Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
120Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kaedah pengajran BMSR

kaedah pengajran BMSR

Ratings:
(0)
|Views: 5,219|Likes:
Published by nur fateha
tugasan kerja kursus bmm3117 pismp sem 1
tugasan kerja kursus bmm3117 pismp sem 1

More info:

Published by: nur fateha on Nov 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

 
KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM3117)1
1.0 PENGENALAN
Dalam kehidupan sehari-harian, kita menggunakan bahasa sebagai alatperhubungan untuk berkomunikasi dengan orang di sekeliling kita. Bahasa menjadikanurusan kita menjadi mudah dan tanpa bahasa, kita tidak dapat berkomunikasi denganorang lain bagi menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, buahfikiran, pengalaman, pengetahuan, mendapatkan informasi dan menambahkan ilmupengetahuan serta memahami orang lain di sekeliling kita. Tanpa bahasa siapalah kita,kerana bahasa melambangkan bangsa.Secara formalnya, pembelajaran bahasa berlaku di sekolah. Pendidikan menjadiwadah utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini menyebabkanpenguasaan bahasa adalah lebih ketara dalam bidang pendidikan yang penuh dengancabaran ini. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. Ini jelasdibuktikan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolahmenengah. Aspek-aspek kemahiran bahasa amatlah ditekankan melalui aktiviti-aktivitidan kemahiran yang dilaksanakan oleh guru-guru. Objektifnya ; untuk memastikansetiap pelajar dapat menguasai kebolehan mendengar, bertutur, membaca dan menulisdengan baik dan lebih mantap bagi melahirkan barisan generasi baru yang celik ilmuselari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Oleh yang demikian, sudah tentu sekali guru bahasa Melayu memainkanperanan yang penting bagi menggalas tanggungjawab menyampaikan pengajaranbahasa dengan berkesan agar pelajar dapat menguasai bahasa dengan baik. Guru juga menjadi medium penentu kejayaan pelajar dalam penguasaan bahasa. Ab.Rahman Ab. Rashid, Yap Kim Fatt dan Ab. Rahim Selamat (1997) menggariskan empatperanan guru bahasa Melayu iaitu sebagai perancang pengajaran dan pembelajaran;penggerak dan pendorong pengajaran dan pembelajaran; pembimbing murid; danpemupuk semangat dan pembentuk sahsiah murid.Justeru, pembentukan guru-guru bahasa yang dikehendaki dan dapatmelaksanakan peranan dan tanggungjawab seperti yang disebutkan hendaklahbermula daripada peringkat institut. Guru-guru pelatih hendaklah didedahkan denganpelbagai kaedah pengajaran bahasa yang sesuai untuk diaplikasikan di dalampengajaran dan pembelajaran apabila mereka sudah bergelar guru suatu hari nanti.
 
KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM3117)2
Oleh itu, pelaksanaan kursus Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM 3117 ) adalah satu usaha yang amat berguna kepada setiap guru pelatih bagimempersiapkan bekalan mereka untuk mengajar anak-anak murid pada masa akandatang.Dalam tugasan kerja kursus projek Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolahrendah ini, mengenalpasti teori-teori huraian dan pemerolehan bahasa, definisi dankonsep strategi, pendekatan, kaedah dan teknik yang menarik dalam pengajaranbahasa serta menyediakan satu penyediaan Rancangan Pengajaran Harian.Rancangan Pengajaran Harian hendaklah disediakan dengan mengambilkirapendekatan, kaedah dan teknik yang menarik untuk diaplikasikan dalam satu sesipengajaran selama 60 minit. Objektif tugasan ini adalah termasuk dalam modulpembelajaran kursus Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini.
2
.0 TEORI-TEORI HURAIAN BAHASA
Pengajaran bahasa merupakan tugas amali yang kompleks. Hal ini kerana ianyadigunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran.Dalam mendefinisikan bahasa, para ahli linguistik telah memberi pandangan yangberbeza-beza berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan. Tiap-tiap mereka telahmentakrifkannya dengan susunan perkataan dan ayat yang berlainan. Walau apa punyang telah diperkatakan oleh tiap-tiap definisi itu, dapatlah dikatakan bahawa konseptatabahasa itu merupakan satu set peraturan yang terdapat dalam sesuatu bahasa.Terdapat empat teori huraian bahasa yang telah digunakan dalam pengajaran danpembelajaran iaitu teori tradisional (Panini), teori analisis struktural (Bloomfield), teorianalisis transformasi-generatif (Chomsky) dan teori fungsional (Halliday).
 
KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM3117)3
2
.1 Teori tradisional ( Panini )
Teori huraian bahasa yang pertama yang akan dibincangkan ialah teoritradisional yang dikonsepsikan oleh Panini bermula pada sejak zaman silam Yunaniiaitu abad ke-5 S.M. Tatabahasa pd masa ini adalah salah satu cabang falsafah ygmembantu ahli falsafah mengkaji tabii alam. Teori ini kemudiannya berkembang keEropah pada zaman pertengahan dan seterusnya meresap ke dalam beberapa bahasalain. Huraian tatabahasa yang dibuat oleh ahli-ahli falsafah Yunani ini adalahberasaskan logika. Plato (429-437 S.M) telah membahagikan golongan kata kepadadua iaitu kata nama dan perbuatan. Pembahagian ayat adalah berdasarkan fungsibahagian ayat tersebut. Ayat didefinisikan sebagai ucapan yang mengandungi fikiranyang lengkap. Susunan ayat dibuat bertujuan untuk menempatkan bahagian-bahagianayat yang berhubung antara satu sama lain. Bahagian-bahagian itu dikenali sebagaisubjek, predikat, objek dan keterangan. Istilah-istilah seperti aktif, pasif, transitif jugawujud sebagai akibat kecenderungan untuk mencari kenyataan dan hubungan logikadalam ayat.Tatabahasa tradisional dikatakan bersifat nasional iaitu pendirian yangmenganggap ada kategori-kategori bahasa yang universal dan kategori ini dijadikanasas penggolongan kata dan sebagainya. Di samping itu juga, teori ini dikatakan tidakmempunyai µ
theoretical 
 
framework 
yang memuaskan. Secara ringkasnya teoritradisional boleh disimpulkan dengan bersifat nasional dan tidak mengikut konsepformal atau struktur, terdapat campur aduk antara kategori semantik dengan nahu, tidakmempunyai pola morfologi atau sintaksis tetap yang boleh digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan pelbagai struktur, tidak mempunyai pemeringkatan atau pemilihanbahan sama ada gramatikal atau leksikal, berasaskan yang mudah atau yang kompleksserta kekerapan dan kenyataan butir-butir yang hendak diajar. Dalam teori tradisionalini, ayat-ayat dibina dengan menggunakan konsep
µword building¶ 
manakala dalammenghuraikan bahasa, tatabahasa tradisional bersifat preskriptif, humanistik dannormatif.Terdapat juga ciri-ciri tertentu tentang huraian bahasa yang dibuat oleh ahli-ahlibahasa tradisional. Ahli bahasa zaman ini berpendapat bahawa bahasa dapat

Activity (120)

You've already reviewed this. Edit your review.
anis8adnan liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Izza Rahmat added this note
saya pon nak jugak note ni...boleh x tolong hantar kat email saya?khairunizah@yahoo.com...pertolongan awak sangat2x dihargai...terima kasih..
Zanariah Zana liked this
Mohamad Azwan added this note
assalamualaikum..penulisan awak mantap..mudah utk difahami terutamanya berperanan sebagai nota persediaan peperiksaan kelak....boleh x send pd email sy nomb4sybo@yahoo.com
Roddiaahtul Awang added this note
salam, saya dah upload bahan dan masih tak boleh nak donwload, boleh tolong email pd saya roddiaahtul@ gmail.com . Bahan yang diupload amat bagus untuk rujukan saya... pleas
Joseph Ignatius Ling liked this
Amir Hamza liked this
R Zainab R Mamat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->