Konsep Disiplin Bilik Darjah Konsep disiplin bilik darjah merupakan tindakan dan strategi yang digunakan untuk

kekalkan peraturan di bilik darjah. Guru memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif dalam bilik darjah. Selain itu, guru juga harus menghadapi dan menguruskan tingkah laku murid melalui menarik perhatian murid. Disiplin bilik darjah adalah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh guru terumanya guru yang baru menyandang jawatan. Bagi guru yang baru menyandang jawatan, mereka memang menghadapi kesukaran menjayakan peranan sebagai pembentuk disiplin pelajar. Mereka tidak mempunyai pengalaman sebenar bilik darjah sebelum ini dan pengurusan ini tidak cukup dengan hanya teori-teori yang dipelajari di universiti. Walaubagaimanapun ini bukan suatu penghalang yang sangat dasyat kepada guru baru kerana mereka boleh belajar menimba pengalaman secara berperingkat. Terdapat banyak cara untuk mengurus disiplin agar bilik darjah menjadi aman, sihat, kondusif dan efisyen. Faktor Yang Menyumbang Kepada Masalah Disiplin Bilik Darjah Terdapat pelbagai faktor yang menyumbangkan kepada masalah disiplin bilik darjah. Faktor pertama ialah kebosanan, kelas. Murid kegagalan menjadi guru bosan, dalam tidak menyampaikan aktiviti bilik darjah yang menarik, guru tidak ada membuat rancangan harian sebelum masuk menumpukan perhatian dan menimbulkan masalah disiplin. Faktor kedua iaitu keupayaan laksanakan tugasan yang diberikan oleh guru, disebabkan tugasan terlalu sukar atau tugasan dinyatakan dalam bahasa yang tidak sesuai, murid tidak faham dan arahan yang disampaikan oleh guru tidak jelas. Sebagai seorang guru,bahasa adalah media terpenting dalam menyampaikan ilmu. Dalam proses penyampaian ilmu itu, guru mestilah menggunakan bahasa yang berkesan iaitu tepat, jelas dan ringkas. Penggunaan

Faktor kelima. organisasi guru yang lemah. Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan murid terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar. Mohd Zohir . pelajar yang tertinggal atau atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat perbezaan individu pelajar di dalam sesebuah bilik darjah. guru gagal memaklumkan dengan jelas mengenai perlakuan yang diinginkan. Rozihani Yaakub. sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. usaha yang yang terlalu panjang dan sukar dikekalkan dalam masa yang panjang. jika berkomunikasi dengan pelajar yang lemah kognitifnya maka guru perlulah menggunakan aras komunikasi yang rendah dan begitulah sebaliknya. Faktor ketujuh ialah bilik darjah yang tidak selesa. bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah.mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. murid kekeliruan terhadap kemahuan guru. cahaya yang tidak mencukupi. interaksi sosial atau rakan. Faktor keenam. Oleh sebab itu. Ada pelajar yang lemah. panas. (Shahabudin Hashim. Contohnya membuat bising. Guru pula perlu bijak menyesuaikan cara berkomunikasi antara setiap pelajar yang berbeza tersebut. Faktor keempat. Faktor kelapan ialah bilangan murid yang terlalu ramai dalam satu kelas. kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut. mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini. contohnya alat visual tidak berfungsi atau terlalu banyak gangguan ketika proses pengajaran. Jadi. Faktor ketiga.bahasa yang panjang dan meleret-leret akan menyukarkan pemahaman pelajar malah mungkin boleh membawa kepada salah tafsir pelajar. contohnya perbualan yang berlebihan sehingga dibawa ke bilik darjah.

2007).Ahmad. Yang terakhirnya. cara hukuman ialah kurangkan markah jika tidak hantar atau menyiapkan tugasan yang telah diberikan. denda dan gantung sekolah. seronok dan mudah menerima apa yang diajar oleh guru. Selain daripada hukuman. Memberi dorongan kepada murid supaya berlaku lebih baik. keistimewaan. Dari segi hukuman keistimewaan ialah pelajar yang telah merosakkan peralatan tidak diberi keistimewaan menggunakan alat tersebut. Dengan itu karenah disiplin dapat dikurangkan. Tidak bersifat terlalu menghukum terhadap pelajar. Cara Menangani Masalah Disiplin Bilik Darjah Terdapat pelbagai cara menangani masalah bilik darjah. Kaedah berkesan yang digunakan akan dapat mengurangkan masalah yang tidak dikehendaki. Hukuman merupakan respon guru sebagai tanda amaran terhadap murid yang terlibat dan respon punitif ialah penggunaan ancaman lisan. Hukuman denda digunakan dalam bentuk kerja yang berulang seperti menulis berkali-kali dan sebagainya. Maksud Gred ialah markah dalam bahasa inggeris. contohnya ialah membuat teguran yang membina. hukuman gantung sekolah hanya akan dilaksanakan pada pelajar yang melakukan tingkahlaku yang kronik seperti terlibat dalam pergaduhan. Memberi teguran sekoranya murid melakukan kesalahan. kreatif dan inovatif dapat menggunakan kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dan melibatkan pelajar secara aktif dan terkawal. guru yang bijak. Faktor yang terakhir ialah tahap akademik guru yang rendah. teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi pelajar aktif. . guru kurang keyakinan terhadap diri sendiri semasa pembelajaran dan pelajaran. Kepelbagaian kaedah. Terdapat empat jenis hukum yang kerap digunakan oleh guru dalam bilik darjah iaitu gred.

memerhatikan pergerakan murid dan sebagainya. Menurut (Ahmad Mohd Salleh. tukar aktiviti atau kelajuan. perhatikan perlakuan biadap. mempunyai kecerdasan otak yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Menurut (Mok Soon Sang. bertimbang rasa. Pembinaan hubungan berkesan antara guru dan murid adalah pendekatan terbaik bagi mencapai hasrat ini. jujur dan ikhlas. gunakan kaedah pendekatan. 2008) guru yang kurang berpengalaman dan kurang tegas atas disiplin bilik darjah tidak akan mendapat penghormatan dan kepercayaan daripada murid-murid. memberi bimbingan yang demokratik dan menjaga status ikhtisas perguruan. bertata tertib. rondaan dalam bilik darjah.sudah pasti masalah disiplin akan dapat dikawal dan dikurangkan. 2004) antara sifat-sifat guru yang disukai murid menurut Atan Long (1993) ialah mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat. menepati masa dan berkebolehan mengurus. mempunyai suara dan tingkahlaku yang beradab. Oleh sebab itu.Perwatakan dan sahsiah guru juga memainkan peranan yang penting. imaginasi dan ikhtiar. mempunyai simpati dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Antara kelebihan apabila wujud hubungan baik antara guru dan pelajar ialah akan melahirkan persahaman yang baik antara mereka serta wujud rasa percaya mempercayai dan ini dapat memberi kesan positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran. . tegas. salah laku boleh dicegah melalui pantau bilik darjah. sabar. perhatikan salah laku. ajukan soalan-soalan berkaitan pelajaran. Murid-murid yang nakal sering menimbulkan masalah dengan tujuan untuk membuli guru yang kurang tegas. adakan pertemuan dengan murid. mempunyai badan yang sihat dan sahsiah yang dinamik. mempunyai sikap yang positif dan menggalakkan. Cara mencegah salah laku Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab. mempunyai sifat kreatif. berikan bantuan akademik.

Disiplin arahan guru adalah cara dan tugas guru menentukan arahan dan peraturan. disiplin arahan kumpulan/rakan sebaya dan disiplin arahan diri. Dengan adanya pengurusan disiplin diharapkan pelajar. Tindakan akan diambil kepada pelajar yang melanggar sebarang peraturan yang telah ditetapkan. membaiki keadaan dan berkhidmat kepada masyarakat. disiplin arahan kerja. Guru mungkin bersikap autokratik dalam mengawal disiplin pelajar. mempunyai tingkahlaku yang baik. iaitu disiplin arahan guru. Disiplin ini dibentuk berdasarkan kesedaran keperluan dan tanggungjawab dan mempunyai kebaikan kepada pelajar-pelajar yang mematuhi . menghormati hak individu. Namun guru perlu membuat pertimbangann sebaik mungkin dalam hal berkaitan disiplin supaya ia tidak menjejaskan hubungan antara guru dan pelajar atau menyebabkan mereka takut untuk mencuba sesuatu yang baru atau bertindak memberontak. menjaga kepentingan orang lain. Sebagai pengurus bilik darjah. Rozihani Yaakub. Jenis disiplin Terdapat 4 jenis disiplin. 2007) Disiplin arahan kerja wujud apabila sesuatu tugasan yang diberikan diberikan oleh guru kepada murid dan perlu diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. Mohd Zohir Ahmad. tolong menolong. mengawal dan memastikan setiap pelajar mematuhinya. (Shahabudin Hashim. disiplin membawa maksud seperti kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang samaada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. mengelola. hormat menghormati. motivasi kendiri berkaitan disiplin sangat pelu digalakkan. Jadi. bekerja dengan tertib. mengarah dan mengawal hal-hal yang berkaitan dengan disiplin pelajar.Pengurusan disiplin Dalam buku Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). guru bertanggungjawab dalam merancang.

Kumpulan sebegini boleh digunakan oleh guru untuk membantunya mengawal disiplin bilik darjah. bertimbang rasa. kepercayaan dan norma yang sama antara ahli kumpulan. menerapkan nilai-nilai murni seperti adil. Disiplin arahan diri ini adalah yang paling berkesan dalam pengurusan bilik darjah. sesuai dengan umur dan keupayaan pelajar dan dapat disiapkan dalam tempoh yang diberikan. 2008) Disiplin arahan kumpulan merujuk kepada disiplin yang dihasilkan daripada kawalan rakan-rakan dalam kumpulan yang sedia ada atau kumpulan yang dibentuk untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. tidak semua pelajar dapat mnyelesaikan tugasan seperti yang diajdualkan. (Mok Soon Sang. 2008) . (Shahabudin Hashim. saling hormat-menghormati. Masalah disiplin di sekolah dapat diturunkan ke paras minimum apabila mereka sedar kepentingan mematuhi disiplin. (Mok Soon Sang. Pembentukan biasanya berasaskan kepada nilai. nilai disiplin jenis ini juga dapat dibentuk oleh guru melalui latihan dan bimbingan seperti menerangkan kebaikan mematuhi peraturan yang ditetapkan. toleransi dalam sebarang aktiviti samada aktiviti pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti kokurikulum. Hal ini kerana ia menggalakkan pelajar menyelesaikan tugasan demi kebaikan dan kepentingan sendiri. Selain itu. Oleh sebab itu. Mana-mana ahli kumpulan yang tidak dapat mematuhi nilai kumpulan akan disingkirkan. 2007) Disiplin arahan diri berlaku apabila pelajar dapat mematuhi peraturan sekolah secara sukarela. disiplin arahan kerja ini dapat diwujudkan apabila tugasan yang diberikan itu menarik. Ketua kumpulan yang dilantik berperanan dalam mengawal disiplin kerja ahli kumpulannya yang lain. Namun. Disiplin ini diwujudkan atas kesedaran bahawa mematuhi peratuan-peraturan sekolah adalah untuk kebaikan pelajar sendiri. Disiplin ini mempunyai ciri motivasi yang positif. Rozihani Yaakub. Mohd Zohir Ahmad.arahan dan dapat menyiapkan tugasan mengikut jadual yang ditetapkan. bermakna. Ia wujud secara tidak sedar apabila pelajar telah mencapai tahap kematangan iaitu boleh berfikir secara rasional.

peraturan yang ditetapkan oleh guru. . kewujudan amalan demokrasi di dalam bilik darjah akan melahirkan suasana yang kondusif dan harmoni. Murid akan lebih berminat untuk belajar supaya dapat mengumpul simbol ini untuk menukarkan hadiah yang disediakan oleh guru. pengiktirafan dna aktiviti. mempamerkan kerja pelajar. guru dapat memberi bantuan menyelesaikan masalah murid. Mereka bebas menyuarakan pandangan walaupun pandangan itu tidak disenangi samada oleh guru atau pelajar lain. bintang. Pelajar tidak berasa takut atau tertekan untuk menyuarakan pendapat mereka. Oleh itu. Ganjaran simbol contohnya ialah nombor. Murid yang rapat dengan guru akan sentiasa berani menyatakan masalahnya. kaki dan barang berbahaya. Guru juga harus nyatakan tingkahlaku yang tidak sesuai supaya kesedaran murid dapat ditingkatkan. Dari situ. Murid harus dilatihkan selalu supaya mengikuti arahan guru. Ini boleh mendorong murid minat dengan pembelajaran kerana mereka berasa usaha yang dibuat oleh mereka dihargai oleh guru. token dan lain-lain. Guru juga harus sentiasa bersikap tertib dan ramah supaya murid tidak mempunyai perasan dendam atau perasan takut kepada guru. Selain itu. pengiktirafan secara lisan. malah juga masalah peribadinya. Semasa pembelajaran dan pelajaran. Guru yang mengetahui masalah murid akan lebih senang mengatasi masalah tingkah laku murid. Kadang-kadang. Aktiviti yang menarik seperti lawatan dianjurkan kepada semua murid yang mempunyai kemajuan dalam akademik. sijil atau pelekat juga boleh dilaksanakan. adalah baiknya kalau setiap peraturan ditunjukkan contoh. Ganjaran dapat dibahagikan kepada 3 jenis iaitu simbol. bukan saja masalah akademik. Ini juga merupakan tanda pengiktirafan atau penghargaan guru kepada murid atas usaha yang dibuat oleh mereka. Contohnya. guru harus sentiasa berbincang dengan pelajar sebab dibuat pelajaran tersebut. Guru juga harus awasi tangan. murid tidak faham.Cara Mengamalkan Strategi Pendisiplinan Yang Sesuai Peraturan tidak boleh terlalu banyak kerana murid tidak dapat ingat dan keliru dengan peraturan yang terlalu banyak.

terima kasih. . Langkah-langkah di atas adalah cadangan-cadangan untuk penambahbaikkan bilik darjah agar ianya dapat diurus dengan efisyen selari dengan hasrat kerajaan untuk merealisasikan pendidikan yang berkesan kepada rakyat. Punca guru tidak dapat menggunakan masa dengan sebaiknya adalah berpunca dari salah laku pelajar. Selain itu juga.Rumusan Guru yang efektif akan menguruskan supaya pelajar dapat menggunakan masa dengan lebih produktif. Dari situlah sekiranya guru berjaya mencegah salah laku pelajar tersebut maka masa yang guru ada dapat digunakan dengan lebih efisyen dan sebaiknya. Sebagai contoh semasa guru sedang mengajar seorang pelajar mengganggu pelajar yang lain maka. Tidak kira samada salah laku tersebuat adalah ringan atau lebih serius. guru juga perlu menyediakan pelan pengajaran yang baik agar produktiviti pelajar dapat ditingkatkan. Dalam bilik darjah yang diurus dengan baik. Sekian. Sebagai guru yang baik merangkap pengurus sesebuah bilik darjah guru mestilah mengaplikasikan pepatah inggeris yang menyatakan ‘prevention is better than cure’. Bagi mengelak masalah tingkah laku pelajar di bilik darjah. guru haruslah sentiasa memberi perangsang kepada pelajar dengan menunjukkan sikap dan sifat yang baik agar merangsang mereka untuk tidak melakukan masalah dan mengamalkan sifat dan sikap yang baik sekaligus menghapuskan masalah tingkah laku atau disiplin pelajar dalam bilik darjah. di sini guru tersebut perlu mengambil sedikit masa untuk menegur atau membuat dendaan kepada pelajar tersebut. pelajar tidak akan merasa bosan dan masa tidak terbuang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful