You are on page 1of 22

Αν ∆χ=4m να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος

Ο 2 4 6

Να προβλέψετε πού θα βρίσκεται το σώµα µετά από 50 sec ;


Είναι σταθερή η ταχύτητά του ή µεταβάλλεται ;
∆χ=1m

∆χ’=4m

∆χ’’=9m

Τι είδους κίνηση κάνει το σώµα ;

Υπολογίστε την επιτάχυνση του σώµατος


Θέση 0 5m ; ; ;

Χρόνος 0 1 sec 2 sec 3 sec 4 sec

Για κίνηση που διεξάγεται σε ευθεία


γραµµή
µε σταθερή κατεύθυνση
, να συµπληρώσετε τον Πίνακα .
Η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλά
επιταχυνόµενη
Πώς µεταβάλλεται η ταχύτητα ;
στο προηγούµενο
παράδειγµα
αυξάνεται η ταχύτητα
κατά το ίδιο ποσό ανά
µονάδα χρόνου ;
Χρόνος 0 1 sec 2 sec 3 sec 4 sec

Ταχύτητα 0
Σε µια ταινία επιστηµονικής
φαντασίας ακούστηκε
ότι το διαστηµόπλοιο
διάνυσε µε σταθερή
ταχύτητα απόσταση
ίση µε 500 m σε
χρόνο ∆t=1
t=1µ
µsec .
Υπολογίστε την
ταχύτητα του
διαστηµοπλοίου και
σχολιάστε την !
X B

∆ύο κινητά Α και Β εκτελούν ευθύγραµµη κίνηση το καθένα . Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται η
σχέση θέσης – χρόνου για το καθένα κινητό .
Α. Τι είδους κίνηση εκτελεί το Α και το τι είδους κίνηση το Β ;
Β. Ποιο από τα δύο κινείται µε µαγαλύτερη ταχύτητα ; ( να το εξηγήσετε )
Γ) στο ίδιο χρονικό διάστηµα ποιο από τα δύο διανύει µεγαλύτερη απόσταση
αν τη στιγµή t=0 ξεκινούν από το ίδιο σηµείο ;
Το ταχύµετρο (κοντέρ) ενός αυτοκινήτου

µας πληροφορεί για


την ταχύτητα του
αυτοκινήτου ή για το
µέτρο της ταχύτητας ;

µπορεί να µας
πληροφορήσει αν το
αυτοκίνητο
επιταχύνεται ή
επιβραδύνεται ;
Ο οδηγός του αυτοκινήτου

ξεκινάει µε την «όπισθεν» και ταυτόχρονα


γκαζώνει !

η κίνηση του αυτοκινήτου είναι


επιταχυνόµενη ή επιβραδυνόµενη ;
Η επιτάχυνση ενός κινητού που κινείται σε ευθεία
γραµµή

µειώνεται µε σταθερό ρυθµό .

τι νοµίζετε ότι συµβαίνει µε την ταχύτητά


του ;
Να ταξινοµήσετε κατά σειρά αυξανόµενου
µεγέθους τις επόµενες τιµές ταχύτητας :

4m/sec
0,08 m/sec
30Km/min
30Km/min
Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο µε
σταθερή ταχύτητα υ=36
υ=36Km/h
Km/h .Ο οδηγός
αναπτύσσει επιτάχυνση

α=4m/sec2 και µετά 4 sec αστυνοµικός


α=4m/sec2
της τροχαίας τον σταµατά και τον εγκαλεί
γιατί ξεπέρασε το ανώτατο όριο ταχύτητας
που σε αυτήν την περιοχή είναι 120
120Km/h
Km/h .
Είχε δίκιο ο αστυνοµικός ;
Να συµπληρωθεί ο Πίνακας που αναφέρεται σε µια

ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση


t (sec) υ (m/sec ) S (m)
0 0 0
1 4

18

16
Με πόση ταχύτητα θα φτάσει στην επιφάνεια

της σελήνης ένα σώµα αν το αφήσουµε


χωρίς αρχική ταχύτητα από ύψος h=80 m
πάνω από αυτή .

Η επιτάχυνση της ελεύθερης πτώσης


κοντά στην επιφάνεια της σελήνης είναι
gσ=1,6m/sec2
σ=1,6m/sec2
Πώς ορίζεται η επιτάχυνση στην ευθύγραµµη
οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση ;

Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις υ-


υ-t , α-t
Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι Σωστές και
ποιες Λανθασµένες ;
α. η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια φορά
στην ευθ. Κίνηση
β. η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια
διεύθυνση στην ευθ. Κίνηση
γ. τη χρονική στιγµή που ξεκινά ένα όχηµα η ταχύτητά του
είναι µηδέν
δ. τη χρονική στιγµή που ξεκινά ένα σώµα η επιτάχυνσή
του είναι διάφορη από το µηδέν
αθλητής του στίβου στο αγώνισµα των 100m
100m κινήθηκε όπως φαίνεται
στο διάγραµµα υ-
υ-t .
Με πόση επιτάχυνση κινήθηκε ο αθλητής στα 4 τελευταία sec της
διαδροµής ;
Με πόση µέση ταχύτητα κινήθηκε στα πρώτα 2 sec της διαδροµής

10

t
2 11
Πώς γίνεται ο υπολογισµός της επιτάχυνσης ενός
κινητού που κινείται οµαλά επιταχυνόµενα από το
διάγραµµα ταχύτητας χρόνου ;

υ Κλίση της ευθείας : εφ Φ = απ. Κάθετη/ προσκ . κάθετη

20
Όµως εφΦ= a = ∆υ/∆t

10 t
Από το προηγούµενο διάγραµµα υ-
υ-t µπορούµε να υπολογίσουµε
τη µετατόπιση του σώµατος σε ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα .

Το εµβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ είναι :

Ε= υ.t/ 2=
Α

= α.t .t /2 = ½.α t2
Β

Και εκφράζει τη µετατόπιση


Από το διάγραµµα α-
α-t θα υπολογίσουµε τη
µεταβολή της ταχύτητας
Το εµβαδόν του ορθογωνίου παριστάνει τη µεταβολή της ταχύτητας
στο χρονικό διάστηµα t2-t1
Ελεύθερη πτώση των σωµάτων
Τι σηµαίνει επιτάχυνση βαρύτητας
g = 10m/sec2 ;
Σηµαίνει ότι σε κάθε δευτερόλεπτο κατά
την πτώση του σώµατος , η ταχύτητα
αυξάνεται κατά 10m/sec
10m/sec
Στον ίδιο τόπο
Α. όλα τα σώµατα πέφτουν µε το ίδιο g
Β. το κάθε σώµα έχει το δικό του g
Γ. για να είναι η πτώση ελεύθερη πρέπει
να είναι g=σταθ
g=σταθ άρα και Β=σταθ και η
µόνη δύναµη που ασκείται στο σώµα να
είναι το Βάρος του !