11/17/11

11

Rebolusyong Siyentipiko
ni: Elijah Daniel B. Geanga

Rebolusyong Siyentipiko
Ito ay bunga ng bagong kaalaman sa kalikasan at bagong paraan ng pag-iipon ng kaalaman batay sa eksperimento at pangatwiran.
11/17/11 22

Mga Bagong Teorya Tungkol Sa Daigdig
Ang kalikasan batay sa kaanyuan at hindi ayon sa pageeksperimento at pagmamasid sa mga pangyayari na kung minsan ay naskakaroon ng kamalian.

11/17/11

33

Ptolemy
isang astronomo na nagakala na ang mundo ay siyang sentro ng sansinukob. geocentric o earthcentered theory tinanggap ng simbahan 11/17/11 44 ang kanyang pananaw dahil

Ptolemy

11/17/11

55

Simbahan
Ang tao ay nabubuhay para paglingkuran ang Diyos at sila ang pinaguukulan ng Diyos.

11/17/11

66

Ang Pamaraang Siyentipiko
Nagpabago sa paraan ng pagkatuto at nagdulot ng pagbabago sa kaisipan.

11/17/11

77

Sir Francis Bacon
Naghikayat sa mga siyentista na mageksperimento, masusing magmasid at isulat kung ano ang nangyari.

11/17/11

88

11/17/11

99

Mga Siyentista ng Rebolusyong Siyentipiko

Nicolaus Copernicus Astronomong
Polish may-akda ng heliocentric o Copernican Theory

Agham
11/17/11

1010

Heliocentric o Copernican Theory

Agham
11/17/11

“Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito, kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw.”

1111

Johannes Kepler
astronomon g Aleman unang tumangkilik ng Teoryang Copernican
1212

Agham
11/17/11

Ayon sa kanya:
Ang planeta ay kumikilos hindi pabilog kundi pabilohaba o eliptiko habang ang araw ay hindi kumikilos. Bumibilis ang ikot ng planeta habang palapit sa araw.
1313

Agham
11/17/11

Galileo Galilei

Agham
11/17/11

nagsagawa ng iba’t ibang pagaaral o ekspiremen to para pagtibayin 1414

Isaac Newton
isa sa pinakadakilang siyentista sa mundo ang kanyang ginawa ang nagsilbing rurok ng kilusang sinimulan ni 1515

Agham
11/17/11

Isaac Newton
pinatunayan niya na ang prinsipyong pang-agham nina Kepler at Galilei ay bahagi ng batas ng Grabitasyon
1616

Agham
11/17/11

Isaac Newton
Ang Batas ng Grabitasyon niya ay matatagpuan sa kanyang aklat na Mathematica l Principles
1717

Agham
11/17/11

John Napier
Matematik
11/17/11

matematikon g tagaScotland nag-imbento ng logarithms

1818

John Napier
madaling paraan ng pagtantiya sa malalaking bilang

Matematik
11/17/11

1919

Rene Descartes
isang matematiko at pilosopong Pranses Analytical Geometry

Matematik
11/17/11

2020

Analytical Geometry

Matematik
11/17/11 2121

Isaac Newton
binago ang komplikadong teleskopyo na unang ginamit sa Holland naimbento ang reflecting microscope
2222

Instrumento sa
11/17/11

Reflecting Telescope
ipinupukos ang salamin nito kung saan ang imahe

Instrumento sa
11/17/11

2323

Evangelista Torricelli gumawa ng mercury barometer
Instrumento sa
11/17/11

2424

Mercury Barometer

ginagamit sa pagbibigay ng babala sa panahon sumusukat ng pressure ng hangin

11/17/11

2525

Gabriel Fahrenheit
pisikong Aleman gumawa ng unang mercury thermometer

Instrumento sa
11/17/11

2626

Mercury Thermometer
ang antas ng pagyeyelo ay 32o at ang antas ng pagkakulo ay 212o

Instrumento sa
11/17/11

2727

Anders Celsius
Instrumento sa
11/17/11

astronomong Swiso nag-imbento ng centigrade temperature scale
2828

Centigrade Temperature Scale
gumamit na iskala ng 0o ang antas ng pagyeyelo at 100o ang antas ng pagkulo
2929

Instrumento sa
11/17/11

Galileo Galilei unang nag-aral ng pendulum
Instrumento sa
11/17/11

3030

Pendulum
naging makabuluhang sanggunian sa paggawa ng orasan

Instrumento sa
11/17/11

3131

William Gilbert
manggagamot ni Reyna Elizabeth I nag-aral ng magnetismo at elektrisidad On the Magnet (1600)

Pisika
11/17/11

3232

On the Magnet (1600)
ipinaliliwana g nito kung paano gumagalaw ang karayom ng kompas
3333

Pisika
11/17/11

William Gilbert
pinagaralan ang static electricty Leyden Jar

Pisika
11/17/11

3434

Benjamin Franklin
nagsagawa ng ekspiremento para subukin ang kanyang kaisipan na ang kidlat ay tulad ng energy sa Leyden Jar

Pisika
11/17/11

3535

Lighting Rod
ginagamit upang mapangalag aan ang mga gusali laban sa kidlat

Pisika
11/17/11

3636

Alessandro Volta
Italyanong Pisiko nakaimbento ng voltaic pile ang salitang “volt”

Pisika
11/17/11

3737

Voltaic Pile
unang bateryang electrikal

Pisika
11/17/11

3838

William Roentgen pisikong
Aleman nakadiskubre ng electromagne tic waves
3939

Pisika
11/17/11

Magnetic Waves

Pisika
11/17/11

tumatagos sa mga bagay na matigas
4040

Benjamin Thompson

Amerikanong Pisiko “Ang init ay anyo ng paggalaw at hindi isang materyal.”

Pisika
11/17/11

4141

Michael Faraday at Joseph Henry

Pisika
11/17/11

Michael Faraday

Joseph Henry

4242

Michael Faraday at Joseph Henry
Amerikano at Ingles na pisiko electromagnetic induction electricity generation
4343

Pisika
11/17/11

Electromagnetic Induction

Pisika
11/17/11 4444

Electricity Generation

Pisika
11/17/11 4545

Robert Boyle
isang Irish The Sceptical Chymist (1661) “Ang hangin ay hindi maaring 4646

Makabagon g Klinika
11/17/11

Henry Cavendish
pinatunayan na ang tubig ay binubuo ng hydrogen at oxygen ang hangin ay binubuo ng oxygen at hydrogen 4747

Makabagon g Klinika
11/17/11

Joseph Priestly
ministrong Ingles ammonia at carbon dioxide dephlogisticated air kahalagahan ng oxygen sa respirasyon

Makabagon g Klinika
11/17/11

4848

Antoine Lavoisier
ang sangkap na sinusunog ay hindi naglalabas ng phlogiston. deplogisticated air na tinatawag na oxygen
4949

Makabagon g Klinika
11/17/11

John Dalton
kimikong Ingles nagpatunay sa teorya ukol sa pangunahing anyo ng bagay
5050

Makabagon g Klinika
11/17/11

Atom

Makabagon g Klinika
11/17/11

ang bawat elemento ay binubuo ng mga dinasisirang butil. 5151

Louis Pasteur
kimikong Pranses pasteurizatio n

Makabagon g Klinika
11/17/11

5252

Pasteurization

Makabagon g Klinika
11/17/11

paraan ng pag-iinit katagang hinango sa kanyang pangalan na
5353

Aurelious Paracelsus
Doktor Swiso makabagong medisina sa pamamagitan ng pagsasama ng kimika rito

Medisin
11/17/11

5454

Andreas Vesalius
nangungulekta ng bangkay ng tao at pinagaaralan ito On the Fabric of Human Body (1543)

Medisin
11/17/11

5555

On the Fabric of Human Body
naglalahad ng wastong impormasyo n tungkol sa katawan ng tao

Medisin
11/17/11

5656

William Harvey
Doktor na Ingles

Medisin
11/17/11

nakatuklas na ang puso ay nagbobomba ng dugo sa malaking ugat o artery patungo sa iba’t ibang bahagi ng katawan

5757

William Harvey

11/17/11

5858

Anton van Leeuwenhoek
Olandes na gumagawa rin mikroskopy o at pinagaralan ang mga bacteria.
5959

Medisin
11/17/11

Robert Koch
Pisikong Aleman nakatuklas ng bacteria na dahilan ng tuberculosis
6060

Medisin
11/17/11

Joseph Lister
siruhanong Ingles paggamit ng antiseptiko para patayin ang bakterya

Medisin
11/17/11

6161

Edward Jenner
Ingles na Doktor unang gumamit ng pagbabakun a para pigilin ang bulutong
6262

Medisin
11/17/11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful