You are on page 1of 24

Skřípová

7 km před Lubencem na silnici č. 6 . Na východním výjezdu ze vsi , cca po 1 km je


pískovcová socha z roku 1858.
Valeč
Na pylonu u kostela Nejsvětější Trojice je na horním patře umístěna plastika J. N. spolu s
dalšími sochami českých světců . Všechny tyto práce jsou z dílny M. Brauna .
V současné době jsou sochy v restaurátorské dílně .
Valeč
Před farním kostelem Nanebevzetí Pany Marie je barokní socha z roku 1700 .
Valeč
Na konci Valče na výjezdu směrem na Kostrčany , u domu č.p. 150 , je omšelá socha
Lubenec
Na levé straně náměstí směrem na Prahu stojí poněkud zakryt dopravní značkou.
Chyše
Hřbitovní kostel povýšení sv. Kříţe na návrší Špicberk .
Před vchodem na hřbitov je terakotová socha světce z první poloviny 18 . století.
Chyše
Hřbitovní kostel Povýšení sv . Kříţe na návrší zv. Špicberk . Na průčelí je v nice situována
socha z roku 1710 .
Chyše
Na výjezdu z Chyše směrem na Ţlutice ( silnice č. 228 ) u areálu zemědělského podniku
stojí kaplička postavená roku 1925 . V ní umístěna socha pocházející z roku 1857 .