O 3/1980. Bucureşti. 2702. „Ancora” S. 160 p. Stăniloaie. 2716. Stănculescu. Dumitru. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Stănescu. 159 p. dr. (ed. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. 73 p. Stănescu. „Virgil Cândea. Stănescu. I-a) 2708. (reprod. dr. pp. oct.. prof. a XX-a) 2706. Sibiu. a II-a) 2712. RT 12/1927. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. D.. (ed. 2715. Stănescu. Societatea „Librăria naţională”. prof. Ed. pp. 87 p. Stănescu. Ed. 1926. Bucuresci. 2701. diac. Bucureşti. 2717. (ed. 1905. Litera. 1926). prof. 2700. prof. Ancora. Bucureşti. „Ancora” S. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. Al. prof. ziarului „Universul”. a XIV-a?) 2711. Chiliasmul (milenarismul). „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. dr.nov. „Iisus Hristos ca profet”. a XIX-a) 2707. Dumitru. 2698. Gheorghe. 2718. 1927. 1964. 1924-1925. 1937. BOR 78/1964. dr. prof. din Candela. Căderea Ierusalimului. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. prot. Bucureşti.. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Bucureşti. 469485. Stănescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. (ed. Bucureşti. 1943. de arte grafice „Eminescu”. 159 p. a IIa secundară. Bartolomeu. 192411. meserii şi comerţ. pp. B. 160 p. Dumitru. Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Die Ester Role. G. Benvenisti & co. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Dumitru. „V.

Suparschi. „Günter Bornkamm. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. 445453. Jesus von Nazareth. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. Arad. O 4/1968. Anastasie. 2737. pp. episcop Melchisedec. pp.Transcriere după Biblie. ST 56/1956. 2732. de arte grafice „Eminescu”. 2730. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. Nicolae.. pr. 203211. pp. 1975. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. 2739. Suciu.. Profetul Ieremia. (licenţă) 2727. . Ed. MO 1112/1975. Tarangul. 173 p. pp. BOR ?/1934.. Ştefănescu. pp. 2735. diac. Melchisedec. RT 67/1913. arhim. StuttgartBerlinKölnMainz. Vechile civilizaţii semite. ST 34/1956. Iustin I. 2733. magistrand M. 2736. drd. pp. Marin. I. O 4/1973. M. T. Nicolae. „Atitudinea Sf. Ienici. „Ce ţise pare de Hristos”. în Biblioteca „Cuvânt bun”. GB 1112/1963. 314 p.. Ştruc. 1900. W. Haralambie. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. arhim. 2731. rusă de Georgescu. 2726. (licenţă) 2720. Tarazi. Tanislav. pr. Unirea. pp. după Epistola către Evrei”. Bucuresci. Kohlhamer Verlag. arhim. 1965”. Cărţilor bisericeşti. Alexe. pp. Ştefănescu. pp. Melchisedec. S. N. Bucureşti. din lb. 1907. Stroian. (licenţă) 2724. Bucureşti. Studii şi comentarii. arhim. Bucuresci. Ştefănescu. „Actualitatea Epistolei Ia a Sf. Stragorodski. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. C. 501510. dr. „Învierea lui Hristos. 598603. prof. Tipogr. arhim. 938939. 20 p. Caracal. 191195. dr. Suparschi. 1940. 2734. 2721. ST 34/1953. Psaltirea în versuri. 2741. pp. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. Nadim. Ţandreu. GB 34/1955. Suparschi. 288302. 54 p. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”... Oreste. pp. Ţăranul. MO 1112/1967. prof. Curţii regale. diac.. mitropolit Serghie. Ştefănescu. Ed. spre deosebire de învierea lui Lazăr”. Tipogr. Profeţiile mesianice. în «Raze de lumină». Melchisedec. Ioan”. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. 952954. „PopescuMălăieşti I. pp. 621628.116 2719. dr.”. Suparschi. siebente Auflage. 10601070. Suparschi. 225246.. 43 p. econ. pp. magistrand M. Stoenescu. 6166). Gheorghe. MA 78/1965. Dimitrie. arh. BOR 34/1974. Ion V. 223250”. Instit. ediţia Sfântului Sinod din 1936. mag. nr. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. N. (tot în titlu . 797799. MO 16/1993. trad. 1904. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”. 121125. Tipogr. 2729. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. 46) 2742. diac. Bucureşti. arhim. Ioan. 1933. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. 391398. Bucureşti. pp. „Sabatino Moscati. 44 p. (corespondenţa dintre ei. 274 p. 2728. 64 p. Athanase. Bucureşti. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. M. Ed. despre autenticitate) 2723. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf.. pp. Tănăsescu. VI (1934). 1909. 1944. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. 167179. pp. 6570. 2725. Apostol Pavel”. Suparschi(?). 24 p. 2740. diac. (licenţă) 2738. pp. MO 16/1994. arhim. Stoica. ST 78/1955.. pp. T. Aurora. 2722. 1905.

C 912/1923. 31 p. 56 (205225). prof. Tarnavschi. 561568. dr. 147 p. 235243. Vasile. ST 12/1974. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. prof. C 13/1931. C 1904 (pp. Tarnavschi. 169177. Tarnavschi. Der Prophet Haggai. pp. 2761. 147149. 175185. 2764. Nadim. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. drd.. 1923. Profetul Haggai. Vieaţa Patriarhilor. 2634. 2753. „Psaltirea proorocului şi împăratului David.. „Levitic traducere şi comentar”. dr. „Profetul Haggai. 456457.117 2743. 1929. 1902. 561568. Traducere şi comentar. (7 planşe la final) 2747. prof. Glasul Bucovinei. Tarnavschi. 2750. (de fapt nu are titlu) 2763. 1912 (913. Levitic. 2757. C 1903 (pp. dr. 560 lei”. K. 311315). pp. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. 2749. 273288. dr. F. 337344. Tarnavschi. (non vidi) 2754. 465541. 589604. Vasile. 2748. Tarnavschi. Vasile. 169176. 285) / 1924. 289294. 8999). prof. 101109. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. (non vidi) 2762. dr. 380384. 6065. Cernăuţi. 98106. Vasile. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. pp. 2744. dr. 269289). 179184. Vasile. pp. „Dr. 6177. 2745. arhipresviter-mitrofor prof. Vasile. Tarnavschi. prof. 432440. Vasile. Tarnavschi. Wien? (Viena). 93 p. Vasile. 230237. C 1902 (* pp. „Biblia şi ştiinţa naturală”. Societatea tipografică „Bucovina”. 315320. 162170. Societatea tipografică bucovineană. 506514. „Spre Locurile Sfinte”. 87108. 475483. „Vieaţa patriarchilor. Vasile Tarnavschi”. dr. 6168. 2752. drd. C 1913 (pp. N. dr. 551559. arhipresviter-mitrofor prof. pp. 78 (p. dr. „Exodul traducere şi comentar”. 1930. 2758. RT 3/1925. 1909?. Nadim. 397413. Cernăuţi. 6571). dr. 306313. pp. prof. 117 p. Kortleitner) 2755. 287294. C 34/1923. 232235. Einleitung und Kommentar. 2756. (după Biblische Zeitfragen) 2751. Vasile. Tarnavschi. 121125. Vasile. 699714. 1928. 398406). 118. Tarnavschi. . Cernăuţi. Tarnavschi. 1904. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. 393398. C 912/1923. 505512. „Geneza. 2746. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului. 217222. Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. 513522. după Arh. Tarnavschi. 649666. Întroducere şi comentar”. Arheologia biblică.. 342349. Tarnavschi. Vasile. 2759. 125141. Vasile. a dr. dr. Vasile. Introducere şi comentar”. Tarnavschi. C 34 (pp. 504512. 361366). Tarnavschi. dr. Cernăuţi. pp. Ed. C 1911 (pp. prof. dr. 197213. 625633). Tipogr. dr. 6977. 333349. Tarnavschi. b. Introducere şi comentar. Vasile. 6972. 713729) şi 1907 (117. Vasile. Tarazi. dr. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. 572588. 637652. Vasile. prof. Tarnavschi. pr. 366382. Tarazi. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. 622632). 757772). 359397. Tarnavschi. 120127. V. 569574. C 1905 (pp. pp. Vasile. 359397. „«Răspuns la o recensie» de pr. XVI + 710 p. Glasul Bucovinei. BOR 5/1932. Cernăuţi. Tarnavschi. 161167. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. O 1/1974. Vasile Gheorghiu. Vasile. 616624) şi 1914 (122. 1906 (2032. dr. C 1012/1929. 617624) şi 1913 (18. după Epistola către Romani”. 2760. dr. 449456. VIII + 656 p. Tărchilă. pp. 217233.

429446. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. din lb. 143 p. 2771. „Viaţa românească”. Einleitung und Commentar.. Ed. 1988) 2767. Dumitru. (editarea Psaltirii. 572 p. Uranus. GB 6/1988. mieluşeaua. Teofilact al Bulgariei. locaş împărătesc…) 2783. trad. dr. Academiei RSR. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. Ed. Nicodim Aghioritul). GB 9/1958. Thomsen. Teodoret al Cirului. Olimp N. Timar. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. Teoctist. extras din Limba română 5/1968. 203207) şi 6 (235240) / 1938. Manual pentru clasa I secundară. Nicolae. Olimp N.. Ed. (licenţă) 2770. „Elemente de filozofie creştină”. 1926. Veniamin. 924933. trad. 4552. RT 5 (pp. Bucureşti. 1904. Ed. „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. 1992. 2774. PF Patriarh. 2772. (ed. 147 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Tarnawski. din lb. pp. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. f. F.. Cărţile bisericeşti. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. Ţincoca. dr. GB 56/1955. Bucureşti. pp. greacă de Costache. 236240) 2779. de Iacob. protoiereu. econ. pr.. 496527. pp. Terchilă. 2777. 8093. GB 56/1960. GB 56/1961. 34 (132138). Gheorghe. BOR 1112/1988. Barbu. Teoctist Arăpaşu. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. C. cu aprobarea Sfântului Sinod) . Gheorghe. 2773. trad. 1648”. Ioan P. date bibliografice) 2769. 2775. Basil. Iaşi. 17 nov. 1905. pp. Teodorescu. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. porumbiţa.. Române unite. 644 p. prof. dr. RT 12 (pp. 506510. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. dr. 2768.. 56 (219225). Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. prof. Teofil. Mirela. prof.118 2765. 1112 (411419) / 1947. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. Constantin. V. pp. Teofilact al Bulgariei. 74 p. 2784. „Anul naşterii Domului Christos”. 3141). Czernowitz (Cernăuţi). econ. Const. Bucureşti. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”. dr. prof... Selbstverlag des Verfassers (Ed. GB 910/1967. Ed. GB 12/1971. pp. 144 p. Bucureşti. IV)”. Cărţile bisericeşti. 302311. pp. Nicodim Aghioritul). 2782. a III-a. F. Tilea. Ioan P. 2778. Bucureşti. ITOB. 2785. Tilea. 2786. RT 1112/1909.a. „Predica de pe munte (probleme morale)”. Fericitul. 449455. PF Părinte Patriarh. pr. 1900. pr. Ţepelea. 4 p. pp. Theodorescu. „Naţionala” S. G. Magdalena. Ciornei. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. 2766. Mic dicţionar biblic. (tâlcuire după Sf. Ţepelea. Partea I Dreptul la proprietate. Olariu. Ţincoca. 1905. Ed. pr. Teodoret al Cirului. din lb. Terchilă. Rostul social al Evangheliei. 255 p. 826829. I). pp. (1933?). 710 (329331). greacă de Căciulă. pr. de Căciulă. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. 2130. trad. II). Nicolae. pr. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. pp. 2780. BOR 12/1965. Der Prophet Haggai. 84 p. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. Universala. (tâlcuire după Sf. prof. trad. Ed. Veniamin. pp.. 1948. Teodorescu. Manual pentru clasa I secundară. presb. „Psaltirea însemnări bibliografice”. Fericitul. A. 1929. 113124. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. dr. autorului). pp. 2776. 1). Ed. greacă de Costache. G. 2781. Teodorescu. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol.

”. Schiţă exegetică”. dr. 2804. dr. dr. după Sfântul Apostol Pavel”. nr. 1937. Torouţiu. Istoria biblică în chipuri. „Naţionala” S. Manual pentru clasa I secundară. Maion. ST 56/1984. 329351. dr. MO 78/1988. „Autorul Epistolei către Evrei. traducere şi comentar. a II-a. RT 34/1941. pp. Nichifor. Vlad Sofronie. 2789. pp. Simion. conf. Ciornei. Todoran. 398406. în Glasul moţilor. 1937. Stelian. 9”. Simion. Stelian. Gheorghe. conf. pp. „I. 1727. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. drd. Simion. drd. 2628) studiu exegetic”. drd. Todoran. Petru”. 1966. Introducere. o enigmă a Noului Testament”. Todoran. pp. Todoran. pr. dr. pr. Simion. Tradiţie şi actele primelor secole. Ed. Todoran. Tofană. Potopul lui Noe. Tofană. Todoran. 478486. „Pr. 3/1997. drd. Bucureşti. „Despre inspiraţia Sf. Prologul Evangheliei a patra. Ed. Material intuitiv pentru religie. Todoran.. 83 p. lect. Simion. Nichifor. 900909. Todeasă. 383 p. 2790. drd. pp. (AlbaIulia). drd. prof. 2810. ST 34/1982. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. Scriptură. 2794. 204 p. pp. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt.. Simion. 605613. Bucureşti.”.119 2787. drd. Alba-Iulia. Sibiu. „Reîntregirea”. pr. Ioan P. Agârbiceanu. drd. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. Studiu introductiv”. pr. (vol. Ţincoca. Simion. pr. GB 910/1982. 2805. Simion. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. 680692. XVII)”. pp. econ. GB 46/1982. pp. Tipogr. Ed. pp. 218219. dr. pp. 206 p. 523534. T 1996. 2807. dr. Todoran. cap. 260. Huedin. R 12/1998. Apostol Pavel”. pp. «Dacia Traiană». 3/1996. 2795. 1925. Simion.. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. BOR 910/1982. Todoran. drd. Ap. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii.. 1997. (ed. E. „Preotul Gh. conf. Todeasa. 5. BOR ?/1937. 103 p. pr. 2800. „Preoţia universală. I. Todor. Tofană. Eugen. pr. pr. Simion. GB 910/1982. 2793. 219230. Pavel. ? . MO 1012/1981. I) 2803. 2796. Arhidiecezană. 706715. 2801. pp. Ap. 5370. (cu ilustraţii pp. 32 p. Simion. D. Simion. Simion. „Epistola către Romani a Sf. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». pp. 2798. urmări) 2802. Ed. drd. 1. după Sf. pp. 144 p. Scripturi”. „Apostolul Toma necredincios?”. dr. pp. 132 p. pr. prof. 2799. 1825). Todericiu. pp. semnificaţii. conf. 2791. în Credinţa Ortodoxă. Bucureşti. Sf. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. pp. 511523. (AlbaIulia). „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. Tipogr. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. pr. în Credinţa Ortodoxă. 2806. „Sfânta euharistie (Matei 26. Todoran. Despre minuni. Todoran. GB 910/1981. Todoran. 2035. Cluj. 1932. Todoran. 5-103) 2808. 2000. Studiu criticexegetic. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi. lect. Stelian. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf. Ştiinţifică. 2809. prof. 529533. 1939. drd. pp. pr.”. Sibiu. MA 79/1978. Paschia. Todoran. (instituire. C. GB 56/1979. «Bucovina» I. C. Todor. Epistola Sfântului Iacov. Comentariu exegetic la I Petru II. 2792. lect. 2797. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 451452. RT 11/1937. 834843.. 12/1997. Todoran.

? 2826. Stelian. Stelian. Stelian. dr. Tofană. pp. dr. STO 12/2000. dr. R 11/1993. R 4/1990. 2825. conf. Atanasie cel Mare (trad. dr. 2818. Stelian. Stelian. pp. Tofană. pp. 2815. în curs de apariţie. Stelian. ? 2830. pp. pr. 5360. 47. 1922)”. R 4/2000. Realizări şi perspective”. pp. Stelian. STO 12/1998. pp. Rom. dr. Stelian. Tofană. conf. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. Tofană. 2827. dr. AFTOC vol. „La plinirea vremii. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. dr. Tofană. Stelian. în Teologie şi ştiinţe umaniste. dr. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. dr. conf. 5161. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. conf. conf. pp. pp. 20. Tofană. Tofană. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. dr. R 12/1997. pr. dr. Tofană. pp. dr. ? 2812. pr. 47)”. R 2/1990. „Păcatul îndoielii în credinţă. Tofană. ? 2828. 111)”. Stelian. dr. dr. 110)”. pp. pr. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. pp. pr. pr. pr. pp. „Epistola a 39a festivă a Sf. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. pp. . remarcabil eveniment biblic”. pp. conf. pr. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. pp. Tofană. pr. în viziunea Sf. rev. pr. nr. dr. ? 2823. 14. Tofană. 4. VII/1996. Tofană. pp. conf. R 4/1990. conf. „Postul. Tofană. „Hristologie. pr. 8499. 2817. 2833. 141159. AFTOC 19982000. în curs de apariţie. conf. pp. pr. pp. pr. 1987. 1999. conf. 169177. ? 2813. Tofană. Stelian. conf. STO 12/1999. pr. conf. conf. conf. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. în curs de apariţie. „Înnoirea noastră în Hristos”. conf. Stelian. conf. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. pr. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. „Noul Testament comentat. ClujNapoca. Stelian. şi comentariu). Stelian. 2832. 2814. Tofană. ? 2829. Stelian. 2834. în lumina Epistolei către Evrei”. Tofană. STO 12/1996. dr. 2022)”. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. conf. pr. STO 12/1994. după Epistola către Evrei”. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. Stelian. 109125. Stelian. pp. conf. pr. dr. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. ? 2824. R 3/1990. conf. Tofană. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. 4. Apostol Pavel (Gal. II. pr. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. STO 12/1993. Tofană. Îndrumătorul bisericesc. 19. pp. 3753. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”. 2. pr. conf. 1733. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. conf. dr. pr.120 2811. dr. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. AFTOC 2000. Tofană. De la robie la înfiere (Gal. STO 1/1992. 2816. pr. conf. Stelian. ? 2820. conf. 7188. dr. R 1/1995. ? 2822. Tofană. STO 1995. R 7/1994. dr. 8. conf. Tofană. pr. Stelian. 5973. Tofană. dr. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. dr. R 1/1990. pp. Stelian. 2819. Tofană. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. pr. Stelian. 2533)”. Stelian. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. 2831. Tofană. Stelian. 325. dr. pr. Stelian. Arad. 2821.

Ion. Stelian. pr. pr. 2843. (popularizare) 2856. Trifa. Cetiri şi tâlcuri din Biblie.121 2835. pp. Arhidiecezană. Din pildele Mântuitorului. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. Stelian. Bucureşti. Tipogr. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. „Cum am cunoscut Biblia”. no. Iosif. Dim. 1998. conf. Sibiu. no. „Superioritatea preoţiei celei noi. Corabia lui Noe. Ed. pr. Stelian. Ed. 110”. (cartea I. Iosif. Gh. prof. Tofană. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. Sibiu. pp. 1997. 1925. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Text şi canon. Tomescu.. pr. pr. 1924. ST 5/1986. pr. Iosif. 24 p. 1935. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. Iosif. 1925. Cluj. (predici) 2850. Ion. 104? p. cu 4 hărţi) 2846. 1925. pr. 253256. dr. pr. pp. 2844. Tipogr. Instit. Trifa. Trifa. Tipogr. 1927. 1996.. drd. 1928. Gh. 365381. Bucureşti. Stelian. 1937. pr. M. Tofană. 113118. Trifa. Trifa. Corabia lui Noe.. Sibiu. Tofană. 32 p. pr.. Tofană. I. 31 p. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. 57 p. dr. Bucureşti. Trifa. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 2847. AFTOC vol. Sibiu. Presa universitară clujeană. RT 811/1921. drd. Tipogr. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. 2838. 31 p. 1926. drd. Tipogr. 95 p. pr. Floroiu. 5059. Ionescu. după Epistola către Evrei 7. 1938. Ionescu. 8499. ST 910/1985. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. pr. prof. conf. pp. Vasile. Sibiu. Tofană. prof. 3. Bucureşti. pp. Ed. după Noul Testament”. pr. 7392. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. 2837. Stelian. Arhidiecezană. nepaginat. 105123. Tofană. (popularizare) 2858. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. pr. „Textul sfânt în limba română. 39 p. 1927. de arte grafice „Dacia Traiană”. pr. Iosif. 2845. 32 p. 2841. Trifa. Iosif. pp. «după rânduiala lui Melchisedec». Epoca Noului Testament. Cartea vieţii Biblia. Tofană. 2840. Tomescu. 2842. 72 p. conf. Oastea Domnului. Proorocii în general. D. I. Ed. dr. pr. pp. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. Oastea Domnului. „Biblia şi democraţia”. „Biblia. Cluj. Tolu. Române Unite. 459 p. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. (editat de studenţi. pr. pr. MB 79/1997. faţă de preoţia Vechiului Legământ. 1907. Iosif. 3845. Stelian. 1937. vol. 62 p. Trifa. 633647. ST 56/1985. . Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Stelian. 2836. 4. Tomescu. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Sibiu. RT 2/1925. Dacia Traiana. 2853. RT 46/1922. cu 19 ilustraţii) 2855. 2851. pp. cu chipuri şi icoane) 2854. Trifa. pp. Arhidiecezane. Ed. STO 4/1997. de arte grafice „Dacia Traiană”. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Tipogr. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie.. Iosif. C. Sibiu. Sibiu. 31 p. Tofană. Iosif. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. pr. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. pp. Introducere în studiul Noului Testament. 2857. (non vidi) 2859. (licenţă) 2849. 8299. dr. Stelian. STO 12/1994. Tofană. Stelian. 2852. Trifa. Instit. Presa universitară clujeană. Trifa. I. 1128”. Tomescu. Litografia C. I. N. 2839. (cartea II. 350 p. Sibiu. pr. Române Unite. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume.

Iuliu. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. publicat şi adnotat de . Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”.. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. 1937. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. pp. Tipogr. Ed. 2560. 2865. Iosif. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. Tudor. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”. MB 1012/1994. Ioan. 64 p.. drd. Trofin-Hagiu. Tudor. Diecezană. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp.. pr. Trifa. Ioan. (exegeză) 2876. 2872. Tipogr. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. (non vidi) 2861. Liviu. Iosif. Sodoma şi Gomora. Curţii regale. dr. pp. 1904. 1910. 22 p. . 2862. Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. 192210. pr. Sibiu. Vechiul Testament (bucăţi alese). 1936. Ed. 3343. 64 p.. Văcariu. pp. Iaşi) 2879. 1928. Spre Canaan. Ioan. 1918. Iuliu. Valaori. 1929. Sibiu. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. O călătorie la Ierusalim.122 2860. 79 p. Spre Canaan. 2868. Alexandru. 80 p.. 2874. Cartea românească. Bucureşti. drd. ST 510/1979. Arad. Vâlcea. protos. Ioan. 4557. Iosif. Dimitrescu. Alexandru I. 2882. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. 22 p.. pr. Liviu. Bucureşti. Iuliu. Ioan. 318. 2884. Vâlcea. Tipogr. în ziua de 27 martie 1927 de . Valaori. Vechiul Testament. pr. 2869. Cărţilor bisericeşti. Oastea Domnului. MA 5/1987. (tot în titlu Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna.. RT 12/1936. accente”. Text grec. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. Trifa. Damaschin.. Tudor. Vâlcea. (non vidi) 2878. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. pp. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. pr. pp. O 4/1972. 2877.. Sfintei Monastiri Neamţu. ST 12/1996. Alexandru. Valaori. 80 p. 1936. Turcu. Sibiu. Trifa. 2871. 1922. ST 12/1980. Trifa. drd. pr. Ed. Cărţilor bisericeşti. N. pr. pr. 2883. MB 5/1988. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. pp. Curţii regale. Usca. Bucureşti. Ed. MB 46/1995. 587602.) 2870. pr. Turcu. 2867. drd. 888912. 1314)”. 143171. Bucureşti. Text grec. în vol. 72 p. pp. 3552.. pp. 128 p. Oastea Domnului. 2864. 47 p. pp. Victor. 1997. Ungur. Sodoma şi Gomora. 1956. (non vidi) 2863. 557567. pp. 15 p. pr. pr. pp. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”. drd. Tipogr. pr. Biblie şi Teologie. 72106. I. (extras din vol.. drd. Usca. 914. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. pr. 1928. 2875. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. Cartea românească. 2881. Tudorache. Tipogr. 2873. Bucureşti. Ioan. 79 p. Text grec. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. 1922. Iosif. Tudor. Ed.. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. publicat şi adnotat (bucăţi alese). 1025. pr. Vechiul Testament (bucăţi alese). ST 12/1973. BOR 78/1981. Sibiu. Arhidiecezană. 2866. Liviu. Sibiu. „Tradiţia în Epistolele pauline”. O 34/1996. 2880. Alexandru. Valaori. pr. Ed. Tulcan. N. drd. Omagiu lui C. pp. Tudorache. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Ed. publicat şi adnotat de . pr. precizări. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”.

62 p. 1929... pp. dr. 351361. greacă de Petrescu.. 2890. 1939. greacă de Fecioru. (despre traducerile româneşti) 2896. cl. V. pr. pr... 237242. Apostol Pavel. Ioan I. Cele şapte cuvinte de pe cruce. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. Biblia în Ortodoxie. I. Vasilescu. Ioan N. I. GB 1112/1975. Bucureşti. „Cuvânt către bogaţi”. Vasilescu. Idei misionare şi sociale”. greacă de Căciulă. XX.. pp. MMS 1012/1969. Vasilache. ST 78/1964. Vasile cel Mare. Vasilache. 2904. cl. Ed. 2902. Tipogr. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). Ed. Vasile cel Mare. N.123 2885. 1935. dr. pp. col. pr. ic. Bucureşti. Buzău. „Noul Testament. du Cerf. trad. Buzău. 78 p. din lb. D. 18 p. traduit de l’allemand par A. Vasilache. Ed. Nicodim.. nr. MMS 6/1936. Bălănescu. Vasiliu. I secundară. diac. 14041405. Vasile cel Mare. pr. MMS 5/1939. I. 1935. 2893. Schubert.. Buzău.. „Evanghelistar. pr. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. prof. Paris. pp. pr. din lb. ST 78/1975. dr. 772776. a IIa secundară. 1974. 2891. drd. Vasilescu. 2898. 599607. 96 p. Galaction. 327 p. Ed. trad. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. I secundară. Vârlan. Liefooghe Lectio divina. Buzău.. Vasilescu. 84. Tipogr. 1929. N. 2887. „Vizita prof. Tipogr. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. pp. Gala. 10821094. Ionescu. protosinghel. pr. 144 p. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. pp. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Vasilescu. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31.. 31. prof. pr. Cultura românească. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. ST 1/19341936. din lb. N. V. Vasilescu. Hristos e biruitor în veci. 2908. trad. pp. dr. 138 p. Fraţii Dumitrescu. Scurte învăţături din evangheliile dumincale. 1909. diac. diac. Ioan Călinescu. protos. (predică) 2901. ierom. 471474. prof. C 1912 (pp. 2889. „Epistolele Sf. pr. Ioan I. . 2899. pr.. 210211. „Biserica şi Sfânta Scriptură”. O 3/1955. Vasile. N. Vasiliu. prof. Teodor M. 1934. Valentin.. 261277 A)”. din lb. 2894. 2) 2895. „K.. 245. Vasile cel Mare. pp. 1944.. Comentar la Psalmi. vol. Librăriei teologice. PG. 244. Vasilescu. 192 p. BOR 34/1979. 2888. „Laudă păcii (Isaia 2. Vasilescu.. Ol. Cezar. Vasile. 1939. 2906. „Omilia XVI a Sf. Popescu. N. Haralambie. Oscar Cullmann la Sibiu”. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. (dogmatică) 2900. 350354. prof. 356377. 50 p. Elemente. Gh. Gh. Doina. Radu. Vasiliu. GB 1112/1974. Emilian.”. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. Vasile. 2897. dr. I. sfântul. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. pr. 114 p.. ic. Tipogr. Sfintei Monastiri Neamţu. pp. I. 626628. Radu. prof. pr. pr. magistrand Dumitru. pp. prof. 1939. Ed. prof. pr. Sf. Cultura românească. univ. Vasile cel Mare. prof. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei. din lb. 2892. pp. Vasile. 2903. Sf. nr. 457462). „Glossolalia”. pp. prof. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”. N. Emilian. 2907. Cezar (posibil articolul e nesemnat). Tobit (exemplificare)”. 2905. ST 56/1975. Dtru Băcănescu. manual pt. după PG¸ vol. Vasile. 9098. Tipogr. XVI + 128 p. BOR 1112/1984. Sf. Vasilescu. 477490. 4)”. Sf. trad. greacă de Popescu. Sibiescu. (popularizare) 2886. stavr. pr. Ionescu. Bucureşti. trad. Beiuş. prof. pp. MMS 9/1937. Fundaţia „Regele Carol II”. după Migne. 277304. Ioan. Bucureşti. Cezar. greacă de Gheorghiu.

139142. Verzan. 2916. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Sabin. Ap. Introducere. 2919. pr. Diaconii”. 53101. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. „Epistola I către Timotei a Sf. dr. pr. ST 4/1991. 1980. Paris. Bucureşti. Velovan. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. pr. Muzicală. dr. Tipogr. Pierre Reymond. pp. ST 1/1989. 2917. Verzan. 2931. 150152. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. pp. 350. pr. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. a Va. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. 5115. Verzan. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. pr. Verzan. Sabin.”. pr. Sabin. Pavel. pr. pp. pr. 160/IV34. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. dr. O 3/1991. pp. 2925. Verzan. Verzan. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. pp. dr. 2920. 3078. Sabin. pr. 1911. ST 1/1990. 2910. Sabin. l’Epître de Saint Jude. dr. dr. Sabin. 2914. 2923. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. 350. 32 p. îndreptată şi completată) 2911. 2915. ST 56/1955. pr. Ioan. 223 p. pp. Ms. dr. magistrand Sabin. Diecezană. 25105. Episcopul (I)”. dr. traducere şi comentariu”. 4060. dr. magistrand Sabin. O 2/1991. Sabin. Verzan. Introducere. ST 2/1989. „Credinţa şi faptele bune. Verzan. MO 5/1988. 2929. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. Marin. Verzan. ST 12/1960. diac. dr. Verzan. 337352. pr. Ap.”. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. ST 56/1991. Caransebeş. temei. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. 1982. Preoţii (presbiterii)”. Sabin. prof. 79118. Sabin. dr. dr. pp. Ed. Sabin. (ed. 49? 2930. Verzan. pp. pp. „Panţâru Grigore. pp. 2921. 2926. Velea. ST 34/1992. 28115. dr. pp. Verzan. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). 2918. Pavel. pr. 2927. 49105. ST 910/1954. pr. pp. dr. Verzan. BOR 79/1991. Argumente şi temeiuri noutestamentare”. ST 56/1990. „Erich Fuchs. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. ST 12/1996. Sabin. pp. pr. pp. 332. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. „Societatea biblică din România. 2551. pp. pr. 105184. 3247. 2912. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. 345. Sabin. „Sfânta Scriptură. dr. Verzan. ST 12/1992. pr. Sabin. pp. Sabin. pr. pp. Verzan. Verzan. pp. Verzan. pr. ST 2/1990. Sabin. 4583. O 1/1994. „Epistola I către Timotei a Sf. Sabin. Sabin. Episcopul (II)”. Verzan. pp. 2928. Verzan. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. dr. dr. BOR 12/1984. ST 3/1991. Verzan. La deuxième epître de Saint Pierre. ST 1/1991. . traducere şi comentariu”. Prezentare generală”. Sabin. pp. 2924. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. 4283. pr. Verzan. ST 2/1991.124 2909. 196 p. 495510. Sabin. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. pr. 3876. pp. 2932. Verzan. pp. pr. 2913. Sabin. 2922. pp. ST 46/1995.

traducere şi comentariu”. Sabin. 2955. traducere şi comentariu”. 2953. Sabin. Pavel. 256 p. 10112. pp. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. MO 56/1955. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. Readings in St. . 1985. statut) 2940. 1938”. Verzan. dr. 1984. Sabin. „Predica de pe munte. 2941. Paris.. D. Verzan. pp. Introducere. ST 2/1988. BOR 46/1992. Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. pp. (doctorat) 2938. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. 2937. 1939”. „Un nou tip de concordanţă biblică M. 2952. O. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Sabin. Verzan. BOR 34/1986. Bucureşti. GB 1112/1975. pp. 277-294. Sabin. pr. Pavel. Sabin. Verzan. pp. Pavel. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. Ap. John’s Gospel. Ap. London. GB 12/1958. pr. ST 12/1977. Verzan. pp.”. Dicţionar al Noului Testament. ed. 2942. pr. 9115. 2935. pr. Sabin. 598604. Sabin. MO 9-10/1954. 2943. Concordanţa Bibliei. (Citiri în Evanghelia Sf. Edition du Cerf. D. pr. pr. planul. ST 78/1984. Dumitru. 91102. RT 78/1939. Stuttgart. 116128. pr. Sabin. Sabin. 7124. 2948. 2954. Stuttgart. pp. GB 3/1987. Noul Testament. pp. London. „Epistola I către Timotei a Sf. 4043. pp. Verlag katolisches Bibelwerk. Dumitru. Verzan. Der Text des Neuen Testaments. Deutsche Bibelgesellschaft. P. Introducere. + 7 hărţi şi planuri”. GB 11/1958. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. „Epistola I către Timotei a Sf. Viezuianu. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. by chinese artists. 10101. pp. pr. pp. a IVa. pr.. Ap. Sandevoir. Veştemean. MO 7-8/1960. Sabin. Verzan. pp. BOR 12/1987. ST 4/1986. ST 4/1988. traducere şi comentariu”. 422-457. Verzan. Viezuianu. pr. 2945. text francez. 2939. 12521263. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. Verzan. O 1/1991. „Predica apostolică (temă. 3676. Verzan. pp. drd. Sabin. pr. pp. „Epistola I către Timotei a Sf. Bucureşti) 2949. ST 6/1988. Barbara Aland. 2936. Séguineau. GB 56/1985. pp. pr. Sabin. 1983. William Temple. RT 1011/1939. rev. Sabin. „Kurt Aland. Sabin. Band 1. 30108. Sabin. p. Verzan. Pavel.”. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. pp. 510-525. Sabin. (2228 febr. Odelain. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. (înfiinţare. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. Introducere. 676 p. 433435. 7580. Ioan Mircea. 2934. pr. pr. „Dr. «Biblische basis Bücher». Veştemean. 1982”. „Epistola I către Timotei a Sf. EIBMBOR. traducere şi comentariu”. Ioan). 87. pp. traducere şi comentariu”. Verzan. GB 3/1988. Verzan. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. Ap. (Viaţa lui Hristos. 2946. de artişti chinezi). ST 5/1988. Verzan. 1485. în col. 2951. „The life of Christ. Sabin. Sabin. Introducere. pr. Verzan. R. pp. Verzan. 528 p. ST 3/1988. Ap. Verzan. drd.125 2933. pr. Verzan. 143147. Verzan. pp. 470471. Bardy. pr. 2944. pp. pr. 2947. 8182. „Pr. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. dr. „PaulGerhard Müller. Introducere. izvoarele)”. 343. 7897. Pavel. pp. 10491057.

pr. Vlad. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. prof. pr. 5670. pr. prof. pr. (extras din rev. drd. 91118. dr. Nechit M. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. Vlad. O 1/1969. Vizitiu. pp. Sofron. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”.. Vlad. Sibiu. drd. 1941. pp. Mihai. Sofron. 2961. Mihai Gh. Studiu istoriccritic. Vîlcea. Viezuianu. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. Vlad. Şcoala mitologică. dr. ST 34/1954. pr. 2959. MMS 57/1994. 1943. prof. pp. 286297. Tipogr. ST 36/1950.. Mihai. 660671. Sibiu. Prologul Evangheliei a patra. pr. „Preistoria biblică. Liviu. dr. Sofron.”. pp. Mihai Gh. pr. Vizitiu. prof. „Renaşterea” 10/1943) 2963. Vlad. O 1/1954. diac.”. dr. pr. Ed. Dumitru. Tipogr. (popularizare) 2973. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. Sibiu. mariologie ortodoxă) 2965. pr. Sofron. ST 58/1977. păstor de suflete”. Vîlcea. drd. Vlad. Dumitru. prof. pp. drd. pp. Arhidiecezană. Sofron. 1940. pr. pp. Vizitiu. prof. diac. Liviu. pr. Vlad. MMS 13/1985. prof. 2976. naşterea. 1937. (seria Popasuri duhovniceşti. pr. 22) 2972. Sofron. pr. S. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. . pr. Vinereanu. drd. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. 1929. Tipogr. prof. Tălmăciri biblice pentru tineret. Vlad. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. dr. pp. Viezuianu. 2968. 23 p. Sfintei Mitropolii a Olteniei. 588590. 587588. O 1/1983. pr. Vizitiu. Vlad. nr. BOR 910/1941. TV 1112/1992. prof. Cărţilor bisericeşti. Cluj. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”. pr. Sibiu. drd. Sofron. Sofron. 97 p. pr. pp. 92 p. pp. 4263. 285304. 335 p. Arhidiecezană.. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. Vintilescu. Sofron. Vizitiu. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”.. Universala. înainte de sosirea israeliţilor”. 2962. ST 78/1951. pp. predestinaţia) 2977.126 2956. ST 910/1977. pr. 158177. lect. Studiu criticexegetic. drd. pp. 2969. 437448. 145154. pp. Vlad. 2539. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. (cu bibliografie) 2979. 2975. 2957. pr. drd. 181192. dr. 206 p. pp. 6988. Antropologia paulină. Vlad. dr. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos. 3749. „Sfântul Apostol Pavel. Studii biblice. 2970. prof. Vizitiu. Sofron. (profeţii. 2971. pp. RT 2/1995. 2978. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. 1943. Dumitru. „Iisus Hristos viaţa lumii”. 83 p. pp. Mihai. ST 12/1980. Sibiu. prof. pr. dr. 1941. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. BOR 910/1941. pp. 158173. 1941.. „Grigorie Marcu T. 2966. Tipogr. (cele 3 sola. pr. 2958.. ST 34/1978. „Grigorie Marcu T. Vlad. prof. 92 p. Viezuianu. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. 134 p. ST 56/1955. lect. Arhidiecezană. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. 4252. 113122. 506515. 2967.. Petre. 2960. Tipogr. Craiova. 2964.. RT 1/1995. 2980. pp. 2974. Bucureşti. prof. drd. Mihai. pr. Sofron. O 2/1983. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. pp.

prof. S. Voiutschi. Diecezană. 1905. G. Sfântul GheorgheVechi. Vonica. D. 2986. Ed. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. Wearner. 3001. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. Wechsler. din lb. Institutului biblic. 1925. 901911. Emilian. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. trad. ST 46/1994. pp. Jean. Voiutschi. pp. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. 818819. prof. Proverbele lui Solomon. BOR 56/1974. 3002. 2990. Kallistos. nr. Cernăuţ. Ed. prof. „Pr. 409421. Vulpescu Craioveanu. Nazareth. arhid. ? p. 800 p. rezumat în română) 2995. Viitorul. Sofron. 83 p. Ware. 23) 2982. pr. 279280. Tipogr. Iordan. 1937?. 2983. 2997. Vornicescu. 425433. Emilian. 1909. Vuilleumier. Betleem. trad. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. Elena. 433. 2000. (referat la Conferinţa creştină pt. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. 10301039. 2984. „Hellenism at the dawn of the christian era”. 123134) şi 7 (170177) / 1926. 2988. Emilian. Christos. 1909. Vornicescu Severineanul. Wespal.. + 3 hărţi”. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. prof. trad. (Seria teologică. 2985. trad. pp. 2996. Societatea tipografică bucovineană. engleză de Carol. de Florea. dr. Victor. prot. . Cernăuţ. Christos Sp. 2730 mai 1975) 2993. arhid. Zăgreanu.. (posibil nu ort. Voicescu. Graiul literar. dr. grafic A. 20 p.. stavr. Şt. Ed. prof. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». 263 p. Vlăduceanu. 2987. mitropolitul Olteniei Nestor. dr. pp. pp. Ierusalim.. pp. Concordanţă biblică antisectară. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. şi stud. de D. 73 p. Nestor. RT 56 (pp. Bucureşti. XIV + 514 p.. Sibiu. Miracole şi proverbe culese din Biblie. EIBMBOR. D. şi Demetrescu. Bucureşti. prof. Cernăuţi. 573593. Constantin. Edit. «Oastea Domnului». Fichmann. BOR 78/1975. (p. D. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. pace. pp. dr. Deheleanu. Impresii de călătorie. Cartea I. 2994. D. W. RT 34/1996. Tipogr. episcop al Diokleei. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. Sibiu. Voicu.. Voiteşti. 216 p. Achimescu.”. dr. MA 34/1957. 1943. Voiutschi. 3003. trad. şi Proksch. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. din lb. RT 78/1934.) 3000. dr. Bucureşti. 1947. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică). 1231. Vlad. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”.. pp. Alex. Ioan.127 2981. Bucureşti. dr. Apocalipsul. MB 5/1986. greacă de Buga. VIII + 161 p. Sibiu. Vlad. prof. pp. Locurile Sfinte. dr. 22 p. Nicolae. P. în Almanach jubiliar 18841909. pp. „Despre bucuria creştină”. Anişoara. Eclisiastul şi Apocalipsul. O 4/1981. dr. Episcopiei Aradului. introd. 2992. 1021. 144 p. Ed. Voulgaris.) 2998. 8390. 2999. Iosif Trifa. 1901. dr. pp. 304306. Ioan. Timişoara. 278298. 1912. (trad. Carte II. „Noul Testament cu Psalmii. MA 46/1981. din lb. Tâlcuirea Evangheliilor. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. Alonzo J. „Studii de teologie biblică”. 2991. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. Cernica. Instit. pp. franceză de Florea. MA 78/1985. ca dar harismatic. 1972. Galaţi. Ion. arhid. dr. arhiereu Sofronie. Societatea tipografică bucovineană. Zăgrean. pr. 1934”. prof. Voulgaris. ?. Nestor. Libr. Vornicescu Severineanul. 44 p. „Ic. „Hristos în teologia contemporană”. BOR 78/1974. prof. Braşov. Constantin.

pp. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. 62 p. trad. Zamfir. pp. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. Eutimie (sau invers?). I. MA 1012/1979. şi Saru. 3010. Ciprian”. A. O 2/1982. magistrand Anatolie. Modest. greacă de Grigore. Vâlcea. Zamfir. 3006. Zăvoianu. acad. 6871. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. 3012. 3015. 873877. 3016. 882899. drd. Ioan. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”.. Cluj. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. ierom. 288305. Zăgreanu. St. Zigabenos. Zăvoianu. G. drd. 3021. 3008. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. ierom. 3009. pp. din lb. 255265. Ed. 556571. pp. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. pp. din lb. Sava T. pr. Zamfir. Ioan.. GB 34/1976. drd.128 3004. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. Iacob”. arhid. 364376. pp. magistrand Anatolie. Corneliu. Modest. 1955. drd. 301 p. prof. 1931. prof. Modest. Vâlcea. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. pp. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. 3019. Ed. Zamfir. pp. GB 12/1980. Modest. Vechiul Testament şi creştinismul. Corneliu. 424 p. Oradea. Ioan”. ST 910/1965. „Dr. Ed. Cozia. pp.”. Episcopiei ortodoxe române.. drd. MB 910/1962. 1901. C. (licenţă) 3022. ierom. Zamfir. prof. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. dr. Mircea Modest. MA 46/1965. ierom. pp. pp. 3005. Modest. 61 p. 1933. GB 910/1981. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. 240249. „Figurile biblice de stil şi predica”. ierom. Rm. trad. Zamfir. 599605. 161187. GB 34/1961. prof. prof. drd. Rm. pr.. 94103. 496509. „Actualitatea Epistolei Sf. MA 13/1963. L. episcop Valerian. ierom. Zarea. Zăgreanu. pp. Zigabenos. pr. 6)”. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. pp. II). 3007. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. prof.. Modest. Zota. şi Saru. MA 1012/1980. Zaharia. 3018. 3017. Zugrav. pp. arhid. 3013. 1937. Curţii regale. O 4/1982. Muntean. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. 3020. Zamfir. drd. Zarea. greacă de Grigore. Sava T. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. I). 492502. prof. Bucureşti. ierom. I. pp. teol. 3011. pr. XVIII + 388 + 2 p. drd. dr. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. C. 808816. drd. . MA 79/1980. Eutimie (sau invers?). O 1/1983. C 112/1937. 3014. Zarea. Cozia. Tipogr. 310311. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”.