BULAG NA PAGDAKILA Renato Constantino 1.

Pambansang Himagsikan Rurok ng tagumpay na patuloy na binabalikang-isip ng mga tao bilang pagdakila at muling pagbuhay sa diwa ng kalayaan Washington, Estados Unidos. Lenin, Unyon Sobyet. Bolivar, Amerika Latina. Sun Yat Sen at Mao Tse Tung, Tsina. Ho Chi Minh, Bietnam. Manipesto, Disyembre 15, 1896. 2. Si Rizal at ang Rebolusyon Pilit kinalilimutan ang panahong ito sa kasaysayan lalo t higit ng mga Rizalista sapagkat ang ginawa ni Rizal ay pagtataksil sa bayan. Masamang epekto nito: Pinawawalang sala natin si Rizal. 3. Bayaning Tinatangkilik ng mga Amerikano Pagbibigay sigla sa kultong maka-Rizal Pagpapalit sa kahalagahan ng ibang mga bayani Batas sa Philippine Commission A. Batas Blg. 137 Distritong Politiko-Militar ng Morong Rizal B. Batas Blg. 243 Pambayang abuloy para sa pagtatayo ng isang bantayog C. Batas Blg. 345 Anibersaryo ng kanyang kamatayan Ano kaya ang nangyari kung hindi pinatay si Rizal noong Disyembre 1896? Maiiba kaya ang daloy ng Rebolusyong Pilipino?

Mga Pagbabago ng ika-19 na Siglo Mahalagang instrumento sa pagsibol ng ekonomiyang nakatuon sa pagluluwas ng produktong pang-eksport ang pinansiyang Europeo at Amerikano. Subalit hindi siya bayani sa dahilang pinili niyang pigilin o baguhin ang daloy ng mga pangyayari.Nilikha ba ng mga propagandista ng ika-19 na siglo ang panahon o nilikha sila ng panahon? 4. Ang Bansang Pilipino Bilang Isang Konsepto Pilipino Creoles. 5. Hispanisasyon at Asimilasyon 7. Umunlad ang komunikasyon Programa sa Impraistruktura Dumagsa ang Liberalismo 6. Ideolohikal na Balangkas Lumalawak ang diskontento ng makita ng mga katutubong benipisaryong may nabubuksang bagong daigdig ng kasaganaan para sa kanila at sa kanilang uri. Ipinakita ito ng katotohanang nagsimula ang rebolusyon sa kabila ng kanyang pagtangging pamunuan ito sa kabila ng kanyang pagkondena. Ang Papel ng mga Bayani Bayani siya sapagkat nakita niya ang mga bagong pangangailangang panlipunang nilikha ng mga bagong pangyayaring historikal mula sa bagong relasyon sa lipunan at aktibong sumangkot sa pagtugon sa mga pangangailangang ito. Mga Limitadong Pilipino Dekolonisadong Pilipino . Kastilang Isinilang sa Pilipinas Circulo Hispano Filipino Creoles at Peninsulares 8. Tumaas ang kanilang kamulatan at nagkaroon sila ng panibagong layunin ang maging kapantay ng mga peninsulares sa larangang ekonomiko at politikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful