P. 1
Biochimia_efortului

Biochimia_efortului

|Views: 442|Likes:
Published by simomy

More info:

Published by: simomy on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

GRAZIELA ELENA VÂJIALĂ

BIOCHIMIA EFORTULUI (ediţie revăzută şi adăugită)

Universitatea SPIRU HARET

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României VÂJIALĂ; GRAZIELA ELENA Biochimia efortului / Graziela Elena Vâjială – Bucureşti Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002. 140 p.; 20,5 cm. Bibliogr. ISBN 973-582-559-7 577.1:612.766.1

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002 ISBN: 973-582-559-7

Redactor: Janeta LUPU Tehnoredactor: Laurenţiu Cozma TUDOSE Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 10.10.2002; Coli de tipar: 8,75 Format: 16/61x86 Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, O.P. 83 Tel.: 410.43.80; Fax: 410.51.62; www.SpiruHaret.ro

Universitatea SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
GRAZIELA ELENA VÂJIALĂ

BIOCHIMIA EFORTULUI
(ediţie revăzută şi adăugită)

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2002
Universitatea SPIRU HARET

constituie premizele unui studiu raţional al biochimiei. care se deosebesc prin structură. de dimensiuni foarte reduse şi cu o structură complexă.participă efectiv în reacţiile chimice.partea centrală.poate exista independent. numită nucleul atomului. masă. Structura atomului Atomul se defineşte ca fiind cea mai mică particulă dintr-o substanţă. .neutră din punct de vedere electric. Scurtele precizări care urmează. . servesc ca un îndreptar oricând la îndemână şi atrag în primul rând atenţia asupra unor grupe de substanţe şi reacţii de o deosebită importanţă pentru biochimie. I. . care. . Atomul oricărui element chimic este alcătuit din două părţi distincte: .este o particulă materială. ele accentuează deliberat importanţa acesteia. Cunoştinţele temeinice în chimia organică şi în primul rând înţelegerea formelor structurale. Substanţele chimice sunt alcătuite din atomi diferiţi. neutră din punct de vedere electric.invizibilă. dimensiuni şi proprietăţi. . Cercetări îndelungate au condus la concluzia că atomul se caracterizează prin următoarele proprietăţi: . nu mai poate fi fragmentată în particule mai simple.în continuă mişcare. motiv pentru care chimia organică constituie temelia biochimiei.1. nu trebuie să se substituie studiului chimiei organice.divizibilă prin procedee fizice. Atomul este o componentă a materiei.I. 5 Universitatea SPIRU HARET . NOŢIUNI INTRODUCTIVE DE CHIMIE ŞI BIOCHIMIE Biochimia se ocupă cu combinaţiile hidrocarburilor pe care le întâlnim în organism şi mai cu seamă cu transformările suferite de acestea. prin procedee chimice obişnuite. .

1 I. preced simbolul chimic. numită învelişul electronic al atomului (fig.1. particulă materială încărcată cu o sarcină 1 pozitivă şi cu masa relativă egală cu 1. într-un volum extrem de mic concentrează aproape toată masa atomului. Particulele cuprinse în nucleu se numesc nucleoni. 1). Nucleul atomului Nucleul corespunde unei particule materiale care. De exemplu.m..neutronul 1 n . De exemplu: A =1 A=4 A =16 Z =1 H Z = 2 He Z = 80 6 Universitatea SPIRU HARET . atunci când dorim să reprezentăm complet un element. Atomul este caracterizat şi de numărul total de particule din nucleu – numărul de protoni Z + numărul de neutroni n. Z şi A. Numărul protonilor din nucleu se numeşte număr atomic şi se notează cu Z. Numărul protonilor din nucleu este o caracteristică a atomului şi reprezintă sarcina nucleară a acestuia.protonul + 1 p. particulă materială neutră din punct de vedere 0 electric şi cu masa aproximativ egală cu a protonului. Cei mai importanţi nucleoni sunt: . nucleul atomului de hidrogen are un proton. Specia de atomi cu acelaşi număr atomic cu Z formează un element chimic. . Fiecare tip de atom are un anumit număr de protoni în nucleu.a.d. cel al atomului de heliu 2 protoni ş.1. Suma dintre numărul de protoni şi numărul de neutroni din nucleu se numeşte număr de masă şi se notează cu A.regiunea exterioară. Aceste două caracteristici ale atomului. Învelişul electronic Nucleu Fig.

2). Stabilitatea mare a nucleului se datoreşte existenţei forţelor nucleare. 1. Deci.2 7 Universitatea SPIRU HARET . Învelişul de electroni al atomului În jurul nucleului unui atom se deplasează.2. cu viteze foarte mari. Z De exemplu: 1 2 3 1H 2H 1H hidrogen uşor hidrogen greu tritiu (protoni) (deuteriu) sau 10 11 12 13 14 15 16 6C 6C 6C 6C 6C 6C 6C Izotopii aceluiaşi element. nu se modifică în timpul reacţiilor chimice. deci şi aceleaşi proprietăţi chimice. Aceştia au însă proprietăţi fizice diferite. De menţionat. datorită masei atomice diferite. care se manifestă prin atracţii foarte puternice între toţi nucleonii. indiferent cărui atom aparţine. un izotop oarecare al acestuia se va nota: A E. n=A–Z Speciile de atomi cu acelaşi număr de protoni (deci aceeaşi sarcină nucleară Z). I. că nucleul atomic. particule materiale încărcate negativ. numite electroni (fig. pentru un element E. majoritatea elementelor sunt amestecuri de izotopi. au acelaşi număr de electroni şi aceeaşi structură a învelişului electronic. Orice izotop este caracterizat prin numărul atomic Z şi numărul de particule din nucleu: A = Z + n. dar cu număr de neutroni diferiţi (număr de masă diferit) poartă numele de izotopi. În natură. având acelaşi număr atomic Z.Cunoscând numărul atomic Z şi numărul de masă A se poate deduce numărul neutronilor n cuprins în nucleul atomului. Electron Nucleu Fig.

8 Universitatea SPIRU HARET . 5 etc.). Mişcarea de spin se poate produce în două sensuri: una în sensul mişcării acelor unui ceasornic şi alta în sens invers.3 litere: K. electronii nu urmează nişte traiectorii precise. se spune că cei doi electroni au spin opus. Electronul se notează 01 e. cu masa neglijabilă şi cu dimensiuni foarte reduse (diametrul său este de 1. Atomul fiind neutru din punct de vedere 4 electric. electronul execută şi o mişcare în jurul axei sale.Totalitatea electronilor care gravitează în jurul nucleului formează învelişul electronic al atomului. Dacă un electron se roteşte într-un sens şi alt electron în sens opus. este o particulă fundamentală cu − sarcină electrică negativă –1. Cu z toate acestea. P şi Q (Fig. ei se pot găsi. Cercetările au dovedit că învelişul K electronic este format din unul până la şapte L straturi. formând nori de electricitate negativă (nori x electronici) numiţi orbitali. numită mişcare de spin. sau cu Fig. M. Deci 1 numărul electronilor din învelişul electronic este egal cu al protonilor din nucleul atomului. Pe lângă mişcarea în jurul nucleului. N. O. Într-un orbital nu pot exista decât maximum doi electroni cu spin opus numiţi electroni cuplaţi. 2. 3). în anumite regiuni ale spaţiului din jurul nucleului. menţinându-se (orbital de tip S) în interiorul unei regiuni de formă sferică (orbitali de simetrie sferică). De exemplu: atomul de hidrogen are un singur electron care în mişcarea sa neîntreruptă se poate apropria mai mult Atomul de hidrogen sau mai puţin de nucleu. În mişcarea lor y rapidă în jurul nucleului. care se găsesc la distanţe diferite de M N nucleu şi care se numerotează de la nucleu spre exterior cu cifre arabe: 1. La rândul său un strat poate avea mai multe substraturi. rezultă că numărul sarcinilor negative 3 2 este egal cu numărul sarcinilor pozitive. cu mare probabilitate. L.4/1013cm. 3. 4.

Un orbital ocupat cu doi electroni cuplaţi se reprezintă convenţional astfel:

Un orbital în care se găseşte un singur electron (ē necuplat) se indică astfel:

Orbitalii au diferite forme şi energii. Se cunosc patru tipuri de orbitali: Orbitali de tip s – au forma sferică şi conţin maximum doi electroni. Orbitali de tip p – au doi lobi egali, situaţi de o parte şi de alta a nucleului; într-un substrat sunt trei orbitali p, orientaţi în spaţiu după cele trei axe de coordonate (x, y, z), notându-se cu Px, Py, Pz. Deoarece fiecare orbital conţine maximum doi electroni, substratul de tip p se completează până la 6 electroni. Orbitali de tip d – au formă mai complicată, sunt în număr de cinci şi se completează cu până la 10 electroni. Orbitali de tip f – sunt în număr de şapte şi sunt complet ocupaţi când au 14 electroni. Numărul maxim de electroni, Nmax., care se pot plasa pe un strat este dat de relaţia: 2 N max . = 2 n s în care ns este numărul stratului. Cu relaţia de mai sus, putem deduce numărul maxim de electroni de pe un strat. De exemplu: stratul 1 (K) cuprinde unul până la maximum 2 electroni 2 · 12 stratul 2 (L) cuprinde unul până la maximum 8 electroni 2 · 22 stratul 3 (M) cuprinde unul până la maximum 18 electroni 2 · 32 stratul 4 (N) cuprinde unul până la maximum 32 electroni 2 · 42 Structurile de 2 electroni pe primul strat (K), respectiv de 8 electroni pe ultimul strat, cunoscute sub numele de dublet respectiv octet, corespund unor structuri stabile. Electronii fiecărui strat au anumite energii. Energia electronilor creşte de la stratul K spre exterior (fig. 4). În ocuparea straturilor, electronii tind să se aranjeze pe straturi de energie cât mai joasă, aşa cum rezultă din tabelul 1.
9
Universitatea SPIRU HARET

E 7 6 5 4 3 2 1

32 ē 18 ē 8ē 2ē

STRATUL STRATUL STRATUL STRATUL STRATUL STRATUL STRATUL STRATUL

Q P O N Q M L K

Fig. 4 – Graficul variaţiei energiei Tabelul 1 Observaţii

Nr. atomic Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Denumirea electronului

Simbol chimic

Numărul electronilor pe straturi K L M 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Hidrogen Heliu Litiu Beriliu Bor Carbon Azot Oxigen Fluor Neon Sodiu Magneziu Aluminiu Siliciu Fosfor Sulf Clor Argon

H He Li Be B C N 0 F Ne Ns Mg Al Si P S Cl Ar

Un singur electron pe stratul K Structură stabilă de dublet Atomii elementelor au primul strat (K) complet şi stratul (L) în curs de completare Primele două straturi complet ocupate (K – dublet, L – corect) Atomii elementelor au primele două straturi complete ocupate şi stratul trei (M) în curs de completare Pe stratul K – dublet iar pe L şi M - octet

Cum se poate observa din tabelul 1, aşezând elementele în ordinea crescândă a numărului atomic, se remarcă faptul că învelişul
10
Universitatea SPIRU HARET

electronic a două elemente succesive diferă printr-un electron care se numeşte electron distinctiv. Ordinea ocupării cu electroni a straturilor şi substraturilor se stabileşte ţinând seama de următoarele reguli: - electronul distinctiv tinde să ocupe în atom locul vacant de energie minimă; - într-un orbital nu pot exista decât maximum doi electroni de spin opus (principiul lui Pauli); - un orbital nu poate fi ocupat cu doi electroni, decât după ce toţi orbitalii substratului respectiv sunt ocupaţi cu câte un electron (regula lui Hund). Ocuparea cu electroni a straturilor ai substraturilor
Simbol Nr. atomic s H He Li Be B C N O F Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 s strat substrat p 1 s1 1 s2 1 s 2 2 s1 1 s2 2 s2 1 s2 2 s2 2 p1 1 s2 2 s2 2 p2 1 s2 2 s2 2 p3 1 s2 2 s2 2 p4 1 s2 2 s2 2 p5 1 s2 2 s2 2 p6 Configuraţie electronică

Întrucât proprietăţile elementelor sunt determinate de numărul şi reparaţia electronilor pe straturi, structura învelişului electronic are o deosebită importanţă pentru stabilirea valenţei şi a proprietăţilor chimice ale elementelor.
11
Universitatea SPIRU HARET

Grupa este coloana verticală care cuprinde elemente cu aceeaşi configuraţie electronică pe ultimul strat. ne indică faptul că oxigenul conţine = 8 protoni în nucleu şi 8 electroni în învelişul de electroni şi că este al 8-lea element în sistemul periodic.ordinea în care se succed elementele în sistemul periodic (numărul de ordine). pentru că atomii lor au doi electroni pe ultimul strat. magneziu şi aluminiu sunt situate în perioada a 3-a.2. Butlerov (1861). deci sunt funcţii periodice ale sarcinii nucleare Z.numărul electronilor din învelişul de electroni. I. Ca urmare a dezvoltării chimiei organice. se obţine o clasificare reprezentativă sub forma unui tabel. Noţiunea de structură chimică Aranjamentul spaţial sub forma căruia se organizează atomii care alcătuiesc o moleculă oarecare a fost denumit de A. notat pentru fiecare element. Această clasificare are la bază legea periodicităţii.numărul protonilor din nucleul atomului. Perioada este şirul cuprins între două gaze rare succesive. Cunoscând deci în ce perioadă este situat un element. A De exemplu. Proprietăţile fizice şi chimice ale elementelor se repetă în mod periodic. s-a ajuns la concluzia că noţiunea de structură chimică nu poate fi privită numai din punct de 12 Universitatea SPIRU HARET . Numărul straturilor electronice este egal cu numărul perioadei. Numărul atomic Z. Plasând unele sub altele. putem determina numărul electronilor de pe ultimul strat al atomului respectiv. . elementele care au acelaşi număr de electroni pe ultimul strat.M. se poate deduce numărul stratului periferic în curs de completare. De exemplu.I. Sistemul periodic este format din perioade şi grupe. Legătura dintre structura atomului şi sistemul periodic Aranjând elementele în ordinea crescândă a sarcinii nucleare ca în tabelul 1. numărul de electroni de pe primul strat este egal cu numărul grupei. pentru că au în curs de completare stratul al 3-lea (M). s-a remarcat că unele proprietăţi se repetă în mod periodic. De exemplu.3. . cunoscut sub numele de sistemul periodic al elementelor. Pentru elementele din grupele principale. cunoscând grupa în care este situat un element.1. oxigen Z =168 O. Deci. magneziu şi calciu sunt situate în grupa a II-a principală. este important întrucât ne indică: . structură chimică.

Toate aceste particularităţi structurale determină anumite proprietăţi α – alaninei şi anume: stare de agregare solidă. dar care se topeşte la 2000C şi nu mai prezintă activitate optică. legarea atomului de azot de carbon şi de hidrogen. de exemplu. fizice. De exemplu. amino. legarea la acelaşi atom de carbon a patru substituenţi diferiţi – hidrogen. c) dispoziţia lor spaţială (distanţe interatomice şi unghiuri de valenţă). chimice. biochimice). ci are un conţinut mult mai complex. Deplasarea grupării aminice la celălalt atom de carbon (o modificare structurală minimă) corespunde β – alaninei cu formula: Proprietăţile chimice ale β – alaninei corespund tot unui aminoacid. substanţa va deveni un nitroderivat – 1-nitropropanul: 13 Universitatea SPIRU HARET . d) natura şi energia legăturilor chimice dintre atomi. punct de topire 295oC. carboxil. Structura chimică a unei molecule reprezintă aspectul său cel mai caracteristic şi definitoriu deoarece ea determină proprietăţile sale generale (mecanice. solubilitate în apă. binecunoscutul aminoacid – alanina (acidul aminopropionic) cu următoarea structură: în care se constată: la acelaşi atom de C sunt legaţi 2 atomi de oxigen şi vecinătatea imediată a unei grupări aminice şi a unei grupări carboxil. b) succesiunea lor de legare în moleculă. În general.vedere al „aranjamentului spaţial al atomilor”. orice modificare aduse structurii chimice provoacă modificări corespunzătoare ale proprietăţilor. însuşiri de aminoacid etc. În cazul în care are loc o modificare structurală profundă. pentru o moleculă organică structura chimică reprezintă rezultanta interdependenţei simultane a următorilor factori: a) tipul şi numărul atomilor componenţi. cei doi atomi de oxigen sunt legaţi de azot. e) natura şi intensitatea interacţiilor electronice dintre anumiţi atomi ai moleculei. metil.

Un astfel de orbital molecular se poate forma din orbitali atomici ai unor atomi identici sau diferiţi. 3. acesta conţine totdeauna doi electroni de spin opus care aparţin la doi atomi identici sau diferiţi. în majoritatea cazurilor. legături covalente între atomii elementelor organogene de C. formându-se legături covalente omogene. fiecare atom a pus în comun câte un electron. Cum se observă din exemplele de mai sus. mai exact. Legături chimice în compuşii organici Legăturile chimice din compuşii organici sunt. Concluzionând putem afirma că micile modificări structurale aduse unei molecule oarecare. astfel se formează o legătură covalentă 14 Universitatea SPIRU HARET . Doi electroni neîmperecheaţi aparţinând la doi atomi independenţi se pot cupla. cel puţin un orbital monoelectronic. realizând o legătură covalentă. şi. insolubil în apă şi se poate reduce la n – propil amină. respectiv legături covalente heterogene. 1-nitropropanul este un lichid gălbui. invers.proprietăţile sale fizice şi chimice fiind net deosebite de cele ale unui aminoacid. a. duc la modificări în special ale proprietăţilor fizice ale substanţei. Ele iau naştere între atomi purtând fiecare cel puţin un electron neîmperecheat sau. N. pe când modificările structurale profunde duc în special la modificarea proprietăţilor chimice. cu PF = 1310C. H. I. Relaţia reciprocă structură–proprietăţi permite descrierea proprietăţilor generale ale unei substanţe a cărei structură este cunoscută. O. permite stabilirea structurii chimice prin cunoaşterea proprietăţilor sale generale. S şi halogen ş. Altfel spus. doi orbitali atomici monoelectronici se acoperă reciproc într-o anumită măsură formând un orbital molecular.

simplă. atomul de carbon adoptă starea de hibridizare sp. El realizează legături covalente prin unul. adică legături simple. legături realizate printr-un singur dublet electronic. în exemplele de mai sus de tip sp3. perechile de atomi de mai jos: au pus în comun câte doi electroni din partea fiecăruia. unul denumit sigma (σ) şi celălalt pi (π). De exemplu. realizată prin patru electroni sau două dublete electronice de legătură. sp2 sau sp (fig. cel de oxigen – dicovalent şi halogenii monocovenlenţi. 5). se pot pune în comun şi câte doi electroni din partea fiecăruia. Între doi atomi. cel de azot tricovalent. S-a stabilit în acest mod. realizată prin doi electroni (dublet) denumiţi sigma (σ). Când între cei doi atomi se pot pune în comun câte trei electroni din partea fiecăruia. Compuşii organici în care atomii componenţi sunt legaţi prin covalenţe simple se numesc compuşi saturaţi. În acest caz. fiind monocovalenţi. o legătură covalentă dublă. Aşa cum am afirmat. formează numai legături simple. vor rezulta trei dublete electronice de legătură. unul de tip sigma (σ) şi două de tip pi (π). două sau trei dublete electronice comune. identici sau diferiţi. duble sau triple corespunzătoare stărilor sale de hibridizare: sp3. dacă în structura electronică a atomilor respectivi apar cel puţin doi orbitali monoelectronici. Hidrogenul şi halogenii au orbitali monoelectronici în stare fundamentală. ceea ce corespunde formării unei legături triple. carbonul nu participă la formarea de covalenţe decât în starea hibridiză a structurii sale electronice. Participarea atomului de C la formarea legăturilor duble va fi posibilă numai dacă adoptă starea de hibridizare sp2. iar cei în care atomii componenţi sunt legaţi prin covalenţe simple şi una sau mai multe legături covalente multiple (duble sau triple) sunt denumiţi compuşi nesaturaţi. Atomul de carbon este tetracovalent. Se observă că atomul de carbon participă la formarea legăturilor simple numai în stare hibridizată. 15 Universitatea SPIRU HARET .

c – legătură triplă. Structura legăturilor covalente dintre doi atomi de carbon a – legătură simplă. Fig. a – legătură simplă.Fig. b – legătură dublă. 5. 16 Universitatea SPIRU HARET . 6. Stările electronice ale atomului de carbon sunt reprezentate în fig. b – legătură dublă. c – legătură triplă.6. Reprezentarea stărilor electronice ale atomului de carbon.

Grupările funcţionale Elementul fundamental al tuturor combinaţiilor organice sunt hidrocarburile.4. aceste două mărimi având o variaţie inversă. sau multiplu. Distanţele interatomice sau lungimea legăturilor covalente reprezintă suma razelor covalente ale atomilor legaţi sau distanţa minimă la care se pot apropia cele două nuclee ale celor doi atomi ce se leagă. legăturile covalente prezintă o serie de proprietăţi specifice. c) legătura covalentă este caracterizată prin două mărimi fizice specifice: energia de legătură şi distanţa interatomică sau mai exact. care determină apariţia structurii chimice la moleculele ce conţin astfel de legături între atomii componenţi. Alcoolii au formula generală R – OH. În hidrocarburi valenţele atomilor de carbon rămase libere sunt saturate cu hidrogen. De menţionat că pe măsură ce distanţa interatomică scade.Pe lângă caracterul lor simplu. b) legăturile covalente fac între ele unghiuri ale căror valori sunt constante pentru o substanţă chimică dată. După cum sunt substituiţi unul sau mai mulţi atomi de hidrogen. I. Varietatea combinaţiilor organice este determinată şi de apariţia în hidrocarburi a grupărilor funcţionale.OH (gruparea hidroxid). d) numai atomii legaţi covalent alcătuiesc molecule propriu-zise (compuşii ionici nu sunt formaţi din molecule). distingem: – funcţii monovalente: . internucleară. . pe direcţii bine determinate. Energia de legătură – Ee reprezintă cantitatea de energie degajată la formarea unei legături covalente între doi atomi. 17 Universitatea SPIRU HARET . Acestea sunt: a) legătura covalentă este dirijată în spaţiu. energia de legătură creşte. Alcoolii sunt compuşi hidroxilici în care gruparea funcţională (-OH) este legată la un atom de carbon saturat. care se conservă tot timpul existenţei moleculei în care apar.NH2 (gruparea aminică) – funcţii bivalente: – funcţii trivalente: Trebuie subliniat că reacţiile chimice ale diferitelor clase de substanţe sunt de cele mai multe ori reacţii ale grupărilor funcţionale. pentru ca energia sistemului să aibă cea mai scăzută valoare.

18 Universitatea SPIRU HARET .2 etandiol (glicol) alcool n – propilic c) după natura atomului de carbon saturat care poartă gruparea funcţională în: – alcooli primari R – CH2 – CH – alcooli secundari R CH – OH – alcooli terţiari R R R R C – OH Derivaţii alcoolilor cu acizii organici şi cu acidul fosforic poartă numele de esteri.Alcoolii pot fi clasificaţi după trei criterii: a) după natura radicalului hidrocarbonat din care face parte atomul de carbon saturat purtător al grupării funcţionale în: – alcooli saturaţi CH3 – CH2 – CH2 – OH – alcooli nesaturaţi CH2 = CH – CH2 – OH alcool alilic – alcooli aromatici C6H5 – CH2 – OH alcool benzilic b) după numărul grupărilor funcţionale: – alcooli monohidroxilici CH3 – CH2 – OH alcool etilic – alcooli di(poli) hidroxilici CH2 – CH2 | | OH OH 1.

fiind considerate ca produşi de substituire parţială sau totală a hidorgenului amonic cu radicali hidrocarbonaţi. Sunt compuşi hidroxilici. „secundară”. în care gruparea hidroxil se află legată la un atom de carbon al unui nucleu benzenic. „terţiară”. secundare sau terţiare. Calitatea de „primară”. Formula generală este Ar – OH. ea semni19 Universitatea SPIRU HARET . Denumirea aminelor se face cu numele radicalilor hidrocarbonaţi legaţi la azot urmat de cuvântul amină. atribuită diferitelor amine nu trebuie confundată cu cea întâlnită la alcooli.Eterii iau naştere ca produs al hidrolizei între două molecule de alcool Fenolii. Cel mai simplu fenol este un derivat hidroxilat al benzenului (hidroxibenzen) numit fenol cu formula moleculară şi structurală: Gruparea amino (NH2) Aminele sunt compuşi organici care conţin în molecula lor una sau mai multe grupări funcţionale amino. Aminele se pot clasifica în amine primare.

ele hidrolizează în general foarte uşor şi sunt stabile numai în anumite compoziţii. majoritatea acizilor organici figurează ca anioni şi anume ca săruri. substanţe cu rol important în biochimie. Caracterul cetonic sau aldehidic. de asemenea. gruparea carboxil este formată dintr-o grupare carbonil >C = O şi o grupare hidroxil –OH unite la acelaşi atom de carbon. nu se manifestă la acizii organici. Gruparea carboxil Se întâlneşte în acizii carboxilici sau organici care au următoarea formulă generală: Ca structură. Gruparea carbonil C = O Compuşii carbonici reprezintă o clasă de substanţe organice care conţin în molecula lor una sau mai multe grupări funcţionale carbonil. Iminele sunt substanţe cu o dublă legătură > C = N.ficând aici gradul de substituire a hidrogenului şi nu natura atomului de carbon care poartă gruparea funcţională.funcţiunea aldehidă. 20 Universitatea SPIRU HARET . propriu grupării carbonil.funcţiunea cetonă. aldehidă formică. identici sau diferiţi. Gruparea lor determină existenţa a două grupări organice: . Din această categorie fac parte bazele pirimidinice şi guanidina. acizii carboxilici au o tendinţă mult mai pronunţată de a ceda protoni (H+) decât alcoolii: În organismul uman. în care gruparea carbonil este legată de doi radicali hidrocarbonaţi. . la pH fiziologic. în care gruparea carbonil este legată de un radical hidrocarbonat şi de un atom de hidrogen cu excepţia primului termen al seriei.

În tabelul 2 sunt prezentaţi acizii organici pe care îi întâlnim mai frecvent în biochimie. Aceşti derivaţi ai acizilor provin Esteri ai acizilor din radicalul acid reacţie de echilibru: şi se formează din acid şi alcool într-o Tabelul nr. 2 Acizi şi săruri importante 21 Universitatea SPIRU HARET .

Din acest punct de vedere se schiţează următoarea clasificare: deosebiri de catenă ↑ IZOMERI ↓ deosebiri de configuraţie . dar care prezintă proprietăţi fizico-chimice diferite.În celule sunt prezenţi numeroşi esteri.optică 22 . Amide În afară de esteri.erito-treo (de configuraţie) .de compensare . În chimia organică apar numeroase tipuri de izomerie. acestea sunt combinaţii în care gruparea hidroxil a acidului este înlocuită cu grupările – NH2 sau NHR. von Leibig. o importanţă deosebită o are ureea. deosebite între ele prin: . Aceasta este diamida acidului carbonic: I. . care poate fi: catena de bază sau un anume atom (eventual mai mulţi) din moleculă.atropică Universitatea SPIRU HARET .alenică .fără C asimetric .geometrică .condiţiile structurale sau de compoziţie necesare. . Dintre diferitele amide. Clasificarea diferitelor tipuri de izomerie ţine seama de sediul deosebirilor structurale.consecinţele lor.sin-anti .de funcţiune .cauzele specifice care le determină.cis-trans .de poziţie .de catenă . 5.cu C asimetric . Izomeria compuşilor organici Fenomenul izomeriei compuşilor organici a fost sesizat prima dată în 1823 de către J. un rol important în biochimie îl joacă şi amidele.spiranică . Se numesc izomeri două sau mai multe substanţe organice care au aceeaşi formulă moleculară (aceeaşi compoziţie).

De exemplu. Izomeria de poziţie Izomeria de poziţie se caracterizează printr-o aşezare diferită a uneia sau mai multor grupări la lanţul carbonic. care prezintă importanţă pentru compuşii organici din organism. C2H4Cl2. Butena C4H8 prezintă doi izomeri de poziţie diferiţi între ei. prezintă doi izomeri: CH3 – CH – Cl Cl 1. ca structură.1.2 dicloretan COOH COOH COOH acidul izocitric CH3 –– CH –– CH3 OH alcool n-propilic (2 – propanol) OH alcool izopropilic (1 – propanol) Izomerii de mai sus se deosebesc prin poziţia grupării funcţionale hidroxil. prin poziţia dublei legături: 1 CH2 = 2 3 4 CH –– CH2 –– CH3 1 – butenă legătura dublă între C1 şi C2 1 2 3 4 CH3 –– CH = CH –– CH3 2 .butenă legătura dublă între C2 şi C3 23 Universitatea SPIRU HARET . 5.1 dicloretan C6H8O7 acid citric OH H2C –– C –– CH2 COOH COOH COOH acidul citric CH3 – CH2 – CH2 C3H8O H2C –– H C –– OH C –– H CH2 – CH2 Cl Cl 1. I.În continuare sunt descrise câteva tipuri de izomerie. dicloretanul.

în cazul unei grupări funcţionale sunt necesare cel puţin trei atomi de carbon. dimetil ciclohexanul C8H16.în cazul unei perechi de heteroatomi sunt suficienţi chiar doi atomi de carbon în catena respectivă. alifatice sau aromatice posedând cel puţin doi substituenţi. meta (1. . Izomeria de poziţie este întâlnită şi la catenele ciclice. 7.4).2). Fig. . De exemplu. Acidul ciclobutan-dicarboxilic 24 Universitatea SPIRU HARET . apare sub forma a trei izomeri de poziţie diferiţi între ei prin poziţia reciprocă a celor doi substituenţi: Acelaşi fenomen se constată şi la derivaţii disubstituiţi ai benzenului care apar sub forma izomerului orto (1.în cazul unei legături multiple sunt necesare cel puţin 4 atomi de carbon.Din exemplele date rezultă şi condiţia apariţiei acestui tip de izomerie (sub aspectul numărului minim de atomi de carbon din catenă) care depinde de particularitatea structurală considerată: .3) sau para (1.

Faţă de aceste planuri. 8. în acest caz este vorba de „atomul de C 25 Universitatea SPIRU HARET . uneori apreciabil. Trebuie îndeplinită condiţia de neidentitate a substituenţilor aceluiaşi atom de carbon: a ≠ b şi c ≠ d. cât şi pe cele chimice. În asemenea condiţii. Existenţa acestui tip de izomerie modifică.5. τ α0 α τ0 Fig. atât proprietăţile fizice. în molecula din care fac parte cei doi atomi de carbon uniţi direct apare un plan de referinţă: în primul caz planul ciclului (figura 6). în cel de al doilea caz (figura 7) planul π al legăturii duble. în cazul cel mai simplu cele care au patru substituienţi diferiţi la un atom de C.Acest tip de izomerie se datorează existenţei fenomenului de blocare a rotirii libere a doi atomi de carbon legaţi direct: o astfel de blocare apare atunci când cei doi atomi fac parte dintr-un ciclu plan (cazul menţionat mai sus) sau sunt uniţi prin legătură dublă. perechile de substituenţi la cei doi atomi de carbon se dispun rigid în spaţiu.3. Izomeria optică (enantiomeria) Se întâlneşte la compuşii organici care prezintă asimetrie moleculară. I.

meros = parte). fie cel dextrogir (+). enentios = opus. gazoasă). Izomeria generată de carbonul asimetric are o mai mare răspundere şi importanţă decât cealaltă. Compuşii optic activi răspândiţi în natură apar ca enantiomeri distincţi. COOH şi Cl (fig. optic activ. deosebindu-se între ei numai prin semnul unghiului de rotaţie. deoarece multe din procesele biochimice din 26 Universitatea SPIRU HARET . lichidă. ca în cazul hidroxiacizilor. aminoacizilor etc. Orice substanţă optic activă apare întotdeauna sub forma unei perechi de structuri. 9). Cei doi enantiomeri au aceleaşi proprietăţi fizice şi chimice. precum şi în soluţie: ele prezintă izomerie optică şi sunt numite. amestecul lor echimolar va fi un racemic (lipsit de activitate optică). Prezenţa acestei însuşiri a unui compus organic este pusă în evidenţă prin studiul comportării sale în lumină polarizată: substanţele care prezintă lumină polarizată rotesc planul luminii polarizate în toate stările de agregare (solidă. Produşii de sinteză în toate cazurile sunt amestecuri racemice (optic inactive). deosebirea dintre ei se stabileşte tot din comportarea faţă de lumina polarizată. În figura 8 este prezentat atomul de carbon asimetric. în sens opus acelor unui ceasornic. în special în domeniul biochimiei. CH3. fie numai cel levogir (-). După cauzele care determină apariţia asimetriei moleculare. prin compensarea reciprocă a unghiurilor de rotaţie. De exemplu. din acest motiv.asimetric” (corect – atom de carbon substituit asimetric). în cazul acidului α – cloropropionic. cel care roteşte planul luminii polarizate spre stânga. izomeria optică poate fi de două feluri: cu carbon asimetric şi fără carbon asimetric. numiţi antipozi optici sau enatiomeri (din limba greacă. el realizează cele patru covalenţe cu patru substituenţi: H. se numeşte levogir şi se notează cu semnul (–). Izomeria geometrică şi cea optică pot să fie întâlnite adesea împreună. Izomeria optică prezintă o importanţă deosebită. atomul de C din poziţia 2 este asimetric. Un astfel de amestec este numit racemic şi se notează cu simbolul (±). Enantiomerul care roteşte planul luminii polarizate spre dreapta sau în sensul acelor unui ceasornic este denumit dextrogir şi notat cu semnul (+). Deoarece compoziţia şi proprietăţile fizico-chimice sunt riguros identice pentru ambii termeni ai unei perechi de enantiomeri. Amestecul echimolar al celor doi enantiomeri este optic inactiv. Substanţele considerate asimetrice nu se pot suprapune peste imaginea lor în oglindă.

8 H Fig. folosesc sau produc molecule asimetrice. sub forma unui singur enantiomer. desfăşurându-se sub acţiunea stereospecifică a diverselor enzime. 9 27 Universitatea SPIRU HARET . Fig.organismele animale sau vegetale. dextrogir sau levogir.

un instantaneu al celulei vii sau al organismului viu. Obiectul ei constă în cercetarea fenomenelor vieţii. nr. transformarea şi catabolismul alimentelor în scopul 28 Universitatea SPIRU HARET . Dinamica fascinată a celulei vii. cu ajutorul metodelor chimice.În fig.6. în primul rând. permanenta ei modificare. 10 Căile de catabolism ale glucidelor I. b) biochimia dinamică. iar studiul transformărilor chimice care au loc în interiorul ei constituie obiectul biochimiei dinamice. 10 sânt redate aceste căi diferite de catabolism ale glucidelor. Biochimia modernă este aşadar. Biochimia are două domenii principale: a) biochimia descriptivă. fiind astfel improprie obiectivului de a cerceta fenomenele vieţii. reprezintă o caracteristică proprie vieţii. biochimia dinamică. Biochimia descriptivă se ocupă de cunoaşterea naturii chimice a părţilor componente ale celulei şi se identifică în linii mari cu „chimia substanţelor naturale”. Simpla descriere a substanţelor chimice ar oferi însă o imagine statică. Fig. Prin aceasta trebuie să înţelegem întâi fenomenele metabolismului. Noţiuni introductive de biochimie Biochimia este un domeniu al „studiului vieţii”.

de transformare a materiei nevii în materia vie. a următoarelor 12 elemente: C. Ca. al căror studiu constituie un capitol larg al biochimiei.0% se mai numesc elemente plastice. de transformare a materiei vii în materie nevie.obţinerii energiei chimice şi al sintezei substanţei proprii celulei. Ele folosesc energia eliberată în reacţiile catabolice. P. adică fenomene de construcţie. Catabolismul are rolul de a asigura organismului energia necesară funcţiilor sale vitale. Prin metabolism. cum sunt de exemplu. Procesele anabolice (de asimilaţie) sunt în general procese chimice ce se petrec cu consum de energie. Prin metabolism se înţelege schimbul de substanţe care are loc între organism şi mediul înconjurător (adică schimbul dintre protoplasmă şi substanţele din mediul exterior). Cl. O. H. Metabolismul energic este constituit din totalitatea modificărilor energetice care însoţesc metabolismul intermediar.0% din masa organismului şi se numesc macroelemente. Mg. Totalitatea fenomenelor de degradare. Prin anabolism se înţelege ansamblul transformărilor chimice. Totalitatea acestor reacţii fizico-chimice. 29 Universitatea SPIRU HARET . Na şi Fe.1. în primul rând. care se petrec la nivelul fiecărei celule – după absorbţia substanţelor alimentare şi până la obţinerea de produse finale – precum şi totalitatea acestei succesiuni de produse intermediare şi de modificări chimice şi fizico-chimice. Metabolismul intermediar al organismului se manifestă în două forme antagoniste şi independente de anabolism şi catabolism. Viaţa nu poate exista deci în afara metabolismului. Aceste reacţii au loc sub acţiunea catalitică a enzimelor. materia vie se află într-o continuă reînnoire. poartă numele de fenomene de catabolism. S. din care cauză sunt definite ca procese endotermice sau endergonice. N. constituie „metabolismul intermediar”. Ele intră în organism în proporţie de 99. care au loc la nivelul fiecărei celule. care au loc în organism.6. în catabolism. I. care reprezintă fenomene de sinteză în organism. precum şi ansamblul transformărilor fizico-chimice. asistăm la un proces invers. K. În anabolism asistăm la un proces de asimilare. Din cauză că intră în alcătuirea masei organismului în proporţie de 99. care intervin în schimburile dintre protoplasmă şi substanţele din mediul exterior. fenomenele de construcţie a edificiului atomic. Compoziţia elementară şi sumară a organismului Cercetările referitoare la compoziţia elementară a materiei vii au arătat prezenţa. de dezasimilaţie.

). lipidele şi protidele. Lipidele.5%.2% în greutate fără a avea grave consecinţe asupra sănătăţii. acizii nucleici şi unităţile lor structurale ş. efectuată cu aproximaţie bună. în timp ce proteinele nu pot fi reduse peste 14%. serveşte la menţinerea presiunii osmotice şi la reglarea concentraţiei ionilor de hidrogen şi de hidroxil în organism. sărurile minerale – despre al căror rol vom discuta la metabolismul mineral. Macroelementele şi microelementele formează împreună familia elementelor biogene. substanţe organice active (catalizatori biochimici) care apar în organism în cantitate foarte mică şi provoacă transformări chimice pe care le suferă substanţele plastice sau determină diferite procese fiziologice (vitaminele. enzimele. elementele plastice se găsesc sub formă de diferite combinaţii ca: a. substanţe organice – plastice. care se află în cantităţi foarte mici. în alcătuirea organismului intră în proporţie de 1% alte elemente. se pot reduce până la o zecime din valoarea lor fără riscuri deosebite. care sunt elemente de construcţie anatomică ale organismului: glucidele. Nici glucidele nu pot fi reduse sub valoarea de 1. e. de oxido-reducere şi de sinteză. de hidroliză. ele au fost numite microelemente sau oligoelemente. lipide 13. oferă următoarea proporţie a elementelor plastice: apă 61. de exemplu. proteine. d. hormonii. c. 30 Universitatea SPIRU HARET . Aceste elemente nu sunt toate la fel de importante.8% săruri minerale 8.1% şi glucide 1. Are rol chimic. produse intermediare şi finale de metabolism – care se acumulează sau se elimină din organism.6%. O evaluare procentuală în greutate a diferitelor componente ale unui individ adult.În afară de macroelemente. apa – care constituie un factor important de legătură între organism şi mediu. b. provocând fenomene de hidratare. a. în limita unei sutimi sau miimi de miligram pentru fiecare. În organismul viu.

bazată pe numărul de aminoacizi care le-au generat. mai pot conţine S şi P şi uneori Fe. a.II. Mg. Protidele conţin patru elemente: C.1. N. având rol de elemente de construcţie anatomică şi substanţe cu rol catalitic şi funcţional. este prezentată în schema de mai jos: MONOPROTIDE (aminoacizi) PEPTIDE POLIPROTIDE INFERIOARE POLIPEPTIDE (mai mult de 5 aminoacizi) PROTIDE PROTEINE (haloproteide sau halproteine) POLIPROTIDE SUPERIOARE PROTEIDE (heteroproteine) fosfoproteide glicoproteide nucleoproteide cromoproteide metalproteide lipoproteide 31 Universitatea SPIRU HARET . II. H. Clasificarea protidelor O clasificare a acestor substanţe. PROTIDE Sunt substanţe ce intră în alcătuirea celulei. Cu ş. O.

aminoacizii sau acizii aminaţi posedă în molecula lor două grupări funcţionale caracteristice: gruparea aminică (-NH2) şi gruparea carboxilică (-COOH). valina. 2. alanina.Aminoacid Dacă în formula generală R nu înseamnă H. prolina şi fenil-alanina. în acest caz va fi optic activ. deci cu o catenă laterală de hidrocarbură pură: glicina. Aminoacizii pe care îi întâlnim în proteine aparţin seriei L. Clasificarea aminoacizilor Există diferite principii de clasificare a aminoacizilor. în numeroase cazuri. Totdeauna gruparea aminică se găseşte în poziţia α faţă de gruparea carboxilică. pe lângă gruparea aminică la carbonul alfa mai există un radical R purtător de carbon aromatic sau alifatic. seria L şi seria D. ci un lanţ carbonic. proteinele nu apar libere ci cuplate cu alte substanţe denumite grupări prostetice care nu mai conţin în molecula lor aminoacizi şi se numesc proteide. Îi vom împărţi în patru grupe: a. II. izoleucina. Aminoacizii (monoprotide) După cum arată denumirea. La ceilalţi acizi aminaţi. leucina. 2.1. Cei mai mulţi aminoacizi (la număr) participă la formarea proteinelor care alcătuiesc protoplasma celulei vii şi care alcătuiesc enzimele. care la rândul lui poate să mai poarte şi alte grupări funcţionale. aminoacizi cu radical R nepolar. Proteinele şi proteidele formează împreună familia substanţelor proteice. Cel mai simplu reprezentat al aminoacizilor este glicocolul sau glicina H2N-CHc-COOH. Formula generală este aşadar: O // C – OH | H2N – C – H | R L – Aminoacid O // C – OH | NH2 C | H R Formula generală O // C – OH | H – C – NH2 | R D . atunci carbonul α este substituit asimetric. deci prezintă izomeria optică.În organism. 32 Universitatea SPIRU HARET . II. Distingem două serii sterice.

aceştia conţin încă o grupare bazică suplimentară: lizina.2. c. aminoacizii bazici sau acizi diamino-monocarboxilici. gruparea carboxil şi-a pierdut proprietăţile acide. lizina. –SH. Aminoacizii esenţiali pentru om sunt următorii: valina. a) Proprietăţi chimice datorate grupării amino: . cisteina şi cistina. Proprietăţi fizice Proprietăţile fizice sunt determinate într-un grad foarte mare de structura ionică dipolară a acestor compuşi. d.2. serina. aminoacizii care au în catena laterală grupări neionizate. arginina. aceştia conţin în radicalul R o a doua grupare carboxil: acizii glutamic şi aspartic.2. precum şi metionina. . În stare pură sunt solide albe. leucina.1. Proprietăţi chimice Proprietăţile chimice se datorează celor două grupări prezente în molecule aminoacizilor. Proprietăţi generale ale aminoacizilor II. prin formarea amidelor. greu solubile în alcooli. II. . În soluţii apoase formează ioni bipolari (amfioni): NH2 R – CH COOH R – CH NH3 COO– Aminoacizii au caracter amfoter. solubile în apă (excepţie L – cistina. NH2 şi unele heterociluri): tirozina.2. Din acest grup fac parte şi asparagina şi glutamina. Organismul uman nu are capacitatea să sintetizeze toţi aminoacizii. treonina. 33 Universitatea SPIRU HARET . triptofanul.b.se condensează cu aldehidele cu formare de baza Schiff. izoleucina. la care se adaugă cei parţial esenţiali histidina şi arginina. -CO. II.reacţionează cu acizii minerali cu formare de săruri de amoniu. Unii trebuie să fie procuraţi prin hrană şi de aceea poartă denumirea de aminoacizi esenţiali. treonina. în acid se comportă ca o bază şi în mediu alcalin se comportă ca un acid. histidina.2. acizii amino-dicarboxilici. aproape insolubile în eter. 2. fenilalanina şi triptofanul.2. dar cu acţiune polară (cum sunt –OH. amidele aminoacizilor (din grupa C).se pot acila cu clorurile sau anhidridele acizilor formând amide substituite. prezintă puncte de topire foarte ridicate. metionina. L – tironina). aminoacizii naturali sunt optic activi mai ales levogiri.

O reacţie importantă este dezaminarea aminoacizilor în reacţie cu acidul azotos: Reacţia este folosită pentru dozarea cantitativă a aminoacizilor prin măsurarea volumului de azot dezvoltat (metoda Van Slyke). b) Proprietăţi chimice datorate grupării carboxil: Dintre proprietăţile chimice datorate prezenţei în moleculă a grupării carboxilice amintim reacţia de decarboxilare. c) Reacţii în care intervin ambele grupări: Formarea de legături peptidice Reacţia constă în eliminarea apei între gruparea carboxil a unui aminoacid şi gruparea amino aparţinând altui aminoacid: 34 Universitatea SPIRU HARET . Dezaminarea poate fi şi reductivă în prezenţa enzimelor reducătoare – hidrogenaze) când se formează amoniac şi acizi carboxilici. amoniacul se elimină prin dezaminare oxidativă (prin dehidrogenare enzimatică în prezenţa oxidazelor) cu formare de cetoacid. În organism. În organism sub acţiunea enzimelor specifice – dezaminazele – are loc degradarea hidrolitică cu dislocarea grupării – NH2 sub formă de amoniac (NH3) şi formarea hidroxiacidului corespunzător. Bacteriile intestinale şi de putrefacţie în mediu slab acid. descompun aminoacizii cu eliminare de bioxid de carbon.

care se poate combina cu gruparea amino (NH2) liberă a unui alt aminoacid cu formarea unui tripeptid. sunt aminoferaze. În această reacţie nu se formează amoniac liber.d. care la rândul ei se poate combina cu gruparea carboxil a altui aminoacid cu formarea unui tetrapeptid ş. pentru care există în organism sub o formă foarte activă transaminazele corespunzătoare: glucamicotransaminaza şi asparticotransaminaza. glucide şi lipide. deci nu este o reacţie simplă de dezaminare.2. c) degradarea prin decarboxilare. Enzimele care catalizează reacţiile de transaminare aparţin grupei enzimelor de transfer. Degradarea aminoacizilor prin dezaminare este o cale fercventă de degradare a acestor componente.Această proprietate a aminoacizilor are o mare importanţă pentru că stă la baza formării peptidelor. 35 Universitatea SPIRU HARET . . b) degradarea prin transaminare.m. Reacţia de transaminare constă în transferul grupării aminice a unui aminoacid pe un cetoacid cu formarea unui aminoacid nou (corespunzător cetoacidului iniţial) şi a unui cetoacid nou (corespunzător aminoacidului iniţial).dezaminare oxidativă. Enzimele care catalizează reacţia de transaminare cu numele de transaminaze sau transferaze. iar celălalt aminoacid are gruparea amino liberă.a. II.3. acidul glutamic şi acidul aspartic. În mecanismul general al transaminării biologice un rol central îl au aminoacizii dicarboxilici. a polipeptidelor şi a proteinelor în general. După cum este uşor de observat. Despre aceste tipuri de reacţii s-a discutat la proprietăţile chimice ale aminoacizilor datorate grupării – NH2. Un aminoacid are grupare carboxil liberă.dezaminare reductivă. Catabolismul aminoacizilor Căile generale comune de degradare a tuturor aminoacizilor sunt: a) degradarea prin dezaminare. mecanismul dezaminarii se poate realiza pe trei căi: . coenzima acestora fiind piridoxal – 5' – fosfatul. . Reacţia de transaminare constituie unul din mecanismele cruciale ale metabolismului aminoacizilor şi al interrelaţiei metabolice între aminoacizi (respectiv proteine).dezaminare hidrolitică. la ambii aminoacizi aparţinând dipeptidului a rămas câte o grupare funcţională liberă.

2.calea cuplării aminării reductive a acidului α – cetoglutaric cu transaminarea de pe acidul glutamic astfel sintetizat pe cetoacizii corespunzători diverşilor aminoacizi. sintetizat la rândul său în cursul proceselor de fosforilare oxidativă care au loc în catena de oxidare: Biosinteza aminoacizilor prin intermediul acidului glutamic este o cale majoră de sinteză a acestor componente. mucoasa intestinală. creier. oxalilacetic şi piruvic. care prin acţiunea lor cuplată introduc acest aminoacid la punctul de încrucişare a unor multiple procese metabolice. este o dehidrogenază NAD dependentă şi acţiunea sa duce la sinteza acidului glutamic din amoniac şi acidul α – cetoglutaric (reacţia1). Transaminarea este intensă în ţesutul muscular. Acid glutamicdehidrogeneza. foarte puţin intensă în organele glandulare. ficat. enzimă care catalizează aminarea reversibilă. ţesuturile embrionare şi neoplazice.Intensitatea reacţiei de transaminare este foarte diferită pentru diverse ţesuturi. rinichi. aspartic şi alaninei şi anume cetoacizii α – cetoglutamic. Poziţia specială pe care o ocupă acidul glutamic în metabolismul tuturor celorlalţi aminoacizi este datorată existenţei în aproape toate ţesuturile a enzimelor specifice corespunzătoare acestei componente şi anume a unei glutamicdehidrogenaze şi a unei glutamictransaminaze foarte active. Acidul glutamic astfel sintetizat transferă gruparea aminică pe un cetoacid sub acţiunea catalitică a glutamictransaminazei. Conexiunea reacţiei de aminare reductivă catalizată de glutamicdehidrogenaza cu reacţia de transaminare catalizată de glutamictransaminază poate duce la sinteza şi degradarea tuturor aminoacizilor.calea transaminării directe. Biosinteza aminoacizilor prin transaminare are loc cel mai frecvent din α – cetoacizi corespunzători acidului glutamic. 36 Universitatea SPIRU HARET NAD FAD citocrom citocromoxidaza O2 . . prin aceasta acidul glutamic constituie o componentă cheie a întregului metabolism al aminoacizilor. Energia necesară sintezei acestor cetoacizi este luată în cea mai mare parte din ATP. ceea ce duce la sinteza unui aminoacid nou (reacţia 2). respectiv aspartic şi alaninei. Aceşti cetoacizi vom vedea că sunt metaboliţi care apar intermediar în ciclul Krebs şi stabilesc astfel conexiunea metabolismului protidic cu cel al glucidelor şi lipidelor. care conţin catena de carbon a acidului glutamic şi. II.4. Biosinteza aminoacizilor În afară de căile speciale de biosinteză specifică fiecărui aminoacid în parte există căi generale de biosinteză a lor şi anume: .

Intervin în procesele de detoxificare a organismului şi au acţiuni metabolice diverse particulare fiecăruia în parte. glicocolul. Dintre aminoacizii utilizaţi în susţinerea efortului menţionăm: acidul glutamic. cât şi al proceselor integrative neurohumorale. arginina.2. acidul aspartic. atât la nivelul musculaturii striate.II.5. tirozina şi lizina. Rolul aminoacizilor în organism Aminoacizii liberi au funcţie energogenă şi rol plastic prin includerea în proteine. Intervenţia diferiţilor aminoacizi în biochimismul celular este de mare importanţă şi se pare că au implicaţii majore în efort. 37 Universitatea SPIRU HARET .

Glicocolul sau glicina (H2N·CO2·COOH) este cel mai simplu aminoacid. la biosinteza ureei a treoninei şi α – şi β – alaninei. precum şi alţi compuşi naturali cu legătură de tip peptidic. Participă la biosinteza nucleului porfirinic şi purinic. cu fenolii. Legătura peptidică se formează între gruparea α – amino a unui aminoacid şi gruparea carboxil a altui aminoacid. este un aminoacid glucogenic. Arginina este un aminoacid parţial esenţial.oligopeptide – cu număr limitat al resturilor de aminoacid (di. tetra). 38 Universitatea SPIRU HARET .3. Arginina este un aminoacid glucogenic prin intercorelaţia sa metabolică cu ornitina care la rândul său este corelată metabolic cu acidul glutamic. Acidul aspartic alături de cel glutamic controlează metabolismul azotat prin mecanismul transaminării. acizii fenilaceturici. cu acidul nicotinic.Acidul glutamic este un constituent al tuturor proteinelor. în mediu alcalin cu sulfatul de cupru dau coloraţie violetă. la biosinteza creatinei şi serinei. Participă la biosinteza bazelor purinice şi pirimidinice. deci poate fi introdus în ciclul de degradare oxidativă a glucidelor. Este protector hepatic. indispensabil din alimentaţie. cu acidul benzoic acidul hipuric. aglucogenic şi acetogenic cu rol deosebit în structura proteinelor naturale datorită celor două grupări aminice terminale. Intervine în procesele de detoxificare din organism prin formarea cu unele produse toxice a unor compuşi de eliminare netoxici de exemplu. II. Peptide – Polipeptide Peptidele sunt compuşi organici care au în moleculă cel puţin o legătură peptidică (-CO-NH-). După numărul resturilor de aminoacid din moleculă polipeptidele se clasifică în: . acidul nicotinuric. Lizina este un aminoacid esenţial.polipeptide – cu un număr mai mare de aminoacizi (peste patru). tri. . Are loc central în întregul metabolism azotat şi este o componentă cheie în conexiunea metabolismului azotat cu metabolismele glucidelor şi lipidelor. Caracteristic acestor substanţe este reacţia biuretului.

Glucogenul sau factorul hiperglicemiant reactivează fosforilaza hepatică. b) transportori de electroni (glutationul I). alcătuite din L – aminoacizi enumerăm: vasopresina şi ocitocina. de asemenea stimulează secreţia salivară şi gastrointestinală. Rolul peptidelor şi polipeptidelor în organism a) sunt componente structurale ale ţesuturilor (anserina şi carnozina).2. iar ocitocina acţionează asupra musculaturii netede (mai ales asupra uterului). Un polipeptid cu rol important în organism este Angiotensina I şi II. Vasopresina are acţiune antidiuretică. Dintre tripeptide mai menţionăm Melanostatina (MSH)-hormon melano-citostimulator. participă la transferul de electroni. Excesul de glucagon duce la hiperglicemie.1.3. angiotensina reglează balanţa Na+. Dintre polipeptidele naturale enumerăm: Somatoliberina (factor de reglare a hormonului de creştere – SRF). secretat şi eliberat de hipofiză şi factorul de eliberare a hormonului tirotrop (TRH-tirotropin releasing hormon). c) factori de reglare a activităţii unor glande cu secreţie internă (factori de eliberare secretaţi de hipotalamus). cu acţiune hipertensivă şi stimulatoare a musculaturii netede care se formează în plasma sanguină. Elediosina. d) factori de sulfatare. e) rol de hormoni 39 Universitatea SPIRU HARET . Glutationul se comportă ca un sistem redox (datorită grupărilor tiolice libere). Dintre polipeptidele naturale ciclice. Se găsesc în ţesutul muscular. Are rol activator a numeroase enzime.II.3. hipersecreţia primară de aldosteron (hormon mineralocorticoid) şi reglează metabolismul apei. factor de eliberare a hormonului luteinizant (LH) – Luliberina. II. un polipeptid cu acţiune vasodilatatoare şi stimulatoare a musculaturii netede. factorul de eliberare al ACTH (hormon adrenocorticotrop). Tripeptida – Glutation (γ-L-glutamil – L cisteinil-glicocol) are un rol important în organism. Peptide existente în stare naturală Dintre dipeptide menţionăm Carnozina (β-alanil – L histidina) şi Anserina derivat metilat al carnozinei. Opus lui este hormonul hipoglicemiant – calcitonina. Pe lângă rolul de reglare al presiunii arteriale. creşte viteza de transformare a glicogenului hepatic în glucozafosfat→glucoza – 6 – fosfat → glucoza liberă.

tirocidinele). ca albuşul de ou sau serul sanguin. sunt uşor solubile în apă. Principii structurale ale proteinelor Proteinele sunt parte componentă a fiecărei celule. Se pot stabili totuşi două grupe: – scleroproteinele – insolubile. cu structură fibrilară şi servesc ca substanţe de susţinere şi de schelet. pe de altă parte. II. formează elementele contractile şi enzimele. ci sferice şi care ar putea deocamdată să fie caracterizate prin însuşirile reprezentanţilor cunoscuţi. globulare) ale căror molecule nu sunt filiforme. O clasificare a proteinelor este greu de făcut. g) toxine (faloidina). calcitonina – insulina f) antibiotice (gramicidinele. h) inhibitori naturali ai enzimelor etc.4. (prot. până la Rx? 40 Universitatea SPIRU HARET . cităm doi reprezentanţi în general. care pun în libertate energia necesară întreţinerii vieţii. În funcţie de însuşirile lor. relativ inerte şi rezistente din punct de vedere chimic. unde îndeplinesc funcţii de transport.4. Proteine II. proteinele pot să fie extraordinar de variate. sunt prezente în sânge. care se denaturează la fierbere. intră foarte uşor în reacţie. – sferoproteinele – solubile în apă sau soluţii saline. cheratina unghiilor şi copitelor complet insolubilă. dure. Construcţia chimică a proteinelor constă în condensarea unui număr mare de acizi aminaţi pe principiul peptidelor. adică ce semnificaţie au în această formulă radicalii R.– adrenocorticotrop – α şi β– melanocitostimulator – glucagonul. mai bine cunoscuţi: pe de o parte proteinele albuşului de ou (albumina).1. Un fragment din lanţul peptidic ar avea astfel următoarea formulă structurală: iar problema structurii ne întoarce la întrebarea iniţială: care este însuşirea sau secvenţa după care se succed aminoacizii.

a fost cea a insulinei (Sauger.Este uşor de imaginat că un lanţ de atomi atât de lung. c) structura terţiară – datorită legării diferitelor catene polipeptidice prin legături de tip special. ghem sau spirală ordonată. 1954). diferite de legăturile polipeptidice (conformaţia de spirală datorită legăturilor de hidrogen între aminoacizii dintr-un lanţ polipeptidic). un polipeptid format din 51 de aminoacizi. reflectă forma pe care o ia în spaţiu lanţul polipeptidic format din sute de aminoacizi. Secvenţa aminoacizilor Cea dintâi secvenţă mai mare care a reuşit să fie stabilită.3. Conformaţia în lanţ include următoarele structuri: a) structura primară – corespunde modului de organizare a edificiului polipeptidic ce poate forma un lanţ deschis sau închis şi o anumită secvenţă a aminoacizilor în interiorul lanţului. Dispoziţia lanţului polipeptidic în spaţiu se numeşte conformaţie în lanţ. aspect întâlnit şi în cazul aminoacizilor bazici şi aromatici. II. ca un ghem dezordonat sau ca o spirală ordonată. 41 Universitatea SPIRU HARET . proporţia şi succesiunea diferiţilor aminoacizi ce intră în molecula proteică. În asemenea cazuri. menţinută prin legături de afinitate de tip special. Se observă concordanţe mai mult sau mai puţin mari în secvenţa proteinelor cu aceeaşi funcţie. Funcţionează ca enzime. b) structura secundară – corespunde unei plieri sau răsuciri. II. dar de origine diferită. viruşi etc. intercatenare.4. Dispoziţia lanţurilor în spaţiu poartă denumirea de conformaţie în lanţ. hormoni. este vorba de proteine omoloage. diferite de legăturile intercatenare de tip peptidic. ca un lanţ întins.4. macrostructura. Macrostructura proteinelor Dacă structura intimă sau fină se referă la natura. cum se formează atunci când mai multe sute de aminoacizi se unesc într-o moleculă.2. poate să fie dispus în spaţiu în mod felurit. Forma pe care o ia lanţul polipeptidic în spaţiu poate fi: filiformă. Se ştie precis că toate moleculele aceleiaşi proteine prezintă aceeaşi secvenţă şi se ştie în prezent că această secvenţă este stabilită pe cale genetică. Din datele de până acum se poate constata că acizii aminaţi sunt de obicei grupaţi.

– legături covalente între două lanţuri peptidice diferite (între două resturi de cisteină). legătura de hidrogen are loc între gruparea –CO a unui lanţ şi gruparea NH a altui lanţ. Fenomenul reversibil în organism are loc cu consum mare de energie.4. formând un nucleu în care atomii de azot din aceste patru cicluri sunt orientaţi spre interior. – legături Van der Waals. este alcătuită din 4 cicluri pirolice legate între ele prin patru punţi de metenil. Lanţurile peptidice nu sunt liniare.Între lanţurile polipeptidice ale diferitelor structuri primare puse în libertate prin degradarea hidrolitică cu ajutorul enzimelor proteolitice (pepsina şi tripsina) se pot stabili diverse legături. este un agregat format din patru lanţuri peptidice fiecare conţinând o grupă de hem. Astfel de legături mai dau grupările –OH şi –SH din catenele laterale ale edificiului polipeptidic. – legături electrovalente (de tip salin) se pot stabili între gruparea –COOH liberă a restului glutamic şi NH2 liberă de tip guanidic. Hemoglobina este o proteină – globina – care are ca grupare prostetică hemul. Totul este un edificiu tridimensional. Porfirina este substanţa a cărei moleculă de bază – porfirina. – legături de hidrogen între hidrogenul azotului aminic al unui aminoacid şi oxigenul carbonului carbonilic al altui aminoacid. Aceste enzime specifice determină totodată şi sinteza proteinelor din aminoacizi. Catena peptidică a proteinei va fi cilindru elipsoidat (α hilix). Hemul are structura porfirinică. După Pauling. Un edificiu format astfel nu este rigid. În organism proteinele se găsesc în soluţii apoase şi sub acţiunea enzimelor specifice se degradează hidrolitic. are aptitudinea de a pierde sau câştiga electroni şi protoni. determinând anumite caracteristici fiziologice ale substanţelor proietice. pe care o procură cu ajutorul actului respirator. Doi atomi 42 Universitatea SPIRU HARET Proteină + H2O ⇌ aminoacizi . Hemoglobinele Hemoglobinele formează pigmenţii roşii respiratori ai sângelui şi au rol de fixare.4. Hemoglobina are o greutate moleculară de 67. întinse ci împăturite. transport şi depunere a oxigenului atmosferic la nivelul ţesuturilor. Toate hemoglobinele conţin 0.33% fier.000. II. Se întâlnesc în cazul proteinelor ce prezintă mare rezistenţă mecanică (Keratinele).

Reacţia de transaminare reprezintă un punct de legătură esenţial între metabolismul glucidelor şi cel al protidelor. asigurând constanţa echilibrului azotat în organism. organismul uman nu poate sintetiza aminoacizii din compuşii anorganici ai azotului sau din azot molecular. reglarea echilibrului acidobazic. echilibrelor la limita de faze (echilibru electrostatic. repartiţia ionilor). În ciclul porfirinic legătura dublă alternează cu legătura simplă. d) Rol energetic prin degradarea compuşilor lor de transformare până la etapa finală de CO2 şi H2O. b) Rol funcţional activ în dirijarea proceselor metabolice.5. globina care este toxică. Rolul proteinelor în organism este multiplu şi anume: a) Rol structural: sunt componente ale tuturor celulelor. Pentru biosinteza proteinelor este indispensabilă prezenţa unităţilor structurale aminoacizii. Hb + O2 în plămâni HbO2 Cu oxidul de carbon (CO) hemoglobina formează carboxihemo- II. c) Rol fizico-chimic datorită caracterului lor coloidal şi amfoter. Fixarea şi eliberarea oxigenului depinde de presiunea oxigenului. iar ceilalţi doi atomi de azot sunt legaţi de ciclul pirolic prin legături duble. Aşa cum am menţionat la aminoacizi.4. iar ciclul pirolic cu cel izopirolic. prin procese cuplate cu procesele de 43 Universitatea SPIRU HARET . Hemoglobina este socotită o pseudoenzimă. Rolul proteinelor în organism Proteinele sunt unităţi primordiale ale materiei vii. Metabolismul proteinelor şi rolul proteinelor în organism II.1.5.4. La presiune mare fixează oxigenul şi la presiune mică îl eliberează în ţesut. Hemoglobina cu oxigenul molecular formează oxihemoglobina care transportă oxigenul din alveolele pulmonare la toate organele şi ţesuturile şi îl depune pentru a se reduce din nou în hemoglobină. Căile mai importante de sinteză ale aminoacizilor sunt aminarea şi transaminarea. permeabilitatea prin membrane. Acidul glutamic se află în majoritatea ţesuturilor şi intervine în sinteza tuturor aminoacizilor neesenţiali.de azot pirolic au fixat câte un atom de hidrogen mobil (ce poate fi înlocuit cu metale). datorită calităţilor de componente structurale ale enzimelor şi ale unor hormoni. sunt necesare creşterii şi refacerii ţesuturilor degradate prin uzură. Participă la diverse procese de reglare şi anume: reglarea presiunii osmotice.

de calitatea ei (compoziţia în aminoacizi esenţiali). o cantitate minimă de azot necesar sintezei aminoacizilor neesenţiali pe care organismul îi poate deci sintetiza din alţi compuşi. Aceste valori determină minimul proteic de care are nevoie organismul. adică aportul exterior al azotului să întreacă eliminarea. iar aportul de hormoni androgeni la o retenţie de azot. unde aportul excesiv duce la o creştere a depozitării acestora în organism. Hormonul tiroidian este necesar mobilizării proteinelor musculare. rolul proteinelor fiind în esenţă. aportul nu duce la o depozitare a excesului. intervine mai mult asupra colagenului decât asupra miozinei. este necesar un bilanţ azotat pozitiv. Capacitatea organismului de a-şi menţine prin mecanisme multiple şi echilibrate un raport constant între sinteza şi degradarea proteinelor.oxidoreducere donatoare de energie şi îşi procură aminoacizii (esenţiali) prin aportul alimentar al proteinelor care conţin aceşti aminoacizi sau prin biosinteza lor din alte componente. Hrana trebuie să conţină un minim necesar pentru fiecare din aminoacizii esenţiali. De menţionat că metabolismul azotat este în largă măsură sub control hormonal. mai sigur. ci la o intensificare a degradării lor. procurarea tuturor aminoacizilor necesari sintezei proteinelor proprii organismului şi în special. carne. pe care organismul nu-i poate sintetiza sau îi sintetizează extrem de lent şi. Pentru proteine nu există un organ special de depozitare cum este ficatul pentru glucide sub forma de glicogen hepatic şi nici un ţesut specializat cum este ţesutul adipos pentru lipide. între aportul lor alimentar şi eliminarea produselor de degradare azotate. 44 Universitatea SPIRU HARET . După Rubner. constituie echilibrul azotat al organismului. necesitatea proteinică minimă ar fi în medie de 100-200 g proteine/zi. pentru proteine. Pentru construirea proteinelor organismului în creştere. ouă) prezintă o componentă calitativă mult mai eficace decât proteinele de origine vegetală. Spre deosebire de glucide şi lipide. în absenţa hormonului tiroidian. acesta. Pentru proteine organismul are o capacitate limitată de depozitare şi această depozitare nu are loc într-un singur organ sau ţesut ci în toate. Astfel proteinele de origine animală (lapte. aminoacizii esenţiali. în acelaşi timp. în timp ce hormonul de creştere este necesar menţinerii proteinelor musculare. ceea ce condiţionează diferenţe în eficacitatea diferitelor proteine alimentare. Se introduce astfel noţiunea de necesitate calitativă a azotului. Această valoare depinde însă în mare măsură de natura proteinei şi. Deficienţa insulinică duce la o balanţă azotată negativă.

ARNi dirijează aranjarea aminoacizilor legaţi de ARN-ul de transfer şi conduce la biosinteza unor proteine cu o structură corespunzătoare codului genetic conţinut în molecula ADN. Aminoacidul activat este legat apoi de ARN-ul de transfer sau ARN s – solubil. dând naştere macromoleculei diverselor proteine. Fenomenul de transcripţie. respectiv de decodificare şi recodificare a ADN-ului de către ARNi are loc la nivelul nucleului celular. adică „transcripţia” secvenţei azotate din ADN în secvenţa de aminoacizi din proteine. fiecărei proteine îi este caracteristică o anumită secvenţă a aminoacizilor constituenţi şi o anumită structură spaţială. Ribozomii sunt particule submicroscopice alcătuite din ARN ribozomal şi proteine. ARNs are rolul de a transporta aminoacizii pe ribozomii citoplasmatici. Polipeptidul format se desprinde de pe ribozomi. 45 Universitatea SPIRU HARET .5. alcătuit din trei baze azotate. Secvenţa aminoacizilor este transmisă ereditar de ADN – informaţia genetică fiind stocată la nivelul cromatinei cromozomiale pe lanţul dublu helicoidal al ADN-ului sub forma codului genetic. în prezenţa ATP şi a ionilor de Mg2+ şi se leagă ulterior în mod specific de alte lanţuri polipeptidice. succesiunea a cca 20 de aminoacizi ce intră în structura tuturor proteinelor. Viteza acestui proces variază însă de la un ţesut la altul (proteinele ficatului se reînnoiesc mult mai rapid decât cele ale muşchilor).II.2. Prin cod genetic se înţelege modul cum sunt înscrise în molecula de ADN. formând împreună un complex. Ei pot sintetiza numai atunci când sunt încărcaţi cu ARNi care. Biosinteza proteinelor Aşa cum am arătat. Biosinteza proteică are loc în mai multe etape şi anume: în prima etapă aminoacizii sunt activaţi de enzime specifice în prezenţa ATP-ului şi a ionilor de magneziu. se sintetizează în cromozomii din nucleu şi apoi trece pe ribozomii citoplasmatici care sunt locul de biosinteză a proteinelor. Fiecare aminoacid are un ARN solubil specific. purtător al unui triplet numit codon.4. Particulele ribozomale se fixează la capătul ARN-ului informaţional şi progresează de-a lungul acestuia în cursul biosintezei iar la cealaltă extremitate se detaşează eliberând proteina. În 24 de ore în organism se reînnoiesc cca 400 g proteine. prin secvenţa de patru baze azotate. Reînnoirea proteinelor are loc destul de rapid. Codul genetic permite descifrarea informaţiei genetice. aşa cum am menţionat. ARNi serveşte drept matrice pentru sinteza proteică.

4. În urma degradării hidrolitice rezultă aminoacizii. Catabolismul proteinelor Degradarea hidrolitică a proteinelor tisulare proprii are loc în toate ţesuturile şi se realizează sub acţiunea unui complex de enzime numite catepsine. 46 Universitatea SPIRU HARET . care urmează căile generale de catabolism ale aminoacizilor. Prezentăm mai jos schema generală a degradării proteinelor în organism.II.3.5.

47 Universitatea SPIRU HARET . adică săpunuri.III. N sau S). săpunurile sunt solubile în apă. di. după elementele pe care le compun. di şi triesteri. b) lipide complexe (C. componenţii devenind liberi. Trigliceridele conţin de multe ori 2 sau 3 acizi graşi diferiţi. Spre deosebire de lipidele saponificabile care sunt insolubile în apă. Lipide simple Lipidele simple sunt esteri formaţi între un alcool sau polialcool şi acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi. care se denumesc mono-. Componenta alcoolică este glicerina care posedă 3 grupe hidroxilice (alcool trivalent): Ca alcool trivalent. III. Prin hidroliză se poate distruge legătura esterică. Într-o primă clasificare lipidele se împart. glicerina poate forma mono. Din punct de vedere chimic sunt esteri ai alcoolilor cu acizii graşi cu greutate moleculară mare. LIPIDE Definiţie Lipidele sunt o clasă heterogenă de substanţe solubile în solvenţi organici (eter.) insolubile în apă. în: a) lipide simple (C. H. acetonă. O). Cu această ocazie nu rezultă acizii graşi liberi. O plus P.şi trigliceride. ci sărurile lor alcaline. cloroform etc. H.1.

Exemplificăm cu următorii acizi graşi: III. Reacţia de esterificare are loc între OH de la acid şi hidrogenul de la alcool: CH3 – OH + CH3 – CH2 – COOH ⎯− H⎯→ CH3 – COOCH2CH3 ⎯O 2 48 Universitatea SPIRU HARET . Au număr par de atomi de C. Foarte rar ramificaţi.1. în marea majoritate sunt monocarboxilici saturaţi sau nesaturaţi.III. cu excepţia C5 şi C7. Acizii graşi nesaturaţi dau toate reacţiile caracteristice substanţelor etilenice (-C = C-) şi prezintă izomeria CIS TRANS. conţin cel puţin 4 atomi de C. mai pot conţine funcţia alcoolică sau funcţia aminică. Trigliceride Aşa cum am menţionat sunt triesteri ai glicerinei cu acizii graşi. cu catena mai ales aciclică.2. Uneori R ≠ R′ ≠ R′′ în acest caz avem trigliceride mixte.1.1 Acizii graşi Sunt acizi carboxilici care intră în alcătuirea grăsimilor.

Gliceridele formează depozite de rezervă în ţesutul subcutanat.3. cât şi a glicerolului şi sterolilor. Din categoria lipidelor simple mai menţionăm: cerurile. iar cefalinele conţin două grupe de substanţe: colamincefalina (fosfatidiletanol amină) şi serincefalină (fosfatidiliserină). esterazele pot separa al doilea şi al treilea rest de acid gras. Inhibitor pentru lipaze este chinina. în special din glucidele alimentare şi din protidele alimentare. Fosfatidele se găsesc în toate celulele. în peretele intestinal şi în ficat. Cum se observă colina este înlocuită de un aminoacid – serina sau baza colamină (HO – CH2 – CH2 – NH2). corticosuprarenali ş. Metabolismul lipidelor Lipidele din organism provin din două surse principale şi anume: a) o sursă directă. aceea a lipidelor din alimente. după o reacţie mai îndelungată asupra grăsimilor. Gangliozidele se găsesc în concentraţie mare în substanţa cenuşie a creierului. cerebrozide şi gangliozide. b) o sursă indirectă. tristearina şi trioleina. Ţesutul nervos este în special bogat în fosfatide. Se cunosc două lipaze.6 şi una solubilă. steridele şi steroli. dar se găsesc şi în alte organe şi în membrana eritrocitelor. Lipazele se găsesc în concentraţii mari mai ales în pancreas. sunt componente ale membranei celulare. cu formare de acizi graşi liberi şi.2. Participarea glucidelor în metabolismul lipidelor se extinde atât în procesul de sinteză a acizilor graşi. Ele joacă un rol important în transmiterea impulsului nervos la nivelul sinapselor. Legătura esterilor va fi scindată cu fixare de apă. Ciclul lui Krebs este calea majoră de interconversiune a acestor trei grupe de substanţe. digliceride. una insolubilă care este activă la pH = 3. hormoni estrogeni şi androgeni. Lecitinele şi cefalinele prezintă o importanţă biologică deosebită. în prima fază. Lipazele sunt hidrolaze şi aparţin grupei esterazelor. Nucleul steroidic stă la baza hormonilor steroizi (colesterol. Menţionăm cardiolipina.). a. în lecitine cea de a doua grupă acidă a acidului fosforic este esterificată cu încă un aminoalcool – colina. un fosfolipid izolat mai întâi din muşchiul inimii. Amestecul cel mai întâlnit al trigliceridelor sub care apar în ţesuturi sau organe este tripalmitina. Lipide complexe Lipidele complexe se clasifică în 2 mari grupe: glicerolipide şi sfingolipide. activă la pH = 8. Ficatul are un rol central în metabolismul lipidelor. Gliceridele se degradează sub acţiunea enzimelor numite lipaze (sunt hidrolizate în glicerină şi acizi graşi). III. rol ce se 49 Universitatea SPIRU HARET . III.

3 kcal/g. Proces important. III.1.extinde asupra tuturor etapelor acestui metabolism şi anume: digestie. când alimentaţia lipidică constă în special din uleiuri vegetale. De asemenea. Dehidrogenarea are loc la nivelul carbonului 9 şi 10 conform reacţiilor: acid stearic ⇌ acid oleic + H2 acid palmitic ⇌ acid palmitoleic + H2 Nu poate sintetiza însă acizii graşi cu legături duble multiple ca: acid linoleic. care la om poate realiza numai dehidrogenarea cu formarea unui acid cu o singură dublă legătură în catenă. intră în circuitul de degradare a glucidelor cu care poate fi corelat la etapa glicolitică prin transformarea sa în α-glicerofosfat. Catabolismul glicerolului Glicerolul rezultat în urma scindării lipolitice a gliceridelor. rezultă multă energie. sinteză. Prin desfacerea enzimatică a gliceridelor rezultă glicerolul şi acizii graşi. conform reacţiei: 50 Universitatea SPIRU HARET . Reacţia are loc sub control enzimatic (acid gras dehidrogenaza). depozitare. În urma catabolismului lipidelor. respectiv la catabolismul acizilor graşi. prima etapă a catabolismului lipidelor simple este hidroliza lor sub acţiunea lipazelor.3. care din acest motiv sunt consideraţi ca esenţiali. deci de tipul acidului oleic. degradare şi transformare. absorbţie. Catabolismul lipidelor se reduce astfel la catabolismul glicerolului (glicerina) şi. III. ficatul are capacitatea de a desatura acizii graşi saturaţi. linolenic şi arahidonic.3. 1 g de lipide eliberează 9. Catabolismul lipidelor Aşa cum am mai menţionat. Ţesutul hepatic are capacitatea de a selecţiona preferenţial acizii graşi nesaturaţi. Ficatul mai are şi capacitatea de a satura acizii graşi nesaturaţi.1.1.

această componentă intră în secvenţa glicolitică parcurgând căile comune de metabolizare a glucidelor.3. Teoria β – oxidării acizilor graşi a fost formulată în 1904 de Knoop. precum şi produşii intermediari care apar în cursul acestei degradări. formând cu aceasta acilderivaţi ai COA (acil-COA) şi care reprezintă forma activă a acestor componente. Catabolismul acizilor graşi Acizii graşi reprezintă componenta majoră din structura gliceridelor şi. nu participă la reacţii sub formă liberă. Teoria a fost formulată de Verkade. rezultând acil-COA. în general. ci cuplaţi cu coenzima A (HS-COA). Activitatea acidului gras este etapa de introducere a acidului gras în suita reacţiilor de metabolizare.2. Acidul gras activat conţine o legătură macroergică iar reacţia de activare se desfăşoară în trei etape şi anume: Mg ⎯ a) enzime + ATP ←⎯ → enz-AMP + PP rest pirofosfat b) enz-AMP + AS-COA ⇌ enz-SCOA + AMP c) enz-SCOA + acid gras ⇌ acil-S-COA + enzimă Acidul gras activat sub forma acil-S-COA intră în catena de degradare β – oxidativă. a tuturor lipidelor. O parte din glicerolul rezultat din scindarea hidrolitică este însă reutilizat pentru resinteza gliceridelor şi fosfatidelor.fosfogliceric → ac. Reacţia de activare are loc în prezenţa unei enzime specifice (tiokinază) şi reclamă prezenţa ionilor de Mg2+ şi a ATP. piruvic → acid lactic sau aldehidă acetică. Acizii graşi care urmează a fi degradaţi prin β – oxidare. Calea ω – oxidării nu este cantitativ importantă. Teoria ω – oxidării acizilor graşi admite că oxidarea acestor componente are loc la metilul terminal al lanţului de carboni. astfel că problema degradării şi sintezei acestor componente este de primă importanţă pentru metabolismul lipidelor. Asupra mecanismului de degradare oxidativă a acizilor graşi există două teorii mai importante şi anume: teoria β – oxidării (Knoop) şi teoria ω – oxidării (Verkade). Oxidarea acidului piruvic urmează apoi ciclul lui Krebs. forma sa activă. III. Prin transformarea glicerolului în L-α-glicerofosfat. Activarea acidului gras se realizează prin cuplare cu COA. Are loc în special pentru acizii cu un număr de atomi de C între 8-12. Astfel glicerolul poate lua parte la glicogeneză prin resinteza glicogenului din acidul lactic. 2+ 51 Universitatea SPIRU HARET .ac.1.

3) dehidrogenarea hidroxiacidului şi formarea β – cetoacidului corespunzător. 52 Universitatea SPIRU HARET .Fiecare scurtare a catenei acidului gras cu 2C conform teoriei β – oxidării cuprinde o succesiune de 4 reacţii parţiale. dar care acum sunt interpretate ca fiind precedate de activarea acidului gras ce urmează a fi degradat. 2) hidratarea acidului nesaturat (prin adiţia apei la dubla legătură) şi formarea β – hidroxiacidului corespunzător. 4) clivarea unui fragment de 2C din molecula cetoacidului (sub acţiunea O2) şi formarea unui rest acetil şi a unui nou acid gras cu 2C mai puţin decât acidul gras de plecare. Succesiunea aceasta de reacţii este: 1) dehidrogenarea acidului gras (prealabil activat) şi formarea acidului nesaturat corespunzător (cu dubla legătură lângă gruparea carboxil).

dacă se presupune că raportul de fosforilare oxidativă P/O este 3 se vor forma (3 × 4) × 8 = 96 ATP. Acest cuplu de 4 reacţii se va repeta până când toţi carbonii din molecula acidului gras sunt transformaţi în resturi acetil. ci restul propionil. secvenţa se va repeta de 7 ori) şi constituie o spirală în care fiecare cuplu a celor 4 reacţii constituie o spiră. pentru acidul palmitic ( C16 . poate intra din nou într-o secvenţă de 4 reacţii de acelaşi tip. punctul de plecare este acetatul sub forma sa activă de acetil – COA (care provine atât din catabolismul β – oxidativ al acizilor graşi. Secvenţa de 4 reacţii se repetă de un număr de ori egal cu jumătate. respectiv din piruvat). În fiecare spiră 4H+ trec în catena de oxidare (catena de transfer de electroni) în care se eliberează energia conţinută în molecula acidului gras.Acidul gras nou format. În etapa de oxidare a resturilor acetil (ciclul acizilor tricarboxilici).3. din numărul carbonilor din molecula acidului 7 gras (de exemplu. În cazul acidului palmitic vor fi eliberaţi deci 5 × 7 = 35 ATP şi rămân eficace 34 ATP.1.2. În cazul degradării acizilor graşi cu un număr impar de atomi de carbon produsul final nu este restul acetil. cât şi din metabolismul glucozei. Biosinteza acizilor graşi Sinteza acizilor graşi poate avea loc pe două căi distincte: a) calea mitocondrială (are loc în mitocondri) şi foloseşte enzime implicate în spirala de degradare oxidativă. Energia eliberată în cursul oxidării se poate calcula astfel: fosforilarea oxidativă eliberează 5ATP pentru fiecare spiră. Mecanismul de activare a acetatului a fost pus în evidenţă cu atomi marcaţi şi are loc prin următoarea secvenţă de reacţii: 53 Universitatea SPIRU HARET . Succesiunea lor constituie ceea ce Lynen a denumit „Spirala acizilor graşi” (figura 10).3. Deci în total 34 ATP + 96 ATP = 130 ATP sunt sintetizate pentru fiecare moleculă din acest acid gras degradat pe calea β – oxidării.2. III. minus unu. din care un ATP este consumat pentru activarea iniţială a acidului gras. Biosinteza lipidelor III. b) cale nemitocondrială (Wakil) şi foloseşte acidul malonic activat (Malonil – COA) Oricare ar fi calea de sinteză a acizilor graşi.

a căror succesiune în cazul formării acidului stearic (C18) pe contul acidului palmitic (C16) este următoarea: 54 Universitatea SPIRU HARET .S-ar putea ca activarea să aibă loc cu formarea intermediară a adenil acetatului a) Calea mitocondrială Sinteza acizilor graşi prin participarea sistemului mitocondrial are loc printr-o secvenţă de 4 reacţii.

Rol energetic – reprezintă un depozit energetic concentrat şi cea mai economică cale de rezervă de energie 1 g de lipide eliberează 9. 4.5 cal.2. COA şi Mg2+ printr-o reacţie de transacilare a acizilor graşi activaţi sub formă de acil – SCOA. consumul energetic al organismului în efort este ridicat (5000 – 6000 kcal). 55 Universitatea SPIRU HARET . III. Aşa cum se cunoaşte. pe când 1 g de protide sau glucide 4. Într-o cursă de ciclism consumul energetic poate ajunge până la 11. Biosinteza trigliceridelor Biosinteza trigliceridelor în diferitele ţesuturi poate să aibă loc pe trei căi: a) Esterificarea directă a glicerolului (glicerinei) de către acizii graşi sub acţiunea lipazelor..b) Calea malonil – COA (Wakil) Este asemănătoare cu prima.2. Rolul lipidelor în organism 1. sub acţiunea unei enzime de carboxilare (acetil COA – carboxilaza) a cărei coenzimă este biotina. reacţia este catalizată de transacilază. b) Din monogliceride în prezenţa ATP. c) Din L – α – glicerofosfat şi acil-COA. ca produşi intermediari se formează acizii fosfatidici. aceasta este o cale minoră. puţin folosită. III. deosebirea constă în faptul că alungirea catenei acidului gras se efectuează cu ajutorul acidului malonic activat care provine din carboxilarea prealabilă a acidului acetic. Este calea cea mai importantă de sinteză a trigliceridelor şi corelează metabolismul acestor componente cu cel al fosfatidelor. Constituenţii din molecula lipidelor care determină rolul energetic al acestor componente sunt în special acizii graşi.3.3 cal. acetil-COA trece în malonil – COA în prezenţa ATP ca donator de energie şi a Mg2+.000 kcal.

Antrenamentul aerob (metabolism energetic aerob) sporeşte dependenţa organismului faţă de lipide ca furnizor de energie şi astfel se diminuează dependenţa de glucide (cursele de fond 5000-1000. ciclism fond şi înot fond). de la glucide la lipide. deoarece îndeplinesc în organism funcţii speciale şi acesta nu-i poate sintetiza. deci în osificare. D. Lipoproteinele de diferite tipuri sunt constituenţi ai ţesuturilor citoplasmatice şi participă la toate procesele vitale celulare. 3. Rol de solvenţi şi vehiculanţi ai unor componente biologice importante. în mare măsură de regimul alimentar. insolubile în apă. Utilizarea combustibilului în cursul efortului submaxim urmează o succesiune ordonată de etape care se bazează la început pe hidraţii de carbon. 4. Pe măsură ce se continuă antrenamentul. Rol structural – pătura de grăsimi depozitată ca material de rezervă în diferitele depozite lipidice joacă rol de susţinere. Rol de vitamine îl au acizii graşi cu legături duble multiple (acidul linoleic. linolenic şi arahidonic) cunoscuţi sub numele de vitaminele F. muşchiul efector obţine o cantitate crescândă de energie din acizii graşi liberi circulanţi. Contribuţia lipidelor şi hidraţilor de carbon la producerea energiei poate fi influenţată. Lipidele participă de asemenea în structura membranelor celulare. de izolare termică şi electrică. 56 Universitatea SPIRU HARET . de protecţie. dar liposolubile.Efortul submaxim poate fi menţinut perioade prelungite de timp. schi-fond. poate cauza o schimbare substanţială în utilizarea substratului. maraton. K). Adaptarea organismului la un regim alimentar bogat în lipide. în coagulare etc. E. 2. Aportul lor alimentar este indispensabil. Prin aceasta au rol în procesele metabolice la care participă aceste componente liposolubile şi în special vitaminele liposolubile. cum sunt vitaminele liposolubile (A.

IV. alcooli – aldehide sau alcooli – cetone. din punct de vedere al funcţiei lor chimice. iar o grupare alcool secundar este transformată în grupare cetonică în cazul cetozelor. 57 Universitatea SPIRU HARET . Componenţa neglucidică este denumită „aglicon”. După modul de formare OZIDELE se împart în gliconi sau poliglucide (eliminarea apei are loc între molecule de monoglucid) şi glicozizi când cea de a doua moleculă care participă la reacţie poate fi un alcool. GLUCIDE (ZAHARIDE) Formula brută a glucidelor este Cn(H2O)n sau (CH2O)n – din această cauză se mai numesc hidraţi de carbon.a. IV. amină sau tioalcool. pentozele. glucidele sunt clasificate în două mari grupe: A. tetrozele. hexozele ş. Sunt produse de oxidare ale polialcoolilor. B. fie derivaţi ai acestora. După structura chimică sunt polialcooli aldehidici sau cetonici.1. Din această grupă fac parte triozele. Glucide simple – OZE – monoglucide care au în moleculă de la 3 – 10 atomi de C şi mai multe grupe hidroxil. din această cauză. Monoglucide (monozaharide) OZE Ozele sunt. fenol. Glucide complexe care sunt derivaţi ai monozaharidelor – OZIDE. în care o grupare alcool primar este transformată în grupare aldehidă în cazul aldozelor. Se formează prin eliminarea apei dintre una sau mai multe molecule de monoglucid sau dintre o moleculă de monoglucid şi o altă substanţă.

galactoza. Pentozele.Ozele – monozaharidele sunt deci aldoze sau cetoze. riboza). hexoze (C6H12O6) etc. lixoza. cu 5 atomi de carbon sunt răspândite în natură (arabinoze. sunt cele mai răspândite în natură (glucoza. ozele pot fi dioze (C2H4O2). Hexozele. fructoza). În natură se găsesc în special oze cu 5 şi 6 carboni. cu 2 atomi de C. xiloze. Cele cu 3 atomi de carbon sunt cele prezentate mai sus gliceroaldehida şi dihidroxiacetona. pentoze (C5H10O5). S-a convenit a se numerota carbonul din molecula monozaharidelor începând cu carbonul aldehidic cu numărul 1. Cel mai simplu monozaharid este glicoaldehida sau glicoloza. 58 Universitatea SPIRU HARET . Cele cu 4 atomi de carbon nu sunt găsite în produsele naturale. carbonul cetonic notat cu numărul 2. monozaharide cu 6 atomi de carbon în moleculă. manoza. După numărul carbonilor din moleculă. tetroze (C4H8O4). trioze (C3 H6O3).

Monozaharidele conţin grupări alcool ( ) care au fost identificate prin reacţiile lor caracteristice. Aceste grupări alcool din molecula ozelor sunt grupări alcool libere. un compus rezultat dintr-o grupare alcoolică şi o grupare carbonilică. Constituţia şi structura monozaharidelor Monozaharidele au în general o catenă neramificată. Monozaharidele nu sunt deci aldehide sau cetone adevărate ci pseudoaldehide sau pseudocetone. cu reactivitate mai mare. S-au admis astfel următoarele: ) ar exista iniţial sub forma unei a) gruparea carbonilică ( ) speciale. grupări hidroxilice ( numită hidroxil glicozidic sau hidroxil semiacetalic cu însuşiri deosebite de ale hidroxilului alcoolic obişnuit. Structura neramificată a glucidelor a fost pusă în evidenţă prin experienţele de reducere cu acid iodhidric (HI) şi din datele asupra sintezei şi degradării glucidelor. Identificarea acestor grupări se face de asemenea prin reacţiile lor caracteristice. Cercetările au dovedit că monozaharidele nu prezintă toate reacţiile caracteristice grupărilor aldehidice sau cetonice.IV. Se numeşte „semiacetal” în general. în care funcţia aldehidică sau cetonică este mascată printr-o legătură intramoleculară a acestor funcţii. Se cunosc trei monozaharide naturale ramificate (apioza. ci numai unele din ele.1. Compuşii formaţi se numesc semiacetali. respectiv prin cuplarea acestor două grupări: 59 Universitatea SPIRU HARET .1. Ele mai conţin gruparea aldehidă sau cetonă. hameloza şi streptonoza). b) între carbonul grupării carbonilice şi un alt carbon din moleculă s-ar forma un ciclu prin intermediul oxigenului.

această reacţie are loc între gruparea carbonilică şi o grupare alcool din interiorul aceleiaşi molecule şi se formează un „semiacetal ciclic” care se scrie astfel: Explicaţia ciclizării monozaharidelor o găsim în orientarea tetraedrică a atomului de C. 60 Universitatea SPIRU HARET . care permite formarea spontană a ciclurilor lipsite de tensiune (ciclurile penta şi hexatomice) care sunt mai stabile. forma piranozică – cuprinzând un ciclu de 5 carboni şi un oxigen (6 atomi). forma furanozică un ciclu de 4 carboni şi un oxigen (5 atomi). respectiv. Când se folosesc formulele lui Fischer între C1 şi C4 sau C5 se pun linii lungi de legătură. Howarth a propus o formulare spaţială. Denumirea acestor heterocicluri derivă de la prototipurile lor piranul şi.În cazul monozaharidelor. Ambele forme constituie un heterociclu cu oxigen. ciclul furanozic e reprezentat ca un pentagon. iar cel piranozic ca un hexagon. furanul. Monozaharidele se prezintă sub formă piranozică sau furanozică.

H şi OH pot fi deasupra sau dedesuptul planului atomilor de C. Conform acestei notaţii. Hidroxilul de la C carbonilic C1 la aldoze şi C2 la cetoze în formularea piranozică sau furanozică poate avea două poziţii posibile: una desupra planului. Grupările fixate la carboni sunt dispuse deasupra sau dedesuptul planului moleculei. 61 Universitatea SPIRU HARET . Valenţele care leagă atomii aflaţi în planul din faţă şi deasupra planului ciclului se notează cu linii groase. pe când acelea care erau scrise la stânga apar deasupra ciclului. pe când atomul de oxigen este în alt plan. sau cu omiterea lor. care va fi în sus şi de aceeaşi parte cu oxigenul punţii oxidice în cazul izomerului β sau în jos şi în opoziţie cu oxigenul punţii oxidice în cazul izomerului α. iar valenţele de dedesuptul acestui plan.Examinarea cu raze X arată că cei cinci atomi ai ciclului piranozic sunt în acelaşi plan. prin linii subţiri. Această orânduire explică existenţa celor doi izomeri α şi β care corespund poziţiei diferite a hidroxilului carbonilic. alta dedesuptul acestui plan. formulele se pot scrie cu indicarea atomilor de carbon care participă la structura ciclului şi a hidrogenilor. acele grupări care erau scrise la dreapta în formularea liniară a catenei apar dedesuptul planului ciclului.

Izomeriei geometrice care apare datorită aşezării diferite a substituenţilor la atomul de C faţă de planul dublei legături sau planul ciclului. a) Diastero–izomeri – aşa cum au arătat fiecare monozaharid poate exista în două forme α şi β care se găsesc în echilibru în soluţie.1.IV.2. Metameriei (izomerie de compensaţie). Izomeria monozaharidelor Existenţa izomerilor în cazul monozaharidelor se datorează unui triplu fenomen de izomerie concomitentă şi anume: 1. de exemplu: aldohexoză şi cetohexoză 2. 62 Universitatea SPIRU HARET .

Pentru glucide s-a ales ca substanţă standard în privinţa activităţii optice glicerinaldehida. Exemplu în cazul unei aldohexoze: 3. Stereo izomeriei enantiomorfe sau izomeriei spaţiale care este condiţionată de orânduirea diferită a atomilor în spaţiu.b) Epimeri – sunt epimere monozaharidele care se deosebesc între ele prin C1 şi C2. izomeria sterică poate fi de două feluri: geometrică şi optică. Aşa cum ştim. Pentru toate monozaharidele care au la C asimetric vecin grupării alcool primar (–CH2OH) aceeaşi configuraţie ca glicogen 63 Universitatea SPIRU HARET . ceilalţi atomi din moleculă având configuraţia identică.

De la un ciclu hexanic de tip piranozic. alţi atomi de hidrogen pot avea o poziţie perpendiculară faţă de planul moleculei. Din această cauză formulele lui Hovarth au fost înlocuite prin formule de configuraţie de către R. Izomeria monozaharidelor este însă mai complicată. În cazul formelor scaun. se pot astfel obţine mai multe configuraţii moleculare şi anume. Ferrier ş. în general configuraţiei D (+) sau D (–). Recveg. R. În realitate ciclurile hexatomice sunt lipsite de tensiune pentru că cei 6 atomi de C nu se găsesc în acelaşi plan. cele mai stabile sunt formele scaun şi în special forma C1. două în formă de scaun şi şase în formă de baie. Monozaharidele naturale aparţin. Sensul rotaţiei este indicat cu (+) şi (–). a. s-a convenit să se noteze cu litera D iar cele cu configuraţie identică cu glicerinaldehida levogiră să se noteze cu L. 64 Universitatea SPIRU HARET . o parte a atomilor de hidrogen pot avea o poziţie aproape plană. fiind numiţi atomi axiali. Literele D şi L nu indică sensul rotaţiei ci configuraţia sterică. în care caz se numesc ecuatoriali.aldehida dextrogiră. dând posibilitatea explicării unor proprietăţi ce nu se puteau explica până atunci. Dintre aceste configuraţii.

Gruparea carbonilică reacţionează cu fenilhidrazina H2N–N– cu formarea oximelor. Se formează oxid cupros (Cu2O) compus care se depune sub forma unui precipitat roşu-cărămiziu.1. Caracteristic glucidelor sunt cromoreacţiile cu fenolii (α–naftol. IV. Prin oxidare lentă (sub acţiunea Ag2O. Sunt greu solubile în alcooli. în procesul de metabolizare se scindează aproape numai zaharurile fosforilate. Sunt cristalizabile. Prin oxidare puternică (HNO3 conc.3. Cea mai dulce este fructoza. apa de clor. reacţie folosită pentru caracterizarea zaharurilor şi pentru blocarea prin esterificare a anumitor hidroxili. concentrate soluţiile lor devin siropoase. Reacţia este importantă pentru evidenţierea şi determinarea glucidelor.IV. acestea se condensează cu fenolii sub formă de coloranţi. respectiv acetalică şi de poziţia acestor grupări. au acţiune reducătoare. aceeaşi proprietate ţine de gruparea ∀–cetol (gruparea carbonilică lângă funcţia hidroxil). insolubile în eter. De la trioze în sus prezintă fenomenul de mutarotaţie. Proprietăţile chimice ale monozaharidelor Sunt determinate de grupările caracteristice acestor compuşi: gruparea carbonilică şi gruparea hidroxialcoolică. Gustul mai mult sau mai puţin dulce este determinat de gradul de solubilitate. Toate zaharurile simple dar şi numeroase zaharuri. Proprietăţile fizice ale monozaharidelor Sunt substanţe solubile în apă datorită grupărilor OH multiple. Esterii acidului fosforic prezintă o deosebită importanţă pentru biochimie. hipocloriţi) gruparea semiacetalică poate fi deshidratată dând naştere lactonei unui acid. iar o parte se scindează mai departe formând aldehide.1. au gust dulce. 65 Universitatea SPIRU HARET . luând naştere un acid dicarbonic. Acidul provoacă hidroliza cu formare de derivaţi ai furfurolului.4. Grupările alcoolice pot să fie esterificate.) se oxidează şi gruparea terminală CH2 – OH.) şi cu acizii minerali puternici. Reacţia este importantă pentru identificarea zaharurilor. Menţionăm reacţia Fehling care se bazează pe reducerea ionilor de Cu2+ în soluţie alcalină. cloroform. antronă rezorcină etc.

degradarea anaerobă a glicogenului şi respectiv a glucozei. Metabolismul glucidelor Glucidele se absorb la nivelul intestinului sub forma de oze şi trec în sânge prin difuziune şi osmoză. b) degradarea aerobă. Degradarea glicogenului care cuprinde: a) glicoliza. La absorţia glucidelor participă şi un proces de fosforilare. iar prin oxidarea unui mol de acid lactic se obţine energia necesară sintezei a 3-6 moli glicogen. Organismul degradează până la produsele finale CO2 şi H2O aproximativ 1/10 din zahărul introdus pentru a procura energia necesară sintezei glicogenului din glucoză. din care apoi repartizează după necesităţi ţesuturilor sub formă de glicogen muscular şi glicogen celular. Gliconeogeneza. hidroxiacizi. Procesul de formare a glicogenului din monozaharide este un proces endergonic. În sânge se păstrează o cantitate relativ constantă de glucoză (80 – 120 mg %) – numită valoare glicemică. Energia necesară polimerizării a 50 g glucoză sub formă de glicogen poate fi procurată prin degradarea oxidativă totală a 5. Glucidele sunt imediat eliberate din esterii lor fosforici. adică formarea glicogenului din componente glucidice simple. Depozitarea glucidelor sub formă de glicogen hepatic se face abia 66 Universitatea SPIRU HARET . prin intermediul căreia ozele sunt duse la ţesuturi şi utilizate. ce are loc în prezenţa hexokinozei şi a ATP-ului. Glicogeneza. În ficat o parte din ozele absorbite se transformă în glicogen. iar o altă parte trece în circulaţia generală. formarea glicogenului din componente neglucidice (aminoacizi. unul din produsele sale intermediare de degradare).2. b.3 glucoză.1.IV. glicerol etc.).2. sub acţiunea fosfotazelor şi trec în sângele venei porte care le duce la ficat. sintetizat în cursul procesului oxidativ al arderii totale a unei mici fracţiuni de glucoză (sau acid lactic. cetoacizi. Studiul metabolismului intermediar al glucidelor cuprinde următoarele capitole mari: a. c. IV. Aceste procese sunt cunoscute în special pentru ţesutul hepatic şi muscular. consumator de energie şi această energie este adusă prin intermediul compusului macroergic ATP. Glicogeneza Ficatul înmagazinează între 20 – 150 g glicogen.

Schematic etapele glicogenezei hepatice se prezintă astfel: Glucoză +Mg2+ +ATP.a. monozaharidul din structura glicogenului. nu poate trece prin membrana celulară şi rămâne ca atare în interiorul celulei. Mg2+ (1) Glucochinază Glucozo – 6 – fosfat (3) (2) Glucozo – 1 – fosfat GLICOGEN Fosfoglucomutaza transglucozidaza Prima reacţie este o transfosforilare. ficatul poate sintetiza glicogenul din aminoacizii glicoformatori (alanina. Gliconeogeneza În cazul unui aport insuficient de glucide alimentare sau după efort. ireversibilă a grupării fosfat de pe ATP pe ∀ – D – glucoză reacţie puternic endergonică. transformarea are loc sub acţiunea fosfoglucomutazei. fiind probabil în funcţie de transformarea lor prealabilă în glucoză.2. S-a demonstrat posibilitatea formării glucidelor din glicerol. respectiv să o transforme întâi în glucoză. atingând un maximum după 3 ore.2. dioxiacetona. Din 100 g protide se pot sintetiza 58 g glucide. 67 Universitatea SPIRU HARET . IV. Glucozo – 6 – fosfatul numit şi esterul Robinson. precursorul direct al glicogenului. cel mai lent galactoza. acid glutamic. Ficatul este singurul organ care poate utiliza galactoza pentru a o transforma în glicogen. unde este supus transformărilor catalizate de enzimele endocelulare. este o reacţie reversibilă dar orientată spre glucozo –1–fosfat în raportul de 94:6.după ½ oră de la ingestia de glucide. arginină ş. acid alfa-celo-glutaric. gliceraldehidă şi din acid lactic. Celelalte ţesuturi nu pot utiliza galactoza decât după trecerea sa prin ficat. ce trec prin dezaminare în cetoacizi (acid piruvic. Reacţia este activată de Mg2+ Mn2 şi Cr3+ şi de compuşi sulfhidrilici (glutation). Una din aceste transformări este aceea în ester glucozo – 1 – fosfat. spre deosebire de glucoză. acid oxalilacetic). În timpul nopţii glicogenul hepatic creşte. acid aspartic. energia fiind procurată de desfacerea legăturii fosfat macroergice (P) din molecula ATP. Cel mai repede este transformată fructoza. Transformarea diferitelor monozaharide în glicogen hepatic nu se face cu aceeaşi viteză.

2. care rezultă din degradarea anaerobă a glicogenului muscular. de la care porneşte mai departe degradarea glucidelor.1. cu formare de glucoză liberă) şi anume prin intermediul acidului lactic.2.3. capacitatea de gliconeogeneză din componente neglucidice. IV.3.2. dar nu hidroliza glucozo–6–fosfatului) pe când ficatul beneficiază de prezenţa glucozo–6–fosfatazei care scindează hidrolitic glucozo–6–fosfatul.Rolul ficatului este determinant în glicogeneză şi gliconeogeneză prin intervenţia sa în: 1. Calea acizilor uronici necesari biosintezei muco-polizaharidelor şi proceselor de detoxificare a organismului. IV. Căile ulterioare de transformare a glucozo – 6 – fosfatului pot fi diferite şi anume: IV. Degradarea anaerobă (glicoliza). capacitatea de a transforma în glicogen şi alte oze decât glucoza.2. 2. +ATP Glucoză glucozo – 6 – fosfat + ADP hexokinoaza Glicogen + PO4H3 fosforilaza fosfogluco mutaza glucozo – 1 – fosfat glucozo – 6 – fosfat Glucozo – 1– fosfat Glucozo–6–fosfat este componenta comună. 3. conversiunea glucozei la glicogen şi depozitarea acestuia sub formă de rezervă glucidică.2. din care rezultă CO2 şi H2O. formarea glucozei sanguine este o atribuţie a ţesutului hepatic. IV. protidelor şi lipidelor constituie un „fond metabolic” (metabolic pool) ce serveşte la sinteza glicogenului. produsele comune rezultate din catabolismul glucidelor.3. Ţesutul muscular participă totuşi la formarea glucozei sanguine din glicogen dar indirect prin intervenţia ţesutului hepatic (hexokinoza musculară poate cataliza sinteza. care duce la formarea de pentoze. Calea pentozo–fosfat. IV. În ficat. Catabolismul glucidelor Catabolismul glucidelor începe cu degradarea oxidativă a glicogenului sau a glucozei care se transformă în glucozo – 6 – fosfat.3. respectiv a rezervei de glucide. Degradarea aerobă (respiraţia).3.4.3. din care rezultă acid lactic. 68 Universitatea SPIRU HARET . 4.2.

ca în cazul fosforilării glucozei. Reacţia următoare este o scindare a moleculei cu 6 C la molecule cu 3 C. din punct de vedere energetic o economie. Prima etapă a degradării glicogenului este depolimerizarea macromoleculei sale. Reacţia stabileşte un echilibru între glucozo – 6 – fosfat şi fructozo – 6 – fosfat. Fructozo – 1. 4) Fosforilarea fructozo–6–fosfatului la fructozo – 1.1. care este ATP. glucozo 1. prin participarea şi consumul componentei puternic energetică. Echilibrul se stabileşte pentru raportul 70% glucozo–6–fosfat şi 30% fructozo – 6 – fosfat.IV. în prezenţa dar fără participarea oxigenului molecular şi duce în final la acid lactic: (C6 H12 O6)n 2 (C3H6O3)n Este numită şi calea glicolitică Embden-Mayerhof şi cuprinde o secvenţă de 12 etape. Enzima care catalizează această reacţie este fosforilaza şi reacţia are loc cu scindarea resturilor de glucoză din molecula glicogenului cu fixarea fragmentelor acidului ortofosforic la moleculele care se scindează.2. 2) Transfosforilarea hexozelor constă în conversia esterului glucozo–1–fosfat (esterul Robinson). formându-se glucozo–1–fosfatul. puternic polimerizate. 69 Universitatea SPIRU HARET . Reacţia este catalizată de fosfohexoizomeraza denumită şi oxoizomeraza. În continuare vom descrie fiecare etapă pe rând: 1) Fosforoliza glicogenului. Reacţia este exergonică şi practic ireversibilă. Degradarea anaerobă – glicoliza Glicoliza a fost studiată în ţesutul muscular dar ea se petrece la fel în toate celulele. Există o fosfatază care pe cale hidrolitică poate regenera fructozo – 6 – fosfatul cu eliberare de grupare fosfat. deoarece pentru introducerea celei de a doua legături fosfat necesită o legătură fosfat puternic energetică. Reacţia este reversibilă dar orientată în direcţia formării glucozo–1–fosfatului. 3) Izomerizarea esterului glucozo–6–fosfat.6 – difosfatul funcţionând drept coenzimă. donatorul de fosfat fiind ATP. oglindite în figura 11.6 – difosfat este catalizată de o fosfofructokinază şi necesită prezenţa ionilor Mn2+ şi posibil a ionilor k+. deoarece se obţine glucozo –1 – fosfatul prin participarea fosfatului anorganic şi nu.6 – difosfatul este ultimul compus cu 6 atomi de carbon rezultat prin depolarizarea fosforolitică a glicogenului. în prezenţa unui exces de fosfat anorganic şi în direcţia sintezei glicogenului când avem un exces de glucozo–1–fosfat. Scindarea pe cale fosforilitică şi nu hidrolitică a moleculei glicogenului reprezintă.3. Reacţia este catalizată de o fosfoglucomutază. prin scindarea fosforolitică a resturilor de glucoză cu formare de ester glucozo–1–fosfat (ester Cori).

Fig. 11 70 Universitatea SPIRU HARET .

10) Formarea acidului fosfoenolpiruvic este cea de a doua etapă în cursul procesului glicolitic. Transferul este catalizat de către 3 – fosfoglicerilkinaza în prezenţa ionilor de Mg2*. fosfotriozoizomeraza conform reacţiei: H2C – O – P H2 C – O – P HC – OH HC = O fosfotrioza C=O H2C – OH aldehida fosfoglicerică izomeraza dioxiaceton fosfatul Această reacţie asigură o permanenţă prezenţă a esterului gliceraldehid – 3 – fosforic. Această scindare nu este de tip hidrolitic. 7) Fosforilarea oxidativă a 3–fosfogliceraldehidei la acid–1. Reacţia este catalizată de fosfogliceromutaza şi duce la un echilibru între aceşti doi izomeri.3–difosfogliceric. trebuie ca permanent să existe un echilibru între cele două trioze care am văzut că rezultă din scindarea fructozo–1. 6) Izomerizarea esterilor triozofosforici şi stabilirea echilibrului 3–fosfogliceraldehidă–fosfodioxiacetonă.5) Scindarea fructozo – 1. Această reacţie implică modificări energetice importante. Reacţiile 7 şi 8 sunt reacţii cuplate şi pot fi redate schematic prin reacţia totală: 3 – fosfogliceraldehidă + NAD + ADP + PO4H3 + acid 3 – fosfogliceric ATP + NADH2 + 9) Transformarea acidului 3–fosfogliceric în acid 2–fosfogliceric. Reacţia de echilibru este menţinută prin acţiunea catalitică a unei izomeraze. ce conţine o legătură macroergică.3 – difosfogliceric în acid 3 – fosfogliceric (esterul Nielsen) este cuplat cu etapa a 7-a prin transferul grupării fosfat puternic energetice pe ADP.3–difosfogliceric.6 – difosfatliaza şi duce la formarea a două molecule de trioze: aldehida fosfolicerică şi dioxiaceton fosfatul.6–difosfatului.6 – difosfatului la triozofosfat i. Reacţia este deosebit de importantă. în care se generează o legătură fosfat macroergică. este catalizată de o aldoză şi anume fructo 0 – 1. deoarece energia eliberată în procesul de oxidare este depozitată sub forma unei legături fosfat macroergice în molecula acidului–1. 8) Transformarea acidului 1. Deoarece reacţiile ulterioare ale procesului de glicoliză pornesc de la 3–fosfogliceraldehidă (aldehidafosfoglicerică). Formarea acidului fosfoenolpiruvic are loc prin 71 Universitatea SPIRU HARET . Reacţia este catalizată de enzima 3–fosfogliceraldehid–dehidrogenaza care conţine o grupare tiolică ce aparţine glutationului. este aşa-numita etapă oxidativă a glicolizei.

Enzima care catalizează reacţia este piruvatkinaza. să subliniem faptul că degradarea până la acid piruvic cuprinde două etape esenţiale în care sunt generate pentru fiecare mol de glucoză. dacă glicoliza porneşte de la glucoză şi numai un mol ATP dacă porneşte de la glicogen.3–difosfogliceric.3 difosa) 3–fosfogliceraldehida + NAD + H3PO4 fogliceric + NADH2 acid lactic + NAD b) acid piruvic + NADH2 Reacţia este catalizată de lacticodenidrogenaza. câte două legături fosfat macroergice de fiecare etapă şi anume: în etapa de trecere de la 3 – fosfogliceraldehidă la acidul 3 – fosfogliceric şi în etapa de trecere a acidului 3 – fosfogliceric la acid piruvic. randamentul net va fi de 2 moli de ATP în primul caz şi de 3 moli ATP în al doilea caz. „Etapa reductivă” şi etapa de „fosforilare oxidativă” sunt deci cuplate prin sistemul: NAD NADH2. Reacţia este catalizată de o enolază şi necesită prezenţa ionilor Mg2+. Rolul fiziologic al glicolizei este totuşi important şi din punct de vedere energetic. pentru fiecare mol de glucoză se eliberează 57 kcal şi se formează 2 moli de acid lactic. Se poate calcula energia depozitată sub forma legăturilor fosfat macroergice în ATP. Trecerea de la acidul enolpiruvic la acidul piruvic are loc spontan. În această etapă are loc reducerea acidului piruvic. deoarece asigură o rapidă producere de energie. când ţesutul nu are la dispoziţie oxigenul necesar. acidul piruvic fiind forma stabilă. forma redusă (NADH2) necesar acestei reacţii că este format într-o etapă anterioară şi anume în etapa de fosforilare oxidativă de trecere de la 3–fosfogliceraldehidă la acid 1. Deci. Nicotinamidadenindinucleotidul. enzimă de structură complexă. ţinând cont că pentru 72 Universitatea SPIRU HARET .scoaterea unei molecule de apă din acidul 2 – fosfogliceric. ea necesită prezenţa Mg2+ şi K+ şi este reversibilă numai în prezenţa K+. În timpul glicolizei. 11) Transformarea acidului fosfoenolpiruvic în acid enolpiruvic are loc prin transferul grupării fosfat macroergic pe ADP ca acceptor specific. donatorul de hidrogen fiind NADH2. În procesul de glicoliză pentru fiecare mol de glucoză se formează 4 moli de ATP şi se consumă 2 moli ATP. Energia eliberată în glicoliză este aproximativ mică în comparaţie cu energia eliberată prin oxidarea glucozei la CO2 şi H2O. conform relaţiilor: acid–1. de aproximativ 688 kcal/mol. 12) Transformarea acidului piruvic în acid lactic este ultima etapă a glicolizei anaerobe. respectiv hidrogenarea acestei componente cu formare de acid lactic.

acidul piruvic nu mai este transformat în acid lactic.generarea unei molecule ATP din ADP şi ortofosfat mineral se consumă conform calculelor mai vechi 11. Degradarea aerobă a glucidelor Degradarea aerobă a glucidelor (respiraţia) se petrece cu participarea oxigenului şi reprezintă a doua etapă a catabolismului glucidic.600 cal.6 – fosfat +H+ +H2O – acid – 6 . Pe altă cale.2. Despre acest ciclu vom discuta într-un capitol următor.2. IV. NADPH Glucozo .3. În acest caz. acidul piruvic se transformă în acid oxalilacetic.800 cal/mol. respectiv ale acizilor nucleici. riboza sau dezoxiriboza. Reacţiile pornesc de la acidul piruvic format în timpul glicolizei anaerobe.2. Acest proces fiind ciclic este cunoscut sub numele de ciclul lui Krebs sau ciclul acizilor tricarboxilici. Calea pentozofosfat Pornind de la glucoză se poate ajunge la pentoze.fosfogluconic + NADP NADPH2 – CO2 – ribulozo – 6 – fosfat ribozo – 5– fosfat. IV. iar calculele mai noi indică 6. Reacţia globală se petrece astfel: 73 Universitatea SPIRU HARET .3. ci în prezenţa NAD a piruvatkinazei şi a coenzimei A se transformă în acid acetic activat (acetil COA) conform reacţiei. NADP …….850 – 7. componente de bază ale nucleoproteinelor. Acetil coenzima A şi acidul oxalilacetic sunt componentele de bază de la care începe apoi degradarea aerobă a glucidelor.3. prin carboxilare.

2. necesar proceselor de detoxifiere şi a sintezei glucoproteidelor sau acidului ascorbic.4.3. Calea acidului glucuronic Această cale reprezintă modalitatea prin care organismul poate sintetiza acidul glucuronic.IV. 74 Universitatea SPIRU HARET .

stabileşte interrelaţiile metabolice ale acestor trei grupe de componente fundamentale ale celulei vii. oxidoreduceri. se generează 4 legături fosfat macroergice din care două se consumă pe parcursul degradării iar două rămân ca rezervă energetică sub formă de doi moli ATP. Acidul citric rezultă printr-un proces de condensare între restul acetil sub formă de acetil-COA şi acidul oxalilacetic. Aşa cum am văzut. Acest ciclu constituie o cale comună de degradare a glucidelor. lipidelor şi aminoacizilor (respectiv cetoacizilor corespunzători) şi.V. dintr-o moleculă de acid lactic rezultă 18 moli ATP. pe când. Ciclul acizilor tricarboxilici.1. reprezintă o cale oxidativă majoră de degradare a metabolitelor până la etapa finală CO2 şi H2O. PROCESUL DE FOSFORILARE OXIDATIVĂ V. reacţii de decarboxilări. Ciclul lui Krebs este constituit dintr-o succesiune de reacţii catalizate de enzime specifice localizate în mitocondrii. şi respectiv. prezentat în figura 14 este iniţiat (atât pentru glucide. Ciclul lui Krebs Ciclul acizilor tricarboxilici (TCA). hidratări în cursul căruia energia eliberată în procesele oxidative este depozitată în ATP sub formă de legături fosfat macroergice. acesta constituie sursa energetică majoră pentru organism. Reacţia de condensare este catalizată de o enzimă specifică de condensare şi necesită prezenţa Mg2+. prin decarboxilarea oxidativă a acidului piruvic se formează radicalul acetil (CH3-CO-) care este activat şi rezultă acetil-COA. prin degradarea aerobă. Este activată atât gruparea carboxil din molecula acidului acetic cât şi hidrogenul grupării metil a aceleiaşi molecule. pentru o moleculă de glucoză 36 de legături fosfat. prin aceasta. METABOLISMUL ENERGETIC. pe calea ciclului lui Krebs. aşa numitul acetat activ. lipide şi aminoacizi) prin formarea acidului citric. 75 Universitatea SPIRU HARET . numit şi ciclul acidului citric (după componenta care iniţiază acest ciclu) sau ciclul Krebs (după numele autorului care a stabilit secvenţele mai importante ale acestui ciclu). CICLUL LUI KREBS. Prin numărul mare de molecule de ATP generate în acest ciclu. prin degradarea sa anaerobă la două molecule de acid lactic. formă de energie pe care celula o poate utiliza direct şi imediat. Astfel dintr-o moleculă de glucoză.

Fig. Reacţia este catalizată de izocitric dehidrogenaza în prezenţa NADP ca acceptor specific de hidrogen. Reacţia are loc sub acţiunea unei hidrataze – aconitaza. care catalizează şi trecerea acidului cisaconitic la acid izocitric. 12 Ciclul acizilor tricarboxilici sau ciclul Krebs Următoarea etapă a ciclului Krebs este transformarea acidului citric în acid cisaconitic şi acid izocitric. 76 Universitatea SPIRU HARET . Acidul izocitric format suferă o reacţie de hidrogenare şi trece la acid oxalilsuccinic.

Aceste transformări au loc în prezenţa mai multor cofactori: tiaminpirofosfatul (TPP). Această reacţie închide o turaţie completă a ciclului şi procură o moleculă de acid oxalilacetic. Acest sistem enzimatic este constituit dintr-un complex de enzime arhitectonic organizat care catalizează oxidarea succinatului la fumarat pe calea sistemului citocrom şi este o reacţie cheie a ciclului Krebs. În succesiunea de reacţii descrise se formează două molecule de bioxid de carbon şi 8 atomi de hidrogen. deşi reacţia este reversibilă. Acidul malic trece în acid oxalilacetic sub acţiunea malicdehidrogenazei şi necesită prezenţa NAD. care are loc printr-o serie de faze intermediare. nu participă drept coenzime nicotinadenindinucleotidenzimele (NAD şi NADP). α–cetoglutaric la acidul succinic. nicotinamidadenindinucleotid (NAD). respectiv FAD din enzime pe sistemul citocromic. este importantă şi pentru motivul că. ci un flavindinucleotid. Bioxidul de carbon format în cursul 77 Universitatea SPIRU HARET . În această etapă se regenerează componenta de plecare a ciclului acizilor tricarboxilici. Această etapă de trecere de la ac. În această etapă are loc trecerea de la acizii tricarboxilici cu 6C la un diacid α–catonic cu 5C. în această etapă. Trecerea acidului fumaric la acid malic are loc sub acţiunea catalitică a unei hidrataze: fumaraza.Transformarea acidului oxalilsuccinic în acid α–cetoglutaric are loc sub acţiunea unei decarboxilaze specifice oxalilsuccinicdecarboxilaza şi necesită prezenţa Mn2+. respectiv pe Fe3+ din molecula acestora. Trecerea de la acidul succinic la acidul fumaric este catalizată de succindehidrogenaza şi mai participă citocromul b. acidul adenozindifosforic (ADP). Transformarea acidului α–cetoglutaric în acid succinic are loc printr-o decarboxilare oxidativă analoagă ca mecanism cu decarboxilarea oxidativă a acidului piruvic şi la care participă enzima α–cetoglutarat dehidrogenaza (α–cetoglutaroxidaza). acidul lipoic LSS. citocromul c şi a3 (citocromoxidaza). care poate accepta un nou rest acetil. în reacţia de dehidrogenare a acidului succinic. Echilibrul este mult deplasat în sensul formării acidului α–cetoglutaric. are loc trecerea la acizii dicarboxilici cu 4C. care în final duc la acidul succinic. oxidarea are loc direct printr-un transfer de electroni de pe succinat prin intermediul succindehidrogenazei. coenzima A(HS-COA). Transformarea acidului α–cetoglutaric are loc printr-o succesiune de reacţii complexe. Este de semnalat că. acidul guanozindifosforic (GDP) şi fosfatul mineral (H3PO4).

respectiv a hemoglobinei. aşa cum am văzut. Deci rezultatul procesului de degradare aerobă este oxidarea biologică din care rezultă bioxidul de carbon şi apa conform reacţiei: C6H12O + 6O2 = 6CO2 + 6H2O Rezultatul degradării aerobe a glucidelor este eliberarea unei cantităţi mari de energie (688 kcal) pe mol glucoză şi din această energie cca 45% se depozitează în 38 moli ATP şi este utilizată în travaliul muscular şi în alte activităţi consumatoare de energie. ci şi un colector de produşi intermediari. NADP.acestor reacţii se elimină prin expiraţie. este mitocondria. depozitarea energiei sub formă de ATP este mai importantă decât căldura produsă simultan şi pentru multe aprecieri este suficientă cunoaşterea producerii de ATP în moli/mol de acid acetic oxidat (în cursul interacţiunii ciclului Krebs cu catena respiratorie).din treptele a 3-a. Stadiul intercelular de cuplare a oxidării metabolitelor (glucide. Oxidarea substanţelor organice în organism. Astfel rezultă: . Acidul succinic are rol în sinteza inelului porfirinic. H. FAD. este legat de sinteza glucozei (substanţa cheie în acest caz este acidul oxalacetic) şi furnizează materie primă pentru sinteza unor aminoacizi: aspartic şi glutamic.din treapta a 6-a. înmagazinată sub formă de legături chimice în compuşii macroergici. a 5-a şi a 9-a prin oxidarea NAD. iar cei 8 atomi de hidrogen sunt fixaţi pe acceptorii enzimatici ai catenei de oxidare fosforilantă (NAD. 78 Universitatea SPIRU HARET . putând reacţiona cu oxigenul molecular cu formare de H2O. prin transferul legăturii macroergice 1 ATP Total 12 ATP Ciclul lui Krebs nu este numai o cale pentru catabolism. H2O şi energie.din treapta a 7-a. în total 9 ATP . câte 3. El preia fragmentele C2 din metabolismul glucidic. citocromi) şi sunt activaţi. V. Pentru bilanţul energetic al organismului. are loc cu formarea de CO2. lipidic şi proteic.2. protide) pe calea ciclului lui Krebs cu sinteza ATP. produsul final al arderilor. lipide. fosforilarea oxidativă şi acumularea de energie Oxidarea biologică constă în totalitatea proceselor biochimice prin care celula îşi obţine energia necesară activităţii ei vitale. prin oxidare flavinică 2 ATP . iar restul se pierde sub formă de energie calorică. Oxidări celulare.

activat de citocromul a3 pentru a forma molecula de apă. O parte din energia eliberată în urma acestor procese redox cca. 45% este înglobată sub formă de legături macroergice în structura ATP. Energia chimică din ATP se eliberează în timpul transferului grupelor fosfat terminale către anumite molecule acceptoare. Legătura macroergică (~) prin hidroliză eliberează o cantitate de energie de aproximativ 6 Kcal/mol. energia care rezultă în urma acestui proces este datorată reacţiei de combinare a hidrogenului cu oxigenul transportat de hemoglobină de la plămân la ţesuturi. ATP poate difuza spre locuri din celulă care necesită energie. 3. care în acest mod sunt potenţate energetic şi pot intra astfel în stare reactivă. Energia chimică mai poate fi stocată în derivaţi organici care conţin legătura macroergică ~ S (acetil – COA). acid piruvic. 2. acid fosfogliceric. Lanţul respirator reprezintă o succesiune de reacţii de oxidoreducere bazate pe potenţialele redox ale enzimelor implicate. acetat activ). Procesele de respiraţie celulară şi de fosforilare oxidativă au loc aproape în toate 79 Universitatea SPIRU HARET .5 Kcal/mol. degradarea fragmentelor cu doi atomi de carbon are loc în ciclul lui Krebs până la produşii finali ai oxidării biologice – 8H şi 2CO2. moleculele organice complexe sunt desfăcute în fragmente conţinând 2 atomi de C (aldehidă glicerică.Karlson schematizează procesul de oxidare a substanţelor organice în trei etape principale: 1. Rolul ATP este de stocare a energiei chimice şi de transport al energiei. Acetil-COA aşa cum am subliniat formează „fondul metabolic comun”. Cei 8H preluaţi de NAD şi FAD sunt activaţi sub formă de protoni în cadrul catenei respiratorii şi reacţionează cu O2. Hidroliza ATP eliberează 12.

Prin intermediul acestui sistem enzimatic potenţialele redox devin din ce în ce mai pozitive pe măsura trecerii electronilor de la substrat la O2. al ciclului Krebs şi a degradării oxidative a acizilor graşi. Piridin-dehidrogenaze având drept coeziune NAD sau NADP (catalizează mai ales reacţiile de sinteză). Cel mai oxidat inel al lanţului este format de citocromii a + a3 (E = + 0. Mitocondriile sunt particule intracelulare de o formă globulară cu un diametru de aproximativ 1 μ ce ocupă aproximativ 20% din volumul citoplasmei. 2. Electronii „se scurg” de la substanţe relativ electronegative în ordinea crescătoare a potenţialului redox spre oxigenul tisular sau celular. Între aceste două unităţi se situează alte sisteme cu diferite potenţiale. Potenţialului redox cel mai negativ (– 0. furnizat de hemoglobină. sediul oxidării glucidelor. Acest proces este catalizat de trei clase principale de enzime oxido-reducătoare. 3. Citocromi care conţin nucleu porfirinic.28 V) care cedează electroni oxigenului ionizându-l.a. Ea reprezintă un sistem multienzimatic care preia atomii de hidrogen din metaboliţii ciclului Krebs şi ai procesului oxidării acizilor graşi şi îi transferă spre ultimul acceptor. Lehninger ş.celulele aerobe. Cele trei clase de enzime oxido-reducătoare sunt: 1. ea trecând în 80 Universitatea SPIRU HARET . din acest motiv se află situat la capătul catenei respiratorii şi acţionează ca un colector de hidrogeni proveniţi din ciclul lui Krebs.32 V) este posedat de sistemul redox NAD+/NADH + H+.. lipidelor. Modul de acţiune Piridindehidrogenazele NAD transferă 2H de la substrat la forma oxidată a piridinnucleotidei (NAD+). Slater. Piridinnucleotida redusă (NADH) cedează H flavin enzimelor transformându-le în forma redusă FADH2 sau FMNH2. succesiunea enzimelor este realizată în funcţie de potenţialele redox ale coenzimelor. Flavin-dehidrogenaze având coenzima FAD sau FMN. În catena respiratorie. astăzi posedăm un tablou destul de cuprinzător al componentelor catenei respiratorii. aminoacizilor – în cadrul catenei respiratorii. Enzimele implicate în lanţul respirator şi în fosforilarea oxidativă sunt localizate în mitocondrii. Datorită cercetărilor lui Chance.

3. Unele enzime flavinice reacţionează direct asupra substratului reducându-l fără intermediului NAD (exemplu dehidrogenaza succinică catalizează trecerea de la succinat la fumarat). reducerea lui este făcută din nou de citocromul C. Au gruparea prostetică Fe porfirine. V. Citocromii sunt enzime hemice care se află în celulele cu mecanisme de oxidare aerobă. Bazat pe potenţialul redox. deci cu sinteza de ATP–proces care se traduce în ultimă instanţă prin înglobarea temporală a energiei eliberate în cursul reacţiilor de oxido-reducere sub formă de legături chimice în molecula macroergică a ATP-ului. Cercetările recente arată că este probabil. ca preluarea să se facă prin intermediul feroproteinelor nehemice şi prin coenzima Q (ubichinona). cazul caracteristic lanţului respirator necuplat cu fosforilarea oxidativă. Complexul a + a3 reprezintă inelul final propriu-zis care reacţionează cu O2 ionizându-l. Acceptorul de electroni a flavienzimelor reduse este sistemul citocromic. Procesul fosforilării oxidative poate fi redat schematic prin reacţiile: 81 Universitatea SPIRU HARET . Prezenţa Fe în feroproteine face posibilă trecerea de la sistemele transportoare de 2 electroni (transportoare de hidrogen) la cele transportoare de 1 electron (citocromi). Prin această reacţie sistemul de citocromi a + a3 este oxidat. Coenzima Q poate funcţiona ca o moleculă solubilă în lipidele membranei mitocondriale. Produsul final al oxidării aerobe este apa. Funcţia citocromilor este de purtători de electroni. red. activitatea catalitică bazându-se pe transformarea reversibilă Fe 2+ ox Fe 3+ . transferul de electroni în citocromi are următoarea succesiune: citocrom b → Cc → citocrom a + a3 (care reprezintă două stări ale uneia şi aceleeaşi enzime – citocromoxidaza sau fermentul respirator Wartburg). O altă posibilitate este oxidarea directă a flavinenzimelor de către sistemul citocromic fără participarea sistemului chinonic (coenzima Q).forma oxidată NAD+. face legătura între flavine şi citocromi. Fosforilarea oxidativă Fosforilarea oxidativă este procesul de cuplare a reacţiilor de oxidare a diferiţilor produşi ai metabolismului intermediar cu fosforilarea ADP.

care este captată sub formă de energie chimică şi depozitată sub formă de ATP – fosforilare oxidativă. într-un ciclu de reacţii redox. V. care este egal cu trei în cazul catenei respiratorii complete în care primul acceptor de hidrogen este NAD+.1. poate fi egal cu doi când succinatul este dehidrogenat de flavinenzime sau poate fi egal cu unitatea când este oxidat citocromul C.3. energia necesară sintezei a trei molecule de ATP. Se defineşte un raport P/O.fosforilarea oxidativă la nivelul substratului (când DH2 şi A acceptorii de hidrogen nu fac parte din catena respiratorie). Fosforilarea oxidativă la nivelul substratului Acest tip de fosforilare se întâlneşte în faza de degradare anaerobă a glucidelor (glicoliză). respectiv la reacţia de trecere a acidului piruvic în acid lactic. Fosforilarea oxidativă la nivelul catenei respiratorii Importanţa lanţului respirator constă în eliberarea pentru fiecare treaptă de sistem redox a unei energii de oxidare.la nivelul catenei respiratorii. . Reacţiile care au loc în fosforilarea oxidativă sunt: 82 Universitatea SPIRU HARET . Determinarea valorilor acestui raport dă indicaţii asupra situsilor de pe catena respiratorie în care se realizează cuplarea oxidării cu procesul de fosforilare. Odată cu reducerea 1/2 mol de oxigen şi deci cu formarea unui mol de apă se sintetizează trei moli de ATP. catalizată de lactatdehidrogenază cuplată cu oxidarea NADH. După natura acceptatorului de hidrogen se disting două procese de fosforilare oxidativă: .DH2 + A → D + AH2 ADP + P → ATP DH2 + A + ADP + P → D + AH2 + ATP unde DH2 este un donator de hidrogen.2. V. cantitatea de ATP formată/cantitatea de oxigen consumată. iar A un acceptor de hidrogen. În condiţii fiziologice normale catena respiratorie furnizează.3.

substanţă cheie care limitează viteza întregului proces şi tabloul transformărilor metabolice se modifică. Factorul determinant pentru echilibrul dinamic al catenei respiratorii este reprezentat de concentraţia de ADP la nivelul mitocondriei. sunt situate astfel: primul situs de formare a unei molecule de ATP este situat între NAD şi FAD. conform rezultatelor cercetărilor. restul de 60 % fiind transformată în căldură. Creşterea concentraţiei de ATP induce scăderea ADP. Deci fosforilarea oxidativă la nivelul catenei respiratorii conduce la sinteza a 15 moli de ATP. În cazul concentraţiei mari de ADP. respiraţia se adaptează nevoilor energetice ale celulei. se consumă mai mult oxigen şi se realizează o sinteză de ATP cu o viteză crescută.9 Kcal Deci numai 40% din energia eliberată din reacţiile oxidative ale catenei respiratorii este transformată în energie chimică şi înglobată în structura ATP. energie mecanică şi energie osmotică. rezultă patru moli de NADH + H şi un mol de FADH2. Prin cuplarea oxidării cu fosforilarea din cei patru moli de NADH + H+. În cadrul catenei respiratorii se stabileşte un echilibru dinamic între concentraţia diferitelor substrate reduse. Situsurile fosforilării oxidative. cantitatea de oxigen furnizat de hemoglobină şi viteza proceselor de fosforilare. Prin urmare fosforilarea oxidativă la nivelul catenei respiratorii conduce la sinteza a 14 moli de ATP la care se mai adaugă un mol de ATP biosintetizat în urma fosforilării oxidative de la nivelul substratului.3 = = + 21. Energia eliberată din procesele redox permite sinteza ATP din ADP şi P. se eliberează ADP care reinduce creşterea ratei respiraţiei celulare. Astfel.7 Kcal DG0 = 3 x 7. iar din 1 mol de FADH2 rezultă 1 x 2 = 2 moli ATP. al doilea între citocromul b şi citocromul C1 şi al treilea între citocromul C şi citocromul a. rezultă 4 x 3 moli = 12 moli ATP. În celulă concentraţia de ATP scade deoarece acesta se consumă în cadrul reacţiilor endergonice sau în travaliul muscular. Prin oxidarea piruvatului în cadrul ciclului Krebs. Schematic acest mecanism de feed back pozitiv poate fi redat astfel: Respiraţia → ATP → Reacţii endergonice → ADP + P 83 Universitatea SPIRU HARET NADH + H+ + 1/2 O2 → NAD+ + H2O 3ADP + 3 P → 3ATP + 3H2O .DG0 = -52. care intră în catena respiratorie suferind reacţii oxidative. o cantitate mai mare de substrat redus este oxidat în aceeaşi unitate de timp.

cât şi în cursul activităţii.2 Kcal.1 Kcal.Substanţele care inhibă formarea ATP fără a afecta viteza cu care au loc reacţiile din catena respiratorie poartă numele de agenţi decuplanţi ai fosforilării oxidative (2.4 dinitrofenolul. Pentru calcularea exactă a cantităţii de energie produsă de organism este nevoie să cunoaştem şi valoarea coeficientului respirator. se obţin următoarele rezultate: 1g de glucide eliberează 4. prin lanţuri lungi de reacţii proprii materiei vii şi înlesnite de către biocatalizatori. dicumarolul ş. Dacă principiile alimentare sunt oxidate în bomba calorimetrică. permiţând instituirea unei raţii alimentare corespunzătoare necesităţilor organismului atât în stare de repaus. El se notează cu CR sau QR: QR = CO 2 O2 84 Universitatea SPIRU HARET .4. a dezaminării aminoacizilor şi a beta-oxidării acizilor graşi. nu se cunoaşte în amănunt mecanismul cuplării proceselor de fosforilare cu oxido-reducerile din catena respiratorie. În legătură cu mecanismul acestui proces au fost emise mai multe teorii. V. Deşi fosforilarea oxidativă este studiată de aproximativ 40 de ani. Posibilitatea cuplării şi decuplării celor două procese are semnificaţie fiziologică majoră. 1 g de lipide – 9. Cheltuielile energetice ale organismului pot fi măsurate. Prin metoda calorimetrică se măsoară cantitatea de căldură degajată în 24 de ore cu ajutorul calorimetrului Benedict.). organismul putând dirija prin cuplare acumularea de ATP sau prin decuplare – producerea de căldură. Degajarea de energie în organism nu are loc în mod brusc.3 Kcal. dintre care se pare că cea mai plauzibilă este teoria chimică elaborată de Slater. în mediul de oxigen. Aceste reacţii se petrec în cursul degradării aerobe şi anaerobe a glucidelor. Prin metoda indirectă se măsoară consumul de O2 în unitatea de timp. Coeficientul respirator este raportul dintre CO2 eliminat şi O2 consumat. ci treptat. Metabolismul energetic Corelaţii între tipurile de efort fizic şi tipul metabolic asociat În timpul metabolismului intermediar se eliberează energia cuprinsă în principiile alimentare. 1 g protide – 4. Consumul de energie al organismului poate fi măsurat prin: metoda directă sau calorimetrică şi metoda indirectă sau de măsurarea intensităţii schimbului gazos.a.

Coeficientul respirator are valoare diferită după natura substanţelor oxidate. Pentru glucide este egal cu 1. Aceasta rezultă din reacţia de oxidare a glucozei:
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O deci 6 = 1
6

Coeficientul respirator pentru lipide este egal cu 0,7 iar pentru protide este de 0,8. Deosebirea rezultă din conţinutul diferit al acestor substanţe în C, O şi H şi în consecinţă de consumul diferit de oxigen. În regimul alimentar normal coeficientul respirator este de 0,9. Coeficientul respirator are o valoare crescută în hiperventilaţia determinată de efortul muscular, eliminându-se o cantitate sporită de CO2. Coeficientul respirator mai creşte atunci când are loc transformarea glucidelor în lipide. În acest caz în ţesuturi rămâne un surplus de oxigen care este utilizat în arderi, deci cantitatea de oxigen consumat scade, iar aceea de bioxid de carbon creşte. Coeficientul respirator scade atunci când se transformă lipidele în glucide, deoarece se consumă mai mult oxigen. Cheltuielile energetice ale organismului sunt de două feluri: fixe şi variabile. Cheltuielile energetice fixe corespund unui consum energetic minim necesar menţinerii vieţii, care reprezintă metabolismul bazal. Cheltuielile variabile depind de activitatea musculară. În cea mai mare parte căldura degajată în organism provine din activitatea musculară. În timpul ei ajunge la 95%. În cursul unei activităţi fizice moderate consumul energetic creşte cu cca 1000 Kcal. Consumul energetic normal la persoanele sedentare este de 2600-3000 kcal. Sportivii au un consum energetic mult mai mare. În cursul antrenamentului, nevoile lor energetice ajung la 5000-6000 kcal, iar în efortul prelungit, de exemplu, într-o cursă de ciclism, consumul energetic poate ajunge la 11.000 kcal. În probele de sprijin sau cursele de maraton consumul energetic este foarte ridicat. Adaptarea consumului energetic la efort se face treptat. Consumul energetic începe să crească chiar înaintea desfăşurării efortului, datorită unui mecanism reflex care contribuie la pregătirea organismului pentru efortul ce urmează. Consumul energetic creşte apoi proporţional cu efortul depus – cu cât efortul este mai intens şi necesităţile de oxigen cresc (de la 10 şi chiar 20 de ori) faţă de valorile de repaus. Există însă o limită maximă a posibilităţilor de absorbţie a oxigenului care, la sportivii bine antrenaţi, se află între 6-7 1/min. În cursul competiţiilor apar situaţii în care efortul este foarte intens şi necesităţile de oxigen ajung la 30-40 1/min. În aceste condiţii, oricât s-ar intensifica ventilaţia pulmonară, nu se poate asigura un consum de oxigen atât de ridicat şi, ca urmare, efortul se desfăşoară în condiţii anaerobe. Oxidarea substanţelor de uzură rezultate
85
Universitatea SPIRU HARET

se face după terminarea efortului, deoarece organismul lucrează cu „datorie de oxigen”. Achitarea datoriei de oxigen se face în perioada de refacere după terminarea efortului. În cadrul probelor de schi, ciclism, alpinism, curse de mare fond (probe de rezistenţă) are loc o eliberare lentă de energie. În probele de sprint şi sărituri se produce o eliberare bruscă de energie, iar în jocurile sportive energia se eliberează alternativ brusc şi lent. Un consum mare de energie se înregistrează în proba de 400 m (viteză prelungită). Aceasta se explică prin durata scurtă a probei (50 s) şi prin parcurgerea ei în acelaşi ritm ca proba de 100 m. În tabelul nr. 4 este prezentat consumul energetic în cadrul diferitelor probe. Consumul de oxigen în cursul efortului fizic nu se face paralel cu eliberarea de CO2. Când efortul se intensifică, câtul respirator creşte peste valoarea de 0,8 şi poate depăşi chiar 1. Aceasta indică un consum excesiv de glucide din care rezultă mult acid lactic. Prezenţa sa scade CO2 din sânge şi antrenează eliminarea lui pe cale pulmonară. În cadrul aceluiaşi efort valoarea coeficientului respirator variază la indivizii antrenaţi faţă de cei neantrenaţi în cadrul aceluiaşi efort. La persoanele antrenate câtul respirator este mai mare din cauza producerii accentuate de acid lactic. În consecinţă câtul respirator ne poate orienta asupra gradului de antrenament.
Tabelul nr. 4 Consumul energetic în cadrul diferitelor probe şi ramuri de sport Felul sportului Viteza Consumul energetic Ciclism 15 km/oră 7 kcal/min Ciclism 21 km/oră 11,1 kcal/min Înot bras 0,45 m/s 7,5 kcal/min Înot bras 0,60 m/s 10 kcal/min Înot liber 0,68 m/s 11,5 kcal/min Schi fond 9 km/oră 9 kcal/min Schi fond 12 km/oră 10,3 kcal/min Canoe 7,5 km/oră 8 ml kcal/kg/oră Patinaj 21 km/oră 10 kcal/kg/oră Alergare 15 km/oră 12,1 kcal/kg/oră Alergare 100 m 100 kcal/probă Alergare 200 m 100 kcal Alergare 400 m 115 kcal Alergare 800 m 140 kcal Alergare 1500 m 360 kcal Alergare 5000 m 720 kcal 86
Universitatea SPIRU HARET

Importanţa cunoaşterii coeficientului respirator este foarte mare. El ne ajută la stabilirea bilanţului energetic în cadrul diferitelor ramuri de sport, în funcţie de etapele în care se desfăşoară efortul. Ca urmare se poate stabili randamentul activităţii musculare şi se pot institui raţii alimentare corespunzătoare. Există o corelaţie între tipurile de efort fizic şi tipul metabolic asociat prezentată mai jos:
Tipul de metabolism Metabolism anaerob alactacid Metabolism anaerob lactacid Sursa de energie ATP, FC Tipul de efort 10-20 sec alergări 100-200 m sărituri, aruncări haltere 3 min alergări 400-800 m înot 100 m patinaj viteză semifond 1500 m înot 400 m box, lupte, jocuri efort prelungit 5000-10000 m maraton ciclism fond înot fond schi fond

glucide (glicoliză)

Metabolism anaerob alactacid + aerob (mixt) Metabolism aerob

ATP, FC, glucide (Krebs)

glucide (ciclul Krebs) lipide

87
Universitatea SPIRU HARET

88 Universitatea SPIRU HARET . concentraţia mineralelor este extrem de mică. sunt componente ale moleculei unor piocatalizatori (hormoni. constituind aşa-numitele oligoelemente. rol structural (de exemplu constituie substanţa osoasă). de unde pot fi utilizaţi. rol în reglarea presiunii osmotice şi a echilibrului acidobazic. rol în menţinerea stării fizico-chimice normale a substanţelor coloidale din organism. vitamine. 4. atunci când aportul exogene este insuficient (de exemplu calciu din oase). mineralele nu pot fi sintetizate şi nici consumate în organism. au rol esenţial în activitatea enzimelor. iodul în structura hormonului tiroidian.VI. utilizate şi eliminate. enzime). Concentraţia ionilor minerali în lichidele organismului se menţine relativ constată prin reglarea corespunzătoare a excreţiei apei şi sărurilor minerale. Ele sunt doar ingerate. METABOLISMUL MINERAL. Metabolismul sărurilor minerale este strâns legat de metabolismul apei şi se modifică în cursul efortului fizic.. fie numai ca un activator sau inhibitor al acestei activităţi. fierul în structura multor enzime respiratorii etc. Spre deosebire de celelalte substanţe. de exemplu cobaltul intră în structura vitaminei B12. Anumiţi ioni minerali sunt depozitaţi temporar în anumite ţesuturi. METABOLISMUL APEI ŞI AL IONILOR MINERALI Apa şi substanţele minerale sunt ingerate odată cu hrana. 5. 2. Ele sunt metabolizate în decursul activităţii vitale a organismului şi eliminate pe cale renală. 3. Mineralele au rol fundamental şi multiplu: 1. În acest caz. În toate aceste sisteme. intestinală şi prin transpiraţie. elementele minerale pot funcţiona ca o componentă structurală.

de fenomenele de difuziune.1. Originea exogenă. provocată la rândul ei de creşterea presiunii osmotice a mediului interior. Prin rinichi se elimină 1. ea depinzând însă de temperatură şi de efort. Aceasta reprezintă 2. cu o eliminare corespunzătoare a ei prin rinichi.2. Necesităţile în apă ale organismului uman sunt de 35-40 g/kg corp în 24 de ore. Diversele organe şi ţesuturi au un conţinut diferit de apă. cele mai importante rezerve de apă din organism sunt muşchiul şi pielea.1. Metabolismul apei Printre componentele minerale din organism apa are rol primordial. Apa formează aproximativ 60% din greutatea corporală. 6-11% în piele. Mişcarea apei în interiorul organismului este dependentă de activitatea inimii. dar depinde de temperatura mediului ambiant şi de efortul depus. Ea este controlată de hormonul antidiuretic (adiuretina). În acest caz necesităţile pot depăşi 1 l/24 de ore. protide.1. 2500 calorii rezultate din oxidarea compuşilor dintr-o alimentaţie mixtă produc 300 g apă.4 l apă şi 30-40 g substanţe minerale solvate. din care 2/3 rămâne în interiorul celulei şi 1/3 în afară. Acesta este însă un aport minim. De asemenea este influenţată şi de efortul fizic.5 g/100 g amidon) şi în sfârşit. de presiunea osmotică.5 l. Menţinerea nivelului constant al cantităţii de apă se realizează prin compensarea ingerării şi a formării apei în organism. VI. glucide. Reglarea echilibrului hidric se realizează prin senzaţia de sete şi prin activitatea rinichilor. plămâni şi piele. Prin plămâni se elimină 0. Aproximativ 50% din apa din organism este în musculatură. lipide. VI. intră în constituţia tuturor celulelor şi ţesuturilor şi reprezintă mediul în care se petrec toate fenomenele chimice şi fizico-chimice corelate cu viaţa. proteinele (41. În cazul în care se elimină prin transpiraţie şi 89 Universitatea SPIRU HARET .5 l apă sub formă de vapori.1. Aproximativ 50% din apa totală este schimbată în interval de aproximativ 10 zile. Grăsimile produc cea mai mare cantitate (107 g apă/100 g grăsimi).3 g/100 g proteine). b. Originea endogenă a apei din oxidarea compuşilor cu hidrogen.VI. cantitatea variind cu vârsta şi sexul. Originea apei din organism a. Aportul exterior de apă prin alimentaţie este indispensabil şi necesitatea zilnică se traduce fiziologic prin senzaţia de sete. urmează glucidele (55. Aşa cum am specificat. O altă cantitate de apă se elimină prin transpiraţie.

în cursul efortului se produce o importantă deshidratare a organismului ce duce la scăderea greutăţii corporale. În efortul de scurtă durată creşte excreţia urinară datorită stării de excitaţie puternică a sistemului nervos. Odată cu apa eliminată.700 90 Universitatea SPIRU HARET . După efortul de lungă durată excreţia de urină scade din cauza pierderilor masive de apă. Scăderea greutăţii corporale depinde nu numai de intensitatea efortului. 5 şi 6 este ilustrată scăderea greutăţii corporale în funcţie de intensitatea efortului şi de temperatură.900 15 1.1. Ionii de Na şi de Mg sunt inhibitori ai diurezei. setea stabileşte echilibrul hidric al organismului.240 35 2. în cursul expiraţiei. Când deshidratarea organismului este mare.3. aceasta depinzând în final de efortul depus şi de condiţiile atmosferice. ci şi de tipul exerciţiilor fizice. Menţinerea echilibrului hidric este strâns legată de conţinutul în electroliţi al organismului de afinitatea coloizilor tisulari pentru apă. 5 Scăderea greutăţii corporale în funcţie de distanţa parcursă Distanţa parcursă în km Pierderea în greutate în kg 10 0. iar ionii de K şi de Ca provoacă o eliminare excesivă de apă. Prezenţa electroliţilor modifică presiunea osmotică şi favorizează menţinerea apei.700 20 2. apar tulburări grave ce se resimt mai ales asupra funcţiei creierului şi a rinichilor. şi ajunge la 15% din totalul apei conţinute în corp. se elimină şi o serie de produşi toxici acumulaţi în cursul efortului fizic. prin piele. şi sub formă de vapori de apă. Influenţa efortului fizic asupra menţinerii echilibrului hidric În cursul efortului fizic echilibrul hidric este ameninţat datorită transpiraţiei excesive ce constituie în aceste condiţii şi forma predominantă a excreţiei.expiraţie o mare cantitate de lichid. ceea ce duce la deshidratare. Ca un efect imediat. de gradul de pregătire a sportivului şi de temperatura ambiantă. Tabelul nr. În tabelele nr. VI.

Faţă de creşterea bruscă a concentraţiei ionilor de hidrogen (H+). VI. efectul antrenamentului îl exercită numai acele solicitări capabile să schimbe stabilitatea mediului intern. Procesul de tamponare se realizează prin înlocuirea unui acid puternic (acid care în soluţii disociază intens. înot 400 m (după Lecan) 450 g 260 240 470 g 180 150 g 170 160 g 120 550 g 90 850 g VI.2. Această proprietate a organismului se numeşte homeostazie (W. realizate prin funcţia respiratorie şi renală. prin sistemele tampon. exemplu HCl este un acid mai puternic decât H2CO3). Canon). care este implicat în menţinerea constantă a concentraţiei ionilor de hidrogen (H+). 6 Scăderea greutăţii corporale în funcţie de temperatura ambiantă. Organismul uman dispune de mecanisme automate capabile să menţină constantă concentraţia mediului intern. cu un acid slab. 91 Universitatea SPIRU HARET .Tabelul nr.2. organismul posedă mai multe mecanisme de restabilire a acestuia dintre care unele chimice. Echilibrul acido-bazic (EAB) Aproximativ 60% din masa organismului adult se află sub formă de lichid biologic din care 1/3 formează lichidul extracelular. Sistemele tampon (ST) Sistemele tampon reprezintă un amestec de acid slab şi o sare a acestui acid cu un cation reactiv. Sub acţiunea factorilor externi se produc modificări de concentraţii ale diferitelor substanţe din compoziţia lichidelor extracelulare.1. Cele mai importante perturbări sunt suficiente sub acţiunea unui efort fizic. În sportul de mare performanţă. de echilibru acido-bazic (EAB. iar altele fiziologice. consecinţa fiind păstrarea cât mai aproape de normal a concentraţiei ionilor de hidrogen (H+).

în alergările de durată. sânge şi ţesuturi. scăderea pH este moderată (7.În lichidul extracelular. anionii cu capacitate de tamponare se grupează în anioni bicarbonat. Cel mai tipic sistem tampon este cel bicarbonat.2. VI. aceasta înseamnă că cu cât timpul este mai rapid în restabilirea pH sanguin după efort. valorile pot ajunge până la 6. Valorile foarte mici de pH au ca efect deprimarea contractilităţii musculare.2.9 – 6. reprezentând un factor limitativ al performanţei sportive.3. Scăderile severe sub 7 pot explica limitarea performanţei în sporturile aerobe. Variaţiile pH-ului sanguin corelează semnificativ cu modificările lactatului sanguin şi a excesului de baze (BE).2. dar nu poate fi considerat un criteriu de apreciere 92 Universitatea SPIRU HARET . VI. Marea afinitate pentru protoni a anionului bicarbonat (HCO3) explică rolul său în cazul prezenţei unui exces de ioni de hidrogen (H+) în organism. Cu cât intensitatea efortului va fi mai mare.35 – 7.25). blocarea sintezei ATP pe căi aerobe şi anaerobe. cu o capacitate de tamponare de 53%.42). se instalează acidoza metabolică (de ex. cu atât valorile pH-ului sanguin vor fi mai joase.8 sau chiar mai puţin). Formarea sa în organism este posibilă datorită existenţei unui sistem deschis alcătuit din aer alveolar. compus dintr-un amestec de acid carbonic (H2CO3) şi bicarbonat de sodiu (NaHCO3) în soluţie.15 – 7.45 (7. pH-ul sanguin pH a fost definit de Sörensen ca logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen dintr-o soluţie. pH = – log H+ Valorile fiziologice la om sunt cuprinse între 7. şi în anioni nebicarbonat (Buf –) a căror putere de tamponare este de 47%. după 400 sau 800 m în atletism. Parametri metabolici ai echilibrului acido-bazic (EAB) – Bicarbonatul actual (HC O 3 ) reprezintă conţinutul real de bicarbonat în sânge.38 – 7. cu atât se apreciază o mai bună refacere metabolică şi oboseala reziduală mai joasă. atât în timpul efortului cât şi în perioada de revenire. păstrarea acestei valori uşor alcaline a sângelui este esenţială pentru ansamblul proceselor vitale din organism.

Valoarea biocarbonatului standard indică câţi mmoli de biocarbonaţi (de sodiu şi potasiu s-ar afla într-un litru de sânge dacă nu ar exista nici o modificare a pCO2. A fost introdus de Andersen pentru a arăta ce cantitate de acizi sau de baze puternice. Kenl J.40 când pCO2 = 40 mmHg şi T = 380C.25. deoarece concentraţia sa depinde de componenta respiratorie a echilibrului acido-bazic. respectiv presiunea bioxidului de carbon (pCO2). Excesul de baze (BE) este parametrul metabolic cel mai important al echilibrului acido-bazic. Corelaţia înaltă a excesului de baze (BE) cu lactatul sanguin (r = 0. SBC reprezintă conţinutul în ion biocarbonat (HCO3) în plasma obţinută la pCO2 = 40 mmHg şi la o T = 380C.54 – BE / 1.a componentei metabolice a EAB. prin metoda micro-Astrup. Aşa cum am apreciat 53% din capacitatea de tamponare a sângelui este dată de bicarbonaţi. Biocarbonatul standard (SBC) a fost propus de P. astfel: 0. Scăderea bicarbonatului standard se datorează participării bicarbonaţilor la temperatura excesului de ioni de hidrogen (H+). din care 35% revine bicarbonatului plasmatic şi 18% din hematii: – Scăderea bicarbonatului actual (HC O 3 ) se datorează atât rolului tampon cât şi reacţiilor compensatorii ale aparatului respirator într-o acidoză metabolică. a emis o formulă de conversie între lactat şi BE. în mmoli/1 trebuie adăugată în sânge pentru a aduce pH la valoarea de 7. BE are o valoare corespunzătoare acumulării create de acizi în sânge. Din acest motiv indicarea raportului – SBC/HC O 3 (R) are semnificaţie în cazul unei acidoze de origine respiratorie (cauzată de creşterea primară a pCO2) când R < 1. Într-o acidoză metabolică compensată R > 1. Valorile fiziologice de repaus sunt cuprinse între 22-27 mmoli/1. 93 Universitatea SPIRU HARET . Este un parametru independent de variaţia pCO2 dar dependent de concentraţia hemoglobinei (Hb). În condiţii normale concentraţiile celor două feluri de bicarbonaţi trebuie să fie egale. Astrup ca măsură a componentei metabolice a echilibrului acido-bazic. dintr-un sânge complet saturat cu oxigen. În efort.98) în timpul efortului şi în perioada de refacere susţine ideea privind valoarea acestui parametru în estimarea biochimică a capacităţii de efort fizic.

Valorile fiziologice normale: + 2. Valoarea SBE se calculează considerând o capacitate tampon a fluidului extracelular egală cu cea a unei probe de sânge conţinând 6 g de Hg la 100 ml de sânge. Prin această metodă mai putem determina pH sanguin. fiind vorba de fapt de un deficit de baze. SBE etc. HCO3. pO2.2. BE. În general pentru determinarea parametrilor biochimici ai echilibrului acido-bazic se utilizează metoda micro-Astrup. Excesul de baze poate servi drept criteriu pentru zonarea efortului. antrenaţi. La sportivii de valoare.4. masa sanguină = 7g. iar la nivelul plămânilor unde pCO2 = 40 mmHg spre eliberarea CO2. iar Hg = 15g%.3 mmoli/1. La nivelul ţesuturilor unde pCO2 = 46 mmHg. Excesul de baze standard (SBE) reprezintă excesul de baze a întregului lichid extracelular calculat în funcţie de echilibru dintre compartimentele acestuia. considerând faza extracelulară egală cu 20 % din greutatea corporală.2. aceste valori sunt uşor mai ridicate (+1 – +3 mmoli/1). VI.1. Cu toate că puterea sa de tamponare este redusă. modificarea presiunii sale parţiale va determina modificări de pH. Orice 94 Universitatea SPIRU HARET . CO2 şi HCO3 pot fi reglate de către sistemul respirator şi respectiv.3 până la –2. rinichi. Hg.4. reacţia se deplasează spre formare de H2CO3. BE are valabilitate doar în spaţiul sanguin şi nu poate fi aplicat întregului mediu intern deoarece lichidul interstiţial este mai puţin bine tamponat întrucât concentraţia substanţelor proteice este doar de 2% şi nu conţine hemoglobină. Presiunea gazelor în sânge VI. Valoarea sa va fi negativă în acidoză. de exemplu în canotaj în funcţie de tipul de metabolism implicat în sinteza ATP. Presiunea parţială a bioxidului de carbon (pCO2) Bioxidul de carbon este unul din elementele sistemului tampon al biocarbonaţilor. Astfel Eremenks distinge: zona aerobă – BE = – 3 – 9 mmoli/1 zona mixtă – BE = – 10 – 16 mmoli/1 zona anaerobă – BE – 16 mmoli/1 Deficitul de baze creşte pe măsura creşterii capacităţii de efort anaerob a musculaturii active. Din acest considerent sistemul tampon al biocarbonaţilor este cel mai important sistem tampon al organismului. pCO2. iar concentraţia nu este mare.

Scăderea pO2 de origine metabolică. cât şi aerobă. reducând presiunea bioxidului de carbon (pCO2). CO2 este eliminat mai rapid şi presiunea sa parţială menţinută la valori joase. Acesta este de fapt fenomenul care se petrece în organism. Valorile fiziologice sunt cuprinse între 10 – 25 mg%. Nivelul înalt al lactatului sanguin poate reprezenta un factor limitativ al performanţei. Menţinerea pH în limita valorilor fiziologice într-o acidoză compensată este posibilă numai când. odată cu scăderea concentraţiei ionilor bicarbonat (HCO3). În reglarea echilibrului acido-bazic (EAB). scade şi cantitatea de acid nedisociat (H2CO3). atât anaerobă (mai ales). Rolul jucat de pO2 în homeostazia acido-bazică este determinat de faptul că legarea oxigenului de hemoglobină la nivelul hemului îi modifică acestuia capacitatea de tamponare. prin hiperventilaţie.2.2. Acidul lactic Acidul lactic reprezintă produsul final al glicolizei musculare. Scăderea pCO2 în efort şi în revenire este deci efectul acţiunii mecanismului compensator care vizează restabilirea concentraţiei de hidrogen în acidoză metabolică. atât timp cât pH plasmatic se menţine în limita valorilor fiziologice şi poate fi „acidoză decompensată” când pH-ul plasmatic începe să scadă. păstrând caracterul unei acidoze metabolice. celulele utilizează oxigenul cu o rată mare. care poate contrabalansa o creştere a acizilor plasmatici prin mărirea excretării lor în urină. Concentraţia sanguină a lactatului depinde direct de intensitatea efortului şi exprimă adaptarea metabolică la efort. Presiunea parţială a oxigenului (pO2) Valorile fiziologice normale sunt cuprinse între 80-100 mmHg. VI.2. VI. orice modificare primară a HCO3 este considerată de origine metabolică sau nonrespiratorie. Acidoza metabolică poate fi „acidoză compensată”.5. Hemoglobina trece în forma dezoxi care se comportă ca o bază.4. respiratorie sau circulatorie determină scăderea pH-ului. fiind utilizat pentru măsurarea biochimică a capacităţii de efort fizic. un rol important revine şi rinichiului.modificare a pH-ului cauzată de modificarea primară a pCO2 este de origine respiratorie. 95 Universitatea SPIRU HARET . sistemul respirator acţionând ca sistem regulator. În efortul muscular intens. provocând o scădere pO2 în lichidul interstiţial până la 15 mmHg şi disocierea oxihemoglobinei (HgO2).

3. Sodiul are rol important în repartiţia apei în organism. Este introdus în organism cu alimentaţia.3. când creşte pH extracelular. Din totalul sodiului din organism. VI. în reglarea osmozei intracelulare şi în declanşarea secreţiei de adrenalină. El se absorbă la nivelul intestinului subţire şi se elimină prin rinichi şi transpiraţie. Participă la reglarea echilibrului acido-bazic. spre deosebire de potasiu care predomină în lichidele intercelulare. la cursele de mare efort. în activitatea enzimelor. VI. Metabolismul sodiului (Na) Conţinutul total în sodiu al organismului este de 56-57 g. influenţează excitabilitatea neuromusculară şi permeabilitatea. S-a dovedit că concentraţia intercelulară a Na variază invers cu concentraţia. rezistenţa la hipoxie şi eficienţa medicaţiei folosite de sportivi (atât ergotropă cât şi trofotropă). cantitatea de sodiu eliminat este mare. Metabolismul sodiului este reglat pe cale hormonală de hormonii mineralocorticoizi. Metabolismul ionilor minerali Ionii minerali au un rol important în activitatea organismului. lichidele interstiţiale).Urmărirea dinamică a lactatului sanguin şi a balanţei acido-bazice în timpul antrenamentului sportiv şi competiţiilor ne permite să estimăm economia metabolică de repaus.2. În efort. se recomandă consumarea soluţiilor de clorură de sodiu pe parcursul cursei. Metabolismul potasiului (K) Potasiul se află mai mult în lichidele intercelulare şi are rol important în menţinerea excitabilităţii neuromusculare. 45% se acumulează în oase. Sodiul predomină în lichidele extracelulare (plasma sanguină. Rinichiul are un rol important în reglarea nivelului sodiului plasmatic.7. extracelulară a ionilor de hidrogen. Sodiul extracelular creşte. De aceea.4 g. VI. rol dominant în reglarea presiunii osmotice şi a echilibrului acidobazic. în speţă aldosteronul. de efort şi de revenire şi în acelaşi timp ne permit să apreciem capacitatea anaerobă. intervin în contracţia musculară. apoi se elimină 96 Universitatea SPIRU HARET . În eritrocite se găseşte în concentraţie extrem de mică. Potasiul se ia din alimente şi se distribuie celulelor foarte rapid. Necesitatea zilnică de sodiu este de 0.3.1. provocând uneori crampe musculare. În sânge are o concentraţie de 300-355 mg/100 ml plasma (132-144 mEq/1). în special sub formă de NaCl.

Excreţia calciului are loc pe cale intestinală şi o mică parte pe cale renală. sursa cea mai valoroasă fiind laptele.pe cale renală. Mg2+.prezenţa acidului citric stimulează absorbţia Ca şi acest efect se manifestă prin acţiunea sa antirahitică. Absorbţia calciului are loc în porţiunea superioară a intestinului subţire şi depinde de mulţi factori şi anume: . iar calcitonina la scăderea ei. VI. El reprezintă 2% din greutatea corpului. 97 Universitatea SPIRU HARET . Al3+. rol deosebit în excitabilitatea neuromusculară. Reglarea metabolismului calciului are loc prin intermediul parathormonului şi al calcitoninei tiroidiene. . Calciul se ia din alimente sub formă de compuşi organici. Din cantitatea totală. menţinerea ritmicităţii inimii. . 90% se află în oase. Cu cât acest raport are o valoare mai mare.inhibitor ai absorbţiei calciului ar fi ionii K+. Metabolismul calciului (Ca) Calciul este un element constitutiv al tuturor lichidelor şi al ţesuturilor solide. . . în producerea laptelui şi în permeabilitatea membrelor.raportul Ca/P din alimentaţie. formarea oaselor. Calciul are rol important în coagularea sângelui. sânge şi lichidele organismului.3. cu atât absorbţia calciului este mai eficace.vitaminele D favorizează absorbţia Ca. restul în muşchi. .forma calciului din alimentaţie.3. formele solubile de calciu (CaCl2 şi lactatul de calciu) străbat mucoasa intestinală. Deficitul de potasiu a fost semnalat în cazul sporturilor care presupun eforturi prelungite şi este mai frecvent în lunile de vară. Sr2+. În efort eliminarea de potasiu creşte datorită consumului mare în timpul concentraţiei musculare. parathormonul contribuie la ridicarea calcemiei. În aceste situaţii se recomandă administrarea profilactică de săruri de potasiu sub formă de sucuri de fructe şi legume sau preparate medicamentoase conţinând săruri de potasiu anorganice sau organice glutamat aspartat.sărurile biliare şi lipazele influenţează absorbţia calciului indirect prin rolul pe care îl au în absorbţia acizilor graşi şi a grăsimilor. Calciul sanguin se află în mare parte legat de proteine.

VI. Într-o serie de fenomene.8-2. . Metabolismul Mg este legat de metabolismul calciului.5 –7. mioglobină şi citocromi. În eritrocite se găseşte în concentraţie de 5. 98 Universitatea SPIRU HARET . Rolul Mg este important ca activator al unor sisteme enzimatice. Fosforul se absoarbe sub formă de compuşi organici şi anorganici în intestinul subţire. enolaze. aportul depăşind consumul.funcţional – sub forma esterilor fosforici. fierul se transformă în fier feros (Fe++) apoi trece în ficat. . Metabolismul magneziului Magneziul este un element indispensabil în alimentaţie.6.plastic – participă la formarea scheletului şi intră în structura membrelor celulare (fosfolipide). Cantitatea cea mai mare se găseşte în oase şi în ţesutul muscular. Bilanţul fosforic este de obicei pozitiv. Metabolismul fierului Organismul uman conţine 4-5 g de fier.catalitic – prin participarea la structura unor vitamine şi enzime. Este activator al fosfatazelor şi al unor sisteme enzimatice care intervin în metabolismul glucidelor (fosfoglucomutaze.2 mg% (1. Absorbţia Mg este supusă aceloraşi condiţii ca şi a calciului.9 mg % iar în plasmă 1. din care 75% sub formă de hemoglobină. Fosforul îndeplineşte următoarele roluri: . ADP. restul nedifuzabil legate de proteine.3.5-1. ca Mg are o acţiune antagonistă ca şi a vitaminei K. Se găseşte în proporţie de 80% sub formă difuzabilă. Are rol în permeabilitatea celulară. CP.energetic – sub forma de ATP. sub formă de fosfat de calciu şi magneziu. VI.5.3. lipidelor şi a nucleoproteidelor.83 mEq). dar parathormonul şi vitamina D nu par a avea o acţiune analoagă. participă la metabolizarea glucidelor. Metabolismul fosforului (P) Cantitatea totală de fosfor din organism este de 600-800 g din care peste 80% se găseşte în oase. fosfofructokinaze. Se elimină pe cale renală – eliminarea fiind reglată de parathormon şi se mai elimină prin fecale. cocarboxilaze). în măduva osoasă şi la organe prin intermediul plasmei sanguine.3. cu formarea legăturilor macroergice. .VI.4. După absorbţie.

Sulful are rol plastic.8. Se elimină în proporţie de 80-90% sub formă de sulf anorganic. dar cea mai mare parte se găseşte în glanda tiroidă. La reglarea metabolismului clorului participă hormonii corticoizi. Metabolismul iodului În întregul organism se află cca 20-30 mg iod. Fierul sanguin este transportat de siderofilină (transferină) o beta – glubulină moleculară. piele şi prin intermediul salivei. pe cale renală şi o importantă parte prin piele – prin descuamarea stratului cornos. Absorbţia clorului se face prin pereţii intestinali. fiind component al coenzimei A. care leagă complex doi atomi de Fe3+. căderea părului şi a unghiilor. care este o proteină ce poate încorpora până la 23% metal şi hemosiderină care conţine 35% fier. servind în special sintezei hemoglobinei la nivelul eritrocitelor pe cale de maturizare. Metabolismul clorului Clorul se află în lichidele extracelulare alături de sodiu. sulf proteic (cisteina şi insulină) sau sulf care intră în componenţa mucopolizaharidelor. Clorul are rol în reglarea presiunii sângelui. al tioaminoacizilor şi al heparinei. rezultaţi din proteinele alimentare. VI. Sulful se găseşte sub formă de sulfaţi organici. Ambele forme de depozitare se întâlnesc în primul rând în splină şi ficat iar feritina şi în mucoasa intestinală. fierul astfel fixat intră rapid în procesele metabolice. VI. dinamic şi se reînnoieşte o dată la 15-20 de zile. Sulful se absoarbe sub formă de aminoacizi sulfuraţi. a pH-ului şi în producerea acidului clorhidric din sucul gastric.3. Este răspândit în toate organele.În organism fierul se depozitează sub formă de: feritină. sub forma unui gel de hidroxid feric. 99 Universitatea SPIRU HARET . participând la structura scleroproteidelor (Keratina şi colagenul) şi rol catalitic. Iodul are rol important în sinteza hormonului tiroidian. Iodul se absoarbe sub formă anorganică în intestin şi este eliminat prin rinichi.3. Fierul rezultat din distrugerea hematiilor nu este eliminat. prin transpiraţie şi mai puţin prin fecale. Metabolismul fierului este foarte activ. Rolul principal al Fe este de transportor al oxigenului la ţesuturi şi intervine în activitatea enzimatică. iar eliminarea sub forma de cloruri pe cale renală. ci este păstrat şi reutilizat în formarea globulelor noi. Metabolismul sulfului.7.

colinesteraza.4. B-cetodecarboxilazele oxidative ş.VI. VI. Manganul este o componentă importantă a multor sisteme enzimatice: arginaza. rinichiul. în susţinerea unui efort de lungă durată. fie ca activatori. aspirina ş. Cuprul este un microelement indispensabil din alimentaţie. Este depozitat în special în glandele cu secreţie internă: tiroidă. cisteina. ce depăşeşte mecanismele protectoare fiziologice.9. hipofiză. Activator al unor enzime (arginaza). caracterizat prin procese aerobe şi consum de lipide şi care determină un exces de peroxidare. Molibdenul este o componentă a unor flavinenzime. glutamatdehidrogenaza. a. cum ar fi dehidrogenazele (alcool dehidrogenaza. Zincul este indispensabil organismului. Structura şi importanţa unor substanţe azotate neproteice în funcţionalitatea organismului supus efortului. Oligoelementele Rolul indispensabil al oligoelementelor se datorează acţiunii lor catalitice în diferitele procese metabolice. Creatina (acidul metilguanidinacetic) are următoarea formulă chimică: 100 Universitatea SPIRU HARET . fosfataza. Zincul este o componentă importantă a unor enzime. Se găseşte în cantitate mare în pancreas. fosfoglucomutaza. probabil corelat cu cel al enzimelor. Se administrează în preparate alături de vitamina E.4. Cobaltul este componentă structurală a vitaminei B12. Organele mai bogate în mangan sunt: timusul. a. pancreas. Stronţiul se găseşte în cantităţi mici alături de calciu şi favorizează depunerea de Ca în oase şi dinţi. VI. Seleniul cu rol biologic protector faţă de peroxidare. suprarenală. lactat dehidrogenaza). suprarenalele şi inima. Are rol esenţial în sinteza hemoglobinei.1.3. necesitatea zilnică: 2 mg. acid ascorbic. fie ca inhibitori ai acestora sau chiar în calitate de componente structurale. ficat şi prostată.

Creatinina este anhidrida internă a creatinei. uree). amine. dacă nu este imediat folosit pentru procese biosintetice.7-1.3. pirimidine.2.4. Creatinuria la organismele tinere este un fenomen normal deoarece ritmul sintezei creatinei întrece capacitatea de fixare de către ţesutul muscular. Ea creşte uşor după eforturi grele.5 mg% pentru bărbaţi şi 0. Creatinina nu se acumulează în ţesutul muscular şi este excretată de rinichi. Se găseşte în sânge în concentraţie de 3 mg%. VI.3 mg% pentru femei. VI.Creatina se sintetizează în organism din glicocool şi arginină. încât trebuie să se ia în considerare acest fapt atunci când. sub acţiunea creatinkinazei care este o enzimă de transfer a grupării fosfat macroergice de pe ATP pe creatinină. trebuie să fie eliminat din organism. precum şi din alţi compuşi conţinând gruparea amino (-NH2) (purine. Metabolismul amoniacului Amoniacul rezultat din dezaminarea aminoacizilor. La 12-24 ore după eforturi de lungă durată excreţia urinară de creatinină este încă crescută în concordanţă cu efectele induse de efort asupra ţesutului muscular (în special cu masa musculară). Creatina din muşchi cu ATP. se estimează creatinina urinară pe 24 ore. sau transformat într-o formă 101 Universitatea SPIRU HARET .4. Creatina sub acţiunea creatinazei este scindată hidrolitic în uree şi sarcozina. de unde şi denumirea de fosfagen. Creatinina serică reprezintă un factor important pentru măsurarea biochimică a efortului. Creatinina serică are valori normale între 0. formează creatinfostaful. La adulţi creatinuria este un fenomen patologic.5-1. Creatinfosfatul reprezintă în ţesutul muscular rezerva de grupări fosfat macroergice necesare proceselor consumatoare de energie. factorul de metilare fiind metionina activată.

etapa a 3-a. Transformarea amoniacului în uree ca o cale de detoxificare a amoniacului. compus cu legătură fosfat macroergică. 2. 3. Mg2+ acid argininosuccinic + citrulina + acid aspartic + ATP + AMP + PP 102 Universitatea SPIRU HARET . Transformarea citrulinei în arginină prin fixarea unei noi molecule de amoniac. are loc fără consum de energie. Glutamina reprezintă o formă importantă de transport şi depozitare a amoniacului în organism. se face prin transformarea sa în glutamină. Metabolizarea amoniacului are loc în ficat. cunoscute sub numele de ciclul ureogenetic al lui Krebs-Henseleit. Primele două etape – sinteza citrulinei şi sinteza argininei – necesită aport energetic care este adus sub formă de ATP. Transformarea citrulinei în arginină are loc prin încorporarea unei a doua molecule de amoniac dar nu sub forma sa liberă ci sub forma grupării aminice din molecula acidului aspartic. are loc printr-o succesiune complexă de reacţii. Transformarea amoniacului într-o formă netoxică.netoxică. Formarea ureei sau ureogeneza include următoarele etape: 1. Prima constă în încorporarea unei molecule de amoniac liber şi a unei molecule de CO2. Reacţia necesită prezenţa ATP şi Mg2+ şi a acidului N-acetilglutamic şi are loc ca rezultat formarea carbamilfosfatului. proces în urma căruia rezultă uree şi glutamină. dar cu păstrarea sa în organism. Transformarea ornitinei în citrulină implică două reacţii. În a doua reacţie se transferă restul carbamil de pe carbamil fosfat pe ornitină cu formare de citrulină. Reacţia are loc tot în ficat dar şi în alte organe şi ţesuturi. 2. Transformarea argininei în uree şi ornitină. Transformarea ornitinei în citrulină prin fixarea de amoniac liber şi CO2. a desfacerii argininei cu formare de uree şi regenerarea ornitinei. din care această componentă poate fi scoasă pe măsura necesităţilor imediate şi poate fi folosită în diverse procese metabolice importante. Primele două etape mari sunt constituite dintr-o succesiune de reacţii: 1. Formarea glutaminei are loc din acidul glutamic prin fixarea amoniacului sub forma grupării amidice. deoarece ca amoniac liber este toxic. Amoniacul este toxic în special pentru ţesutul nervos.

CO2+ sau Ni2+. conform ecuaţiei: acid argininosuccinic ⇌ arginină + acid fumaric Trebuie semnalat că etapa ornitină → citrulină are loc exclusiv în ficat.80 – 1. 13. 3.40 g‰ la 0.35 0. care devine astfel accesibilă unei noi fixări de amoniac liber.00 g‰. Formarea ureei din argintină are loc sub acţiunea arginazei. enzimă ce catalizează scindarea argininei la uree şi ornitină. Ureogeneza În timpul efortului fizic valorile ureei sanguine cresc de la 0. închizând astfel ciclul cu regenerarea ornitinei. în condiţii bazale sau după o competiţie poate fi apreciată ca un criteriu important 103 Universitatea SPIRU HARET . Arginaza necesită prezenţa Mn2+. Determinarea ureei sanguine a doua zi după efort. Fig. pe când etapa citrulină → arginină are loc în ficat şi în rinichi. 13. Ureogeneza este prezentată în figura nr.În a doua reacţie are loc scindarea acidului argininosuccinic cu formare de argină şi acid fumaric.

revenind la valorile iniţiale cam în 14 zile. De aceea. în special în ceea ce priveşte volumul. Măsurătorile periodice ale ureei serice sau/şi urinare pot ajuta în dirijarea antrenamentului. ureea este folosită ca un indicator de apreciere a aclimatizării la altitudine medie. ureea serică şi urinară cresc până la valori de 60 – 70 mg% în ser. la altitudine medie. 104 Universitatea SPIRU HARET . începând cu a II-a – a III-a zi. 30-40 mg% în urină (catabolism proteic exacerbat). În timpul aclimatizării.în estimarea oboselii metabolice (proteice).

Striurile sunt datorate alternanţei unor benzi de material.1. Structura funcţională a muşchiului striat Unitatea morfologică a ţesutului muscular o constituie fibra musculară. Forma ei este aproape cilindrică iar la capete este rotunjită. având indice de refracţie diferit: benzi A anizotrope. întunecate în lumină polarizată şi luminoase în lumina naturală. Miofibrilele formează citoplasma contractilă sau ionoplasma. de structura unui gel. Din punct de vedere histologic şi funcţional se împarte în: 1) muşchiul striat (voluntar) al sistemului scheletic 2) muşchiul neted (involuntar) al sistemului visceral 3) muşchiul cardiac VII. Fotografia la microscopul electronic a secţiunilor transversale indică alternant zone dense A întunecate. Fibra musculară striată are lungimea între 1-30 cm şi diametrul 10-200 microni. miofibrilele se prezintă la microscopul electronic ca fiind constituite din filamente fine de proteine. care apar în lumina polarizată luminoase şi în lumina naturală întunecate şi benzi I izotrope. iar diametrul de 1 micron. filamente A în benzile A şi I în benzile I. miofilamente care merg paralel cu axa. BIOCHIMIA CONTRACŢIEI MUSCULARE Ţesutul muscular constituie aproximativ 40% din greutatea corporală. care sunt înglobate într-o masă nediferenţiată. separate printr-o 105 Universitatea SPIRU HARET . care reprezintă 60-80% din fibra musculară. sarcoplasma (corespunzătoare citoplasmei din celule). O miofibrilă are lungimea egală cu a fibrei musculare. În secţiune longitudinală. Fibra musculară este constituită la rândul ei din fibrile (miofibrile).VII. Miofibrilele sunt unitatea morfologică ultimă a fibrei musculare şi constituie elementul contractil al ţesutului muscular striat.

Poziţia relativă a acestor două tipuri de benzi este diferită la muşchiul în repaus şi la muşchiul contractat. cu metabolism anaerob axat pe glicoliză. Fibrele musculare roşii. iar în altele este în cantitate mai mică şi acestea se numesc fibre musculare albe. eforturile statice dezvoltă fibrele musculare cu sarcoplasmă multă (roşii). Funcţia lor în celula musculară este de a suplini ATP-ul la nivelul miofibrilei. „Granulele interstiţiale” sau sarcozomi. În unele fibre musculare mioglobina este abundentă şi. Sarcoplasma este o substanţă vâscoasă de culoare roşie. Substanţe minerale Conţinutul în substanţe minerale a muşchiului este redat în tabelul nr. Sarcozomii sunt foarte strâns legaţi de miofibrile. eforturile dinamice dezvoltă fibrele cu sarcoplasmă puţină (albe) care produc contracţii rapide. 7. sunt granule respiratorii ale muşchiului. pe care-l conţine. substanţe care sunt prezentate şi în sarcozomi. dar obosesc repede. De reţinut că în compoziţia sarcoplasmei intră glicogen. ceea ce a făcut pe Huxley să elaboreze o concepţie nouă asupra modificărilor care au loc în structura miofibrilelor în cursul procesului de contracţie. pe când actina în benzile I şi pătrunde şi între benzile A. La om nu există muşchi roşii şi muşchi albi. care produc o contracţie lentă de lungă durată şi obosesc greu. se numesc fibre musculare roşii (lente). lipide şi întreaga trusă enzimatică a metabolismului energetic muscular. dar în formarea unor muşchi participă fibre musculare mai sărace în sarcoplasmă (de exemplu muşchii flexori) iar în alţii fibre mai bogate în sarcoplasmă (muşchii extensori). În schimb. aşa-numitul disc intermediar.2. care corespund mitocondriei de la nivelul altor ţesuturi. fiind bogate în sarcoplasmă. 106 Universitatea SPIRU HARET . VII. Huxley a arătat că fiecare miofibrilă este alcătuită din miofilamente de miozină şi actină. de aceea. asigură condiţii favorabile contracţiilor musculare prelungite. Miozina predomină în benzile A. Prin practicarea exerciţiilor fizice. au un metabolism preponderent aerob. datorită pigmentului roşu-mioglobina.zonă mai clară H (striurile Hansen) şi zonele mai luminoase I străbătute de o linie întunecată Z. deoarece conţin în cantităţi mai mari atât substanţe energetice cât şi mioglobină. Compoziţia chimică a muşchiului striat Ţesutul muscular conţine 70 – 89% apă la 100g de ţesut proaspăt.

O altă funcţie foarte importantă a carnitinei este aceea de economisire a coenzimei A (COA). Substanţele organice 20 – 26 g la 100 g ţesut proaspăt. Carnitina este conţinută în muşchii striaţi dar singurele organe capabile să o sintetizeze sunt ficatul sau rinichiul. un tripeptid: glutationul.4%) care prin scindarea hidrolitică pune în libertate energia necesară contracţiei. Dintre substanţele organice menţionăm: . Calciul şi magneziul au rol de activatori ai enzimelor musculare. fosfolipide.lipide (1 – 3%) sub formă de grăsimi neutre. nucleotide: ADP. creatinina. acid uric. 7 Conţinutul în minerale al ţesutului muscular (mg%) K+ 320 – 400 Cl– 70 2+ urme 8 Ca SO 2 − 4 − Na+ 15 80 HCO 3 Mg2+ 21 PO 3− 4 7 Potasiul este conţinut în cantitatea cea mai mare şi este ionul cel mai important de care depinde funcţia de excitabilitate a muşchiului. . colesterol. De asemenea sunt prezente ureea şi amoniacul. Compuşii azotaţi neproteici: creatina. dipeptide caracteristice muşchiului: apserina şi carnosina. fosfocreatina.Tabelul nr. carnitină care este un factor itamino-similar necesar pentru oxidarea exergonică a acizilor graşi. Proteinele din ţesutul muscular După Rapaport. care este substratul glicolizei şi al oxidării tisulare. clasificarea proteinelor musculare este următoarea: SARCOPLASMA Fracţia solubilă Fracţie insolubilă (miofibrilele) MIOGEN GLOBULINA MIOGLOBULINA ACTINA MIOZINA TROPOMIOZINA 107 Universitatea SPIRU HARET . ATP (o.glicogenul (0.2 – o.3 – 3%). aminoacizi liberi: sarcozina.

Miozina se comportă ca o adenozin trifosfatază (ATP-ază). G – actina conţine ATP în raport echimolecular. miozină ADP + acid fosforic ATP + H2O O moleculă de miozină leagă două molecule de ATP. Miozina prezintă activitate enzimatică: ATP-azică dezaminazică şi acetil-colinesterazică. Actomiozina se formează prin unirea actinei cu miozina. raportul optim între actină şi miozină este de 1 g actină la 4-5 g miozină. Cea mai mare proporţie din proteinele miofibrilare 50% o deţine grupa miozinei şi actinei. MiozinATPaza este activată de ionii de Ca2+. care în prezenţa sărurilor se polimerizează şi se disociază apoi în monomeri în absenţa lor. S-ar putea deci considera formarea a două complexe: complex G – actina – ATP. Soluţia apoasă de actină are forma globulară – G – actina. Actina este singura proteină a muşchiului. 108 Universitatea SPIRU HARET . în anumite condiţii. iar în prezenţa sărurilor ia aspectul fibros – F – actina.000. cu un număr mare de grupări polare. funcţionează ca inhibitori. Grupul Miozinei are greutatea moleculară de 850. Este o proteină care prezintă asimetrie moleculară. dar nu de Mg2+. Proteinele miofribrilei sunt denumite şi proteinele structurale ale muşchiului şi sunt responsabile de organizarea filamentoasă a muşchiului şi participă direct în contracţie. Aceasta explică încărcarea lanţurilor polipeptidice ale miozinei. Această proprietate conferă actomiozinei rolul de element contractil al muşchiului. Actomiozina posedă activitate ATP-azică şi chiar mai intensă decât a miozinei. grupa miogenului este preponderentă. ceea ce conferă moleculei un mare grad de hidratare şi o mare afinitate faţă de ionii Ca2+ şi Mg2+. Grupul miogenului conţine enzimele glicolizei în proporţie mare. Pentru activitatea ATP-azică a miozinei este necesar ca grupările .SH din moleculă să fie libere.40 %). Legarea între ele a particulelor izolate de actină o face ATP şi Ca2+. care. fiind formate dintr-un număr de aproximativ 17 aminoacizi (predomină aminoacizii dicarboxilici – acidul glutamic 22. complex F – actina – ADP. deţine 30% din albuminele sarcoplasmei.10% şi acidul aspartic 12.Din fracţiunea solubilă. În soluţie fiziologică G – actina se transformă într-un gel vâscos şi concomitent ATP se scindează în ADP + P. Pentru îndeplinirea acestui rol. dând soluţii de o intensă vâscozitate.

3. Reprezintă aproximativ 2.5 % din proteinele totale. astfel cum se cunoaşte pentru actină şi miozină.3. iar ionii Mg2+ invers .Actomiozina – ATP-aza are pH optim în zona neutră. VII. ATP se desface astfel în ADP şi H3PO4 şi energie. Ionii de Ca2+ care activează miozin– ATP-aza inhibă actomizoni-ATP-aza. VII. se produc o serie de modificări chimice. degradarea anaerobă a glicogenului şi glucozei şi depozitele de fosfaţi macroergici. Tropomiozina este o proteină fibroasă a miofibrilei. Procesele biochimice Metabolismul muscular posedă următoarele particularităţi: 1) posedă tot echipamentul enzimatic necesar ciclului Krebs în cantitate mai mare faţă de alte ţesuturi. în momentul pătrunderii lor în interiorul fibrei musculare. Nu se cunoaşte cu precizie rolul ei în procesul de contracţie. Biochimismul contracţiei musculare Muşchiul transformă energia dinamică a substanţelor nutritive în lucru mecanic. când este nevoie de mobilizarea unei cantităţi mari de energie. Activarea ATP-azei se face sub influenţa ionilor de Ca şi Na.1. Degradarea ATP necesită regenerarea sa imediată. Pe baza unor experienţe s-a demonstrat că sursa imediată de energie care declanşează contracţia musculară este ATP. 3) pentru acoperirea cerinţelor energetice în ţesutul muscular s-au dezvoltat: depozitele de oxigen. la presiune scăzută (când hemolobina îşi pierde oxigenul) şi în acest mod ia parte la transferul oxigenului de la sânge la enzimele respiratorii din sarcosomi. care are loc sub acţiunea fosfocreatinei (fosfogenului) printr-o reacţie pe care o 109 Universitatea SPIRU HARET . Nu are activitate ATP-azică. manifestat prin contracţia fibrelor de actomiozină. 2) perioada de repaus alternează cu perioada de activitate intensă. Contracţia musculară ia naştere în urma acţiunii influxului nervos. generatoare de energie şi determinant ale procesului intim al contracţiei musculare. Procesele biochimice care au loc în timpul contracţiei musculare sunt extrem de complexe. acţiune care produce scindarea legăturii fosfat macroergice dând naştere la energie chimică care este transformată în lucru mecanic. pe când miozin–ATP-aza în zona alcalină. ATP sub acţiunea enzimatică a miozinei (acţiune adenozintrifosfatazică – ATP-azică). Mioglobina se combină reversibil cu oxigenul.

se descompune şi el în această fază a contracţiei. găsindu-se sub formă de acid lactic. Scăderea ATP-ului prin consumarea lui în timpul contracţiei. prin procesul cunoscut de glicoliză până la acid lactic. Acest ciclu de transformări produse fără intervenţia oxigenului alcătuiesc faza anaerobă a contracţiei musculare sau faza lactacidă. Glicogenul din muşchi. se găsesc la fel ca înainte de contracţie. orientează reacţia în sensul refacerii sale. ATP şi CP. Datele experimentale care au dovedit că declanşarea contracţiei nu are loc absolut concomitent cu apariţia de acid lactic şi că formarea de acid lactic se continuă încă timp de 30 de secunde după sfârşitul unei serii de contracţii. iar creatinfosfatul are rolul de a menţine o rezervă permanentă a grupării fosfat macroergice pentru refacerea ATP degradat în cursul procesului de contracţie. CP şi glicogenul. Această energie este folosită la resinteza CP din creatină şi fosfor. cu aspectul contracţiei normale. Numai glicogenul este modificat. au atras atenţia asupra existenţei altor reacţii decât cea a formării de acid lactic din glicogen şi. primele două substanţe. orientează reacţia în sensul refacerii CP. dar numai că este de scurtă durată şi urmată de rigiditate musculară. Creatinfosfatul este pentru muşchi acumulatorul de energie care se încarcă şi descarcă prin intermediul ATP-ului. muşchiul păstrează totuşi pentru un anumit interval capacitatea de a se contracta. cu eliberarea unei cantităţi foarte mari de energie. precum şi degradarea oxidativă a glicogenului la CO2 şi H2O nu au alt rol în procesul contracţiei musculare decât de a procura molecule de ATP. mai exact. 1. o creştere a ATP-ului în urma glicolizei sau oxidării glucozei. au pus în evidenţă rolul ATP şi CP despre care am vorbit. La sfârşitul unui astfel de ciclu. Dacă în procesul de glicoliză are loc o inhibare a etapei de transformare a aldehidei–3–fosfoglicerice în acid.poate transfera pe ADP sub acţiunea enzimei ATP–creatin– fosfotransferaza conform reacţiei: ATP– Creatinfosfotransferaza ATP + creatină Fosfocreatina + ADP Reacţia este reversibilă. Concluzionând. rezervele musculare de energie de origine anaerobă sunt ATP.3–difosfogliceric. Aceste trei surse de energie anaerobă se găsesc în raportul de mărime de: 110 Universitatea SPIRU HARET . Se consideră că degradarea glicogenului la acid lactic. care este motorul energetic al concentraţiei. Este aşa-numita contracţie alactacidă.

60s. Durata activităţii musculare. organismul poate lucra cca.000 cal/mol glucoză. iar pe parcursul cursei se dă un amestec 111 Universitatea SPIRU HARET . rezultă 4 moli ATP. cantitatea de glicogen din ficat şi muşchi creşte. Calea aerobă este mult mai eficace decât cea anaerobă. deci cu oxigen.ATP : CP : glicogen 1 : 4 : 50 Activitatea musculară bazată numai pe descompunerea ATP şi creatinfosfatului poate fi efectuată numai timp de 10-20 s. când există oxigen în cantitate suficientă. Deci. În probele de semifond. nevoia de glicogen este asigurată de rezervele organismului. la un alt ciclu al contracţiei musculare: 1/5 din acidul lactic se metabolizează în prezenţa oxigenului până la CO2 şi H2O. se procură 38 moli de ATP. Oxigenul acţionează asupra acidului lactic şi dă naştere la o nouă fază.000 cal/mol glucoză. deoarece pe calea degradării anaerobe energia eliberată este de 57. Prin antrenament. Se consumă numai glucoză (numită „benzina vieţii”) care poate fi uşor reîmprospătată. cu eliberarea unei cantităţi foarte mari de energie. Împreună cu glicogenul. este extrem de lungă. În probele de durată mică şi mijlocie.. este toxică pentru întreg organismul. în cantitate foarte mare. din care 2 moli ATP pot fi folosiţi ca rezervă energetică. muşchiul este aprovizionat în permanenţă cu sânge. Deci limitarea unui efort se face numai pe seama glucozei şi a condiţiilor de mediu. Acest ciclu se numeşte faza aerobă a contracţiei musculare şi se caracterizează prin aceea că la sfârşitul ei nu se mai acumulează produse toxice. chiar în condiţiile unei lipse de oxigen. în anaerobioză. situaţie care se creează în ţesutul muscular în urma unui efort excesiv. Această energie este folosită pentru ca restul de 4/5 de acid lactic să se resintetizeze în glicogen. cele trei surse se consumă în raport de: ATP : CP : glicogen 1 : 15 : 75 În organism însă. În timpul efortului maxim de scurtă durată. rezervele de glicogen ale organismului nu sunt suficiente de aceea se face o suplimentare în alimentaţie. activitatea anaerobă se prelungeşte cu încă 30s. calea anaerobă îşi are importanţa sa. deoarece trebuie menţionat că acidul lactic este o substanţă nefavorabilă activităţii musculare şi. deoarece procură molecule de ATP energetic importante în contracţia musculară. fără participarea oxigenului. Energia eliberată în cursul degradării aerobe este de 688. Deşi neeconomică.

la o intensitate şi un volum optim asigură dezvoltarea musculaturii întregului corp. 112 Universitatea SPIRU HARET .4. Reţeaua capilară se dezvoltă simultan cu dezvoltarea fibrelor musculare. Substanţele metabolice rezultate din contracţia musculară produc o vasoconstricţie locală de durată. zaharoasă. schiori şi maratonişti. însoţită de creşterea permeabilităţii pereţilor vasculari (de ex. În figura nr. iar ciclul lui Krebs are loc în sarcozomi. suc de fructe şi fulgi de ovăz (amidon) de exemplu. Odată cu aceasta creşte şi forţa musculară. CO2). are loc o hipertrofie a fibrelor musculare şi deci o mărire în volum a muşchilor. 14 sunt prezentate principalele surse de energie utilizate în efortul sportiv. la ciclişti. iar acestea duc la micronecroze şi microinfarcte. are loc producerea unor ischemii în muşchi şi miocard. VII. 14 Sursele de energie utilizate în efortul sportiv Procesul de glicoliză are loc în sarcoplasmă. Ca rezultat.de glucoză. Influenţa efortului asupra musculaturii striate Un antrenament bine dozat. Fig. În urma practicării exerciţiilor fizice în cadrul antrenamentului timp îndelungat.

Achitarea datoriei de oxigen. sistemul cardiovascular şi aparatul respirator nu pot furniza cantitatea necesară de oxigen pentru îndepărtarea acidului lactic produs în cantităţi mari la nivelul muşchiului. numit timp de revenire ( 1 – 1 ½ ore). poate ajunge până la 18 litri. în eforturile musculare intense. Această datorie maximă de oxigen în timpul eforturilor musculare intense. De aceea. în acest caz se face în timp foarte lung.În timpul unui efort muscular intens. 113 Universitatea SPIRU HARET . muşchii lucrează în condiţii de anaerobioză şi organismul „contractează o datorie de oxigen” pe care o plăteşte în perioada de relaxare sau după terminarea efortului.

ceea ce permite moleculelor să reacţioneze cu o viteză apreciabilă în condiţii în care în absenţa enzimei nu ar reacţiona decât cu o viteză extrem de lentă. nu modifică starea finală de echilibru a reacţiei catalizate.1. Mecanismul de acţiune al enzimelor este acela al tuturor catalizatorilor. Enzime Enzimele sau fermenţii sunt compuşi chimici care catalizează reacţiile de sinteză şi degradare din organism. Sunt active în concentraţii extrem de mici. are ceea ce se numeşte o acţiune de labilizare a substratului. se explică prin activarea moleculelor care participă la o anumită reacţie. VIII. Enzima care activează o reacţie de transformare a unui substrat dat are capacitatea de a coborî nivelul minim de energie necesar acestei reacţii. Enzimele nu se consumă în timpul acţiunii lor.1. sub acţiunea catalitică a unei enzime E.VIII. au loc următoarele etape: E+S ES E+s unde ES este complexul intermediar enzimă-substrat. 114 Universitatea SPIRU HARET . Conform teoriei lui Michaelis şi Menton. Prin această activare. Accelerarea vitezei unei reacţii sub influenţa unui catalizator. Viteza de formare şi de desfacere a complexului ES este extrem de mare şi se pune problema dacă legătura dintre substrat şi enzimă este datorată unui fenomen de absorbţie sau unei combinaţii chimice. ENZIME ŞI VITAMINE VIII. într-o reacţie enzimică ce duce la transformarea unui substrat S într-un compus s.1. între concentraţie şi intensitatea lor de acţiune există o disproporţie. Enzimele sunt astfel biocatalizatori care joacă un rol fundamental în reglarea proceselor metabolice precum şi în toate procesele de creştere şi regenerare tisulară. şi în cazul nostru special sub acţiunea enzimelor. ci modifică numai viteza cu care se atinge acest echilibru. nivelul energetic minim care condiţionează reacţia este coborât.

Pentru fiecare enzimă există o zonă de pH. Valoarea pH-ului pentru care activitatea enzimei este maximă se numeşte pH optim de activitate. b) au o mare sensibilitate faţă de variaţiile de pH. Activitatea enzimelor este funcţie de pH-ul mediului în care îşi exercită activitatea. Proprietăţile generale ale enzimelor Enzimele au. ci numai viteza cu care se atinge acest echilibru. în primul rând. De ex: fosfatazele sunt activate de ionii de Mg2+. care se aplică reacţiilor reversibile catalizate de enzime. Enzimele sunt termolabile.000 sau un multiplu). dimpotrivă o conservă. aceasta datorită greutăţii lor moleculare mari (de ordinul 35. caracterele generale ale catalizatorilor şi anume: a) modifică viteza unei reacţii fără ca ele însele să se consume. Enzimele. toate enzimele sunt inactivate printr-o încălzire peste 800C.VIII. atât asupra reacţiei de descompunere. acţiunea frigului realizează numai o oprire reversibilă a activităţii enzimatice. c) acţiunea enzimelor este reversibilă. conform legii acţiunii maselor. în afară de proprietăţile care decurg din analogia cu catalizatorii obişnuiţi. lipsa de ionii de Ca2+. c) au o mare sensibilitate faţă de variaţiile de temperatură. Temperaturile coborâte nu distrug activitatea enzimatică. îşi pierd ireversibil activitatea lor enzimatică. Acţiunea enzimei trebuie deci să se exercite. Se înţelege prin specificitatea unei enzime proprietatea acesteia de a acţiona catalitic asupra unui singur substrat sau cel mult asupra unei grupe de substanţe cu proprietăţi chimice comune. catalizatorul nu poate modifica echilibrul. Enzimele în soluţie apoasă şi în general în mediul lor de dispersie se găsesc sub formă coloidală. ce derivă din structura lor coloidală: a) au o foarte mare specificitate. mai au o serie de proprietăţi specifice. b) cantităţi minime de enzime pot produce transformarea unor cantităţi foarte mari de substrat. În general.1. Diverşi ioni pot avea acţiune de stimulare a activităţii enzimatice. şi de a cataliza anumite reacţii.2. încălzite peste o anumită temperatură. 115 Universitatea SPIRU HARET . d) sunt foarte sensibile la electroliţi în general. cât şi asupra aceleia de sinteză. cu două valori limită în care îşi exercită activitatea catalitică.

cianurile şi sulfurile. Tot în această grupă sunt cuprinse peroxidazele şi catalazele. .Ionii metalelor grele Ag. Componenta coloidală se numeşte apoenzimă şi componenta activă – coenzimă. Reacţia generală catalizată de aceste enzime este: R–A + R' – B R–B + R' – A 3. deci caracterul de specificitate al enzimei. VIII. Singurul criteriu valabil în stadiul actual al cunoştinţelor îl reprezintă acela al reacţiei chimice catalizate de o enzimă dată şi substratul asupra căruia acţionează această enzimă. Hidrolazele – aceste enzime catalizează reacţii de scindare a moleculei substratului.coenzima determină activitatea catalitică propriu-zisă a enzimei şi. Transferazele – grupa trasnferazelor cuprinde enzime care catalizează reacţiile de transfer ale unui rest molecular de pe un substrat pe alt substrat. iar întregul complex poartă denumirea de holoenzimă. proteinic. determină şi mecanismul chimic al acestei activităţi. 116 Universitatea SPIRU HARET .apoenzima stabileşte legătura enzimei cu substratul corespunzător şi îi conferă specificitatea sa în raport cu substratul respectiv. Structura enzimelor Enzimele au caracter coloidal.3. cu participarea componentelor apei la fragmentele care se scindează.4. VIII. combinat în prealabil cu apoenzima. Clasificarea enzimelor Clasificarea enzimelor nu se poate face după criteriul structurii lor chimice. molecula enzimei fiind formată din două componente şi anume: un suport coloidal şi o grupare pur chimică.1. respectiv. Această clasificare cuprinde următoarele grupe principale: 1. holoenzima = apoenzima + coenzima Rolul celor două componente din molecula enzimei este următorul: . Oxidoreductazele cuprind clasa enzimelor care catalizează oxidoreducerile.1. Hg inhibă acţiunea catalitică a enzimelor. în acelaşi timp. deoarece structura lor este insuficient cunoscută. activă. Coenzima orientează sensul reacţiei de transformare pe care o suferă substratul. Hidrolazele catalizează scindarea hidrolitică conform reacţiei generale: R-R' + HOH R-H + R' – OH 2. transferul de hidrogen şi transferul de electroni. Inhibitori electrolitici puternici sunt fluorurile.

care scindează moleculele organice în componentele lor. b) vitaminele liposolubile – A. a. folic (vit. B. acţionează de obicei fără coenzime dar necesită prezenţa ionilor metalici. 2. VIII. mai ales la sportivi în timpul efortului fizic intens. coenzima A (CoA). acid fosforic sau grupe organice – care de cele mai multe ori sunt preluate de coenzimele sub forma unor legături macroergice. tocmai prin faptul că ele fac legătura între diverse enzime implicate în mecanismul furnizării energiei necesare efortului. De ex. Aceste grupe principale cuprind grupe şi subgrupe stabilite după criteriul specificităţii de reacţie şi specificităţii de substrat. 3. urmând deci clasificarea enzimelor. Astfel putem menţiona: 1. Transferazele – enzimele din această grupă catalizează transportul unei grupări de pe o moleculă pe alta.2. P. D. Izomerazele şi racemazele cuprind clasa enzimelor care catalizează reacţii de izomerizare şi recemizare. K. ac.1. În această ordine de idei. biotina.4. Liazele şi sintetazele cuprind clasa enzimelor de sinteză fără hidroliză şi fără oxidoreducere. cu ajutorul apei. nicotinamidnucleotidele (care transferă hidrogen) respectiv NAD şi FMN. 117 Universitatea SPIRU HARET . Bc). Coenzimele oxidoreductazelor care catalizează procesele de oxidoreducere din celulă pe baza transferului de electroni sau de hidrogen de la un donator – reducătorul. 5. VIII. Karlson propune clasificarea coenzimelor pe baza reacţiei chimice la care participă coenzimele. care catalizează transferul grupării amino de la un amino acid la un alfa cetoacid ş. la un acceptor – oxidantul. Din această grupă fac parte citocromii (transfer de electroni). Aceste reacţii de transfer se realizează de obicei cu formarea unui complex intermediar şi în formarea acestui complex rolul de coenzimă revine în general diferitelor vitamine sau derivaţi vitaminici. a) vitamine hidrosolubile – C.5. enzimele constituie „articulaţiile” prin intermediul cărora devine posibil schimbul de „materie” – hidrogen. Vitamine Vitaminele se clasifică în două mari grupe. Din acest motiv Bücher utilizează pentru coenzime termenul atât de sugestiv de „metaboliţi de transport”. Hidrolazele. F. Coenzimele Coenzimele au o importanţă deosebită în cadrul metabolismului. E.

Vitamina E (α – tocoferolul) reglează metabolismul acizilor nucleici. Intervine în metabolismul glucidic. intervine în transformarea acidului folic în coenzimele lui. iar prin acţiunea ei lipotropă împiedică supraîncărcarea grasă a ficatului. favorizarea reabsorbţiei tubulare renale a fosfaţilor. determinând creşterea glicogenului din ficat şi din muşchi. Influenţează favorabil tonusul general. fiind un donator de hidrogen. 118 Universitatea SPIRU HARET . mărind cantitatea de glicogen din ficat. Riboflavina joacă un rol important în crearea energiei în procesele aerobe din celule. Vitamina C intervine în metabolismul hormonilor steroizi. fenialaninei. Necesitatea de vitamină C creşte în eforturile care determină oboseală intensă cu solicitare mare a suprarenalelor. rezistenţa la oboseală.2. 5. stimulată activitatea fosfatazelor alcaline. Creşte raportul dintre glucide şi acid lactic. în producerea corticosteroizilor. are rol în respiraţia celulelor. fiind un activator al arginazei. intervine în metabolismul protidic şi în dezaminarea acizilor aminaţi. în sinteza glicogenului şi catabolismul acizilor graşi. în formarea hematiilor. Are rol în metabolismul acidului folic. La nivelul ficatului. acţionează sinergic cu cantităţi mici de hormon tiroidian şi inhibă acţiunea în excesul acestui hormon. Tiamina participă la procesele generale de oxido-reducere şi reglează schimburile gazoase. 4. stimularea reabsorbţiei mineralelor din oase.1. favorizând absorbţia lor. favorizând oxidarea tirozinei. Este de asemenea. ia parte la procesul de glicogeneză şi gliconeogeneză. Tiamina joacă rol important în producerea de stimuli în nervii periferici şi în refacerea fibrei nervoase post stimulativ. Vitamina B2 (riboflavina) formează grupul prostetic al flavoproteinelor cu rol în procesul fosforilării oxidative. Reglează metabolismul bazal. 3. Vitamina C (acid ascorbic) intervine în sistemele oxido-reducătoare. intervenind în procesele de oxidare celulară a citocromilor. aclimatizarea la altitudine şi frig. Vitamina D2 şi vitamina D3 intervin în metabolismul fosfocalcic prin: creşterea reabsorbţiei intestinale de calciu. Are acţiune antitoxică şi bactericidă. intervine în metabolismul lipidic. a inimii şi duce la tulburări în funcţionarea sistemului nervos. Vitamina B1 (tiamina) este coenzima reacţiilor de decarbaxilare a alfa-cetoacizilor. Vitaminele hidrosolubile 1.VIII. Participă la dezaminarea oxidativă a aminoacizilor. Deficitul de tiamină generează slăbirea musculaturii. 2.

Vitamina B12 este coezimă o cu acţiune anabolică în metabolismul proteic. Vitamina B3 (niacina sau vitamina PP) intervine sub formă de coenzimă piridinică în procesele oxidative.Participă la formarea hormonului glicogenotrop din hipofiza anterioară. Vitamina F – să reamintim că sunt acizii graşi polinesaturaţi. Există argumente biochimice în favoarea folosirii pentru susţinerea efortului şi favorizarea refacerii având funcţie trofică pentru muşchi. în procesul de transaminare a acidului glutamic în acid α . 119 Universitatea SPIRU HARET . De asemenea. astfel în metabolismul glucidic şi mărind cantitatea de glicogen hepatic şi muscular. atât în cadrul perioadei de pregătire. Vitamina PP intervine în glicoliza aerobă şi anaerobă. care este puntea de legătură dintre metabolismul proteic şi cel glucidic. metabolismul lipidic. 8. Vitamina B6 influenţează tonusul muscular şi coordonarea motrică. participă la menţinerea integrităţii membranei celulare şi a particulelor subcelulare şi are rol de coenzimă în sinteza hormonilor din colesterol. Necesităţi crescute de vitamina A apar în sporturile de iarnă unde se pierd cantităţi mari de căldură.2. prin mecanism de oxidoreducere. sinteza legăturilor fosfat macroergice. echilibrate de diferite vitamine. Are acţiune hematoformatoare. care nu pot fi sintetizaţi de organism. Menţine integritatea celulelor epiteliale. sinteza steroizilor suprarenali şi secundar. cât şi în competiţii. Creşte sinteza şi metabolismul colesterolului. la ciclişti şi canotori se administrează doze mai mari pentru a preveni furunculoza tegumentară. Lipsa acestei vitamine provoacă slăbirea musculaturii şi o stare de oboseală marcată. Deficitul de vitamină E duce la creşterea consumului de O2 şi scăderea în creatină a muşchiului striat. Vitaminele liposolubile Vitamina A (retinol) intervine în creştere prin stimularea apetitului. favorizând integrarea aminoacizilor în proteinele tisulare. intervenind. VIII. Vitaminele joacă un rol important în susţinerea efortului sportiv intens. În mod obişnuit se recomandă asociaţii polivitaminice conţinând doze mici.2. 7. intervine în procesul de asimilare a calciului şi a fosforului.cetoglutaric. Vitamina B6 (piridoxina) intervine în metabolismul aminoacizilor şi producerea de anticorpi. 6.

efectului acţiunii sale este o diminuare a elaborării hormonului hipofizar care stimulează activitatea glandei endocrine respective.1. hipofiza se află sub controlul hipotalamusului care secretă „factorii de eliberare” ce declanşează sinteza „tropilor” în hipofiză. Mecanismul de acţiune al glandelor endocrine este prezentat în schema din figura 15. eliminate în sânge şi vehiculate de acesta către diferite organe şi ţesuturi asupra cărora îşi exercită acţiunea lor specifică în concentraţie foarte mică. Activitatea glandelor endocrine este controlată de hipofiza anterioară prin intermediul hormonilor tropi elaboraţi de aceasta. Factorul hipotalmatic acţionează asupra hipofizei. elaborate de ţesuturi glandulare specializate şi organizate. La rândul ei. Transportul hormonilor cu ajutorul sistemului circulator şi nervos constituie pentru om două căi majore prin care se asigură transmiterea informaţiei de la un organ la altul. glande endocrine – care elimină secreţia direct în mediul intern al organismului – sânge.IX. a. care elaborează un hormon ce stimulează la rândul lui hormonogeneza într-o glandă endocrină terţă. Sistemul endocrin este alcătuit din glandele endocrine în ansamblul lor şi este influenţat de starea fiziologică a hipotalamusului. Toţi hormonii au o acţiune fiziologică rapidă. b. Ţesuturile glandulare specializate se clasifică după cum urmează: a. limfă ş. Hormonul secretat de glanda endocrină terţă care se află sub controlul hipofizei are acţiune periferică şi exercită şi o reglare inversă de tip „feed back” asupra hipotalamusului şi adenohipofizei. 120 Universitatea SPIRU HARET . integrarea proceselor metabolice şi biochimice care asigură o bună funcţionare a întregului organism. Hormonii Hormonii sunt substanţe chimice specifice. glande exocrine – care elimină secreţia la nivelul suprafeţelor externe şi interne ale organismului printr-un sistem de canale. HORMONII ŞI SUSŢINĂTOARE DE EFORT IX. Se constituie astfel axa „hipotalamo-hipofizară” alcătuită dintr-o adevărată reţea de reglare în cascadă. Hormonii influenţează viteza transformării biochimice la nivel celular dar nu pot iniţia reacţii biochimice. după care sunt imediat inactivaţi.

Fig. 15 Mecanismul de acţiune al glandelor endocrine

„Factorii de eliberare” (reglare) secretaţi de hipotalamus, pătrund în sânge prin circulaţia „portal-hipofizară” şi acţionează asupra hipofizei. Secreţia lor depinde de nivelul hormonilor hipofizari în sânge şi anume, concentraţia scăzută de hormoni hipofizari determină o creştere a activităţii secretorii a hipotalamusului, pe când concentraţiile crescute ale aceluiaşi hormon în sânge duce la reducerea activităţii secretorii a hipotalamusului. Unii autori propun pentru „factorii de eliberare” denumirea de releasing-hormon (RH). Aceştia se caracterizează prin: - selectivitatea de acţiune, declanşând eliberarea (sau inhibiţia) din glanda hipofiză în circulaţia sanguină a unui singur hormon hipofizar. Mărirea concentraţiei de potasiu în spaţiul extracelular este de natură să stimuleze eliberarea hormonilor respectivi;
121
Universitatea SPIRU HARET

- reacţia organismului la introducerea acestor hormoni este extrem de rapidă (câteva secunde); - majoritatea hormonilor de eliberare (RH) secretaţi de hipotalamus se caracterizează prin faptul că au gruparea – COOH de la carbonul terminal întotdeauna blocată sub formă de amidă; - acţionează asupra eliberării hormonilor tropi de către hipofiză şi realizează transportul acestora din ţesutul glandular în sânge dar nu influenţează biosinteza lor. După natura lor chimică hormonii se clasifică în două mari grupe: a. hormoni de natură peptidică şi proteică şi hormoni derivaţi de la aminoacizi (tirodieni, calcitonina, insulina, parathormonul, adrenalina, noradrenalina ş. a.); b. hormonii steroizi (estrogeni, testosteronul, corticosuprarenali ş. a.). După modul în care hormonii influenţează procesul de catabolism sau de anabolism, se împart în hormonii catabolici (tiroidieni şi glucocorticoizi) şi hormoni anabolici (insulina, hormoni androgeni şi hormonul de creştere). IX.1.1. Mecanismul de acţiune al hormonilor de natură peptidică şi proteică Hormonul – mesagerul primar – transmite mesajul său către organul sau ţesutul ţintă şi trebuie să fie „recunoscut” de un receptor hormonal specific situat pe membrana celulară. Receptorul celular este adenilat ciclaza. Activarea enzimei adenilat ciclaza are ca rezultat sinteza CAMP (acid adenozin 3', 5' – monofosforic ciclic). CAMP este inactivat de enzima AMP – fosfodiesteraza. CAMP este mesagerul secundar care poate acţiona asupra enzimelor existente în celulă pe două căi: - fie prin activarea enzimelor; - fie măreşte viteza de reacţie a enzimelor activate. Mesagerul secundar are influenţă asupra: - proceselor de osmoză; - proceselor de permeabilitate celulară; - transmiterii influxului nervos. Hormonul, după ce a interacţionat cu adenilat-ciclaza, circulă în sânge sub formă de hormon inactiv şi apoi este excretat.
122
Universitatea SPIRU HARET

IX.1.2. Mecanismul de acţiune al hormonilor steroizi Mecanismul de acţiune al hormonilor androgeni. În funcţie de intensitatea răspunsului faţă de acţiunea hormonilor androgeni, ţesuturile pot fi împărţite în două mari categorii: ţesuturi-ţintă care reacţionează puternic la tratamentul cu androgeni, de exemplu, organele masculine sexuale secundare şi parţial sistemul nervos central (creierul, în special hipotalamusul) şi ţesuturile-ţintă care reacţionează puţin sau foarte slab, de exemplu, ţesutul osos, rinichiul, glandele salivare, muşchii, pielea etc. Hormonii androgeni acţionează în interiorul celulelor organelor ţintă la nivelul genetic al acestora în trei etape (fig. nr. 16).

Fig. 16 Mecanismul de acţiune al androgenilor la nivelul celulelor ţintă 123
Universitatea SPIRU HARET

2. în obţinerea formei sportive.Prima etapă are loc la nivelul citoplasmei celulare. respectiv testosteronul trece în 5–α–dehidro-testosteron. Acestea permit creşterea frecvenţei. ba chiar ridicarea. care se modifică cel mai mult în perioada eforturilor maxime. aceste sisteme cunoscând o mărire a capacităţii de funcţionare în ceea ce priveşte coordonarea anumitor sisteme şi organe. apar modificări biochimice ale sângelui precum şi în activarea reglatoare a SNC şi a celui neuro-vegetativ. 124 Universitatea SPIRU HARET . a potenţialului de efort iniţial. rolul cel mai important îi revine antrenamentului sportiv. unde se combină cu cromatina celulară. Pentru aceasta se utilizează mai multe metode care au drept scop scurtarea duratei proceselor de repaus din organism şi eliminarea rapidă a urmărilor efortului. În antrenamentul de performanţă contemporan. în organism se produc o serie de fenomene de adaptare. care reprezintă primul răspuns al celulei la acţiunea hormonului. formă activă a hormonului şi care reprezintă o amplificare a răspunsului iniţial a celulei. volumului şi calităţii efectuării exerciţiilor. A doua etapă – complexul hormon-receptor suferă o modificare conformaţională. care accelerează sinteza ARN şi favorizează sinteza proteică. fapt datorită căruia creşte eficienţa antrenamentului. Susţinătoare de efort Cum este şi normal. unde testosterolul interacţionează cu un receptor hormonal citoplasmatic aflat în citosolul celular cu care formează un complex hormon receptor. IX. În urma efectuării antrenamentului. Dintre metodele utilizate în creşterea eficienţei antrenamentului. Această activare are loc sub acţiunea enzimei 5 α – reductază. Antrenamentul are din punct de vedere anatomo-fiziologic drept scop să creeze o rezistenţă şi o capacitate de efort mai mare a organismului. în măsura posibilităţilor. o mare importanţă o are redresarea cât mai rapidă a capacităţii de efort înainte de efectuarea efortului următor. În cea de a treia etapă – forma activă a hormonului. un rol important îl au mijloacele farmacologice. care se manifestă mai ales din punct de vedere morfologic şi structural în aparatul locomotor. pătrunde în interiorul nucleului celular. în sistemul cardiovascular. a căror sarcină principală este reglementarea dirijată a desfăşurării proceselor metabolice. modificând procesul de transcripţie şi activând un set determinat de gene.

B. proteinele. b. O problemă dificilă o constituie delimitarea şi clasificarea categoriilor de substanţe care trebuie considerate agenţi sau substanţe stimulatoare de efort şi de favorizare a refacerii.şi mio-relaxante. 125 Universitatea SPIRU HARET . Din prima grupă enumerăm: glucidele. mai ales datorită numărului mare de produse farmaceutice care apar mereu pe piaţă. Acest lucru se poate realiza pe două căi: a.Farmacologia poate ajuta pregătirea sportivilor în limite fiziologice. dar nu duce la obţinerea performanţei sportive în mod direct. unele având efecte antitoxice şi anabolice post-efort. Modul de acţiune al acestor substanţe se referă la efectele favorabile asupra oboselii generale sau locale induse de efort. Susţinătoarele de efort şi de favorizare a refacerii se clasifică în două mari categorii: A. Acestea au fost denumite produse dopante. altele psiho. produse chimico-farmaceutice străine de constituenţii biochimici naturali ai organismului şi care sunt utilizate de sportivi în scopul creşterii artificiale a performanţei. aminoacizii liberi. prin efecte de compensare. accelerarea refacerii după efort. sărurile minerale şi vitaminele despre al căror rol am vorbit la capitolele respective. produse farmacologice care au în compoziţia lor substanţe asemănătoare constituenţilor biochimici naturali ai organismului. susţinerea biologică a marilor eforturi.

2002. De aceea. 126 Universitatea SPIRU HARET .X.… şi substanţe înrudite. salbutamol***. efedrine**. De la bun început. În cele ce urmează prezentăm ultima listă doping. ea a cunoscut o permanentă evoluţie în timp datorită acelora care au recurs la noi şi noi substanţe şi/sau metode de dopaj pentru ameliorarea artificială a performanţelor. amifenazol. precum şi informaţii generale despre fiecare dintre diversele clase de substanţe şi metode interzise. cafeină*.09. Comitetul Olimpic Internaţional. fencamfamine.12. Această listă conţine clasele de substanţe interzise şi substanţele înrudite (medicamente apropiate ca acţiune farmacologică şi/sau structură chimică).1. adoptată de comun acord de către Comisia Medicală a Comitetului Olimpic Internaţional. îşi alcătuiau propriile liste de „substanţe interzise ” (liste doping). X. pentetrazol. amfetamine. Agenţia Mondială Antidoping şi Grupul de Monitorizare al Convenţiei Antidoping din cadrul Consiliului Europei care s-a întrunit la Strasbourg în 14 august 2001. mesocarb. cocaină. federaţiile internaţionale şi comitetele olimpice naţionale au convenit. Clasele de substanţe interzise A. trebuie făcută precizarea că această listă nu este o listă statică. Stimulente Substanţele interzise aparţinând acestei clase includ următoarele exemple: amineptine. salmeterol***. să-şi pună de acord diversele liste doping şi definiţiile respective. ceea ce conducea la situaţii confuze. formoterol***. LISTA CLASELOR DE SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE Organismele responsabile din sport. carfedon. bromantan. atât la nivel naţional cât şi internaţional. Această listă este valabilă pentru perioada 1. terbutalină***. la 13 ianuarie 1994. la Lausanne.2001 – 31.

Agenţi anabolici Substanţele interzise incluse în această clasă sunt următoarele: 1. *** Permise numai sub formă de inhalaţii pentru prevenirea şi/sau tratarea astmului. dextrometorfan. 19-norandrostendiol. dextropropoxifen. În cazul salbutamolului. … şi substanţe înrudite. diamorfină (heroină). stanozolol. 19-norandrostendionă. La Jocurile Olimpice. metenolon. rectal) cu adrenalină şi fenilefedrină sunt permise. dihidrocodeină. propoxifen şi tramadol sunt permise. NOTĂ. androstendiol. Determinări obţinute din profilele metabolice şi/sau măsurători ale raportului izotopic pot fi utilizate pentru a trasa concluzii definitive. clostebol. nandrolon. C. fluoximesteronă. difenoxilat.* Proba este pozitivă pentru cafeină când concentraţia sa în urină este mai mare de 12 micrograme/ml. 127 Universitatea SPIRU HARET . NOTĂ: codeină. petidină. androstendionă. cu obligaţia notificării în scris de către medicul echipei.… şi substanţe înrudite. Narcotice Substanţele incluse în această clasă sunt următoarele: buprenorfină. oftalmologic. b. În cazul în care aceste teste nu sunt concludente. ** Proba este pozitivă pentru catină când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme/ml. metandienonă. dehidroepiandrosteron (DHEA). un test este pozitiv în cadrul categoriei I. Vasoconstrictorii pot fi administraţi numai împreună cu agenţi anestezici locali. pentazocină. B. Steroizi anabolici androgeni a. nazal. Preparatele locale (ex. … şi substanţe înrudite. iar pentru fenolpropanolamină şi pseudoefedrină. folcodină. pentru a declara o probă pozitivă este necesar un raport care să conţină teste şi rezultate ale unor investigaţii endocrinologice longitudinale. În cazul unui raport testosteron (T)/epitestosteron (Epit) mai mare decât 6. morfină. dextromopramidă. la o concentraţie în urină mai mare de 25 micrograme/ml. sportivii care cer permisiunea să inhaleze beta-agonişti vor fi asistaţi de către un medic independent. Pentru efedrină şi metilefedrină. testosteron*. oxandrolonă. dihidrotestosteron. o probă este pozitivă la o concentraţie în urină mai mare de 10 micrograme/ml.A (Stimulente) dacă concentraţia sa în urină depăşeşte 100 nanograme/ml. metadonă. Toate preparatele pe bază de imidazol sunt permise pentru uz local. etilmorfină.

Hormonul de creştere (hGH). Numai după studiul acestor investigaţii. pentru o concentraţie mai mare de 1000 nanograme/ml. timp de trei luni. celule roşii şi/sau alte produse din sânge la sportivi. formoterol*. spironolactonă. tetracosactide). Beta-2 agonişti: bambuterol. Insulina permisă numai pentru acei sportivi care prezintă o notificare prin care atestă că suferă de diabet şi sunt dependenţi de insulină. Hormonul adrenocorticotrop (ACTH. şi toţi factorii de stimulare respectivi şi analogii lor.sportivul va fi testat inopinat cel puţin o dată pe lună.2. reproterol. notificare care trebuie obţinută de la endocrinolog sau medicul echipei. triamterenă. terbutalină*. fenoterol. Eritropoietina (EPO).… şi substanţe înrudite. X. O probă este considerată pozitivă pentru salbutamol ca şi agent anabolic. Hormonul luteinizant (LH). E. clenbuterol. Factori de creştere insulinostimulatori (IGF-1). acid etacrinic. o probă poate fi declarată pozitivă pentru testosteron. manitol*. mimetici şi analogi Substanţele interzise aparţinând acestei clase sunt următoarele: Gonadotropina corionică umană (hCG) interzisă numai la bărbaţi. 2. Dopingul cu sânge: mijloace de administrare de sânge. … şi substanţe înrudite. furosemid. hidroclortiazidă. Diuretice Substanţele interzise ale acestei clase sunt următoarele: acetazolamidă. salbutamol*. Prezenţa unei concentraţii anormale a unui hormon endogen din clasa (E) sau a markerilor pentru diagnosticul acestora în urina unui sportiv constituie o ofensă în afară de cazul în care se dovedeşte a se datora unei anumite stări fiziologice sau patologice. D. Metodele interzise Sunt interzise următoarele procedee: A. care pot fi 128 Universitatea SPIRU HARET . bumetanidă. salmeterol*. clortalidonă. *Interzis sub formă de injecţii intravenoase. Hormoni peptidici. proba va fi declarată pozitivă. *Sunt permise numai sub formă de inhalaţii. În cazul în care sportivul refuză colaborarea pentru buna desfăşurare a investigaţiilor.

E. intravenoasă sau intramusculară. sunt permise injecţiile locale şi intra-auriculare a glucocorticoizilor. C. Constituie doping. D. 129 Universitatea SPIRU HARET . cât şi sub formă injectabilă. lidocaina. Manipulări farmacologice. Canabinoide La cererea anumitor federaţii se vor efectua teste pentru canabinoide (ex. care se antrenează întro stare de epuizare. Este necesară notificarea scrisă asupra administrării. chimice şi fizice. Glucocorticosteroizi Utilizarea sistematică a glucocorticoizilor este interzisă atât prin administrare orală. Marijuana. dar nu cocaina. şi substanţe înrudite. mepivacaina. Este necesară notificarea asupra administrării.…şi substanţe înrudite. Administrarea artificială de produşi îmbogăţiţi în plasmă şi oxigen. C. Hashish). pot fi utilizate. Se vor efectua teste pentru beta-blocante. metoprolol. procaina.3. concentraţiile în urină mai mari de 15 nanograme/ml pentru acidul 11-nor-delta 9-tetrahidrocanabinol-9-carboxilic (THC). alprenolol. labetalol. acolo unde regulamentul autorităţilor medicale responsabile o cere. Anestezice locale Injecţiile locale cu anestezice sunt permise în următoarele condiţii: a) bupivacaina. b) pot fi administrate numai injecţii locale şi intra-auriculare. Clasele de substanţe cu restricţii A. sotalol. c) numai cu notificare din partea medicului echipei. atenolol. acolo unde regulamentul autorităţilor medicale responsabile o cere. propranolol. Agenţi vasoconstrictori pot fi utilizaţi în combinaţie cu anestezice locale. Alcoolul La cererea anumitor federaţii se vor efectua teste pentru etanol.precedate de prelevarea de sânge de la sportiv. X. La Jocurile Olimpice se efectuează teste pentru canabinoide. rectală. B. Beta-blocante Substanţele incluse in această clasă sunt următoarele: acebutolol. B. oxprenolol. Când există justificare medicală. nadolol. acolo unde regulamentul autorităţilor medicale responsabile o cere.

pot fi clasificate în: A. Epuizarea nervoasă. în care funcţiile discriminatorii sunt perturbate. Amine simpatomimetice. fenmetrazina. metilfenidat. de decompensare.1. Stimulente psiho-motorii (amfetamine. din punct de vedere farmacologic. cocaina.2. A. Stimulente Din această grupă fac parte următoarele substanţe medicamentoase care. aceste droguri induc o fază depresivă. manifestată prin intensificarea activităţii senzative şi psihomotorii. fentermin.1. Clasele de substanţe dopante A. după faza de excitaţie nervoasă centrală. cu simptome accentuate de oboseală. Efectele lor farmacologice constau în diminuarea senzaţiei de oboseală cu instalarea unei sări de euforie. Stimulente ale sistemului nervos central.3. expresie a epuizării neurohormonale şi enzimatice. 130 Universitatea SPIRU HARET . cofeina).X. Lista subtanţelor interzise pentru care laboratoarele trebuie să raporteze rezultate cantitative Cafeină Carboxy-THC Catină Efedrină Epitestosteron Metilefedrină Morfină 19-norandrosteron 19-norandrosteron Fenilpropanolamină Pseudoefedrină Salbutamol (ca stimulent) (ca agent anabolic) T/Epit > 12 micrograme/ml > 15 nanograme /ml > 5 micrograme/ml > 10 micrograme/ml > 200 nanograme/ml > 10 micrograme/ml > 1 microgram/ml >2 nanograme/ml la bărbaţi > 5 nanograme/ml la femei > 25 micrograme/ml > 25 micrograme/ml > 100 nanograme/ml > 1000 nanograme/ml >6 I. În cazul cofeinei o probă va fi considerată pozitivă când concentraţia în urină va depăşi 12 micrograme/ml. A. A. cu suprasolicitare cardiovasculară şi suprarenală pot produce uneori accidente. Stimulente psiho-motorii.4. etilamfetamine.

anxietate. diminuă sau suprimă senzaţia de durere. nafazolina). heroina. ameliorând conducerea la nivelul joncţiunii neuro-musculare. produc efecte motorii intense. Produc creşterea tensiunii arteriale. vasomotor). codeina. convulsii tetanice. muşchiul cardiac şi glandelor secretorii. producând creşterea amplitudinii mişcărilor respiratorii. iar ulterior. bemegrid. stimulează cortextul senzitiv. Sunt compuşi naturali semisintetici sau sintetici care acţionează la nivelul talamusului şi scoarţei cerebrale. hidrocodona. Este permisă numai utilizarea a beta-2-antagoniste sub forma de aerosoli (salbutamol.3. fenomenele tonice prin excitarea nucleilor subcorticali. pot provoca diferite tulburări cardiovasculare neurologice. izoprenalina. Amine simpatomimetice (efedrina. B. Simpatomimeticele stimulează muşchiul striat. Asupra SNC au acţiune stimulatoare.A. Ca efecte secundare enumerăm stările de hiperexcitabilitate. ele sunt interzise. A. petidina). Stimulente ale SNC (amifenazol. Iniţial excitanţi slabi.2.a. Acţionează prin blocarea transmiterii influxului inhibitor de la celula Renshaw la motoneuroni. folosite fără indicaţii medicale. ceea ce 131 Universitatea SPIRU HARET . metadona. etamivan. coronarelor şi vaselor sanguine. tahicardie. reproducând efectele stimulării fibrelor simpatice corespunzătoare. Narcotice (morfina. Stimulentele bulbare.). Deşi aceste substanţe (de exemplu efedrina) sunt utilizate în tratamentul astmei şi dificultăţilor respiratorii. Stimulentele medulare produc creşterea tonusului centrilor bulbari (respirator. picrotoxină). hipertensiune arterială. bitolterol. stricnină. fenilefrina. produc hiperglicemie şi diminuează creatinuria. rimiterol ş. Acestea sunt substanţe care acţionează asupra receptorilor adrenergici de la nivelul muşchilor netezi. Stimulentele medulare produc hiperreflectivitate medulară. dar influenţează şi fenomenele psihice care o însoţesc. acţionează predominant asupra centrilor bulbari. metilefedrina. numite şi analeptice bulbare sau cardiorespiratorii. Această grupă de medicamente. pot avea efect bradicardizant. niketamid. scăzând oboseala. iar în anumite condiţii. tulburări de vedere. stimulează frecvenţa şi forţa contracţiei cardiace. Nu acţionează direct asupra miocardului. digestive şi urinare. mai evident când aceştia sunt deprimaţi.

132 Universitatea SPIRU HARET . convulsii) şi la nivelul tubului digestiv (greţuri. constipaţie). consecutiv instalându-se toleranţa şi apoi toxicomania. Supradozajul duce la intoxicaţie acută manifestată prin deprimarea respiraţiei.duce la apariţia euforiei şi la nevoia de a repeta administrarea. a performanţei. delir. stanozolol). transpiraţii reci tegumentare. hipotonie musculară. distrofiei musculare. nandro-lon. Latura folositoare a medicaţiei cu steroizi anabolizanţi este cunoscută datorită efectelor specifice şi nespecifice manifestate în tratarea osteoporozei. având acţiuni predominant anabolizante. C. insomnie. inhibiţie intensă a SNC. Sunt compuşi cu structură chimică puţin diferită de cea a hormonilor androgeni naturali. Agenţi anabolici (metandionona. vărsături. Efectele adverse ale acestei grupe de medicamente sunt importante mai ales la nivelul SNC (tremurături. metiltestosteron. în anemia hiporegenerativă cu scopul de a mări nivelul hemoglobinei sanguine. cianoza extremităţilor. important virilizante şi slab psihotone. până la comă. Aceste substanţe sunt folosite de sportivi în scopul creşterii masei musculare şi prin aceasta. reprezentaţi printr-o gamă de derivaţi sintetici ai testosteronului şi nortestosteronului. mioză accentuată.

trianterene ş. substanţele care pot influenţa debitul urinar se clasifică în următoarele grupe: I. Diureticele pot fi clasificate după diferite criterii: structura chimică. Nu există nici o justificare medicală pentru scăderea rapidă în greutate la sportivi. tipuri de diureză. Diuretice (acetazolamidă. clorului sau ambilor ioni. Substanţe care împiedică reabsorbţia sodiului. Folosirea diureticelor. magneziului şi fierului). bumetanidă. La bărbaţi administrarea îndelungată a steroizilor anabolizanţi are efecte inhibitoare asupra secreţiei de hormoni gonadotropi hipofizari.a. Administrarea HCG şi a compuşilor înrudiţi este considerată 133 Universitatea SPIRU HARET .Efectele benefice ale medicaţiei anabolizante sunt. dichlorfenamida. canrenone. aplicaţii terapeutice. iar la femei produc efecte virilizante evidente. calciului. clorului sau ambilor ioni. concomitent cu creşterea masei musculare şi a capacităţii de lucru a muşchilor are loc o rămânere în urmă a tendoanelor şi ligamentelor.). care. în urma utilizării în doze crescute şi timp îndelungat. D. Hormoni peptidici şi analogi Gonadotropina corionică (HCG – gonadotropina corionică umană). modifică meta-bolismul lipidic şi al hidraţilor de carbon. E. uneori abuziv. După mecanismul de acţiune. din două considerente principale: obţinerea unei reduceri rapide de greutate în sporturile unde categoriile de greutate sunt bine stabilite. fosforului. Substanţele diuretice sunt utilizate de către sportivi. II. reprezintă un mare factor de risc pentru sănătatea sportivilor. deci. este evident că aceste tentative contravin eticii sportive. benzthiazidă. reducerea concentraţiei de substanţe medicamentoase în urină prin producerea unei excreţii mai rapide a urinei în scopul reducerii posibilităţii de detectare a substanţelor dopante. prin efectele secundare serioase pe care le produc. consecinţa acţiunii de stimulare a biosintezei proteinelor şi îmbunătăţirii bilanţului mineral (în special al potasiului. Nu trebuie neglijate efectele adverse ale acestei grupe de medicamente. produc reacţii de hipersensibilizare hepatică. afectează sub diferite forme sistemul nervos central. modificări fiziologice. spironolactonă. ceea ce conduce la creşterea frecvenţei traumatismelor. Pe de altă parte. Substanţe care cresc filtrarea sodiului. furosemid. La sportivi. raţiune pentru care Comisia Medicală a CIO a decis includerea diureticelor pe lista substanţelor insterzise.

intramusculară sau intravenoasă a corticosteroizilor. Comisia Medicală CIO interzice folosirea eritropoietinei ca metodă de dopaj.reacţii alergice (erupţii cutanate. hormon ce reglează prin retro-acţiune viteza de sinteză a erythrocitelor. practicarea dopajului sanguin în sport este interzisă de către Comisia Medicală a CIO. De asemenea. Aceste practici contravin atât eticii sportive cât şi deontologiei medicale.reacţii hemolitice acute cu dereglări renale în cazul utilizării unui tip de sânge incorect. .reacţii târzii ale transfuziei ca febră sau icter. Se indică în pierderile importante de sânge sau în anemii grave.).echivalentă cu utilizarea testosteronului exogen. . chimice şi fizice Comisia medicală a CIO interzice utilizarea de substanţe şi metode care modifică integritatea şi validitatea eşantioanelor de urină utilizate în 134 Universitatea SPIRU HARET . În consecinţă.dereglarea sistemului circulator şi un şoc metabolic. este interzisă utilizarea de către sportivi a tuturor factorilor de eliberare a hormonilor sus menţionaţi. Corticotrophine (ACTH) – administrarea sa este apreciată echivalentă cu administrarea orală. Dopaj sanguin – Transfuzia sanguină este administrarea pe cale intravenoasă a globulelor roşii sau a compuşilor sanguini conţinând globule roşii. în cazul utilizării unor doze crescute. . B. Riscurile acestor practici sunt: . deoarece conduce la stimularea secreţiei de hormoni androgeni naturali. Eritropoietina (EPO) este un hormon glicoproteinic produs de rinichiul uman. efectele diabetice şi acromegalia. Aceste produse pot fi obţinute pornind de la sângele extras de la acelaşi individ (auto-transfuzie) sau de la indivizi diferiţi (hetero-transfuzie). Hormonul de creştere (HGH – somatotrophine) – datorită efectelor secundare diverse cum sunt reacţiile alergice. utilizarea HGH de către sportivi este considerată dăunătoare şi interzisă. Metode de dopaj A. Dopajul sanguin este administrarea de sânge sau de produşi asemănători conţinând globule roşii unui atlet din alte raţiuni decât ale unui tratament medical. SIDA). Manipulări farmacologice. II.transmiterea maladiilor infecţioase (hepatite virale. . febră etc.

nu este interzisă.. Anestezice locale Injectarea anestezicelor locale este autorizată în următoarele condiţii: a) utilizarea procainei. Detaliile incluzând diagnosticul.controalele doping. Substanţele beta-adrenolitice blochează reversibil şi neselectiv cele două categorii de receptori beta-adrenergici: beta1 de la nivelul inimii şi beta2 de la nivelul vaselor şi bronhiilor. Este evident că cortico-steroizii sunt utilizaţi în scop neterapeutic în unele sporturi. Toţi medicii de echipă care doresc să administreze corticosteroizi unui concurent pe cale intra-articulară sau în aplicaţie locală. C. au obligaţia să informeze în scris Comisia Medicală CIO. Clase de substanţe supuse unor restricţii A. E. Utilizarea corticosteroizilor este interzisă. Alcoolul Alcoolul nu este interzis. doza şi metoda de administrare trebuiesc imediat aduse în scris la cunoştinţa Comisiei Medicale CIO. c) numai când aplicarea este justificată medical. Utilizarea lor influenţează concentraţiile de corticosteroizi circulanţi în corp. D. dar nu a cocainei. cităm substituirea sau alterarea urinelor şi inhibiţia excreţiei renale. Marihuana De asemenea. Câteva blochează cu 135 Universitatea SPIRU HARET . care alină durerea. xilocainei etc. metoprolol. Beta-blocante (acebutalol. III. dar poate fi controlată la cererea unor Federaţii Internaţionale. Cu toate acestea. atenolol. propranolol. la cererea unor Federaţii Internaţionale (tir. În 1975 Comisia Medicală CIO a fost nevoită să restrângă utilizarea lor în timpul Jocurilor Olimpice. cu excepţia utilizărilor în aplicaţii locale (cale articulară. în inhalaţii (astm. oxprenolol. timolol). intramusculară sau pe cale intravenoasă. Printre metodele prohibite. b) nu se practică decât injecţii locale sau intra-musculare. Glucocorticosteroizi Corticosteroizii naturali sau de sinteză sunt utilizaţi ca substanţe anti-inflamatori. alprenolol. pe cale orală. rinite alergice) precum şi în injecţii locale sau intraarticulare. B. oftalmologică sau dermatologică). pindolol. prin probenecid şi compuşi înrudiţi. scrimă) este controlat nivelul alcoolului în respiraţie sau sânge.

Aceste blocante beta1 selective sunt acebutalolul. dozele terapeutice având predominant efecte asupra inimii. în care betablocantele diminuează sensibil capacitatea de performanţă. datorate protejării inimii de influenţele beta-adrenergice stimulatoare. diaree. necesitând perioade prelungite ale debitului cardiac crescut şi depozite mari de substrate metabolice. Datorită continuării abuzului de beta-blocante.oarecare selectivitate receptorii beta1. atenololul şi metoprololul. 136 Universitatea SPIRU HARET . tulburări vizuale. Nu fac parte disciplinele sportive care reclamă rezistenţă. halucinaţii. beta-blocantele au proprietăţi antiaginoase şi antiaritmice. astenie. În doză mare. beta-blocantele dau cefalee. erupţii cutanate. insomnie. În timpul exerciţiului fizic. în câteva sporturi unde efortul fizic este mai puţin important. beta-blocantele cresc diferenţa de oxigen arteriovenoasă (cu 12%) şi scad saturarea de oxigen a sângelui din arterele pulmonare. În afara efectului antihipertensiv. greţuri. Comisia Medicală CIO şi-a rezervat dreptul să testeze aceste sporturi (în special tirul).

XLI. Padieu P. Bucureşti. Investigaţii biochimice. Biochimie. Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Ionescu Mircea Iordăchescu D.1970. Bucureşti 1982. 1978. 1989. Bucureşti. 1969. Editura Tehnică.L. Manta I. 1982. Buşneag C. Editura Didactică şi Pedagogică. 1959. 1989. Editura Sport–turism. Editura Medicală. Angelescu E.. Bull. organismelor animale şi vegetale. Bucureşti.F. 137 Universitatea SPIRU HARET . Hormonii corpului omenesc. Manual de biochimie. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE Ambuş I.. Bucureşti. Bucureşti. Editura Sport-turism. 1976. Editura „Ceres”. Biochimie. Drăgan I. Biosynthèse des protéines musculaires et section du nerf moteur. Dumitru I.. Manual de biochimie medico-sanitară.. 1980.H. Dumitru I. Drăgan I. Nuţă G. Editura Didactică şi Pedagogică. Biochimie medicală. 1987. Biochimia vegetală. Practica medicinei sportive.F. Lehninger A. Editura Didactică şi Pedagogică. Demeter A. Medicina sportivă.. Probleme teoretice de chimie organică. vol. Karlsen P. Biol.F. Editura Medicală. Dumitru I. vol. Chim. Ionescu M. 1979. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Soc. 1985. Biochimie practică. I şi II. Cernea F. 1977.

1986. Doping–Antidoping. Perry S.. Influenţa susţinătoarelor de efort asupra Ionescu C. medicină sportivă. Lamor Mia. Bucureşti. Ed. Vâjială Graziela. p. nr. Lamor Mia 2002 Weber H. in Molecular Biology. probleme ale teoriei contracţiei musculare. Bucureşti. New York. A Comprehensive Treatise. Biochimie medicală.H. 138 Universitatea SPIRU HARET . 1987 şi 1988. Vâjială Graziela. Ed.. Rolul actinei din ţesutul muscular şi câteva Zaslisvili M.M. 1959. Editura Fest. Processes of Nerve Conduction and Muscle Contraction. 1961. Mason. Biochimÿa. 4. II. vol. Academic Press Inc. excreţia unor compuşi anabolizanţi de Potzaichin G. New York.Nachnansen Academic Press Inc. Vâjială Graziela.Muscular Contraction. Marcel Florkin and Howard S. Chemical Reaction during Contraction and Relaxation. Editura Medicală. 1959. organismului sportivului. Metode curente pentru analize de * * * laborator clinic.. 1982. 1988. 612. Soru E. in Comparative Biochemistry. vol. provenienţă indigenă. Consfătuirea de Potzaichin G. I şi II.V. Cercetări privind biotransformarea şi Lamor Mia. 1960. Editura Medicală. D.

. Izomeria compuşilor organici ……………………………… I..3.2. IV. II. Clasificarea protidelor ……………………………………. I.3.... Universitatea SPIRU HARET 5 12 14 17 22 28 31 32 38 40 47 49 49 55 57 66 75 78 139 .2.. Aminoacizi (monoprotide) .4.. V.. Proteine …………………………………………………… III. LIPIDE III. METABOLISMUL ENERGETIC.…………. fosforilarea oxidativă şi acumularea de energie ………………………………………………………….CUPRINS I. Metabolismul glucidelor …………………………………. Lipide complexe …………………………………………. III. Legături chimice în compuşii organici ……………………..……………………. III. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DE CHIMIE ŞI BIOCHIMIE I. Ciclul lui Krebs …………………………………………… V. Noţiuni introductive de biochimie …………………………. Rolul lipidelor în organism ………………………………... II.6.2. II. Grupările funcţionale ……………………………………….1.4. Monoglucide (OZE) ……………………………………. IV. CICLUL LUI KREBS PROCESUL DE FOSFORILARE OXIDATIVĂ V. I. Peptide-Polipeptide ……………………………. Noţiunea de structură chimică ……………………………. I.2.3. I. Lipide simple ……………………………………………. Oxidări celulare.. Metabolismul lipidelor …………………………………… III.2.1. II. PROTIDE II.………..5.1.4.1. GLUCIDE (ZAHARIDE) IV. Structura atomului ………………………………………….1.

.3. VII..2.1. Lista substanţelor interzise pentru care laboratoarele trebuie să raporteze rezultatele cantitative ……………………………. VI. Enzime ………………………………………………….4.V.. Clasele de substanţe interzise ……………………………. BIBLIOGRAFIE …………………………………………………... Susţinătoare de efort …………………………………….1. METABOLISMUL APEI ŞI AL IONILOR MINERALI VI. X...1.4.3.3. X. Hormonii ………………………………………………….. VIII. Corelaţii între tipurile de efort fizic şi tipul metabolic asociat …………………………………. Structura funcţională a muşchiului striat ………………. Compoziţia chimică a muşchiului striat ………………… VII.. Echilibrul acido-bazic (EAB) ……………………………. BIOCHIMIA CONTRACŢIEI MUSCULARE VII. Metabolismul ionilor minerali …………………………… VI. Clasele de substanţe cu restricţii …………………………. Metodele interzise ………………………………………… X. VIII.2. HORMONII ŞI SUSŢINĂTOARE DE EFORT IX.. 81 84 89 91 96 100 105 106 109 112 114 117 120 124 126 128 129 130 137 140 Universitatea SPIRU HARET . Metabolismul apei ………………………………………. IX. VI. Structura şi importanţa unor substanţe azotate neproteice în funcţionalitatea organismului supus efortului ………………. METABOLISMUL MINERAL.3. LISTA CLASELOR DE SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE X.. V.. IX. VII. VII. Biochimismul contracţiei musculare ……………………...1. Metabolismul energetic.. Vitamine ………………………………………………. ENZIME ŞI VITAMINE VIII.. Fosforilarea oxidativă ……………………………………. VI.4.1.2. X.4. Influenţa efortului asupra musculaturii striate ………….2..2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->