You are on page 1of 1

……………….. ……….

Fişă de evaluare nr. 5

„Norocu-i după cum şi-l face omul”.

Colorează cu roşu locul sunetului „u”.

☼☼ ☼☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼

☼☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼ ☼☼ ☼☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼☼ ☼☼ ☼☼