PAGBASA Be more, read more. The man who reads is the man who leads.

± Lord Chesterfield Kailangan ang masidhi at malawakang pagbabasa na siyang makapagbubukas ng daan ng lahat ng karunungan at disiplina« - Rolando A. Bernales, 2001
Kahulugan Ang pagbasa ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita. (Austero, et al.: 1999). Ang pagbasa¶y isang bahagi ng pakikipagtalastasan na kahanay ng pakikinig, pagsasalita at pagsulat (Bernales, et al.:2001). Ayon kay Goodman, ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game. Proseso 1. 2. 3. 4. Katangian 1. 2. 3. 4. 5. 6. Persepsyon Komprehensyon Reaksyon Asimilasyon Hindi imposible ang pagbabasa Ang pagbasa ay isang proseso ng pag-iisip. Ang epektib na mambabasa ay isang interaktib na mambabasa. Maraming iba¶t ibang hadlang sa pag-unawa, bukod pa sa pagbasa. Ang magaling na mambabasa ay sensitib sa kayariang balangkas ng tekstong binabasa. Ang mabilis na pag-unawa sa teksto ay nakapagpapabilis sa pagbasa.

Mga Pananaw o Teorya sa Pagbasa 1. Teoryang Bottom-up 2. Teoryang Top-down 3. Teoryang Interaktib 4. Teoryang Iskima Hulwaran at Organisasyon ng Tekstong Ekspositori Tekstong Ekspositori ± Anumang tekstong nagpapaliwanag o naglalahad ng mga kaalaman ng tao. Nililinaw rin nito ang katanungan ng mga mambabasa. Organisasyon ng Tekstong Ekspositori 1. Depinisyon Uri: a. Sinonim b. Intensib c. Ekstensib Bahagi: a. Termino b. Uri/ class o specie c. Natatanging katangian/ distinguishing characteristics 2. Pag-iisa-isa o Enumerasyon Uri: a. Simple b. Komplikado 3. Pagsusunud- sunod o Order Uri: a. Sikwensyal ± Kronolodyikal b. Prosidyural 4. Paghahambing at Pagkokontrast Uri: a. Halinhinan b. Isahan 5. Problema at solusyon 6. Sanhi at Bunga Mga Kasanayan sa Akademikong Pagbasa 1. Pag-uuri-uri ng mga ideya at detalye 2. Pgtukoy sa layunin ng teksto 3. Pagtiyak sa damdamin, tono, at pananaw ng teksto 4. Pagkilala sa pagkakaiba ng opinion at katotohanan 5. Pagsusuri kung valid o hindi ang isang ideya a. Sino ang nagsabi ng ideya o pananaw? b. May awtoridad ba ang taong ito sa kanyang sinasabi? c. Ang ang kanyang batayan sa pagsasabi ng ganoong ideya? d. Gaano katotoo ang ginamit niyang batayan? 6. Paghihinuha at paghula 7. Pagbuo ng lagom at kongklusyon 8. Pagbibigay-interpretasyon sa mapa, tsart, grap at talahanayan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful