P. 1
2.iorgu iordan toponimia romaneasca p.1-105

2.iorgu iordan toponimia romaneasca p.1-105

|Views: 960|Likes:
Published by santhaattila

More info:

Published by: santhaattila on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

; ; i i i : aH*B!

;iffir;i?
: ; r e: i gi i
E: E
6- . €
Eg Fi
!;
F$i:.
!:
:
Bi 3 i 5 ; € ; ;
o - ; *
B - - q 5 .
;i sE ;i;,
'
j ! i - Ei : i ".
i : en! E: c:
[ EE€
E c 3f e
' e E e = a - L d
:
E; : c: i E;
: : ; ; i ; *g
F:il;;;i;
; i ei E; l ; s
j:
s 3t;€ Eg
EI
ll]
3
F
z
E:3l! :?alEE;i:tiE
y'E
ffi*Hffi$
ilEt
HgHiE
;l
I
!i
F
=; : : : =. . , : ": ; ?i l i
; : : : : : i ; Ei i ; ?i i
itie1111;;,ii1iz
; J! i 5; ' ; ; ; i ; 1; ;
!
Ei;:iEi=t;:";;iZ
i -; =, ; : i 7: i ! t -i l =z
i : : : : ! € : : " : ; : : j
i
i :
: i
i ;i j
;' e::i
: ; - : ; : i ; ; : : ! r : l
1r' : i i l z= : ; i ; t r7t
lz:t*:EzlililiEle
;l ;;::;;;;;; ' ;i :
'j;i#Hi;;ijj
g
g
i?ifiaili!ffiisg!ffiifiEt
fii*
!fii
*
Ei€iiiiiii?iilfi
;i*ffii'i'tri
ili?ir+::ii
i
i;ii
ffiffir
ll1
:
i;lii::i=;3i.;il::: iiji
; ;i;;g;=iiii.,i;=;:' i,i.
-
; €: i i s; ; ; 1=i sl i ,
;
: ; : i i 1;
E r . i l l * ' i :
j i : l : : ' 6 : : . : t : : E. : :
;
:;iii:! ii i;rS:i;c=i.,;l;
i
iiiiii:i:;iij:;tiili;:ii
j
i i : ; i ; : ; : ; ; c; ; i =; ==j i ; g;
:
=:u:;i;=il,;;i5ii.1;i;;;
. -: : j E=
1; l
; l ; i S; ,
;
,
i : .
j ;
=
ii=i;:s;;;iiii:ii=i;e:;
'r';;i:ii
;* ;;irii#
;i;*;
Fiiiiiffffiii*iiiiff;i+
i:i Fi eE::Ei:
i:ies#fi
i';
E€
aii
*iE
irl!;ii
;E
iEF::$::
s
iiffii Eiii
i
iiiii
r. =i i -,i::
E
; iE i;Ei:i+s;i i;;;c*F;fi
;
P; ; i i E: ; i ' E " FE*i
! I r
3i =" :
cl : I
i
EE
t;;! :BE
i= t=i ;E *€;€iH
ii
saEgis: :€E i;:ffi
3 ii:
iE i;i;
fr
E
' ;
:
1
! i E i ! . = i i : :
r : : E ! i = i ; :
;
.
l - e :
= ;
:
! ;
i : : Es Ei i ; ;
r i ; : " 4 : E r ! s
i . . : i : ! J - 3
i i i i ' E=; ' i
=Ei i i l =; t ' i
: i l i i ?zi e:
. l e . , 1 : i 7 = t :
: : ; t . E { : ? - : ;
5 l : ! - i : : ; E i
i : ; i : j i i i e
; ; i s i i : ! : i
; ; ; ; c: : : : ;
. ; r : - ^ Z_ =. : , .
. i + i = F ' . : i
; : : : i : i : : ;
- =E! :
z E. t i E
: E + : : i i : : . r ; - .
r ;
;
E;
i ; 5 !
j I
ffi*rsiniiiff*ii:i
ff#i#i;fri
*iii
iilffl#gff#ffu*ffi**
ffi
iaiiffr tii ;;;giiii ;ffi :IEi:i:ii
l;:Ei;
i ! E : s , : ! i 5
; . : r € - i = ; € : j e ; : * i : * l - t
3 . $ ; - ' , ,
b Es ! r i ; 3 5 i : ; EEE. : . : E" i € I l Ei i t : : E
: * E; i l
: 5q! : i i e; :
. 13! gi r ! At +Ei : EE; i ; : : = l i i i * ?
:;:;gi FEEi
f
!;;j !i i ;j i E::;t;i F€
i :1j i i
- ; ; : i 4 5 , i - F , ! - d - ! * @ c
; :;
?
3
;
: :
:
r ; ; € E
,
E i
g
:

t :
g
i :
g
;
:
: E s
;
: : ;i
; ; Ei : t =: : : =. i Ei : E: I e EA: € ! i , { r I s
- ' ; ? ; n -
:
ci f i : el i
; I : : ; ; e: j l aE; ; rt : ;
g: t
e; ! €! :
;;!;l i a,;l ;;E:i :*Ei l i i :e3;i ;t
l :;i i E
; ;
; : ; : E, : :
gg
! ; : i : ==i : ; +; i ; i i i ; ; i E
; i t _f El
I E e
a
F E i
B
a
4 ; e. H E i
a E
: ; ; * i: ; r: : : 5 : i ;
: ::
r i ;
:
i:
:
=
i E : :
;
:
i :
:
:
g;g;;!;*i s Ea;::E;;Eri i :=
*;ca;i u;i Ei t;
i : : : i ; : : cs; i :
: l : *
: ;
:
s: : = i ; i ; ;
;
: E+ : : i ; :
c E. E
i f
- .
E
i . e; i . " :
; t
a
i " . i
' ' =i i
Z = l s : 3r Li b
i r : . i ' =
"
g
: E 5 C E :
.
!
-
i;
i
: :
=
I
;
;
; =_ i
= E
i
:
;
i F 1= s ;
.
I
=
i
9 E ' i E E E i t ' "
€ s : ; ! e E * e * ! i e s € # i d E 3 ; T : ' r E
F
c
i
3
3
2
I
i i i : E: g?i ;
: : Fi E; : . ! E:
E^E
zz)EiEii',
re
i : 5! i ; cE;
i : ! ; " i ; : n 6 $ E
iiFii'giEiE
t = i ' : = ' - E : ? '
: :
: i ! ,
E
i i si
E i E i ; i : ' i : ;
: ! " se; : Jt : gi f
E i !
*
E: l i i i ;
E
::;iE;r::,i:l
+! ; +. i i - s+aj i r
i ; t - : Fl r j - 5. i E
;iii:i;zEEiE
i;;iiiii;ii;
- Ei
Ec Ej EEi E
g ;
3 * G! : t E t
iilliiiliiiiii;
iiiir#iiiliiii#i
iiiiii#iii
iiil
ii:E iiri;isiisiiiiii;iiisi;*i;lffi;t
; t ; €€l gi i t El t ; ; 1; : " : =Et 3r i
gi l
i : ! t f :
g;
i l i : =, i , . i l s : i 3 ; : _ r r ? = : , : E: ! : d
!
q i €
i
: .
i
; _=- t ; ; E+: E: ; ; ; s - ; =i ; l :
j ei : i . " : : i I
i l
i - ; ; i ! : : a; s es i : ; + i
: : J l €t
; * i €i :
s
i s * ! :
I ! ?; i i i *! ; g: ; ; : l i ; : ; : ; 5i : i : aE' : i i t j :
:=
E Ii::il::E iEE:,:i
i
:
;l;
i ;: s€
i;i;:*gi
s
E a
r €
-
- =
q-
s
-
I n i . r r i , : ; :
* E! ! EEf
=
e; ?t E i t
C
E
c
F
E ef l i EEr g
i ' i : : i .
gt
=* !
:
:
= st :
:
i . l f i i l C
: =
t ,
: : 147;
t
i
i
" : i r :
=
r I
=. 1
:
:
. : :
;
;
i : i
r
a : , G E
=
!
; ; ;
I j
= ;
=
" e r ; i :
;
i
;
:
;
. : : !
- :
i
:
:
; - =
i
:
:
c ;
;
:r
Et ;;
:
E
;: iEii;ti;: iiE
I;
:;i::€*:;! 1;
,:
- :
q
F ; a r ; : l !
c ; e ;
r - - - . !
3 =
- . - i *
p
t : ; ! . :
\ ! : : ' , l
-
i ;
t5
! ;i ;;:;: i t
;;
g
;

i g;i i E € 3t E€: i a
l i i +
; : : : : ; : i ; i gEr *: i F: , i : ;
i i
i ?E
i : *, : =s: 1:
gE
i
E
f : : i z:
E: | - r q: : : a?
E! i : i : s : l
e;
_;
* - : i i :
e:
:; ! E
'?
- I
C e i ,g :
r
i
i
*
l
"ge*
t
;
+ ? E ;

F i i -
;
Y
c
- o
=
3r
?
?$ e : : ;
1. 3- : 3. : ; i I r
Jpl ;
yEi
:
; : i
a- =
i Z€=
S
+a
=
ii Hlc
sEiEii!;,'i:'
e; iFiF€€iii;:= :
H
F
F
E
I
E
F
i
t
I
ff
3
:
c
I
iilii
:i
iiiilirilgii*
*
iffi
**
ffiffi*1ffi*itii;ii
E i
s t -!.
-
: ! , ! "
^ ; ' E E
_ 5 6 " q
. . ! E. E n
fi
fi
E
ffi*rui*$$iff
***i:#ii:*ii
*fi
i*i
fr
2
t ,
i+i*:i*::$ii
t*+t:lli:Eil
I;l
-*
ffi*:t;**
l=l
:lill:
: l * i : : i = i : ! E : i F : : = i r : l € = ! E
l i r : E :
i -
;
= e : + ; ; : : ! ; t ; : f
: : l e i ' + : ; F i E
: " 1 : i = i : . :
i
;
=
=: ;
ci ; l l :
: g
i r E
i : j Ej : : t +
i i t : j : : ; : , i
: +: , :
gl ; : ; i ; -=t : ; : ; : : i r: : ; i
l i : : ; : I l , i
. : : : l ; F 3 . , i ; i ; ' :
:
;
:
z : , . ) . = : l E , : ( : 3 = : + .
. ;
! : i ; l ; : l : t ; i : r : :
i ; ; ; i i ;
i : : : ; i : i i t
; i *:
; - ; :
; i ; : ; i i =: ! : : ; i €
g. t
! =: : o; z: : i : . : i
; I gF i i ; i j t : j : : : a; ; :
i ;
r; i =
q
i ; i i i i :
:
i i ; :
;
: = E
li ; ;
i
;
= i
i
i =
I
: .
, -" -
1
i
1
;
'
: : !
i
g
: :
; : i
;
t,
:
= i ; ! :
= ; i i : ;
r: l l ; i t
: : Et
: :
i :
i ;
i , i r' ; i
;
r! ! :
E==: ;
: ' r i =: Ei : : ! : t
;
; ; ' .
i : n
i I
=
-
i
"==
?
i : I L
"
+
'
.=i )
-:
l : :,. I
:
, i = ; :
!;
S
; 1 ;;
;
;; I
i ,i ;,
:i :
;
; ;
;
s ! l ; ' :
I
?
i r ; ; +; ;
: i
-
ci : : . i ; : 1i . 1i
j ;
i ; ;
i i ;
:
;
- r l
C i t €:
==
: : :
; : : ; ;
; ! 1 I
;
: i l ; l i
E
; : r : : : : : ;
:
. i ;
i
: : !
:
= : i c. :
i
-i
: ^
! ! r; *
:
:
=
:
l :
l r i
g:
a
i
l i l :
;:* i F +,= i ; ! l,r: :'i ! liii;:!::'FS:;s'
l=i'i
t ! ' t i
i i I z :
; : : , r
y
r
. i r F P
-
' o F : : :
t z e ; t
2 = l I
9 !
. ! 6 ;
^ 3 e
;
z
I
:
R
I . g ! "
I _ l
t . ? :
i - |
l E i :
" E

f l E
; ' i
: ;
" ! 1
3 , ' r
t
* * a
. :
p r : (
I ; . ,
E E i E l e e .
t
:
- E
a
t i a . : € ! i
' 4 .
" i A
d i . ' ^ '
E F : 3 i
' ;
f a a E d ' ! , a ^
;

e ;

i B :
e
i EEI s- - i i
E : i F i , . € ;
t r
j N ; , - r
e : r
r F
. -
- C = J O
2 E ? i a P . : a t
' - 1 ? d a " ?
-
I 7 -
N ' 1
t ; : i ' .
a
e f i , i * ' s : g i :
A P S I L E A r . ' !
E F l . e e , i A z -
l ! . i e i " , t i
i I i d E ! : F : :
ai
I B E
i
I
g
i
F l : ' . L , n o - . S !
- E r d ' . s , : i i o
d
a ; E : B t t :
r : - ! Y t 2 . j - B
r r ' !
J
Q
E
z
lrl
,//'t7
i d! i H- s : : i
: ; : e i i : P
; 1 . 2 : E i 4 i
: E i : : = : i
l : i E : : ; i :
i ;
" : - ; i
: I
i + ' s i !
; ! -
; i : : i r ; :
?i i
d;:
1; I
; i " : E " : * : :
i = E Ez ' .
" +Vi
- a F = : a
9 ; )
: E : i ! 4 : : .
i =l ! ! i : i =:
: l : ! i I ' l : -
. =
i : ; i i ;
I !
. : : . r 4 : s :
E
i . ;
H = r ; ! i : , e t s
: t ; = i ; : : ! :
E = . l i . : i a ;
: ! ; J . 9 : . ; : :
: , . ! t i ; ! : - =
; ' ; r = g i : - ^ - ; E
; s : 5 : i : 5
: J : : r - : 9
i5;iliii: :i:;;;:
#i:iE;:i
{*::ii;iEi
iit;i€!i:
;*i!:i
:r#ii:iiiiii;:'i::F
: : : Fi ; ; ; :
! i ;
FI E: , € 1: ; ; i ; Ei l
;
: : ; i ; F! ; :
EiEi::;;i
;iiri:: =i
=:*ii!:i
:=i::-!'i,
*; s; ;
u! i - 1
i : ; r : = : =: i : ; : f
! j ; , ; : : l ; ; : ; i +!
;:ii;l+:
r,i
iii
f il:
:,i:t l
:;i:i; i:i:ii:ii
:iE;;[:iil;=;ii:i:ili:i::i;i:;;:Erir;;
: : : : i Ei : !
l ' =; ; : ; : ! i
: i :
=: l i
+=: i *
l g:
l i ;
A; : :
: ?: i i i i l l = ; ; : ; ; ; ; i : ; ; i : ; l i i ; i ; ; i ; i ; =
t
z
F
l*liiiilii$iii:liiiiii
il
:iiilllili
ii;ii;
ii:
iiiiii;
ii
(I,1
O
: <
u I
F
E
':
?
' j
R' : . . 73
€ : = i : i
! 9, ! ' o ; !
: 9 . r ! ! r
i t s. ! : . !
X
a
P
;
=tr::i:'
:!:i:i
;i:ii
tll::;tl;i?#Eii
;
*i$l*::* i
iii
iilittlliit
:
*:il'iiii*
:$ii
iliii#ii$*iili;
#
*$*i*
:i*
ri : i,;i *;*
i;:;Fal; i* i
v
1
a
*l;iii::ifii:;:iiifiit-::i:*'i*':
:,
;:
iililiit:i*l?l:i*l*ili*
:-
i::
##H#s*
*it*=ir:*iii
;!
";;,1
';
5 3 , -
; -
:
= Z ; = -
r
! -
-
; : E
! !
i i - ==
;
; . : - : ! l : i
r : : - - : ;
i : : ^ : - !
! - 1
Fi ; : I
\ ; < r . ' -
: < ; i g !
e
i ! : ' "
'
. S - ; . * r -
E
i - : ! r ? r
j
: r = : i : = n
- : :
i - : * :
! : i :
. . " : : i
- -
, - : :
. i i j
i
l : - i : =i : . i
r i r
: : : ! r
-
1 : : i
f
!
!
!
;
' ;
r; . E : :
. : . r ;
. i ! I _: _
e = ; - a / . , a
q ; ;
E z : g i F
: : :
! i . : X 5 s
1 E i ; : : e
* ;
a ; t
! : q :
! ; !
;
- ; : I i a . i - - i
: = : r i . i : : ' i : : '
: r : : ! : ! ! , : : E
- * € ; r ! : d E
* : : i
r : ; , 4 4 , ! E t 2 - .
+ f : : 5 .
i i ; ; A= i
a
:
:
I
i ; i i i zEsi : - : s: : * E: l ! ?t i j r l i : i i ; ! i ;
; : 4
"; =
j =; i j : t .
i : ; ' ?:
i i : . i :
r: SsSi . . i ; =
i I : :
S;S;i!$l;:i;:
5:
iti=:;!=ii.;; a:;: ;r
:
J" ' . " r s: j : : i : ' ; i ^i - a;
j
i
i . ; i : 5-
: i ' . i
=- . E
5
i i
E
- . . ; . o
- E , . r . : j , . : i : - ; u : {
- - :
- : . 1
-
i . : = i = - :
- l -
=
=;i
-
5.:
; i' r'
:
i :.,i i i
i 1
=
- :=
i i: :
=
I ii' c s
: f ; i
i
- : . , i < - i . i t i : l i o ; . d n -
::i:idlrili;ii;i' :;
::;;
::;iil:#i ; rc :
=isi::r:is:iirF;gii:;
=
ris;isii!:i
i;;
. s : ! * !
.
.i.i;'
s: i.-j6
ii 51..s s r!
;.
t
r : ; l : i - ' : t : : ; !
; ;
r ; ; i - =E! i : i ; l ; +5i ; i
: ! '
; ; "; t i : ; 5i ee{: i : =; i i ; : : . i , :
l Si ; S:
i ; : t . ; i ' i i : : . , : 1 - = - : : :
: ! . ; a
-
- - . : - : - . i . - : : : q ' -
-
. . : ) : . i - E
i :
-
;=iil:
:i::ii::
ii:
Ii;:
i.;ii,t-i i: I:
i;;
:rlir. :i::iig ;:
; ili;:: i:;gsSS,:i ;E
;ii =
i :a!sii slil
*S;: I E :s;
-r
;;s: i
!s';;
-;;
P
6 :
i ' . 1
:
: ;
; ; ;
3 i i - ' i
= l : : t
z 1 - ' : =
f r ; ; : : :
: : - : s ' : !
a 1 , i ; 7 . 6
s e t F l 1 " .
;
d" i : _J
. i . j
=
l :
d
!
E :
: : : +: =;
i l a r - : i E'
; i a; e i - : i
z J S a - t i ; F
€i i
?=: i l E. , ; : =:
l ;
t i i : ; i 1
" : i : e
i i ; 3i
i
i :
;
s;i;iti;iit:iri! :::: +i
ii i;;::
i:
:
E:i3li
i;iSt;=;iist;sr;*
;:i :
j
l;;i
:i:;
iisE;l
i i :;1!:
! i :;::: : :
:=i i -
i l
j
ei
;,r' i ;t=r;
r:
;
ii:iil;?;fi:;i:;;;:,ii
r;:;;:;;
!! : iii;;
4;;
;;:
EiI::Ei;::
:r ri i, il;ii
=;;1;;;;
E::;i :i :::!i ;;;1;
-
:;
' i i i +;i ;i :
+:;
i
:
;:
i
;;:*:i:+::
il+:;:;;i ;:l :
i:J
i:
i
ii:
;i ;
i:: ii;:i:?e;i; ;;i :i
i: : ; : E ; i: ;sa;l i i;::
: q:
i E : "
5j ; : i a
::5 ;i i a
:?i l ' i
ili
il =j;
li,!:i
;!i i;
::;li:*i
:12
;;
i i :;:i i :€
= : a
: i :
5 1 9 : c ! - 6 : , :
I " 1 a 2 a '
- : . n c 2 : i o
; : i ; i : i : i r ; ; : ; :
: : e
! j l - 3, : : : i : : se
i i i i ;:i i ;;;i i {i
iis:;ii;;!;iiai;
a
l i ! : i .
l ; : ; E: { <- :
s " . : ( E j i q : : E * : ; E ; ;
i ; : ?: : ' . ! ; r : ; ! r ' 1;
a / _ d i i 9 5 5 5 ! a c '
2
E
P
, i !
i t
S . r
' i . : ' j
: ; : : : : -
j - 5 . : : : : q
; E G . : : : :
- ;
- ;
- i i : :
" " " : - 1 , -
ii;:iliiii:.:;i:i i;=:ii
;:
:iiiii;=:i
::
+iiiiiii:i!ilii:iiiii+
iiiiiii;iliu
::
itiiii i:iii:ii:;iifi
i;!Ei:ti;;:liii;
ij
;
;i;
E:=i:iiis!?iiiii:;tl;i,;:'ii;
;:,
=',
:::i*t*':ii*
:ii:*:; r=i: i! ; ;;i ;;iii;
:i ;;:r;:;:i rl i
: ; = ;
; i i ! ; : : i ! :
:< , . .::=.::;;:
: : > : ! j i : : j S : : :
; : ;
'
: : i =: =i i , : ;
i :::i ::,:i i ' l ;,i
: = - , i
- ! = 1 1 . = l : i : 1 ;
. i : . - . :
; : l
: ! : i ! i : i
: : t ; :
; ; l : i : : t : : : ;
:i
;;lsi:t+il:r;:i
:i
=
iii::;;: i;;
!i=:i
! ;
i
; i
s€; j g; :
n
,A
:'
5--
l s
: .
:
' ! '
. g
-
I
o
n
i
*#*;**I
:ii:i
*iil:+i:ifii+i:j;j:i=
5.
$
z
z
?
I
€ . j
; j * . :
! : r : i i
" - .
: ; ! . 8 . 1
af ; j . : Z
=a -_ i
Z
' l i ; l : . ! :
: - ! . t : ' i : i * i
; ; ! i : : - ' . : ;
= : = 1 " t . : . S E
a : = ; a i ' . a P a
: - - : 1 i ' i ! " i , :
: : : ! : t i - : i i " "
i i r ; ! ; ; : - : :
i ) ; . : = E Z : ; & : a
i ; r : ; ; ! : l l i
i 1 . ; i : : ; : l i
; t , i : : i : ==
|
i i
: - . e : n 3 : = : : = e
i i ! F: : = . : ; : 5
' i "t t ="i i =, i i "-i
: i : j e 5 - ; i : : i
i E = t z = . : . r 1 r
; - : . : : F : L = . ! : 3
t : : ! { r 3 ; a ! j ;
3 a a : : = i , > f i -
^ a E " -
- "
- - " E E
- ]
- d , 9 F
; : ; - 1 : a -
s : E: - i i
;;i ;i i i ' i :i EE:E i
i i i ;i ::E:i i ;:i i ;
i :?!:i
* r . l oi ! r d;
g:
C. _; =_: 9: s: ; : €; t
i =- , ; ?; . j s_cui ;
r
b . i _
j
-"
_
. ;
"?
.
:
6 6 =.a
:
i
3 ;
;
:-
; ;
.:
i
:
E
:
i
i
i s
l
;
:
: i ; ri : i i : gri Ei :
i €
i ; =i , ' =
i =
: ;
-
; ; i :
=: : : :
i
S$; ; j i . i E E r ' - .
; , =; =
- :
:
sA: =
: =E: :
E +i : : ; : :
1 6 . :
j
: - :
1 1 +
1 i
j
l . :
= .
- - *
E
. . j . + : :
- e i ' : :
' t
- =
' : ; ; ; "
-
i .
_,
- _. : 6:
s i :
: ;
' .
LE -
s: ' _- Fl i F:
. - . =:
r r =
i : +: ; ; : : ; ; , . :
: = a :i.- i
c
i i
"
I I d
'.
:
:,
,: = F
i!
= i . ; ;:
E =
:
=
::
. :
j
i
i
; ; 1. o
j ; ^i i
l +; i : : : l i
e; :
: e: ; i i
g: :
; ; =i i
r
i : : -
i
: - - : . .
! ! . J 9
i a
i €. P { - o'
: . - -
t
j _=: n _- : ; . "
; i - E ;
:
3- . i ?t ; ' : ' : : : :
i E
l ;
- : a: i : ! t : ?; ;
i : ;
i : l
l ; ; I
. B
: c s
- _
:
- _ _
i , . . . o 5 i 6 : - . r _ e . . 2 4 :
i i : . 1 . E ;
- .
! S .
t ' - t ; : ; i F i =
i i i X i i l : : " i :
! J s
j - r
=
E; : I
!
i : = :
; i t l . i :.-,:' ^l -=
t3P
3;;
!
i f ;: = ;; !, i
:
=r: i i i ;
:
; t : . - i - : . i 5; - { : i i =
?
i -
] ;
"
e i : e +; ! - i LI
r
i : i ?, i i
i i i i : "; -: ; : ": i
-: A' ; -: . ;
j A:
, : : E i i ; : E; : ; ;
g! : : i : i
i : r= : 1; :
: i : : ; . : i : : i 5t ; : t ;
i
;
=! e:
s
i
al i l i i l ; i E
o:
u-
=
5. i
E=
i i l r l i , = i E: l : : ; ;
j r '
r :
j
: :
! - i . : : ; :
l l
-
: - " ' . ! - , ; . :
- = - : i a . . t i - 4 a : .
; j = : = : c b , . - -
i ] - . - " ; ,
r i ! . * : ; j ;
t : ; ; ; : : ; : ;
:
- : : *. :
-
a- : i e : r ' *i
j
j . "
I f
r ' =
I
+ ! 5 I - I
E
i
; = t
s -
i qi i l si i ai i : i : ; t ] ;
c ! ; E; i : ; ! i : s; : ; i F; ;
E
P
- i i . : : . A ! E : \
'
I i E: s i - t : S
=
; : r i " E , 1 . - :
: . ; " " i ' r r
; a:
E
; = : : : ! : 6
1 , !
: : . i
: 6
: : ; . : S
i : : q * : : !
= =
r ; :
; . ; s
i i . : j i . :
; J a _ . d e : i : . ;
s : : : i = _ i = : ; i
. - =: :
: . :
. : 1: s
- - "
. *
. : : ! ;
: ;
; ; ! : ; ; _ : :
:
; t ! - - - C : ' ! ; =
" ; : : : ; gi ; i i i
i , : " , 2 ; ; - : 3 ; ' i :
. i 1 3 : : ! = .
: : , : " j
; i : ; e ! ; ; ; ; ; ; 1
r : i ; ;
: : - = n ; : ; :
; i i ; . -*: : ; i : ; :
i ! : : ' ! i 6 i F i ; € :
e: , " : ; . E; =: ! a: : =* , '
11Sj : : ; ;
. s; 1i : ;
5 s l ; : ; ! ;
=
z
a
z
I
; !
' Ei
€ J
" s
. : {
. : . :
E. , 1
6 r
{ 2
E
.iii:r:5
.;=sr i:l:i:.i:i::iij.,:;:r;=!:
Siliiiir;.ti'; iir'ir
:,:::.::,'i;iii=;
i:j:ii;;s::;ii
i:i Fi:
: ii:::.1':=!ri;;i.
ii'i: iiii:iiii
ii'ii;i;ii;riii.lfi=
i.l;
ii:=ii;:+.
*tJ i; i
i
: ;
;
:: :! *$ I;:;;:;;
!
P
t
2
:
z
E
: : :
- . =
i . 9 : E : i j
l : :
- i : : 2
- ; r ; i ;
: ; n . : :
' t
E t ! ! ' ! :
;ll
:;'
:i iiiri;
r t F i ; ! * r i l i ! ; ;
i ! :
; . i
; i
i ; l i : e
:5
+i
2:21.1?:]
; : : : ; i
i z : : i 1 ; : ,
i : : - - - : n
r a
r : : - j o
: : i
; i t
t l
: q?: i :
i ::
i :i t:i ,;:;:' l
; ; ;
; ; : ; ; ; r
i
:
; t ; i
! = . ; 5
g + ! ; : ;
: " :
g
; :
: I
; !
i
;
;
- i
,
E
! :
i i . . - *- . ! i i ' ; : ; r ! i
' :;i ' :i i t!;' i ;i ;t
i : ! : i ; ; : : F ; !
z
z
5
I
" , : _ _ _
: : , : s j - i :
. _ = i E
; : : : : i : i : l - E ! ' =
j ! ; g ; r 1 €
F s ; , = . r i i
: i . 1 . : s ! i i r : ! f
:
:
: i r - t P
j
:
a F
!
I a e . : .
: : ! . !
; : . i ; ; l
i 5; 1' : ' ; , ; i ; i : ;
. : =i i i : ; i i : : : i i : gi j : '
;
r ; : ; : !
; ; t i ; : : i i i i E; r
: i s ; . 1 :
i ; - : i i : , - : i f 1 Ei
'
l ; , : q; , :
?;
i : : ; i i
; ; : t ;
I ,
i i : i : S: : : : ! i : : ; i : : : E:
- .
= ; :
: , 1
. E ; _ : F ; - = = .
"
i . - =
j
; : ; i i : : : ! =: : , i ; =, : l ; l , i i
? ; l :
,
i i
J : ; : i ! : E : :
:
=
; :
l ,
, : i
l 1! ' : ; ; ; : : .
i i l : ; ; , : i :
' ;i:: i,!::;; i
:!;i; ;i
::::
ii:
; 1;:
iii;
:
i?:
ii;ii;;:;
2
ft
2
;
e
ii$ii::Fiiiiiii*iiri :
iiil
Efiiiiliii:**#:ii::i
5
lil
s . ! ;
: 1 1
. 9 $ ! ;
; ! i :
: ; ' s E
E i t , z! ^
, l l : i
i i
: . ! ! ! : i :
; - : :
- :
: S; . : : a =, :
. ! ! - ! 3 : 1 Ei
; : " ! : ; ; i "
^ - : j . ' i ; 6 ;
x
! I e a ' : . i . '
-
. ; " ; j
- : _
: s . i . j j s :
3 €
;i i Fi ::i g$f:: :::t i Sa:i ;:e;l €:et i i i :i
isii:ii#;i:S
;;ll
rii;:Sis.**i .iiii
?i;;iFriefi:: !a;:
::;ei:lE;iijE;
a::s:
:{::i?!igiiss ;f:i
!a!saei;i::::'"::=ri
i $i .=S e;::, :s.
::
i :=::sgF;i :;
=i ?::!;;i :!
i;:S*fii#=!+ ii rs:
;::i:;j;
;;;
i::,
;;c:;
;EiE;iif
siief
;t
l*
:ii:i;i+;:::ii
*i*i
e€
; ;: F*; : ; _s* :
;
-1
1
r
E
:
js
;!: *= :
i;i
;E i?
:
i
-. =
iiffi ;i:i;; ;S!
g:
l:
=
;i;-'i
:
;t
; ==
3
i
;-r
;
c;i=
;
;;srs!;
E:;i €$ i u:e l ;
!!i ;i ;;:
j :::j :;l i l ti
e=gsS: e; E: : : i sP E: i i r: St ?: - : +; rr' s: ! :
R
P
r E : ; ; i E T !
: i i P E s ; : E
o d g
* :
: i .
a + , e 3 2 1 1 E
;:: ;;
=r
;s
g
d i :
i :
g
: E
t
j : i
E ! 3
? "
i ,
i : t ! E : : 3 ;
! : . ! i !
i
E; e
-
r : i E ; ; a =
'
: " i i ; E - '
S E :
i s-i l i : ! : 5 ' ; ,
; r l ! ! * I : ; +9
1i :i ;i
:r:;
:i
: ! i E i i ! l i : : 3
I l : - ! ; , s t i 9
5 . i
- - =
A g l . 4 = - = ^ o d E
: i i i ! E: : : ; ; ; i
i Fi a: ; : ; : 34: i ;
::;;l €i 3::Ei ;!
'
;" ;"
ii-
s"
3F"
"
i i df " ? sf ,
i
p
P
-*-*-i$*!$fjff*
ilff;
i
i$$i*iiig*$*iiitiiff
***
*
f
v
2
2
:
E
s
P
E
: t : "=; i i
! , _ :
: e
- ;
; l : ; !
r !
;
: i t l , ; =-
: ; i l i i i i ;
. i ! r - : i ! : t
i i . : E" ; - g i i
i [ ; : = i = e 2 4
: i:;= i:;t :!
s ! . =. l i t : : ;
: i Ei i : ur=i . ;
:
! i . : j
; ; 9 t
j i
i i . ! r ' . : - : ; ; :
' . : o . : : ;
t : =! . i i S: i t =
i Ei
i : j : a: : i i l : : : : i
; q! ; g; : i qr; E E: i
i
=r :
^ ; : . ; 5; i : : : ;
; i ; i ; j ; i
a :
r : E
; : E \ E
? :
) t = i
! . : € ! - . ! r
i
r i . E i i ;
' ' i r ' - - E _
. : ! : * e t 9 :
< 4 < 4 - 4 . : < >
;;iiriiiiiii'::
iii,
i
i
i:i :iii
:
iiiiii*i
:i
iii::tiiiari;;;:;:
'i::iii;ilriiii;r;
;:i:i;::r;
iiii l;i*
:i
; i::is ::i
;,i ;:i
i;,i i:i=:
;iii;
!iirii=i
ii
ii;$i=,ift
i:iiii::
:
+iiiiii:
=
iiiiiiii
ii
2
s
E
P
H
E
: a
E' i
o E
?
: ' sa
: ^ ?
i ; i i
: L- i
r S >
i i ;
- r i
-
z i :
: n {
E ]
E ,
Y
' 6'

i - >
,E p.i
, ! -
c
a
a,
E
O
a6
!l
: r
o
t -
; 1
iiiii;
iijiii*;
::'+ia;i=
ill*iiiiiiiii:
i;*!iii:i
1fi:l*ii;jiilii*l
s ; * ea i E 2- -
' i i :
l r i sE, i "r
5i ! : ; Ei €i ;
;E;: ii:iE:'
€c ' :
: i =
i l i V
!i:i ,
ri;;:i:
s::i n
:!;:*;:
=ii i ,?;=;2,1;:11
: :
: 3
-t l i : ! ; : : "
iifiii=::tiE:eii;
: ; : : : : : ; : : *j si ; r!
i ri : ! i t : i r; i : : : :
i
: l =r i : : ?7; 7; E: A: - Ei
-
-
t a " " " d @ - 6 6 s 6 @ o
j i
n a ; n :
6 € , 0
i 8 t
" e E - ; t .
z
2
P
I
s
E
l :
j.E
i z
' i l
. : .
li
; E
: ;
i z
7 E
t Z
o :
. :
E
i
E
. 3
il::: . iii;::;:
;irii
S, S;fiiiir
a!i'i ;l :!3:;:;i
*;;, ;l
;:iiiii:
: : : i i
: . ; : i i l i l
; ! i : : . . : : ! ! : : : i : .
;::i;;i:iii;:i:i;i:i
:i;i:::ji:i:l+i::;
i
, ) . a ? . E : : i ^ : i t j :
ifiiiiii:ii!:i*ii;i i=t;,*
i:I**
i-i:fiii:i:i:iiii:ii ;? :fi
:; ;=i,1i1;;
tlt*i+*ii*'i:i+
ti'iii;
i:+:i*i
F$#E*$:H
il
iiir;:i'::r*:ii
E
't
e
s
E
'=
li
g
I
ffi-ii$g*fig*i*t
liiii:iiiiiit:
iii$;*
=ir;i
I
$
I
E
; i , : i : - : =' 02==i i
! . i i
". +
. ; ' : i 3l 7=
€ , ? ! i i : z : \ . 8 : E
. A t = l = - & i : ! : "
i : ; - . s - t Z a ; i i
) "=1;11
' =.-
i ,r"i i
. - . = ^ ; , . !
: " * r i : ' l i
: ; : i j
i .
=" - : =' ; =: i ; i : =
?t i ) . - =i i
- " ,
: : ?3i
S ! ; i : . : " : 3 : t i : :
; . i ; : ; l ; :
?: i l :
: c! i : =i r - i e. j i
2' =?=
z;:;t:i =;' i ;=:
7; =Z l : " " ' - l i t . : ; t
I
i =i zi ?i i i i ; ; : : i : .
i j =: :
i : : l : i : : ! : :
; i i - - . i a z :
r - : . : r :
i ! j
1 : : ; r : ; - : : i : : : ; ;
: : ; : ! ; j i i i : i : i i :
i - i =i : l - : ; =" i =i
; i : ! ; i : ; i i
: j r l ; F: : q :
i :
! i : r ; ; i ,
; i ; l ' : j
F : " i
a: r : i ! . a; "
a; F
? i
i : i r l :
E ! ;
j i i .;i i ;Bi i j
i : ;:i l :' r
=i =
^1=
, : <' i - - i ;
i i €
#,i:iiili ;i;i
i?iii!i;; i:i,!:i€
j#;ir*i;;#i;i
l =u i 5: : 5; J ;
i . E
1 5 .
; c i
; - r
' s
f;."
"3, E
d
E - E
i < ;
e a B
r . t x ;
fi
;
:
E
P
3
9 .
g,
i{;
6 r + : i t r
; e r
: ! € B : s E s
E
i : a s E : d ; i s
: : n :
c r l E
!
- 4
d " ; . {
) a ^
d
, " : : i J : ; " =
q
n
:iit
:iit I
i
e € ; - -
- - s : \ i - -
6
E , , i - i i : * l = E
i ;
Ei
s:::"
:
ei ;;
;?i Si I ::
: e. ee X! F, - " F
4a
:ii!
i:i;:s$, ii
: : i q: ; : ; l e: i : :
;,fir;;€i?lEE*;E€
t!i :;i i i ::: :tttEi
i
;:
l;: F:
ii
:r;;:;f
! ; e€ €E i i
I
s
;
z
: =: : =i i : i
t 2
+Z
t i i '
- ' >
! i ; i E E !
; . = l z r r E ' i : = e - -
; ; ; ;
: i ; =. ;
*:
i l
=:i
: ;i ;:?;
;i
;l
?:i
;
;:?:i:i* ;i
iil:i ;=i::';ii ;;
i:E::
:::i:F::
iE
i#iii;i:ti;ii
s:
tiii;;:iri:;iii;j
=i ; t ' : ; - : i
i ;
I
; ' t ; l j ; : : : t ; i ; i ! i i : ; ae' i
, ! = r : i : ; ! " i : : 1 =
I
j s : i - : i
f
. : - .
.
_
i +
"
;
- l
: - =
:
- i
t
"
. : ; E: i =!
.
i r
j ; ! ; - r . !
: . i i = l : i
1 . = ; i r g i
; . i i -; : i l i i ; : . i
5: i i : : : -
i i l i :l !:1:;i j :. ;i ,:;i s:,'
I:ii:;;s=
l;:i:
iii:iiH,
; i ; j : : ; ; ; ; i i si ;
: r! i ; u1; ; ;
;:l;;:;li:i::i,;
ii:iii!;!;
iiiiiil*:;ii:
;i$iiil:
, . : ; i t r : ! i ! : : : ; ,
j r ; : ; ; j i ! ;
;i:*iilif
i*ii:lj':ft
;!:;
:
i:;i;!3:ii:irff
::-'
:
',,
E
€s
*iiiiii*:iiii;i*i$l;;
iiii:li#i**i
:=i :
ri i; ; ;is: :i:
: !i iiss;;
t
2
I
:
P
iiiii?i i*ii
i
titiii
:i;iii;
;
iii!;i
siiii;;:
;*i+ l,'il;i,::Eii:i;
i:iiii*iiiiii!
iiiiiiii
ii:i:fi ::
i!iiir;;iiiisiit
=
l;ii-:i=:'!i:!'!"
is
j$:i
; i : : a: <' t t : : ; i
9i ; ; E: i ] l i
e 3:
i
: r Ei ' i : 51!
: =
Ej . '
r ; : i i s; si : I i : : i
i i e=: : ; s: ; c I i i 3:
: i i
; i r +3' j ; : i : Ei e
; € ;
i : i ; 1 Es . ,
j
! . l i i a
g+:
;Eg:5i?;
s
;:iii
3; , .
. ! g: =t - =; ; i
! ! ' l €;
: l : : i ; EE: i : r Si : i ; cu,
: l i i r i : " l l i =e. , "
i 9: i _" 1i 5
: <:
: . , ; i : l i ; ;
t : ; f i : i ;
:;;
i :;*:;tl ;i i
l ;$:;i i
; ?:
: i i ; ; i j ; ; j :
: ; : : i : e
ili! ;i iE:;r;sl;
:i;
j;
i3
i i ; ! ; r
: i ! 1: i i = "! - c' ; : i c
-*'
- ;;; , : _!; .
F€;
!: :5-
-.
5 -;
FL F
E=:.
; i i t s { ;
E g g ;
Fi
iai
Siiiiiiiiii i4:
=*i;
i
;fi tii
gii:
*+
ii
ii
ii
titii
$iH$fftii
$
**iliir*:i:i*$ii*ii
irxiisi:iiiiil*4iii*p
;ffi*is;jiisiiii**ili*i
f:Eii:rl ;:i:3i:
gji:::r,i
';:
; t
iiSi-eigiiiiigi;iii;isi
s
iEf
€3 iiiiii
: i;i=;?ii€s!$i
i
k
I
z
:
A
i i i ; : ; : ; ?: i l : ; i
t : i
: i : c; : E?l ; i
;
!l:
;i:i!ii;i,i:
i
;j; :;:ii:fi;i;; i
$; :
: E i q: :
i i ' - : : E ;
! : :
g ; : a e i t 1 i . " : : c i
:ii
i*;iiii:i:?
il
i:i,;r;E;j!Eiii; iE
;i:i#:::i:iisliil;i
til
i:;i;;isi
;: s
lili:#iHH:ilir*$
E
E
t
fi
z
2
I
ii:ii;i;;
:i:ii
'
'
ii
,i
*#-*i
*l
$##*+s
*
) - 9
:.9
€-
a b r
- ^ H
* e f
! . i i .
_ 9 1
- 5
I
- 6 6
" : ;
S€
si -
qal
' -E2
- d )
i a
. :
-.E
-".i
^! ":
3 N
i 3 .
"-;a
I
iF
E * ,
- Fl
t -
. N
- R :
t ' s
S ,
d i
r 5
'-:
t
3 E
i r
: a
g a
z
t-:s
-
a. P
N-Z N-Z
. * R
d
G ' E F :
5. r' i F
' : :
"!
!
-* s--i d
E -:=.-
+c0- 9 d
E : i E
q i a - 9 ,
: 3 t € l
- " F ! '
! ; F
6 |
iS ..c J
i _ o : : = r
; ! ^ !
i .
l ! I : F
t s
i F-
, : :
5
E d 5 6
c4Ft '
: J r
, ; g ;
3Fq
, d 3
t - i e
: ; i
Ei f
6 ^ F i
t Ft *
i c.)
. - : . : .
G1
'ii
c
JE
' sq
5 S ^
^ : st s
iiiF:fii;igE€
s*ruffis
s;i;itrtrt;;;
s - : j i ;
E i s! : l t i $; ' €E
"
s: Fgi 6' 5sE; i : - .
i se[ : ; l r l 5a0c
si;ffigis*;aa
- ; i i : :
: = , N i t
:
i a
" "
1 E :
: - : * ! : i . :
; ; ; : i i i
E : * : / d "
l : i i ; i
i
5 * i i E. e +
i i d a ; : !
: E : i : c
e
!
"
s E" t s
g
6 i . 9 . ' : t t : l
: a g : : e - I E
=. : ; i ai : =
: ! i : i r * e
j
r l : l ! c r 5
- : : ! : ; & - :
; ' - : ! * i : €
E : : ; ' : : i :
: 3 , " 1 : ! : * e
; t ! i ! i + ;
: ; 3 _ d !
; . !
! '
! : ; : e : a -
i E: ?F" . ! : - .
' : " ; r 3 . ' " g
E 5, ' :
6 5 ' a t
! 2 i ;
F + i ! i : '
a : :
r : i a . i : e
i . : q = i i s
: : a: ;
:
. ; " 1
: : ; : ;
i 5 ! :
*: ; E5
; i i z"
: i . . " i
r : = " 9
i ! i r i I . : g ;
E : P " : ; r
a l i
: Ei : s ' i ; r s
q: . - i i
* : <i : - l
i j E = 1 E : i ; g
- ; € : i i j . : E ;
; : ; : !
!
i ; ; =
, : o . : ! : : . . F "
i ; 1: ;
F
: : ; ;
: : ; = : . t - = t
" : I r i i . n l : B. d
* r : - g! r 5 ! b: - e - : : !
- " ! : i ;
l l qi ! i E: !
g",aiE
giii": jr"c=€iJ'
:cFi i i i ;5i rfl i
; F; ; ; i ^ - - - . ' - " -
. : = ; . " - " " " - - ; E E
E ; i 5 F q
t : ! e
i :
.iil;;:;::.;.
=;;.:=rilj i:;;::ti::i:;l
li,;l::.ii:i;,-iji==i:i:i
ii:ii;:;;:i;;;
iiii;i:.t'i
'i
:iii=i
i;j
i; :;:::i:i:::
i:i
;:i:$i*!i;il
1s!.
i:ij
ii .iir*i::iii:i
ei!;a..;;i;*.;i::iir;il
=;::i:iu;
il:;
i s:::=z:
i :Fi
i ;.;
= l ;i -;=
:€ i i =!S;i i l ;
i:ii=iiii;;i
;;
iii:i, ii;;.
:;;:=
iE::r:i;
i
'iii;u!.si;:ii =i::ii
ii;il';: : ?;i #;;;i
' ;
i :
q . ;
N i - . !
. - - :
-
. - : .
; ; i {i ' : j i : i ; : : : ' -: ; :
: ; i i i : +r : , i
: =i !
I i ; ; ; ; ; ;
i i 1; : : s=: 5s; : : i
= i : "
E- i - d
4: ! *
: = : E
E n
! . -
: : E > j ;
i : * t : + : -
l = i -
j ; ; ; E : . = - i
c , ! ! e " .
j - : . : = - i 3 ] Si - : " I
i
:
3 ;
. . .
E
-
i
=
-
. :
, -
*
. =' i . i r
l o. F ! i E=. i =i .
: ' ; ; ==
p
i
I
i =
. : s. _E
i 3 - r - :
=
e:
*. : . . ' -
=:
i : ^, *
. i .
i 1-
=i ;
' F - l j ' : e : : B
- . . i e
F
' ; . =
q : - . : d
-
e-
- r . ,
si : i i ; i l
I " . F. i i i J* . f
p i
* i
q
*' f € = : = . : -,
-
i : I
',
.9 i :
J
: i i i
j
S
:: I
i
* . i r
"
I
: - i ; ' : : 6
i i
: = : . 1 " . c r : :
:
i - i ' : -
-
c
! e ;
- :
! - j
:
:
q:
r s- i " - j - . . ; ; ; : . :
i ' . ] * i i : g; ; :
i i i i
i ^" =11-
; : i : : r : i a ? 6 . i - . i ; i i
_ . , : . , i i i i ! c l c . { i . F :
:
E
:
+
i :
=:
g ;
g
.
=:
=
j
j ;
i :.;:
j
: i F :
g
. :. :
g
t : l ;'r
i
; : i i ?; : E;
!
i i : ' ; - : r : : i ; : i q1. i i : aF
! t i i - 3
I
s
i + c _E;
rj
:j l ::=--!:-,i +; :
5;
;
;31+
st
l tl :i
iiE:
;
: ;;i
;i;:: t;
i; ;:
e
i;
3:
ii
=::
;i:;;
i
g:'
: : s
:
,;
-o
i;: ..,
j;t3;;
;l
;i;- i;:S:Si
:
=; i : : i € i : : i i $. . : ?: ; ; ; = c; ; ; 9. =: ;
": i ' I r=
i i :
=s:; l :;!;::
="i ;i ;
i :_=;:;€;
j ;:F!;:;
-
g:E;s
5l :: E i i !.*=:_=' -{gi 5s' 5;;r=!l i
;;i ;
I
j
z
I
P
;:i :i ;;:i i i :::::i i
**:'i
;;*ri
i:
i,
::i1: i:l
;i:;;: *
i.1
i ::i ,
=:.
:+i t;i ,:i ,;:
rii,i
ii'F:;:i:i;:
ri;
;
;,,l,;iiii;i;:;,i1';i
= =' , ,
i i ' i i t , j , . ; =
!
i
: ; : i ; : ; ; : : i i =; i 1; l ;
:.::i
:;:;;;ii.=:i
i
r,
i,
;ii.:
.;:,::iii:l ; :i :i
i : ; ' ; ' l ; i i i i i : i : r
; ;
i i
i
:
::::::::,i:;ii;;i:
;:,;e
gi:,
:lr:::::;:=' ;li= ;:;i:
;:i;
;;;
;
;:
j
i:
ii
ii:iii
;
r
i
ij
;;sF:1;
=i
+i i ; :
: i :
. i : : : i 5o--' : i +
i::::
*;::" ,:
,:;:i::ji;;
:iri;L
i,
;,i:;*::F;i;
ii
;i:ii5:;:: :il :
i:i;:i!i
ii-:.;;
:
;
::i+:si-::;i1 1i
i:a:i
=i
:
+lil:::i :;;;;;i
:'jr;:
$
;E:.:::;li;ii::t
i!ri
ni;:
;ii'!;;!;:
t,
;:
i i
z
I
:
E
a
P
E J ; i
a: :
{
?.-
.s
.e
s 3 ; E
. i : ! : &
d a ! 1 z
E ;
e i
i
a z z z 7
EZE1
- . - B
:
l E;
p =
^ !
' : 1 P ;
-
E E' E" " r
B
E
I
i i .
i $
E
:
c ' * ; , ! a
r o : . c v i
s ; j t € g
:
t
: : 5
-: , =5
I I
e P,
*+:
; , =
"-
! - r i
j : . i
; E
! -
?E: ; 1;
; i
E;
gi E: : E=
:
j , : i
c; : : ! : i i i i ; :
: i : : ^ : : : : q ; g :
i ; : : * :
; : . 3 ; l
; ii ;€: ;si i;
e
r i l r j ;
g l 9 i i 5
: ; : i : 3 i : E ! ! j
E: ! i a 5
5 i r ; e :
- : : i € : d ; E E - ! :
Ei : ; ; ?: i : si g
: i i i ! : f J. "s"":
; si ; : E: : E: EE:
i i l 53; e- " =E" " 1: i
a E E = ! 3 i
a
i:
ili#i:i;iiiiili:iiitii
iiii:ii*$l
i
!!;i;i*::ii3:iitii:*:iii
:ri:;
s;
i,ii*$fiiiiitili:i1:l*iil
ii*iliii*i
*; :*ii:eii:i:+:iifi
i
ll;; ; :
::
iiiis::i:;
n
2
I
E
2
R
Et
' :
i
. : 2
l 3 ; ! =r
;
' ;
i c !
s ; +
; : i .
? E = E i d i
;:
a : :
"-{
J:
i s _: i ;
5 : r
.
' : : ;
: g
-
* i i q
- 9 . - =
- ; t
e ! * ; r . . i
! r . 3 : 5 4
! ; &
-
z " :
. < g i I t - E
S " i -
i
t " 2
: : = : 5 - - : ; : :
: l E ; z i " . . , a*
i € : : ; -
g ; r a i
i ^: . f , . : : dq
g
: l ;
q
- *
E o : : i _ ; =
- :
E: c" g; - ! ; ; 1t 5;
r -
i 3 : i ! : : ' i e
: ; : : i ; l : i : ?E
5 : t ! . : - ' . .
; ; :
3
a z ) - : 4 ) = F 4 - . a E
i -
"
;
- '
z '
" -
i i
i : ? ,
t e
'-
*
E
-
E
:
l;
E
I
R
i t l i + ; ;
. ! = i : i l i . i

i : : ; ; : ; Es: ?' . ; i
i r
1
; ; 5 ; :
l :
: ; l =i
:
!
.
: . ! i i i ; : : : ' : ;
i : 4 i . ; : i i ; : : i ' +:
; ? i
5=
, i
i i
l : i l ; t =i
= : ;
i ;
t l i . ; : : : : ; ; :
E ; t = i i i : i : : i r ; i i ;
=
:
: ' i : !
' -
=
: : F ; : i i :
, : i
€ ;
! ; i t
' ] . - l i :
:
=
i { : "
;
i . ; i i ; c : r ' =
q i : - !
! ' :
: : : : ; ; ; t e
: i i : :
i : = i
' ; 1 : ; ; 1 :
j
i ; i : : : : ; :
, . ; = - i : i ,
q
si :
i .
=: ;
i ; ; : i : : ; i : i
i i . : : i : ; : i r : l : ' l : ; [ , =
t l . . . : : i l
:
: :
; : r ; r ; ; : i i i t
; . ; i t , : i !
, i
j : , ! l ; . i ; : ! l
; - : i j i : ;
; ; :
: : i _ ! ;
j : :
:
E j
: : . :
' - ; ' : "
i i " ; - i : ' " " = : : i - ; =
-
; =- .J
:
;:
=;2' ,:i:;
iifi?si
: s iii$'t ii
i
: ili:ii
i;i
lg3i i Siiiiiiiisi?i;i:
gi
E;i ::;ii
iiisis
iislsii i:i
? :
its{iiii:E :ittl-€;;i:iF:?:
"aEF!!!5
FFE Ii € i i *€:
;' -?a' .
i tt:{i =: i i ::!€rct
sj tE
ii:;t; i: ::E
i!i:i:
i:
i$
ii iE
u
I
2
P
I
?E Ei : E E
i si :
i
; -
' 6 !
= € 1 ; : )
; t ; i ; ; I : i : : 2
: Si : ; ; ; ' : ; i : i
gi gi :5 r:i :zsE
r:
:i;?iii:ii:i:ts
:;;E:i=iii;;i
iiE
iiE;i:r::iiii !:i
;;ti i ::i :i i i r
i :;
;iti:iii;:s!i;li;
oi - =' ! , ! i l ; A; ! : : !
3
- i = + ' ! i
i " ; g : H' " :
; : €i ; ! ! Es5; 3
i:liiiitlilii
Iii:i:
iiiiii! liiirlii
:ifi
il*lii*ifi
-
*il
iir$i:
ffi
ryEii:iltiiiFi
i
lli
;!
E
E
sr i : ! : i ; i : : i :
i ; : zi :
: i ; i ; : i : : : : : - i ; i - i :
: . - ; = - 2 2 ^ = Z ' 1 t )
: - 1 '
? :
; ; ! ; : ; ; : i i : i j ; : - i
i :
s
r :
; : i i : ! :
: : : =' , i : ' .
i i ,
, : ! : i ' : - i ' . 2 '
. = - ;
: : : c : : : : : ; - : _ : : "
- ; . : '
: - , : = = i . . : : ' =
'
- i - .
: :
i , : : ; ; : : . , J1_.
- .
,
i r . t : . ! _i
.
.
i . ! ! 1 . . =
=- ; : 12=
r : i
; . =; : : i . : : r : t l , , . i
i : i i ; i , : . ' l : i . ' - : , : : - : : . - ,
: 1 .
l i ! : ; . i r l , : ; , ' 1
1 . . ; t
: i ! Er ; ; : =: : i j i " . , . . j : . =
:;;;irliri: "l;:;;
:+ii
l r . : i - : r
: = i : S! r ; Ai ; ;
; : ! . ;
-
* i " " : l ' : i - ; i : ; : : =t
; r s"
irllli:iiiiii:
iillillii:i
*lii:i iitiiirli:iiiliir
E
a
I
F
' i ; E : !
= ' e e :
= t : 1 -
; . . 5
-
: ?; - : ! l
1" =
, - ^
i ; ; : ' i ! = l a
= = n; ^ ;
: ; i
' -
!
: : * = q
; E
: .
:
: : E . r
i :
: a l n
t a 7 c : , i
i : ! ; : : : i :
?
' - . l t : ' , : :
: ; :
a - : : :
: : j : :
:
: :
i : ;
: l . : =- :
!
q ? i : ; . :
. - . ! - '
= : : t : E : ; ; i
i
" = 2 2 :
Z ;
4 . . ^ \
: = + a \ - . _ - = - =
E = = - : e
^
: ! , : r !
: ! : ; : : j i : i
:
. t a =
j '
: : " = . , i '
: : ! . i ; E : :
E: r
!
-
: 9 i l :
I S ! ; : :
.
: . . ; E 9 3
: . -
!
; r r 1 : : , { . ; ; ' . a s 5
- . : . : = : : l ! ; : ; . :
: : i ' i
i =: : ! ;
: E: ;
i ; . "i Ei Z=: i , si i
7 a : . ; _ 2 : : ; = ! - : 3 ' : : n
1 r ? ! l n l - . ! : ! t ; i n
i : e
i i : ; : : t " :
i ; - i
- - " 9 - ; . q - : ' : ! " " " : '
c: f l i *
j a: j : a =: 1i { ! =: i . i : i d; i
; : : ai
;;i i Fi
si j i ;i E' i :,.i :,;:..
:i i ;:::i =
=: ; i ! i i
r i l ; i Fl : , : , : : l i : ! Fj j . i l .
: i * , i -
. : a . i : . a 9 - 9 : . ' ! - l : . ! : ! ' : ' l - - - - :
' - : " . t " - e
' i t
r _
"
E
! : i 1 - - 5 = : : ; ! ; S . F l i : l : . i : ' :
- : ,
:
c ! ; i c *
E s r . r i . i i ; . r t
-
j :
? I
= : :
. , - =
;
r { :
. i
r - i _ :
-
c . \ i : : =
r :
:
- t . o
i .
" :
: : , : . . : . _
r
, i , - ] . i
q F . : : ! .
: n i l : r : o . - - * s : . = - - = r '
. : . r . , ' L r :
; . = o : - 6 r
- ;
- ' ' ! . = " " : : : i z I ! 1 = . : ,
. : . : d : : . ;
" F. l ; ' z I i : ? l
-
* :
:
; . , -l ; --
5 ;
i ! -i
-
d
; . :
:
"^ -
.
_
i i i =; t i =i s: i : : ; i : : i i ; i ; : : l r : +i z: : -
2
r . E ; :
t " - f r ! . : . ! ; ; ; i _ r : : ; : _ : i j ? - : , : _ - i : . :
;
l : : : : 1 +i i . a =3 : : ' ; j l s : ; . g . ' d ' ; i 4 i : i :
:
B:
i a+
!
:
r
] 6 ; : _ ; : i
. =i =.
i ; E! . j 1: . ; 1
l ; i
!
l , " Sa3=i I
uS. i l : . i i : ; s . =; E+: ; =r . i =: ; i g-
o . L ;
E
E =
1 t u ] . . - i
i
f
;
! : - . r . = ; " : . ! r : : : ' - . . ; *
j ; -
i r: f i i i t ; t ; r; ; ;
; : i ;
i ,
: : l : u; i : j i i , :
E ; : : : :
; l i i a : " . : : ; -
j = a : - . - . . ; z e
r , l 9;
;
- . . i : =I i j =; i : : i - =
7! t ; ; " d;
i . l 1i
: ' r ; =+
j
: i i r : E: ; ' =
-
" '
j
E ! : =- : -
- - . "
i ! " s - =
=
F
_- E+: - :
. : i :
i : ; . ; * : E: 2
a yS: : i : i I t - : : - i
:E iiE;:
i:i
i:: :i:;:
i:i:ii;;:;::
F:
;i
E I CE E NE A T S S E ! I
-
t
I
F'
3
H
^:;
gs
s!
Ti i
.
i ?i ; l ; qi : ; i
i ; i :
; ;
l i rF; ; e
: : : t ; E ; F E ; : ! :
' i ; i s : : i ? ' : E: l
: . F . " : " ? z E E j : - :
i i i Z
' zi
i a
r:i :;
!i!:
;i
il EE:::i
;:* ii=i! iliii
i!;::,Ei:*iliiii
j#;;ffi;F:ririi;
i =3
9: i l I : g
2
2
P
:
= , . = ^ o
=
' a
4 . " . ' - o
j : :
: : : : i
q
^ " o
! : . ? . :
; : E
{
i ?. ; !
: sE
: i ! a .
_ . r
: { " i : t : :
. j = i r :
= , + y
: : i : =:
; . s i
i Z: : . 4 zl i =
t < t . ^ ! a \ "
- = Z [ =
e - . 1
r - : ; : . - :
: a : : E : ( : E
. . - : \ 9 ; . - r
r z * l \ ; ! : ; j
= a . = i = :
= - a
e ;
! : ; : E a
! ; i :
- : i : : ! : : 1 " !
- . : i 9 ;
. ! r . :
: , 1 ! . - Z ^ i : ; -
. r i i ' " ; : a . r
j : ;
! i r l i i ! . 3
: .
- ;
E . E
i g s E i
i , e + : ! i i : 1 . ,
: l ; ; r 1 : ; " ; u
i ;
! i q: i ; : .
=.
r ; : c c r
b
q
a l . : . 4: " ; :
: n
"-:
d; <
' , 1
d
d
: n
E
e
Z l
2
, : :
3.
,
7
i 3
iE
3
z a
3 l
E '
E
t
3
. ' ?
: "
E '
2
li
E
a
P
iiii!:
llill**$!i:i1i
*:
*
2
2
: E i i i
:
; i
. :
. E \ .
d
e aE
; :
i : i : i i
a t : . !
:
a
S!
" a
I : i i : : E
; : E " ! I : !
;
:
:
; ; s
gg
, E : ! i Z = E!
1,
i
!
; i r : ] E
!
i i :
! ; =. Ei j : ; 5
i l : : I r :
: i
r Ei
i i i
! :
q; i i : ; ;
" i j -
g :
; ! ; : " ? ! i :
; c : i : i
* ; i i < [ i : i
; i i : i !
i i € 5 ; : l : ;
, r
-
- : i i . l e i E a d ; . ! p
n ;
! d ' . i
i i : ; ? . E
; j ;
; : : : ; : i ;
: : ; :
j ; ; i C
s l j ; ; g l : ; S : : " ' : j i l
' ; - i " " ' * " 1 " " ' . E ' S ?
S i ;
5
€ ; i i
E
P
a
a
I
h
o
i
H
6_:
9 s
l . D -
A :L'.
'ariB
- . i ;
-
.41
' ^;
, E r
: * t s
-iq; i
- a i
E
: a i
Q B
s F .
E 6
(9
A
&
s
H
:i6ii :i:;
i::i::aiiEi
E,s:?,--
i .:
i .:
"i E;
i :?:i -' Id.
i i ; ". S: E:
3; ;
i t c: : : : : i :
a = " n ' = i - !
' : E " i J - - . i s + : . -
E
- ; , .
, =
i : :
c E
i
i , . j l . 6 i A
t
-
F A i ! v , 6 . o - : r . d : , _ . - \ J ! a e ( -
' ; d
=.
i * a
-
e- u
" E
[ l =
. , j i ! i
s
g d
d a ! i
"
J
.3
:
=
: :
.
: i: ss : s
3- i i :
t r ; : a :
-
=
E-
=: !
, o s . ^ e
=
; ; i . r
- ' . :
- : i j
. g- Er
; . ; . €E- E. l
- i ' t " F==
; '
b : .
"i
o; 1. : r
"rE3- Eer; $r; ! E
g=: . -
aA l 3a:
d?: : t z
: : t E
:aa;!li:!ii:;;ss;::i
: a I * 4 L - d ; k E
3 : . i . = = : s : *
. Ea
E3, : f ' ; . . E
a a- i €: si : I
E
l s i r , i a i *" - i ' i ! :
i ' ;
' - o
i i
j :
E
! i : " : ; r i F- l : i i i
i i ! 1
6
; e i:;:.:. !;
; 5 t:a ; :is- :
: i : i u. +: . . EEl E€i : l €; E
i : - t : ; . F ; ' t . :
. -
. 6 r c l c < . -
- -
:: s tssii: i *
:-s
ii-r:::i
E
6 r d 6 o : ! _ , = : : . ! l
' ; FSi EGE! ; - E3
6 i t , l i c" t " , , " 3
2
=
:
g
;
I
t"
i . 2 . : 1 . : : !
c : i :
: E
? q
* E ' s . ; ! ,
- ' F
: : : i : Ei i - t
q: i . :
a:
d
: ;
e: ; ; ; ; ; i l
: ; 11
i ; ! : i
f l ! ' r i : ?: " €!
;:x;
:i :
i a
! E ; ! : ; E
i t
: ; si I 1eE B3
' a
: >
: , : d E -
; : l i : s; l a
! - i :
i ; i . Ee
9 ;
! t !
d . ? . ; q E
: ; 3i
t F: i ! : e
: 5 - j : : :
- : e
- r . c n
; : E S ; F
: " t r : : : ' Ei E:
: t i $
. l Er r ?
iElif
ii' i;
' ; . ! 3 . :
E! E
;Ee::;:E:i
i
l i ;E
i 3i ;;tl i i Ei a:eei Ei i :
EE
:;iiii; i
ii:
i::i,iiiiiiiiiii:iri
li:i;t;
,
g1$iiiii#ii;i;i;;F:ti:i*,i;:iiir
iEi
;
itE*:i$:i;iE
iiii:i;:*i:i:tiii;;l:i:
'
iiiiilii;::;;iigiii}iii:iiiii#;iiiff
i
;; :ii:*liliili?i
'
li
giiril$iie;i
:
i;iii
H,
: 9 ; : ; - : i i : i i : ==t =: E
. ; ; l i ; i ! : ri i ; ra; ,
ii; ::;i:r !ii;
i,:iis,
e
;:i;is;:;i:;li:i:fi:
; ; : ; : : : l c :
g: : i
: ; : r =;
3
::;:iii;i;il:i:$;!i
;:i::i;i';i3i.*i::i
*#**i#ffi;
+i*;j
i$iiiiifxi;;j+:. i:
i*ff
i$***+
c
fi
2
I
I
i : : ; i a e
: = ?
: i
. !
a - - : 1 : ' =
i 1
i ; : :
; ;
gr
?: 2.
; ;
i i
; : :
i
\ i
z - - ! : i n n : :
. . 4
F.
- - 2
_! :
' ' , =
: 6 4 ; d , l :
i :
t
! ; : : i ' l
: e : = E ; =
: : €
: :
Ei ! g i
s u i
b 6 > : i
q
i 4
5 E ; l Z
. j i l
* : : : s i p
' 3 : i
! ! . : : < - :
qi z ' ]
: i : i ! ; : ;
l 5: i
: E ; i ; o : a g l
r : = i
' : i i ; i i gl ; g: i Fi i E
il+;i;::iiliiiii:
: : 5; . i r=; a
; l ' ! , ' ; i ; 1i
" " " ; : - ' ! : "
- " " " ; F
- E
i ^ ?
# i = i
I
P
ts".,
! :
t i i i p : :
i :
+: i : i ! ;
::
rl:;:li
::
,!
i
i i:i
! r
" i : : . : : . . j
l 5 . . . s =
= . = E
! . l l
i;
it;i;ii
ii ii;
;=
'*;
! ; i : s; i : ?
=:
: e: : ; ; : l j
:;
i:r;:*
;i
;;l
ii;
*;
i ; s: ; i i ; s!
i : ; ; i
=ri i ! :
51: ; s; ; i ; 1; : i
; ; i
: i ; ; i :
i +:,?i i l i !;i i i :;:;st ;
ri:i:iii=
ii;ri:*;+;iir
$ii*;ii$::$i"i-ii:i
irir$ii
iiiiiiiiiiiiff
l;ii
fi
t
z
E
E
e
I
i
*::;'i*::::i:ii;;ii;:ir*'liliil:ili;;ii:ilii
i
i,;ii:ii:i;:
+iil*;iiijrfi;;;ilsi:
iiiii;r$iii
i i;i;iiit:;"ii,i"t"iii;iiiiiii:
ili:ifi
iii'iii
,
;
;*i:ir
* :iliiiiii:;i;;iiiii
ffi
j;#ff*iiff
rrli;::ii:ISi:;tii:i
:fii;ii::i*?'ii:i:ii
;ss:i3;i;i;;l;:;i*ri
5;1;a;::r:;;s$j;t:;u
?ris:i;iiii?:;;iiii::
fii:irliii$:itiiiii
r r"iLe-a$S$l
$
il
s;
3is i."
E
P
nr
3 , "
F i
-
J ; ' . . i *
* = l = * '
: - - d , . : -
! E
g : €
Ei - E"F
t r
' a " - I s V
SS. Et s r . -
i
E. g
r r i
-
e! dj i ' . ! '
; E L c t \
: 3 F ; . i E t
13 eJ
c'r
-E
^
; * ! i ! - 1
. - " . : 9 9 a
;i
t'E,{
s
E a 2 a . - '
- Ei 6 E;
5 c
-
E E I
E 6
"-: E cr
-
S i l" !t'J13
:
. : : f
! a ;
"' 5 e
: a :
$ : 3
' i 3
; i f
: ! r
. ! d F
J q <
iiriiiiiliitlili
iiifiiisrEiiiiiii*;ir?i
$*
?$r*rraliitiiitiiStlii3;
iiiiiiiiiff
i
i ! *
i : :
3 n E
{ : ! d
: , E ; \
E ] R : : A
i : : - . . . -
t r ! ! : : :
; " d ; : e !
. ! : * = i : ' "
. ; i : a i : -
- - !
I
a
3
P
i+'i;i iiiffi
:*iiii:;;r;ii:i iii: *i;iii
:;?lieg:
i;= a
ils
:
t:
l; li:
i;i
;
i:iiie'i:i::
;
,i;;E
ii;:*iii
giEeli?;
:: i::*ii*
;;;ii=i
Ei:iiii
liiii:iiilii;l;:*i:i
iii$t*i
:ii;: :iiaiie:i:iiiiii;:i?iiiii;t*;+i
E
J
c
P
I
iiirii*lilitifi
ilt#llliiirli:iiii
i$isiiiiriiiiiiiiiii fili$
ffiilruliiltii
i i
; i =
: E J . l i " ! r . ? :
. 2 -
' . . i
!
: : ' 9 : i i ! R ; "
; , ; i
!
i , F : i E; ! l l i : s
P; Fr - . r - r E 3: - : . i 1!
r !
. g ;
E. !
:
. : c i ! e E: j : i . ' i
- s i ' r ! 5
: $ ' : r ; ; E l t r ; j
i i s: s, ; 5: r! ; : : ; i ; t ;
; l : i * E: : ; : ; ! ; 5; ; ; ; i :
: ;
: ; : ; ; . - L
. s i i " 6
i i e l : : E
;i
*=i :;i ;i i :!EEE;f;i i
i l , :i i ;; :=:i l i ;;i i i
Fi
' i :
1 a i : : : 9 e ; S . . : e g
r : €
i
*
i :
i j
;
! i

:l -r l Sr' Fi !
t
j ' .?='
;;: ; il
;i
sli:;i:;;;i;i:
:i
j
i :i ;; i i : l l ei r:i ; i i ;
:
F? : ; : i F
F; ; t r : +; i
"
i ; 3
*
g i 3
: i t s s , i t ; P ; " i ; i : - J :
d , " -
a = E
B : : - ? : i e = : E t r - s ;
a ; - '
Es l - i r j
j Es s
; : t ! i . S; : E5 "
: . ! , 6=. - ! ; . ' : i - * <i . i :
I 5 : : . i , i E€
-
; l '
. r j
"
S
- '
; ' "
j
i E E ' e -
-
; F
r : . 2 . s t A : : i > g :
ffiittiiix*ii
;i;s:i$;:
i
l3i$i$liii3*
iisi
ii ff riii iiiiiiiiii$:iiiiiff
g
fi
z
a
R
P
; i
g E
s i :
t
: ; ! : =
i
! I 1:
a
'
. : E . ; 1
E
g : : i l
"
!
^
?A;:;
a
g
F
g: : E! g
E= "' i37)': z
!:
i i ;; n^; F
: :
; ; : ! cq l s
; ei : ; : : 3; i i
;; : i i
i F1:
,3
:
i ; t i ; ; ; ; 3; 1i
' l i =
i i : i : ?1: '
, i : l d E ; : E ; : !
! ; ; ' , , ! . ?i t i 5; 5
t i ! : i ! * " +: ; r ; " ! s
tE; *:-1i i i S;;i :
l i Ef r:
i i l #s: i
p; l 5; ;
i ;
!
i =: ! ! ; i
i " E " " . , " . - q - ; : r @
q ! - q Ei :
: i . = : E
i ! : d : : € : - E t
. i E ! i i t a
g ;
4
: : - "
5
i u i
, i i
. =
r : - 9 2 .
1 " ; i Z i
E
i *
I
r ' i
E : :
: Z
4
: : s ! i i i i
; i ; ,
s ; F E i - = - " - i E r F P
: : : ; : i E i i ; ; l i
Fi ! : : I : Ei
i i
i , . '
t i ; i : 1 : a : i E ! E ;
; ; s f i i E: q
l ; r ; :
s ; i ; ; i r ! ; c F : : ;
: x ; i : 3 \ z = : = 1
. - = t .
i : : "i ! : a; 3 : c
s: :
i;liir:ist:;i;5-la
;ff:i; i,ii:;;:;ii:
: i :
?-
: -'
' "' : ;
: : ; ,
i j ; : i
i$l$m$i:x*ug
g+
iiift
ti
ffiirii;iii
ii'ii*b; i
:i
tEffi*ffiii$*iti!$ltl
ffi$g;iff
ffg*
li$sg*liigffi+*
g
s
g
z
I
c
P
;
!riii;ii
iiri,;;iii:il:;*!
l*
ii:ii
i
i
i:iii::rriii;liriiiii*.ifi i,i
:i*::
l**lillrl*iii:iii
ii:
:ilii,
i
: . , a s
\ 5 ;
, 9{ ' i
t "_:-
d < E
,*E*i
ffii $
,ui
liiliiiff$*ffi$-*i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->