P. 1
Tars as 1

Tars as 1

|Views: 4|Likes:
Published by Dávid Pálóczy

More info:

Published by: Dávid Pálóczy on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2010

pdf

text

original

A Társas Lény tesztkérdések kidolgozása az első zárthelyire

Ez a dokumentum A társas lény c. tantárgynak az első zárthelyire kiadott hivatalos feladatok (távolról sem hivatalos) megoldásait tartalmazza. Mindenki csak saját felelősségre használja, az általa okozott esetleges testi-lelki traumákért felelősséget nem vállalok. A második ZH-ra a megoldandó feladatokat – amint a tárgy hivatalos honlapján megjelennek – a http://tarsasleny.wikispaces.com/ honlapra másolom, amelyet bárki szabadon szerkeszthet, így remélem együtt gyorsan és hatékonyan meg tudjuk majd oldani a zárthelyi kérdések kidolgozását. Üdvözlettel Kolbay Zsolt Kiskérdések:
1. Határozd meg röviden mit jelent a konformitás! Az egyének gondolatainak, érzéseinek és viselkedésének igazodása a csoportnormához. 2. Határozd meg röviden mit jelent a társas facilitáció! Az egyén teljesítményének javulása, ha együtt végez feladatokat másokkal, illetve ha mások (közönség) csak figyelnek. 3. Határozd meg röviden mit jelent az alapvető attribúciós hiba! Az attribúciót tevőnek az a tendenciája, hogy alulbecsüli a szituációs tényezők (társadalmi norma, pénz, fenyegetés, egyéb külső hatás) és túlbecsüli a diszpoziciós tényezők (belső tulajdonságok, személyiségjegyek) szerepét a viselkedés irányításában. 4. Határozd meg röviden mit jelent az elsőbbségi hatás! Általában az elsőként szerzett információ gyakorolja a legnagyobb hatást összbenyomásunkra (az első benyomások nehezen változnak). 5. Határozd meg röviden mit jelent a domináns válasz? Az a válasz, amely uralkodó vagy elsődleges egy személy válaszrepertoárjában egy adott ingerhelyzetben. Ha az egyén domináns válasza „jó” (könnyű vagy jól begyakorolt feladat esetén), a társas hatás növeli a teljesítményét, ha „rossz” (nehéz vagy új feladat végzésekor), akkor csökkenti. 6. Határozd meg röviden mi a kontroll-csoport! A kísérletben résztvevő csoport azon része, amelynek tagjait ugyanazon szempontok (pl: egészség, nem, társadalmi státusz) alapján választották ki, de egy adott hatásnak nem teszik ki őket (pl: klinikai gyógyszerkísérletekben a csoport azon tagjai akik valódi gyógyszer helyett placebót kapnak). 1

Sorold fel milyen alapvető módszerekkel dolgozik a szociál-pszichológia!  laborkísérletek  terepkísérletek  kérdőívek. Mi a különbség a személyes és a nyílvános konformitás között? Személyes konformitás: az adott személy valóban meg van győződve róla. A fedőtörténet szerint a kísérlet a büntetés hatását vizsgálta a tanulási folyamatra. Mi a különbség a függő és a független változók között egy kísérletben? A kísérlet során ok-okozati összefüggéseket keresünk. interjúk 12. 2 . Nyilvános konformitás: az adott személy behódol.7. Mi volt Norman Triplett kísérletének eredménye? Mások jelenléte javítja az egyén teljesítményét az egyszerű vagy jól begyakorolt feladatok végrehajtásakor (pl: úszók és biciklisták jobban teljesítenek. hogy a csoportnak igaza van. Egyes tényezőket szisztematikusan megváltoztatunk (független változók). 10. a csoport normáját/véleményét önként sajátjának ismeri el. amelyeket (feltételezéseink szerint) a független változók módosításai hatnak (függő változók). mint amikor egyedül edzettek). 8. Nevezd meg a pszichológia öt másik [tehát nem szociál-] területét!      klinikai pszichológia személyiség pszichológia fejlődés pszichológia kognitív pszichológia biológiai pszichológia 11. nehéz vagy új feladat esetén viszont csökkenti a teljesítményt. enged a csoport vélt vagy valós nyomásának. majd azokat a tényezőket (függő változók) vizsgáljuk. Mi volt a Milgram kísérlet ideológiai igazolása? A tudomány szolgálata. függő változó pedig a kísérletben résztvevő személy magatartása (meddig hajlandó áramütéssel büntenti egy másik személyt). amikor ellenfeleikkel versenyeznek. Pl: Milgram kísérleténél független változók a kísérlet ideológiai igazolása vagy a kísérletvezető tekintélye/személyisége. tesztek. de valójában nem ért egyet azzal. 9.

15. hogy mekkora fizikai stresszt igazolhat egy kísérleti eredmény.13. ha rögtön halálos áramütést kéne adniuk)  a kísérletben résztvevő személy és az áramütéseket elszenvedő (színész) közötti fizikai távolság (a színész egy másik szobában van. széleskörű válaszlehetőségeket ad. fedőtörténet kitalálása o a független változók manipulációjának megtervezése o a függő változók mérésének megtervezése o etikai megfontolások  lezáró beszélgetés  eredmények statisztikai elemzése 14. de a kísérlet alanya hallja őt)  a kísérlet alanya közvetlenül (ő méri rá egy gombnyomással az áramütést) vagy közvetve (mást utasít rá. bár itt is vannak jellemző válaszok (pl: Rorschach-teszt) Félprojektív teszt: a kontextus és az inger jobban definiált. amely a másik kettőt egyszerre befolyásolja). természetesen nem érheti fizikai fájdalom. hogy a felelősség nem őt terheli (igen)  a kísérlet fokozatos elfajulása (kevesen engedelmeskednének. 16. Mi a különbség a korreláció és az oksági kapcsolat között? Korreláció: kettő vagy több változó együttváltozása. Két változó korrelációja nem feltétlenül jelenti azt. vagy annak kinéző tekintélyes személy)  a kísérletvezető állandó jelenléte (ha nem teljesült. hogy az egy denevért. bár később a második verziót is kipróbálták) 17. a kísérletben résztvevőket. mint amilyennel a mindennapi életben is találkozhatunk. definiálatlan inger. 3 . stb. a válaszlehetőségek jobban behatároltak. Mik voltak a Milgram kísérlet független változói?  a kísérlet ideológiai igazolása (a tudomány szolgálata)  a kísérlet helyszíne (Yale egyetem)  a kísérletvezető tekintélye/személyisége (professzor. Mik egy kísérlet tervezésének főbb lépései?  a hipotézis megfogalmazása  a minta kiválasztása  a kísérleti forgatókönyv előkészítése o helyzetteremtés megtervezése. hogy megtegye) „bünteti” a rossz választ adó személyt (közvetlenül. akkor visszaesett az engedelmesség)  a kísérletvezető biztosítja-e arról a kísérletben résztvevő személyt. Mi a különbség a projektív és a fél-projektív teszt között? Projektív teszt: nincs megadva kontextus. (pl: két egymás vállát veregető férfit ábrázoló képről nem mondhatjuk azt. El kell dönteni. egy Rorschach-féle tintapacáról viszont igen). Mi a minimális kockázat elve? A kutatás elvárható kockázata nem lehet nagyobb. hogy a kettő között ok-okozati kapcsolat áll fenn (pl: létezhet egy harmadik változó.

23. öntudatlan és önkéntelen érzelmeket kifejező jelek. 20. Mi az informált hozzájárulás elve? A kísérlet alanyainak önszántukból kell részt venniük a kísérletben. amelyeket gyakorlatilag mindenki közvetít. Határozd meg rödviden mi a holdudvar-hatás! Az emberek személypercepciójuk során hajlamosak a személlyel kapcsolatos egyetlen pozitív vagy negatív információ alapján feltételezni. hogy a hozzájárulásukat bármikor bántódás nélkül visszavonhassák. Határozd meg röviden mi az attribúció! Külsőleg megfigyelhető viselkedés alapján annak az okaira való következtetés.18. társaságkedvelőbbek. Határozd meg röviden mi a mikro-mimika! Apró. Mik a negatív implicit attitüd jelei egy beszélgetés során?     szemkontaktus csökkentése térközszabályozás (távolodás) testtartás (felső test hátradől) feszültség jelei 22. 24. alig észrevehtő izommozgások az arcon. megbízhatóbbak). és lehetővé kell tenni. hogy a személy többi tulajdonsági is ezzel összhangban van (pl: a vonzó emberek nyíltabbak. Határozd meg röviden mi a proxemika! A kommunikáció és a hétköznapi tevékenységek során a személyek között betartott távolság. külső hatásban. 26. Határozd meg röviden mi a homlokzat! Egy adott társas helyzetben felmutatott aktuális énkép. Az egyén az aktuális szerepének megfelelő homlokzat fenntartására törekszik. 4-es kérdés 4 . Mi az elsőbbségi-hatás? ld. barátságosabbak. 25. stbben keressük a viselkedés okait. 19. szituációs normában. személyiségjegyekben keressük a viselkedés okait. 21. amely befolyásolhatja az együttműködési hajlandóságukat. időben előre minden olyan mozzanatról be kell számolni. Mik az attribúció alapvető formái? Szituációs attribúció: belső tulajdonságokben. Diszpozícionális attribúció: az adott környezetben.

stb.)  a nők megértőek. ami a sztereotípiák kialakulásához/megerősítéséhez vezethet. 29. és milyen három összetevője van? Pozitív vagy negatív viszonyulás: tárgyak személyek. a nem létezőket is felismerjük. látványosabb eseményeket (pl: feminin mozgású homoszexuálisok) inkább megjegyezünk. Mi az a nem-esemény és hogyan vezethet sztereotípiák kialakulásához? Olyan esemény/észlelés. lusták dolgozni. amely látszólag nem erősíti vagy cáfolja a sztereotípiánkat (pl: a homoszexuálisok és a feminin mozgásúk korrelációjának vizsgálatánál egy heteroszexuális és nem feminin mozgású személy észlelése). ezért hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni (nem tekintjük eseménynek). Összetevői:  kognitív: az attitűd tárgyára vontakozó ismeretek. Sorolj fel példákat a sztereotípiákra!   nemi sztereotípiák  a férfiak férfiasak (erősek. együttérzőek. magabiztosak. túlbecsüljük a korrelációkat. gyereket akarnak. A kutatások szerint nem vagyunk pontosak az együtt-járások feltérképezésében. (pl: korreláció a feminin mozgás és a szexuális irányultság között) 28. érzékenyek. helyzetek stb. lopnak és hazudnak  a modellek buták és anorexiásak  5 . sznobok foglalkozáshoz fűződő sztereotípiák  színészek/énekesek alkoholisták és drogfüggők  a politikusok csalnak. csoportok. rapperek. faji és etnikai sztereotípiák  az arabok fanatikusok és terroristák  a feketék drogdílerek. jó szakácsok. stb. vélekedések (pl: a republikánusok csalnak és lopnak)  affektív: az attitűd tárgyára vonatkozó érzelmek (pl: utálom a republikánusokat)  viselkedéses: az attitűd tárgyával kapcsolatos cselekvések (pl: nem szavazok a republikánusokra) 30. jól kosaraznak és táncolnak  a cigányok lopnak. míg más. vagy tőlük való idegenkedések. Határozd meg röviden mi az attitüd.27. segélyből élnek  az angolok halvérűek. Mi az implikált személyiség-elmélet? Általános (és sokszor naív) elképzelések az emberek személyiségvonásainak gyakoriságáról és eloszlásáról. iránti vonzalmak.

hozzájárul saját helyzetünk feletti uralom érzéséhez. amely a kérdésekre adott válaszok alapján megállapítja mennyire tekintélyelvű/előítéletes személy a teszt alanya. amikor feljönnek a föld felszínére. véleményeket). a konformitás fontos a kultúra fennmaradása. az emberiség vagy a csoport túlélése szempontjából és a problémamegoldásban. 32. Az emberek hajlamosak a konformitásra (ld. Mondj példát arra mikor az előítélet konformitásból fakad! Egy nyugat-virginiai bányában a föld alatt a fehérek és a feketék együtt dolgoznak. érzéseinek és viselkedésének igazodása a csoportnormához. ha: az adott személy és a csoport tagjai közötti fizikai távolság nagy az adott személy erős ellenszenvvel viseltetik a csoport iránt a nonkonform viselkedés következményei enyhék Pl: internetes vitafórumokon sokkal kevésbé konformak a hozzászólók (nagy fizikai távolság. Fejtsd ki miért fontos emberi tulajdonság a konformitás! Konformitás: az egyének gondolatainak. mert:  sokszor könnyebb másokra támaszkodni (elfogadni az utasításokat. 33. A csoportnorma befolyása kevésbé erős. szeretnének jóban lenni a csoporttal  jutalom/büntetés kilátásba helyezése Az előbbi tényezők miatt a konformitást kihasználva sokszor manipulálhatók az emberek. Határozd meg röviden mi az F-skála! Egy személyiség teszt. Nagykérdések: 1. így bűnbakot keres). anonimitás lehetősége és más tényezők miatt) 6 . hogy mások egyetértenek velünk. összetartanak.31. Konformitás: a föld felett a bányászok a társadalomban uralkodó normáknak engedelmeskednek. amelyet egy kívülálló csoport tagjain vezet le (a frusztráció okozója túl hatalmas. Bár negatív felhangú. Az érzés. mint önállóan cselekedni  sokaknak számíthat a csoport tagjainak a róla alkotott véleménye. de elkülönülnek. Asch-féle kísérlet). Mi az a szelektív agresszió? Egy személy/csoport frusztrációja agresszióhoz vezet. vagy valamilyen más oknál fogva elérhetetlen számára. növeli a véleményünk helyességébe vetett bizalmunkat.

A feladat az volt. a nehéz vagy kevésbé begyakorolt feladat rosszabbul). amikor gátolja. 4. Mi a laborkísérletek fő előnye és hátránya más módszerekkel szemben? Előnyei:  a kísérlet feltételei egyenként változtathatók  könnyű leszigetelni külső hatásokkal szemben Hátrányai:  általában nem tarthatnak tovább néhány óránál  a legtöbb helyzet mesterkélt  a társadalmi elvárások torzíthatják az eredményt. hogy a kísérlet alanyai mennyire hajlandóak engedni a csoportnorma befolyásának. különböző hosszúságú vonalakkal. hogy őket még a kísérlet előtt felkérték. A kísérlet eredményei:  a kísérleti személyek háromnegyede legalább egy esetben konform  fele legalább 6 esetben ad rossz választ konform módon  csak egynegyede áll ellen. mert a viselkedés más lehet. hogy hangosan kimondják. de előfordulhat azonban olyan eset is. stb) 7 . fokozott készetetés és motiváció forrása (az egyszerű vagy jól begyakorolt feladat jobban megy. mint otthoni megszokott körülmények közt. hogy a helyes válasz gyakorlatilag mindig egyértelmű volt a résztvevők számára. A kísérleti személyek két kártyát láttak. hogy következetesen rossz válaszokat adjanak (18-ból 12 esetben). és az egyetlen valódi résztvevő nem tudta. a másikon pedig az ezzel összehasonlítandó három másik. Írd le hogyan zajlott az Asch féle kísérlet! Mik voltak az eredményei? Solomon Asch kísérlete a konformitás erejét vizsgálta. közben mindannyian jelentős szorongást élnek át Később a kísérletben résztvevő “beavatott emberek” számát módosítva Asch az alábbi következtetésre jutott:  1-2 beépített személy esetén alacsony konformitás  3 beépített személy esetén jelentősen megnő a konformitás  további beépített személyek nem változtatják meg jelentősen a konformitást 3. (előítélet.2. A társas kölcsönhatás növeli az emberi motivációt. ez megnehezíti a szociálisan kényes témák laboratóriumi kutatását. segítségnyújtás. melyeken vonalak voltak. melyet standardnak (referenciának) jelöltek ki. Az egyik kártyán egyetlen egyenes vonal. Mi Robert Zajonc magyarázata a társas serkentés kétféle hatására? Zajonc elmélete szerint a társak jelenléte mindig izgalom. hogy a három vonal közül melyik azonos hosszúságú a standarddal. egymás után. Ám a kísérletben egyetlen személy kivételével mindenki „beépített ember” volt. A vonalak hosszúsága olyan nagy mértékben különbözött. agresszió.

folytatva a kísérletet az emelkedő feszültségekkel. Az utolsó két kapcsoló „XXX”-szel volt megjelölve. 15-től 450 voltig. csak azt hogy folytassák. Kérem. Felkérték.” Ezután. hogy ő. a színész fokozódó kellemetlenséget. továbbhaladtak a következő szópárra. majd komoly fájdalomérzetet játszott el. jóváhagytak egy implicit megállapodást a kísérletvezetővel való együttműködésről – komoly szociális norma kényszerít mindkét felet az ilyen megállapodások betartására  a kísérlet ártatlanul kezdődik. A valóságban azonban semmi véletlenszerű nem volt a „sorsolásban”. A kísérleti személynek úgy állították ezt be. Ha helyesen válaszolt. a „tanuló” kérte a kísérlet befejezését. mindegyik mellett felirattal. csak fokozatosan fajul el. végül már kiabálni kezdett. A tanárt ekkor egy szomszédos szobába vezették. hogy felrúgja az udvariasság normáját. 15 volttól indulva. hogy a kísérletvezető erkölcstelen o felügyelet  ha nincs állandó felügyelet (a kísérletvezető elhagyja a szobát. és a kísérlet szerint a tanárnak tovább kell folytatnia. A kísérletvezető ekkor azt mondta neki: „A kísérlet szerint folytatnia kell. „enyhe áramütés”-től „vigyázat: súlyos áramütés”-ig. Hogyan zajlott Milgram kísérlete? Mi volt az eredmény? A kísérlet célja a résztvevők tekintéllyel szembeni engedelmességének vizsgálata volt. a kilépés annak a vádjával ér fel. Ezenkívül minden felirat mellett minősítés is szerepelt. be kéne ismerniük. a büntetés hatását vizsgálja a tanulási folyamatra. mintha az egyikre „tanuló”. mert mindkét papírlapon „tanár” felirat szerepelt. hogy állítsák le a kísérletet. Helytelen válasz esetén a tanárnak növekvő feszültségű áramütést kellett adnia a tanulónak. melyek szerint a feszültség 15 voltonként nőtt. hogy övé a „tanuló” feliratú lap. A kísérleti személy és a színész is kaptak egy-egy papírlapot. amelyben részt vesznek. ami lelkiismeretükkel ellenkezik. amikor olyasmit kérnek tőlük. esetleg telefonon 8 . amikor a „tanuló” már rugdosni kezdte a falat. a kísérlet vezetője vállal minden felelősséget a kísérlet eredményeiért és a tanuló épségéért. hogy hibáztak. Milyen társadalmi kérdésekkel kapcsolatos Milgram kísérlete? o szociális normák  A kísérleti személyek válaszoltak a hirdetésre. melyben egy generátor volt 30 kapcsolóval. Valójában a tanulót alakító színész csupán eljátszotta a szimulált áramütések hatásait. és a szerepek véletlenszerű kiosztását szolgálnák. hogy a kísérlet. hogy olvasson fel egy szópárokat tartalmazó listát. A kísérletvezető elmagyarázta a kísérleti személynek és a másik kísérleti személyt játszó színésznek. A kísérlet eredménye: a résztvevők 68%-a ment 450 V-ig. és a színész egyszerűen mindig azt állította. folytassa. Elérve a 150 voltot.5. a kísérletvezető már nem támaszt újabb igényeket. a kísérletvezető elmondta neki. Ha a tanár szerepét betöltő résztvevő nem akarta folytatni. amit a tanulónak el kellett ismételnie. a másikra „tanár” lett volna írva. mert amikor ki kellene szállniuk. amikor elkezdték a kísérletet  a potenciális kilépő szembenéz azzal. 100% pedig nem állt meg 300 V alatt. 6. a résztvevők csapdába esnek.

hogy az engedelmesség okait egy adott helyzetben megértsük. kívül a látótéren.és attitűdkészletet -. hogy részt vettek. Milyen etikai problémákat vetett fel Milgram kísérlete?      Milgram nem tájékoztatta a résztvevőket milyen tapasztalatokon mehetnek keresztül a kísérlet során Milgram elfogadhatatlan mértékű stresszt okozott a kísérletével hatalmas csapás ez a kísérleti személy önértékelésére. Ahhoz. hogy mennyire fontos azoknak az utasításait követni akik „világosabban látják az összefüggéseket”. stb. lecsökkenne az engedelmesség 7. amely a tekintélyszemélyt feljogosítja követeléseire. hogy az emberiség feltehetőleg evolúciósan tett rá szert. tudna adni halálos mértékű áramütést valakinek kihasználtnak és nevetségesnek érezhetik magukat a kísérlet résztvevői. az engedelmesség növekszik: 93% (bár rosszabb emberek ezreit egy gombnyomással bombával megölni. Az egyéneket folyamatosan emlékeztetik arra. mint egyetlen embert halálra verni egy kődarabbal. hogy részt vett 9 . ismernünk kell azt az ideológiát – hiedelem. aki megnyugtató beszélgetést folytatott velük. A szülők. nem képes kommunikálni (jelentősen visszaesik az engedelmesség ha ugyanabban a szobában vannak. mégis könnyebb megtenni) o ideológiai igazolás  az ideológiai igazolás ami legitimálja a cselekedetet (a Milgram-kísérletnél a tudomány. de a számos áttétel elhomályosítja a kapcsolatot: „tanuló” másik szobában. hogy a „tanuló” kezeit az elektródákon tartsa)  ha a kísérleti személy csak utasít egy kapcsolóval egy másik tanárt. az engedelmesség jelentősen visszaesik. hanem egy lepusztult irodában folyna a kísérlet. az oktatási rendszer és az üzleti világ mind ezt a hajlandóságot ápolja. Mi az áttételek szerepe a Milgram kísérletben? ld. tudomány. még csalnak is az áramütéssel o áttételek  bár a kísérleti személyek tudják. hogy adjon áramütést. még inkább ha neki kell még arról is gondoskodnia. 6-os kérdés „áttételek” pontja 9.3 százalék sajnálja. csak 1. és lehetővé teszi azok teljesítését (pl: nemzetbiztonság.) 8. bemutatta nekik az „áldozatot”. akik utólag úgy nyilatkoztak örülnek. amikor megtudják valójában milyen kísérlet volt ez Milgram az előbbiek miatt a kísérlet után elbeszélgetett a kísérleti személyekkel. pszichiáter lekezelte a személyeket. hogy erőszakos cselekedetet követnek el. a tudományos kutatás fontosságába vetett hit)  ha nem a Yale egyik kutatótermében. Fejtsd ki miért fontos emberi tulajdonság az engedelmesség! Milgram szerint a tekintélynek való engedelmeskedés annyira alapvető összetevője a közösségi életnek. hosszú távú pszichológiai hatás: egy személy megtapasztalta.adja az utasításokat. hogy az egyének a saját független tevékenységüket alárendeljék a társadalom céljainak. Egy társadalomban a munkamegosztás azt követeli.

hogy kilépésével a kísérletvezetőt is erkölcstelenséggel vádolja o Az ideológiai igazolás itt is megvolt: a tudomány szolgálata. a kísérletvezető pedig az egyetem egyik professzora. gyakran szomszédaik szeme láttára „letartóztatták”. hogy a kísérlet első napján maradjanak otthon. Philip Zimbardo volt 10 . illetve azzal. középosztálybeli fiatal férfiak voltak. hogy az ő felelősségük a börtön működtetése. 12. ami meghatározza viselkedésüket o A Milgram-kísérlethez hasonlóan itt is megjelentek a szociális normák:  a kísérleti személyek a hirdetésre válaszolva megjelentek és önként vállalkoztak rá. A „behívás” abból állt. a kísérletből kilépni akaró személynek szembe kell néznie azzal amit eddig elkövetett. Mutass be olyan kísérletet ami etikai problémákat vet fel! Mikor nehéz feloldani e problémákat? ld. A kutatók elvesztették a kísérlet irányítása feletti uralmukat. majd szirénázó rendőrautóban a rendőrőrsre szállították őket. egyenesen szadista módon viselkedett – főleg éjjelente. A rabok szerepét játszó résztvevőknek azt mondták. melyben napi 15 dollárt ajánlottak fel részvételükért egy kéthetes „börtönszimuláció”-ban. A kísérlet előrehaladtával több őr is egyre durvábban. Hogyan zajlott Zimbardo kísérlete? Mik a legfontosabb tapasztalatai? Zimbardo-féle börtönkísérlet pszichológiai szempontból vizsgálta az emberek fogságban való viselkedését. de hivatalos iránymutatásokat nem kaptak. hogy az őket figyelő kamerák ki vannak kapcsolva. kamerákkal megfigyelt börtönben. az egyetem alagsorában berendezett. Egy nappal a kísérlet kezdete előtt az őrök rövid eligazító megbeszélésen vettek részt. majd a tervezett időtartam felének letelte előtt abbahagyják. „rabokra” és „őrökre”. Mindössze annyit mondtak nekik. A résztvevőket újsághirdetés alapján toborozták. hogy a kísérletet a Stanford Egyetemen hajtották végre. Milyen társadalmi kérdésekkel kapcsolatos Zimbardo kísérlete? o Szituációs attribúció kontra diszpozícionális attribúció: a kísérlet eredményei arra utalnak. hogy minden előzetes figyelmeztetés nélkül a rendőrség emberei fegyveres rablás vádjával saját otthonukban. akik túlnyomórészt fehér. Nőttön nőtt az őrök kegyetlensége. a 9-es és 13-as kérdéseket 11. A csoportot véletlenszerűen felosztották két egyforma létszámú részre.10. amit tetszőleges módon oldhatnak meg. A 70 jelentkező közül aztán Zimbardo és csapata kiválasztott 24 általuk leginkább egészségesnek. megbilincselték. hogy a résztvevők inherens személyiségi adottságaival ellentétben az adott szituáció az. de fizikai erőszakot nem alkalmazhatnak. vagyis komoly szociális norma kényszerítette őket a megállapodás betartására  a kísérlet itt is fokozatosan fajult el. mikor azt hitték. illetve pszichológiailag stabilnak ítélt résztvevőt. Konklúzió: a viselkedést az őrök illetve a rabok intézményes szerepei okozzák. a rabok passzivitása és dehumanizálódása. és nem az eredetileg normális jól alkalmazkodó férfiak személyisége (szituációs attribúció kontra diszpozícionális attribúció). amíg nem hívják be őket. A résztvevő önkéntes diákok foglyok és őrök szerepét játszották el egy. A kísérlet hamar veszélyessé kezdett válni. hogy eljátsszák a rájuk osztott szerepeket. a résztvevők itt is csapdába estek. A rabok az őrök megalázó bánásmódjának hatására súlyos emocionális zavarok jeleit kezdték mutatni. amit megerősített az. depressziós és pszichotikus tünetekkel bocsátják el napról napra a rabokat.

emblémák. hogy a személyek igyekeznek nyugodtnak. végtagok) nem verbális fecsegése és a hang(magasság) árulkodása) hatásosabban kommunikál attitűdöt és érzelmet (a verbális és non-verbális kommunikáció ebben a tekintetben sokszor ellentmondhat egymásnak) elemei a nyelv és a nyelvi jelek használata (írás. beszéd) megjelenése a beszédkészség és írásbeliség megjelenéséhez köthető. mozgás. szemkontaktus. Mikor és miért nehéz teljesíteni az etikai előírásokat egy kísérletben?  sokszor nem szabad beszámolni a kísérlet valódi céljáról. gesztusok. ezért később jelent meg mint a non-verbális kommunikáció kontrollálhatóság jobban kontrollálható mit továbbít? inkább a kommunikáció tartalmi részéért felelős 11 . hiszen ez befolyásolná a végkimenetelt: az agressziót. hogy mekkor fizikai stresszt igazolhat egy adott kísérleti eredmény 14. Mik az alapvető különbségek a verbális és a nem-verbális kommunikáció között? verbális kommunikáció non-verbális kommunikáció  vokalitás  testbeszéd (testtartás. hogy ez a kutatás valódi célja. együttérzőnek és nem előítéletesnek mutatkozni  nem könnyű eldönteni. érintés. hipotéziséről. segítségnyújtási készséget.13. mert valószínű. mimika)  térköz  fizikai megjelenés sokkal régebbi kommunikációs forma kevesebb tudatos kontroll (pl: a hazugok leleplezése – a perifériák (test. faji/nemi előítéletet nehéz lenne megmérni ha kísérletben résztvevők tudnának róla.

meddig beszéljen. Mik a nem-vebrális kommunikáció csatornái?  Vokalitás  Hangminőség/paralingvisztika  Intonáció/prozódia  Csend  Testbeszéd  Testtartás és mozgás  Gesztusok és emblémák  Érintés  Arckifejezés.15. utána ki vegye át a szót) 17. megjelennek a stressz és a feszültség jelei:  szemkontaktus kerülése  hang remegése  ideges mozdulatok  izzadás  az eltitkolni szándékolt érzelmek a másodperc tört részére megjelennek az arcon (mikromimika)  a verbális (amit mond) és a non-verbális (ahogy mondja) tartalom nincs összhangban egymással  ellenmondások vannak abban amit mond (verbális kommunikáció) 12 . Miből lehet következtetni arra ha valaki hazudik – és miért? A hazugság nagyobb mentális erőfeszítést igényel. nem könnyű eltitkolni a valódi érzelmeket. mimika  Szemkontaktus  Szaglás  Proxemika (térköz)  Fizikai jellemzők  Fizikai megjelenés  Mesterséges dolgok (a self kiterjesztései) 16. Mik a nem-verbális kommunikáció funkciói?      társas helyzet kezelése én bemutatása érzelmi állapotok kommunikációja attitűdök kommunikációja csatornavezérlés (éppen ki beszéljen.

az egyén álláspontja ahhoz közeli. személyiségjegyek) szerepét a viselkedés irányításában. Az ezekről alkotott ítéleteinket hasonló folyamatok jellemzik. csökkenő vagy titkolt o Részleges arckifejezés  Enyhe. gondolataink alapján próbálunk azoknak okaira követeztetni. Milyen burkolt formái vannak az érzelmi arckifejezésnek Ekman szerint? Nem mindig jelenik meg az érzelmi arckifejezés teljes „pompájában” o Gyenge arckifejezés  Kezdeti. Példa: kísérleti személyek meghallgatnak meg egy beszédet. gyenge. Mégis. Pedig a szituáció tökéletesen elegendő lett volna a viselkedés magyarázatához. pénz. Mi az hogy univerzális arc-kifejezés? Melyek ezek? Olyan arckifejezések amelyek etnikumtól/kultúrától függetlenül ugyanazt az érzelmet fejezik ki:  harag  öröm  meglepetés  szomorúság  undor  megvetés  félelem 19. Amikor a résztvevő „szívhangjának” felgyorsulását hallotta. hogy az érvelőknek nem volt választása. mint a mások megítélését – a következtetési hibáink is hasonlóak (egyes elméletek szerint). Mi az alapvető attribúciós hiba? Mutass be egy példát! Az attribúciót tevőnek az a tendenciája. arra következtettek. titkolt o Mikro-arckifejezés  Szándékosan vagy tudattalanul elnyomott érzelem 20.18. egyéb külső hatás) és túlbecsüli a diszpoziciós tényezők (belső tulajdonságok. fenyegetés. A kísérleti személyek tudják. Mi az önattribúció? Mutass rá egy példát! Saját viselkedésünk. a kísérletetvezetők állították be). 13 . hogy a képen látható személyt vonzóbbnak találja a többinél. Példa: a kísérletben résztvevőknek képeket mutatnak különböző személyekről. miközben hallhatják a saját „szívhangjukat” (valójában nem az. csökkenő. ami mellett érvelt. amikor meg kellett becsülniük a beszédet tartó tényleges viszonyulását az adott kérdéshez. akkor elhitte. mely álláspont ellett érvelnek. hogy alulbecsüli a szituációs tényezők (társadalmi norma. 21. amelyben véletlenszerűen kiválasztott emberek a faji elkülönítés mellett vagy ellen érvelnek.

23. dián) a feminin mozgású férfiak heteroszexuálisok közötti arányától (jobb oldali oszlop). a helyes megoldások számát átlagosan 21-re. de a teszt második felében drámaian javult a teljesítménye. hogy homoszexuálisak vagy heteroszexuálisak. aki egy 30 kérdésből álló tesztet töltött ki. Az első kísérleti helyzetben az illető nagyon jól kezdett. átlagosan 13ra becsülték. személyek csoportjairól alkotott sémáink valójában az együtt-járások elméletei. A helyes módszer két tényező együtt-járásának megítélésére az. előfeltevéseink. milyeneknek kellene lenniük az adatoknak) Előnye: a sémás feldolgozás teszi lehetővé. hogy megtudjuk. Ezután látjuk. akik a 15 sikeres megoldást a sorozat elején látták. Így nem kell minden egyes új apró részletet megjegyezni. Ennek ellenére a kísérlet alanyai. Valójában mindkét személy egyformán teljesített. Példa: azt vizsgáljuk van-e összefüggés a feminin mozgás és a szexuális irányultság között. az észlelésünket még mindig eltorzítanák az elvárásaink. hogy megvizsgáljuk. és úgy vélték a további tesztek során jobban fog teljesíteni. csaknem minden kérdést helyesen válaszolt meg. elméleteink. memóriastruktúrát előhívjuk (még akkor is. azonban a teszt második részében a teljesítménye drasztikusan romlott. Mutass be egy kísérletet az elsőbbségi-hatásra! A kísérlet személyek olyan embert figyeltek meg. különbözik-e a feminin mozgásúak aránya a homoszexuális férfiak között (bal oldali oszlop a köv. 24. amelyek arra vonatkoznak. túlbecsüljük a korrelációkat. ha az adatokat rendszeres és torzításmentes módon össze tudnánk gyűjteni. Mondj példát a sztereotípia kialakulásának egy kognitív magyarázatára! A sztereotípiáink. 14 .22. egyszerűen össze tudjuk kapcsolni egy már meglévő sémával. Hátránya: a feldolgozás hatékonyságáért fizetett ár az észlelésünk torzítása. A kutatások szerint nem vagyunk pontosak az együtt-járások feltérképezésében. míg azok a személyek. észlelésnél pedig a beérkező adatoknak megfelelő sémát. Vagyis ezekben az adatokban nincs korreláció a szexuális irányultság és a feminin mozgás között. hogy melyik diák mennyi feladatot oldott meg. A feltételezett 1100 férfit négy csoportba osztjuk aszerint. Először is össze kell adnunk mindkét oszlop számait. a teszt első felében jól teljesítő személyt intelligensebbnek írták le. akik a sikereket a feladatsor végén látták. azaz a heteroszexuálisoknak is 10 százaléka feminin mozgású. vagy sem. mint az az ember aki a teszt első felét rosszul írta meg. hány férfi tartozik a két mintába. Ha azt kérdezték tőlük. akik megfigyelték őket. Mi az a sémás információfeldolgozás? Mi az előnye és mi a hátránya? Hajlamosak vagyunk sémákba rendezni az információkat. A másik kísérleti helyzetben pontosan fordítva történt: az illető nagyon rosszul kezdett. ezért szívósak és önerősítők is a sztereotípiák. azaz a homoszexuálisok 10 százaléka feminin mozgású. mindketten 15 pontot értek el a 30-ból. illetve hogy mozgásuk feminin-e. hogy hatalmas mennyiségű információt nagy hatékonysággal dolgozzunk fel és rendszerezzünk. azok a személyek. és 1000-ból 100. nem létezőket is felismerünk. hogy 100-ból 10.

amely kiváltja a sztereotipikus viselkedést. 25. akiket kevésbé barátságosan interjúztatnak. A kép alapján el kellett eldönteni ki a csoport szellemi vezére. eleve feltételezik. mert csak az A rovatba tartozó jelenségekre figyelünk. B mező: az emberek hajlamosak a feminin mozgású heteroszexuálisakat is homoszexuálisnak minősíteni. így fenntartja és visszaerősíti az előítéletet. némelyiket normálisan: teljesítménykülönbség! Még a videofelvételeket megfigyelők is kevésbé felkészültnek minősítik azokat. így nem számoljuk bele őket az eloszlásba Gyakran azért élnek bennünk a hamis sztereotípiák. Eredmény: o ha férfi ült az asztalfőn. hogy azok kevésbé jól teljesítenek. megerősítőbbek. a fehér pályázókkal. vagy kijelentették. Mi a sztereotípiák önbeteljesítésének mechanizmusa? Mutass be erre egy kísérletet! A sztereotípiák önbeteljesítők: állásra pályázóknál az interjút készítők pozitívabbak. Eredmény: az előítéletes személyek olyan módon lépnek interakcióba másokkal. Kísérlet: ezt a viselkedést lekopírozva fehéreket interjúztatnak. A mindennapi életben azonban: A mező: a homoszexuális férfiak a társadalom kisebbségét alkotják. D mező: a nem feminin mozgású heteroszexuális emberek észlelését nem szoktuk eseményeknek tekinteni (nem-események). akkor őt választották o ha nő ült az asztalfőn.A feltételezett eloszlás feminin mozgás nem feminin mozgás homoszexuális irányultság 10 (A) 90 (C) heteroszexuális irányultság 100 (B) 900 (D) A helyes értékeléshez a táblázat mindegyik mezőjét figyelembe kell venni. C mező: szinte soha nincs alkalmunk a feminin mozgást nem mutató homoszexuális férfiak gyakoriságának megbecsülésére. Ha a kettő együttesen jelenik meg az különösen feltűnő. a többit pedig figyelmen kívül hagyjuk. az emberek túlbecsülik az ilyen feltűnő kombinációk megjelenésének gyakoriságát. 26. akkor valaki mást választottak a kísérleti személyek. stb. némelyiket úgy mint a feketéket. Mutass be egy kísérletet tudatalatti nemi sztereotípia kimutatására! A kísérletben résztvevőknek képeket mutatnak amely egy asztal fölé hajló embereket ábrázol. így ez is a sztereotípiát erősíti. előredőlnek. hogy nem tudják eldönteni 15 . mint ahogy a feminin mozgású férfiak is.

de amikor vasutat kell építeni (ez nehéz. általában a frusztrációt okozó túl hatalmas ahhoz.27. de elkülönülnek. és megint felszökik. majd kisebbségi csoportokról nyilatkozva nagyobb előítéletet tanúsítottak. a diszkrimináció. o BŰNBAK  A frusztráció valamely csoporttal szembeni agresszióhoz vezet.  Ha a vendégmunkások tőlem veszik el a munkát. amikor feljönnek a föld felszínére (konformitás: a föld felett a bányászok a társadalomban uralkodó normáknak engedelmeskednek). feszültebb a helyzet.  A frusztráció ráadásul szelektív agresszióhoz vezet. veszélyes. összetartanak. azzal szemben leszünk csak agresszívebbek. Mi az előítélet 4 alapvető oka? o GAZDASÁGI-POLITIKAI KONKURENCIA  Ha nincsen munka.  Kínaiakkal szemben nagy az előítélet Amerikában a 19 sz-ban. Mi az autoritariánus személyiség 5 fő ismérve. és mi kialakulásának magyarázata? Az autoritariánus – tekintélyelvű személyiség 5 legfontosabb ismérve:  merev gondolkodásmód  nem tűri a gyengeséget sem másban sem magában  híve a megtorlásnak  gyanakvó  erős tisztelet a tekintély iránt Kialakulásának okai lehetnek:  mereven erkölcsös szülői fegyelem  hierarchikus családi szerkezet  a család társadalmi státusza miatti aggódás  autoritariánus társadalomban él/nő fel 16 .  Pl: kísérleti személyeket nehéz feladat megoldásával frusztrálnak egy beígért mozielőadás helyett. de a későbbiekben egyaránt jó bármilyen előítéletes személyiség mérésére)  autoritariánus – tekintélyelvű személyiség 5 legfontosabb ismérve:  merev gondolkodásmód  nem tűri a gyengeséget sem másban. nagyobb az előítélet. inkább máson éljük ki. hogy odavágjak.  Az előítélet termőtalaja a verseny és a konfliktus. de aztán megépül a vasút. 28. sem magában  híve a megtorlásnak  gyanakvó  erős tisztelet a tekintély iránt o KONFORMITÁS  Pl: egy ny-virginiai bányában a föld alatt a fehérek és a feketék együtt dolgoznak. elfogultabb vagyok velük szemben. o ELŐÍTÉLETES SZEMÉLYISÉG  Ezt méri az un. F skála (fasizmus skála eredetileg. és a fehéreknek nem fűlött hozzá a foga) akkor csökken. aki a kívülálló csoporthoz tartozik.

a férfiaktól függenek. a tanár. Reklámokból/filmekből úgy tűnhet:  a feketék nem használnak aszpirint. A diákok megtanulják: van egy tekintély. hogy egymás társaságában legyenek: konkrét tapasztalatokat szereznek egymásról és csökkenhetnek az előítéletek. A diákok nem kap jutalmat. megértés. Ez a módszer az empátiát is fejleszti. hanem igyekszik meghúzni magát. De ez csak akkor működik. jól kosaraznak. túlbecsüljük a korrelációkat. személyek csoportjairól alkotott sémáink valójában az együtt-járások elméletei.29. így hamar megtanulják. hogy a kettő között összefüggés van. akkor ezek a stratégiák nem működnek. de együgyű teremtmények. De nem asszimetrikus helyzetben: ha a fekete a rabszolga vagy a cipőpucoló és a fehér az úr. a férfiak sokszor égimeszelők. ahova feketék költöznek. viszont kitűnő atléták. Mutasd be hogyan működik a mozaik módszer! A hagyományos iskolában a két jelentkező jótanuló egymás versenytársa. Pl. Milyen módokon járul hozzá a média az előítéletek fenntartásához? A sztereotípiák kialakulásának kognitív magyarázata szerint a sztereotípiáink. sokat rappelnek  a nők bájos. 30. hanem konkurálnak. Milyen módokon lehet a viselkedésen keresztül csökkenteni az attitüdöket. csak ők tudják átadni az információt a teljes csoportnak. lenézés fölülről) . megerősítve sok emberben azt a hitet. akkor jön a jutalom a nagyhatalmú személytől. ha ki lehet bújni alóla. ha a társa rovására akar jó lenni a tanárnál. Pl: két cigány származású férfi kirabolt egy benzinkutat. nem alakul ki együttműködés. az egyik örülhet. nincsen atttűdváltás. könnyen megutálhatja a jó tanulókat. nem létezőket is felismerünk. A hátrányos helyzetű kommunikációképtelen diák és a tanár hallgatólagos külön megállapodása: nem zaklatják egymást. hogy végighallgassák egymást. szó sem esik a származásukról. A kutatások szerint nem vagyunk pontosak az együtt-járások feltérképezésében. hogy kooperálniuk kell. stb. és miként növelni? A viselkedés megváltoztatja az attitűdöt: ha rákényszerítünk feketéket és fehéreket. fiatalabbak mint férfi munkatársaik. ha a hatalom összekacsint a fehér emberrel. nincsennek valós problémáik. ha el lehet onnan gyorsan költözni. ha a másik – a felszólított – belesül a válaszba. Egyenlő pozícióban történő vegyítés csökkentheti: pl. barátság. lakótelepen összevegyíteni a lakosokat. Egy olyan rablásnál. akkor nem működik a dolog Ha elkerülhető a dolog. szexuális tárgyak. jó teljesítményre ösztökéljék a hátrányos helyzetű diákot is. A csoporttagok tehát arra vannak szorítva. szemben az elkülönítéssel: csökken az előítélet. szeretnek főzni. hajlamosabbak vagyunk elhinni. ahol az elkövetők nem valamelyik etnikai kisebbséghez tartoznak. passzívabbak. A média sokszor ad le olyan műsorokat amelyek egyszerre két feltűnő tulajdonsággal rendelkező személyt/csoportot mutatnak be. ha nem működnek együtt. akkor ez a helyzet mindkét oldalról csak növeli az előítéletet (harag alulról. ha egyéb folyamatok nem kavarnak be (ceteris paribus). Még rosszabb a helyzet ha még mindehhez faji különbségek is járnak. gyereket akarnak Ha valamit sokszor látunk. borotvahabot. 17 . Aki nem jelentkezik. egy helyes válasz van a kérdésre. azok pedig megvethetik a rossz tanulókat. Mozaik módszer: egy könyv különféle részeit a csoport különféle tagjai olvassák. 31. emberi érzelmeik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->