You are on page 1of 2

790

Marstal Havn - rskbing - Sby Havn

06.18
06.33
06.51

06.19
06.34
06.52

06.28
06.43
07.01

08.15
10.15
11.15
12.20
13.15
14.15
15.15
16.15
17.15
18.15
20.09

08.16
10.16
11.16
12.21
13.16A
14.16
15.16
16.16
17.16
18.16
20.10

08.16
10.16
11.16
12.21
13.21
14.16
15.16
16.16
17.16
18.16
20.10

08.17
10.17
11.17
12.22
13.22
14.17
15.17
16.17
17.17
18.17
20.11

08.26
10.26
11.26
12.31
13.31
14.26
15.26
16.26
17.26
18.26
20.20

11.28
12.33
13.33
14.28
15.28
16.29
17.29
18.29
20.22

vn

by

Ha

ds
by
sko
le
an

ert
Alb

gn

sly
kke
/

Le

by

eK
Sk
ov
by
ga

de

ing

Bre

gn
Bre

s
ter

Ve
ste
r

ve
j
alle
eb

ve
j

Vin
d

rup
de
Tra
n

ll
eM
Old

ing

4/

ve
j
de
an
yL

kke
b
Sto

irk
e

an
K
bm

bro

fg.

Ve
ste
r

na

/
All

Ve
str
e

r
s

bin

gH

av
gH
bin

All

r
s

Ve
str
e

Lill

eR

ise

ko
le
07.04
07.47
08.29

av

na

bro
Ve
ste
r

06.18
06.33
06.51

Ris
eS

Du

nk
r

Kro

H
r
C/

VU

06.17
06.32
06.50

ote

ll
/M
llev
ej

By
m

Ma

Ve
ste
r

rst
a

ga

lH

de

av

/V
an

dt

rn

ev
eje

nk
.

Hverdag (skoledag)

06.29
06.44
07.06

06.36
06.51
07.13

06.38
06.53
07.15

06.40
06.53

06.42
06.55

06.43
06.56

06.45
06.58

06.47
07.00

06.49
07.02

06.50
07.03

06.52
07.05

06.55
07.08

06.57
07.10

07.02
07.16

07.05

08.31
10.27
11.31
12.36
13.36
14.31
15.31
16.31
17.31
18.31
20.25

08.38
10.34
11.38
12.43
13.43B
14.38
15.38
16.38
17.38
18.38
20.32

08.40
10.36
11.40
12.45
13.47
14.40
15.40
16.40
17.40
18.40
20.34

08.42
10.38
11.45
12.46
13.49
14.42
15.42
16.42
17.42
18.42

08.44
10.40
11.47
12.48
13.50
14.43
15.43
16.44
17.44
18.44

08.45
10.41
11.48
12.49
13.52
14.44
15.44
16.45
17.45
18.45

08.47
10.43
11.50
12.51
13.54
14.46
15.46
16.47
17.47
18.47

07.52
08.49
10.45
11.53
12.54
13.56
14.48
15.48
16.49
17.49
18.49

07.54
08.51
10.47
11.55
12.56
13.57
14.49
15.49
16.51
17.51
18.51

07.55
08.52
10.48
11.56
12.57
13.59
14.51
15.51
16.52
17.52
18.52

07.57
08.54
10.50
11.58
12.59
14.01
14.53
15.53
16.54
17.54
18.54

08.00
08.57

08.02
08.59
10.53
12.03
13.04
14.04
14.58
15.58
16.59
17.59
18.59

08.07
09.04
10.58
12.08
13.09
14.09
15.03
16.03
17.04
18.04
19.04

08.10
09.07
11.01
12.11
13.12
14.12
15.06
16.06
17.07
18.07
19.07

12.01
13.02
14.56
15.56
16.57
17.57
18.57

A = Krer via Marstal Skole kl.13.20


B = Krer via rskbing Sygehus kl. 13.45

Kres med minibus. Ved grupper over 10 personer bestil venligst p tlf. 6253 1010

by
La
nd
ev
Old
ej
eM
ll
e
Tra
nd
eru
pv
ej
4/
Vin
K
de
bm
ba
an
llev
d
ej
s
ter
Bre
gn
ing
e
Ve
ste
rB
reg
nin
ge
Sk
Kir
ov
ke
by
ga
de
Alb
ert
sly
kke
/L
eb
r
y
L
an
ds
by
sko
S
le
by
Ha
vn

tre
Ve
s

kke
Sto

06.30
07.30
08.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30

06.37
07.37
08.37
10.37
11.37
12.37
13.37
14.37
15.37
16.37
17.37
18.37

06.40
07.40
08.40
10.40
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.40
18.40

06.41
07.41
08.41
10.41
11.41
12.41
13.41
14.41
15.41
16.41
17.41
18.41

06.43
07.43
08.43
10.43
11.43
12.43
13.43
14.43
15.43
16.43
17.43
18.43

06.44
07.44
08.44
10.44
11.44
12.44
13.44
14.44
15.44
16.44
17.44
18.44

rst

k
r

All

Ve
s

ter
b

ro

fg.
gH
av
na

bin

nk

06.27
07.27
08.27
10.27
11.27
12.27
13.27
14.27
15.27
16.27
17.27
18.27

Ve
s

bin

/
ise
eR
Lill

06.25
07.25
08.25
10.25
11.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
18.25

tre

ko
eS
Ris

All

le

Kro
r

Du
nk

06.16
07.16
08.16
10.16
11.16
12.16
13.16
14.16
15.16
16.16
17.16
18.16

C/
VU

Ve
s

H
ote

ll
/M
ej

06.15
07.15
08.15
10.15
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
17.15
18.15

m
By

06.15
07.15
08.15
10.15
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
17.15
18.15

ter
g
Ve
s

llev

gH
av
na

ter
b

ro

eje
n
ev

dt
rn
/V
an
ad
e

vn
06.14
07.14
08.14
10.14
11.14
12.14
13.14
14.14
15.14
16.14
17.14
18.14

al
Ma

Ha

Hverdag (skolefridag)

Kres med minibus. Ved grupper over 10 personer bestil venligst p tlf. 6253 1010

06.46
07.46
08.46
10.46
11.46
12.46
13.46
14.46
15.46
16.46
17.46
18.46

06.48
07.48
08.48
10.48
11.48
12.48
13.48
14.48
15.48
16.48
17.48
18.48

06.50
07.50
08.50
10.50
11.50
12.50
13.50
14.50
15.50
16.50
17.50
18.50

06.51
07.51
08.51
10.51
11.51
12.51
13.51
14.51
15.51
16.51
17.51
18.51

06.53
07.53
08.53
10.53
11.53
12.53
13.53
14.53
15.53
16.53
17.53
18.53

06.56
07.56
08.56
10.56
11.56
12.56
13.56
14.56
15.56
16.56
17.56
18.56

06.58
07.58
08.58
10.58
11.58
12.58
13.58
14.58
15.58
16.58
17.58
18.58

07.03
08.03
09.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03

07.06
08.06
09.06
11.06
12.06
13.06
14.06
15.06
16.06
17.06
18.06
19.06

sly
kke
/

Sk
ov
by
ga

ert
Alb

08.41
10.41
13.41
16.41

08.42
10.42
13.42
16.42

08.44
10.44
13.44
16.44

08.46
10.46
13.46
16.46

08.48
10.48
13.48
16.48

08.50
10.50
13.50
16.50

08.51
10.51
13.51
16.51

08.53
10.53
13.53
16.53

08.56
10.56
13.56
16.56

08.58
10.58
13.58
16.58

09.03
11.03
14.03
17.03

09.06
11.06
14.06
17.06

by

eb

de

eM

kke
b

Ha

Ve
ste
r

08.39
10.39
13.39
16.39

an

s
ter

de

gn

Vin
d

vn

Le

by

ds
by
sko
le

eK
ing

Tra
n

08.37
10.37
13.37
16.37

Bre

Old

Bre

gn

ve
j
alle

ve
j

Sto

08.30
10.30
13.30
16.30

ll

Ve
str
e

rup

ing

4/

ve
j
de
an
yL

irk
e

an
K
bm

bro

fg.

Ve
ste
r

na

r
s

08.27
10.27
13.27
16.27

All

r
s

08.25
10.25
13.25
16.25

Ve
str
e

bin

bin

gH

gH

av

av

na

bro
Ve
ste
r
eR
Lill

08.16
10.16
13.16
16.16

All

Ris
eS

08.15
10.15
13.15
16.15

ise

nk
r
Du

08.15
10.15
13.15
16.15

r
C/
VU

ko
le

Kro

ote

ll
/M

By
m

llev
ej

Ve
ste
r

08.14
10.14
13.14
16.14

ga

rst
a
Ma

lH

de

av

/V
an

dt

rn

ev
eje

nk
.

Lrdag

irk

sko
vn

by

Ha

kke

Old

Tra
n

Vin
d

rts

Sto

Ve
s

by

Sk

Alb
e

an

lyk

ga

Ve
s

14.25
17.25
20.25

14.27
17.27
20.27

14.30
17.30
20.30

14.37
17.37
20.37

14.39
17.39
20.39

14.41
17.41
20.41

14.42
17.42
20.42

14.44
17.44
20.44

14.46
17.46
20.46

14.48
17.48
20.48

14.50
17.50
20.50

14.51
17.51
20.51

14.53
17.53
20.53

14.56
17.56
20.56

14.58
17.58
20.58

15.03
18.03
21.03

15.06
18.06
21.06

ov

ter

tre

by

ds

ke

de

gn
Bre

gn
Bre

s
r

14.16
17.16
20.16

ter

tre
Ve
s

14.15
17.15
20.15

de

eR
Lill

eb

le

eK
ing

e
ing

j
ve
alle

ve
rup

e
ll

eS
Ris

14.15
17.15
20.15

nk
Du

eM

by

ma
b
/K
j4

ev
La

nd

Ve
s
/
All

ej

ter

na
av
gH

bin

gH
bin

C/
VU

bro

fg.

.
nk
av

ter
Ve
s
/
All

m
By

ise

ko

ter
Ve
s

le

Kro

r
tel
Ho

na

tra
S

ev
ll
/M
ej

llev

ga

bro

nd

n
eje

rn
dt
/V
an
de

vn
Ha
14.14
17.14
20.14

rst
Ma

al

nd

Sn- og helligdage (januar - maj og september - december)

Kres med minibus. Ved grupper over 10 personer bestil venligst p tlf. 6253 1010

irk

vn

by
L
r

by
S

an

Ha

ds

ke
lyk
rts

11.53
13.53
17.53
20.53

11.56
13.56
17.56
20.56

11.58
13.58
17.58
20.58

12.03
14.03
18.03
21.03

12.06
14.06
18.06
21.06

ov

11.51
13.51
17.51
20.51

ter

Alb
e

by
g

ad

sko

le

ing
eK
Bre

gn

e
j

Sk

11.50
13.50
17.50
20.50

Ve
s

11.48
13.48
17.48
20.48

ve

j4
ve
rup

e
ll

11.46
13.46
17.46
20.46

Bre
gn
ing

11.44
13.44
17.44
20.44

ter

11.42
13.42
17.42
20.42

11.41
13.41
17.41
20.41

Vin
de
ba
lle

11.39
13.39
17.39
20.39

de

11.37
13.37
17.37
20.37

Tra
n

11.30
13.30
17.30
20.30

ma
/K

ej
ev
nd
La

11.27
13.27
17.27
20.27

Old
eM

11.25
13.25
17.25
20.25

Bemrk Telekrsel hele ret, se bagside.

ro
ter
b
Ve
s
Sto

kke
by

av
na
Ve
s

11.16
13.16
17.16
20.16

tre

r
s

bin

All
/

gH

av
gH
bin

s
k

fg.

.
na

bro
ter
Ve
s
/
All
Ve
s

11.15
13.15
17.15
20.15

tre

eR
Lill

ise

eS
Ris

ko

le

Kro

r
Du

11.15
13.15
17.15
20.15

nk

VU
C

ote
l

m
By

/H

nk

d
S

ev
ll
/M

llev

ej

de
ter
Ve
s

ga

tra
n

n
eje

rn
dt
/V
an

n
av
11.14
13.14
17.14
20.14

rst
Ma

al
H

nd

Sn- og helligdage (juni - august)