You are on page 1of 2

‫דעו את‬

‫זכויותיכם‬
‫שכר הלימוד הגבוה‪,‬‬
‫לעבוד כדי לממן את‬
‫הסטודנטים נאלצים‬
‫של סטודנט בישראל‪.‬‬ ‫רוב‬
‫ים את חוקי העבודה‪.‬‬ ‫ות‬ ‫צא‬ ‫הו‬ ‫כר הדירה ואת יתר ה‬
‫את המצב הזה‪ ,‬ומפר‬ ‫ש‬ ‫את‬
‫ובדת חייבים לדעת‪.‬‬ ‫עסיקים רבים מנצלים‬
‫סיסיות שכל עובד וע‬ ‫מ‬
‫לעובדות ולעובדים)‬ ‫על חלק מהזכויות הב‬
‫זכר‪ ,‬אך הפנייה הנה‬ ‫להלן מידע‬
‫(המידע כתוב בלשון‬

‫‪ 186‬שעות)‪.₪ 3,850,‬‬
‫עבודה במשרה מלאה (‬
‫שכר המינימום לחודש‬
‫שכר מינימום‪:‬‬
‫(עבור החודש הקודם)‪.‬‬ ‫לשעה‪.₪ 20.70 :‬‬
‫יאוחר מה‪ 9 -‬בחודש‬
‫השכר לא‬ ‫על המעביד לשלם את‬
‫‪ ₪ 23‬ליום לפי התעריף‬ ‫מועד התשלום‪:‬‬
‫כום מקסימאלי של ‪.70‬‬
‫תשלום הוצאות נסיעה‪:‬‬ ‫לס‬ ‫מעביד חייב בהחזרם עד‬
‫חזור)‪ .‬המרחק המזכה ב‬ ‫החזר הוצ' נסיעות‪ :‬ה‬
‫חודשי' או נסיעה הלוך‪-‬‬
‫זול ביותר (כמו 'חופשי‬
‫או ‪ 2‬תחנות אוטובוס‪.‬‬ ‫ה‬
‫דים פחות משישה ימים‬ ‫‪ 50‬מ' בין העבודה לבית‬
‫לאחר ‪ 8‬שעות‪ .‬לעוב‬ ‫‪0‬‬
‫באותו יום‪ ,‬ולא על פי‬ ‫היא כל שעת עבודה‬
‫שוב לפי מספר השעות‬ ‫נוספות‪ :‬שעה נוספת‬
‫פות לאחר ‪ 9‬שעות‪ .‬החי‬ ‫שע ות‬
‫בוע חישוב השעות הנוס‬
‫בש‬
‫פת ‪ .25%‬מעל השעתיים‬ ‫חישוב חודשי‪.‬‬
‫עתיים ראשונות ‪ -‬תוס‬
‫‪ .50‬בשבתות וחגים ‪50%‬‬ ‫תשלום‪ :‬ש‬
‫קר‪ ,‬יום העבודה הוא בן‬ ‫הראשונות ‪ -‬תוספת ‪%‬‬
‫בין ‪ 10‬בלילה ל‪ 6 -‬בבו‬
‫שעתיים מהמשמרת הן‬
‫רת ל ילה‪ :‬אם לפחות‬
‫נחשבת לשעה נוספת‪.‬‬ ‫משמ‬
‫ות‪ .‬כל שעה מעבר לכך‬
‫‪ 7‬שע‬
‫דעו את‬
‫ות) בשנה במשך ‪ 4‬ה�ש‬
‫‪ 10‬ימים נטו (ללא שבת‬
‫זכויותיכם‬
‫בארבע שנים ראשונות‬ ‫בשבוע בן חמישה ימים‪:‬‬
‫ימים בשבוע‪ 12 :‬ימים‬ ‫שה שנת י‪:‬ת‪ :‬לעובדים‬
‫החמישית‪ .‬לעובדים ‪6‬‬ ‫ח ופ‬
‫חופשה עולה עם הוותק‪.‬‬ ‫שנה‬ ‫הראשונות ו‪ 11-‬ימים ב‬
‫‪ 14 -‬יום‪ .‬מספר ימי ה‬ ‫נים‬
‫שולם‪ .‬השני והשלישי‪,‬‬ ‫ובשנה החמישית‬
‫רפואי‪ .‬יום ראשון לא מ‬
‫לום עבור ‪ 18‬ימי מחלה‬ ‫לום כנגד הצגת אישור‬
‫שכרו‪ .‬עובד זכאי לתש‬ ‫לה‪ :‬מעסיק חייב בתש‬
‫בגין מחלת בן זוג (‪6‬‬ ‫הרביעי ואילך‪ 75% ,‬מ‬ ‫דמי מח‬
‫מדמי מחלה הצבורים‬ ‫מהשכר היומי‪ .‬מהיום‬
‫לד עד גיל ‪ 8( 16‬ימים)‪,‬‬ ‫ים‪ .‬אפשר לנצל חלק‬ ‫‪37.5%‬‬
‫שנה (‪ 6‬ימים)‪ ,‬מחלת י‬ ‫שאי לצבור עד ‪ 90‬ימ‬
‫בן‪/‬בת זוג שמלאו לו ‪65‬‬ ‫בשנה‪ ,‬ור‬
‫ם)‪ ,‬הורה או הורה של‬
‫ימי‬
‫של ‪ -‬בת זוג (‪ 7‬ימים)‪.‬‬
‫לידה‬
‫‪ 5 -‬ימים‪ ,‬שנייה ו�ש‬ ‫דה‪ ,‬זכאי לדמי הבראה‬
‫בשנה‪ :‬לשנה הראשונה‬ ‫בד שהשלים שנת עבו‬
‫ראה)‪ ,‬המתעדכן פעם‬ ‫דמי הב רא ה‪ :‬עו‬
‫לשלם בחודשי הקיץ‪.‬‬ ‫קבוע( (‪ ₪ 340‬ליום הב‬
‫ימים‪ .‬דמי הבראה נהוג‬ ‫בתעריף‬
‫רביעית עד עשירית ‪7 -‬‬
‫ימי החג שחלו בחודש‪.‬‬ ‫לישית ‪ 6 -‬ימים‪,‬‬
‫רגילה ללא קשר למספר‬
‫נאי שלא חלו ביום שבת‪.‬‬ ‫חודשי זכאי למשכורתו ה‬
‫לום עבור ‪ 9‬ימי חג‪ ,‬בת‬ ‫מי חגים‪ :‬עובד בשכר‬
‫שלושה חודשים‪ ,‬לתש‬ ‫ד‬
‫העובד‪ ,‬ללא תוספות‪.‬‬ ‫לפי שעות זכאי‪ ,‬לאחר‬
‫של‬ ‫עובד‬
‫כר יום עבודה ובנוסף‬ ‫חג – שכרו היומי הרגיל‬
‫לגמול של ‪ 150%‬מש‬ ‫תעריף יום‬
‫משכר יום עבודה ‪ +‬דמי‬ ‫שי שהועסק בחג זכאי‬
‫כאי לגמול של ‪150%‬‬ ‫ב חג‪ :‬עובד בשכר חוד‬
‫שעות שהועסק בחג ז‬ ‫עבודה‬
‫מנוחה חלופי‪ ,‬עובד לפי‬
‫ליום‬
‫מות בן משפחה מקרבה‬ ‫החג (סה”כ ‪.)250%‬‬
‫‪ 7‬ימי אבל במקרה של‬
‫שים זכאי עובד לתשלום‬
‫בל‪ :‬לאחר שלושה חוד‬
‫י מי א‬
‫בלבד עם ציון תאריך‬ ‫ראשונה‪.‬‬
‫או התפטרות היא בכתב‬
‫חודשי ‪ -‬במהלך שנת‬ ‫ההודעה על פיטורים‬
‫או ההתפטרות! עובד‬ ‫מוקדמת לפ יט ור ים‪:‬‬
‫ים‪ ,‬ויומיים וחצי לכל‬ ‫ייכנסו לתוקף הפיטורים‬ ‫ה ודעה‬
‫חודשי עבודתו הראשונ‬ ‫בת המכתב ותאריך בו‬
‫עבודה הודעה מוקדמת‬ ‫חודש עבודה בששת‬ ‫כתי‬
‫סף לשישה)‪ .‬לאחר שנת‬ ‫הראשונה ‪ -‬יום לכל‬
‫דש עבודה‪ .‬לאחר שנת‬ ‫השביעי לעבודתו (בנו‬ ‫עבודתו‬
‫הראשונה ‪ -‬יום לכל חו‬ ‫דש עבודה החל מחודש‬
‫לכל שני חודשי עבודה‬ ‫במהלך שנת עבודתו‬ ‫חו‬
‫שבועיים ועוד יום נוסף‬ ‫ש‪ .‬עובד יומי ‪/‬שעתי‪-‬‬
‫לכל שני חודשי עבודה‬ ‫שנת עבודתו השנייה ‪-‬‬ ‫של חוד‬
‫שבועות ועוד יום נוסף‬ ‫דה ‪ -‬שבועיים‪ .‬במהלך‬
‫דה השלישית – שלושה‬ ‫עבו‬
‫זו‪ .‬במהלך שנת העבו‬
‫עבודה ואילך ‪ -‬חודש‪.‬‬ ‫בשנה‬
‫עה המוקדמת יהיה זכאי‬ ‫זו‪ .‬לאחר שלוש שנות‬
‫לא קיים את חובת ההוד‬ ‫בשנה‬
‫פת ההודעה המוקדמת‪.‬‬ ‫מת‪ :‬במקרה והמעביד‬
‫השכר הרגיל עבור תקו‬ ‫קד‬ ‫שלום עב ור ה ודעה מו‬
‫כות מכל סכום שיגיע‬ ‫מוקדמת‪ ,‬בגובה הפסד‬ ‫ת‬
‫מת‪ ,‬רשאי המעביד לנ‬ ‫לפיצוי תמורת הודעה‬
‫המוקדמת שלא עבד בה‪.‬‬ ‫חובת ההודעה המוקד‬ ‫העובד‬
‫עבור תקופת ההודעה‬ ‫בו העובד לא קיים את‬
‫כר הרגיל שהיה מקבל‬ ‫במקרה‬
‫שנים מהיום בו נוצרה‬ ‫לעובד‪ ,‬סכום השווה לש‬
‫יתן להגיש תביעה עד ‪7‬‬
‫לב יה ”ד לעבודה‪ :‬נ‬
‫שנות להגשת תב יע ות‬
‫דה‪ .‬את התביעה צריך‬ ‫ה תיי‬
‫השנים האחרונות לעבו‬ ‫החובה לשלם‪.‬‬
‫עובד‪ ,‬יכול לתבוע דמי‬ ‫יתן לתבוע עבור שלוש‬
‫דמי הבראה – מי שעדיין‬ ‫ריגים‪ :‬פדיון חופשה ‪ -‬נ‬
‫שהייתה חובה לשלם‪.‬‬ ‫הח‬
‫מי שעבודתו נפסקה‪,‬‬ ‫יום‬ ‫הגיש עד שלוש שנים מ‬
‫שבע שנים האחרונות‪.‬‬ ‫ל‬
‫הבראה עבור‬
‫בור השנתיים האחרונות‪.‬‬
‫במקום העבודה נפגעו?‬ ‫יכול לתבוע רק ע‬
‫זכויותיך‬
‫דים של קמפוס לכולנו‪:‬‬
‫פנה לצוות זכויות עוב‬
‫דן) ‪(0522661420‬רנין)‬
‫‪(050-2452539‬‬
‫חפשו אותנו בפייסבוק‬
‫‪campus4all.haifa@gm‬‬
‫‪ail.com‬‬