P. 1
Cursul 1

Cursul 1

|Views: 19|Likes:
Published by piatr

More info:

Published by: piatr on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2010

pdf

text

original

Cursul 1 Psihologia ca tiin

1.1.Definirea psihologiei 1.2. Tendin e controversate cu privire la psihologie ca tiin 1.2.1. Psihologia este tiin 1.2.2. Psihologia este tiin 1.2.3. Este psihologia o tiin 1.2.4. Este psihologia o tiin sau art ? nomotetic sau tiin unitar ? în progres i expansiune? idiografic ? i ca profesie.

1.3. Locul psihologiei în sistemul tiin elor

Defini iile psihologiei tip butad - Max Mayer, McNemar tip metafor Pavelcu, J. Schneider 

prin negare - Pavelcu Etimologice - psyche + logos Comprehensive - Wilhelm Wundt William James, Jean Piaget Integrative - contemporane Tendin e controversate cu privire la psihologie ca tiin i ca profesie. 

Controverse care se refer la legitimitatea psihologiei ca tiin ; Controverse care se refer la anumite probleme particulare ale psihologiei

Controverse care se refer la legitimitatea psihologiei ca tiin Psihologia este tiin Psihologia este tiin sau art ?. Psihologia se afl în criz sau în progres i expansiune? (M. suficient de adecvate la specificul obiectului studiat. . proiective. interpretative. c nu sunt pur psihologice. posibilitatea de generalizare a rezultatelor studiului unor subiec i ale i la întâmplare asupra unor subiec i neinvestiga i. ‡ ‡ ‡ Psihologia idiografic : ‡ ‡ interes pentru studiul i analiza unui singur caz pentru o perioad lung de timp. 2000) Psihologia este tiin nomotetic sau tiin idiografic ? Psihologia nomotetic : ‡ ‡ ‡ explica ii cauzale ale proceselor psihice. utilizarea experimentului i a altor metode obiective tiin elor exacte. 2000) Psihologia este tiin sau art ? al psihologiei Argumentele celor care neag caracterul de tiin Indoielile cu privire la existen a sufletului ca obiect de studiu al psihologiei Observa ia c legile psihologiei sunt calitative i nu cantitative. posbilitatea de cuantificare a rezultatelor cercet rii. formularea de legi cu capacitatea de predic ie specific explica ii func ionale ale fenomenelor. nomotetic sau idiografic ?. Zlate. suficient de capabile s ofere date concludente cu privire la obiectul pe care îl studiaz (Zlate. ci psihofizice. empirice i nu tiin ifice. Predomin unitatea sau diversitatea în cunoa terea psihologic ? . recursul la metode relativ nestructurate. deschise. psihofiziologice sau psihosociologice i c în baza lor nu se pot face predic ii Observa ia c metodele psihologiei nu sunt suficient de obiective.

substanta personalit ii fiind unic la o persoan individual . renun area la exclusivismul metodologiilor i toleran a metodologic .‡ explorarea cu predilec ie a diferen elor individuale Abordarea idiotetic cea mai recent solu ie pentru ie irea din dihotomia nomotetic idiografic: Lamiell (1981. ca obiect de înva mânt i profesiune. cre terea audien ei lucr rilor de psihologie la marele public . renun area la definirea psihologiei printr-un singur obiect i postularea mai multor obiecte. evaluarea dezvolt rii personalit ii trebuie construit în termeni nomotetici . diversificarea rolului psihologului practician înmul irea revistelor de specialitate. unitar ? ‡ Este psihologia o tiin Unitatea în psihologie s-ar putea realiza prin: ‡ considerarea orient rilor psihologice ca nefiind opuse ci pasibile de integrare i dep ire succesiv .procesul schimb rii urmeaz principiile generale care pot fi observate la toate persoanele. (Zlate. în progres i expansiune? ‡ ‡ ‡ Este psihologia o tiin Argumente pentru progresul psihologiei : ‡ ‡ Institu ionalizarea psihologiei ca tiint . 1982 i 1987) .abordarea idiotetic a personalit ii conform c reia: ‡ personalitatea trebuie descris în termeni idiografici . semnalarea punctelor convergente între pozi ii i renun area la preten ia de universalitate a propriilor opinii. 45). a asocia iilor psihologilor. p. 2000. a manifest rilor tiintifice pe teme de psihologie ‡ ‡ ‡ . cre terea interesului speciali tilor din alte domenii pentru problemele i rezultatele psihologiei.

Locul psihologiei în sistemul tiin elor ‡ ‡ ‡ ‡ Modelul triunghiular al tiin elor (Buhler. plasarea i integrarea psihologului. Kedrow) Modelul circular al tiin elor (Piaget) Modelul interpenetr rii tiin elor (Dogan. Zlate) Psihologia ca profesie Principalele probleme pe care le ridic profesia de psiholog sunt: ‡ ‡ ‡ ‡ statutul profesiei.Repere privind viitorul psihologiei factori modelatori ai viitorului psihologiei Viitorul psihologiei este modelat de ‡ ‡ ‡ ‡ prezentul i trecutul ei concep ia despre om a psihologilor i a cet enilor viitorul societ ii. progresul economic progresul realizat de alte tiin e la a c ror dezvoltare a i contribuit. Pahre) Modelul bazat pe clasificarea tiin elor (M. codul deontologic al profesiunii. func iile psihologului. .

2003. TONOIU.273-312 PIAGET.209-261 MORIN. Politic . Bucure ti: Editura Universitar . Bucure ti : Editura Credis. E. Ia i ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . ANI EI. Bucure ti: EDP. num r special. (1972). pp. S.3-4. t. Psihologia. Unitatea omului ca fundament i abordare interdisciplinar în: V. TOMA. M.3 POPA. Cultura psihologic româneasc . Dic ionar de psihologie. CHELCEA. nr. B DESCU. O analiz a profesiei de psiholog. Militar . (2002). nr. pp. RO CA. (1976). Istoria tiin elor în România. volumul IV.): Interdisciplinaritatea i tiin ele umane. T. M.3-4. 235-290 PITARIU.6 CEAU U. Bucure ti: Ed.. M. GOLU. P. (1972). Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei.. Revista de psihologie. Bucure ti: Editura Albatros. (1972). volumul III. pp..LECTURI SUPLIMENTARE ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ CRE U. (1986) (trad. M (1988).Polirom. A. J. Bucure ti: EDP. nr. Drama psihologiei. Bazele psihologiei generale. V. V. (1992). Profesionalizarea psihologiei în România realit i i perspective. Legea nr. De la incertitudine la decizie.BIBLIOGRAFIE MINIMAL . BEJAT. M. Academiei RSR. (1980). I.POPESCU. nr. H. (2003). în: Psihologia. Bucure ti: Ed. (1986).(2001). HERSENI. NEVEANU . în Revista de psihologie organiza ional . T. Bucure ti: Ed. i Enciclopedic . Ed. PAVELCU. Psihologie general .. în Revista de psihologie organiza ional . Bucure ti: Ed. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog . Planeta psihologilor. 2004. (1979).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->