You are on page 1of 35

ADUACHIEL

Voláme ho, chceme-li dosáhnout spravedlnost


Pečeť: bílá na modrém podkladu

AMBRIEL
Voláme ho potřebujeme-li vědomosti
Pečeť: Zelená

ASHTIEL
Plánování, překlady, přehledy, projektování, urbanistika, plánování domácností.
Pečeť: bíla na modrém základě

ASINEL
Štěstí, šťastná náhoda, pocit štěstí
Pečeť: zlatá

ASMODEL
Kosmická láska, láska vůči všemu, láska k bližnímu mystické zážitky.
Pečeť: růžová

1
ASRADIEL
Kořeny rostlin, kořeny rodiny, kořeny rodů, příslušnost k vlasti, zabydlení se v cizím prostředí.
Pečeť: modrá na bílém základě

ASRAEL
Anděl smrti
Pečeť: stříbrná

ASTUREL
Anděl soustrasti a milosrdenství
Pečeť. Fialová

AURETIEL
Uzdravování, průběh uzdravování, terapeuti, lékaři, ošetřovatelé
Pečeť:oranžová

2
BAAMIEL
On je andělem hromobití. Pro odvracení nebezpečí bouřky ho společně volají s andělem blesku Baraquiellem.
Pečeť: modrá

BALACHIEL
Zaměstnání, při nichž je potřeba hodně kombinovat (kriminalisti), dále spisovatelé, básníci, rétoři, zaměstnání ve
kterých je třeba příst, tkát a vázat uzly. Patří mu autoři pohádek, instituce zabývající se manželstvím, dále
pracující s textilem, tkalci, výrobci koberců. Můžou ho volat i hospodyňky, aby se jim podařily svetry a ruční
pletení.
Pečeť:zelená

BARADIEL
On je andělem krupobití. Je volán, aby se předešlo škodám, způsobeným kroupami. Je- li krupobití spojené
s bouřkou, je volán i s ostatními bouřkovými anděly.
Pečeť: modrá

BARAQUIEL
On je andělem blesku, volají ho proti škodám, způsobeným blesky. Téměř vždy ho volají společně s Baamielem,
andělem hromobití. Baraquiel je také kompetentní ve všech záležitostech elektřiny.
Pečeť: červená

3
BELEGUEL
Stavba a začátek, zakládání, začátek nové životní etapy, začátek školy, nástup do nového zaměstnání, stavění,
povolení spojené se stavěním
Pečeť: krémová na modrém základě

BOKUMIEL
Rezonance, melodie, zvonění a zvuky, hudba, hudebníci a zpěváci
Pečeť: oranžová

CAMBIEL
Přitažlivost Země, přitažlivost mezi lidmi, krystaly a drahokamy, soli, ale také "vykrystalizování" výsledků.
Pečeť: levandulová

CARBIEL
Anděl všech záření, například rontgenového, jaderného nebo slunečního. Má ochranu před následky záření všeho
druhu (tedy i při opalování)
Pečeť: červená

4
CESARIEL
Všechny situace, ve kterých člověk potřebuje ochranu a pomoc. Ohrožení, ochrana proti nepříteli. Většinou je
volaný s anděly jiných oprávnění.
Pečeť:bílá na modrém základě

COSMOEL
Štěstí, věčné blaho, mystické úchvatnosti, opojení
Pečeť: hluboká tmavě modrá

DEUSEL
Teplo, duševní klima, teplo domova, teplo srdce, vykuřovací technika
Pečeť:červená

DORADOEL
Je usměrňovač všech druhů energií a rezonancí, nasměrování uzdravujících energií do nemocnic, energie
elektráren, energie vedení, zemské energie ze zemského jádra
Pečeť: jasně sytá červená

5
DOSOEL
Osvěžení těla, duše a ducha
Pečeť: bleděmodrá

EGUEL
Sebeovládání, usměrnění pudů a daností, zvládnutí výbojsnosti, udržení zvířat na uzdě (krotitelé, jezdci), brzdění
a usměrnění sil. Je volán, při osvobození se z nadvlády jiného člověka
Pečeť: sytě červená

EMKIEL
Materiální jistota
Pečeť:zlatá

FENEL
Anděl milosrdenství a milosti. Voláme ho, když chceme dosáhnout božskou milost pro sebe nebo někoho jiného
Pečeť: bleděmodrá

6
GABRIEL
Stojí nad ohněm, voláme ho při požárech, při hašení lesních požárů a na ochranu požárníků. Nemylte si o
s archandělem stejného jména.
Pečeť: ohnivě červená

GALGALIEL
Stojí nad sluncem. Je volán při využívání sluneční energie a při zmírnění následků slunečního záření. Pomáhá při
předcházení a odstrňování všech škod zapříčiněných Sluncem. Mohou ho zavolat zemědělci, když už jim stačí
déšť.
Pečeť: zlatá

HACHAMEL
Orientace, nalezení cesty a místa, místnosti. Glóbus, atlas, mapy, buzola. Pomáhá zbloudilým a těm co hledají
nový domov.
Pečeť: smaragdově zelená

HAMALIEL
Chemie, chemické procesy, povolání a provozy spojené s chemií.
Pečeť: kobaltově modrá

7
HANAEL
Je jedním z nejdůležitějších andělů spirituality. Stojí i nad řádem světa, politikou a světovými dějinami.
Pečeť: fialová

HESTIEL
Smíření se, udobření se, také se sebou samým
Pečeť: žlutá

HETHITIEL
Výpočty, matematika, účetnictví, výpočetní technika, výpočetní střediska, stavby, architektura, všechny činnosti
související se stavěním, stavební povolání
Pečeť: bílá na modrém základě

JOPHANIEL
Pozdvihnutí se, dospělost, zralost. Vývin lidí, živočichů, rostlin, profesní kariéra, duševní zralost.
Pečeť:zelená

8
KARMAEL
Spravedlnost při vyrovnání, stojí nad karmou. Je nazýván strážcem karmy, dohlíží na inkarnaci lidí. Je třeba se
na něj obrátit s prosbou při uvolnění karmických zatížení. Je také strážcem kosmické harmonie.
Pečeť: zlatožlutá

KATZACHIEL
Anděl pokoje, ticha, vnitřní vyrovnanosti. Můžeme ho přivolat při hluku nebo pro pomoc při nalézání vnitřního
pokoje, když jsme nervózní, ale také k meditaci nebo prohloubení modlitby
Pečeť: modrofialová

KOKBIEL
Stojí nad všemi planetami universa, má pod kontrolou jejich působení na nás, stojí nad astrologií a astronomií
Pečeť: žlutá

KOMUTIEL
Anděl zvířat. Pod jeho ochranou je celá živočišná říše. Můžeme ho zavolat ve spojitosti s ochranou zvířat,
s jejich chovem, léčením nebo s psychologií zvířat. Ochránci zvířat by s ním měli spolupracovat.
Pečeť:trávově zelená

9
KONFERTIEL
Rytmus, hudba, příliv-odliv, biorytmy, věk
Pečeť: modrá

KONFITIEL
Stravování, dieta, dietetika, potraviny, všechny povolání spojené se stravováním, potravinářský průmysl,
pěstování potravinářských produktů
Pečeť: trávově zelená

LABAEL
Množení ve smyslu rozmnožování, těhotenství, chov
Pečeť: trávově zelená

LAMACHAEL
Anděl síly, v ohrožení se na něho můžeme obrátit s prosbou o sílu. Při větší tělesné a duševní námaze je také
spolehlivých pomocníkem.
Pečeť:zlatožlutá

10
LIBUEL
Učení, učení se, učitelé, školy, university, učební látky, osnovy a procesy
Pečeť: bílá na modrém základě

LIRIEL
Filozofie, moudrost
Pečeť:modrá

MALCHJDAEL
Anděl vůle, když potřebujeme mimořádně silnou vůli nebo obstát v mimořádných situacích, obracíme se na
něho.
Pečeť: oranžová

MALEQUIEL
Rada, jistota, rady k životnímu stylu, sebejistota
Pečeť:oranžová

11
MATARIEL
Je andělem deště. Můžeme ho přivolat na pomoc proti dešti, ale i když déšť potřebujeme.
Pečeť: vodově modrá

MELACHIEL
Lidský řád, pravidla, systémové učení.
Pečeť: zelená

MELATHIEL
Najít životní cestu je někdy velmi obtížný úkol. Kdo si neumí poradit, může požádat Melathiela o pomoc. Je
dobrým pomocníkem v oblastech, kde sloužíme jako vzor jiným lidem, stejně jako v povoláních, v nichž
sloužíme jako „ukazovatelé“ životní dráhy.
Pečeť: okrově žlutá

MIGUEL
Pokora, výdrž, vytvoření schopnosti ustoupit při přehnané tvrdohlavosti.
Pečeť: višňově červená

12
MIZARIEL
Změna materiálu. Umí pomoci při spracování, obrábění materiálu, ale i v případě, že chceme na materiál působit
duševní silou.
Pečeť: světlečervená

MURJEL
Magnety, magnetismus, terapie pomocí magnetismu.
Pečeť: růžová

OPHANIEL
Měsíc, měsíční svit, příliv-odliv, měsíční expedice, náměsíčnost.
Pečeť: stříbrná s jemným bleděmodrým odstínem

PARKADUEL
Mír, utišení nedorozumění, urovnání hádek, mírové rozhovory, vnitřní mír.
Pečeť: zlatožlutá

13
PLAGIGUEL
Ukončení, splnění, splnění proseb, seberealizace, ukončení životní etapy. Pomůže při zdokonalení tvořivosti.
Pečeť:karmínově červená

RASSCHIEL
Je andělem všech rezonancí universa. Zpravidla je volán spolu s andělem rezonencí a zemětřesení. Mořské
pohyby, vnitřní třesení, rezonance a třesení se také patří jemu.
Pečeť: červená

RAHATHIEL
Hvězdné mapy, astronomie, astrologie, hvězdná seskupení a obrazy.
Pečeť: stříbrně bílá

RAMODIEL
Anděl vítězství nad prostorem. V budoucnosti bude mít jistě významnější úlohu, ale už dnes se využívá
k astrálnímu cestování
Pečeť: tmavě modrá

14
RESETHIEL
Růst rostlin, zemědělství, zahradnictví, zahradníci, rolníci, biologové.
Pečeť: zelená

RETHIEL
Úrodná země, osivo, zemědělství.
Pečeť: žlutá

RIGUEL
Tanec, pohyb, gymnastika, cvičení.
Pečeť: šedomodrá

RIKBIEL
Je andělem čtyř krajů světa. Volají ho na ochranu před větrem, ale rozumné je volat hoi při větru a při potřebě
větru při žních. Tehdy ho spravidla voláme společně s Ruchielem, andělem blesku.
Pečeť: jemně světle modrá

15
RUCHIEL
Je andělem větru, vždy ho volají společně s andělem Rikbielem.
Pečeť: jemně světle modrá

SAAMIEL
Náruživost, uspokojování, krocení citových výbuchů. Většinou je povoláván s jinými anděli.
Pečeť: sytě červená

SAAPHIEL
Je andělem bouřky. Volají ho spravidla na vyhnutí se bouřce a na odvrácení škod způsobených bouřkou,
většinou je oslovován společně s anděli větru.
Pečeť: modrá

SABTIEL
Zalévání, kanalizace, studny, kompresory, vodní díla, zásobování vodou.
Pečeť: vodově zelená

SAILIEL
Noc, strach ze tmy, noční směny, noční ostraha.
Pečeť: sytě tmavomodrá se stříbrným tónem

16
SALAZIEL
Opatrování, řídění, pohánění, pastýři a jejich stáda, dopravní prostředky, "duchovní pastýři", vychovatelé,
učitelé, vedoucí pracovníci.
Pečeť: tyrkysová

SAMANTHIEL
Právo, smlouvy, právníci, notáři, zákony, dokumenty, advokátské komory, dohovory, dohody, rokování.
Pečeť: bílá na modrém podkladu

SAMOTIEL
Jazyk, projev, rétoři, tlumočníci, překladatelé, učitelé jazyků, logopedi
Pečeť:světle modrá

SAMUEL
Zdraví, zdravotnictví, pohoda, odpočinek, kúra, rekreace
Pečeť:světlezelená

17
SANOTHIEL
Obchod, doprava, obchodníci, prodejny, podnikání, obchodní cesty, trhy, trhovci, cesty, dopravní prostředky,
resort dopravy.
Pečeť:modrá

SAUTIEL
Námořní doprava, lodě, přístavy, vodní cesty, námořníci, cestování po moři.
Pečeť: vodově zelená

SCHALGIEL
Sníh, ochrana před sněhem, laviny, fujavice.
Pečeť: bílá na modrém podkladu

SCHIMSCHIEL
Den, denní světlo, průběh dne, každodenní život
Pečeť: červená

18
SEGOSEL
Všechna odvětví fyziky, fyzikální výzkumy.
Pečeť: oranžová

SENEKEL
Písmo, druhy písma, ruční písmo, grafologie, dobové písmo, archívy, knihovny, všechny věci související
s knihami, věda.
Pečeť: oranžová

SERAPHEL
Vynálezy, tvorba, vynálezci, inženýři, patenty, tvořivost ve všem
Pečeť:červená

SHARIEL
Bdělost, strážení, ostraha, poskytnutí pomoci při vyčerpání a únavě.
Pečeť: tmavězelená

19
SIIEL
Zemětřesení. Zpravidla je povoláván s anděli rezonancí.
Pečeť: zemitě hnědá

SIMIEL
Láska, problémy v partnerských vztazích, nenaplněná láska.
Pečeť:červená

SIQIEL
Je andělem jiskry. Obvykle ho volají spolu s andělem ohně. Patří mu také elektrický výboj, zapalování,
zakládání ohně.
Pečeť: ohnivě červená

SPERADIEL
Jasnovidectví, proroctví, prognostika
Pečeť: fialová

20
SPORKUDIEL
Redigování, konstrukce, technika, věci související s architekturou, strojírenství, konstrukce strojů, duchovní
plánování.
Pečeť: ocelově modrá

STAMIEL
Úspěch
Pečeť: modrá

TAROSIEL
Únik před nebezpečím, překonání pokušení, úzkosti, nepřátelství, přání, vlastní úzkosti, překonání špatných
vlastností.
Pečeť:krémová

TATWAIEL
Radosti, radost ze života.
Pečeť:růžová

21
THEROTIEL
Spolucítění, empatie, charita, láska k bližnímu.
Pečeť: fialová

TUTIEL
Duchovní, duševní a tělesná očista
Pečeť: stříbrná

VENNEL
Oběť, oběti justičních omylů a trestných činů, stíhání, šikanování úřady, schopnost přinášet oběti, sebeobětování
Pečeť: červenohnědá

VERECHIEL
Život, životní podmínky, životní styl, životní úloha. Volá se většinou s Karmaelem.
Pečeť: bílá na modrém základě

22
ZAPHKIEL
Pozorování, rozmýšlení, meditace, autogenní tréning
Pečeť: fialová

ZEROSIEL
Světlo a čistota. Hodně ho volají s jinými anděly. Spolehlivě a radostně pomáhá při jakýchkoliv duševních nebo
tělesných (deprese) nečistotách a duchovních znečistěních.
Pečeť:zelená

ZURIEL
Plodnost lidí, živočichů, rostlin. Duchovní plodnost.
Pečeť: zelená

ANDĚLSKÝ VÝZNAM PÍSMEN


A-Boží vůle, Boží původ, Bůh
B-Stvoření, schopnost přijmout rezonanci vyšších citů a odevzdávat ji všem živočichům jako
univerzální lásku (anděl lásky) kámen chryzopraz

23
C-oddělení se od Boha, trest
E-doplňující hláska, může znamenat "Já"
F-Schopnost telepatie a intuice (anděl moudrosti) kámen ametyst
H-Dech Boží=život, schopnost zařadit se do jednoty univerza a přijetí energie z ovzduší
(anděl vzduchu) kámen hyacynt
I-schopnost přijetí koncentrované sluneční energie a její využití na léčebné účely (anděl
Slunce), kámen chryzolit
J-kreativita, schopnost přijetí energií do vědomí a jejich použití na tvořivé cíle
(anděl kreativity) kámen smaragd
K-síla, schopnost převedení kosmických sil do naší nervové soustavy a jejich použití ve všech
našich činech (anděl síly), kámen berýlium
M-Přijetí tvaru=člověk, přebírání formy
N-duše v nekonečnu, schopnost přijetí životodárné síly z přírody (anděl života)
Kámen chalcedon
P-Schopnost usměrnění krevního oběhu a snížení bolestí (anděl vody) kámen topaz
R-řízený pohyb, harmonie, schopnost žít v harmonii se sebou samým a se světom
(anděl harmonie) kámen sarder
R -schopnost čerpání vnitřní rovnováhy a radostného pokoje z přírody (anděl radosti)
Kámen sardonix
S-materie, schopnost obnovení buněk organizmu pomocí přeměny zemských energií
Anděl Země) kámen Jaspis
T-schopnost překonání zemské přitažlivosti a schopnost přijetí energie planet (anděl
Věčnosti)-kámen Zafír

JAK SE SPOJIT S ANDĚLY ANTANTÍDY?


Když někomu chceme poslat vzkaz, potřebujeme k tomu jméno a adresu. Zde jsou pro Vás uvedeny
jména andělů Atlantidy a jejich oprávnění (funkce). Adresu představuje symbol pečeti, je to něco jako
město a barva pečeti je něco jako směrové číslo. Pečeť se podobá vypínači, kterým zapneme kontakt
s andělem.

PŘÍPRAVA:
Do trojúhelníku postavte 3 bílé svíčky. Doprostřed položte papír nebo materiál, na který chcete pečeť namalovat.
Zapalte svíčky v následujícím pořadí: nejprve střední horní, potom levou a na konec pravou a říkáme při tom
následující slova:
V méně anděla Moudrosti, který přináší světlo do tmy v našem životě.
V méně anděla Moci, který přemůže naše potřeby a trápení.
V méně anděla Lásky, který je pro nás potěšením a oporou, neboť síla větší než láska neexistuje.
Myslete chvíli na anděly a následovně se soustřeďte na Vaši prosbu. Až potom nakreslete pečeť

MISTROVŠTÍ ANDĚLÉ ATLANTIDY


ABARIEL
Anděl božího povolání / oslovení

ABRAEL
Anděl síly boží

24
ADNAREL
Anděl ročních období

AHAMIEL
Anděl Božího meče

AGIEL
Anděl Božího ducha

25
AKHRAZIEL
Posel Boží

AMALIEL
Anděl trestu / vyrovnání

AMITIEL
Anděl Boží pravdy / spravedlnosti

ARAFIEL
Anděl Boží síly / přísnosti, moci a majestátu – princ 7. nebe

26
BARAKIEL
Anděl světla Božího

BEDALIEL
Anděl exorcismu

CHASDIEL
Anděl laskavosti / přátelskosti

EVEL
Anděl lidskosti

27
EZRAEL
Anděl Božího hněvu
(odklonění se člověka od plánu Boží prozřetelnosti)

GADIEL
Anděl svatosti

GAMALIEL
Anděl odplaty Boží

GRADIEL
Anděl Boží moci

28
HAZIEL
Anděl vizí

HODIEL
Anděl Božího vítězství / triumfu

HOFNIEL
Nejvyšší „Boží syn“.
Anděl návratu domů, Elohim.

29
IETUQIEL
Anděl narození

IMACHEDEL
Anděl umění

IOFIEL
Anděl Božské krásy

30
MAKATIEL
Boží trest (duchovní zrcadlo v praxi… Další šance)
Boží trápení / námaha

PEDAEL
Anděl osvobození

RAHTIEL
Anděl konstelace

31
SCHREWNIEL
Anděl otevřeného srdce

SHOFTIEL
Soudce Boží (rozpoznání / pochopení)

TADHIEL
Anděl čestnosti / statečnosti / poctivosti

32
ZACHARAEL
Anděl Boží mysli / paměti

ZAGZAGEL
Anděl Boží moudrosti

ZAHARIEL
Anděl Božího světla / čistoty

33
ZERUEL
Ruka Boží

34
.

35

You might also like