You are on page 1of 33

Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas.

SULIT

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PASIR MAS
17000 PASIR MAS, KELANTAN

SKEMA PEMARKAHAN

SEJARAH (940/1)
KERTAS 1
(TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800)

SULIT

Rujukan Online Blog Sejarah STPM - http://sejarahstpm.blogspot.com/ 1

Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas.

BAHAGIAN A

1. Jelaskan jenis-jenis kemahiran yang terdapat dalam masyarakat zaman pra sejarah dan
kepentingannya kepada aspek kehidupan mereka.

Pengenalan (3/4 markah)

1. Maksud pra sejarah - Masa silam manausia sebelum wujud rekod bertulis. Sejarah perkembangan
manusia sebelum penemuan sistem tulisan. Tempoh awal kemunculan manusia hingga permulaan
tamadun.
2. Menurut Frank Hole pra sejarah adalah masa silam manusia yang tidak dicatatkan dalam bentuk
tulisan. Bukti zaman pra sejarah didapati melalui kajian artifak dan fosil.
3. Latar belakang zaman pra sejarah - Pra Sejarah Awal 500 000-10 000SM. Di kenali dengan
zaman Paleolittik. Terdapat zaman Paleolitik Awal dan Paleolitik Akhir. Diikuti dengan zaman
Mesolitik atau zaman batu pertengahan. Manakala zaman neolitik /pra sejarah akhir (zaman batu
baru) Bermula sekitar 7000 -3500SM. Dikenali juga zaman `Revolusi Pertanian’. Dipelopori
oleh manusia moden dari Asia Barat. Seterusnya berhijrah ke Afrika dan selatan Eropah (Philip
Lee Ralph).
4. Masyarakat zaman pra sejarah telah mempunyai beberapa kemahiran yang berkait rapat dengan
kehidupan mereka seperti membuat alat dan senjata daripada batu, melukis pada dinding gua,
pembinaan rumah, aktiviti pertanian, membuat pakaian, perhiasan, tembikar dan sebagainya.

Isi B ( 5 isi x 2m=10m)

Kemahiran - dalam masyarakat zaman pra sejarah

1. Kemahiran melukis pergerakan binatang – Pada zaman pra sejarah (paleolitik akhir)
masyarakatnya sudah pandai membuat lukisan pada dinding gua yang menggambarkan binatang
buruan dan bentuk pergerakan binatang tersebut. Seperti gambar rusa, bison, gajah yang
ditembusi lembing pada badan dan imej binatang yang berlari, melompat dan meragut makanan.
2. Membuat alat dan senjata daripada batu - Masyarakat pra sejarah (pakeolitik akhir) sudah
mempunyai kemahiran membuat alat dan senjata daripada batu. Dalam masyarakat neolitik,
mereka membuat alat yang lebih halus, tajam dan pelbagai fungsi seperti bajak, tajak dan cangkul
daripada granit.
3. Kemahiran menjinakkan binatang - Masyarakat pra sejarah zaman neolitik telah mempunyai
kemahiran dalam menjinakkan binatang dan menggunakan tenaga binatang yang besar dan kuat
seperti lembu, kerbau dan kuda sebagai penarik bajak. Menjelang 3000 s.m. tenggala dicipta
untuk memudahkan kerja-kerja membajak sawah.
4. Kemahiran membuat tembikar – Terdapat tukang-tukang yang mahir dalam pembuatan
tembikar daripada tanah. Mereka juga telah membuat corak atau lukisan pada permukaan
tembikar dan diterapkan nilai-nilai estetika. Penghasilan tembikar adalah melalui kaedah
pembakaran atau dijemur di bawah panas matahari.
5. Kemahiran menenun kain - Teknologi menenun kain daripada bulu binatang dan benang kapuk
dengan menggunakan alat tenunan. iaitu membuat pakaian daripada bulu binatang yang
diternak dan kapas. Membuat benang kapuk dengan menggunakan alat tenunan.
6. Kemahiran mencipta roda - Membantu dalam pembuatan tembikar dan pengangkutan.
Penemuan roda telah membolehkan penghasilan tembikar menggunakan kaedah roda ceper.
Penemuan roda juga membolehkan petani mengangkut hasil pertanian menggunakan kereta kuda
dan kereta lembu.
7. Kemahiran membina perahu,dan rakit. Mereka membina perahu dengan menebuk batang-
batang pokok besar yang ditebang dihutan. Rakit dibina dengan menggunakan batang-batang
buluh yang diikat dan digunakan disungai dan laut.
8. Kemahiran membina rumah - Masyarakat zaman neolitik telah pandai membina rumah
daripada batu-bata, kayu, tanah liat dan tumbuhan liar yang terdapat di pinggir sungai. Mereka
telah membentuk tanah-tanah lanar untuk dijadikan kepingan blok sebelum disusun menjadi
dinding bagi membina rumah.

Rujukan Online Blog Sejarah STPM - http://sejarahstpm.blogspot.com/ 2

Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas.

9. Kemahiran dalam teknik pengairan iaitu telah berupaya untuk membawa masuk air ke dalam
sistem perparitan / terusan ke kawasan pertanian. Menggunakan kaedah kincir atau sadus.
Membina sistem perparitan / Terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian.
Terutamanya bagi kawasan yang kurang mendapat sumber bekalan air.
10. Kemahiran menggunakan api. Menggunakan batu untuk mendapatkaan api.
11. Kemahiran memburu binatang. Menggunakan alat pemburuan yang tajam seperti lembing dan
panah.
12. Kemahiran berkomunikasi dengan masyarakat luar – melalui perdagangan tukar barang
13. Kemahiran mengeksploitasi alam sekitar. Memilih tanah yang subur untuk bercucuk tanam dan
tanah yang sesuai untuk membuat penempatan.
14. Kemahiran membuat alat perhiasan- manik
15. Kemahiran berorganisasi. Telah wujud organisasi sosial

Isi B ( 5 isi x 2m=10m)
Kepentingan kemahiran kepada aspek kehidupan masyarakat pra sejarah

1. Kepentingan melukis gambar adalah bagi menambahkan bekalan sumber makanan. Tujuan
utama amereka melukis adalah untuk memastikan mereka mendapat hasil buruan yang banyak.
Lukisan tersebut turut menggambarkan mentaliti masyarakat yang telah berkembang dan
menunujkkan pentingnya sumber makanan bagi mereka
2. Kepentingan membuat alat yang lebih halus dan tajam membolehkan masyarakat zaman neolitik
mengusahakan tanah pertanian yang lebih luas. Penciptaan alat ini telah membawa revolusi baru
dalam pertanian. Hasil pertanian meningkat dan dapat mnampung bilangan penduduk yang
semakin bertambah.
3. Mereka telah dapat menggunakan binatang-binatang yang besar seperti lembu, kerbau untuk
kegunaan dalam aktiviti pertanian. Binatang digunakan untuk membajak tanah dan mengangkut
hasil pertanian. Kemudahan ini telah menyebabkan hasil pertanian meningkat. Binatang yang
dijinakkan seperti anjing, kambing dan khinzir juga diternak untuk sumber makanan.
4. Tembikar tanah yang dihasilkan telah digunakan sebagai alat untuk memasak dan juga
menyimpan makanan, wain dan minyak, hasil pertanian dan air.
5. Pakaian mereka ini diperbuat daripada kain-kain yang lebih berkualiti. Mereka juga telah
membuat selimut untuk perlindungan daripada cuaca yang sejuk .
6. Sistem roda ini digunakan sebagai roda kenderaan yang ditarik binatang. Roda juga digunakan
untuk membuat tembikar yang dikenali sebagai roda ceper. Penggunaan roda ceper telah
membantu pengeluaran barang tembikar lebih cepat dan seragam Roda yang dicipta dapat
membantu perjalanan menjadi lebih pantas dan untuk mengangkut hasil pertanian.
7. Kepentingan membina perahu dan rakit. Telah membolehkan masyarakat zaman neolitik
mengembara ke kawasan yang jauh merentasi lautan dan mendiami keseluruhan pulau-pulau
utama dunia. Membolehkan mereka berhubung dengan dunia luar. Mereka menjelajah kawasan
baru bagi mencari tanah yang subur untuk tujuan pertanian.
8. Pembinaan rumah telah menyebabkan masyarakat zaman neolitik mula hidup menetap dan
mewujudkan kampung-kampung. Kampung ini mula berkembang menjadi bandar ekoran
pertambahan penduduk. Contohnya penempatan di Jerochi, Iraq.
9. Sistem pertanian telah menyebabkan kawasan pertanian dan penternakan menjadi lebih luas.
Pengeluaran hasil pertanian telah meningkat. Perkembangan sistem pengairan telah menyebabkan
terbentuknya organisasi politik yang kuat bagi menyelia pembinaan terusan dan pengagihan
bekalan air.

Kesimpulan ( 1 / 2 m)

Rujukan Online Blog Sejarah STPM - http://sejarahstpm.blogspot.com/ 3

Kuning (Hwang Ho)sekitar 2000 SM. Bangsawan. Maksud Bandar: Detwyler & Marcus menyatakan Bandar adalah satu unit politik . Terdiri daripada Mesir Utara dan Mesir Selatan. Tamadun ini berkembang selama 600 th. pembuatan barang tembikar dan logam. dan pertukangan kayu. Mmengamalkan sisten pemerintahanh feudal dan ekonomi pertanian.Tamadun Indus (Harappa) bermula 2350 SM. Aktiviti pertanian. Dinasti pemerintah terawal . 3. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Di Mesir terdapatnya bandar yang berfungsi sebagai bandar perdagangan dan pelabuhan - Bandar ini muncul dan berkembang di kawasan tepi sungai utama dan pinggir pantai. Diasaskan oleh orang Sumer. Mesir . Jelapang yang luas terdapat di Harappa membayangkan betapa pesatnya pengeluaran hasil pertanian.kilang tekstil. Mesir utara wujud pemerintahan beraja.Dinasti Chia/ Dinasti Shang. Lahir di lembah Sg. Terdapat juga kedai-kedai yang menjual barang-barang mewah untuk kegunaan golongan atasan. Di Mesir terdapatnya bandar perindustrian. kuari.Raja Menes. China . Terdapat juga bandar di Mesopotamia sebagai pusat pembinaan kapal.blogspot. Tanis (di Mesir) sebuah bandar pelabuhan entreport yang terkenal di kawasan timur Mediterranean zaman akhir pemerintahan Kerajaan Baru. Inskripsi yang ditemui di Sussa menyebut tentang kewujudan pasar dan terdapat catatan yang menyatakan senarai harga barang yang dijual dipamerkan di pasar tersebut. Pananaman padi. Isi ( 7 isi x 3m = 21m) Bandar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan keagamaan 1. Latar belakang tamadun awal. 5. Mesopotamia . 2. Mengalami keruntuhan sekitar tahun 1750 SM. Kilang ini dibina di kawasan bandar Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Bagi MAJ Berg dalam bukunya “Historic Cities of Asia” menjelaskan bahawa bandar sebagai suatu kawasan yang dihuni oleh penduduk yang ramai dan sebahagian besarnya boleh membaca dan menulis dan mereka terlibat dalam aktiviti ekonomi bukan pertanian. pasar dan pelabuhan. Terdapatnya gudang. 4. Ia berlaku disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di Bandar ekoran daripada migrasi dan perkembangan yang berlaku dalam Bandar. Nil.Tamadung paling awal. 2. Pelabuhan yang terdapat di China juga merupakan pusat kegiatan perdagangan / pasar. Kebanyakan bandar pelabuhan utama di China terletak di bahagian selatan negara tersebut. Bandar di Mesopotamia juga merupakan kawasan perindustrian dan pengeluaran tekstil. tebu dan kapas dijalankan secara ekstensif. membuat tembikar. Muncul sekitar 3500 SM. Mesir disatukan . Pengeluaran tekstil dilakukan secara besar-besaran dikendalikan oleh organisasi besar seperti rumah berhala dan Istana. pembinaan kapal. Pengenalan (3 / 4 m) 1. India . Wacana isi/ penegasan isi. 4. Terdapat lebihan makanan yang banyak sehingga turut memperkembangkan ekonomi nperdagangan di Harappa. Contohnya seperti bandar pelabuhan Loyang dan Canton yang berada di bawah kawalan langsung kerajaan yang juga sebagai bandar utama bagi provinsi tersebut. Terdapat kemudahan yang disediakan bagi penginapan pedagang dan gudang menyimpan barang. Mesir selatan dikuasai gol.' Terletak antara sg. satu penempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau satu kelompok rumah kediaman atau lain – lain struktur. setor.Tamadun terawal.Muncul di Lembah Sg. Tigris dan Euphrates. Tapak pembandaran Harappa ekonominya adalah berasaskan kepada kegiatan pertanian dan penternakan. Dua bandar utama- Harappa dan Mohenjodaro. 3. Di Mesopotamia terdapat kewujudan pasar-pasar di bandarnya. Perbandaran pula merujuk kepada proses pertumbuhan dan pembinaan Bandar.http://sejarahstpm. Bermaksud 'tanah antara dua sungai.com/ 4 . Sejauh manakah bandar-bandar yang terdapat dalam tamadun awal manusia berperanan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan keagamaan. 2.

Pendidikan .com/ 5 . rumah ibadat adalah sebagi pusat pendidikan. Di Thebes terdapat banyak monumen dan candi yang dibina yang dipenuhi dengan ukiran. Bandar tentera . Menjadi tempat tumpuan masyarakat sekitar. Di Sumeria dan Akkad rumah berhala dibina di kawasan pusat bandar utama yang dikelilingi oleh rumah-rumah kediaman. Di bandar Karnak dan Luxor terdapatnya rumah berhala dan lorong yang mempunyai sphinx di kedua. Bandar Abydos dianggap sebagai tempat pengebumian tuhan Osiris. Terdapatnya candi-candi. Wujudnya perpustakaaan di bandar Tello dan Nippur di Mesopotamia yang menyimpan sehingga 30 000 manuskrip. 13.Kedudukan petempatan yang strategik dan terdapatnya kubu / tembok pertahanan. Jalan ini menuju ke pintu gerbang utama di pusat bandar dan meraka akan berhimpun di dalam pintu gerbang bagi mendengar ucapan dato bandar. Di masa aman digunakan untuk perdagangann dan pengangkutan. bandar Ur. Kapal Perang juga turut singgah bagi membayar ufti.bandar Memphis dan Thebes. turut dijadikan pusat pendidikan. Ch. Terdapatnya istana raja dan bangunan kerajaan/pentadbiran. 10.blogspot. 11. Pusat Pentadbiran . pejabat rumah ibadat / candi dan pusat sivik (dewan orang ramai).http://sejarahstpm. bandar pemujaan.dua belah lorongnya. Pusat Politik . Sekolah terdapat di bandar bagi memberikan pendidikan kepada anak golongan bangsawan. Begitu juga istana. rumah berhala dan jalan suci. Kilang-kilang ini mempunyai antara 20 hingga 27 orang pekerja dan melakukan amalan pengkhususan dalam pekerjaan. 8. 12.Sebagai pusat pentadbiran dan kediaman raja. Di bandar Babylon jalan ini digunakan bagi menyambut perayaan Tahun Baru dan digunakan sebagai laluan perarakan utama. utama atau pelabuhan. Jalan-jalan juga dibina bagi keperluan pergerakan tentera.jalan yang luas dan lurus dibina dari utara ke selatan. 9. didirikan berek tentera. Di Mesopotamia.bandar ritual. 6. Avaris. rumah berhala yang terkenal adalah ziggurat. Kesimpulan ( 1 / 2 m) Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Paderi/ rahib sebagai tenaga pengajar. Assur. Mesir . Jalan-jalan suci terdapat di Mesopotamia yang dibina selebar antara 5-7 meter. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Pusat Keagamaan . 7.Ch Bandar Avaris di Mesir. Bandar Akhetaton di Mesir di bina khusus bagi memperingati tuhan Aton pada zaman pemerintahan Akhenaton. Pengangkutan dan perhubungan. Terdapat juga jalan yang merentasi sesebuah bandar.di Mesopotamia. Ch. Hattusa di Mesopotamia. Ditempatkan kereta kuda kegunaan tentera dan tentera berjalan kaki.

2. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk beliau juga telah menjalinkan hubungan yang erat dengan China. Antara tahun 960-983 M. Rujukan Online Blog Sejarah STPM .Empayar ditakrifkan sebagai sekumpulan negeri yang berada di bawah suatu pemerintahan yang tertinggi dan berdaulat. terdapat seramai 1000 orang sami Buddha yang menuntut ilmu agama di Srivijaya. Kekayaan bahan mentah menyebabkan hubungan perdagaangan antara Srivijaya dengan China amat rapat. gading gajah. iaitu Kertanegara yang bertindak memalukan utusan dari China. Srivijaya telah menghantar lapan utusan ke China. 3. Pengenalan (3/4 m) 1. Hubungan keagamaan. Dalam usaha mengembangkan empayar Majapahit. iaitu ke Indo China dan Kepulauan Melayu. seorang mubaligh Buddha dari China yang melawat Srivijaya pada tahun 671 M. Majapahit dan Siam. Menurut I-Ching. 3. terdapat 9 buah dinasti yang memerintah negara tembok besar tersebut. Berkuasa dari Seegenting Kra hingga ke Jawa Barat. Sumber-sumber China ada menyebut tentang raja srivijaya yang membina sebuah kuil Tao di Kanton. Pada tempoh tersebut banyak ekspedisi maritim China dihantar ke seberang laut. Jelas Srivijaya banyak membiayai pengajian agama dan membina yayasan-yayasan agama. Srivijaya juga antara empayar yang terkenal dalam bidang pengajian agama Buddha. Raden Wijaya pengasas empayar majapahit telah mendapat bantuan tentera Monggol (China) di bawah pimpinan Shih Pi pada tahun 1292 M. 4. Perdagangan empayar Srivijaya dengan China. kerajaan Srivijaya telah menjlin hubungan persahabatan dengan empayar China. Banyak sumber China menyebut tentang hubungan dagang antara empayar China dengan empayar Srivijaya. 1375 M.blogspot. Empayar China adalah merupakan empayar yang terunggul di Asia Tenggara selepas abad 6M – 15 M sama ada dalam bidang perdagangan ataupun diplomatik. 3.Diasaskan oleh Raden Wijaya tahun 1293 M. 1377 M dan 1379 M. Sebenarnya tentera Monggol dihantar untuk menghukum Raja Singasari. Jaminan dari China berjaya mengelakkan Srivijaya daripada diserang oleh Burma.http://sejarahstpm. setelah menewaskan kerajaan Kediri. Hubungan persahabatan dengan China membantu Majapahit mengukuhkan kedudukan dalam negara dan mengelakkan konflik dengan kuasa besar tersebut. Raden Wijaya . Raja Srivijaya menjadi penaung kepada perkembangan agama Buddha. Penduduknya terdiri daripada orang berlainan kebudayaan dan etnik. China. Bagi menjamin keselamatan empayar Srivijaya dan kestabilan perdagangannya. kemenyan. 4. Bincangkan pengaruh empayar China dan peranan orang laut dalam perkembangan empayar di Alam Melayu sebelum abad ke 15. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Isi A (5 isi x 2 m 10 markah) Pengaruh empayar China 1. Beliau telah menghantar utusan ke China pada tahun 1370 M. Latar belakang empayar Alam Melayu – Empayar Srivijaya .Muncul abad ke 7 M dan terletak di Tenggara Sumatera. kapur barus dan rempah ratus. Antara bahan mentah tersebut ialah emas. Latar belakang kekuatan empayar China. Tetapi Raaden Wijaya menggunakan peluang tersebut untuk mendapatkan bantuan tentera Mongol untuk menewaskan Jayakatwang. Hubungan Hayam Wuruk dengan China.Raja Majapahit pertama dengan gelaran Kertarajasa Jayawardhana. Bantuan tentera Monggol kepada Majapahit. Berjaya menguasa laluan perdagangan di Alam melayu. Berjaya mengekalkan kekuasaan politik dan ekonomi di Alam Melayu sehingga abad ke 13M. Mereka disatukan dibawah satu pemerintahan kerana ditakluk. Dengan itu Raden Wijaya telah dilantik sebagai raja Majapahit. Kerajaan Srivijaya mempunyai bekalan bahan mentah yang banyak untuk keperluan pedagang China. Dinasti terakhir ialah Dinasti Ming yang bermula pada tahun 1279 m hingga 1368 M. Wacana isi. perak. 5.com/ 6 . Empayar Majapahit . Diasaskan oleh Dapunta Hiyam. menjalankan sistem pemusatan kuasa yang tinggi dan menguasai wilayah yang luas. Majapahit turut menjalinkan hubungan perdagangan dengan China. China juga mengambil peluang untuk menguasai laluan perdagangan di Kepulauan Melayu. Antaranya Dinasti Chin yang terkenal dengan ketokohan Maharaja Shih Huang Ti yang telah menyatukan beberapa wilayah di China. Dalam sejarah perkembangan empayar china. Persahabatan China dengan empayar Srivijaya. Maksud empayar . 2. Diperintah oleh seorang raja atau maharaja.

Usaha-usaha peluasan kuasa oleh Maharaja China dilakukan melalui penghantaran ekspedisi maritim dalam jumlah yang besar. 2. pemerintah Srivijaya turut melantik ketua orang laut sebagai ketua hulubalang dan syahbandar di pelabuhan dengan upah yang lumayan. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Isi B (5 isi x 2 m 10 matkah) Pengaruh orang laut.com/ 7 . kerang dwikatup. Melantik orang laut sebagai ketua hulubalang dan syahbandar. 5. Dedngan bantuan orang laut. empayar Srivijaya melebar dari bahagian utara Semenanjung Tanah Melayu sehingga ke sebahagian barat Pulau Jawa. Kegiatan mengumpul hasil laut adalah dilakukan oleh orang laut yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang geografi pesisir laut dan dasar laut. Masalah lanun di Selat Melaka juga telah dapat diatasi dengan bantuan orang laut kerana mereka telah diambil bekerja dengan pemerintah empayar Srivijaya. Dengan ini kapal yang ingin keluar dan masuk ke pelabuhan srivijaya sentiasa terjamin keselamatannya. Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Mengawal jalan laut dari ancaman lanun. Kesimpulan (1/2 m). tiram mutiara dan siput kowri. Hasil laut adalah antara bahan dagangan utama di kepulauan Melayu. Menjadikan orang laut sebagai tentera laut. Orang laut juga mengambil tindakan memaksa kapal-kapal dagang yang lalu di Selat Melaka untuk singgah di pelabuhan empayar srivijayadan turut mengawal pelabuhan empayar Srivijaya 4. Pembekal hasil laut sebagai bahan dagangan.http://sejarahstpm. 1. Dengan ekspedisi kapal yang begitu besar telah menggerunkan negara-negara kecil di sekitar kepulauan Melayu. Kemahiran orang laut tentang beting karang dan beting pasir serta keadaan di laut membolehkan mereka mengawal laluan kapal-kapal dagangan untuk ke pelabuhan kerajaan Srivijaya. Bahan seperti akar bahar dan tripang mendapat pasaran yang luas di China. Memandu kapal masuk ke pelabuhan. Ini kerana orang laut amat mahir tentang keadaan laut di kepulauan sekitar mereka dan mahir mengandalikan kapal. seperti siput. Jika sebelumnya sebahagian daripada lanun di Selat Melaka adalah terdiri daripada orang laut. Dengan ini keadaan di pelabuhan empayar Srivijaya sentiasa berada dalam keadaan stabil dan selamat. Ekspedisi kelautan / maritim China.blogspot. Sumber China menyebut siput kowri adalah sebagai mata wang sebelum mata wang logam diperkenalkan. Dengan menjadikan orang laut sebagai tentera laut. 6. Menyebabkan negeri-negeri yang menjalinkan huungan persahabatan dengan China merasa lebih selamat. Setiap ekspedisi tersebut mengandungi kira-kira 100 buah kapal. 3. Orang laut juga berkebolehan mengendalikan sampan dan kemahiran mereka berenang dan menyelam di dasar laut. Bagi mengawal aktiviti orang laut daripada menjejaskan perdagangan empayar srivijaya. Lebih ramai pedagang selesa untuk berdagang dengan empayar srivijaya kerana adanya jaminan keselamatan daripada ancaman lanun. usaha-usaha peluasan kuasa dapat dilakukan dengan mudah di kawasan kepulauan Melayu. Mereka akan menunda kapal-kapal yang ingin masuk ke pelabuhan Srivijaya dengan mengelak laluan beting pasir dan beting karang. Perdagangan yang pesat ini membantu meningkatkan kekuatan empayar di Alam Melayu. Bahan ini digunakan sebagai perencah sup dan dalam perubatan. Kerajaan Srivijaya telah menjadikan orang laut sebagai tentera laut bagi meningkatkan kekuatan tentera empayar srivijaya.

Mencari nama dan kemegahan. Oleh itu bagi mereka peperangan adalah satu cara bagi meneruskan hidup. tetapi diajar kemahiran menunggang kuda. Pihak yang menang akan memperolehi keseluruhan harta rampasan yang dibawa termasuk wanita dan kanak-kanak yang dijadikan sebagai tawanan perang.blogspot. Orang Kafir Quraisy Makkah telah dipandang rendah oleh kabilah-kabilah Arab yang lain ekoran kekalahan tersebut. Orang Arab menganggap mempertahankan satu kumpulan kabilah mereka adalah satu kerja yang suci. Kekuatan pertahanan dan ketahanan banyak bergantung kepada kekuatan mental . kehidupan mereka adalah berasaskan agama. Orang Arab hidup dalam berpuak- puak dari duku bangsa (kabilah) yang mempunyai pertalian keluarga yang sangat rapat. Malah Abrahah telah membuat satu binaan yang hampir menyerupai Kaabah. Kepentingan maruah.com/ 8 .taktik dan strategi serta jenis tentera yang ada. ketabahan dan kecekalan dalam mempertahankan sesebuah negara dari ancaman musuh. Iaitu semangat yang berasaskan kepada kepatuhan kepada kumpulan kabilah atau keturunan masing-masing. Maksud ketahanan dan pertahanan. Semangat yang fanatik kepada kabilah menyebabkan masyarakat Arab jahiliyah turut dipengaruhi semangat suka berperang bagi mempertahankan kabilah mereka. kebolehan serta kekuatan menanggung sesuatu kesukaran dan penderitaan. Ini kerana Makkah menjadi tumpuan penduduk seluruh semenanjung Arab. Makkah terkenal sebagai pusat ekonomi utama penduduk bahagian tengah semenanjung Arab. Mereka akan mengambil tindakan secara bersama dan akan sentiasa melindungi kabilan daripada ancaman kumpulan nomad yang lain. Dalam peperangan zaman jahiliyah melibatkan semua anggota kabilah dan semua harta benda dibawa bersama. Mereka bukan sahaja dilatih bermain senjata sejak kecil. Musyirikin Makkah ingin membalas dendam dan menebus kekalahan ke atas orang-orang Islam ekoran kekalahan mereka dalam Perang Badar Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Menyebabkan Abrahah. Syeikh kabilah juga berhak memiliki barang rampasan perang yang disukainya termasuk wanita dan kanak-kanak. Latar belakang masyarakat Semenanjung Arab sebelum Islam. Ketahanan dan pertahanan merujuk kepada kekuatan mental. kecekalan. Definisi Pertahanan . Kemenangan di dalam peperangan adalah merupakan satu kemegahan bagi masyarakat Arab Jahiliyah. Syeikh kabilah akan diperuntukkan sebanyal 1 / 4 daripada harta rampasan. 4.agama dan negara dari ancaman musuh dan membela golongan yang lemah drpd teraniaya. 4. Ia juga satu halangan dan keupayaan menanggung sesuatu dalam pertempuran atau peperangan serta tidak mudah mengalah dalam peperangan. Pengenalan ( 1/ 2 markah) 1. 1.masyarakat. 3. Semangat Assabiyah atau kesukuan. terutamanya pada musim haji. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. bagi tujuan menarik penduduk semenanjung Arab membuat ibadat di sana. Keadaan semula jadi dalam kehidupan di padang pasir juga menyebabkan persaingan antara kabilah. Definisi Ketahanan . sehingga hampir melemahkan penguasaan ekonomi Yaman di selatan. Isi ( 7 isi x 3 m = 21 markah) Sebab-sebab berlakunya peperangan dalam masyarakat Timur Tengah. Ini menyebabkan mereka berpegangkan kepada prinsip kabilah yang kuat akan lebih berkuasa. dan kesabaran serta keupayaan. 3. Harta rampasan perang akan diagih sama rata di kalangan tentera yang menang. Jelaskan sebab-sebab berlakunya peperangan dalam masyarakat Timur Tengah. Kepentingaan ekonomi. Sebab itu anak lelaki amat penting dalam kehidupan masyarakat zaman jahiliyah bagi tujuan menjulang nama kabilah mereka dalam peperangan.Pertahanan merujuk kepada langkah-langkah serta tindakan yang diambil untuk mempertahankan diri. 2. Wacana isi/penegasan isi.Konsep ketahanan bermaksud ketabahan. raja Habsyah di Yaman pada zaman sebelum Islam mengambil inisiatif untuk menyerang Makkah bagi memastikan aktiviti ekonomi Arab berpindah ke bahagian selatan. Wanita dan kanak-kanak akan dujual sebagai hamba atau meminta pihak yang kalah menebus dengan sejumlah mata wang. Dalam kehidupan masyarakat Arab zaman Islam. 4.peralatan senjata yang digunakan. 2. Setiap peperangan yang dimenangi akan membawa kemegahan dan keuntungan yang besar kepada kabilah. 5. Latar belakang masyarakat Semenanjung Arab zaman Islam.http://sejarahstpm. Bagi mendapatkan harta.fizikal. Mereka akan mempertaahankan kepentingan agama Islam daripada ancaman lain-lain agama pada masa itu. Sebagai langkah untuk memulihkan semula maruah dan imej mereka yang tercemar ekoran kekalahan dalam Perang Badar.

Peperangan dalam Islam disebabkan untuk meningkatkan sumber ekonomi orang Islam. 6. Memperteguhkan keutuhan agama Islam. Sebagaimana Abu Sufyan dengan 200 tenteranya telah membakar rumah dan memusnahkan tanaman sebuah kampung berhampiran Madinah. Harb terhadap Madinah.t tidak mengizinkan orang Islam berperang melainkan setelah orang Islam diancam di dalam negaranya sendiri seperti di Madinah. seperti Perang Badar. Musyirikin Makkah ingin melemahkan penguasaan orang Islam di Madinah. Abi Talib. 12. Iraq dan tentera Byzantium di Palestin. penduduk Madinah terpaksa menghadapi beberapa peperangan besar bagi mempertahankan Madinah. Orang arab Quraisy menyerang orang Islam di Madinah kerana mereka menganggap penguasaan orang Islam di Madinah telah menyekat laluan perdagangan mereka antara bahagian utara dan selatan semenanjung Arab.http://sejarahstpm. Zaman Khalifah abu Bakar.suh. misalnya menakluk Iraq. Selepas Perang Badar terdapat beberapa ancaman ketenteraan di bawah pimpinan Abu Sufyan b.Orang Kafir Quraisy ingin menuntut bela di atas kematian saudara dan keluarga mereka dalam Perang Badar. pada tahun 2H. Ancaman daripada sebahagian masyarakat Yahudi Madinah terhadap orang-orang Islam dan diri Nabi Muhammad sendiri. Islam sendiri adalah agama damai dan cinta akan perdamaian kerana perkataan Islam sendiri membawa maksud salam dan perdamaian. contohnya pada zaman khulafah Al-Rasyidin. Perang Uhud dan Perang Khandak. wilayah Islam berkembang sehingga ke Andalus. menyebabkan orang Islam terpaksa mengangkat senjata bagi mempertahankan diri. Nabi uhammad telah menghantar sejumlah kira-kitra 3000 angkatan tentera Islam bagi menentang kira-kira 200 000 tentera Byzantium. Sebab peperangan dalam Islam adalah untuk menegakkan agama Allah (Islam) dan memelihara kehormatan dan keutuhan agama Islam. 10. masyarakat dan negara Islam. Melemahkan penguasaan Empayar Rom dan Parsi. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Utbah. peperangan dalam Islam juga untuk meluaskan tanah jajahan. Dengan itu. Peristiwa ini berlaku sebelum meletusnya Perang Uhud. wilayah Islam sampai ke Afrika Utara(Mesir). Sebahagian besar bahagian utara dan selatan semenanjung Arab berada di bawah pengarun empayar Rom dan empayar Parsi.w. Menjadi tanggungjaswab setiap orang Islam merpertahankna agamanya. Kesimpulan ( 1 / 2 markah) Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Musyrikin Makkah juga bimbangkan keselamatan rombongan pedagang mereka yang sentiasa melalui kota Madinah untuk berniaga di Utara Semenanjung Arab. wanita. Persekutuan Yahudi Bani Nadir. Syria du utara berada di bawah pengaruh empayar Rom Timur (Byzantium). 8. Iraq kawasan yang subur untuk mendapatkan sumber ekonomi dan bercucuk tanam. Kemenangan berpihak kepada orang Islam dan semua lelaki dewasa Yahudi Bani Nadir telah dihukum bunuh bagi tujuan memberi pengajaran kepada orang Yahudi.blogspot. Peperangan dalam Islam bertujuan untuk menpertahankan maruah diri. orang tua dan orang awam yang tidak terlibat dalam peperangan. Islam mempunyai etika peperangan sendiri. baharulah tentera Byzantium berjaya ditewaskan. tentyera Islam terpaksa berundur ke Madinah selepas beberapa panglima perang Islam syahid. Zaman kerajaan Bani Umayyah.Membina kekuatan ekonomi. Sepanyol. Begitu juga dengan Hindun. Peluasan wilayah Islam – di samping objektif di atas. Peluasan Wilayah/Empayar. isteri Abu Sufyan yang ingin menuntut bela kematian bapanya. Menyelesaikan perbalahan politik dan Mempertahankan negara.com/ 9 . dan Parsi. 11. Bani Quraizah dan Musyrikin Makkah telah mencetuskan Perang Ahzab tahun 5H. Penduduk Madinah terpaksa mempertahankan negara kota Madinah apabila mereka diancam oleh golongan Musyirikin Makkah. Namun akibat kekuatan tentera mu. Menunjukkan amalan etika Islam ketika peperangan. termasuk Zaid dan Jaafar b. Dalam peperangan di Muktah. Islam melarang membunuh kanak-kanak. Seperti Khalid al-Walid yang menuntut bela atas kematian bapanya. Dalam Islam juga ketika melakukan peperangan adalah dibenarkan merampas harta orang kafir (ghanimah).Hanya pada zaman pemerintahan Khalifah Umar al khattab. Allah s. agama dan negara. 7. Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir sentiasa mengancam masyarakat Islam Madinah. Meneguhkan kedudukan/ mempertahankan diri. Langkah menjaga dan melindungi keselamatan penduduk Madinah yang sentiasa diancam oleh gerakan- gerakan ketenteraan Musyirikin Makkah. 9. Perang Badar yang berlaku pada tahun ke 2 H adalah kerana orang Quraisy makkah ingin menhgapuskan di Madinah. Islam juga melarang membunuh binatang ternakan kecuali utk dimakan dan dilarang memusnahkan tanam-tanaman serta harta benda pihak musuh. beluai berjaya mengalahkan tentera Parsi di Hirah.

menggunakan arang untuk menghasilkan besi tempa bagi membuat peralatan mesin. Perkembang ini melibat industri tekstil. Kaedah ini menyebabkan tanaman tumbuh teratur mengikut baris dan memudahkan kerja menggembur dan membersihkan tanah. Selain itu bidang pengangkutan seperti perkapalan. Membawa kepada keperluan untuk mengadakan kemudahan infrastruktur yang baik dan memasarkan hasil pertanian dan perkilangan keseluruhan negara dengan lebih cepat dan cekap. Warwickshire. Penghijrahan buruh dari India. Kemajuan dalam bidang pengangkutan menyebabkan ramai penduduk England berhujrah keluar dengan tujuan untuk meningkatkan lagi taraf hidup mereka.blogspot. 2. Pada tahun 1762 terusan yang pertama dibina untuk membawa batu arang ke bandar perusahaan Manchester. Revolusi ini menyaksikan perubahan pesat dalam kaedah pengeluaran hasil pertanian dan barangan daripada menggunakan tangan kepada penggunaan jentera/mesin dan proses kimia. Kilang kapas telah menghasilkan tekstil yang melebihi permintaan pasaran tempatan. 1. 2. Ekspot kapas dan pakaian England meningkat 10 % setiap tahun. 3. Perubahan dalam bidang pertanian. 5. Iaitu menyatukan tanah pertanian membentuk ladang yang lebih luas. jalan raya. Bincangkan perubahan-perubahan yang berlaku di Eropah ekoran revolusi perindustrian di England pada abad ke 18. Bidang pertindustrian. perindustrian dan pengangkutan meninggalkan kesan yang besar ke atas perdagangan luar England. Import kapas mentah juga meningkat. (3 / 4 markah) 1. Kemajuan dalam perdagangan luar. Australia dan New Zealand. Ini kerana permintaan yang tinggi bagi tekstil sehingga mesin dicipta seperti pemintal yang dicipta oleh James Hargreaves pada tahun 1764M. Hindia Barat dan Afrika. Manakala pada tahun 1795 M Edmund Cartwright mencipta mesin tenun menggunakan kuasa air. Penghijrahan ke luar England. Pengenalan. penggunaan teknik penanaman yang baru dan jentera diperkenalkan. Dalam peleburan besi. Rest Riding di Yorkshire.http://sejarahstpm. keretapi dan terusan telah berkembang. 6. Berlaku penghijrahan ke Amerika Utara (US). Melalui penyatuan tanah ini tanaman baru. Revolusi ini telah menyaksikan England muncul sebagai kuasa ekonomi unggul di Eropah dan telah melebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia sebagai kuasa imperialis. antaranya ialah pengenalan sistem tanah berpagar mengantikan tanah lapang. Nattinghamshire dan staffordshire mengalami pertambahan penduduknya yang padat. Migrasi penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar dan kekawasan yang lebih maju adalah bertujuan untuk mencari peluang pekerjaan dan membaiki taraf hidup supaya lebih baik. Antara jentera baru yang diperkenalkan ialah alat menggali dan jentera penabur benih. Revolusi Perindustrian England yang bermula pertengahan kedua abad ke 18btelah meletakkan asas- asas untuk perubahan politik. Antara kawasannya ialah Lancashire. Lokomotof jentera wap dibina pada tahun 1801 untuk menarik gerabak yang kemudiannya dikenali sebagai kepala keretapi 4. Pertambahan penduduk bandar yang tinggi. Revolusi ini telah menjadikan England muncul sebagai kuasa ekonomi unggul di Eropah dan berjaya melebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui dasar imperialisme. Wap juga digunakan dalam perindustrian untuk menggerakkan jentera. Ini disebabkan kemajuan dalam teknik pengeluaran. Kemajuan dalam bidang pertanian. Dalam bidang pengangkutan. 5. Wacana isi / penegasan isi Isi ( 7 isi x 3 m = 21 markah) Perubahan-perubahan yang berlaku di Eropah ekoran revolusi perindustrian di England pada abad ke 18. 3. Kemajuan dalam bidang pertanian yang bertolak daripada penggunaan kaedah-kaedah moden telah membantu membangunkan kawasan terbiar dan menghasilkan lebihan tanaman. kapal mula dibina dengan besi menggantikan kayu balak dari Baltik. Dalam pembinaan jalan pula John Macadam telah memperkenalkan pembinaan dari batu dan minyak tar. Revolusi perindustrian bermula pada pertengahan kedua abad ke 18 di England. Ia lebih memudahkan dan melancarkan perhubungan dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Dalam bidang perkapalan. Pertambahan dan perkembangan Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Kemudahan infrastruktur memudahkan migrasi penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar. ekonomi dan sosial di Eropah dan dunia pada abad berikutnya. Beberapa perubahan yang nyata telah berlaku berkaitan dengan bidang pertanian. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Penghasilan barangan yang berlebihan akibar RI membawa kepada keperluan dieksport ke luar negeri.com/ 10 . iaitu kawasan jajahan Inggeris juga berlaku. arang dan besi.

Akta perkapalan dipinda pada tahun 1825M. Pada tahun 1820an dan 1830an parlimen England meluluskan beberapa akta yang menghapuskan dasar-dasar ekonomi yang menyekat kebebasan antaranya ialah Pemansuhan monopoli perdagangan Syarikat Hindia Timur Inggeris dengan negara China pada tahun 1833M. Kewujudan kumpulan kelas pekerja. koloni penduduk Inggeris di tempat lain secara tidak langsung meningkatkan kepesatan dalam perdagangan luar England. Mereka juga berjaya mempengaruhi parlimen dan mewujudkan akta-akta perdagangan dan ekonomi melalui usul di parlimen yang banyak memihak kepada mereka. pemintal dan penenun. Revolusi Perindustrian telah menyebabkan munculnya golongan usahawan baru yang terdiri daripada pemilik kilang. ahli bank. Pada penghujung abad ke 18 M dan ke 19M mereka dibayar gaji yang rendah kerana kebanyakan kerja dilakukan dengan mesin. Perkembangan perdagangan bebas.http://sejarahstpm. Melonggarkan undang- undang jagung (corn law) pada tahun 1822. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. peguam dan jurutera. import jagung diharamkan melainkan harga dalam negeri mencapai 8 syiling satu quarter suku.blogspot. Mengurangkan senarai bayaran yang dikenakan duti import dan eksport. Revolusi perindustrian juga melahirkan kelas pekerja untuk bekerja dilombong dan kilang. 7. 8. Kesimpulan (1/2 m) Rujukan Online Blog Sejarah STPM . peniaga. ini berkeinginan mencuba idea baru dan bersedia menerima risiko dalam urusan perniagaan. 9. Mereka dikenali sebagai proletariat dan terdiri daripada penganggur. Kemunculan golongan usahawan baru. Mengikut Corn law 1815. Gol. Mereka memperoleh pendapatan yang hampir sama dengan golongan bangsawan.com/ 11 .

Bincangkan sistem pendidikan di China yang dilihat sebagai sistem yang berorientasikan peperiksaan. 6. memelihara serta membimbing. 4. 2. . Sistem pendidikan dalam tamadun China boleh dikatakan bersifat rasional dan menekankan persoalan kemanusiaan. Han dan seumpamanya. mengkaji kesusasteraan esei. Socrates mendefinasikan pendidikan sebagai satu usaha merangsang pemikiran yang rasional dan mendisiplinkan mental untuk meningkatkan pengetahuan dan kebenaran. Sebelum menduduki peperiksaan awam pertama pelajar perlu melalui beberapa tahap kurikulum. Sistem pendidikan dalam tamadun China ialah pelajar – pelajarnya secara umum terbuka kepada semua golongan meskipun pada kebiasaannya hanya golongan aristokrat dan berada sahaja yang memberikan penekanan kepada pendidikan kepada anak – anak mereka. Pemilihan pegawai kerajaan. Peperiksaan ini dijalankan di bawah kawalan yang amat ketat. tetapi untuk memungkinkan murid-muridnya lulus peperiksaan mengikut keperluan-keperluan tertentu. Ini kerana untuk mengikut satu – satu sistem pendidikan sehingga seseorang itu menduduki peperiksaan umum memakan belanja yang sangat besar. Meningkatkan status. Kurikulum berasaskan sukatan peperiksaan. 4. Pendidikan dalam masyarakat China bukan bertujuan untuk memajukan individu atau kehidupan sosial rakyatnya. Sekiranya seseorang itu berjaya hingga ke tahap ini. 1. Pada peringkat kurikulum rendah. Isi (7 isi x 3m = 21 m) sistem pendidikan di China yang dilihat sebagai sistem yang berorientasikan peperiksaan. Apabila lulus peperiksaan awam mereka boleh bekerja sebagai pegawai kerajaan dan mengisi jawatan-jawatan penting dalam empayar. Rujukan Online Blog Sejarah STPM .blogspot. Pada waktu peperiksaan calon dikunci di dalam bilik dan mereka tidak dibenarkan keluar tanpa kebenaran hingga terpaksa makan di dalam bilik. murid-murid akan belajar huruf-huruf penting dalam bahasa dan menghafal sembilan buah buku suci. dia perlu menduduki peperiksaan kelayakan di daerahnya sendiri. Oleh itu sistem pendidikan China selalunya dirujuk sebagai bentuk pendidikan statik. Pengenalan 1. Mereka juga perlu mahir menjelaskan kandungan buku-buku suci yang dipelajari. 3. berketurunan atau pendidikan formal paling sempurna. Ini menyebabkan calon melalui tekanan yang luar biasa sehinggakan ada yang jatuh sakit dan meninggal. Para sarjana pula melihat maksud pendidikan daripada pelbagai sudut. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Tamadun China merupakan antara tamadun yang paling tua dan setanding dengan tamadun – tamadun tua lain termasuklah tamadun India. 5. Sebelum pelajar menduduki peperiksaan untuk ijazah pertama. Sistem tulisan ini adalah dalam bentuk gambar yang melambangkan objek atau symbol-simbol yang mewakili idea konsep. Lantaran itu ibu bapa China lebih gemar anak-anak mereka mengikuti kurikulum yang bercorak akademik. Wacana isi / penegasan isi. Di peringkat Menengah para pelajar dilatih membuat karangan. Maksud pendidikan. Huruf-huruf ini dikenali sebagai ideogram. Syed Naquib al-Attas pula berpendapat pendidikan bertujuan bukan sekadar memupuk individu atau pun warganegara yang sempurna tetapi menjelmakan insan yang sempurna. 3. barulah dia layak untuk menduduki peperiksaan awam rasmi pertama di daerahnya. Peperiksaan kelayakan peringkat daerah. Melibatkan penyediaan pelajar untuk menduduki tiga tahap peperiksaan awam melalui tiga peringkat ijazah akademik. Ia mengalami zaman yang berbeza dan kerajaan – kerajaan yang berbeza termasuklah Chin. Status mereka yang lulus dalam peperiksaan juga akan meningkat. perkataan education (pendidikan) berasal daripada perkataan Latin iaitu educare yang membawa makna mengasuh. Dari kaca mata rakyat pula matlamat pendidikan adalah untuk membolehkan golongan remaja memasuki peperiksaan awam.com/ 12 . Tumpuan utama bidang pendidikan dalam tamadun China adalah untuk meningkatkan keperibadian dan akhlak seseorang . Tamadun China bermula di Lembah Hwang Ho dan kemudiannya tersebar hampir ke seluruh negara China.http://sejarahstpm. Dari segi bahasa. 2. Latar belakang tamadun China. ketenteraman dalam kehidupan seharian dan tanggungjawab kepada negara. Di sekolah tinggi pula mereka akan menterjemahkan buku-buku suci ke dalam bahasa Cina moden. Sistem pendidikan tidak terlalu menekankan persoalan keagamaan dan golongan agama seperti pendeta tidak memainkan peranan yang besar dalam memberikan pendidikan dalan tamadun China. Latar belakang sistem pendidikan China. Sistem pendidikan China berkait dengan pemilihan pegawai awam melalui peperiksaan am.

10. Mereka yang lulus peperiksaan ijazah ketiga dikenali sebagai Chin-Shih. Jika lulus peperiksaan ini pelajar akan dianugerahkan ijazah Hsiu Tsai yang disamakan dengan ijazah pertama zaman moden 7. 11. Jika penipuan tersebut boleh dikesan. Peperiksaan ini memakan masa selama sembilan hari. Selepas lulus peperiksaan kelayakan. Peperiksaan ijazah pertama di ibu kota daerah. pelajar akan bersedia untuk menduduki peperiksaan peringkat ijazah pertama yang diadakan di bandar utama daerahnya. Ada pelajar yang menipu dan pegawai kerajaan yang berkaitan peperiksaan menerima rasuah. ayah dan datuk menduduki peperiksaan serentak. Calon yang berjaya akan dianugerahkan ijazah Chun-jen. Ahli-ahli Han Lin ialah penyair kerajaan dan sejarawan negara. Tiga orang daripada kalangan Chin-Shih akan dilantik sebagai Chuang Yuan iaitu tiga ahli akademik terkemuka Empayar China.com/ 13 . Tumpuan utama pendidikan adalah untuk memajukan sensiviti moral dan tanggungjawab kepada rakyat dan negara. sekular dan rasional. Ada ketikanya peperiksaan tidak dikendalikan dengan jujur. Tahap peperiksaan ijazah kedua diadakan di ibu kota provinsi yang dibuka kepada mereka yang telah memperolehi ijazah pertama. Sebuah badan penasihat yang terdiri daripada para lulusan Chin-Shih juga dibentuk. lima soalan berkaitan dengan sejarah dan ekonomi negara (peperiksaan di ibu kota provinsi). Ijazah kedua pula. satu puisi dan beberapa tema buku suci. Peperiksaan ijazah kedua di ibu kota wilayah.http://sejarahstpm. Peperiksaan ijazah ketiga (Doktor falsafah) di ibu kota empayar. Pada peringkat ijazah pertama calon peperiksaan akan menjawab dua esei prosa (esei moden). 8. Tiada had umur menduduki peperiksaan.blogspot. Peperiksaan keahlian Akademi Diraja. hukumannya ialah hukuman mati. Kesimpulan [1/2 Markah] Pendidikan rasmi di China berkembagn melalui dikri yang ditentukan oleh orientasi kebudayaan China yang bersifat humanistik. Ini menyebabkan ada kalanya anak. calon diuji lima atau enam esei dan. Peperiksaan ini memakan masa selama sehari semalam. 6. Mereka yang telah mendapat ijazah kedoktoran layak menduduki peperiksaan terakhir untuk menjadi ahli seumur hidup dalam organisasi intelek yang dikenali sebagai Imperial Academy (Han-lin Yuan). Mereka yang lulus dengan cemerlang akan dilantik sebagai tokoh kesusasteraan negara dan menduduki kedudukan tertinggi dalam negara. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Mereka ini kebiasaannya bertindak sebagai kabinet maharaja. Peperiksaan peringkat doktor falsafah berjalan selama 13 hari di ibu kota empayar melalui peperiksaan istana dengan kehadiran oleh Maharaja China. Rujukan Online Blog Sejarah STPM . 9.

perindustrian dan perkhidmatan awam Isi (7 isi x3 m = 21 markah) kemajuan dalam bidang seni bina India ditapak Mohenjodaro dan Harappa. Rumah sama ada dibina dua tingkat atau lebih dan dibina mengikut pelan yang sama tetapi saiz berbeza. 3. Jalan utama dibina secara lurus dan lebarnya 30 kaki. Kebanyakan bandar terdiri daripada dua bahagian iaitu kubu dan bandar. dan pengaruh cuaca.2 inci. Longkang dibina tertutup dan dilengkapi lubang pemeriksaan yang akan memudahkan kerja pembersihan sekiranya tersumbat. Terdapat sistem perparitan. Adanya kemajuan dalam pembinaan longkang dan sistem pembuangan air untuk rumah persendirian dan tempat mandi umum. Bangunan yang dibina menggunakan batu bermutu tinggi dan saiz yang standard 11 x 5. Maksud bandar. Seni bina Inda mencapai kemajuan sejak zaman awal lagi. Binaan tersebut menggambarkan kemajuan dari segi teknikal dan nilai artistik tukang-tukang mahir dalam seni bina.5 x 2. Seni bina boleh didefinisikan sebagai kecekapan merancang dan membuat bangunan yang indah sesuai dengan maksud dan tujuan. 2. Detwyler & Marcus menyatakan Bandar adalah satu unit politik . Seni bina India banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. pengaruh luar seperti Yunani. Rom dan Parsi. Terdapat tangga di kedua-dua belah kolam menuju ke dasar kolam. Jalan dari utara ke selatan disilang oleh jalan lain pada sudut tepat (90 djh. Bangunan dibina dalam bentuk blok empat segi dan berderetan di sepanjang jalan dan lorong. Longkang dibina di sepanjang jalan utama. Buddha. Bandar Harappa dan Mohenjodaro dibina berdasarkan pelan struktur yang sama. Air dari rumah disalurkan melalui longkang kecil ke longkang utama. Latar belakang tamadun India. kekukuhan (hasil pembinaan yang baik dan kesukaan (kesenangan dan keselesaan kepada penghuni). 4. Definisi seni bina. Great Bath .). Rangkaian jalan raya yang tersusun dan sistematik. Kubu dibina bagi mengelak serangan musuh dan mengatasi banjir. Masyarakat Indus mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang perancangan dan pembinaan bandar. Di bahagian barat terdapat kubu pertahanan yang di kelilingi oleh tembok. 2.com/ 14 . 3. Huraikan kemajuan dalam bidang seni bina India ditapak Mohenjodaro dan Harappa.http://sejarahstpm. Rumah didirikan menghala utara ke selatan dan timur ke barat yang dipisahkan oleh jalan raya. Menunjukkan masyarakat Indus amat menitikberatkan aspek kebersihan.antara teknologi pembinaan yang mahir. Setiap rumah mempunyai bilangan bilik yang berlainan iaitu daripada satu bilik hingga dua belas bilik.5 x 2. Seni bina mempunyai 3 syarat utama iaitu barangan (peralatan untuk membina bangunan). 1. Terdapat lorong- lorong kecil yang dibina selari dengan jalan utama.blogspot.2 x 4. Perkataan seni bina atau architecture telah digunakan sejak tahun 1563 M yang berasal daripada perkataan Latin dan Greek. pendingin dan perigi. 5. Berukuran 39 kaki panjang dan 23 kaki lebar dan 8 kaki dalam. Air dari rumah dialirkan ke longkang besar menerusi longkang kecil.5 inci dan 9. Di dalam kubu terdapat banyak bangunan awam yang didirikan di atas podium yang dibina daripada bata tanah liat. 1. Bagi Raja Afandi (1977) menjelaskan bahawa perbandaran adalah proses di mana terdapatnya orang – orang tinggal dan bekerja seperti perdagangan. Kubu ini dilengkapi dengan menara berbentuk empat segi dan benteng. Dasar kolam dibina Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Terdapat ruang lapang antara rumah bagi menjamin peredaran udara. Setiap nrumah dilengkapi dengan bilik mandi. 4. 6. Di bahagian bawah kubu terdapatnya bandar yang menganjur sejauh tiga batu. satu penempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau satu kelompok rumah kediaman atau lain – lain struktur Bagi MAJ Berg dalam bukunya “Historic Cities of Asia”menjelaskan bahawa Bandar sebagai suatu kawasan yang dihuni oleh penduduk yang ramai dan sebahagian besarnya boleh membaca dan menulis dan mereka terlibat dalam aktiviti ekonomi bukan pertanian. 7. Kuil-kuil dan bangunan yang dibina dengan batu masih kekal sehingga ke hari ini. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Binaan rumah. Pengenalan.

Jelapang bijirin di Mohenjodaro merupakan bangunan kayu yang dibina atas podium.blogspot. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Tandas untuk orang awam turut disediakan. 8. Tempat mandi awam digunakan oleh masyarakat bawahan. Jelapang bijirin.http://sejarahstpm. Beberapa bilik kecil ini mempunyai tandas. dengan batu dan disadur dengan bitumen.com/ 15 . Keunikan kolam mandi ini ialah airnya boleh dikosongkan dan diisi semula. Terdapat bebera jelapang besar yang digunakan bagi menyimpan bijirin dan dibahagikan kepada blok kecil berukuran 50 x 20 kaki. buruh dan hamba.seperti tempat mandi awam yang dibina berhampiran dengan jalan utama. Bertujuan untuk menyalurkan air ke dalam great bath. Bangunan awam . Terdapat juga rumah kongsi bagi buruh dan hamba yang dibina dalam satu deretan dan mempunyai dua bilik berkeluasan 20 x 12 kaki persegi. Perigi utama. Bangunan lain ialah sebuah dewan perhimpunan dan pejabat rasmi paderi yang berukuran 70 x 24 meter. Kesimpulan ( 1 / 2 markah) Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Terdapat 27 blok yang dilengkapi dengan saluran perudaraan. Air kolam dari perigi berdekatan dan boleh dikosongkan dan diisi semula. Berhampiran great bath terdapat bilik-bilik mandi yang kecil yang hanya digunakan oleh paderi. 9. Jelapang di Harappa didirikan atas podium setinggi 3 kaki. 7.

Hubungan perdagangan dijalankan di antara nagara-negara Afrika. perak dan gading. Terdapat 13 buah bandar – Lagash. Jenis-jenis tanaman yang diusahakan di Mesir ialah barli. Kemajuan Dalam Aktiviti Perdagangan Ciri tamadun awal di Mesopotamia dan Mesir yang seterusnya ialah kemajuan dalam aktiviti perdagangan. Bandingkan ciri-ciri tamadun awal Mesopotamia dengan ciri-ciri tamadun awal Mesir. Kawasan Luar Bandar dan kawasan pelabuhan. dan kalendar. Batu bakar digunakan secara meluas dalam pembinaan. tentera. Kemajuan teknologi di Mesopotamia seperti pembinaan rumah ibadat bertingkat iaitu ziggurat. Ladang yang dimiliki oleh raja (istana). bulu dan kulit binatang. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. seni bina. pembinaan taman tergantung di Babylon dan teknologi pembuatan seperti tekstil dan tembikar.com/ 16 . Kapal-kapal laut besar kepunyaan firaun digunakan dalam kegiatan perdagangan. Kemudian mata wang perak digunakan. gandum. Eksport utama Mesir adalah gandum.A. 2. Peringkat awal perniagaan system barter. pembinaan kubu dan tembok. sayur-sayuran. Namun dari segi praktikal. Asia. Ladang ditadbir oleh kakitangan rumah berhala (shatammu). perdagangan juga kegiatan ekonomi yang penting. . Maksud tamadun. Babylon. kelas menengah (bangsawan. pembinaan pintu gerbang dan teknologi pembinaan jalan raya. Sistem barter digunakan pada peringkat pertama. Bagi Gordon Childe. kapas dan buah-buahan. Kemajuan Teknologi. Dalam bandar Mesoppotamia Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Bangsawan. Beg.blogspot. rempah-rempah dan balak. 3.Barang-barang ekspot termasuk tekstil. 4. mencipta roda. 3. undang-undang dan politik. Parsi dan India. kebanyakan tanah dimiliki dan diusahakan oleh individu. kish dan Ubaid. agama. paderi. Ini kerana raja telah mengurniakan tanah kepada rakyat dan tentera. 8. Muncul sekitar 3500 SM. senjata dan barang kemas. Salah satu ciri masyarakat tamadun awal Mesopotamia susun lapis masyarakat Mesir boleh dibahagi kepada tiga bahagian utama iaitu.tamadun melambangkan satu tahap pencapaian manusia dalam proses penyesuaian diri dengan persekitarannya. Pengenalan ( 5 markah) 1. Pertanian di Mesopotamia adalah secara ladang. 2. Mesir utara wujud pemerintahan beraja. Perdagangan turut dijalankan di antara tamadun lain seperti Mesir. Salah satu ciri tamadun awal masyarakat Mesopotamia dan Mesir ialah kemajuan dalam ekonomi pertanian. Diasaskan oleh orang Sumer. kawasan Meditenerian. Mesir selatan dikuasai gol. Terdapat juga teknolgi dalam sistem pengairan/terusan. Kemajuan teknologi di Mesir juga dapat dilihat dalam aspek pembinan monumen dan candi-candi yang banyak terdapat di lembah raja-raja. 1. Barang import terdiri daripada tembaga.J. skrip. Penggunaan mata wang bermula apabila pedagang Parsi memperkenalkan mata wang perak shekel. Bajak dan alat menabur benih telah digunakan untuk mempercepatkan kerja-kerja pertanian.Profesor M. pembantu raja. Hasil- hasil pertanian diedarkan oleh ejen-ejen Firaun. Latar belakang tamadun Mesir.Tamadung paling awal. Nil. Bagaimanapun di Mesir secara teorinya tanah dan hasil pertanian adalah milik Firaun. kain dan barangan kemas.http://sejarahstpm. Kemunculan dan Perkembangan Bandar. rumah berhala (paderi) dan pegawai tentera. Begitu juga di Mesir. Importnya pula kayu balak. Terdiri daripada Mesir Utara dan Mesir Selatan. Crete dan Cypus. Rakyat bekerja di ladang sebagai penyewa(serf).kelas atasan (Firaun dan keluarga diraja). Manakala di Mesir terdapatnya pembinaan piramid dan mencipta kalendar. millet. 4. Perdagangan adalah sumber ekonomi kedua penting di Mesopotaamia. tukang mahir dan petani dan akhir sekali kelas bawah (hamba) dan Mesir ialah kemunculan bandar. Terletak antara sungai Tigris dan Euphrates. Penegasan isi Isi ( 5 isi x 4 m = 20 markah) Perbandingan ciri-ciri tamadun awal Mesopotamia dengan ciri-ciri tamadun awal Mesir. Tamadun Mesir – juga antara amadun terawal. Tanaman termasuk bijirin dan kurma. Kemajuan Dalam Ekonomi Pertanian.ahli arkeologi Australia . Aktiviti perdagangan dimonopoli oleh bangsawn dan Firaun. Masyarakat tamadun Mesopotamia dan Mesir juga mempunyai kemajuan dalam bidang teknologi. Uruk.tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota. Ur. Bermaksud 'tanah antara dua sungai. Kawasan bandar terbahagi kepada 3 bahagiain iairu Pusat Bandar ( Libbi Ali ). Eridu. Lahir di lembah Sg. Pemerintahan Mesir kemudiannya disatukan oleh Raja Menes. Latar belakang tamadun Mesopotamia. Perkembangan pembandaran Mesopotamia bermula pertengaha abad ke 4 SM. kesenian.

Kepercayaan dan Agama. tulisan hieroglif menggunakan huruf pepaku. Rujukan Online Blog Sejarah STPM .blogspot. seterusnya golongan profesional dan pedagang dan bawah sekali rakyat biasa dan hamba. Masyarakat Mesir juga mahir dalam bidang seni ukir patung dan barang tembikar. masyarakatnya lebih cenderung dalam aspek pembinaan candi dan piramid di makam golongan bangsawan. Di Mesopotamia. pembuatan tembikar dan tekstil. gambar simbol alam semulajadi untuk membentuk sistem tulisannya. 9. Bandar yang penting ialah Memphis. Terdapat bengkel tenunan yang besar di temui dan dikendalikan oleh rumah berhala dan istana. Apa saja yang berkaitan dengan soalan dan isi. Begitu juga di Mesir telah terdapat pengkhususan kerja dalam bidang pembinaan kapal. Di Sumeria. Pembinaan gerbang. Masyarakat Mesopotamia juga mahir dalam pengukiran patung dan ukiran timbul pada permukaan batu. diikuti golongan bangsawan dan paderi. Mereka menempatkan patung di rumah-rumah berhala. Bandar Nekhen dan Nekheb adalah bandar tertua dalam Tamadun Mesir. Kewujudan organisasi sosial.Di Mesir. setiap bandar dinaungi oleh Tuhan. Terdapat juga pekerja khusus dalam bidang perbankan.com/ 17 . Orang Sumeria amat takut kepada malapetaka dan mereka percaya kepada banyak tuhan dan upacara pemujaan tuhan dilakukan di atas ziggurat. Tuhan orang Mesopotamia memiliki ciri-ciri dan sifat seperti manusia dan diberikan rupa fizikal manusia. Sekolah yang terdapat di Sumeria awalnya didirikan di rumah berhala. pasar dan jalan raya. 8. tukang mahir dan petani dan akhir sekali kelas bawah (hamba). Organisasi sosial juga adalah juga merupakan ciri tamadun awal Mesopotamia dan Mesir. Raja-raja Mesir digelar firaun dan baginda mempunyai kuasa mutlak serta berhak sepenuhnya ke atas tanah dan air di Mesir. Golongan pemerintah dalam tamadun Mesopotamia terdiri daripada raja dan golongan bangsawan dan raja atau raja pendeta mempunyai kedudukan tertinggi. pintu gerbang. Kesenian. bandar-bandar seperti Ur. terutamanya dalam bidang pembinaan bangunan. Kesimpulan. Urech. Ciri tamadun awal masyarakat Mesopotamia dan Mesir seterusnya ialah dalam aspek agama dan kepercayaan. perdagangan dan pentadbiran. Thebes dan Akhetatom. Kemajuan Sistem Politik dan Pentadbiran. Kish dan Babylon mempunyai kerajaan berasingan dan pemerintahannya sendiri. 6. Kesenian adalah antara aspek yang paling menonjol dalam ciri tamadun awal Mesopotamia dan Mesir. 7. Manakala susun lapis masyarakat Mesir boleh dibahagi kepada tiga bahagian utama iaitu. Bagaimanapun di Mesir. sebelum tahun 3100 SM terdapat dua buah kerajaan iaitu di utara dan selatan Sungai Nil. Orang Mesir juga mahir dalam bidang seni lukis yang di kesan pada dinding makam. Begitu juga agama dan kepercayaan sangat sebati dengan kehidupan orang Mesir. Perkembangan bahasa dan tulisan merupakan satu lagi ciri penting tamadun awal manusia di Mesopotamia dan Mesir. Pemerintah Babylon yang bernama Hammurabi merupakan raja yang termasyhur kerana kanun undang-undangnya yang adil dan saksama. industri kuari. 5. Bentuk tulisan pepaku di Sumeria dipanggil cuneiform yang menggunakan huruf-huruf “v” sebagai asas tulisan tersebut. Mereka menganggap raja mereka sebagai tuhan dan percaya bahawa orang yang telah mati akan hidup semula di akhirat dan kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan. Masyarakat di Mesopotamai dan Mesir juga telah mencapai kemajuan dalam bidang politik dan pentadbiran. Malah golongan pemerintah telah membina piramid untuk menyimpan mumia dan sebagai tempat roh bersemadi. Nil. terdapatnya pembinaan kubu pertahanan. tentera. 10. Manakala di Mesir. Perkembangan Tulisan dan Pendidikan. pembantu raja. kubah dan tembok bermula di Mesopotamia.http://sejarahstpm. Sistem lapisan masyarakat tamadun Mesopotamia dibahagikan kepada 4 lapisan iaitu paling atas sekali ialah raja. Di Mesopotamia terdapat pengkhususan kerja dalam bidang pengeluaran tekstil dan tembikar. Manakala di Mesir pendeta Mesir telah mencipta bentuk tulisan bergambar yang dinamakan hieroglif.kelas atasan (Firaun dan keluarga diraja). Tuhan yang paling penting dan diagung-agungkan ialah Amon-Re (Tuhan Matahari) dan Osiris (Tuhan Sungai Nil). Tamadun Mesopotamia memiliki nilai-nilai kesenian yang tinggi. Pengkhususan kerja adalah merupakan ciri tamadun awal yang telah terdapat dalam tamadun Mesir dan Mesopotamia. Akhirnya. Orang Sumeria tidak menyembah raja mereka tetapi mereka menganggap raja mereka sebagai wakil tuhan di dunia. Pengkhususan Kerja. kelas menengah (bangsawan. Raja Menes dengan ibu kotanya di Memphes telah berjaya menyatukan Mesir dan mewujudkan satu sistem kerajaan yang efisyen. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. tembikar dan candi. Berbanding Di Mesir kemunculan bandar dikatakan bermula lebih kurang 2000 tahun selepas kemunculan Mesir di Lembah Sg. Firaun (raja) berada di kedudukan paling atas susun lapis masyarakat. paderi. pembinaan tembok pertahanan..

w. Nilai-nilai buruk yang agak ketara ialah suka berperang. 6. Pengenalan (3 / 4 m) 1. angkuh dan bongkah dan masyarakat jahil dan mereka tidak tahu membaca atau menulis. Bagi penulis barat. mengamalkan riba. 4. pada tahun 610 M. 4. Tersebarnya pelbagai agama di Semenanjung Arab kerana hubungan masyarakatnya dengan dunia luar menerusi hubungan perdagangan. Sejauh manakah masyarakat Arab pada zaman jahiliyah di katakan masyarakat yang tidak mempunyai peradaban dan tamadun. kehalusan budi pekerti dan sopan santun. Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. berzina. Mereka malu sekiranya mendapat anak perempuan. Tidak ada nabi dan rasul yang menyeru mereka ke arah agama yang benar dan menyampaikan ajaran Allah (swt). Isi (7 isi x 3 markah = 21 markah) Sebab masyarakat Arab dikatakan tidak bertamadun.a. Kegiatan perdagangan orang Arab melibatkan riba. Zaman jahiliyah dianggap zaman yang mengalami keruntuhan dari segi agama dan kesesatan dalam beragama yang begitu hebat di Semenanjung Arab. Masyarakat arab jahiliyah juga tidak menggunakan kitab-kitan suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum mereka sebagai panduan dan rujukan daripada kesesatan. Sesetengahnya ditanam hidup-hidup. dan tiada yang lain disembah melainkanNya. pendendam. Mereka mengamalkan nilai-nilai baik dan buruk dalam kehidupan seharian. Al-Quran tidak memberi batas tertentu bagi zaman jahiliah. Hal ini jelas disebutkan dalam al-Quran.com/ 18 . tidak mempunyai tamadun / peradaban. Manakala orang Arab di bahagian tengah Semenanjung Arab berpegang teguh dengan agama anenek moyang mereka. iaitu sebelum turunya al-Quran. Kedudukan wanita yang dipandang rendah menyebabkan timbulnya amalan membunuh anak perempuan sebaik sahaja dilahirkan. Orang Parsi berusaha untuk menyebarkan agama Majusi. Mereka hanya memiliki asas-asas ilmu politik. Perkara ini banayak diamalkan di kalangan bangsa Yahudi di Madinah. perkataan tamadun atau madani adalah merujuk kepada masyarakat manusia yang maju dan makmur sama ada di kota atau di desa. Mereka mengenakan kadar bayaran balik yang tinggi kepada peminjam. Pada zaman Jahiliyah. Seperti kaum Yahudi yang mengubah isi kandungan kitab Injil dan mengingkari ayat-ayat Allah (swt) 3. Latar belakang masyarakat Arab Jahiliyah. manakala orang Rom berusaha menyebarkan agama Nasrani di kalangan masyarakat pesisiran pantai Semenanjung Arab. Maksud tamadun – tamadun ialah kata Arab yang bermaksud kemajuan. Menurut Ibnu Khaldum. berjudi. Akidah. Ilmu pengetahuan – sangat sedikit orang arab yang tahu membaca dan menulis dan tiada tradisi penyebaran ilmu dan pendidikan dalam masyarakat Arab jahiliyah. Keruntuhan akhlak. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. 2. Masyarakat Arab pada era zaman jahiliyah dikatakan hilang pedoman dan dilanda kejahilan dalam beragama. 2. Malah mereka memesongkan isi kitab terdahulu untuk kepentingan puak-puak masing-masing. Berbeza dengan zaman sebelum runtuhnya empangan Maarib di mana terdapatnya beberapa orang nabi dan rasul yang menyeru masyarakat Arab ke arah agama Allah (swt). Jahiliah berasal dari perkataan "jahil" yang bermaksud bodoh. Menipu timbangan dan sukatan.blogspot. Akidah ialah kepercayaan seluruh jiwa dan raga terhadap keEsaan Allah (swt). BAHAGIAN B 9.w. 3. Mereka juga sering melakukan penipuan terutamanya dari segi sukatan dan timbangan. Penipuan dalam ekonomi. 1. masyarakatnya tidak mempunyai pemimpin agama yang boleh membimbing mereka mengenal agama yang benar dan hidup bersyariat yang baik. Makasud Jahiliyah. Masyarakatnya hidup dalam keadaan buta huruf. mengamalkan semangat asabiyah dan lain.a. minum arak. Ciri-ciri jahiliah berdasarkan al-Quran adalah tidak mempunyai nabi atau kitab suci sebagai petunjuk. Penyebaran ilmu Rujukan Online Blog Sejarah STPM . merompak. . ekonomi dan perniagaan. iaitu agama menyembah berhala. dan berakhir apabila turunnya wahyu al Quran kepada Nabi Muhammad s. Kamus Bahasa Arab menyebutkan zaman jahiliah sebagai zaman sebelum Islam.http://sejarahstpm. masyarakat tidak berakhlak. al-Nahl dan Surah. 5. Zaman jahiliyah ialah zaman selepas keruntuhan kerajaan Saba kira-kira 300 tahun (3 abad) sebelum kerasulan Nabi Muhammad s. Wacana isi / penegasan isi. Kedudukan wanita di dalam masyarakat Arab Jahiliah sangat rendah / hina.

Orang-orang Arab Jahiliah juga melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan antarabangsa. Sistem politik Arab Jahiliah tidak seragam. Di bahagian Utara Semenanjung Tanah Arab. Tokoh seperti ini ialah Imru al-Qais. Keangkuhan dan sombong . Hal ini menyebabkan orang Arab tidak berupaya membina semula Empangan Maarib yang telah runtuh. sindir-cerca yang bertujuan berseronok. orang Arab pandai bersyair. Dalam kesusasteraan. iaitu Syam dan pada musim sejuk. 7. iaitu musim panas dan musim sejuk. sabar. serta memberi penghargaan terutamanya kepada golongan penyair. Mereka mengambil barang dagangan dari pelabuhan di Yaman dan membawa ke Syam (Damsyik) untuk dijual kepada pedagang Eropah. Semangat ini menyebabkan berlakunya peperangan yang berpanjangan di antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Tujuannya adalah untuk mendapat kuasa. berani. mereka akan berkumpul di tengah Semenanjung Tanah Arab khususnya pada musim Haji kerana terdapat 3 buah pasar iaitu Ukaz. pengetahuan berlaku di kawasan pinggir iaitu Selatan dan Barat Semenanjung Tanah Arab kerana adanya hubungan perdagangan dengan dunia luar. Mahir dalam bidang kesusasteraan. restu puak.com/ 19 . perlindungan dan pengaruh daripada penjajah 8. ratapan. Ketua kabilah. mereka bergerak ke Selatan iaitu Yaman. Antara nilai-nilai baik yang mereka miliki ialah menghormati tetamu. Ilmu pengetahuan tidak diwarisi kepada generasi baru juga. Sistem ekonomi orang-orang Hadari kebanyakannya ialah pedagang yang bergerak dalam kafilah. pemurah. pujaan. iaitu Sheikh adalah orang yang bertanggungjawab terhadap kabilah. Mereka dikatakan telah menghasilkan karya-karya bermutu yang disebut "al-Mu'allaqat-al-Sab" yang pernah digantung di Kaabah. Kesimpulan Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Sistem perdagangan yang biasa diadakan ialah sistem perdagangan dua musim. 11. Keseluruhan Semenanjung Arab dikuasai oleh suku atau puak-puak Arab yang berpecah mengikut sistem kabilah. Syair-syair akan dikemukakan di pasar Ukadz setiap tahun semasa temasya tahunan. sistem politik mereka telah terpengaruh oleh sistem politik sama ada Rom atau Parsi. Dikatakan hampir semua orang Arab buta huruf. Karya- karya ini kebanyakannya berbentuk sajak cinta. bersajak dan berkhutbah. sistem politiknya berbentuk negara naungan. Sistem ini adalah berbentuk primitif di mana peraturan yang diwujudkan hanyalah untuk kabilah mereka sendiri. Pada musim panas. keadaan ini tidak dipraktis dengan sepenuhnya. Terdapat juga ciri-ciri ketamadunan masyarakat Arab zaman jahiliyah 9. Bagi yang hidup secara berpuak-puak. hanya 17 orang kaum Quraysi yang tahu membaca dan menulis sahaja. Zuhair dan Tarafah. setia pada janji.blogspot.http://sejarahstpm. Mereka akan segera bertindak sekiranya terdapat anggota kabilah yang dizalimi. Buktinya menurut al-Baladhuri. 10. Sistem pemerintahan. Oleh sebab mereka hidup secara berkabilah. mereka bergerak ke Utara. Segala peraturan perlu dipatuhi. Orang-orang Arab juga mengamalkan sistem politik berkabilah.Mereka mengamalkan semangat abasiyah. Sesebuah kafilah biasanya mengandungi 500-1. Zulmajaz dan Zulmajinman. Oleh itu. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Di samping itu. Mengamalkan perdagangan antarabangsa.000 ekor unta. Mereka dikatakan mempunyai hubungan dengan orang-orang India. Kerajaan Ghassan adalah naungan Rom manakala Hirah adalah naungan Parsi. Semua karya ini dikatakan mengandungi kata-kata yang tidak sopan. Menghormati tetamu dan musuh. Ia dipengaruhi oleh faktor perbezaan daerah. jika tidak mereka boleh disingkirkan dari kabilah tersebut dan mereka perlu memasuki kabilah yang lain. mereka ini sering berperang sesama sendiri sama ada secara individu atau kelompok. mereka mempunyai semangat asabiyah yang sangat kuat. keturunan yang memerintah atau kuasa asing yang menjajah. Walau bagaimanapun. Makkah turut menerima ancaman Habsyah-Rom di bawah penguasa Abrahah. Kebanyakan hasil ini dihasilkan secara kreatif atau pengalaman atau khayalan. China dan Nusantara. Tidak terdapat satu bentuk kerajaan yang teratur dan mempunyai sistem pemerintahan.

Nabi Muhammad s. termasuk 2 wanita.w.” Peristiwa ini berlaku pada tahun ke 11 kerasulan Nabi Muhammad .w. Mereka telah diberi penerangan oleh Nabi tentang agama Islam. Daam pertemuan ini.a. Mereka menemui Nabi di tempat yang sama dalam perjanjian Aqabah I. 6. Bilangan kaum Khazraj lebih besar daripada kaum Aus. Umayr ke Madinah untuk menyebarkan Islam di sana. Musim haji berikutnya.a. Mereka menjadi penghubung antara nabi Muhammad di Makkah dengan masyarakat madinah.a. Pertemuan itu diadakan dekat bukit Aqabah. lalu baginda menemui mereka untuk menyampaikan seruan Islam.a. Ketibaan mereka diketahui oleh Nabi. Kedua-dua tokoh tersebut telah memeluk Islam dan menyebarkan agama Islam di Madinah.http://sejarahstpm.a. Latar belakang Madinah Madinah merupakan sebuah kota di Hijaz yang dikenali dengan nama Yathrib sebelum penghijrahan Rasulullah s. Sebelum mereka berangkat pulang ke Madinah. Aus dan Khazraj yang tinggal di bahagian selatan .w . Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Samit dan Iyas b. Nabi telah menemui kedua-dua tokoh tersebut dan menyeru mereka kepada agama Islam. Latar belakang Nabi Muhammad s. 3. terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. iaitu 10 kaum Khazraj dan 2 kaum Aus. sampai pula rombongan seramai 73 orang dari Madinah. Dalam perjanjian itu mereka berjani ntidak akan menyekutukan Allah (swt) dengan apa jua pun.w. 4. iaitu Arab. mereka telah membuat perjanjian dengan Nabi yang dikenali Perjanjian Aqabah I (perjanjian damai). Isi (7 isi x 3m = 21m) Usaha-usaha Nabi Muhammad s. 10. 5. Mereka menandatangani perjanjian aqabah II yang dikenali juga sebagai perjanjian peperangan kerana menyentuh tentang peperangan. Menemui rombongan suku Khazraj. telah menghantar Mus’ab b. Jelaskan usaha-usaha yang diambil oleh Nabi Muhammad s. Pada tahun ke 13 kerasulan Nabi Muhammad s.w. ke arah pembentukan masyarakat Islam Madinah. Menghantar utusan dakwah ke Madinah. Mereka datang menemui Nabi di bukit Aqabah. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Menemui jemaah haji dari Madinah.w.a. iaitu Yahudi yang terdiri daripada Bani Quraizah . Jaraknya lebih kurang 200 batu di sebelah utara kota Makkah.com/ 20 .a. tidak berzina. Hasil usaha mereka menyebabkan agama Islam lebih cepat tersebar di Madinah. Penduduk utama di kota ini ialah suku kaum Arab. ialah Suwayd b.w sering bertemu dengan jemaah haji dari luar Makkah. tidak berbohong sama ada disengajakan atau tidak terhadap diri sendiri dan orang lain dan tidak derhaka.blogspot. Wacana isi / penegasan isi. 2. Mu’adh. mereka pun membaiah dengan berjabat tangan dengan baginda. Setelah mendengar penerangan Nabi. Bani Nadhir . Misi Mus’ab ke Madinah ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar.w. Seperti biasa Nabi Muhammad s.a. Selepas perjanjian Aqabah I. Melantik naqib. Perjanjian Aqabah II. di kawasan oasis yang subur. Antara tokoh yang ditemui Nabi Muhammad s. Pengenalan ( 3 / 4 markah) 1. dan lain-lain lagi yang menduduki di selatan utara kota ini. terutamanya dari Madinah. Tahun berikutnya tiba pula rombongan kaum Khazraj di makkah untuk menunaikan haji. 2.a.s. Pelantikan naqib menampakkan rancangan jangka panjang Nabi untuk menyebarkan Islam di Madinah. Kota ini terletak antara Yaman di selatan dengan Syria di utara. Antara suku kaum bukan Arab. tidak mencuri. Ini berikutan kesetiaan yang ditunjukkan oleh penduduk Madinah dan kesudian mereka untuk menerima agama Islam tanpa apa-apa penentangan.w telah melantik seramai 12 orang naqib (ketua) yang terdiri daripada 9 orang kaum Khazraj dan 3 orang kaum Aus untuk menyebarkan Islam di Madinah. Nabi juga ingin mengukuhkan pegangan agama Islam kepada mereka yang baru memeluk Islam dan mengajarkan mereka ayat-ayat al Quran. Perkara ini adalah berkait dengan perkara asas dalam Islam yang berkaitan dengan aqidah dan syariat yang sekali gus menyanggahi nilai kehidupan jahiliyah.a.w. mereka datang lagi menemui Nabi. 3. Masyarakat madinah Penduduk Madinah terdiri daripada beberapa suku kaum . tidak membunuh anak perempuan. Nabi Muhammad s. 4. Pada kali ini jumlah mereka meningkat kepada 12 orang. mereka berkata kepada Nabi “bahawa masyarakat kami di Madinah sedang berpecah belah dan kami berharap tuanlah yang dapat mennyatukan mereka. Mengikat Perjanjian Aqabah I. ke arah pembentukan masyarakat Islam Madinah 1.

ladang pertanian . Masjid ini dianggap sebagai lambang penyatuan masyarakat di Madinah dan penyatuan seluruh umat Islam di Madinah.a. dan menegah daripada berpihak kepada orang kafir untuk memusuhi Islam .a.blogspot. Peruntukan Piagam Madinah ini telah mewajibkan setiap penduduk Islam supaya berkerjasama dalam menegakkan amal kebaikan dan mencegah kemungkaran . Kesimpulan ( 1/ 2 markah) Rujukan Online Blog Sejarah STPM . 11.a. Akhirnya. Membentuk Ummah Konsep “satu ummah” . zakat.w menjelaskan bahawa semua jenis persengketaan dan perselisihan terhapus setelah mereka memeluk agama Islam. ketaqwaan yang ikhlas . 12. Persaudaraan yang ditanam oleh Nabi dalam diri orang Islam ini menjadikan mereka seperti saudara kandung sendiri. Rasulullah s. Umar bin al. Nabi Muhammad s.Khattab dengan Itban bin Malik . Nabi telah bermesyuarat dengan Sayidina Abu Bakar dan Sayidina Umar al Khattab. Abdul Rahman bin Auf dengan Sa’d al. Persaudaraan Muhajirin dengan Ansar. muamalat dan sebagainya. termasuk hak pusaka. Membentuk kehidupan berlandaskan takwa dan keimanan. Baginda juga banyak menerangkan tentang kisah-kisah yang berlaku kepada umat terdahulu akibat mereka lalai dengan perintah allah (swt) 10. berperang .a.w telah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar seperti membawa mempersaudarakan Hamzah bin Abdul Mutalib dengan Zaid bin Harith . bidang ternakan . dan membunuh sesama sendiri. tidak boleh membiarkan saudara seagamanya dibebankan dengan hutang .w. bahasa dan warna kulit. puasa. Membina masjid yang pertama dalam Islam. Nabi Muhammad telah mengambil tindakan membina sebuah masjid sebaik sahaja baginda sampai di Madinah. Dasar ini telah menyedarkan kaum Aus dan Khazraj daripada meneruskan sikap permusuhan antara mereka.Rabi’ dan lain-lain lagi.w telah mengambil usaha menyatupadukan masyarakat Islam madinah. malah juga sebagai tempat melaksanakan misi pentadbiran. sebagaimana tercatat dalam Piagam Madinah. telah memperkukuh lagi persaudaraan antara kaum Ansar dengan Muhajirin . Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. telah membentuk masyarakat Madinah melalui sistem pendidikan.http://sejarahstpm. dan konsep persaudaraan yang harmoni dan mereka berlumba-lumba menghulurkan sumbangan bantuan kepada orang-orang Muhajirin . tapak tempat tinggal dan lain-lain lagi. Rasulullah s. Mengukuhkan ekonomi dan sosial umat Islam. 9. politik dan ekonomi masyarakat Islam Madinah. orang-orang Muhajirin dan Ansar disatukan menerusi satu “ummah” dalam sebuah negara Islam Madinah dan mereka telah berjaya hidup secara aman dan harmoni. Mengukuhkan aqidah melalui pendidikan. Bagi mengukuhkan masyarakat islam Madinah. Tiada sesiapa pun sesudah itu yang boleh menuntut bela atau menuntut hutang darah. pakaian . Ini juga sebagai langkah membantu orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah tanpa membawa harta benda. syariah. 7. 8. Baginda juiga amat menekankan kepentingan akhlak yang baik dan adab-adab mengikut al-Quran. ketaqwaan. Semasa di Madinah nabi Muhammad s. Masalah sosial dan ekonomi orang-orang Muhajirin telah di selesaikan kerana orang-orang Ansar yang menolong mereka telah di didik sehingga memiliki keimanan yang kukuh. dan persaudaraan tanpa melihat kepada keturunan . makanan . Baginda menekankan hal-hal yang berkaitan dengan ibadat seperti solat. Perhubungan kekeluargaan antara orang Muhajirin dengan Ansar juga di lakukan tanpa memberikan implikasi persaudaraan nisab (keturunan) .com/ 21 . Penyatuan antara golongan Ansar (penduduk Madinah) dengan Muhajirin (pendatang Makkah) di asaskan kepada keimanan. Sebab itu Nabi Muhammad telah menjadikan masjid bukan sahaja sebagai tempat untuk beribadat sahaja. Bagi mengukuhkan kedudukan orang Muhajirin. tolong-menolong dan lain-lain. Ini termasuk sumbangan yang bersifat wang .

2. Zaman sebelumnya orang bukan Arab dinafikan hak dan keistimewaan mereka sebagai orang Islam. Latar belakang Khalifah Umat Abd. Melaksanakan Dasar Ekonomi Baru bagi menambahkan pendapatan ekonomi negara. Berusaha melaksanakan dasar pemerintahan Islam seperti datuknya. 11. Usaha ini dilakukan di seluruh negara dengan mengeluarkan arahan kepada gabenor wilayah. dan patuh kepada ajaran Islam. Khalifah Umar Abd. Memansuhkan cukai jizyah yang dikenakan ke atas orang bukan Arab beragama Islam (golongan Mawali). Setelah Umar b Abd Aziz dilantik sebagai khalifah. Tujuan beliau berbuat demikian ialah untuk mewujudkan keamanan serta memberi peluang kepada tentera pulang dan berehat bersama keluarga mereka. Kilab.uk Isl. Ini membawa kepada pertentangan sesama masyarakat Islam dalam KBU. Umar al Khattab. Aziz juga dikenali sebagai Umar II. Bagi mewujudkan hubungan yang mesra dan kestabilan dalam masyarakat. Syams b. Isi (7 isi x 3 m = 21 markah) 1. Orang yang memel. 3. Memansuhkan cukai jizyah. Mengarahkan tentera yang sedang mengepung kota Constantinople supaya pulang. Latar belakang KBU. Sama ada dari keturunan Arab atau bukan Arab. Malik. Iaitu hanya mengenakan jizyah ke atas orang bukan Islam sahaja yang berada di bawah naungan kerajaan Islam sebagaimana yang dilaksanakan pada zaman Khulafa al Rasyidin. beliau telah mengarahkan supaya semua kegiatan perang. Yazid b. 5. Aziz. Miawiyah dan Miawiyah b. Manakala cukai kharaj dibayar oleh sesiapa yang memiliki tanah sama ada Islam atau bukan Islam. Merupakan khalifah Bani Umayyah yang ke 8. Beliau dianggap jaguh dalam menegakkan semula KBU. 4. Sebelum ini dua golongan ini sering bermusuhan akibat dasar perkauman KBU. Kerajaan Bani umayyah diasaskan pada tahun 41 H (661 M). Iaitu melalui cukai kharaj. Pada zaman KBU.com/ 22 . Khalifah UAA menetapkan cukai jizyah dibayar oleh orang bukan Islam yang menetap di bawah naungan kerajaan Islam. Yazid. beliau menggalakkan perkahwinan campur antara orang Arab dengan bukan Arab. Abdul Manaf b. Dianggap oleh ahli sejarah sebagai Khulafa al Rasyidin Kelima. 3. Pada zamannya. 2. Abu Sufyan. Abd. beliau telah membezakan cukai jizyah dengan cukai tanah. Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Aziz bagi menegakkan sebuah negara dan masyarakat Islam tulen ekoran kecelaruan pentadbiran Kerajaan Bani Umayyah dalam zaman sebelumnya. Ianya juga bertujuan memujuk orang bukan Islam agar memeluk Islam. Jika sebelum ini sesiapa yang membayar cukai jizyah tidak perlu membayar cukai tanah (kharaj). Menghentikan kegiatan peperangan dan penaklukan. Tanah-tanah kharaj juga tidak boleh dijual beli atau diagihkan kepada sesiapa sama ada dalam bentuk kiurniaan atau hadiah. Begitu juga dengan tentera yang sedang berada di kawasan bekas jajahan Byzantuim diarahkan pulang. Keluarga abu Sufyan memerintah KBU selama 23 tahun dengan seramai 3 orang khalifah yang memerintah iaitu Muawiyah b. penalukan ke atas golongan bukan Islam dan semua pemberontakan Islam dihentikan. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas.blogspot.http://sejarahstpm. masyarakatnya dan negara Islam. Qusay b. Menggalakkan perkahwinan campur. 6. Contohnya golongan pemberontak Khawarij telah menghentikan pemberontakan mereka ke atas Kerajaan Umaiyah. Keluarga Marwn pula telah memerintah KBU selama 68 tahun dengan seramai 11 orang Khalifah. perpecahan masyarakat Islam mula ketara kerana terdapatnya pelbagai idealogi dan pengaruh Romawi yang mula meresap masuk ke dalah kehidupan masyarakat Islam.am akan diberi keistimewaan sbagaimana dinikmati oleh orang Islam. Mewujudkan persamaan hak dan tanggungjawab antara masyarakat yang beragama Islam. Setiap tanah yang diperolehi melalui penaklukan akan menjadi hak milik bersama orang Islam dan hasil tanamannya akan dikenakan cukai tanah. Terkenal sebagai seorang yang warak. Bincangkan usaha-usaha khalifah Umar Abd. zuhud. Pengenalan (3 / 4 markah) 1. Kerajaan Bani Umayyah diambil sempena nama ketua keluarga Umayyaah b. menggantikan Sulayman b.

Khalifah UAA telah menghantar guru-guru agama ke seluruh negara. 8. upacara-upacara perasmian kerajaan. keturunan menyebabkan ramai pengganut agama lain seperti Yahudi. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. 11. Memperluaskan aktiviti dakwah Islamiah. 7. sikap adil Khalifah UAA terhadap semua rakyat. 9. kedudukan kewangan negara menjadi semakin kukuh. Menggalakkan kehidupan di bandar. Kristian dan Majusi menghormati beliau.http://sejarahstpm.000 dirham pada zaman Khalifah Abdul Malik ke paras 120. Membenarkan rakyat yang baru memeluk Islam berpindah ke bandar. terutama golongan Zimmi tanpa menjejaskan kedudukan kewangan negara. Cukai kharaj telah dikurangkan mengikut kadar seperti mana yang dikenakan pada zaman Khulafa al-Rasyidin. 10. Khalifah UAA juga mengambil langkah berbaik-baik terhadap musuh KBU. Sebelum ini KBU telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap mereka. Kaum Khawarij tidak menunjukkan penentangan apabila mendengar hujah Khalifah UAA Kesimpulan (1/2 m) Kesimpulannya . Memansuhkan segala jenis perayaan. namun beliau telah banyak mengubah sikap keturunan KBU yang terdidik dengan dasar perkauman khalifah sebelumnya. Namun mereka tidak dibenarkan mendirikan rumah ibadat yang baru sebagai langkah menyekat penyebaran agama selain Islam. Khalifah UAA memerintah hanya selama 2 1/2 tahun. agama dan.blogspot. termasuk 10 orang dihantar ke Afrika Utara bagi menyebarkan Islam di kalangan kaum Barbar. Bagi mereka yang belum memeluk Islam. hadiah-hadiah kepada tetamu dan perbelanjaan lain yang membazir. Rujukan Online Blog Sejarah STPM .com/ 23 . hak ibadat mereka dipelihara. bahkan juga dengan kaum Khawarij. Sikap tolerasni ini dilakukan menerusi dialog atau berbahas. Malah ramai bangsa bukan Arab seperti Parsi dan Barbar telah memeluk Islam. Beliau juga telah mengurangkan kadar cukai ke paras yang mampu dibayar oleh pembayar. Ini bagi menggalakkan perkembangan sosio ekonomi bandar dan meningkatkan kehidupan rakyat.000 dirham padamana Khalifah UAA. Iaitu daripada 188. Bukan sahaja dengan musuh dari luar. Dengan tindakan ini.

Bincangkan langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh Nabi Muhammad s. Selepas itu . Sehubungan dengan itu. Nabi Muhammad s. kecekalan dan kesabaran. Bani Qainuqa’ telah menghina Piagam Madinah dan mempersenda kemenangan Rasulullah s. Penyingkiran Yahudi Bani Qaynuqa’.a. Rasulullah s. Bani Quraizah. akan menganggu laluan perdagangan mereka antara Makkah dan Syam.a. adat – istiadat.w supaya menjaga kedamaian dan keharmonian di Madinah.a. 12.a. dan Bani Nadir. kebebasan dalam kegiatan ekonomi. sosial.a. Penduduk Madinah terdiri daripada beberapa suku kaum Arab dan bukan Arab. Orang Arab Islam terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj (Ansar). mereka mengingkarinya seperti telah di rancang terlebih dahulu kerana tindakan mereka berdasarkan komposisi dalam golongan Yahudi yang terdiri daripada Bani Qainuqa’ . Sebaliknya .com/ 24 .ketahanan ertinya ketabahan. 4. Manakala orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Makkah digelar Muhajirin.w dan pengikutnya dalam Perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah . dan mereka pula diminta supaya bersedia untuk mempertahankan keselamatan Madinah daripada ancaman musuh. dan Bani Quraizah.w telah menghalau mereka keluar dari kota Madinah ke suatu kawasan yang berhampiran dengan negeri Syria antara Semenanjung tanah Arab.w. Menggubal Piagam Madinah. 3. 1. Pengenalan ( sehingga 5 markah) 1. Baginda telah melatakkan asas peraturan bertulis bagi kehidupan seluruh ahli masyarakat Madinah melalui pembentukan Piagam Madinah. Penyingkiran Yahudi Bani Qaynuqa’ ini berpunca daripada sikap mereka yang suka memperkecilkan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar pada tahun kedua hijrah (624M). Latar belakang masyartakat Madinah. Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Seterusnya mereka bertindak menggangu maruah wanita secara terang-terangan. seperti Bani Qainuqa. bagi mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah.w telah membuat beberapa langkah yang boleh menjamin keamanan di negara kota itu untuk menghindar tindakan jahat orang Yahudi yang boleh mengancam keselamatan umat Islam di Madinah. Wacana isi / penegasan isi. Pertempuran yang berlaku di situ telah memberi kemenangan kepada orang Islam. Dalam Piagam Madinah setiap penduduknya mempunyai hak yang sama. Nabi Muhammad s. Bani Nadhir .w.a. orang kafir Quraisy Makkah cuba pula menghapuskan kehidupan orang Islam di Madinah. Baginda telah meletakkan asas bagi membentuk sebuah negara Islam. Isi (5 isi x 4 m = 20 markah) Langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a. 2. Selepas kaum muslimin keluar dari Makkah.w menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka . Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas.http://sejarahstpm. bagi mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Terdapat juga golongan bukan Islam minoriti yang terdiri daripada golongan munafik dan Nasrani. Nabi Muhammad bersama kira-kira 313 orang Islam telah bergerak ke luar dari kota Madinah dan berkampung di Badar (sempena nama sebuah perigi) antara Makkah dn Madinah. 3.Mereka dibenarkan membawa bersama harta benda mereka yang ada di Madinah.blogspot.w telah memperuntukkan dalam Piagam Madinah hak-hak golongan Yahudi seperti memberikan kebebasan mengamalkan upacara dan ibadat agama mereka . Baginda telah merangka struktur masyarakat untuk menjamin kewujudan dan kelangsungan sebuah negara Islam di Madinah. Mereka bimbang apabila orang Islam menguasai Madinah. Termasuk membela golongan yang lemah dan teraniaya. Golongan bukan Islam terdiri darrpada Yahudi yang terbahagi kepada beberapa kumpulan. 2. Pertahanan bermaksud mempertahankan diri. Ketahanan dari segi kerohanian meliputi aspek agama dan moral. Ketahanan dari segi fizikal merangkumi aspek pembinaan jasmani dan ketenteraan. Maksud ketahanan dan pertahanan. Mempertahankan diri dalam Perang Badar. Latar belakang pemerintahan Madinah. agama dan negara dari serangan musuh.a. Mereka tidak mematuhi amaran Rasulullah s. Selepas termeterainya perjan jian Aqabah dan selepas nabi berhijrah ke Madinah. Golongan-golongan Yahudi ini hanya mematuhi Piagam Madinah pada peringkat permulaan sahaja. mereka pula meminta jasa baik Nabi Muhammad s.

kanak- kanak. Bani Nadhir telah melakukan dua kesalahan besar . Kedua. 4. Umayyah. Bani Nadir mengambil kesempatan untuk membunuh Nabi Muhammad s. Memulau golongan munafik. Tetapi Salman al-Farisi telah mencadangkan untuk menggali parit di luar kota Madinah sebagai benteng dan kubu. Bagi menyelesaikan perkara ini. Setelah mereka menyerah kalah .w semasa baginda mengadakan rundingan dengan salah seorang daripada ketua mereka. Awalnya kaum muslimin hanya ingin bertahan di dalam kota Madinah kerana memikirkan keselamatan orang tua. iaitu Ka’ab bin Asd sehingga akhirnya bersetuju membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah s. 5. Sa’ad telah membuat keputusan bahawa harta mereka di rampas .blogspot. Orang Yahuni Bani Nadir juga ingin membalas dendam kepada orang Islam apabila mereka telah dihalau keluar dari Madinah. Ini menyebabkan tentera Islam diserang balas dari belakang oleh tentera musyirikin Quraisy dan tewas dalam perang tersebut. Bani Quraizah juga mengingkari Piagam Madinah dengan menimbulkan masalah besar ketika Perang Khandak (Azhab).t apabila dimaklumkan perkara tersebut oleh malaikat Jibril. Akhirnya mereka menyerah kalah dan bersetuju melantik Sa’ad bin Muaz . 6. Mempertahankan diri dalam Perang Khandak. Nabi telah mengambil tindakan untuk berperang di luar kota Madinah di sebuah bukit bernama Bukit Uhud.a. pemimpin Bani Nadhir yang di halau dari Madinah telah menghasut pemimpin Bani Quraizah. Ini kerana mereka telah memalingkan diri daripada menyertai Perang Uhud dan bersahabat dengan golongan Yahudi yang sering berusaha memecah belahkan umat Islam Madinah. Dengan arahan Rasulullah s. Kesalahan ini merupakan pengingkaran terhadap Perlembagaan Madinah. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. pemimpin suku kaum Aus membuat pengadilan terhadap mereka . 7. mereka dikepung oleh tentera Islam selama 6 hari . Dalam perjumpaan ini. mereka menyokong Quraisy Makkah dalam Perang Uhud . Penyingkiran Yahudi Bani Nadir. Peristiwa ini berlaku adalah ekoran usaha Quraisy akkah bersama Yahudi bani Nadir ingin menawan kota Madinah dan menghalau nkeluar orang Islam dari situ.w dan seterusnya memihak kepada tentera Quraisy yang sedang mengepung Madinah. Nabi telah memberitahu kepada para sahabat baginda agar memulau golongan Munafik. Perang Uhud berlaku ekoran rasa kecewa musyirikin Makkah kerana tewas dalam Perang Badar. Masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi ini akhirnya telah dapat diselesaikan oleh Rasulullah s. Namun kerana kealpaan mereka dengan pesan Rasulullah agar tidak meninggalkan puncak bukit tersebut.a. orang-orang tua. Mempertahankan diri dalam Perang Uhud.http://sejarahstpm.w dengan adil . mereka bersetuju untuk meninggalkan kota Madinah.a.w tentang bahayanya tentang pengkhianatan mereka itu. Nabi telah mengadakan perbincangan dengan ketua Bani Nadir. wanita dan kanak-kanak. Peperanga ini dimenangi oleh orang Islam walaupun jumlah mereka hanya 3000 orang berbanding tentera Ahzab seramai 10 000 orang. umat Islam mengepung perkampungan Bani Quraizah selama 25 hari. Bani Nadhir tidak mengendahkan amaran Rasulullah s. Penyingkiran Yahudi Bani Quraizah. dan wanita ditawan .com/ 25 . Kesimpulan ( 1/ 2 markah) Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Yahudi Bani Nadir telah menuntut bayaran ganti rugi yang tinggi di atas dua orang lelaki Yahudi yang telah dibunuh secara tidak sengaja oleh seorang Arab yang bernama ‘Amru b.w. 8. Setelah Perang Khandak (Azhab) dimenangi oleh tentera Islam .a. Dengan itu kaum musyirikin Makkah dan orany Yahudi tidak dapat masuk ke dalam kota Madinah. Nabi Baginda terselamat dengan turunnya wahyu daripada Allah s. menyebabkan mereka turun ke kaki bukit bagi mengambil harta peninggalan musuh. mereka mengadakan komplot untuk membunuh Rasulullah s. Huyai bin Ahtab . Hukuman ini setimpal dengan pengingkaran mereka terhadap perjanjian sebelum ini bersama orang-orang Islam. Pertama. Di sana tentyera Islam seramai kira-kira 700 orang telah berjaya menmguasai Bukit Uhud dan hampir memnangi perang tersebut.a.w.a. dan orang-orang lelaki pula di pancung.w kemudiannya.

Mata wang yang dihasilkan ini lebih ringan berbanding dengan mata wang emas Rom. Pada zaman Bani Abbasiah pula. Khalifah Ali bin Abi Talib mengeluarkan mata wang dirham yang ditulis dengan khat Kufi. Semasa pemerintahan al-Makmun (198-218H). Gabenor-gabenornya turut mencetak mata wang misalnya gabenor di wilayah Iraq iaitu al-Hajjaj telah mencetak mata wang dirham di Basrah. penggunaan wang dinar emas digunakan dalam perbelanjaan negara. Mata wang dirham dan dinar merupakan mata wang Islam yang asal sebelum lahirnya wang yang lain. Abdul Malik bin Marwan (65-86H) telah memperkenalkan mata wang baru iaitu dinar emas dan dirham perak yang bercirikan Arab-Islam yang dicetak di Damsyik pada 695 M. Khalifah Umar telah mengadakan standardisasi mata wang perak. Mata wang dirham yang dihasilkan adalah berdasarkan timbangan mata wang emas Rom iaitu 425 garam. 1. Dirham Rumi dari Rom dan Dirham Tabari dari Asia Tengah. Abdul Aziz pula mencetak mata wang dinar di Fustat pada tahun 697 M. Pengeluaran mata wang Islam telah mengalami evolusi mengikut peredaran zaman. wacana isi / penegasan isi. Selepas kejatuhan Bani Abbasiah (1258H). atau spiritual dan material. Bentuk ukirannya ditulis dengn perkataan Allah dan juga tanda mohor khalifah. Ia juga dapat mengurangkan sikap bergantung kepada mata wang asing. jasmani bagi mendapatkan keredhaan allah (swt). dinar emas terakhir dicetak tanpa menggunakkan perkataaan dinar. Ekonomi Islam merupakan satu ilmu yang mengkaji kegiatan manusia selaras dengan tuntutan syariah Islam sama ada di peringkat perolehan.Pada waktu itu mata wang bar ini belum dapat diedarkan secara rasmi di pasaran disebabkan kualiti yang masih rendah dan piawainya yang belum tetap.blogspot.. Zaman Khalifah Rujukan Online Blog Sejarah STPM .Manakala mata wang emas mereka menggunakan sistem nomisma. Mata wang ini terus digunakan sehingga pemerintahan Khalifah Abd Malik bin Marwan 685 – 705 M. 3. 13. Huraikan sejarah perkembangan mata wang dan peranan mata wang dalam sistem ekonomi masyarakat Arab. menyebabkan ia mudah diedarkan di seluruh dunia. Mata wang tersebut dikeluarkan untuk mengatasi masalah perbelanjaan negara yang semakin bertambah. Terdapat tiga jenis matawang iaitu Dirham Bajli dari Parsi.http://sejarahstpm. penggunaan atau pengurusan sumber. Mata wang Islam merupakan sebahagian daripada ciri ketamadunan Islam. Sebelumnya. manakala gabenor Mesir. 2. Isi A ( 4 isi x 3 m = 12 markah Sejarah perkembangan mata wang. percetakan wang diselaraskan oleh kerajaan pusat di Baghdad kerana sebelum itu ia dicetak di semua bandar besar di seluruh dunia Islam.com/ 26 . Khalifah Abu Jaafar al-Mansur(136-158H) telah memperkenalkan mata wang diperbuat daripada emas dan perak yang kurang bermutu untuk menggantikan mata wang zaman KBU. 3. Pengenalan ( 5 markah) 1. Ekonomi Islam bertujuan untuk membentuk kebaikan kepada diri. Zaman pemerintahan KBU.Baginda merupakan orang pertama yang mengadakan reformasi mata wang Islam yang dilakukan di kota Basrah pada tahun 660M dengan memperkenalkan mata wang dirham Islam yang ditulis dengan khat Kufi. 2. Mata wang Islam mula dibentuk pada masa pemerintahan khalifah Umar al-Khattab(13- 23H). Ekonomi Islam adalah merupakan sebahagian daripada cara hidup Islam yang menyeluruh merangkumi aspek rohani. Islam menggunakan mata wang Rom yang berupa dinar emas dan Parsi yang berupa dirham perak. Mata wang itu direka khas dan disesuaikan dengan kehendak Islam dan juga menunjukkan kekuasaan Bani Umaiyah. Mata wang baru ini lebih ringan dan menjadi lebih popular daripada mata wang lama. jasmani. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. 4. masyarakat dan negara dari segi rohani. Sejenis lagi matawang daripada tembaga dikenali ‘Fals’ berdasarkan mata wang asing.

5. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. menentukan belanjawan seperti gaji. Alat perimbangan sosial. Kesimpulan : Rujukan Online Blog Sejarah STPM .com/ 27 . Pertukaran dalam perdagangan antarabangsa.memelihara perimbangan sosial masyarakat . 2.semua urusan perdagangan. segala urusan perdagangan menggunakan mata wang emas. Isi B. perbelanjaan -sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Sejak abad ke-10 M . Cukai – menentukan kadar bayaran umat Islam dan bukan Islam seperti kadar cukai kharaj berdasarkan matawang dirham iaitu 10 dirham berdasarkan setiap unit tanah pertanian 3. dinar terakhir dicetak pada zaman Saifuddin.Makmun 813-833 M. Contohnya pada taksiran cukai. emas.jual beli. (4 isi x 2 m = 8 markah) Peranan mata wang dalam sistem ekonomi masyarakat Arab.sewaan . pada tahun 1346 M.sistem pentadbiran dan pengaruh yang diterima oleh sesebuah kerajaan.blogspot. Contohnya bayaran gaji tentera pada zaman Kerajaan Bani Umayyah dan Abbasiah. Pembayaran zakat – kewajipan zakat dalam al-Quran dan nisab serta kadar zakat ditentukan oleh hadith seperti zakat perniagaan.mengelakkan penipuan dan penindasan melalui sistem barter.elaun.cukai tahunan dan lain-lain. Lombong emas terdapat di Mesir pada zaman Fatimiyyah.Matawang menjelaskan agama. Di Mesir. hutang dan lain- lain mengikut (jual beli) nilaian matawang bukannya sistem barter. percetakan mata wang emas diselaraskan oleh kerajaan pusat Baghdad. 1. Lambang negara Islam – satu artifak penting sebagai bukti keislaman sesebuah negara. 6.matawang lebih ringan 7. Dinar emas terakhir dicetak di Baghdad pada tahun 1258 M selepas kejatuhan kerajaan Bani Abbassiyah.simpanan baitulmal. Mudah dibawa. Wakaf / sedekah 8. 4.http://sejarahstpm. al. perak dan lain-lain.

Bincangkan usaha-usaha memantapkan ilmu di kalangan umat Islam pada zaman pemerintahan Khulafa al Rasyidin.w. seramai 70 orang qari dari kalangan sahabat telah gugur syahid. Abdullah b. pendidikan berkembang di kotakota seperti Madinah. Terdapat banyak madrasah didirikan bagi tujuan kemajuan dalam pendidikan masyarakat Islam. penyebaran dakwah. Beliau telah menghantar guru yang mahir tentang ilmu berkaitan hadis dan al-Quran seperti zaid. Mdrasah Madinah terkenal dengan ulama yang masyhur seperti Umar b. Dalam Islam. Antara tokoh hadis yang terkenal ialah Abu Hurairah. bermula dengan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq. 4. Madrasah Basrah diwakili oleh Abu Musa al.a. Basrah. Mengumpulkan al Quran. Makkah. Masjid memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan zaman Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar telah menjadikan kota Madinah dan Masjid Nabawi sebagau pusat untuk mengukuhkan pendidikan dalam keluarga Islam.w dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran negara Islam. Thabit dan lain-lain lagi. Terdapat empat orang pemerintah zaman pentadbiran Khulafa al Rasyidin. Antaranya Madrasah Makkah diwakili oleh Muaz b. Memantapkan peranan masjid. Abi Talib. 3.blogspot. Damsyik dan Fustat. Umar. Thabit dan abdullah b. Beliau telah menulis al-Quran di atas pelpah-pelepah kurma. Saad untuk mengajar al-Quran dan hadis di sekitar masjid yang terdapat di Madinah. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Latar belakang pemerintahan Khulafa al Rashidin. Isi (7 isi x 3 markah = 21 markah) Usaha-usaha memantapkan ilmu di kalangan umat Islam pada zaman pemerintahan Khulafa al Rasyidin 1. Pendidikan. Umar. Zaid b. Malik.a. Thabit untuk melaksanakan tugas tersebut. Menyusun sukatan pengajaran bagi saudara baru muslim. 2. Tugas khalifah adalah meneruskan usaha-usaha nabi muhammad s.http://sejarahstpm. Khulafa al Rasyidin adalah membawa maksud pengganti. Aisyah. abdullah b. Al Khattab. Langkah ini diambil bagi mengalakkan timbulnya salah faham tentang agama Islam dan kekeliruan Rujukan Online Blog Sejarah STPM . pendidikan nialah proses pembelajaran yang baik terutamanya melalui pengajaran. 3. kepingan batu kulit kambing serta unta. Khalifah Umar al khattab telah menyusun sistem pengajaran agama yang sesuai bagi saudara-saudara baru yang memeluk agama Islam. tetapi beliau akhirnya bersetuju dan memerintahkan Zaid b. Affan dan Khalifah Ali b. Di masjid tersebut diajarkan tentang al-Quran dan hadis. Ramai sahabat nabi danb dari kalangan tabiin yang datang ke Madinah untuk belajar tentang al-Quran dan hadis. Penyebaran ilmu hadis. Sayidina Umat telah mencadangkan supaya ayat-ayat al Quran dikumpulkan dan disusun supaya terjamin pemeliharaannya. Menurut Dictionary of Education. dan pentadbiran dijalankan di masjid. Kufah. Zaid b. 5. Maksud pendidikan.com/ 28 . Peringkat awal Sayidina Abu Bakar teragak-agak untuk melakukannya. pendidikan dilihat sebagai satu proses membentuk keperibadian manusia dari satu tahap ke satu tahap hingga mencapai matlamat insan yang sempurna dan dapat mengabdikan diri kepada Allah. Jabal sebagai guru al Quran dan perkara halal serta haram dalam Islam. Abu Talib. uinntuk menyebarkan Islam di muka bumi. iaitu pengganti kepada Nabi muhammad s. Pengenalan ( 3 / 4 markah) 1. Keempat-empat orang khalifah ini memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan pada peringkat awal perkembangan agama Islam di Semenanjung Arab. Mendirikan madrasah. 4. khalifah harus melaksanakan pentadbiran mengikut acuan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. 2. Pada zaman Khulafa al-Rasyidin. Oleh itu. 14. Khalifah Uthman b. Dalam peperangan menentang golongan murtad di Yamamah pad tahun 12 H.Asy’ari dan Anas b. Khalifah Umar al-Khattab. ali bv.

Affan. Beliau turut memerintahkan disusun ilmu tatabahasa Arab kerana ilmu tatabahasa adalah pokok dalam mempelajari bahasa Arab. 7. Thabit yang banyak berpandukan kepada hafalan para hafiz dan rujukan bacaan Quraisyi kerana al-Quran diturunkan mengikut dialek tersebut. Pelajar diajar membaca al-Quran oleh guru yang mahir atau para hafiz dan menghafalnya. Menyalin semula al-Quran. Tugas ini dilakukan oleh Zaid b. Membukukan ilmu tatabahasa Arab. Khalifah Sayidina Ali b. Semasa pemerintahan Khalifah uthman b. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi negara. Kelas mengaji dan membaca al Quran diadakan di kuttab dan serambi masjid. Beliau juga telah melantik guru-guru bagi mengajar saudara baru tentang isi al Quran.blogspot. Ianya dibukukan dan dipanggil Mushaf Uthmani yang dipakai sehingga ke hari ini. 8. Ianya bertujuan bagi meningkatkan jumlaah penghafal al- Quraan yang semakin berkurangan akibat peperangan dan wilayah Islam yaang makin luas. Ini kerana perbezan mashaf yang dimiliki oleh tentera-tentera Islam yang tersebar di merata dunia arab ketika itu. berkaitan dengan keimanan dan soal ibadat. Kesimpulan ( 1 / 2 markah) Rujukan Online Blog Sejarah STPM .http://sejarahstpm. timbul masalah berkaitan bacaan al-Quran. 6. Al. Uthman telah mengarahkan supaya al-Quran yang ada pada Hafsah b.com/ 29 .Umar disalin semula dan dibuat sebanyak 6 buah atau salinan.Quran tersebut diedarkan ke wilayah-wilayah utama Islam bagi menyelaraskan semula bacaannya. Abu Talib dianggap sebagai pengasas ilmu nahu. Golongan penghafal al-Quran akan mengajar anaak-anak orang muslim tentang cara untuk menghafal al- Quraan dan memahaami isi kandungaannya. Langkah ini juga bertujuan untuk memudahkan orang bukan Arab yang baru memeluk Islam mempelajari bahasa Arab. 9. Mengadakan kelas al-Quran. ilmu hadis dan perkara yang berkakitan deangan akidah. Beliau telah mengambil tindakan membukukan ilmu tatabahasa Arab bagi tujuan mempertahankan dan memelihara bahasa Arab daripada pengaruh bahasa asing. Khalifah umar al Khattab telah menjadikn bahasa Arab sebagai bahasa rasmi di seluruh negara dan jajahan takluknya di samping mengekalkan bahasa ibunda suku kaum masing-masing. Ini kerana bahasa aran dapat memantapkan akal dan meninggikan akhlak. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas.

Terdapat juga perbincangan era sains. Penemuan Pulau-pulau Dan Tanah Pantai. Maldives. Cakerawala Dan Takwin Risalah Pertama Qiladat al Shumus fi ‘ilm at tarikh membincangkan tentang pembahagian tahun. Beliau telah membuat pengembaraan yang insentif ke hampir semua lautan yang terkenal dan telah menulis pengalamannya dalam beberapa risalah pada permulaan abad ke 16.Beliau hidup dalam pertengahan awal abad ke-10H / 16M . Penemuan Ilmu Kelautan Dan Angin Risalah Ketiga Al Umat al Mahriyah fi Dabt al Ulum al Bahriyah membincangkan jarak antara bintang dan Khatuliswa. Afrika Timur. Risalah Keempat ialah Kitab al Minhaj al Fakhir fi Ilmi al Bahr al Zakhir menceritakan tentang jalan laluan laut di pantai Arab. Beliau juga turut membincangkan tentang angin Monsun di Lautan Hindi dan dua jenis monsun yang melanda secara berlawanan di pantai barat dan timur India. Juga membincangkan tentang latitud yang dialami dalam pelayaran. Sind. menjelajahi atau berjalan ke merata-rata tempat (kamus Dewan 1990).com/ 30 . Laluan ini juga digunakan oleh Vasco da Gama. Termasuk juga tentang bumi yang berbentuk sfera. Lautan Atlantik dan memasuki Mediterranean melalui selat Gibraltar. Risalah ini juga memperkatakan tentang kegunaan garis lintang bintang bagi menentukan garis lintang sesebuah pelabuhan. mengkaji kawasan baru dengan tujuan utk menyelidik. 9. 4. Tanjung Harapan melalui Lautan Atlantik memasuki Mediterranean hingga Selatan Gibraltar. iaitu pembebasan. Indo-China dan lain-lain. 3. Membincangkan tentang garis lintang bumi. pelabuhan. pantai Arab dan timur Afrika. Bentuk Muka Bumi. Latar belakang pelayaran dan penerokaan Islam Penerokaan dan pelayaran Islam menekankan konsep tiga P. bintang serta pergerakan angin. Isi (7 Isi X 3 Markah = 21 Markah) Sumbangan dalam bidang kelautan dan geografi 1. jalan laluan laut. Selat Bering.. pantai selatan Arab. Definisi pelayaran dan penerokaan. Penjelajahan – mengelilingi. Menjelajah Lautan di dunia. Membincangkan tentang jarak antara beberapa pelabuhan 5. Beliau turut menulis tentang pulau-pulau besar dan luas seperti Madagascar. bulan. Membincangkan tentang monsun. Ilmu Bintang. Hadralmaut (di selatan Arab). 3. Beliau ialah pengembara Arab yang terkenal pada awal abad ke-16M. Jawa. pengislaman pengintelektualan dengan tujuan menjaga kebajikan dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Borneo dan Celebes. Risalah Kelima Kitab Sharh Tuhfat al Fuhul fi Tahhid al Usul menceritakan tentang langit berbentuk sfera.Umumnya P&P bermaksud usaha untuk mengetahui sesuatu yang baru di luar lingkungan negara penerokan tersebut. tinggi muka bumi dari paras laut. serta bintang. Gujerat. Lautan Arab. Beliau juga membincangkan tentang taqwim Qibti. bintang-bintang. bintang dan matahari. 15.blogspot. Laluan pelayaran kedua bermula dari Lautan Hindi ke Pantai Habsyah. Laluan pelayaran pertama beliau bermula dari Lautan Hindi melalui Lautan Pasifik. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. malaya. 7.http://sejarahstpm. Sumatera. dan angin. Kesimpulan (1 / 2 markah) Rujukan Online Blog Sejarah STPM . ilmu pelayaran. Bincangkan sumbangan Sulayman al-Mahri berkenaan dengan bidang kelautan dan geografi. Indo China dan barat China. nama bintang dan laluan laut yang utama di sepanjang pantaibarat di Tanjung Camarin. Melaka. barat laut India. Turut dijelaskan sepuluh perkara merbahaya yang harus dielakkan oleh para pelayar. Burma dan Malaya. Risalah Kedua Kitab Tuhfat al Fuhul fi Tamhid al Usul membincangkan tentang cakerawala dan bintang. Mozambique. Byzantine dan Parsi serta mazhab agama Kristian di Mesir dan Parsi. 6. 2. Makran. Latar belakang Sulaiman al Mahri Sulaiman al Mahri berasal dari Maharan. Bengal. 2. Beliau juga menulis tentang pendaratan dan penemuan di barat India. Penerokaan – perbuatan. Ceylon. 8. cara pelayaran di laut dan seni ilmu pelayaran yang berdasarkan kepada dua faktor iatu pandangan yang baik dan pengalaman. Siam. usaha meneroka. Memperkatakan tentang tanah dan pulau. Pengenalan ( 3 / 4 markah) 1. Mala. Penjelajahan dan penerokaan. Ilmu astronomi dan sainns nautikal.

Fahaman kapitalisme menjadi lebih kukuh selepas gerakan reformasi dan kemunculan aliran-aliran agama baru khususnya aliran Calvinisme. Isi (5 isi x 4 m = 20 markah) Perbezaan Antara Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalisme 1. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Dari England. memiliki harta persendirian. Bandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Membolehkan individu atau kumpulan individu berusaha menambahkan kekayaan dengan melabur semua keuntungan. Sistem ekonomi yang dijalankan tanpa campurtangan kerajaan. kebebasan pasaran dan perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. namun ia tidak menyeluruh. Masyarakat Islam bebas mencari rezeki namun kerajaan berhak campur tangan bagi menjaga kepentingan umum. Islam menganggap harta kekayaan adalah milik Allah dan diberikan milik sementara kepada manusia. Sistem pengeluaran.http://sejarahstpm. Kebebasan Mencari Rezeki dan Menurut Nilai-nilai Akhlak :ISLAM : Tidak sahaja memberi kebebasan tetapi terhad dalam ekonomi malah ia juga memberikan perlindungan terhadap apa yang diperolehi. Nilai – nilai akhlak dan sifat – sifat menjadi asas pengisian prinsip berkenaan. jasmani. Konsep : ISLAM: Menekankan usaha mencari rezeki yang halal. tanpa menindas dan kerana Allah. tetapi terikat kepada hukum dan peraturan Allah untuk menjamin keadilan dan kesejahateraan masyarakat dan negara. Kajian sains sosial tentang bagaimana sumber – sumber ekonomi yang terhad digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Ekonomi Islam merupakan satu ilmu yang mengkaji kegiatan manusia selaras dengan tuntutan syariah Islam sama ada di peringkat perolehan. Ekonomi Islam bertujuan untuk membentuk kebaikan kepada diri. Maksud ekonomi Islam. fahaman Kapitalisme menjadi dominan dan disebarkan ke seluruh dunia menerusi aktiviti penerokaan dan penjelajahan yang dilakukan oleh kuasa- kuasa Barat. masyarakat dan negara dari segi rohani. Pengenalan (5 markah) 1. pengedaran dan pertukaran secara besar – besaran yang bercorak baru. Sistem yang menggalakkan pengumpulan modal. KAPITALIS: kebebasan tidak terhad dan mementingkan Rujukan Online Blog Sejarah STPM . majikan menindas pekerja. Matlamat Ekonomi : ISLAM : Syariat tidak digugurkan ( dikekalkan ). 3. Pemilikan Harta : ISLAM: Hak milik tidak mutlak.untuk kepuasan individu semata-mata. Menjelang abad ke-19. jasmani bagi mendapatkan keredhaan allah (swt). kapitalisme merebak ke seluruh Eropah dan merupakjan adalah sistem ekonomi utama di dunia yang memacu era perindustrian. KAPITALIS: anggota masyarakat bebas memiliki harta dan menyertai kegiatan ekonomi. 3. Melibatkan sistem pembayaran upah kepada kaum buruh berdasarkan prinsip untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Kemunculan idea Kapitalisme dapat dikesan sejak zaman pertengahan awal. Pemerintah tidak menghalang peniaga untuk berurus niaga dan mengumpul harta kekayaan. Kapitalisme menjadi dominan di Barat semenjak berakhirnya era Feudalisme. atau spiritual dan material.berbentuk sekular dan syariat digugurkan bermula pada abad ke – 16 dan seterusnya. dan memperkembangkan aktiviti ekonomi mereka. Barat.blogspot. Kebebasan ekonomi hak milik persendirian.com/ 31 . penggunaan atau pengurusan sumber. 2.Meletakkan keuntungan material semata-mata 2. KAPITALIS : untuk memaksimakan untung. 4. 16. Setiap kali kegiatan ekonomi sama ada kecil atau besar akan menjadi ibadah dan diberi ganjaran pahala jika dilakukan mengikut kehendak – kehendak syarak’ Usaha mencari rezeki dalam Islam adalah untuk mendapat keredhaan Allah di dunia dan di akhirat. Maksud ekonomi barat. Maksud ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam adalah merupakan sebahagian daripada cara hidup Islam yang menyeluruh merangkumi aspek rohani. KAPITALIS: Menganggap harta adalah milik individu dan individu serta syarikat bebas mengumpulkan harta. bayar gaji yang rendah dan nafikan hak mereka.

Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas. Pemilik harta dikenakan bayaran zakat mengikut kadar dan cukai-cukai yang lain untuk diagihkan kepada pihak – pihak yang berhak bagi mengurangkan jurang antara golongan berharta dan golongan tidak berharta. 11.http://sejarahstpm. Konsep Kepertanggungjawaban : ISLAM : Manusia adalah khalifah Allah s. 8. Prinsip ini menggariskan pemilikan harta hendaklah melalui cara diredai oleh Allah s.com/ 32 . KAPITALIS : Meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan untuk mengelakkan kerugian dan mengambil keuntungan lebih banyak untuk menyelamatkan keadaan semasa berhadapan dengan kerugian. Peranan Pihak Berkuasa: ISLAM : SYARIAH Islam mengharuskan berlakunya campurtangan pihak pemerintah dalam kegiatan – kegiatan ekonomi. Berkerja dan Ganjaran : ISLAM : untung dan rugi adalah lumrah dalam muamalah Islam. 9.t di muka bumi ini dan pemegang amanah untuk memakmurkan dunia. 7. Oleh kerana sistem Islam mengutamakan aktiviti pelaburan yang sihat dan mempunyai tujuan yang mulia maka aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti gharar adalah diharamkan.blogspot. maka mereka mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu serta menindas golongan atau individu yang lemah dan tertindas di atas prinsip siapa kuat dialah yang berkuasa (survival of the fittest). Menjauhkan Perbuatan Merosakkan :ISLAM : Melarang segala bentuk keruntuhan akhlak. Cara Mendapatkan Harta : ISLAM : Cara mendapatkan harta haruslah dengan jalan yang halal ( bukan dengan melakukan amalan riba. penjual dengan pembeli tanpa dikaitkan dengan tuhan. keuntungan yang maksimum. 6. penyusunan.t. malah ia menadi asasnya.w. ekspolitasi dan cara – cara yang bertentangan dengan syarak ) tertakluk kepada syariat Islam. Kuntungan yang diperolehi dugunakan untuk membangunkan bidang ekonomi yang lain seperti meningkatkan peluang perdagangan dan membeli tanah untuk disewakan. Kapitalis menuntut agar tidak campur tangan daripada kerajaan ‘laissez faire’ 5. sama ada dalam bentuk pengurusan. mekanimse seperti ini mudarabah dan syarikat digalakkan dalam aktiviti ekonomi. rasuah. Pihak yang memungut cukai mendapat keuntungan yang tinggi. Berdasarkan prinsip ini. KAPITALIS : Harta merupakan hak milik persendirian secara mutlak boleh digunakan secara bebas untuk mendapatkan keuntungan dan tiada kawalan dari sudut perundangan. KAPITALIS: Pembayar cukai bertanggungjawab membayar cukai kepada pemerintah serta tanggungjawab lain ( derma dan sumbangan berdasarkan budi bicara ). Canpurtangan pihak pemerintah adalah bertujuan untuk melindungu dan menjaim kestabilan serta keadilan sosial dengan syarat ia mestilah berlandaskan syariah. Pelaburan Harta: Di dalam sistem ekonomi Islam pelaburan merupakan suatu yang tidak asing lagi diperkatakan. Oleh kerana sistem sekular adalah berteraskan ekonomi buat untung tanpa mempedulikan apa-apa nilai wahyu. KAPITALIS : prinsip ini hanya wujud di kalangan majikan dengan pekerja. KAPITALIS: Melaburkan harta atau keuntungan dengan matlamat untuk mendapatkan keuntungan yang maksima. 10. penipuan. agihan dan perancangan. KAPITALIS : Peranan pemerintah adalah minimum selagi pemilik harta mengikut saluran undang – undang.w.Di samping ianya tidak berteraskan riba ia juga memberikan pengagihan keuntungan yang saksama kepada setiap pemodal atau sekiranya menganggung kerugian maka setiap pemodal menanggung kadar kerugian yang sama.Gharar menurut bahasa ialah risiko yang tidak diketahui pada masa hadapan. Sistem Percukaian : ISLAM : sistem percukaian islam disyariatkan. kerosakan masyarakat. kepincangan keluarga dan kerosakan masyarakat dalam kegiatan Rujukan Online Blog Sejarah STPM .

12. riba dan sebagainya diharamkan. Rujukan Online Blog Sejarah STPM . Ekonomi yang memudaratkan awam : ISLAM: Mensyaratkan aktiviti ekonomi yang dijalankan bagi kesejahteraan awam. Kesimpulan : Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis adalah berbeza kerana ekonomi Islam berdasarkan sunnah dan wahyu sedangkan kapitalis adalah ciptaan manusia. cuma dilakukan di atas tanggungjawab moral. Agihan Kekayaan : Islam mensyaratkan kekayaan yang diperoleh bukan untuk individu semata-mata. Akitiviti yang memudaratkan seperti judi. KAPITALIS : Juga melarang kerosakan tetapi tiada kawalan syariat. pelacuran. ekonomi. malah dikenakan zakat bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik.http://sejarahstpm.blogspot.com/ 33 . KAPITALIS: mengiktirafkan kegiatan ini. arak. KAPITALIS: Ekonomi barat meletakkan kekayaan yang diperoleh adalah hak individu. 13. Peperiksaan Pra STPM 2010 PPD Pasir Mas.