Glengarry Glen Ross (Éxito a cualquier precio

)
10/novembre/2010 FOL_Imatge 1 Nom:

1. Identifica dos estils de comunicació diferent s en dos personatges de la

pel·lícula. Explica per què.

2. Descriu l'entorn de treball dels protagonistes. Creus que podria reflexar un

entorn actual?

3. Digues la teva opinió personal sobre la pel·lícula relacionada amb

l'assignatura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful