You are on page 1of 4

TEST DE EVALUARE

Numerele naturale 0-100

1. Scrieţi cu cifre sau cu litere numerele:


şaptezeci şi doi =
treizeci şi cinci = CALIFICATIVUL
nouăzeci şi şase = ACORDAT:
43 =
19 =
17 =

2. Comparaţi numerele de mai jos folosind unul din semnele: <, =, >.

99 ….. 15 36 …. 63 86 …. 56

28 …. 82 19 …. 19 47 …. 17

15 …. 16 93 …. 33 68 …. 86

3. Găsiţi vecinii numerelor date:

24 .......... 26; .......... 79 ...........; 38 ......... 40.

4. Scrieţi: a) succesorul lui 49 _______________


b) predecesorul lui 91 _____________
c) cel mai mic număr impar de două cifre
d) trei numere mai mici decât 75 păstrând aceeaşi cifră a unităţilor

5. Compuneţi numere, din zecile şi unităţile date:

50 6 70 4 80 5 10 9 60 0

6. Scrieţi toate numerele de două cifre, pare care se pot forma cu cifrele: 3, 0, 6

7. Găseşte regula şi completează:

35 , 40, 45, ___ , ___ , ___ ; 35 , 33, 31, ___, ___ , ___ ;
23, 25, 27, ___ , ___ , ___ .
8. Ordonaţi descrescător numerele de mai jos:

22, 16, 46, 13, 43, 97, 5, 42.

9. Se dau numerele: 63, 12, 81, 44, 23, 99, 58, 47, 69, 10

a. Scrieţi numerele impare, mai mari ca 60:

b. Scrieţi numerele pare, mai mici ca 60:

10. Rotunjiţi (aproximaţi) la zeci, numerele date:

42 32

65 81

15 94
TEST DE EVALUARE
Numerele naturale 0-100
. Scrieţi cu cifre sau cu litere numerele:
şaptezeci şi doi =
treizeci şi cinci = CALIFICATIVUL
nouăzeci şi şase = ACORDAT:
43 =
19 =
17 =

2. Comparaţi numerele de mai jos folosind unul din semnele: <, =, >.

99 ….. 15 36 …. 63 86 …. 56

28 …. 82 19 …. 19 47 …. 17

15 …. 16 93 …. 33 68 …. 86

3. Găsiţi vecinii numerelor date:

24 .......... 26; .......... 79 ...........; 38 ......... 40.

4. Compuneţi numere, din zecile şi unităţile date:

50 6 70 4 80 5 10 9 60 0

5. Ordonaţi crescător numerele de mai jos:

22, 16, 46, 13, 43, 97, 5.

6. Găseşte regula şi completează:

41, 42, 43, ___ , ___, ___ ; 32 , 34 , 36 , ___ , ___, ___ ;

7. Scrieţi toate numerele de două cifre, care se pot forma cu cifrele: 3, 0, 6


TEST DE EVALUARE
Numerele naturale 0-100

CALIFICATIVUL
ACORDAT:

1. Completaţi cu numărul corespunzător:

2. Continuă şirurile date:

a) 1, 2, 3, ___, ___, ___, ___, ___, ___;


b) 10, 20, 30, ___, ___, ___, ___;
c) 30, 31, 32, ___, ___, ___, ___;
d) 70, 71, 72, ___, ___, ___, ___;
e) 15, 16, 17, ___, ___, ___, ___.

3. Colorează balonul cu cel mai mic număr:

1 2 5 6 4 3
4 7
5 9 4 0 3 9

4. Colorează inima cu cel mai mare număr:

27 98 15 7 47