P. 1
Gestionarea Imaginii Publice Organization Ale

Gestionarea Imaginii Publice Organization Ale

|Views: 5|Likes:
Published by violeta1986

More info:

Published by: violeta1986 on Nov 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2014

pdf

text

original

GESTIONAREA IMAGINII PUBLICE ORGANIZATIONALE

Imaginea public a organiza iei transmite. în acela i timp. Procesul de formare al imaginii organiza iilor este unul îndelungat i într-o continu evolu ie. ea se formeaz i prin satisfac ia ob inut de publicul extern al organiza iei în arena folosirii produselor i serviciilor oferite de c tre aceasta. i un bun public. Rezultatul informa iilor difuzate prin canalele mediatice. personalit ii i a filosofiei vie ii sale organiza ionale. într-o form sintetic . imaginea organiza ional transmite. Evaluarea riguroas a imaginii organiza iei presupune necesitatea opera ionaliz rii conceptului de imagine. Fiind un bun organiza ional dar. În acela i timp. prin semnifica ia sensurilor sale. în comunitatea unde este integrat i în cadrul c reia func ioneaz . rela iile pe care le are cu puterea i comunitatea local duc la formarea imaginii organiza iei. reputa ia de care se bucur organiza ia. . metafora notoriet ii. precum i a celor ob inute cu ajutorul reclamei i a publicit ii.

Imaginea are prin excelen caracter subiectiv i psihologic.Imaginea public a organiza iei este rezultatul func iunii de comunicare i PR prin care organiza ia î i transmite. IMAGINI) nu se afl la nivelul firmei. a reprezent rilor formate în mentalul lor. un Aceast latur a imagologiei organiza ionale (ANSAMBLUL DE SEMNE. ci se manifest mai degrab . reputa ia. personalitatea i/sau propria identitate. c tre public. Chiar dac se afl în aria de activitate a rela iilor publice. imaginea organiza ional se alatur imaginii corporative sau institu ionale pe care i-o construie te firma. SIMBOLURI. în calitate de consumatori ai produselor/serviciilor organiza iei. la nivelul indivizilor. .

SIMBOLURI EMBLEME IMAGINEA ORGANIZA IEI SIGLE REPREZENT RI ABSTRACTE PRODUSE AUDIOVIZUALE .Procesul de formare a imaginii se bazeaz pe comunicare. Pentru a trezi interesul publicului imaginea organiza iei trebuie s aib suficient for emo ional . asigurarea i consolidarea credibilit ii sale în ochii publicurilor. pentru a dobândi o serie de sensuri. Construirea imaginii organiza ionale se identific pe baza a o serie de strategii ce vor pune în valoare. dou aspecte esen iale pentru firm : impactul vizibilit ii sale la nivelul pie elor i în mediul de afaceri.

firma ajunge la o identitate public . putem spune c imaginea sa public a avut de câ tigat. îi fidelizeaz . prin produsul/serviciul promovat. Management tradi ional Management modern.Numai în m sura în care. o firm î i câ tig un grup de clien i i. din imagine public . Astfel. sinergic Mesaj codificat c tre public Vector de comunicare Firma Identitate organiza ional Comunicare corporativ Responsa ilitate social corporativ Comportament organiza ional Imagine institu ional Responsabilitate institu ional Identitate institu ional   Mesaj decodificat de public Imagine corporativ Imagine firm R spuns public Comunicare institu ional . ulterior. prin promovarea i vânzarea propriilor pruduse.

inima produsului si progresul tehnologic si oportunitatile nelimitate ale viitorului. ÅToyoµ merg" in latina. cei binecuvantati cu o abundenta de orez sunt binecuvantati cu multa bogatie. y Volvo inseamna "eu y In japoneza. la randul lor simboluri pentru fier. semnifica abundenta. y Cercul si sageata . In unele culturi asiatice. iar "ta" inseamna orez. iar cercul marginit de o sageata este semnul conventional pentru fier ² bogatia cea mai cunoscuta a Suediei.TOYOTA VOLVO y Sigla Toyota contine trei elipse care reprezinta inima clientului. reprezinta scutul si sageata lui Marte.

. schimb ri structurale multiple. în cadrul firmelor. apare o inversare a celor trei niveluri ce alc tuiesc structura organizatoric a unei firme.Situarea pe primul plan a imaginii publice a organiza iei a determinat. Astfel.

sigle. Este vorba de percep ia constructiv a publicului fa de evolu ia organiza iei i imaginea sa. prin abordarea sa. pune în valoare dinamica organiza ional i eviden iaz importan a componentelor ce sus in limbajul organiza ional (semne grafice.int . un mod inedit de comunicare a organiza iei cu publicul. . Piaget identific .Abordari teoretice ale constructiei imaginii organizationale Abordarea constructivist a lui Jean Piaget. design) transmis c tre diferitele categorii de publicuri. coloristic .

la valorile culturale. Astfel are loc raportarea implica iilor sociale pe care le genereaz o anumit manifestare a organiza iei. sus inut de Serge Moscovici i Jean Claude Abric. explicitat în cadrul culturii organiza ionale. . în acel moment. sociologice psihologice existente în comunitatea din care face parte. reprezint un alt punct de vedere inedit privind construc ia imaginii organiza ionale i importan a acesteia.Abordarea teoretic . Ea decurge din abordarea constructivist îns . pune în valoare imaginea organiza ional ca rezultant a leg turilor ce se stabilesc între sistemele de norme i valori societale i sistemul de valori de la nivelul organiza iei.

în calitatea lor de consumatori poten iali. a lui Edmund Husserl aduce Este surprins imaginea organiza ional din perspectiva experien elor personale ale indivizilor. se realizeaz o interac iunea comunica ional între mesajele emise de organiza ie i manifest rile publicului intern i extern al acesteia. Astfel. imaginea organiza iei poate avea câ tig sau nu. în func ie de atitudinea diferitelor categorii de publicuri. c rora li se adreseaz organiza ia i din perspectiva atitudinii manifestate de proprii angaja i.Abordarea fenomenologic în discu ie un alt aspect. . Deci.

Imaginea organizationala din perspectiva ´paradigmei procesual-organiceµ INTERPRETORI FIGURATIVI INTERPRETORI VERBALI INTERPRETORI ARMONICI .

. comunit ii umane c reia i se raporteaz în acel moment. prin intermediul vectorilor de comunicare. comunicare cinematografic . în forme plastice audiovizuale i scrise.Interpretorii figurativi stau la baza form rii imaginii organiza iei. Identitatea public a organiza iei este transmis . Interpretorii armonici. strategia de construire a imaginii organiza iei are ca rezultat formarea imaginilor de identitate organiza ional . comunicare televizual . rezulta i din îmbinarea celor dou categorii anterior eviden iate i care stau la baza dezvolt rii produselor audiovizuale i scrise. specifice i distincte. cuprind ansamblul semnelor lingvistice i auditive prin intermediul c rora se transmit o serie de mesaje privind imaginea public a organiza iei. Interpretorii verbali. Cu ajutorul lor se dezvolt ceea ce numim. Concluzii: Prin urmare. Numai în aceste condi ii imaginea public a organiza iei se transform în identitate public .

. Corelând marca produsului promovat cu imaginea firmei. printr-o simpl imagine public . credibilitatea. m rcile/brand-urile prin care î i prezint produsele i serviciile. organiza ia î i constrie te o imagine de marc . onestitatea i competen a. Ea reprezint o caracterizare sintetic a imaginii companiei. Imaginea de marc va caracteriza îndeosebi organiza iile cu scop economic. Astfel. aceasta din urm poate fi identificat mult mai u or de c tre plaja de clien i.Imaginea organizationala din perspectiva gestionarii sale prin optiuni strategice Prestigiul organiza ional depinde de crearea unor clase de imagini având la baz atributele definitorii ale organiza iei: solvabilitatea ei.

o etichet . un termen. Imaginea simbolic vizeaz discursul organiza iei c tre publicul int prin clipurile sale promo ionale i/sau prin implicarea organiza iei în rezolvarea de probleme sociale sau în campanii umanitare (Tide. un nume. Ea garanteaz notorietatea organiza iei i calitatea produselor/serviciilor. o combina ie grafic . Orange. Imaginea public este stabilit prin politica de PR i trebuie s con in dou componente: imaginea material i imaginea simbolic . Benetton împotriva discrimin rii rasiale). destinat s ajute la o identificare u oar a organiza iei sau a bunurilor acesteia. Imaginea public unei organiza ii este cu atât mai important cu cât aceast organiza ie este mai mare i are un grad de responsabilitate social mai mare.Sensurile imaginii organizationale Imaginea de marc (materiala) este: un simbol. un desen.

Ea ine de segmentele ce alc tuiesc structura imaginii organiza iei. Imaginea global a organiza iei Imaginea public organiza ional Imagine economic (comercial ) Imagine social Imaginea organiza ional Imagine institu ional Imagine financiar Imagine tehnologic . potrivit modului în care aceasta este perceput la nivelul business-ului modern.Imaginea organiza ional este multidimensional .

O. Prin intermediul acestei analize se va putea eviden ia nivelul de încredere ob inut de c tre organiza ie în rândul diferitelor categorii de public: indivizi.O.int apare ca o necesitate.M. public intern.Analiza coeren ei i a semnifica iilor imagologice a organiza iei asupra publicului. sectorul guvernamental i non-guvernamental. . ‡Aprecierile publicului intern = I. ‡Imaginea popula iei = I. mass-media. + I.E. + I. + I.P.D. iar evaluarea sub aspect global a acestui fenomen se efectuaz de c tre speciali tii în comunicare i PR. ‡Imaginea organiza iilor extraparlamentare i apolitice = I. lideri de opinie.O. = I.P.P.P.M. ‡Imaginea mediatic = I. ‡Imaginea document a institu iilor statului i a partidelor parlamentare = I.I.G. E.O.I.D. + I. ‡Imaginea liderilor de opinie = I.P.I.P.G.E. ‡Evaluarea global a imaginii organiza iei = E. + I.I.

caracterul benefic sau nu al crizei . declansarea crizei ² se modifica echilibrul relatiilor de putere intre ´polul dominantµ (organizatia) si ´polul dominatµ (publicul intern si/sau extern). s-a reusit iesirea din criza. a impactului negativ generat de manifestarea a o serie de riscuri. Identificarea si analiza fazelor crizei de imagine: perioada premergatoare crizei ² analiza evenimentelor semnificative. cu influenta negativa. pe cat posibil. identificarea evenimentelor din trecutul firmei ce pot avea legatura intre ele si care ar putea fi la baza evenimentelor prezente din organizatie.. conflicte sau crize. descrierea lor din perspectiva imagologica. criza propriu-zisa ² deteriorarea puternica a imaginii organizationale cu repercursiuni asupra promovarii produselor sale si a gradului de incredere a publicului. a modificarilor ce au intervenit.ANALIZA CRIZELOR DE IMAGINE Implica modelarea si/sau gestionarea imaginii organizatiei. prin intermediul unei solutii transante. perioada post-criza ² apare dupa ce. este importanta deoarece are loc un proces de evaluare a gradului de deteriorare a imaginii org. in sensul reducerii. pentru imaginea organizatiei.

pentru a incetini si/sau stopa deteriorarea propriei imagini.Comunicarea in situatii de criza ² parte componenta a procesului de management al crizei. angajatii. . pentru a obtine intelegerea si sprijinul de care are nevoie organizatia in aceste momente dificile. timpului si canalelor de distributie necesare pentru comunicarea eficienta cu: presa. clientii. Comunicarea in situatii de criza trebuie sa se focalizeze pe facilitarea dezamorsarii crizei prin: comunicarea cu diferitele categorii de public pentru gestionarea perceptiei si asteptarilor publicului. consumatorii si factorii de decizie. cuprinde o serie de actiuni concrete de gestionare a strategiei. mesajului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->