You are on page 1of 1

5

4 3 2 1

JUMPER 3
RC3 1 VCC U2 Regulador 3.3V
VCC
C9 C13 RC3-U 2 3 2 VCC3
0.1 0.1 IN OUT
3 J21 1 F2 1A FUSE
VCC R52 RC4 SDI ADJ/GND
RC2 1 2 CS# C14
100
J11
RECEPTOR INFRAROJO RC5 3
5
4
6
SDO LT1117 10uF R26 VCC F1 1A FUSE

RA7_S
JUMPER 3 JUMPER 3 JUMPER 3 JUMPER 3 JUMPER 3 J6 J10 RC3 SCK 470
U12 7 8 J42
VCC 1 1 RA4 RA5 1 1 RA6 RA7 1 1 RC5 1 RC4 JUMPER 3 C29 CON8A_0 K1

8
Y5 10uF R51 2 6 1
RA4_S Y4 RA5_S RA6_S Y3 RA7_S RC5-U RC4-U CN-USB RA4 VCC R32 R33 R35 VCC3
5 2 2 2 2 2 2 2 1 4K7 4 2
TARJETA SD
VCC

GND
C26 OUT 2k2 2k2 2k2 D7 C62 C64
CN2 8 3
100n 3 3 OSC2 3 3 3 3 3 2 TSOP 3 LED 100nF 100nF 11
OUT U6

RA5_S
OSC8A VUSB 100 R50 SD MEMORY 13
4 J40 J37 J33 J35 J36 D- D- 3 RE0 MMC/SD CARD J43 9 CON3
4MHz 4MHz JUMPER 3 JUMPER 3 D+ D+ 1 1 9 D46 1 J44
GND CS SW RB0
GND J54 2 Din VCC3 1 D1N4148 16
3 R41 1
C27 C28 C25 C24 GND R58 20k BK1 Q9 DS2E
4 2 2
22pF 22pF 22pF 22pF COMUNICACION USB TSOP1 5
+3.3V
11 20k
PN2222 F4 1A FUSE 3

6

5
SCK RSV2 R54 RA0 1k
6 GND RSV1 8 3
VCC 7 R42
OSCILADORES DE CRISTAL

S1
S2
S3
S4
Dout 10k F3 1A FUSE CON3
Opcional
VCC VCC JUMPER 3

S1
S2
S3
S4
JUMPER 3 J47
R47 VCC K2
1 RA4 4k7 U11 DS1820/TO92 R30 R31 R34 VCC 6 1
3k3 3k3 3k3 4 2
2 DS1820 DQ 2 3 8 3

GND
DQ VCC C15 C7 11
3 RE2 100nF 10uF 13
SKT3 SKT6 J48 9 CON3

1
SKT1 D47 J53
J50 1
mRST 1 40 RB7_IC VCC RA2 1 18 RA1 VCC RA0 1 18 RB3 1 RB1 D1N4148 16
D RA0 MCLR/VPP RB7/PGD RB6_IC RA3 RA2 RA1 RA0 RA1 RA0 RB3 RB2 VCC R45 D
2 RA0/AN0 RB6/PGC 39 2 RA3 RA0 17 2 RA1 RB2 17 1
RA1 3 38 RB5_IC RA4 3 16 RA7_S RA4 3 16 RA7_S JUMPER 3 2 BK2 Q10 DS2E 2
RA2 RA1/AN1 RB5 RB4_IC C44 C45 mRST RA4 OSC1 RA6_S C54 mRST RA4 OSC1 RA6_S PN2222
4 RA2/AN2 RB4 37 4 MCLR OSC2 15 4 MCLR OSC2 15 3
RA3 5 36 RB3_IC 22pF 100n GND 5 14 VCC 100n GND 5 14 VCC 1 RA0 LS1 3 RA1 1k
VCC VCC RA4 RA3/AN3 RB3/PGM RB2 RB0 GND VDD RB7_IC RA2 GND VDD RB7_IC VCC R46
6 RA4/TOCK1 RB2 35 6 RB0/INT RB7 13 6 RA2 RB7 13
RA5 7 34 RB1 RB1 7 12 RB6_IC RA3 7 12 RB6_IC 2 R36 10k CON3
RE0 8
RA5/AN4
RE0/AN5
RB1
RB0/INT 33 RB0 RB2 8
RB1
RB2
RB6
RB5 11 RB5_IC RB0 8
RA3
RB0
RB6
RB5 11 RB5_IC PIEZO J28 3k3 U8 JUMPER 3
RE1 9 32 VCC RB3_IC 9 10 RB4_IC C46 RB1 9 10 RB4_IC C43 3 RE1
RE2 RE1/AN6 VDD GND RB3 RB4 RB1 RB4 RC2 MCP_CS
10 RE2/AN7 VSS 31 22pF 22pF 1 2 1 CS VDD 8
C51 C50 VCC 11 30 RD7 DIP-18 DIP-18 PIEZO RC3 3 4 MCP_SCK
100n 100n GND 12
VDD
VSS
RD7/PSP7
RD6/PSP6 29 RD6
J22
RC5 5 6 MCP_SI J25 SALIDAS DE RELAY
RA7_S 13 28 RD5 2 7 PB0
RA6_S OSC1/CLKIN RD5/PSP5 RD4 SKT4 SCK PBO 1
14 OSC2/CLKOUT RD4/PSP4 27 2
RC0 15 26 RC7 VCC VCC 1 14 GND SKT8 CON6A
RC1 RC0/T1OSO RC7/RX RC6 RA5_S VCC GND RA0_IC 3
16 RC1/OSI RC6/TX 25 2 RA5 RA0 13 4
RC2 17 24 RC5-U RA4_S 3 12 RA1_IC VCC 1 20 GND 3 6 PW0
RC3-U RC2/CCP1 RC5-U/SDO RC4-U C41 mRST RA4 RA1 RA2 RA5_S VDD VSS RA0_IC SI PWO
18 23 4 11 2 19 CON4
RD0 RC3-U/SCK RC4-U/SDI RD3 RA3 RA2 RA5/OSC1 RA0
19 RD0PSP0 RD3/PSP3 22 100n RC5 5 RC5 RC0 10 RC0 C40 RA4_S 3 RA4/OSC2 RA1 18 RA1_IC J51 J34 J41 J45 J29
RD1 20 21 RD2 RC4 6 9 RC1 22pF mRST 4 17 RA2 4 5 PA0
RD1/PSP1 RD2/PSP2 RC3 RC4 RC1 RC2 RC5 MCLR/RA3 RA2 RC0 C61 VSS PAO
7 RC3 RC2 8 5 RC5 RC0 16 1 VCC 1 VCC 1 VCC 1 VCC 1 VCC
DIP-40 RC4 6 15 RC1 22pF
DIP-14 VCC RC3 7
RC4 RC1
14 RC2 2 2 2 2 2 POTENCIOMETRO DIGITAL MCP41 SW8 SW9 SW10 SW11
RC6 8
RC3
RC6
RC2
RB4 13 RB4 1 2 3 A
SKT2 RC7 9 12 RB5 3 3 3 3 3
C60 RB7 RC7 RB5 RB6 RB4
SKT7 10 RB7 RB6 11
100n
mRST 1 28 RB7_IC VCC VCC 1 8 GND JUMPER 3 JUMPER 3 JUMPER 3 JUMPER 3 JUMPER 3 SW28 SW29 SW30 SW31
VCC RA0 2
MCLR/VPP/THV
RA0/AN0
RB7/PGD
RB6/PGC 27 RB6_IC RA5_S 2
VDD
GP5
GND
GP0 7 RA0_IC DIP-20 4 5 6 B
JUMPER 3 RA1 3 26 RB5_IC RA4_S 3 6 RA1_IC NR10
RA2 RA1/AN1 RB5 RB4_IC C55 C49 mRST GP4 GP1 RA2 NR5 NR6 NR9 NR1 RB5
4 25 4 5 SW2
RA3 RA2/AN2/VREF- RB4 RB3_IC MCLR GP2 C52 RE0 RB0 RC0 RD0 RA0
1 5 24 22pF 100n 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 16 1
RA4 6
RA3/AN3/VREF+ RB3/PGM
23 RB2 DIP-8 22pF 3 RE1 3 RB1 3 RC1 3 RD1 3 15 2 RA1 MEMORIA SERIAL SW32 SW33 SW34 SW35
RA4/T0CKI RB2 RB1 J24 RE2 RB2 RC2 RD2 RA2 7 8 9 C

mRST
2 7 RA5/SS/AN4 RB1 22 4 4 4 4 4 14 3
GND 8 21 RB0 5 5 RB3 5 RC3 5 RD3 5 13 4 RA3 VCC
RA5 RA7_S GND RB0/INT VCC RE3 C RB4 RC4 RD4 RA4 VCC RB6
3 9 OSC1/CLKIN VDD 20 SKT5 1 2 6 6 6 6 12 5
RA6_S 10 19 GND 3 4 RA3 7 RB5 7 RC5 7 RD5 7 11 6 RA5
RC0 OSC2/CLKOUT GND RC7 mRST VCC RA5 RB6 RC6 RD6 RA6 SW44 SW45 SW46 SW47
11 18 1 8 5 6 RESISTOR SIP 5 8 8 8 8 10 7
J23
RC1 12
RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2
RC7/RX/DT
RC6/TX/CK 17 RC6 VCC 2
NC
VCC
MCLR
GND 7 GND 9 RB7 9 RC7 9 RD7 9 9 8 RA7 U9 C42 * 0 # D

8
RC2 13 16 RC5-U RA2 3 6 C C C C 100nF
RC3-U RC2/CCP1 RC5/SDO RC4-U RA1_IC GP2 NC RA0_IC C56 CON6A RB7
14 15 4 5 SW DIP-8 1

VCC
RC3/SCK/SCL RC4/SDI/SDA GP1 GP0 RESISTOR SIP 9 RESISTOR SIP 9 RESISTOR SIP 9 RESISTOR SIP 9 A0
100n
C57 DIP-8A
DIP-28 22pF
RESET COMO I/O 2 A1 WP 7

3 6 RB0
A2 SCL
RB1

GND
VCC VCC 5
VCC J56 SDA RB2
J30 J31 J39 J46 J52 VCC

4
1 2 RA1 RB3
RA0 1 2 RA1 RB0 1 2 RB1 RC0 1 2 RC1 RD0 1 2 RD1 RE0 1 2 RE1 3 4 RA2 24LC256
C59 C48 RA2 3 4 RA3 RB2 3 4 RB3 RC2 3 4 RC3 RD2 3 4 RD3 RE2 3 4 RE3 5 6 RA3 J57
100nF C53 100nF RA4 5 6 RA5 RB4 5 6 RB5 RC4 5 6 RC5 RD4 5 6 RD5 5 6 R49 7 8 RA4
100nF RA6 7 8 RA7 RB6 7 8 RB7 RC6 7 8 RC7 RD6 7 8 RD7 7 8 10k 9 10 RA5 RB4 1
9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 47 R69 RB5 2 TECLADO 4X4
J32 RB6 3

GND
CON10A RC3 RB7 4
HEADER 5x2 HEADER 5x2 HEADER 5x2 HEADER 5x2 HEADER 5x2 RC4 1 4 RB0
2 3 5
VCC VCC VCC VCC VCC RB1 6
VCC CON4_0 VCC RB2 7
J55 RB3 8
VCC
SALIDA DE PUERTOS 1 2 RA0
3 4 RA1 CON8
C63 5 6 RA2 U10 VCC VCC

8
100nF R48 7 8 RA3 VCC J58
10k 9 10 RA4 1

VCC
47 R70 X1 RC0 1
Y2
SQW/OUT 7 2 SERVOMOTOR
CON10A 32.768KHz 3
2 6 C47
X2 SCL 100nF C30

GND
3 5 4.7uF CON3
VBAT SDA
BT1

4
CR2032 DS1307
RELOJ, RTC
C C

J19

RB2 1 2 SW12 SW13 SW14 SW15 SW16 SW17 SW18 SW19
RB5 3 4 RD0 RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7
RC6 5 6 C6 REF VCC

C7 REF 5V_EXT ALIMENTACION EXTERNA
D8 ALIMENTACION USB
CON6A SW20 SW21 SW22 SW23 SW24 SW25 SW26 SW27 U1 LM7805
RC0 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7

GND
mRST JACK DC VOLT EXT 1 3 1 J8
D9 IN OUT
R8 3 AC1 2 JUMP3
R11 100 VCC LED U5 4k7 VUSB
2 3
1

2

8
SW36 SW37 SW38 SW39 SW40 SW41 SW42 SW43 J12 1 SE RECOMIENDA USAR

2
2
J18 U4 MAX232 RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RC7 J4 AC2 D3 ALIMENTACION EXTERNA
16

1

VCC
LED RE2 RO C16
J49 1 R12 56
RB1 1 2 13 2 2 6 1 J2 C5
VCC

R1IN DB9 RE A + S1
RB2 3 4 12 R22 1 VCC 3 R19 56 2 TH2 TH1 4 - 1 470uF/25V C17
RC7 J5 R1OUT R44 SW48 SW49 SW50 SW51 SW52 SW53 SW54 SW55 RE2 0.5 0.5 220uF/10V
5 6 8 R2IN 470 3 DE B 7 3 100n 1
JUMPER 2 9 1 2 RA0 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 2 VCC

GND
R2OUT CON3 RC6 VCC
11 T1IN 6 4 DI 3

3
CON6A 14 2 3 47 CON3 W08G
T1OUT LTC485 R20 AC3
10 7 SWITCH

5
VCC T2IN SW4 SW5 SW6 SW7 VCC 4k7
7 3
COMUNICACION RS232 1
T2OUT
8 JUMPER 3 RE0 RE1 RE2 RE3
C1+
C2+ 4 4 ENTRADA FUENTE AC/DC 9 VOLTIOS R21
VCC C20 C21 3 9 1k C6
1u C1- C22 VCC 220uF/10V
1u 5 CN3
2 5 1u
V+ C2- C2 PS2_DATA D6
1 C4
GND

P1 100nF DATA 4,7uF/10V ON
6 V- 2 NC
VCC J7 GND 3
C58 RC0 VCC GND
4
COMUNICACION RS485
15

C23 RC1 1 4 PS2_CLOCK VCC
100n 2 3 5 CLK
C33 1u 6
1u NC
CON4_0
PS2

TECLADO PS2
VCC
R27
10k
VCC
LCD2 J27 CON12AP LCD1 VCC

RB0 1 RB2 1 12 DRS GND 1
R53 RB1 CS2 RB3 DE VCC VSS
2 CS1 2 11 2 VDD
10k GND 3 RB4 3 10 DD4 3
GND VEE
DISPLAY LCD

C65 VCC 4 RB5 4 9 DD5 DRS 4
VCC RB6 DD6 RA0 RS C39
100n 5 Vo 5 8 5 R/W
J59 RB2 6 RB7 6 7 DD7 DE 6 100n
RS E
GLCD DISPLAY

RB3 7 7
RB4 R/W D0
1 VCC 8 E 8 D1
RD0 9 HABILITAR SOLO UNO R28 9
D0 D2
1
2

RD1
CONTRASTE 2
RD2
10
11
D1 DE LOS DIPSWITCH 1k
DD4
10
11
D3
RD3 D2 DD5 D4
3 12 D3 12 D5
RD4 13 RD2 1 12 DRS DD6 13
RD5 D4 RD3 DE DD7 D6
14 D5 2 11 J13 14 D7
JUMPER 3 RD6 15 RD4 3 10 DD4 15
VCC RD7 D6 RD5 DD5 JUMPER 4 BL1
16 D7 4 9 16 BL2
RB5 17 RD6 5 8 DD6
R43 RST RD7 DD7 VCC VCC VCC
18 VEE 6 7
19 J1 VCC
20
LED+
LED-
BACKLIGHT LCD 2x16
1 J26 CON12AP 1
1
2

2
R29 10 3
BACKLIGHT LCD 128x64 SELECCION DE PUERTO
1
2

4 R1
DISPLAY 2X16 5 10k R3 R4
PARA EL LCD C11 470 470
J38
JUMPER 4
MODO 4 BIT 100nF
ICSP SW1
J14
JUMPER 4
DISPLAY GRAFICO OPCIONAL
U3 PROGRAM
B D1 D2 B

RA0/AN0 2 VPP FEEDBACK LED LED
20 VDD RA1/AN1 3 VDD TGT FB
4 R2 C1 BUSY TARGET
RA2/AN2/VREF-/CVREF ICSPDAT 100nF
5 33
RA3/AN3/VREF+ ICSPCLK
RA4/T0CKI/C1OUT/RCV 6 AUX AUX
1 RE3/MCLR/VPP RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT 7 MCLR TGT

RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA 21 SDA
22 VCC
RB1/AN10/INT1/SCK/SCL SCL ICSPCLK
14 VUSB RB2/AN8/INT2/VMO 23 VPP ON
RB3/AN9/CCP2/VPO 24
C10 C19 25
220nF 220nF RB4/AN11/KBI0 C8 C12 AUX
RB5/KBI1/PGM 26 ICSPDAT
27 10uF 100nF PGC
RB6/KBI2/PGC PGD
RB7/KBI3/PGD 28 2 R6
9 GND
OSC1/CLKI V_CONTROL L1 VCC
RC0/T1OSO/T13CKI 11 VDD TGT FB
12 680uH mRST
Y1 RC1/T1OSI/CCP2/UOE VPP PUMP
RC2/CCP1 13 4k7
10 RA6/OSC2/CLKO RC4/D-/VM 15
16
SALIDAS DE LED EN TODOS LOS PUERTOS 20 MHz
RC5/D+/VP
RC6/TX/CK 17 WP
1
D5
RC7/RX/DT/SDO 18
D10 D11 D12 D13 D14 C32 C31 8 13 VOLTIOS
22pF 22pF VSS R9
RA0 RB0 RC0 RD0 RE0 19 R13
VSS 22 Q3
VPP PUMP
D15 D16 D17 D18 D19 MMBT3904
LED RA1 LED RB1 LED RC1 LED RD1 LED RE1 PIC18F2550/SO 1k C3
BAT54 R24 47uF
D20 D21 D22 D23 D24 R15 4k7 R16
LED RA2 LED RB2 LED RC2 LED RD2 LED RE2 22 100k
J9 DESCONECTAR PARA USAR ICD2 EXTERNO
D25 D26 D27 D28 D29 CN-USB MMBT3906
NR2 LED RA3 NR7 LED RB3 NR8 LED RC3 NR3 LED RD3 NR4 LED RE3 Q2
L2 CN1 VPP FEEDBACK 2
PA&E_LED 1 2 PB_LED 1 2 PC_LED 1 2 PD_LED 1 2 PA&E_LED 1 2 1 VCC
3 D30 3 D31 3 D32 3 D33 3 VUSB VUSB R23 R17
4
LED RA4 4
LED RB4 4
LED RC4 4
LED RD4 4
LED 1 2 D-P
D+P
D- ENTRADA USB PROGRAMADOR 2k7 10k
R7
5 5 5 5 5 COIL D+ JUMPER 4
6 D34 6 D35 6 D36 6 D37 6 VCC GND 100
7
LED RA5 7
LED RB5 7
LED RC5 7
LED RD5 7
C18
COMPATIBLE CON PICKIT2 DE MICROCHIP R25
D4
8 8 8 8 8
9 D38 9 D39 9 D40 9 D41 9 .1 Q4 D1N4148
VPP ON

6

5
C LED RA6 C LED RB6 C LED RC6 C LED RD6 C MMBT3904
470 470 470 470 470 C36 10k
D42 D43 D44 D45 100n
LED RA7 LED RB7 LED RC7 LED RD7

R10
LED LED LED LED R5
RESET1 10k
CON24 Q1 R18
MCLR TGT
MMBT3904 mRST
24 RD7 10k
23 DS7 100
22 RB7
21 RD6 RJ12
20 DS6 RESET MASTER
19 RB6 6 PGM_IC
18 RD5 5 CLOCK_IC
17 DS5 SALIDA A DISPLAY 7 SEGMENTOS , A ESCOGER EN PUERTO D O B 4 DATA_IC
16 RB5 3 GND
15 RD4 2 VCC
14 DS4 1 mRST
13 RB4 DIS4 7-SEG DISP DIS3 7-SEG DISP DIS2 7-SEG DISP DIS1 7-SEG DISP VCC VCC
3

3

3

3

12 RD3
11 DS3 seg e 1 seg e 1 seg e 1 seg e 1 J3
cc

cc

cc

cc

RB3 e e e e
10
9 RD2 seg d 2 seg d 2 seg d 2 seg d 2 J15 C35 C34
DS2 d d d d RB6_IC 100nF 100nF
8 1 2
7 RB2 seg c 4 seg c 4 seg c 4 seg c 4 CLOCK_IC RA1_IC
RD1 c c c c 3 4 RB6 VCC
6 U7
DS1 dp dp dp dp AUX DATA_PCB DATA_IC C38 CLOCK_PCB 5 6 RA1 R56 R55
5 5 dp 5 dp 5 dp 5 dp 12 X0 X 14 J17 7 8
4 RB1 PGD 13 22pF U14 U13 2k7 2k7
RD0 seg b seg b seg b seg b X1 CLOCK_IC
3 6 6 6 6 15 JUMPER 4X2
DS0 b b b b CLOCK_PCB Y PGM_IC 1 10 PGM_PCB
2 2 Y0 2 11 1 A0 VCC 8 1 A0 VCC 8
1 RB0 seg a 7 seg a 7 seg a 7 seg a 7 R57 PGC 1 4 PGM_IC
a a a a 0 Y1 Z RB5_IC 3 12 RB5 J16 2 7 WP 2 7 WP
seg f seg f seg f seg f PGM_PCB RB4_IC 4 7 RB4 RB7_IC A1 WP A1 WP
9 f 9 f 9 f 9 f 5 Z0 5 8 1 2
J20 R60 0 3 RB3_IC RB3 DATA_IC RA0_IC 3 6 3 6
Z1 6 9 3 4 A2 SCL SCL A2 SCL SCL
seg g 10 seg g 10 seg g 10 seg g 10 RB7
cc

cc

cc

cc

A g g g g R14 5 6 A
6 JUMPER 3X4 A C37 DATA_PCB RA0 4 5 4 5
INH 7 8 GND SDA SDA GND SDA SDA
V_CONTROL 11 22pF
8

8

8

8

A
10 JUMPER 4X2
DS0 R68 470 seg a VCC 1k R59 B 74HCT4053
9 C
DS1 R67 470 seg b 1k
DS2
DS3
R65 470 seg c
seg d
S2
7 VEE
ESCOGER PGM TIPO DE ZOCALO 24LC512 24LC512
R66 470 3
DS4 R63 470 seg e 2
DS5 R64 470 seg f 1
R40 Q8 R39 Q7 R38 Q6 R37 Q5
DS6 R61 470 seg g
DS7 R62 470 dp
SW SPDT
MEMORIA PARA PROGRAMADOR OPCIONAL
SDATA = RB7 PRG
PN2222 PN2222 PN2222 PN2222 SCLK = RB6 PRG
1k 1k 1k 1k SELECTOR ANALOGO GRABAR/CORRER
SW3
16 1 PA&E_LED
15 2 PB_LED
14 3 PC_LED
13 4 PD_LED
RA0 12 5
RA1 11 6
RA2 10 7
RA3 9 8

SW DIP-8

Title
HFK-010U

Size Document Number Rev
E KIT 010U 1.00

Date: Sunday, March 23, 2008 Sheet 1 of 1
5 4 3 2 1