You are on page 1of 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής


Γλώσσας που άρχισε να διανέμει παγκοσμίως το CNN και προορίζεται σε πρώτο
στάδιο για τους αγγλόφωνους και τους ισπανόφωνους. Η μέθοδος διδασκαλίας
συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη
μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας. Ο πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής
του προγράμματος υποστηρίζει πως αποφάσισαν να προωθήσουν το συγκεκριμένο
πρόγραμμα επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει
να αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της
προσφέρει γνώσεις που ως τώρα άνθρωπος δεν μπορούσε να ανακαλύψει. Όλα
τα παραπάνω σημαίνουν την τάση για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο
πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.

Τη συγκεκριμένη διαπίστωση στηρίζει η έρευνα Βρετανών ειδικών η οποία


κατέληξε στο ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις
ηγετικές ικανότητες και γι’αυτό έχει μεγάλη αξία όχι μόνο στην πληροφορική
και την υψηλή τεχνολογία αλλά και στους τομείς οργάνωσης και διοίκησης. Ίσως
και αυτός να είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι Άγγλοι επιχειρηματίες
προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη τους να μάθουν Αρχαία Ελληνικά.

Αυτές οι ιδιότητες της γλώσσας μας ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της


Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του
προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος - ελληνίστρια – Μακ Ντόναλντ
και οι καθηγητές της Ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι. Στον Η/Υ Ίμυκο
αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η
Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν
γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας! Στον συγκεκριμένο Η/Υ
ταξινομήθηκαν επίσης 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο
συνεχίζεται. Ο καθηγητής Μπρούνερ απαντά σε όποιους απορούν για τη δαπάνη
τόσων εκατομμυρίων δολαρίων για τον συγκεκριμένο σκοπό πως η Ελληνική είναι
η γλώσσα των προγόνων μας και η επαφή μας μ’αυτούς θα βελτιώσει τον
πολιτισμό μας.

Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση επιστημόνων


πληροφορικής ότι οι Η/Υ προηγμένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική
γλώσσα μόνον την Ελληνική ενώ όλες τις άλλες τις χαρακτήρισαν
σημειολογικές. Νοηματική θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή
η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα,
κατάσταση) έχουν πρωτογενή σχέση μεταξύ τους. Σημειολογική είναι η γλώσσα
στην οποία αυθαίρετα ορίζεται ότι το α πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το α
(σημαίνον). Με άλλα λόγια η Ελληνική είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις
έχουν πρωτογένεια (π.χ. γεωμετρία = γη + μετρώ), ενώ σε όλες τις άλλες είναι
συμματικές, σημαίνουν δηλαδή κάτι απλώς επειδή έτσι συμφωνήθηκε... Και όλα
αυτά επειδή η γλώσσα μας έχει μαθηματική δομή η οποία επιτρέπει την
αρμονική γεωμετρική απεικόνιση των λέξεων. Οι Η/Υ επίσης θεωρούν την
ελληνική γλώσσα «μη οριακή», χωρίς όρια, γεγονός που την καθιστά αναγκαία
στις νέες επιστήμες όπως είναι η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική
κ.α.

Περιμένουμε λοιπόν να το δούμε και στην εφαρμογή του ελπίζοντας πως δεν είναι
απλά άλλος ένας αστικός μύθος.