You are on page 1of 3

c  

  
Zagreb, 10. studenog 2010.


 !" #" 


   
$%$ &' ( )$ Poštovani g. Bebiću

molim Vas da temeljem čl. 185 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje
zastupničko pitanje predsjednici Vlade Republike Hrvatske gđi. Kosor, a koje
se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

Marija Lugarić

Prilog: kao u tekstu
c  

  

Zagreb, 10. studenog 2010.* 

PREDMET: ' !+"! 

Poštovana gospođo Kosor,

Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2006. g. donijela dokument ,"%$%$  $ ( -./  $% )$- 
%0 $ $12 Na kraju tog dokumenta se u 10 točaka definiraju
odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u
tijelima državne uprave (politika otvoreno g programskog koda).

Molim Vas detaljne i precizne odgovore na sljedeća pitanja:

1. U kojim tijelima državne uprave i u kojem opsegu su uvedeni


programi/aplikacije/programska rješenja/operacijski sustavi bazirani na
otvorenom programskom kodu?
2. Postoji li u Vladi Republike Hrvatske plan postepene i/ili potpune
zamjene dosadašnjih licenciranih programskih rješenja s programskim
rješenjima temeljenima na uporabi otvorenih normi?
3. U odrednici 4. navedenog dokumenta navedeno je: ÄVlada Republike
Hrvatske će u svim slučajevima gdje je to gospodarski i financijski
opravdano, od dobavljača programskih rješenja tražiti punopravno
vlasništvo, uporabu i prenošenje izvornog koda nabavljenih
programskih rješenja.³ U kojim slučajevima je VRH je zatražila
punopravno vlasništvo, uporabu i prenošenje izvornog koda te u kojim
slučajevima je ta programska rješenja stavila i javnu uporabu i uz
kakav licencni odnos?
4. Na koji način se Vlada Republike Hrvatske, sukladno definiranim
odrednicama, zauzima za širu uporabu otvorenih prog rama?
5. U odrednici 6. navedenog dokumenta stoji kako će Vlada RH poticati
razvoj programskih rješenja temeljenih na otvorenom izvornom kodu te
poticati razvoj domaćih vlasničkih programskih rješenja koja se temelje
na otvorenim normama. Na koje konkretne načine je Vlada
implementirala to Äpoticanje³ i s kojim rezultatima?
6. Koliko je programa baziranih na otvorenom kodu Vlada RH izravno
financirala (sukladno odrednici 7) i s kojim iznosima? Kolike su uštede
napravljene u odnosu na jednako funkcionalne licencne programe?
Koliko je programa otvorenog koda prevedeno na hrvatski jezik
potporom Vlade?
7. Koliko je državnih službenika do sada educirano i osposobljeno za
uporabu otvorenih programa? Koji su programi edukacije provedeni?
8. Postoji li jasna strategija i/ili plan edukacije o otvorenom kodu i
korištenju otvorenoga formata dokumenata?
9. Koliko je i kojim tvrtkama od 2007. do danas plaćeno iz državnog
proračuna za licencirane programe/programska
rješenja/aplikacije/baze i sl.? Obzirom na iznos, jesu li dogovoreni
popusti u odnosu na tržišne cijene i koliko one iznose? Koliko se moglo
uštedjeti da su primijenjeni programi bazirani na otvorenom kodu?
10. Koliko licenci MS Officea, Windowsa i Windows servera država
posjeduje? Molim Vas točan broj licenci i vrste.

S poštovanjem,

Marija Lugarić