Test 4.

1 Test u nastavku se bazira na tabelarnim proračunima jedne manje kompanije Indima koja se bavi proizvodnjom i prodajom nameštaja. U testu se od vas traži da izvršite pregled prodaje i troškova, analizu troškova zarada, različite operacije formatiranja, određene kalkulacije i grafičko predstavljanje podataka. Folder Modul4 je zapravo tačna lokacija vašeg ispitnog zadatka na hard disku računara za kojim radite test. Ukupan broj bodova koji možete da osvojite je 32. 1. Otvorite program za tabelarne kalkulacije, a zatim fajl years.xls koji se nalazi u folderu Modul4. Snimite otvoreni fajl years.xls pod nazivom sales.xls u folderu Modul4. [1 bod] 2. Na radnom listu 3 year summary izvšite prelamanje teksta u ćeliji G3 (wrap). [1 bod] 3. Kopirajte format ćelije B3 na područje ćelija C3 : F3. [1 bod] 4. Unesite vrednost 748500 u ćeliju B7. [1 bod] 5. Promenite vrednost u ćeliji B8 na 77000. [1 bod] 6. U ćeliji B14 koristeći funkciju izračunajte sumu vrednosti nad područjem ćelija B7 : B12. [1 bod] 7. Kopirajte funkciju iz ćelije B14 u područje ćelija C14 : F14 i sačuvajte promene. [1 bod] 8. U ćeliju F7, korišćenjem apsolutnog referenciranja jedne ćelije, unesite formulu: E7 podeljeno sa E14. Kopirajte formulu iz ćelije F7 u područje ćelija F8 : F12. [1 bod] 9. Podesite da format područja ćelija F7 : F14 bude procenat bez decimalnih mesta. [1 bod]

Pozicionirajte gornji levi ugao dijagrama na ćeliju B13 i sačuvajte promene. [1 bod] 12. [1 bod] 20. Kopirajte formulu iz ćelije B16 u područje ćelija C16 : E16. [1 bod] 13. Promenite naslov dijagrama tako da glasi: Indima Ltd. . Podesite da format područja ćelija B4 : E16 bude sa valutom € bez decimalnih mesta. [1 bod] 15. [1 bod] 16. [1 bod] 11. Promenite boju kolone (stupca) Wages dijagrama po sopstvenom izboru. Kopirajte formulu iz ćelije B11 u područje ćelija C11 : E11. Promenite veličinu dijagrama tako da svi podaci dijagrama budu čitljivi. Prihvatite ponuđene parametre. Expenses €. Području ćelija B16 : E16 kao donju ivicu okvira podesite dvostruku liniju. [1 bod] 14.10. [1 bod] 19. Koji metod je bolje koristiti za sumiranje područja ćelija. a tekst No u suprotnom i sačuvajte promene. Na radnom listu 3 year expenses izbrišite 11. U ćeliju G4 unesite funkciju koja treba da prikaže tekst Yes ukoliko je vrednost u ćeliji E4 veća od vrednosti u ćeliji F4. [1 bod] 18.Sačuvajte promene i zatvorite fajl sales.xls. U ćeliju B16 unesite formulu koja će oduzeti vrednost ćelije B14 od vrednosti ćelije B4. red koji sadrži teskt "Chart". Kreirajte histogram (column chart) koji će prikazati podatke iz područja ćelija A3 : D7. Na radnom listu 3 year sales u ćeliju B11 unesite formulu u kojoj će te uz korišćenje operatora + sabrati vrednosti ćelija B4 i B5. [1 bod] 17. metod u ćelji E4 ili ćeliji E5? Upišite odgovor u ćeliju G4.

Kopirajte deo pronađenog teksta u ćeliju A3 radnog lista tips. [1 bod] 29. [1 bod] 23.xls. a zatim zatvorite fajl spreadsheet tips. U ćeliju D5 unesite formulu koja će pomnožiti vrednosti ćelija B5 i C5.xls koji se nalazi u folderu Modul4. [1 bod] 28.xls koji se nalazi u folderu Modul4.xls koji se nalazi u folderu Modul4. U ćeliji D33 upotrebom funkcije prebrojte vrednosti područja ćelija D6 : D29. Premestite radni list 2007 neposredno iza radnog lista 2006. a zatim zatvorite fajl budgeted sales 2008. Na radnom listu 2008 u ćeliju E7 unesite funkciju pomoću koje ćete zaokružiti broj iz ćelije D7 tako da on bude bez decimalnih mesta. Otvorite fajl budgeted sales 2008. Otvorite fajl payroll. [1 bod] . Sačuvajte promene. Sačuvajte promene. Na radnom listu 2007 zamrznite redove od 1 do 5.xls. Zašto lista nije sortirana ispravno? Upišite odgovor u ćeliju F2 radnog lista. Sortirajte područje ćelija A5 : D29 prema podacima u koloni Department po rastućem redosledu. [1 bod] 26. [1 bod] 24. Otvorite fajl spreadsheet tips. Koristeći funkciju Help pronađite informacije koje se odnose na kreiranje dijagrama. Kopirajte ćeliju D5 sa radnog lista 2007 u ćeliju B4 radnog lista total payroll 2005-2007. [1 bod] 25. Kopirajte funkciju iz ćelije E7 u područje ćelija E8 : E10 i sačuvajte promene.[1 bod] 21. Na radnom listu 2005 sortirajte listu podataka koja se nalazi u području ćelija A4:D28. [1 bod] 27. Kopirajte formulu iz ćelije D5 u područje ćelija D6 : D8. [1 bod] 22.

30. [1 bod] 31. Dodajte broj vašeg ECDL SC-indeksa (indeks studenta) u desnu sekciju podnožja (footer) radnog lista 2008. [1 bod] KRAJ TESTA .9. Podesite da leva i desna margina radnog lista 2008 budu 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful