P. 1
Tars as 1

Tars as 1

|Views: 4|Likes:
Published by Dávid Pálóczy

More info:

Published by: Dávid Pálóczy on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2010

pdf

text

original

A Társas Lény tesztkérdések kidolgozása az első zárthelyire

Ez a dokumentum A társas lény c. tantárgynak az első zárthelyire kiadott hivatalos feladatok (távolról sem hivatalos) megoldásait tartalmazza. Mindenki csak saját felelősségre használja, az általa okozott esetleges testi-lelki traumákért felelősséget nem vállalok. A második ZH-ra a megoldandó feladatokat – amint a tárgy hivatalos honlapján megjelennek – a http://tarsasleny.wikispaces.com/ honlapra másolom, amelyet bárki szabadon szerkeszthet, így remélem együtt gyorsan és hatékonyan meg tudjuk majd oldani a zárthelyi kérdések kidolgozását. Üdvözlettel Kolbay Zsolt Kiskérdések:
1. Határozd meg röviden mit jelent a konformitás! Az egyének gondolatainak, érzéseinek és viselkedésének igazodása a csoportnormához. 2. Határozd meg röviden mit jelent a társas facilitáció! Az egyén teljesítményének javulása, ha együtt végez feladatokat másokkal, illetve ha mások (közönség) csak figyelnek. 3. Határozd meg röviden mit jelent az alapvető attribúciós hiba! Az attribúciót tevőnek az a tendenciája, hogy alulbecsüli a szituációs tényezők (társadalmi norma, pénz, fenyegetés, egyéb külső hatás) és túlbecsüli a diszpoziciós tényezők (belső tulajdonságok, személyiségjegyek) szerepét a viselkedés irányításában. 4. Határozd meg röviden mit jelent az elsőbbségi hatás! Általában az elsőként szerzett információ gyakorolja a legnagyobb hatást összbenyomásunkra (az első benyomások nehezen változnak). 5. Határozd meg röviden mit jelent a domináns válasz? Az a válasz, amely uralkodó vagy elsődleges egy személy válaszrepertoárjában egy adott ingerhelyzetben. Ha az egyén domináns válasza „jó” (könnyű vagy jól begyakorolt feladat esetén), a társas hatás növeli a teljesítményét, ha „rossz” (nehéz vagy új feladat végzésekor), akkor csökkenti. 6. Határozd meg röviden mi a kontroll-csoport! A kísérletben résztvevő csoport azon része, amelynek tagjait ugyanazon szempontok (pl: egészség, nem, társadalmi státusz) alapján választották ki, de egy adott hatásnak nem teszik ki őket (pl: klinikai gyógyszerkísérletekben a csoport azon tagjai akik valódi gyógyszer helyett placebót kapnak). 1

Nevezd meg a pszichológia öt másik [tehát nem szociál-] területét!      klinikai pszichológia személyiség pszichológia fejlődés pszichológia kognitív pszichológia biológiai pszichológia 11. amelyeket (feltételezéseink szerint) a független változók módosításai hatnak (függő változók). Mi a különbség a személyes és a nyílvános konformitás között? Személyes konformitás: az adott személy valóban meg van győződve róla. 2 . mint amikor egyedül edzettek). hogy a csoportnak igaza van. Mi a különbség a függő és a független változók között egy kísérletben? A kísérlet során ok-okozati összefüggéseket keresünk. Mi volt a Milgram kísérlet ideológiai igazolása? A tudomány szolgálata. amikor ellenfeleikkel versenyeznek. interjúk 12. Egyes tényezőket szisztematikusan megváltoztatunk (független változók). a csoport normáját/véleményét önként sajátjának ismeri el. tesztek. majd azokat a tényezőket (függő változók) vizsgáljuk. Pl: Milgram kísérleténél független változók a kísérlet ideológiai igazolása vagy a kísérletvezető tekintélye/személyisége. A fedőtörténet szerint a kísérlet a büntetés hatását vizsgálta a tanulási folyamatra. Sorold fel milyen alapvető módszerekkel dolgozik a szociál-pszichológia!  laborkísérletek  terepkísérletek  kérdőívek. 10. függő változó pedig a kísérletben résztvevő személy magatartása (meddig hajlandó áramütéssel büntenti egy másik személyt). 9. enged a csoport vélt vagy valós nyomásának.7. 8. Mi volt Norman Triplett kísérletének eredménye? Mások jelenléte javítja az egyén teljesítményét az egyszerű vagy jól begyakorolt feladatok végrehajtásakor (pl: úszók és biciklisták jobban teljesítenek. nehéz vagy új feladat esetén viszont csökkenti a teljesítményt. de valójában nem ért egyet azzal. Nyilvános konformitás: az adott személy behódol.

stb. fedőtörténet kitalálása o a független változók manipulációjának megtervezése o a függő változók mérésének megtervezése o etikai megfontolások  lezáró beszélgetés  eredmények statisztikai elemzése 14. hogy megtegye) „bünteti” a rossz választ adó személyt (közvetlenül. de a kísérlet alanya hallja őt)  a kísérlet alanya közvetlenül (ő méri rá egy gombnyomással az áramütést) vagy közvetve (mást utasít rá. Mik egy kísérlet tervezésének főbb lépései?  a hipotézis megfogalmazása  a minta kiválasztása  a kísérleti forgatókönyv előkészítése o helyzetteremtés megtervezése. Mi a különbség a korreláció és az oksági kapcsolat között? Korreláció: kettő vagy több változó együttváltozása. hogy a felelősség nem őt terheli (igen)  a kísérlet fokozatos elfajulása (kevesen engedelmeskednének. a válaszlehetőségek jobban behatároltak. egy Rorschach-féle tintapacáról viszont igen). akkor visszaesett az engedelmesség)  a kísérletvezető biztosítja-e arról a kísérletben résztvevő személyt. Mik voltak a Milgram kísérlet független változói?  a kísérlet ideológiai igazolása (a tudomány szolgálata)  a kísérlet helyszíne (Yale egyetem)  a kísérletvezető tekintélye/személyisége (professzor. (pl: két egymás vállát veregető férfit ábrázoló képről nem mondhatjuk azt. 15. a kísérletben résztvevőket. hogy mekkora fizikai stresszt igazolhat egy kísérleti eredmény. bár később a második verziót is kipróbálták) 17. vagy annak kinéző tekintélyes személy)  a kísérletvezető állandó jelenléte (ha nem teljesült. bár itt is vannak jellemző válaszok (pl: Rorschach-teszt) Félprojektív teszt: a kontextus és az inger jobban definiált. mint amilyennel a mindennapi életben is találkozhatunk. hogy az egy denevért. ha rögtön halálos áramütést kéne adniuk)  a kísérletben résztvevő személy és az áramütéseket elszenvedő (színész) közötti fizikai távolság (a színész egy másik szobában van. amely a másik kettőt egyszerre befolyásolja). definiálatlan inger. El kell dönteni. természetesen nem érheti fizikai fájdalom.13. 3 . széleskörű válaszlehetőségeket ad. 16. Mi a különbség a projektív és a fél-projektív teszt között? Projektív teszt: nincs megadva kontextus. Két változó korrelációja nem feltétlenül jelenti azt. hogy a kettő között ok-okozati kapcsolat áll fenn (pl: létezhet egy harmadik változó. Mi a minimális kockázat elve? A kutatás elvárható kockázata nem lehet nagyobb.

stbben keressük a viselkedés okait. 26. barátságosabbak. Határozd meg röviden mi a proxemika! A kommunikáció és a hétköznapi tevékenységek során a személyek között betartott távolság. szituációs normában. 23. külső hatásban. 4-es kérdés 4 . Határozd meg röviden mi a homlokzat! Egy adott társas helyzetben felmutatott aktuális énkép. 21. és lehetővé kell tenni. öntudatlan és önkéntelen érzelmeket kifejező jelek. alig észrevehtő izommozgások az arcon. 25. hogy a személy többi tulajdonsági is ezzel összhangban van (pl: a vonzó emberek nyíltabbak. 19. megbízhatóbbak). Az egyén az aktuális szerepének megfelelő homlokzat fenntartására törekszik. Határozd meg röviden mi az attribúció! Külsőleg megfigyelhető viselkedés alapján annak az okaira való következtetés. Mik az attribúció alapvető formái? Szituációs attribúció: belső tulajdonságokben. hogy a hozzájárulásukat bármikor bántódás nélkül visszavonhassák. Mik a negatív implicit attitüd jelei egy beszélgetés során?     szemkontaktus csökkentése térközszabályozás (távolodás) testtartás (felső test hátradől) feszültség jelei 22. időben előre minden olyan mozzanatról be kell számolni. Diszpozícionális attribúció: az adott környezetben. 24. 20. Mi az informált hozzájárulás elve? A kísérlet alanyainak önszántukból kell részt venniük a kísérletben. Határozd meg rödviden mi a holdudvar-hatás! Az emberek személypercepciójuk során hajlamosak a személlyel kapcsolatos egyetlen pozitív vagy negatív információ alapján feltételezni. amelyeket gyakorlatilag mindenki közvetít. személyiségjegyekben keressük a viselkedés okait.18. Határozd meg röviden mi a mikro-mimika! Apró. társaságkedvelőbbek. amely befolyásolhatja az együttműködési hajlandóságukat. Mi az elsőbbségi-hatás? ld.

ezért hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni (nem tekintjük eseménynek). érzékenyek. túlbecsüljük a korrelációkat. magabiztosak. Sorolj fel példákat a sztereotípiákra!   nemi sztereotípiák  a férfiak férfiasak (erősek. látványosabb eseményeket (pl: feminin mozgású homoszexuálisok) inkább megjegyezünk. és milyen három összetevője van? Pozitív vagy negatív viszonyulás: tárgyak személyek. iránti vonzalmak. lusták dolgozni. lopnak és hazudnak  a modellek buták és anorexiásak  5 . faji és etnikai sztereotípiák  az arabok fanatikusok és terroristák  a feketék drogdílerek.27.)  a nők megértőek. jó szakácsok. stb. amely látszólag nem erősíti vagy cáfolja a sztereotípiánkat (pl: a homoszexuálisok és a feminin mozgásúk korrelációjának vizsgálatánál egy heteroszexuális és nem feminin mozgású személy észlelése). Mi az a nem-esemény és hogyan vezethet sztereotípiák kialakulásához? Olyan esemény/észlelés. együttérzőek. gyereket akarnak. Határozd meg röviden mi az attitüd. vélekedések (pl: a republikánusok csalnak és lopnak)  affektív: az attitűd tárgyára vonatkozó érzelmek (pl: utálom a republikánusokat)  viselkedéses: az attitűd tárgyával kapcsolatos cselekvések (pl: nem szavazok a republikánusokra) 30. míg más. Összetevői:  kognitív: az attitűd tárgyára vontakozó ismeretek. sznobok foglalkozáshoz fűződő sztereotípiák  színészek/énekesek alkoholisták és drogfüggők  a politikusok csalnak. jól kosaraznak és táncolnak  a cigányok lopnak. helyzetek stb. vagy tőlük való idegenkedések. a nem létezőket is felismerjük. A kutatások szerint nem vagyunk pontosak az együtt-járások feltérképezésében. rapperek. stb. csoportok. Mi az implikált személyiség-elmélet? Általános (és sokszor naív) elképzelések az emberek személyiségvonásainak gyakoriságáról és eloszlásáról. ami a sztereotípiák kialakulásához/megerősítéséhez vezethet. segélyből élnek  az angolok halvérűek. 29. (pl: korreláció a feminin mozgás és a szexuális irányultság között) 28.

amikor feljönnek a föld felszínére. hozzájárul saját helyzetünk feletti uralom érzéséhez. szeretnének jóban lenni a csoporttal  jutalom/büntetés kilátásba helyezése Az előbbi tényezők miatt a konformitást kihasználva sokszor manipulálhatók az emberek. mint önállóan cselekedni  sokaknak számíthat a csoport tagjainak a róla alkotott véleménye. Konformitás: a föld felett a bányászok a társadalomban uralkodó normáknak engedelmeskednek. vagy valamilyen más oknál fogva elérhetetlen számára. összetartanak. hogy mások egyetértenek velünk. az emberiség vagy a csoport túlélése szempontjából és a problémamegoldásban. 32. anonimitás lehetősége és más tényezők miatt) 6 . véleményeket). növeli a véleményünk helyességébe vetett bizalmunkat. Asch-féle kísérlet). 33. mert:  sokszor könnyebb másokra támaszkodni (elfogadni az utasításokat. Fejtsd ki miért fontos emberi tulajdonság a konformitás! Konformitás: az egyének gondolatainak. Nagykérdések: 1. amely a kérdésekre adott válaszok alapján megállapítja mennyire tekintélyelvű/előítéletes személy a teszt alanya. Az emberek hajlamosak a konformitásra (ld. így bűnbakot keres). A csoportnorma befolyása kevésbé erős. Határozd meg röviden mi az F-skála! Egy személyiség teszt. érzéseinek és viselkedésének igazodása a csoportnormához. a konformitás fontos a kultúra fennmaradása.31. Mi az a szelektív agresszió? Egy személy/csoport frusztrációja agresszióhoz vezet. ha: az adott személy és a csoport tagjai közötti fizikai távolság nagy az adott személy erős ellenszenvvel viseltetik a csoport iránt a nonkonform viselkedés következményei enyhék Pl: internetes vitafórumokon sokkal kevésbé konformak a hozzászólók (nagy fizikai távolság. amelyet egy kívülálló csoport tagjain vezet le (a frusztráció okozója túl hatalmas. Az érzés. Mondj példát arra mikor az előítélet konformitásból fakad! Egy nyugat-virginiai bányában a föld alatt a fehérek és a feketék együtt dolgoznak. de elkülönülnek. Bár negatív felhangú.

Mi a laborkísérletek fő előnye és hátránya más módszerekkel szemben? Előnyei:  a kísérlet feltételei egyenként változtathatók  könnyű leszigetelni külső hatásokkal szemben Hátrányai:  általában nem tarthatnak tovább néhány óránál  a legtöbb helyzet mesterkélt  a társadalmi elvárások torzíthatják az eredményt. 4. Az egyik kártyán egyetlen egyenes vonal. melyeken vonalak voltak. segítségnyújtás. Mi Robert Zajonc magyarázata a társas serkentés kétféle hatására? Zajonc elmélete szerint a társak jelenléte mindig izgalom. különböző hosszúságú vonalakkal. A kísérlet eredményei:  a kísérleti személyek háromnegyede legalább egy esetben konform  fele legalább 6 esetben ad rossz választ konform módon  csak egynegyede áll ellen. Ám a kísérletben egyetlen személy kivételével mindenki „beépített ember” volt. amikor gátolja. ez megnehezíti a szociálisan kényes témák laboratóriumi kutatását. egymás után. hogy hangosan kimondják. fokozott készetetés és motiváció forrása (az egyszerű vagy jól begyakorolt feladat jobban megy. stb) 7 . hogy következetesen rossz válaszokat adjanak (18-ból 12 esetben). hogy a helyes válasz gyakorlatilag mindig egyértelmű volt a résztvevők számára. közben mindannyian jelentős szorongást élnek át Később a kísérletben résztvevő “beavatott emberek” számát módosítva Asch az alábbi következtetésre jutott:  1-2 beépített személy esetén alacsony konformitás  3 beépített személy esetén jelentősen megnő a konformitás  további beépített személyek nem változtatják meg jelentősen a konformitást 3. és az egyetlen valódi résztvevő nem tudta. A vonalak hosszúsága olyan nagy mértékben különbözött. agresszió. melyet standardnak (referenciának) jelöltek ki. A feladat az volt. a másikon pedig az ezzel összehasonlítandó három másik. de előfordulhat azonban olyan eset is. mint otthoni megszokott körülmények közt. Írd le hogyan zajlott az Asch féle kísérlet! Mik voltak az eredményei? Solomon Asch kísérlete a konformitás erejét vizsgálta. A társas kölcsönhatás növeli az emberi motivációt. mert a viselkedés más lehet. (előítélet. A kísérleti személyek két kártyát láttak. hogy a kísérlet alanyai mennyire hajlandóak engedni a csoportnorma befolyásának. hogy a három vonal közül melyik azonos hosszúságú a standarddal.2. a nehéz vagy kevésbé begyakorolt feladat rosszabbul). hogy őket még a kísérlet előtt felkérték.

ami lelkiismeretükkel ellenkezik. végül már kiabálni kezdett. amikor a „tanuló” már rugdosni kezdte a falat. 6. Milyen társadalmi kérdésekkel kapcsolatos Milgram kísérlete? o szociális normák  A kísérleti személyek válaszoltak a hirdetésre. Ha a tanár szerepét betöltő résztvevő nem akarta folytatni. a büntetés hatását vizsgálja a tanulási folyamatra.” Ezután. „enyhe áramütés”-től „vigyázat: súlyos áramütés”-ig. hogy hibáztak. melyben egy generátor volt 30 kapcsolóval. a „tanuló” kérte a kísérlet befejezését. folytatva a kísérletet az emelkedő feszültségekkel. Ezenkívül minden felirat mellett minősítés is szerepelt. hogy olvasson fel egy szópárokat tartalmazó listát. amelyben részt vesznek. a kísérlet vezetője vállal minden felelősséget a kísérlet eredményeiért és a tanuló épségéért. és a szerepek véletlenszerű kiosztását szolgálnák. továbbhaladtak a következő szópárra. hogy a kísérlet. a kísérletvezető elmondta neki. Helytelen válasz esetén a tanárnak növekvő feszültségű áramütést kellett adnia a tanulónak. melyek szerint a feszültség 15 voltonként nőtt. Ha helyesen válaszolt. mert mindkét papírlapon „tanár” felirat szerepelt. Elérve a 150 voltot. folytassa. A kísérlet eredménye: a résztvevők 68%-a ment 450 V-ig. amit a tanulónak el kellett ismételnie. hogy a kísérletvezető erkölcstelen o felügyelet  ha nincs állandó felügyelet (a kísérletvezető elhagyja a szobát. a másikra „tanár” lett volna írva. hogy ő. 15-től 450 voltig. jóváhagytak egy implicit megállapodást a kísérletvezetővel való együttműködésről – komoly szociális norma kényszerít mindkét felet az ilyen megállapodások betartására  a kísérlet ártatlanul kezdődik. hogy állítsák le a kísérletet. Felkérték. esetleg telefonon 8 . A kísérleti személy és a színész is kaptak egy-egy papírlapot. és a színész egyszerűen mindig azt állította. A kísérletvezető elmagyarázta a kísérleti személynek és a másik kísérleti személyt játszó színésznek.5. és a kísérlet szerint a tanárnak tovább kell folytatnia. csak azt hogy folytassák. a kilépés annak a vádjával ér fel. mert amikor ki kellene szállniuk. hogy övé a „tanuló” feliratú lap. csak fokozatosan fajul el. Az utolsó két kapcsoló „XXX”-szel volt megjelölve. amikor olyasmit kérnek tőlük. a színész fokozódó kellemetlenséget. hogy felrúgja az udvariasság normáját. amikor elkezdték a kísérletet  a potenciális kilépő szembenéz azzal. A valóságban azonban semmi véletlenszerű nem volt a „sorsolásban”. A kísérleti személynek úgy állították ezt be. 15 volttól indulva. a kísérletvezető már nem támaszt újabb igényeket. Hogyan zajlott Milgram kísérlete? Mi volt az eredmény? A kísérlet célja a résztvevők tekintéllyel szembeni engedelmességének vizsgálata volt. A tanárt ekkor egy szomszédos szobába vezették. Kérem. mindegyik mellett felirattal. mintha az egyikre „tanuló”. A kísérletvezető ekkor azt mondta neki: „A kísérlet szerint folytatnia kell. 100% pedig nem állt meg 300 V alatt. a résztvevők csapdába esnek. majd komoly fájdalomérzetet játszott el. Valójában a tanulót alakító színész csupán eljátszotta a szimulált áramütések hatásait. be kéne ismerniük.

hogy az engedelmesség okait egy adott helyzetben megértsük. de a számos áttétel elhomályosítja a kapcsolatot: „tanuló” másik szobában. a tudományos kutatás fontosságába vetett hit)  ha nem a Yale egyik kutatótermében. tudomány. Milyen etikai problémákat vetett fel Milgram kísérlete?      Milgram nem tájékoztatta a résztvevőket milyen tapasztalatokon mehetnek keresztül a kísérlet során Milgram elfogadhatatlan mértékű stresszt okozott a kísérletével hatalmas csapás ez a kísérleti személy önértékelésére. amikor megtudják valójában milyen kísérlet volt ez Milgram az előbbiek miatt a kísérlet után elbeszélgetett a kísérleti személyekkel. hogy a „tanuló” kezeit az elektródákon tartsa)  ha a kísérleti személy csak utasít egy kapcsolóval egy másik tanárt. az engedelmesség jelentősen visszaesik. hogy erőszakos cselekedetet követnek el. ismernünk kell azt az ideológiát – hiedelem. Ahhoz. hogy részt vett 9 . A szülők.) 8.adja az utasításokat. kívül a látótéren. csak 1.és attitűdkészletet -. aki megnyugtató beszélgetést folytatott velük. stb.3 százalék sajnálja. hogy részt vettek. még inkább ha neki kell még arról is gondoskodnia. Mi az áttételek szerepe a Milgram kísérletben? ld. hogy adjon áramütést. 6-os kérdés „áttételek” pontja 9. mégis könnyebb megtenni) o ideológiai igazolás  az ideológiai igazolás ami legitimálja a cselekedetet (a Milgram-kísérletnél a tudomány. Fejtsd ki miért fontos emberi tulajdonság az engedelmesség! Milgram szerint a tekintélynek való engedelmeskedés annyira alapvető összetevője a közösségi életnek. Az egyéneket folyamatosan emlékeztetik arra. és lehetővé teszi azok teljesítését (pl: nemzetbiztonság. hogy mennyire fontos azoknak az utasításait követni akik „világosabban látják az összefüggéseket”. az engedelmesség növekszik: 93% (bár rosszabb emberek ezreit egy gombnyomással bombával megölni. hosszú távú pszichológiai hatás: egy személy megtapasztalta. az oktatási rendszer és az üzleti világ mind ezt a hajlandóságot ápolja. mint egyetlen embert halálra verni egy kődarabbal. amely a tekintélyszemélyt feljogosítja követeléseire. hogy az egyének a saját független tevékenységüket alárendeljék a társadalom céljainak. Egy társadalomban a munkamegosztás azt követeli. akik utólag úgy nyilatkoztak örülnek. nem képes kommunikálni (jelentősen visszaesik az engedelmesség ha ugyanabban a szobában vannak. tudna adni halálos mértékű áramütést valakinek kihasználtnak és nevetségesnek érezhetik magukat a kísérlet résztvevői. pszichiáter lekezelte a személyeket. hanem egy lepusztult irodában folyna a kísérlet. bemutatta nekik az „áldozatot”. hogy az emberiség feltehetőleg evolúciósan tett rá szert. még csalnak is az áramütéssel o áttételek  bár a kísérleti személyek tudják. lecsökkenne az engedelmesség 7.

Milyen társadalmi kérdésekkel kapcsolatos Zimbardo kísérlete? o Szituációs attribúció kontra diszpozícionális attribúció: a kísérlet eredményei arra utalnak. hogy az őket figyelő kamerák ki vannak kapcsolva. melyben napi 15 dollárt ajánlottak fel részvételükért egy kéthetes „börtönszimuláció”-ban. gyakran szomszédaik szeme láttára „letartóztatták”. A kísérlet előrehaladtával több őr is egyre durvábban. Nőttön nőtt az őrök kegyetlensége. ami meghatározza viselkedésüket o A Milgram-kísérlethez hasonlóan itt is megjelentek a szociális normák:  a kísérleti személyek a hirdetésre válaszolva megjelentek és önként vállalkoztak rá. A résztvevőket újsághirdetés alapján toborozták. 12. de hivatalos iránymutatásokat nem kaptak. A rabok szerepét játszó résztvevőknek azt mondták. depressziós és pszichotikus tünetekkel bocsátják el napról napra a rabokat. a kísérletvezető pedig az egyetem egyik professzora. Hogyan zajlott Zimbardo kísérlete? Mik a legfontosabb tapasztalatai? Zimbardo-féle börtönkísérlet pszichológiai szempontból vizsgálta az emberek fogságban való viselkedését. a rabok passzivitása és dehumanizálódása. hogy minden előzetes figyelmeztetés nélkül a rendőrség emberei fegyveres rablás vádjával saját otthonukban. megbilincselték. a résztvevők itt is csapdába estek. majd a tervezett időtartam felének letelte előtt abbahagyják. hogy a kísérlet első napján maradjanak otthon. Egy nappal a kísérlet kezdete előtt az őrök rövid eligazító megbeszélésen vettek részt. majd szirénázó rendőrautóban a rendőrőrsre szállították őket. kamerákkal megfigyelt börtönben. Mutass be olyan kísérletet ami etikai problémákat vet fel! Mikor nehéz feloldani e problémákat? ld. A résztvevő önkéntes diákok foglyok és őrök szerepét játszották el egy. amit megerősített az. Mindössze annyit mondtak nekik. a 9-es és 13-as kérdéseket 11. a kísérletből kilépni akaró személynek szembe kell néznie azzal amit eddig elkövetett. de fizikai erőszakot nem alkalmazhatnak. hogy eljátsszák a rájuk osztott szerepeket. vagyis komoly szociális norma kényszerítette őket a megállapodás betartására  a kísérlet itt is fokozatosan fajult el. és nem az eredetileg normális jól alkalmazkodó férfiak személyisége (szituációs attribúció kontra diszpozícionális attribúció). hogy kilépésével a kísérletvezetőt is erkölcstelenséggel vádolja o Az ideológiai igazolás itt is megvolt: a tudomány szolgálata. Philip Zimbardo volt 10 . A 70 jelentkező közül aztán Zimbardo és csapata kiválasztott 24 általuk leginkább egészségesnek. középosztálybeli fiatal férfiak voltak. amíg nem hívják be őket.10. illetve azzal. hogy az ő felelősségük a börtön működtetése. illetve pszichológiailag stabilnak ítélt résztvevőt. „rabokra” és „őrökre”. Konklúzió: a viselkedést az őrök illetve a rabok intézményes szerepei okozzák. az egyetem alagsorában berendezett. hogy a kísérletet a Stanford Egyetemen hajtották végre. A kísérlet hamar veszélyessé kezdett válni. A kutatók elvesztették a kísérlet irányítása feletti uralmukat. hogy a résztvevők inherens személyiségi adottságaival ellentétben az adott szituáció az. A „behívás” abból állt. A csoportot véletlenszerűen felosztották két egyforma létszámú részre. amit tetszőleges módon oldhatnak meg. A rabok az őrök megalázó bánásmódjának hatására súlyos emocionális zavarok jeleit kezdték mutatni. akik túlnyomórészt fehér. mikor azt hitték. egyenesen szadista módon viselkedett – főleg éjjelente.

hiszen ez befolyásolná a végkimenetelt: az agressziót. mozgás. Mikor és miért nehéz teljesíteni az etikai előírásokat egy kísérletben?  sokszor nem szabad beszámolni a kísérlet valódi céljáról. érintés. ezért később jelent meg mint a non-verbális kommunikáció kontrollálhatóság jobban kontrollálható mit továbbít? inkább a kommunikáció tartalmi részéért felelős 11 . faji/nemi előítéletet nehéz lenne megmérni ha kísérletben résztvevők tudnának róla. szemkontaktus. hogy mekkor fizikai stresszt igazolhat egy adott kísérleti eredmény 14. Mik az alapvető különbségek a verbális és a nem-verbális kommunikáció között? verbális kommunikáció non-verbális kommunikáció  vokalitás  testbeszéd (testtartás. hipotéziséről. hogy ez a kutatás valódi célja. beszéd) megjelenése a beszédkészség és írásbeliség megjelenéséhez köthető. segítségnyújtási készséget. végtagok) nem verbális fecsegése és a hang(magasság) árulkodása) hatásosabban kommunikál attitűdöt és érzelmet (a verbális és non-verbális kommunikáció ebben a tekintetben sokszor ellentmondhat egymásnak) elemei a nyelv és a nyelvi jelek használata (írás. hogy a személyek igyekeznek nyugodtnak. mert valószínű. együttérzőnek és nem előítéletesnek mutatkozni  nem könnyű eldönteni. mimika)  térköz  fizikai megjelenés sokkal régebbi kommunikációs forma kevesebb tudatos kontroll (pl: a hazugok leleplezése – a perifériák (test.13. emblémák. gesztusok.

utána ki vegye át a szót) 17.15. Mik a nem-verbális kommunikáció funkciói?      társas helyzet kezelése én bemutatása érzelmi állapotok kommunikációja attitűdök kommunikációja csatornavezérlés (éppen ki beszéljen. megjelennek a stressz és a feszültség jelei:  szemkontaktus kerülése  hang remegése  ideges mozdulatok  izzadás  az eltitkolni szándékolt érzelmek a másodperc tört részére megjelennek az arcon (mikromimika)  a verbális (amit mond) és a non-verbális (ahogy mondja) tartalom nincs összhangban egymással  ellenmondások vannak abban amit mond (verbális kommunikáció) 12 . Miből lehet következtetni arra ha valaki hazudik – és miért? A hazugság nagyobb mentális erőfeszítést igényel. mimika  Szemkontaktus  Szaglás  Proxemika (térköz)  Fizikai jellemzők  Fizikai megjelenés  Mesterséges dolgok (a self kiterjesztései) 16. meddig beszéljen. Mik a nem-vebrális kommunikáció csatornái?  Vokalitás  Hangminőség/paralingvisztika  Intonáció/prozódia  Csend  Testbeszéd  Testtartás és mozgás  Gesztusok és emblémák  Érintés  Arckifejezés. nem könnyű eltitkolni a valódi érzelmeket.

Példa: kísérleti személyek meghallgatnak meg egy beszédet. mint a mások megítélését – a következtetési hibáink is hasonlóak (egyes elméletek szerint). A kísérleti személyek tudják. pénz. Az ezekről alkotott ítéleteinket hasonló folyamatok jellemzik. Mi az önattribúció? Mutass rá egy példát! Saját viselkedésünk. hogy a képen látható személyt vonzóbbnak találja a többinél. 21. csökkenő vagy titkolt o Részleges arckifejezés  Enyhe. arra következtettek. az egyén álláspontja ahhoz közeli. Mégis. amikor meg kellett becsülniük a beszédet tartó tényleges viszonyulását az adott kérdéshez. gyenge. egyéb külső hatás) és túlbecsüli a diszpoziciós tényezők (belső tulajdonságok. hogy az érvelőknek nem volt választása. ami mellett érvelt. fenyegetés. Példa: a kísérletben résztvevőknek képeket mutatnak különböző személyekről.18. Pedig a szituáció tökéletesen elegendő lett volna a viselkedés magyarázatához. Milyen burkolt formái vannak az érzelmi arckifejezésnek Ekman szerint? Nem mindig jelenik meg az érzelmi arckifejezés teljes „pompájában” o Gyenge arckifejezés  Kezdeti. a kísérletetvezetők állították be). akkor elhitte. hogy alulbecsüli a szituációs tényezők (társadalmi norma. személyiségjegyek) szerepét a viselkedés irányításában. miközben hallhatják a saját „szívhangjukat” (valójában nem az. titkolt o Mikro-arckifejezés  Szándékosan vagy tudattalanul elnyomott érzelem 20. Mi az alapvető attribúciós hiba? Mutass be egy példát! Az attribúciót tevőnek az a tendenciája. mely álláspont ellett érvelnek. amelyben véletlenszerűen kiválasztott emberek a faji elkülönítés mellett vagy ellen érvelnek. Amikor a résztvevő „szívhangjának” felgyorsulását hallotta. gondolataink alapján próbálunk azoknak okaira követeztetni. Mi az hogy univerzális arc-kifejezés? Melyek ezek? Olyan arckifejezések amelyek etnikumtól/kultúrától függetlenül ugyanazt az érzelmet fejezik ki:  harag  öröm  meglepetés  szomorúság  undor  megvetés  félelem 19. 13 . csökkenő.

ezért szívósak és önerősítők is a sztereotípiák. hogy megvizsgáljuk. milyeneknek kellene lenniük az adatoknak) Előnye: a sémás feldolgozás teszi lehetővé. mindketten 15 pontot értek el a 30-ból. Ezután látjuk. A kutatások szerint nem vagyunk pontosak az együtt-járások feltérképezésében. az észlelésünket még mindig eltorzítanák az elvárásaink. akik a sikereket a feladatsor végén látták. észlelésnél pedig a beérkező adatoknak megfelelő sémát.22. aki egy 30 kérdésből álló tesztet töltött ki. átlagosan 13ra becsülték. egyszerűen össze tudjuk kapcsolni egy már meglévő sémával. ha az adatokat rendszeres és torzításmentes módon össze tudnánk gyűjteni. 23. A feltételezett 1100 férfit négy csoportba osztjuk aszerint. a helyes megoldások számát átlagosan 21-re. amelyek arra vonatkoznak. hogy 100-ból 10. Ennek ellenére a kísérlet alanyai. csaknem minden kérdést helyesen válaszolt meg. hogy hatalmas mennyiségű információt nagy hatékonysággal dolgozzunk fel és rendszerezzünk. azok a személyek. hogy megtudjuk. 24. különbözik-e a feminin mozgásúak aránya a homoszexuális férfiak között (bal oldali oszlop a köv. de a teszt második felében drámaian javult a teljesítménye. akik a 15 sikeres megoldást a sorozat elején látták. hogy homoszexuálisak vagy heteroszexuálisak. túlbecsüljük a korrelációkat. Mi az a sémás információfeldolgozás? Mi az előnye és mi a hátránya? Hajlamosak vagyunk sémákba rendezni az információkat. hogy melyik diák mennyi feladatot oldott meg. vagy sem. Ha azt kérdezték tőlük. Mutass be egy kísérletet az elsőbbségi-hatásra! A kísérlet személyek olyan embert figyeltek meg. nem létezőket is felismerünk. dián) a feminin mozgású férfiak heteroszexuálisok közötti arányától (jobb oldali oszlop). azaz a heteroszexuálisoknak is 10 százaléka feminin mozgású. előfeltevéseink. Mondj példát a sztereotípia kialakulásának egy kognitív magyarázatára! A sztereotípiáink. 14 . Először is össze kell adnunk mindkét oszlop számait. a teszt első felében jól teljesítő személyt intelligensebbnek írták le. és 1000-ból 100. A helyes módszer két tényező együtt-járásának megítélésére az. Valójában mindkét személy egyformán teljesített. Hátránya: a feldolgozás hatékonyságáért fizetett ár az észlelésünk torzítása. míg azok a személyek. A másik kísérleti helyzetben pontosan fordítva történt: az illető nagyon rosszul kezdett. Az első kísérleti helyzetben az illető nagyon jól kezdett. Így nem kell minden egyes új apró részletet megjegyezni. akik megfigyelték őket. illetve hogy mozgásuk feminin-e. és úgy vélték a további tesztek során jobban fog teljesíteni. Vagyis ezekben az adatokban nincs korreláció a szexuális irányultság és a feminin mozgás között. mint az az ember aki a teszt első felét rosszul írta meg. személyek csoportjairól alkotott sémáink valójában az együtt-járások elméletei. Példa: azt vizsgáljuk van-e összefüggés a feminin mozgás és a szexuális irányultság között. elméleteink. hány férfi tartozik a két mintába. azonban a teszt második részében a teljesítménye drasztikusan romlott. azaz a homoszexuálisok 10 százaléka feminin mozgású. memóriastruktúrát előhívjuk (még akkor is.

26. némelyiket úgy mint a feketéket. megerősítőbbek. vagy kijelentették. 25. akkor valaki mást választottak a kísérleti személyek. így fenntartja és visszaerősíti az előítéletet. eleve feltételezik. így ez is a sztereotípiát erősíti. mint ahogy a feminin mozgású férfiak is. D mező: a nem feminin mozgású heteroszexuális emberek észlelését nem szoktuk eseményeknek tekinteni (nem-események). a többit pedig figyelmen kívül hagyjuk. a fehér pályázókkal. Kísérlet: ezt a viselkedést lekopírozva fehéreket interjúztatnak. A kép alapján el kellett eldönteni ki a csoport szellemi vezére. C mező: szinte soha nincs alkalmunk a feminin mozgást nem mutató homoszexuális férfiak gyakoriságának megbecsülésére. mert csak az A rovatba tartozó jelenségekre figyelünk. így nem számoljuk bele őket az eloszlásba Gyakran azért élnek bennünk a hamis sztereotípiák. stb. hogy azok kevésbé jól teljesítenek. Mi a sztereotípiák önbeteljesítésének mechanizmusa? Mutass be erre egy kísérletet! A sztereotípiák önbeteljesítők: állásra pályázóknál az interjút készítők pozitívabbak. A mindennapi életben azonban: A mező: a homoszexuális férfiak a társadalom kisebbségét alkotják. Eredmény: o ha férfi ült az asztalfőn. hogy nem tudják eldönteni 15 . amely kiváltja a sztereotipikus viselkedést. akkor őt választották o ha nő ült az asztalfőn. némelyiket normálisan: teljesítménykülönbség! Még a videofelvételeket megfigyelők is kevésbé felkészültnek minősítik azokat. Ha a kettő együttesen jelenik meg az különösen feltűnő. akiket kevésbé barátságosan interjúztatnak. az emberek túlbecsülik az ilyen feltűnő kombinációk megjelenésének gyakoriságát. Eredmény: az előítéletes személyek olyan módon lépnek interakcióba másokkal. Mutass be egy kísérletet tudatalatti nemi sztereotípia kimutatására! A kísérletben résztvevőknek képeket mutatnak amely egy asztal fölé hajló embereket ábrázol.A feltételezett eloszlás feminin mozgás nem feminin mozgás homoszexuális irányultság 10 (A) 90 (C) heteroszexuális irányultság 100 (B) 900 (D) A helyes értékeléshez a táblázat mindegyik mezőjét figyelembe kell venni. B mező: az emberek hajlamosak a feminin mozgású heteroszexuálisakat is homoszexuálisnak minősíteni. előredőlnek.

de a későbbiekben egyaránt jó bármilyen előítéletes személyiség mérésére)  autoritariánus – tekintélyelvű személyiség 5 legfontosabb ismérve:  merev gondolkodásmód  nem tűri a gyengeséget sem másban.27. majd kisebbségi csoportokról nyilatkozva nagyobb előítéletet tanúsítottak. Mi az előítélet 4 alapvető oka? o GAZDASÁGI-POLITIKAI KONKURENCIA  Ha nincsen munka. veszélyes. általában a frusztrációt okozó túl hatalmas ahhoz. o ELŐÍTÉLETES SZEMÉLYISÉG  Ezt méri az un. aki a kívülálló csoporthoz tartozik. és megint felszökik. és mi kialakulásának magyarázata? Az autoritariánus – tekintélyelvű személyiség 5 legfontosabb ismérve:  merev gondolkodásmód  nem tűri a gyengeséget sem másban sem magában  híve a megtorlásnak  gyanakvó  erős tisztelet a tekintély iránt Kialakulásának okai lehetnek:  mereven erkölcsös szülői fegyelem  hierarchikus családi szerkezet  a család társadalmi státusza miatti aggódás  autoritariánus társadalomban él/nő fel 16 . Mi az autoritariánus személyiség 5 fő ismérve. a diszkrimináció. azzal szemben leszünk csak agresszívebbek. elfogultabb vagyok velük szemben. F skála (fasizmus skála eredetileg.  Kínaiakkal szemben nagy az előítélet Amerikában a 19 sz-ban. nagyobb az előítélet. amikor feljönnek a föld felszínére (konformitás: a föld felett a bányászok a társadalomban uralkodó normáknak engedelmeskednek).  Pl: kísérleti személyeket nehéz feladat megoldásával frusztrálnak egy beígért mozielőadás helyett.  Ha a vendégmunkások tőlem veszik el a munkát. de aztán megépül a vasút. de amikor vasutat kell építeni (ez nehéz.  A frusztráció ráadásul szelektív agresszióhoz vezet. hogy odavágjak.  Az előítélet termőtalaja a verseny és a konfliktus. o BŰNBAK  A frusztráció valamely csoporttal szembeni agresszióhoz vezet. 28. inkább máson éljük ki. de elkülönülnek. feszültebb a helyzet. és a fehéreknek nem fűlött hozzá a foga) akkor csökken. összetartanak. sem magában  híve a megtorlásnak  gyanakvó  erős tisztelet a tekintély iránt o KONFORMITÁS  Pl: egy ny-virginiai bányában a föld alatt a fehérek és a feketék együtt dolgoznak.

emberi érzelmeik. hanem igyekszik meghúzni magát. gyereket akarnak Ha valamit sokszor látunk. szemben az elkülönítéssel: csökken az előítélet. 30.29. akkor ez a helyzet mindkét oldalról csak növeli az előítéletet (harag alulról. túlbecsüljük a korrelációkat. megerősítve sok emberben azt a hitet. az egyik örülhet. De nem asszimetrikus helyzetben: ha a fekete a rabszolga vagy a cipőpucoló és a fehér az úr. 17 . nem alakul ki együttműködés. így hamar megtanulják. azok pedig megvethetik a rossz tanulókat. csak ők tudják átadni az információt a teljes csoportnak. a férfiaktól függenek. A diákok nem kap jutalmat. hogy végighallgassák egymást. passzívabbak. Egy olyan rablásnál. ha nem működnek együtt. akkor jön a jutalom a nagyhatalmú személytől. megértés. Még rosszabb a helyzet ha még mindehhez faji különbségek is járnak. nincsen atttűdváltás. szó sem esik a származásukról. barátság. jól kosaraznak. lenézés fölülről) . Aki nem jelentkezik. és miként növelni? A viselkedés megváltoztatja az attitűdöt: ha rákényszerítünk feketéket és fehéreket. jó teljesítményre ösztökéljék a hátrányos helyzetű diákot is. ha a társa rovására akar jó lenni a tanárnál. ha ki lehet bújni alóla. lakótelepen összevegyíteni a lakosokat. viszont kitűnő atléták. szeretnek főzni. ha a másik – a felszólított – belesül a válaszba. Mozaik módszer: egy könyv különféle részeit a csoport különféle tagjai olvassák. A kutatások szerint nem vagyunk pontosak az együtt-járások feltérképezésében. a tanár. Reklámokból/filmekből úgy tűnhet:  a feketék nem használnak aszpirint. 31. szexuális tárgyak. hanem konkurálnak. sokat rappelnek  a nők bájos. A hátrányos helyzetű kommunikációképtelen diák és a tanár hallgatólagos külön megállapodása: nem zaklatják egymást. hogy a kettő között összefüggés van. nincsennek valós problémáik. Milyen módokon lehet a viselkedésen keresztül csökkenteni az attitüdöket. egy helyes válasz van a kérdésre. borotvahabot. nem létezőket is felismerünk. De ez csak akkor működik. hajlamosabbak vagyunk elhinni. ahova feketék költöznek. hogy kooperálniuk kell. Milyen módokon járul hozzá a média az előítéletek fenntartásához? A sztereotípiák kialakulásának kognitív magyarázata szerint a sztereotípiáink. A diákok megtanulják: van egy tekintély. Pl. ha el lehet onnan gyorsan költözni. Egyenlő pozícióban történő vegyítés csökkentheti: pl. könnyen megutálhatja a jó tanulókat. fiatalabbak mint férfi munkatársaik. Pl: két cigány származású férfi kirabolt egy benzinkutat. a férfiak sokszor égimeszelők. Ez a módszer az empátiát is fejleszti. hogy egymás társaságában legyenek: konkrét tapasztalatokat szereznek egymásról és csökkenhetnek az előítéletek. személyek csoportjairól alkotott sémáink valójában az együtt-járások elméletei. ha a hatalom összekacsint a fehér emberrel. Mutasd be hogyan működik a mozaik módszer! A hagyományos iskolában a két jelentkező jótanuló egymás versenytársa. akkor nem működik a dolog Ha elkerülhető a dolog. ha egyéb folyamatok nem kavarnak be (ceteris paribus). akkor ezek a stratégiák nem működnek. stb. A média sokszor ad le olyan műsorokat amelyek egyszerre két feltűnő tulajdonsággal rendelkező személyt/csoportot mutatnak be. ahol az elkövetők nem valamelyik etnikai kisebbséghez tartoznak. A csoporttagok tehát arra vannak szorítva. de együgyű teremtmények.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->