TESTUL ARBORELUI

Interpretare:
Pasul nr. 1: - se analizează aşezarea în pagină: aşezarea normală este în centru (distanţă de 15% de margini) - privim axele + - se îndoaie foaia: - partea stângă a paginii: - proiecţia unor aspecte care ţin de trecut, pasivitate, introversie, dependenţă de afectivitatea maternă (depresie) - partea dreaptă a paginii: - proiecţii care sunt legate de viitor, activism, extroversie, relaţia cu autoritatea parentală (optimism) - partea superioară: - suportă reprezentări care ţin de conştient, relaţia cu aspiraţiile, cerul,proiecţia spirituală. - partea de jos: - inconştientul, relaţia cu originea, cu pământul, fiecare copac este înrădăcinat în pământ. (conceptul lui Young - inconştientul colectiv pentru că toţi copacii sunt înrădăcinaţi în pământ) - semnificaţia fiecărui cadran: - partea stângă sus: zona de proiecţie a pasivităţii (zona spectatorului vieţii) - partea dreaptă sus: zona confruntării active cu viaţa - partea stângă jos : zona conflictelor legate de debut, regresie, fixaţii la stadii primitive ale existenţei - partea dreaptă jos: zona pulsiunilor, zona nostalgiei pământului -fiecare colţ este dominat de un semn: - colţul din stânga sus: este simbolizat de aer, emergenţă spre afară - colţul din dreapta sus: este simbolizat de foc, aspiraţie, ceva care se consumă - colţul din stânga jos: apa - simbolul inconştientului - colţul din dreapta jos: pământul - reprezentări legate de materie, de cădere, de infem. Pasul nr. 2: - se analizează calitatea desenului, adică mărimea desenului: - un copac mic - o persoană care se vede neînsemnată, un eu slab, sentimente de depresie - un copac mare - un entuziasm compensatoriu (compensează un anumit deficit) Pasul nr. 3: - se analizează perspectiva: -copac schiţat - pentru că subiectul nu se implică, fie pt. că este plictisit, fie că este nesigur pe el -copac bine conturat + iarba + floricele + etc => nevoie de suport Pasul nr. 4: - se analizează calitatea liniilor: 1. se dă subiectului creion şi gumă şi ne legăm de simbolistica zonei pe care subiectul o şterge - linii putemice : - agresivitate (indivizi agresivi) - linii subţiri: - fragilitate, insecuritate 2. Subiecţii care desenează la modul impulsiv: - tendinţa de exteriorizare şi impulsivism 3. Liniile îngrijite : - autocontrol ridicat 4. Linii prea îngrijite : - rigiditate Pasul nr. 5: - se urmăreşte simetria: - simetric: predomină logicul, raţionalul, controlul - perfect simetric: rigiditate, compulsivitate (compulsivitate = oamenii nesiguri de un gest pe care 1-au
1 http://mihaela13o.wordpress.com/

Ex.: controlează dacă au închis uşa de 7 ori). Introversiunea: • Arbore foarte mic. cu deschideri.arborele are 120 mm .x indicele lui Wittgenstein. adeseori rotunjite. 6: .dacă pe trunchi este desenat un ciot sau o scorbură: . preluate din cartea „Testul Arborelui” de Denise de Castilla: 1.Imaturitatea: • Baza foii este luată că bază a arborelui. Calculăm vârsta în ani şi luni şi împărţim H (înălţimea întregului desen) la vârsta: H .conflict în relaţiile sociale . teamă de a se implica în relaţiile cu ceilalţi. a existat un eveniment care 1-a marcat pe individ (un accident) . • Neîndemânare grafica.nu desenează trunchiul: .nu desenează coroana: . 7: .9cm de la baza => 12. . • Arborele crescut din ghiveci. 2 http://mihaela13o.anxietate legată de simbolistica zonei respective .) .wordpress.sugestia pe care ne-o crează arborele: dacă este falnic sau caraghios Pasul nr. Extraversiunea: • Arbore mare.linia stg.com/ .înnegrirea – agresivitate Pasul nr. • Obiecte diverse desenate în frunziş sau în jurul arborelui ( nevoie de schimbare şi de contact) 3.înseamnă că în decursul existenţei. • Baza trunchiului închisă sau încercuită. Se măsoară desenul m mm. • Forme repetitive. este întreruptă la 12.9 / 3 = 4. • Ramuri schiţate dintr-o singură linie.indicele lui Wittgenstein = ne spune la ce vârstă s-a produs tragedia respectivă.ex. • Frunziş des.măsurăm în mm de jos la punctul unde apare ciotul ==h (inaltima până la care apare ciotul) şi împărţim la x (indicele lui W.: .nu desenează eul Pasul nr. teamă de contact). • Coroana complet închisă.nesimetric: prezintă tendinţa de exteriorizare necontrolată Omiterea unei anumite părţi a desenului. trecerea la act.făcut . 2.umbrirea:.subiectul refuză să se gândească la problema respectivă. 8: . • Înnegriri ( anxietate) .3 ani Puncte reper de interpretare a diferitor laturi ale personalităţii. • Absenţa uneori a coroanei şi frunzişului. • Situare în stânga paginii ( agăţare de trecut.: . • Marginile frunzişului sunt fine. .h/x = vârsta traumatismului Ex. nu este accidentală .subiectul are 40 ani .

• Trunchi rugos. se întretaie şi se amestecă în frunziş. • Porţiuni înnegrite ( semn de angoasa). 4. • Sisteme de linii trasate în direcţii opuse în frunziş. • Trunchi separat de frunziş printr-o linie. cu ramuri fără frunze. • Linii trasate discontinuu. • Linii necontrolate ( control emotiv deficitar). Nervozitate: • Liniile desenate se întrepătrund. • Ramuri desenate dintr-o singură linie Toate aceste caracteristici pot indica o lipsă de maturitate afectivă şi. 6. • Linii frustre şi neregulate. linii spasmodice. frunzişului. 3 http://mihaela13o. • Linii trasate în direcţii opuse. • Arborele este mic. sau înspre interior. Anxietate – angoasă: • Înnegrire a liniei solului. • Linii retuşate. după Koch). • Linii uşor trasate ( lipsa de sprijin). 5. • Semne de nervozitate ( linii discontinue. trunchiului. rădăcinilor. • Linii spasmodice.com/ . ramurilor. • Arbore situat în stânga paginii. • Baza trunchiului este barata şi înnegrită. 8. • Trunchi conic. trasate din linii unice. Agresivitatea: • Unghiuri ascuţite. • Linii frânte sau unghiulare. • Linii ascuţite ( releva în egală măsură agresivitatea). • Apăsare insistentă şi spasmodica. Debilitate: • Forme sărace şi infantile. lansate. Tendinţa depresivă: • Frunziş căzut ( tip salcie plângătoare). • Trunchi discontinuu. eventual. • Arbore mic. o inhibare a dezvoltării intelectuale. Impulsivitatea: • Ramuri în formă de tub. 9. • Înnegriri. • Frunzişul este neregulat. • Linii aruncate. retuşate…). • Arbore foarte stufos. în zigzag. • Presiune susţinută sau spasmodică.• Trunchi sudat – trunchi S ( care intră în frunziş. înnegrit sau „zebra”. • Săgeţi îndreptate înspre trunchi ( autoagresivitate). cu linii confuze. • Rădăcini nuanţate şi multiple. • Absenţa liniei solului. 7.wordpress. • Stereotipii ( exagerării ale regularităţii). • Ramuri trasate dintr-o singură linie. • Înnegriri. • Ramuri lipsite de frunze. • Înnegriri.

invizibilă. înnegriri. etc. • Crestături în partea stângă a trunchiului ( traumatism în trecut). • Arbore crescut din ghiveci ( sentiment de închidere în problemele personale). Trăsăturile de personalitate – posibil a fi exprimate: .wordpress. Probleme sexuale: • Rădăcini importante. 4 http://mihaela13o. • Înnegriri ( anxietate. 11. • Arbore crescut în ghiveci. • Coroana căzută (tendinţa depresivă). • Linii retuşate ( anxietate). .tradiţionalism (rădăcini puternice). Este deci firesc că. ceea ce nu este vizibil (în comportament) este ceea ce a rezultat din rădăcină. • Forme inautentice ( rupere de realitate). • Repetarea unor motive diferite: cercuri. • Coroana căzută ( semn al depresiei). • Înnegriri la baza arborelui. 10. discontinue câteodată. . • Trunchi împărţit în două ( divizare a personalităţii). • Forma infantilă (regresie). Rădăcina Rădăcina este cea apropiată de pământ. deci ea indică în desen trăsăturile de personalitate generale. • Ramuri întrepătrunse în coroană ( contradicţie intimă). ( tendinţa obsesionala.conservatorism. 12. Rădăcina este un element comun tuturor arborilor. forme rotunde în coroană ( tendinţa de perseveraţie). în desenul arborelui. • Ramuri fără frunze ( lipsa de contact şi schimburi cu altcineva). • Ramuri tubulare. este terestră. • Rădăcini mari şi îndreptate în jos ( probleme sexuale). • Baza arborelui acoperită de tufe şi ierburi. • Frunziş imens şi apăsător ( control imaginativ deficitar). perseveraţie). • Ramuri tubulare ( impulsivitate). • Frunze de ilex. • Linii fine şi fără suport. • Apăsare spasmodica în trasarea liniilor ( agresivitate). • Lărgiri şi îngustări ale trunchiului ( blocarea încărcăturii afective). • Coroană diformă şi neregulat desenată ( lipsa unei înlănţuiri logice a ideilor). Alcoolismul: • Linii tremurate.com/ . răsucite. • Încrucişarea ramurilor ( ambivalenţă). • Ramuri încrucişate ( ambivalenta).manifestarea (uneori dominantă) a unor instincte şi pulsiuni. • Mici semne repetate. cu linii frânte.• Ramuri sau frunze ascuţite. dar poate fi considerată în acelaşi timp viaţă subterană. • Îngustare a trunchiului ( blocaj al încărcăturii afective). ascuţite. angoasa). • Linia solului haşurata sau în unghi. • Ramuri frontale ( probleme psihologice). cu o frecvenţă mai mare. Nevroze şi psihoze: • Arbore mic sau foarte mare ( sentiment de inferioritate sau exaltare imaginativa). rădăcinile să indice trăsăturile de personalitate cele mai puţin detectabile (poate pe care şi subiectul şi le cunoaşte superficial sau deloc).

a fost observată cu o frecvenţă frapantă la pensionarii din sanatorii.forma normală până la 12 ani.instabilitate (nevoia de sprijin. Apare clar la vârsta şcolară şi diminuează apoi progresiv până la dispariţie (forma primară). rigiditate (nu poate fi deplasat).abilităţi motorii . prudent (asupra căruia tatonează viitorul). în general.aptitudini practice .instabilitate. .inhibiţia dezvoltării psihice (în gândire. rigiditate –aversiune. Semnificaţia psihologică: . după această vârstă având următoarele semnificaţii: reprezentare infantilă asupra lumii. o smulgere din solidul Terrei.Această stare indică: lipsa de activitate. . rădăcina previne mişcarea. Planul înclinat. aroganţă Baza trunchiului lărgită în ambele părţi: . învăţare). proiectelor. . opozitia.eventual. . stabilitate.indică absenţa unei distincţii între copac şi pământ şi indică mai ales la tineri amprenta subiectivă în perceperea realităţii. Trunchiul Trunchiul conic – are o bază largă şi se înalţă până la coroană ca un con. aspiraţiilor. Excitaţia afectivă generată de o situaţie neaşteptată ce surprinde. panta sugerează alunecarea ce semnifică: . stabilizează. Baza trunchiului lărgită spre dreapta: . este punct de sprijin al arborelui. eul slab volitiv (cădere prin alunecare). . circumspecţie. Linia solului oblică: . Aceşti subiecţi devin indiferenţi faţă de realitate şi în acelaşi timp se îndepărtează de aceasta.rezervat. intuitiv 5 http://mihaela13o.aversiunea.suport).sugerează foarte clar în desen : o pantă. Fuziunea bazei trunchiului cu începutul rădăcinilor şi linia solului: . deviere prin alunecare. exprimă întârzieri uşoare sau: . circumspect.atasament faţă de trecut (posibil maternă). Linia solului sub baza trunchiului: . După vârsta şcolară.se poate observa în unele desene o separare a bazei trunchiului de linia solului – ca o dezrădăcinare.com/ .negativism. Baza trunchiului: -este aproape de rădăcină şi semnifică tenacitate.. Izolarea socială impusă de vârsta îi face pe aceşti indivizi să respingă realitatea – linia solului exprima existenţa imediată (pământul) care este împinsă (respinsă) spre orizont.wordpress. Linia solului deasupra bazei trunchiului:. . slab dotat. limitat intelectual Baza trunchiului lărgită spre stânga: .(normală la 7 ani) . o atitudine pasivă. Baza trunchiului dreapta şi aşezată pe margine: .tip concret. generează acest desen (stare reactivă).lentoare (de două ori în original).teama de autoritate –opoziţie faţă de altul (posibil autoritar). Rădăcina este ceea ce este durabil.blocarea elanului.suspicios.

iritat – impusiv – exploziv .conturul trunchiului este o linie care separă mai mult sau mai puţin riguros Eul de celălalt sau Eul de lumea exterioară: . Suprafaţa aspră oferă o zonă de contact (relaţie) solidă. pe care totul alunecă şi curge.dificultăţi Contur ondulat: .implicare afectivă interpersonală 6 http://mihaela13o.reacţii prompte . agresiv. conflicte . ironic . întrerupte .sensibil.dar mai directă decât suprafaţa netedă . arcuite: .capacitate de adaptare .com/ . dintre Eu şi ceilalţi. Este zona de contact dintre Eu şi mediu. cu lumea) Suprafaţa trunchiului (scoarţa) Scoarţa este un element de protecţie. puternică vitalitate .redresarea.este mai iritabil. restabilirea după o serie de probleme.spirit de observaţie ascuţit şi critic (asperităţile din desen pot deveni puncte de contact. stabilă: .spirit critic.sensibilitate . dificultăţi Contur cu linii difuze.spirit de observaţie . violent Linii curbe.sociabilitate .ca formă primară: uşoară întârziere.iritabil. impresionabil . Cel ce desenează trunchiul B este aproape totdeauna mai primitiv. imaturitate. simetria trunchiului: . linii ascuţite.inhibiţie . semi-trunchi B – trunchi de brad într-un arbore fructifer: .robusteţe. vitalitate .traumatisme psihice.trebuie privit ca o formă primară. Contururile trunchiului Linia uşor întreruptă: . cel mai puţin diferenţiat. slab nuanţate .Trunchi B. rugozităţi.capacitate de relaţionare .empatie .se modifică armonia.trăiri afective slab diferenţiate.dificultate de adaptare . neregulată la dreapta sau la stânga . solzi. mai robust.fragil psihic. de observaţii critice) Scoarţa cu fisuri.comportament adaptabil .dinamism. unghiulare: .impulsivitate . Destul de frecvent găsim printre desenatorii de trunchiuri B persoane închise afectiv: . Pe o suprafaţa rugoasă există întotdeauna mai mult contact (frecare) cu exteriorul. emotive Linie continuă.capacitate de identificare (cu ceilalţi. decât pe o suprafaţa dreaptă.wordpress. impresionabil . rotunde.

model.Cele 2 caractere grafice opuse au aceeaşi semnificaţie deoarece: . menţinerea prelungită a efectelor unei stări afective (rezonanţă afectivă de lungă durată).lipsă de adaptare . decât al elementelor nevrotice active în prezent. descoperirea Eului contribuie la manifestarea dorinţei de a lărgi câmpul experienţei personale.dificultăţi resimţite profund Caracterul său clar marcat dovedeşte experienţa subiectivă şi nu o gravitate obiectivă a suferinţei. La această vârstă. Această căutare imprecisă se reflectă în caracterul incert al umbrelor desenului. cu linii paralele: . Excrescenţe ale trunchiului şi crestături Simbolistica – excrescenţele trunchiului. de la linia şoldului până la coroană.îngroşările provoacă o stagnare.încăpăţânat . Negru difuz – cercetările au evidenţiat că tinerii desenează un negru difuz. implicarea în activitate (zel. blocaje.Suprafaţă pătată: . clar definite indică: . Crestăturile sunt foarte rare. mobilitate redusă. ca şi cum ar fi fost trasate cu o riglă. inflexibil intelectual şi social . pozitiv asumate.tendinţă uşoară spre reverie. Dar prezintă şi semnificaţii psihologice.rigid.traumatisme. blocaje afective Trunchi drept. Peste această vârstă exprimă: activistm. Cel mai adesea indică un deficit: .înzestrarea originală Semnificaţia psihologică: .wordpress.accidente .inhibiţie Îngroşat – lentoare. dar cu o creativitate limitată de: . siguranţă).Coloraţia închisă nu are întotdeauna o semnificaţie exclusiv psihologică. La vârsta infantilă simbolizează schematismul vârstei. exemplară sau – facultate de abstractizare Coloraţia închisă a trunchiului . introversie.contracţiile (îngustările) opuse blochează fluidul . Semnificaţie psihologică: 7 http://mihaela13o. Poate fi un stil propriu al unei anumite categorii de desenatori.element decorativ Umbră în stânga: . îşi repugnă exteriorizarea .nivelul inferior .traumatisme psihice sau fizice . Aceleaşi semnificaţii are un trunchi a cărui grosime creşte gradat: timiditate. o oprire a mişcării fluidului.sentiment de culpabilitate Îngroşări şi îngustăr . Este mai degrabă semnul traumatismelor depăşite.complex de inferioritate . este o permanentă căutare.persoană corectă. suferinţe .adaptarea intelectuală insuficientă .com/ . inhibiţie. Este un indice prezent ocazional.sensibilitate şi vulnerabilitate medii .contururile trunchiului sunt echidistante.

. Ramurile sprijinite pot să susţină povara fructelor şi au nevoie de sprijin deoarece nu pot realiza acest lucru prin propriile forţe. Este o simbolistică. . Semnificaţia psihologica: . Peisajul complex este şi o descriere. dar nici nu i se interzice acest lucru. iarbă. accesorii. incâlcit (în căutare).- reverie labilitate indecizie.Până la un anumit punct.wordpress.Dau un efect original şi expresiv. indecizia. impresia. o insecuritate. elemente repetitive Ţăruşul. protejat. garduri.strategii comportamentale limitate din punct de vedere psihologic. o semnificaţie directă. de a fi dirijat.aspiraţii difuze. Peisajul poate fi: .căutarea a ceva ce nu este clar defint. nu are o delimitare precisă. nedeterminarea ca apt. un desen de mare amploare. din această cauză. Alteori pare că desenatorul nu a găsit forma potrivită care să reprezinte un element al arborelui sau chiar daca a găsit-o. la vârsta pubertăţii o semnificaţie negativă. inimă. Ex. Subiectul cauta sprijin. umbra copacului. temător.lipsa de încredere în sine. ramuri sprijinite . Semnificaţia psihologica: . Masca simbolizeazî astfel disimulare. nesofisticată. etc.incertitudinea. Prezenţa în expresia grafică a unor elemente de sprijin semnifica. . păsări care zboară in jurul copacului. . aceste elemente nu apar. .Tăruşul apare ca suport al tânărului arbore. un fel de mască. mulţi animă desenul punând în el fiinţe umane care fac ceva. reflecxie. La copilul mic. tufişuri. deci tema peisajului. coroana in forma de treflă.schiţat – conturarea unei tufe de iarbă.nevoia de securitate. este difuz. Din acest punct de vedere putem preciza că ceea ce îl caracterizează este: 1. capacitatea de a realiza descrieri Trunchi înclinat spre stânga sau spre dreapta . ameninţarea unui pericol. opacitate. flori. Copilul de vârstă mică desenează nori. caută să o respingă şi îşi creează. . Peisajul În testul desenului arborelui. neprecizate deoarece desenul se extinde în lărgime. lipsa de autonomie Forme inautentice . .uşor confuz. . sensul acestui indice se confundă cu direcţionarea de ansamblu a arborelui. Elemente de sprijin. . La preadolescenţi ( începând de la 13 ani) creşte frecvenţa suporturilor si a ţăruşilor.com/ . 8 http://mihaela13o. existenţa unui punct slab. care astfel este susţinut şi dirijat până când va putea să se menţină singur în poziţie vertical prin propriile forţe şi să reziste vântului care l-ar putea îndoi.complex – decoruri impresionante care estompează tema: desenarea arborelui.nesigur. neprecizarea obiectivelor. stângaci. Semnificaţia psihologica: Peisaj schiţat – este un mijloc de a măsura diferenţa de dezvoltare psihica si are. linia solului. propteaua. subiectului nu i se cere să deseneze peisajul. in plus. sprijinul trunchiului. doborî.disimulare. chiar daca este greu de spus ce reprezintă.perioadă de meditaţie.

sensibilitate. Subiectul se află pe un piedestal. autism. Cel care este într-o poziţie superioară priveşte spre cei de jos dar tot într-o situaţie de izolare se află.impenetrabil( greu de descifrat psihologic) Extremitatile ramurilor in forma de nori 9 http://mihaela13o. insolent grosier. viaţă iluzorie. copacul este singur. subiectul se distinge de restul lumii. de ex. nu trebuie să i se acorde o valoare absolută. activ ambiţie. brutal.vanitate.reverie. . este văzut.izolare. Semnificaţia psihologica: . este limitata din toate părţile. expresivitate grafica. această neprecizare a liniilor semnifică si faptul ca imaginaţia şi fantezia se poate manifesta liber. ocazional: disimulare . Acest indice se întâlneşte în toate etapele vieţii.timiditate . particular (ca opinie. Este plasat la înălţime şi expus. .) Ramurile Ramurile care se ingroasa. este foarte rar. solitudine.lipsa simţului realului. S-a plasat pe o insulă sau o înălţime. Ramurisul coroanei acoperit de o membrana Sprijinindu-se pe jumătate de ramuri. Trunchi pe un deal sau pe o insulă Insula – izolează. nivel de aspiraţie proiectarea în exterior a aspiraţiilor sale nepoliticos. dar pretenţia sa de dominare este la fel de puternică faţă de pericolul de a cădea. . Visele se manifesta din plin. arogant. Ei nu pot sta fără să muncească. etalarea propriei persoane. . Plasat la înălţime. fantezie. dar când apare oferă indicaţii preţioase. este deasupra a ceea ce este comun şi vulgar. învelişul face impresia a ceva lipsit de naturaleţe: . lipsit de spontaneitate(impersonal) . Dealul – izolează şi el cu singura diferenţă ca el se înalţă deasupra peisajului. solitar.individualizat.wordpress. . Realitatea este ignorata.cenzură . neîngrădit.introversie . perseverenţă spirit întreprinzător. Este vorba de persoane active. Realitatea se cufundă într-o lume a dorinţelor şi aspiraţiilor. singular.2.com/ . ramuri in linii paralele Simbolistica: în paralelism există un indice de constanţă.reţinut. egocentrism. Semnificaţia psihologica: . dinamice.artificial. de efort susţinut şi de durată.aptitudini descriptive.

evită destăinuirile. Acestor subiecţi.interese multiple . ascunsă de frunziş. discreţie. slab dezvolatată capacitatea de a-şi fixa un scop. descărcarea impulsurilor. subiectul ramâne indecis. Semnificţtia psihologică: . dar în natură nu apare niciodată sub forma unui tub deschis spre exterior.la persoanele elevate Simbolistica acestor forme: vârful ramurii îşi pierde din caracterul dur fiind învelit într-un balon protector (material pufos. viaţa personală Ramurile tub (forma deschisa) Interpretare – simbolistică: În procesul creşterii naturale. amiabilitate.calm. strategii interpersonale(abilităţi).trăiri afective ample (exuberanţă.Aceasta formă se întâlneşte. energiei se face fără reţinere.relaţionări interpersonale pozitive. ca de vată) Semnificaţiapsihologică: . Îi lipseşte capacitatea reală de decizie asupra viitorului şi prezentului. diplomaţie . le abandonează. exaltare) 10 http://mihaela13o. inconstant.dezorientat. problemele personale. spumoase.prudent. în principal: . caracterul a ceva neterminat.rezervat. socializate. să le fixezi un scop.disimularea (mascarea) intenţiilor (intenţii ascunse) . influenţabil.ramura deschisă este absenţa limitelor.ramura deschisă la partea superioară indică un proces de dezvoltare neterminat. De aceea. Semnificaţia psihologică: . împreună cu ramura ruptă. faptul că nu s-a atins maturitatea . . nu ştie către ce scop să se îndrepte. reticent. fantezist.wordpress. trebuie să le indici cu precizie ce să facă. obiectivelor (abandonarea lor) O altă interpretare: . influenţabil.com/ .introvert . discuţiile despre sine. ramura se termină ascuţit. echilibrat .vârful unei ramuri delimitează precis punctul de contact cu realitatea şi mediul înconjurător – deci. Această formă are.suspicios . incomplet. precaut . nu se angajează. I se poate întâmpla să fie ruptă sau tăiată. absenţa proiectelor. indecis. la fel şi descărcările afective Semnificaţia psihologică: . politeţe. fără ca cel ce desenează să conştientizeze această deficienţă grafică.impulsivitate . ramura tub are o semnificaţie diagnostică foarte precisă. respect. Deciziile sunt provizorii.la cei dotaţi pentru desen . e dezorientat. lasă problema deschisă.timiditate Ramuri in forma de frunze de palmier Simbolistica: comparativ cu ramurile cu terminaţii largi. în această formă este clară tendinţa marcată la închidere.

crenguţele sunt adesea plasate pe aceste tăieturi. Semnificatii: .această formă grafică reprezintă o primă tentativă de organizare. Pe de altă parte există adevărate rupturi ale liniei ramurii. idei … . atras de aventură. impresionabilă dar şi cu o tendinţă spre superficialitate. Ramuri (si trunchi) cu linii frante În exprimarea grafică: . difuză. dar cu intensitate medie şi de scurtă durată Ramuri cu sudura.contururile coroanei exprima tensiunea şi vitalitatea unei forţe pline de coeziune. schematică – deci.com/ .wordpress. plastic.trunchiul de sudură este rar un indice de dezvoltare Semnificaţii psihologice: . transversal. schematism. . trunchiul cu sudura Trunchiul şi ramurile sunt ca tăiate.sensibil. ondulata. Contur închis ondulat : 11 http://mihaela13o. . plata. tremurătoare. . vid. fără scop. impresionabil.inconcordanţă inductorie .performanţe şcolare mediocre . flexibilă.apare ca element de retard (la debilii mintali) – trunchi din mai multe părţi sudate . fisurat. .punctual traduce cel mai bine concentrarea .viata imaginară.atunci coroana este un cerc gol .- indecis.spontan – expeditiv .construcţia prin straturi suprapuse.evitarea confruntărilor cu realitatea.iritabil. asamblarea părţilor izolate reprezintă o primă încercare de organizare. Tensiunea psihică din cerc poate lipsi: .slab dotat (după 13 ani) . Se află în opoziţie cu mişcarea liberă de expresie grafică – mâzgâlitura .reverie. Cercul exclude exteriorul şi include interiorul. fără legătură. de disciplinare ( în sens de influenţe educaţionale) . de domenii neexplorate. sudate. lipsa de concentrare psihică În desenul cu ramuri din linii frânte. Aceste aspecte se pot decela dacă vom ţine cont de caracterul linei: ferma.clişee mintale. încât trebuie să ne imaginăm legatura.teama de a înfrunta realitatea. . impulsiv . Acest aspect exprimă o natură sensibilă. fără conţinut . ci detaşate. totul este detaşat. Alt aspect: există cazuri în care crenguţele nu sunt ataşate ramurii principale.un ansamblu dezordonat de puncte şi de linii scurte exprimă distragerea.incapacitate operaţională (la nivelul gândirii) Coroana Coroana sferică Ceea ce contează este delimitarea unei suprafeţe şi închiderea relativă a acesteia.evoluţia lentă a gândirii . ca simptome ale unei iritabilităţi.

introvert. inhibat Coroana în arcade: Relaţii interpersonale: -diferenţiale -structurate -ierarhizate (“cu formă”) Complianţă:. Coroana concentrica. . . anxios. b. .2. se supune unor influenţe educative diverse. supus.sociabilitate. ..conformism. pierderea unităţii.agitat.opoziţie neexprimată psiho-comportamental. rigid.izolat. flexibilitate. echilibru 12 http://mihaela13o. . tremurat: . metodic . perseverenţă. Contur închis. . Semnificaţia psihologică: a)-pasiv.centripeta-are interpretare contrară. precipitat(grăbit).capacitate de adaptare. 2.perfecţionist cu nivel ridicat de autorealizare.rar cere ajutor. 1.emotiv. Simbolistica este diferită: .nevoia de activitate .)-disciplina autoimpusă (autodisciplina) . supleţe.Coroana centripetă .submisiv.conformism . analitic.miscarea centrifuga suporta o dublă intepretare: -agresiva.1. decizii proprii .armonie.subiectul este într-o continuă educaţie. se supune influentei educaţionale .resurse psiho-energetice bogate.incert.independent. nesigur . nevoia de contact cu realitatea(realizată uşor difuz).dispersat. -receptoare.resurse adaptative(tendinţe). receptoare. Agresivitatea domina şi dobândeşte caracterul disocierii. armoniei şi instabilităţii. al disciplinarii individului. . Au loc acte succesive de atac şi respingere de luptă şi apărare. Coroana concentrica: Coroana cu ramuri centrifuge . .organizat. închis în sine. se supune sugestiilor. Arbore în spalier: Acest tip de arbore este produsul unei influenţe educaţionale.agresivitate.wordpress. .capacitate de concentrare .schematic. sfaturilor.iniţiativă. în mod constructiv şi metodic.artificial. . lipsit de autenticitate şi individualitate. .Coroana centrifugă .iritabil . dependent . . asemănătoare ca exprimare comportamentală.subiectul (care desenează) este pasiv.com/ .extraversie.meditativ.

sociabil. sigur de sine . volute. tendinţe spre opoziţie. Ramuri tub în dezordine: .impulsiv. Semnificaţii psihologice: .independent. severenţă sub medie.revendicativ.interese multiple . . . concentrare redusă. Coroana cu bucle se obţine când se dă instructajul următor:” Desenează când eşti într-o stare de bucurie. Semnificaţie psihologică: . Când ramurile dispersate în interior sunt efectiv deschise la ambele capete.activitate redusă . conţine elemente ale mobilităţii.nevoia de mişcare.efort redus . fluidităţii şi formei rotunjite.ca extremă exaltare.dispoziţii afective pozitive.caracterul regresiv . .wordpress.activism. Mai poate indica stări afective scurte şi intense.potenţial conflictual. . Reţinem: această formă grafica exprima stări psihice mobile. simptom al tendinţe haotice. difuze. . .Dispunerea poate fi chiar haotică.interese slab conturate(difuze) obiective instabile. per. arc. Să ne ferim a considera acest simptom ca fiind grav Semnificaţia psihologică: . necontrolat.superficial. .instabil.. =>agitaţie. 13 http://mihaela13o. Coroana concentrica închisă(formă de chivot) .directia razelor ->intenţia defensivă. Coroana în formă de bucle: Forma grafica ce cuprinde bucle.tendinţa de supraevaluare.mobilitate.interpretare inversă a celor de mai sus Semnificaţia psihologică: . absenţa unor strategi eficiente în activitate. o linie care nu reprezintă nici un obiect”. entuziasm) .jovial. dar fără obiect precis. precipitare. nod.indecizie. .reacţii explozive.comunicativ. extreme .com/ . .Coroana radiala (centrifuga): Ramurile uniliniare indica următoarele: . iritabil . de acţiune. cu tonalitate pozitivă (bucurie. . Poate fi specifică vârstei: la vârsta alegerii profesiei. se conturează imaginea oamenilor cu numeroase aspiraţii.fără consistenţă.egocentric .imagine de sine bine conturată.entuziasm.nefinalizarea acţiunii-superficialitatea lor . . Coroana cu ramuri-tub dispersate .

fără inhibiţii (până la dezinhibat este o distanţă).- mobilitate afectivă. instabilitate.vedem adesea. puternice adâncituri sau suprafeţe albe. şi ca extremă (confuz) dezorientat. o prea intensă mobilitate.la minim –nonconvenţional.tendinţe neprecizate.deprimare. Indică un complex de inferioritate. a culorilor.in viaţa psihică: -absenţa scopului . Coroana aplatizata . are următoarea semnificaţie psihologică: . o permanentă căutare dar imprecisa. a unor metode de lucru-dezorganizat. nevoia de schimbare. Corona mâzgălita (distribuţia formei) . sau mai rar (adulţi).a observa dincolo de aparenţe.Atrage atenţia asupra modificării conformaţiei coroanei. de aspectul exterior. neaşteptate.com/ .modificări de conţinut ale personalităţii (la diferite etape de vârstă sub influenţa experienţei semnificative de viaţă).excitabil –impulsiv. spaţii goale în interiorul coroanei ( restul fiind ocupat de umbre. ample schimbări de polaritate afectiva (+. . implicare afectivă.spiritualitate neclară.. nedeterminată ( la vârstele tinere). indecis. dar şi decoraţiuni. sentimentele se cristalizează rar.decizii abrupte. Aceasta vivacitate interioară. a observa noi unghiuri.puternică mobilitate psihică. . . .). bun gust ( în sensul de mai sus) . .Acestea sunt un slab indice al existenţei unui deficit şi trebuie interpretat cu prudenţă. Coroana cu umbre . fructe.aprecierea nuanţelor. un deficit şi indică o regresie.este vorba de o inconsistenţă în tot ceea ce face. bruşte. Coroana cu spaţii goale .capacitate anormală de a avea experienţe personale. . regresie.stadiul emoţiilor.Aceeaşi interpretare ca la trunchi colorat închis:dorinţa de a lărgi experienţe personale. imprevizibil. nedirecţionată . retard.însuşirea de a descrie.-). 14 http://mihaela13o.nesigur.mobilitate psihică. Ca aptitudini artistice: .Într-un desen al arborelui . . a unui plan. . Semnificaţi psihologice: .etc. determină manifestări negative. . labilitate. .când este asociată cu o mâzgăleală evidentă. într-o continuă mişcare şi dinamică.dezorientat . simţ artistic.fast. -decizii bruşte. lipsa unui scop. Coroana cu trâmbe de fum .experienţe personale intense.pasivitate / visitor -mai puţin realist. afectează forma şi proporţiile. Semnificaţie psihologică: . inconsecvenţă -vitalitate . deconcentrări. Considerăm că mâzgăleala: joc infantil. .Semnificaţia comună a reorganizării mişcării şi dezorganizării ei este o : .labilitate psihică . frunze.wordpress. preocupat de aparenţe.

Cu vârsta. tinerii nu au răbdare. circumstanţiale. . Iar semnificaţia pe care Max Pulver o acordă neregularităţii este afectivitate vie. ceea ce se agită şi poate intra uşor în agitaţie. Esenţa. În acelaşi desen.dorinţa de a atinge succesul imediat.valorizare inhibată.Fructul este iniţial floare. dispoziţii afective pozitive. fructe aşezate stereotip unele lângă altele. se ofileşte şi cade. ..Arată o exagerare a regularităţii: frunze. plin de haz.raţionamentul. El poartă în sine sămânţa care serveşte la înmulţire. deoarece creşte. . Semnificţia psihologică: . cuiburile.incapabil de a se apără. dar simbol al vieţii. . . influenţe educaţionale rigide.lipsa perseverenţei şi a efortului de durată. conţinutul îi preocupă mai puţin. mai ales între 9-12 ani. simţ estetic. Ceea ce-i determină spre acest act este: .umor.exaltare. . mărimea fructelor sau frunzelor oscilează extrem de mult. Stereotipiile . . supus unei constrângeri. Frunzele sunt elementul exterior al copacului. deci necesită timp pentru a se forma pe deplin.activitate redusă. care în urma procesului de maturizare se transformă în fruct – ca rezultat final. . Frunze . copilăros.com/ . Fructe . . impulsivitatea care determină această formă de manifestare. ca obiectiv cucerit. . crenguţe.wordpress.bun gust. ironic. . acest schematism grafic este depăşit o dată cu intrarea în şcoală. În funcţie de numărul în care păsările.spirit de observaţie. bogată.stare de presiune psihică exercitată asupra lui.Este greu de apreciat într-o expresie grafica.fanfaron. ceea ce animă copacul ( păsările) este desenat în toate etapele de dezvoltare infantilă. După o anumită vârstă este indicele unei regresii. spiritul de observaţie da. 15 http://mihaela13o. . Accesorii Regularitatea . grăbesc finalul iar fructul nu devine altceva decât fructul oprit.nevoia de apreciere şi de a fi remarcat. . resemnat. deoarece se apreciază variabilitatea formelor şi mărimea lor. Fructul ajunge în acest stadiu după perioada de creştere şi maturizare. Frunzele sunt desenate în toate perioadele vieţii. Accesoriile – elemente figurative Tot ceea ce este suspendat. Desenatorii de frunze se disting prin activităţi în care rezultatul se distinge prin formă.sentimente de inferioritate.glumeţ.fantezist. bun observator al detaliilor şi aparenţelor. Desigur. stare de blocaj (poate fi un blocaj în dezvoltare). Profunzimea nu este calitatea lor de bază. superficial.Frunzişul este efemer. apare o regularizare iar exagerările dispar.Semnificaţia psihologică: . prin efectul produs. analiza argumentelor sunt de moment. linia prezentării. figurinele şi inimioarele apar în prim plan impun anumite semnificaţii: . decizia să se centreaze pe utilitatea imediată şi pe succes.deprimat. bună dispoziţie.juvenil. se dezvoltă.

Semnificaţie psihologică: .lipsă de perspectivă.Au semnificţii distincte. impulsivitate. fantezie.împlinire totală.com/ . iar încercărilor de a fi scoşi din această lume le răspund cu agresivitate. delicateţe.wordpress. semn de retard afectiv. la tineri. La adulţi fructul semnifică o veritabilă maturitate. Semnificţia psihologică: . indiferenţă. comoditate şi dorinţa de a obţine plăcerea cu orice preţ. De ex. Realitatea este supraevaluată şi deci greşit apreciată. este influenţabil în alegerea profesiei. depăşit. .mai târziu.nerăbdare. dar în sensul de ceea ce a ajuns la maturitate. Semnificaţia psihologică: . ceea ce este cucerit. .sensibilitate. de condiţiile materiale imediate. exprimă. abandonat.- - este atras de tot ce este nou.sete de succes. La copii – ei se detaşează cu uşurinţă de un lucru sau de activitatea pe care o desfăşoară.formă primară autentică. frunze. ghidaţi de succesul imediat. 16 http://mihaela13o. renunţare.fructul căzut sau căzând – un semn de detaşare. nerăbdare.atenţie superficială. . concentrarea lor este lipsită de forţă. funcţie de vârstă. au tendinţa de a lua drept aur tot ceea ce străluceşte. . În această lume se simt ei protejaţi. dorinţa exagerată de comfort. ramuri căzând la pământ sau căzute . renunţare. Fructe. . considerat în opinia sa ca fiind şi valoros. fructe în exces .exteriorizare spontană. La adulţi – (bărbatul matur) . Căutarea de lucruri noi determină inconstanţă.abandon. abandon. Confundă fantezia cu realitatea. . lipsă de maturitate. instabilitate. de recunoaştere sau material. detaşare. neeşalonarea obiectivelor. Frunze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful