USPAVANKA Svet ovaj, u stvari, i nije tako r av i zao, mada poneko pla e ...i samuje i brine.

Mo da je suton s krova sasvim slu ajno pao. Mo da bi i no da svane, mo da bi i no da sine. Volim da svako valja i verujem beskrajno: svanu a postoje zato da ovek lak e di e. I sklapam o i. I sanjam potajno to vrelo to sjajno jutro od vetra i vlati to se nad kro njama nji e. A sigurno je va no i od svega najpre e: za svaki obraz na svetu po jedan poljubac skrojiti. I kad se umori gorko, i trne u tebi ve e, divno je svoj jastuk nadom zaliti i obojiti. I va no je ovo, va nije od najpre eg: kad se toliko lepote u sebi uva i ima, umeti, da niko ne sazna, bar komadi tog ne eg umotati u snove

sa manje briga. Tako e vek tvoj biti manje samotan. Miroslav Anti .i dosanjati svima. zao. I svaki put kad bude komadi sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao. i pla a. li i e jutro na tebe vi e nego na druge. ru no e. i straha i tuge.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful