You are on page 1of 4

‫אורנית נווה‪ ,‬עו"ד‬

‫ת‪.‬ד‪ ,9468 .‬פתח תקווה ‪ 49194‬טל'‪ 077-6633048 :‬פקס‪ 057-9557537 :‬פלא'‪052-5630606 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪oranitnave.adv@gmail.com :‬‬
‫‪07.11.10‬‬
‫לכבוד‬
‫לכבוד‬
‫הלשכה המשפטית של הכנסת גילה רוטשילד‪ ,‬המבקרת הפנימית‬
‫וממונה על תלונות הציבור‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬קרית בן גוריון‬
‫משכן הכנסת‪ ,‬גבעת רם‪ ,‬ירושלים ‪95919‬‬
‫ירושלים‪95919 ,‬‬
‫לכבוד‬
‫היועץ המשפטי לממשלה‬

‫לכבוד‬
‫בנימין נתניהו‪ -‬שר הבריאות‬
‫לשכת שר הבריאות‬

‫לכבוד‬
‫הלשכה המשפטית‬
‫משרד הבריאות‬

‫רח' צאלח א‪-‬דין ‪,99‬‬
‫ירושלים‪95959 ,‬‬

‫רח' בן טבאי ‪,9‬‬
‫ירושלים‬

‫רח' בן טבאי ‪,9‬‬
‫ירושלים‬

‫לכבוד‬
‫מר יצחק הרצוג‬
‫שר הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫רח' קפלן ‪,9‬‬
‫ירושלים‬

‫לכבוד‬
‫ד"ר יובל שטייניץ‬
‫שר האוצר‬
‫רח' קפלן ‪,5‬‬
‫ירושלים‬

‫בפקס‪+‬בדואר רשום‬
‫מ‪.‬ל‪.‬ב‬

‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬

‫הנדון‪ :‬התניית קצבאות ילדים בחיסונים – פגיעה בזכויות הפרט‬
‫בשם מרשתי‪ ,‬עמותה למתן מידע על חיסונים (ע"ר)‪ ,‬הריני לפנות אליך בכתב בעניין שבנדון‪,‬‬
‫כלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬מרשתי הינה ארגון ללא מטרת רווח העוסק באיסוף מידע‪ ,‬מתן מידע ועוד לכלל הציבור‬
‫בנושא חיסונים על כל רובדיהם‪.‬‬
‫‪ .2‬כידוע לכם‪ ,‬בעקבות הסכם קואליציוני בין הליכוד וש"ס הועבר תיקון לחוק הביטוח‬
‫הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪ 1995-‬בשנת ‪( 2009‬להלן‪" :‬התיקון") וממנו עולה כי‬
‫משפחה שתבחר שלא לחסן את ילדיה עפ"י התכנית המומלצת של משרד הבריאות‪,‬‬
‫תפחת קצבת הילדים לה היא זכאית בדין‪.‬‬
‫‪ .3‬על אף שכידוע לכם‪ ,‬במדינת ישראל אין חובה חוקית לחסן הפועל היוצא של התיקון‬
‫שהועבר משמעו פגיעה כלכלית‪ ,‬סוציאלית ופגיעה בריאותית על הציבור הרחב ומחייבו‬
‫לחסן‪.‬‬
‫‪ .4‬לתיקון זה השלכות רבות ומגוונות הן בפן הרפואי‪ ,‬המשפטי‪ ,‬הכלכלי‪ ,‬הסוציאלי ועוד‪.‬‬

‫אורנית נווה‪ ,‬עו"ד‬
‫ת‪.‬ד‪ ,9468 .‬פתח תקווה ‪ 49194‬טל'‪ 077-6633048 :‬פקס‪ 057-9557537 :‬פלא'‪052-5630606 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪oranitnave.adv@gmail.com :‬‬

‫‪ .5‬מבדיקה שנערכה על מנת למצוא מקורות מבוססים להחלטה זו‪ ,‬בכלל זה עיון מעמיק‬
‫בפרוטוקול דיון ישיבת הכספים מיום ‪ ,24.06.09‬לא נמצא כי החלטה זו נתקבלה על סמך‬
‫מידע מקצועי‪ ,‬חוות דעת שניתנו‪ ,‬הסברים רפואיים ועוד‪ .‬להיפך‪ ,‬הנושא העיקרי שעלה‬
‫היה נושא הגדלת הקצבאות תוך ביטול ההתנגדויות שהועלו ע"י החברים שנכחו בדיון‬
‫בנוגע להתניות‪.‬‬
‫‪ .6‬למרות ההשלכות הרפואיות‪ ,‬משפטיות‪ ,‬כלכליות וסוציאליות שהתיקון מביא עימו‪,‬‬
‫העובדה שתוקן במסגרת חוק ההסדרים מנע בפועל הליך חקיקה מסודר תוך שיתוף‬
‫הציבור ומתן אפשרות לגורמים שונים בחברה להביע את דעתם והתנגדותם בטרם יקבע‬
‫כחוק‪.‬‬
‫‪ .7‬עצם התניית קצבת הילדים בתנאים שונים כלשהם פסולה מכל וכל‪ .‬בנוסף‪ ,‬התיקון‬
‫יהווה תקדים שלילי ומסוכן; הוא יפגע פגיעה קשה בזכויותיהם החוקתיות של הילדים‬
‫נשוא ההסכם; ופגיעה זו לא תוכל לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה של חוק יסוד‪ :‬כבוד‬
‫האדם וחירותו‪ ,‬ועל כן לא תעמוד במבחן בג"צ‪.‬‬
‫‪ .8‬במצב המשפטי והרפואי הקיים כיום ולאור המדיניות במדינות רבות בעולם כולו‪,‬‬
‫אבקשכם למען הגילוי הנאות‪ ,‬להודיענו באם ניתנו תשובות למצבים הבאים בעת קבלת‬
‫ההחלטה לתיקון החוק‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫ כיצד התיקון מתיישב עם הוראות חוק זכויות החולה‪ ,‬הסכמה מדעת לטיפול רפואי‪.‬‬‫ כיצד מבחינה משפטית התיקון מתיישב בכפיפה אחת עם החוק הקיים לפיצוי חוק‬‫ביטוח נפגעי חיסון ועם החוק לפיצוי נפגעי שיתוק מוחין‪ ,‬שרק לפי ציון האמור ברור‬
‫למדינה כי ישנם נזקים מחיסונים‪.‬‬
‫ האם יש בידיכם נתונים חד משמעיים לכך שהחיסונים אינם גורמים לנזקים בלתי‬‫הפיכים? ראו לעניין זה פסקי דין שניתנו בארה"ב ‪.‬‬
‫ האם נלקחה בחשבון בעת קבלת ההחלטה נושא התועלת מול הסיכון והסיכוי‬‫הקיימים?‬
‫ האם נערכה בדיקה מקיפה באשר לנטל הכלכלי של ילדים מחוסנים לעומת ילדים‬‫בלתי מחוסנים‪ ,‬או מחוסנים חלקית‪ ,‬בהתייחס לבטיחות החיסונים‪ ,‬אורח החיים של‬
‫קבוצות מסויימות בציבור‪ ,‬יעילות החיסונים ובחירה בויתור על חיסון אחד‬
‫מהתכנית או במועדו?‬
‫ כיצד התיקון מתיישב עם בעיות שונות שעולות לפיהן לא ניתן לחסן מסיבות‬‫אידיאולוגיות‪ ,‬סיבות רפואיות‪ ,‬מה הפרמטרים שנקבעו במצבים אלו?‬
‫ כיצד נתקבלה ההחלטה לתיקון ביחס לכל חיסון וחיסון? האם נבדק הצורך בכל‬‫חיסון באופן נפרד או שמא התכנית כולה באופן גורף?‬

‫אורנית נווה‪ ,‬עו"ד‬
‫ת‪.‬ד‪ ,9468 .‬פתח תקווה ‪ 49194‬טל'‪ 077-6633048 :‬פקס‪ 057-9557537 :‬פלא'‪052-5630606 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪oranitnave.adv@gmail.com :‬‬

‫ במדינות מפותחות ורבות באירופה ובכלל תכנית החיסונים המומלצת הינה‬‫בשיעורים נמוכים לאין שיעור מהתכנית המומלצת בישראל שהיא מבין המחמירות‬
‫בעולם‪ ,‬מה נפקא מינה? האם מדינות נאורות אלו אינן יודעות מה טוב לילדיהן? מה‬
‫הבסיס הרפואי המצביע על השוני בין הרשימות באופן כה משמעותי עד הבדל של‬
‫כמעט מחצית בכמות החיסונים המומלצת‪ ,‬ראה לדוגמא את מדינת יפן‪.‬‬
‫ האם יש בידכם מחקרים‪/‬השוואות‪/‬נתונים המעידים כי ילדים מחוסנים חולים‬‫פחות‪/‬בריאים יותר‪ .‬בידי מרשתי נתונים רבים ומגוונים העורכים השוואה ומהם‬
‫עולה בברור כי דווקא ילדים שלא חוסנו חלו פחות במחלות כגון‪ :‬דלקות גרון‪ ,‬דלקות‬
‫אוזניים‪ ,‬סכרת‪ ,‬מחלות מעיים זיהומיות ועוד‪.‬‬
‫ האם נקבעו מדדים להוספת חיסונים נוספים בעתיד לתכנית החיסונים או שמשרד‬‫הבריאות יחליט לפי שיקול דעתו‪ ,‬באמצעות תכנית החיסונים‪ ,‬על קבוצות‬
‫האוכלוסיה שיהנו מקיצבת הילדים המלאה וקבוצות האוכלוסייה שיקבלו פחות?‬
‫‪ .9‬קצבאות הילדים נקבעו מתוך ראיה רחבה של צרכים‪ .‬פגיעה בהם בגין אספקט אחד צר‪,‬‬
‫בריאותי‪ ,‬איננו מידתי ופוגע בעיקרון הרווחה העומד מאחורי חוק המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫‪ .10‬מה בנוגע לזכויות הפרט?‬
‫‪ .11‬לא כל החיסונים בעלי אופי אפידמיולוגי‪ .‬החיסון נגד טטנוס הינו אישי‪ .‬כלומר‪ ,‬כאן‪,‬‬
‫הנימוק של "טובת הכלל" אינו תקף והמדובר כאן ברמת הפרט‪ .‬כידוע הטטנוס אינו ניתן‬
‫כחיסון נפרד אלא כחיסון משולב עם דיפתריה‪ ,‬שעלת‪ ,‬פוליו ודלקת קרום המח‪.‬‬
‫‪ .12‬כמו כן‪ ,‬קיימים אמצעים רבים ומגוונים להשגת היעדים החברתיים‪-‬חינוכיים‪-‬‬
‫בריאותיים המגולמים לכאורה בתיקון‪ ,‬אשר אין בהם כל פגיעה בזכויות ילדים‪ ,‬כגון‬
‫הגברת המודעות והנגישות לשירותי בריאות בקרב אוכלוסיות מוחלשות‪ .‬העדר ההתאמה‬
‫בין האמצעי הננקט לבין התכלית המבוקשת בולט עוד יותר על רקע העובדה‪ ,‬כי במדינת‬
‫ישראל כלל אין חובה חוקית כיום לחסן ילדים‪.‬‬
‫‪ .13‬לאור כל האמור לעיל ולאור העובדה כי התיקון לחוק יחול כבר בחודש הבא הינכם‬
‫נדרשים ליתן מענה לרבות מתן אסמכתאות לכל האמור ללא דיחוי על מנת שמרשתי‬
‫תכלכל צעדיה בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .14‬אין בכל האמור לעיל בכדי להוות ויתור על טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או זכות העומדת למרשתי‬
‫בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .15‬מצ"ב ייפוי כוח‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אורנית נווה‪ ,‬עו"ד‬

‫אורנית נווה‪ ,‬עו"ד‬
‫ת‪.‬ד‪ ,9468 .‬פתח תקווה ‪ 49194‬טל'‪ 077-6633048 :‬פקס‪ 057-9557537 :‬פלא'‪052-5630606 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪oranitnave.adv@gmail.com :‬‬

‫העתקים‪:‬‬
‫ח"כ שלי יחימוביץ‬

‫– ‪syechimovich@knesset.gov.il‬‬

‫המועצה לשלום הילד ‪ncc@children.org.il -‬‬
‫ח"כ מרינה סולודקין ‪msolodkin@knesset.gov.il -‬‬
‫השר גלעד ארדן ‪gerdan@knesset.gov.il -‬‬