You are on page 1of 2

c  

  
Zagreb, 10. studenog 2010.


 !" #" 


   
$%$ & 
' ($Poštovani g. Bebiću

molim Vas da temeljem čl. 185 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje
zastupničko pitanje ministru obrazovanja, znanosti i sporta, dr. Fuchsu, a koje se nalazi
u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

Marija Lugarić

Prilog: kao u tekstu


c  

  

Zagreb, 10. studenog 2010.

c!) "! 
    "# )" "!

PREDMET: ) !*"! 
Poštovani dr. Fuchs,

administratori resursa u školama su me upozorili da aktivacija MS proizvoda za


nastavnike i učenike skinutih sa stranica msdc.skole.hr nije moguća zbog isteka
Ugovora između MZOS-a i Microsofta.

Molim Vas odgovor na sljedeća pitanja:


1. Kolika je bila vrijednost isteklog Ugovora MZOS -a i Microsofta? Jesu li Microsoftu
isplaćena sva ugovorena sredstva? Ukoliko nisu, zašto nisu?
2. Kada će biti raspisan novi natječaj za novi ugovor i kada će nastavnicima i
učenicima opet biti omogućeno aktiviranje licenciranih proizvoda?
3. Koliko je u 2009. godini i u prvih 6 mjeseci 2010. godine isplaćeno iz proračuna
MZOS-a za licence za računalne programe , zajedno s popisom pojedinačnih
cijena licenciranih programa kao i njihovih proizvođača i prodavača licenci ?
4. Koje programe otvorenog koda koristi MZOS?
5. Na koji način (konkretno) MZOS primjenjuje odrednic e iz dokumenta Vlade RH
ÄOdrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima
državne uprave³? Molim Vas da navedete sve primjere taksativno po svakoj od
10 odrednica navedenim u zaključnom dijelu dokumenta.

S poštovanjem,

Marija Lugarić||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||