PA_BPTV_KPM

M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 1:

PRAKATA
M-TEK singkatan kepada Modul Pembelajaran Teknikal dihasilkan ekoran pencapaian pelajar aliran teknikal yang kurang memberangsangkan. Kekurangan bahan sokongan di pasaran turut menyumbang kepada masalah ini. Selain itu, keupayaan pelajar yang berbeza-beza dalam peperiksaan memberikan cetusan idea kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk menghasilkan modul ini. Modul yang disediakan ini selari dengan keperluan sukatan pelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ia merupakan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu guru-guru dan pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik ke tahap yang boleh dibanggakan. Sebagai usaha permulaan modul ini dilengkapi dengan nota ringkas peta minda (Mind Map) dan soalan-soalan latihan mengikut topik. Penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke semasa agar selari dengan keperluan kurikulum terkini.

tinggi penghargaan kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik kerana mengambil inisiatif menerajui projek ini. Sekalung penghargaan saya panjatkan kepada guru-guru di atas sumbangan dan kepakaran mereka sebagai panel penulis modul. Semoga MTEK yang disediakan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dengan PA_BPTV_KPM M-TE impak yang penggunaan yang optimum. Adalah diharapkan modul ini dapat memberi K_PERDAGANGAN besar sebagai bahan sokongan pembelajaran yang sekaligus menyumbang kepada keberhasilan pelajar aliran teknikal untuk melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang yang mampu bersaing diperingkat lebih tinggi.

TOPIK 2:
Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

PERDAGANGAN
(TAHAP 1)

NAMA: TINGKATAN:

EKONOMI RUMAH TANGGA
(TAHAP 1)

NAMA

:TINGKATAN:TAHUN:SEKOLAH :

TIDAK BOLEH DIJUAL

CETAKAN PERTAMA 2009

PA_BPTV_KPM

M-TEK_PERDAGANGAN

Cetakan Pertama Disember 2009 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini termasuk ilustrasi dan isi kandungan tidak boleh diterbitkan semula bagi tujuan komersial dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis dari Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 5&6 Blok E14, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 03 – 88845194 Faks : 03 – 88845195

Disediakan oleh: Unit Teknikal Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia Diterbitkan oleh : Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN i .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN PERDAGANGAN (TAHAP 1) KANDUNGAN BIL 1. 3. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PERKARA TOPIK 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN TOPIK 2 : UNSUR PERDAGANGAN TOPIK 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI TOPIK 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA TOPIK 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA TOPIK 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN TOPIK 7 : PELABURAN TOPIK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN TOPIK 9 : INSURANS TOPIK 10 : PENGANGKUTAN TOPIK 11 : KOMUNIKASI TOPIK 12 : PERGUDANGAN TOPIK 13 : PROMOSI TOPIK 14 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN TOPIK 15 : KONSUMERISME LATIHAN MENGIKUT TOPIK SKEMA JAWAPAN MUKA SURAT 1 6 8 19 23 25 27 30 34 37 39 41 42 43 46 50 79 ii . 4. 6. 2. 5.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN .

Keperluan ialah tuntutan semulajadi 6.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA Perbezaan keperluan dan kehendak Keperluan 1.Keperluan sempurna kendiri – Tahap teratas – tuntutan jiwa / kepuasan / kegembiraan di atas kejayaan – contoh hidup beragama. Berjaya mendapat Ijazah 1.Keperluan keselamatan – Melindungi diri daripada ancaman luar . pakaian dan tempat tinggal . Tidak terbatas dan berubah-ubah 5. kesenian. Keperluan terhad/tetap 5. Contoh makanan.yang membolehkan tubuh badan manusia berfungsi . Berbeza mengikut keinginan 4. rohani Hierarki Keperluan Maslow – Ada tiga tahap Tahap 1 – Keperluan fisiologi . nilai faedah masa dan nilai faedah milikan Kehendak 1.contoh Tahniah atas kejayaan Tahap 3 – Keperluan rohani . Barangan yang diingini untuk hidup lebih selesa 2.contoh makanan. Sama untuk semua orang 4.contoh kasih sayang daripada ibu bapa .keperluan paling asas manusia untuk hidup . cuaca dan undang-undang Tahap 2 – Keperluan sosial . Setiap aktiviti mempunyai nilai faedah – nilai faedah bentuk. Mengikut tahap tertentu – fisiologi. Mengikut keutamaan/keinginan semasa 1 .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 1: 1: Asas Kepada Perdagangan TOPIK ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1. nilai faedah tempat. sosial. Mesti ada untuk manusia terus hidup 2.Keperluan kasih sayang – manusia memerlukan kasih sayang daripada orang lain . pakaian dan tempat tinggal 3. Contoh kereta.Keperluan penghargaan – manusia perlu dihormati dan diberi penghargaan .2 PENGELUARAN Maksud pengeluaran Aktiviti memproses bahan mentah untuk menghasilkan barang separuh siap dan barang siap bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia.Keperluan asas . Perlu dipelajari atau dipengaruhi persekitaran 6. jam tangan 3.contoh ancaman musuh.

doktor 2 . Ekstraktif – usaha mendapatkan bahan mentah dan menukarkan bentuknya kepada barang siap Pengeluaran tak langsung menghasilkan barangan bagi memenuhi keperluan orang lain wujud pengkhususan berlaku urusniaga jual beli mencari untung contoh membuat kuih untuk dijual – mengeluarkan bahan mentah / mengeksploitasi sumber alam –contoh pertanian. Perdagangan – aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir a. pergudangan dan promosi 3. komunikasi. Pembinaan – aktiviti pemasangan.contoh bertani untuk kegunaan sendiri Cabang pengeluaran 1. pengangkutan. Perniagaan – aktiviti jual beli untuk mendapat keuntungan b.terdiri daripada perbankan. – contoh kayu balak di hutan dihantar ke kilang untuk diproses Milikan – pertukaran milik daripada seseorang kepada orang lain yang memerlukan – contoh peniaga kasut menjual kasut kepada pengguna Jenis pengeluaran Pengeluaran langsung .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Bentuk – menukar bentuk barangan kepada satu yang lebih berguna – contoh kayu balak diproses menjadi papan lapis Nilai Faedah Masa – menyimpan barang sehingga diperlukan – contoh padi berlebihan semasa musim menuai disimpan untuk memenuhi permintaan di luar musim Tempat – menukar tempat satu barang dari tempat asal / berlebihan ke tempat berkurangan dan boleh memenuhi kehendak pengguna. perlombongan b. Perkilangan – memproses bahan mentah kepada barang separuh siap atau barang siap – contoh kilang pakaian c. Perusahaan a.contoh guru. Khidmat langsung – aktiviti tidak mengeluarkan barang tetapi memberi perkhidmatan . Bantuan perniagaan – aktiviti untuk melancarkan perniagaan . insurans. pelakon.tiada unsur pengkhususan .barang tidak dijual kepada orang lain .menghasilkan barangan bagi memenuhi keperluan peribadi . pembinaan dan pengubahsuaian dengan menggunakan barang separuh siap atau barang siap – Pembinaan bangunan 2.

mesin atau bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran – ganjaran faedah Faktor pengeluaran Buruh – seseorang yang menggunakan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran – ganjaran upah/gaji Usahawan – seseorang yang mengguna dan menggabungkan faktor pengeluaran bagi menghasilkan barangan – ganjaran untung Perbezaan antara peniaga dan usahawan Peniaga Skop aktiviti terhad Menjalankan aktiviti jual beli untuk mencari keuntungan Skop aktiviti luas Menjalankan aktiviti jual beli dengan mengambil risiko untuk mencipta.Supaya menjadi lebih berkualiti .Membolehkan usahawan menguasai pasaran . robot Inovatif .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Tanah – kekayaan daripada alam semula jadi – ganjaran sewa Modal – sebarang bentuk aset berupa wang.Usahawan akan dapat kelebihan bersaing .Bermaksud pembaharuan / pengubahsuaian barangan yang sedia ada di pasaran .Pengguna akan dapat lebih manfaat daripada sebelumnya 3 . menubuh dan mengusahakan sesuatu kegiatan ekonomi Mengutamakan sumbangan dan bakti kepada masyarakat dan negara Skala operasinya kecil pada peringkat awal tetapi berpotensi berkembang maju masa akan datang Contoh Encik Yusof memulakan perniagaan bengkel membaiki kenderaan.Bermaksud mereka cipta keluaran baru untuk memenuhi kehendak pengguna .Contoh cipta kad pintar.Orang yang terdahulu menembusi pasaran . Kini beliau mempunyai rangkaian pusat membaiki kereta dan menjual alat ganti kenderaan Usahawan Lebih mementingkan keuntungan sahaja Skala operasinya kecil dengan kaedah pengurusan yang statik Contoh Encik Wan mengendalikan kedai basikal di pekan Muar sejak 15 tahun dan masih beroperasi d tempat yang sama Kreatif .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Dapat menikmati Dapat menikmati pelbagai jenis pelbagai jenis barang barang Dapat memenuhi Dapat memenuhi keperluan dan keperluan dan kehendak pengguna kehendak pengguna Dapat menikmati Dapat menikmati prasarana yang lebih prasarana yang lebih baik baik Meningkatkan Meningkatkan pendapatan pendapatan masyarakat masyarakat Peranan Usahawan Peranan Usahawan Kepada Kepada Masyarakat Masyarakat Mengurangkan Mengurangkan pengangguran pengangguran Dapat menikmati Dapat menikmati barang berkualiti barang berkualiti Dapat Dapat meningkatkan meningkatkan taraf hidup taraf hidup Mendapat banyak Mendapat banyak peluang pekerjaan peluang pekerjaan Membuat penemuan Membuat penemuan teknologi baru / / teknologi baru menghasilkan menghasilkan penciptaan baru penciptaan baru Menyediakan peluang Menyediakan peluang pekerjaan / / pekerjaan mengurangkan mengurangkan pengangguran pengangguran Mendapat tukaran Mendapat tukaran asing / peningkatan asing / peningkatan eksport eksport Peranan usahawan Peranan usahawan kepada pertumbuhan kepada pertumbuhan ekonomi negara ekonomi negara Mempelbagaikan Mempelbagaikan kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi Memperbanyakkan Memperbanyakkan infrastruktur infrastruktur Menggalakkan Menggalakkan aliran modal aliran modal 4 .

Wujud disebabkan oleh perbezaan tanah-tanih. sumber alam semulajadi. Pengkhususan antarabangsa . Pengkhususan mengikut proses . sumber asli.Contoh Johor pengeluar nenas.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 1.Wujud disebabkan oleh perbezaan kemahiran / kebolehan seseorang .contoh di kilang pakaian pekerja diagihkan kepada tugas tertentu seperti tugas memotong pakaian. Thailand – penanaman padi Kesan Pengkhususan dalam pengeluaran Kelebihan pengkhususan Kekurangan pengkhususan Hanya mahir satu proses pengeluaran/tidak kreatif Sukar berpindah ke pekerjaan lain Pekerja bosan Tidak dapat mencipta barang secara bersendirian Kos beli mesin mahal Hasil keluaran tiada variasi Saling bergantungan Proses mudah tergendala Perlu pakar pada tiap-tiap bahagian Pengangguran mudah berlaku kerana penggunaan mesin/kemahiran terhad - Meningkatkan pengeluaran Menggalakkan pengeluaran besarbesaran Menikmati ekonomi bidangan Meningkatkan kualiti Mengurangkan kos buruh Menjimatkan masa latihan Meningkatkan kemahiran Menjimatkan tenaga kerana menggunakan mesin Boleh menumpukan bidang yang ada kebolehan/kelebihan Meningkat peluang pekerjaan 5 .wujud disebabkan perbezaan iklim.penumpuan setengah negara kepada satu jenis kegiatan ekonomi . tenaga buruh. tentera 2. menjahit pakaian. teknologi . bentuk muka bumi.4 PENGKHUSUSAN DALAM PENGELUARAN Maksud pengkhususan .Penumpuan dalam melakukan sejenis pekerjaan atau aktiviti tertentu mengikut kemahiran seseorang .Tidak melakukan dua kerja dalam satu masa .Contoh guru. menggosok 3 Pengkhususan mengikut kawasan .melibatkan pelbagai proses kerja dalam satu kilang . Pengkhususan mengikut profesion .contoh Jepun – perindustrian. doktor.Aktiviti menghasilkan sesuatu keluaran tertentu di antara satu kawasan dengan kawasan lain .Berasaskan pembahagian kerja .individu mengkhusus dalam jenis perkerjaan tertentu sahaja mengikut kebolehan. . suhu . Kedah pengeluar padi 4.Pembahagian kerja ialah suatu proses di mana para ditugaskan untuk menjalankan satu peringkat kerja tertentu mengikut kebolehan dan kepakaran mereka Jenis pengkhususan 1.Wujud disebabkan pembahagian kerja . kemahiran dan kelayakannya.

harga. terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan Perniagaan 1. 4. Sukar menetapkan kadar pertukaran – barang yang hendak ditukarkan tidak sama nilai / saiz / ukuran Sukar membahagikan barang – sebahagian barang dan benda hidup tidak boleh dibahagikan kepada bahagian kecil Sukar menyimpan barang yang rosak – contoh sayuran.Cara pertukaran barang dengan barang .5 SISTEM BARTER Maksud sistem barter . tujuan agih barang sampai kepada pengguna 4. aktiviti agihan barang 3. ikan perlu ditukar segera Sukar membawa barang-barang besar dan berat – contoh menukarkan 20 tan beras dengan dengan 20 batang kayu balak TOPIK 2: UNSUR PERDAGANGAN Maksud Perdagangan Aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir Tepat pada masa. tujuan dapat untung 4. tempat dan kuantiti yang diperlukan Terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan Maksud Perniagaan Aktiviti jual beli barang untuk mendapat keuntungan Terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa Perbezaan Perdagangan dengan Perniagaan Perdagangan 1. aktiviti jual beli barang 3. Masalah kemahuan tidak serentak – tidak semua orang bersetuju menukarkan barang yang dia ada dengan barang yang kita miliki 2. 5.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 1. merupakan cabang perdagangan 2. terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 6 . 3. merupakan cabang pengeluaran 2. buah-buahan.Tidak menggunakan wang Kelemahan sistem barter 1.

Mengurangkan kos penyimpanan stok / kos gudang - 7 . telegram) Sampaikan maklumat / pesanan Hantar dokumen / bayaran kepada pembekal Urusniaga cepat melalui teleks .Pasaran lebih luas . cek kembara. peti simpanan selamat Peranan Insurans Beri perlindungan daripada risiko yang boleh diinsuranskan seperti kebakaran.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN PERANAN BANTUAN PERNIAGAAN Peranan Perbankan Ada kemudahan pembayaran seperti cek. pindahan kredit Ada kemudahan simpan wang seperti akaun simpanan. buahan Lindungi risiko kecurian / selamat Sedia tempat pamer barang Boleh periksa barang sebelum beli dengan adanya Gudang Bayar dan Bawa Gudang berbon mudahkan aktiviti impot dan ekspot - - - Peranan Promosi Perkenalkan barang Beri maklumat pengguna mudah pilih Wujudkan permintaan pujuk pengguna beli Tingkatkan daya saing Didik orang ramai guna barang Tingkatkan jualan / untung Tingkatkan imej barang / syarikat Meluaskan pasaran - Peranan Pengangkutan .Edar barang ke merata dunia . kecurian.Memudahkan mobiliti / pergerakan tenaga buruh .Elakkan pembaziran . Penyetoran sejuk elakkan barang rosak seperti daging.Pilihan pengguna banyak . membungkus.Bawa barang dari tempat lebih ke tempat kurang .Selaras permintaan dan penawaran bagi menstabilkan harga . radio) dan tulisan (surat. insurans kecurian Peranan komunikasi Hubungi pembekal / pelanggan secara lisan (telefon.Peniaga mudah dapat bekalan bahan mentah . telefon Agihan tepat pada masanya Memudahkan promosi meningkatkan jualan / untung Luaskan pasaran Mudahkan pentadbiran dan kawalan perniagaan Kurangkan risiko kerugian / kerosakan Peranan Pergudangan Pengeluaran besar-besaran berterusan Simpan bekalan berlebihan Bekalan berterusan Selaraskan permintaan dan penawaran Stabilkan harga Kerja akhir dapat dilakukan seperti menimbang.Galakkan pengeluaran secara besarbesaran . kemalangan Bayar premium dapat gantirugi dapat memulihkan kepada kedudukan asal Berniaga lebih yakin berani kembang perniagaan Wujudkan peluang perniagaan Contoh insurans: insurans kebakaran. akaun semasa Beri modal melalui pinjaman / overdraf Beri khidmat nasihat Lain-lain perkhidmatan seperti: pertukaran matawang asing.

pengangkutan. insurans. . 3. Perdagangan Aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir. Perniagaan akan lancar dengan adanya bantuan perniagaan iaitu perbankan. 5. Pengeluaran tak langsung menyebabkan berlaku lebihan barang dan perlu diagihkan melalui perdagangan.terdiri daripada dua . komunikasi. Perniagaan adalah cabang perdagangan TOPIK 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI Maksud Perniagaan dalam negeri . Pengeluar – pemborong – peruncit –pengguna Pengeluar – Ejen – Peruncit – Pengguna Pengeluar – Pemborong – Pengguna Pengeluar – Peruncit – Pengguna Pengeluar– Ejen – Pengguna Pengeluar – Pengguna 8 .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Perkaitan antara pengeluaran.perniagaan borong dan perniagaan runcit. bazar dan pasar raya. Perniagaan Aktiviti jual beli untuk mendapat keuntungan. SALURAN AGIHAN Maksud saluran agihan proses pengedaran barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir tepat pada masa. perdagangan dan perniagaaan Pengeluaran Aktiviti menghasilkan barangan untuk memuaskan kehendak manusia Melibatkan dua jenis pengeluaran iaitu pengeluaran langsung dan pengeluaran tak langsung. . 4. Barangan boleh dijual beli melalui perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. Proses agihan dilakukan melalui perniagaan dan bantuan perniagaan. kedai runcit.Contohnya. tempat. Perdagangan adalah cabang pengeluaran. harga dan kuantiti yang sesuai Jenis Saluran Agihan 1. pergudangan dan promosi. 2. 6.aktiviti membeli dan menjual barang & perkhidmatan antara penduduk dalam sesebuah negara.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Sasaran pasaran Kos Pengangkutan Jenis barang Faktor Pemilihan Saluran Agihan Keupayaan pengeluar Liputan pasaran PERNIAGAAN RUNCIT 9 .

2. Menyediakan kemudahan kredit kepada pelanggan tetap 4.cita rasa dan sambutan pengguna 6.menjual dalam kuantiti yang lebih kecil kepada pengguna akhir. Memberi khidmat nasihat dan menyampaikan maklumat .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Fungsi Peruncit 1. Melakukan kerja-kerja akhir .mudah dikunjungi 7.memudahkan pelanggan membuat pilihan 3. Menguruskan stok .memastikan bekalannya sentiasa mencukupi 8. Memecahkan pukal . menimbang.menggred. Mendirikan premis perniagaan berhampiran pelanggan . Memberi perkhidmatan selepas jualan – contoh menghantar barang ke rumah 5. membungkus 9. Menjual pelbagai jenis barang . Mengagihkan barang-barang .berperanan sebagai orang tengah antara pengguna dengan Perniagaan Runcit Peruncit Kecilkecilan Peruncit Besarbesaran Bentuk lain Peruncitan p e m b or o n g Peruncit Tanpa Kedai Peruncit Berkedai Pasar Raya Gedung Aneka Jabatan Mesin Peruncitan automatik Pesanan Mel Penjaja Peruncit Berkedai Kedai Am Kedai Khusus Kedai Sejaras Pasar Raya Besar Francais Jualan langsung Koperasi Runcit E-dagang Televisyen Interaktif Kedai Katalog atau pengeluar Jenis Perniagaan Runcit .

cukai perniagaan perniagaan rendahatau iklan rendahatau iklan murah murah Layanan peribadi Layanan peribadi penghantaran barang penghantaran barang ke rumah. berkongsi Mudah diuruskan – – Mudah diuruskan saiz kecil/ kendali saiz kecil/ kendali sendiri sendiri Modal besar. Ciri Peruncit Besarbesaran Pengurusan lebih rumit dan sukar . pembaikan ke rumah. pembaikan dan pemasangan dan pemasangan barang barang Dimiliki oleh seorang Dimiliki oleh seorang peniaga atau peniaga atau berkongsi. tandas. hawa dingin Belian membeli stok secara pukal terus daripada pengeluar.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Modal kecil Modal kecil Simpanan sendiri/ Simpanan sendiri/ pinjam ahli keluarga pinjam ahli keluarga Mudah ditubuhkan – Mudah ditubuhkan – tidak banyak peraturan / tidak banyak peraturan / modal kecil modal kecil Ciri Peruncit Ciri Peruncit Kecil-kecilan Kecil-kecilan Kos overhed Kos overhed rendah-sewa rendah-sewa rendah.cukai rendah. elak hutang lapuk 10 . Akta syarikat 1965 Kemudahan untuk keselesaan pelanggan muzik.saiz organisasi yang besar Jualan – tunai. . dikumpul melalui terbitan syer Penubuhan rumit.

iaitu pengiklanan. . Parkson Grand dan Metrojaya. reka bentuk. Perjanjian ditandatangani oleh kedua-dua pihak.Menjual barang terus melalui pos atau perkhidmatan kurier. tidak mudah pecah dan tahan lama. Bentuk dan cara penggunaan barang-barang – dapat disampaikan – melalui gambar Dijalankan melalui tiga kaedah. Koperasi Peladang. logo. Sebuah perniagaan runcit berskala besar yang beroperasi dalam sebuah bangunan besar yang bertingkat Contohnya. pasar raya 99. T. Barang jualan seperti air kotak. nama dan reka bentuk yang sama.cawangan adalah seragam dari segi nama.W. KFC.W. Cold Storage dan pasar raya Tops. - Mesin Peruncitan Automatik Pesanan Mel .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Perniagan Runcit Besar-besaran Jenis Keterangan .T. pasar raya Econsave. Kedai Sejaras - Koperasi runcit Organisasi yang ditubuhkan oleh sekumpulan pengguna tujuan utama untuk membantu anggota memperoleh barang keperluan pada harga yang berpatutan tanpa melalui orang tengah. - Pasar Raya Gedung Aneka Jabatan Pasar Raya Besar - Sebuah bangunan setingkat yang menjual pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung . Habib Jewel. kecil. harga dan jenis barang Contoh Singer.Boleh beroperasi selama 24 jam tanpa diawasi. Menggunakan logo. kiriman terus atau pelantikan ejen. Sesuai – menjual barang yang ringan. mesin tiket LRT Ditempatkan di lokasi yang strategik misalnya di perhentian bas .Menjual beraneka jenis barang di bawah satu bumbung – Contohnya.Contoh pasar raya besar ialah Xtra dan Giant Perniagaan runcit yang mempunyai sepuluh atau lebih cawangan .Kaedah pembayaran B.syarat francais 11 - Francais . Contohnya. Bentuk Lain Peruncitan - Jenis Keterangan Menjual /perkhidmatan terus kepada pengguna melalui mesin secara strategik. Isetan.P dan bayaran ansuran Seseorang individu/syarikat yang diberi hak untuk menjual barang atau perkhidmatan syarikat induk yang sudah terkenal Contoh kedai makan segera Mc Donald. pasar raya Warta. 7-Eleven dan Kedai Bata. Individu atau syarikat yang diberi kebenaran – francaisi Syarikat induk yang memberikan kebenaran – francaisor.

Contoh – siaran Astro.Barang dihantar . Avon dan syarikat-syarikat insurans. Mewujudkan laman web dan gerai pameran dalam internet Gambar dan maklumat terperinci dipaparkan di skrin komputer.menekan papan kekunci /gagang telefon Bayaran prabayar .. Bayaran secara online menggunakan kad kredit .Contohnya.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Jenis - Keterangan Menjual barang terus melalui kunjungan jurujual dari pintu ke pintu. barang-barang elektrik.Bayaran melalui cek. Ikea dan The Catalog Shop.kosmetik. Katalog diedarkan secara percuma di tempat kunjungan ramai Pengguna akan menelefon / mengunjungi kedai untuk membeli barang . perabot.Perniagaan melalui talian internet Secara online antara penjual dengan pembeli dari seluruh dunia. .jenis barang yang piawai dan tahan lama.Courts Mammoth. kad debit atau ansurans .menggunakan kad kredit .Barang pesanan akan dihantar melalui pos atau kurier Televisyen Interaktif Membolehkan seorang penonton TV berinteraksi dengan peniaga yang mengiklankan barangnya melalui TV dan membeli-belah dari rumah. Contoh syarikat Amway. insurans dan pakej pelancongan.ditayangkan di televisyen Pesanan dibuat serta-merta . pasang dan baiki Barang-barang yang dijual . Smartshop Merupakan hasil ciptaan teknologi digital Menggabungkan fungsi televisyen dengan komputer peribadi secara interaktif dan mesti disambungkan dengan talian internet. Cara beroperasi: Gambar dan maklumat barang . perkakas dapur. ejen jualan atau kurier. Mempromosikan barang atau perkhidmatannya melalui catalog bercetak / katalog elektronik Contoh . Jualan Langsung E-Dagang . peralatan dapur - - Kedai Katalog 12 .pos.Sediakan perkhidmatan selepas jualan seperti hantar. Jurujual atau ejen dilantik dan dilatih Jenis produk yang sesuai . kad kredit.

PA_BPTV_KPM

M-TEK_PERDAGANGAN

PERNIAGAAN BORONG Fungsi Pemborong Membeli stok secara pukal dan memecah pukal Mengurangkan kos pergudangan Mengurangkan kos pengangkutan Pengendali pasaran Memberi maklumat pasaran Membekalkan beraneka jenis barang Memberi kemudahan kredit Menghantar barang kepada peruncit . Menyimpan stok yang mencukupi Memberi maklumat dan nasihat Menstabilkan harga barang . Menyediakan bekalan yang berterusan Menyampaikan maklumat Melakukan kerja-kerja akhir / pecah pukal Mempelbagaikan pilihan

Kepada Pengeluar

Kepada Peruncit

Kepada Pengguna

Perbezaan antara Perniagaan Borong dengan Perniagaan Runcit Perniagaan Borong Berada antara pengeluar dengan peruncit. Beli barang secara pukal daripada pengeluar Modal besar Menyediakan gudang untuk menyimpan stok pukal yang dibeli daripada pengeluar Tidak perlu menghias atau melakukan peragaan tingkap Perniagaan Runcit Berada antara pemborong dengan pengguna akhir Beli barang dalam kuantiti yang kecil daripada pemborong Modal kecil Sediakan stor untuk simpan stok diperoleh daripada pemborong Perlu hiasan dan peragaan barang bagi menarik pengguna

Pemborong

Pemborong Saudagar

Ejen

Pemborong Berfungsi Penuh

Pemborong Berfungsi Terhad

Ejen Pengeluar

Ejen Penjual

Broker

13

PA_BPTV_KPM

M-TEK_PERDAGANGAN

Pemborong Berfungsi Penuh Jenis Keterangan Membeli dan menjual pelbagai jenis barang yang tidak mempunyai kaitan Contohnya, pemborong yang menjual barang keperluan harian seperti garam, gula serta barang kosmetik di tempat yang sama

-

Pemborong Am

Pemborong Khusus

- Membeli dan menjual sesuatu jenis barang Contohnya, pemborong kasut yang menjual pelbagai jenama kasut seperti Red Modani, Al-Ikhsan
- Membeli dan menjual sekumpulan barang yang sama jenis Contohnya, pemborong hasil pertanian yang menjual pelbagai jenis buah-buahan termasuklah anak pokok dan baja Pemborong Berfungsi Terhad

Pemborong Satu Barisan

Jenis

Keterangan Menjual barang pada harga yang murah dan secara tunai kepada peruncit Tidak memberi kredit kepada peruncit Tidak menyediakan pengangkutan kepada peruncit Giant, Makro, Carrefour dan Mydin - barang keperluan harian pengguna - Membekalkan pelbagai jenis barang kepada peruncit Memperagakan - secara rapi di atas rak-rak dimiliki oleh pemborong selagi ia masih diperagakan di rak Peruncit dikenakan bayaran – bagi barang-barang yang telah dijual. Melancarkan program promosi dan pengiklanan di televisyen Menjual barang-barang berjenama terkenal - Gardenia, ais krim Walls

-

Pemborong Bayar dan Bawa

Pemborong Jober Para

Pemborong Pesanan Mel

Pemborong Pesanan Berwakil

Pemborong Perkhidmatan Pengangkutan

- Menjalankan urus niaga melalui pos Menghantar borang pesanan bersama katalog menerusi pos Pelanggan memilih barang berpandukan katalog yang dihantar Pesanan, bayaran dan penghantaran barang dibuat melalui pos Contoh barang - barang kosmetik Barang ini biasanya bersaiz kecil, ringan dan tidak mudah rosak - Menyampaikan pesanan pembeli terus kepada pengeluar atau pengilang Memainkan peranan sebagai wakil pengeluar dan tidak mempunyai hak milik Tidak perlu menyediakan kemudahan pergudangan Menjadi perantara dalam pengagihan barang daripada penjual atau pengeluar kepada pembeli Barang yang sesuai - bahan-bahan binaan seperti simen, besi, batubata - Pemborong perkhidmatan pengangkutan Menyediakan perkhidmatan pengangkutan seperti lori, lori kontena dan treler bagi mengangkut barang yang berkuantiti besar bagi pihak pengeluar. Contohnya, Shapadu, Nepline dan Kontena Nasional

14

PA_BPTV_KPM

M-TEK_PERDAGANGAN

Ejen Jenis Keterangan Wakil pengedar yang dilantik oleh beberapa pengeluar yang menghasilkan keluaran berlainan dan bukan pesaing antara satu sama lain Tidak berhak untuk menentukan strategi pemasaran bagi pihak pengilang Memasarkan mengedarkan barang-barangnya ke kawasan-kawasan baru yang belum diterokai pengeluar Contoh - Edaran Otomobil Nasional (EON) dan Proton Edar yang memasarkan atau mengedarkan model kereta keluaran negara Memasarkan barang keluaran pengeluar kecil-kecilan memiliki kepakaran dalam bidang pemasaran Sebagai perancang pemasaran yang menjalankan aktiviti penyelidikan pasaran, merancangkan keluaran, menetapkan harga dan mempromosi Menerima komisen daripada pengeluar bagi perkhidmatan yang disediakannya Menemukan penjual dan pembeli Dilantik oleh pengeluar untuk mengendalikan urusan jual beli Tidak mempunyai hak milik ke atas barang yang diniagakan Tidak boleh menjual beli barang atas namanya sendiri Tidak mempunyai hak untuk memberi kredit

-

Ejen Pengeluar

-

Ejen Penjual

Broker

Bentuk lain Bentuk lain Peruncitan Peruncitan cth mesin cth mesin peruncitan peruncitan automatik, automatik, pesanan mel, pesanan mel, jualan langsung, jualan langsung, edagang dan kedai edagang dan kedai
katalog katalog

Kemunculan Kemunculan Perniagaan Runcit Perniagaan Runcit besar-besaran besar-besaran Cth Pasar Raya Cth Pasar Raya Besar, Besar, Koperasi Runcit Koperasi Runcit

Barang tempahan Barang tempahan khas khas oleh pengguna oleh pengguna cth cth tempahan pakaian tempahan pakaian batuy batuy Penubuhan agensi Penubuhan agensi pemasaran oleh pemasaran oleh kerajaan kerajaan cth MARA, LKIM cth MARA, LKIM

Pengambilalihan Pengambilalihan Fungsi Pemborong Fungsi Pemborong

Penubuhan Kedai Penubuhan Kedai Sejaras Sejaras Cth Kedai BATA Cth Kedai BATA Perlantikan ejen Perlantikan ejen Oleh pengeluar Oleh pengeluar

15

Diskaun tunai 16 . Invois pro forma 6. insuran dan tambang . Nota makluman 3. Penyata akaun 2. Pembeli perlu membuat bayaran semasa menerima barang Pembeli perlu membuat bayaran semasa membuat pesanan barang Pembeli perlu membuat bayaran dalam tempoh dua atau tiga hari selepas menerima barang Diberi untuk menggalakan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyak contoh 10 % . Nota serahan 4. Nota debit 7.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Dokumen Perniagaan Dalam Negeri Peringkat sebelum urusniaga 1.10 hari. Senarai harga 5. Katalog Peringkat semasa urusniaga 1.pembeli tidak perlu membayar lagi. Nota pesanan 2. Kos angkut barang dari stesen keretapi perlu dibayar oleh pembeli Kos angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke dalam kapal sahaja. Invois 8. Resit Maklumat Dalam Sebut Harga Maklumat Serahan sedia Serahan segera Serahan hadapan Angkutan Hadapan Angkutan Dibayar Percuma ke Dalam Gerabak Percuma ke Dalam Kapal Kos Insurans Tambang Bayar Waktu Terima Tunai Watu Pesanan Tunai segera Diskaun niaga Keterangan Barang dihantar kepada pembeli sebaik pesanan diterima Barang dihantar kepada pembeli dalam masa dua atau tiga hari selepas pesanan diterima Barang dihantar kepada pembeli pada tarikh akan datang Pembeli perlu membayar kos angkutan Pembeli tidak perlu membayar kos angkutan Kos angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke gerabak keretapi. Nota kiriman 5. Sebut harga 4. Surat tanya 2. Surat jawapan 3. Tambang kapal dibayar oleh pembeli Harga barang telah merangkumi kos.pembelian melebihi RM 1000 diberi untuk menggalakkan pembeli membayar hutang dengan segera contoh 10% . Nota kredit Peringkat selepas urusniaga 1.

Botol kosong dikenakan bayaran 3. Botol kosong dipulangkan 4. Barang rosak / salah jenama dipulangkan 3. Memberitahu pengimport anggaran harga bagi barang yang dipesan Dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk membetulkan kesilapan dalam invois. Pemborong enggan memberi kredit 2. Hutang pembeli akan ditambah sebab 1. Pembeli dibenarkan mencuba barang terlebih dahulu 3.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Jenis Dokumen Dokumen Surat tanya Surat jawapan Sebut harga Senarai harga Borang pesanan Nota makluman Nota serahan Nota kiriman Keterangan Surat yang dihantar oleh pembeli kepada pemborong untuk mendapatkan maklumat tentang barang yang hendak dibeli Surat yang dihantar oleh pemborong kepada pembeli bagi menjawab pertanyaan bakal pelanggannya Dokumen yang menunjukkan harga barang yang diminta oleh pembeli Satu senarai yang mencatatkan harga semua barang yang dijual oleh pemborong Dokumen yang digunakan oleh pembeli untuk memesan barang daripada pemborong Dokumen yang dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk memaklumkan barang yang dipesan telah dihantar dan dokumen ini dikirim sebelum barang dihantar Dokumen yang disertakan bersama-sama barang apabila barang dihantar oleh pembekal dengan kenderaan sendiri Dokumen yang dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan kerana pemborong menghantar barang dengan kenderaan milik syarikat pengangkutan tersebut Dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk urusniaga secara kredit Sebagai bukti pembeli telah menerima barang tetapi belum membuat pembayaran Dihantar oleh pemborong kerana 1. Pembeli diberi elaun / diskaun Di hantar oleh pemborong untuk membetulkan kesilapan dalam invois. Pembeli dikenakan faedah Dokumen yang menunjukkan ringkasan urus niaga yang berlaku antara pembeli dan pemborong dalam sesuatu bulan Diberikan oleh pemborong kepada pembeli sebagai pengakuan/pengesahan ia telah menerima bayaran daripada pembeli tersebut Invois Invois proforma Nota kredit Nota debit Penyata akaun Resit 17 . Beberapa jenis barang tidak ditulis dikenakan bayaran 4. Jumlah hutang tertulis lebih dari jumlah sebenar 2. Jumlah hutang kurang daripada jumlah sebenar 2. Hutang akan dikurangkan sebab 1.

cek.Harga barang lebih mahal Membeli/membayar barang secara ansuran Pembeli dianggap penyewa sehingga semua ansuran dibayar Bayaran ansuran dianggap sewa bulanan Perlu membayar wang pendahuluan’ Boleh digunakan selepas menandatangani perjanjian sewa beli Barang akan ditarik balik sekiranya ansuran gagal dijelaskan Barang adalah pemilik syarikat yang membiayai pembelian barang tersebut Barang bukan pemilik pembeli selagi ansuran belum habis dibayar Sesuai untuk barang tahan lama spt kereta.Aktiviti menjual barang secara hutang / Membenarkan pembeli menggunakan barang sebelum harganya dijelaskan Perlukan wang pendahuluan.Barang jadi milik pembeli selepas bayaran pertama Jika tidak mampu bayar ansurans. kiriman wang Dapat elakkan peniaga alami hutang lapuk Wang yang diterima dapat dilabur dengan segera Barang dapat dijual dengan harga yang murah Jualan Kredit . draf bank.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Kaedah Jualan Kaedah Jualan tunai Keterangan Jual barang secara tunai / tidak benar pembeli berhutang Tunai dalam bentuk wang. barang tidak boleh ditarik balik . kad kredit.Sesuai utuk barang murah spt barang elektrik. barang kaca .Penjual hanya dapat dakwa dimahkamah untuk dapat balik barang . baki dibayar secara ansurans Terdiri daripada bayaran tertunda & sewa beli . rumah Kaedah membayar harga barang terlebih dahulu sebelum barang dan perkhidmatan diterima dan digunakan Digunakan dalam perkhidmatan komunikasi dan pengangkutan contoh “top up” telefon bimbit. kad tol lebuhraya Dapat memudahkan urusniaga dan jimat masa Dapat elakkan risiko hutang lapuk Pemborong membekalkan barang kepada peniaga untuk dijual Barang akan dipulangkan semula sekiranya tidak dapat dijual Pemborong / pembekal barang dikenali sebagai konsainor Peniaga dikenali sebagai konsaini Barang adalah hak milik konsainor Konsainor uruskan stok Konsaini sediakan ruang untuk letak barang Konsainor beri komisen pada konsaini mengikut jumlah yang terjual Bayaran tertunda Sewa beli - Jualan Prabayar - Jualan Konsainan 18 .

eksport dan entrepot. Hubungan antarabangsa Perbezaan tahap teknologi antara sesebuah negara Kepentingan Perniagaan Antarabangsa a) Kepentingan Kepada Pengguna . kad kredit.Dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna . Contoh: Kad prabayar. 19 .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Faktor Pemilihan Kaedah Jualan Kaedah Jenis Barang Keterangan Barang yang mudah rosak dan tidak tahan lama lebih sesuai dijual secara tunai . potongan gaji Mempercepatkan proses pembayaran Pasaran luas dan barang murah sesuai jualan secara tunai Tiada masalah hutang lapuk Pasaran luas dan barang mahal sesuai secara kredit Jualan sewabeli tertakluk Akta Sewa Beli1967 Jualan tunai tertakluk kepada Akta Jualan Barangan 1957 Aliran Tunai Persaingan Kemampuan membeli Kemudahan pembayaran Saiz pasaran Peraturan dan undangundang TOPIK 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA Maksud Perniagaan Antarabangsa  Perniagaan antarabangsa ialah kegiatan jual beli yang dijalankan antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain.Barang yang bernilai tinggi dan tahan lama boleh dijual secara kredit .Peniaga perlu sentiasa mendahului pesaing untuk merebut pasaran Kaedah jualan moden seperti jualan prabayar dan e-dagang perlu dipertimbangkan untuk bersaing dalam era globalisasi Kaedah jualan bergantung kepada kemampuan membeli. Barang yang harganya tinggi sesuai dijual secara kredit Barang yang harganya murah sesuai dijual secara tunai Cara yang memudahkan membuat bayaran.  Ia melibatkan import. Kaedah jualan tunai mengurangkan risiko hutang lapuk. .Meningkatkan taraf hidup kerana wujudnya banyak peluang pekerjaan.Kaedah jualan kredit berlebihan akan menyebabkan aliran tunai yang merosot.  Kedua-dua perniagaan import dan eksport terdiri daripada import dan eksport nyata dan tak nyata.Dapat mempelbagaikan pilihan yang beraneka jenis dan jenama . Faktor Wujudnya Perniagaan Antarabangsa     Perbezaan sumber alam semulajadi Perbezaan kos pengeluaran.Dapat menggunakan barang yang berkualiti pada harga yang rendah .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN - Menambahkan pengetahuan dan pengalaman kerana pendedahan kepada teknologi yang baru. .

lori.Mengurangkan pengangguran dengan wujudnya banyak peluang pekerjaan .Membolehkan pengeluaran secara besar-besaran . eksport dan entrepot Pengangkutan yang biasa digunakan ialah kapal laut dan kapal terbang Terdapat banyak sekatan perdagangan seperti tariff. van dan sebagainya Tidak banyak sekatan perdagangan Aktivitinya hanya dalam negeri sahaja Melibatkan penggunaan sejenis matawang sahaja Menghadapi risiko yang rendah Melibatkan penggunaan dokumentasi yang mudah 1 Perniagaan Antarabangsa Merangkumi aktiviti import.memperbaiki imbangan dagangan .Kos pengeluaran dapat dikurangkan dan kualiti barang dapat dipertingkatkan c) Kepentingan Kepada Negara .Mengatasi masalah kekurangan bahan mentah dan tenaga pakar Perbandingan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa a) Persamaan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa • • • • • • Kedua-duanya melibatkan nilai pertukaran yang menggunakan mata wang Bertujuan mendapat keuntungan Dapat memenuhi keperluan dan kehendak manusia Mengamalkan pengkhususan Menggunakan faktor pengeluaran yang sama Menggunakan bantuan perniagaan yang sama b) Perbezaan Perniagaan Dalam Negeri dengan Perniagaan Antarabangsa Perniagaan Dalam Negeri 1 Merangkumi aktiviti borong dan runcit Pengangkutan yang biasa digunakan ialah kereta api.Kos pengeluaran dapat dijimatkan dan keuntungan meningkat .dapat meningkatkan jualan/ untung bertambah . dan sebagainya Aktivitinya merentasi sempadan negara Melibatkan penggunaan pelbagai matawang Menghadapi tingkat risiko yang tinggi Melibatkan penggunaan dokumentasi yang lebih rumit 2 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 20 .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN b) Kepentingan Kepada Pengeluar . kuota.Lebih banyak sumber bahan mentah diperolehi .Mendapat pertukaran asing.Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa .Meluaskan pasaran.Menambahkan pendapatan Negara dan hasil kerajaan melalui duti kastam .Dapat menikmati ekonomi bidangan .Pertukaran pengetahuan dan teknologi meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN PROSEDUR IMPORT DAN EKSPORT PROSEDUR IMPORT Mematuhi kehendak undang-undang Membuat pesanan Secara langsung Pejabat cawangan Ejen import Saudagar import Lain-lain Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran Mm Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953 K Ketibaan barang dipelabuhan dan bersedia menerima barang Menuntut barang dan membiayai duti kastam Memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan PROSEDUR EKSPORT Mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran Eksport secara langsung Pejabat cawangan Lain-lain Menerima inden dan melaksanakan arahan dalam inden Mm Menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang K Menghantar barang ke pelabuhan Menguruskan pelbagai prosedur kastam Menyediakan dokumen berkaitan Memuatkan barang dalam kapal Menuntut barang daripada pengimport 21 .

kebakaran. Bahasa yang berlainan menyukarkan proses komunikasi Risiko yang tinggi seperti kehilangan. Ia mengandungi maklumat tentang negara asal yang mengeluarkan barang Dikeluarkan oleh syarikat perkapalan kepada pengeksport Merupakan dokumen hak milik Boleh dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapat pinjaman Dikeluarkan oleh syarikat penerbangan kepada pengeksport Berfungsi sebagai bukti pengakuan penerimaan barang Dihantar oleh syarikat perkapalan kepada Lembaga Pelabuhan. Dikeluarkan oleh dewan perdagangan negara pengeksport. bil udara. kecurian dan lain-lain Cara pembayaran yang berbeza iaitu menggunakan bil perintah bayar dan kredit berdokumen Kestabilan politik sesebuah negara amat perlu Sistem timbangan dan sukatan yang berbeza juga menyukarkan Dokumentasi yang rumit seperti inden. sijil asal-usul. Terdapat dua jenis inden iaitu inden terbuka dan inden tertutup Dihantar oleh pengeksport kepada pengimport mengandungi maklumat lengkap tentang barang Dikeluarkan oleh negara pengimport sebagai kebenaran untuk pengeksport membawa masuk barang ke negaranya.surat cagaran dan waran limbungan Standard dan syarat import yang berbeza antara negara menyukarkan peniaga Kesukaran mendapat maklumat DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA Dokumen eksport dan import Dokumen Perniagaan ▪ Inden ▪ Invois eksport ▪ Invois konsular ▪ Sijil asal-usul Dokumen Inden Invois Eksport Invois Konsular Sijil Asal-usul Bil Muatan Bil Udara Nota Perkapalan Polisi Insurans Borang Perakuan Kastam Bil Perintah Bayar Kredit Berdokumen Surat Cagaran Dokumen penghantaran ▪ Bil muatan ▪ Bil udara ▪ Nota perkapalan Dokumen insurans dan kastam ▪ Polisi insurans ▪ Borang Perakuan Kastam Dokumen pembayaran ▪ Bil perintah Bayar ▪ Kredit Berdokumen ▪ Surat Cagaran Keterangan/ kegunaan Pesanan bertulis. invois konsular.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Halangan Dalam Perniagaan Antarabangsa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Prosedur kastam yang rumit dan pelbagai sekatan perniagaan Penggunaan matawang yang berlainan. Bank menjamin akan membayar segala bil yang dituntut oleh pengeksport Dihantar oleh pengeksport kepada bank pengimport. kerosakan dan lain-lain Memudahkan pihak kastam memeriksa barang apabila sampai ke pelabuhan Salah satu alat pembayaran dalam perniagaan antarabangsa Boleh dijadikan cagaran Surat kredit yang dikeluarkan oleh pengimport. kerosakan . Bertujuan meminta pihak pelabuhan memunggah barang ke dalam kapal Dikeluarkan oleh syarikat insurans untuk menjamin barang yang diangkat dilindungi dari risiko kecurian. kebakaran. bil muatan. Bank pengimport diberi kuasa menjual barang sekiranya pengimport gagal menjelaskan bayaran 22 23 TOPIK 5: INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) .

pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang Ekuiti syarikat dipegang oleh rakyat Malaysia 60% dan tidak lebih 25% ekuiti dipegang oleh syarikat besar tempatan. kusyen makanan ringan dan awet seperti sos. barang plastik. wayar dan lain-lain kimia dan farmaseutikal KETERANGAN Mengeluarkan hampir semua jenis barang keperluan pengguna seperti tekstil. diperolehi melalui simpanan sendiri Terdapat dimerata tempat seperti bandar. kurang pendidikan. makanan daln lain-lain Mudah.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN MAKSUD IKS Perniagaan yang mempunyai pusing ganti jualan tahunan tidak melebihi 25 juta. kurang pengkhususan kerja Kurang RM2. perabot. menggunakan mesin mekanikal dan tradisional Kepada Masyarakat Kepada Negara KAITAN IKS DENGAN INDUSTRI BERAT 24 . daya cipta dan kreativiti ▪ Mewujudkan peluang pekerjaan ▪ Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat ▪ Mengurangkan pengangguran ▪ Meningkatkan tabungan ekonomi negara ▪ Pengagihan pendapatan negara ▪ Latihan kepada pekerja dan pengusaha ▪ Mengukuhkan struktur asas industri negara ▪ Mengurangkan import barang pengguna seperti kraf tangan dan makanan barangan logam seperti alat ganti kereta berasaskan bahan petrokimia seperti barang plastik membuat komponen kereta seperti bateri. CIRI-CIRI IKS CIRI Jenis Keluaran Organisasi Modal Lokasi Pekerja Teknologi KEGIATAN IKS ► Berasaskan sumber ► Berasaskan logam ► Berasaskan plastik ► Komponen automatif ►Pemprosesan makanan ►Komponen eletrik dan eletronik ►Pembuatan lain KEPENTINGAN IKS ▪ Berpeluang menceburi bidang perusahaan ▪ Berpeluang menggunakan kebolehan. pinggir bandar dan luar Bandar Kurang terlatih.5juta . biskut komponen letrik seperti suis. kurang formal. secara sambilan terdiri dari penduduk tempatan Berintensifkan buruh.

Pengaturan Kontrak Khas KETERANGAN  Berasaskan konsep payung  75% keluaran IKS dijual kepada firma besar  Firma kecil berjanji membekalkan keluaran kepada firma besar dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan  Melalui skim vendor yang diwujudkan oleh industri berat  IKS menghasilkan barang khusus untuk keperluan firma besar  IKS mesti memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh firma besar  Firma besar akan membiayai semua perbelanjaan seperti memberi kredit. Subkontrak MASALAH IKS Modal dan Modal dan pembiayaaan pembiayaaan Hubung jalin dengan Hubung jalin dengan industri berat industri berat Produktiviti dan Produktiviti dan teknologi rendah teknologi rendah Lokasi Lokasi MASALAH IKS MASALAH IKS Kekurangan bahan Kekurangan bahan mentah mentah Pengurusan Pengurusan Pemasaran Pemasaran CARA MENGATASI MASALAH IKS Program Rantaian Program Rantaian Industri Industri Program Penyelidikan Program Penyelidikan dan Pembangunan dan Pembangunan Program Bantuan Program Bantuan Kewangan Kewangan Program Pembangunan Program Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur CARA MENGATASI CARA MENGATASI MASALAH MASALAH IKS IKS Program Pembangunan Program Pembangunan dan Peningkatan dan Peningkatan Kemahiran Kemahiran Pembangunan Pembangunan Pemasaran Pemasaran TOPIK 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN 25 .Pemasaran Bersepadu 2. 3.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN KAITAN 1. kemudahan pengangkutan dan pembelian bahan mentah.

pengetahuan dan pengalaman Modal Faktor yang dipertimbangkan apabila memulakan perniagaan Jenis dan pemilikan perniagaan Undang-undang dan peraturan Lokasi Sumber bekalan PersainganPPP PENGENDALIAN PERNIAGAAN Aspek Pengendalian • • • • • • • • • • • • • • • • • • Keterangan Mendapatkan bekalan stok Memeriksa dan merekod stok Menyimpan dan mengawal stok Memperaga stok Merekod stok Menyimpan rekod perakaunan Menganalisis prestasi perniagaan Mengambil tindakan susulan Meningkatkan kecekapan pekerja Menjaga kebajikan pekerja Mewujudkan hubungan yang baik Mematuhi undang-undang Mengenal pasti jenis pelanggan Mengetahui sifat pelanggan Mengetahui cara melayan pelanggan Menyediakan jadual kerja Mengenalpasti jenis-jenis risiko Maklumat perlu disimpan.PA_BPTV_KPM CARA MEMULAKA N PERNIAGAA N M-TEK_PERDAGANGAN Memulakan sendiri Mengambil alih Warisan Francais Diundang FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN APABILA MEMULAKAN PERNIAGAAN Minat. dianalisis dan disebar Pengendalian Stok Pengurusan Kewangan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Pelanggan Pengurusan Masa Pengurusan Risiko Pengurusan Maklumat .

PA_BPTV_KPM

M-TEK_PERDAGANGAN

JENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN JENIS MILIKAN PERNIAGAAN CIRI-CIRI PEMILIKAN PERNIAGAAN Dimiliki oleh seorang individu Modal daripada simpanan sendiri atau pinjaman Diurus sendiri oleh pemilik Ditubuhkan dibawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Liabiliti tidak terhad Segala untung rugi ditanggung sendiri Cukai yang dikenakan adalah cukai pendapatan perseorangan Ahli terdiri dari 2-20 orang Modal diperolehi melalui sumbangan rakan kongsi Diuruskan oleh rakan kongsi aktif Ditubuhkan dibawah Akta Perkongsian 1961 Semua rakan kongsi menanggung liabiliti tidak terhad Agihan keuntungan mengikut nisbah yang telah ditetapkan Cukai pendapatan berdasarkan cukai pendapatan perseorangan

Milikan Tunggal

Perkongsian

Syarikat Sendirian Berhad

Syarikat Awam Berhad

Koperasi

- Bilangan ahli terdiri dari 2-50 orang - Modal daripada jualan syer kepada ahli-ahlinya - Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965 - Liabiliti terhad - Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik - Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang berasingan - Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen - Cukai berdasarkan cukai syarikat - Bilangan ahli terdiri dari 2 hingga tidak terhad - Modal daripada jualan syer kepada orang awam - Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965 - Liabiliti terhad - Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik - Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang berasingan - Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen - Cukai berdasarkan cukai syarikat - Tertakluk kepada kawalan dan seliaan Pendaftar Syarikat - Bilangan minimum 100 orang dan tiada had maksimum - Modal diperolehi dari jualan syer kepada ahli - Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 - Liabiliti terhad - Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik - Keuntungan diagihkan dalam bentuk lebihan - Tidak dikenakan cukai Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Modal disumbang oleh kerajaan Liabiliti tidak terhad Diuruskan oleh majlis yang dilantik oleh menteri kabinet Tidak dikenakan cukai

Perbadanan Awam

26

PA_BPTV_KPM

M-TEK_PERDAGANGAN

TOPIK 7 : PELABURAN
Maksud Pelaburan Pelaburan ialah suatu tindakan menangguhkan penggunaan wang pada masa ini dengan harapan untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan.

PELABUR DAN SPEKULATOR

Pelabur – individu yang melaburkan wang dengan harapan mendapat pulangan dalam bentuk tunai, dividen, bonus dan keuntungan atas modal. Spekulator – _ Membeli dan menjual saham untuk mendapat keuntungan jangka pendek Terdiri daripada penelah naik, penelah turun dan stag.

Perbezaan di antara Pelabur dan Spekulator
Pelabur 1. Membeli syer untuk mendapatkan pulangan dalam bentuk dividen/syer bonus. 2. Beli syer untuk jangka panjang dengan harapan prestasi syarikat berkembang dan harga syernya naik. 3. Penglibatan pelabur mencergaskan pasaran saham dan mengukuhkan harga pasaran. 4. Pelabur sentiasa berhati-hati melakukan analisis kewangan dan memperolehi maklumat prestasi syarikat sebelum membeli saham syarikat. Spekulator 1. Membeli syer pada harga rendah dan jual pada harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. 2. Membeli dan menjual syer dalam jangka masa singkat untuk mendapatkan keuntungan daripada perbezaan harga. 3. Penglibatan spekulator melemahkan pasaran saham kerana harga saham turun dan naik dengan tidak menentu. 4. Spekulator sentiasa membuat ramalan sesuatu harga syer. Tindakannya dipengaruhi khabar angin, sikapnya keterlaluan boleh menjejaskan pasaran saham.

JENIS PELABURAN
Melabur dibank/ institusi TETAP / AKAUN kewangan. PELABURAN Pelaburan tanpa risiko Keuntungan rendah. Menyimpan untuk suatu tempoh tertentu. Kelebihan :

AKAUN SIMPANAN

HARTA TANAH
- Membeli aset tetap seperti rumah, kilang dan tanah - Pulangan yang tinggi

SAHAM

- Gabungan syer yang
dikeluarkan oleh sy.awam berhad kepada orang ramai - Urusan jual beli saham melalui broker / remisier

Pulangan tetap Simpanan selamat.
3. Simpanan boleh dikeluarkan atas permintaan.

Kelebihan : Pulangan tetap Simpanan selamat. Simpanan boleh dikeluarkan atas permintaan.

Dua bentuk pulangan: Keuntungan modal Pendapatan semasa

Dua jenis saham: I. Saham yang disenaraikan - urusniaga di pasaran saham 2. Saham yang tidak disenaraikan Saham ditawarkan kepada ahIi keluarga / rakan niaga

27

PA_BPTV_KPM

M-TEK_PERDAGANGAN

Jenis Saham Saham – satu bentuk pelaburan bagi tujuan spekulatif atau mendapat pulangan dalam bentuk dividen, bonus atau keuntungan modal. - terdiri daripada unit-unit syer - dua jenis syer : 1. Syer biasa 2. Syer keutamaan  Syer keutamaan kumulatif – dibayar dividen semasa dan tunggakan jika syarikat rugi pada
tahun kewangan lepas.

 Syer keutamaan penyertaan – kadar dividen tetap dan dapat dividen tambahan selepas
pembayaran dividen kepada pemegang syer biasa.

 Syer keutamaan boleh tebus – boleh dibeli oleh syarikat selepas satu tempoh masa  Syer keutamaan boleh tukar- Syer yang boleh ditukar kepada syer biasa.Pemegang syer
akan terima faedah seperti mana pemegang syer biasa.

Perbezaan di antara syer biasa dengan syer keutamaan. Syer Biasa.
1. Kadar dividen sentiasa berubah mengikut keuntungan syarikat. 2. Pemegang syer menerima dividen setelah pemegang syer keutamaan menerima dividen mereka. 3. Pelabur berhak mengundi untuk memilih Lembaga Pengarah di dalam mesyuarat agung tahunan. 4. Pihak terakhir untuk menuntut balik modal jika syarikat dibubarkan.

Syer Keutamaan.
1. Kadar dividen ditetapkan oleh syarikat setiap tahun. 2. Pemegang syer dibayar dividen terlebih dahulu daripada pemegang syer biasa. 3. Pelabur tidak berhak mengundi.

4. Diberi keutamaan menuntut balik modal jika syarikat dibubarkan.

PULANGAN ATAS SAHAM
Syer bonus
Unit percuma kepada

Keuntungan modal
Pulangan apabila

Dividen
Bahagian keuntungan yang

Contoh Pengiraan Pulangan harga saham naik Daripada Bidang Pelaburan. pemegang saham diterima pemegang saham Puan Salmi memiliki 5000 8% syer keutamaan bernilai RM 2.00 seunit. 5000 syer biasa bernilai RM 1.00, dan RM 3000 debentur pada kadar faedah 6% dalam Syarikat ABC Bhd. Bagi tahun berakhir 31 Disember, 2003, syarikat itu telah mengistiharkan pembayaran dividen 12 % terhadap syer biasa. Kirakan jumlah pendapatan Puan Salmi daripada pelaburannya pada tahun 2003. Cara Pengiraan : i). Pendapatan dari syer keutamaan. ii) Pendapatan dari syer biasa. 600.00 iii) Pendapatan dari Debentur. 180.00 iv) Jumlah Pendapatan. 180.00 = RM 1580.00 5000 x RM 2.00 x 0.08 = RM 800.00 5000 x RM 1.00 x 0.12 = RM RM 3000 x 0.06 = RM

RM 800.00 + RM 600.00 + RM

28

melabur dalam pelaburan berisiko rendah seperti unit amanah atau akaun simpanan tetap. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham. Aktiviti spekulasi. Menimbulkan minat melabur dalam kalangan orang ramai. Keadaan politik. Kualiti pengurusan dan prospek syarikat. Pulangan atas modal samada melalui kadar faedah. beritahu butir-butir saham yang hendak dijual.Ini mengggalakkan orang senarai pembeli untuk faedah Tawaran tersebut dipadankan dengan ramai meminjam sedia ada. sebaliknya. Sesuai untuk pelabur-pelabur kecil.  Kecairan ialah sesuatu aset mudah ditukar ke bentuk wang tunai. pembeli dengan penjual maka urusniaga berlaku. faedah pinjaman. Risiko kerugian rendah. Amanah Harta tanah dan Gilts. Diuruskan oleh pengurus professional. aset tidak mudah cair – harta tanah. pasaran. Maka harga saham meningkat dan faedah Ini mengggalakkan orang mengurangkan untuk pasaran. PANDUAN AM MELABUR Dapatkan maklumat lengkap tentang bidang pelaburan yang ingin diceburi.Ini mengggalakkan orang ramai meminjam untuk membuat pelaburan. Penjual hubungi broker  Pulangan pelaburan alternatif. Cara Membeli dan Menjual Saham.pelaburan. . • • • • • • Keadaan ekonomi negara. maka BNM akan mengurangkan kadar Broker hantar maklumat tersebut  bilik padanan diBSKL. maka BNM akan mengurangkan kadar faedah pelaburan.  Risiko dalam pelaburan kerana jika pelabur kurang mahir akan melabur dalam pelaburan yang kurang risiko  Modal sedia ada. Menyebarkan maklumat kewangan syarikat kepada orang lain. maka BNM akanramai meminjamkadar sebaliknya. Contoh : aset mudah cair – simpanan tetap di bank.. Membantu mengumpulkan modal untuk pembangunan negara. Menjalankan urusniaga saham. membuat pasaran.pelaburan. UNIT AMANAH      Sejenis pelaburan yang mengumpul wang dari orang ramai. Maka harga saham meningkat dan sebaliknya. . Maka harga saham meningkat dan Ini mengggalakkan orang ramai meminjam untuk sebaliknya. membuat pinjaman. Jika modal kecil. Maka harga saham meningkat dan pinjaman. Pelaburan Unit Amanah terdiri daripada Amanah Saham. Jika wujud persetujuan antara . dividen dan keuntungan ke atas modal.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur • • • • • • Mewujudkan peluang pasaran bagi saham.   29 . Dasar kewangan dan kadar faedah yang dilaksanakan oleh BNM.maka BNM akan mengurangkan kadar pasaran. Melindungi kepentingan para pelabur. membuat pinjaman.

pembelian syarikat Mengurus pelaburan bagi pihak syarikat Menanggung jaminan terbitan syer dengan membeli baki syer yang tidak terjual Ditubuhkan oleh kerajaan Bank Negara Malaysia Bank Perdagangan Bank Islam Malayan Banking Berhad Bank Malaysia Islam Berhad Bank Saudagar    Arab Malaysian Merchant Bank Berhad Bank Badan  Bank Simpanan 30 .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 8: PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN Sistem perbankan Perbankan konvensional Perbankan Islam SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL o Mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) o Berlandaskan prinsip komersial iaitu keuntungan dan kecekapan CIRI Sistem Perbankan Konvensional Beri faedah atas simpanan Kenakan faedah atas pinjaman Buat pelaburan Utamakan keuntungan Berlandaskan prinsip Islam Tiada amalan riba dan faedah Sistem Perbankan Islam PERBEZAAN SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL (SPK) DENGAN SISTEM PERBANKAN ISLAM (SPI) SPK Mengandungi unsur riba Tertakluk kepada peraturan BNM Bebas melabur dalam semua sektor termasuk perjudian Penasihat terdiri daripada pakar perbankan konvensional sahaja Jenis bank Fungsi SPI Mengharamkan unsur riba Tertakluk kepada peraturan BNM dan hukum syarak Melabur hanya di tempat halal /tidak meragukan Penasihat terdiri daripada ulama. memberi pembiayaan dan lain-lain.Mudharabah dan Musyarakah Menerima simpanan daripada syarikat/firma/badan berkanun Memberi pinjaman jangka pendek / sederhana/panjang kepada syarikat Memberi khidmat nasihat seperti penggabungan.ahli akademik dan pakar perbankan Islam Keterangan Contoh  Mengeluar dan mengawal mata wang negara Bank Pusat           Menjadi jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan Melaksanakan dasar kewangan kerajaan Menjadi jurubank kepada bank perdagangan Dimiliki oleh pihak swasta Menawarkan perkhidmatan kepada orang ramai dan kerajaan Cth perkhidmatan : menerima simpanan. Aktiviti berlandaskan syariah Islam Urusniaga berasaskan prinsip Wadiah . kemudahan pembayaran.

Kemudahan Pembiayaan Jenis kemudahan Pinjaman Keterangan Dipinjam oleh bank kepada pelanggannya setelah memenuhi syarat Contoh: pinjaman untuk beli tanah/ bangunan Faedah atas pinjaman bergantung kepada tempoh pinjaman/cagaran Dua bentuk pinjaman : 31 . Kemudahan Pembayaran Jenis kemudahan Pindahan kredit Arahan tetap Keterangan Bayaran terus ke akaun penerima Boleh bayar kepada beberapa penerima dengan guna sekeping cek Sesuai untuk bayar gaji/jelaskan hutang Selamat dari risiko kehilangan cek/cek tak laku Hanya sesuai untuk penerima yang ada akaun di bank Arahan bertulis oleh pemegang akaun kepada bank Untuk bayaran tetap/berkala seperti sewa/premium insurans Dapat bayar secara konsisten/tepat masa Tidak perlu ingat tarikh bayaran Pindahan elektronik -cara membayar paling pantas -wang boleh dipindahkan dari akaun pelanggan kepada akaun pemiutang di mana-mana bank secara on-line / guna kad ATM Pindahan telegraf -cara bayaran pantas ke luar negara -bank arah bayaran dibuat melalui teleks ke cawangannya di luar negara -pelanggan dikenakan komisen/caj Pindahan mel -Sama seperti pindahan telegraf. perikanan. kebajikan dan faedah anggotanya. pembangunan dan penternakan Contoh :Bank Simpanan Nasional .Bank Pembangunan Infrastruktur Malaysia Berhad dan Bank Pertanian Untuk melindungi kepentingan.tidak boleh ditunai tetapi mesti didepositkan dalam akaun penerima Perintah yang dikeluarkan oleh bank atas arahan pelanggan untuk bayaran tertentu kepada penerima dalam daerah yang sama Kena bayar komisen Cara selamat buat bayaran dalam amaun yang besar Cara bayaran yang meyakinkan penerima Pindahan elektronik/ telegraf / mel Draf Bank Cek Jurubank (Perintah Juruwang) 3. Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1948 Nasional Bank Koperasi   Bank Rakyat Berhad Perkhidmatan Bank Perdagangan 1. cuma arahan dihantar melalui mel -Ada dua jenis iaitu pindahan mel udara dan pindahan mel biasa Cek yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan Untuk bayar hutang/bil tertentu Bayaran terjamin Draf bank boleh dipalang. Menerima simpanan Jenis Akaun           Keterangan amaun simpanan yang kecil boleh keluar wang bila-bila masa dapat faedah dapat kemudahan kad teller automatik Simpanan mengikut tempoh – 3 bulan/ 6bulan Kadar faedah lebih tinggi dari Akaun Simpanan dan ikut tempoh Bank beri sijil simpanan tetap Dapat guna cek dan tidak dapat faedah Perkhidmatan dikenakan caj Boleh dapat kemudahan lain seperti overdraf Akaun Simpanan Akaun Simpanan Tetap Akaun Semasa 2.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Berkanun  Menyediakan perkhidmatan dalam sektor tertentu seperti  pertanian.

iii.Akaun Simpanan Wadiah/Akaun Semasa Wadiah/ Akaun Pelaburan Mudharabah Beri kemudahan pembiayaan – Ijarah / Al Rahnu Kad Kredit Peti simpanan selamat Perbankan elektronik (e-banking) Tukaran mata wang asing Cek Kembara Jaminan jurubank    Perbankan Islam  CEK Maksud Cek  Dokumen perintah bertulis oleh penyimpan akaun semasa kepada pihak bank dan mengarahkannya untuk membuat bayaran sejumlah wang tertentu pada tarikh tertentu kepada menerima atau pembawa cek apabila dituntut. ii. Tujuan pinjaman / overdraf Kedudukan kewangan Nilai aset yang dicagarkan Dasar bank pusat 4. iv.Pinjaman tidak bercagar – tiada cagaran hanya bergantung kepada kepercayaan bank dan pihak penjamin Satu bentuk wang pendahuluan Boleh keluarkan wang lebih dari jumlah yang ada dalam akaunnya Faedah dikenakan terhadap amaun overdraf yang digunakan mengikut kadar harian Overdraf FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENDAPAT PINJAMAN DAN OVERDRAF i.PA_BPTV_KPM - M-TEK_PERDAGANGAN Pinjaman bercagar – ada cagaran yang nilainya lebih tinggi dari nilai pinjaman seperti geran tanah /geran rumah . Pihak-pihak Dalam Sekeping Cek • Pesuruh bayar bank yang mengeluarkan cek • Penyuruh bayar orang / pihak yang menandatangani cek • Penerima orang / pihak yang menerima bayaran Jenis Cek • cek terbuka – cek pembawa dan cek perintah • cek berpalang – palang am dan palang khas Kelebihan Cek sebagai alat pembayaran  Mudah digunakan kerana boleh guna untuk sebarang nilai  Selamat kerana tidak perlu membawa wang tunai 32 . Perkhidmatan Lain Jenis perkhidmatan                Keterangan Pemiliknya membeli-belah tanpa wang tunai Boleh mengeluarkan wang dimana-mana mesin ATM Dikenakan caj perkhidmatan Boleh juga digunakan untuk bayar sewa hotel / tempah tiket penerbangan Untuk simpan barang berharga seperti barang kemas/geran tanah Dikenakan caj Urusniaga melalui komputer peribadi/telefon bimbit Pantas/mudah/ jimatkan kos Menukarkan mata wang tempatan kepada mata wang asing atau mata wang asing kepada mata wang tempatan Contoh: Ringgit Malaysia tukar kepada Yen Jepun Dijual kepada pelanggan yang hendak ke luar Negara Tidak perlu bawa wang dengan banyak/ elak risiko kecurian Dijual dalam mata wang Dolar Amerika / Yen Jepun Boleh ditunai serta-merta /di mana-mana cawangan bank di negara asing Jaminan bank kepada pihak tertentu bahawa bank akan membayar segala hutang pelanggannya jika pelanggannya tidak siapkan projek / jelaskan hutang Perlu beri deposit kepada bank untuk dapatkan jaminan Deposit ini akan digunakan oleh bank untuk membayar hutang jika pelanggan tidak dapat siapkan projek Terima simpanan .

cek yang tempoh pembayarannya telah tamat Cek Dalaman – penyuruh bayar dan penerima mempunyai akaun di bank yang sama Cek Bertanda . pinjaman perumahan dan pinjaman sewa beli • Mengendalikan sewa beli • Pembiayaan kad kredit.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN  Selamat digunakan kerana telah berpalang / elak risiko kecurian  Sebagai bukti pembayaran Kekurangan Cek sebagai alat pembayaran  Cek bukan wang sah  Perlukan masa untuk dijelaskan  Boleh berlakunya penipuan / pemalsuan  Penerima cek terima cek tak layan Lain-lain Jenis Cek             Cek Bertarikh Hadapan .cek yang ditulis dengan tarikh akan datang Cek Mati .maklumat cek ditulis lengkap KECUALI jumlah dalam perkataan dan angka Cek Tak laku . perbankan Islam dan lain-lain  contoh: Public Finance .cek yang tidak diterima oleh bank untuk pembayaran cek bertarikh hadapan. cek kotor/rosak/koyak jumlah dalam angka dan perkataan tak sama baki dalam akaun penyuruh bayar tidak cukup penyuruh bayar mati / gila / muflis sebelum cek ditunaikan tiada tanda tangan penyuruh bayar penyuruh bayar membatalkan cek yang dikeluarkan Sebab cek menjadi cek tak laku: Biro Kredit . kad pengenalan.mengumpul maklumat kredit peminjam daripada institusi perbankan dan institusi kewangan . contoh syarikat pajakan : Sunsea Credit & Leasing Sdn.membantu institusi tersebut dalam memberikan pinjaman . cek mati.akaun simpanan dan akaun simpanan tetap • Membiayai pinjaman peribadi . kelebihan: o dapat menggunakan aset tanpa mengeluarkan modal o boleh mendapatkan aset tanpa cagaran o merupakan satu sumber modal tambahan o mengurangkan pembayaran cukai peniaga boleh menjual akaun belum terimanya / invois kepada syarikat pemfaktoran / bank untuk mendapatkan wang tunai dengan segera jumlah wang tunai yang diterima oleh peniaga adalah jumlah nilai akaun belum terima / invois setelah ditolak kadar faedah dan bayaran perkhidmatan antara 1 – 2 peratus atas nilai aset akaun belum terima / invois contoh syarikat pemfaktoran : Public Leasing and Factoring Sdn.penerima cek dijamin akan menerima bayaran sehingga tarikh tertentu Cek Kosong . cek kosong. kelebihan: o boleh mendapat wang tunai dengan segera o dapat mengelakkan risiko hutang lapuk o mengatasi masalah aliran tunai Syarikat Pemfaktoran     33 . Bhd. Maybank Finance  Syarikat Pajakan      Pembiayaan kepada peniaga/pemajak bagi menyewa/memajak satu aset seperti mesin. no. • Menerima simpanan .contoh maklumat : nama. jentera atau premis pemajak perlu membayar sewa sepanjang tempoh pajakan sepanjang tempoh pajakan aset (mesin) itu adalah kepunyaaan syarikat pajakan. Bhd. alamat serta akaun kredit INSTITUSI KEWANGAN LAIN Syarikat Kewangan tidak menyediakan akaun semasa  perkhidmatan yang disediakan. unit amanah.

perkongsian.. syarikat sdn.PA_BPTV_KPM o        tidak perlu lagi mengawasi akaun belum terima M-TEK_PERDAGANGAN Syarikat Jaminan Kredit Malaysia milik bersama Bank Negara Malaysia dengan semua bank perdagangan ditubuhkan untuk bantu peniaga kecil mendapatkan pinjaman dari bank perdagangan syarikat ini tidak beri pinjaman tetapi bertindak memberi khidmat nasihat dan jaminan kepada pinjaman yang telah diluluskan peminjam boleh terdiri daripada individu. koperasi dan pertubuhan Kebaikan: bank perdagangan tidak perlu risau risiko hutang lapuk dari pinjaman peminjam (peniaga) boleh dapat pinjaman tanpa cagaran yang banyak .bhd.

.Kadar premium sukar ditetapkan.Orang yang membeli polisi insurans Polisi .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 9: INSURANS Premium -Bayaran yang dijelaskan oleh Rancangan pembahagian risiko yang menyediakan insured D pembayaran gantirugi kepada insured sekiranya berlaku a risiko yang diinsuranskan p a t k a n p e r l i n d u n g a n KONSEP INSURANS Insurer.Ada rekod kejadian lalu .kecurian JENIS RISIKO RISIKO TIDAK BOLEH INSURANSRisiko tidak boleh dikira.Lebih yakin untuk majukan perniagaan 34 .Cth: Kebakaran.Perjanjian antara insurer dan insured RISIKO BOLEH INSURANS.Risiko boleh dikira secara statistik.Kadar premium boleh ditetapkan.Cth: Perubahan fesyen.Melindungi individu dan keluarga dari risiko -Merancang masa depan -Dapat pampasan jika berlaku risiko -Satu cara menabung Kepada Negara -Membangunkan ekonomi negara -Memberi peluang pekerjaan -Taraf hidup rakyat meningkat Kepada Peniaga . hutang lapuk Kepentingan Insurans PERANAN INSURANS Kepada Individu . Tiada rekod kejadian.Melindungi dari risiko .Syarikat yang menawarkan skim insurans ISTILAH DALAM INSURANS Pampasan-gantirugi yang dibayar jika berlaku risiko Insured..Dapat pampasan jika risiko berlaku .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN PRINSIP-PRINSIP INSURANS 1.Insurans marin / penerbangan .Insurans hayat seumur hidup . bila risiko berlaku – gantirugi dibahagi sama rata antara syarikat insurans ii.Insurans lain JENIS INSUR ANS INSURANS HAYAT . Kepentingan boleh diinsurans     Mesti mempunyai kepentingan ke atas harta/nyawa yang diinsuranskan Insured akan mengalami kerugian jika harta/nyawa yang diinsuranskan musnah/mati Tidak boleh insuranskan hak orang lain Untuk elakkan orang ambil kesempatan atas kesusahan orang lain 2. Doktrin punca hampiran Gantirugi hanya dibayar jika risiko disebabkan secara langsung oleh risiko yang diinsuranskan INSURANS AM .Insurans hayat sementara .Insurans endowmen 34 .  Aset adalah milik insurer  Insured tidak boleh tuntut lagi iii. Subrogasi  Mengalihkan hak daripada insured untuk menuntut daripada pihak ketiga setelah insurer membayar gantirugi.Insurans kebakaran . Penuh Percaya Mutlak     Insured mesti memberi maklumat benar Insurer perlu terangkan polisi dengan jelas Jika ada penipuan polisi terbatal Bertujuan mengelakkan penipuan 3.Insurans kemalangan . Indemniti     Untuk semua insurans kecuali insurans hayat dan kemalangan Gantirugi dibayar setakat kerugian Bukan untuk dapat untung Gantirugi dalam bentuk barang atau wang tunai 3 perkara yang diambilkira dalam indemniti: i. Sumbangan  Jika Insured ada dua atau lebih polisi.

Insurans Motor i.melindungi dari tuntutan orang awam akibat kecuaian dalam melaksanakan tugas 2. Insurans Hayat Seumur Hidup • • • • • 2.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN INSURANS KEMALANGAN Jenis Insurans 1. pampasan dibayar pada waris Satu cara menabung Beri perlindungan mengikut tempoh Jika mati waris dapat pampasan Jika masih hidup premium hilang o Bukan satu cara menabung o Premium murah 1. Jika kematian akibat penyakit. Insurans Endowmen • • • • • • 3. jika risiko berlaku dipremis perniaga Insurans Liabiliti Produk – melindungi pengeluar produk terhadap tuntutan pengguna yang cedera atau sakit akibat penggunaan produk tersebut Insurans Liabiliti Profesional. Insurans motor pihak ketiga • • • • • • • • • • • • Keterangan • Melindungi insured dan pihak ketiga Premium lebih mahal Kenderaan yang disewa beli mesti ada polisi ini Melindungi insured dari tuntutan pihak ketiga Pihak ketiga ialah pengguna jalanraya Insured tidak boleh menuntut ganti rugi Premium murah Semua kenderaan wajib sekurang-kurangnya ada polisi ini Melindungi insured terhadap kerugian daripada kecederaan atau kematian yang disebabkan kemalangan. Insurans Liabiliti Am • • Insurans Kebakaran Melindungi peniaga dari risiko kebakaran Premium bergantung kepada: Jenis bangunan Kedudukan bangunan Kegunaan bangunan Kemudahan keselamatan disediakan Tempoh lindungan INSURANS HAYAT Jenis Insurans Hayat Keterangan Premium dibayar seumur hidup atau ada had tertentu Pampasan dibayar kepada waris jika insured mati Jika insured hilang upaya/kritikal – pampasan akan diberi Beri perlindungan kepada waris Insured akan menginsuranskan nyawa untuk tempoh tertentu Jika tidak ada apa-apa berlaku – wang dan bonus dapat balik pada tarikh matang Jika insured meninggal dunia awal.kemalangan tempat kerja Melindungi pemilik perniagaan dari tuntutan orang awam. Insurans motor komprehensif ii. Insurans hayat Sementara 35 . Insurans Liabiliti Majikan • 4. pampasan tidak akan dibayar Melindungi majikan dari tuntutan pekerja yang cedera/mati semasa kerja Premium dibayar oleh majikan Majikan mencarum dalam Perkeso o Skim Pencen Ilat – perlindungan pekerja hilang upaya yang bukan disebabkan pekerjaan o Skim bencana pekerjaan. Insurans Kemalangan Peribadi 3.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN INSURANS MARIN / PENERBANGAN Insurans Penerban gan Insurans Marin Jenis Insurans Lain:      Insurans Kecurian .membiayai belanja pendidikan anak Insurans Gadaian . kemalangan TATACARA MEMBUAT TUNTUTAN: TATACARA MEMBELI INSURANS • • • • • Beri perlindungan kepada kapal terbang /muatan/anak kapal dari risiko Diambil untuk satu penerbangan atau satu tempoh tertentu Untuk penumpang ada insurans berkelompok Beri perlindungan kepada kapal/muatan/anak kapal dari risiko Diambil untuk satu pelayaran atau satu tempoh tertentu - Hubungi ejen/insurer Buat laporan polis Dapatkan maklumat tentang polisi dan syarat Dapatkan borang tuntutan dari insurer.Guna 3 prinsip insurans kovensional dan ditambah dengan konsep berikut: i.seperti insurans hayat Takaful am – perlindungan kepada risiko lain spt kebakaran.melindungi dari kecurian wang/harta Jaminan Setia .untuk orang yang buat pinjaman kewangan untuk beli aset TAKAFUL Adalah insurans yang diuruskan secara Islam PRINSIP TAKAFUL: .perlindungan dari kos hospital Insurans Pendidikan . Tabaruk – derma dengan ikhlas/wujud dana bersama Dijalankan dengan asas: • Tiada Gharar – ketidakpastian • Tiada Maisir – perjudian • Tiada Riba – faedah PRODUK SKIM TAKAFUL: Takaful keluarga .melindungi majikan dari pekerja tidak amanah Insurans kesihatan . kecurian. Mudharabah – perkongsian untung ii. pampasan dibayar 36 . Isikan butir: Bila / Bagaimana berlaku Jumlah kerugian Isi borang cadangan dengan ‘Prinsip Penuh Percaya Mutlak’ Bayar premium Hantar borang kepada insurer berserta: Polisi / dokumen hak milik/geran dokumen bukti / gambar –jika ada Dapatkan nota lindung Insurer buat siasatan Dapatkan polisi daripada ejen / insurer Jika tuntutan sah dan benar.

Fleksibel dari segi arah perjalanan dan jadual i.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 10 : PENGANGKUTAN Maksud memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kekurangan Ruang muatan terhad Kesesakan lalu lintas dan cuaca buruk Mahal dan lambat untuk perjalanan jauh Penggunaan tenaga buruh yang tinggi Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Rel i ii iii Kelebihan Murah dan cepat bagi jarak jauh Ruang muatan lebih luas Ada gerabak khas untuk bawa barang Kekurangan i. Tiada perkhidmatan pintu ke pintu iii. ii. Peranan Pengangkutan           Mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran Memudahkan mobiliti / pergerakan tenaga buruh Mengurangkan kos penyimpanan stok Pengang Membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara kutan Memperluaskan pasaran dan menggalakkan perniagaan antarabangsa Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran Mengelakkan pembaziran Mempelbagaikan pilihan pengguna Menyebarkan hasil ciptaan sains dan teknologi Menggalakkan pengaliran modal dan industri pelancongan Jenis Pengangkutan Pengangkutan Darat Laut Kapal pesisir pantai Udara Saluran paip Jalan raya Rel Kapal kargo Kapal kerentan Kapal penumpang Kapal terbang Helikopter Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Jalan raya Kelebihan i. Serahan barang dari pintu ke pintu iv. Kos penyelenggaraan tinggi 37 . iv. Murah dan cepat untuk perjalanan jarak dekat iii. Tidak fleksibel kerana arah dan masa perjalanan ditetapkan iv. Mudah didapati dan digunakan ii. iii. Mahal dan lambat bagi jarak dekat ii.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Laut Kelebihan i. iv Kekurangan kos mahal gangguan cuaca ruang muatan terhad pemunggahan yang kerap dan tiada serahan barang dari pintu ke pintu v. mengurangkan kos insurans iv. Kekurangan Tiada serahan dari pintu ke pintu Kerja pemunggahan yang banyak Perjalanan lambat sampai Perkhidmatan terhad di kawasan yang ada kemudahan pelabuhan / jeti sahaja Pengkontenaan . penggunaannya terhad i. batu bata • Perlukan sistem pengangkutan bersepadu 38 . iii.Kekurangan guna kontena: • Kos modal yang tinggi • Perlukan peralatan khas seperti kren • Tidak sesuai bawa barang pukal seperti kayu balak. Menjimatkan kos pengangkutan Kekurangan i. selesa iii. Penting untuk perniagaan antarabangsa Kelebihan dan Kekurangan Pengangkutan Udara Kelebihan i. kos angkutan dan kos gudang kerana pengangkutan sepadu • Memudahkan hal dokumentasi • Boleh guna sistem pengangkutan TIR . . cepat ii.Kelebihan guna kontena: • Jimatkan masa • Jimatkan tenaga buruh kerana kurang kerja pemunggahan dan barang dipunggah menggunakan jentera khas / kren / forklif • Kurangkan barang rosak dan selamat kerana terhindar daripada kesan cuaca • Kurangkan kecurian sebab kontena dikunci • Kurangkan kos insurans. dapat menghubungi kawasan pedalaman vii. Masalah kebocoran dan sukar diperbaiki iii. Selamat iii.sesuai untuk mengangkut barang mahal. iv. iii. Boleh bawa muatan yang banyak ii. Penggunaannya terhad ii. Tambang lebih murah iii. ii. Tiada kesesakan lalu lintas v. Mudah dan cepat ii.Satu sistem mengangkut barang dalam peti kontena sebagai satu unit. tidak perlu menyimpan stok yang banyak dan mengurangkan kos pergudangan vi. ii. Kos pemasangan yang tinggi i. Lebih selamat sebab kadar kemalangan rendah iv. selamat v. segar dan diperlukan segera Kelebihan dan Kekurangan Saluran Paip Kelebihan i.

Menyebarkan maklumat 4.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Faktor Pemilihan Jenis Pengangkutan KOS PENGANGKUT AN KESELESAAN JENIS DAN SIFAT BARANG MUDAH DIDAPATI SAIZ. Mengelakkan kerugian dan kerosakan 5. DAN KUANTITI BARANG FAKTOR PEMILIHAN JENIS PENGANGKUT AN RISIKO KEROSAKAN NILAI BARANG JARAK PERJALANAN KESEGERAAN TOPIK 11: KOMUNIKASI MAKSUD KOMUNIKASI Komunikasi ialah proses penyampaian maklumat. Memudahkan kawalan dan pentadbiran perniagaan 6. (iv) Perkhidmatan Kurier. berita dan dokumen mengenai barang. Memperluaskan pasaran 3. Melicinkan dan mempercepatkan aktiviti perdagangan 2. internet. 39 . perkhidmatan pos dan kurier. telefaks. Memudahkan kegiatan promosi JENIS-JENIS PERKHIDMATAN KOMUNIKASI (i) Televisyen dan radio. (ii) Perkhidmatan Pos. BERAT. keadaan pasaran dan perkhidmatan yang berlaku antara dua pihak menggunakan media komunikasi seperti telefon. PERANAN KOMUNIKASI 1. (iii) Perkhidmatan Telekomunikasi. teleks.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Perkhidmatan mel PERKHIDMATAN POS Perkhidmatan kaunter Perkhidmatan lain Perkhidmatan lisan PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI Perkhidmatan bercetak Perkhidmatan audiovisual PERKHIDMATAN KURIER Menghantar mel. dokumen dan bungkusan dengan segera. terhad kepada kiriman yang penting dan diperlukan dengan segera Faktor Pemilihan Jenis Perkhidmatan Komunikasi KOS KOS MUDAH MUDAH DIDAPATI DIDAPATI FAKTOR FAKTOR PEMILIHAN JENIS PEMILIHAN JENIS KOMUNIKASI KOMUNIKASI JARAK JARAK JENIS JENIS MAKLUMAT MAKLUMAT KESEGERAAN KESEGERAAN 40 . Kekurangan perkhidmatan kurier kos tinggi. menyediakan perkidmatan menghantar kargo. syarikat kurier akan menguruskan segala dokumentasi kastam bagi pihak pengirim. o bagi bungkusan bercukai. dapat perlindungan insurans. o o o o Kelebihan perkhidmatan kurier penghantaran cepat dan selamat. serahan pintu ke pintu.

Membolehkan pengeluaran dan bekalan berterusan Membantu perniagaan antarabangsa Membantu menstabilkan harga Membolehkan aktiviti pecah pukal dilakukan Mengelakkan kerosakan dan pembaziran Menjamin keselamatan barang PERANAN PERGUDANGAN CIRI GUDANG YANG BAIK i. Contoh: Gudang FAMA di kawasan pertanian/ Gudang LKIM di kawasan pendaratan ikan/ gudang BERNAS di kawasan penanaman padi Di lapangan terbang /pelabuhan Jenis barang yang disimpan Bahan mentah dan barang siap Barang siap yang dibeli secara pukal Barang siap yang dibeli secara pukal Barang-barang yang berkaitan dengan agensi tersebut. v. 3. JENIS GUDANG Bil Jenis Gudang pengilang Gudang pemborong Gudang peruncit Milikan Pengilang Pemborong Peruncit besarbesaran seperti pasar raya/ gedung aneka jabatan Agensi kerajaan seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) / Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) / Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) Gudang kastam – milik kerajaan Gudang berlesen – milik swasta Pengeluar/ pemborong/ syarikat swasta / agensi kerajaan Lokasi Berhampiran kilang Berhampiran pembekal/peruncit Berhampiran premis perniagaannya Terletak di kawasan yang sesuai dengan penubuhannya . Gudang kerajaan 5. Penyetoran Sejuk Berhampiran dengan tempat pengeluaran/ di lapangan terbang/ pelabuhan 41 . ii.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 12: PERGUDANGAN MAKSUD PERGUDANGAN Pergudangan adalah aktiviti penyimpanan barang dengan selamat di gudang sehingga barang itu diperlukan di pasaran. Barang keluaran tempatan yang dikenakan duti eksais Barang mudah rosak seperti ikan /daging Ciri Gudang Yang Baik Lokasi yang sesuai Mempunyai ciri keselamatan yang baik Kesesuaian gudang dengan barang yang disimpan Ruang gudang yang luas dan teratur Pengurusan yang cekap dan sistem perekodan yang teratur Peralatan yang lengkap 1. iv. iii. Gudang berbon 6. 2. 4. Contoh: Gudang FAMA – barang pertanian/ Gudang LKIM – ikan/ Gudang BERNAS beras Barang bercukai yang belum dijelaskan cukainya. vi.

Kaitan promosi dengan pemasaran Promosi merupakan sebahagian daripada strategi pemasaran Strategi pemasaran terdiri daripada campuran pemasaran dan sasaran pasaran Sasaran pasaran merupakan kumpulan pengguna yang telah dikenal pasti Campuran pemasaran terdiri daripada promosi. Pujukan rasional . potongan harga.Menyampaikan maklumat.  Pujukan moral . dan mempengaruhi pembeli.Mengaitkan pembelian dengan unsur nilai yang positif seperti menjaga kebersihan alam sekitar. memberitahu kewujudan barang. dan peraduan. Agihan merupakan aktiviti menyampaikan barang atau produk kepada pengguna akhir.Mesej iklan ada unsur rasa kasih sayang. iaitu. • Akhirnya mempengaruhi dan memujuk pengguna membeli sesuatu barang.  Pujukan emosi .Menimbulkan perasaan positif supaya orang ramai terdorong membeli. perpaduan. imej yang lebih baik dan terkenal.  JENIS PROMOSI a) Pengiklanan • Memperkenalkan barangan baru dan sentiasa diingati • Jenama barangan di pasaran lebih popular.Pembelian barang dikatakan lebih jimat. . bangga. • Di samping itu mendapat maklumat sesuatu barangan Tiga jenis gaya tarikan iklan atau pujukan iklan adalah. Iklan penerangan – memberi penerangan semata-mata. memujuk dan mempengaruhi pelanggan agar sedar tentang sesuatu barangan dan berminat membeli dan menggunakan sesuatu barangan. Peranan Promosi .Mewujudkan. .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 13: PROMOSI MAKSUD PROMOSI Suatu proses memberitahu . 41 . lebih nilai dan berkualiti.Mengaitkan sesuatu pembelian dengan kepentingan peribadi pembeli. harga dan agihan Keempat-empat unsur dalam campuran pemasaran perlu dirancang dengan teliti supaya menepati kumpulan sasaran Produk yang dihasilkan mesti menepati cita rasa pelanggan Harga yang dikenakan mestilah berpatutan Promosi sesuatu barang yang dibuat mestilah menarik minat pengguna membeli. . Tiga cara promosi jualan iaitu. produk.Meningkatkan jualan dan keuntungan kerana permintaan meningkat.  Promosi pengedar – Apabila pemborong dan peruncit diberi insentif supaya menambah pengedaran dan jualan. Contohnya hadiah wang dan diskaun. . . Iklan memujuk – mengandungi unsur pujukan supaya pengguna membeli Iklan mengingat – mesej yang diulangi supaya pengguna sentiasa ingat sesuatu jenama b) Promosi Jualan Kaedah galakan jualan bagi tempoh yang singkat bagi menarik pelanggan baru Barangan mudah dikenali dan menggalakkan pengguna membeli. Pengiklangan boleh dilakukan dalam tiga cara.Mengatasi pesaing supaya pengguna sentiasa membeli barang yang dipromosikan. Ini dapat mengatasi pesaing dalam tempoh yang singkat. dan amalan tolong-menolong.Menaikkan imej barang dan syarikat menjadi lebih popular.  Promosi Pengguna – Apabila pengguna didorong membeli dengan tawaran istimewa iaitu. mengekalkan dan meluaskan pasaran baru dan sedia ada. dan gembira. hadiah percuma. .

kritikan negatif media. lampu neon dan skrin besar. maklumat tak jelas. jalin hubungan baik dengan orang ramai • Kelemahan – berita terhad. kad perniagaan. sebarannya luas. ditepi jalan raya. Iaitu internet. FAKTOR PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN Faktor Pemilihan Jenis barang Kos pengiklanan Tujuan pengiklanan Saiz perniagaan Sasaran pengguna Luas pasaran Keterangan Sama ada barang kegunaan harian atau berteknologi tinggi. Belanja mengguna media yang murah atau yang mahal. Makumat boleh dicetak secara berwarna atau hitam putih dan boleh dibaca berulang kali. Barang dipamer di luar kedai bagi menarik perhatian pengunjung. Kategori pengguna yang ditujukan sesuatu mesej iklan.Jimatkan kos promosi. Mamasarkan barang ke pasaran tempatan ataupun ke merata tempat 42 . MEDIA PENGIKLANAN Media Bercetak Ciri Umum Ciri Khusus Kelebihan Kekurangan Media Elektronik Ciri Umum Ciri Khusus Kelebihan Kekurangan Media Lain Papan Tanda Peragaan Tingkap Sampel / Hadiah Pameran / Ekspo Belon Udara Terdiri daripada akhbar. pawagam. Mereka ditawarkan bonus. dan memujuk pengguna secara berkomunikasi dua hala. mesej dan maklumat ditaip atau dicetak pada helaian kertas. halaman kuning. radio. masa siaran tidak sesuai. Ada unsur bunyi. dan lokasi jualan • Maklumat dikawal syarikat media sepenuhnya • Kelebihan . Belon yang terapung di udara untuk menarik perhatian pengunjung. pergi dari rumah ke rumah untuk menerangkan. dipasang pada bangunan. Gambar. Kurang menarik kerana tiada suara dan kesan animasi. • Cara dan teknik memujuk dapat disesuaikan serta tahu reaksi pengguna. Akhbar dan majalah. liputan lebih meluas. Semua golongan mudah faham kerana ada gambar dan beranimasi. dan kandungan mesej sukar dirancang. kepingan logam atau bahan fabrik tertentu seperti kain. kalendar dan diari. Mengiklan bagi mengatasi pesaing atau menyampai maklumat sahaja Keupayaan modal perniagaan memilih media yang mahal. dan percutian. sepanduk. papan tanda. di laluan utama. gambar bergerak. keistimewaan. di simpang jalan atau di lebuh raya. poster. Mudah dan murah disediakan. menarik. Mempamer barang disuatu majlis keramaian untuk dicuba dahulu. Radio hanya ada bunyi tanpa gambar. Barang yang dihadiahkan supaya pengguna tertarik membeli. Tayangan dan siaran belum pasti mendorong pengguna membeli. komisen. Keterangan Papan iklan yang dibuat daripada logam. lebih diyakini.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN  Promosi jualan – Apabila jurujual digalakkan menjual secara lebih berkesan. d) Publisiti • Penyebaran maklumat menerusi media secara percuma oleh pihak media • Ini bertujuan memberitahu barangan baru. beranimasi. televisyen. • Pengguna mendapat layanan peribadi dan boleh bersoal jawab dengan juru jual. berwarna. • Juru jual mendapat komisyen mengikut jualan yang dibuatnya. majalah. c) Jualan Terus Kaedah promosi sesuatu barangan secara peribadi melalui jurujual • Caranya – sistem parti.

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia – menyelidik tentang teknik tanaman nanas. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia . kaedah pemprosesan minyak sawit. industri keluaran getah dan pasaran getah.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Dasar kerajaan Undang-undang dan peraturan penyiaran iklan oleh pihak berkuasa.menyelidik tentang sektor perhutanan dan pembangunan penggunaan sumber hutan. CARTA PEMBELAJARAN PROMOSI Promosi Peranan promosi Pemasaran Sasaran Pasaran Campuran Pemasaran Promosi Jurujual Promosi Pengguna Promosi Pengedar Jenis Promosi Menyampaikan maklumat Menggalakkan pembelian Menarik perhatian pelanggan Meningkatkan imej barang Mengatasi barangan pesaing lain Mengingat tentang jenama sedia ada Promosi Jualan Keluaran Harga Agihan Promosi Pengiklana n Gaya Tarikan Iklan Jualan Terus Publisiti Media Iklan Pujukan Rasional Media Cetak Media Elektronik Pujukan Emosi Pujukan Moral Media Lain TOPIK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN 1. Menyediakan penyelidikan dan pembangunan Agensi Berkaitan MARDI MRB MPOB SIRIM BERHAD FRIM FRI MPIB MCB Peranan agensi Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia – membuat penyelidikan berkaitan ternakan. kaedah pemprosesan dan pemasarannya Lembaga Koko Malaysia – menyelidik tentang indsutri koko dari segi 43 . Menyelidik kualiti keluaran industri tempatan. Manyediakan piawaian dan jaminan kualiti barang buatan tempatan. Lembaga Minyak Sawit Malaysia – menyelidik tentang teknik tanaman sawit. tanaman padi. Institut Penyelidikan Perikanan – menyelidik tentang teknik penternakan ikan.membuat penyelidikan tentang teknik tanaman getah. sayur dan buah-buahan Lembaga Getah Malaysia . Teknologi ternakan diajar dan disebarkan kepada pengusaha. pasaran minyak sawit. memberi latihan dan nasihat kepada petani.

kegunaan baru dan kualiti produk lada hitam. . pembangunan kegunaan dan pemasaran koko. Lembaga Lada Hitam Malaysia – menyelidik tentang promosi dan pemasaran lada hitam.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN PMBM penanaman. pemprosesan.

Akta Jualan Barangan 1957 – panduan berjual beli & kontrak jualan Akta Sewa Beli 1967 – garis panduan jual beli secara sewa beli. bandar baru. Akta Cukai Pendapatan 1967 – kewajipan membayar cukai. syarat perjanjian. Akta Perihal Dagangan 1972 – mengawal iklan mengelirukan Akta Jualan Langsung 1993 – garis panduan urusniaga jualan langsung Akta Kawalan Harga 1946 – garis panduan harga barang kawalan Akta Timbang dan Sukat 1972 – peraturan alat timbang dan sukat. kompleks perniagaan. Akta Francais 1998 – garis panduan perniagaan francais. Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989 – garis panduan penubuhan bank. Menyediakan tapak industri. Membangun bandar baru. pengendalian akaun dan mesyuarat agung. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana – memberi khidmat sokongan. Akta Kastam 1967 – fungsi kastam dan prosidur import dan ekspot. dan infrastruktur lain. Membina kawasan untuk pusat penyelidikan teknologi tinggi yang dilengkapi ruang pameran. Menyediakan perundangan perniagaan Aspek Perundangan Keterangan dan tujuan undang-undang Akta Syarikat 1965 – garis panduan menubuhkan syarikat Akta Perkongsian 1961 – garis panduan menubuhan perkongsian. kuasa lembaga pengarah. bangunan kilang. kawasan bandar baru. teknikal kepada usahawan dalam perniagaan dan perindustrian. Menyediakan Latihan dan Pengurusan Agensi Latihan NPC MARA SMIDEC Peranan dan fungsi agensi Perbadanan Produktiviti Negara – menyediakan latihan pengurusan supaya kualitinya meningkat. bangunan pejabat. bimbingan dan latihan kepada usahawan IKS. ruang niaga untuk disewa. syarikat kewangan dan institusi bukan bank. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga Agensi Terlibat MARA UDA HOLDINGS TPM PKEN MDC Keterangan dan fungsi agensi Membina bazar. kuasa keahlian dan pembubaran perkongsian. dan ruang niaga di pusat bandar. Majlis Amanah Rakyat – menyediakan latihan & bimbingan keusahawanan. Membangunkan koridor raya multimedia yang lengkap dengan kompleks perniagaan.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 2. bengkel dan seminar. rumah kediaman. pusat pembelajaran dan auditorium. Akta Hakcipta 1987 – melindungi hak cipta bahan atau harta intelek. pusat teknologi. Menyediakan kursus. perakaunan. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 – perlindungan kepada pekerja melalui caruman oleh majikan dan pekerja. dan medan selera. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 – garis panduan mengawal dan mencegah pencemaran. dewan persidangan. arked kedai. rumah kedai. 44 . 4. Penubuhan Pengeluaran Jualan Akta Lain 3. Akta Koperasi 1948 – garis panduan penubuhan koperasi. Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 – kewajipan caruman wang oleh pekerja bagi menjaga kebajikan sewaktu bersara. Memberi nasihat dan kepakaran dalam pengurusan. dan pusat perniagaan.

infratruktur dan pelancongan. dan modal mengembangkan perniagaan. Menyelidik. Majlis Amanah Rakyat – memberi pinjaman modal kerja. MARA PUNB BPIMB BPM MIDF MTDC 45 . Promosi dan Pemasaran Agensi Berkaitan FAMA MATRADE PKKM BERNAS Keterangan dan fungsi agensi Menyedia kemudahan pemasaran hasil pertanian seperti tapak pasar tani Mengadakan promosi barang tempatan di negara asing. membeli saham. Menyediakan Kemudahan Pembiayaan Agensi pembiayaan KPuN Keterangan dan fungsi agensi Kementerian Pembangunan Usahawan – membantu menyediakan dana bagi pelbagai jenis skim pembiayaan modal usahawan IKS. Membantu pengumpulan modal melalui terbitan syer. Potongan cukai bagi pelaburan membina loji.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5. Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad – sedia modal bagi membiayai aset tetap. kilang atau mengautomasi kilang supaya pengeluaran meningkat. Memberi Insentif Pelepasan Cukai Jenis Insentif Taraf perintis Elaun cukai pelaburan Elaun pelaburan semula Pengecualian cukai Potongan cukai 7. Menyediakan kemudahan pembiayaan aset tetap kilang. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia membiayai program penyelidikan dan pembangunan barangan tempatan. Keterangan Insentif Pelepasan Cukai Dikecualikan membayar cukai dalam tempoh tertentu sebagai insentif pelabur tempatan dan luar negara. Potongan cukai dua kali bagi barang eksport. mempromosi hasil kraft tangan Memasarkan hasil padi dan beras supaya harga terjamin dan stabil. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad – bantuan kewangan kepada usahawan untuk membeli saham dan pembiayaan ekuiti. membeli aset. pendahuluan dan modal. modal kerja. menyediakan ruang pameran. Dikecualikan cukai bagi syarikat berstatus MSC. Potongan cukai bagi industri berintensifkan modal dan lambat mendapat hasil. 6. Bank Pertanian Malaysia – menyedia modal untuk sektor pertanian sebagai pinjaman.

Memelihara alam sekitar . a. Bersatu padu – supaya wujud kekuatan dan pengaruh untuk menjayakan perjuangan Tanggungjawab pengeluar adalah. a. Sedia terima rungutan . mengenakan harga yang tidak berpatutan membuat iklan yang mengelirukan menawar barang berkualiti rendah menjual barang yang tidak selamat Hak Pengguna Jenis Hak Pengguna Hak mendapat keperluan asas Hak mendapat keselamatan Hak mendapat maklumat Hak membuat pilihan Hak mendapat gantirugi Hak bersuara Hak mendapat pendidikan pengguna Hak mendapat alam sekitar yang sihat Keterangan Hak-Hak Pengguna Wajib mendapat makanan.melalui seminar atau forum e. pakaian. Kesedaran mengkritik .iklan mesti tepat tanpa mengguna jenama pesaing c.tidak menipu dan jual barang berkualiti b. Amal pengiklanan yang beretika .kaunter khidmat pelanggan dan kaunter aduan diwujudkan d. Tanggungjawab pengguna adalah. melindungi hak pengguna mewujudkan iklim perniagaan yang harmoni membina kualiti kehidupan yang lebih baik orang menggunakan barang bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Tanggungjawab alam semulajadi – menjaga kebersihan dan memelihara alam. Tanggungjawab sosial – memberi derma kepada orang miskin atau tua d. Penglibatan dan tindakan – aktif dalam persatuan pengguna dan khidmat sosial c. Satu usaha bagi menyedarkan pengguna tentang hak mereka supaya taraf hidup meningkat.memberi derma atau biasiswa kepada murid 46 . Praktikkan amalan perniagaan yang baik . Kesedaran mendapat persekitaran yang bersih dan amalan menjaga kebersihan alam. teguran membina b.menggurangkan penggunaan bahan yang mencemarkan f. Mempunyai kebebasan memilih barang Kerugian atas kecuaian peniaga bagi barang yang digunakan boleh dituntut pampasan Membuat aduan dan teguran melalui wakil yang dilantik jika wujud amalan urusniaga tidak sihat.boleh membuat aduan. rumah Menggunakan barang yang tidak membahayakan kesihatan dan kecederaan Mendapat maklumat tepat dan lengkap sesuatu barang yang ditawarkan.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 15: KONSUMERISME Maksud Konsumerisme Matlamat Konsumerisme Maksud pengguna Amalan perniagaan yang tidak sihat - Satu perjuangan bagi melindungi hak dan kepentingan dan pengguna. Diberi pendedahan kaedah berbelanja yang bijak dan bertindak sebagai pengguna yang rasional. Membantu menyebarkan pendidikan konsumerisme . e. Menjalankan tanggungjawab sosial .

ada pelbagai barang.membuat kempen membeli barang buatan tempatan e. Persatuan Peniaga .memberi pendidikan konsumerisme melalui risalah dan televisyen . Menentukan masa membeli – membeli jika ada tawaran istimewa.mengingatkan peniaga agar mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pengguna dan bersikap jujur dengan pengguna . Memilih tempat membeli – memilih kedai yang dekat. Persatuan Pengeluar . tengok kualiti barang.menasihat kerajaan tentang hal-ehwal perlindungan pengguna . musim perayaan. jujur dan mesra. e.iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna Beri kesedaran tentang konsumerisme .menyediakan kod etika mengenai jualan 47 .melalui ceramah dan kempen Mewujudkan akta atau peraturan . a.menjalankan penyelidikan dari segi kualiti dan keselamatan barangan .menganjurkan bengkel dan forum berkaitan pendidikan kepenggunaan d. harga berpatutan.prosedur tidak rumit serta kurang dokumen tuntutan c.menjadi saluran alternatif selain Mahkamah Sivil menuntut gantirugi . Mengetahui teknik membeli – membuat perbandingan harga.menerima dan siasat aduan pengguna . Persatuan Profesional . tahu tarikh luput.memastikan ahli mematuhi garis panduan profesion masing-masing f.jumlah tuntutan yang tidak melebihi RM25.Peraturan Makanan 1985 dan Akta Perihal Dagangan 1972 Menubuh kementerian dan jabatan untuk kuatkuasa undang-undang .memastikan ahli mematuhi kod etika berkaitan dengan pengeluaran dan persaingan . periksa kuantiti barang.pengguna mudah membuat tuntuan gantirugi dengan cepat dan murah .Kementerian Kesihatan dan Jabatan Alam Sekitar Agensi Lain Dan Peranannya Dalam Melindungi Pengguna. Menentukan jenis barang – mengenal pasti sesuatu barang mengikut keperluan b.memberi laporan kepenggunaan melalui penerbitan majalah dan berita pengguna . Tribunal Tuntutan Pengguna .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Membeli dengan bijak – melibatkan teknik berikut. Menubuh kementerian yang menjaga hal-ehwal pengguna . barang berkualiti.000 . Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK) @ Majlis Pengguna . Persatuan Pengguna .menerbitkan Kod Etika Amalan Perniagaan b. dan ada jaminan jualan. Peranan kerajaan dalam melindungi pengguna.mengelakkan penyelewengan dan ketidakadilan amalan perniagaan .mewujudkan petugas yang dapat membantu selesaikan isu-isu kepenggunaan . Menentukan sebab membeli – keputusan pembelian berasaskan alasan munasabah c.

menyediakan khidmat selepas jualan.berusaha menjual barang dengan segera .berunding dengan kerajaan bagi penggubalan dan perlaksanaan sesuatu dasar 48 .memastikan syarat kontrak jelas e.mengelak aktiviti pembakaran secara terbuka yang mencemarkan alam sekitar .mengandungi Etika Penjual dan Etika Pembeli ETIKA PEMBELI Tanggungjawab terhadap penjual .mengamalkan sifat sopan santun semasa berurusan Tanggungjawab terhadap masyarakat . Tanggungjawab terhadap masyarakat .memberi sumbangan kepada pembangunan dan penyelidikan .digubal oleh Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK) .mengguna sumber bahan mentah tempatan dengan cekap .menyediakan maklumat yang lengkap dan kempen promosi yang jujur . tidak menyampaikan maklumat yang mengelirukan 3.mempunyai 5 prinsip: 1. mengenal pasti dan mengakui hak-hak pengguna 2.menjaga persekitaran tempat tinggal dan memelihara alam sekitar . mematuhi prinsip perniagaan secara adil 4. khidmat nasihat dan layanan sama rata c.mematuhi segala syarat kontrak . Tanggungjawab terhadap kerajaan .menyedia peluang pekerjaan . tidak memburukkan pesaing 5.melibatkan diri dalam persatuan pengguna . pengguna dan kerajaan .mewujudkan keharmonian di kalangan peniaga.menjalankan pengurusan yang cekap d.memberi layanan adil kepada semua pembekal . Tanggungjawab terhadap pekerja .menjaga kebajikan pekerja iaitu ada tempat tinggal dan pengangkutan .memberi bimbingan dan latihan untuk meningkatkan produktiviti .memberi ganjaran setimpal seperti gaji dan bonus b. Tanggungjawab terhadap pembekal .menawarkan biasiswa atau subsidi kepada golongan miskin f.mematuhi syarat kontrak dan menjelaskan hutang mengikut tempoh .memaklumkan kedudukan pelaburan dan situasi perniagaan .tidak menawarkan harga terlalu rendah sehingga peniaga rugi .membayar cukai . pengeluar.mengamalkan ‘sistem payung’ iaitu sentiasa bekerja sama dengan pembekal . mengamalkan perniagaan yang jujur .tidak menyebar khabar angin seperti kenaikan harga barang atau bekalan habis ETIKA PENJUAL a.menepati keperluan dan kehendak pengguna pada harga berpatutan .memelihara alam sekitar dan mengguna sumber secara berkesan .tidak boleh memaksa penjual menawarkan perkhidmatan yang melebihi bayaran . Tanggungjawab terhadap pelanggan .memberi kadar pulangan yang memuaskan .menyediakan barang berkualiti dan berusaha meningkatkan kualiti barang . Tanggungjawab terhadap pemodal .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN ETIKA AMALAN PERNIAGAAN .tidak mengembalikan barang tanpa alasan kukuh atau tanpa kad jaminan .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN CARTA PEMBELAJARAN KONSUMERISME Konsumerism e Hak Pengguna Tanggungjaw ab Pengguna Tanggungjaw ab Pengeluar Perlindungan Pengguna Pemodal Masyarakat Penjual n Pelangga Mendapat keperluan asas Kesedaran Mengkritik Amalan perniagaan yang baik Membeli dengan bijak Peranan Kerajaan Mendapat keselamatan Penglibatan dan tindakan Iklan yang beretika Jenis barang dibeli MPPPK Mendapat maklumat Tanggungjawab sosial Menerima rungutan & buat pembetulan Alasan membeli Tribunal Tuntutan Pengguna Membuat pilihan Tanggungjawab alam semula jadi Sebar pendidikan Konsumerisme Masa buat membeli Persatuan Pengguna Mendapat gantirugi Bersatu padu Memerlihara kebersihan Tempat membeli Persatuan Pengeluar peniaga Hak bersuara Menjamin keselamatan alam sekitar Tahu teknik membeli Kementerian dan Jabatan lain Mendapat pendidikan penggunaa Etika Perniagaan Etika Penjual Terhadap Etika Pembeli Alam sekitar sihat dan selamat 49 .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Pembekal Kerajaan Masyarakat Pekerja .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1 Manakah padanan yang menunjukkan contoh keperluan dan kehendak? A B C D 2 Keperluan Rumah banglo Hiburan Bekalan elektrik Makanan Kehendak Pakaian Pendidikan Minuman Mesin basuh Apakah yang dimaksudkan dengan pengeluaran? A B C D Proses mengeluarkan barang dengan mesin Aktiviti yang menghasilkan barang dan perkhidmatan Aktiviti yang melibatkan penggunaan wang dalam pengeluaran Proses menghasilkan makanan. pakaian dan tempat tinggal 3 A B C D 4 Manakah faktor pengeluaran yang menjadi daya penggerak dalam aktiviti pengeluaran? Tanah Buruh Modal Usahawan Manakah jenis pengkhususan berikut yang disebabkan oleh perbezaan bentuk muka bumi? I Pengkhususan mengikut proses II Pengkhususan antarabangsa III Pengkhususan mengikut kawasan IV Pengkhususan mengikut pekerjaan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 5 Tuliskan dengan ringkas tentang perkara berikut: (i) Pengeluaran langsung [3 markah] ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (ii) Pengeluaran tidak langsung [3 markah] ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 50 .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 2: UNSUR PERDAGANGAN 1 Apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan? A B C D 2 Aktiviti mengagihkan bahan daripada pengeluar kepada pengguna akhir Aktiviti memenuhi keperluan dan kehendak manusia Aktiviti menghasilkan barang dan perkhidmatan Aktiviti perniagaan yang berskala besar Apakah peranan insurans dalam membantu aktiviti peniagaan? A B C D Mengelakkan kerosakan barang Membuat pembayaran dan penerimaan wang Mendapatkan keuntungan daripada pembayaran ganti rugi Meminimumkan kerugian akibat risiko yang mungkin berlaku 3 Apakah peranan pengangkutan dalam perniagaan? A B C D Melariskan jualan Meningkatkan pengeluaran Mengagihkan barang lebihan Mewujudkan permintaan barang 4 Apakah kepentingan komunikasi kepada peniaga? A B C D Membuat pesanan Memberi perlindungan risiko Memujuk pembeli membeli barang Menghantar barangan kepada pelanggan 5 Jelaskan peranan bantuan perniagaan berikut dalam perniagaan? (i) Perbankan [4 markah] ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (ii) Pergudangan [4 markah] ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (iii) Promosi [4 markah] ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 51 .

III dan IV 52 . Apakah jenis perniagaan runcit tersebut? A B C D 4 Kedai am Kedai khusus Kedai katalog Kedai sejaras Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan saluran agihan? I Sasaran barangan II Jenis pasaran III Liputan pasaran IV Keupayaan pembeli A B C D I. II dan IV I.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI 1 Manakah antara berikut merupakan saluran agihan bagi mengedarkan barangan kepada pengguna? A B C D 2 Pengeluar Pemborong Pengeluar Pemborong Pengguna Peruncit Pemborong Pengeluar Peruncit Pengeluar Peruncit Pengguna Pemborong Pengguna Pengguna Peruncit Rajah berikut berkaitan sejenis saluran agihan. II dan III I. Pengeluar Pengguna Manakah antara perniagaan berikut yang sesuai menggunakan saluran tersebut? A B C D 3 Perniagaan Kedai Borong Kain Perniagaan Alat Tulis Sekolah Kedai Jahit Pakaian Maju Kedai Peralatan Pejabat Gambar berikut menunjukkan sejenis perniagaan runcit kecil-kecilan. III dan IV II.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5 Mengapakah peruncit digelar peruncit? A B C D Menjual secara kredit Memberi layanan peribadi Menjual secara kecil-kecilan Menjual barangan keperluan harian 6 Manakah antara berikut merupakan perniagaan runcit besar-besaran? A B C D Gedung Aneka Jabatan Kedai Katalog Pesanan Mel Francais 7 Gambar berikut menunjukkan sejenis perniagaan runcit kecil-kecilan. Apakah jenis perniagaan runcit tersebut? A B C D 8 Pegerai Penjaja Francais Pekedai Manakah antara perniagaan runcit berikut menjual kumpulan barang yang sama jenis? A B C D Koperasi runcit Kedai khusus Kedai sejaras Kedai am 9 Manakah antara jenis perniagaan berikut merupakan peruncit kecil-kecilan ? I Francais II Pasar raya III Kedai am IV Pegerai A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 53 .

Tidak mempunyai hak milik ke atas barang yang diurusniagakan. Apakah jenis pemborong tersebut? A B C D Broker Jober para Pemborong Am Pemborong Khusus 54 .    Menggunakan tanda perniagaan firma induk Mengamalkan cara perniagaan yang sama Membayar royalti kepada firma induk Apakah perniagaan runcit tersebut? A B C D 11 Pesanan Mel Jober Para Francais Pegerai Manakah antara berikut menerangkan perniagaan pesanan mel? A B C D Menanggung kos overhed yang tinggi Lokasi perniagaan di kawasan tumpuan ramai Urusniaga berlaku dengan bantuan perkhidmatan pos Hiasan dalaman kedai yang menarik perhatian pelanggan 12 Manakah antara berikut merupakan ciri pemborong? I Memerlukan modal yang banyak II Membekal pelbagai jenis barang III Menghasilkan sendiri keluaran IV Memiliki gudang yang besar A B C D I. III dan IV II. II dan IV I.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 10 Keterangan berikut berkaitan ciri sejenis perniagaan runcit. III dan IV 13 Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sejenis pemborong: Pemborong ini membekalkan barang tanpa dipesan dan meletakkan barangnya di atas rak jualan di kedai runcit Apakah pemborong tersebut? A B C D Pemborong Jober Para Pemborong Pesanan Mel Pemborong Bayar dan Bawa Pemborong Pesanan Berwakil 14 Keterangan berikut berkaitan ciri sejenis pemborong. II dan III I.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 15 Apakah maksud “Angkutan Dibayar” dalam sebut harga? A B C D Kos penghantaran ditanggung oleh penjual Caj pengangkutan tidak termasuk dalam sebut harga Pembeli dan pembekal menanggung kos penghantaran Pembekal menanggung kos pengangkutan sehingga ke dalam lori 16 Manakah antara yang berikut menerangkan invois pro-forma? I Berfungsi sebagai invois tambahan II Dihantar sebagai senarai harga III Digunakan mengira cukai eksport IV Cara sopan menuntut pembayaran A B C D I. Apakah dokumen tersebut? A B C D Bil muatan Nota debit Penyata akaun Invois proforma 55 . III dan IV II. II dan III I. II dan IV I. III dan IV 17 Apakah dokumen yang disediakan oleh syarikat pengangkutan apabila menghantar barang? A B C D Invois Nota serahan Nota kiriman Invois proforma 18 Gambar berikut adalah sejenis dokumen perniagaan.

  Barang dijual tiada nilai jualan semula Pembeli boleh didakwa di mahkamah jika gagal menjelaskan ansuran Apakah kaedah tersebut? A B C D Jualan prabayar Bayaran tertunda Jualan tunai Sewa beli 56 .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 19 Mengapakah peniaga memberi diskaun niaga? A B C D Menggalakkan penghutang membayar segera Meningkatkan pembelian secara banyak Memberi keuntungan tambahan Mengurangkan cukai import 20 Keterangan berikut berkaitan sejenis dokumen perniagaan.   Perakuan menerima bayaran Sebagai rujukan merekod akaun Apakah dokumen tersebut? A B C D 21 Resit Invois Bil muatan Nota kredit Keterangan berikut berkaitan syarat serahan bagi dokumen perniagaan. Peruncit dimaklumkan bahawa barang boleh dibekalkan pada satu tarikh yang akan datang. Apakah syarat serahan tersebut? A B C D Serahan segera Serahan hadapan Serahan tingkap Serahan sedia 22 Manakah antara berikut menerangkan kelebihan sewa beli kepada pembeli? A B C D Hak milik barang diperolehi selepas deposit dibayar Menggunakan barang selepas perjanjian ditandatangani Barang diserah kembali jika pembeli gagal menjelaskan ansuran Keuntungan meningkat kerana setiap pembelian dikenakan faedah 23 Keterangan berikut menerangkan sejenis kaedah jualan.

... (ii) pemborong [3 markah] 1……………………………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………………………………… 3……………………………………………………………………………………………………..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 24 Manakah antara berikut sesuai dijual secara sewa beli? I Pakaian berjenama II Pinggan mangkuk III Barang kemas IV Bas sekolah A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Jelaskan lima peranan pihak berikut dalam saluran agihan: peruncit [3 markah] 25 ( a) (i) 1……………………………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………………………………… 3……………………………………………………………………………………………………. 4……………………………………………………………………………………………………… 5……………………………………………………………………………………………………. (b) Jelaskan tentang dokumen berikut: (i) Invois [3 markah] ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (ii) nota kredit [3 markah] ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 57 . 4……………………………………………………………………………………………………… 5…………………………………………………………………………………………………….........

Apakah dokumen tersebut? A B C D Bil Muatan Sijil Asal Usul Invois Eksport Invois Konsular 58 . Pengeksport mempunyai bukti bahawa beliau telah mendapat kebenaran daripada kerajaan negara pengimport untuk mengeksport barang ke negara pengimport.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN (c) Apakah diskaun niaga dan diskaun tunai? [6 markah] ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (d) Jelaskan kaedah jualan secara konsainan. [5 markah] ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… TOPIK 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA 1 Manakah antara berikut kelebihan perniagaan antarabangsa kepada pengguna? I Pilihan pengguna yang meluas Il Menambahkan peluang pekerjaan Ill Meningkatkan tahap teknologi lV Meluaskan pasaran I dan ll I dan lV Il dan lll Ill dan lV Apakah fungsi dokumen bil muatan dalam perniagaan antarabangsa? A B C D 3 Dokumen hak milik barang Kontrak mencarter barang Arahan menghantar barang Sijil pengesahan barang halal A B C D 2 Maklumat berikut berkaitan sejenis dokumen perniagaan antarabangsa.

. . ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………….. (c) Terangkan dokumen berikut: (i) inden [3 markah] ………………………………………………………………………………………………………..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 4 A B C D 5(a) Manakah antara berikut merupakan eksport tak nyata bagi Malaysia? Pelancongan Bahan perubatan Minyak petroleum Minyak kelapa sawit (i) Terangkan kepentingan perniagaan antarabangsa. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. . ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. (b) Jelaskan halangan yang dihadapi dalam perniagaan antarabangsa.. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….... (ii) Apakah faktor kewujudan perniagaan antarabangsa? [4 markah] ………………………………………………………………………………………………. [6 markah] …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. .. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………. [5markah] ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. (iii) bil muatan [4 markah] …………………………………………………………………………………………………... 2 Pekerja terdiri daripada pakar yang mahir . D.Nilai jualan tahunan tidak melebihi RM 25 juta Lokasi industri hanya terletak di kawasan bandar Menggunakan mesin pengeluaran berteknologi tinggi Apakah kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan industri berat? I Pengaturan Kontrak Khas Il Pemasaran Konsep Payung Ill Skim Jaminan Usahawan Kecil lV Skim Jaminan Kredit Mikro A. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. D...    Dikenali sebagai “konsep payung” Pasaran terjamin memenuhi kontrak kerajaan atau pasaran terbuka Terima bayaran modal pusingan segera Apakah program tersebut? 59 . C. ………………………………………………………………………………………………………. B... (ii) invois konsular [3 markah] ……………………………………………………………………………………………………….. …… TOPIK 5: INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA 1 Manakah antara berikut menerangkan ciri Industri Kecil dan Sederhana (IKS)? A... B C.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN ………………………………………………………………………………………………………. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 3 Manakah antara berikut merupakan halangan bagi Industri Kecil dan Sederhana? A B C D Peraturan undang-undang Prosedur penubuhan rumit Pekerja kurang mahir Penggunaan buruh asing 4 Maklumat berikut adalah program yang membantu Industri Kecil dan Sederhana. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..

TOPIK 6: PEMILIKAN PERNIAGAAN 1 Manakah antara faktor berikut perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan? I Modal yang mencukupi Il Merancang strategi perniagaan Ill Sumber bekalan mudah diperoleh lV Lokasi yang strategik I. II dan IV I.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN A B C D 5 Subkontrak Pemasaran Bersepadu Pengaturan Kontrak Khas Rantaian Industri Vendor Maklumat berikut berkaitan Syarikat Kayu Mewah yang mengeluarkan perabot di Melaka.. Koperasi Perkongsian 60 . II dan III I. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... • • Modal syer dijual kepada orang ramai Didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat A B C D 2 A B C D 3 Perniagaan manakah yang mempunyai ciri tersebut? A. ……………………………………………………………………………………………………….. III dan IV II. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. III dan IV Pihak yang manakah bertanggungjawab mengurus syarikat sendirian berhad? Pekerja syarikat Ahli lembaga pengarah Pemegang-pemegang syer Pemiutang-pemiutang syarikat Maklumat berikut berkaitan ciri sejenis pemilikan perniagaan...     Modal Bilangan pekerja Jualan tahun 2004 Pasaran : : : : RM 1.5 juta 120 orang tempatan RM 20 juta Sekitar Negeri Melaka [6 markah] Mengapakah Syarikat Kayu Mewah diklasifikasikan sebagai Industri Kecil dan Sederhana? ………………………………………………………………………………………………………... B.

ll dan lll I.. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………. ll dan lV I. lll dan lV Jelaskan faktor yang dipertimbangkan semasa memulakan perniagaan.... (ii) Jelaskan ciri syarikat sendiri berhad. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. D. ………………………………………………………………………………………………………. [5 markah] ………………………………………………………………………………………………………. [5markah] 5 (a) (i) ………………………………………………………………………………………………….PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN C. (ii) Pengurusan pekerja ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. (b) (i) Terangkan aspek pengendalian perniagaan berikut: [9 markah] Pengurusan stok ……………………………………………………………………………………………………….. 61 . ………………………………………………………………………………………………………. 4 Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad Apakah tujuan penswastaan? I Memperbanyakkan hasil kerajaan Il Meningkatkan kecekapan pekerja Ill Mengurangkan perbelanjaan syarikat lV Memberi banyak manfaat kepada pengguna A B C D I.…… ………………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………………. lll dan lV Il.. ……………………………………………………………………………………………………….

.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. 62 .

.... ……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Perkongsian [6 markah] ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. (c) Jelaskan kelebihan setiap jenis pemilikan perniagaan berikut: (i) Milikan Tunggal [5 markah] ……………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. TOPIK 7: PELABURAN 1 Apakah definisi pelaburan? A B C D 2 Menangguhkan penggunaan wang untuk mendapat pulangan pada masa hadapan Membeli dan menjual semula saham untuk mendapat keuntungan yang segera Menjalankan secara kolektif oleh pengurus profesional bagi pihak pelabur Mengumpul wang orang ramai untuk diuruskan oleh syarikat pelaburan Apakah ciri syer keutamaan? A B C D Dividen syer keutamaan dibayar selepas syer biasa Kadar dividen syer keutamaan tetap pada setiap tahun Syer keutamaan mesti diterbitkan oleh setiap syarikat berhad Pemegang syer keutamaan boleh mengundi dalam mesyuarat agung 3 Apakah pulangan yang diperolehi apabila melabur dalam harta tanah? 63 .. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN (iii) Pengurusan pelanggan ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN A B C D 4 Sewa Bonus Faedah Dividen Apakah yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pelabur sebelum membeli saham sesebuah syarikat berhad? I Maklumat tentang prestasi syarikat II Pulangan atas modal daripada pelaburan III Perkembangan politik sebuah negara IV Meneliti laporan belanjawan negara A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV [5 markah] 5. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. C.. ……………………………………………………………………………………………………….. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 64 . B. D. ………………………………………………………………………………………………………. TOPIK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN 1 Manakah antara jenis bank berikut mengawal penerbitan wang kertas di Malaysia? A. Jelaskan peranan bursa saham? ………………………………………………………………………………………………………. C.. D.. B. 2 Bank Perdagangan Bank Koperasi Bank Negara Bank Islam Apakah sistem perbankan yang diamalkan di Malaysia? I Perbankan Konvensional II Perbankan Tradisional III Perbankan Sosialis IV Perbankan Islam A. ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….

. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 65 . ………………….……………………………………………………………………………………. (b) Jelaskan perkara berikut: (i) Cek Terbuka [3 markah] ……………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. …………………... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………… (ii) Cek Berpalang [3 markah] ………..………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. [8 markah] ……………………………………………………………………………………………………….... ………………….. (iii) Cek Kembara [3 markah] ……….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 3 Manakah antara jenis bank berikut merupakan bank badan berkanun? A B C D Bank Kerjasama Rakyat Bank Simpanan Nasional Malayan Banking Berhad Hong Leong Bank Berhad 4 Manakah antara perkhidmatan berikut membantu peniaga membuat bayaran? A B C D Simpanan tetap Pinjaman Overdraf Arahan tetap 5(a) Jelaskan peranan bank perdagangan dalam perniagaan. ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (ii) Syarikat Pemfaktoran [3 markah] ………. ………………….. ………………….. Apakah prinsip tersebut? A Subrogasi C Penuh percaya mutlak 66 B D Indemniti Kepentingan boleh insurans ..…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOPIK 9: INSURANS 1 Apakah yang perlu dibayar oleh insured kepada insurer untuk mendapatkan perlindungan daripada sesuatu risiko ? A B C D 2 Premium Dividen Insurans Pampasan Manakah antara berikut merupakan risiko yang tidak boleh diinsuranskan? I Kebakaran rumah II Rompakan bank III Tanah Runtuh IV Perubahan fesyen A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV 3..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN (c) Terangkan setiap jenis institusi kewangan berikut: (i) Syarikat Pajakan [3 markah] ………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (iii) Syarikat Jaminan Kredit Malaysia [2 markah] ………. Pernyataan di bawah merujuk kepada satu prinsip insurans.…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. …………………. Insured mesti memberi maklumat yang benar semasa mengisi borang cadangan.………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 4 Manakah gabungan yang mewakili insurans am dan insurans hayat? A B C D Insurans Am Insurans motor Insurans liabiliti awam Insurans kebakaran Insurans endowmen Insurans Hayat Insurans kesihatan Insurans pendidikan Insurans hayat seumur hidup Insurans hayat sementara [5 markah] 5(a) (i) Terangkan maksud pengumpulan risiko ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. (ii) Apakah peranan insurans dalam perniagaan? [5 markah] ……………………………………………………………………………………………………….. 67 .. ……………………………………………………………………………………………………….... (ii) Penuh percaya mutlak [ 3 markah ] ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….... (b) Jelaskan prinsip insurans berikut : (i) Kepentingan boleh insurans [ 3 markah ] ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………...

.. (ii) Insurans Liabiliti Majikan [3 markah] ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN (c) Tuliskan nota ringkas berkenaan jenis insurans berikut: (i) Insurans Komprehensif [3 markah] ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. (iii) Insurans Endowmen [9 markah] ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. TOPIK 10: PENGANGKUTAN 1 Apakah peranan pengangkutan? A B C D 2 Menyebarkan maklumat Menjamin keselamatan barang Menyediakan peluang pekerjaan Mempelbagaikan pilihan pengguna Apakah kelebihan pengangkutan jalan raya? A B C D Ruang muatan yang luas Murah bagi perjalanan jarak jauh Fleksibel dari segi arah perjalanan Kurang menggunakan tenaga buruh 3 Perkhidmatan serahan dari pintu ke pintu disediakan oleh A B C D pengangkutan rel pengangkutan laut pengangkutan jalan raya pengangkutan saluran paip 68 . ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….....

. cecair dan bernilai tinggi. ……………………………………………………………………………………………………….... Apakah faktor tersebut? A B C D Nilai barang yang diangkut Jenis dan sifat barang Kos pengangkutan Jarak perjalanan Apakah peranan pengangkutan? [5 markah] 5(a) (i) ……………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 4 Keterangan berikut berkaitan faktor pemilihan jenis pengangkutan. 69 . ………………………………………………………………………………………………………. (ii) Saluran paip [3 markah] ………………………………………………………………………………………………………..... besar... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. (ii) Jelaskan kelebihan pengangkutan rel. Meliputi barang tahan lama. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. [5 markah] ……………………………………………………………………………………………………….. (b) Jelaskan setiap jenis perkhidmatan pengangkutan berikut: (i) Kapal kerentan [3 markah] ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. berat......

……………………………………………………………………………………………………….. (ii) Terangkan peranan Jabatan Penerbangan Awam. [4 markah] ………………………………………………………………………………………………………. kandungan bahan.. ………………………………………………………………………………………………………. spesifikasi barang dan syarat bayaran. TOPIK 11: KOMUNIKASI 1 Maklumat berikut menerangkan satu peranan komunikasi. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Mendapatkan keterangan harga. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... Perkhidmatan Telekomunikasi X Apakah X? A B C D Pos Lisan Audio Kaunter Bercetak Audiovisual .... Apakah peranan tersebut? A B C D 2 Mengurangkan kos Menyampaikan maklumat Mengurangkan persaingan Mewujudkan ketenteraman Rajah berikut berkaitan perkhidmatan telekomunikasi.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN (c) (i) Apakah kelebihan kontena? [5 markah] ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………….

. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 3 Apakah cara paling sesuai menghantar dokumen penting kepada pelanggan dengan segera? A B C D Perkhidmatan kurier Perkhidmatan intelpos Perkhidmatan mel berdaftar Perkhidmatan mel berinsurans 4 Manakah antara yang berikut merupakan faktor pemilihan jenis komunikasi? I Sifat barang II Nilai barang III Jenis maklumat IV Kesegeraan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Apakah maksud komunikasi? [2 markah] 5(a) (i) ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. 71 70 . ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………. [5 markah] ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. (b) Terangkan perkhidmatan komunikasi berikut: (i) Mesin Franking [4 markah] ………………………………………………………………………………………………………..... (ii) Jelaskan lima peranan komunikasi. ………………………………………………………………………………………………………..

. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. [6 markah] ……………………………………………………………………………………………………….PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN (ii) Kiriman Wang Pos [4 markah] ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………...... (iii) Telefaks [4 markah] ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Manakah gudang yang sesuai menyimpan buah-buahan dan daging? 72 . ………………………………………………………………………………………………………. (c) Huraikan kelebihan dan kekurangan perkhidmatan kurier. ………………………………………………………………………………………………………. TOPIK 12: PERGUDANGAN 1 Manakah antara berikut merupakan peranan pergudangan? A B C D 2 Membolehkan barang dipamerkan Mengelakkan kerosakan dan pembaziran Memudahkan pentadbiran dan pengurusan Membantu meminimumkan kos pengeluaran Mengapakah pelanggan boleh meneliti barang yang dipamerkan dalam gudang dengan selesa? A B C D Memiliki ciri keselamatan Diurus secara cekap dan efisien Peralatan yang mencukupi dan canggih Ruang yang luas dan susun atur yang kemas 3..

..……………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………...……………………………………………..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN A B C D 4 Gudang berbon Gudang peruncit Gudang pemborong Gudang penyetoran sejuk Manakah antara berikut merupakan jenis gudang berbon? I Gudang pemborong II Gudang kastam III Gudang berlesen IV Gudang pengilang A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV [5 markah] 5(a) Apakah peranan gudang? ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………..……………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. (b) Jelaskan perkara berikut: (i) Gudang pengilang [4 markah] ……………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………... …………………………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………………………….. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. (ii) Gudang peruncit [4 markah] ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….... (iii) Gudang berbon 73 [4 markah] ... …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………...

.……………………………………………. [8 markah] ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………………………………...……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….... …………………………………………………………..……………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………...……………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………....PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. TOPIK 13: PROMOSI 1 Manakah antara berikut merupakan jenis promosi? A B C D 2 Francais Publisiti Internet Telefaks Manakah antara berikut merupakan unsur dalam campuran pemasaran? I Promosi II Agihan III Berat IV Kualiti A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 3 Manakah antara yang berikut merupakan media pengiklanan secara bercetak? A B C D Radio Pawagam Televisyen Majalah 4 Apakah jenis barang yang sesuai diklankan secara peragaan tingkap? 74 . ………………………………………………………….…………………………………………….... (c) Jelaskan ciri gudang yang baik. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….

.. (ii) Publisiti [3 markah] ………………………………………………………….…………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………. ………………………………………………………….…………………………………………….. ……………………………………….PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN I II III IV A B C D 5(a) (i) Buku tulis Jam tangan Rantai emas Daging segar I dan II I dan IV II dan III III dan IV Apakah peranan promosi dalam perniagaan? [5 markah] ………………………………………………………………………………………………………. ……. …………………………………………………………. …………………………………………………………...……………………………………………. [3 markah] ....……………………………………………………. (ii) Jelaskan dua jenis gaya tarikan iklan.. …….………………………………………………………….………………………………………. …………………………………………... ……………………………………………….……………………………………………. [4 markah] ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…... (b) Jelaskan setiap perkara berikut: (i) Promosi jualan ………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………. …..……………………………………………. …………………………………………………………..………………………………………...………………………………………….. ………………………………………………………….……………………………………………... ……………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………………. ……………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………………………. ………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………….. …………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………….

………………………………………………. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. III dan IV II.………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ……. (ii) Skrin besar [3 markah] ………………………………………………………….. ……………………………………………………………….…. …………………………………………………………..……………………………………….…………………………………………….. …………………………………………………………. …………………………………………………………. II dan IV I...…………………………………………………………. ………………………………………………………….... …………………………………………….……………………………………………. ………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………. ……………………………………….…………………………………………..………………………………………..………………………………………. TOPIK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN 1 Manakah antara agensi berikut yang terlibat dengan penyelidikan dan pembangunan? I Lembaga Getah Malaysia (MRB) II Institut Penyelidikan Pertanian Malaysia (MARDI) III Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) IV Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) A B C D 2 I. ……………………………………………………………….. (ii) Internet [4 markah] …………………………………………………………..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN (c) Terangkan media pengiklanan berikut: (i) Sepanduk [3 markah] ………………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………….…….……………………………………………... II dan III I.………………………………………………………….…………………………………………….....……………………………………………. ……. III dan IV Manakah antara agensi yang berikut memberi latihan kemahiran kepada pekerja Industri 75 . …………………………………………………………..

……………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. TOPIK 15: KONSUMERISME 1 Apakah yang dimaksudkan dengan konsumerisme? I Melindungi kepentingan dan hak-hak pengguna II Mendapat hak perlindungan yang sama rata sebagai warga negara III Menetapkan harga barang yang sepatutnya dikenakan kepada pengguna IV Merupakan satu pergerakan sosial untuk wujudkan pengguna yang bijak A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 76 . ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……. ………………………………………………………………………………………………………....PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Kecil dan Sederhana (IKS)? A B C D 3 Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia (MATRADE) Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) Perbadanan Koridor Raya Multi Media (MSC) Apakah peranan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)? A B C D Membiayai petani dalam menghasilkan keluaran Memajukan saluran agihan keluaran pertanian Mengawasi kegiatan pertubuhan peladang Menyediakan kedai menjual hasil pertanian 4 Manakah antara keterangan yang berikut merupakan peranan Majlis Amanah Rakyat (MARA)? A B C D Membantu peniaga untuk mendapatkan bantuan kewangan Menghapuskan kemiskinan dengan menggalakkan masyarakat berniaga Menghapuskan kemunduran dan menyusun semula masyarakat Membantu bumiputera dalam bidang ekonomi supaya maju [6 markah] 5 Apakah peranan kerajaan dalam membantu aktiviti perniagaan? …………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………...

77 78 . ………………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………………..PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 2 Manakah antara keterangan berikut menerangkan matlamat pergerakan konsumerisme? A B C D Memperjuangkan hak kewarganegaraan Mewujudkan iklim perniagaan yang harmoni Melindungi kepentingan pengusaha kecil Menuntut keadilan undang-undang 3 Manakah antara keterangan berikut yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli? I Kemudahan yang disediakan II Alasan membeli sesuatu barang III Kedudukan kedai yang dikunjungi IV Jenis matawang yang perlu digunakan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 4 Manakah antara keterangan berikut mengenai Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK)? A B C D Memberi khidmat kaunseling tentang tuntutan pengguna Menasihati kerajaan dalam hal ehwal perlindungan pengguna Merupakan agensi kerajaan yang memperjuangkan hak pengguna Menjadi badan perundangan yang melindungi pengguna [8 markah] 5 Terangkan langkah yang perlu diambil untuk membeli dengan bijak? ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………....

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN .

akaun semasa .Menstabilkan harga .Menyampaikan maklumat barang/memberi pengetahuan .Meningkatkan permintaan/jualan/keuntungan .seperti akaun simpanan.Menyimpan/menyetor barang .Mengekalkan/meluaskan pasaran pujuk pengguna beli .Menarik minat pengguna membeli .Kemudahan menyimpan wang .Melakukan pengiklanan/pomosi jualan/publisiti/jualan langsung 1 1 1 1 1 1 1 4m 1 1 1 1 1 1 1 4m 5(i) Perbankan dapat membantu peniaga .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1 D 2 B 3 D 4 C Pengeluaran langsung dengan pengeluaran tidak langsung: Pengeluaran langsung Memenuhi kehendak dengan usaha sendiri Berskala kecil / tidak banyak Tiada pengkhususan / tiada lebihan Amalan sara diri / primitif Pengeluaran tak langsung Memenuhi kehendak daripada usaha orang lain Berskala besar / hasil keluaran dapat ditingkatkan Berlaku pengkhususan / wujud lebihan / berlaku aktiviti perdagangan Kaedah pengeluaran lebih cekap / zaman moden 1 1 1 1 3m 1 1 1 1 3m TOPIK 2: UNSUR PERDAGANGAN 1 A 2 D 3 C 4 A 1 1 1 1 1 1 1 4m 5(ii) Pergudangan dapat membantu peniaga .Mengelakkan kerosakan dan risiko kehilangan barang .Menggalakkan pengeluaran besar-besaran 5(iii) Promosi dapat membantu peniaga .Memperkenalkan/memberitahu barang baru .Melakukan kerja akhir/pecahpukal seperti menimbang.Menyelaraskan permintaan dan penawaran .Kemudahan pembiayaan seperti .Kemudahan pembayaran .Mengatasi pesaing/meningkatkan imej barang .Menjamin bekalan berterusan .seperti cek/pindahan kredit/arahan tetap/pindahan elektronik . membungkus .Kemudahan lain –khidmat nasihat/pertukaran matawang asing/cek kembara/peti simpanan selamat 79 .pinjaman / overdraf .

tambahan caj ke atas angkutan/bekas/faedah lewat bayar .cara sopan menuntut hutang 1 1 1 1 1 5m 6(b)(ii) Nota Kredit: .Menjamin bekalan barang/menyimpan stok .direkodkan pada buku catatan pertama/jurnal .potongan harga berdasarkan baki hutang dalam invois .dokumen membetulkan kesilapan .memberi nasihat penggunaan barang/memberi maklumat .Membekalkan beraneka jenis barang .invois telah terkurang catat/amaun lebih rendah .diberi semasa membeli barang .amaun penghutang bertambah 1 1 1 1 1 3m 6(c)Diskaun Niaga: .kesilapan disebabkan harga .Dokumen pembelian secara kredit .mengagihkan barang kepada pengguna akhir .dikirakan berdasarkan kuantiti pembelian 1 1 1 1 3m Diskaun Tunai .potongan harga berdasarkan senarai harga .memberi perkhidmatan selepas jualan seperti penghantaran 1 1 1 1 1 1 1 5m 6(a)(ii) Peranan pemborong: .menjual dalam kuantiti yang diperlukan oleh pengguna .Membenarkan peruncit berhutang/beli kredit .jenis/harga/amaun/syarat pembayaran/syarat pembayaran sesuatu barang .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI 1 C 11 C 21 B 2 C 12 B 22 B 3 13 23 B A B 4 14 24 A A D 5 15 C A 6 16 D D 7 17 B B 8 18 B B 9 19 D B 10 20 C A 6(a)(i) Peranan peruncit: .Merekod maklumat urusniaga .menggalakkan pembelian secara pukal/banyak .Membayar tunai kepada pengeluar/membeli secara pukal .sebagai bukti pembelian/rujukan merekod .Melakukan kerja akhir/pecah pukal .memberi layanan peribadi .diberi semasa membuat pembayaran 80 1 1 .membenarkan pelanggan yang dikenali/dipercayai berhutang .Memberi maklumat/nasihat 1 1 1 1 1 1 1 5m 6(b)(i) Invois: .Menyediakan perkhidmatan pengangkutan/pergudangan .menjamin bekalan sentiasa ada .

Menambah pendapatan negara/cukai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6m 5(a)(ii) Faktor kewujudan perniagaan antarabangsa: .Perbezaan sumber semulajadi .Hak milik barang masih kepada pembekal .Menikmati barang berkualiti/harga murah .Hubungan diplomatik 1 1 1 1 4m 81 .Meluaskan pasaran .Mendapat pengetahuan dan teknologi .Peruncit mendapat komisen atas barang terjual .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN - menggalakkan pembayaran segera dikirakan berdasarkan tempoh pembayaran 1 1 3m 6(d) Jualan konsainan .Mendapatkan bekalan bahan mentah .Pengelolaan/pengurusan dilakukan pembekal .Peruncit tolong menjualkan .Menggalakkan pengeluaran besar-besaran .Menambahkan pendapatan .Tukaran wang asing .Perbezaan kos pengeluaran . PERDAGANGAN ANTARABANGSA 1 A 2 A 3 C 4 A 5(a)(i) Kepentingan perniagaan antarabangsa: .Perbezaan teknologi .Meningkatkan taraf hidup .Memupuk hubungan diplomatik .Pembekal dikenali sebagai konsainor 1 1 1 1 1 1 1 5m TOPIK 4.Peruncit menyediakan ruang niaga .Peruncit dikenali sebagai konsaini .Mendapat pelbagai pilihan barang .Mendapat peluang pekerjaan .

Dikeluarkan oleh pejabat kedutaan/konsul .Kontrak mengangkut barang menggunakan kapal .Bil muatan kotor menunjukkan ada barang rosak 1 1 1 1 1 1 1 4m 82 .Mengandungi maklumat barang diangkut .Sistem timbangan dan sukatan berlainan .Perbezaan bahasa/budaya .Keadaan politik/keselamatan serantau tidak stabil .Pengeluar/jenama barang ditetapkan 1 1 1 1 1 1 3m 5(c) (ii) Invois konsular: .Bil muatan bersih menunjukkan tiada barang rosak .Mengesahkan nilai barang yang dihantar .Inden tertutup .Pejabat konsul berada di negara pengeksport 1 1 1 1 3m 5(c) (iii) Bil Muatan: .Dokumen hak milik barang .Risiko kehilangan/kemalangan/penipuan .Dihantar oleh pengimport kepada pengeksport .Diperlukan semasa menuntut barang di pelabuhan .Kesukaran mendapat maklumat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5m 5(c) (i) Inden: .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(b) Halangan yang dihadapi dalam perniagaan antarabangsa: .Borang pesanan .Kebenaran negara pengimport kepada pengeksport .Keperluan pelbagai dokumen/dokumentasi kastam .Bebas memesan dari mana-mana pengeluar/jenama tidak ditetapkan .Inden terbuka .Prosedur kastam yang rumit .Boleh dicagar kepada bank .Kaedah pembayaran berbeza .Perbezaan mata wang/tukaran asing tidak sama .

Untung rugi akan diagihkan dalam bentuk dividen .5 juta .Nilai jualan setahun setakat 20 juta .Diuruskan oleh Lembaga Pengarah yang dilantik .Liabiliti terhad .Nilai jualan tahunan kurang RM25 juta .Syarikat dan pemegang syer merupakan dua entiti yang berasingan .Pasaran setempat di Bandar Melaka .Modal yang terhad .Penubuhannya tertakluk kepada Akta Pendaftaran Syarikat 1965 .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 5 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) 1 5.Bilangan ahli terdiri daripada 2-50 orang .Pengeluaran barang pengguna .Menggaji seramai 120 orang . B 2 A 3 C 4 B Syarikat Kayu Mewah diklasifikasikan sebagai IKS kerana mempunyai ciri-ciri berikut: .Bilangan pekerja tetap yang kurang daripada 150 orang bekerja sepenuh masa .Cukai berdasarkan cukai syarikat 5(a)(i) Faktor yang dipertimbangkan semasa memulakan perniagaan: Modal Mestilah mencukupi/sesuai dengan operasi Pengetahuan/minat/kemahiran Memiliki kemahiran bersesuaian/contoh yang sesuai Lokasi Memilih tempat yang strategik/kawasan tumpuan Persaingan Bilangan pesaing yang wujud/sedikit pesaing/ Sumber bekalan Pembekal yang berdekatan Infrastruktur Kemudahan elektrik/jalan/bekalan air/contoh sesuai 1 1 1 1 1 1 1 1 5m 83 .iaitu hanya RM 1.Modal daripada jualan syer kepada ahli-ahlinya .Mengeluarkan perabot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6m TOPIK 6 PEMILIKAN PERNIAGAAN 1 C 2 B 3 D 4 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5m 5(a) (ii) Ciri syarikat sendirian berhad: .

Memberi dorongan/motivasi 1 1 1 1 1 3m 5(b) (ii) Pengurusan pelanggan: .Mengenali jenis pelanggan .Memesan stok baru jika stok hampir habis .Menyimpan/menyusun stok .Membayar gaji yang setimpal/adil .Bekalan stok mencukupi .Menjaga kebajikan/sediakan pengangkutan/contoh sesuai .Mengeluar stok mengikut keperluan 1 1 1 1 1 3m 5(b) (i) Pengurusan pekerja: .Layanan yang adil/sewajarnya .Memeriksa/merekod stok baru diterima .Memberi maklumat yang betul .Memberi bimbingan/tunjuk ajar .Pelanggan baru/pelanggan sekali-sekala/pelanggan tetap .Memberi kemudahan rawatan .Menyedia khidmat selepas jualan 1 1 1 1 1 3m 5(c) (i) - Kelebihan Milikan Tunggal: Mudah ditubuhkan/dokumen penubuhan sedikit Diurus sendiri/kebebasan mengurus Kos overhed rendah/tiada bayaran gaji/sewa rendah/contoh sesuai Dikenakan kadar cukai rendah/cukai perseorangan Keuntungan milik sendiri 1 1 1 1 1 5m 5(c) (ii) - Kelebihan Perkongsian: Bilangan ahli ramai – 2 hingga 20 orang Modal lebih besar/banyak Berkongsi idea/pengetahuan/kepakaran/contoh sesuai Pengkhususan kerja/ikut kemahiran rakan kongsi Prosedur penubuhan mudah/dokumentasi sedikit Dikenakan kadar cukai rendah/cukai pendapatan perseorangan Risiko/kerugian ditanggung bersama Ada ikatan perjanjian/jaminan undang-undang/Akta Perkongsian 1 1 1 1 1 1 1 1 6m 84 .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(b) (i) Pengurusan stok: .

Boleh dijadikan cek berpalang khas/menulis nama bank di dalam ruang palang 85 .Selamat untuk urusniaga . kad kredit Cek kembara 5(b)(i) Cek Terbuka .Tidak boleh dipindahmilik . arahan tetap.Boleh ditunaikan di kaunter bank .Boleh dijadikan cek berpalang 5(b)(ii) Cek Berpalang .Boleh dipindahmilik .Tidak selamat . e-banking. pindahan telegraf.Perlu dilukis dua garis selari dibucu cek/di tengah cek .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 7 : PELABURAN 1 5.Tidak boleh ditunaikan di kaunter bank . A 2 B 3 A 4 A 1 1 1 1 1 1 1 5m Peranan bursa saham ialah: Menyediakan kemudahan membeli dan menjual saham Menjadikan pelaburan saham selamat Menyebarkan maklumat kewangan syarikat Menjaga kepentingan pelabur Membantu syarikat mengumpul modal Menganjur program mendidik orang ramai tentang saham Menarik orang ramai melabur TOPIK 8: PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN 1 5(a) C 2 B 3 B 4 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8m 1 1 1 1 1 3m 1 1 1 1 1 1 3m Peranan perbankan ialah: Menerima simpanan pelanggan membuka akaun semasa/simpanan tetap/pelaburan Membuat pembayaran dan menerima pembayaran bagi pihak pelanggan boleh mengguna cek. draf bank Memberi kemudahan pembiayaan seperti pinjaman/overdraf Menyediakan kredit berdokumen/pendiskaunan bil/pinjaman lain Menyediakan perkhidmatan lain seperti khidmat nasihat.Boleh ditunaikan oleh sesiapa sahaja . kad ATM.Perlu dimasukkan ke akaun penerima .

Kos bayaran sewa aset boleh dikurangkan dari cukai .Menyediakan khidmat menyewa aset .Digunakan oleh pelancong/ke luar negara .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(b)(iii) Cek Kembara .Selepas tamat tempoh pajakan. ahli dibayar pampasan Pampasan menggunakan sebahagian wang dana Risiko ahli ditanggung/disebar bersama ahli yang lain Sebahagian wang dana dilaburkan Golongan bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik 86 .Tidak menanggung risiko susutnilai/keusangan aset 1 1 1 1 1 1 3m 1 1 1 1 1 1 3m 1 1 1 1 1 3m 1 1 1 1 1 2m 5(c)(ii) Syarikat Pemfaktoran .Boleh dipalang jika ingin dimasukkan ke akaun .Mendapat segera tunai dari penghutang .Nilai belian pada kadar diskaun .Menjamin pinjaman kepada peniaga .Diterima sebagai alat pembayaran di premis perniagaan 5(c)(i) Syarikat Pajakan .Menumpu sepenuh masa kepada perniagaan/kurang rekod penghutang 5(c)(iii) Syarikat Jaminan Kredit Malaysia .Membeli akaun belum terima peniaga/invois .Dijual/diperolehi di mana-mana bank .Ditubuhkan oleh Bank Negara dengan kerjasama Bank Perdagangan .Menjimatkan modal penyewa .Peniaga tidak perlu mencagar aset .Pinjaman yang tidak dibayar ditanggung oleh syarikat .Boleh digunakan/ditunai mana-mana kaunter bank . aset dikembalikan kepada syarikat .Peniaga tidak menanggung risiko hutang lapuk .Membantu kerajaan menyalurkan pinjaman untuk IKS TOPIK 9 : INSURANS 1 A 2 D 3 C 4 C 1 1 1 1 1 1 1 1 5m 5(a)(i) - Maksud pengumpulan risiko: Ahli yang mempunyai risiko yang sama dilindungi di bawah satu skim Setiap ahli membayar premium Wang premium dikumpul ke dalam satu dana Jika berlaku risiko yang diinsuranskan.Penyewa tidak perlu membeli aset .Selamat kerana tidak perlu bawa tunai ke luar negara .

Insured akan mengalami kerugian/kesusahan jika aset/nyawa musnah/mati .Melindungi insured dan pihak ketiga .Pekerja menuntut gantirugi. tiada berlaku risiko .Bertujuan mengelakkan penipuan 1 1 1 1 3m 5(c)(i) Insurans Komprehensif .Sekiranya selepas tempoh perlindungan.sekiranya berlaku kemalangan jalanraya .Wajib dimiliki oleh pemilik kenderaan secara pembiayaan 1 1 1 1 3m 5(c)(ii) Insurans Liabiliti Majikan .Insured mesti memberi maklumat benar . waris dibayar pampasan .Wajib diambil oleh semua majikan .Melindungi majikan jika pekerja mengalami kemalangan di tempat kerja .segala premium dan keuntungan dikembalikan kepada insured 1 1 1 1 1 3m 87 .Jika ada penipuan polisi terbatal .Risiko dilindungi dalam tempoh pemium dibayar .Insurer perlu terangkan polisi dengan jelas .Insured mesti mempunyai kepentingan keatas nyawa atau harta yang diinsuranskan .Contohnya Perkeso/Socso 1 1 1 1 3m 5(c)(iii) Insurans Endowmen . insurer menanggung .Untuk mengelakkan orang mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain 1 1 1 3m 5(b)(ii) Penuh percaya mutlak .Sekiranya insured meninggal dunia.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(a)(ii) - Peranan insurans dalam perniagaan: Memberi perlindungan jika ditimpa risiko Mendapat gantirugi/pampasan Memulihkan perniagaan seperti sediakala/ke kedudukan asal Memberi keyakinan meneruskan perniagaan/mengembang perniagaan Jenis risiko seperti kebakaran/kemalangan/kecurian/contoh yang sesuai Memupuk sikap menabung 1 1 1 1 1 1 5m 5(b)(i) Kepentingan boleh insurans .Membayar gantirugi kos membaiki kenderaan insured dan pihak ketiga .Insured membayar premium dalam satu tempoh .Dikenakan premium lebih tinggi .

Ruang muatan luas .Mengangkut barang pukal .Kurang risiko kemalangan/kesesakan lalu lintas 5(b)(i) Kapal Kerentan .Contoh air/gas/minyak .Tambang murah untuk jarak jauh .Kurang risiko kemalangan/tiada kesesakan lalu lintas 1 1 1 1 3m 5(c)(i) - Kelebihan kontena: Selamat Bekas diperbuat daripada logam/berkunci/berpateri Barang diangkut sekaligus Memudahkan pengendalian/jentera punggah angkat/susun Boleh diangkut dengan menggunakan pengangkutan darat/air/udara Memudahkan dokumentasi kastam/TIR 1 1 1 1 1 1 5m 88 .Boleh dicarter mengikut destinasi .Boleh disewa .Ada jadual memudahkan perancangan perjalanan .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TOPIK 10 : PENGANGKUTAN 1 D 2 C 3 C 4 B 1 1 1 1 1 1 1 1 5m 1 1 1 1 1 1 5m 5(a)(i) - Peranan pengangkutan: Menghantar/mengangkut/mengagih barang Mengurangkan risiko kerosakan barang Menjimatkan kos penyimpanan Meluaskan pasaran Mengelakkan barang berlebihan Memudahkan pergerakan buruh Menyebarkan pengetahuan dan teknologi Menggalakkan pengeluaran besar-besaran 5(a)(ii) Jelaskan kelebihan pengangkutan rel: .Tambang lebih murah/boleh dirunding 1 1 1 1 3m 5(b)(ii) Saluran Paip .keseluruhan/sebahagian kapal .Kepelbagaian gerabak khas/pelbagai barang boleh diangkut .Serahan secara pintu ke pintu .Mengangkut bahan cecair .

000 1 1 1 1 1 4m 89 .Penerima/penghantar maklumat 5(a)(ii) - Lima peranan komunikasi: Menyampaikan maklumat/dokumen Memudahkan aktiviti perniagaan Memudahkan promosi Meluaskan pasaran Memudahkan pentadbiran/urusan Mengelakkan kerugian/kerosakan 1 1 1 1 1 1 5m 5(b)(i) - Mesin Franking: Mengecop nilai setem Sesuai bagi bilangan surat yang banyak Jimat masa Memerlukan lesen/kebenaran pejabat pos Mesin merekodkan kuantiti surat yang dicop/bermeter Sesuai bagi perniagaan pesanan mel/contoh yang sesuai 1 1 1 1 1 1 4m 5(b)(ii) - Kiriman Wang Pos: Mengirim bayaran dengan selamat Perlu mengisi borang kiriman Dikenakan caj/dalal/komisen mengikut amaun yang dikirim Dipalang jika dibayar terus ke akaun penerima Nilai maksima kiriman RM10.Menghantar dokumen .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(c)(ii) - Peranan Jabatan Penerbangan Awam: Mengawalselia/trafik udara Mengawal keselamatan lapangan terbang Menyediakan kemudahan asas di lapangan terbang Melatih/mentauliah juruterbang Merunding hak laluan udara negara asing 1 1 1 1 1 4m TOPIK 11: KOMUNIKASI 1 B 2 B 3 A 4 C 1 1 1 1 2m 5(a)(i) Maksud komunikasi .Melibatkan dua pihak .Mengagih maklumat/mesej/berita .

Kos mahal .Maklumat dikirim seperti salinan asal .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(b)(iii) Telefaks: .Serahan dari pintu ke pintu .Menggunakan talian telefon .Selamat/terjamin/dilindungi insurans .Pantas dan cepat .Menggunakan mesin faksimili .Menyimpan barang .Penyediaan khidmat pembungkusan .Mengelakkan kerosakan barang/elak pembaziran .Menstabilkan harga .Mengirim maklumat dengan cepat/segera/pantas .Penyediaan dokumentasi kastam/perkapalan .Boleh mengirim gambar/carta/jadual/grafik/teks .Menyelaraskan penawaran dan permintaan .Penghantaran tidak meliputi semua barang/contoh yang sesuai 1 1 1 1 1 1 1 1 6m TOPIK 12 : PERGUDANGAN 1 B 2 D 3 D 4 C 1 1 1 1 1 1 1 5m 5(a) Peranan Gudang: .Boleh dihubungkan ke komputer/internet 1 1 1 1 1 1 4m 5(c) Kelebihan dan kekurangan kurier: .Terhad di bandar besar .Menjamin bekalan berterusan .Menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran 5(b)(i) - Gudang Pengilang: Dimiliki oleh pengilang Menyimpan bahan mentah separuh siap atau barang siap Dibina berhampiran kilang Milik persendirian/tidak disewakan Melakukan kerja pecah pukal 1 1 1 1 1 4m 90 .Menggalakkan perniagaan antarabangsa .

Meluaskan pasaran/mengekalkan pasaran .Meningkatkan imej Mengekalkan kesetiaan Menggalakkan pengeluaran besar-besaran Menyebarkan maklumat/pengetahuan tentang barang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5m 91 .Bahan cecair di simpan di tangki .Dilindungi insurans .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(b)(ii) - Gudang Peruncit: Dimiliki peruncit Menyimpan bekalan secara pukal/dari pengeluar Dibina berhampiran premis peruncit besar-besaran Bertujuan melakukan kerja-kerja akhir/pecah pukal Tidak disewakan/milik persendirian Sebagai pusat mengedar barang ke cawangan 1 1 1 1 1 1 4m 1 1 1 1 1 1 4m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8m 5(b)(iii) Gudang Berbon: .Ruang simpanan yang luas BAB13 : PROMOSI 1 B 2 A 3 D 4 C 5(a)(i) Peranan promosi dalam perniagaan: .Menarik minat/menyedar/memujuk pengguna membeli .Lokasi yang strategik .Dimiliki oleh swasta sebagai gudang berlesen .Meningkatkan permintaan/jualan/keuntungan .Penyimpanan rekod yang baik .Sesuai mengikut jenis barang .Memberitahu kewujudan keluaran baru .Menyaingi keluaran lain/pesaing .Dilengkapi peralatan / forklift / jentera angkat susun .Dibina di pelabuhan atau pintu masuk negara .Dimiliki oleh kastam .Di pasang CCTV/penggera/pengawal/Contoh sesuai .Menyimpan barang yang belum dibayar cukai .Pengimport boleh menjual sedikit demi sedikit .Berhampiran pintu masuk .Waran gudang boleh dicagar/buat pinjaman 5(c) Ciri Gudang yang baik: .Kawalan keselamatan .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(a)(ii) Dua jenis gaya tarikan: .Galakan jualan dalam tempoh singkat .Mesej mengandungi unsur kebersihan alam sekitar/perpaduan/contoh sesuai * Pilih mana-mana dua pujukan 5(b)(i) Promosi jualan: .Mengaitkan kepentingan peribadi pembeli .Pujukan Moral .Menggalakkan pengguna membeli .Mesej mengandungi kelebihan/penjimatan penggunaan sesuatu barang .Mengaitkan sikap yang sewajar dilakukan .Menggunakan cara promosi pengguna/promosi pengeluar/promosi jurujual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4m 1 1 1 1 3m 5(b)(ii) - Publisiti: Penyebaran maklumat barang menerusi media secara percuma Maklumat tidak dikawal oleh peniaga Isi berita mengikut kesesuaian media Ulasan media berwibawa 1 1 1 1 1 3m 5(c)(i) - Sepanduk: Helaian bercetak/tulisan pada kain Dipasang di tempat strategik Kaedah ringkas mengiklan Liputan terhad/kawasan setempat Tiada kesan audio/visual 1 1 1 1 1 3m 5(c)(ii) - Internet: Penyiaran di rangkaian laman web Menggunakan unsur multimedia/animasi Sebaran ke seluruh dunia Cepat/jimat masa Boleh berinteraksi dua hala/online Maklumat boleh disimpan/dicapai semula/diubahsuai/disebar 1 1 1 1 1 1 4m 92 .Mesej mengandungi unsur kasih saying/rasa takut/gembira/contoh yang sesuai .Pujukan Emosi .Pujukan Rasional .Mengaitkan unsur perasaan positif supaya membeli .Meluaskan pasaran/meningkatkan jualan .

cara peniaga menimbang atau membungkus .Latihan dan pengurusan contohnya MARA .Merancang barang yang dibeli .jimat masa dan kos perjalanan .Dilengkapi komponen elektronik .Meminta dokumen dan menyimpan dokumen tersebut seperti resit 93 .Penyelidikan dan pembangunan contohnya MARDI .Menayang gambar/imej/teks/grafik/animasi .melihat harga jenama lain di kedai lain .Mudah dilihat .Tiada kesan audio 1 1 1 1 1 1 3m TOPIK 14: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN 1 B 2 A 3 B 4 D 1 1 1 1 1 1 1 5m 5(a)(i) Peranan kerajaan dalam membantu perniagaan adalah: .Mengetahui teknik semasa membeli .Pelepasan cukai contohnya memberi taraf perintis .Dipasang di lokasi strategik/persimpangan jalan .PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN 5(c)(iii) Skrin besar: .Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga contohnya UDA .Mendapatkan maklumat .Melihat amalan peniaga .Promosi dan pemasaran contohnya PKKM .pandai tawar-menawar/meminta diskaun .Membandingkan harga .melihat label/tentukan kualiti/kandungan/harga .membuat senarai barang/anggaran harga .Membeli dengan kuantiti yang banyak .Pembiayaan contohnya skim membiayai asset tetap melalui MARA TOPIK 15: KONSUMERISME 1 B 2 B 3 C 4 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8m 5 Langkah membeli dengan bijak adalah: .Siaran iklan diulang-ulang .Perundangan perniagaan contohnya Akta syarikat 1965 .

. 10% daripada apa yang kita baca 20% daripada apa yang kita dengar 35% daripada apa yang kita lihat 50% daripada apa yang kita lihat dan dengar 70% daripada apa yang kita bincangkan 80% daripada apa yang kita alami 95% daripada apa yang kita ajar orang lain Buku yang baik umpama sahabat yang paling akrab.. ia tidak akan berubah hari esok dan selama-lamanya.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN Kita Ingat..

KUANTAN PAHANG NIK ROBISAH NIK MOHD AMIN-SMK DATO’ HJ TALIB KARIM FARIDAH OMAR-SMK JALAN MENGKIBOL KLUANG JOHOR NOR AINI AHMAD-SMK KOTA JAYA . KOTA TINGGI JOHOR ZAITON HUSSIN-SMK (P) PUDU.PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN ABDUL RAHMAN HAMZAH-SMK MERU. KAJANG SELANGOR SAADIAH SALIM-SMK SERI SEPANG. PUCHONG SELANGOR SHARIPAH ARIZIAH SYED HAMID-SMK SEGAMBUT JAYA KUALA LUMPUR WAN BIDAH WAN SALLEH-SMK TAMAN JOHOR JAYA2 . BANDAR BARU SALAK TINGGI SELANGOR KAMARUDIN THAHIR-SMK SERI DESA TANJUNG KARANG SELANGOR JUWITA JAMALUDIN-SMK SERI PANCHING. KUALA LUMPUR NORSIAH HAMID-SMK AIR MOLEK. KLANG SELANGOR NORSHAM ABD MALEK-SMK PUCHONG. PASIR GUDANG JOHOR KHALIDAH ADIBAH ZUBIR-SMK SULTAN ABDUL AZIZ SHAH. MELAKA PANEL PENULIS MODUL PEMBELAJARAN TEKNIKAL (M-TEK) .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN TIMBALAN PENGARAH PENGURUSAN AKADEMIK HAJI WAN MOHD NOR BIN WAN ENDUT HJH ZANARIAH BT AHMAD KETUA PENOLONG PENGARAH UNIT TEKNIKAL ISMAIL BIN AHMAD PEMANGKU KETUA PENOLONG PENGARAH TEKNIKAL PENYELARAS NOR MAIZAN BT MOHD ZAIN KETUA UNIT TEKNIKAL JAWATAN KUASA NOR IDZLINA BT IDRIS RAFIDAH BT ABD RAHMAN SAMSURI BT BUANG NORLINDA BT A.WAHAB HASRUDDIN BIN HASBULLAH YUSLAFADZLY BIN AMRAN .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PERDAGANGAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful