You are on page 1of 1

TEMO Testhuset Marknad Opinion

TEMO Testhuset marknad Opinion
TEMO bildades1971och utvecklades till att bli ett av Sveriges större och tongivande
marknadsundersöknings- och opinionsundersökningsföretag.

Strategi
Ledningen eller delar av ledningen bestämde sig tidigt för en långsiktig strategi; att erbjuda
marknaden ett fullservicekoncept; analyser av media, politiska opinionsundersökningar,
konsumentvaru-undersökningar och BtB. Företaget var ägt och styrt av ledningen, dessa
personer var också verksamma i företaget. För att möjliggöra satsningen lyckades man
anställa två före detta VDar. En från Testologen; Bo Hellström, en från IMU; Hans Alfredsson.
Båda bidrog i stor omfattning till att bygga upp TEMOs image. Hans Alfredsson genom att
under en följd av år förse Dagens Nyheter med valprognoser och på ett insiktsfullt sätt
kommentera dessa i radio och TV.

Inre marknad
Företagets drevs i form av små grupper eller enskilda personer där varje projektledare drev
sina egna projekt med tillhörande ekonomi, tidredovisning; alltså som ”företag i företaget”.
Företagskulturen var i den meningen mycket modern och dynamisk med ”högt i tak” för
personliga initiativ.

TEMO skolan
Temo, Testhuset Marknad Opinion AB, bildade skola för många marknads- media- och
opinionsanalytiker under början och mitten av 1990-talet. Flera nu allmänt använda
undersökningsmetoder och -modeller nyskapades, utvecklades och vidareutvecklades under
denna tid. Jan Nylund utvecklade modeller inom Conjoint analys. Håkan Söderqvist inom
media/ medieanalys. George A. Berglund och Jan Dufva inom sambands/multipel linjär
regressionsanalys; kundlojalitet.

Utköp -Uppköp
Som en ekonomiskt naturlig följd av den valda strategin, avsåg ledningen att sälja företaget helt
eller delvis. Man lyckades i sin målsättning och via olika försäljningar kontrolleras företaget
sedan 2005 av Synovate, vilket i sin tur ägs av Agis Group.