You are on page 1of 1

19/03/07 13:03:22

MODEL DE LA MÈMORIA

Dades del centre

Nom Ceip Drassanes


Adreça Av. Drassanes 8-10
Població i CP Barcelona 08001
Telèfon 933189733

Descripció del treball

Etapa Primària
Modalitat Ràdio

Objectius del treball

Treballar la llengua oral amb alumnes immigrants.


Fer que Ràdio Drassanes sigui un mitjà de comunicació per tota l'escola.
Gaudir fent ràdio.
Planificar el discurs a través d'escaletes i guions.
Dominar un programa per editar so: l'audacity.

Procés del treball

Cada cicle s'encarrega d'una secció: a cicle inicial endevinalles i contes, el cicle mitjà
explicació de jocs d'arreu del món i acudits i el cicle superior entrevistes i temes
monogràfics.
A partir d'aquestes seccions els nois i noies de cicle superior fan el muntatge de tot el
programa alhora que el treballen tècnicament: tant com a tècnics de so a la taula de mescles
del kit d'àudio com editant els programes amb l'audacity. També són els encarregats de
crear les falques.
La Ràdio Drassanes esdevé una eina de comunicació entre tota l'escola ajudant a fomentar
el sentiment de pertinença: escoltar les produccions dels altres cursos és un plaer i fa que
ens sentim tots part d'un mateix projecte.

1 de 1