NORMATIVE SIGURANTA LA FOC

Nr. crt.

COD NORMATIV
Gral.bdrigadă C-TIN ZAMFIR

DENUMIRE

PREŢ lei/ex.

1

Prof.dr.ing. ŞT. VINTILĂ Col.dr.ing. S. CALOTĂ Dr.arh. I. VOICULESCU Prof. Dr. ing. R. AGENT

SECURITATEA LA INCENDIU ÎN REGLEMENTĂRILE EUROPENE ŞI ROMANEŞTI -COMENTARII Sunt prezentate, cele mai recente documente europene privind securitatea la incendiu (Documentul Interpretativ nr. 2, Ghidul G, Deciziile Comisiei Europene), precum şi explicaţii şi comentarii aparţinând autorilor, specialişti de înaltă competenţă în domeniu.

39

2 3 4 5 6 7 8

Expertizarea şi punerea în siguranţă a clădirilor afectate de cutremure.

15 21 39 15 11 20 12

NORMATIV P 118Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 99 MANUAL MP 008- Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99 "Siguranţa 2000 la foc a constructiilor”. NORMATIV SC 002- Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă, gaze naturale şi energie termică aferente 98 instalaţiilor din blocurile de locuinţe. NORMATIV SC 003Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte. 99 NORMATIV SC 004Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice. 2000 NORMATIV I 22-99 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor.

9 10 11 12 13 14 15 16

NORMATIV NP 037- Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate 99 (GPL) pentru autovehicule. NORMATIV I 31-99 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). NORMATIV I 33-99 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). NORMATIV I 9-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare. NORMATIV I 9/1-96 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare. NORMATIV GP 051Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici. 2000 NORMATIV P 1022001 NORMATIV NP 2497 NORMATIV NP 2597 Norme tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.(cuprinde si ordinele 560/2005 si 1435//2006) Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme (se recomanda sa fie consultat impreuna cu P 132-93 – Poz. 82 din lista) Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane

14 16 11 21 19 21 16

28

17 18 19

MANUAL ME 005Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor. 2000 NORMATIV GP 060Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri. 2000 NORMATIV NP 051Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. 2001

12 11 26

030-2001 NORMATIV SC 007-02 NORMATIV NP 060-02 Soluţii cadru pentru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente. NORMATIV I 13-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală. Ghid pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.20 21 22 23 24 25 NORMATIV GP 058Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a 2001 gazelor fierbinţi din construcţii în caz de incendiu. 22 20 22 15 22 17 21 26 26 21 19 26 27 28 29 30 NORMATIV NP 063. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice.Ghid pentru proiectarea. 2000 NORMATIV I 36Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. 02 . 2001 NORMATIV GP 063. NORMATIV GT Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate. NORMATIV I 13/1Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală.Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în 02 construcţii. NORMATIV NP 065-02 NORMATIV NP 064-02 Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.

10/1995 privind calitatea in NORMATIV GT constructii pentru instalatiile sanitare din cladiri 063-04 NORMATIV MP 037Termografia în construcţii. pentru instalaţiile de ventilare-climatizare. 2003 (Revizuire şi comasare cu NP 004/1).31 32 33 34 35 36 NORMATIV GE 04602 Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q < 5 l/s). NORMATIV GT 059. executarea.Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr. exploatarea.Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr. executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze NTPEE . 03 Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr.Normativ penru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor 01 civile şi de producţie. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 02 NORMATIV GT 049Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii. pentru instalaţiile electrice din clădiri.a carburanţilor la autovehicule. dezafectarea şi post-utilizarea spaţiilor de distribuţie NORMATIV NP 004. 03 NORMATIV GT 060. Metodologie privind determinările termografice în construcţii. Norme tehnice pentru proiectarea. 25 25 25 30 23 23 23 23 25 26 37 38 39 40 . 5/2009 ) NORMATIV GT 058-Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. NORMATIV GP 074. pentru instalaţiile de încălzire centrală. 02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu NORMATIV GT 050handicap. 02 NORMATIV I 18/1. NORMATIV I 18/2.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de 02 alarmare împotriva efracţiei.2008 naturale ( Anexa la Ord. 04 Normativ pentru proiectarea. 10/1995 privind calitatea în 03 construcţii.Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare. ANRDE Nr.

polietilenă şi polipropilenă.Normativ pentru proiectarea. Acţiunea vântului.Ghid privind proiectarea. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din pvc. 04 ORDINUL MTCT 1430/2005 NORMATIV NP 082-04 ABROGAT – Inlocuit cu Ordinul MDRL nr. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie. 1994 NORMATIV NP 086. 20 39 45 27 22 27 23 . 93 din lista Cod de proiectare. 839/2009 – vezi poz.Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.41 42 43 44 45 46 47 48 NORMATIV C 300. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor. 04 NORMATIV NP 107.Normativ pentru proiectarea.Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate preorăşeneşti – Partea aIV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. 04 NORMATIV NP 099.Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. 05 NORMATIV GP 043. 99 NORMATIV NP 112. executarea.

4.vezi poz. PARTEA a III-a. 2005 NORMATIV CR 1-13-2005 Cod de proiectare. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor NORMATIV P100/3.existente . Cod de proiectare. 50 55 55 Inclusiv Anexele 1 si 2 Comentarii referitoare la prevederile P 100-1/2006 (Anexa 1) la Ordinul MLDPL Exemple de Proiectare si Calcul (Anexa 2) PRET 150 lei/ set 688/2007 Cod de proiectare seismică.3.Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente şi al instalatiilor de încălzire şi preparare 2000 a apei calde de consum aferente acestora Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor NORMATIV NP 049. Prevederi de proiectare pentru clădiri.5). Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clădirilor (cuprinde C 107/1.2. PARTEA I.49 NORMATIV P 100-/2006 Cod de proiectare seismică.existente 2000 30 . 92 din oferta 2008 50 51 NORMATIV C 107. NORMATIV CR 02005 NORMATIV NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora 55 14 52 53 28 NORMATIV NP 047. Bazele proiectarii structurilor in constructii.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 NORMATIV NP 057. 02 Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E.Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96). 1. 02 NORMATIV NP 068. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate. cu amenajare de poduri 04 neîncălzite sau mansarde.Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora.Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare.Cod de proiectare pentru structuri din zidarie PENTRU ANEXE vezi poz.Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat. 1997 NORMATIV NP 040 -Normativ privind proiectarea. 97 din lista 2006 NORMATIV MP 024 Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente .proiecte tip. NORMATIV CR 2-1. realizate după NORMATIV GP110. 02 NORMATIV MP 017. execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate.02 24 24 35 26 22 13 35 26 35 30 .Normativ de proiectare.Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri. executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri 02 NORMATIV CR 6 . 02 NORMATIV NP 015.1-2005 NORMATIV NP 029.

2006 Pentru aprobarea categiilor de constructii şi amenajari care se supun avizării şi autorizarii privind securitatea la incendiu HG 1739 / 2006 Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu ORDIN MAI 130/2007 NORMATIV NP 021 -Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă 97 NORMATIV NP 009 – 97 ORDIN MAI 80 / 2009 30 12 65 66 15 23 67 68 Normativ privind proiectarea. 02 35 .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalatiilor electrice.a. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii NORMATIV NP 010 .64 NORMATIV GT 036 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora . realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii NORMATIV NP 011 97 39 69 NORMATIV NP I 7 . social1996 culturale şi industriale Pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare.c.privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă. Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi ORDIN MAI 1436 / reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee 97 Normativ privind proiectarea.Normativ privind proiectarea. cu tensiuni până la 1000 Vc.Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile.02 NORMATIV P 96 . şi 1500 Vc.

a.70 71 72 73 NORMATIV GP 052 -Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.Partea a II-a – Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri .acustice în clădiri 05 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor NORMATIV Mc .Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri 02 .Partea a III-a – Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii NORMATIV Mc 001/2-06 NORMATIV Mc 001/3-06 33 27 33 33 74 100 75 76 77 78 NORMATIV NP Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane 120-06 NORMATIV NP Normativ prvind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor 121-06 NORMATIV C 107/6-02 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie 20 15 20 20 NORMATIV NP 61.Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului 2000 Normativ privind Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolarea fonică şi a tratamentelor NORMATIV C 125 .Partea I – Anvelopa clădirii 001/1-06 . şi 1500 Vc.c 2000 NORMATIV I 5 .98 Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare NORMATIV I 20 .

Program cadru al programului national annual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente NORMATIV NP 058. in vederea 02 reabilitarii termice NORMATIV SC 006.Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire in cladiri de locuit 01 NORMATIV MP Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor social012-01 culturale si a instalatiilor aferente acestora NORMATIV MP Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si 013-01 instalatiilor aferente.Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane 93 (se recomanda sa fie consultat impreuna cu NP 24-97 – Poz. 1996 Cerinte utilizatori.Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu energie termica – retele si puncte 02 termice NORMATIV GT 032-Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare expertizarii termoenergetice 01 a constructiilor si instalatiilor aferente 48 20 20 18 25 30 25 30 35 25 .Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare din cladiri hoteliere 02 NORMATIV P 132. NORMATIV NP 079. 16 din lista) NORMATIV GT 040-Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructie la cladiri existente.79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 NORMATIV C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor NORMATIV NP 006.Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori.

550 / 2003 si Ordin nr. 1083 / 2009 Pentru modificarea Ordin nr. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente 2008 ORDINUL MDRL nr. NORMATIV P 127. 777 / . 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor Partea a IV-a – Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor si apartamentelor Partea a V-a – Model certificat de performanţă energetica al apartamentului 40 95 96.89 90 91 92 93 94 NORMATIV MP 022-02 NORMATIV C 107/0-02 NORMATIV C 107/7-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor 20 25 30 60 24 NORMATIV P100/3-Cod de proiectare seismică. 550 / 2003 Pentru aprobarea Indrumatorului pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatii aferente Ordin nr. 2003 18 15 Ordin nr. PARTEA a III-a.Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme 09 ( Se consulta impreuna cu NP 132-93 – Poz 82 si NP 25-97 – Poz. 777 / 2003 Pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii. 16) Ordin nr. 839/2009 NORMATIV Mc 001/4-09 NORMATIV Mc 001/5-09 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.

62) 35 A APARUT : ORDINUL MDRL nr. ANEXA I si II /2010 ANEXA I – Comentarii la codul de proiectare pentru structuri din zidarie la CR 6 ANEXA II – Exemple de calcul (Cod proiectare structuri zidarie) (Se consulta impreuna CR 6 -2006 – Poz.97. 52. 839/2009 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii A APARUT: NORMATIV Mc 001/4-09 NORMATIV Mc 001/5-09 apartamentelor apartamentului Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor Partea a IV-a – Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor si Partea a V-a – Model certificat de performanţă energetica al ERATE: LA POZ.: NP 048-2000 .

PDF Normativ C105/5 Clic aici pentru a vedea in format .De la data aparitiei si pana la 01. 74.02.02.3 . cap 3 si 5 Normativ C107/3 Clic aici pentru a vedea in format .: Mc 001/1.2.4.3 rand 3 – in loc de c[J/KgK] se va citi c[KJ/KgK] Pag.2006 De la data aparitiei si pana la 01. 94 Clic aici pentru Ordinul privind completarea Normativ Mc 001/4-2009 .2010 la normativele difuzate trebuie tinut cont de erata urmatoare: Pag.PDF LA POZ. 50 C 107-2005.10 de jos in loc de (qT · p0) > qTM kWh/m2an se va citi (qT · p0) > kWh/m2an si de (qT · p0) < qTM kWh/m2an si (qT · p0) < 2 kWh/m an qTm qTm LA POZ.1 rand 9.2010 la normativele difuzate trebuie tinut cont de erata urmatoare: Clic aici pentru a vedea in format . 445 formula II. 336 Tabel 3.PDF LA POZ.

pt. 3. executarea şi exploatarea . C 107 . ATIV hidroizolaţiilor la clădiri NP 040 .5) 2005 2 NORM PREŢ 28 lei/ex Norm.02 6 NORM Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a . ATIV clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire şi GT 036 preparare a apei calde de consum aferente . cu amenajarea 110-04 de poduri neîncălzite sau mansarde 4 NORM Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru . prin transformarea GP acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate.expertiz termică şi energ. NP 048acestora 2000 3 NORM Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe până PREŢ 35 lei/ex . a apei calde de cons. a clăd. exist. ATIV încălz. 4.02 acestora PREŢ 13 lei/ex PREŢ 26 lei/ex PREŢ 30 lei/ex . de . afer. ATIV la P+9E realizate după proiecte tip.OFERTA DE NORMATIVE PENTRU CURSURILE DE AUDITOR ENERGETIC 1 NORM Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de PREŢ 55 lei/ex .şi prep. şi a inst.02 5 NORM Normativ privind proiectarea. 2. ATIV clădiri MP 017 . ATIV construcţie ale clădirilor (cuprinde C 107/1.

ATIV – Partea I. C PREŢ 33 lei/ex PREŢ 100 lei/ex PREŢ 40 lei/ex PREŢ 20 lei/ex . şi exec. măsurilor de izol.Partea a V-a – Model certificat performanţă energetică al 09 apartamentului NORM ATIV Mc 001/509 1 NORM Normativ general privind calculul transf. fonică şi a . C 125 – 05 8 NORM Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor .Anvelopa clădirii Mc Partea a II-a – Performanţa energetică a 001/1.7 NORM Normativ privind proiect. acustice în clăd. ATIV tratament.instalaţiilor din clădiri 06 Partea a III-a – Auditul şi certificatul de NORM performanţă a clădirii ATIV Mc 001/206 NORM ATIV Mc 001/306 9 NORM Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor . de masa (umiditate) 0 ATIV prin elementele de constructie . ATIV Partea a IV-a – Breviar de calcul al performanţei energetice a Mc clădirilor şi apartamentelor 001/4.

1 3 . in vederea reabilitarii GT termice 040-02 NORM Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de PREŢ 30 lei/ex ATIV incalzire in cladiri de locuit SC 00601 NORM Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor PREŢ 25 lei/ex ATIV de reabilitare termica a cladirilor social-culturale si a instalatiilor MP aferente 012-01 acestora 1 NORM Ghid privind proceduri de efect. C 107/002 1 NORM Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor PREŢ 30 7 ATIV de inchidere ale cladirilor lei/ex . GT aferente 032-01 1 NORM Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale PREŢ 20 lei/ex 5 ATIV materialelor si produselor pentru . si instalatiilor . PREŢ 25 lei/ex 4 ATIV termoenergetice a construct. 107/602 NORM Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de PREŢ 25 lei/ex ATIV constructie la cladiri existente. 1 2 . a masurarilor necesare expertiz.1 1 . MP constructii 022-02 1 NORM Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii PREŢ 25 6 ATIV termice la cladiri lei/ex . C .

2 1 . 2 0 . 1 9 . execuţie şi exploatare a centralelor termice PREŢ 21 lei/ex ATIV mici GP 0512000 NORM Normativ privind optimizarea nivelului de protecţie termică la PREŢ 22 lei/ex ATIV clădirile de locuit GP 0582000 NORM Soluţii cadru pentru pentru reabilitarea termo-higro-energetică aPREŢ 22 ATIV anvelopei clădirilor de locuit existente lei/ex SC 00702 NORM Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higroPREŢ 17 lei/ex ATIV energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea NP 060-reabilitării lor 02 termice PREŢ 26 lei/ex 2 NORM Ghid pentru proiectarea mansardelor la clădiri de 2 ATIV locuit . 107/702 NORM Ghid de proiectare.10/1995 privind calitatea în construcţii. NP 06402 2 NORM Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de 3 ATIV I încălzire centrală . 13-02 2 NORM Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate 4 ATIV conform Legii nr. GT instalaţiile de ventilare- PREŢ 21 lei/ex PREŢ 23 lei/ex . pentru .1 8 .

2 8 . 777 / 2003 Ordin nr. 058-03 climatizare NORM Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate ATIV conform Legii nr. 1083 / 2009 PREŢ 23 lei/ex PREŢ 25 lei/ex PREŢ 25 lei/ex PREŢ 15 lei/ex Preţurile din ofertă nu conţin TVA.2 5 . .10/1995 privind calitatea în construcţii. energetici pentru cladiri si instalatii aferente 550 / Pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru 2003 atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in Ordin constructii. MP Program cadru al programului national annual de reabilitare si 013-01 modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente Ordin Pentru aprobarea Indrumatorului pentru atestarea auditorilor nr. Se emite factura sau Bon Fiscal Comenzile se pot face si prin fax şi email si se pot achita CU NUMERAR la ridicarea coletului de la Oficiul poştal sau în cont . pentru GT instalaţiile de 060-03 încălzire NORM Termografia în construcţii. 2 7 . (Val. Metodologie privind determinările ATIV termografice în construcţii MP 037-04 NORM Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor ATIV de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. 2 6 . TVA – 9%) La solicitarea dvs va putem aduce normativele solicitate la adresa unde participati la Cursul de Auditor. nr.

NU UITAŢI SĂ MENŢIONAŢI PE COMANDĂ TELEFONUL.com E-MAIL: fastprintipct@yahoo.30. 21.59. TELEFONUL.30 – 14. Tudor Arghezi nr. sector 2 (zona Intercontinental-Ambasada Americana) Comenzile se pot face si prin fax sau e-mail si se pot achita CU NUMERAR la ridicarea coletului de la Oficiul Postal sau la primirea prin Fan Courier. ADRESA. Aceste publicatii sunt conforme cu documentatia avizata de MLPTL (MTCT.30 – 16.50.com NU UITAŢI SĂ MENŢIONAŢI PE COMANDĂ. Nu raspundem de continutul eventualelor variante „on – line” ! Preţurile din ofertă nu conţin TVA. vă rugăm trimiteţi comenzile la: FAX: 021. CODUL FISCAL.00 Publicatiile se pot procura de la sediul nostru din Str. Vineri orele 8. ADRESA ŞI CODUL DVS. 0721.966. NUMĂRUL ÎN REGISTRUL COMERŢULUI Pentru relaţii suplimentare sunaţi la telefonul: (021)316. (Valoarea TVA – 9%) Puteti achizitiona normativele doar in format „Brosura” de la sediu intre orele: Luni-Joi orele 8.212 . (021)316.33 E-MAIL: fastprint@ipct.ro E-MAIL: andanistor2004@yahoo.704.50.221. MLPAT) si /sau Comandamentul Pompierilor. FISCAL sau CNP-ul.33.316. 0722.59. Pentru procurarea Normativelor din ofertă.

.......................................... Adresa:........................... Crt..................Mentionam ca firma noastra colaboreaza cu FAN COURIER dar daca doriti ne puteti indica si o alta firma cu conditia sa aiba si serviciul „ramburs” pentru revenirea la noi cu contravaloarea expeditiei....Comert........e-mail......................... Vineri orele 8...... Nr..... CIF............................................. Titlul Nr..................30 – 16................... exemplare ............................../Nr.....Cont:.................................................................................... Reg............................. tipocard ioel tipocard ......................................................................................................00 FORMULAR COMANDA Firma........................................... ..30.......................................................... Persoana de contact:........................Programul de functionare al editurii : Luni-Joi orele 8................................... Telefon:................... Banca:........................................Fax:................Va rugam sa specificati daca doriti expedierea cu Posta Romana sau o firma de Curierat Rapid.30-14...................