You are on page 1of 4

Hamza ÇOBAN

Merkez Mah. Yayla Çıkmazı No: 1 / 1 Daire: 1


Gazi Osman Paşa/ İSTANBUL
Tel : (+90) 545 941 05 25
coban.hamza@gmail.com

EĞĠTĠM:

2005 – 2010 Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet notu: 2,58/ 4 ( 73.40 )

Aldığım Bazı Dersler (Not/100)

 Algoritmalar ve Programlama I (Turbo Pascal) (85)


 Algoritmalar ve Programlama II ( C ) (84)
 Nesneye Dayalı Programlama(JAVA) (90)
 İnternet Teknolojileri (80)
 Veri Yapıları(75)
 Hesaplama Kuramı(76)
 Mantıksal Programlama ve Uzman Sistemler) (90)
 Veri Tabanı Yönetim Sitemleri (VTYS) (90 )
 İleri Bilgisayar Ağları (85)
 Sistem Programlama (Visual C++) (95)
 Mikroişlemciler(70)
 Algoritma Tasarımı ve Analizi(85)
 Yapay Zekâya Giriş(90)

2001 – 2003 Açık Öğretim Lisesi

TECRÜBE:

Bitirme Projesi: Sosyal Ağlarda Görüntü Tanıma

Bu projede sosyal ağlarda yüzler tanınmaya çalışılmış ve sosyal ağ olarak facebook


kullanılmıştır. OpenCV fonksiyonlar ile görüntü tanımlaması yapılmış ve .Net ile facebook
uygulamaları sayesinde görüntüler tanımlanmış ve istenilen sonuçlara ulaşılmıştır. C# ile facebook
uygulaması yazılımış ve kişinin bütün arkadaş listesinde arama yapılmış ve istenen görüntülere
erişilmeye çalışılmıştır.

Kullanılan Teknolojiler: .Net(c#), C++,OpenCV,Facebook api

Staj 2008: Diyarbakır Özel Ġl idaresi

Staj içerigi: 14 Temmuz 2008- 22 Ağustos 2008 tarihleri arasında Diyarabakır Özel il İdaresi ‘nde
donanım stajı yaptım. Burada bilgi işlem çatısı altında kurumun donanım ihtiyacları ile ilgilenilmiştir.
Staj 2009: Pirana Ġnternet ve BiliĢim Teknolojileri

Staj içerigi: 10 Temmuz 2009- 25 Eylul 2009 tarihleri arasında Ankara’da Pirana İnternet ve bilişim
teknolojileri Ltd.Şti bünyesi altında PHP,MySQL,CSS,HTML,XML, teknolojileri ile dinamik web
çözümleri üzerinde staj yapılmıştır.

Dönem Projelerim:

 Şanlıurfa İli Hal Otomasyonu ( C#, MsSQL )


 Şirket Ürün Takip Programı ( Delphi, MsSQL )
 Görüntü işleme ( C++,OpenCV )
 Müşteri Takip Otomasyonu(C#,MsSQL)
 Web servis Projeleri(Oracle,Java,axis2,eclipse)

Freelance ĠĢlerim

 Harran Üniversitesi Mühendislik fakültesi dinamik web sitesi. Site içeriği tamamen dinamik
olup bir admin paneli aracılığıyla yönetilmektedir.

Site adresi: eng.harran.edu.tr


Kullanılan Teknolojiler: PHP,MySQL,CSS,HTML,AJAX,

 Harran Üniversitesi Merkezi kütüphanesi web sitesi. Site içeriği tamamen dinamik olup bir
admin paneli aracılığıyla yönetilmektedir.

Site adresi: library.harran.edu.tr


Kullanılan Teknolojiler: PHP,MySQL,CSS,HTML,AJAX,

 Yağmur arge danışmanlık hizmetleri web sitesi. Site içeriği tamamen dinamik olup bir admin
paneli aracılığıyla yönetilmektedir.

Site adresi: www.yagmurarge.com


Kullanılan Teknolojiler: PHP,MySQL,CSS,HTML,AJAX,

 Vemasera a.ş web sitesi Site içeriği tamamen dinamik olup bir admin paneli aracılığıyla
yönetilmektedir.

Site adresi: www.vemasera.com


Kullanılan Teknolojiler: PHP,MySQL,CSS,HTML,AJAX,

 Sitemereklam.com web sitesi Site içeriği tamamen dinamik olup bir admin paneli aracılığıyla
yönetilmektedir.

Site adresi: www.sitemereklam.com


Kullanılan Teknolojiler: PHP,MySQL,CSS,HTML,AJAX,
 Suruc Devlet hastanesi web sitesi. Site içeriği tamamen dinamik olup bir admin paneli
aracılığıyla yönetilmektedir.

Site adresi: www.surucdh.gov.tr


Kullanılan Teknolojiler: PHP,MySQL,CSS,HTML,AJAX,

BĠLGĠSAYAR YETENEKLERĠ:

Programlama Dilleri: ( Başlangıç / Orta / iyi / Çok iyi )

 PHP iyi
 XML İyi
 ASP.NET Başlangıç
 Java İyi
 Delphi Orta
 C/C++ İyi
 C# İyi
 TSQL İyi
 PLSQL Orta

ĠĢletim Sistemi:

 Windows Ailesi İyi


 Linux ve Türevleri Orta

GeliĢtirme Araçları: (Başlangıç / Orta / iyi / Çok iyi)

 Eclipse İyi
 Visual Studio 2008 İyi
 Oracle Orta
 SQL Server 2005 İyi
 PhpMyAdmin Çok iyi

Veri Tabanı:
 Oracle Orta
 MYSQL Çok iyi
 MSSQL İyi

Ġlgilendiğim Teknolojiler:

 Hibernate
Küçük çapta projeler yazıyorum.
 Jsf

Kariyer Hedefi:
Java Geliştiricisi olmak amacındayım Bu konuda kendimi geliştirmeyi arzuluyorum ve
kendime son derece güveniyorum.

YABANCI DĠLLER:

 İngilizce orta

KĠġĠSEL YETENEKLER:

 İnsan ilişkileri güçlü


 Güler yüzlü
 Grup çalışmasına seven
 Çabuk öğrenebilen

HOBİLER:

 Sinema
 Gezi
 Fotoğraf Çekmek
 Müzik dinlemek

Ġġ TECRÜBELERĠM:
Şuan özel bir firmada PHP,MySQL,C# üzerine çalışıyorum.Ancak kariyer hedefim
doğrultusunda java ve teknolojileri üzerine çalışacağım bir iş arıyorum
EK BİLGĠ:

Askerlik Durumu:
Tecilli: 31 Kasım 2012

REFERANSLAR:

İstenildiği takdirde verilecektir.