SWAMINARAYAN AARTI

Jai Sadguru Swami, (Prabhu) Jai Sadguru Swami; Sahajanand dayalu (2), balavant Bahunami...Jai Charan-saroj tamara vandu kar jodi, (Prabhu) vandu kar jodi; Charane chitt dharyathi (2), dukh nakhya todi...Jai Narayan sukh data, dvij-kul tanu dhari, (Prabhu) dvij-kul tanu dhari; Pamar patit uddharya (2), aganit narnari...Jai Nitya nitya nautam lila karta Avinashi, (Prabhu) karta Avinashi; Adsath tirath charane (2), koti Gaya Kashi...Jai Purushottam pragat nu je darshan karshe, (Prabhu) je darshan karshe; Kal karma thi chhuti (2), kutumb sahit tarshe...Jai Aa avsar karuna nidhi, karuna bahu kidhi, (Vale) karuna bahu kidhi; Muktanand kahe mukti (2), sugam kari sidhi...Jai Jai Sadguru Swami, (Prabhu) Jai Sadguru Swami; Sahajanand dayalu (2), balavant Bahunami...Jai

Vasudev Hare, Jaya Jaya Vasudev Hare, Jaya Jaya Vasudev Hare,(2) Vasudev Govinda Jaya Jaya Vasudev Govinda, Jaya Jaya Vasudev Govinda(2) RadhaeGovinda Jaya RadhaeGovinda, Vrindravanchandra Jaya RadhaeGovinda Madhav Mukunda Jaya Madhava Mukunda, Anandakanda Jaya Madhav Mukunda Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan.

PRATHANA
nirvikalpa uttam ati, nischay tav Ganshyam; mahatmya gyanyukta bhakti tav, akantik sukhdham. mohime tav bhaktapano, tamae koi prakar; dosh na rehae koi jat ko, sunio dharmakumar. tamaro tav bhaktko, droh kabu nahi hoy; akantik tav dasko, dija samagam moy. Nath nirantar darshantav, tavdashan ko das; ahi magoo kari vinay Hari, sada rakhiyo paas. He Krupalo! He Bhaktapate! Bhaktavatsal! suno baat; Dayasindho! stavan kari, mangoo vastu saat. Sahjanada Maharajke, sab satsangi sujan; takoo hoy dridha vartano, Shikshapatri praman. so patri mein ati bade, niyam ekadash joay; taki vikit kahat hu, sunio sab chit proy. hinsa na karni jantoo ki, parstriyasangako tyag; maans na khavat madyaku, pivat nahi budbhaag. vidhvaku sparsat nahin, karat na atmaghat; chori na karni kahoo kit, kalank na koi ku lagat. nindat nahin koi dev ku, bin khapta nahin khat; vimukh jiva ke vadan se, katha suni nahin jaat. ahin dharma ke niyam mein, barto sab Haridas; bhajo Shree Shajanada pad, chodi aur sab aash. rahi ekadash niyam mein, karo Shree Hari pad prit; Premananda kahein Dham mein, jaoo nih-shanka jagjit.

Sloak DHUN
Ramakrishna Govinda Jaya Jaya Govinda, Hare Rama Govinda Jaya Jaya Govinda, Narayan Hare Swaminarayan Narayan Hare, Swaminarayan Hare (2) Krishnadev Hare Jaya Jaya Krishnadev Hare (2) Krupa karo muj upare, sukhnidhi Sahajanand, Gun tamara gavava, buddhi apjo Sukhkand. Akshar Purushottam ahi pruthvi upar padhariya, Anek jiva uddharva, manushyatan dhari rahya.

Haiye het bharyu mithu jananishu ne hasya mukhe vasyu. Shrimannirgun-murti sundar tanu. Drashtima bhari divyata nirakhta sudivya bhakto badha. lavanya tejomayi. nitye namu bhavshu. Brahmrupe Shri Harina charanma anuragie Evi ja ashish das bhave hasta jodi magie. sakar sarvopari.Jene sharan thaya pachhi bhavtana fera virami gaya. maya thaki mukta chhe. je mokshanu dvar chhe. Shobho sadhugune sada saralne jagte anasakta chho. Karta divya sada rahe pragat je. Shobhe Aksharsath sundar chhabi. sarvãvtari Hari. Te Shri Gnanji Yogiraj Gurune. Narayanswarupdas gunine snehej vandu aho. SWAMINARAYAN. aishvarya mukto lai. Je chhe Akshardham divya Harinu. samast sadhugun chhe. je gnanvarta kathe. Shastriji guru Yogiji ubhayni krupatanu patra chho. A Mul Akshar murtine namu sada Gunatitanandne. Je sarvagna. Brahmando anutulya rom dista. Sarvaishvaryathi purna. . SWAMINARAYAN GURU PARAMPARA ASHTAK Avya Akshardhamthi avanima. Jenu gan dasho dishe harijano gaye ati harshthi. mukto Hari jya vase. Mayapar kare anant jivane. Dhari dharma dhura samudra sarkha gambhir gnanej chho. preme namu sarvada. Vani amrutthi bhari madhusami sanjivni lokma. ashritjanona dosh tale sada. Eva Yagnapurushdas tamne paye namu pritthi. seve Parabrahmne. Jenu nam ratya thaki malin sankalpo samula gaya. Sahajanand krupalune nit namu. Eva Pragji Bhaktraj gurune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful