Seznam 5500 krajev dežele Kranjske (Herzogtum Krain) z nemškimi in slovenskimi imeni Index of 5500 places in the Carniola

(Herzogtum Krain, Duchy Krain, Country Kranjska) with German and Slovenian names Verzeichnis von 5500 Orten im Land Kranjska (Herzogtum Krain) mit deutschen und slowenischen Namen This index can be published on this website with the authorization of Mr. Roberto Cannoni, Italy, who has the Copyright of this index.

Abfaltersberg, Sapodje Ablsberg Abtsberg, Opatovagora Adamsberg Adamsberg, Adamou Adelsberg Adelsdorf, Adleschitsch Aderdorf Adergaß Ahorn Ahorn in Unterkrain Ahorn, Afriach Ahorntal Ahrnau Aibel, Eibel Aich b. Hönigstein Aich in Oberkrain Aich in Unterkrain, Eich in Krain Aich, Eichenberg Ainodt in der Wochein Alben Alben b.Fulm Alben b.Grafenwarth Alben in Oberkrain Albinan, Labina Alpen Alpen in Oberkrain Älse, Dautscha Alt Ognitz Alt Sayrach Altainodt Altbacher Altdirnbach Altdobje Altenberg Altenberg b. Mitterlaknitz Altenberg b. Neudegg Altenberg b. Rovische Altenberg in Unterkrain Altenburg b.Illyr.Feistritz Altenburg, Sajouz Altendorf Altendorf b. Sayrach Altendorf b.Adelsberg Altenhammer Altenhof Altenmarkt Altenmarkt b.Dedenthal Altenmarkt b.Johannsbüchel Altforst Altfriesach Althof Althof b. Ratschach, Staridwor Altlack, Altenlack, Altlack Altlag, Altlaag Altlagbüchel Altlinden Altluben Altoberlaibach Altoßlitz Altsag Altsag,. Altsaag Altstangen Alttabor in Unterkrain Altvine, Altweinterd Altwinkel b. Obergraß Altwutschka Amberg, Weichau, Werchau Ambros, Sankt Amrbos Ambrosiberg, St.Ambrosi

Zapodje Ablji vrh Opatova Gora Vinkov Vrh Adamovo Postojna Postumia Adlešiči Račeva Adergas Javor pri Ljubljani Javor Javorje nad Škofjo Loko Javorjev Dol Planica Ajbelj Dobje Dob pri Domţalah Dob pri Šentvidu Pudob Soteska Podplanina Planina pri Rakeku Planina alla Grotta Planina pri Kostelu Planinca na Gorenjskem Labinje Labigna Planina (Sv. Kriţ nad Jesenicami) Planina pod Golico Davča Stare Ognice Ognizze Vecchia Stare Ţiri Hočevje Stari Breg Stara Sušica Sussizza Vecchia Staro dobje Staro Goro Stara gora Stara gora pri Mirni Stara gora Stara Gora pri Velikem Gabru Starod Starada Sajevče Saiecce Castelvecchio Stara vas pri Orehovici Stara vas pri Ţireh Stara vas Stara di Postumia Stara Fuţina Stari dvor Stari Trg pri Trebnjah Stari trg Stari Trg pri Ivančni Gorici Stari boršt Staro Brezje Stari Dvor Stari dvor Stara Loka Stari Log na Dolenjskem Starološki grič Stara Lipa Stari Ljuben Stara Vrhnika Stara Oselica Stara ţaga Stare Ţage Stara Sranga Stari Tabor Stare vine Stari kot Stara Bučka Vrh pri Kriţu Ambrus Ambroţ pod Krvavcem

Amtmannsdorf Andreasbach, Andreitsche Andreis Andul, Ahnthal Apfalter Apfelsdorf, Jablan Apnenigg b. St. Rupert Apnenik b. Haselbach, Heiligengeist b.Haselbach Apnenik b. St. Bartlmä Archsberg, Raschkiwerch Archsburg (die; i. Raka Archsburg, Arch Arenberg Ariopegg, Ariopek Arnau, Artitsch Arnsdorf b. Oberjessenitz, Arnitsche Arschische b.Gurkfeld Arschische in Oberkrain Artitsch b. Kreuzdorf Artscheuza Aschelitz Aschenberg in Oberkrain Asp Aßling in Oberkrain Aßling-Bleiofen Aßling-Sau auch: Laibach-Schlappe auch: Laibach-Wisowik Audorf in Unterkrain, Auerdorf Audorf, Podlippa b.Seisenberg Auen Auen Auental Auenthal, Werch b.St.Barthelmä Auersberg in Oberkrain Augustinenberg, Augustine Auritz Außergoritz Babendorf Babenfeld Babjodullno Bach b. Commenda, Potok Bach b. Hagebuch, Potok Bach b. Stein, Tschernabach Bach i.Oberkrain Bach in der Katzenthal, Potok Bach in der Wochein Bach in Oberkrain Bach in Unterkrain, Potok Bach, Potok Bachl Bad Margarethentherme Baibouz Baierhof in Krain, Kamentza Bainloka Bania Bania Banne ,Bannach Banouz Bärenberg in Oberkrain, Medwedjeberdo Bärendorf, Meduedie Bärenegg b. Unterdeutschdorf Bärenheim Barouz Baschel Batsche Battershof Baumgarten Baumgarten Baumgarten Baumgarten Baumgarten b. Hagebuch Baumgarten b. Islak Baumgarten b. St.Georgen Baumgarten b.Johannsbüchel Baumgarten in Oberkrain

Vavpča vas 1,2 Andrejče Brezovica Andol Jablanica (Litija) Jablan Apnenik Aplenik Apnenik Raški vrh Raka Archsburg) Raka Lipnik Goropeke Artiče Arniče Rţišče pri Krškem Rţišče na Gorenjskem Artiče Arčevca Ašelice Brezje pri Grosupljem Zasip Jesenice Jesenice-Plavţ Jesenice-Sava Ljubljana-Slape Lubiana-? Ljubljana-Bizovik Lubiana-? Jablana Podlipa na Dolenjskem Log pri Raku Loška vas Vrh pri Škocjanu Vrh pri Šentjerneju Turjak Avguštine Zagorice (Zagorica) Vnanje Gorice Babni vrt Babnopolje Babjo dolino Potok Potok Potok v Črni Potoki na Gorenjskem Potok v Mačjem dolu Potok Potoki Potoki Potok pri Stopičah Zapotok Zdravilišče Šmarješke Toplice Bajbovec 1,2 Kamnica na Dolenjskem Banja Loka Banija Banija Bane Banovce Medvedje Brdo Montorso Medvedje Brnek Medvedjek pri Travi Borovec pri Karlovici Bašelj Bačje Bater Pungert pri Osilnici Pungert pri Trebelnem Pungert pri Vel.Gabru Pungert pri Zminci Pungart Pungrt Pungart Pungert pri Ivančni Gorici Pungert na Groenjskem

Villa del Nevoso; Bisterza

Baumkirch in Oberkrain Behrmannsdorf, Pirmane Bei der Kirche in Oberkrain Beide Beim Brunnwirt Beischeid b.Domschale, Begscheid, Peischeit Beischeid b.Zirklach, Begscheid Beischona Bella b. Möttnig, Fellach Belline Belopetsch Benko Berdach b. Kropp Berdarz, Berdarze Berdo b. Gereuth Berdo b. Guba Berdze, Berdetz Beretschendorf Berg Berg b. Gereuth, Werch Berg b.Pfarre Berg b.Puch Berg in Oberkrain Berg unter Lindenberg Berg, Werch Bergain Bergaindorf, Bergainsellen, Bergainsello Bergel b. Weinitz Bergless Berinegg Berloschnik Bernau Bernhardstein, Bernardouz Berniglog Bernstein, Bresowitz Bersegg Bertschitz, Sankt Urban Beschenik, Sandberg 2 Besoullak Beteschitz Betsch, Wetsch Betschay Bettenau Beuka, Wepnersdorf Beuschek Beyersdorf Bilchenberg, ; Pohouza Bilcherei Bile Billiach, Bilach, Billach Billichberg, Polschnig Billichgratz Birk, Bresa Birkau Birkau, Bresje b.Archsburg Birkenberg Birkenberg in Krain Birkendorf Birkendorf b. Birnawass Birkendorf b. Treffeln, Bresje Birkendorf in Oberkrain Birkendorf, Bresje Birkenleiten i.d. W.M., Bresovareber Birkenleiten, Birkenbaum Birkenthal in Unterkrain Birnbaum Birnbaum b.Aßling Birnbaum b.Loitsch Birnbaum in Unterkrain Birndorf, Birnawass Birnwald Bischofsdorf Bischofsdorf b. Billichgraz Bischofslack Bischofspalast (i. Ljubljana Bititsch, Wittisch

Horjul Pirmane Pri Cerkvi Bajda Ograja Pšata pri Domţalah Pšata pri Cerkljah Bajšovna Bela Belinje Bela peč Benko Brda Brdarci Brdo pri Rovtah Brdo Brdce pri Trnovi Bereča vas Vrhovec Vrh pri Rovtah Vrh pri Fari Vrh pri Pahi Vrh nad Krašnjo Gabrje pod Limbarsko goro Vrh (pri.Sv. Kriţu) Bregana Bregansko selo Gorica Brglez 1,2 Berinjek Berloţnik Karaman Bernardovec Brnikov log Brezovica pri Ljubljani Zagrad pri Otočcu Brčice Peščenik Bezovljak Beteţico Beč Bečaje Betonovo Bevke Bevšek Bajer pri Šmarati Polhovica pri Orehovici Polţarija Bile Bilje pri Postojni Polšnik Polhov Gradec Breza Brezovo pri Raki Brezje pri Raki Breško goro Brezovska Gora Brezje pri Ţelimlju Brezje Brezje pri Trebelnem Podbrezje Brezje pri M. P. Brezova reber Brezova Reber pri Dvoru Brezovi Dol Hrušica pri Stopičah Hrušica pri Jesenicah Hrušica pri Logatcu Hrušica na Dolenjskem Birna vas Hruševo pri Ljubljani Škofjo riţo Škofijo Škofja Loka Škofijski dvorec Bitiče

Berze Vercovez

Bile

Grusizza Piro

Laibach)

Grossdollina Bresje b. Gottsdorf Bogendorf. Logatcu Bransko Bratnice Smednik Breberno Breg Breg pri Borovnici Breg pri Temenici Breg od Velika Gabra Breg pri Komendi Breg Breg Zalog pri Škofljici Zalog pri Skočjanu Široka set Brekovice Brezovo pri Litiji Breţane Breško vas Breţnik Breznica pri Ţireh Brezje pri Novem mestu Brezje pri Mošnjah Brezje Brezje pri Ljubljani Brezje pri Roţnem dolu Brezje pri Vinjem vrhu Brezje pri Litjii Brezje Brezje Brezje pri Homu Brezje pri Dobrovi Brezje pri Lipoglavu Brezje pri Senušah Brezje Brezje Brezje pri Č. Kolowrat Borje b.Bittenberg Blasendorf Blath Blatnik Blodnik Bluschen Blutigenstein Blutiger B. Gottsdorf. Birkendorf b. Goisd Breg in Oberkrain Breg in Unterkrain Bregg Bregg b. Terschische Bresenz. Forst Bösenberg Bösendorf in Unterkrain Bositzawerch. Breznik Breţnik Breznik pri Vači Breznik pri Zagradu Breznica pri Zminci Setsch) .Mühls Bresje. Birkendorf b. Murndorf Borovak. Wresenza Bresiach Bresiach Bresiach b. Dobruine Bresje b. St. St. (bei Seè Blutsberg. p. Borovach Borschte. Brod Bransko Bratenze. Bojanze Boldrase. Bogausellen. Bognetschawess Bogousello. Rosenthal Bresie. Aich Bresie Bresie. St.Dobrowa Bresje b. Plutsberg Bobouk Boden Bogawaß . Boginsdorf Bognetschdorf. Bratnitz Braunsberg in Krain. Wreg Bregg b. Woldersdorf Borische Boritsche Boritschewo Borje b. Hom Bresje b. Wagensdorf. Brekowitz Bresau Breschane Breschendorf. Heiligenkreuz Bresje. Forsterhof Borst. Weinberg Bresje Bresje b. Bogovoselo Bojanko Bojansdorf Bojanzen. Rupert Bregg b. Straschische Breitenau in Oberkrain Breitenau in Unterkrain Breitensaat Brekauze. Commenda. Boschitschberg Botschka Botschkau Brad. Breschkawess Breschnig b. Bogawess Boginawas. Littai Bresnig Bresnig Bresnigg Bresnik Bresnitz Bitovsko goro Blaţeva vas Blate Blatniki Blodnik Bluţa (ob cesti v Log) Krvava Peč Dlenški vrh Krvavčji (Krvoški) vrh Bobovek Poden Boga vas Boga vas Boginja vas Bogneča vas Bogovo selo Bojanko Bojanja vas Bojanci Boldraţ Boriše Boriče Boričevo Borje pri Vači Borje Borje Borovak 1. Bartlmä Bresje. Smednigg.Lipoglau Bresje b. Smednik Brebern Breg b. Birkendorf b. Birkendorf b. Heiligenkreuz b.2 Boršte Boršt pri Metliki Hudi Vrh Malo Hudo Boţič Vrh Bočka Bočkovo Brod pri Sp. Lambert Borje.

Tiefenbach Brine b. Bresauer Bresowitz Bresowitz Bresowitz b. St. Berdo in Oberkrain Brieg.Zwischenwässern.2 Brine Brinovšica Briše Briše Brsnik Brod pri Črnučem Brod pri Stopičah Brod Brod v Bohinju Pred mostom Zamostec Bruhanja vas Studenec pri Raku Studenec pri Postojni Studenza Brunik (deloma.Goldenfeld Bresowitz b.Nesselthal Büchelsdorf Buchen in Oberkrain Buchenberg Buchenberg in Oberkrain Buchenstein Buchheim b. Radeče) Brunk Brunška gora Studenec na Gorenjskem Studenec na Blokah Bruna vas Prudof Ig-Ig Studenec. Bobnetschwerch Buchb. Mitterbuchberg Büchel b.Adelsberg. Möttnig Bresowitz b.Aich Bresowitz b. Neul Brinne Brinoschitz Brische b. Treffeln Bresowitzberg Bressau Bressiach Bressiach Bretterdorf Brewoch Brezje. večina v obč. Bresouza Bresowitz b. (bei Smrečnik Buchberg b. Studenz Brunndorf Brunndorf Brunndorf in Oberkrain Brunnenberg b. Brucheindorf Bründl Bründl b. St.Oberlaibach Bresowitz b. Braunegg Bruniggberg Brünndel.Möttling Bresowitz b. Brood Brücke b. Bresouza Bresowitz. Trojana Brid. St. Studenz Brünndl. Medweditz Bresowitz b. Wresowitz Bresowitz. Homberg Bukouz in Oberkrain Bukovitz Bukowitz Breznica pri Jesenicah Brezovar Brezovica pri Novem mestu Brezovica pri Ovšišah Brezovica Brezovica Brezovica pri Medvedica Brezovica Brezovica pri Mirni Brezovica Brezovica pri Dobu (Spodnja in Zgornja Brezovica) Brezovica pri Predgradu Brezovica pri Zlatem Polju Brezovica pri Metliki Brezovica pri Vrhniki Brezovica pri Šmarjeti Brezovica pri Stopičah Brezovica pri Medvodah Brezovica pri Ţelimlju Brezovica pri Tebelnem Brezovška brda Brezovo na Dolenjskem Brezje pri Trţiču Brezje pod Nanosom Brésie Deskova vas Prevoje pri Šentvidu Brezje pri Brusnicah Brezje Brdo nad Ihanom Briga Brinje Brinje Brinje Brinje 1. Hottemesch. Braunegg Brunigg.Stopitsch Bresowitz b. Heiligenkreuz Bresowitz b. Bindorf Brine b. Birkendorf b. Brünndl b. Rupert Brische unter der Kum Brisnik Brod Brod Brod b.Illyr. Rupert Brine.Kirchheim Buchheim. Tschernomel Brückel Bruhanawaß. Waldprod Brod. Gabriel Brine b.St. Neudegg. Studena Gora Studena in Monte Pipanovo Miklarji Studeno na Dolenjskem Brusov grič Bobneči vrh Bukova gorica Feuchtbüchel) Podbukovje na Dolenjskem Bukova Gora Hrib pri Koprivniku Prigorica Bukovščica Bukov Vrh nad Visokim Bukov Vrh pri Gorjanah Pukštajn (pri Dramljah) Bukovo Buccova Podhom Bukovec na Gorenjskem Bukovico Bukovice Gurk) . Birkendorf Brezje.Johannsbüchel Buchberg in Unterkrain. St.Lambert Bresowitz b. Jablanitz Bresowitz b. Bründel b.Feistritz Brunnfeld Brunngereuth Brunnsee in Unterkrain Brusougritsch Bubnetschberg.Margarethen Bresowitz b.Bresnitz in Oberkrain Bresowar. Sankt Anna b.Ehrenberg Bresowitz b.Adelsberg Brunig.

Gottschach. Turn Boštanj Purgarija Ograda Koške Poljane Pridvori Ograja Podbreţje 2 Purga Pobreţje Pusti gradec Puštal Purkarče Zagradec pri Grosupljem Butajnova 1. Boštanj Burgerei Burgerhof. Sagratz Butainowa. Planina Burg Luegg (i. Kladje in Krain Commenda Sankt Peter Corpus Christi Cozach. Dellatsch Delnitz in Unterkrain Delnitz. Cladje. Carìa Cristiani Crussizza. Ograda Burghausen Burghof Burghof b. Dolsch Debellihrib Deben Debenz Dedenberg Dedenberg in Krain Dedenfeld Dedenthal.Littai Bukowitz b. Talnawas Dalniwerch Damel Danne b. Babnapolitz Bukowitz b. Magdalenenberg Chrastuwdull. Russizza Cruscevie Cocce Pridilza . Hütten b. Unterdeutschdorf Burgstall Burgstall Burgstall Burgstall b. Hrast bei Weinitz Chrastelnitz Chrastje in Oberkrain. Buchenwald Bukuje b. Hruschewje Chuiach b.Großlupp. Kotschach. Hmeltschitsch Chrast.2 Dednik Dejani Delač Delnice pri Kočevju Delnice na Gorenjskem Dilce Delce Depala vas Drbogaj Drganija Drnča Drmoţnik Auersberg) Billichgratz) Gretzerthurn) Alben) Luegg) Sonnegg) Thurn am Hart) Weißenstein) Kulpa) Carìe.Adelsberg Dallindorf. Sankt Clementis von Buchen Bukowitz b. Polhov Gradec Burg Gerlachstein (Ort) Burg Gretzerthurn (i.Woditz Bukowitz. Depelsdorf Derbogei Dergein Dermitschhof Dermoschnik Bukovica Bukovica Bukovica pri Škofji Loki Bukovica pri Litiji Bukovica pri Vodicah Bukovica pri Ribnici Bukovje Buliči Turjak Polhov Gradec II Kolovški Grad Gracarjev turn Hošperk Predjamski grad Ig Šrajbarski turn. Reifnitz Datzar Daus. Wuttainowa Butsch Butschka Carian. St.Bukowitz b. Dewenze Delze Delze b.Großlaust Burgstall b. Turjak Burg Billichgratz II (i. Choyach. Dobruin Deppelsdorf. Grünwald Chlewisch Chmeltschitsch. Predjama Burg Sonnegg (i. Ig Burg Thurn am Hart. Dalnawass.Primskau Chuiach. Grad Turn Burg Weißenstein (i. Chruschewje. Veit Bukowitz b.Bischofslack. Gracarjev Turn Burg Hasberg (i. Karian Chlautscheniwe. Chrastoudull Chribarieu Chrieb Christianberg Christleren Chruschitz Chruseach. Prapretsch Bulitsch Burg Auersberg (i.2 Buč Bučka Harije Hlavče njive Klevišče Hmeljčič Hrast pri Vinici Hrastenice Hrastje pri Grosupljem Hrastov Dol Hribarjevo Hrib pri Vrhniki Kristijan Krištlerji Hrušica pri Ilirski Bistrici Hruševje Huje Huje pri Kranju Kladje na Gorenjskem Komenda Trata pri Kočevju Koče pri Postojni Daljna vas Dalnji vrh Damelj Dane Dacarji Dolţ Debeli hrib Debeni Debenec Dedna gora Dedni Vrh pri Krškem Dedno polje Dedni Dol 1. Tallendorf. Chruschuje. Burg Thurn (i. Dedendol Dednigg Dejan Dellatz.Bischofslack Burgstall b.

Döbernik Döbetsche.Landstraße Dobrawa b.Sittich Dobrawa b. Gora Dol b. Gurk Dobrawa b. Andreju) Dole pod Sveto Trojico Dole pri Krašcah Dole . Kandersche Drţina Drskovče Drescozze Drtno Dešeča vas Desinc Dečja vas Dečja vas pri Zagradcu Dečina Mavrlen Nemška Loka Nemška Gora Berkovci Gorenja Nemška vas Nemška vas 1. Sauersche Dole Dole Dole Dole b. Seisenberg Dobrawa b.Zirklach Dobrawa unter Archsburg Dobrawa. Dobruine Dobrusche Dol b. St. Deutschgereuth Deutsch-Mittenwald Deutschstuben.Gurk. Salliloch Dicke Linde (B.Seisenberg Deutschdorf b.. Nikolai b. Radelstein Dobrawa Dobrawa a. Ratschach Dobravitz b. Hrastno Dol b. St. W. Teutschau Deutschberg in Krain Deutsch-Berghaus Deutschdorf Deutschdorf Deutschdorf b.M. Heiligenkreuz Dobrava b.Gurkfeld.St. St.Gurkfeld Deutschdorf b.Peter Deutschendorf b.d. Wagensberg Dobrau.Derschina Derskutze Dertno Deschetschendorf Dessnitz Detschdorf Detschdorf Detschina Deutsch Maierle (1348) Deutschau. Wazenberg Deutschendorf b. Grossdorf Dobrava b.Laibach.Heidenschaft.d. Dobrau Dobrawitz Dobrawitz Dobruin. Kerschische Deutschendorf b. Heiligenkreuz Dol b. bei Pugled Dirnbirk. Rupert Dobje b. Dobrowa in Krain Dobrawa b.d.Georgen Dobowitz Dobowo.Gabru Dobravica pri Ovšišah Dobrunje Dobruša Dol Dol Dol Dol Dole (pri Sv. Dobova Dobratschewa Dobratschina Dobrau b. Dobach Doboule Doboutz b. Debetsche Dobie Dobje Dobje b.Haydenschaft.2 Nemška vas pri Krškem Stavča vas Slovenska vas pri Pivki Villa Sant’Andrea Hosto Nemška vas Tevče pri Ajdovščini Teuce Boršt Nemški Rovt Sredgora Zali Log Jazbec Hohenberg) Suho Brezje Suhi Dol Dobje pri Grosupljem Dobeno Dobeno na Gorenjskem Dobrljevo Dobrljevska brda Dobrnič Debeče Dobje pri Poljanah Dobje pri Gorenji vasi Dobje Dobe Dobovlje Dobovec Dobovec Dobovica Dobovo Dobračeva Dobračina Dobravo Dobrava pri Črnučem Dobravšce Dobravica pri Igu Dobravica pri Trati Dobravo Dobrava Dobrava Dobrava Dobravico Dobrava (Komendska Dobrava) Dobrava ob Krki Sela pri Ajdovcu Dobrova pri Ljubljani Dobrava pri Kostanjevici Dobrava pri Stični Cerkljanska Dobrava Dobrava pod Rako Dobrava pri Trebnem Dobravica pri Vel. Dobrawa Dobrauskepolje Dobrauza Dobrauza Dobrava Dobrava b. Teutschach Deutsch-Fortsdorf i. Suchobresje Dirnthal Dobech Dobeno Dobeno in Oberkrain Doberlewo Doberlewoberg Döbernigg. Osredek Dobouz b. Maierhof a.

Herrenfeld! Dolina Dolina b. Rupert Draga b.Scharfeneberg Doline b. Domschale Dorenze. Pristaule Dolle b. Waß Dörfern Dorn. Dolle b. Daulnitz Dollschitz Dolnitz. Drabersdorf Draga Draga b. Tregna Trnje Drnovo Drnovec Trnovo Torrenova di Bisterza Dolgi rt Dolgo Brdo pri Ljubljani Draboslovica Draga pri Zminci Draga Draga pri B. Langenackern!. Uttik Dolze. Douze Domarihrib Dominitschhof Dominitschhof Domschale-Studa Domseldorf. Gora Dolina b.Gurk Doll in Oberkrain Dollan Dolle Dolle Dolle b. St. Dumschall.Dole b. Dras. Reifnitz Dolleinawaß. Dollenwerd Dollenz Dollina Dollina b. Radomle Doleinskosello Dolenach b. Dollinz. C. Draas Draga b. Doleine b. Tscheleuz Dolina b. Stein Doll Doll Doll b.Franzdorf Dole b.Neustädtel Draga b.Pototsch Dragainsellen Draganjasella. Draga pri Škofji Loki Draga pri Novem mestu Draga Draganje Selo Drganja Sela Dragatuš Drage Dragomelj Dragoši . Tschermoschnitz Dornau in Krain.Jelschane Dollinze. Dornigg Dorf in Unterkrain. Dolleine. Slepscheg Dole b.Politz. Was. Dolleindorf Dollenwart. Roye Doleinach Doleinadobrawa Doleinadobrawa Doleinarowan Doleinaschettina Doleine Doleine b. Gurk Dolene Dolentschitz Dolganiwa. Weisskirchen Draga b. Savenstein Dole b. Tragusch Dule Dole Dole Dol pri Borovnici Dole pri Polici Dole Dolenje v Brdih Dolegna del Collio Dolenja Dobrava pri Trati Dolenja Dobrava na Gorenjskem Dolenja Ravan Dolenja Ţetina Dolenje Dolegna di Vipacco Dolenje Dolenjsko selo Dolenje pri Krškem Dolenje na Gorenjskem Dolenčice Dolge njive na Gorenjskem Dolino Dolina Dolina Dolina Dolina Dolina Dolina Dolina Dol pri Zminci Dole pri Metliki Dol pri Krškem Dol pri Medvodah Doljani Dole (Občina Šmarje pri Ljubljani) Dole (pri Vel. D>ergainsella Dragatusch Drage in Unterkrain Dragemel Dragisch.Bischofslack. Weißkirchen Dolina b. Bella Dolina b. Dolle b. Werchegg Dolling!.Politz Dole. Großdorn Dornberg Dornegg Dougireth Dougoberdo Draboslouza. Gabru) Dole Dole Dolenja vas pri Raki Dolenje Brdo Dolenjci Dolina pri Selski gori Dolina Dolenje pri Jelšanah Dolegne d’Elsane Dolince Dolšce Dolnice Dolec Dalce Dolce Dovce Domarjev hrib Dominiče Primostek Domţale-Študa Domžale Dornice Vas na Dolenjskem Dorfarje Trnje pri Pivki Tergni. Dolenze Dolz Dolze Dolze b. Radelstein Dole b. Terne Dornachberg b. Jablanitz. Nadollin Dolina b.

Natunei. i. Dritai Drtija Drönig Drenik Drulouk Druljevek Drulouk 2.Krainburg Brdo pri Kranju Egg b. Mauerreste. Stranskawass Stranska vas pri Ljubljani Edling Koseze Egg b. Dobbia di Vipacco Aich) Mannsburg) Billichgratz) Gertshalp) Dragemel) Rogatz) Kumpelach) Glogowitz) Görtschach) Fieburg) Iggendf. Zirklach Dvorje pri Cerkljah Dupelnigg. Burg Altes Schloß (Geländemerkmale. Trochotschan Dragočajna Dragotsche Dragoče Dragouschegg Dragovšek Dragoweinsdorf Dragovanja vas Dragu Drago Dranbank Rampoha Drandul Travni Dol Draschgosche Draţgoše Draschitsch Drašiči Draschitz Draţica Draskowitz Draškovec Dratschdorf Drašča vas Draulach. Burg Billichgratz I (i. i. Edelhof Dvor pri Ljubljani Duorje b.) Neuhaus) Heiligenkreuz) .2 Eben in Unterkrain Ravne pri Kočevju Ebenpforten. Seitendorf a. Fl. Burg Glogowitz (verschwunden. i. Burg Gimpl. Lesno Brdo-del) Baumkircherjev turn ehem. Podbotsch Podpeč na Gorenjskem Ebensfeld in Krain Groblje na Gorenjskem Ebenthal b. Trulouk Drulovka Drusche Drušče Drutschitz Dručici Dull Dol pri Trebnjah Dulle. i. Polhov Gradec Polhov Gradec I ehem. Tretschberg. Dretschwerch Drečji vrh Drieth (der.M. Dole Dol pri Šmarjeti Dulno. Kumpelach (Geländemerkmale. Burg Karstberg (Mauerreste. Reifnitz Ravni dol Ebenthal in Unterkrain Polom Eckenberg Gradišča Eckendorf in Oberkrain Stranska vas na Gorenjskem Eckendorf. Dupelne Dupeljne Duplitz.Weichsel Stranska vas ob Višnjici Egidisberg.2 Suhi Potok 1. Rogatec Stari grad ehem. Troschotschan. i.d. Mengeš Stari grad ehem. Burg Görtschach (undeutl. Kayer. Dragomelj Dragomelj ehem.Zirklach. Burg Landstraße I (i. Podbočje Kostanjevica I Moräutsch) Duple. Gosteče Bosisen ehem. i. Illovagora Ilova gora ehem. Burg Aich (verschwunden. Drenouz i. i. Burg Falkenberg (i. Topol Jeterbenk ehem. Hoff b. Dolino Dolino Dunei Dunaj (Mladevine) Dunei. i. Burg Burgstall (verschwunden.W. Savenstein Drenovec Drenovetz. durch Moravèe Dreta Drittai.Haselbach.Loitsch Grad pri Logatcu Egg b. Drenovec Dreschenbüchel Trebnja Gorica Dresnik. Dreßnik. Drenowitz Drenovec pri Leskovcu Drenovetz b. Kaier Brdo Egg b. Baumkircherthurn (Turm. Dröschnig Dreţnik pri Kostelu Dretschberg. Burg Dragemel (Geländemerkmale. Iška vas Iška vas ehem. Podgrad Novi grad ehem. Dragotschein. Jeternberg (Geländemerkmale. Draule Dravlje Dreine Drenje pri Toplicah Dreng Dren Drenje Drenje Drenouz b.. Saloka Drenovec Drenouz b.Wolfsbüchel Brdo pri Lukovici Egg b.Zirklach Grad pri Cerkljah Eggenberg Podkot Sotlo Eggendorf in Unterkrain. Gumpl. Kompolje Kompolje ehem. Goričane Goričane ehem. i. Dob Dob ehem. Burg Iggendorf (verschwunden. i. i. Duplitza. Nadunei Dunaj Duor in Krain. Tupplitz Duplica Dupplach Duplje Dürnbach Suha vas Dürrnbach in Unterkrain 1.Dragomelsdorf Dragomlja vas Dragomer Dragomer Dragoschewitz. Dragoscheutz Dragoševci Dragotschain. Burg Hertenberg. Blagovica Blagovica ehem.

Šinkov Turn Šinkov Turn ehem. Schloss Gleinitz (verschwunden. Olscheuk (i. ehem. i. Ljubljana Marenček ehem. i. Sora Sora ehem. Veliki Ločnik Ločnik ehem. Jesenice Plavţ ehem. i. ehem. Gradišče ehem. Schloss Zeyer ( i. Schloss Staydorf (verschwunden. Schloss Kerschstätten. Lesno Brdo-del pri H. Poţenik Poţenik ehem. Schloss Jauchen (verschwunden. Kerschdf. Drtija. Sv. Zavrh Marienburg ehem. i.) Češnjice ehem. Turmruine. Burg Landstraße II (i. Burg Schenkenthurn (i. Wippacher Turm (verschwunden. Velika vas Velika vas ehem. i. in Škofja Loka Krancelj ehem. Turm. i. Edling (verschwunden. Vipava Vipava Ehrenberg in Unterkrain. Ilirska Bistrica Trnovo ehem. i. Dvor. Ponique ( i. Dol pri Lj. Pergradu Predgrad Ehrengruben Crngrob Ehrental. Schloss Grafenwarth (Ruine. Ţiče Ţiče ehem. Schloss Bleiofen (i. Mauerreste. Mali Osolnik Osolnik ehem. Groblje Groblje ehem. Schloss Egg (Ruine. Burg Rabenberg (undeutl. Schloss Zobelsberg (verschwunden. Babnik Babnik Eichendorf b. Schloss Kollenburg ( i. Ljubljana Turn ehem.) Schenkenthurn Gaberg) Warthenberg) Hometz) Bischofslack) Beischeid) Aßling) Bresje) Sonnegg) Domschale) Illyr. Vornschloss. i. Burg Wildenegg (i. Oberweßnitz Besnica ehem. Predgrad Poljane ehem. Limbarska gora) Lilj Limbar. Koseze Koseze ehem. Rakovica Rakovica ehem. i.Z. Schloss Kopiehof (Geländemerkmale. Schloss Domschale (i. Nazzarn (i. Jablanica Jablanica ehem. i. Stein (i. i.Dreifaltigkeit) Repnach) Rothenbüchel b. Rakouz (i. Grundelj ehem. i. Schloss Warthenberg (i. Schloss Mooswald (verschwunden. Schloss Risenau. Burg Lilienberg (i. Schloss Wesselkach. i. Schloss Ossunegg (i.L. i. i. Ihan Ihan ehem. i. Burg Lindenberg. Poschenik (i. Strobelhof) Baumgartenhof ehem. i. i. Češnjevek Češnjevek ehem.Trojica Koprivnik ehem. Schloss Kassegg. Zalog pri C. Unterburg (verschwunden. Schloss Draga (verschwunden. Schloss Dragemel.Georgen) Staydf. Schloss Dornegg (verschwunden.ehem. Schloss Moräutsch (i. Ljubljana Glince ehem. Domţale Domţale ehem. Schloss Jauerburg (verschwunden. Zalog ehem. Ponikve Ponikve ehem. i. Zalog pri M. Hometzer Turm (verschwunden. Brezje Brezje ehem. i. Sneţnik Sneţnik ehem. i. Schloss Ponikel. Burg Ottenstein (i. Gradišek Vrhkrka ehem. Schloss Kerschdorf b. Mauereste. Schloss Gerlachstein (undeutl. i. Burg Rothenbüchel (i. Schloss St.A. Dragomelj Dragomelj ehem. Kokra Kokra ehem. verschwunden. Kostel Kostel ehem. Schloss Lotschnig (verschwunden.) Warthenberg) Wesseuka) Zeyer) Zobelsberg) Laibach) Wippach) Wippach) Cràstie di Postumia . i. i. Schloss Rakowitz. Spodnja Draga Draga ehem. Veselka i. i.Georgen (verschwunden. Šelimlje Kopija ehem. Homec Homec ehem. Zgornja Besnica. Mahovnik Mahovnik ehem. Schloss Holzenegg. Kranzel (das. Schloss Poganitz (i. Vipava Spodnji grad ehem. Slovenski Javornik Javornik ehem. Schloss Brunndorf (verschwunden. Burg Voitsberg (verschwunden. Thurn (der. Schloss Ebensfeld (verschwunden. Schloss Sosse (verschwunden. Ainödt Soteska na Dolenjskem Landstraße) Laibach) Gradischka) Olscheuk) Großlaust) Ehrenberg) Hl. Burg Warthenberg (i. i. Schloss Skalnitza (verschwunden. Jelšane Skalnica ehem. Wesseuka (Geländemerkmale. Velike Lašče Otenštajn ehem. Gajniče Gajniče ehem. Gradišče pri V. Soze Soze ehem. i. Veselka ehem. i. Schloss Jablanitz (Ruine. i. Ig Studenec ehem. Schloss Grundelhof (Ruine. Burg Olschwick. i. Schloss Marienburg ( i. i. Drittai Belnek ehem. Schloss Baumgartenhof (i. Kolovški Grad Kolovec ehem. Schloss Kanker (verschwunden. Kittenhof. Brdo pri L. Pšata Pšata ehem. Šenčur Šenčur ehem. Schloss Großdorf (i. Grad Črnelo Črnelo ehem. Repnje Repnje ehem. Drogembl (verschwunden. i. Schloss Bresje (verschwunden.Feistritz) Unterdraga) Dragemel) Ebensfeld) Egg) Eisenstein) Gainitsche) Burg Gerlachstein) Laibach) Gline) Grafenwarth) Großdf. Glinje Glinje ehem. Burg Maretschegg ( i. Grumlof Grumlof. Weßnitzer Turm (i. Zalog pri M. Schloss Poschenig. Gabrk Voitsberg ehem. Zalog ehem.) Grundelhof) Jablanitz) Jauchen) Jauerburg) Kanker) Kassegg) Kerschstätten) Zwischenwässern) Großlotschnig) Lustthal) Sawerch) Mooswald) Moräutsch) Kleinossunegg) Neustädtel) Ponique) Poschenik) Rakouz) Schelimle) Salloch b. Brdo Lesno ehem. Burg Pölland (i. i. i. Schloss Beischeid (i. Kostanjevica Kostanjevica II ehem. Staje Staje ehem. Olševek Olševek ehem. i. Medvode Preska ehem. Schloss Seitz (i.) Schneeberg) Seitz) Jelschane) Sosse) St. Schloss Gline (verschwunden. Burg Repnach (i. Novo mesto Pogance ehem. Schloss Schneeberg II (verschwunden. Burg Obergurk (Geländemerkmale. Schloss Salloch (i. Moravče Moravče ehem. Schloss Lustthal (Ruine. Čušperk Čušperk ehem.Adelsberg. Lessenberg (i. Hallegg. Brdo (Ek) ehem. Schloss Eisenstein (verschwunden. Hraschtsche Hrašče pri Postojni Eichenthal in Unterkrain Dobnidol Einöd in Unterkrain. Schloss Gainitschhof (verschwunden. i. Zalog ehem. Dol ehem.

Tolsti Vrh Feistenberg Feistenberg in Unterkrain. Ehrenau Erkenstein Erlach in Krain Erlach. Töplitz Soteska pri Dolskem Iška Iggendf. Marksdorf Ersenez Fahnenfeld Feichtbüchel Feistenb. Draga in Unterkrain Feld in der Wochein Feldsberg Feldsberg b. Prewoje Feld b. Schelesnik Eisenstein in Oberkrain Eisnern a. Ischka (Fl. (i.Zeyer Eisnern b.G. Ischka Eisendorf Eisendorf in W. St.Naklas Feistritz b.Heidenschaft Fellinz Fels-Laaserbach Ferchaulach Festnitz (Fl. Salloch Forst b.Großlupp..Honigstein Erschische b. Jeusche b. Weichselburg Feldsberg in Oberkrain Fellach b. Frata b.2 Ragovo (grad Zaboršt ali Boršt) Beričevo Borovnica Preloge .Littai Feistritz b. Saworst in Krain Forst in Unterkrain Forst. Eisenhof Emern in Krain. durch Besnica Festnitz in Unterkrain Feuchertsdorf Fieburg Fiesberg b.Katarina) Podgrad pri Novem mestu Planina v Podbočju Gorica pri Leskovcu Finkovo Ribjek pri Osilnici Ribčeva planina Ribčev laz Ribče Ribče (Spodnje in Zgornje Ribče) Bič od Velika Gabra Budanje Budagne Blato pri Trebnjah Blato Blekova vas Muha vas.M. Treffeln Feldsberg b. Malo Hudo Fokerhaus Wischne Forcham. Goritze Finkenstein Fischbach in Unterkrain Fischeralpe Fischern Fischern in Oberkrain Fischern in Unterkrain Fitsch b. Saborscht Forsthof Förtschach Franzdorf in Oberkrain Frattach.d. Toustiverch Feistenberg.Neustädtel Fiesberg in Heiligenkreuz Filach.) Iška Ţelezno Ţelezniki Gradišče pri Velikih Laščah Ţelezniki ob Sori Ţeleznica Virmaše Vitovec Jelša na Gorenjskem Jelše pri Mirni Peči Rţiše Rzenec Praprotno Smrečnik Tolsti vrh Feistenberg) Gracarjev turn Tolsti Vrh na Dolenjskem Stojanski Vrh Bistrica Muschenik z. auch: Sawerch b. Soteska. Haidowitz Forst b. Sateschka Eisbach. Trţiška Bistrica. Tschernomel Feistritz b. Großgaber Flachenfels Flattach.Troyn Formach Forst Forst b. Forst im Krain. Rupert Feistritz b. Unterjeline Feistritz b. Stojanskiwerch. Muhovo Smlednik Malo Hudo Fedransbergova graščina Bösendorf) Višnje pri Ajdovščini Visne Zavrh pri Trojanah Forme Podboršt pri Svibni Boršt pri Ajdovcu Boršt Boršt Zaboršt pri Krškem Boršt pri Dvoru Zaboršt 1..Einöd.d. Goritz. Blato Flattach-Lichtenberg. Gutenberg Feistritz in der Wochein Felbern.Neumarkt. Stojansberg Feistritz Feistritz b. Blatto Fleckdorf Fliegendorf. Zirklach a. Neumarkter Feistritz Bistrica Bistrica Bistrica Bistrica Bistrica pri Litiji Bistrica pri Naklem Bistrica pri Trţiču Bohinjska Bistrica Prevoje pri Trojanah Polje Polje v Bohinju Bleči vrh pri Litiji Blečji vrh Bleči vrh Blečji Vrh Bela pri Ajdovščini Bella d’Aidussina Belca Hrib – Loški Potok Vrhovlje na Gorenjskem Besnica Festnitz) Besnica Hojke (Fojke) Topol pri Medvodah (Sv. Oberfliegendorf Flödnig Fodransberg Födransbergschloß (i. Kaier Feistritz b. durch Ička vas Eisdorf in Krain.

Maschyn Mašun Massun. Salloch Gabrje Gabrje b. Kostanjevica Studena Landstraße i. Waatsch Bač pri Ilirski Bistrici Baccia di Bisterza Futschkovetz Fučkovci Gaber. Stein Gabrje Gabronza.Billichgratz. Gabrouschitz Gabrovčec Gadenwald Gadobol Gadovapetsch Gadova peč Gai b.Schneeb.Veit) Gaspenau Gašpinovo Gassitz.Illyr..Medwedjegg Gabrovica Gabrowschitz. Gassendorf Gazice Gatschen Gače Gattein Gatina Gayerau Lisičje gefunden: St. Fridrihštajn Fridrihštajn Friedrichstein) Friedrichstein. Petkovetz. Podnanos Zajčji grad St. Studena (mündet i. Sekulitsch Gaj Gainitschhof Gajniče Gallenberg Gamberk Gallenberg in Oberkrain. Gallhof.Skofelza. Babinagora Babna Gora na Dolenjskem Frauenberg b. Golle Golo Gallenberg.Kanzian in Oberkrain Škocjan pri Domţalah Gehag Seč pri Črmošnicah . Massone Fürstendorf. Grossdollina Gaj Gai b. Jereck Jereka Freihau. Babnagoritz Babna Gorica Frauenberg. Petkoitz Petkovec Fürstenberg a. Gaberiachsberg.Einöd Gabrje pri Soteski Gaberiach b. Gabria Gaberje pri Ajdovščini Gabria Gaberiach. Gabrskagora Gabrska Gora Gallenstein Podpeč pri Moravčah Gareliach Goreljek Garenstein Gora pri Pečah Gartschareuz Grčarevec Gargerezza Garzarollischloß (i. Osredek Gabrje Gabrik. Skofelza Škofljica Frauenberg b. Rove b.Gottschee. Gabrou Gabrovo Gabrie Gabrje pri Toplicah Gabrie b. Kneschina Kneţina Furth am Saue. Wesselagora Vesela gora Freudenthal in Oberkrain Bistra pri Vrhniki Freyhof b. Moräutsch Gabrje Gaberiach b.Illyr. Gaaberg Gaber Gaberg b..Frauenberg b. Sauenstein Gabrnik Gabersberg Gabrška gora pri Poljanah Gaberze Gabrce Gabrau. Sankt Kanzian Gabrnik pri Skocjanu Gabernig b. Gabersberg. Gabrounitz Gabrovnica Gabrouze Gabrovce Gabrovitz Gabrovico Gabrowitz b.St. Verchau Vrhovo pri Ţuţemberku Freithof b. Krka Freudenberg. Islak Rove Gallenberg. Ruine Friedrichstein (i.Laibach. bei Fridrihštajn Fridrihštajn Friedrichstein) Friedrichstein b. Gaberje Gaberje Gaberiach b. d.Feistritz.Barthelmä Vrhovo pri Šentjerneju Friedrichstein (B.Honigberg Vrhovo pri Mirni Peči Freyhof b.Feistritz Gabrk pri Ilirski Bistrici Gabrega Gaberiach b. Saberdje Zabrdje Galleneck Medija Galleneck Medija pri Podlipovici Gallenfels Golnik Gallenhof.Jantschberg Gabrje pri Jančah Gaberiach. Untersauenstein. Babinagora Babna Gora na Gorenjskem Frauenberg b.Seisenberg. Fürstenburg. Brood Brod Furth in Unterkrain Petrina Futsch b.Naklas Britof pri Naklem Freithof in Oberkrain Britof pri Kranju Freudenau in Unterkrain Brezje pri Kumpolju Freudenau. Gabrje Gabrje pri Ljubljani Gabernig b. Schlebitsch Ţlebič Friedrichsteiner Wald (bei Kočevje Stojna Gottschee) Friesach Breţe Froschau in Krain Ţabnica pri Brezovici (Kunstname) Froschdorf Ţabja vas pri Stopičah Fünfenberg in Oberkrain. Gaberg Gabrk na Gorenjskem Gabrje b.

Gehack Geräuth. Gampole. Woditz Gertschwerch. Laassen in Unterkrain Gerben Gerdani Gerdenschlag b. Deutsch-Gletsch Gline in Krain Glinegg in Oberkrain Glino. Neumayer Gmein in der Krain.M.Bischofslack Gereuth b. Kletsch. Sosse Glanz b.2 Gmajna Gmajna pri Bledu Gmajna pri Kozarjem Gmajna pri Krškem Vodizze Sose Lubiana-Fucine Calicci . Germath Germeck Germeschitz Germouschek Germulle Gerschetschendorf Gerschitz Gertrudswald Gertrudswald.2 Klanec 1. Villengrobl Globoko Globotschitz Globotschitz Globotschitz Globotschkidoll Glogouze Glogowitz in Oberkrain. Scharfenberg Gleinach Gleinitz Gleinitz Gleinitz. Obergurk Gmajna. Kumpole Gimpl. Gostendorf Geschieß Geschwend in Unterkrain Gesindeldorf Gewerbegebiet Gottschee (Ort) Gimpelhof.d.2 Globoko Globočice Globočice pri Kostanjevici Globočico Globočdol Glogovica Blagovica Gmajna pri Črnučem Gmajna pri Mirni Gmajna pri Škrjančah Gmajna pri Trebelnem Gmajno 1. Gemeine Gmajna.Johannsbüchel Germ i.Ehrenberg Gereuth in Oberkrain Gereuth ob Loitsch Gereuth. Mühlen b. W. Weixelburg Germ b.3 Kalič Kleče pri Planini Glinje na Gorenjskem Glinek na Gorenjskem Glino Globel 1. Globowitz Gmajna Gmajna Gmajna Gmajna Gmajna Gmajna b. Luschari Germ b. Gertschberg Gertshalp. Klanz Gleitsch Gletsch. Glinnach Gira b. Altenmarkt Gerdun Gereuth Gereuth Gereuth b. Grüble Girschitsch. Glatlok Glänich (Fluss Klivnik). Germ in Oberkrain Germada. Kerschische. Gumpoldsdorf Ginegg.Dobrawa Gereuth b. Gaberiachsberg. Gabersberg Girible. Route bei Nemile Gereuther Sibersche Gergel in Unterkrain Gerlachstein Germ Germ b. Dragmannsdorf oder Klanz Glanz in Unterkrain Glashütte b.Gehag in Unterkrain. Kamnitz Globel. Gerschdorf Gladesch Gladloka. Gmaina in Krain Seč pri Novem mestu Laze Grbin Grdani Prelesje Grduni Rovt Rovte pri Podnartu Rovt pri Škofji Loki Rovt pri Dobrovi Laze pri Predgradu Dolina na Gorenjskem Rovte nad Logatcem Rovte pri Nemiljah Rovtarske Ţibrše Grgelj Kolovec Grm pri Podzemlju Grm Grm Grm pri Ivančni Gorici Grm Grm na Gorenjskem Grmada Grmki Grmečice Grmovšek Grmovlje Grţeča vas Geršiči Vodice pri Ljubljani Vodice Grč Vrh Gosteče Selce pri Lukovici Mrtvice na Dolenjskem Druţinska vas Podjetniško naselje Kočevje Kumpolje Kompolje na Dolenjskem Glinek pri Mokronogu Gora Giriblje Giršiče Gladeţ Gladloka Soze Klanec Klanec pri Gabrovki Glaţuta Glina Glinica Klance 1.2. Reuth. Girbelsdorf. Kompolle.

Zavoden Gmünd. Kahlenberg Golliverch b.2 Gojače Goiaci Gora Gora Cerovec pri Dolenjskih Toplicah Gorenje (pri Blagovici) Gorenja Dobrava na Gorenjskem Gorenja Ţetina Gorenja vas pri Trati Gorenja vas-Reteče Gorenja vas-Reteče Gorenje Goreljce Gorenje pri Kranju Gorenjci Gorenje pri Domţalah Gorje Goriani di Circhina Goriška gora Goriška vas pri Škocjanu Goriče Goriče na Gorenjskem Goričane pod Strmcem Goričane Goriška vas pri Mirni Peči Goričice Goričica pri Preserjah Goričica Goričica pri Moravčah Goričica pod Krimom Gorica pri Mošnjah Gorica Gorica Gorica pri Moravčah Lubiana ..2 Golenberk Goli vrh Goljor Golo Brdo na Gorenjskem Golče Golčaj Golušnik (Karlovec) Gombišče Gomila Gomilo 1.d. Untersavenstein Gollor Gollowerd.W. Gorene.M. Goritsche Goritschanach Goritschane b. Dole. Tucheln Golitza Goliverch b. Gumbaldsdorf. Kanderschhof Goritz i. i. Gorenje in Oberkrain Gorenz. Goritz in Krain Ustje pri Ajdovščini Ustie Sovodenj Savodegni Ustje pri Litji Gornji Mahovnik Gobnik Stavanje Godič Godičevo Godovič Godovici Godţe Bosco di Vipacco Gorica pri Radovljici Javorje Iavorie Javorje pri Blagovici Gojniče Gozd pod Kriško goro Gozd Reka Gozd pri Ajdovščini Bosco Zlato Polje Goleši Golišče Goliše Golice Golica 1. Goisdreck Goist Goldenfeld Golesch Golischberg.2 Goli vrh Goli Vrh pri Krškem Goli vrh Goliwerch) Goli vrh Goli Vrh na Gorenjskem Goli vrh — Suhi dol Golek Golek pri Vinici Golek pri Krškem Golek pri Homu Goljek 1. Gorenze Goreynach Göriach. Golek b. Presser Goritschitz b. Gorischkagora Gorischkawas. Karlstein Gombische. Gollowerdu in Krain Goltsche Goltschey Goluschnigg. Gumbische Gomilla Gomillo Gonatsch.Gmünd b.Hom Gollek Gollenberg. Trontselstein Goritschitza b. Sankt Florian Görbing Goreinach!.Heidenschaft Gmünd in Oberkrain. Gojatsche Gora Gora b. Oberdorf Goreinawas-Retetsche Goreinawaß-Retetsche Goreine b. Petzenstein Goritschendorf Goritschitz Goritschitz b. Gorenje Goreinadobrawa Goreinaschettina Goreinawas in Oberkrain. Savoden.Gurkfeld Gollegg b. Gorischendorf 2 Goritschach Goritschach. Goli Vrh Goliwerch b. Gobnigg. Goriach Gorischenberg. Kolisch. Gubnik Godenberg Goditsch Goditschewo Godowitsch Godschee Goeritz Gofriach Gofriach in Oberkrain Goinitsch Goisd Goisdreka. Kollischberg Golische Golitz b. Ustie Gnadendorf Gobnik. Primskau Gorelitz. Gorelze Gorene in Oberkrain. Weinitz Gollegg b.Moräutsch Goritschitza in Oberkrain Goritz Goritz b. Arch Goliwerch in Oberkrain Goliwerch-Suchidul Golleg Golleg.Veit Goliwerch Goliwerch (B. St.

Savenstein Gradische b. Gowejk Goweik Gowithal.Großlupp Gradische in Unterkrain. Petruschendorf Gradische b. (bei Gotenica Gottenz in Krain Gottschee.Goritza b. Hohowitz Gradische b. Goweck. Grasberg. Rupert Gradische b. Traunig. Scheerenbrunn Gräst Grätz in Oberkrain Graz b. Grische in Krain Gorica pri Drtiju Gorico Gorico Gorjuše Gorjuša Goričane Gorica Gošič Gosinki Gostenjek Gostinški vrh Gostince Gotna vas Gotenica Goteniški Sneţnik Göttenitz) Gotenc Kočevje Stara Cerkev Govejk Govecco Govejek Goveji dol Graben Grebenje Graben v Grabnu Grabnovce Grabrovec Grabče 1. Gostinze Gothendorf Göttenitz Göttenitzer Schneeb.2 Grahovo Grahovše Gradac Gradec pri Krškem Gradec pri Svibni Gradnje pri Krškem Gradišče v Gori Gradišče pri Polici Gradišče pri Ţelimlju Gradišče Gradišče Gradišče Gradišče Gradišče Gradišče Gradišče pri Leskovcu Gradišče pri Raki Gradišče pri Grosupljem Gradišče pri Litiji Gradišče-ko Gradišče in Poljane Gradišče-ko Šentlovrenc Gradiček Gradiško Gradnji hrib Gradovlje Kneţja Njiva Kneţak Fontana del Conte Kneţja vas Kneţja Lipa Kostel Senoţeti na Gorenjskem Grampovce Kramplje Grapa Hraše pri Medvodah Travnik Hrastje pri Ljubljani Gradišče pri Lukovici Gradec Gradec pri Litiji Greben Grebljenec Gredice Grgelj Kregarjevo Gabrovka pri Litiji Vrh pri Višnji Gori Griţe na Dolenjskem . Grafenwart Grafenweg. Gallenberg. Scherenburg. Gowidull Graben Graben Graben b. Lichtenberg Gradische-OT Gradische und Polland Gradische-OT St. Grahau. Weichselburg Gradische b. Landsberg Gradische Gradische Gradische b. St. Graflinden Grafenwarth in Unterkrain. Kladje Grazdorf. Motschviria Goschitsch Gosinek Gostenek Gostinberg.Weichselberg Greischach. (die) Stadt in Unterkrain Gottskirch Gowegg. Grabrouz Grabtschach.Archsburg Gradische b. Grampouze Grampl.Littai Greifenberg b. Schwarullach Graben b.Lorenz Gradischka in Krain Gradischko Gradnihrib Gradullach Grafenacker Grafenbrunn Grafendorf Grafenlinden. Heiligenkreuz Gradetz Gradetz Gradine Gradischberg. Schnoschet Grampenstein. Salloch (Mariafeld) Gradische b. Grachowo Grachusche in Oberkrain Gradatz b. Tröppe Grabnouz Grabrowetz. Goriusch Görtschach in Oberkrain Gorza b. Gostinwerch Gostinz. Krample Grappen Grasach Grasfeld. Gratzdorf Greben Greblenz Greditz Gregel Gregersdorf Greifenberg b. Tucheln Gradische b. Graze Grachau.Drittai Goriza Goriza Gorjusch Gorjuschach.

Großlippoglau Veliki Lipoglav Großlipplach Veliko Lipje Großlipplein Velike Lipljene Großlippowitz. Kleč Grintovec Kletsch) Gritsch Grič ob Trebnjega Gritsch b. Grosslupp Velika Stara vas Großaltendorf in Oberkrain Velika Stara vas Großb. Rakovnik (b. St. bei Rajhenav Rajhenavski Rog Reichenau) Grossforst Veliki Boršt Großgaber Veliki Gaber Großgampole Velike Kompolje Großgelnigg. Großdulle Velike Dole pri Temenici Großes Hörndl (B. Obergras Trava Großgupf Velike Vrhe Großgupf b. Grietsch Grič 1. Rossuple Grosuplje. Grintouz Grintovec pri Zagradcu Grintowitzbühel (der. (i.3 Gritsche Grivče Griuce Griwa.Gurkfeld Grič pri Krškem Grillohrib. Nesselthal Gradec na Dolenjskem Grodin Gradenje Groisenegg. Tucheln Hrib (Mali in Veliki hrib) Großhubainza Velika Hubajnica Großilysberg Velika Ilova Gora Großkaal Veliki Kal pri Ivančni Gorici Großkall Veliki Kal pri Mirni Peči Großkorein.Johannsbüchel Grintovec pri Ivančni Gorici Grintowitz b.Illyr. Großgloboko Veliko Globoko Großgoba Velika Goba Großgras. Gurkfeld Velika Dolina Großdorf in Oberkrain Velika vas na Gorenjskem Großdorf in Unterkrain Velika vas pri Krškem Großdorn Veliki Trn Großdule Velike Dole pri Gombišču Großdule b. Bartlmä) Rakovnik na Gorenjskem Großaltendorf b. i. Štravberk Veliki vrh Strahberg) Großbann Veliki Ban Großberdo Velika Brda Berdo Grande Grossberg Veliki Vrh Grossberg Veliki vrh pri Setnici Großberg Veliki vrh pri Stravberku Großberg Veliki vrh na Blokah Grossberg b. Großjeunig Veliki Jelnik Großgloboku.2. Grielsbüchel Grilov hrib Grimbschitz Grimščice Grimschitzhof Grimšče Grintouz b.St. Greifenstein Griva Gröble Groblje Grobschel. Großlees. Rakounik. Gritsch b. Grosslindenheim Veliki Lipovec Großlotschnig Veliki Ločnik Großlupp. Grobsche Grobišče Grobisce Grodetz b.Themnitz. Kroissenegg. Großkoren Veliki Korinj Großkostreinitz Velika Kostrevnica Großkumpale Veliko Kompolje Großkürbischdorf Velika Bučna vas Großlack in Oberkrain Velika Loka na Gorenjskem Großlasna Velika Lasna Großlaust Velike Lašče Großlerchendorf Velike Škrjanče Großlesse. Großlessach Velike Lese Großlipoglau.Grenwald Nadanje Selo Nadagna Grenze Grenc Grest Hrastje pri Šenčuru Gretzerthurn Gracarjev Turn Griesenberg Vrh pri Račeve Grietsch in Krain. Unterthurn Grič v Sotesko Gritsch. Velike Uplje Grossmallenz Velike Malence .Feistritz Velika Bukovica Bucovizza Grande Großdobrawa Velika Dobrava Großdolina b. Grintouz Grintovec pri Osilnici Grintowitz. Tschernembl Grič Gritsch b.Marein Veliki Vrh pri Šmarju Großgutenfeld + Kleingutenfeld Dobro polje (Malo+Veliko Dobropolje) Großhrib + Kleinhrib b.. Weichselstein Veliki Vrh pri Litiji Großbrußnitz Velike Brusnice Großbukowitz b.Gottschee Grintovec pri Kočevju Grintowitz.

Dobrauliach Gutenhof.Peter Großmlatschewo. Großubelsko Großweiden Großwillgainer Großwodenitz Großwurzen Großzdentsch Großzerouz. Grundelj Krţišče pri Čateţu Grundelj Primštal Zelena Rovan Grmače Zavrstnik Krušni vrh Gruča Gruče Grivac Sela pri Litiju Goba Gobovce Gudalji Odrga Kukenberg Gunte Gunclje Krka Krka pri Stopičah Krška vas na Dolenjskem Krško na Dolenjskem Koţljevec Senično Pristava pri Kranju Srobotnik ob Kolpi Dobrovška vas Dobruška vas Zabiče Dobrepolje Dobrepolje Dobravlje pri Ajdovščini Dobravica pri Šentjerneju Dobrava pri Škocjanu Srebotnik Kuteţevo Dobropolje Zajčji vrh Jablje Prestava Grande Ottocco Grande Sable Grande Oblisca Grande Rudolfswerth. Gunzelsdorf. Habbach Velika Pristava Veliko Mlačevo Veliko Mraševo Veliki Orehek Veliki Osolnik Veliki Osolnik Veliki Otok Velike Pece Veliki Podlog Veliki Podljuben Velike Poljane pri Škocjanu Velika Preska Veliki Rakitovec Velika Račna Velike Rebrce Veliki Rigelj 1. Sabizze Gutenfeld Dobraule di Aidussina Cottesevo Poglie di Bisterza .St. Großtschernelo Großtscheschenze Großubliskau. Dobrawa b.Heidenschaft. durch Novo mesto Gurkdorf Gurkdorf.Feistritz. Kutheschou Guttenfeld Haasenberg i. Munkendorf Gurkfeld in Unterkrain. W. Großsliwitz Großslatenegg Großstangenwald in Unterkrain Großtrebeln. Fl. Großpetze Großpodloch. Gutenwörth Guttenberg Guttenegg b. Koslewz Gutenau. links der Sava Gustenfeld..M. Senitschno Gutenberg in Oberkrain Gutenberg in Unterkrain.d.St. Habach in Oberkrain. Grosszerovetz Großzikawa Großzirnik Gruben Grubenbrunn Gruble Grundelhof Grundhof Grundthof Grünestal. Srobodnig Gutendorf Gutendorf in Unterkrain Gutenegg b. Kuckenberg Gunde.2 Velika Cikava Veliki Cirnik Jama pri Dvoru Jama . Großpudloch Großpodluben Großpölland b.Barthelmä Gutenhof. Abloch. Neustädtel) Zabice Castelvecchio. Großtrebellen Großtschernel.Galetov grad Groblje pri Prečni Grumlof. Großmlatschewa Großmraschau. Gutenwerd. Großmraschewo Großnußdorf in Unterkrain Großosolnigg Großossunegg Großottock b.St. Gundersdorf Gunzle. Großmrascheu. Gubach Gubouza Gudal.Großmeierhof b. Kosleuz.Illyr. Gudelsdorf Guggenberg.) Gutenfeld b.Adelsberg Großpeze.Illyr. Griwatz Gschiess Guba. Großschabla Großscheinitz Grossschönberg Großsillwitz. Kruschniwerch Grutsche Grutsche Grybatz.Feistritz.Canzian Großpreska Großrakitowitz Großratschna Großreberze Großriegel Großschablach.2 Velike Ţablje Velika Ševnica Velika Lahinja Velika Slevica Veliki Slatnik Velika Štanga Veliko Trebeljevo Veliko Črnelo Velike Češnjice Veliko Ubeljsko Veliki Videm Velika Ligojna Velike Vodenice Veliki Koren Zdenc Veliki Cerovec 1. Preimsthal Grüngrueb Grünhof Grünhof in Unterkrain Gruschenberg. Guntzlach. Sabitsche Gutenfeld (Gemeinde im Dobrepolje Gutenfeld (Ls. Guntzlech Gurk (die.

Sagratz Hammer b.Bischofslack Heiligenkreuz (b.. Raubershof Hammer b.Dreifaltigkeit in Oberkrain Hladine Hlautscheniwe Hlebitz Hleptsche Hleusche. Stein Hammer b. Terstenig.Dreifaltigkeit Hl. Hlewische Hlewenwerch.Rieg Hirschtal. Meretsche Hinnach Hinnitz Hinterberg in Unterkrain Hirisgruben. Rakouz in Oberkrain Hallerstein Hallerstein. Kreuzdorf Heiliggeistb. Jeleindol Hirschthal in Oberkrain Hittenau. Villa Podigraie Jetrbenk Podbočje Idršek Idresca di Dole Mereče Monte Sant'Ilario. Artischawaß Hasb.Alben. Arder. Nassenfuss Heiligenkreuz b.Landstraße Heiligenkreuz b. Jermannwerch Hermesburg Hertenberg Heuligenkreuz Hiderschegg.Hagebuch in Unterkrain Hahnsdorf Haidenberg Haidensbüchel Hallegg im Oberkrain. Haasberg Haselbach in Krain Hasenberg in Unterkrain Hasenfeld in Unterkrain Hassenthal.Dobruin Hammer b. Feistritz Hammer b.Pölland Hammer in Oberkrain Hammer in Unterkrain Hammerstill Hammerstuhl Handlern Handlern Hantina Harder Harder. Horindorf Hermagor Hermannsberg. Grosslup Haußenstein. (bei Videm Hellburg in Oberkrain Hereindorf. Hirschgruben b. Neudegg Hammer b. Iderschek Hiillersberg. bei Potoki Hof Gabrje pri Stični Petelinje pri Pivki Petteline Gradišče pri Rovtah Log pri Zaplani Rakovica Koča vas Metulje Na Luši Fuţine Fuţine pri Mirni Fuţine pri Zagradcu Fuţine Fuţine Fuţine Fuţine pri Poljanah Fuţine pri Kranju Fuţina Namršelj Udje Handlerji Primoţi Hantina Ardro pod Velikim Trnom Ardro pri Raki Orlaka Arto Artmanja vas Artiţa vas Stari grad Alben) Hošperk Hasberg Leskovec pri Krškem Zajčji Vrh pri Stopičah Zajčje Polje Zavrh pri Lipniku Dole Mlaka pri Kranju Sveta Gora Sveti Vrh Sveti Duh (Krajič) Sveti Duh na Blokah Sveti Duh pri Škofji Loki Sveti Kriţ Sveti Kriţ Podbočje. Naluschi Hammer b. Ardro Harlacken Hart Hartmannsdorf Hartwigsdorf. Klenovrit Hobousche Hochstuhl (B. Sternberg Hl. Sveti Kriţ pri Kostanjevici Sveti Kriţ pri Litiji Sveti Kriţ (Kriţevska vas) Sveti Duh Wieden) Podsmreka pri Dobrovi Herinja vas Mohorje Jerman vrh Podgraje Ermesburgo. Dolle b. Jelenidol.Littai Heiligenkreuz. Gurkfeld) Heiligenkreuz b. Metulle (japider Metulum) Hallstall. Gottschee Hirschdorf in Unterkrain Hirschgruben b. Jelendol. Aschenthal Hausbach. Merecce Hinje na Dolenjskem Hinjice Novi Lazi Jelendol Jelenja vas Iskrba Jelendol pri Škocjanu Jelendol nad Trţičem Hiteno Sveta Trojica na Blokah Sveta Trojica na Gorenjskem Hladine Hlavče Njive Hlebce HIebče Hleviše Hlevni Vrh Monte Cléuni Hobovše Stol Bach) Dvor pri Kočevju . (bei Planina Hasberg b. Mlaka Heiligenberg Heiligenberg Heiligengeist Heiligengeist Heiligengeist b.

Salloch Hrib b. Rosenthal Hrib b. Gollek Hrib b. Wolhardstein. Hrastoulle Hrenowitz. Heutschach Holldorf Hölldorf Hölldorf Holzenegg-Anteil b. Dörtscha. Salloch Hrastje b.Honigberg Hrastje b. Brunhof Hofdorf in Oberkrain Höfl b. Mathena Höflern Hofrain Hohenberg in Unterkrain Hohenegg in Unterkrain. Zirkle Hrastje b. Burgstall i. Oberfeld Hrib b. Hölzeneck. Javoridol.Baumkirch. Gretzersrtein Hrastnig b. Sarska Host Hotaule Hotederschitz Hotschevo Hottauliach. Hrib pri Fari Hasberg . Gereuth Hohenwart. Homdorf Homberg Homerau. Tschermoschnitz Hoßberg. Krenowitz Hrib Hrib Hrib Hrib Hrib b.2 Hotemaţe Hotemeţ Hotič (Zgornji+Spodnji Hotič) Hraše pri Lescah Hraše pri Preddvoru Hraše Hrašče pri Vipavi Craschie Hrastek Hrastje pri Klenoviku Hrastje pri Vači Hrastje Hrastje Hrastje pri Mirni Peči Hrastje pri Šentjerneju Hrastje pri Orehovici Hrastnik Hrastnik na Gorenjskem Hrastno Hrastovica Hrastulje Hrenovice Crenovizza Hrib (pri Vel. Gabru) Hrib ob Trebnjega Hrib pri Podlipovci Hrib pri Ţuţemberki Hrib Hrib Hrib Hrib Hrib Hrib Hrib pri Roţnem dolu Hrib Hrib Hrib pri B. Trojana Hrastnigg b. Kreßnitz Hrib b. Hotemesch. Duorje b.Hof Grades.Krainburg Höflein. Jaworjudol Hornwald b.Moräutsch Hoflein.Flödnig Hrasche. Windischmark Hohowitz Hojtsche. Oberlom Hrib b. Hoheneck Hohenstrass. C. Roßbüchel Hrib b. Gimpel Höflein b.d.Oberlaibach. Hotaule Hottemasch. Timaschach Hottemesch Höttisch Hraschach Hrasche Hrasche b. Lessenberg Holzenegg-Anteil b.St. Morawitz Hometz Honigstein Hopfenbach in Unterkrain Hornberg in Unterkrain Hornsthal. Mrauen. Sicherstein Hohenthal Hohenthal. Gradesch Hof in Oberkrain Hof in Unterkrain.Brunndorf Höflein b. Neul Hrib b. Klopze Hrib b.Moräutsch Hrastno Hrastowitz Hrastulle. Lessenberg Hom Hom. Krasche Hrastegg Hrastje Hrastje Hrastje b.Barthelmä Hrastje. Weißkirchen Hrib b.Pfarre Gradeţ Grades Zadvor Dvor pri Ţuţemberku Dvorska vas Dvorec Strahomer Preddvor Dvorje pri Moravčah Matena Dvorska vas pri Velikih Laščah Breg pri Stari Trgu Pugled pri Starem Logu Onek Drča Prihodi Plavški Rovt Krupa 2 Hohovica Hojče Boga vas Pekel Pekel od Trebnjega Lesno Brdo-del pri Horjulu Lesno Brdo-del pri Vrhniki Hom pri Radovlji Hom Homska gora Morava Homec na Gorenjskem Mirna Peč Hmeljnik Rogati Hrib Javorjev Dol Rog Sarsko Hosta Hotovlja Hotedršica Gottedrasizza Hocevo Hotavlje 1.

Iggdorf Iggenlack Iglenigg b. Tröppe Hundsdorf. Bisterza Villa del Nevoso-Torrenova Giavornico di Aidussina Castel Iablanizza Giaghersa .Neustädtel Iglenigg. Veit Hrieb Hruscheuz. Illouk Illyr. Wakel Hundsdorf Hundsdorf b. Pewen Jagerscheck Jagersdorf b.2 Iiruško Ilovka Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica-Trnovo Ilovico Imenje na Gorenjskem Imenje na Dolenjskem Imovica Inlauf Notranje Gorice Jerinov Grič Jerova vas Irča vas Izgorje Izlake Izvirk Izvir Ivje Ivanji dol Ivanjše Ivanja vas Javornik pri Postojni Jablanica pri Sv.Feistritz Illyr. Hribbe Hribi Hribi b. Imene.2 Huje Hujevino Podreča pri Ljubljani Podreča na Sorškem polju Voklo Hrib pri Toplicah Pasjek Pasjek Hušica Pogled Iščica Iška vas Iška Loka Iglenik pri Novem mestu Iglenik 1. Langenberg Jablanze. Eibendorf Jabernegg Jablanitz Jablanitz in Krain Jablanitz. Podretsche in Oberkrain Hülben in Oberkrain.Feistritz Hujewin Hulbach Hulbach. Guchte Hudapollitza Hudeine..Illyr. Hruschiza Hruschkarje Hruschouka Hruschowa Hrustou Huchtersberg.Hrib b.Kirchheim Jagodnig Hrib Hrib pri Zajčjem vrhu Hrib pri Cerovcu Hribi na Gorenjskem Hribe Hribi pri Čemšah Hribi Hribljane Hrib pri Bukovščici Hruševec Hrušice Hrušico Hrušice Hrušica pri Svibni Hruškarje Hruševka Hruševo Hrustovo 1. Jablonitz Jablanitzbach Jablanitzer Lase. durch Ig Iggendorf in Oberkrain.) Villa del Nevoso. Katzenberg Huhnendorf Huje b. Leskouz Isvir. St.2 Guhte Huda Polica Hudenje Hudej Hudeje Hude ravne Hudi Konec Hudi kraji Hudi Rogatec Hudo pri Radomljah Hudo pri Prečni Kurja vas 1. Teufelsdorf Hudikonz Hudikrai Hudirogatz Hudo Hudo. Katzenthal Hriblein. Kriţu Jablance pri Krškem Jablanica pri Ilirski Bistrici Jablaniški Potok Jablaniške Laze Jablanice Pevno Jagršče Jagodnik Crùssevo Cuie Brunndf.Feistritz-Dornegg Ilovitz Imeine. Wudendorf Hruschitz. Huden 2 Hudej Huden Huderaune. Immenberg Imeinesello Imowitz Inlauf Innergoritz Irnau Irrdorf in Krain Irtschdorf Isgore Islak Issbirk b. Iglenik IIruschko Illauk. isvier Ivie Iwaindoll. Fl.Radendorf Hrib bei Hasenberg Hrib bei Zerouz Hribach Hribe. Johannisthal Iwansche Iwansdorf. Hruschevetz Hruschitz Hruschitz Hruschitz b. Pasjek Huschitz Huttershausen Igg (die. Jablanitz Jägerdorf in Oberkrain.

d. Ulrich Javorje b. Juscheuz Jeschitz.Jakitschewo Jakobowitz in Oberkrain Jakovin Jama in Oberkrain. Stein Javorschitz Jaworje in Oberkrain Jedinschina Jelensche Jelitschenwerch. Kostreinitz Jeusche Jakičevo Jakovica Jakovini Jama na Gorenjskem Jama pri Novem mestu Jama pri Stopičah Jamnik Jamnik pri Kranju Jankoviči Jančje Pri Japetu Jarek 1. Javorje Javorje Javorje Javorščica Javorje pri Velikih Laščah Jedinščina Jelenšče Jelični Vrh Jelenik Jelenk Jelovec Jelše pri Novem mestu Jelšane Jelševec Jelševica Jemce Jerneja vas Jeperjek Jeranovo Jeršanovo Jeršiče Jeţni Vrh Jelševec pri Trebelnem Jeţica Jeţce Jelševec pri Krškem Jesenovo Jesenje Jesenice Jesenica Jesenice Jesenovec Jezerce Jezusova Cerkev Jeţa Jelša Jelša pri Litiji Jelše pri Svibni Iassena di Bisterza Iasne Castello Gewerkenegg Ieliccini Valzala Elsane Gessenizza . Jemze Jenersdorf. Jesenze b.2 Jerengo Jarše pri Črnučem Jarše Jarčje selo Jarček Jarčje Brdo Jarči vrh Jarčja Dolina Jarčji potok Jazbina Jazbine pri Javorjach Jazbine na Gorenjskem Jasen na Gorenjskem Jazme Jasen pri Ilirski Bistrici Jesenova ravan Jazne Jastrebnik Ihan Javornik Slovenski Javornik Javorniški Rovt Javornik na Gorenjskem Javorje pri Litiji Javorovica Javorje pri Šmart. Rann Jessenitz b. Jeschza Jeschitz. Jurschach Jarstchesell. Jelowitz Jelscha Jelschanach. Jerneisdorf Jeperjegg Jerenau. St. Jartschinwerch Jartschindollina Jartschipotok. Jasen Jassenoraun Jaßnach. Kum Jasbine Jasbine in Krain Jasen in Krain Jasme Jassen. Jaurowitz. Jamma Jama in Unterkrain Jamma Jamnig Jamnig Jankowitsch Jantschberg Japeth. Jasne Jastrebnigg Jauchen Jauerburg Jauerburg Jauerburger Gereuth Jauernig in Krain Jauersberg. Jeranou Jerschanau Jerschitz. Jesenouz Jesserz Jesuskirche Jeuscha Jeuscha b.Kirchheim Jessenitz. Stuhlberg Javorje Javorje b. Jerschitze Jeschenberg Jescheuz. Jeschze Jeschouz. Jelschane Jelscheuz b. Rupert Jelschewitz Jemitz. Jartschbach Jasbina b. Gollek Jeuscha b. Japid Jareck Järrengau Jarsche Jarsche. St. Jelschevetz Jessenau Jessene Jessenitz b. St. St. Javorje. Rupert Javorje b. Ifammach. Cheys. Jartschesello Jartschek Jartschinberdo Jartschinberg. Jellitschenwerch Jellenik Jellenk Jellowetz. Unter Sankt Lambert. Gabriel Jessenovetz.

Lambert Kaal b.St. Kamenz Kamenwerch Kamenwerch Kamenz Kamenza.W. Dolech Joinitz.Podkrai Jeusche b. Kadl Kaal in Unterkrain Kainthal.d. Karlitz.Neustädtel. Kamene Kamnik Kandersch-Anteil in Oberkrain. Kanidol Kaiserberg. Ratschach Johannisthal in Unterkrain Johannsbüchel Johannsthal ob Idrien.2 Monte San Giovanni. Jugarje Jungberg Juntsche. Jurndorf Juriowitz Jurkendorf Jurschinzen b. Papiermuhle Kaltenbrunn b. Weventza Jörgenberg in Unterkrain Jugorje b. Studentschetz Kaltenbrunn in Unterkrain Kaltenfeld b.Feistritz. Stein Jeusche b. Jungshof Jurendorf.d. Kaminau Kamenitz (Fl..Heidenschaft Kaal Kaal Kaal b.. Johannis Johannistal Johannisthal b.Zwischenwässern.Gurkfeld Jeusche b. Karlsdorf Jelše Jelše pri Krškem Jelše Jelše pri Otočcu Jivorje Gora pri Begunjah Janeţovo Janeţevo Brdo Janeţi Šentjanţ na Dolenjskem Dvor Dvor pri Bogenšperku Ivančna Gorica Dole nad Idrijo Jevnica Podšentjur Jugorje pri Novem mestu Mlada gora 1. Aplenik Kalk und Raunach. Windischmark Kallische Kallische Kaltenberg b. durch Krmačina Kamenitz in Unterkrain Kamenitz. Apne und Raune Kalk. Johannes. Laatschenberg Kaal b. Berdo San Giovanni Castel Iablanizza Rovine di Castel Iablanizza Dole Iursinzi Cal di San Michele Canidol. Apne. Kamenitz Kamne.M.Werth Jivorje Johannisberg Johannisberg Johannisberg b. Cagnidol Collefreddo Campofreddo di Postumia Rupa Fredda Camigna Kermatschina) ? Goricce Carentano . Sankt Leonhard i. St. Kaplawess Kaptol Karantanienberg Karlowitz in Oberkrain Karlshütten Karlstein Karlze. Kamin. Tschochowo Kake Kal Kälbersberg Kalchberg in Krain. Idrien Kaltenbrunn b. Kamenze. Wapnik Kall Kall Kall i. Janeschewo Berdo Johannisdorf.Michael.Jeusche b.Illyr.2 Junčje Jurna vas Jurjevica Jurka vas Juršinci pri Ajdovščini Kal pri Litiji Kal pri Ţuţemberku Kal Kal Kal pri Šmihelu Kal pri Ivančni Gorici Kanji Dol Sušak pri Ţelimlju Čohovo Kake Husarjev kal Talčji Vrh Apnenik pri Velikem Trnu Apno Ravne Apno Kal pri Kočevju Kal pri Novem mestu Kal Kališče Kališe pri Ţeleznikih Mrzli Vrh pri Idriji Papirnica Studenčice pri Medvodah Mrzli Potok Mrzle Polje Mrzlo Polje na Dolenjskem Mrzla Rupa Mrzla luţa Kalce pri Mirni Kalce-Naklo Kamnje pri Ajdovščini Kamenica Kamenica na Dolenjskem Kamence Kamni Vrh pri Ambrusu Kamno brdo pri Leskovcu Kamenci Kamenca Kamnje Kamnjek Kandrše-del na Gorenjskem Kandija Kaniţarica Kokra Kaplanovo Kapljišče Kapla vas Kaptol Goriče pri Postojni Karlovica Glaţuta pri Travi Karlovec Karlče 1. Kanderschhof Kandia Kanischaritz Kanker Kaplanau Kaplische Kappeldorf.Adelsberg Kaltenfeld in Unterkrain Kaltenrupp Kaltlacken Kalz Kalze-Nakio Kamenau. Suschag Kaisersberg. St. St.Bischofslack. Margarethen. Popirnitz.

Kerschdorf ob Piauschko Kerschdorf.Osterberg Kerschdorf i.Idrien.M. Tschernomel Kerschdorf b.Illyr.Ledine Karst Kartause Sicherstein. Johannes Kerschdorf b. Karner Vellach Karner.Domschale Kerschstätten b. Tscheschenze b. Gallenberg Kerschiunik Kerschle Kerschstätten b.Feistritz Kassian Katharinaberg (bei Plešivica Katscharit Katzegg Katzenberg Katzenberg Katzenberg Katzendorf Katzendorf Katzendorf b. Kartause Pletriach (Ort) Kascha Kaschellowetz Kassegg b. Korosche Karnitz. St. Kartuzija Pletrje Kartuzija Pleterje. Tschernomel Kerschdorf b.d.Karndorf in Unterkrain Karner Fellach.Neustädtel Kerschdorf b. Matschkouz Katzenthal Kauer in Oberkrain.Adelsberg Katzendorf b. Karnitze Karnitze b. Kartuzija Pletrje Kašča Kuţeljevec Koseze pri Ilirski Bistrici Cossese Kozjane Cosiane Sveta Katarina Pleschitz) Kačja rid V Kacki Mačji hrib Mačkov vrh Mačkovina Mačkovec pri Veliki Loki Mačkovec pri Novem mestu Mačkovec Mačkovec pri Postojni Villa Caccia di Aidussina Mačkovec pri Kočevju Mačkovec pri Dvoru Mače Mačkovec pri Škocjanu Mačji dol Kovor Kavran Kovčice pri Ilirski Bistrici Calcizza di Bisterza Krbulje Krkovo pri Karlovici Krkovo nad Faro Krmačina Krmelj Mlaka pri Kočevju Krnica Krnice pri Novakih Krnče Češnjevek na Dolenjskem Češnjica pri Ovšišah Češnjica v Bohinju Češnjice pri Ljubljani Češnjice pri Trebelnem Češnjice pri Novem mestu Črešnjice pri Crkljah Češnjice Češnjica pri Selcah Češnjice Cerovec Črešnjevec Češnjice Češnjica pri Škofji Loki Češenjce Črešnjice na Dolenjskem Črešnjevec pri Oštrcu Črešnjevec Črešnjice nad Pijavškim Češnjice pri Zagradcu Krţajeva dolina Krţeti Krţišče Krţiše Kršivnik Kršlje Češnjice pri Domţalah Češnjevek na Gorenjskem Krsinj vrh Kriţišče Krštine Krtina pri Domţalah Krtina pri Veliki Loki Krtina Loka Krči Keseri . Kersinwerch Kersische in Krain Kerstine Kertina Kertina Kertinaloka Kertschi Kesserhof. Rann Kerschdorf b. Kerschische Katzendorf b. Kernitza Kernitze Kerntsche Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf b. Scharfenberg Kerschdorf b.Sagratz Kerschejdolina Kerschet Kerschische Kerschische.Bischofslack Kerschdorf b.Zirklach Kersingberg. Kayer Kauran Kautschitz Kerbulle Kerkou Kerkowo. W. Kartause Pletriach Kartause Sicherstein. Kronz Karnitze b.Gottschee Katzendorf b.Hof Katzendorf in Oberkrain Katzendorf. kesser Koroška vas na Dolenjskem Koroška Bela Korošče Ţirovske Krnice Idrijske Krnice Carnizza d’Idria Ledinske Krnice Carnizza di Ledine Kras Kartuzija Pleterje. Kerkowa Kermatschina Kermel Kerndorf in Unterkrain Kernitz. Zirkle Kerschdorf b.Honigstein Kerschdorf b. Selzach Kerschdorf b.

Bukuje Kleinhubainza Kleinilysberg Kleinkaal Kleinkal b.Veit Kleinkall Kleinkorein. Oberloitsch Kirchheim b.Idrien.Idrien Kisoutz Kitschmann. Kleinmlatschewa Kij 1.Preschgain Kleingupf in Oberkrain Kleinhall.Gutenfeld Kleindorf in Oberkrain Kleindorf in Unterkrain Kleindorn Kleindule b.2 Kidavnik Pri Cerkvi-Struge Gornji Logatec Cerkno Circhina Kisovec Podbeţe Pobese Kitni Vrh Kladje Kladje Klamfer St.Illyr. Ky Kidaunik Kirchberg-Struge Kirchdorf. Kleindulle Kleindulle. Kleinkumberg Kleinkumpale. Kleingumpoldsdorf Kleinkürbisdorf Kleinlack b. Kleinlees.Key. Kleindolina Kleindorf Kleindorf i. Podbesche Kittenberg in Unterkrain. Johannes Klampfer (Fl. Kleinlaschitz Kleinlerchendorf Kleinlesche Kleinlesse.Dragemel Kleinlack in Oberkrain Kleinlaibach.St.Themnitz. Kleindule Kleingaber Kleingaberje Kleingampole Kleingelnigg Kleingloboku. Kleinlindenheim Kleinlotsche Kleinlotschnig Kleinlukowitz Kleinmeierhof Kleinmlatschewo. Kleingloboko Kleingoba Kleingoritschitza Kleingupf Kleingupf b. Kleinlessach Kleinlipoglau. Bartlmä Klein Dolganoga Klein Lack Klein Weiden Kleinaltendorf Kleinaltendorf in Oberkrain Kleinbann Kleinberdo Kleinberdo Kleinberg Kleinberg Kleinbrußnitz Kleinbukowitz b. Kütenberg Kladje b.Jobst) Klana Clana Klance Škofljica Klasec Podkluţe Čekovnik Ceconico Ostrog Mala Dolga noga Mali Log Mali Videm Mala Stara vas pri Grosupljem Mala Stara vas Mali Ban Mala Brda Berdo Piccolo Malo Brdo Berdo Minore Mali Vrh pri Mirni Peči Mali vrh pri Setnici Male Brusnice Mala Bukovica Bucovizza Piccola Mala Dobrava Mala Dolina Mala vas pri Butajnovi Mala vas v Dobrepolju Mala vas pri Grosupljem Mala vas na Dolenjskem Mali Trn Male Dole pri Temenici Male Dole pri Gombišču Mali Gaber Malo Gabrje Male Kompolje Mali Jelnik Malo Globoko Mala Goba Mala Goričica Male Vrhe Mali Vrh pri Preţganju Mali Vrh pri Šmarju Bukovje pri Postojni Bucùie Mala Hubanjica Mala Ilova Gora Mali Kal pri Ivančni Gorici Mali Kal Mali Kal pri Mirni Peči Mali Korinj Mala Kostrevnica Mali Kum Malo Kompolje Mala Bučna vas Mala Loka pri Dragomlju Mala Loka pri Višnji Gori Drenov Grič Mala Lašna Male Lašče Male Škrjanče Malo Lešče Male Lese Mali Lipoglav Malo Lipje Male Lipljene Mali Lipovec Male Loče Loccepiccolo Mali Ločnik Mala Lukovica Mala Pristava pri Pivki Prestava Piccola Malo Mlačevo .Feistritz Kleindobrawa Kleindollina. St. Drenougritsch Kleinlaschna Kleinlaust. durch Šentjošt Klan Klantz-Skoflitz Klasitz Klausen Klausen i. Tschekaunigg Klebitzhof b.. Kleinlippoglau Kleinlipplach Kleinlipplein Kleinlippowitz. Podkrai Kladje b. St. Kleinkoren Kleinkostreinitz Kleinkum.

Klutscheviza Knappenberg Knappendorf in Oberkrain Kney Kobille b. Kollentschinawas Kolenztal. Kleinmraschewo Kleinnaklas Kleinnußdorf in Unterkrain Kleinosolnigg Kleinossunegg Kleinottock Kleinpeze. Kleinpodgoriza Kleinpodloch. Kleinschabla Kleinscheinitz Kleinschönberg Kleinsillwitz. Kleinpulle Kleinrakitowitz Kleinratschna.Altlag. Prezka Kollnigg Kollobrat. Kleinmrascheu. Klein-Sliwitz Kleinslatenegg Kleinstangenwald in Unterkrain Kleinstermitz Kleintrebeln Kleintschernel. Lehmberg Kleinreberze Kleinriegel Kleinschablach. Kolariza Kolenzdorf. Gletsch. Kollentschinadolina Kolitschewo Kolk Kolk Kollario Kollenburg. Glötsch Kletsche Kletsche. Kleinubelsko Kleinwillgainer Kleinwodenitz Kleinwurzen Kleinzerouz Kleinzikawa Klein-Zirnik. Kleinpottstein Kleinpölland in Unterkrain Kleinpule. Kolobrat. Klein-Zirnig Klemenz Klenigg Klenovik Klenowisch Kletsch Kletsch b. Glenach Klopze in Oberkrain Kloster in Unterkrain Klutsch Klutschewitz. Kletschach Kletschet Klingdorf Klingenfels Klingstein in Unterkrain Klobze in Unterkrain Klönig. Kleinpudloch Kleinpodluben Kleinpodstein. Kleintschernelo Kleintscheschenze Kleinubliskau. Limberg. Kleinpetze Kleinpodgoritz. Kobile Kobillek Kobilze Koboldsdorf.Kleinmraschau. Gabersberg Kobille. Raumschussel Kolluderje Kolschak Malo Mraševo Malo Naklo Mali Orehek Mali Osolnik Mali Osolnik Mali Otok Male Pece Mala Podgorica Mali Podlog Mali Podljuben Podstenjšek Male Poljane Malo Polje Mali Rakitovec Mala Račna Male Rebrce Mali Rigelj Male Ţablje Mala Ševnica Mala Lahinja Mala Slevica Mali Slatnik Mala Štanga Mala Strmica Malo Trebeljevo Malo Črnelo Male Češnjice Malo Ubeljsko Mala Ligojna Male Vodenice Mali Koren Mali Cerovec Mala Cikava Mali Cirnik Klemenca Klenik Klenovik Klenovišča Kleč Kleč pri Starem Logu Kleče pri Črnučem Kleče pri Dolu Klečet Klinja vas Klevevţ Klenovik Klopce na Dolenjskem Klenik pri Pivki Klopce nad Vinjami Klošter Ključi Ključevica Knapovec na Hrastju Knape Knej Kobile Kobile Kobiljek Zakobiljek Koboli Koblarji Koglo Kokošnje Kokrica Kolarica Kolenča vas Kolenčeva dolina Količevo Kolk Kovk nad Colom Kolarijo Preska pri Medvodah Kolnik Kolovrat Koluderje Kovšak Ottocco Piccolo Postegnesca Poglie Piccolo Sable Piccola ? Oblisca Piccola Clenico ? Ciochi . Kollentschinadulna. Kobole (Cobolli) Koflern. Kolowrat. Köflern Kogel Kokoschna Kokritz Kolaritz.

Komania, Kamania Komanija Komatz Komaca Kompanien Kompanija Komutzen Komolec Konearn Konjarna Konfin Konfin Königsberg b. Tschernomel Kraljev vrh Königsland b.Illyr.Feistritz Gomance Konschitz-Anteil in Unterkrain Konjšica-del na Dolenjskem Konz Konec 1,2,3 Kopazenz Kopačnica Kopriunig b. Oßlitz Koprivnik Kopriunik Koprivnik pri Litiji Kopriunik in Oberkrain, Kopriwnik Koprivnik pri Ţireh Kopriunik in Unterkrain Koprivnik pri Krškem Kopriunik, Kopriunigg, Kopriwnik Koprivnik v Bohinju Koreiten Koritno v Bohinju Korenitka Korenitka Koreno in Oberkrain, Korenu Koreno nad Horjulom Korita Korita Korita, Werth b.Gottschee Vrt Koritenz, Koritenze, Koritnize Koritnice Koritenza Koritnica pri Krškem Koritno Koritno Korito Korito Kornbühel (der; B., i. Stari Log Ţitna gora Korpe Korpe Korrektur: Laibach-Fuschine Ljubljana-Fuţine Korrita Korita pri Idriji Koschak Koščake Koschenitz, Koschenze Košenice Koschitz Košce Koschmann Koţmani Koselberg, Koslovogoro Kozlovo goro Koses und Kot Koseze Kot Koses und Raune Koseze Ravne Kosikall Kuzarjev Kal Kositzenb. (bei Spodnji Log Kozice Kositzenberg, Kositzen, Auf den Bergen Kozice Kosleck, Kosleg Koţljek pri Cirknici Kossari Kozarje Kossarisch b.Adelsberg Kozarišče pri Postojni Kossarisch, Kossarische, Schőnburg,Waldenburg, Schneeberg Kozarišče Kosses Koseze na Gorenjskem Kossiach b. Gollenberg Kozje Kossieck Dolenje Selce Kossieck Kozjak Kossieck Kozjek 1,2 Kostach Sviščaki Kostain Kostanj Kostreunitz Kostrevnica pri Zabavi Kotscharia Kočarija Kotschen Koče na Dolenjskem Kotschna Kočna Kotschno in Krain Kočno pri Krškem Kottel Kotel Kotti b. Smeregg Koti Kouskiwerch Kovski Vrh Kovatschihrib, Schmidbüchel Kovačev hrib Kradne Kradnje Krainberg Martuljek Krainburg Kranj Krainburg-Drulouk Kranj-Drulovka Krainburg-Primskau Kranj-Primskovo Krainburg-St.Margarethen Kranj-Šmarjetna Gora Krainburg-Sterscheu Kranj-Struţevo Krainburg-Wartenberg Kranj-Straţišče Krainburg-Zirtschitsch Kranj-Čirče Krainer Kreuzberg Stiška vas Krainer Schneeb. (i. Ilirska Bistrica Sneţnik Kraintsche Kranjče Krainzel, Werdenberg Kranjcelj Kraje Kraje 1,2 Kralm, Krale Kralji Kramsche Krančje Krapflern Občice

Cognarna

Gomanza

Coritenza di Bisterza

Altlag) Lubiana-? Corita d’Idria

Cosmani

Unterlag)

Casarsca di Aidussina

Cossese

Svisciacchi

Illyr.Feistritz)

Kraschelhrib Kraschenberg Kraschkendorf, Kraxendorf Kraschze Krassintz, Krassnitz Kratschal Kratsche Kratzenbach b.St.Peter, Parje Kraxen Kreil, Orklewitz Kreitberg Kremen Kremenig Kremenza Krenwerd Kressendorf in Oberkrain, Kressenbach Kreßnitz, Größnitz Kreßnitzberg Kreßnitzpollane Krestenitza, Krestenitz Kreutberg in Krain Kreuz b.Neumarkt, Heiligenkreuz Kreuzberg Kreuzberg in Oberkrain Kreuzberg ob Podkray Kreuzdorf Kreuzdorf Kreuzdorf b. Jessenau Kreuzdorf b. Oberradelstein Kreuzdorf b. Savenstein Kreuzdorf b. Weichselburg Kreuzdorf b.Johannsbüchel Kreuzdorf b.Möttling Kreuzdorf, Kreutzenberg, Krischate Kreuzdorf, Krischevje Kreuzenberg Kreuzendorf, Kreuzdorf Kreuzeneck, Pitschie, Kreuzenegg, Witschie Kreuzort, Krischpot Kreuzritterhaus Kriechenburg, Dobrawa bei Asp Kripser Krischmann Kriutschevo Krivenberdo, Kriv Kriwoglawetz Kroatisch Überfuhr (Ort) Krobatsch Krobatsch Krocharje, Krochersdorf Kroissenbach, Rakouz b.Würschendorf Krokarje Kronau in Oberkrain Kronberg in Oberkrain, Rau Kropnik Kropp, Krupp Krotz Krozhof, Knappenschlag Krupp Krusche Küchlein Kuckendorf Kühlenberg Kukenberg, Guggenberg Kukmagg Kullai Kulmenhof Kum, St. Jodok am Kumberg Kummerdorf in Unterkrain Kumpelach, Kompals, Gumpoldsdorf Kuntschan, Kuntschendorf Kuntschen Kunz, Rampersdorf Kuplenig Kureschek, Kureschegg Kuschel in Unterkrain

Krošljev hrib Krašnji Vrh Kraška vas Krašce Krasinec Kračali Krače Parje Krašnja Orkljevec Prikrnica Kremen Kremenik Kremenca Krajno Brdo Brebovnica Kresnice Kresniški Vrh Kresniške Poljane Hrastenice Grad Krumperk Kriţe pri Trţiču Kriška reber Kriţna Gora na Gorenjskem Kriţna Gora nad Podkrajem Kriţ ob Trebnjega Kriţišče pri sevnici Kriţe Kriţe Kriţ Kriška vas Kriška vas Kriţevska vas na Dolenjskem Kriţate Kriţevje Kriţni vrh Kriţevska vas Bičje Kriţev pot Kriţanke Blejska Dobrava Kripsar Kriţmani Krivčevo Krivo Brdo Krivoglavice Hrvaški Brod Hrovača Hrvača Kroharje Rakovnik pri Birčni vasi Krokarje Kranjska Gora Rova Kropnik Kropa Kroci Trnovec na Gorenjskem Krupa Krušče Kuhlarji Kukovo Kilovče Kukov breg (Kukenberg) Kukmaka Kuljaji Kumnov dvor Kum Kumrova vas Kompolje na Gorenjskem Kunčani Kunče Kunci Kupljenik Kurešček Kuţelj

Parie

Crastenizza

Montecroce di Tarnova

Santa Maddalena, Monte Chilovi

Kuschelitsch Kuschelouz Kutten, Kutna Kutzl Kwasitz, Quassitz Laag b.Bresowitz Laag b.Heidenschaft Laag ob Bischofslack Laag, Idriskilog, Iderskiloch Laak b.Mannsburg Laak i.d. W.M. Laas b.Fulm Laas in der Wochein Laase Laase b. Obertucheln Lachatsch Lachau, Lachou Lachek Lachowitz Lachowitz in Oberkrain Lack Lacken b. Seisenberg Lackner b. Altlag Lacknern Lacknern b. Seisenberg Ladendorf in Unterkrain Ladia Lag Lahnthal Laibach (die; durch Ljubljana Laibach (die; durch Ljubljana Laibach in Oberkrain (links der Sava Laibach in Unterkrain (rechts der Sava Laibach-Birnbaum Laibach-Breg Laibach-Brücken Laibach-Brunndorf Laibach-Dobruine Laibacher Burg Laibacher Moor Laibach-Feld Laibach-Gallenberg, Laibach-Kahlenberg Laibach-Gleinitz Laibach-Gunzle Laibach-Hof, Laibach - Scheyerhof Laibach-Jeschitzach Laibach-Josephsthal Laibach-Kaltenborn Laibach-Kaltenbrunn Laibach-Kaschel Laibach-Nadgoritz Laibach-Osterberg Laibach-Podgoritz Laibach-Pollan Laibach-Rudnigg Laibach-Sadobrowa Laibach-Schischka Laibach-Schrottenthurn Laibach-Slape Laibach-St.Jakob Laibach-St.Martin a.d.Sau Laibach-St.Martin unter Kahlenberg Laibach-St.Veit Laibach-Steinbüchel Laibach-Stephansdorf Laibach-Stoschitz Laibach-Tatzen Laibach-Tschernutsch Laibach-Weitsch Laibach-Wisowigg Laiplach, Liple Lakaunitz Lakauz (Fl., durch Sela pri R. Lamberg b. Deutschgereuth Lamovje, Landsberg

Kuţelič Kuţeljevec Kutna Kucelj 1,2 Kvasica Log pri Brezovici Log pri Ajdovščini Loga di Aidussina Log nad Škofjo Loko Idrijski Log Loga d’Idria Loka pri Mengšu Loka Loţ pri Rakeku Olisa Laz Laze pri Rakeku Laze Lahača Lacazza Lahovo Lahko Lahovice Lahovče Log pri Blagovici Log Luţa Luţa pri Kočevju Luţa Ledeča vas Ladja Kokrški Log Landol Landolo Ljubljanica Laibach) Ljubljanica Laibach) Ljubljana na Gorenjskem Sau; bildet m. Ljubljana na D. Ljubljana na Dolenjskem Sau; bildet m. Ljubljana na G. Ljubljana-Hrušica Ljubljana-Breg Ljubljana-Moste Ljubljana-Studenec Ljubljana-Dobrunje Ljubljanski grad castello di Lubiana Ljubljansko Barje Ljubljana-Polje Ljubljana-Šmarna Gora Ljubljana-Glinice Ljubljana-Guncle Ljubljana – Zadvor Ljubljana-Jeţica Ljubljana-Vevče Ljubljana-Zalog Ljubljana-Fuţine Ljubljana-Kašelj Ljubljana-Nadgorica Ljubljana-Sostro Ljubljana-Podgorica Ljubljana-Poljane Ljubljana-Rudnik Ljubljana-Zadobrova Ljubljana-Šiška Ljubljana-Viţmarje Ljubljana-Slape Ljubljana-Šentjakob Ljubljana-Šmartno ob Savi Ljubljana-Šmartno pod Šmarno goro Ljubljana-Šentvid Ljubljana-Rakovnik Ljubljana-Štepanja vas Ljubljana-Stoţice Ljubljana-Tacen Ljubljana-Črnuče Ljubljana-Vič Ljubljana-Bizovik Liplje pri Postojni Liple Lakovnice Lokavec Sella) Lome Lamovje Lansperţ

Lasse Lassina.Domschale. Laaserbach Lasitz Lasitz b. Podlang Langendorf in Unterkrain.Großlupp Leesch b. 3 Dolge njive Dolga Raka Podlonk Dolga vas na Dolenjskem Dolgo Brdo pri Litiji Dolga Poljana Campolongo di Vipacco Dovje Smuka Lanišče (Občina Šmarje pri Ljubljani) Laniše Lanišče pri Ljubljani Laniše pri Gorenji vasi Lancovo Laporje pri Turjaku Lapušnik Lašče pri Borovnici Vošče Lašče na Dolenjskem Laze pri Novakih Laze pri Novem mestu Laze Laze pri Poljah Laze Laze Laze Laze pri Ţibršah Laze Laze Laze pri Domţalah Laze pri Gorenji vasi Laze pri Vačah Laze pri Kostelu Laze nad Krko Laze pri Borovnici Laseno Loški potok Lazec na Gorenjskem Lazec pri Cerknem Lasez Laznik Laznica pri Cerknem Lasnizza Laze pri Mirni Laze pri Krki Laze Laze pri Gorenjem jezeru Laze pri Logatcu Lase di Longatico Laze pri Planini Laze pri Postojni Lase di Aidussina Lazina Lozice Losizze Lastovce Lačni vrh Brezovica pri Borovnici Lačenberg Daleč Hrib Deleči vrh Lavrovec Lavrica Lovranovo Luţe Zapotok na Gorenjskem Lavtarski Vrh Laverco Lebenice Lechnjak Ledina Ledine Ledine Ledinica Zalešje Salessie Leše pri Grosupljem Leše pri Litiji Legarje Lanišče . Mariafeld Lase b. Lanzowo Laperje Lapuschnik Laschitz Laschitz in Oberkrain. Goisd Lase b.Heidenschaft Langenfeld in Oberkrain. Lambert in Unterkrain Lase b. Ledina Ledine ob Unteridrien Ledinz. Archsburg Langenau in Oberkrain. Lase Lassach b.Kirchheim Lasnig Lasnitz Lassach b. Laurinsberg. Lanische Kostanjevica na Krki Kostanjeviški grad Landstraße) Zameško Dolga njiva 1. Ainodt Lassitz. Rann Lase b. Lauterberg Lawerz Lebenitz Lechnak Ledinach. Sibersche Lase b. Unterthurn. Landestrost Landstraßer Schloß (i. Deutsch-Langenfeld Langenthon. Laibach Lanische b. Lassach Laseno Laserbach. Lase Lassach.2. Wetsche Laschitz in Unterkrain Lase Lase Lase b. Unterfeld Langenarch. Obergurk. Sapotok Lauterskiwerch.Georgen Lase b. Ledinza Leesch Leesch b. Motzviria Lase b. Kostanjevica Landwiese. Laurouz Lauerz in Oberkrain Lauranerberg. Bresowitz Latzenberg Laubbüchel Laubbüchel Lauersberg. Langfeld. Savenstein Lase b. Lositz Lastouze Latschenberg Latschenberg. Lauranovo Lausach in Oberkrain Lausenbach. Zirknitzzersee Lassach in Oberkrain Lassach.Landstraße in Krain. Langenthurn Lanische Lanische Lanische b. Laase Lase b. Neudegg Lassach b. Lase Lassach b. Zameschko Langenacker Langenacker b.Oberdorf Lanzau.Oberdorf Lase in Oberkrain Lase in Unterkrain Lase ob Obergurk Lase. Grafenfeld Langeneck in Unterkrain Langenfeld b. Sameschko.Littai Legarie Leindorf in Krain. St. St.

Lieschze Liješce Limoutz. Lipowitz in Krain pri Kostelu Lipovec Lipp Lipa na Gorenjskem Lippa in Krain.2 Lesitschgraben. Savenstein Lipovec Lipovitz Lipovico Lipowetz in Unterkrain.Neustädtel Leskovec pri Novem mestu Leskouza Leskovica Leskouza. St. Prapretsche-Niederdorf Praproče Dolenja vas Lichteneck. Limovetz Limovce Linden Lipa pri Kočevju Lindenb. Fuchsgraben Lesičje jame Leskau. Sabau Log pri Zabavi Planina di Aidussina Lescovizza Piana dei Noccioli Lilienberg) Sau. Stein.Heidenschaft Planina pri Ajdovščini Leitsch b. Liebenberg Liberga Lichtenbach in Unterkrain Svetli Potok Lichtenberg Prapreč Lichtenberg b. Löschnitz Lešnica pri Novem mestu Leschuje Leščevje 1. Leibitz. St. bildet m. Lepenze Lepence Lepstein Lep stan Lerchendorf Ševska vas Lerchendorf in Unterkrain Škrjanče pri Novem mestu Lesche b. Leskowitz Leskovica pri Šmartnem Leskovetz b. Leskowitz Leskovica Leskouz b.. Litija na G.Themnitz Praproče pri Temenici Lichtenberg.Moräutsch Podbrdo na Gorenjskem Lichtenegg in Oberkrain Bistra v Domţalah Lichtenfeld in Unterkrain Sušica na Dolenjskem Lichtenthal b. Schiwogora Ţiva gora Lienfeld. → Litija Littai) .Lambert in Unterkrain Leše Leschewje Leševje Leschnitz. Limbarska gora Limbarska gora Lindenberg in Oberkrain. → Litija Littai) Littai in U. bildet m. Lipouz b. Lippitz Lipica na Gorenjskem Lipnitz. Sau. Nesselthal b. Gora Log Log b. Lilienfeld Livold Lieschitz.Littai Vrata pri Litiji Lichtenberg b. Fuchsberg Lisec Littai in Oberkrain (links der Sava Litija na Gorenjskem Littai in Unterkrain (rechts der Sava Litija na Dolenjskem Littai-Grazdorf Litija-Gradec Liukovo Livkovo Ljubgojina. Kerschdorf b.Moräutsch Češnjice pri Moravčah Lichtenegg b. Littai in O. Birnwald Log Log Log pri Opalah Log b.Adelsberg Leskova Dolina Liebegg Lebek Liebegg Potok pri Vači Liebelberg Libelj Liebenberg. Neuringsdorf Lipovec Lippowitz Lipovec Lisitzberg. Engelhaus Lipe Lippenach. Johannes Leskovec Leskowitz Leskovica na Gorenjskem Leustuk Levstiki Leutsch in Oberkrain Luče na Gorenjskem Liberga.Johannsbüchel Leskovec pri Ivančni Gorici Leskouz b. Lubgoina Ljubgojna Lobitsch Lobič Lobtscheck Lobček Lobtschigg Lobček Loch Log pri Petkovcu Loch Log pri Zminci Loch b. Lipowitz in Unterkrain. Lindt Lipa Lipetz Lipce Lipitza in Krain. Lippnach Lipje pri Ţuţemberku Lipplach Liplje pri Logatcu Lippouschitz Lipovšica Lippouz b. (i. Litija na D.Leiten Reber pri Ţuţemberku Leiten in Unterkrain Reber na Dolenjskem Leitenberg b. Weichselburg Leskovec Leskouz b. Lilienb. Weichselburg Luče Leparaun Lepa ravan Leppenz.Adelsberg. Prapörzhof Praproče pri Grosupljem Lichtenberg-Niederdorf. Nassenfuss Log Log b. Lipenza Lipnica Lipovetz. Lilienberg in Oberkrain Limbarska Gora Lipa b.

auch Idrianer Bela Magolnik. Podlimberg Loke b. Maline Malosche Log Log pri Polhovem Gradcu Logarji Logarše Log pri Poljanah Log Loška Gora Logatec Logatec-Blekova vas Logatec-Rovte Loka pri Orehovici Loka pri Novem mestu Loka nad Kovorjem Loke pri Litiji Lokavec pri Ajdovščini Loke pri Krškem Loke pri Prečni Loke Loke Lokve pri Novem mestu Lokvica Lom pri Rovtah Lom nad Volčo Lomno London Lontovţ Log pri Kranjski Gori Lopato Lokve Straţa sv. Sadlog Lukasbühel (der. Obertucheln Maasereben Machenz Machnet Machowetz Magdalenenberg. Waldung Log Logarje Logarsche Logg Logg b. Malinschek Malkonz Malkovetz. bei Škofja Loka Luburnien Luegg b. Lack Lokach Lokawitz Loke Loke Loke b. i. Malkouz Mallenz.Billichgratz . Weisshof Lubnik (B. i. Mallenze Mallinz Malne. B.Idrien.. Loschengraben Louskimwerda. Rückenstein. Lutschna. B. Loschkagora Loitsch Loitsch-Fleckdorf Loitsch-Gereuth Loka Loka in Unterkrain Loka.. Lupinza Luschari. Löwensberg Luben Luben (der. Veliki Podljuben Lubiana. Lukowitz. Sauersche Log b. Großbela.Adelsberg. Liple b. Sadloch.. Lorenz Lorrein. Loschetz Lotschna. Strascha St.Log b. Landhaus Loog b. Lügersburg Luegg in Unterkrain Lug b. Magounik Maichau Maierhof Makusch Malaraun Malarien Malgern Maline Malinschegg.Obertucheln Lokwe Lokwitz Lom Lom ob Wolfsberg Lomno in Krain Londen Lontousch.2 Lukovica pri Brezovici Lukovica pri Krškem Lupinica Luţarji Luţa pri Novem mestu Dol pri Ljubljani Lučine 1. Lutschinach Luttergeschieß Lypp. Luscharje Luschen Lustthal-Gallenberg Lutschine. → Ljubljana Laibach) Laibach in U. Lomme Löschach Loschitz Losetz. → Ljubljana Laibach) Longatico Longatico-Blecovavas Locavizza di Aidussina Lorin Großpodluben) Bischofslack) Liburna Castel Lueghi Salloga d’Idria Langenthon) Bella d’Idria Malosce .2 Lutrško Selo Liplje v Tuhinju Grčarske Ravne Mahence Mahneti Mihovec Idrijska Bela Magolnik Mihovo Pristava pri Kriški vasi Makoše Mala ravan Malarija Mala Gora na Dolenjskem Maline Malinišče Mali Konec Malkovec Malence Malinci Malne Malovše Logari Laibach in O. Lovrenca Lome Leše pri Trţiču Lošce Loţec Ločna Lovsko Brdo Ljuben Ljuben Ljubljana od Raki Lubnik Liburna Predjama Luknja Zadlog Lukaţ hrib Lukovek Lukovec 1. Smuka Lukouk Lukowetz Lukowitz in Oberkrain Lukowitz in Unterkrain Lupinitz.Kronau Lopato Loque Lorenzenwart. Ratschach Loggerberg.

Meierholz Marschitsch Marsko Martinfels. Nassenfuss Maschen. B. Sankt Nikolai Martinsdorf Martinsdorf b.St. Mersliloch Mertouz in Krain Mertouz. Medweditz Meglenik Meichau (der. Katzendorf in Windischmark Mauerz Maunitz b. Maschel Masern Masora Mathildensruhe Matitz. Mattos Matzkowetz. Mersoutz Merstiloch. Martinhrib Martinsbach Martinsberg Martinsberg in Oberkrain. Terschische Medwedza. Mauerndorf Meierhof b.d. Marintschdorf Marksdorf Marksdorf Marmerau Marmerau Marolze. Sau Matschegg Matthäeus. Mertovetz Mertwitz. i.Maltsch Mamol Mandl Mannsburg Mannsburg in Oberkrain Mantschach Margarethentherme Maria Au b. Veit in Unterkrain. Moisterna Mejatsch Meje Meje b. Maierhof Meierhof in Unterkrain Meierhof.Wippach Maria Virginia. Mowerndorf.Adelsberg Mausthal. Prapretsche Mekine Mengsdorf. Mautschitz Mayerhof Meden!. Mengusch Merkat in Oberkrain Merleinsrauth Merschetschendorf Merslaudorf. Gasperl Marintschegg Marintschendorf. Medno Media Medwedjegg Medwedjegg b. Podgrad Meierdorf. Metnay Maliči Mamolj Mandli Mengeš Mengeš Manče Šmarješke Toplice Zemono Hrib nad Ribčami Za goro Plje (Devica Marija v Polju) Dole pri Litiji Marindol Marindol 2 Marinki Marinčki Marinča vas Markovec Markovo Mramorovo pri Luţarjih Mramorovo pri Pajkovem Marolce Maršiči Marsko Martinj Hrib Martinja vas (Medvedjek) Martinj vrh pri Opalah Martinj Vrh Martinja vas pri Veliki Loki Martinja vas Mašelj Grčarice Masore Jelenov ţleb Matico Mački Matvoz Mačkovec pri Suhorju Mavrc Unec pri Postojni Mišji Dol na Dolenjskem Matenja vas Mavčiče Marof pri Mokronogu Medno Medijo Medvedjek na Gorenjskem Medvedjek Medvedica 1. Mertwitze Metnai. Chrib Mariae Virginis Mariafeld Mariathal in Unterkrain Marienthal Marienthal Marinek. Swur Meiersdorf b. Pristava Meistern in Oberkrain. Hopfenbach Meierhof b. Miittal b. Unterdraga Meirhof. Kaltendorf Mersliwerch in Krain Mersovetz.. Mischithal Mautersdorf b. Brisnik Meinholm.Adelsberg Mautschitsch.2 Meglenik Mehovski hrib Moverna vas Pristava Pristava pri Šentvidu Pristava nad Stično Zbure pri Šmarjeti Maverc Spodnja Draga Pristava od Trebnjega Mojstrana Mejač Meja Meje Mekinje nad Stično Menguš Mirke Podpreska Mršeča vas Mrzlava vas Mrzli Vrh na Gorenjskem Mrzovec Mrzli Log Mirtoviči Mrtovec Mrtvice pri Krškem Metnaj Mance Zemono Massora Lose di Vipacco Unza Mattegna Fiesberg) Loga di Montenero .

Meukusch Mevkuţ Meutsche Mevče Meuze. Möschnach Mošnje Mogounik Mogovnik Moisesberg Moţjanca Mokritz Mokrice Mokute Mokute Mölbacher Berg (Ort) Malenski Vrh Mönichsdorf Meniška vas Moos in Unterkrain Mlaka pri Kočevski Reki Moosthal Zablate Moosthal b. Altenberg b.2 Mlake b. Mleschou Mleščevo Modrusche Modruše Moeschnach. Mittervellach Srednja Bela Mitterfesnitz Srednja Besnica Mittergamling Srednje Gameljne Mittergörtschberg.Georgen Srednja vas pri Šenčurju Mitterdorf in der Wochein Bohinjska Srednja vas Mitterdorf in der Wochein Srednja vas v Bohinju Mitterdorf-Pölland Srednja vas-Poljane Mitterfellach. Mittergertschberg Srednje Grčevje Mittergraß Srednja vas pri Travi Mitterhart in Krain Srednje Arto Mitterjarsche Srednje Jarše Mitterkatel Srednja Kanomlja Canonla di Mezzo Mitterlaknitz Srednje Laknice Mitterlippowitz Srednji Lipovec Mittermooswald Srednji Mahovnik Mitterpiauschko Srednje Pijavško Mitterpotok. Rudnig Srednja vas Mitterdorf b. Moschwald Mahovnik Moräutsch b. Melze Mevce Meyerhof Pristava pri Borovnici Michaelsdorf Mihelja vas Michelstätten.Bernstein Podplešivica Moosthal. Mühlau Milava Miltschinowitsch Milčinoviči Milzberg Sela pri Zbura Mirtowitsch Mirtoviči Mischatsch Mišače Mischek Mišjek Mittendorf b. Frauenstein Velesovo Mikotte Mikote Mildenberg.Dobrowa Srednji Vrh pri Dobrovi Mitterberg in Oberkrain Srednji Vrh nad Gozd Martuljkom Mitterbinkendorf Srednja vas (Podbrezje) Mitterbuchberg Srednja Bukova gora Mitterdobrawa Srednja Dobrava Mitterdorf Srednja vas pri Črmošnicah Mitterdorf Srednja vas pri Poljanah Mitterdorf – Goritsche. Mladevina Mladevina Mladine Mladine Mladitz. Tucheln Srednja vas Mitterberg b.Heidenschaft Moravče pri Ajdovščini Moräutsch in Oberkrain. Treffen Stara Gora Millau. Mladiza Mladica Mladje Mladje Mlaka Mlaka pri Javorjach Mlaka b. Moraitsch Moravče na Gorenjskem . Blatnabresouza. Mitterradenze Srednji Radenci Mittertiefenthal Srednji Globodol Mitterveitingen Srednje Bitnje Mitterwerd Srednje Brdo Mladewin. Leskouz Mlaka pri Leskovcu Mlaka b. Podklantz Mlake Mlake b. St. Platnubrezovatz Blatna Brezovica Mooswald in Unterkrain. Platnubresowatz.St. Srednawass Srednja vas Mitterdorf b. Vigaun. Mewze. Srednawaß-Goritsche Srednja vas-Goriče Mitterdorf b.Billichgratz Srednja vas pri Polhovem Gradcu Mitterdorf b. Commenda Mlaka Mlaka b. Mitterpottok Srednji Potok Mitterradenz. Theinitz Tunjiška Mlaka Mlaka b. Vigaun Mlaka na Begunje Mlaka ob Luscha Mlaka nad Lušo Mlake Mlake 1. Zemlassen. Rupert Mlake Mleschow.

St. Tschatesch Čateţ ob Savi Muraw Murave Murnetz Murnce Murngraben Murnov graben Muschenik Mošenik Neumarkt Bistrica Muschie Muţje Musgo Muzgo Mustach. Naklo Naklo Naklas Naklo pri Kranju Nakrei Nakraj Naloch. Mille. Oberjessenitz Močile Motschilla. Mile Milje Mühlensee. Neschawas Špeharji Neschnitz Neţnice Nesselthal in Unterkrain Koprivnik pri Kočevju Nestopelsdorf Nestoplja vas Neuassenburg. Muchberg Muhaber Muchobran Muhobran Mucken. Commenda. Motschillach Močile Motschillach b. Senusche Senuše Mulche Mulhe Mullau in Unterkrain Muljava Munkendorf. Unterthurn Nova gora Neuberg b. Jablanitz Nova gora Neuberg b. Sankt Bastian b.Töplitz Nova Gora pri Dolenjskih Toplicah Neudach. Narino Naschag Na Ţagi Nastuk Na Stuku Naverch na Vrhu Negastern Negastrn Neinerje Vnajnarje Nemichle. Naredy Naredi Narein b. Motschilla b. Podpollane Močila Naple Naplje Napolle Na Polju Naraitz Narajec Naraitz Nerajec Narede. Rupert. Mosche Moše Moschelnik in der Gottschee Mošenik Moschenigg Mošenik na Gorenjskem Moschenigg in Unterkrain Mošenik Möschniach Mošnja Moskrin Moškrin Moste b. na Dolenjskem Moräutschberg Moravška Gora Morobitz. Werch Vrh pri Hinjah Neubacher Novi Breg Neuberg Nova gora pri Črmošnicah Neuberg b. Klada Klada Neudirnbach Nova Sušica Sussizza Nuova . Muste Moste Mostetz b. Morowitz Borovec pri Kočevski Reki Moschach. Streinach Strane Strane Mühldorf in Unterkrain Malenska vas Mühlen Malni Mühlen.Littai Nova Gora pri Litiji Neuberg b. Nalogu Na Logu Namotzil.Großdorn Nova Gora pri Velikem Trnu Neuberg b.Drusche Nova gora Neuberg b. Mlinsche Mlinše Mühls. Nemile Nemilje Neschendorf. Mutzl Mucelj Nachudom Hudo na Dolenjskem Nadgoritz Nadgorica Nagmeina na Gmajni Najessach Na jezeh Nakel. Hrastno Močile Motschilla b. Commenda Moste Mutzel.Peter Narin Narini.St. Moste b.Moräutsch in Unterkrain Moravče pri Gabrovki. Tröppe Nova gora Neuberg b. Sliphes Močila pri Slivni Motschilno Močilno Motschviria Močvirje Möttling Metlika Mrauen Mrava Mreschek Mreţjek Muchaber. Terschische Mostec Motschile b.

Neubergen Niededorf b. Norach. Niedergereuth Nikolaiberg Nischeuz.Littai Neuenberg Neufriesach Neugereuth in Unterkrain Neugorau Neuhaus b. Siegersdorf. Grossdollina Neudorf b. Nischevetz Niutza Niwitz Noschach Nova vas od Višnje gore Nova vas pri Lescah Nova vas Villanova Nova vas Nova vas Novine Nova vas pri Rakeku Novavilla Nova vas na Dolenjskem Nova vas pri Preddvoru (Novi grad) Nova vas pri Jelšanah Villanova d’Elsane Nova vas pri Ljubljani Zavrh pri Litiji Novo Goro Laze pri Oneku Lapinje Novo goro Novi grad Podgrad pri Ilirski Bistrici Castelnuovo d’Istria Novokračine Cracinanova Nevlje Novi Log Nove Loţine Tržič Javorniški preval St.Großlupp Neudorf b. Novach Neuweg Neuwelt Neuwelt in Oberkrain Neuwinkel Newerche. Untertiefenbach Niederwerd Niederwetzenbach Nieder-Willingrein.Neustädtel Niederdorf b.Billichgratz Niederdorf b.Fulm Neudorf b. Kurtlaren Neumarkt in Oberkrain Neumarkter Sattel (i.2 Novi Pot Novi Svet pri Logatcu Novi Svet Mondonovo di Sopra Novi kot Neverke Neverche Dolenja vas Dolenja Vas Dolenja vas pri Stopičah Dolenja vas pri Veliki Loki Dolenja vas Dolenja vas Dolenja vas pri Polhovem Gradcu Dolenja vas pri Mirni Peči Dolenja vas pri Novem mestu Dolenja vas pri Polici Dolenja vas pri Temenici Dolenja vas pri Bukovici Pšenična polica Spodnji Graben Dolnje Loţine Kočarji Dolenja Briga Dolnja Briga Dolenji Brdo Spodnji Vencenbah Dolenji Lazi Vrh Sveta Miklavţa Niţevec Njivica Njivice Noše . Grahovše Neuming Neuoßlitz Neureber Neuring (die. Neuvach. Neucastel Neustädtel-Froschdorf Neustädtel-Gurkdorf Neustädtel-Gutendorf Neustädtel-Katzendorf Neustädtel-Kürbisdorf Neustädtel-Poganitz Neustädtel-St.Illyr. Neuberg Neudorf b. Fl. Novine Neudorf b. durch Gornje Ravne Neuringsdorf. Mirnawess Neusaß in Oberkrain.Honigstein Niederdorf b.Michael Neustädtel-Werschlin Neustädtel-Ziegelhütten Neustift Neutabor Neuthal. Weichselburg Niederdorf b.Laibach Neudorf b. Doleinawas Niederfeld in Oberkrain Niedergraben Niederloschin.Politz Niederdorf b. Godeschitz Neusell Neusellen in Unterkrain. Hönigstein Niederdorf Niederdorf Niederdorf Niederdorf b.Themnitz Niederdorf. Sairach Neudorf b.Neudorf Neudorf Neudorf Neudorf b. Jablanitz Neuhaus b. Unterloschin Niedermosel Niedertiefenbach Niedertiefenbach in Unterkrain.Jelschane Neudorf b.Katharina) Nomenj Nova Oselica Nova reber Mirna Oberraune) Mirna vas Godešič (Godešče) Novoseli Nova Sela Novo mesto-Ţabja vas Novo mesto-Krka Novo mesto-Gotna vas Novo mesto-Mačkovo Novo mesto-Bučna vas Novo mesto-Pogance Novo mesto-Šmihel Novo mesto-Bršljin Novo mesto-Cegelnica Nova Štifta Novi Tabor Špitalič Novaki 1.Feistritz Neukratschine Neul Neulag Neuloschin.Höflein. Neverke.. Sagor am Sau Niederdorf b. Possruck Neuwach.

Adelsberg Nußdorf b.d.Weichselberg Oberdraga Oberdulle Oberduplach Oberedlingen Oberereifnitz Oberfeld b.St.Gurkfeld Nußdorf b. Rudolfswert Nußdorf b. Podborscht Nußdorf b.Töplitz Oberfeld b. Nonnenwald Nussbach Nussberg b. Katharina. Oberbresowitz Oberbirnbaum.St. Oberduplitz Oberfellach in Oberkrain.Moräutsch Oberdollech Oberdorf Oberdorf Oberdorf Oberdorf Oberdorf a.Barthelmä Ober Fesnitz. Ober Fesnitz. Oberweßnitz Ober Goeriach Ober St.Haselbach Oberdorf b. Oberwerch Oberbernstein in Oberkrain.Zeyer Oberdorf b.Noschze Novake. Werchpolje Oberfeldsberg. Orechach Nußberg in Oberkrain Nußdorf b.Heidenschaft Oberfeld b. Oberweßnitz Oberfestnitz in Unterkrain Oberforst Oberforst in Unterkrain Oberfreihof Obergamling Obergereuth Obergolu. St. Oberbresow Oberbressje Oberbuchberg Oberch b.Georgen Oberdorf b. Novassech Nunskilog.Margarethen Oberdorf b. Oberlom Ober Wetzenbach Ober Wresnig Oberaltendorf in Unterkrain Oberberg Oberberg Oberberg. Oberdorf Oberfeld.Politz Oberdorf b. Obergollau Obergomilla Obergöriach Obergörtschach Obergörtschberg.Moräutsch Oberfeld b. Gorene Oberfeld b.Zirklach Oberfeld. Obervellach Oberfernig Oberfestnitz .St. Goisd Oberdorf b. Obergertschberg Obergraben Noţice Novake Nunski log Orešje pri Tihaboju Orehek pri Cerknem Orecca a Valle Orehek na Gorenjskem Orehovica Orehovica Orehek pri Postojni Orecca di Postumia Orehovec pri Krškem Orehovica na Dolenjskem Spodnja Besnica na Dolenjskem Zgornje Gorje Zgornji Lom Gorenji Vencenbah Gorenji Vrsnik Gorenja Stara vas Gorenja Podgora Gorenji vrh pri Stopičah Gorenji vrh Trţiška Bistrica Gorenja Brezovica na Gorenjskem Zgornja Hrušica Pajkeţ Gorenja Brezovica na Dolenjskem Gorenja Brezovica Gorenje Brezovo Brezje pri Šentjerneju Gorenja Bukova gora Obrh pri Dolenjskih Toplicah Gorenja Loka Gorenja Dobrava Zgornja Dobrava Zgornja Dobrava pri Moravčah Gorenje Dole na Dolenjskem Gorenja vas pri Logatcu Gorenja vas pri Mirni Gorenja vas pri Novem mestu Gorenja vas pri Veliki Loki Gorenja vas ob Sori Gorenja vas Gorenja vas Gorenja vas Gorenja vas pri Leskovcu Gorenja vas pri Polici Gorenja vas pri Šmarjeti Gorenja vas pri Višnji Gori Zgornja Draga Gorenje Dole pri Krškem Zgornje Duplje Zgornje Koseze Zgornja Ribnica Gorenje Vrhpolje Vrhpolje pri Ajdovščini Verpogliano di Aidussina Vrhpolje pri Moravčah Gorenje Vrhpolje Gorenje Polje na Dolenjskem Praprotna polica Gorenje pri Bukovju Goregna di Bucùie Vrhpolje pri Šentvidu Zgornje Duplice Zgornja Bela Zgornji Brnik Zgornja Besnica na Gorenjskem Zgornja Besnica na Dolenjskem Gorenji Podboršt pri Veliki Loki Gorenji Podboršt pri Mirni Peči Gorenje Vrhovo Zgornje Gameljne Gorenji Lazi Gorenje Golo Gorenja Gomila Zgornje Gorje Hrib pri Preddvoru Gorenje Grčevje Zgornji Graben Neumarkter Feistritz) . Nassenfuss Oberdorf b. Neuvach. Neul Oberfeld b.Barthelmä Oberfeld b. Lukowitz. Kirchheim. Obergruska Oberblaschowitz Oberbresawitz Oberbresowitz Oberbressau.Töplitz Oberdeutschau Oberdobrawa Oberdobrawa Oberdobrawa b.

Gloknitz Oberorle Oberotok Oberpack Oberpalowitsch Oberperau Oberpettelnich Oberpiauschko Oberpiauschko Oberpirnitsch Oberpiroschitz Oberpockenstein Oberpölland Oberponikwe Oberpotok.Obergradische Obergupf Obergurk Oberhaydenschaft Oberhönigstein. Oberradenze Oberraune Oberrethie Oberrethje Oberrogatz Gorenje Gradišče pri Dolenjskih Toplicah Gorenji vrh pri Novem mestu Krka Gornji Ajdovec Vrhpeč Gorenje Karteljevo Zgornji Hotič Zgornje Danje Obrje Idrija Idria Gornji Ig Gorenje Impolje Zgornja Jablanica Zgornje Jarše Gorenje Jesenice Zgornja Javoršica Gorenje Jelenje Zgornje Jelenje Zgornje Jelše Zgornja Jevnica Gorenje Kališče Zgornja Kokra Zgornji Kašelj Gornja Košana Cossana Superiore Gorenja Kanomlja Canonla Alta Gorenji Mačkovec Gorenji Kremen Gornji Kriţ Gorenje Kronovo Zgornje Loke Gornje Laze Vrhnika Zgoraje Laknice Gorenja Lakonica Gorenje Lakovnice Zgornji Lazi Zgornja Lipnica Gorenji Log Gornja Lokvica Gornje Loţine Zgornja Luša Gornje Maharovec Gorenji Maharovec Gričice Zgornje Mladetiče Gorenje Blato Mozelj Gorenje Mraševo Gorenje pri Kočevju Gorenje Mokro Polje Gorenji Mokronog Laknice Gorenje Orle Zgornji Otok Gorenja Paka Zgornje Paloviče Zgornje Perovo Zgornji Petelinjek Gorenje Pijavško Gornje Pijavško Zgornje Pirniče Gorenja Pirošica Zgornji Pokštajn Gorenje Podpoljane Gorenje Ponikve Gorenji Potok Gorenje Prapreče Zgornje Prapreče Zgornji Prekar Gorenja Prekopa Gornja Prekopa Gorenji Radenci Gornje Ravne Gorenje Retje Gornje Retje Gornji Rogatec . Oberlase Oberlaibach Oberlaknitz Oberlakonitz Oberlakonitz Oberlase Oberleibnitz Oberlogg. Oberkatberg Obermitterdorf Obermladetitsch. Obriach Oberidrien. Oberkarteleu Oberhottitsch. Obermladatitsch Obermoos in Oberkrain. Obersanktmarten Oberlokwitz Oberloschin. Oberbach Oberprapretsche Oberprawatsch Oberpreker Oberprekopa Oberprekope Oberradenz. Idrien. Oberkoschana Oberkatel Oberkatzendorf in Unterkrain Oberkremen. Werchpetsch Oberhopfenbach. Oberblato Obermosel Obermraschen. Oberkremmen Oberkreuz in Unterkrain Oberkronau Oberlaak in Oberkrain Ober-Laassen. Oberhottisch Oberhuben in Oberkrain Oberiach. Obria. Oberpottok. Obermrascheu Obern in Unterkrain Obernassenfeld Obernassenfuß Obernassenfuss. Obermacharovetz. Oberhirschdorf Oberjeusche Oberjoinitz Oberkallische Oberkanker Oberkaschel Oberkassanthal. Rain 2 Oberluscha Obermacharouz Obermaharouz. Obrie. Hidrien Oberigg Oberimpelhof Oberjablanitz Oberjarsche Oberjassenitz Oberjaworschitz Oberjeline Oberjeline.

Oberziska Oberschleinitz Oberschönberg Oberschöndorf Oberschützen Oberschwerenbach Oberschwerenbach Oberseeland Oberselze Obersemenhof Obersenitza. Obersaga.Kirchheim Obersaplanina Obersaue Obersauenstein Oberschach in Oberkrain Oberschischka.Oberrothwein Obersaag. Okonza Okrog Zgornja Radovna Gorenja Ţaga Gorenje Zabukovje Spodnja Zadobrova Zgornja Zadobrova Zgornje Ţalje Zgornji Log Gorenji Novaki Novacchi Superiore Zgornja Zaplanina Gorenja Sava Gorenji Boštanj Obrše Zgornja Šiška Zgornja Slivnica Gorenji Podšumberk Gorenja Lepa vas Gorenje Sušice Gorenja Teţka voda Gornja Teţka Voda Zgornje Jezersko Gorenje Selce Gornji Zemon Zemon di Sopra Zgornja Senica Gorenje Skopice Gorenje Sleme Gorenje pri Ajdovščini Goregna di Aidussina Ţiben Gorenje Kamenje pri Mirni peči Gorenje Kamenje pri Novem mestu Gorenje Kamence 1. Ogulein Ohorn. Kriţu Pusti les Ogulin Jesenov Vrt Okič 1. Obersnitz Oberskopitz Oberslemen Oberstein b. Jessenawerth. Jessenwerth Okitsch Oklugg Okluke Okonitz.2 Podstenica Gornje Dobravice Zgornje Stranje Gorenji Suhadol Gornji Suhor pri Metliki Komarna vas Gorenja Briga Gornja Briga Gorenji Globodol Vrh Trebnje Zgornji Čačič Zgornji Tuhinj Zgornji Tuštanj Zgornje Bitnje Zgornje Vrtače Zgornje Veterno Gorenje Vodale Gorenja Straţa Gorenja Topla reber Gornji Vrh Gorenje Brdo Gorenje Gradišče pri Šentjerneju Sadni Hrib Gornji Kot Gornja Bitnja Bittigne di Sopra Gorenji Vrsnik Versenico di Sopra Gorenji Bušinec Zgornja Sorica Gorenji Cerovec Obolno Obreţje Obreţice Obrezija Opčina pri Ţilčah Občina pri Novem mestu Stari Grad v Podbočju Pusti Malin Stari grad pri Sv. Oberfeiding Obervertatsch Obervetern Obervodalle Oberwardenegg. Oberstrascha Oberwarmberg Oberwerch Oberwerd in Oberkrain Oberwernegg.Möttling.Heidenschaft Oberstein in Unterkrain Obersteinberg Obersteinberg in Unterkrain Obersteindorf Obersteinwand in Unterkrain Obersternissenhof Oberstreine Obersuchadoll Obersuchor b. Obertappelberg Obertiefenbach Obertiefenbach in Unterkrain Obertiefenthal Obertreffen Obertschatsch. Obtschina Ödenschloß Oedenmalin Oedenschloß Oedenwald Ogulin.2 Okljuk Okljuka Okonica Okrog 1 . Oberbresnig Oberwuschintz Oberzarz Oberzeroutz Obounu Obresche Obreschitz Obresie Obtschenach Obtschenach. Obergradische Oberwetzenbach Oberwinkel in Unterkrain Oberwitting Oberwresnig. Sankt sebastian Obertappelwerch. Obertschatschitsch Obertucheln Obertuffstein Oberveitingen. Oberschaga Obersabukuje Obersadobrawa Obersadobrrawa Obersallenberg Obersanktmarten Obersanktthomas b.

Treffeln Padeţ Padesch in Oberkrain Padeţ na Gorenjskem Padomitz. Osterz Oštrc Osterberg. Ornuschendorf Ornuška vas Orsedek b. Tonitz Otonica Ottotsche Otoče Ouschische Ovsše Ouseno Ovseno Outschihrib Ovčji hrib Overch. Padua b. Butschka Osredek Osredek b. St. Kandersche Osredek Osredek b. Katharina Čadovlje Otschadoule Čadovlje pri Kranju Ottalesch Otaleţ Ottaunik. Hart Osredek Ortebin Vrtovin Orth in Unterkrain. Sostru Sostro Ostersch Ostreţ Ostrogg Ostrog Ostroschnik Ostroţnik Ostrouz. Sankt Jodok b. Olscheuk.Krainburg.Okrog b. St. Gurkfeld Osredek Ossredek Osredek pri Rovtah Ossredek b. W. Ostrouz Ostrovec Othschadalach. Osredek b. Naklas Okroglo pri Kranju Olschwick. Oistriwerch Ojstri Vrh Osterberg in Unterkrain. Waczadolach. Nussdorf Orešje pri Šmarjeti Oreschje Orešje na Dolenjskem Orje Orje Orle in Oberkrain. Osojnik Ossolnik Osolnik Ossredeck Osredek pri Rakeku Ossredeg. St.2. Katharina Osredek pri Ljubljani Oßredegg b. Adlersdorf Orlje (Orle) Ornuschkawas. Podborscht Osredek Osredek b.Georgen Osredek Osterberg in Oberkrain. St. Belopetsch Osredek Ossredek b. Ossoinig Osojnik pri Ţeleznikih Ossoinitz Osojnica Ossoje. Padau. St. Themnitz Osredek Osredke Osredke Osselze Oslica Ossiunitz. Ulrichsberg Otavnik Ottelz Otlica Ottensdorf. Ort in Unterkrain Konca vas Oskert.M. Ozrideg Osredek pri Velikih Laščah Oßredegg ob Sittich Osredek nad Stično Ossredegg. Ossilnitz Osilnica Ossoinik. Nassenfuss Osredek Osredek b. Oberskrill Zdihovo Ottersdorf. Oberberg Obrh 1. Sankt Barbara Okrog 2 Okroglina Okroglina Okroglo Okroglo pri Mekinju Okroglo b.Georgen Padeţ Padesch b. Podounza Podolnica Padowo. Scheuke Olševek Opalkou Opalkovo Oplass Oplaz Oppale Opale Orechegg Orehek Orechoule Orehovlje na Gorenjskem Orechowitz Orehovica pri Vipavi Oresche.Pfarre Padovo pri Fari Ocroglina Oreccovizza Vertovino ? Ossoinizza Ottales Ottelza .d. Ottawitz Otovec Otterbach in Unterkrain Kačji Potok Otterbach.Stadtberg Osredek pri Trški Gori Oßredegg in Oberkrain. Ostrovetz Ostrovec Ostrovetz. Otschadolach. Otschadolule b.3 Pack. Ossoi Osoje Ossojnick i. Oberschgrill. Rupert. Ottenstein. Paka Paka pri Novem mestu Padesch Padeţ pri Borovnici Padesch b. Oczadalach. Sagradische Osredek Osredek b. Ottawitz Otavice Ottock in Unterkrain Otok pri Metliki Ottonitz. Woschardsdorf Oskrt Osredek Osredek pri Radulji Osredek b. Ostriverch Ostri vrh pri Novem mestu Osterberg.

Raplevo Pinberg.Peter Petrţivec Petrova vas Petrinjek Petrinci Petrušnja vas Peč pri Višnji gori Pečki Pečenac Pečice Pečice pri Mirni Pečnik Petane Petanje Petelinjek Petelinec Pece Peče Podpeč pri Novem mestu Pebena Papeţi Spodnja Idrija Fara 1. Petschnik Pettane Pettane Pettelinek b. Perchouz Perenstein Perinsdorf Perische Pernigg Perschein Perudin. Pack Pakerz. Gallenstein! Peterb. Soteska b. Papesch Pfarrdorf. Petsch Petzhof Peven Pfaffenbach. Pirsenstein Pirtsche Pischtschenigg (B. (bei Topla Reber Peterschiuz Petersdorf Petersdorf. Peternegg Petersdorf. Petelinze Petze in Krain Petzenstein. Petrinze Petruschendorf Petsch Petschegg Petschenatz Petschitz b. bei Laze Piuka b. Perudine Peschate. Piauze Piker. Unteridrien. Kotscharia Piavitz.Peterb. Pouhouze Pilpenrein. Förchenberg Pilatovitz. Terschische. Palitschje Pangerschitz Pangersgerm Panier Panze Paradeis in Krain Patendorf in Unterkrain Paulin Paulitsch Paulsdorf Pechdorf Pekel Perau Perau Perchajou Perchowitz. Hrollin Pikounigg.2 Spodnje Perovo Prhajevo Prhovec Staje Perinja vas Perišče Perniki Perţanj Perudina Pešata Petelinje na Gorenjskem Kočevska gora.. Piroschkiwerch Pirschevo. Stein. Piauz b. Klutscheviza Piroschenberg. Miechowitz Planina Planina Planina Padovo pri Osilnici Paka v Dobrepolju Paka pri Predgradu Bakerc Balant Paloviče Palčje Pangršica Pangrč Grm Belsko Pance Paradišče Petelinjek na Dolenjskem Pavlini Pavliče Pavla vas Smolenja vas Pako Perovo 1. Sv. Hahnsdorf Pettelinz. Unteridria Pfarre Pfarre in Unterkrain Pfarrerkal Pianagora Piautzbüchel Piauze b. St. Wacherz Pallant Palowitsch Paltschach. Pilatouz Pilchberg. Petrinek. Pack Paka.Gutenfeld. Reichskappel Peteline. Naklas Plainburg in Unterkrain.Padua in Unterkrain Paka i. Drusche Petschitz b. Neudegg Petschnig.Moräutsch Piraschitz Pirnitsche b..2 Fara pri Kostelu Farški kal Pijana Gora Pijava Gorica Pijavce Pijavice Hreljin Pikovnik Pilatovci Polhovica Rapljevo Soteska pri Moravčah Peračica Pirniče Piroški vrh Pirševo Pirče Peščenik Pivka Mihovica Planina pri Ţibršah Planina pri Polhovem Gradcu Planina pri Vrhniku Palci Oblisca di Postumia Warmberg) Pecenico Idria di Sotto Piuca Laase) .

. Veit.Bischofslack Podgora b. Osterberg Podgratscheno Podgray. Seisenberg Podgier Podgora Podgora Podgora b. Sittich Planina b.Bernstein. St.Moräutsch Pleß b. Podkray b. Obertucheln Podbregg.St.Georgen Podgoritza b. Gallenstein Pleß b. Oberdobrawa Pleß b. Unter dem Forst Podborst b. Haselbach Planina b. Radelstein Plintenbach Plösch Plösch b. Hof am Plech. Heiligenkreuz Planina b.Archsburg Planina in Krain Planina in Unterkrain Planinach Planine Planitza Planitzathal (größte Skiflugschanze der Welt) Plankaritz. Plaun Plecher. Podbrech Podbukuje Podbukuje b.Seitenhof Pletscheg Pletterhof Pletteriach Pletterie b. Planau Plasau. Unterforst Podbransko Podbregg b.Kirchheim Pluska Pluska Pochaische Pockenstein Podberdam Podberdo b.2 Pleče Plešivica Plešivica na Dolenjskem Plešivicapri Čemšah Plešci vrh Plešivica pri Ţuţemberku Ples Plešivica pri Brezovici Ples na Gorenjskem Plešivica pri Ţalni Pleček Pleterje 2 Pleterje Pleterje Slepčjek Pleš Ples pri Kočevju Pluţnje Pljuska Pluska Pokojišče Pokštajn Podbrdam Podbrdo Podblica Podboršt Podboršt pri Črnuče Podboršt Podbransko Podbreg Podbreg pri Vipavi Podbukovje pri Vačah Podbukovje pri Krki Podbukovje Podgorje Podgora pri Ljubljani Podgora pri Oslici Podgora pri Škofji Loki Podgora pri Dolskem Podgora v Dobrepolju Podgora pri Zlatem Polju Podgoro Podgorica pri Dolskem Podgorica pri Grosupljah Podgorica pri Pečah Podgorica pri Podtaboru Podgorica pri Šmarju Podgorica v Dobrepolju Podgorica Pod gradom Podgrad pri Ljubljani Podgračeno Podkraj Podgrič Podhojni Hrib Planina di Circhina Placce Einöd) Plusina di Ottales Piediriva Pogricci .Petzenstein Podgoritza b. Kirchheim. Plossou Platsche Plaune.Planina Planina b.St. Ratschach Podborscht. Pluschne b. Plekaers Plesch Plesch Plesche Plesche Pleschewitz (B. Blankhardstein Plankenstein in Oberkrain Planu. Blankersberg.Thalberg Podgora in Unterkrain Podgoram Podgorau b. Islak Podgritsch Podhoinihrib Planino Planina Planina Planina pri Stični Planina pri Raki Planina nad Horjulom Planina pri Ivančni Gorici Planina pri Cerknem Planine Planica na Gorenjskem Planica Plankarico Gradišče nad Pijavo Gorico Plano Plosovo Plače Plavne Pleker Pleš pri Črmošnicah Pleš pri Hinjah Pleše 1. bei Soteska Pleschitz in Unterkrain Pleschiuza Pleschiverch. Obergurk Podbukuje b. Dole Podblitza Podborscht b. Kappeldorf Podgoritz Podgoritza Podgoritza b. Feistritz Podgrad Podgrad in Krain.Gottschee Pluschnach b. Pleschenberg Pleschiwitz Pless b.Marein Podgoritza in Unterkrain Podgorza b.

Podlippoglau Podlipowitz.2 Podstrmec Podstudenec Podulaka Podulce Podutik Podvin Podvrh na Gorenjskem Podvrh na Dolenjskem Pod Vihrom Podboršt pri Komendi Podboršt na Dolenjskem Podčelo Podsmrečje Pogonik Pogance Poganka Poljšica Pocreo di Piro. Podpesek Podpetsch Podpetsch b. St. St. Podworstein Podworst in Unterkrain. Tuffstein Podkray Podkray.Domschale Podroye Podrupo Podsaverch Podschaga Podschmereka Podschunouz Podsemmel Podsid Podskreinik Podstein.Georgen Podlipa in Oberkrain. Pulverstein Podrack. Vittighauser. Podrag Podreber b. Podjelsche Podkamen Podklanetz Podklantz Podklantz Podklanz in Oberkrain Podkogel.Podjelle Podjelowoberdo Podjescho Podjeusche. Sankt Britz in Oberkrein Podlipoglau.Gurkfeld Podlisec Podlog Podlog Podlog b. Commenda. Pokrey Podkrei Podlanische. Podlipouza Podlippa b. Vittich Podwein Podwerch in Oberkrain Podwerch in Unterkrain Podwicher Podworst b. Schelimle Podreber in Oberkrain Podreber in Unterkrain Podretsche Podretsche b. Unter der Forst Podzello Podzesta Poganick Poganitz Poganska Pogelschitz Podjelje Podjelovo Brdo Pod Jeţo Podjelše Podkamen pri Svibni Poklanec Podklanec nad Dolenjskem Podklanec pri Petkovcu Podklanec na Gorenjskem Podkogelj Podkostanjevlja Podkraj pri Velikih Laščah Podkraj Podkraj Podkraj pri Zabavi Podkraj pri Ajdovščini Podkraj na Dolenjskem Podlanišče Podlaze Podlipa pri Vrhniki Podlipoglav Podlipovica Podlipa pri Krškem Podlisec Podlog pri Mirni Podlog pri Svibni Podlog Podlog in Dolenjskem Podlom Podmahovec Podmilj Podnart Podobeno Podoreh Podpesek 1.2 Podpeč pri Mramorovu Podpeč Podpeč pod Skalo Podpleče Podporezen Podpulferca Podraga Podreber Podreber na Gorenjskem Podreber Podreča Podrečje Podroje Podrupo Podzavrh Podţaga Podsmreka pri Velikih Laščah Podţunovec Podzemelj Podzid (Pod zidom) Podskrajnik Podstenje Podstrm Podstrmec 1. Wittig. Podlanischam Podlase b. Podkogou Podkostaneulla Podkrai Podkrai b. Podpletscham Podporsen Podporwelza. Pocrai Podlaniscia Popese Podplescia Podraga ? Postegna . Ratschach Podkrai b. Pottstein Podsterm Podstermetz Podstermetz b. Gutenfeld Podpetsch in Unterkrain Podpletsche. Podworstam. Nassenfuss Podlog in Unterkrein Podlom Podmachoutz Podmull Podnart Podobenim Podorich Podpesegg. Rupert Podstudenz Podullaka Podulze Podutik.

Grafenwarth pri Kostelu Potok Potoschkawass. Kermel Polje Polle b.d. Politsch Poljče Pöllsolk Selo na Vipavskem Sella nella Valle del Vipacco. Poklek Poklek Pokoinza Pokojnica Pölan Poljane pri Bledu Polane ob Glogowitz Poljane nad Blagovico Pole. Rupert Polje Polle in Unterkrain. Wallenburg Poţenik Pösendorf Hudo od Višnje gore Poßhardt Brce Berze di Torrenova Poßnikou Poznikovo Postendorf Poštena vas Posterwitz Postrvica Postervizza Potendorf Potov Vrh Potiskauz Potiskavec Potkray Podkraj pri Litiji Potock Potok pri Pleš. Woditz Polje Pole.Pogledt. Feld in Unterkrain Polje pri Višnji Gori 1.2 Popotinz Popotnico Popowitsch Popoviči Poppau.Klan Klanska Polica Pian della Secchia Politz in Oberkrain. Popovo Popovo Poreber b. Bachsdorf. Popou. Bach b. Pöllitz Polica pri Grosupljem Politz in Unterkrain Polica pri Višnji Gorici Politza Polica pri Naklem Pollan Poljane pri Ljubljani Pollan Poljane pri Smarjeti Pollan. Penk Ponikve v Dobrepolju Ponowitsch Ponoviče 1. i. Lamberg Pozabljeno Posautz Posavec Poscharie Poţarje Poschenig. Neul Poreber Poretsch. Heilige Alpe Poljane pod Sv. Poilschitz Poljščica Ponawitsch Ponovče Pöndorf in Oberkrain Ponova vas Ponigl Ponikve 1. Polle b. Pöllan Poljane pri Cerknem Poliano Pölland in Oberkrain Poljane Pölland in Oberkrain Poljane nad Škofjo Loko Pölland in Unterkrain Poljane pri Kočevju Pöllandl Poljane pri Toplicah Pollane Poljane pri Mirni peči Pollane b. Potoschendorf Potoška vas Pototsch in Oberkain.Peter) Poklegg. Podstenice Pogorelec Obersteinwand) Pogorelzbühel.2. Pulle Polje pri Vodicah Politz b. Polane Poljane pri Primskovem Pollana Poljana 1. Ratschach Potok Potok in Unterkrain Potok pri Muljavi Potok in Unterkrain. Potok b. Poretsche bei Wippach Poreče Porecci del Vipacco Posablena. Planino Pollanort Poljane pri Skofji Loki Polle b. Metnaj Potok Potok b. Gora Poljane Pollane u. durch Pivka Pivka St. B. Poschenik..Grafenwarth. Sella del Bivio Polschetz Polšece Polschetze Polšeče Polschitz. Pogrelz Pogorelec Poig (der. Kirchheim Police pri Cerknem Polizze Politz b. Dretschberg Polje Polle b. Obergurk Potok pri Krki Potok b. Kirchheim Poče Poce Potschakovo Počakovo Potscheck Poček . 4 Ponique. L. Pogled Pogled pri V.Kirchheim.2 Pöllitsch. Pototsche in Krain Potoče na Gorenjskem Pototschendorf Potočarska vas Pötsch Peč Potschach b.2 Pölland Poljane pri Rakeku Pölland Poljane pri Ţuţemberku Pölland b. Obertucheln Podbreg Potok b. Fl. St. Pottok b.3. Pogorelz Pogorelec pri Dolenskih Toplicah Pogorelzbühel (der. Polle in Krain.

Wazenberg Prapretschach. Prälack Premb. Prebatschau Prebin Predale Predassel. Krka Prečna Preţek Preţenjske njive Prekmica Bršljinski potok Neustädtel i. Lukowitz Prapretsche b. Penderstein Praprett Praproth Praprotsche Praprotsche Praprotsche im W. Preriegel Prasche. Prebatschou. Rupert Prelesje b. Prapretsche Prapretsche Prapretsche Prapretsche Prapretsche b. Skrounigg Pottok b. Bach bei Eisern Pottotsche Poudje Poule Pourschenza. Pretschna Preisegg in Unterkrain Preiseggerfelden Prekmitz Prekopa (mündet i. Obertucheln Prapretsche in Oberkrain Prapretsche. Prankau. d. Präriegel. Potok b. mündet i.Großlaust Prelesje in Oberkrain Prelessie Prelessie. Brankou Prapratschach. St. Preloge Prelogi Preloka Prem Primano Premrle Gradišče pri Vipavi Castellaro Premagovce Preša .L.L: Praproče Prerigelj. Prapretsch Prapretnitz Prapretno Prapretnoberdo Prapretsch b. Novo mesto Prekope. d. Predrigelj Praše Prašnik Prestranek Prestrane Preţulje Preval Razdrto pri Postojni Prevallo Prevalje pri Blagovici Prebačevo Prvine (Pervinje) Predale Predoslje Predgriţe Pregrise Predmeja Predméia Predmost Predstruge Breg pri Zagradcu Pregarje Pregara di Bisterza Prečna Tschetschendf.Idrien.Pottenstein Pottersdorf Pottock b. Praschach Praschnik Prästranegg Präsuln. Sagor Prapretsch b.Idrien Pottok b. Premagouz Prescha Poštanje Potarska vas (Potarje) Potok pri Idriji Potocco del Confine Potok Potok pri Ţelezniki ? Potoče pri Ajdovščini Potocce di Aidussina ? Povodje Povlje Površnica Povšija Polšina Polzelo Površje Povir Povir Ţeje pri Postojni Zeie Pozirno Prelog Brankovo Prapreče pri Šentjerneju Praprotnica Prapretno Praprotno brdo Prapreče Prapreče Prapreče ob Trebnjega Prapreče pri Novem mestu Prapreče pri Stopičah Prapreče pri Ţuţemberku Prapreče Prapreče Praproče pri Polhovem Gradcu Prapreče. Krka Prekope Prilesje pri Lukovici Prelesje Prilesje pri Velikih Laščah Prelesje na Gorenjskem Prelesje pri Trati Prelesje pri V. Pregarje Preisch (die. Pourschnitz Pouscha Pouschina. Prem Premerle Premerstein Premogowitz. Fawir Pozech. Presuln Präwald Präwald Prebal Prebatschewo.M. Scheje Pozirn Prälueg. i. Präluegg Prankou. pri Orehovici Prapreče pri Straţi Praprot Praproče pri Mošnjah Praproče pri V. Polschin Pousello Powersche Powier. Prelaß Prelesje b. Češča vas Preisch in Unterkrain.Eisnern. Prelesje Preloge Prelogi Prelok. Prädaßl Predgrische Predmea Predmost Predstrug Preg in Krain Pregariach. Karlsdorf.

Heiligenkreuz Pristava pri Sv. Savenstein Preska Presko b. St. Kriţu Pristava in der Gurkfeld Pristava na Krškem polju Pristava. Balkovitz Balkovci Primoschitsch Primoţič Primsdorf in Unterkrain. Pressrene Prezrenje Prettel. Balkoutz. Prösse Preţa Prosnik Prazniki Pruschendorf Prušnja vas Pruschnigg a. Preewald Prevole Prewole in Oberkrain.Neustädtel Pristava pri Novem mestu Pristawa b. Pristauza Pristavica Pristowa Pristavo Pritiska Pritiska Pröse. Eichenberg Pudob pri Rakeku Pugled Pugled Pugled in Oberkrain Pogled na Gorenjskem Puglei Puglej Puklach Puklek Puschawa Puščava Pusche b. i. Buschmannsdorf.Billichgratz. Meierhof Pristava pri Stopičah Pristava. Sonntag im Unterkrain Radatoviči Radein b. Gabrouka Gabrovka pri Zagradcu Rackaun Reka pri Cerknem Recca San Giovanni Radatowitsch.St. Prinzgau Primskovo Pripetsch Pripeče Pristaule. Puschmanze Puţmanice Puschze Pušče Pustihrib Pusti hrib Putterhof Zgornja Dolina (s Puterhofom) Putz Puc Raaschendorf.Heidenschaft Radenci pri Ajdovščini Radenzi Gurk) Castello dei Lueghi . Prettle Pretle Prettersch Pretrţ Prevalle Prevalje pri Litiji Prevalle b. Gaberje Gabrje pri Novem mestu Rabensberg. Permsdorf Primča vas Primskau. Prewale Prevalje pod Krimom Pribinz. Kerschische Presko Presser b. Kestenboch Pristava pri Polhovem Gradcu Pristawa b. Prinskau. Klutscheviza Prevale Prevolle Prevolje pri Raki Prewald. Schloss Arschische (verschwunden. Sankt Anna Pribinci Pribische.Saue Prusnik ob Savi Psina. Rţišče Rţišče Arschische) Rabenau in Unterkrain.Seisenberg. Pristaulendorf Pristavlja vas Pristava b. Edelhof Predole 1.Bernstein Preserje pri Brezovici Presser b. Meierhof Pristava pri Veliki Loki Pristavo b. fr.Haselbach Pristava pri Leskovcu Pristawa b. Prewegg Preveg Prewole b.2 Prewek.Johannes Pristavo Pristawa Pristava pri Svibni Pristawa b. Pribischje Pribišje Prilessje Prilesje pri Blagovici Prilipe Prilipe Prilossje Prilozje Primaglitz. ehem.Preschgain Preţganje Presidt Prezid Preska Preska nad Kostrevnico Preska Preska nad Ribnico Preska Preska pri Novem mestu Preska b. Epsin Psina Puch Paha Pudop.Schönbüchel Preserje pri Radomljah Preßlenowitz Bršlenovica Preßlenowitz 2 Bršljinovec Pressrein. Gutenberg in Oberkrain Pristava pri Trţiču Pristawa unter Archsburg Pristava pod Rako Pristawa. Obersauenstein Puše Puschendorf Bušeča vas Puschmanitz.auch Engelsberg Vranja peč Rabenstein in Oberkrain Gabrje pri Ilovi Gori Rabenthal. Meierhof Pristava pri Orehovici Pristawitz. Pribinze. Prevale. Pribinzi.Littai Prevalje Prewole b.Barthelmä Pristavica pri Šentjerneju Pristawa in Oberkrain.d.

d. Troiana Razbor Rasbore Razbore Raschburg.Sankt Canzian (San Canziano) Rakov Škocjan Radleck Radlek Radna Radna Radno Radno Radockendorf b. Rassberg Rasperk Raßweindorf Sela pri Hinjah Rast in Unterkrain Hrast pri Jugorju Ratendorf. Heiligenkreuz Breg Ranndorf in Unterkrain Breška vas Rapelgeschieß Račje selo Rasbor b.Eich Breg pri Dobu Rann in Oberkrain Breg pri Ţirovnici Rann in Unterkrain Breg pri Litiji Ranndorf a.Adelsberg Radohova vas pri Postojni Radockendorf in Unterkrain. Rafoltsche Rafolče Rain in Unterkrain. Ratschach in Oberkrain Rateče Ratesch. Selzach Selca Rainsbacher Tal (bei Selca Selška dolina Raisele. Reischele Rajšele Raitz Rajec 12. Reinersberg Rajnovšče Rainsbach. Rannthal Randol (Ravni dol) Rann Breg pri Breznici Rann b.d. Rajakowitsch Rajakovici Rake Rake Rakitnig Rakitnik Rakouke Rakovke Rakounig b. Orehl Rakovec na Dolenjskem Rakulig Rakulik Ramsriegel Ramsrigelj Randul. Kartschenfeld Breg pri Kočevju Rainovische.. Ratecevo in Monte Racizze Gmaina) Casa dei Banditi . Retetsche. Sliphes Rove pri Slivni Rauna in Krain Ravni Raunach Ravne pri Cerknici Raunach Ravne v Bohinju Unterradelstein) Rodoccova Rainsbach) Rachiteni Raccolico Carso. Aich in Krain Breg Ranndorf b. Rattesch Rateţ Ratetsche. Radnawess Radnja vas Radgonitz Radgonica Radig.Kanker Breg ob Kokri Ranndorf a. Raschitze Rašica pri Turjaki Räsdert Razdrto Rasderth Razdrto pri Šmarju Raslak Razlake Rasorch Razori 1. Auretschach.Sau Breg ob Savi Ranndorf b. Uranschitz Rašica Raschitz. Rodockendorf Radohova vas na Dolenjskem Radosch Radoši Radowitsch in Unterkrain Radoviči Radowitz in Unterkrain Radovica Radule Radovlja Radullo Raduljo Raffoltsdorf. Raspotje Razpotje 12. Uretetsche Reteče Ratetschewoberdo. Ratheschouberdu.Möttling.2 Rasore Razore na Staro Vrhniko Rasore Razore na Vrhniko Raspoth. Ratheschouberduer Turm Ratečevo Brdo Rathje Ratje Ratkowitsch Ratkoviči Ratscha Rača Ratschach-Matten Planica Ratschenberg in Oberkrain Račni Vrh Ratschendorf Račja vas Ratschitz Račica Ratschitze Račice Ratschna (Fl.Radeindorf Radanja vas Radelbach (durch Dolenje Radulje Radulja Radelstein Radeljica Raden Turen Radendorf. durch Gmajna Račna Räuberkommando Ravbarkomanda Rauenstein b. Landstrass Rakovnik Rakounik. Krebsenbach Rakovnik pri Stopičah Rakouz b.

Laseno Reber b. Richpouz. Petzenstein Renke Reparje Repitschadraga Repnach. Swile Reitenburg Reka b. Richpovetz Reichenberg in Oberkrain Reichersberg Reifen Reifnitz b. Savenstein Raune b. Rauna bei Haidenschaft Raunach. Posthof Reuß in Oberkrain Reutenberg Reutenberg.Georgen Reber. Lilienberg Raune b. Kleinstermitz Reber b.St. Repphaus Repsche Resderth Reßen Reswure. Podkrai Raune b. St. Reippen Repne b. Königsberg Raunach. Roune Raune b.Eisnern.Georgen Raune b. St. Rebberg Rebro b. Retschitza Rettenberg in Oberkrain.Kirchheim Raunach b. Raune b.2 Ravno pri Krškem Ravno Brdo Ravno brdolaze Ravine Reber pri Šmarju Reber pri Škofljici Reber Reber Reber Reber pri Homu Reber Reber Reber pri Trebelnem Reber Potok pri Gorenji Straţi Reko Regerča vas Rajhenav Rihpovec Savske Jame Riharjevec Ribno Ribnica pri Pivki Rajndol Zbilje Lučarjev Kal Reka Renke Reparje Repičja draga Repnje Repnje Repovţ Repče pri Ljubljani Razdrto na Dolenjskem Resa pri Škocjanu Razbore pri Veliki Loki Retje Rečica Rečica pri Bledu Rečice Rečica pri Ilirski Bistrici Staniše Retnje Osredek pri Dobrovi Čreteţ Kranji vrh Laze pri Črmošnicah Reva Ribjek Ribnik pri Črmošnicah Ribnica pri Veliki Loki Kočevska Reka Rigelj Raune d’Idria San Michele di Postumia Raune di Aidussina Ribenizza Recizza . Raun Raunatz Raunborscht. Raunze Rauno Rauno Raunoberdo Raunoberdolasse Ravine Reber Reber Reber b. Rupert. Rupert Reber b.Littai Raune b. Grossdlaust Ravne pri Cerknem Ravne pri Pivki. Raunach Raune b. St.Peter Reinthal in Unterkrain Reitelstein. Laase Reva Ribjek Ribnig Ribnitz.St. Woditz Repousch. Rovne Ravne na Blokah Ravne pri Ajdovščini Ravne pri Ţeleznikih Ravnace Ravni boršt Ravni Dol pri Ivančni Gorici Ravne Ravne Ravne Ravne Ravne Ravne Ravne pri Litiji Ravne pri Ţireh Ravne pri Cerkljah Ravnik na Blokah Ravnik pri Ljubljani Ravnik pri Hotedršici Ravnice Ravno 1. Liberga Reber b.Peter Raunach. Ressburg Rethie Retschitsch Retschitz Retschitz Retschitz. Ribenza Rieg Riegel b. Salloch Reber b. Rupert. Kreinwerch Reuter.Sairach. Obertucheln Raune b.Zirklach Raunig Raunig Raunig in Oberkrain Raunitz b. St. Neuthal Rechbach in Unterkrain Reck Regersdorf Reichenau in Unterkrain Reichenber. Zwile.St. Stanische Rettne.Raunach b. Ebenforst Raundoll Raune b.

St. Rudolfovo Stari grad 2 Gabrou) Stari grad Auersberg) Bistrica Illyr. Rogavil. Rosenbrunn Rosenbach. Reissnerhof Robidnitz Rodein Rodein.2 Rojc Remergrund Rimsko Rob Rosalnice Roţanec Roţič vrh Roţicno Tisovec Roţek Roţnik Roţanče Roţenberk Roţna gora Roţni vrh Roţempelj Loţe pri Vipavi Lose di Vipacco Roţni dol Konjsko Konjski hrib Konj Konj Resa 1. Potoče Ruine Ortenegg (i. Ilirska Bistrica Ruine Flödnig (i. Jablanica Ruine Meichau (i. Ropp Rosalnitz Roschanz Roschitzenberg Roschitzna Rosegg in Oberkrain. Kostel Ruine Gutenegg (i.Malgern Riegelberg Rink Riple Rischnaria. Deutschenberg Rudendorf Rudnig Rudnig b. Neustädtel in Unterkrain Ruine Altes Schloß (i. Leonhard b. Roseck. Radomle Rudnigg Rudnigg Rudolfsberg Rudolfswerth.Wippach. Smlednik Ruine Gerlachstein (i. durch Srednja Radovna Rottersberg Roudaritz Rovische Rowa Rowisch Rowische b. Tisovetz Rosegg in Unterkrain Rosenbach in Oberkrain. Zabiče Ruine Jablanitz (i. Rodine Rodenberg Rodesch. St. Velike Lašče Lazec pri Kočevju Rigel.. Rotersberg. Rogavilla Roitz Römergrund Römergrund Roob.Feistritz) Smlednik Flödnig) Kolovec Burg Gerlachstein) Kostel Grafenwarth) Gotnik Sabitsche) Jablanica Jablanitz) Mehovo Fiesberg) Novi grad Pototsche) Ortnek Großlaust) .Riegel b. Podkrai Ruden. Podgrad Ruine Neues Haus (i.Aich Rothenkaal Rothenstein in Unterkrain Rothwein (der. Rogauel.2 Podrošt Rodica Grad Črnelo Rdeči Kal pri Ivančni Gorici Rdeči Kamen Radovna Mitterrothwein) Rotarjev Vrh Rovtarica Pod Roviščem Rova Roviškovec Rovišče Roje Roje pri Šentjerneju (Velike in Male Roje) Roje pri Veliki Loki Ribnik Ruhna vas Ruhtna vas Ruda Rudno Rudna vas Rudnik na Gorenjskem Rudnik Rudnik pri Moravčah Rudnik pri Rovtah Rudolfovo Novo mesto. Billichberg Rogatschitz Rogatz Rogoville Rogoweil.2 Replje Riţnarija Robidnica Rodine na Gorenjskem Rodine na Dolenjskem Rodni vrh Rodeţ Rogačice Rogatec nad Ţelimljami Rogovile Rogovila 1. Ressen in Unterkrain Rostberg Rothenbüchel Rothenbüchel b. Rigelj pri Mali Gori V gori Rink 1. Roschanz Rosenberg Rosenberg Rosenberg Rosenbüchel Rosenegg b. Fl. Rigle. Kolovški Grad Ruine Grafenwarth (i. Gehack Riegel b.Lambert in Unterkrain Roye Roye Roye Rübnig Ruchendorf Ruchtendorf Ruda b.Lienfeld. Turjak Ruine Feistritz (i. Roseneck Rosenthal i. Gabrovo Ruine Altes Schloß (i.Unterkrain Roßbach Roßbüchel Roßbüchel in Oberkrain Rossbüchel in Unterkrain Rössen in Unterkrain.

St. Saab. Sapotnitz Sabatsdorf Sabau. Sabawa Saberdam Sabetich Saboine Saborscht. Sveti Kriţ Castel Santa Croce Rekštajn (Rukenštajn) Rumanja vas Romanja vas Runarsko Runčec Rupa Podgrad pri Stopičah Ruperč vrh. Rundstein Rup b.auch Gereuth. Goisd Sabresnig Sabresnig b. Boštanj Ruine Wildenlack (bei Škofja Loka Ruine Wildenlack (i. Gabru San Michele di Postumia . Sala Saap. fr. Sagor Sabresnig in Oberkrain Sabresnitz Sabuka Sabukuje Sabukuje Sabukuje in Oberkrain Sachsendorf b.Adelsberg Sagor am Sau Sagoritz Sagoritz Sagoritz Sagoritz Sagoritz Sagoritz b. Ruperčvrh Rupa Ruppa Rupa Rupe Rupe na Gorenjskem Rovišče Rus Ručetna vas Zala v Davči Sap Bukov vrh pri Poljanah (Sveta Sobota) Sopotnica Sobatovci Zabava Zabrdo na Gorensjskem Dolnje njive Sabonje Sabogna Zaboršt pri Domţalah Zaboršt pri Dolu Zabrače Zabreza Zabrezje Zabrezje Zabreţnik Zabreznik Zabreţnik Zabreznica Zabuka Zabukovje pri Mirni Zabukovje pri Raki Zabukovje na Gorenjskem Saša Zakriţ Sacris Sad Zaderc Zadrc Sadinja vas pri Ljubljani Zadniki Zadobje Sadobie Zadraga Zadolje Zafara Ţabnica pri Kranju Ţabnica Ţaga Rog Ţagolič Zagolici Zagon Sagona Zagorje ob Savi Zagorica pri Mirni Zagorica pri Mirni Peči Zagorica pri Novem mestu Zagorica pri Veliki Loki Zagorico Zagorica pri Radovlji Zagorica pri Rovah Zagorica pri Dolskem Zagorica Zagorica v Dobrepolju Zagorica pri Vel. Podgrad Ruine Rosegg. Rudolfseck (i. Vinje Ruine Sternberg Ruine Weichselberg (i. Grosslaust. Kronberg Saborsten Sabratsche Sabresach Sabresje Sabresje b. Nikolai b. Gabrovo Ruine Wippach (i. Sappach Sabatberg Sabatberg in Oberkrain. Primskau. Sagoritza Sagoritza Ostri vrh Podgrad) Roţek Weinthal) Kalec Calez Višnja Gora Weichselberg) Boštanj Weißenstein) Stari grad Bischofslack) Divja loka Gabrou) Vipava Wippach) Čušperk Zobelsberg) Vipavski Kriţ. Preimsthal Ruppe b. Schwabendorf. Ruine Heiligenkreuz Rukenstein Rumannsdorf Rumannsdorf Runarsk Runtschetz. Sagor. Ruppa b. Višnja Gora Ruine Weißenstein (i. Primskau Rupertsberg (grad Ruperč vrh) Rupertshof in Unterkrain Rupp Ruppa b. Selnig Sackersheim Sad Saderz Saderz Sadinsdorf Sadnig Sadobje Sadraga Sadulle Safara. Vipava Ruine Zobelsberg (i. Čušperk Ruine Zum Kreuz. Garkschab Säge Hornwald (Ort) Sagolz Sagon b. Radulle Sagoritz b. Pfarrendorf Safnitz Safnitz. Gereuther Ruppe in Krain Rusch Russ Rutschetendorf Saal.Kronberg Sagoritz in Oberkrain Sagoritz in Untergkrain Sagoritz.Ruine Osterberg (i.

Altenberg Sagradberg Sagradische Sagraz. Saglantsch. Samatortze. St. Sallog b.Krainburg Salog Salog. Rupert Sankt Magdalena in Krain Sankt Margarethen Zagozd Za gradom Zagrad Zagrad Zagrad pri Novem mestu Zagradska gora Zagradišče Zagradec na Dolenjskem Zahrib 1. Lukowitz Salloch b.Sagost Sagrad Sagrad Sagrad b. Saklanz Sakoitz Sakotje Sakrei Salais Saleis Sallach Salloch b. Mariafeld Salloch in Oberkrain. Neumarktl Sankt Brizi Sankt Clementis Sankt Fabius. Nassenfuss Sankt Kanzian in Oberkrain Sankt Lambert in Unterkrain Sankt Leonardi Sankt Leonhard Sankt Leonhard b.Anton Sairachberg Urbani. Arch Saloke b. Commenda Saloka Saloke b. Sajeusche Sajeusche in Krain Sajowitz b. Hrastno Sagrad. Rasbor Saloko Salosche Samoglau Samotoritza. Sumetorz Sanaburg. Rochersberg.Savoss Salloch in Unterkrain. Landstrass Saklantz.Urban Sajasounig.St. Jabernegg ob Idrien Sankt Johannes b. Sairachberg b. Sagratz Sahrib Sairach Sairachberg Sairachberg Antoni. Ehreneck.2. Senabor Sancta Crucis in Oberkrain Sandberg in Krain Sankt Agnes Sankt Ambrus. Sankt Ambrosi Sankt Andreas Sankt Anna b.St. Fabze Sankt Fortuna Sankt Gabriel Sankt Georg Sankt Georg unter der Kum Sankt Georgen Sankt Getzian Sankt Gotthard Sankt Gregor Sankt Helena Sankt Jakob Sankt Jakob am Sau Sankt Jobst Sankt Jobst Sankt Johann. Schallowitsch Salloch unter Heilige Dreifaltigkeit Salloch. Sairachberg b. Zajasovnik Sajelsche. Fabatz. Salog Sallog Sallog Saloch Saloch. Stein Sankt Lorenz b. 3 Ţiri Ţirovski Vrh Ţirovski Vrh Svetega Antona Ţirovski Vrh Svetega Urbana Zajasovnik Zajelšje Zaielse Zajelše Sajevce Zaklanec Zakojca Coizza Zakotje Zakraj Zalisec Zales Zala Zalog Zalog pri Poljah Zalog pri Cerkljah Ţaloviče Zalog pod Sveto Trojico Zalog pri Ajdovščini Saloga di Postumia Zalog na Radulji Zalog pri Prečni Zalog pri Šmarju Zalog pri Kranju Zalog pri Setnici Zalog Zaloka Zaloke Zaloke Zaloko Zaloše Samoglav Samotorica Sanabor Senabor-Val Bella Kriţevska vas na Gorenjskem Peščenik Jagnjenica Sveti Ambroţ Jermendol Sveta Ana Rtiče (Sveti Btic) Klemenčevo Fabci Fabice Fortuna Gabrijele Šentjurje Sveti Jurij (St Jurij) pod Kumom Šentjur na Orehovico Sveti Kancijan na Vrzdencu Šentgotard Sveti Gregor Sveta Helena Šent Jakob Sveti Jakob ob Savi Jošt Šentjošt Javornik nad Idrijo Giavornico d’Idria Šent Janţ Staro Apno (Škocjan) Šentlambert Lenart na Luši Lemerje Praprotno Zakal (za Kalom) Šent Lovrenc Sveta Magdalena Šmarjetna gora Lubiana-Rozzano . Salloch b.

Untersauenstein Sapusche.2 Savica ZavogIje Zaboršt pri Šentvidu . Trojana Sawerch unter Gallenberg Sawinetz. Lilienberg Sankt Veit Sankt Walburga Sapadesch Sapelsach. Sapusche Sapota in Unterkrain Sapotok. Sapusche b. Sapolschach Saretsche Saretschitz Sasapp Sasau Sasavje Sasserdorf Sastau.Georgen Sauertatsche Saulle Saunig Sauratnig Sauratz Sauratz. bei Gornji Vrh Saplesch Sapletsche Sapolle b.Grafenwarth Sapelschach Sapetsche Saplas Saplas (B. Sastawa Sastopie Sastrein. Sankt Markus b. Forst. Eriacci Smrje Santa Maria Šmartno (Šmartin) v Tuhinju Šmaver Sveti Miklavţ v Beli Pavlica Paulizza Svetog Petra hrib Sveti Peter na Gorenjskem Sveti Primoţ Sveti Primoţ Praprotno—Sveti Primoţ Brdce Sveti Rok Sveti Rok Sveti Urh Sveti Valentin Sveti Vid pri Cerknici Sveta Valburga (Sentomperga) Zapadeţ Zapuţe pri Šentjerneju Zapuţe pri Kostelu Zapuţe pri Ljubljani Zapeče Zaplaz Zaplaz Oberberg) Zapleš (Zaplesjo) Zaplečje Zapolje Zapuţe pri Ribnici Sopota na Gorenjskem Zapotok nad Ribnico (Veliki in Mali Zapotok) Zapreval Zapudje Zapuţe v Begunje Zapuţe Zapuţe pri Orehovici Zarečje Sarecce Zarečica Sarecizza in Val Timavo Zasap Za Savo Zasavje Zazer Zastava Zastopje Podstran Zatrnik Sava pri Litiji Sava Završje Zavrtače 1. Podkrai Sauersche b.2 Savlje Savnik Zavratnik Zavratec pri Idriji Saurazzi Zavratec pri Raki Zavšenik Zavrh pri Raki Zavrh pri Borovnici Zavrh Zavrh Zavrh Zavrharji Zavine Zavode pri Sv. Hart Sankt Primus b. Sauratitz Sauschenik Saverch Saverch Saverch b.Sankt Margarethen Sankt Maria Sankt Maria Sankt Martin b. Kriţu Savodenj Savodegna Zavoda (Za vodo) Zavrh Zavrh na Blokah Zavrh pri Ţuţemberku Zavrh (Za vrhom) Zavrh pod Šmarno goro Zavinek 1. Paulitza Sankt Peter im Gebirge Sankt Peter in Oberkrein Sankt Primus b. Mariathal Saverchar Savine Savode Savoden Savodo Sawerch Sawerch Sawerch Sawerch b. Zapotok. Rasbor Sankt Primus b. Sapuse in Unterkrain. Sapusche Sapelsach. St. Billichgraz Saverch b. Sastraino Satternig Saue Saue b. Unterjessenitz Sankt Ulrich Sankt Valentin b. Sawurst Sveta Marjeta Erjavče Eriauce.Bella Sankt Paul.Stein Sankt Roch Sankt Roch b. Savinak Sawitz Sawogle Saworst. Tucheln Sankt Mauer Sankt Nikolai b. Bergain Sapoltsach. Saprewolam Sapudje Sapusch Sapusche b.. Reifnitz Saprewalam . Möttnig Saverch b. Sittich Sankt Roch b.

2. Schklemeuz Schkerian Schkeriantsche Schkeriantsche Schkeriantsche Schkerjantsche b. Laibach Schagar b. 3 Ţabjek pri Sv.. Schereauk Scherjowing Scheule Scheye Scheye Scheyenberg Schgainar Schibounig Schihousella Schillerdauber.Großlaust Schagar b.. Schembie Scharfenberg Scharfenstein Schascher.Naklas.Domschale Scheje b. Scheine Schenkenbüchel Schenkenthurn Schenkenthurn Scheraunitz Scheraunitz (Fl. Tabor Schiltze.Idrien Scheraunitz in Oberkrain Scherenbüchel Scherendorf . Zatzer Schaufeln Schebrellia Schefernigg Schegendorf Scheina Scheinig Scheinitz Scheje b. Schipek Schiraunitz Schirmannsberg Schitt. Unterschaag Schabiegg b. Schachovetz Schadowinegg Schäferhütte Schäflein Schaga b. Stein Schaga b. Schaschar. Schelimle Zabrekve Zavrsnik Reber Ţabjek Ţabjek Ţabjek pri Veliki Loki Ţabja vas 1. Schönbach. i. Zege Schellenberg i. St.Krain. Commenda Schambach. Schabendorf Schabjeg Schabjegg in Heiligenkreuz Schable Schabsche Schachouz. Bojanwerch Schemnigg Schenjem. B. Schillertabor (der. Schiuze Schilze Schipegg. Gabriel Schabiek Schabiek Schabjawaß . Sallenberg b. Scherndorf Scherjauka. Schrött Schkabez Schkemlewetz. Radomle Schkrabtsche Schkuftsche Schlebine Schlechtbüchel Schlimlach. Schaumbach Schämbl. Woinsdorf Schalkendorf Schalkendorf in Unterkrain Schallenberg.Sawrekowim Sawresnig Schaagleiten b. Kriţu Ţabjek v Podbočju Ţablje Ţabše Šahovec Ţadovinek Ovčarija Ovčjak Ţaga Ţaga pri Velikih Laščah Ţagarji Ţagarji Ţeleče Šalka vas Ţeje Ţamboh Šembije Svibno Selo Ţaţar Lopata na Dolenjskem Šebrelje Šefert Šegova vas Ţejno Ţejnik Ševnica Ţeje pri Domţalah Ţeje pri Naklem Bojanji Vrh Šemnik Ţenje Brezovica v Podbočju Šenkov turn Šinkov Turn Ţirovnica pri Cerknici Ţirovnica Ţirovnica pri Idriji Ţirovnica na Gorenjskem Češenik Črneča vas Ţerjavka Ţerjavin Ševlje Ţeje pri Ţibršah Ţeje pti Kozarjem Ţeje pri Medvodah Ţganjarji Ţibovnik Ţihovo Selo Šilentabor Ţilce Ţilče pri Sv. durch Ţirovnica Scheraunitz b. Trojici Šipek Ţerovnica Širmanski Hrib Ščit Škabce Škemljevec Škrjan Škrjanče pri Ivančni Gorici Škrjanče pri Mirni Škrjanče pri Stični Škrjanče Škrabče Škufče Ţ1ebine Slaba Gorica Ţelimlje Sembie Sebreglie Scheraunitz) Zironizza. Serovenza Weitenberg) Scilze .

Novo mesto Schloss Steinbrückel (i. Loţe Schloss Rothenbüchel (i.St. Spodnje Duplje Schloss Egg (i. Freiturn (i.Duh Schloss Erkenstein Schloss Flödnig (i.) (Villa Sant'Andrea) Dobrawa b. Mengeš Schloss Maria Au (i. Podsmreka Schloss Stauden (i.) Dobrauza) Unterduplach) Egg) Heiligengeist) Walburga) Freyhof) Gallenfels) Gayerau) Castellarchi Oberidrien) Görtschach) Großschablach) Sabitsche) Habach) Hammerstill) Hopfenbach) Laibach) Krainburg) Kleinlack) Kreutberg) Krischate) Laibach) Luegg) Mannsburg) Maria Au) Meierhof ob S. Laibach) Schloss Pölland (i. Tivoli (i. Ljubljana Schloss Lichtenberg Schloss Liebegg Schloss Lilienberg Schloss Luegg (i. Dobravica Schloss Duplach (i. Ravne Schloss Repnach (i. Dolsko Schloss Thurn (i. Vrhovo pri M. Novo mesto Schloss Steinbüchel (i. Novo mesto Schloss Obergörtschach (i. Golnik Schloss Gayerau (i. Grad Črnelo Schloss Rutzing (i. Velike Lašče Schloss Osterberg (i. Brinje Schloss Sello (i. Dobrauza (i. Namršelj Schloss Hopfenbach (i. Pristava n. Ljubljana Schloss Stermolle (i. Sv. Valburga Schloss Frauenstein Schloss Freudenegg Schloss Freyhof. Schloss Neuhof (i. Fuschine (i.L. Ljubljana Schloss Sallenberg Schloss Schefernigg (i. Preţek Schloss Raunach (i. Velike Ţablje Schloss Gutenegg (i. Schloss Dobrawitz. Jablje Schloss Hammerstill (i. Bokalce Schloss Strugg (i. Zabiče Schloss Habach (i. Kriţate Schloss Leopoldsruhe (i. Ljubljana Schloss Katzenberg Schloss Kieselstein (i. Struga Schloss Sturiach (i. Schkerlewo Schloss Großschablach (i. Dvorje Schloss Strobelhof (i.).) Neustädtel) Obergörtschach) Großlaust) Podgrad) Ehrenberg) Prapörzhof) Preisegg) Raunach) Repnach) Rosenegg) Rothenbüchel b. Puštal Schloss Deutschdorf (i. Kranj Schloss Seitenhof (i. Idrija Schloss Görtschach (i.Schloss Adlershofen Schloss Baumgartenhof Schloss Bischofslack (i. Hrib Schloss Ortenegg (i. Škofja Loka Schloss Braunturn. Češenik Schloss Schickelhof (i. Goričane Schloss Grafenweg Schloss Grailach. Hmeljnik Schloss Kaltenbrunn. Kranj Schloss Kleinhausel Schloss Kleinlack. Schloss Gallenberg Schloss Gallenfels (i.A. Ljubljana Schloss Burgstall (i. Repnje Schloss Rosenegg (i. Štorje Schloss Thalberg (i.) Laibach) Schefernigg Scherenbüchel) Großberdo) Schneeberg) Krainburg) Seitenhof) Sello b. Schloss Zizaburg (i. Praproče pri Gr. Sneţnik Schloss Schrottenthurn (i.P. Predgrad Schloss Prapörzhof (i.R. Schloss Semenhof (i. Sellenburg Untersemenhof) Smeregg) Neustädtel) Neustädtel) Laibach) Duorje) Strobelhof) Strugg) Sturiach) Thalberg) Laibach) . Podgrad Schloss Pepensfeld. Mala Loka Schloß Kreutberg (i. Nemška vas Schloss Dobrawa (i. Šefert Schloss Scherenbüchel (i. Dobrava pri Kost. Hoflack (i. Seli pri R. Grad Krumperk Schloss Kreuzdorf. Luknja Schloss Mannsburg (i. Zemono Schloss Meierhof (i.v. Krischate (i. Ljubljana Adlershofen Baumgartenhof Škofja Loka Podturn Puštal Nemška vas Dobrava Dobravica Duplje Brdo Ajmanov grad Erkenštajn Smlednik Kamen 3 pri Cerkljiu Freudeneck Vrhovo Gamberk Golnik Lisičje Podvelb Idrijski grad Goričane Kneţija Škrljevo Velike Ţablje Gotnik Jablje Namršelj Hmeljnik Fuţine Kacemberg Kieselstein Mali grad Mala Loka Krumperk Kriţate Cekinov grad Lihtenìmberk Ljubek Limberk Luknja Mengeš Zemono Pristava Kamen Hrib Ortnek Ostri vrh Galetov grad. Dolnji Zemon Schloss Smeregg (i. Fajfarjev grad Poljane Praproče Preţek Ravne Repnje Loţe Črnelo Rocen Ţalski Gradič Šefert Češenik Šikulje Sneţnik Ščempeterski grad Brinje Selo Zemon Podsmreka Grm Pred malim mostkom Rakovnik Strmol Bokalce Struga Štorje pri Ajdovščini Dolsko Kodeljevo Bischofslack) Laibach) Burgstall) Deutschdf. Brdo Schloss Ehrenau (i. Lisičje Schloss Gewelb Schloss Gewerkenegg (i. Velika Brda Schloss Schneeberg I (i. Schloss Preisegg (i.

Gertrudswald. Schukou Schumnig Schunoutz Schupeleutz Schupeno Schuppo Schurkau Schurke Schusternsdorf Schutna Schutt (die). Lachine Schönberg.Laaser Tal Schnoschet Schnoschet in Unterkrain Schönbaum. Schwarulle Schwarzenbach Schwarzenbach Schwarzenbach b.) Višnja Gora Weichselberg) Vernek Otočec Werth) Zavrh Zaverk) Šmalčja vas Šmarčna Šmarca Smečice Kovačev hrib Kovača vas Kovačije Šmilk Ţapuţe pri Trebnjem Sneţnik Nevoso Senoţete pri Krškem Senoţet Šentpavel pri Domţalah Šenberk (Lepi hrib) Šenberg Lepa Gora Lahinja pri Sredgori Lepi vrh Vrzdenec Radomlje Hrast pri Novem mestu Lepi dob Sadinja vas pri Dvoru Sodevci Šoštariči Ţrjavka Ţubejevo Ţubna Šujica Ţukovo Šumnik Ţunovec 1. Schuitze. Suckendorf Schneeberg i. St. Sapoge Seebergsattel (bei Zgornje Jezersko Seedorf Turn Thurn) Tuštanj Schloß Tuffstein) Grad Tuštanj grad Turn Visoko Vordersdf.Littai Schwarzenberg Schwarzenberg b.2 Ţupelevec Ţupeno Ţupo Ščurkovo Ščurki Sestranska vas Šutna na Gorenjskem Šutna Strelac Ţvabovo Ţvarovlje Črni potok Črni potok pri Trebnjah Črni Potok pri Kočevju Črni Potok pri Litiji Črni Vrh Črni vrh Črni Vrh pri Polhovem Gradcu Črni Vrh nad Idrijo Montenero d’Idria Črna vas Sinji Vrh Vrh pri Kočevju Svinjsko Sinja Gorica Jasnica Švajc Ţvirče Zdeno Zduša Sedeše V Zideh Mlino Zapoge Jezerski vrh Oberseeland) Pri Jezeru Elsane Palazzo Vescovile . Svinsko Schweinbüchel Schweineberg Schweitzdorf Schwörtz Sdeno. Višnja Gora Schloss Werneck Schloss Werth (i. Schöneich in Unterkrain Schöneich. Podsidam Seebach Seebach b. Visoko Schloss Weichselberg (i. Auf der Schut.Paul in Oberkrain Schönberg b. Aichelburg Schöpfendorf in Unterkrain Schöpfenlag Schostaritsch Schriauka Schubejevo Schubna. Schwabou Schwarullach. Schutten Schützendorf in Unterkrain Schwabach. Schubnach Schuitz. Lachina bei Mittenwald. Grad Tuštanj Schloß Tuffstein (Ort) Schloss Turn Schloss Vordersdorf (i. Stein Sdusch Sedesche Sedy. Zavrh Schmalzendorf Schmartschna Schmarza Schmetschitz Schmiedbüchel Schmieddorf Schmieddorf Schmilk Schneckenbüchel. Schönbrunn in Oberkrain. Schwitze Schukovo. Altlag Schönberg b. Otoèec Schloss Zaverk (i. Nersdenitz Schönbüchel in Oberkrain.Gottschee Schwarzenbach b. Turn Schloss Tuffstein (i.Altlag Schönberg in Oberkrain Schönberg. Obertucheln.Schloss Thurn (i. Leppiverch. Wersdenitz. Tscherniwerch Schwarzenberg in Oberkrain Schwarzenberg ob Idrien Schwarzendorf in Unterkrain Schweinberg Schweinberg Schweinberg.

Naselich. Windischmark Selle Sellebei Sellen Sellen b.Goldenfeld Seidendorf b. Sliphes.Scheraunitz Sellen. Duhu Sela Sela Sela pri Pancih Sela pri Rečicah Sela Sela pri Ţuţemberki Sela Sela Sela pri Zajčjem vrhu Sela pri Dolenji Vasi Sela (pri Zagorici) Sela pri Stravberku 1 Zelena trata Selišče Selišče Selo pri Vodicah Sela pri Šmarjeti Sela pri Toplicah Sela Sela Sela pri Polici Sela Sela pri Rudniku Sela pri VB. Tuffstein Sela bei Hasenberg.Eich Sella b.Weichselberg Sella bei Schönberg Sellan Sellau i. Klampferbach Sela bei Niederdorf Sela bei Sagoritz Sela bei Strauberg Selenatratta Selische b. Rudnig Sella b.Seedorf in Oberkrain Seedorf in Unterkrain. Seisenburg Sela b. Zillenbach Sella b. Sellen Segoine Seidendorf b.Marein Sella b.2. Juscheuz Sella b.Ossiunitz Sella b. Sejenze Sekulitsch. Sello b. Billichgraz Selische b.Laibach Seitenhof. Sellu b. Sello Sellen. Sela Sela pri Raki Sela pri Dobu Selo pri Kostelu Selo pri Zagorici Sela pri Jugorju Sela pri Šmarju Sela pri Osilnici Sela pri Rateţu Sela pri Štravberku 2 Sela pri Dolenjskih Toplicah Sela pri Višnji Gori Sela pri Šumberku Seljan Sela Zelje Zelebej Sela pri Sobračah Selo Selo Selo pri Krškem Selo Selo pri Slivni Selo pri Ihanu Selo pri Ţireh Selo pri Ţirovnici Sela pri Otovcu Selo pri Mirni Selo pri Sv. Nasellech Sela b. Kwassitz Sella b. Sello b.Archsburg Sella b.Gertrudswald Sella Sella Sella b. Gurk. Aich Sellen b.Gurkfeld sellen b. Jessero Seehof Seele. Glaanberg Sellen b.Töplitz Sella b.Grafenwarth Sella b.d. Neul Sela b. Politz Sella b.Strahberg Sella b. Selo Jezero na Gorenjskem Jezero na Dolenjskem Zaselo Ţeljne Segonje Preserje pri Zlatem Polju Preserje pri Lukovici Ţdinja vas Ţuţemberk Stranska vas pri Stopičah Stranska vas Stranska vas pri Novem mestu Brinje Brinje pri Ljubljani Brigne Ţalna Ţiče na Gorenjskem Sejenice 1. Sellen. Heiligengeist Sela b.Ratesch Sella b. Nassell Sellen b.Jauchen. Gora Sell. Savenstein Sela b. Schalna Seitz in Oberkrain Sejenitz.Honigstein Sella b.Sairach Sellen b.3 Sekuliči Sela pri Prečni Sela pri Svibni Sela pri Grosupljah Sela pri sv. Tucheln Sela b. Sagor Sellen b. Roye Sella b. Sello Sellen. Weißkirchen Sella b. Panze. Hrastno Sela b. Birnwald Sellen b.Grafenwarth. Zecklerdorf Sela Sela Sela Sela b.Wolfsbüchel Seidendorf in Unterkrain Seisenberg Seitendorf Seitendorf b.Jugorje Sella b. C. Semitsch Seitendorf b. Kriţu Selo pri Mostah castello del Monte Nevoso II Monte Nevoso castello del Monte Nevoso I Castelsora . Retschitz Sela b. Sela bei Otawitz Sellen.Neustädtel Seitenhof Seitenhof b.

St.Kreßnitz Sellschach Sellu b. Skaruzno Sirousche Sitnikall. Sittichberg Sittersberg. Setschjesello Seuno Seuschek Seuschtschek Seuza. Tabor Škamevec Skavrini Skednje Škemljevec Škrjančevo Škrlovica .Arch Senusche (Fl. Podsitarjevetz Sittich Sittichsdorf Sjo Skadolach. Ebenthal Setschesell. durch Senuše Seriuze Sernjagg. In Gor.Radockendorf.) Sinovica Sinčna gora Skaručna Ţirovše Sitni kal Podsitarjevec Stična Stiška vas Sijo Tabor Suhadole Castel di sotto.Zwischenwässern Setsch in Oberkrain Setsch in Unterkrain. Pavlu Selo pri Moravčah Selo pri Pancah Selo pri Radohovi vasi Sela pri Šentjerneju Selo nad Polhovem Gradcem Zalog pri Kresnicah Sose Zelše Selo pri Robu Zelno Selo Golo Selce pri Leskovcu Semenič Zemelj Senena dolina Senice Senico Senice Senuše Mühls) Serjuče Srnjak Setnik Setnica-del pri Polhovem Gradcu Setnica-del pri Medvodah Seč na Gorenjskem Seč pri Kočevju Sečje selo Sevno na Trški Gori.Sellen. Sankt Clementis Skameuz Skaurin. Sevno pod Trško Goro Selšek pri Ljubljani Selšček 1. Silberau Sille.Lambert in Unterkrain Seuze in Krain Sgontsche Sgornarowan. Sellen Selno Selogollo Seltschach in Krain.bei Muha vas Sinowitz Sintschenberg Sirlachstein.Paul Sello b. Sebene Siegenberg Siegersdorf in Oberkrain Silberdorf. Billichgratz Sellenberg. Selo. Salloch Seuze b. Sred. Sernak Setnik Setnitz-Anteil b. St.2 Selce pri Pivki Selze di San Pietro Selce Selce Selce Selce pri Moravčah Zgonče Gorenja Ravan Zgoša (Zgoše) Gradenc Gradenec Ţibrše (Rovtarske) Zibrše (Hotenjske) Ţibrše Zaplana-del pri Logatcu Saplana Zaplana-del pri Vrhniki Sidol Sidraţ Ţebnik Sebenje Sikonijsko selo Ţiganja vas Srebrniče Zilje (Dol. Seuze Seuze b. Sgornarawan Sgosch Siberau Siberau Sibersche Sibersche Sibersche Sicherl-Anteil b. Seunig Sello Sello bei Sct. Sankt Jodok b.Panze Sello b. Zilje) Pevska gorica Fliegendf. Selskagora Sellische Sellnig.Oberlaibach Sidol Sidrasch Siebenegg Siebenfeld.Billichgratz Setnitz-Anteil b. Suchadolle. Andrä Sello b. B.. Sankt Anton-Sille Singerbühel (der. Mariathal Seuze b. Sevno na Trški gori. Selzach in Krain Semenitschhof Semmel Senenadolina Senitz Senitz Senitz b..Barthelmä Sello ob Billichgratz Sellog b. Skavrin Skedne Skemlouz Skerjantschu Skerlowitz Selo pri Polhovem Gradcu Selska gora Selišče na Dolenjskem Selnik Selo pri Borovki Selo pri Subračah Selo pri Št.Moräutsch Sello b.Ropp. Sellen Sello b.. Podsitarjouz.St.Loitsch Sicherl-Anteil b.

Sovinapetsch Smounig Smreck. Skrinarevodollino Skrounigg. Windischreuther Slavina Slawen. Slevetz Slevo Slinouke Slinouz Slinowitz Sliphes Sliwje Sliwje Slogainberg.2 pri Krki Znojile Snovik Sobenja vas Sodraţica Hornberg) Scrilla ? Villa Slavina Slavigne Smèria muck . Sneberiach. Snakou Snanovetz Sneberje. Schklendrowetz Sleuz. Sleindorf Slamnig Slamnigg b. Snoille Snoille b. S Smutschenthal Snakau. Slapp. Slogainskagora Slogaine Slokagora. Slapenza b. Neumarktl Slapnitz. Neul Snoile in Unterkrain. Smerien Smerjene Smeschkavetz. Sniberia.2.Skofle Skopitz Skorten (B.2 Slaparska vas Slatnik Slatino Slatna Zlati rep Zlatenik Gradišče pri Primskovem Slavski Laz Slavina Slavina pri Postojni Slavinje Sleme 1. Kriţu Zloganjska gora Zloganje Sloka Gora Zlokarje Zlokarje Slope Slepšek Slugovo Smeje Smrje Smrjene Smeškavec Zminec Smokuč Smoldno Smoljeva Smolnik Smolnik na Gorenjskem Podsmreka pri Višnji Gori Smrečje na Gorenjskem Smuk Smuči dol Snakovo Znanovce Snebrje Seničica Znojile Znojile Znojile 1. Slokaberg Slokarie Slokarje Sloppe Slpescheg Slugau Smeje Smerje. Slatner Slatirep Slattenegg in Oberkrain Slattenegg in Unterkrain. Hom Slappen. Schlauenburg Slawine Slemen Slendrouz. Slapdorf Slatenegg Slatina Slatina. Smeschkauz Sminz Smokutsch Smoldein Smollewa Smolnik b. Gradische Slauskilas. Agatha Slappe b.Domschale Slan Slanische Slantschenberg.. Lukowitz Snoile b. Schneckenberg. Skrounik Skürsche Slabmert Slamdorf. bei Rogati Hrib Skouz Skovine Skreinegg Skrill b. Gallenhof Smretsche Smuck.3 Šklendrovec Slevec Slevo Slinovke Slinovec Slinovce Slivna pri Litiju Slivje pri Krškem Slivje pri Sv. Schlappe Slappersdorf.Heidenschaft Skrill in Oberkrain Skrinarevodulno. Slawenburg. Smeregg. Sagor Snovig Sobendorf. Sobindorf Soderschitz Škoflje na Dolenjskem Skopice Škorten Skovec 1. St. Sniberwald Snitschitza Snoile b. Slantschiwerch Slap b.2 Skovine Skrajnek Skrilje Škrilje na Gorenjskem Skrinjarjevo dolino Skrovnik Sekirišče Slab mrt Slamna vas Slamniki Slamnik Zlan Slaniše Slančji vrh Slap Slapnica Slape Slape 1. Slatnach.

Georg in Oberkrain St.Wippach St. Saplanina St. Srobotniz Srobotje Srobotnigg auch: Srobotnig Srobotnitz St. d.Agatha in Krain . Sodjewerch Sodindorf Sommeregg in Unterkrain.Hermagoras in Krain St. Neumarktl St..St.Domschale St. Michael St.Canzian in Oberkrain St. Podtabor na Gorenjskem Šentjurij na Dolenjskem Podtabor pri Ilirski Bistrici Pieditabor Šentjurje Šenčur pri Kranju Nanos Nanos Sveti Mohor na Gorenjskem Šentjakob Utik Sveti Jakob na Gorenjskem Castel-Sturie . Spechlsberg Spithal Sporeben Srakoule Srassel.Canzian in Unterkrain St.Johannsbüchel St.Krainburg St. Florian St. Laase in Oberkrain St.Großlupp St.Großlupp St.Anna b. Jurschitz St. Floriansberg St. Jobst St. Kneţja Lipa Spiegelsberg. Grosskahlenberg St.Krainburg St.Georgen b. Kanzian b.Georgen b.Anna b.Feistritz St.Jakob b. Martin am Sau St.Georgen b.Gotthard b.Jodoci.Großlupp St. Auersberg St. Neumarktl St.Georg b. Oberjassenitz St.Wippach St.Woditz. Jödotzi. Marein St.Feistritz St. Jodizi St. Peter St. Katarina) Sveta Katarina Sveta Lucija Šmarje pri Jelšah Šmarata Šmartno (Šmartin) ob Savi Šmartno pod Šmarno goro Zaplanina Šmihel pri Novem mestu Šentpeter pri Novem mestu Sveti Jeronim na Petkovcou Sveti Štefan Šentid nad Ljubljano Laze pri Dolskem Sveti Andrej pri Domţalah Sveti Andrej pri Grosupljem Sveti Andraţ na Gorenjskem Sveti Andrej nad Zmincem Sveta Ana na Dolenjskem Sveta Ana na Gorenjskem Podljubelj Štangarske Poljane Sveta Barbara na Gorenjskem Šentjernej Škocjan pri Turjaku Škocjan pri Novem mestu Preloţe pri Ilirski Bistrici Prelose Sant’Egidio Florjan nad Zmincem Jurišče Giursici Slap pri Vipavi Slappe di Vipacco Šenčur pri Ljubljani Šentjurij pri Grosupljem.Andrä b. B. i. Rom St. Georgensbüchel St.Florian ob Wildenlack St.Neumarkt St.Andrä b. St.Antoni in Unterkrain St. Veit St.Sodieverch. Kostanowitz Sretscha Sriutsche Srobotenza.Egidi b.Barbara in Oberkrain St. Stefan St. Jakob im Rosental St. Martin u.Peter. Luzia St.Georg b.Illyr.Georgen b.Georgen b. Jodoziberg.Gottschee St.Anna b.Illyr. Georgen St.Honigstein St.Andrä b. Uttik St. Sommereck Sonnegg in Krain Sonnegg-Brunndorf Sontschnig Sopnik.Jakob ob Höflein Sodji vrh Sodinja vas Uršna Sela Ig Ig-Studenec Sončnik Sapnik Sopoti Zorenci Sotla pri Mirni Sovinja peč Špaga Grafenlinden) Podgora pri Verdu Špital Ponikva pri Kočevju Srakovlje Zrasle 1. Margarethen St. Srednik Srednik b. Sapnig Soppoth Sorentz. Kanzian b. Katharina b. Srassle Srednek Srednigg. Zorenze Sottelbach Sovinapetsch Spaach (die.Barthelmä in Unterkrain St. Martin.Jacob in Unterkrain St.2 Srednjek Srednik Srednik Osrečje Srjuče Srobotnica Srobotje Srobotnik pri Velikih Laščah Srebotnica Sveti Florijan Florjanovo Stjurij Šentjurski hrib Šentjakob v Roţu Šentjošt pri Novem mestu Sveti Jošt nad Kranjem Škocjan pri Turjaku Škocijan Lom (Sv. Katharina b.Andrä ob Wildenlack St.

Boschiakou St.Neustädtel Staingenberg Stalldorf in Unterkrain Stälzern Stalzern b.Bischofslack St.Katharina b.Marein-Sap.Wippach St.Skrill St.Reka.Illyr.Eisnern St.Johannsbüchel Steinberg.Wolfsbüchel St. Schlebe St.Nikolai b.Martin b.Adelsberg St.Jobst ob Baumkirch St. Trška Gora Stadtberg b.d.Thomas b. Ţlebe pri Medvodah Šmihel pod Nanosom San Michele di Postumia Šmihel pri Ţuţemberku Sveti Miklavţ na Dolenjskem Katarija Sveti Miklavţ na Gorenjskem Sveti Miklavţ pri Postojni San Nicola Sveti Miklavţ pri Moravčah Sveti Oţbolt na Gorenjskem Šentoţbolt Šentpavel pri Ljubljani Šentpavel na Dolenjskem Svetega Petra Hrib Pivka San Pietro del Carso Stomaţ pri Skriljah San Tommaso di Scrilla Sveti Tomaţ na Gorenjskem Podnanos.Jobst b.Lorenz St.Laibach St.Nikolaus b. Stefanowitz Stegberg Stegnek Steigen.Paul in Unterkrain St.Kunigund in Krain St.Thomas in Oberkrain St.Leonhard b. Schwarullach Steinberg b.Karst St.Jobst in Unterkrain St.Peter i.Gurkfeld Stadtberg b. Staricheneberg Starkenberg a. Stan Steinbach Steinberg Steinberg Steinberg b.Wippach St. Šentvid pri Vipavi San Vito di Vipacco Šentvid pri Lukovici Šentvid pri Stični Trška gora Stadtberg) Trška Gora pri Krškem Trška Gora pri Novem mestu Loke na Dolenjskem Štale Štalcerji Stalcerji Stan Staneţiče Stankovo Štance laze Štance Starihov vrh Ostroţno Brdo Monforte del Timavo Statenberg Staje Stebljevek Stepanja vas Podšteberk Stegnjek Stegne Kamnik pod Krimom Kamen 2 Stan pri Mirni Kamni potok Kamni vrh Kamna Gora ? Kamna gora Kalce pri Krškem Kamno Brdo Gurk) Kalce pri Logatcu Villa Caccia di Longatico Kamna gora Vina gorica Zidani most (Stamprha) Moste pri Jesenicah Zapriče .Martin b.Gurkfeld Steinberg b.Margareth in Oberkrain. St.Weinbüchel Steinbrücken Steinbrücken in Oberkrain.Idrien St. Moste in Oberkrain Steinbüchel Šentjošt pri Ljubljani Šentjošt na Dolenjskem Šentjošt nad Horjulom Sveti Ivan San Giovanni d’Idria Goče Gozza Goričica pri Ihanu Sveti Lenart pri Ţeleznikih Sveti Lenart pri Ljubljani Sveti Lenart pri Cerkljah Lenart nad Lušo Šentlovrenc (ob Temenici) Sveti Lovrenc na Dolenjskem Sveti Lovrenc na Gorenjskem Boţakovo Šmarje na Dolenjskem Šmarje-Sap Pševo Šmarjeta na Dolenjskem Rjavče Eriacci Šmartno pri Litiji Polţevo Šmartno pri Cerkljah (Šmartin).Niklas in Unterkrain St.Leonhard b.Martin b. St.Zirklach St.Nikolaus in Krain St. Ostroschno Berdo Stattenberg Staydorf.Lorenz b. Naklo Stan b.Veit b.Veit in Oberkrain.Magdalenen. Pescheu St.Maria b.Königsberg St.Michael in Unterkrain St. Boschiakau.Oswald b.Lorenzen in Oberkrain St. (i.Nikolai in Oberkrain St.Johann b.Marein in Unterkrain St.Michael a.Zirklach St. Schloss Stein Stein.Moräutsch St.Marein-Sapp St.Margarethen in Unterkrain St.Martin b.Veit in Unterkrain Stadtb.Feistritz St. Steblevek Stefansdorf. Wied St.Leonhard b.Littai St. Skarutschna Staneschitz Stankau Stantschelase Stanze Starichaberg.Weichselberg St.Laibach St.Laibach St.Littai St.Paul b.Leonhard ob Luscha St. Kalze Steinberg.Zwischenwässern.Krimberg Stein.St.Peter i. Staidorf Stebleweg.Geb.Oswald b. Steigno Stein a. St.

Wart b. St.Valentin Strascha b. St. Streitberg Strobelhof in Oberkrain Strobelhof in Unterkrain. Stranje pri Novem mestu Streklje Štrekljevec Strjak Strit Dvor pri Polhovem Gradcu Bokalce Strahinj Kulpa) . Strachulle Strahberg Strahlschloß (i. Storien.C. Warth Strascha. Warth Strascha in Oberkrain. Wartenberg in Oberkrein Strascha in Unterkrain.d.Weißkirchen Streine Strekle. Möttnig Stermetz b. Strasche b. Stoschitz Strachoulle. Stermareber Sternissenhof Sterscheu Steschze. Kamnagoritz Steinbüchl in Oberkrain Steingrab Steinwald Steinwand in Unterkrain Stelnik Stenskedorf. Sturie. Stroblhof Strochein Kamna gorica Kamna Gorica Stajngrob Štebalija Podstene pri Kostelu Stelnik Zdenska vas Štefanja Gora Strgarijo Strgovec Strletje Strmca 1. Gabriel Straßdorf b. Rovische Strascha b. St.Gurkfeld Straschkihrib Straßberg Strassberg b. Valentin. Kamnagorza. Stöpitsch Stopno Stoppe Storau Storiach.Adelsberg Stermitz in Oberkrain Stermoreber. Winkel Straßendorf.Archsburg. Stest Steyer in Unterkrain Stirpnik Stockendorf Stockendorf i. Zesta Strauberg Streinberg.Heidenschaft Straßen.Gabru Stranska vas pri Grosupljinem Stranska vas pri Ţuţemberku Stranje pri B.Wolfsbüchel. Ropp Stermetz b.2 Strmec Strmec pri Zaplani Strmec pri Idriji Stermez Strmec Strmec Strmec Strmec na Gorenjskem Strmca pri Trebelnem (Velika in Mala Strmca) Strmco Strmica Strmica pri Postojni Stérmizza Strmica pri Škofji Loki Strmo rebro Pungrt Struţevo (Strţevo) Steţice Štajer Stirpnik Stehanja vas Planina Stojdraga Stolnik Stopiče Stopno Stope ? Štorovo Štorje pri Ajdovščini Storie di Aidussina Štorovje Lom pod Storţičem Dom pod Storţičem Štoroje Stoţice Strahovlje Štravberk Starološki grad Altenlack) Stranje pri Skočjanu Štrlek Straţa Straţa sveta Valentina Straţa pri Lukovici Straţa pri Moravčah Straţa pri Raki Straţo Straţa pri Krškem Straški hrib Straţberk Strašperk Cesta pri Ajdovščini Strada Cesta pri Kočevju Cesta na Gorenjskem Štravberk pri Novem mestu Stranski vrh Stranje pri Vel. Stermza Stermitz Stermitz Stermitz b. Gottschee Stojdraga Stolnik. Stara Loka Strain Stralegg Strascha b. Storian Storovje Storschitz Storschitzhütte Storunigg Stoschze. Warthof b.Dole Strasche b. Stuhlenegg Stopitsch. Strekel Streklowitz Striagg. Striak Strit. Sdenskawas Stephansberg in Oberkrain Stergariu Stergouz Sterlete Stermetz Stermetz Stermetz Stermetz Stermetz b. St. Rupert Stermetz in Oberkrain Stermetz. Stranskiwerch Streindorf Streindorf Streindorf Streindorf b. Gerlachstein.Steinbüchel.

Suschak Susche b. Kolpa Sušica Schutt) Suša pri Lukovici Svrţevo Svetinje Svetinja Svetje pri Medvodah Svibnik Svinje Zvale Svrţaki Zvirkov vrh Svit Zbure Tacen Hrib pri Hinjah Zajele Saiele Jelovica Tanča gora Tanči Vrh Taterno Tatre Tatre Tatinec Golobinjek Oberforst) Golobinjek pri Mirni Peči Golobinjek Golobinjek Tabor Podtabor Tavţlje Tehovec Telče Telčice Temnik Tenetiše pri Litiji Tenetiše pri Kranju (Spodnje.Laibach Tauberg. i. In der Stigler Tanzberg Tanzbüchel Tatern Tatre Tattintz Taubenb. Naklas Tauschel. Tachautz Teltsche Teltschitz Temnik b. Allerheiligen Svetinie. durch die Šutna Susse Sverschevo Svetinie.Kertina Studenze Studorf Studorf b. Scharfenberg Taubenbrunn b. (bei Gorenji Podboršt Taubenberg in Unterkrain Taubenberg. Techoutz. Zauchen Suchen. Schurgen Suscha Suschagg. Studenu Studenfeld Studenim Studentschitz Studenz Studenz Studenz b. Tabor b.Goreinawaß Sturm Stutschnik Subratsche.Struckeldorf Strugg Strusche Strusnitz. Zgornje Tenetiše) Trebija Trbinec Trdnjava . Terdnawa Štrukljeva vas Struga Strušče Struţnica Studeno na Blokah Studeno pri Postojni Studeno Studeno na Gorenjskem Studenčice pri Lescah Studence Studenec pri Stični Studenec Studenec pri Krtini Studence pri Svibni Studor pri Oslici Studor pri Gorenji vasi Šturm Stučnik Subrače Suhadole pri Slavini Draga pri Borovci Dragarji Suha pri Škofji Loki Sušje pri Koprivnici Ograja Suhor pri Kostelu Suhor pri Prečni Suhor pri Novem mestu Suhor pri Dolenjskih Toplicah Suhorje Succòria Zavino Svino Župečja vas Ţurge Suša pri Gorenji vasi Sušak Sussa Sušje Sušje Sušica Töplitz) Sušica Kreuzdf. Trebia Terbinz. Kriţevska vas Suschitza (Fl. d.Gottschee Suchen in Oberkrain. Terbinetz Terdnau. Borje Suschie. Weinitz Suchen b.Tauschle Tehowetz. Schweindorf Swalle Swersake Swirkenberg. Jelouza. Subratschach Suchadolle Suchen b. Lichtenberg Svetje. Nesselthal Tauber b. Lichtenegg Svibnig Svine.Neustädtel Suhor b. Suschle Suschitz (Fl. Svirkaberg Swith Swur Taatzen. Tazen Tabor in Unterkrain Tannendorf in Oberkrain Tannenwald. Techouz. Sterscheu Tenetisch Tenetische Terbia..Töplitz Suhorje Suino Supetschendorf Sürgern. Neul Studenz b. durch Dolenjske Toplice Suschitz (mündet i. Golobinek b.. Struschnitsch Studenau. Darroch Suchenreuther Suchor in Unterkrain Suhor Suhor b.

M. Tratta b. Tomischel in Krain Toplitz Töplitz Töplitz b. Chudigons Teufelsgarten Thal b. Turskzell Tositz Toutschane Tralch Traschounig . Thomaschine Tomeine. St. Sankt Helena Theinitz Themnitz in Unterkrain.d.Tomigne Tomišelj Toplice Toplice na Cerknem Toplice Dolenjske Toplice Topličice Topolje Topole Topolje na Gorenjskem Topol na Blokah Topolovec Topol pri Sveti Vidu Topolc Topolza Torka Torovo Torovo Toško Čelo Toscocello Tosec Tolčane Tralh Draţevnik Trata na Ljubljano Trata Trata pri Velesovem castello di Torrenova . Topoltz Torka. Ternoutsche Terptzen.Ternau in Oberkrain Terne Terne Ternouza Ternowetz in Unterkrain Ternowitz in Oberkrain. Topolouz Toppol Toppolz. Unterkrain Thal.2 Trnovica Trnovec pri Metliki Trnovče Trpčane Terciano Trščina Trţišče Tršljavec Trzin Trzen Trţič na Dolenjskem Trstenik na Gorenjskem Trstenik pri Mirni Trstenik Hudo Brezje Hudo pri Dolenj vasi Hudi konec Temna Luza Conca Calda Dol pri Črnomlju Dol Zgaga Dolsko Tunjice Temenica Ţelodnik Tomaţja vas Tomačevo Vratno Dole pri Škofljici Turn na Dolenjskem Grad Turn Straţa pri Cerknem Straza Turn na Gorenjskem Turn pod Novim Gradom.Tschernembel Thal i. Sagor Töplitz in Unterkrain Töplitzel Topolach Topole Topole Topoll Topolovetz. Trata. Themenitz Theresienfeld in Krain. Terschitsch Terstenig Terstenig Terstenig b. Wart. Turn pod Novim gradom Turnše Tihaboj Trnovec pri Kočevju Vrbovec pri Kočevju Globodol Globočji dol Tirna Tišenpolj Tisje Tičje Brdo Tičnico Tlaka Tlake na Gorenjskem Tlačnica Todraţ Tomaţini Tomassini Tominje Tomigna. Taustutschell. Traschavnik Trata Trata i. Teufelsdorf Teufelsdorf. Titschiberdo Titschenza Tlaka Tlake Tlatschnitz Todrasch Tomaschin. Hudikonz. Dulle in Krain Thurn Thurn am Hart (Ort) Thurn b. Rupert Teufelsbirken. Gogen. Schelodnigg Thomasdorf in Unterkrain Thomasdorf. Tominian Tomischl in Oberkrain. W. Dolschko. Sgaga Thalberg in Oberkrain. Strascha Thurn Gallenstein Thurn unter Neuburg Thurnsee Tichoboj. Techaboi Tiefenreuther Tiefenthal in Unterkrain Tiefenthal. Toschkozelle. Globodul Tiefenthal. Treptschane. Torchberg Torou Toschkotschello.Kirchheim. Thomatschewo. Hudobresie. Matschau Thörl in Unterkrain Thull in Krain. Globotschidul Tirna Tischenpoll Tissie Titschenwerd. Terptschane Terschina Terschische Terschlauz Tersein Tersen Tersitsch.Michelstätten Trnjava Trnje na Dolenjskem Trnje na Gorenjskem 1.

Tschepna Tschepplach Tschepplach b.Tratta b. Tschettesch Tschetschendorf Tschettesch Tschewitz Tschimerno Tschistibreg Tscholnische Tschoschenka Tschretesch Tschubranka (mündet i. Werchegg Trebesch in Krain Trebeschengraben. Skrounigg Traunig Trauniverch Trebanskiwerch. Natratem Tratte Tratto b. Trebeschnograben Treffeln Tremnitz in Oberkrain. Osilnica Tschudenberg Tschudensell Tschummer Tuigerm Tulstiverch b. Tscheschenze b. Rowanpass Tschetsche. Trebelno Trebelnick Trebentsch Trebesbach. Kolpa Gore nad Idrijo Gora Čudno selo Čumer Tuji Grm Tolsti vrh pri Slivni Tupaliče Turkova Draga Turriaco . Billichberg Tschepplach b. Tuppolz Türkensuche. Kum Tschatschjamlaka Tschatteschberg Tschebine Tschedno. Trebenwerch Tributsch Triebsdorf in Unterkrain Trillegg Trobelno Tröppe Troschein Troyn Tschabratsche Tschadresch Tschagosche Tschagosche-Widem Tschatesch Tschatesch b.d. Gramez. St. Kanderschhof Tratta b. Kerschdorf Tscheschneve Tscheschnitze. Gramsdorf Tscheleuz. d. Terboje Trebesch b. Tschelevetz Tschelje. Sliphes Tupalitsch. Zille Tschemsche Tschemschenig Tschemscheniggerberg Tschep Tscheplach. Ulrichsdorf Treppenberg.Veit. Pogelschitz Tratta. Triebenberg. Trebeinberg Trebeln.Stopitsch Tscherna Tschernetz Tschernigost Tschernilog.Laibach Tschetenarowan. Tscherniloch Tschernitschach Tscherniutz Tscheschenze b. Tschepanu. Tschöplach Tschepleß Tschepnau. Kremnitz in Krain. Lukowitz Tschermoschnitz Tschermoschnitz b. Unterfliegendorf. Oberfliegendorf Trata Trata (Za Trato) Trata pri Škofji Loki Trate pri Ţibršah Trato Travnik pri Cerknem Traunicco Travni vrh Trebanjski vrh Trebelno pri Palovicah Trebelnik Trebenče Trebence Trboje Trebeţ Trebeţ na Dolenjskem Trebeţni graben Trebelno Kremenica Trebnji vrh Tribuče Trebča vas Trilek Trille Trobelno pri Selah Tepe Troščine Trojane Čabrače Čadraţe Čagošče Čagošče Videm Čateţ pri Veliki Loki Čateţ Čučja Mlaka Čateška Gora Čebine Čedem (Gramci) Čelevec Čelje Ceglie Čemše Čemšenik Cemšeniška brda Čep Čeplje pri Kočevju Čeplez Ceples Čepno Ceppeno Čeplje na Gorenjskem Čeplje Čeplje Črmošnjice Črmošnjice pri Stopičah Črna Črnec Črni Gozd Črni log Črniče Cernizza Goriziana Črnivec Češnjice (Velike in Male Češnjice) Češnjevje Češnjica na Dolenjskem Četena Ravan Četeţ pri Turjaku Češča vas Četeţ pri Strugah Čevica Čimerno Čisti Breg Čolnišče Čošenka Čreteţ pri Krškem Čabranka Ossiunitz i.

Illyr. Unterkarteleu Unterhottitsch. Untervellach Unterfernig Unterfestnitz. Unter Fesnitz Unterforst in Unterkrain Unterfreihof Untergamling Untergehag Untergolu. Udendorf Ugosch. Jaxitz Unteraltendorf in Unterkrain Unterbärenthal Unterberg Unterberg Unterberg Unterberg b. Tabor Wippach) Dolenje Vrhpolje Dolenje Polje Spodnje Duplice Spodnja Bela Spodnji Brnik Spodnja Besnica Dolenji Podboršt pri Mirni Peči Dolenje Vrhovo Spodnje Gameljne Podhosta Dolenje Golo Dolenja Gomila Spodnje Gorje Dolenje Grčevje Dolenje Gradišče pri Dolenjskih Toplicah Podgunte Dolenji vrh pri Novem mestu Spodnje Fuţine Dolnji Ajdovec Dolenje Karteljevo Spodnji Hotič Spodnje Danje Dolenje Impolje Dolenje Otave Spodnja Jablanica Spodnje Jarše Spodnja Javoršica Spodnje Jelenje Dolenje Jesenice Sable Grande . Thurnisch Turnlack Tuschental Tutschna Überfuhr Überfuhr in Steiermark Uckenberg Udmath Udnowass. Michael in der Wochein Ukrog Ukrog b. Haidowitz Unterhopfenbach.Neustädtel Unterberg b. Doleinawas.Peter Unterberg. Doleinawaß in Krain Unterdulle Unterduplach Unteredlingen.Turnegg!. Unter Daine Unterimpelhof Unterittau. Konec) Okrig Okrog Šenturška Gora Dolenje Podpoljane Jakšiči Dolenja Stara vas Dolenje Medvedje selo Dolenji vrh pri Stopičah Podgora pri Lozu Podgora pri Prečni Podgora pri Novem mestu Zagorje pri Pivki Sagòria Dolenji vrh Podgora pri Ilirski Bistrici Podgora Dolenja Brezovica na Gorenjskem Dolenja vas (Podbrezje) Spodnja Hrušica Blaţevice Spodnja Blaţevica Dolenja Brezovica na Dolenjskem Dolenja Brezovica Spodnje Brezovo Dolenja Bukova gora Dolenja Nemška vas Dolenja Dobrava Spodnja Dobrava Spodnja Dobrava pri Moravčah Dolenje Dole Dolenja Vas pri Šmarjeti Dolenja vas Dolenja vas pri Ţeleznikih Spodnje Dole Spodnje Duplje Spodnje Koseze Spodnji grad. Augosch Ukanz. Untergollau Untergomila Untergöriach Untergörtschberg.St.Moräutsch Unterdollech. Untergruska Unterblaschowitz Unterblaschowitz Unterbresawitz Unterbresowitz Unterbressau.St. Unterduplitz Unterfellach. Unterottawe Unterjablanitz Unterjarsche Unterjaworschitz Unterjeline.Barthelmä Unterfeld b. Unterwerch Unterbergen b. Unterdulle Unterdorf Unterdorf b. Straschische Turnisch.Feistritz Unterbernstein in Oberkrain. Unterhottisch Unterhuben in Oberkrain. Unterkossess Unteres Schloß. Woinsdorf Unterdorf. Untergertschberg Untergradische Unterguntersdorf. St. Unterhirschdorf Unterjessenitz Straţišče Turnišče Loško Tušev dol Tučna Brod pri Dvoru Brod v Podbočju Ukenberg Vodmat Udnjo vas v Gošči Ukanca (Ukanec.Töplitz Unterfeldsberg. Wartenberg. Unterbresow Unterbuchberg Unterdeutschdorf Unterdobrawa Unterdobrawa Unterdobrawa b. Vipava Unterfeld b. Tabor (i. Unterbresowitz Unterbirkendorf Unterbirnbaum. Podgunde Untergupf Unterhammer Unterhaydenschaft. Moräutsch Ulrichsberg in Oberkrain Unter Podpollane Unteralben.

Unterschuschitz Unterschwerenbach Unterschwerenbach Unterseeland Unterselze Untersemenhof Untersenitza. Untersnitz Unterskopitz Untersteinberg Untersteinberg in Unterkrain. Katzendorf Untermeschachel Untermladetitsch. Unterlaag. Untersteindorf Untersteindorf Untersteinwand Untersternissenhof Unterstreine Dolenje Kališče Spodnja Kokra Spodnji Kašelj Dolenja Košana Cossana Inferiore Spodnja Kanomlja Canonla Bassa Podkočna Dolnji Kriţ Dolenje Kronovo Spodnje Loke Podloţ Spodnji Log pri Kočevju Spodnje Laknice Dolenja Lakonica Dolenje Lakovnice Spodnji Lazi Laze pri Novem mestu Spodnja Lipnica Dolnja Lokvica Spodnja Luša Dolenje Maharovec Dolenji Maharovec Podmeţaklja Spodnje Mladetiče Spodnje Blato Dolnje Mraševo Dolenje Mraševo Dolenje Mokro Polje Dolenje Orle Spodnji Otok Dolenja Paka Spodnje Paloviče Spodnji Petelinjek Spodnje Pijavško Spodnje Pirniče Dolenja Pirošica Spodnji Pokštajn Dolenji Podboršt Dolenje Poljane Dolenje Ponikve Dolenji Potok Dolenje Prapreče Spodnje Prapreče Spodnji Prekar Dolenja Prekopa Dolnja Prekopa Dolenji Radenci Dolnje Ravne Spodnja Ribnica Dolenje Retje Dolnje Retje Spodnje Zabukovje Dolenja Ţaga Dolnja Ţaga Spodnji Log pri Litiji Dolenji Novaki Novacchi Inferiore Dolenji Boštanj Pod Svibnom Škrilj Spodnja Šiška Spodnja Slivnica Dolenji Podšumberk Dolenja Lepa vas Dolenje Sušice Dolenja Teţka voda Dolnja Teţka Voda Spodnje Jezersko Dolenje Selce pri Novem mestu Dolnji Zemon Zemon di Sotto Spodnja Senica Dolenje Skopice Dolenje Kamenje Dolenje Kamenje pri Novem mestu Dolenje Kamence Podstene pri Kočevju Dolnje Dobravice Spodnje Stranje Torre di Vipacco ? Vipacco . Unterschaga Untersaga. Podlaas Unterlag. Unterskrill Unterschischka. Unterribnitz. Unterkoschana Unterkatel Unterkotschna Unterkreuz in Unterkrain Unterkronau Unterlaak in Oberkrain Unterlaas. Pottlosch. Adlersdorf Unterotok Unterpack Unterpalowitsch Unterpettelnich Unterpiauschko Unterpirnitsch Unterpiroschitz Unterpockstein Unterpodborst Unterpölland Unterponikwe Unterpotok.Kirchheim Untersauenstein Unter-Scharfenberg Unterschgrill.Unterkallische Unterkanker Unterkaschel Unterkassanthal. Unterziska Unterschleinitz Unterschönberg Unterschöndorf Unterschützen. Unterradenze Unterraune Unterreifnitz. Unterribenza Unterrethie Unterrethje Untersabukuje Untersaga. Unterlack Unterlaknitz Unterlaknitz Unterlakonitz Unterlase Unterlase in Unterkrain Unterleibnitz Unterlokwitz Unterluscha Untermacharouz Untermaharouz. Unterschaga Untersanktmarten Untersanktthomas b. Unterschaag. Unterschaag. Unterpottok Unterprapretsche Unterprawatsch Unterpreker Unterprekopa Unterprekope Unterradenz. Untermladatitsch Untermoos in Oberkrain Untermraschen Untermrascheu Unternassenfeld Unterorle. Pottelosch.

Werderb Verdräng Verdränger Berg (Ort) Verdreng Verlog-Anteil in Oberkrain Verlogg b. Grad Poljane pri Stični Benečija Benete Vrbače Vrbinska vas Vrbovec Vrbovce 1. Duorische Valet Vanek.Domschale Vier b. Wannegg Vedrina Vejerje. Verbouz Verch Verch b. Unterbresnig Unterwuschinz Unterzarz Uranek Uranke Uscheuck. Untertschatschitsch Untertuffstein Unterveitingen Unterveterne Unterwald Unterwald b.Georgen Verchatsch Verchnig. Pollan in Unterkrain Venedig Venet.Möttling Untertappelwerch. Neul Vier b.Zwischenwässern Vier in Unterkrain Dolenji Suhadol Dolnji Suhor Topli vrh pri Črmošnicah Podturn pri Dolenjskih Toplicah Podturn pri Trebelnem Dolenji Globodol Spodnji Čačič Spodnji Tuštanj Spodnje Bitnje Spodnje Veterno Zagozdac Podgozd na Dolenjskem Jugorje pri Metliki Dolenja Straţa Dolenja Topla reber Dolnji Vrh Dolenje Gradišče pri Šentjerneju Mokri Potok Spodnja Bilpa Dolnji Kot Dolnja Bitnja Bittigne di Sotto Spodnji Vrsnik Versenico di Sotto Dolenji Bušinec Spodnja Sorica Vranjek Vranke Viševek Uševk (Olševek) Viševca Ušte Ušte Zide (V Zideh) Uzmani Volčje njive Učakovci Dvorišče Valeti Vanjek Vedrina Vejerje Vrba pri Lukovici Bled.2 Vrh pri Ţelimlju Vrh pri Borovki Vrh Vrhač Vrhnika pri Lozu Vrhovlje Vrhovci Ferderb Verderb Podlesje Verderbška Gora Ferdreng (Verdreng) Brlog-del na Gorenjskem Brlog Frluga Vrša Vrtače pri Ţuţemberku Vrtače pri Slivni Vrtača Veţnica Videm Vidine Vidoši Vir Vir pri Domţalah Verje Vir pri Stični . Seifenberg Vertatsch b. Borovak Verch b. Birnawass Vidine Vidosch Vier b.Seisenberg Unterwald in Windischmark. Wolfsfeld Utschkofzen. Werchnik Verchoulle Verchovetz. Untergradische Unterwetzenbach Unterwildbach Unterwinkel in Unterkrain Unterwitting Unterwresnig. Unterstrascha Unterwarmberg Unterwerch Unterwernegg. Hallerstein Uscheuk Uschewitz. Uscheuza Uschte Uschte b. St. Sliphes Vertetsch b. Werbendorf Verbovetz Verbovetz. Semitsch Veschenza. Felbern in Krain Veldes Veldes in Unterkrain. Jugorje b. Weiersberg Velben in Oberkrain. St. Heiligenkreuz Verlug Verscha Vertatsch b.Georgen Usidich Ußmann Utscheniwe. Benete Verbatsch Verbindorf.Untersuchadoll Untersuchor b. Untertappelberg Unterthurn Unterthurn Untertiefenthal Untertschatsch. Weschnitz Videm b.Möttling Unterwardenegg. Utschakouze Valentinshof. Verchovatz Verderb Verderb.

Bognetschdorf Vinski vrh Weinberg b. Wisoko Visoko pri Poljanah Vormarkt Predtrg Vornschloß in Unterkrain Gradac pri Metliki Vosounik Vozovnik Vukobrath Vukobrati Vuxitsch Vukšiči Waatsch Vače Wachstetten.Vigaun. Gratz Gradec pri Pivki Walderstein Slivije Wald-Gereuth Gozd Rute Waldhof. Wissotsche Visoče Voda b. Kriţu Weinberg b.St.St. Lilienberg Vodice Vodlan Vodlan Vogelsberg Zadnji vogel Vogtberg. Rupert.Gottschee Topla Reber Wartenberg b. Bodoulach.C. auch Wald Matujegg. Weinberg b. Weißkirchen Vinji vrh pri B. Boltin.Georgen Voda Vodalle. Krainberg ozd Martuljek G Waldenberg.Neustädtel Vinji Vrh pri Novem mestu Weinberg i. Watschna Bačne Wauchenberg. Wassenau Vaseno Wasze. Walchenberg Vauknov grič Wazenberg b. Poltin Boltija 1. Boštetje Wachtenberg in Oberkrain Vahtenberk Waditsch. Walde. Weinegg Pristava pri Višnji Gori Weinhof Sela pri Druţski vasi Laibach) Berdo di Elsane Grazza Slivie Vecarsce . Wallenberg Pusti grad Wälschberg in Oberkrain. Straschenverch Straţni vrh Warthenberg in Krain Zalog pri Moravčah Wasseno.Peter.Billichgratz Briše pri Polhovem Gradcu Wartenberg. Wallenberg Waldenberk Waldenburg b. Graz b. Ljubljana Podroţnik Virje Virje Vischeunik Viševnik Vischneuz Višnjevec Visotche. Postetje. Arch Vinji vrh Weinberg b.Unterkrain Vinji vrh Weinbichel Vina gorica Weindorf in Unterkrain Vinja vas Weineck Kravjek Weineck. Waixel. Wicher Viher Weichselbach in Unterkrain. Lase Gradiške Laze Weikersdorf Goriča vas Weinau. Wisockheim. Velben Vrba pri Jesenicah Weidergahl Viderga Weigelsbach Ustje na Gorenjskem Weigelstein. Wodoulle Bodovlje 1.2 Vordersdorf in Oberkrain. Wodalle Vodale (Spodnje) Voditz b. Winu Vino Weinberg Vinji Vrh pri Sv.2 Walitschendorf Valična vas Wallenburg. Weichsel Višnje na Dolenjskem Weichselberg in Unterkrain Višnja Gora Weichselburg Zalog pri Novem mestu Weidenegg in Oberkrain. Verben. St. Littai Vinji Vrh pri Litiji Weinberg b. Waschze Vašca Watschnach. Wigaun Begunje pri Cirknici Villa Rosenbichl. Ullaka Ulaka na Gorenjskem Wälschendorf Vlaščansko selo Waltendorf in Unterkrain Valta vas (Vavta vas) Wardenegg Straţa pri Novem mestu Warmberg Topli Vrh Warmberg b. Strascha Straţa Wecharsche Veharše Wechselhof Novi dvor Weichersberg.Peter.St. Vaditsch Vadiče Wagensberg Bogenšperk Waisach in Oberkrain Visoko pri Kranju Waitsch Vič Walburga Valburga Wald in Oberkrain. Großberdo Veliko Brdo Volenak Volenjak Vollaka Volaka Vollounig Volovnik Vondeul. Strassenberg. Podroţnik (i.

Reifnitz Werch b. Beutsch Wendiach.St. Grische Werch b. Beltsch-Werch. Werthl Weretzendorf Werigandstein Werlog Wernegg Werschlin Werstoutz Wertatscha. Lichtenberg Werchau. Verdach Werdun b.Neustädtel Werth b.Neustädtel.Peter b.St.Weinitz Weinitz b. Werblene Werbie b.Illyr. (bei Onek Weltsberg. Heiligenkreuz Werth b. Werchau b. St. Jesenice Weissenhof. Weißenbach Weisseneck. Pekalo Weißenfelser Schloß (i. Grossberg b. Belza Weißbach in Unterkrain. Savenstein Werch b.Margarethen Weinstegen i. Treffeln Werch.Thalberg Weinthal in Unterkrain Weinzierl Weißbach in Oberkrain. St.Stopitsch Werdyl.Thalberg Werch bei Dolsch Werch bei Luben Werch bei Subratsche Werch i. St.Barthelmä Wervi. Nabervi Vinice Vinica pri Šmarjeti Šmarje na Vipavskem Santa Maria Vinje pri Moravčah Vinje pri Dolskem Vinje Vincarje Belica na Gorenjskem Belica na Dolenjskem Pekalo Kosova graščina Aßling) Vrbičje Boštanj pri Grosupljem Beli Kamen Bela Voda Gumnišče Bela Cerkev na Dolenjskem Tabor nad Kneţakom Tabor di Sémbie Velika Dolina Belšinja vas Velika ravan Velika ravan Veliki vrh Belo pri Topolu Somova gora Hohenegg) Belči vrh Vevče Bendije pod Brusnicami Veniše Vrbovo Verbovo Vrbljene Vrbje Vrbica Verbizza Vrbje pri Krškem Vrbnje Vrh pri Sv.Powersche Werch b.Sommeregg Werdun b. Rupert Werbitz Werble. Bendia Wenische Werbau b. Nikolaiberg Werbnach Werch Werch b. Savenstein Wellim Welsb. Weissenstein.Feistritz. Werchovo Werche in Oberkrain Werche in Unterkrain Werchegg. Weltschberg Weltsche. Werbitsche Weißenstein in Oberkrain Weißenstein in Unterkrain Weissenwasser Weißkirchen in Oberkrain Weißkirchen in Unterkrain Weitenberg ob Grafenbrunn Weitenthal Welischendorf Welkaraun Welkaraun b. Scharfenberg Werchouje Werchovendorf Werchow Werchulle Werdenberg in Oberkrain.Schelimle Werch b. Trojici Vrh Cerkljanski Vrh Passo di Circhina Vrh Vrh Vrh Vrh Vrh pri Velikih Laščah Vrh pri Površju Vrh nad Ţelimljami Vrh pri Dolskem Vrh pri Dolţu Vrh pri Ljubnem Vrh pri Subračah Vrh pri Ljubnu Vrh Svetih Treh Kraljev Verco dell’Alta Carniola Vrh pri Trebelnem Vrh pri Rakeku Vrhovo pri Trebnjah Vrhe Vrhe pri Dolţu Vrhek Vrhovo Vrhovje Vrhovska vas Vrhovo pri Veliki Loki Vrhulje Verd Verdun pri Uršnih Selih Verdun pri Stopičah Otok pri Rakeku Bereca vas Jamrovec Brlog Vernek Bršljin Brstovec Vrtača pri Krškem Otočec. Wird. Berg b.Wippachtal Weinthal b. Beautsch. Rupert Werch b. Werbowo Werbersbach. Schwarullach Werch b.Großlaust Werch b.Moräutsch Weinthal b. Verchek Werchou. Kirchheim Werch b.Kärnten Werch in Oberkrain Werch. Sveti Peter pri Novem mestu Drama Brvi . Jablanitz Welkiverch.

St.. Roßbüchel Osredek Wobousche Vobovše Wocheiner Vellach Bohinjska Bela Wodeschitz Bodešče Woditz b. an d. Wesgowitz Bezgovica na Dolenjskem Weßnitz Besnica pri Ljubljani Westert Vešter Wesze Vesca Wetternberg. Wissoku Visoko pri Igu Wissiacherthal Bizjakova dolina Wissokikal Visoki Kal Witousche. Widmannsdorf Videm pri Dolu Widerzug Vimolj pri Predgradu Widoschitz Vidošiči Widoslau.) Castel Garzarolli Kleinschabla) Vipacco Vittosce Bittigne Vodizze . Kotti Koti pri Svibni Winomer Vinomer Wintersberg Vintarji Wintersberg in Unterkrain. Stein Vodice Woditze Vodice pri Ajdovščini Woditze i. durch Male Ţablje Vipava Wippach a.d.Gutenfeld.Nanos Vipava Wirlach. Witterz.Lustthal. Rakitnitz Kot pri Rakitnici Winkel b. Rakitnitz Rakitnica Wikertsche.Werze in Krain Brvace Wesselegore Vesele gore Wesselkach. Woditz Vodice v Dobrepolju Wodmolnigg. Moräutsch Vodice Woditz b. Weichardsberg Vikrče Wildbach Divji potok Wildbach (durch Črmošnjice Črmošnjičica Wildenegg Perovc Willach Bile Willingrain Breg pri Ribnici Wilpen auch Wildbach Bilpa Wimol Vimolj pri Kostelu Wincharje.St. Grenze z. Widern. Sankt Paul. W. Josef i. Kroatien) Čičarija Winkel Kot pri Novem mestu Winkel b. Liberga Bič Witschendorf in Unterkrain Biška vas Witting. Witolsdsdorf Vitovšče Witsch b. NO-Istriens. Doslowitsch Dosloviče (Doslovče) Wieden in Unterkrain Videm pri Kočevju Wiesendorf in Oberkrain. Sankt Peter und Paul Vintarjevec Wippach (Fl. Podmolnik Podmolnik Woinsdorf Vojna vas Tschermoschnitz b. Obergurk Videm pri Krki Widem b. St.M.Themnitz Videm pri Temenici Widem b. Lambert Vodice Woditz b. Rakitna Rakitna Wiesendorf. Feichting Bitnje Wittingdorf.. Wincherstein Vinharje Windgarten Vrsče Windisch-Älse Davča (Leskovška Davča) Windischdorf in Unterkrain Slovenska vas pri Kočevju Windischer Sichelberg.Gurkfeld. Wogle Voglje na Gorenjskem Winklern. Windisches Uskokengeb. Wetterniwerch Vetrni vrh Widem b. Wesseuka Veselka Wesskowitz in Unterkrain. Widen in Krain Videm pri Krškem Widem b. Werloch Virlog Wischelnitz Višelnica Wischgarje Viţgarje Wischigerm Višnji Grm Wischmarje Viţmarje Wischze.Wolfsbüchel Videm pri Lukovici Widem in Unterkrain. Reifnitz Kot pri Ribnici Winkel b.Großsillwitz Kot pri Veliki Slevici Winkel id. Gorjanci Windischer Tschitschenboden (Geb. Bitnawess Bitnja vas Witzenstein b. i.Bischofslack Binkelj Winkel b. Widem b. Windischmark. Veitsberg Videm v Dobrepolju Widern. Kot Winkel in Oberkrain Kot pri Igu Winklern in Oberkrain. Vistie Bišče Wisgarn Bezgarji Wisowik Bizovik Wissaitz Visejec Wissak. Widen.

Bukowitz b. Zerouschegg Cerovšek Zeroutz b. Pertoutsch Prtovč Wollach Voljaka Wollautschach Volavče Wopoule Vopovlje Woppolach. Kreiner Zauchen.Woiska ob Idrien. Savenstein Volčja Jama Wolfsgruben b. Woutschach Volča Wolfsbüchel in Oberkrain. Lukowitz Lukovica pri Domţalah Wolfsdorf Vukovci Wolfsdorf in Unterkrain Volčkova vas Wolfsgruben Volčji svet Wolfsgruben b. Wiher. Drachenhof Cerina Zerkwische Cerkvišče Zerou. Sucha in Oberkrain. Tschepule Čepulje Zauchen. Oblagoritz Obla Gorica Wolkensberg.Neuberg Pusti Cerovec Voschia. Vopolje pri Cerkljah Worg. Voische Volzana di San Pietro Vertoce Versenico Buie ? .St. Woutsche Volče pri Pivki Wolfsberg in Oberkrain. Bertouz. Freihof Cerov Log Zerouschek.Reka. Trontelstein Cerovo Zerouloch.2 Zegounza Cegelnica Zeline Celine Zellach Selo pre Bledu Zellach Selo pri Ribnu Zellay Celaje Zelline in Krain Celine Zenta in Krain Centa Zerina. Woepulach.d. Wichre Vihre 1. Ulrichstein. Wudigamsdorf Budganja vas Wuje Buje Wukouza Bukovica pri Selcah Wukowitz. Wösail. Wirtschendorf Birčna vas Wurz Koren na Staro Vrhniko Wurz in Oberkrain Koreno pri Lukovici Wurzbach Grm Breg Wurzen in Oberkrain Podkoren Wuschinsdorf Bušinja vas Zaier b. Wrodel Brode na Gorenjskem Wröst. Zerovetz Cerovica Zerouz b. Voische Vojsko nad Idrijo Woisku. Galletstein Brest Wudendorf Budna vas Wudigansdorf. Ouschische Vovše (Ovsiše) Woutschach Volče na Gorenjskem Wranowitsch. Treffeln Cerovec pri Trebelnem Zerouz a. Seisenberg Volčje jame Wolfsgruben b. Kandersche Briše Wrodech. pri Predosljah Suha Zaverk Zavrh pri Grosupljem Zegelnik Cegelniki Zegelnitz Cegelnico 1. Wasse Vaše Wossayl. Folzach.Littai Volčja Jama pri Litiji Wolfsthal Volčji dol Wolfsturn Belo Wolkenberg. Wolfsbichel Volčji potok Wolfsberg b.2 Worst Boršt pri Prečni Wortoutz Vrtovče Wosche. Gereuth Sovra pri Rovtah Zamberg in Unterkrain Pristava pri Šentjerneju Zäppelsdorf. Uranowitsch Vranoviči Wrege in Krain Brege Wresnik Vršnik pri Idriji Wresnitza Breznica pod Lubnikom Wressiach Brezje pri Cirknici Wreßje in Heiligenkreuz Brezje v Podbočju Wretzen Brezje pri Črmošnjicah Wrische b. Görbing. Wosail Bosljiva Loka Wotitz in Unterkrain Vodice pri Gabrovki Wousche.Peter. Wollich Vojsko na Gorenjskem Wojnthal Vojni dol Wolaule Volavlje Wolfsbach Volčje Wolfsbach.Großlupp Bukovica pri Grosuplju Wultschak Učak Würgal Jordankal Würschendorf in Unterkrain.

M. Gurk. Gurk Cerklje ob Krki Zirklach in Oberkrain Cerklje na Gorenjskem Zirklanska Cerkljanska Zirkusche Cirkuše Zemon di Sotto Zirnig Cirnik Zirtschitsch Čirčiče Castelzemono Zirtschitsch. Stroitsch Strojiči Zum Kreuz. Marz Matschnitz.d. Zirtsche Čirče Zobelsberg Čušperk Zoklavitz. Gmajnz. Sroitsch. Gabru Zesta Cesta v Dobrepolju Zesta b. Pristava na Krškem polju Omotta Omota Perlipe Lipa na Dolenjskem Pöllandel. Wazenberg Cvikla Zwischenwasser in Oberkrain Medvodje Zwischenwässern in Oberkrain Medvode Zwischenwässern-Kollenburg Medvode-Preska Zwischlern Cvišlerji Chmellen Hmelno Deschne Dešen Heilige Alpe Sveta Planina Kotschevje i. Zirkle a. Pristawa a. Waltenskirch. Nikolai b. Maschnitz. N) Ziegelhütten Cegelnica pri Prečni Ziegelstatt Cegelnica pri Dvoru Ziegenfels Kozji hrbet Zikawa Cikava Zikawa in Oberkrain Cikava na Gorenjskem Zikawa. Kermel Cerovec Zeroviloch. Zwibel Cvibelj Zwickel b.d. Treffen Repče Russbach. O u. Waldensberg. Valtenskork Waltarskiwerch Valtarski vrh Wartenberg unter Heilige Dreifaltigkeit Straţni vrh pod Sveto Trojico Wildenegg. Zickau Cikava pri Trebelnem Zillen Ţelin Zelin Zillenbach Cilpoh Zinken Frata Zinkenbrunn Cink Zirje Cirje 1. Kranj Sorško polje Krainburg i.Sairach Sovra Zeyer b. Zoklaviza Coklovca Zoll ob Heidenschaft Col Zolla Zollnern Colnarji Zraitsch. Rußbach Blatnik pri Črmošnjicah Schabnitz. Zuschnawess Cuţnja vas Zwetesch Cveteţ Zwible Cvible Zwibu. Schabenze Ţabnico Schaffern Šafarji St. St. Wildeneck. Sveti Kriţ pri Vipavi Croce di Aidussina Santa Zum Teufel v Peklu Zumstein in Oberkrain. W.d. Svirtschach. Pöllandl Kočevske Poljane Repitsch b.Wippach Vipavski Kriţ.Gurkfeld Cesta pri Krškem Zeste Ceste Zeyer b. Gmajnza Gmajnica Mayrhof.Gurk Pristava ob Krki. Waldeneck Belnek Zamberg Pristava pri Krki Babna Polica Bavdki Bedenj Bezuljak Bistričica Bločice .Zwischenwässern Sora Zeyerfeld (Safnitz i. Filipp und Jakob. Zeroutz b.d. Swirtschach (Trţič) Zvirče Zurilla Curile Zuschendorf. Kočevje Lase b. Rudolfswert Cerovi log Zesta Cesta pri Mirni peci Zesta Cesta pri Vel.Zerovetz Cerovec pri Mirni peci Zerovetz Cerovec pri Litiji Zerovetz Cerovec pri Toplicah Zerovetz. Heiligenkreuz b.Großlaust Laze pri Velikih Laščah Leschniak Lešnjake Marzdorf (Marzi) Marzi. Zirkenze Cirkence Zirklach a.2 Zirkenz.

Kot Kotredeţ Kozarišce Koţljek Krajic Laze Letence Lipoglav Lipsenj Loke pri Zagorju Loţ Maček Martinjak Migolska gora Migovica Modraguza Nadlesk Nasoviče Nova Lipa Nova Vas Otok Otoška Dol Plemberg Podcerkev Podgora pri Rakeku. Vid nad Ljubljano) Butoraj Cajnarje Cerknica Dane Dobec Doblice Dolenj Jezero Dolenja Podgora Dolgo brdo Dolšaki Gora sveta Lovrenca Gorenje Olave Gornji Jezero Gradnik Grahovica Grajševka Gumbreg Hrašiče Hrib Iga Vas Ivanje Selo Jelševnik Kandrše Klanska Gora Kneţa pri L. Alben (Britti) Brod (Št. Wolfelinstein Podhruška Podloţ Podslivnica Radljek Rakek Ravne Ravnik Runarsko Rţiše Sajevce Selšcek Šivce Škrilje Slivce Stara Sušica Stari Trg Štrancarji = Stranzerdorf (Stranzari) Studenec Studeno Teţka Voda Zironizza .Bloke Bloška Polica Bojna Vas Briše Britih = Brittich b. Podgora.

Unec Uštini [Guštini]) = Gutstein (Usteini) Velike Bloke Višovek Zabočevo Zavrh Ţerovnica Zgornje Koseze Ţilce pri Sveti Vidu Ţimarice Županje Njive . Bl.Ulaka na Blokah. pri V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful