LIMBA MODERNĂ 1

CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ1 ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LIMBA MODERNĂ 1 CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ5 ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: să desprindă sensul global al unui mesaj clar articulat, emis cu o viteză normală să desprindă informaţii particulare dintr-un scurt mesaj audiat, articulat clar şi rar să sesizeze ordinea evenimentelor relatate într-un text scurt să desprindă informaţii esenţiale dintr-un discurs standard pe subiecte familiare

Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi: - exerciţii cu alegere multiplă; exerciţii de răspuns la întrebări globale; - activităţi de confirmare a răspunsului corect (bifare, completare de tabel); exerciţii de ordonare a propoziţiilor dintr-un set, conform textului audiat; adnotări pe un plan dat.

Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: 1.1 să desprindă sensul global al unui mesaj clar articulat să desprindă informaţii punctuale dintr-un scurt mesaj audiat, articulat clar şi rar să sesizeze ordinea evenimentelor relatate într-un text scurt

Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă următoarele activităţi: - exerciţii cu alegere multiplă; exerciţii de răspuns la întrebări globale; - activităţi de confirmare a răspunsului corect (bifare, completare de tabel); exerciţii de ordonare a propoziţiilor dintr-un set, conform textului audiat;

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

*1.4

-

1

Obiectivele de referinţă notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia şcolii.

în cuvinte.descrieri simple cu suport verbal (întrebări.2 La sfârşitul clasei a V-a. potrivit situaţiei de comunicare să participe la interacţiuni verbale pe teme familiare să pună întrebări pe subiecte familiare dialoguri. 2. despre activităţi din universul imediat să participe la interacţiuni verbale pe teme familiare - descrieri simple cu suport verbal (întrebări.exerciţii de repetare după model. 2.4 *2. simulări.2 *2. apropiate din punct de vedere fonetic să vorbească despre sine.3 activităţi pe perechi/ în grup.1 2. exerciţii de întrebări. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2. cuvinte de sprijin) şi/ persoane. joc de rol dialoguri conversaţii - . universul imediat să selecteze formule conversaţionale.2. 5 2. elevul Pe parcursul clasei a V-a. cuvinte de sprijin) şi/ sau vizual. despre persoane. se va fi capabil: recomandă următoarele activităţi: să articuleze corect. se recomandă următoarele activităţi: . sunete şi grupuri sonore exerciţii de discriminare fonetică. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a. . formulare de să vorbească despre sine. despre .1 2. exerciţii de discriminare fonetică. elevul va fi capabil: să articuleze corect sunetele şi grupurile sonore apropiate din punct de vedere fonetic Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a. despre activităţi din sau imagini.exerciţii de repetare după model. 3 2.

1 *3. elevul va fi capabil: 4 .redactare de scrisori în registru familiar.2 3.alcătuire de propoziţii imperative. 3. cu glas tare. Pe parcursul clasei a V-a. elevul va fi capabil: să citească fluent. . Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3. se recomandă următoarele activităţi: . 1 4 . inserându-le într-o schemă Pe parcursul clasei a V-a. activităţi de asociere a textului cu imaginea 3. răspunsuri la întrebări de tipul "adevărat"/ "fals". . 4. . un scurt text cunoscut să recunoască informaţiile esenţiale dintr-un text citit în gând să asocieze informaţiile factuale dintr-un text citit cu o imagine/ un set de imagini să transfere informaţii dintr-un text citit. 2 să solicite şi să ofere în scris detalii personale să scrie instrucţiuni în domenii de necesitate imediată Pe parcursul clasei a V-a. se recomandă următoarele activităţi: activităţi de lectură individuală sau în grup.3 *3. răspunsuri la întrebări de tipul "adevărat"/ "fals".exerciţii cu alegere multiplă.2 - exerciţii cu alegere multiplă.completare de tabel/ diagramă. .4 La sfârşitul clasei a V-a. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a. cu intonaţia adecvată. se recomandă următoarele activităţi: . se recomandă următoarele activităţi: . Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a.2 3. punerea de etichete imaginilor. cu glas tare.1 3.activităţi de combinare a textului cu imaginea. elevul va fi capabil: Exemple de activităţi de învăţare 3.3 Exemple de activităţi de învăţare - 4.completare de formulare cu date personale.activităţi de lectură individuală sau în grup. un scurt text cunoscut să recunoască informaţiile esenţiale dintr-un text citit în gând să asocieze informaţiile dintrun text citit cu o imagine/ un set de imagini Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a. elevul va fi capabil: să citească corect. .

redactare de cărţi poştale (vederi din vacanţă) alcătuire de propoziţii imperative. punându-se în evidenţă caracterul lor . 1 * 5 . 4 să solicite şi să ofere . faţă de recitări.utilizarea hărţilor. activităţi de redactare de text 5. vizionări. unor aspecte 2 geografice specifice spaţiului francofon Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a.audiţii. aspecifice spaţiului de obiceiuri prin utilizarea unor documente autentice. se recomandă următoarele activităţi: .utilizarea hărţilor.4 . 4 să scrie despre evenimente. se recomandă următoarele activităţi: . naţionalitate Conţinuturile notate cu asterisc nu sunt obligatorii. albumelor şi a La sfârşitul clasei a Vunor surse de a. prezentarea unor sărbători tradiţionale. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi al civilizaţiei franceze Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a. elevul va fi capabil: să demonstreze interes pentru cunoaşterea unor aspecte geografice specifice spaţiului francofon să manifeste curiozitate faţă de tradiţii/ obiceiuri specifice spaţiului de cultură şi civilizaţie francofon Exemple de activităţi de învăţare Obiective de referinţă Pe parcursul clasei a V-a. elaborare de redactări cu structură simplă. 5 . Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi al civilizaţiei franceze 5. Acestea pot intra în curriculum-ul la decizia şcolii. în scris detalii 1 personale 4 . 3 - - să formuleze în scris sarcini în situaţii de necesitate imediată să descrie obiecte şi persoane din universul imediat completare de formulare cu date personale. ele pot figura în manuale. activităţi de grup: audiţii.cultură şi civilizaţie francofone * să demonstreze interes 5 pentru cunoaşterea . În consecinţă. după un plan dat să producă scurte texte pe teme familiare - activităţi de redactare de text. recitări. persoane din mediul familiar. tradiţii/ 1 obiceiuri unor prezentarea unor sărbători tradiţionale. albumelor şi a unor surse de documentare audio-vizuală. 5 să manifeste interes . 2 4 . 2 - CONŢINUTURI6 CONŢINUTURI2 2 ORGANIZARE TEMATICĂ - Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale. vizionări. elevul va fi capabil: documentare audio-vizuală. . 3 * 4 . paragraf. a unor obiceiuri prin utilizarea unor documente autentice.

activităţi pentru timpul liber Lumea fantastică: *personaje de basm. relaţii cu colegii Vremea: *caracteristici climatice Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri şi servicii). mijloace de transport.a situa în spaţiu 2. fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate mai sus. activităţi pentru timpul liber (activităţi recreative) Cultură şi civilizaţie: *aspecte geografice. Terminologia nu va face obiectul unei învăţări explicite. corespondenţă. 3. 7 Categoriile gramaticale enumerate aparţin metalimbajului de specialitate şi nu vor face obiectul unei învăţări explicite. relaţii între colegi Vremea: caracteristici climatice (reluare şi îmbogăţire) Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri şi servicii publice). 5. ele pot figura în manuale. 6 Conţinuturile notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Elementele de gramatică se vor doza progresiv. 5 Obiectivele de referinţă notate cu asterisc nu sunt obligatorii. 6. loc) 1.a exprima preferinţe 3. nume de monumente. În cadrul predării. utilizate în situaţiile de comunicare. nu se va face apel la conceptualizarea unităţilor lingvistice. *la trecut. *a localiza în spaţiu a compara calităţi a exprima preferinţe *a descrie persoane a iniţia un schimb verbal *a cere şi a da indicaţii de orientare a situa în timp. Structurile gramaticale de mare dificultate. În cadrul predării. ortografie şi ortoepie alfabetul facultativ. a relata activităţi: la prezent. punându-se în evidenţă caracterul lor facultativ. 8. a relata activităţi (la prezent. Acestea pot intra în curriculum-ul la decizia şcolii. cântece şi poezii - - Familia: relaţii de rudenie Şcoala: activităţi şcolare. fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate mai sus. convorbiri telefonice. la viitor) ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII7 I. 4 Categoriile gramaticale enumerate aparţin metalimbajului de specialitate. *naţionalitate Familia: membrii familiei (reluare şi îmbogăţire) Şcoala: activităţi şcolare.a descrie persoane 4. în funcţie de nivelul acumulării lexico-gramaticale. ci vor fi abordate în cadrul achiziţiei globale. *convorbiri telefonice.a situa în timp. 7. . 3 Actele de vorbire propuse vor fi regrupate pe baza tematicii abordate. a iniţia şi a încheia o convorbire telefonică 5. Structurile gramaticale de mare dificultate. Fonetică. nume de oraşe. film. dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire. corespondenţă (reluare şi îmbogăţire). conform dificultăţilor şi nevoilor de comunicare. mijloace de transport (îmbogăţire). cântece şi poezii ACTE DE VORBIRE ACTE DE VORBIRE3 1. *la trecut. monumente. utilizate în situaţiile de comunicare.ORGANIZARE TEMATICĂ - - Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia şcolii. nu vor fi tratate izolat şi analitic. În consecinţă. conform dificultăţilor şi nevoilor de comunicare. 2. nu se va face apel la conceptualizarea unităţilor lingvistice. 4. dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire. Elemente de cultură şi civilizaţie: nume de oraşe. Elementele de gramatică se vor doza progresiv. nu vor fi tratate izolat şi analitic. la viitor a cere şi a da informaţii practice (timp. ci vor fi abordate în cadrul achiziţiei globale. desen animat.

. teamă) 10. acordul în gen şi număr adjectivul numeral cardinal (de la 30 la 60) *adjectivul numeral ordinal (de la 1 la 10) adjectivul demonstrativ adjectivul posesiv nos. interogativ) al verbelor: avoir. a exprima cantitatea ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII4 relaţia grafem-fonem accentele grafice legătura sonoră între cuvinte (la liaison) I.9. leurs Pronumele pronumele personale subiect (forme accentuate şi neaccentuate)(sistematizare) *pronumele y (complement de loc) şi en (sens partitiv) pronumele personal cu funcţie de complement direct şi indirect (persoana a III-a sg. *omonime gramaticale) III. ou / où) III.. Fonetică şi ortografie alfabetul relaţia grafem-fonem *accentele *litere finale mute *despărţirea în silabe legătura sonoră între cuvinte (la liaison) II. *omonime gramaticale: a / à. Lexic şi semantică cuvinte şi sintagme corespunzând actelor de vorbire şi ariilor tematice propuse (150-*200 de unităţi lexicale) relaţii semantice (sinonime. antonime. pl. Gramatica Substantivul construcţii cu prepoziţia à şi de femininul şi pluralul substantivelor Articolul *exprimarea cazurilor (construcţii cu prepoziţia à şi de) Articolul articolul hotărât şi nehotărât (sistematizare) articolul partitiv formele contractate ale articolului Adjectivul *articolul hotărât şi nehotărât (sistematizare) articolul partitiv Adjectivul adjectivul calificativ. negativ. a exprima sentimente (satisfacţie. pl. Gramatica Substantivul II.. vos.) Verbul *pronumele personal cu funcţie de complement direct (persoana a IIIa sg. negativ. grupele de verbe (sistematizare) indicativul prezent (afirmativ. et / est. antonime.) Verbul grupele de verbe (sistematizare) indicativul prezent (afirmativ. nelinişte. Lexic cuvinte şi sintagme corespunzând actelor de vorbire şi ariilor tematice propuse (150-*200 de unităţi lexicale) relaţii semantice (sinonime. bucurie. interogativ) al verbelor: avoir. gradele de comparaţie adjectivul numeral cardinal (de la 30 la 60) *adjectivul numeral ordinal (de la 1 la 10) Pronumele adjectivul calificativ (îmbogăţire).

negativ) al verbelor conjugate cu avoir şi être (pentru verbele auxiliare. voir. demain. interogativ. în structura perfectului compus. interogativ.être. voir. negativ) al verbelor conjugate cu avoir imperativul Adverbul Adverbul de timp (hier. bientôt) . lire. partir. aller. vouloir (reluare şi sistematizare) viitorul apropiat *perfectul compus (afirmativ. vouloir (reluare şi sistematizare) viitorul apropiat perfectul compus (afirmativ. pouvoir. pouvoir. écrire. mettre. écrire. venir. devoir. prendre. être. faire. prendre. aujourd’hui. lire. verbe de grupa I. partir. faire. partir) *acordul participiului trecut cu subiectul. a II-a şi a III-a de mare frecvenţă: aller. aller.