You are on page 1of 36

November 2010

HOOFDSPONSORS:

2
Van de redactie ** INHOUDSOPGAVE **

Beste lezers, Van de Redactie 03


Van de Voorzitter 04
Herfstregens slaan striemend tegen de
ramen. De bomen worden kaler en Van de Toercommissie 07
kaler. Het schaarse zonlicht laat zien Derde Kerstdagrit 15
dat de herfst méér is dan wind, regen en Schoonmakerslijst 16
vallend blad. Het tovert adembe- Lief en leed 21
nemende, kleurige vergezichten. Voor
Verjaardagen november 22
wie er oog voor heeft: ja, de herfst is
een prachtig jaargetij! Ledenmutaties 23
Bedankje Theo Obbink 23
Dat de fiets er minder blij mee is, blijkt De fiets en niets anders 24
uit het plots stilvallen van jullie Het Roode Hert maandmenu 30
fietsavonturen. De afgelopen
MM Travel Reizen 31
clubbladen puilden daar zo ongeveer
van uit. Net als ieder jaar als de ATB Vrienden van de Toerclub 32
weer uit de “kast” wordt gehaald, valt Toerclub Dalfsen (gegevens) 33
het eerst altijd even stil met de kopij. Uiterste inleverdatum 34
Laten we zeggen: “het moet nog wat op
gang komen”. In ieder geval hebben
jullie nog een verslag van de Twaalf
Provinciëntocht van 30 oktober tegoed.
Het was te kort dag voor de schrijver
om het stuk aan te leveren. Dat wordt
dus december.

Toch valt er veel te lezen in deze editie.


Naast een spannende aankondiging van
de Derde Kerstdagrit kun je ook een
onderzoek lezen van de Rabobank,
waarom Nederland fietsland bij uitstek
is. Interessant!

Veel leesplezier

De redactie

3
Van de voorzitter

De tijd vliegt…

…ik moet alweer mijn “van de voorzitter” schrijven. Betekent dus


dat er alweer een maand voorbij is.

Allereerst wil ik stilstaan bij het feit dat Univé Verzekeringen


heeft besloten het hoofdsponsorcontract te verlengen tot en met
kalenderjaar 2013. Univé is zeer tevreden over de wijze waarop
de club de belangen van de sponsor uitdraagt. Tevens is de
maatschappelijke betrokkenheid van de club binnen het dorp
Dalfsen zeer groot. Dit is voor Univé voldoende reden om samen
verder te werken aan een gezonde en sportieve gemeenschap.
Tijdens de evaluatieavond in oktober is het nieuwe contract in het
bijzijn van de leden ondertekend. Een prachtig moment in ons
jubileumjaar, temeer vanwege het unieke feit dat Univé dus ook al

Met een klein sprongetje beland ik dan in 3 de editie van de 12


provinciëntocht die we op 30 oktober hebben gefietst. Ik zal maar
heel eerlijk zijn, ik had er weinig zin in. Heftig weekje achter de
rug, weer vroeg eruit en de weersvoorspelling was niet echt
gunstig. Maar wat een geweldige dag was het, alles zat mee.
Noord-Holland is toch wel weer een wereldje apart. Eerst een stuk
langs het IJsselmeer, door allerlei bijzondere plaatsjes, een zwaar
stuk op het strand en dan de heftige staalindustrie van IJmuiden.
Geen spatje, terwijl het in Dalfsen de hele dag regende…ja,
thuisblijvers… Ik zal verder maar niets erover schrijven, want ik
neem aan dat er weer een vrijwilliger is aangewezen om deze dag
te verslaan in ons clubblad. Wel wil ik de complimenten doen aan
de beide Jannen en de beide Gerards voor deze mooie dag.
De deelname met de zaterdagritten valt echter nog wel een beetje
tegen, jammer want we weten toch iedere zaterdag weer een rit te
maken die nog steeds verrassend is. Ik kom toch nog steeds weer
op plekken waar ik (volgens mij) nog nooit geweest ben. Sta ook

4
iedere keer weer versteld van onze mannen, die ons naar deze
paadjes leiden.
Voor volgend jaar zijn we druk bezig met onze EVT (Erben’s
Vechtdal Toer), we hebben er al iets over verteld op de evaluatie-
avond en Bert Lindeboom zal hier ook nog wat over schrijven. De
kern van de nieuwe opzet is dat deze perfect georganiseerde tocht
meer deelnemers verdient. Ook zijn we bezig om aan deze tocht
nog wat extra zaken te hangen. Het idee is om met een aantal
clinics mensen ervaring op te laten doen met het toerfietsen met
als doel uiteindelijk de EVT te fietsen. De uitvoering moeten we
dan gezamenlijk doen, dus jullie input is van harte welkom. We
hopen zo weer mensen enthousiast te krijgen voor het toerfietsen
en natuurlijk ook weer nieuwe leden aan onze mooie club te
binden.
Op de evaluatieavond is er ook uitgebreid gesproken over de
wens van een snelle groep. Aangezien die behoefte er is, hebben
we ook besloten om hiermee van start te gaan. In principe de
dinsdagavond. Dit wordt een groep die “lekker wil knallen”. Wel
hebben we duidelijk aangegeven dat we hiermee geen raceclub
willen worden en ook niet voor wedstrijden of licenties etc. gaan.
Het moet dus nog allemaal worden uitgewerkt, maar de behoefte
gaat wel ingevuld worden. Ook zullen we moeten denken aan
speciale routes waar de hoge snelheden op veilige wijze kunnen
worden gereden. Met dit initiatief hopen we de club wat
aantrekkelijker te maken voor de jeugdige rijders. Als je dus in je
kennissenkring mensen hebt waarvan je weet dat ze hierin
mogelijk geïnteresseerd zijn, maak ze dan alvast enthousiast!
Mocht je zelf invulling willen geven om dit initiatief tot een
succesvol onderdeel te maken, meld je dan aan bij Bert
Lindeboom.
Zo zie je maar weer, we zijn al druk met het komende seizoen.
Maar zoals ik begon, de tijd vliegt…voordat je het weet zitten we
weer op de racefiets.

Bert

5
6
Van de Toercommissie

Evalueren = leren
We kunnen terugzien op een nuttige evaluatieavond. Uit de
fotografische terugblik bleek dat we het afgelopen seizoen wel
haast alle takken van de fietssport en aanverwant in
toerclubverband hebben mogen of kunnen meemaken: toerfietsen
op de weg (nationaal en internationaal), baanwielrennen,
mountainbiken, nightbiken en zelfs langlaufen door de
damesgroep. Na de terugblik keken de ±35 aanwezigen uiteraard
ook vooruit. Naar aanleiding van de opvallend veel valpartijen in
het afgelopen wegseizoen, werd wat langer stilgestaan bij het
thema “veiligheid”. De toercommissie zal de suggesties uitwerken
en daaraan in het clubblad van maart, dus als het wegseizoen weer
begonnen is, aandacht besteden. Tijdens de bijeenkomst bleek dat
er draagvlak bestaat voor een groep die sneller wil fietsen dan de
huidige Sportief groep op woensdagavo nd. Een vaste S+ groep
dus, die op een andere dag gaat fietsen. De toercommissie zal dit
verder vorm geven en in de fietsagenda opnemen. In maart zal in
het clubblad nadere informatie volgen. Verder waren er
verschillende suggesties over tochten die we beslist moeten
behouden: o.a. Wind-beslist-tocht, Hel van Twente en
Tecklenburg Rundfahrt. Ook waren er voorstellen voor andere
tochten o.a. Posbank, Jean Nelisse Classic, La Magnefique, Luik-
Bastenaken-Luik etc.

Met de wekelijkse clubritten gaat het prima. We zullen voor de


damesgroep de afstanden in de fietsagenda nog even kritisch
bekijken en op de zondagmorgen komt er 1 groep: 09.00
vertrekken in toertempo. De groep bepaalt ter plaatse de
bestemming. De informatievoorziening door de toercommissie
werd als prima ervaren. Daar gaan we dus op die manier mee
door, met name via het clubblad en per e- mail. We zullen
proberen er geen SPAM van te maken.
Kortom: deze geanimeerde evaluatieavond heeft ons als
toercommissie weer aardig bijgeleerd: 1. de bevestiging dat we
7
grotendeels op het juiste spoor zitten en 2. een aantal bij te sturen
of nieuwe activiteiten. We zullen dit voortvarend oppakken en
hopen op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan een
sprankelende toerclub die voor iedereen veel fietsplezier biedt.

Internationale Vechtdaltoer (IVT) wordt Erbens’s


Vechtdaltoer (EVT)
Eén letter verschil slechts, maar een wereld van veranderingen
staat ons te wachten.
Na 16 edities in 17 jaar de Internationale Vechtdaltoer te hebben
georganiseerd, hebben we, samen met het bestuur, besloten om dit
evenement weer een extra impuls te geven. Niet dat het niet meer
goed ging, integendeel, het loopt zelfs nog steeds uitstekend.
Maar onze niet aflatende drang om zaken te verbeteren,
voortschrijdende techniek en frisse nieuwe ideeën hebben ertoe
geleid dat we bestaande goedlopende zaken zoals bepijling routes,
parkeren, alles in en rond het clubgebouw en niet te vergeten de
inzet van de vrijwilligers, behouden en er qua publiciteit het e.e.a.
aan toevoegen.

Meest in het oog springende veranderingen:


- De naam. Erben Wennemars heeft als hernieuwd clublid zich
bereid verklaard om zijn naam aan ons evenement te verbinden.
Daarnaast zal hij zich er promotioneel voor inzetten. Uiteraard
zal hij op 28 mei ter plaatse zijn steentje bijdragen, net zoals we
dat van alle collega clubleden mogen verwachten.
- De afstanden. We richten ons alleen nog op de kromme sturen:
80 – 125 – 150 – 200km. Dit scheelt behoorlijk wat
organisatorische energie, maar ook mankracht.
- Mogelijkheid tot voorinschrijving.
- Een nog betere verzorging van onze gasten gekoppeld aan iets
hogere inschrijfkosten.
- Enkele nader uit te werken nevenactiviteiten.

8
Baanwielrennen Apeldoorn: vrijdag 10 december 2010
Vertrek: 17.45 uur vanaf Kadans

Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer meedoen
aan een clinic op de prachtige Wielerbaan in Apeldoorn. Voel wat
de profs voelen en beleef het mee!!
Het is een heel andere tak van de fietssport dan wat we gewend
zijn, maar wel een heel boeiende om eens mee te maken.
Kosten: € 21,-- hiervoor heb je een fiets, een verzekeringskaart en
kun je drie uur fietsen onder leiding van een ervaren instructeur.
Overige info: www.baanwielrennen-adelaar.org

Opgeven voor 1 december op de deelnemerslijst in Kadans of


bij: Andries Heitbrink, aheitbrink@home.nl

Ten slotte:
• Zie je een mooie rit in de regio (zie TEP-boek), waar je
niet alleen naar toe wilt, informeer dan in de groep wie er
met je mee willen. Of hang een deelnemerslijst op het
prikbord en maak anderen enthousiast om mee te gaan. De
toercommissie wil je graag helpen bij de uitvoering van je
initiatief. Namen + tel.nrs. achter in dit blad.
• Er zijn enkele onthullingen gedaan omtrent de
verrassingstocht op 3e Kerstdag!!! De komende editie
kan zich zeker meten met de voorgaande edities!!
Verrassend en nimmer eerder vertoond!! Dus alle reden
om mee te gaan op maandag 27 december. Nadere info
volgt vast en zeker nog wel van de organisatoren, maar de
datum kun je in ieder geval noteren en ook dat je de hele
dag onder de pannen bent.

Namens de toercommissie,
Bert Lindeboom
tel. 431420
toercommissie@toerclubdalfsen.com

9
10
11
Nieuwleusen, Grote Markt 21b
Tel. (0529) 48 49 63

Dalfsen, Wilhelminastraat 2-4


Tel. (0529) 43 03 40

Dickhof Rijwielen
Hét adres voor al uw nieuwe en gebruikte fietsen. Tevens voor al uw
onderdelen op Race, ATB en (stads) fiets gebied.

Dealer op Race gebied van ondermeer:


Colnago, Pinarello, Look, Cannondale,
Concorde, Eddy Merckx, Jan Jansen en Batavus

Dealer op ATB gebied van:


*** Be One, Cannondale en American Eagle
Mheneweg Noord 20
8097 PJ Oosterwolde
Tel. 0525 – 621 456 Dealer stadsfietsen van:
RIH, Batavus, en Peugeot
Openingstijden:
Ma t/m Do Service Center van:
08.00 – 19.30 Shimano, Campagnolo en Mavic
Vr. 08.00 – 21.00
Za. 08.00 – 16.00
Ook voor al uw wielerkleding en schoenen

12
13
14
Vooraankondiging!!

3e
Kerstdagrit
Aan alle boscrossers van de toerclub…Na de opwarmer van de 3e
provinciëntocht wordt het tijd voor het echte werk…en wel op 27 december.
Zoals ieder jaar veel geheimzinnigheid over dit evenement, en dat is dit jaar
inderdaad niet anders.

Hieronder volgt dus niet de uiteenzetting wat, waar en hoe we het gaan doen
maar alleen dat we het gaan doen. Fietsen dus met de noppen, uitkijken met je
doppen.
Oproep bij deze aan elk clublid om de bewuste datum te reserveren en dit
absoluut niet te missen, want het wordt weer grandioos….
Mocht je een beetje uitvorm zijn geraakt door het vele eten van de kerstdagen,
geen nood!! Het tempo zal voor iedereen goed te doen zijn. Op dit moment zijn
we als organisatie druk bezig met de laatste voorbereidingen, maar het
programma ziet er veelbelovend uit.

Dit is slechts de vooraankondiging, meer info volgt in het decembernummer.

KOMT ALLEN!!!

Het organisatiecomité,
Jan Wormmeester, Cor Nihot, Wim Vos

15
Schoonmakerslijst clubgebouw Kadans

ATTENTIE: Het is mogelijk dat de


gepubliceerde jaarlijst 2010 uit het
vorige clubblad wijzigt door een
ledenmutatie. Dit maandelijks
overzicht is leidend! Lees deze
schoonmakerslijst dan ook telkens
intensief!

december

In december zijn de volgende clubleden aan de beurt


om het clubgebouw schoon te maken:

Week 48 Niek Mol Welsummerweg 59


Week 49 Bert Mol Vilsterkamp 19
Week 50 Jan Nieboer Ruitenborghstraat 42
Week 51 Ton Niens Ankummer Es 36
Week 52 Cor Nihot Veldweg 14

De sleutel doorgeven aan de volgende op de lijst. Mocht je door


omstandigheden niet kunnen dan het vriendelijke verzoek zelf
voor een vervanger te zorgen!

16
17
18
19
www.fietswereldapeldoorn.nl

Asselsestraat 164, 7311 EV Apeldoorn


Directeur: Huub Peters, Koezenkamp 8, 7721 VD Dalfsen
Tel. (0529) 43 22 89

RADIO-T.V. • VIDEOSERVICE • TELECOM-SERVICE

_________________________
Fijko Drenten /
_________________________

Vilstersestraat 1 Tel. (0572) 37 17 43


8152 AA Lemelerveld Fax (0572) 37 27 21
Mob. (06) 53 744 552

Alles op het gebied van • mobilofoons • portofoons • 27 mc


verkoop/reparatie

20
Lief en leed

Hoi allemaal,

Dit keer weinig lief en leed nieuws.

Henri Amsink is vorig jaar gevallen met de racefiets.


Hij heeft hier nog lang last van gehad. Hij is deze week
geopereerd in het ziekenhuis. Daar heeft hij een
kunstheup gekregen.
Henri, een spoedig herstel toegewenst!

Dit was het nieuws al weer voor deze maand.

Veel plezier allemaal met het fietsen in het bos of op de


weg.

Groet van Margriet

21
VERJAARDAGSKALENDER

De jarigen in de maand december

Luuk Schaapman 4
Jan Lindeboom 6
Anton Klein Willink 7
Inge Roessink 8
Erik Busscher 9
Hilly Zanting 11
Arjan Winters 12
Henk Kleinlugtebeld 13
Gerard van Bennekom 14
Emiel Berg 15
Hennie Ekkelenkamp 16
Erna Laarman 17
Berry Schaake 23
Peter-Jan Leusink 26
Hans Mentink 27
Nico Verboom 29

Namens de Toerclub Dalfsen


van harte gefeliciteerd
22
Ledenmutaties

Nieuwe leden
Harmen Kanis
Westenholterweg 65
8042 AG Zwolle

BEDANKT!

Zo ben je gezond, sportief en vol energie, het


volgende moment lig je in het ziekenhuis en heb
je niet veel meer te zeggen. Gelukkig is het
allemaal goed afgelopen mede dankzij jullie
allemaal!
Beste fietsmaatjes, bedankt voor de vele kaarten
en telefoontjes die wij van jullie hebben
ontvangen.
Het heeft zeker meegewerkt aan mijn herstel.

Vriendelijke groet ,
Theo en Ria Obbink

23
24
25
26
27
28
29
‘Het Roode Hert’ Maandmenu

Het Roode Hert Team presenteert tot het volgende toerclubblad


een menu voor leden van de Toerclub Dalfsen (N.T.F.U.pasje op
verzoek kunnen tonen. Maximaal twee personen per pasje.

Rundercarpaccio
of
Uiensoep

***

Wildpeper
of
Kabeljauwfilet met
Creoolse rijst en saus van citroengras
***

Dame brune
of
Koffie van huis

______________________________
van € 27,50 voor € 23,50

Telefoon (0529) 43 30 43

30
Op reis met MM Travel

Wij zijn gespecialiseerd in:


- groepsreizen
- bedrijfsuitjes
- busverhuur
- fietsreizen

Door onze jarenlange ervaring opgedaan in heel Europa kunnen wij


veel kwaliteit leveren.
Vertel ons uw wensen en wij maken uw reis geheel op maat.
Een dagtochtje in de buurt of een reis tot ver Europa in……..
Onze bestemmingen zijn onbeperkt, net als onze inzet.

Bedrijfsexcursies, teambuilding dag of een personeelsfeest….? In


overleg met u maken wij een pasklaar programma. Heeft u zelf een
leuk idee? Geen probleem, onze bus brengt u waar u heen wilt.

Tegen uiterst scherpe tarieven kunt u bij ons een bus huren voor “25
tot 75 personen” . Voor informatie kunt u contact opnemen met
MM Travel
Rozengaardeweg 22
7722 PV Dalfsen
Tel.: 0529-432811
Fax: 0529-432873
Mobiel: 0641134529/0629546880

E-mail: info@mmtravel.nl
Kijk ook eens op onze website : www.mmtravel.nl

31
Vrienden van de Toerclub Dalfsen

Autoschade Jan Masman

Restaurant "Het Roode Hert''

Taxi Centrale Roesscher

Bouwbedrijf Bongers

Rabobank Vaart en Vechtstreek

Dabeko Banden en automaterialen

Morrenhof-Jansen Installatieburo

Voss & Kool Installatietechniek

Huub Peters

C 1000 Kamphuis

Jan Ardesch

Juwelier & Opticiën Stegeman

Kontrast Sport & Wellness

Schildersbedrijf Grobbee

Klein Meulman Mode

Hiawatha Actief

32
Toerclub Dalfsen (gegevens)

Opgericht : 1985
Aantal leden : 212 (per 01-01-2010) 4 ereleden
Clubkleuren : Geel / Blauw
Clubhuis "Kadans" : Brethouwerstraat 29, Tel. 433008
7721 XM Dalfsen
Homepage : www.toerclubdalfsen.com
Bankrekeningnummer : 31.28.04.032

Bestuur:
Bert van Bruchem : Voorzitter Geerdinkserf 9 Tel. 435306
Henk Kleinlugtebeld : Secretaris Pr. Bernardstraat 18 Tel. 430532
Jan Holterman : Penningmeester A. Schweitzerstraat 4 Tel. 434341
Bert Lindeboom : lid Winkelkamp 6 Tel. 431420
Herma Bremmer : lid Teunisbloem 31 Tel. 434157
Rieks Mulder : lid Brinkweg 38 Tel. 432217
Margriet Wermink : lid Wilhelminastraat 1 Meppel Tel. 06 13187847

Redactie Clubblad:
Anneke den Bouwmeester : Opmaak/kopij Ruitenborghstraat 54 Tel. 431440
Diny Roeberts : Logistiek Goldkampstraat 1 Tel. 432227
Minie van der Vegt : Coördinatrice Kievitsbloem 6 Tel. 433269

Toercommissie:
Bert Lindeboom : Voorzitter Winkelkamp 6 Tel. 431420
Gerard van Bennekom : Ter Culenstraat 33 Tel. 433277
Anne-Marie Broeks : Bontekamp 9 Tel. 431686
Andries Heitbrink : facilitair vervoer Bontekamp 40 Tel. 432273
Herma Bremmer : Teunisbloem 31 Tel. 434157
Harrie Koerhuis : facilitair borden Grasklokje 5 Tel. 433722
Danny Kleinlugtenbeld : Winkelkamp 5 Tel. 435521

Kadans Commissie:
Rieks Mulder : Voorzitter Brinkweg 38 Tel. 432217
Bertus Paarhuis : Beheerder Gentiaan 4 Tel. 433185
Dicky de Maar : Mussenkamp 37 Tel. 433632
Hanneke van der Werf : Grutterserf 13 Tel. 433302
Harrie Koerhuis : Grasklokje 5 Tel. 433722
Stini van der Veen : Berkenlaan 9 Nieuwleusen Tel. 483752
PR en Sponsoring
Nico van de Vegte : Bontekamp 29 Tel. 434074
Wim Aalbers : Boskererf 23 Tel. 4432155
Nuttige e-mailadressen
e-mail redactie : tcdalfsen@hotmail.com
e-mail toerclub : info@toerclubdalfsen.com
e-mail toercommissie : toercommissie@toerclubdalfsen.com
e-mail voorzitter : voorzitter@toerclubdalfsen.com
e-mail kleding : kleding@toerclubdalfsen.com
33
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor het clubblad
voor december is:

1 december

We zouden de kopij graag ontvangen als word-bestand (indien


mogelijk). Wanneer de redactie het ingezonden stuk later
ontvangt dan 1 december dan is de kans groot dat het niet meer in
het clubblad van de maand december komt te staan, maar pas in
die van januari.
E- mail: TCDalfsen@hotmail.com

Het clubblad van november verschijnt rond 8 december.

34
35
36