Curs practic de Java

Cristian Fr˘sinaru a

Cuprins
1 Introducere ˆ Java ın 1.1 Ce este Java ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Limbajul de programare Java . . . . . 1.1.2 Platforme de lucru Java . . . . . . . . 1.1.3 Java: un limbaj compilat ¸i interpretat s 1.2 Primul program . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Structura lexical˘ a limbajului Java . . . . . . a 1.3.1 Setul de caractere . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Cuvinte cheie . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Identificatori . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Literali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 Separatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.6 Operatori . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.7 Comentarii . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Tipuri de date ¸i variabile . . . . . . . . . . . s 1.4.1 Tipuri de date . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Variabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Controlul executiei . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 1.5.1 Instructiuni de decizie . . . . . . . . . ¸ 1.5.2 Instructiuni de salt . . . . . . . . . . . ¸ 1.5.3 Instructiuni pentru tratarea exceptiilor ¸ ¸ 1.5.4 Alte instructiuni . . . . . . . . . . . . ¸ 1.6 Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Crearea unui vector . . . . . . . . . . . 1.6.2 Tablouri multidimensionale . . . . . . 1.6.3 Dimensiunea unui vector . . . . . . . . 1.6.4 Copierea vectorilor . . . . . . . . . . . 1 11 11 11 12 13 14 16 16 16 17 17 19 19 20 21 21 22 24 24 25 26 26 26 26 28 28 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1.6.5 Sortarea vectorilor - clasa Arrays . . . . . . 1.6.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ ¸i eterogeni as Siruri de caractere . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ . . . a 1.8.1 Transmiterea argumentelor . . . . . . . . . . 1.8.2 Primirea argumentelor . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Argumente numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 30 31 31 32 34 35 35 35 37 38 39 39 40 41 42 46 49 50 50 52 53 56 57 58 59 59 61 62 63 64 64 66 66 67 67

1.7 1.8

2 Obiecte ¸i clase s 2.1 Ciclul de viat˘ al unui obiect . . . . . . . . . . . . . ¸a 2.1.1 Crearea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Folosirea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Distrugerea obiectelor . . . . . . . . . . . . 2.2 Crearea claselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Declararea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Extinderea claselor . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 Corpul unei clase . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Constructorii unei clase . . . . . . . . . . . . 2.2.5 Declararea variabilelor . . . . . . . . . . . . 2.2.6 this ¸i super . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 2.3 Implementarea metodelor . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Declararea metodelor . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Tipul returnat de o metod˘ . . . . . . . . . a 2.3.3 Trimiterea parametrilor c˘tre o metod˘ . . . a a 2.3.4 Metode cu num˘r variabil de argumente . . a 2.3.5 Supraˆ arcarea ¸i supradefinirea metodelor ınc˘ s 2.4 Modificatori de acces . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Membri de instant˘ ¸i membri de clas˘ . . . . . . . ¸a s a 2.5.1 Variabile de instant˘ ¸i de clas˘ . . . . . . . ¸a s a 2.5.2 Metode de instant˘ ¸i de clas˘ . . . . . . . . ¸a s a 2.5.3 Utilitatea membrilor de clas˘ . . . . . . . . a 2.5.4 Blocuri statice de initializare . . . . . . . . . ¸ 2.6 Clase imbricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 Definirea claselor imbricate . . . . . . . . . . 2.6.2 Clase interne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 Identificare claselor imbricate . . . . . . . . 2.6.4 Clase anonime . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clase ¸i metode abstracte . . . . . . . . . . . . . . s

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS 2.7.1 Declararea unei clase abstracte 2.7.2 Metode abstracte . . . . . . . . 2.8 Clasa Object . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Orice clas˘ are o superclas˘ . . a a 2.8.2 Clasa Object . . . . . . . . . . 2.9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri . . . . 2.10 Tipul de date enumerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 68 68 71 71 71 74 75 77 77 78 82 85 85 87 89 90 91 92 95 95 95 96 97 98 99 99 100 101 103 105 107 108 109 110 110 111

3 Exceptii ¸ 3.1 Ce sunt exceptiile ? . . . . . . . . . . . . ¸ 3.2 ”Prinderea” ¸i tratarea exceptiilor . . . . s ¸ 3.3 ”Aruncarea” exceptiilor . . . . . . . . . . ¸ 3.4 Avantajele trat˘rii exceptiilor . . . . . . a ¸ 3.4.1 Separarea codului pentru tratarea 3.4.2 Propagarea erorilor . . . . . . . . 3.4.3 Gruparea erorilor dup˘ tipul lor . a 3.5 Ierarhia claselor ce descriu exceptii . . . ¸ 3.6 Exceptii la executie . . . . . . . . . . . . ¸ ¸ 3.7 Crearea propriilor exceptii . . . . . . . . ¸

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4 Intr˘ri ¸i ie¸iri a s s 4.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Ce sunt fluxurile? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Clasificarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri . . . . 4.1.4 Metode comune fluxurilor . . . . . . . . . . . . 4.2 Folosirea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Fluxuri primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Fluxuri de procesare . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Crearea unui flux . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸iere . . . . . . . . . . s 4.2.5 Citirea ¸i scrierea cu buffer . . . . . . . . . . . . s 4.2.6 Concatenarea fluxurilor . . . . . . . . . . . . . . 4.2.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor . . . . . . . . . 4.2.8 Clasele DataInputStream ¸i DataOutputStream s 4.3 Intr˘ri ¸i ie¸iri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . a s s 4.3.1 Intr˘ri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . a 4.3.2 Ie¸iri formatate . . . . . . . . . . . . . . . . . . s

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4.4

CUPRINS Fluxuri standard de intrare ¸i ie¸ire . . . . . . . . . . . . . s s 4.4.1 Afisarea informatiilor pe ecran . . . . . . . . . . . . ¸ 4.4.2 Citirea datelor de la tastatur˘ . . . . . . . . . . . . a 4.4.3 Redirectarea fluxurilor standard . . . . . . . . . . . 4.4.4 Analiza lexical˘ pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) a Clasa RandomAccesFile (fi¸iere cu acces direct) . . . . . . s Clasa File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 112 113 115 117 119

4.5 4.6

5 Interfete ¸ 5.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ce este o interfat˘ ? . . . . . . . . . ¸a 5.2 Folosirea interfetelor . . . . . . . . . . . . . ¸ 5.2.1 Definirea unei interfete . . . . . . . . ¸ 5.2.2 Implementarea unei interfete . . . . . ¸ 5.2.3 Exemplu: implementarea unei stive . 5.3 Interfete ¸i clase abstracte . . . . . . . . . . ¸ s 5.4 Mo¸tenire multipl˘ prin interfete . . . . . . s a ¸ 5.5 Utilitatea interfetelor . . . . . . . . . . . . . ¸ 5.5.1 Crearea grupurilor de constante . . . 5.5.2 Transmiterea metodelor ca parametri 5.6 Interfata FilenameFilter . . . . . . . . . . ¸ 5.6.1 Folosirea claselor anonime . . . . . . 5.7 Compararea obiectelor . . . . . . . . . . . . 5.7.1 Interfata Comparable . . . . . . . . . ¸ 5.7.2 Interfata Comparator . . . . . . . . . ¸ 5.8 Adaptori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Organizarea claselor 6.1 Pachete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Pachetele standard (J2SDK) . . . 6.1.2 Folosirea membrilor unui pachet . 6.1.3 Importul unei clase sau interfete . ¸ 6.1.4 Importul la cerere dintr-un pachet 6.1.5 Importul static . . . . . . . . . . 6.1.6 Crearea unui pachet . . . . . . . 6.1.7 Denumirea unui pachet . . . . . . 6.2 Organizarea fi¸ierelor . . . . . . . . . . . s 6.2.1 Organizarea fi¸ierelor surs˘ . . . . s a

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

121 . 121 . 121 . 122 . 122 . 123 . 124 . 129 . 130 . 132 . 132 . 133 . 134 . 137 . 138 . 139 . 141 . 142 145 145 145 146 147 148 149 150 151 152 152

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

CUPRINS 6.2.2 Organizarea unit˘¸ilor de compilare (.class) at 6.2.3 Necesitatea organiz˘rii fi¸ierelor . . . . . . . . a s 6.2.4 Setarea c˘ii de c˘utare (CLASSPATH) . . . . a a Arhive JAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1 Folosirea utilitarului jar . . . . . . . . . . . . 6.3.2 Executarea aplicatiilor arhivate . . . . . . . . ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 154 155 156 157 158 159

6.3

7 Colectii ¸ 7.1 Introducere . . . . . . . . . . 7.2 Interfete ce descriu colectii . . ¸ ¸ 7.3 Implement˘ri ale colectiilor . . a ¸ 7.4 Folosirea eficient˘ a colectiilor a ¸ 7.5 Algoritmi polimorfici . . . . . 7.6 Tipuri generice . . . . . . . . 7.7 Iteratori ¸i enumer˘ri . . . . . s a

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

161 . 161 . 162 . 166 . 168 . 170 . 171 . 172 177 177 179 180 180 181 183 183 184 187 188 193 194 196

8 Serializarea obiectelor 8.1 Folosirea serializ˘rii . . . . . . . . . . . . . . . a 8.1.1 Serializarea tipurilor primitive . . . . . 8.1.2 Serializarea obiectelor . . . . . . . . . . 8.1.3 Clasa ObjectOutputStream . . . . . . 8.1.4 Clasa ObjectInputStream . . . . . . . 8.2 Obiecte serializabile . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Implementarea interfetei Serializable . ¸ 8.2.2 Controlul serializ˘rii . . . . . . . . . . a 8.3 Personalizarea serializ˘rii obiectelor . . . . . . a 8.3.1 Controlul versiunilor claselor . . . . . . 8.3.2 Securizarea datelor . . . . . . . . . . . 8.3.3 Implementarea interfetei Externalizable ¸ 8.4 Clonarea obiectelor . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfata grafic˘ cu utilizatorul ¸ a 9.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Modelul AWT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Componentele AWT . . . . . . . . . . 9.2.2 Suprafete de afi¸are (Clasa Container) ¸ s 9.3 Gestionarea pozition˘rii . . . . . . . . . . . . ¸ a 9.3.1 Folosirea gestionarilor de pozitionare . ¸

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

199 . 199 . 200 . 202 . 204 . 206 . 207

6 9.3.2 Gestionarul FlowLayout . . . . . . . . . . . 9.3.3 Gestionarul BorderLayout . . . . . . . . . . 9.3.4 Gestionarul GridLayout . . . . . . . . . . . 9.3.5 Gestionarul CardLayout . . . . . . . . . . . 9.3.6 Gestionarul GridBagLayout . . . . . . . . . 9.3.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) . . . Tratarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Exemplu de tratare a evenimentelor . . . . . 9.4.2 Tipuri de evenimente . . . . . . . . . . . . . 9.4.3 Folosirea adaptorilor ¸i a claselor anonime . s Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Clasa Window . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Clasa Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Clasa Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.4 Clasa FileDialog . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri . . . . . 9.6.2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri 9.6.3 Meniuri de context (popup) . . . . . . . . . 9.6.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) . . . . . Folosirea componentelor AWT . . . . . . . . . . . . 9.7.1 Clasa Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.2 Clasa Button . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.3 Clasa Checkbox . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.4 Clasa CheckboxGroup . . . . . . . . . . . . 9.7.5 Clasa Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.6 Clasa List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.7 Clasa ScrollBar . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.8 Clasa ScrollPane . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.9 Clasa TextField . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7.10 Clasa TextArea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CUPRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 210 211 212 214 218 219 221 224 227 232 232 233 236 239 242 243 246 247 250 250 251 252 253 255 257 259 261 262 263 265

9.4

9.5

9.6

9.7

10 Desenarea 10.1 Conceptul de desenare . . . . . . . . . . . . 10.1.1 Metoda paint . . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Suprafete de desenare - clasa Canvas ¸ 10.2 Contextul grafic de desenare . . . . . . . . . 10.2.1 Propriet˘¸ile contextului grafic . . . . at

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

269 . 269 . 270 . 271 . 274 . 275

CUPRINS 10.2.2 Primitive grafice . . . . . . . . . . Folosirea fonturilor . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Clasa Font . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Clasa FontMetrics . . . . . . . . . . Folosirea culorilor . . . . . . . . . . . . . . Folosirea imaginilor . . . . . . . . . . . . . 10.5.1 Afi¸area imaginilor . . . . . . . . . s 10.5.2 Monitorizarea ˆ arc˘rii imaginilor ınc˘ a 10.5.3 Mecanismul de ”double-buffering” . 10.5.4 Salvarea desenelor ˆ format JPEG ın 10.5.5 Crearea imaginilor ˆ memorie . . ın Tip˘rirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 275 276 277 279 282 286 287 289 291 291 292 293 299 299 299 300 301 304 305 307 310 310 314 316 316 316 319 324 329 332 335 336 336 338 340

10.3

10.4 10.5

10.6

11 Swing 11.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1 JFC . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2 Swing API . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3 Asem˘n˘ri ¸i deosebiri cu AWT . . a a s 11.2 Folosirea ferestrelor . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ferestre interne . . . . . . . . . . . 11.3 Clasa JComponent . . . . . . . . . . . . . 11.4 Arhitectura modelului Swing . . . . . . . . 11.5 Folosirea modelelor . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tratarea evenimentelor . . . . . . . 11.6 Folosirea componentelor . . . . . . . . . . 11.6.1 Componente atomice . . . . . . . . 11.6.2 Componente pentru editare de text 11.6.3 Componente pentru selectarea unor 11.6.4 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Arbori . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Containere . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Dialoguri . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Desenarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Metode specifice . . . . . . . . . . 11.7.2 Consideratii generale . . . . . . . . ¸ 11.8 Look and Feel . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12 Fire de executie ¸ 12.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Crearea unui fir de executie . . . . . . . . ¸ 12.2.1 Extinderea clasei Thread . . . . . . 12.2.2 Implementarea interfetei Runnable ¸ 12.3 Ciclul de viat˘ al unui fir de executie . . . ¸a ¸ 12.3.1 Terminarea unui fir de executie . . ¸ 12.3.2 Fire de executie de tip ”daemon” . ¸ 12.3.3 Stabilirea priorit˘¸ilor de executie . at ¸ 12.3.4 Sincronizarea firelor de executie . . ¸ 12.3.5 Scenariul produc˘tor / consumator a 12.3.6 Monitoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.7 Semafoare . . . . . . . . . . . . . . 12.3.8 Probleme legate de sincronizare . . 12.4 Gruparea firelor de executie . . . . . . . . ¸ 12.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” . . 12.6 Clasele Timer ¸i TimerTask . . . . . . . . s

CUPRINS 343 . 343 . 344 . 345 . 347 . 352 . 355 . 357 . 358 . 362 . 362 . 367 . 369 . 371 . 373 . 376 . 378 383 . 383 . 385 . 387 . 388 . 393 . 397 401 . 401 . 402 . 404 . 406 . 408 . 410 . 412 . 416 . 420 . 421 . 421

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13 Programare ˆ retea ın ¸ 13.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Lucrul cu URL-uri . . . . . . . . . . . . . . 13.3 Socket-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4 Comunicarea prin conexiuni . . . . . . . . . 13.5 Comunicarea prin datagrame . . . . . . . . . 13.6 Trimiterea de mesaje c˘tre mai multi clienti a ¸ ¸ 14 Appleturi 14.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 Crearea unui applet simplu . . . . . . . 14.3 Ciclul de viat˘ al unui applet . . . . . ¸a 14.4 Interfata grafic˘ cu utilizatorul . . . . . ¸ a 14.5 Definirea ¸i folosirea parametrilor . . . s 14.6 Tag-ul APPLET . . . . . . . . . . . . 14.7 Folosirea firelor de executie ˆ appleturi ¸ ın 14.8 Alte metode oferite de clasa Applet . . 14.9 Arhivarea appleturilor . . . . . . . . . 14.10Restrictii de securitate . . . . . . . . . ¸ 14.11Appleturi care sunt ¸i aplicatii . . . . . s ¸

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .2. . . .3. . . .4 Obtinerea ¸i prelucrarea rezultatelor ¸ s 15. . . . . 438 . . .2. . . 426 . . 428 . . . a 15. . 453 . . . . . . . ¸ 15. . . . . . . . 15. . . .3 Lucrul dinamic cu vectori .5 Interfata ResultSet . . . . 430 . . . . . . . . . . . . . . . .CUPRINS 15 Lucrul cu baze de date 15. . 9 423 . . .4. . 16. . 452 . . . . . ¸ 15. . . . . 15. . .1 Introducere . . . . . .4 Lucrul cu meta-date . . . . . . . . . . . . 442 . . . . . . . . . 456 . . . . . . .2 Specificarea unei baze de date . . . . . . . . . 438 . . at 15. . . . . . . .2. . . . . ¸ 15. . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 15. . . . . .1 Examinarea claselor ¸i interfetelor s ¸ 16. . . . . .1 Generalit˘¸i despre baze de date . 460 . . . . . . .4 Realizarea unei conexiuni . .3 Interfata CallableStatement . . . . . . . . .1. a 16.1 Inc˘rcarea claselor ˆ memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . 425 . .3 Tipuri de drivere . . .2. . 434 .3.2. . . .1 Interfata Statement . . . 15. 437 . . . . . . . . . . . . . .3. . 423 . .3 Efectuarea de secvente SQL . .1. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ 15. .2 Interfata ResultSetMetaData . . . . .2 Mecanismul reflect˘rii . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 JDBC . . . . ¸ 15. . a ın 16. . . 445 . . . . . . .3. . . . 15.2 Interfata PreparedStatement . . .2 Manipularea obiectelor . . . . . . . .4. . . . . .3. 442 . . . . ¸ 16 Lucrul dinamic cu clase 16. .2. . . .6 Exemplu simplu . . . . . . . . . .1 Interfata DatabaseMetaData . . . . . . 440 . . 443 445 . . . 427 . . . . . 424 . . . . 423 . . . . . 431 . 432 .3. .1 Inregistrarea unui driver .2 Conectarea la o baz˘ de date . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. . . . . . . . . . . . . . . . .

10 CUPRINS .

baze de date.elimin˘ sursele frecvente de erori ce apar ˆ programare ¸ a ın prin renuntarea la pointeri.1.Capitolul 1 Introducere ˆ Java ın 1.1 Ce este Java ? Java este o tehnologie inovatoare lansat˘ de compania Sun Microsystems ˆ a ın 1995. care a avut un impact remarcabil asupra ˆ ıntregii comunit˘¸i a dezat voltatorilor de software. indiferent de domeniu sau de complexitatea lor. ¸ 1. ¸ s ın a a ¸ tehnologia Java este format˘ dintr-un limbaj de programare de nivel ˆ a ınalt pe baza c˘ruia sunt construite o serie de platforme destinate implement˘rii de a a aplicatii pentru toate segmentele industriei software. Denumit˘ initial OAK.elimin˘ supraˆ arcarea operatorilor. ¸ ¸ ¸a a • Robustete . s at • U¸urint˘ ˆ crearea de aplicatii complexe ce folosesc programarea ˆ s ¸a ın ¸ ın retea. s˘ amın a intim caracteristicile sale principale. interfat˘ grafic˘. mo¸tenirea multipl˘ a ınc˘ s a ¸i toate ”facilit˘¸ile” ce pot provoca scrierea unui cod confuz. etc. ¸ • Simplitate .1 Limbajul de programare Java Inainte de a prezenta ˆ detaliu aspectele tehnice ale limbajului Java. impunˆndu-se prin calit˘¸i deosebite cum ar fi sima at plitate. administrarea automat˘ a memoriei ¸i elim¸ a s 11 . fire de executie. care l-au transformat ˆ ıntr-un interval de timp atˆt de scurt ˆ a ıntr-una din cele mai pupulare optiuni pentru dezvoltarea ¸ de aplicatii. robustete ¸i nu ˆ ultimul rˆnd portabilitate.

¸a • Neutralitate arhitectural˘ .12 CAPITOLUL 1. a ın • Complet orientat pe obiecte . Linux. a ¸ impunerea unor reguli stricte pentru rularea proceselor la distant˘. • Securitate . ¸ • Este compilat ¸i interpretat. Mac OS. a s a • Portabililtate . C++ la Java a s f˘cˆndu-se foarte u¸or. aceasta fiind solutia eficient˘ pentru s ¸ a obtinerea portabilit˘¸ii. folosite a ın s pentru dezvoltarea de aplicatii sau componente destinate unei anume cate¸ gorii de utilizatori. precum ¸i diverse programe utilitare. compilatorul a a Java asigur˘ o performant˘ ridicat˘ a codului de octeti. inclusiv grafic˘ 3D. astfel ˆ at a ¸a a ¸ ıncˆ viteza de lucru putin mai sc˘zut˘ nu va fi un impediment ˆ dezvoltarea ¸ a a ın de aplicatii oricˆt de complexe. lucru care aduce economii substantiale firmelor ¸ dezvoltatoare de aplicatii. ¸ at • Performant˘ .Java este un limbaj independent de platforma de lucru.este un limbaj de programare foarte sigur. ¸ a a ¸ • Este modelat dup˘ C ¸i C++. furnizˆnd a mecanisme stricte de securitate a programelor concretizate prin: verificarea dinamic˘ a codului pentru detectarea secventelor periculoase. etc. .de¸i mai lent decˆt limbajele de programare care genereaz˘ ¸a s a a executabile native pentru o anumit˘ platform˘ de lucru. aceea¸i aplicatie rulˆnd f˘r˘ nici o modificare ¸i f˘r˘ a necesita res ¸ a aa s aa compilarea ei pe sisteme de operare diferite cum ar fi Windows. INTRODUCERE ˆ JAVA IN inarea pierderilor de memorie printr-o procedur˘ de colectare a obiectelor a care nu mai sunt referite. ce ruleaz˘ ˆ fundal (”garbage collector”).1. Solaris. animatie.elimin˘ complet stilul de programare a procedural.comportamentul unei aplicatii Java nu a ¸ depinde de arhitectura fizic˘ a ma¸inii pe care ruleaz˘. etc. ce reprezint˘ seturi de ın s a libr˘rii scrise ˆ limbajul Java. trecerea de la C. Aceste tehnologii a au fost grupate ˆ a¸a numitele platforme de lucru. etc.2 Platforme de lucru Java Limbajul de programare Java a fost folosit la dezvoltarea unor tehnologii dedicate rezolv˘rii unor probleme din cele mai diverse domenii. a a s 1.

Toate distributiile Java sunt oferite gratuit ¸i pot fi desc˘rcate de pe ¸ s a Internet de la adresa ”http://java. ¸ s ¸ • J2ME (Micro Edition) Folosind Java.1. • Compilate: codul surs˘ al programelor este transformat de compia lator ˆ ıntr-un cod ce poate fi executat direct de procesor. programarea dispozitivelor mobile este extrem de simpl˘. formate din componente ce trebuie s˘ ruleze ˆ sisteme eterogene.1. • J2EE (Enterprise Edition) Aceast˘ platform˘ ofer˘ API-ul necesar dezvolt˘rii de aplicatii coma a a a ¸ plexe. bazate pe componente cum ar fi servleturi.1. Avantajul acess ın ¸ s a tei solutii este simplitatea ¸i faptul c˘ fiind interpretat˘ direct sursa ¸ s a a programului obtinem portabilitatea. a platforma de lucru J2ME oferind suportul necesar scrierii de programe dedicate acestui scop. 1. ¸ ın Tot aici g˘sim ¸i suportul necesar pentru crearea de aplicatii ¸i servicii a s ¸ s Web. vom folosi termenul J2SDK pentru a ne referi la distributia ¸ standard J2SE 1. pagini JSP. etc. a ın cu informatiile memorate ˆ baze de date distribuite. CE ESTE JAVA ? 13 • J2SE (Standard Edition) Este platforma standard de lucru ce ofer˘ suport pentru crearea de a aplicatii independente ¸i appleturi.5 SDK (Tiger). etc. ¸ s De asemenea. oferind cea mai comod˘ solutie ın a ¸ pentru distributia ¸i actualizarea aplicatiilor Java. aici este inclus˘ ¸i tehnologia Java Web Start ce furnizeaz˘ as a o modalitate extrem de facil˘ pentru lansarea ¸i instalarea local˘ a proa s a gramelor scrise ˆ Java direct de pe Web. Probabil cel mai cunoscute limbaj interpretat este ¸ a limbajul Basic. limbajele de programare se ¸ ¸ ¸ ˆ ımpart ˆ dou˘ categorii: ın a • Interpretate: instructiunile sunt citite linie cu linie de un program ¸ numit interpretor ¸i traduse ˆ instructiuni ma¸in˘. numit cod .sun.com”.3 Java: un limbaj compilat ¸i interpretat s In functie de modul de executie a aplicatiilor. In continuare. Dezavantajul evident este viteza ¸ de executie redus˘.

A¸adar vom avea la dispozitie un compia a s s ¸ lator responsabil cu transformarea surselor programului ˆ a¸a numitul cod ın s de octeti. Codul ma¸in˘ este reprezen¸ s a s a tat de o succesiune de instructiuni specifice unui anumit procesor ¸i unei an¸ s umite platforme de lucru reprezentate ˆ format binar astfel ˆ at s˘ poat˘ ın ıncˆ a a fi executate f˘r˘ a mai necesita nici o prelucrare. pe acesta trebuie s˘ fie instalat˘ o ma¸in˘ virtual˘ Java. dezavantajul fiind s a ¸ a lipsa portabilit˘¸ii. codul de octeti este ¸ interpretat de mediul Java ¸i de aceea poate fi rulat pe orice platform˘ pe s a care este instalat˘ mediul de executie Java. } } . a ¸ 1. a Limbajul Java combin˘ solutiile amintite mai sus. ¸ s ¸ Codul de octeti este diferit de codul ma¸in˘. Avantajul este executia extrem de rapid˘. a a s a a Acest lucru este realizat automat de c˘tre distributia J2SDK. aa Codurile de octeti sunt seturi de instructiuni care seam˘n˘ cu codul scris ¸ ¸ a a ˆ limbaj de asamblare ¸i sunt generate de compilator independent de mediul ın s de lucru. Pentru ca un cod de octeti s˘ poat˘ fi executat pe un ¸ ¸ a a anumit calculator.println("Hello world!"). In timp ce codul ma¸in˘ este executat direct de c˘tre procesor ¸i s a a s poate fi folosit numai pe platforma pe care a fost creat. Scriererea codului surs˘ a class FirstApp { public static void main( String args[]) { System. codul compilat ˆ at ıntr-un format de nivel sc˘zut nu a poate fi rulat decˆt pe platforma de lucru pe care a fost compilat. INTRODUCERE ˆ JAVA IN ma¸in˘. a ¸ Prin ma¸ina virtual˘ Java (JVM) vom ˆ ¸elege mediul de executie al s a ınt ¸ aplicatiilor Java. precum ¸i un interpretor ce va executa respectivul cod de octeti. programele Java fiind a ¸ atˆt interpretate cˆt ¸i compilate.14 CAPITOLUL 1.2 Primul program Crearea oric˘rei aplicatii Java presupune efectuarea urm˘torilor pa¸i: a ¸ a s 1.out.

Compilarea aplicatiei ¸ Pentru compilare vom folosi compilatorul javac din distributia J2SDK. Acestea au extensia a s a . ne vom pozitiona s s ¸ ˆ directorul ce contine fi¸ierul FirstApp. ın s s 4. ¸ Apelul compilatorului se face pentru fi¸ierul ce contine clasa principal˘ a s ¸ a aplicatiei sau pentru orice fi¸ier/fi¸iere cu extensia java. fie ˆ mai multe. se va face ˆ ¸ s ¸a a ıntr-o fereastr˘ sistem.1. Rularea aplicatiei ¸ Se face cu interpretorul java. de¸i acest lucru nu a a s s este obligatoriu.2.java. Clasele aplicatiei se pot gasi fie ˆ a a ¸ ıntr-un singur fi¸ier. PRIMUL PROGRAM 15 Toate aplicatiile Java contin o clas˘ principal˘(primar˘) ˆ care trebuie ¸ ¸ a a a ın s˘ se gaseasc˘ metoda main. Deoarece interpretorul are ca argument de a intrare numele clasei principale ¸i nu numele unui fi¸ier.class. Compilatorul creeaz˘ ¸ s s a cˆte un fi¸ier separat pentru fiecare clas˘ a programului. s ın 2. Salvarea fi¸ierelor surs˘ s a Se va face ˆ fi¸iere care au obligatoriu extensia java. S˘ presupunem c˘ am salvat exemplul de mai sus ˆ fi¸ierul a a ın s C:\intro\FirstApp. s ın s s a javac FirstApp. 3. Este recomandat ca fi¸ierul care contine codul surs˘ a s ¸ a al clasei primare s˘ aib˘ acela¸i nume cu cel al clasei. nici o alt˘ extenın s a sie nefiind acceptat˘.class ¸i vom apela interpretorul ın ¸ s s astfel: java FirstApp Rularea unei aplicatii care nu folose¸te interfat˘ grafic˘.java In cazul ˆ care compilarea a reu¸it va fi generat fi¸ierul FirstApp. a .class ¸i implicit sunt plasate ˆ acela¸i director cu fi¸ierele surs˘. apelat pentru unitatea de compilare corespunz˘toare clasei principale.

16 CAPITOLUL 1.3 1. ın . Japonez. cˆteva exemple de blocuri fiind: Basic Latin. Musical.class este gre¸it! s 1.\u22FF : simboluri matematice (∀.9 • \u0660 . Greek. etc.\u9fff : litere din alfabetul Han (Chinez.\u0039 : cifre ISO-Latin 0 . Arabic. referirea la celelalte f˘cˆndu-se prin \uxxxx. a ın Acesta este un standard international care ˆ ¸ ınlocuie¸te vechiul set de caractere s ASCII ¸i care folose¸te pentru reprezentarea caracterelor 2 octeti.org”. etc.3.9 • \u03B1 . ceea ce s s ¸ ˆ ınseamn˘ c˘ se pot reprezenta 65536 de semne. Mai jos sunt oferite cˆteva exemple de caractere Unicode.unicode.1 Structura lexical˘ a limbajului Java a Setul de caractere Limbajului Java lucreaz˘ ˆ mod nativ folosind setul de caractere Unicode. Gothic. ∃. a a unde xxxx reprezint˘ codul caracterului. spre deosebire de ASCII. a Currency. cu cˆteva exceptii.\u03C9 : simboluri grece¸ti α − ω s • \u2200 . a • \u0030 . Arrows. Acestea nu pot fi folosite ca nume de clase. 1. ∅. Primele 256 caractere a Unicode corespund celor ASCII.) • \u4e00 . unde a a era posibil˘ reprezentarea a doar 256 de caractere.2 Cuvinte cheie Cuvintele rezervate ˆ Java sunt.\u0669 : cifre arabic-indic 0 . Mathematical. cele din C++ ¸i au fost ın a ¸ s enumerate ˆ tabelul de mai jos.3. a O alt˘ caracteristic˘ a setului de caractere Unicode este faptul c˘ ˆ a a a ıntreg intervalul de reprezentare a simbolurilor este divizat ˆ subintervale numite ın blocuri. Coreean) Mai multe informatii legate de reprezentarea Unicode pot fi obtinute la ¸ ¸ adresa ”http://www. INTRODUCERE ˆ JAVA IN Atentie ¸ Un apel de genul java c:\intro\FirstApp.

se reprezint˘ pe 4 octeti (32 biti) a ¸ ¸ – lungi . abstract boolean break byte case catch char class const* continue default do double else extends final finally float for goto* if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while Incepˆnd cu versiunea 1. dar nu sunt folosite.se reprezint˘ pe 8 octeti (64 biti) ¸i se termin˘ cu caracterul a ¸ ¸ s a L (sau l). a as a 1. ˆ ¸ s ıncepˆnd cu o liter˘.3. Cuvintele marcate prin ∗ ın ¸ sunt rezervate. mai exist˘ ¸i cuvˆntul cheie enum. identificatorii nu au voie s˘ fie identici cu cuvintele rezera vate. true. 1.4 Literali Literalii pot fi de urm˘toarele tipuri: a • Intregi Sunt acceptate 3 baze de numeratie : baza 10.5.3.3 Identificatori Sunt secvente nelimitate de litere ¸i cifre Unicode. . STRUCTURA LEXICALA A LIMBAJULUI JAVA 17 interfete.˘ 1. false.3. baza 16 (ˆ ¸ ıncep cu caracterele 0x) ¸i baza 8 (ˆ s ıncep cu cifra 0) ¸i pot fi de dou˘ tipuri: s a – normali . ¸ dar nu pot fi nici ele folosite ca nume ˆ aplicatii. variabile sau metode. Dup˘ a a a cum am mai spus. null nu sunt cuvinte cheie.

Secventele escape pre¸ definite ˆ Java sunt: ın – ’\b’ : Backspace (BS) – ’\t’ : Tab orizontal (HT) – ’\n’ : Linie nou˘ (LF) a – ’\f’ : Pagin˘ nou˘ (FF) a a – ’\r’ : Inceput de rˆnd (CR) a – ’\"’ : Ghilimele – ’\’’ : Apostrof – ’\\’ : Backslash . Secventele escape permit specificarea ¸ caracterelor care nu au reprezentare grafic˘ ¸i reprezentarea unor caras actere speciale precum backslash. 3f. respectiv D ¸ sau d pentru valorile duble . ¸ Exemple: 1.18 CAPITOLUL 1. respectiv fals. literalii ˆ ıntregi 1 ¸i 0 nu mai au semnificatia s ¸ de adev˘rat. Reprezentarea se face fie folosind o liter˘. a • Caracter Un literal de tip caracter este utilizat pentru a exprima caracterele codului Unicode. • Logici Sunt reprezentati de true . a Atentie ¸ Spre deosebire de C++. s˘ fie ˆ notatie exponential˘ sau s˘ aib˘ sufixul a a a a ın ¸ ¸ a a a F sau f pentru valorile normale . INTRODUCERE ˆ JAVA IN • Flotanti ¸ Pentru ca un literal s˘ fie considerat flotant el trebuie s˘ aib˘ cel putin o a a a ¸ zecimal˘ dup˘ virgul˘. respectiv false ¸ a a . 4D. 2e2.valoarea logic˘ de adev˘r.reprezentate pe 32 biti. apostrof. etc.valoarea logic˘ de fals.0. fie o secvent˘ a ¸a escape scris˘ ˆ a ıntre apostrofuri.reprezentate pe 64 biti.

a s ¸a definit˘ ˆ pachetul java. *.3. ~ (not) ¸ • operatori de translatie: <<.3. >. <=. concatenarea ¸irurilor realizˆndu-se cu opera s a atorul +. . /.6 Operatori Operatorii Java sunt. a ın 1. In Java separatorii sunt urm˘torii: ( ) a [ ] . cei din C++: • atribuirea: = • operatori matematici: +. ¸ a s a 1. orice ¸ir este de fapt o instant˘ a clasei String. != ¸ • operatori pe biti: &(and).5 Separatori Un separator este un caracter care indic˘ sfˆr¸itul unei unit˘¸i lexicale ¸i a as at s ınceputul alteia. |(or). a • operatori logici: &&(and). ca ˆ exemplul: "Ana " + " are " + " mere ". Caracterele care formeaz˘ ¸irul pot fi caractere grafice as sau secvente escape. >>.3. Instructiunile unui program se separ˘ cu punct ¸i virgul˘. Este permis˘ notatia prescurtat˘ de forma lval op= rval: x += 2 n a ¸ a -= 3 Exist˘ operatori pentru autoincrementare ¸i autodecrementare (post ¸i a s s pre): x++. ||(or). n--.lang. %.˘ 1. ^ (xor). ++x. >>> (shift la dreapta f˘r˘ semn) ¸ a a . !(not) • operatori relationali: <. -. <=. --n Evaluarea expresiilor logice se face prin metoda scurtcircuitului: evaluarea se opre¸te ˆ momentul ˆ care valoarea de adev˘r a expresiei este s ın ın a sigur determinat˘. ++. cu mici deosebiri. -. ¸ Dac˘ ¸irul este prea lung el poate fi scris ca o concatenare de sub¸iruri as s de dimensiune mai mic˘.. . ==. . STRUCTURA LEXICALA A LIMBAJULUI JAVA 19 • Siruri de caractere ¸ Un literal ¸ir de caractere este format din zero sau mai multe caractere s ˆ ıntre ghilimele. Dup˘ cum vom vedea. Sirul vid ın este "".

//narrowing conversion 1.println(s1 + " are " + x + " " + s2). String s2="mere". care incep cu //. s • Comentarii pe mai multe linii care ¸in de documentatie. int i2 = (int)l2. z=2. . • Secventele /* ¸i */ pot s˘ apar˘ pe o linie dup˘ secventa // dar ˆsi ¸ s a a a ¸ ı¸ pierd semnificatia. La fel se ˆ ¸ ıntampl˘ cu secventa // ˆ comentarii care a ¸ ın incep cu /* sau */. y=1. ˆ t ¸ ınchise ˆ ıntre /** ¸i */.3. int x=10. INTRODUCERE ˆ JAVA IN • operatorul if-else: expresie-logica ? val-true : val-false • operatorul .20 CAPITOLUL 1. • operatorul + pentru concatenarea ¸irurilor: s String s1="Ana".7 Comentarii In Java exist˘ trei feluri de comentarii: a • Comentarii pe mai multe linii. //widening conversion long l2 = (long)200. char c = (char)96. ın • Nu putem introduce comentarii ˆ interiorul literalilor caracter sau ¸ir ın s de caractere. ˆ ınchise ˆ ıntre /* ¸i */. • operatori pentru conversii (cast) : (tip-de-data) int a = (int)’a’. Textul dintre cele dou˘ secvente este automat mutat ˆ s a ¸ ın documentatia aplicatiei de c˘tre generatorul automat de documentatie ¸ ¸ a ¸ javadoc. int i = 200. a Observatii: ¸ • Nu putem scrie comentarii ˆ interiorul altor comentarii. long l = (long)i. System. (virgul˘) folosit pentru evaluarea secvential˘ a operatiilor: a ¸ a ¸ int x=0.out. • Comentarii pe o singur˘ linie.

int (4). iar struct ¸i union nu ˆsi mai au rostul atˆt timp cˆt tipurile ¸a s ı¸ a a compuse de date sunt formate ˆ Java prin intermediul claselor. Valoarea unei variabile s ¸ ¸a de acest tip este.1 Tipuri de date ¸i variabile s Tipuri de date In Java tipurile de date se impart ˆ dou˘ categorii: tipuri primitive ¸i ın a s tipuri referint˘. clasele ¸i interfetele sunt tipuri referint˘. care sunt cele uzuale : as s • aritmetice –ˆ ıntregi: byte (1 octet). pentru usurinta program˘rii. TIPURI DE DATE SI VARIABILE ¸ 21 1.1. double (8) • caracter: char (2 octeti) ¸ • logic: boolean (true ¸i false) s In alte limbaje de programare formatul ¸i dimensiunea tipurilor primitive de s date pot depinde de platforma pe care ruleaz˘ programul. mai a ıns˘ ¸ a exist˘ ¸i a¸a numitele tipurile primitive de date. a Exist˘ trei tipuri de date din limbajul C care nu sunt suportate de lima bajul Java. In a ¸ principiu acest lucru este adev˘rat. Acestea sunt: pointer. short (2). locul lor fiind luat de ¸ a a a a tipul referint˘. spre deosebire de tipurile primitive. ın . orice dependent˘ de o anumit˘ platform˘ specific˘ fiind ¸a a a a eliminat˘. Java porne¸te de la premiza c˘ ”orice este un obiect”. In Java acest lucru a nu mai este valabil. o referint˘ (adres˘ de ¸a a memorie) c˘tre valoarea sau multimea de valori reprezentat˘ de variabila a ¸ a respectiv˘. ¸a s a prin urmare tipurile de date ar trebui s˘ fie de fapt definite de clase ¸i toate a s variabilele ar trebui s˘ memoreze instante ale acestor clase (obiecte). Pointerii au fost s eliminati din cauz˘ c˘ erau o surs˘ constant˘ de erori.4. ˆ a.4 1. long (8) – reale: float (4 octeti). struct ¸i union.4. a Vectorii.

¸ Exemple: final double PI = 3. int valoare = 100. vizibile pentru ın toate metodele clasei respective cˆt ¸i pentru alte clase ˆ functie de a s ın ¸ nivelul lor de acces (vezi ”Declararea variabilelor membre”). INTRODUCERE ˆ JAVA IN 1. In¸ ¸a diferent de tipul lor. String bauturaMeaPreferata = "apa". initializate.4. ¸ • Declararea variabilelor: Tip numeVariabila. pentru a putea fi folosite variabilele trebuie declarate ¸i. declarate ˆ interiorul unei clase. ¸ • Declararea constantelor: final Tip numeVariabila. final int MINIM=0. urm˘toarele ¸ ın a criterii: • variabilele finale (constante) se scriu cu majuscule. c4=’a’. Variabile membre. • variabilele care nu sunt constante se scriu astfel: prima liter˘ mic˘ iar a a dac˘ numele variabilei este format din mai multi atomi lexicali. printre altele. Conventia de numire a variabilelor ˆ Java include. char c1=’j’.. exist˘ posibilitatea de a declara ¸i initializa mai multe variabile a s ¸ sau constante de acela¸i tip ˆ s ıntr-o singur˘ instructiune astfel: a ¸ Tip variabila1[=valoare1]. variabila2[=valoare2]. MAXIM = 10. c3=’v’. long numarElemente = 12345678L.. atunci a ¸ primele litere ale celorlalti atomi se scriu cu majuscule. c2=’a’. Evident. .22 CAPITOLUL 1.14. In functie de locul ˆ care sunt declarate variabilele se ˆ ¸ ın ımpart ˆ urm˘toatele ın a categorii: a. • Initializarea variabilelor: Tip numeVariabila = valoare. s eventual...2 Variabile Variabilele pot fi de tip primitiv sau referinte la obiecte (tip referint˘).

i++) { //domeniul de vizibilitate al lui i } i = 101.//incorect • Nu este permis˘ ascunderea unei variabile: a . d < 10. d++) { c --. declarate ˆ ıntr-o metod˘. public void metoda(int b) { a = b.getMessage()). i<100.println(e. declarate ˆ ıntr-un bloc de cod. ¸ ¸ class Exemplu { //Fiecare variabila corespunde situatiei data de numele ei //din enumerarea de mai sus int a. e. } } } Observatii: • Variabilele declarate ˆ ıntr-un for. int c = 10. for(int d=0. } catch(ArithmeticException e) { System. Parametri metodelor. Variabile locale.4. r˘mˆn locale corpului ciclului: a a for(int i=0. vizibile doar ˆ blocul ın respectiv.1. vizibili doar ˆ metoda respectiv˘. Variabile locale. Parametrii de la tratarea exceptiilor (vezi ”Tratarea exceptiilor”). } try { a = b/c. a d. ın a 23 c. vizibile doar ˆ metoda rea ın spectiv˘.err. TIPURI DE DATE SI VARIABILE ¸ b.

. break. case valoare2: . while...24 CAPITOLUL 1.5 Controlul executiei ¸ Instructiunile Java pentru controlul executiei sunt foarte asem˘n˘toare celor ¸ ¸ a a din limbajul C ¸i pot fi ˆ artite ˆ urm˘toarele categorii: s ımp˘ ¸ ın a • Instructiuni de decizie: if-else. INTRODUCERE ˆ JAVA IN int x=1... { int x=2.5. //incorect } 1. do-while ¸ • Instructiuni pentru tratarea exceptiilor: try-catch-finally. return. label: ¸ 1.. switch-case ¸ • Instructiuni de salt: for. } else { . throw ¸ ¸ • Alte instructiuni: break. continue.. } switch-case switch (variabila) { case valoare1: ..1 if-else Instructiuni de decizie ¸ if (expresie-logica) { . } if (expresie-logica) { .

5.. a¸ a while while (expresie-logica) { . } while (expresie-logica)..5. i < 100 && j > 0. CONTROLUL EXECUTIEI ¸ . } 25 Variabilele care pot fi testate folosind instructiunea switch nu pot fi decˆt ¸ a de tipuri primitive. ... i++. . break. j=100 ... } do-while do { .. j--) { ...1. 1.. } Atˆt la initializare cˆt ¸i ˆ pasul de iteratie pot fi mai multe instructiuni a ¸ a s ın ¸ ¸ desp˘rtite prin virgul˘. expresie-logica.2 for Instructiuni de salt ¸ for(initializare.. default: . pas-iteratie) { //Corpul buclei } for(int i=0..

eventual.5. while (j < 10) { j++.1 Vectori Crearea unui vector Crearea unui vector presupune realizarea urm˘toarelor etape: a .out.4 Alte instructiuni ¸ • break: p˘r˘se¸te fortat corpul unei structuri repetitive. System.out.5. INTRODUCERE ˆ JAVA IN 1. if (j==5) continue eticheta. s ın ¸ 1. ¸ • return [valoare]: termin˘ o metod˘ ¸i. ca ˆ s a a ınexemplul de mai jos: i=0. s a De¸i ˆ Java nu exist˘ goto.println("j="+j).26 CAPITOLUL 1.6. } 1.6 1. se pot defini totu¸i etichete folosite ˆ expresii s ın a s ın de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta. utile pentru a controla punctul de ie¸ire dintr-o structur˘ repetitiv˘. j=0. • numeEticheta: : Define¸te o etichet˘.println("i="+i). aa s ¸ • continue: termina fortat iteratia curent˘ a unui ciclu ¸i trece la urm˘toarea ¸ ¸ a s a iteratie. returneaz˘ o valoa as a rare. eticheta: while (i < 10) { System.3 Instructiuni pentru tratarea exceptiilor ¸ ¸ Instructiunile pentru tratarea exceptiilor sunt try-catch-finally. if (j==7) break eticheta. respectiv ¸ ¸ throw ¸i vor fi tratate ˆ capitolul ”Exceptii”. } i++.

//aloca spatiu pentru 10 caractere: 20 octeti Declararea ¸i instantierea unui vector pot fi f˘cute simultan astfel: s ¸ a Tip[] numeVector = new Tip[nrElemente]. sau Tip numeVector[]. . numit˘ ¸i ¸ ¸ a s instantierea vectorului. unde nrElemente reprezint˘ num˘rul maxim de elemente pe care le a a poate avea vectorul. //aloca spatiu pentru 10 intregi: 40 octeti c = new char[10]. Instantierea unui vector se va face printr-o expresie de ¸ genul: numeVector = new Tip[nrElemente]. ˆ ınainte de toate. Operatiunea de alocare a memoriei. Acest lucru se face prin expresii de forma: a Tip[] numeVector. se realizeaz˘ ˆ ¸ a ıntotdeauna prin intermediul operatorului new. unde ¸ a prin dimensiune(T ip) am notat num˘rul de octeti pe care se reprezint˘ a ¸ a tipul respectiv. ca ˆ exemplele de mai jos: ın int[] intregi.6. In urma instantierii vor fi alocati: nrElemente ∗ ¸ ¸ dimensiune(T ip) octeti necesari memor˘rii elementelor din vector. v = new int[10]. String adrese[]. • Instantierea ¸ Declararea unui vector nu implic˘ ¸i alocarea memoriei necesare pentru as retinerea elementelor. VECTORI 27 • Declararea vectorului .1. sa-l declar˘m.Pentru a putea utiliza un vector trebuie.

INTRODUCERE ˆ JAVA IN • Initializarea (optional) Dup˘ declararea unui vector. int []a = new int[5]. adic˘ elementele sale pot primi ni¸te valori initiale. s 1. crearea ¸i instantierea unei matrici vor fi realizate astfel: s ¸ Tip matrice[][] = new Tip[nrLinii][nrColoane]. 2. 6. alocarea memoriei f˘cˆndu-se doar prin ina a termediul opearatorului new.6. In acest caz instantierea nu mai trebuie a s ¸ facut˘ explicit. int []factorial = {1. Nu sunt permise constructii de genul s ¸ Tip numeVector[nrElemente]. .6. int v[] = new int[10]. int v[10]. acesta poate fi ¸ ¸ a initializat. deci pozitiile unui vector cu n ele¸ mente vor fi cuprinse ˆ ıntre 0 ¸i n − 1. evident ¸ a s ¸ dac˘ este cazul pentru a¸a ceva. alocarea memoriei f˘cˆndu-se automat ˆ functie de a a a ın ¸ num˘ rul de elemente cu care se initializeaz˘ vectorul. De exemplu. matrice[i] este linia i a matricii ¸i reprezint˘ un vector cu nrColoane s a elemente iar matrice[i][j] este elementul de pe linia i ¸i coloana j.2 Tablouri multidimensionale In Java tablourile multidimensionale sunt de fapt vectori de vectori. //ilegal //corect 1. a ¸ a String culori[] = {"Rosu". ˆ care este retinut num˘rul maxim de elemente al a ın ¸ a vectorului. // a.length are valoarea 10 Pentru a ˆ ¸elege modalitatea de folosire a lui length trebuie mentionat c˘ ınt ¸ a fiecare vector este de fapt o instant˘ a unei clase iar length este o variabil˘ ¸a a public˘ a acelei clase. "Galben". 24. 1. // m[0].3 Dimensiunea unui vector Cu ajutorul variabilei length se poate afla num˘rul de elemente al unui a vector. Primul indice al unui vector este 0. 120}. "Verde"}.28 CAPITOLUL 1.length are valoarea 5 int m[][] = new int[5][10].

4. Dup˘ cum vom vedea. // Nu are efectul dorit b = a. int b[] = new int[4]. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1.c˘utarea binar˘ a unei anumite valori ˆ a a ıntr-un vector sortat.sorteaz˘ ascendent un vector. java.util. 1. int a[] = {1. a Clasa java.Arrays. 2. // Varianta 2 System. ca ˆ exemın plele de mai jos.sort(v). i++) b[i] = a[i]. int v[]={3.arraycopy(a.1.clasa Arrays In Java s-a pus un accent deosebit pe implementarea unor structuri de date ¸i algoritmi care s˘ simplifice proceseul de crearea a unui algoritm. fie cu ajutorul metodei System. o atribuire de genul b = a are alt˘ a a semnificatie decˆt copierea elementelor lui a ˆ b ¸i nu poate fi folosit˘ ˆ ¸ a ın s a ın acest scop.5 Sortarea vectorilor . folosind un algoritm de tip Quicka Sort performant.arraycopy. fie element cu element. 0. . // Varianta 1 for(int i=0. 2}. 3. 4}.length). 2. de complexitate O(n log(n)). 0.6. 4} • binarySearch . a.length.Arrays ofer˘ diverse metode foarte utile ˆ lucrul cu veca ın tori cum ar fi: • sort . VECTORI 29 1. 3. programs a atorul trebuind s˘ se concentreze pe aspectele specifice problemei abordate.4 Copierea vectorilor Copierea elementelor unui vector a ˆ ıntr-un alt vector b se poate face. b. i<a.util.6.6. 1.

’b’. Observati prima variant˘ de declarare a ¸irului s din exemplul de mai sus ¸ a s . a ¸ altfel va fi declarat de tip StringBuffer. cum ar fi: append. ale c˘ror elemente au tipul Object. reverse. delete. un obiect de tip String sau un obiect de tip StringBuffer. String s = new String("abc"). ¸ ¸ .30 CAPITOLUL 1.6. Clasa StringBuffer a s va fi utilizat˘ predominant ˆ aplicatii dedicate proces˘rii textelor cum ar fi a ın ¸ a editoarele de texte. ’c’}.atribuie fiec˘rui element din vector o valoare specificat˘. char data[] = {’a’. cea mai folosit˘ modalitate de a lucra cu ¸iruri este prin intermediul a s clasei String. care are ¸i unele particularit˘¸i fat˘ de restul claselor menite s˘ s at ¸a a simplifice cˆt mai mult folosirea ¸irurilor de caractere.6 Vectori cu dimensiune variabil˘ ¸i eterogeni as Implement˘ri ale vectorilor cu num˘r variabil de elemente sunt oferite de a a clase specializate cum ar fi Vector sau ArrayList din pachetul java. String s = new String(data).de altfel. cea mai folosit˘ . un ¸ir de caractere poate fi reprezentat printr-un vector format s din elemente de tip char.7 Siruri de caractere ¸ In Java. INTRODUCERE ˆ JAVA IN • equals . Astfel de obiecte descriu vectori eterogeni. insert.testarea egalit˘¸ii valorilor a doi vectori (au acelea¸i num˘r at s a de elemente ¸i pentru fiecare indice valorile corespunz˘toare din cei doi s a vectori sunt egale) • fill . a a 1. Diferenta principal˘ ˆ ¸ a ıntre aceste clase este c˘ StringBuffer pune la dispozitie metode pentru modificarea a ¸ continutului ¸irului.util. Dac˘ un ¸ir de caractere este constant (nu se dore¸te schimbarea continutului a s s ¸ s˘ pe parcursul executiei programului) atunci el va fi declarat de tipul String. a ¸i vor fi studiati ˆ capitolul ”Colectii”. s ¸ ın ¸ 1. ¸ s Uzual.care prezint˘ o particularitate a clasei String a a fata de restul claselor Java referitoare la instantierea obiectelor sale. Exemple echivalente de declarare a unui ¸ir: s String s = "abc".

String x = "a" + 1 + "b" Pentru a l˘muri putin lucrurile.append(1). folosind metoda append.append("a").˘ 1. Sirul s=1+2+"a"+1+2 ¸ ıns˘ ¸ ¸ va avea valoarea "3a12". ˆ sensul c˘ ın a permite concatenarea ¸irurilor cu obiecte de orice tip care au o reprezentare s de tip ¸ir de caractere. String s3 = s1 + s2. append("b").8.out. operatorul de concatenare + este extrem de flexibil. String s2 = "123". nu au ˆ ın mod normal linie de comand˘. deoarece unele sisteme de operare. ın s String s1 = "abc" + "xyz". cel de concatenare a ¸irurilor. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA 31 Concatenarea ¸irurilor de caractere se face prin intermediul operatorului s + sau. a . s 1. primul + fiind operatorul matematic de adunare iar al doilea +.length + " elemente"). ceea ce execut˘ compilatorul atunci cˆnd a ¸ a a ˆ alne¸te o secvent˘ de genul String x = "a" + 1 + "b" este: ıntˆ s ¸a String x = new StringBuffer().print("Vectorul v are" + v. ˆ cazul ¸irurilor de tip StringBuffer.1 Folosirea argumentelor de la linia de comand˘ a Transmiterea argumentelor O aplicatie Java poate primi oricˆte argumente de la linia de comanda ˆ ¸ a ın momentul lans˘rii ei. In Java. sunt cˆteva exemple: s a System. ¸ Atentie ¸ Programele care folosesc argumente de la linia de comand˘ nu sunt 100% a pure Java. Mai jos. Aceste argumente sunt utile pentru a permite utilizaa torului s˘ specifice diverse optiuni legate de functionarea aplicatiei sau s˘ a ¸ ¸ ¸ a furnizeze anumite date initiale programului.toString() Atentie ˆ a la ordinea de efectuare a operatiilor.8 1. cum ar fi Mac OS.8.

transmite programului a ¸ s ın ın a argumentele specificate sub forma unui vector de ¸iruri. . a ¸ fiind specificate dup˘ numele aplicatiei ¸i separate prin spatiu. De exemplu. Acesta este primit s de aplicatie ca parametru al metodei main. ˆ cazul ˆ care exist˘. aplicatia va fi lansat˘ ıl s ¸ a astfel: java Sortare persoane.8.txt A¸adar. argumentele trebuie separate prin spatii ın ¸ iar dac˘ unul dintre argumente contine spatii. a ¸ s ¸ s˘ presupunem c˘ aplicatia Sortare ordoneaz˘ lexicografic (alfabetic) liniile a a ¸ a unui fi¸ier ¸i prime¸te ca argument de intrare numele fi¸ierului pe care s˘ s s s s a ˆ sorteze. argn] In cazul ˆ care sunt mai multe. a a 1.txt vectorul args va contine un ¸ singur element pe prima s˘ pozitie: args[0]="persoane. Pentru a ordona fi¸ierul "persoane. A¸adar. a In cazul apelului java Sortare persoane. a ¸ Vectoru args este instantiat cu un num˘r de elemente egal cu num˘rul ar¸ a a gumentelor primite de la linia de comand˘. Reamintim c˘ formatul metodei ¸ a main din clasa principal˘ este: a public static void main (String args[]) Vectorul args primit ca parametru de metoda main va contine toate argu¸ mentele transmise programului de la linia de comand˘. formatul general pentru lansarea unei aplicatii care prime¸te argus ¸ s mente de la linia de comand˘ este: a java NumeAplicatie [arg0 arg1 . atunci el trebuie pus ˆ a ¸ ¸ ıntre ghilimele.txt". o aplicatie poate s˘ nu primeasc˘ nici un argument sau ¸ a a poate s˘ ignore argumentele primite de la linia de comand˘. Evident.txt".2 Primirea argumentelor In momentul lans˘rii unei aplicatii interpretorul parcurge linia de comand˘ cu a ¸ a care a fost lansat˘ aplicattia ¸i. .32 CAPITOLUL 1. pentru a afla num˘rul de a s a argumente primite de program este suficient s˘ afl˘m dimensiunea vectorului a a args prin intermediul atributului length: . INTRODUCERE ˆ JAVA IN Argumentele de la linia de comand˘ sunt introduse la lansarea unei aplicatii.

ˆ caz contrar. vor a ıns˘ ap˘rea exceptii (erori) de tipul ArrayIndexOutOfBoundsException. . i < args. a ın s S˘ consider˘ ˆ continuare un exemplu simplu ˆ care se dore¸te afi¸area a a ın ın s s pe ecran a argumentelor primite de la linia de comand˘: a public class Afisare { public static void main (String[] args) { for (int i = 0. } In cazul ˆ care aplicatia presupune existenta unor argumente de la linia ın ¸ ¸ de comand˘. ˆ a acestea nu au fost transmise programului la lansarea sa. ¸ a ın ¸ Din acest motiv. //termina aplicatia } String nume = args[0]. Tratarea a ¸ acestor exceptii este prezentat˘ ˆ capitolul ”Exceptii”. este necesar s˘ test˘m dac˘ programul a primit argumentele a a a de la linia de comand˘ necesare pentru functionarea sa ¸i.out.length == 0) { System.println("Salut " + nume + " " + prenume). i++) System.˘ 1.length >= 1) prenume = args[1]. else prenume = "".exit(-1). vectorul primit de metoda main nu contine ¸ pe prima pozitie numele aplicatiei. System. } } Spre deosebire de limbajul C. //exista sigur String prenume. FOLOSIREA ARGUMENTELOR DE LA LINIA DE COMANDA 33 public static void main (String args[]) { int numarArgumente = args. adic˘ a clasei ˆ care se gase¸te metoda main.length .println(args[i]).out. if (args. ˆ ¸ ¸ ıntrucˆt ˆ Java numele aplicatiei este a ın ¸ chiar numele clasei principale.8.println("Numar insuficient de argumente!").out.length. ca ˆ s a a s ın exemplul de mai jos: public class Salut { public static void main (String args[]) { if (args. s˘ a ¸ s ın a afi¸eze un mesaj de avertizare sau s˘ foloseasc˘ ni¸te valori implicite. //valoare implicita System.

c˘ aplicatia Power ridic˘ un numar real la o a a a ¸ a putere ˆ ıntreag˘.out. System. putere)).5" "2" //ridica 1. S˘ consider˘m.8. Acest lucru s ın se realizeaz˘ cu metode de tipul parseTipNumeric aflate ˆ clasa corespuna ın zatoare tipului ˆ care vrem s˘ facem conversia: Integer.3 Argumente numerice Argumentele de la linia de comand˘ sunt primite sub forma unui vector de a ¸iruri (obiecte de tip String). In cazul ˆ care unele dintre acestea reprezint˘ s ın a valori numerice ele vor trebui convertite din ¸iruri ˆ numere. } } Metodele de tipul parseTipNumeric pot produce exceptii (erori) de tipul ¸ NumberFormatException ˆ cazul ˆ care ¸irul primit ca parametru nu reprezint˘ ın ın s a un numar de tipul respectiv. int putere = Integer.34 } } CAPITOLUL 1.5 la puterea 2 Conversia celor dou˘ argumente ˆ numere se va face astfel: a ın public class Power { public static void main(String args[]) { double numar = Double. Float. argumentele fiind trimise de la linia de comand˘ sub forma: a a java Power "1.parseInt(args[1]). INTRODUCERE ˆ JAVA IN Un apel de genul java Afisare Hello Java va produce urm˘torul rezula tat (aplicatia a primit 2 argumente): ¸ Hello Java Apelul java Afisare "Hello Java" va produce ˆ a alt rezultat (aplicatia ıns˘ ¸ a primit un singur argument): Hello Java 1. Tratarea acestor exceptii este prezentat˘ ˆ ¸ a ın capitolul ”Exceptii”. Double. ın a etc.pow(numar. ¸ . de exemplu.println("Rezultat=" + Math.parseDouble(args[0]).

a ¸ a numeObiect = new NumeClasa().Capitolul 2 Obiecte ¸i clase s 2. • Instantierea ¸ Se realizeaz˘ prin intermediul operatorului new ¸i are ca efect crearea a s efectiv˘ a obiectului cu alocarea spatiului de memorie corespunz˘tor. a s ¸a NumeClasa numeObiect. ca ˆ orice limbaj de programare orientat-obiect. • Initializarea ¸ Se realizeaz˘ prin intermediul constructorilor clasei respective. Initializarea a ¸ este de fapt parte integrant˘ a procesului de instantiere. crearea obiectelor ın se realizeaz˘ prin instantierea unei clase ¸i implic˘ urm˘toarele lucruri: a ¸ s a a • Declararea Presupune specificarea tipului acelui obiect.1. s Mai general. instantierea ¸i initializarea apar sub forma: ¸ s ¸ 35 . Parantezele rotunde de dup˘ numele clasei ina dic˘ faptul c˘ acolo este de fapt un apel la unul din constructorii clasei a a ¸i nu simpla specificare a numelui clasei. ˆ sensul c˘ a ¸ ın a imediat dup˘ alocarea memoriei ca efect al operatorului new este apelat a constructorul specificat.1 2. cu alte cuvinte specificarea clasei acestuia (vom vedea c˘ tipul unui obiect poate fi ¸i o interfat˘).1 Ciclul de viat˘ al unui obiect ¸a Crearea obiectelor In Java.

200). In primul caz Rectangle() este un apel c˘tre constructorul clasei Rectangle a care este responsabil cu initializarea obiectului cu valorile implicite. r2 = new Rectangle(0. OBIECTE SI CLASE ¸ numeObiect = new NumeClasa([argumente constructor]).36 CAPITOLUL 2. int inaltime) Rectangle(int x. respectiv ¸ a s at ˆ altimea. instantierea ¸i initializarea obiectului pot ap˘rea pe aceea¸i ¸ s ¸ a s linie (cazul cel mai uzual): Rectangle patrat = new Rectangle(0. clasa Rectangle are urm˘torii construca tori: public public public public public public Rectangle() Rectangle(int latime. 100. 100)). r2. Fiecare clas˘ are un set de constructori care se ocup˘ cu initializare a a ¸ obiectelor nou create. Obiecte anonime Este posibil˘ ¸i crearea unor obiecte anonime care servesc doar pentru a s initializarea altor obiecte. ˆ care declar˘m ¸i instantiem dou˘ a a a ın a s ¸ a obiecte din clasa Rectangle. Dimension dimensiune) Declararea. initializarea se poate face ¸i cu anumiti paraa ın ¸ s ¸ metri. caz ˆ care etapa de declarare a referintei obiectului ¸ ın ¸ nu mai este prezent˘: a Rectangle patrat = new Rectangle(new Point(0. r1 = new Rectangle(). cu conditia s˘ existe un constructor al clasei respective care s˘ accepte ¸ a a parametrii respectivi. 100. 0. int latime. S˘ consider˘m urm˘torul exemplu. int latime. a ¸ definite de coordonatele coltului stˆnga sus (originea) ¸i l˘¸imea. clas˘ ce descrie suprafete grafice rectangulare. 100).0). De exemplu. int y. int inaltime) Rectangle(Point origine) Rectangle(Point origine. Dup˘ ¸ a cum observ˘m ˆ al doilea caz. ın˘ ¸ Rectangle r1. . 0. int inaltime) Rectangle(Point origine. new Dimension(100.

pentru fiecare variabil˘ care descrie starea a . //afiseaza 100 patrat. 300). 200). y. Rectangle patrat = new Rectangle(0. //schimba originea patrat.x = 10. Alocarea memoriei se face doar la apelul operatorului new. 100.x = 10.setSize(200. In schimb. width. patrat. (vezi ”Modificaa tori de acces pentru membrii unei clase”) Apelul unei metode se face prin obiect.setLocation(10. 20). schimbarea st˘rii sale sau executarea unor actiuni.width).y = 20. //Eroare .metoda([parametri]). 20).1. origin. patrat. 0. 200).out. Referirea valorii unei variabile se face prin obiect. CICLUL DE VIATA AL UNUI OBIECT ¸˘ 37 Spatiul de memorie nu este pre-alocat ¸ Declararea unui obiect nu implic˘ sub nici o form˘ alocarea de spatiu a a ¸ de memorie pentru acel obiect. height. 0. Rectangle patrat. respectiv prin apelarea metodelor sale. 100.2. //schimba originea patrat. ¸ a ¸ Aceste lucruri se realizeaza prin aflarea sau schimbarea valorilor variabilelor sale. patrat.2 Folosirea obiectelor Odat˘ un obiect creat. //schimba originea Accesul la variabilele unui obiect se face ˆ conformitate cu drepturile de ın acces pe care le ofer˘ variabilele respective celorlalte clase. Programarea orientat˘ obiect descurajeaz˘ folosirea a a direct˘ a variabilelor unui obiect deoarece acesta poate fi adus ˆ st˘ri ina ın a consistente (ireale).println(patrat.1. Aflarea valorilor acestor variabile sau schimbarea lor se face prin constructii ¸ de genul: Rectangle patrat = new Rectangle(0. System. el poate fi folosit ˆ urm˘toarele sensuri: aflarea unor a ın a informatii despre obiect. //schimba dimensiunea Se observ˘ c˘ valorile variabilelor pot fi modificate indirect prin intera a mediul metodelor sale.lipseste instantierea 2.origin = new Point(10.variabila De exemplu clasa Rectangle are variabilele publice x.

getter ¸i au numele de forma setVariabila.3 Distrugerea obiectelor Multe limbaje de programare impun ca programatorul s˘ ¸in˘ evidenta obiectelor at a ¸ create ¸i s˘ le distrug˘ ˆ mod explicit atunci cˆnd nu mai este nevoie de ele. s patrat. Acestea se numesc metode de accesare. a a Practica a demonstrat c˘ aceast˘ tehnic˘ este una din principalele furnizoare a a a de erori ce duc la functionarea defectuoas˘ a programelor. Referintele (care sunt de fapt varia ¸a ¸ abile) sunt distruse dou˘ moduri: a • natural. de exemplu la terminarea metodei ˆ care ea a fost declarat˘. cele care au r˘mas nemarcate sunt a a eliminate automat din memorie.1.setSize(-100. OBIECTE SI CLASE ¸ obiectului trebuie s˘ existe metode care s˘ permit˘ schimbarea/aflarea vala a a orilor variabilelor sale. atunci cˆnd variabila respectiv˘ iese din domeniul s˘u de viza a a ibilitate. prescurtat gc. simultan cu interpretorul a ın a Java. ruleaz˘ ¸i un proces care se ocup˘ cu distrugerea obiectelor care nu a s a mai sunt folosite.width = -100. s a a ın a cu alte cuvinte s˘ administreze singur memoria ocupat˘ de obiectele sale. -200). . s Un obiect este eliminat din memorie de procesul de colectare atunci cˆnd a nu mai exist˘ nici o referint˘ la acesta. ˆ momentul rul˘rii unui program. sau metode setter . //stare inconsistenta patrat.38 CAPITOLUL 2. dac˘ atribuim variabilei respective valoare null. Acest proces pus la dispozitie de platforma Java de lucru ¸ se nume¸te garbage collector (colector de gunoi). ın a • explicit. respectiv getVariabila. scaneaz˘ dinamic memoria ocupat˘ de programul Java aflat a a a ˆ executie ¸i marcheaz˘ acele obiecte care au referinte directe sau indirecte. ¸ a In Java programatorul nu mai are responsabilitatea distrugerii obiectelor sale ˆ ıntrucˆt. ın ¸ s a ¸ Dup˘ ce toate obiectele au fost parcurse. //metoda setter //metoda setSize poate sa testeze daca noile valori sunt //corecte si sa valideze sau nu schimbarea lor 2. a Cum functioneaz˘ colectorul de gunoaie ? ¸ a Colectorul de gunoaie este un proces de prioritate scazut˘ care se exea cut˘ periodic.

2. Metoda finalize nu are rolul de a distruge obiectul ci este apelat˘ automat ˆ a ınainte de eliminarea obiectului respectiv din memorie. CREAREA CLASELOR 39 Apelul metodei gc din clasa System sugereaz˘ ma¸inii virtuale Java s˘ a s a ”depun˘ eforturi” ˆ recuperarea memoriei ocupate de obiecte care nu mai a ın sunt folosite. ˆ timpul finaliz˘rii un obiect ˆsi inchide fisierele ¸i ın a ı¸ s socket-urile folosite. Uzual. procesul gc d˘ acelui a a obiect posibilitatea ”s˘ curete dup˘ el”.. aa ¸ ıns˘ Finalizare Inainte ca un obiect s˘ fie eliminat din memorie.2.2. Interfata2 . Ace¸tia s ¸ a s sunt: . ]] { // Corpul clasei } A¸adar. Codul pentru finalizarea unui obiect trebuie scris ˆ ıntr-o metod˘ special˘ a a numita finalize a clasei ce descrie obiectul respectiv. (vezi ”Clasa Object”) Atentie ¸ Nu confundati metoda finalize din Java cu destructorii din C++. prima parte a declaratiei o ocup˘ modificatorii clasei. cealalt˘ modalitate fiind prin intermediul interfetelor.2. Declararea ¸ a ¸ unei clase respect˘ urm˘torul format general: a a [public][abstract][final]class NumeClasa [extends NumeSuperclasa] [implements Interfata1 [. etc. apelˆnd metoda de finalizare a obieca ¸ a a tului respectiv. f˘r˘ a forta ˆ a pornirea procesului.1 Crearea claselor Declararea claselor Clasele reprezint˘ o modalitate de a introduce noi tipuri de date ˆ a ıntr-o aplicatie Java..2 2. distruge referintele c˘tre alte obiecte (pentru a u¸sura ¸ a s sarcina colectorului de gunoaie).

ın . ın ˆ felul acesta nu s-ar mai putea realiza obiectivul limbajului Java ın ca un program care a trecut compilarea s˘ nu mai fie susceptibil a de nici o eroare. indiferent de pachetul ˆ care se g˘se¸te. Declarare claselor a a a finale are dou˘ scopuri: a – securitate: unele metode pot a¸tepta ca parametru un obiect al s unei anumite clase ¸i nu al unei subclase. a a Dup˘ numele clasei putem specifica. o clas˘ poate avea oricˆti mo¸tenitori (suba a a a s clase). de unde rezult˘ c˘ multimea tuturor claselor definite ˆ Java poate fi a a ¸ ın vazut˘ ca un arbore. toate clasele din directorul curent sunt considerate a fi ˆ acela¸i ın s pachet). ceea ce ˆ s a ıneamn˘ c˘ o clas˘ poate avea un singur a a a p˘rinte (superclas˘).2 Extinderea claselor Spre deosebire de alte limbaje de programare orientate-obiect. ale c˘ror nume trebuie separate a ¸ a prin virgul˘.40 CAPITOLUL 2. Java permite doar mo¸tenirea simpl˘.2. dac˘ este cazul. fiind foarte important˘ ˆ modul de a a a ın lucru cu obiecte si structuri de date ˆ Java. O clas˘ abstract˘ nu poate fi a a a s a a instantiat˘. fiind folosit˘ doar pentru a crea un model comun pentru o ¸ a a serie de subclase. OBIECTE SI CLASE ¸ • public Implicit. Evident. O clas˘ declarat˘ cu public poate fi folosit˘ din orice alt˘ a a a a clas˘. (vezi ”Clase ¸i metode abstracte”) s • final Declar˘ c˘ respectiva clas˘ nu poate avea subclase. r˘d˘cina acestuia fiind clasa Object. Object a a a s este singura clas˘ care nu are p˘rinte. – programare ˆn spririt orientat-obiect: O clasa ”perfect˘” nu treı a buie s˘ mai aib˘ subclase. a 2. a ın a s • abstract Declar˘ o clas˘ abstract˘ (¸ablon). dar tipul exact al unui s obiect nu poate fi aflat cu exactitate decat ˆ momentul executiei. o clas˘ poate fi folosit˘ doar de clasele aflate ˆ acela¸i paa a ın s chet(libr˘rie) cu clasa respectiv˘ (dac˘ nu se specific˘ un anume paa a a a chet. faptul c˘ respectiva a a a clas˘ este subclas˘ a unei alte clase cu numele NumeSuperclasa sau/¸i c˘ a a s a implementeaz˘ una sau mai multe interfete. A¸adar.

urmˆnd ca implementare s˘ fie facut˘ ˆ afara ei. CREAREA CLASELOR Extinderea unei clase se realizeaz˘ folosind cuvˆntul cheie extends: a a class B extends A {... a • Declararea unor clase imbricate (interne). nu este permis˘ doar declararea metodei ˆ corpul a ın clasei. a a ın // C++ class A { void metoda1(). eventual.} // A este superclasa clasei B // B este o subclasa a clasei A 41 O subclas˘ mo¸tene¸te de la p˘rintele s˘u toate variabilele ¸i metodele a s s a a s care nu sunt private. 2.2.3 Corpul unei clase Corpul unei clase urmeaz˘ imediat dup˘ declararea clasei ¸i este cuprins ˆ a a s ıntre acolade. Continutul acestuia este format din: ¸ • Declararea ¸i. s • Declararea ¸i implementarea metodelor de instanta ¸i de clas˘ (cunoss ¸ s a cute ˆ ımpreun˘ ca metode membre). int metoda2() { // Implementare } } A::metoda1() { // Implementare } . a • Declararea ¸i implementarea constructorilor. initializarea variabilelor de instant˘ ¸i de clas˘ s ¸ ¸a s a (cunoscute ˆ ımpreun˘ ca variabile membre). Implementarea a a a ın metodelor unei clase trebuie s˘ se fac˘ obligatoriu ˆ corpul clasei. Spre deosebire de C++.2.2.

OBIECTE SI CLASE ¸ Variabilele unei clase pot avea acela¸i nume cu metodele clasei. f˘r˘ a exista posibilitatea aparitiei vreunei ambiguit˘¸i aa ¸ at din punctul de vedere al compilatorului. a a at at dovedind un stil ineficient de progamare. s a 2. ın ¸ class NumeClasa { [modificatori] NumeClasa([argumente]) { // Constructor . void A() {}. care poate s fi chiar numele clasei.42 // Java class A { void metoda1(){ // Implementare } void metoda2(){ // Implementare } } CAPITOLUL 2.4 Constructorii unei clase Constructorii unei clase sunt metode speciale care au acela¸i nume cu cel s al clasei. nu returneaz˘ nici o valoare ¸i sunt folositi pentru initializarea a s ¸ ¸ obiectelor acelei clase ˆ momentul instantierii lor. // Corect pentru compilator // Nerecomandat ca stil de programare } Atentie ¸ Variabilele ¸i metodele nu pot avea ca nume un cuvˆnt cheie Java. Acest lucru este ˆ a total nereıns˘ comandat dac˘ ne gˆndim din perspectiva lizibilit˘¸ii (clarit˘¸ii) codului.2. class A { int A.

y=0. } Dreptunghi() { // Constructor fara argumente x=0.out. System. w=0. In felul acesta sunt permise diverse tipuri de initializ˘ri ale obiectelor la crearea lor. w. In cazul ¸ ¸ ˆ care dorim s˘ apel˘m explicit constructorul unei clase folosim expresia ın a a this( argumente ). pentru a nu repeta secventele de cod scrise deja a ¸ la constructorii cu mai multe argumente (mai generali). double h1) { // Constructor cu doua argumente x=0.2. w=w1.println("Instantiere dreptunghi").println("Instantiere dreptunghi"). h=0. y. double h1) { // Cel mai general constructor x=x1. w=w1. System. Mai eficient. s a class Dreptunghi { double x. h. System.out. y=y1.2. f˘r˘ aa . double w1. } Dreptunghi(double w1. S˘ consider˘m ca exemplu declararea unei clase care descrie notiunea de a a ¸ dreptunghi ¸i trei posibili constructori pentru aceasta clas˘. h=h1. ˆ functie de num˘rul para¸ a ın ¸ a metrilor cu care este apelat constructorul. double y1. Dreptunghi(double x1. care apeleaz˘ constructorul corespunz˘tor (ca argumente) al clasei respeca a tive.println("Instantiere dreptunghi"). Aceast˘ metod˘ este folosit˘ atunci cˆnd sunt implementati mai multi a a a a ¸ ¸ constructori pentru o clas˘. CREAREA CLASELOR } } 43 O clas˘ poate avea unul sau mai multi constructori care trebuie ˆ a s˘ a ¸ ıns˘ a difere prin lista de argumente primite. } } Constructorii sunt apelati automat la instantierea unui obiect. y=0. h=h1.out.

0. clasa de mai sus poate fi rescris˘ astfel: a class Dreptunghi { double x. d. double d) { super(x. w. double h1) { this(0. d). double y. h. derivat˘ din clasa Dreptunghi: a a a a a class Patrat extends Dreptunghi { Patrat(double x. double h1) { // Implementam doar constructorul cel mai general x=x1. h=h1. } Dreptunghi(double w1. // Apelam constructorul cu 2 argumente } } Dintr-o subclas˘ putem apela explicit constructorii superclasei cu expresia a super( argumente ). w=w1.println("Instantiere dreptunghi"). // Apelam constructorul cu 4 argumente } Dreptunghi() { this(0. OBIECTE SI CLASE ¸ a repeta acelea¸i secvente de cod ˆ toti constructorii (cum ar fi afi¸area s ¸ ın ¸ s mesajului ”Instantiere dreptunghi”). Dreptunghi(double x1. double w1. y=y1. h1).44 CAPITOLUL 2. y. // Apelam constructorul superclasei } } Atentie ¸ Apelul explcit al unui constructor nu poate ap˘rea decˆt ˆ a a ıntr-un alt constructor si trebuie s˘ fie prima instructiune din constructorul respectiv. a ¸ . w1. S˘ presupunem c˘ dorim s˘ cre˘m clasa Patrat. System.out. double y1. 0). y.

ˆ caz contrar fiind semnalat˘ o eroare la ın a compilare. // Corect (a fost generat constructorul implicit) Cerc c. // Varianta corecta In cazul mo¸tenirii unei clase. } S˘ consider˘m acum dou˘ instantieri ale claselor de mai sus: a a a ¸ Dreptunghi d = new Dreptunghi()..2. care nu prime¸te nici un argument a s ¸i care nu face nimic. a a a urm˘toarele declaratii de clase: a ¸ class Dreptunghi { double x. c = new Cerc(). double r) { . Dac˘ ˆ a scriem un constructor pentru o clas˘. y. // Nici un constructor } class Cerc { double x. ca exemplu. . }. y. sistemul ˆ ın a ıi creeaz˘ automat un constructor implicit. instantierea unui obiect din clasa extins˘ s ¸ a implic˘ instantierea unui obiect din clasa p˘rinte. 0. // Eroare la compilare ! c = new Cerc(0. h. r.. double y. 100). atunci constructorul implicit (f˘r˘ nici un argument) aa nu va mai fi furnizat implicit de c˘tre sistem. S˘ consider˘m. In cazul ¸ ¸ ˆ care scriem o clas˘ care nu are declarat nici un constructor. // Constructor cu 3 argumente Cerc(double x. Din acest motiv.2. fiecare a ¸ a constructor al clasei fiu va trebui s˘ aib˘ un constructor cu aceea¸i signatur˘ a a s a ˆ p˘rinte sau s˘ apeleze explicit un constructor al clasei extinse folosind ın a a expresia super([argumente]). care are mai a ıns˘ a mult de un argument. Deci prezenta constructorilor ˆ corpul unei clase nu s ¸ ın este obligatorie. w. CREAREA CLASELOR 45 Constructorul implicit Constructorii sunt apelati automat la instantierea unui obiect.

s • public In orice alt˘ clas˘ se pot crea instante ale clasei respective.x = 2.x = x. ın • private In nici o alt˘ clas˘ nu se pot instantia obiecte ale acestei clase.5 Declararea variabilelor Variabilele membre ale unei clase se declar˘ de obicei ˆ a ınaintea metodelor.x = x.46 class A { int x=1. 2. A(int x) { this. O asta a ¸ fel de clas˘ poate contine metode publice (numite ”factory methods”) a ¸ care s˘ fie responsabile cu crearea obiectelor. ¸ • implicit Doar ˆ clasele din acela¸i pachet se pot crea instante ale clasei respecın s ¸ tive.x = x. a a ¸ • protected Doar ˆ subclase pot fi create obiecte de tipul clasei respective. OBIECTE SI CLASE ¸ Constructorii unei clase pot avea urm˘torii modificatori de acces: a public. de¸i acest lucru nu este impus de c˘tre compilator.} } class B extends A { // Corect B() {super(2).} B(int x) {super.} } class C extends A { // Eroare la compilare ! C() {super. controlˆnd ˆ felul acesta a a ın diverse aspecte legate de instantierea clasei respective.2. protected.} } CAPITOLUL 2.} C(int x) {super. private ¸i cel implicit. s a .

public String s = "abcd". ın Declararea unei variabile presupune specificarea urm˘toarelor lucruri: a • numele variabilei • tipul de date al acesteia • nivelul de acces la acea variabila din alte clase • dac˘ este constant˘ sau nu a a • dac˘ este variabil˘ de instant˘ sau de clas˘ a a ¸a a • alti modificatori ¸ Generic. 10).2. CREAREA CLASELOR class NumeClasa { // Declararea variabilelor // Declararea metodelor } 47 Variabilele membre ale unei clase se declar˘ ˆ corpul clasei ¸i nu ˆ corpul a ın s ın unei metode.2. final static long MAX = 100000L. Variabilele ın declarate ˆ cadrul unei metode sunt locale metodei respective. private Point p = new Point(10. protected. fiind vizibile ˆ toate metodele respectivei clase. volatile Exemple de declaratii de variabile membre: ¸ class Exemplu { double x. unde un modificator poate fi : • un modificator de acces : public. o variabil˘ se declar˘ astfel: a a [modificatori] Tip numeVariabila [ = valoareInitiala ]. transient. final. protected static int n. } . private (vezi ”Modificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static.

• static Prezenta lui declar˘ c˘ o variabil˘ este variabil˘ de clas˘ ¸i nu de ¸ a a a a a s instant˘. PI = 3. . // Eroare la compilare ! Prin conventie. static int variabilaClasa. altii a a ¸ a ¸ decˆt cei de acces care sunt tratati ˆ a ıntr-o sectiune separata: ”Specificatori ¸ de acces pentru membrii unei clase”. pentru a specifica ce variabile membre ale unui obiect nu particip˘ la serializare... dup˘ care ea nu va mai putea fi modificat˘. numele variabilelor finale se scriu cu litere mari. Test() { MAX = 100. // Eroare la compilare ! } } • transient Este folosit la serializarea obiectelor. ci poate fi specificat˘ ¸i ulterior ˆ ın as ıntr-un constructor. OBIECTE SI CLASE ¸ S˘ analiz˘m modificatorii care pot fi specificati pentru o variabil˘. final double PI = 3. (vezi ”Membri de instanta ¸i membri de clas˘”) ¸a ¸ s a int variabilaInstanta . // Corect MAX = 200.48 CAPITOLUL 2. (vezi ”Serializarea a obiectelor”) .141.14 . cu alte a a a cuvinte este folosit pentru declararea constantelor. Folosirea ¸ lui final aduce o flexibilitate sporit˘ ˆ lucrul cu constante. • final Indic˘ faptul c˘ valoarea variabilei nu mai poate fi schimbat˘. a a class Test { final int MAX. ˆ sensul a ın ın c˘ valoarea unei variabile nu trebuie specificat˘ neap˘rat la declararea a a a ei (ca ˆ exemplul de mai sus).

} A(int x) { this.6 this ¸i super s Sunt variabile predefinite care fac referinta. CREAREA CLASELOR 49 • volatile Este folosit pentru a semnala compilatorului s˘ nu execute anumite a optimiz˘ri asupra membrilor unei clase.out. la obiectul ¸ ın propriu-zis (this).2. } } class B extends A { B() { this(0). Dup˘ cum am v˘zut. . System. utilizate sub form˘ de a a a metode au rolul de a apela constructorii corespunz˘tori ca argumente ai clasei a curente. Sunt folosite ¸ a ˆ general pentru a rezolva conflicte de nume prin referirea explicit˘ a unei ın a variabile sau metode membre. A() { this(0). } B(int x) { super(x).x = x. respectiv la instanta p˘rintelui (super).2.println(x).2.metoda(). Este o facilitate avansat˘ a a a limbajului Java. } void metoda() { super. 2. } void metoda() { x ++. ˆ cadrul unui obiect. respectiv ai superclasei class A { int x.

50 System. Intrucˆt Java este un limbaj de programare complet orientat-obiect..3 2. • abstract Permite declararea metodelor abstracte. altii a a ¸ a ¸ decˆt cei de acces care sunt tratati ˆ a ¸ ıntr-o sectiune separat˘. OBIECTE SI CLASE ¸ 2. (vezi ¸ a a a as ¸a ”Membri de instanta ¸i membri de clas˘”) ¸ s a void metodaInstanta().out. TipExceptie2. o metod˘ se declar˘ astfel: a ın a a [modificatori] TipReturnat numeMetoda ( [argumente] ) [throws TipExceptie1.] { // Corpul metodei } unde un modificator poate fi : • un specificator de acces : public. synchronized S˘ analiz˘m modificatorii care pot fi specificati pentru o metod˘. protected. . Generic. abstract. metodele a se pot g˘si doar ˆ cadrul claselor.3. native. ¸ a • static Prezenta lui declar˘ c˘ o metod˘ este de clas˘ ¸i nu de instant˘. O metod˘ abstract˘ este o a a metod˘ care nu are implementare ¸i trebuie obligatoriu s˘ fac˘ parte a s a a dintr-o clas˘ abstract˘. private (vezi ”Specificatori de acces pentru membrii unei clase”) • unul din cuvintele rezervate: static..println(x). static void metodaClasa(). (vezi ”Clase ¸i metode abstracte”) a a s . } } CAPITOLUL 2. final.1 Implementarea metodelor Declararea metodelor Metodele sunt responsabile cu descrierea comportamentului unui obiect.

IMPLEMENTAREA METODELOR 51 • final Specific˘ faptul c˘ acea metoda nu mai poate fi supradefinit˘ ˆ suba a a ın clasele clasei ˆ care ea este definit˘ ca fiind final˘. decˆt unui singur fir de executie.. C++ ¸i limbajul de asamblare. studentilor unei universit˘¸i trebuie s˘ a ¸ at a li se calculeze media finala. Tehnologia care permite acest lucru se nume¸te JNI (Java Native Interface) ¸i permite asocierea dintre s s metode Java declarate cu native ¸i metode native scrise ˆ limbajele s ın de programare mentionate. float ponderi[]) { .... } }// Eroare la compilare ! • native In cazul ˆ care avem o libr˘rie important˘ de functii scrise ˆ alt limbaj ın a a ¸ ın de programare.00. la un moment dat. Are ca efect construirea a a unui monitor care nu permite executarea metodei. } class StudentInformatica extends Student { float calcMedie(float note[]. acestea s pot fi refolosite din programele Java. ın s a class Student { . indiferent de facultatea la care sunt. final float calcMedie(float note[]. ın ¸ ¸ ˆ aceea¸i manier˘.. De exemplu.3. ˆ functie de notele obtinute la examene. float ponderi[]) { return 10. cum ar fi C. ¸ • synchronized Este folosit ˆ cazul ˆ care se lucreaz˘ cu mai multe fire de executie iar ın ın a ¸ metoda respectiv˘ gestioneaz˘ resurse comune. fiind critic˘ pentru consistenta a a ın a ¸ st˘rii unui obiect. (vezi ”Fire de executie”) a ¸ . Acest lucru este ın a a util dac˘ respectiva metod˘ are o implementare care nu trebuie schima a bat˘ sub nici o form˘ ˆ subclasele ei. } ..2.

// Eroare } int metoda() { . } Dac˘ o metod˘ trebuie s˘ returneze o valoare acest lucru se realizeaz˘ prin a a a a intermediul instructiunii return.sqrt(x). int metoda() { return 1. OBIECTE SI CLASE ¸ 2. else { System. valoarea returnat˘ la terminarea functiei trebuie s˘ aib˘ obligatoriu acel a ¸ a a tip sau un subtip al s˘u.println("rezultat")..52 CAPITOLUL 2.. } private void deseneaza(Shape s) { .2.2 Tipul returnat de o metod˘ a Metodele pot sau nu s˘ returneze o valoare la terminarea lor.3. care trebuie s˘ apar˘ ˆ toate situatiile de ¸ a a ın ¸ terminare a functiei.println("Argument negativ !"). return. In general. altfel va fi furnizat˘ o eroare la compilare. // Eroare la compilare // Lipseste return pe aceasta ramura } } In cazul ˆ care ˆ declaratia functiei tipul returnat este un tip primitiv de ın ın ¸ ¸ date. a a orice atribuire care implic˘ pierderi de date este tratat˘ de compilator ca a a eroare.out. ¸ double radical(double x) { if (x >= 0) return Math. Tipul returnat a poate fi atˆt un tip primitiv de date sau o referint˘ la un obiect al unei clase.out. a ¸a In cazul ˆ care o metod˘ nu returneaz˘ nimic atunci trebuie obligatoriu ın a a specificat cuvˆntul cheie void ca tip returnat: a public void afisareRezultat() { System.

) return p.. IMPLEMENTAREA METODELOR return (int)1.) return p.. Tipul de date al unui argument poate fi orice tip valid al a limbajului Java. fie clasa Poligon ¸i subclasa s acesteia Patrat. Poligon metoda1( ) { Poligon p = new Poligon()..3. atunci a a ¸a clasa obiectului returnat trebuie s˘ coincid˘ sau s˘ fie o subclas˘ a clasei a a a a specificate la declararea metodei. if (. // Eroare else return t. a a s ¸a TipReturnat metoda([Tip1 arg1.3. Patrat t = new Patrat().3 Trimiterea parametrilor c˘tre o metod˘ a a Signatura unei metode este dat˘ de numarul ¸i tipul argumentelor primite a s de acea metod˘.2. // Corect } double metoda() { return (float)1. . De exemplu. // Corect else return t. // Corect } 53 Dac˘ valoarea returnat˘ este o referint˘ la un obiect al unei clase.. // Corect } Patrat metoda2( ) { Poligon p = new Poligon()... atˆt tip primitiv cˆt ¸i tip referint˘.2.]) Exemplu: . // Corect } 2. Patrat t = new Patrat(). if (. Tip2 arg2.

class Cerc { int x. Pot ˆ a s˘ a ıns˘ a coincid˘ cu numele variabilelor membre ale clasei. this. modific˘rile f˘cute ˆ cadrul metodei fia a ın ind pierdute. int raza) { this.5. int y. a a a A¸adar. pentru a fi apelate. ˆ a pot fi trimise referinte la ¸ ¸ ıns˘ ¸ obiecte care s˘ contin˘ implementarea acelor metode. a ¸a . int varsta.raza = raza.x = x. Vom anala a s iza ˆ ıntr-o sectiune separat˘ modalitate de specificare a unui num˘r variabil ¸ a a de argumente pentru o metod˘. raza. a ¸ a Pˆna la aparitia versiunii 1. dac˘ dorim ca o metod˘ s˘ schimbe starea (valoarea) unui argus a a a ment primit. metoda nu-i poate schimba vala oarea decˆt local (ˆ cadrul metodei). OBIECTE SI CLASE ¸ void adaugarePersoana(String nume. ceea ce ˆ ınseamna c˘ apelul unei metode trebuia s˘ se a a fac˘ cu specificarea exact˘ a numarului ¸i tipurilor argumentelor. metoda nu poate schimba valoarea a ¸a referintei obiectului. ˆ Java o metod˘ nu putea primi un num˘r a ¸ ın a a variabil de argumente. this. } } In Java argumentele sunt trimise doar prin valoare (pass-by-value). Cˆnd argumentul are tip primitiv de date. la revenirea din metod˘ variabila are a ın a aceea¸i valoare ca ˆ s ınaintea apelului. a Numele argumentelor primite trebuie s˘ difere ˆ a ıntre ele ¸i nu trebuie s˘ cos a incid˘ cu numele nici uneia din variabilele locale ale metodei. Acest lucru ˆ ınseamn˘ c˘ metoda receptioneaz˘ doar valorile variabilelor prima a ¸ a ite ca parametri. y. atunci el trebuie s˘ fie neaparat de tip referint˘.54 CAPITOLUL 2. ˆ a poate apela metodele acelui obiect ¸i poate modifica ¸ ıns˘ s orice variabil˘ membr˘ accesibil˘. ˆ Java nu pot fi trimise ca parametri ai ın unei metode referinte la alte metode (functii). public Cerc(int x. Cˆnd argumentul este de tip referint˘. caz ˆ care diferentierea a ın ¸ dintre ele se va face prin intermediul variabile this. float salariu) // String este tip referinta // int si float sunt tipuri primitive Spre deosebire de alte limbaje.y = y.

public void aflaParametri(int valx. param. public void aflaParametri(Param param) { param. param. s s a . valr = raza.x = x. raza. metoda ıncˆ a a nu realizeaz˘ nimic pentru c˘ nu poate schimba valorile variabilelor primite a a ca argumente. IMPLEMENTAREA METODELOR 55 De exemplu. y. raza.y = y. astfel ˆ at s˘ le poat˘ modifica valorile. y. valy ¸i valr ¸i nu referinte la ele (adresele lor s s ¸ de memorie).3. Pentru a rezolva lucrul propus trebuie s˘ definim o clas˘ suplimentar˘ a a a care s˘ descrie parametrii pe care dorim s˘-i afl˘m: a a a // Varianta corecta class Param { public int x.raza = raza. } } Aceast˘ metod˘ nu va realiza lucrul propus ˆ a a ıntrucˆt ea prime¸te doar a s valorile variabilelor valx. } } Argumentul param are tip referint˘ ¸i. In concluzie. de¸i nu ˆ schimb˘m valoarea (val¸a s s ıi a oarea sa este adresa de memorie la care se gase¸te ¸i nu poate fi schimbat˘). y. int valr) { // Metoda nu are efectul dorit! valx = x. s˘ consider˘m clasa Cerc descris˘ anterior ˆ care dorim s˘ a a a ın a implement˘m o metod˘ care s˘ returneze parametrii cercului. a a a // Varianta incorecta: class Cerc { private int x. } class Cerc { private int x.2. valy = y. raza. int valy.

raza.5 a limbajului Java. adic˘ informatia propriu-zis˘ continut˘ de a ¸ a ¸ a acesta. } public void setX(int x) { this.length.4 Metode cu num˘r variabil de argumente a Incepˆnd cu versiunea 1. Noutatea const˘ a a a a ˆ folosirea simbolului . Metoda de mai jos afi¸eaz˘ argumentele prim¸a s a ite. public int getX() { return x. OBIECTE SI CLASE ¸ putem schimba starea obiectului. metoda("Hello").3.56 CAPITOLUL 2... y.. metoda("Hello". i++) System. . args) args reprezint˘ un vector avˆnd tipul specificat ¸i instantiat cu un num˘r a a s ¸ a variabil de argumente. Pentru a afla ˆ a valorile variabilelor care descriu ıns˘ starea unui obiect se folosesc metode de tip getter ˆ ¸ite de metode setter ınsot care s˘ permit˘ schimbarea st˘rii obiectului: a a a class Cerc { private int x.x = x.. 1... } 2. exist˘ posibilitate de a declara a a metode care s˘ primeasc˘ un num˘r variabil de argumente..println(args[i]). "Java".. } .. sintaxa unei astfel de metode fiind: ın [modificatori] TipReturnat metoda(TipArgumente . } . care pot fi de orice tip: void metoda(Object . i<args.out. ˆ functie de apelul metodei. args) { for(int i=0.5).. Tipul argumentelor ın ¸ poate fi referint˘ sau primitiv.. Varianta de mai sus a fost dat˘ pentru a clarifica modul de trimitere a a argumentelor unei metode.

2.3. IMPLEMENTAREA METODELOR

57

2.3.5

Supraˆ arcarea ¸i supradefinirea metodelor ınc˘ s

Supraˆ arcarea ¸i supradefinirea metodelor sunt dou˘ concepte extrem de ınc˘ s a utile ale program˘rii orientate obiect, cunoscute ¸i sub denumirea de polimora s fism, ¸i se refer˘ la: s a • supraˆncarcarea (overloading) : ˆ cadrul unei clase pot exista metode ı ın cu acela¸i nume cu conditia ca signaturile lor s˘ fie diferite (lista de s ¸ a argumente primite s˘ difere fie prin num˘rul argumentelor, fie prin a a tipul lor) astfel ˆ at la apelul functiei cu acel nume s˘ se poat˘ stabili ıncˆ ¸ a a ˆ mod unic care dintre ele se execut˘. ın a • supradefinirea (overriding): o subclas˘ poate rescrie o metod˘ a claa a sei p˘rinte prin implementarea unei metode cu acela¸i nume ¸i aceea¸i a s s s signatur˘ ca ale superclasei. a class A { void metoda() { System.out.println("A: metoda fara parametru"); } // Supraincarcare void metoda(int arg) { System.out.println("A: metoda cu un parametru"); } } class B extends A { // Supradefinire void metoda() { System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } O metod˘ supradefinit˘ poate s˘: a a a • ignore complet codul metodei corespunz˘toare din superclas˘ (cazul a a de mai sus): B b = new B(); b.metoda(); // Afiseaza "B: metoda fara parametru"

58

CAPITOLUL 2. OBIECTE SI CLASE ¸ • extind˘ codul metodei p˘rinte, executˆnd ˆ a a a ınainte de codul propriu ¸i s functia p˘rintelui: ¸ a class B extends A { // Supradefinire prin extensie void metoda() { super.metoda(); System.out.println("B: metoda fara parametru"); } } . . . B b = new B(); b.metoda(); /* Afiseaza ambele mesaje: "A: metoda fara parametru" "B: metoda fara parametru" */

O metod˘ nu poate supradefini o metod˘ declarat˘ final˘ ˆ clasa p˘rinte. a a a a ın a Orice clas˘ care nu este abstract˘ trebuie obligatoriu s˘ supradefineasc˘ a a a a metodele abstracte ale superclasei (dac˘ este cazul). In cazul ˆ care o clas˘ a ın a nu supradefine¸te toate metodele abstracte ale p˘rintelui, ea ˆ a¸i este abs a ıns˘s stract˘ ¸i va trebui declarat˘ ca atare. as a In Java nu este posibil˘ supraˆ arcarea operatorilor. a ınc˘

2.4

Modificatori de acces

Modificatorii de acces sunt cuvinte rezervate ce controleaz˘ accesul celora late clase la membrii unei clase. Specificatorii de acces pentru variabilele ¸i metodele unei clase sunt: public, protected, private ¸i cel implicit (la s s nivel de pachet), iar nivelul lor de acces este dat ˆ tabelul de mai jos: ın Specificator Clasa Sublasa Pachet Oriunde private X protected X X* X public X X X X implicit X X

˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANTA SI MEMBRI DE CLASA ¸˘ ¸

59

A¸adar, dac˘ nu este specificat nici un modificator de acces, implicit s a nivelul de acces este la nivelul pachetului. In cazul ˆ care declar˘m un ın a membru ”protected” atunci accesul la acel membru este permis din subclasele clasei ˆ care a fost declarat dar depinde ¸i de pachetul ˆ care se gase¸te ın s ın s subclasa: dac˘ sunt ˆ acela¸i pachet accesul este permis, dac˘ nu sunt ˆ a ın s a ın acela¸i pachet accesul nu este permis decˆt pentru obiecte de tipul subclasei. s a Exemple de declaratii: ¸ private int secretPersonal; protected String secretDeFamilie; public Vector pentruToti; long doarIntrePrieteni; private void metodaInterna(); public String informatii();

2.5

Membri de instant˘ ¸i membri de clas˘ ¸a s a

O clas˘ Java poate contine dou˘ tipuri de variabile ¸i metode : a ¸ a s • de instant˘: declarate f˘r˘ modificatorul static, specifice fiec˘rei ¸a a a a instante create dintr-o clas˘ ¸i ¸ as • de clas˘: declarate cu modificatorul static, specifice clasei. a

2.5.1

Variabile de instant˘ ¸i de clas˘ ¸a s a

Cˆnd declar˘m o variabil˘ membr˘ f˘r˘ modificatorul static, cum ar fi x ˆ a a a a aa ın exemplul de mai jos: class Exemplu { int x ; //variabila de instanta } se declar˘ de fapt o variabil˘ de instant˘, ceea ce ˆ a a ¸a ınseamn˘ c˘ la fiecare creare a a a unui obiect al clasei Exemplu sistemul aloc˘ o zon˘ de memorie separat˘ a a a pentru memorarea valorii lui x. Exemplu o1 = new Exemplu(); o1.x = 100;

60

CAPITOLUL 2. OBIECTE SI CLASE ¸ Exemplu o2 = new Exemplu(); o2.x = 200; System.out.println(o1.x); // Afiseaza 100 System.out.println(o2.x); // Afiseaza 200

A¸adar, fiecare obiect nou creat va putea memora valori diferite pentru s variabilele sale de instant˘. ¸a Pentru variabilele de clas˘ (statice) sistemul aloc˘ o singur˘ zon˘ de mema a a a orie la care au acces toate instantele clasei respective, ceea ce ˆ ¸ ınseamn˘ c˘ a a dac˘ un obiect modific˘ valoarea unei variabile statice ea se va modifica ¸i a a s pentru toate celelalte obiecte. Deoarece nu depind de o anumit˘ instanta a a ¸˘ unei clase, variabilele statice pot fi referite ¸i sub forma: s NumeClasa.numeVariabilaStatica class Exemplu { int x ; // Variabila de static long n; // Variabila de } . . . Exemplu o1 = new Exemplu(); Exemplu o2 = new Exemplu(); o1.n = 100; System.out.println(o2.n); o2.n = 200; System.out.println(o1.n); System.out.println(Exemplu.n); // o1.n, o2.n si Exemplu.n sunt

instanta clasa

// Afiseaza 100 // Afiseaza 200 // Afiseaza 200 referinte la aceeasi valoare

Initializarea variabilelor de clas˘ se face o singur˘ dat˘, la ˆ arcarea ˆ ¸ a a a ınc˘ ın memorie a clasei respective, ¸i este realizat˘ prin atribuiri obi¸nuite: s a s class Exemplu { static final double PI = 3.14; static long nrInstante = 0; static Point p = new Point(0,0); }

˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANTA SI MEMBRI DE CLASA ¸˘ ¸

61

2.5.2

Metode de instant˘ ¸i de clas˘ ¸a s a

Similar ca la variabile, metodele declarate f˘r˘ modificatorul static sunt aa metode de instant˘ iar cele declarate cu static sunt metode de clas˘ (stat¸a a ice). Diferenta ˆ ¸ ıntre cele dou˘ tipuri de metode este urm˘toarea: a a • metodele de instant˘ opereaz˘ atˆt pe variabilele de instant˘ cˆt ¸i pe ¸a a a ¸a a s cele statice ale clasei; • metodele de clas˘ opereaz˘ doar pe variabilele statice ale clasei. a a class Exemplu { int x ; // Variabila de instanta static long n; // Variabila de clasa void metodaDeInstanta() { n ++; // Corect x --; // Corect } static void metodaStatica() { n ++; // Corect x --; // Eroare la compilare ! } } Intocmai ca ¸i la variabilele statice, ˆ s ıntrucˆt metodele de clas˘ nu depind a a de starea obiectelor clasei respective, apelul lor se poate face ¸i sub forma: s NumeClasa.numeMetodaStatica Exemplu.metodaStatica(); // Corect, echivalent cu Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaStatica(); // Corect, de asemenea Metodele de instant˘ nu pot fi apelate decˆt pentru un obiect al clasei ¸a a respective: Exemplu.metodaDeInstanta(); // Eroare la compilare ! Exemplu obj = new Exemplu(); obj.metodaDeInstanta(); // Corect

62

CAPITOLUL 2. OBIECTE SI CLASE ¸

2.5.3

Utilitatea membrilor de clas˘ a

Membrii de clas˘ sunt folositi pentru a pune la dispozitie valori ¸i metode a ¸ ¸ s independente de starea obiectelor dintr-o anumita clas˘. a

Declararea eficient˘ a constantelor a S˘ consider˘m situatia cˆnd dorim s˘ declar˘m o constant˘. a a ¸ a a a a class Exemplu { final double PI = 3.14; // Variabila finala de instanta } La fiecare instantiere a clasei Exemplu va fi rezervat˘ o zon˘ de memorie ¸ a a pentru variabilele finale ale obiectului respectiv, ceea ce este o risip˘ ˆ a ıntrucˆt a aceste constante au acelea¸i valori pentru toate instantele clasei. Declararea s ¸ corect˘ a constantelor trebuie a¸adar facut˘ cu modificatorii static ¸i final, a s a s pentru a le rezerva o singur˘ zon˘ de memorie, comun˘ tuturor obiectelor: a a a class Exemplu { static final double PI = 3.14; // Variabila finala de clasa }

Num˘rarea obiectelor unei clase a Num˘rarea obiectelor unei clase poate fi f˘cut˘ extrem de simplu folosind a a a o variabil˘ static˘ ¸i este util˘ ˆ situatiile cˆnd trebuie s˘ control˘m diver¸i a as a ın ¸ a a a s parametri legati de crearea obiectelor unei clase. ¸ class Exemplu { static long nrInstante = 0; Exemplu() { // Constructorul este apelat la fiecare instantiere nrInstante ++; } }

˘ 2.5. MEMBRI DE INSTANTA SI MEMBRI DE CLASA ¸˘ ¸

63

Implementarea functiilor globale ¸ Spre deosebire de limbajele de programare procedurale, ˆ Java nu putem ın avea functii globale definite ca atare, ˆ ¸ ıntrucˆt ”orice este un obiect”. Din a acest motiv chiar ¸i metodele care au o functionalitate global˘ trebuie ims ¸ a plementate ˆ cadrul unor clase. Acest lucru se va face prin intermediul ın metodelor de clas˘ (globale), deoarece acestea nu depind de starea partica ular˘ a obiectelor din clasa respectiv˘. De exemplu, s˘ consider˘m functia a a a a ¸ sqrt care extrage radicalul unui num˘r ¸i care se g˘se¸te ˆ clasa Math. Dac˘ a s a s ın a nu ar fi fost functie de clas˘, apelul ei ar fi trebuit f˘cut astfel (incorect, de ¸ a a altfel): // Incorect ! Math obj = new Math(); double rad = obj.sqrt(121); ceea ce ar fi fost extrem de nepl˘cut... Fiind ˆ a metod˘ static˘ ea poate fi a ıns˘ a a apelat˘ prin: Math.sqrt(121) . a A¸adar, functiile globale necesare unei aplicatii vor fi grupate corespunz˘tor s ¸ ¸ a ˆ diverse clase ¸i implementate ca metode statice. ın s

2.5.4

Blocuri statice de initializare ¸

Variabilele statice ale unei clase sunt initializate la un moment care precede ¸ prima utilizare activ˘ a clasei respective. Momentul efectiv depinde de ima plementarea ma¸inii virtuale Java ¸i poart˘ numele de initializarea clasei. Pe s s a ¸ lˆng˘ setarea valorilor variabilelor statice, ˆ aceast˘ etap˘ sunt executate ¸i a a ın a a s blocurile statice de initializare ale clasei. Acestea sunt secvente de cod de ¸ ¸ forma: static { // Bloc static de initializare; ... } care se comport˘ ca o metod˘ static˘ apelat˘ automat de c˘tre ma¸ina vira a a a a s tual˘. Variabilele referite ˆ a ıntr-un bloc static de initializare trebuie s˘ fie ¸ a obligatoriu de clas˘ sau locale blocului: a public class Test { // Declaratii de variabile statice

64 static int x = 0, y, z;

CAPITOLUL 2. OBIECTE SI CLASE ¸

// Bloc static de initializare static { System.out.println("Initializam..."); int t=1; y = 2; z = x + y + t; } Test() { /* La executia constructorului variabilele de clasa sunt deja initializate si toate blocurile statice de initializare au fost obligatoriu executate in prealabil. */ ... } }

2.6
2.6.1

Clase imbricate
Definirea claselor imbricate

O clas˘ imbricat˘ este, prin definitie, o clas˘ membr˘ a unei alte clase, numit˘ a a ¸ a a a ¸i clas˘ de acoperire. In functie de situatie, definirea unei clase interne se s a ¸ ¸ poate face fie ca membru al clasei de acoperire - caz ˆ care este accesibil˘ ın a tuturor metodelor, fie local ˆ cadrul unei metode. ın class ClasaDeAcoperire{ class ClasaImbricata1 { // Clasa membru } void metoda() { class ClasaImbricata2 { // Clasa locala metodei } }

2.6. CLASE IMBRICATE }

65

Folosirea claselor imbricate se face atunci cˆnd o clas˘ are nevoie ˆ ima a ın plementarea ei de o alt˘ clas˘ ¸i nu exist˘ nici un motiv pentru care aceasta a as a din urm˘ s˘ fie declarat˘ de sine st˘t˘toare (nu mai este folosit˘ nic˘ieri). a a a aa a a O clas˘ imbricat˘ are un privilegiu special fat˘ de celelalte clase ¸i anume a a ¸a s acces nerestrictionat la toate variabilele clasei de acoperire, chiar dac˘ aces¸ a tea sunt private. O clas˘ declarat˘ local˘ unei metode va avea acces ¸i la a a a s variabilele finale declarate ˆ metoda respectiv˘. ın a class ClasaDeAcoperire{ private int x=1; class ClasaImbricata1 { int a=x; } void metoda() { final int y=2; int z=3; class ClasaImbricata2 { int b=x; int c=y; int d=z; // Incorect } } } O clas˘ imbricat˘ membr˘ (care nu este local˘ unei metode) poate fi a a a a referit˘ din exteriorul clasei de acoperire folosind expresia a ClasaDeAcoperire.ClasaImbricata A¸adar, clasele membru pot fi declarate cu modificatorii public, protected, s private pentru a controla nivelul lor de acces din exterior, ˆ ıntocmai ca orice variabil˘ sau metod˘ mebr˘ a clasei. Pentru clasele imbricate locale unei a a a metode nu sunt permi¸i acesti modificatori. s ¸ Toate clasele imbricate pot fi declarate folosind modificatorii abstract ¸i s final, semnificatia lor fiind aceea¸i ca ¸i ˆ cazul claselor obi¸nuite. ¸ s s ın s

2 Clase interne Spre deosebire de clasele obi¸nuite.. ın • o ”clas˘ intern˘” reflect˘ relatia dintre instantele a dou˘ clase. Pentru clasele ims ¸ ¸ a bricate aceste unit˘¸i de compilare sunt denumite astfel: numele clasei de at acoperire. class ClasaDeAcoperire{ class ClasaInterna1 {} class ClasaInterna2 {} } .. OBIECTE SI CLASE ¸ 2. o clas˘ imbricat˘ poate fi declarat˘ static˘ s a a a a sau nu.66 CAPITOLUL 2..6. a a a s a class ClasaDeAcoperire{ . } } Diferentierea acestor denumiri se face deoarece: ¸ • o ”clas˘ imbricat˘” reflect˘ relatia sintactic˘ a dou˘ clase: codul unei a a a ¸ a a clase apare ˆ interiorul codului altei clase..class s a s ¸i care contin toate informatiile despre clasa respectiv˘. care sunt fi¸iere avˆnd numele clasei respective ¸i extensia .3 Identificare claselor imbricate Dup˘ cum ¸tim orice clas˘ produce la compilare a¸a numitele ”unit˘¸i de coma s a s at pilare”. O clas˘ imbricat˘ nestatic˘ se nume¸te clasa intern˘.6. ¸ 2. A¸adar. urmat de simbolul ’$’ apoi de numele clasei imbricate. ˆ sensul a a a ¸ ¸ a ın c˘ o instanta a unei clase interne nu poate exista decat ˆ cadrul unei a ¸ ın instante a clasei de acoperire.. } static class ClasaImbricataStatica { .. o clas˘ intern˘ este o clas˘ imbricat˘ ale carei instante nu pot s a a a a ¸ exista decˆt ˆ cadrul instantelor clasei de acoperire ¸i care are acces direct a ın ¸ s la toti membrii clasei sale de acoperire. cele mai folosite clase imbricate sunt cele interne. ¸ In general. class ClasaInterna { .

class 67 In cazul ˆ care clasele imbricate au la rˆndul lor alte clase imbricate ın a (situatie mai putin uzual˘) denumirea lor se face dup˘ aceea¸i regul˘: ad˘ugarea ¸ ¸ a a s a a unui ’$’ ¸i apoi numele clasei imbricate. ClasaAcoperire. s ın ¸ a Fi¸ierele rezultate ˆ urma compil˘rii claselor anonime vor avea numele s ın a de forma ClasaAcoperire.6. f˘r˘ nume. ˆ pachetul java.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna1.. reale.$n.$1. a Exemple de folosire a claselor anonime vor fi date ˆ capitolul ”Interfete”. // Eroare Integer intreg = new Integer(10).vom folosi ˆ schimb subclasele sale. Double. s a Long ¸i Short. ın a 2. etc. ın ¸ precum ¸i extensiv ˆ capitolul ”Interfata grafic˘ cu utilizatorul”.lang exist˘ clasa abstract˘ Number care modeleaz˘ ın a a a conceptul generic de ”num˘r”. clasa Number reprezint˘ un concept abstract ¸i nu vom s a s putea instantia obiecte de acest tip . Astfel de clase se ¸ numesc clase anonime ¸i sunt foarte utile ˆ situatii cum ar fi crearea unor s ın ¸ obiecte ce implementeaz˘ o anumit˘ interfat˘ sau extind o anumit˘ clas˘ a a ¸a a a abstract˘. Clasa Number serve¸te ca superclas˘ pentru clasele concrete Byte. Float.class ClasaDeAcoperire$ClasaInterna2.2.7. ¸ ın Number numar = new Number().7 Clase ¸i metode abstracte s Uneori ˆ proiectarea unei aplicatii este necesar s˘ reprezent˘m cu ajutorul ın ¸ a a claselor concepte abstracte care s˘ nu poat˘ fi instantiate ¸i care s˘ foloseasc˘ a a ¸ s a a doar la dezvoltarea ulterioar˘ a unor clase ce descriu obiecte concrete.. utilizate a aa doar pentru instantierea unui obiect de un anumit tip. // Corect . ce implementeaz˘ obiecte pentru descrierea numerelor de un s a anumit tip. Integer. A¸adar. De exa emplu. CLASE SI METODE ABSTRACTE ¸ Pentru exemplul de mai sus vor fi generate trei fi¸iere: s ClasaDeAcoperire. unde n este num˘rul a de clase anonime definite ˆ clasa respectiv˘ de acoperire. s 2.4 Clase anonime Exist˘ posibilitatea definirii unor clase imbricate locale.. Intr-un program nu avem ˆ a nevoie de nua ıns˘ mere generice ci de numere de un anumit tip: ˆ ıntregi..

accesul implicit fiind a a la nivel de pachet. furnizˆnd chiar implea a mentarea unor metode comune tuturor claselor ¸i l˘sˆnd explicitarea altora s aa .. o clas˘ a a declarat˘ astfel nu ar avea nici o utilitate.de altfel. a O clas˘ abstract˘ poate contine acelea¸i elemente membre ca o clas˘ a a ¸ s a obi¸nuit˘. 2. In fata unei metode abstracte s a ın ¸ trebuie s˘ apar˘ obligatoriu cuvˆntul cheie abstract.1 Declararea unei clase abstracte Declararea unei clase abstracte se face folosind cuvˆntul rezervat abstract: a [public] abstract class ClasaAbstracta [extends Superclasa] [implements Interfata1. Interfata2.7. dar nu poate specifica modificatorul final.. la care se adaug˘ declaratii de metode abstracte . .f˘r˘ nici o ims a a ¸ aa plementare. o clas˘ abstract˘ poate contine metode f˘r˘ a a ¸ aa nici o implementare. combinatia ¸ abstract final fiind semnalat˘ ca eroare la compilare .7.68 CAPITOLUL 2. // Eroare } In felul acesta.] { // Declaratii uzuale // Declaratii de metode abstracte } O clas˘ abstract˘ poate avea modificatorul public. o clas˘ abstract˘ poate pune la dispozitia subclaselor sale a a ¸ un model complet pe care trebuie s˘-l implementeze. Metodele fara nici o implementare se numesc metode abstracte ¸i pot ap˘rea doar ˆ clase abstracte.2 Metode abstracte Spre deosebire de clasele obi¸nuite care trebuie s˘ furnizeze implement˘ri s a a pentru toate metodele declarate. altfel va fi furnizat˘ o a a a a eroare de compilare. OBIECTE SI CLASE ¸ 2. abstract class ClasaAbstracta { abstract void metodaAbstracta(). // Corect void metoda().

Metodele abstracte vor fi folosite pentru ima plementarea comportamentului specific fiec˘rui obiect. } public void setY(int y) { this. . Pentru a folosi st˘rile ¸i comportamentele comune acestor obiecte ˆ avana s ın tajul nostru putem declara o clas˘ generic˘ GraphicObject care s˘ fie sua a a perclas˘ pentru celelalte clase. } . .. y. a a • Obiecte grafice: linii. a ın Un exemplu elocvent de folosire a claselor ¸i metodelor abstracte este des scrierea obiectelor grafice ˆ ıntr-o manier˘ orientat˘-obiect.. etc. private Color color = Color. curbe Bezier..y = y.. etc a ¸ • Comportament: mutare. desenare.7. redimensionare.black.x = x. Implementarea clasei abstracte GraphicObject ar putea ar˘ta a astfel: abstract class GraphicObject { // Stari comune private int x. dreptunghiuri.2. cum ar fi schims barea originii. // Metode comune public void setX(int x) { this. } . CLASE SI METODE ABSTRACTE ¸ 69 fiec˘rei subclase ˆ parte. colorare.color = color. } public void setColor(Color color) { this. cercuri. cum ar fi desenarea a iar cele obi¸nuite pentru comportamentul comun tuturor. etc • St˘ri comune: pozitia(originea). // Metode abstracte abstract void draw(). dimensiunea.. culoarea..

a In API-ul oferit de platforma de lucru Java sunt numeroase exemple de ierarhii care folosesc la nivelele superioare clase abstracte..70 CAPITOLUL 2.. } } Legat de metodele abstracte. Ima ın a plementarea claselor pentru obiecte grafice ar fi: class Circle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Writer: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ire s pe caractere • InputStream. } } class Rectangle extends GraphicObject { void draw() { // Obligatoriu implementarea . Dintre cele mai importante amintim: • Number: superclasa abstract˘ a tipurilor referint˘ numerice a ¸a • Reader. OBIECTE SI CLASE ¸ O subclas˘ care nu este abstract˘ a unei clase abstracte trebuie s˘ furnizeze a a a obligatoriu implement˘ri ale metodelor abstracte definite ˆ superclas˘. AbstractMap: superclase abstracte pentru structuri de date de tip colectie ¸ .. mai trebuie mentionate urm˘toarele: ¸ a • O clas˘ abstract˘ poate s˘ nu aib˘ nici o metod˘ abstract˘. a a a a a a • O metod˘ abstract˘ nu poate ap˘rea decˆt ˆ a a a a ıntr-o clas˘ abstract˘. a a • Orice clas˘ care are o metod˘ abstract˘ trebuie declarat˘ ca fiind aba a a a stract˘.. OutputStream: superclasele abstracte ale fluxurilor de intrare/ie¸ire pe octeti s ¸ • AbstractList. AbstractSet.

direct a sau indirect. ˆ Java s a ın orice clas˘ are o superclas˘ ¸i numai una.8. a at • specificarea unei reprezent˘ri ca ¸ir de caractere a unui obiect . orice obiect fiind. numit˘ superclas˘. Fiind p˘rintele tuturor. Aceasta este clasa Object. a a ın ¸ a at clauza ”extends” specific˘ faptul c˘ acea clas˘ extinde (mo¸tene¸te) o alt˘ a a a s s a clas˘. a a ¸ .8. Label. cum ar ¸ ¸a a fi Frame. 2. Declaratiile de mai jos sunt echivalente: a a ¸ class Exemplu {} class Exemplu extends Object {} 2. • notificarea altor obiecte c˘ o variabil˘ de conditie s-a schimbat. cum ar fi: • posibilitatea test˘rii egalit˘¸ii valorilor obiectelor. Object a define¸te ¸i implementeaz˘ comportamentul comun al tuturor celorlalte clase s s a Java. a s • returnarea clasei din care face parte un obiect. ¸ s Clasa Object este ¸i superclasa implicit˘ a claselor care nu specific˘ o s a a anumit˘ superclas˘. Evident.8.8 2. • etc. descendent al acestei clase.2. Button.1 Clasa Object Orice clas˘ are o superclas˘ a a Dup˘ cum am v˘zut ˆ sectiunea dedicat˘ modalit˘¸ii de creare a unei clase.2 Clasa Object Clasa Object este cea mai general˘ dintre clase. etc. O clas˘ poate avea o singur˘ superclas˘ (Java nu a a a a a a suport˘ mo¸tenirea multipl˘) ¸i chiar dac˘ nu specific˘m clauza ”extends” la a s a s a a crearea unei clase ea totu¸i va avea o superclas˘. Cu alte cuvinte. etc. CLASA OBJECT 71 • Component : superclasa abstract˘ a componentelor folosite ˆ deza ın voltarea de aplicatii cu interfat˘ grafic˘ cu utilizatorul (GUI). trebuie s˘ existe o exceptie a as a ¸ de la aceast˘ regul˘ ¸i anume clasa care reprezint˘ r˘d˘cina ierarhiei format˘ a as a a a a de relatiile de mo¸tenire dintre clase.

toString. hashCode Acestea sunt. Metodele cel mai uzual supradefinite sunt: clone.println("Obiect=" + obj.out. s ¸ Dac˘ dou˘ obiecte sunt egale conform metodei equals. In metoda equals este a scris codul pentru compararea egalit˘¸ii continutului a dou˘ obiecte. Clonarea unui obiect presupune crearea unui nou obiect de acela¸i tip ¸i care s˘ aib˘ aceea¸i stare (acelea¸i valori pentru variabilele s s a a s s sale). • clone Aceast˘ metod˘ este folosit˘ pentru duplicarea obiectelor (crearea unor a a a clone). orice clas˘ ˆ poate supradefini metodele a a ıi care nu sunt finale. s • finalize In aceast˘ metod˘ se scrie codul care ”cur˘¸˘ dup˘ un obiect” ˆ a a ata a ınainte de a fi eliminat din memorie de colectorul de gunoaie. Este util˘ pentru concatenarea ¸irurilor cu diverse obiecte ˆ a s ın vederea afi¸˘rii. a Metoda hashCode returneaza un cod ˆ ıntreg pentru fiecare obiect. • equals. aceast˘ metod˘ compar˘ a a a referintele obiectelor. . //echivalent cu System. ın s Exemplu obj = new Exemplu(). de obicei.toString()). pentru a testa consistenta obiectelor: acela¸i obiect trebuie s˘ returneze ¸ s a acela¸i cod pe durata executiei programului. OBIECTE SI CLASE ¸ Fiind subclas˘ a lui Object.println("Obiect=" + obj). at ¸ a Implicit (implementarea din clasa Object). System. (vezi ”Distrugerea obiectelor”) • toString Este folosit˘ pentru a returna o reprezentare ca ¸ir de caractere a unui a s obiect. equals/hashCode.out. supradefinite ˆ ımpreun˘.72 CAPITOLUL 2. finalize. fiind apelat˘ automat atunci cˆnd este necesar˘ transsa a a a formarea unui obiect ˆ ¸ir de caractere. Uzual este redefinit˘ pentru a testa dac˘ st˘rile ¸ a a a obiectelor coincid sau dac˘ doar o parte din variabilele lor coincid. atunci apelul a a metodei hashCode pentru fiecare din cele dou˘ obiecte ar trebui s˘ a a returneze acela¸i intreg.

this . if (!( obj instanceof Complex ) ) return false . b = this . double b ) { this . return ( comp . ¸i ˆ care vom supradefini metode ale clasei Object. } public Complex aduna ( Complex comp ) { Complex suma = new Complex (0 . a = a . // partea imaginara public Complex ( double a . a == a && comp . b == b ) . suma . Complex comp = ( Complex ) obj . a + comp .8. Listing 2. } public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj == null ) return false . a = this . } public String toString () { String semn = ( b > 0 ? " + " : " -" ) .1: Clasa numerelor complexe class Complex { private double a . 0) . // partea reala private double b . suma . b . CLASA OBJECT 73 S˘ consider˘m urm˘torul exemplu. } } . } public Object clone () { return new Complex (a . a . s ın De asemenea. vom scrie un mic program TestComplex ˆ care vom testa ın metodele clasei definite. 0) . return a + semn + b + " i " . } public Complex () { this (1 . ˆ care implement˘m partial clasa a a a ın a ¸ numerelor complexe. b ) . b = b .2. return suma . b + comp .

System .74 CAPITOLUL 2.0 i // false // true 2. a a ımp˘ ¸ ın s ¸a Pentru fiecare tip primitiv exist˘ o clas˘ corespunz˘toare care permie lucrul a a a orientat obiect cu tipul respectiv. acest mecanism purtˆnd numele de s ¸a a autoboxing. boolean b = obb. Complex c2 = new Complex (2 . System .9 Conversii automate ˆ ıntre tipuri Dup˘ cum v˘zut tipurile Java de date pot fi ˆ artie ˆ primitive ¸i referint˘. Incepˆnd cu versiunea 1. Boolean obb = new Boolean(true). int i = obi. Conversia explicit˘ va fi facut˘ de c˘tre a a a compilator. atribuirile explicite ˆ a ıntre tipuri primitve ¸i referint˘ sunt posibile. byte short int long float double char boolean Byte Short Integer Long Float Double Character Boolean Fiecare din aceste clase are un constructor ce permite initializarea unui ¸ obiect avˆnd o anumit˘ valoare primitiv˘ ¸i metode specializate pentru cona a as versia unui obiect ˆ tipul primitiv corespunz˘tor. equals ( c3 ) ) .3) . out . println ( c1 . Complex c3 = ( Complex ) c1 . respectiv auto-unboxing. . clone () . } } { // 3. println ( c1 .booleanValue(). aduna ( c2 ) ) .0 + 5. out . equals ( c2 ) ) . System . out . OBIECTE SI CLASE ¸ public class TestComplex { public static void main ( String c []) Complex c1 = new Complex (1 . de genul tipPrimitivValue: ın a Integer obi = new Integer(1). println ( c1 .intValue().2) .5 a limbajului Java.

public static final int GALBEN = 0. boolean b = obb. Compilatorul este responsabil cu transformarea unei astfel de structuri ˆ ıntr-o clas˘ corespunz˘toare. GALBEN... VERDE }... public static final int VERDE = 1..ROSU) semafor. // Utilizarea structurii se face la fel . Boolean obb = true. TIPUL DE DATE ENUMERARE // Doar de la versiunea 1.. a a .GALBEN)..5 a limbajului Java.culoare = CuloriSemafor. Clasa de mai sus poate fi rescris˘ astfel: a public enum CuloriSemafor { ROSU.5 ! Integer obi = 1.. Acest˘ a a solutie simplific˘ manevrarea grupurilor de constante. exist˘ posibilitatea de a defini a a tipuri de date enumerare prin folosirea cuvˆntului cheie enum.culoare = CuloriSemafor. dup˘ cum reiese din ¸ a a urm˘torul exemplu: a public class CuloriSemafor { public static final int ROSU = -1. 75 2. .culoare = CuloriSemafor. if (semafor.10 Tipul de date enumerare Incepˆnd cu versiunea 1. int i = obi. } .2.ROSU) semafor.. // Exemplu de utilizare if (semafor. . .10..culoare = CuloriSemafor.GALBEN).

OBIECTE SI CLASE ¸ .76 CAPITOLUL 2.

.out. v[10] = 0. ¸ Exceptiile pot ap˘rea din diverse cauze ¸i pot avea nivele diferite de grav¸ a s itate: de la erori fatale cauzate de echipamentul hardware pˆn˘ la erori ce a a ¸in strict de codul programului..1 Ce sunt exceptiile ? ¸ Termenul exceptie este o prescurtare pentru ”eveniment exceptional” ¸i poate ¸ ¸ s fi definit ca un eveniment ce se produce ˆ timpul executiei unui program ¸i ın ¸ s care provoac˘ ˆ a ıntreruperea cursului normal al executiei acestuia. } } La rularea programului va fi generat˘ o exceptie."). //Exceptie ! System. programul se va opri a ¸ la instructiunea care a cauzat exceptia ¸i se va afi¸a un mesaj de eroare de ¸ ¸ s s genul: 77 .Capitolul 3 Exceptii ¸ 3. ¸ In momentul cˆnd o asemenea eroare se produce ˆ timpul executiei va fi a ın ¸ generat un obiect de tip exceptie ce contine: ¸ ¸ • informatii despre exceptia respectiv˘. ın ¸ public class Exemplu { public static void main(String args[]) { int v[] = new int[10]. ¸ ¸ a • starea programului ˆ momentul producerii acelei exceptii.println("Aici nu se mai ajunge. cum ar fi accesarea unui element din afara t spatiului alocat unui vector.

EXCEPTII ¸ "Exception in thread "main" java.main (Exceptii.ArrayIndexOutOfBoundsException :10 at Exceptii. Dac˘ sistemul nu gase¸te nici un a a a s analizor pentru o anumit˘ exceptie. In ¸ a aproape toate situatile. In momentul ˆ care o metod˘ genereaz˘ (arunc˘) ın a a a o exceptie sistemul de executie este responsabil cu g˘sirea unei secvente de ¸ ¸ a ¸ cod dintr-o metod˘ care s˘ o trateze. s ¸ Cu alte cuvinte. O secvent˘ de cod care trateaz˘ anumite exceptii s ¸a a ¸ trebuie s˘ arate astfel: a try { // Instructiuni care pot genera exceptii } catch (TipExceptie1 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 1 . s Atentie ¸ In Java tratarea erorilor nu mai este o optiune ci o constrˆngere. catch ¸i finally. ˆ a a a ıncepˆnd cu a metoda care a generat exceptia ¸i mergˆnd ˆ ¸ s a ınapoi pe linia apelurilor c˘tre a acea metod˘.lang... C˘utarea se face recursiv.java:4)" Crearea unui obiect de tip exceptie se nume¸te aruncarea unei exceptii ¸ s ¸ (”throwing an exception”). o secvent˘ de cod care poate provoca exceptii trebuie ¸ ¸a ¸ s˘ specifice modalitatea de tratare a acestora. la aparitia unei erori este ”aruncat˘” o exceptie iar cineva ¸ a ¸ trebuie s˘ o ”prind˘” pentru a o trata.78 CAPITOLUL 3.2 ”Prinderea” ¸i tratarea exceptiilor s ¸ Tratarea exceptiilor se realizeaz˘ prin intermediul blocurilor de instructiuni ¸ a ¸ try. a 3.” nu va fi afi¸at). a Secventa de cod dintr-o metod˘ care trateaz˘ o anumit˘ exceptie se ¸ a a a ¸ nume¸te analizor de exceptie (”exception handler”) iar interceptarea ¸i tratarea s ¸ s ei se nume¸te prinderea exceptiei (”catch the exception”). atunci programul Java se opre¸te cu un a ¸ s mesaj de eroare (ˆ cazul exemplului de mai sus mesajul ”Aici nu se mai ın ajunge.

read()) != -1) System.println("\\nInchidem fisierul " + fis). // Deschidem fisierul System.out. f. while ( (c=f. Tratarea exceptiilor este realizat˘ complet chiar de c˘tre metoda a ¸ a a citeste. } Aceast˘ secvent˘ de cod va furniza erori la compilare deoarece ˆ Java a ¸a ın tratarea erorilor este obligatorie. f = new FileReader(fis). . Folosind mecanismul exceptiilor metoda ¸ citeste ˆsi poate trata singur˘ erorile care pot surveni pe parcursul executiei ı¸ a ¸ sale. finally { // Cod care se executa indiferent // daca apar sau nu exceptii } 79 S˘ consider˘m urm˘torul exemplu: citirea unui fi¸ier octet cu octet ¸i a a a s s afisarea lui pe ecran. ”PRINDEREA” SI TRATAREA EXCEPTIILOR ¸ ¸ } catch (TipExceptie2 variabila) { // Tratarea exceptiilor de tipul 2 } .2.close().out. // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c.println("Deschidem fisierul " + fis). // Inchidem fisierul System.out. F˘r˘ a folosi tratarea exceptiilor metoda responsabil˘ aa ¸ a cu citirea fi¸ierului ar ar˘ta astfel: s a public static void citesteFisier(String fis) { FileReader f = null.print((char)c).3. . . Mai jos este codul complte ¸i corect al unui program ce afi¸eaz˘ pe ecran s s a continutul unui fi¸ier al c˘rui nume este primit ca argument de la linia de ¸ s a comand˘.

print (( char ) c ) . io . out . err . e . close () . } finally { if ( f != null ) { // Inchidem fisierul System . exit (1) . out . } catch ( IOException e ) { // Tratam alt tip de exceptie System . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) { FileReader f = null . EXCEPTII ¸ Listing 3. err .1: Citirea unui fisier .80 CAPITOLUL 3. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . while ( ( c = f . try { // Deschidem fisierul System . length > 0) citesteFisier ( args [0]) . printStackTrace () .*. out . System . f = new FileReader ( fis ) . println ( " \ nInchidem fisierul . } } } } public static void main ( String args []) { if ( args .corect import java . try { f . printStackTrace () . else . read () ) != -1) System . " ) . getMessage () ) . // Citim si afisam fisierul caracter cu caracter int c . e . System . err . out . println ( " Deschidem fisierul " + fis ) . } catch ( IOException e ) { System . } catch ( File Not F o u n d E x c e p t i o n e ) { // Tratam un tip de exceptie System . println ( " Exceptie : " + e . println ( " Fisierul nu poate fi inchis ! " ) . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) .

Exceptiile provocate de s a ¸ ¸ aceste instructiuni sunt tratate ˆ cele dou˘ blocuri ”catch”. } } 81 Blocul ”try” contine instructiunile de deschidere a unui fi¸ier ¸i de citire ¸ s s dintr-un fi¸ier. } . Inchiderea fi¸ierului se face ˆ blocul ”finally”. // A aparut o exceptie la citirea din fisier f. pentru a avea un cod complet corect trebuie s˘ trat˘m ¸i posibilitatea aparitiei unei exceptii la metoda close. catch (IOException e) { . ambele putˆnd produce exceptii. poate provoca s la rˆndul s˘u exceptii. ˆ functie de exceptiile provocate de acele ın ¸ ¸ instructiuni sau (optional) de un bloc ”finally”. try { .. f. de exemplu atunci cˆnd fi¸ierul mai este folosit ¸i de a a ¸ a s s alt proces ¸i nu poate fi ˆ s ınchis. ”PRINDEREA” SI TRATAREA EXCEPTIILOR ¸ ¸ System ... a aa ˆ ınchiderea fi¸ierului ar fi trebuit facut˘ ˆ fiecare situatie ˆ care fi¸ierul ar fi s a ın ¸ ın s fost deschis. a a s ¸ ¸ Atentie ¸ Obligatoriu un bloc de instructiuni ”try” trebuie s˘ fie urmat de unul ¸ a sau mai multe blocuri ”catch”. // Totul a decurs bine. responsabil˘ cu ˆ a a ınchiderea unui fi¸ier.. ¸ ¸ . // cod redundant } O problem˘ mai delicat˘ care trebuie semnalata ˆ aceasta situatie este a a ın ¸ faptul c˘ metoda close.3.close().close(). cˆte unul pen¸ ın a a tru fiecare tip de exceptie. ¸ s ın deoarece acesta este sigur c˘ se va executa F˘r˘ a folosi blocul ”finally”. Deci.2. ceea ce ar fi dus la scrierea de cod redundant. println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) .. out ..

la rˆndul lor. ¸ Acest lucru se realizeaz˘ prin specificarea ˆ declaratia metodei a clauzei a ın ¸ throws: [modificatori] TipReturnat metoda([argumente]) throws TipExceptie1. . int c . close () . public class CitireFisier { public static void citesteFisier ( String fis ) throws FileNotFoundException .. read () ) != -1) System . urmˆnd ca acestea s˘ implementeze tratarea lor sau.3 ”Aruncarea” exceptiilor ¸ In cazul ˆ care o metod˘ nu ˆsi asum˘ responsabilitatea trat˘rii uneia sau ın a ı¸ a a mai multor exceptii pe care le pot provoca anumite instructiuni din codul ¸ ¸ s˘u atunci ea poate s˘ ”arunce” aceste exceptii c˘tre metodele care o apea a ¸ a leaz˘.82 CAPITOLUL 3. f . } .. while ( ( c = f . } Atentie ¸ O metod˘ care nu trateaz˘ o anumit˘ exceptie trebuie obligatoriu s˘ o a a a ¸ a ”arunce”.. In exemplul de mai sus dac˘ nu facem tratarea exceptiilor ˆ cadrul a ¸ ın metodei citeste atunci metoda apelant˘ (main) va trebui s˘ fac˘ acest lucru: a a a Listing 3. io . print (( char ) c ) . f = new FileReader ( fis ) .2: Citirea unui fisier import java .. TipExceptie2. IOException { FileReader f = null .*. out . EXCEPTII ¸ 3. { . s˘ a a a a a ”arunce” mai departe exceptiile respective.

s s De asemenea. println ( " Eroare la citirea din fisier ! " ) . out . while ( (c=f.read()) != -1) System. } } .3. inchiderea fi¸ierului nu va mai fi facut˘ ˆ situatia ˆ care s a ın ın apare o exceptie la citirea din fi¸ier. ”ARUNCAREA” EXCEPTIILOR ¸ 83 public static void main ( String args []) { if ( args . System . } finally { if (f!=null) f. } } Observati c˘. } catch ( File NotFo undE x c ep ti on e ) { System . int c. ambele fiind de tipul IOException. } } else System . println ( " Lipseste numele fisierului ! " ) . try { f = new FileReader(numeFisier).print((char)c). length > 0) { try { citesteFisier ( args [0]) . } catch ( IOException e ) { System . Este situatia ˆ care putem folosi blocul ¸ s ¸ ın finally f˘r˘ a folosi nici un bloc catch: aa public static void citesteFisier(String fis) throws FileNotFoundException. ˆ acest caz. println ( " Exceptie : " + e ) .3.out. e . IOException { FileReader f = null. out . nu mai putem diferentia exceptiile provocate de ¸ a ın ¸ ¸ citirea din fi¸ier s de inchiderea fi¸ierului. err . println ( " Fisierul nu a fost gasit ! " ) .close(). printStackTrace () . err .

metoda main ar putea fi declarat˘ astfel: a public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException. dac˘ va arunca exceptiile ce pot ap˘rea ˆ corpul ei. s ın a ¸ a a s a Aruncarea unei exceptii se poate face ¸i implicit prin instructiunea throw ¸ s ¸ ce are formatul: throw exceptie..84 CAPITOLUL 3. Pentru s ¸ ¸ exemplul nostru. Aceast˘ ˆ antuire se termin˘ cu metoda a a ınl˘ ¸ a main care. } public void metoda1 throws TipExceptie { metoda2(). astfel ˆ at codul s˘ fie cˆt mai clar s a ıncˆ a a ¸i identificarea locului ˆ care a ap˘rut exceptia s˘ fie cˆt mai u¸or de f˘cut.. } public void main throws TipExceptie { metoda1().. IOException { citeste(args[0]).. EXCEPTII ¸ Metoda apelant˘ poate arunca la rˆndul sˆu exceptiile mai departe c˘tre a a a ¸ a metoda care a apelat-o la rˆndul ei. if (index >= vector. ca ˆ exemplele de mai jos: ın throw new IOException("Exceptie I/O"). } Tratarea exceptiilor de c˘tre JVM se face prin terminarea programului ¸i ¸ a s afi¸area informatiilor despre exceptia care a determinat acest lucru. . ¸ a s a public void metoda3 throws TipExceptie { .. . } Intotdeauna trebuie g˘sit compromisul optim ˆ a ıntre tratarea local˘ a exceptiilor a ¸ ¸i aruncarea lor c˘tre nivelele superioare. va determina a ¸ a ın trimiterea exceptiilor c˘tre ma¸ina virtual˘ Java. ..length) throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(). } public void metoda2 throws TipExceptie { metoda3().

throw e..4. AVANTAJELE TRATARII EXCEPTIILOR ¸ catch(Exception e) { System. S˘ consider˘m ¸ a s a a urm˘torul exemplu: o functie care ˆ a ¸ ıncarc˘ un fi¸ier ˆ memorie: a s ın citesteFisier { deschide fisierul. inchide fisierul. a a • Propagarea unei erori pˆn˘ la un analizor de exceptii corespunz˘tor. } 85 Aceast˘ instructiune este folosit˘ mai ales la aruncarea exceptiilor proprii. citeste fisierul in memorie.4. a a ¸ a • Gruparea erorilor dup˘ tipul lor. ?” ıntˆ a a • fi¸ierul nu poate fi deschis s • nu se poate determina dimensiunea fi¸ierului s . } Problemele care pot ap˘rea la aceasta functie. sunt de a ¸ a genul: ”Ce se ˆ ampl˘ dac˘: .. determina dimensiunea fisierului. aloca memorie. a 3. aparent simpl˘.out. Java are urm˘toarele avantaje ¸ a fat˘ de mecanismul traditional de tratare a erorilor: ¸a ¸ • Separarea codului pentru tratarea unei erori de codul ˆ care ea poate ın s˘ apar˘. a ¸ a ¸ (vezi ”Crearea propriilor exceptii”) ¸ 3.4 Avantajele trat˘rii exceptiilor a ¸ Prin modalitatea sa de tratare a exceptiilor.println("A aparut o exceptie).˘ 3.1 Separarea codului pentru tratarea erorilor In programarea traditional˘ tratarea erorilor se combin˘ cu codul ce poate ¸ a a produce aparitia lor producˆnd a¸a numitul ”cod spaghetti”.

} return codEroare. } else { codEroare = codEroare & -4. if (fisierul nu s-a inchis && codEroare == 0) { codEroare = -4. astfel: . if (s-a determinat dimensiunea) { aloca memorie. } } else { codEroare = -3. ınt ¸ codul ar arata. deschide fisierul. } inchide fisierul. In Java. } // Cod "spaghetti" Acest stil de progamare este extrem de susceptibil la erori ¸i ˆ s ıngreuneaz˘ a extrem de mult ˆ ¸telegerea sa. folosind mecansimul exceptiilor.86 • nu poate fi alocat˘ suficient˘ memorie a a • nu se poate face citirea din fi¸ier s • fi¸ierul nu poate fi ˆ s ınchis CAPITOLUL 3. } } else { codEroare = -5. EXCEPTII ¸ Un cod traditional care s˘ trateze aceste erori ar ar˘ta astfel: ¸ a a int citesteFisier() { int codEroare = 0. if (fisierul s-a deschis) { determina dimensiunea fisierului. schematizat. } } else { codEroare = -2. if (s-a alocat memorie) { citeste fisierul in memorie. if (nu se poate citi din fisier) { codEroare = -1.

. citeste fisierul in memorie.} catch (nu s-a determinat dimensiunea) {trateaza eroarea. AVANTAJELE TRATARII EXCEPTIILOR ¸ int citesteFisier() { try { deschide fisierul... a 87 3. } int metoda2() { metoda3.4. determina dimensiunea fisierului. aloca memorie.2 Propagarea erorilor Propagarea unei erori se face pˆn˘ la un analizor de exceptii corespunz˘tor. a a ¸ a S˘ presupunem c˘ apelul la metoda citesteFisier este consecinta unor a a ¸ apeluri imbricate de metode: int metoda1() { metoda2(). . } int metoda3 { citesteFisier()....} catch (nu s-a alocat memorie) {trateaza eroarea} catch (nu se poate citi din fisier) {trateaza eroarea.˘ 3. } catch (fisierul nu s-a deschis) {trateaza eroarea.} } Diferenta de claritate este evident˘. .. .} catch (nu se poate inchide fisierul) {trateaza eroarea.4. inchide fisierul.

} int metoda2() { int codEroare = metoda3(). acest lucru ar trebui f˘cut prin propagarea erorii ın ¸ a produse de metoda citesteFisier pˆn˘ la metoda1: a a int metoda1() { int codEroare = metoda2()... if (codEroare != 0) //proceseazaEroare. } . if (codEroare != 0) return codEroare.. Cu alte cuvinte... Traditional. } . } catch (TipExceptie e) { //proceseazaEroare. o metod˘ poate s˘ nu ˆsi asume responsabila a ı¸ itatea trat˘rii exceptiilor ap˘rute ˆ cadrul ei: a ¸ a ın int metoda1() { try { metoda2(). Java permite unei metode s˘ arunce exceptiile a a ¸ ap˘rute ˆ cadrul ei la un nivel superior. . adic˘ functiilor care o apeleaz˘ a ın a ¸ a sau sistemului.. if (codEroare != 0) return codEroare. } Dup˘ cum am vazut. . EXCEPTII ¸ S˘ presupunem de asemenea c˘ dorim s˘ facem tratarea erorilor doar a a a ˆ metoda1..88 } CAPITOLUL 3. } int metoda3() { int codEroare = citesteFisier().. .

˘ 3.. fie la nivelul uneia din superclasele sale. /* Acest apel poate genera exceptie de tipul FileNotFoundException Tratarea ei poate fi facuta in unul din modurile de mai jos: */ } catch (FileNotFoundException e) { // Exceptie specifica provocata de absenta // fisierului ’input. ¸ etc. ˆ functie de ¸ ın ¸ necesit˘¸ile programului..3 Gruparea erorilor dup˘ tipul lor a In Java exist˘ clase corespunz˘toare tuturor exceptiilor care pot ap˘rea la a a ¸ a executia unui program. . EOFException. cu cˆt clasa folosit˘ este mai generic˘ cu atˆt at ıns˘ a a a a tratarea exceptiilor programul ˆsi pierde din flexibilitate. ¸ ı¸ try { FileReader f = new FileReader("input. ¸ s Radacin˘ acestei ierarhii este clasa Throwable (vezi ”Ierarhia claselor ce dea scriu exceptii”). } int metoda3() throws TipExceptie { citesteFisier(). } 89 3.4. ˆ a. De exemplu... La rˆndul ei. . Acestea sunt grupate ˆ functie de similarit˘¸ile ¸ ın ¸ at lor ˆ ıntr-o ierarhie de clase. clasa IOException se ˆ a ıncadreaz˘ ˆ a ıntr-o categorie mai larg˘ de a exceptii ¸i anume clasa Exception. AVANTAJELE TRATARII EXCEPTIILOR ¸ int metoda2() throws TipExceptie { metoda3().dat’ } // sau . cum ar fi FileNotFoundException. clasa IOException se ocup˘ cu a exceptiile ce pot ap˘rea la operatii de intrare/iesire ¸i diferentiaz˘ la rˆndul ¸ a ¸ s ¸ a a ei alte tipuri de exceptii.dat"). ¸ Pronderea unei exceptii se poate face fie la nivelul clasei specifice pen¸ tru acea exceptie.4.

Un program Java nu trebuie s˘ s a trateze aparitia acestor erori ¸i este improbabil ca o metod˘ Java s˘ provoace ¸ s a a asemenea erori. sunt cazuri speciale de exceptii generate ¸ de functionarea anormal˘ a echipamentului hard pe care ruleaz˘ un pro¸ a a gram Java ¸i sunt invizibile programatorilor. care s sunt la rˆndul lor superclase pentru o serie ˆ a ıntreag˘ de tipuri de exceptii. EXCEPTII ¸ catch (IOException e) { // Exceptie generica provocata de o operatie IO } // sau catch (Exception e) { // Cea mai generica exceptie soft } //sau catch (Throwable e) { // Superclasa exceptiilor } 3.5 Ierarhia claselor ce descriu exceptii ¸ R˘d˘cina claselor ce descriu exceptii este clasa Throwable iar cele mai impora a ¸ tante subclase ale sale sunt Error. Exception ¸i RuntimeException. a ¸ Erorile. .90 CAPITOLUL 3. obiecte de tip Error.

afi¸eaz˘ informatii complete despre exceptie ¸i los a ¸ ¸ s calizarea ei. a ArrayIndexOutOfBoundsException Exceptiile la executie pot ap˘rea uriunde ˆ program ¸i pot fi extrem ¸ ¸ a ın s de numeroare iar ˆ ıncercarea de ”prindere” a lor ar fi extrem de anevoioas˘. ˆ cazul aparitiei oric˘rui ıns˘ a ıns˘ a ın ¸ a tip de exceptie care nu are un analizor corespunz˘tor. s ¸ 3.metod˘ mo¸tenit˘ din clasa Object. cu alte cuvinte. ¸ a a a a tratarea lor nefiind ˆ a ilegal˘. Exceptiile care pot ”sc˘pa” ¸ ¸ a ¸ a netratate descind din subclasa RuntimeException ¸i se numesc exceptii la s ¸ executie.6 Exceptii la executie ¸ ¸ In general. . • toString . ¸ a s Aceste exceptii au o superclas˘ comun˘ RuntimeException ¸i ˆ acesata ¸ a a s ın categorie sunt incluse exceptiile provocate de: ¸ • operatii aritmetice ilegale (ˆ artirea ˆ ¸ ımpˆ ¸ ıntregilor la zero).afi¸eaz˘ detaliul unei exceptii. sunt exceptiile standard (soft) care ¸ ¸ trebuie tratate de c˘tre programele Java. exceptiile ıns˘ s ¸ ¸ ¸ care provin strict din vina programatorului ¸i nu generate de o anumit˘ s a situatie extern˘. obiectele de tip Exception. a Din acest motiv.3. programul va fi termi¸ a nat. astfel ˆ at pot fi apelate pentru orice tip ın s ıncˆ de exceptie.6. Reamintim ˆ a c˘. s a ¸ • printStackTrace . De la acest principu se ¸ ın sustrag ˆ a a¸a numitele exceptii la executie sau. tratarea exceptiilor este obligatorie ˆ Java. cum ar fi lipsa unui fi¸ier. ArithmeticException • accesarea membrilor unui obiect ce are valoarea null. Cele mai uzuale sunt: ¸ • getMessage . NullPointerException • accesarea eronat˘ a elementelor unui vector. Dup˘ cum am mai zis tratarea acesa a tor exceptii nu este o optiune ci o constrˆngere. EXCEPTII LA EXECUTIE ¸ ¸ 91 Exceptiile. compilatorul permite ca aceste exceptii s˘ r˘mˆn˘ netratate. care furnizeaz˘ reprezentarea a s a a ca ¸ir de caractere a exceptiei. ¸ Metodele care sunt apelate uzual pentru un obiect exceptie sunt definite ¸ ˆ clasa Throwable ¸i sunt publice.

y=-1.println(x/z). Infinity. */ System. try { v[10] = 0. ın ¸ O exceptie proprie trebuie s˘ se ˆ ¸ a ıncadreze ˆ a ˆ ierarhia exceptiilor Java. functie de operatie. } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.out. . System. EXCEPTII ¸ int v[] = new int[10].out. // Exceptie la executie ! double x=1. ci va fi furnizat ca rezultat o constant˘ care poate a ¸ a fi. preferabil una apropiat˘ ca semnificatie. int b=0. ¸ int a=1. -Infinity. /* Nu apare eroare la compilare dar apare exceptie la executie si programul va fi terminat. ıns˘ ın ¸ cu alte cuvinte clasa care o implementeaz˘ trebuie s˘ fie subclas˘ a uneia a a a deja existente ˆ aceasta ierarhie.92 CAPITOLUL 3.println(y/z). programul continua v[11] = 0.7 Crearea propriilor exceptii ¸ Adeseori poate ap˘rea necesitatea cre˘rii unor exceptii proprii pentru a pune a a ¸ ˆ evidenta cazuri speciale de erori provocate de metodele claselor unei libr˘rii.out. ın a ¸ sau superclasa Exception.out. In cazul tipurilor reale (float ¸i double) nu va fi s generat˘ nici o exceptie.. e."). // Infinity System.printStackTrace(). Imp˘rtirea la 0 va genera o exceptie doar dac˘ tipul numerelor ˆ artite a¸ ¸ a ımp˘ ¸ este aritmetic ˆ ıntreg. // NaN 3. z=0.. } // Corect. System. // -Infinity System.out.println("Atentie la indecsi!").println("Aici nu se mai ajunge.println(a/b). sau Nan.println(z/z). ın ¸ a cazuri care nu au fost prevazute ˆ ierarhia exceptiilor standard Java.out.

a ¸ . // Apeleaza constructorul superclasei Exception } } 93 S˘ consider˘m urm˘torul exemplu. CREAREA PROPRIILOR EXCEPTII ¸ public class ExceptieProprie extends Exception { public ExceptieProprie(String mesaj) { super(mesaj). int n =0. } public int scoate () throws ExceptieStiva { if ( n ==0) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este goala ! " ) .3. return elemente [n . respec¸ a tiv de scoatere a elementului din vˆrful stivei.7. ambele operatii pot provoca exceptii. elemente [ n ++] = x .-]. } } class Stiva { int elemente [] = new int [100].3: Exceptii proprii class ExceptieStiva extends Exception { public ExceptieStiva ( String mesaj ) { super ( mesaj ) . Dac˘ presupunem c˘ stiva a a a poate memora maxim 100 de elemente. } } Secventa cheie este extends Exception care specific˘ faptul c˘ noua ¸ a a clas˘ ExceptieStiva este subclas˘ a clasei Exception ¸i deci implementeaz˘ a a s a obiecte ce reprezint˘ exceptii. ¸ ¸ Pentru a personaliza aceste exceptii vom crea o clas˘ specific˘ denumit˘ ¸ a a a ExceptieStiva: Listing 3. ˆ care cre˘m o clas˘ ce descrie partial a a a ın a a ¸ o stiv˘ de numere ˆ a ıntregi cu operatiile de ad˘ugare a unui element. // numarul de elemente din stiva public void adauga ( int x ) throws ExceptieStiva { if ( n ==100) throw new ExceptieStiva ( " Stiva este plina ! " ) .

ıns˘ . chiar f˘r˘ nici un cod ˆ ele. s s Procesul de creare a unei noi exceptii poate fi dus mai departe prin ad˘ugarea ¸ a unor noi metode clasei ce descrie acea exceptie. Exceptiile proprii sunt descrise uzual ı¸ ın ¸ de clase foarte simple. ˆ a aceasta dezvoltare nu ¸ ıns˘ ˆsi are rostul ˆ majoritatea cazurilor. cum ar fi: aa ın class ExceptieSimpla extends Exception { } Aceast˘ clas˘ se bazeaz˘ pe constructorul implicit creat de compilator a a a ˆ a nu are constructorul ExceptieSimpla(String s).94 CAPITOLUL 3. codul ad˘ugat claselor pentru exceptii proprii este nesemnificativ: a ¸ unul sau doi constructori care afi¸eaza un mesaj de eroare la ie¸irea standard. EXCEPTII ¸ In general.

1 4. s s a a ¸ ¸ Similar. etc. ¸ ¸ Indiferent de tipul informatiilor. Pentru a generaliza. socket. imagini. memorie. } inchide canal comunicatie. etc) ¸i s˘ citeasc˘ secvential informatiile respective.1. atˆt sursa extern˘ a unor date cˆt ¸i destinatia lor a a a s ¸ sunt v˘zute ca fiind ni¸te procese care produc. obiecte.Capitolul 4 Intr˘ri ¸i ie¸iri a s s 4. ın s sunete. ˆ retea. a a ¸ a ¸ a Informatia se poate g˘si oriunde: ˆ ¸ a ıntr-un fi¸ier pe disc. respectiv consum˘ informatii. un progam Java ¸ trebuie s˘ deschid˘ un canal de comunicatie (flux) de la sursa informatiilor a a ¸ ¸ (fi¸ier. ˆ memorie s ın ¸ ın sau ˆ alt program ¸i poate fi de orice tip: date primitive. Pentru a aduce informatii dintr-un mediu extern. un program poate trimite informatii c˘tre o destinatie extern˘ ¸ a ¸ a deschizˆnd un canal de comunicatie (flux) c˘tre acea destinatie ¸i scriind a ¸ a ¸ s secvential informatiile respective. citirea/scrierea de pe/c˘tre un mediu ¸ a extern respect˘ urm˘torul algoritm: a a deschide canal comunicatie while (mai sunt informatii) { citeste/scrie informatie.1 Introducere Ce sunt fluxurile? Majoritatea aplicatiilor necesit˘ citirea unor informatii care se g˘sesc pe ¸ a ¸ a o surs˘ extern˘ sau trimiterea unor informatii c˘tre o destinatie extern˘. a s a ¸ 95 .

dar pe fluxuri diferite. ¸ ¸ Fluxurile sunt unidirectionale. Deci.io. a a s a Un proces care descrie o destinatie extern˘ pentru date se nume¸te proces ¸ a s consumator.2 Clasificarea fluxurilor Exist˘ trei tipuri de clasificare a fluxurilor: a • Dup˘ directia canalului de comunicatie deschis fluxurile se ˆ a ¸ ¸ ımpart ˆ ın: – fluxuri de intrare (pentru citirea datelor) – fluxuri de ie¸ire (pentru scrierea datelor) s • Dup˘ tipul de date pe care opereaz˘: a a – fluxuri de octeti (comunicarea serial˘ se realizeaz˘ pe 8 biti) ¸ a a ¸ – fluxuri de caractere (comunicarea serial˘ se realizeaz˘ pe 16 biti) a a ¸ . INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ Definitii: ¸ Un flux este un canal de comunicatie unidirectional ˆ ¸ ¸ ıntre dou˘ procese. s s Observatii: ¸ Fluxurile sunt canale de comunicatie seriale pe 8 sau 16 biti. a s Intre dou˘ procese pot exista oricˆte fluxuri.io: a ¸ a ¸ import java. a Un proces care descrie o surs˘ extern˘ de date se nume¸te proces produc˘tor.*. Un flux care cite¸te date se nume¸te flux de intrare. a s ın s Consumatorul ¸i producatorul nu comunic˘ direct printr-o interfat˘ de flux s a ¸a ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor.1. Clasele ¸i intefetele standard pentru lucrul cu fluxuri se g˘sesc ˆ pachetul s ¸ a ın java. 4. orice program care necesit˘ operatii de intrare sau ie¸ire trea ¸ s buie s˘ contin˘ instructiunea de import a pachetului java.96 ˘ CAPITOLUL 4. orice proces putˆnd fi atˆt proa a a a ducator cˆt ¸i consumator ˆ acela¸i timp. s s Un flux care scrie date se nume¸te flux de ie¸ire.io. de la produc˘tor la consumator. ¸ a Fiecare flux are un singur proces produc˘tor ¸i un singur proces consumator.

se observ˘ ca o alt˘ regul˘ general˘. INTRODUCERE • Dup˘ actiunea lor: a ¸ 97 – fluxuri primare de citire/scriere a datelor (se ocup˘ efectiv cu a citirea/scrierea datelor) – fluxuri pentru procesarea datelor 4. s Acestea sunt superclase abstracte pentru clase ce implementeaz˘ fluxuri a specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 8 biti. etc. cum ar fi ˆ exemplele: FileReader.pentru fluxuri de intrare ¸i s • OutputStream. fiec˘rui flux de intrare XInputStream corea spunzˆndu-i uzual un flux de ie¸ire XOutputStream.1. .pentru fluxuri de ie¸ire. De asemenea.pentru fluxuri de ie¸ire. faptul c˘ unui flux de intrare XReader ˆ a a a a a ıi corespunde uzual un flux de ie¸ire XWriter. BufferedWriter. BufferedInputStream. etc. ın ¸ ın BufferedReader. Ca o regul˘ general˘.. Clasele radacin˘ pentru ierarhia fluxurilor de octeti sunt: a ¸ • InputStream. BufferedOutputStream. f˘r˘ ca acest lucru s˘ a s aa a fie obligatoriu.1. s Acestea sunt superclase abstracte pentru toate clasele ce implementeaz˘ a fluxuri specializate pentru citirea/scrierea datelor pe 16 biti ¸i vor contine ¸ s ¸ metodele comune tuturor.3 Ierarhia claselor pentru lucrul cu fluxuri Clasele r˘d˘cin˘ pentru ierarhiile ce reprezint˘ fluxuri de caractere sunt: a a a a • Reader. FileWriter. Ca ¸i ˆ cazul flux¸ s ın urilor pe caractere denumirile claselor vor avea terminatia superclasei lor: ¸ FileInputStream.pentru fluxuri de intrare ¸i s • Writer. FileOutputStream.4. ˆ a acest lucru nu este obligas ıns˘ toriu. toate clasele din aceste ierarhii vor avea terminatia a a ¸ Reader sau Writer ˆ functie de tipul lor.

. ambele clase pun la dispozitie metode pentru marcarea ¸ unei locatii ˆ ¸ ıntr-un flux. 4.. InputStream void write(int c) void write(byte buf[]) . saltul peste un num˘r de pozitii. deoarece acestea permit manipularea caracterelor Unicode ˆ timp ce fluxurile de octeti permit doar lucrul pe 8 biti ın ¸ caractere ASCII.. INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ Pˆn˘ la un punct. tratarea lor fiind obligatorie. Pentru majoritatea pros ¸ gramelor este recomandat ca scrierea ¸i citirea datelor s˘ se fac˘ prin inters a a mediul fluxurilor de caractere. etc. ıns˘ s Superclasele abstracte Writer ¸i OutputStream sunt de asemenea paralele.. la lucrul cu fluxrui cu zon˘ tampon de memorie. fluxul va fi automat ˆ a ınchis de c˘tre colectorul a de gunoaie atunci cˆnd nu va mai exista nici o referint˘ la el. Reader InputStream int read() int read() int read(char buf[]) int read(byte buf[]) .98 ˘ CAPITOLUL 4. resetarea pozitiei a ¸ ¸ curente. Acestea sunt ˆ a mai rar folosite ¸i nu vor fi detaliate. a a . Inchiderea oric˘rui flux se realizeaz˘ prin metoda close..4 Metode comune fluxurilor Superclasele abstracte Reader ¸i InputStream definesc metode similare pens tru citirea datelor. In cazul ˆ care a a ın aceasta nu este apelat˘ explicit. s definind metode similare pentru scrierea datelor: Reader void write(int c) void write(char buf[]) void write(String str) .. . De asemenea. ˆ a acest lucru a ¸a ıns˘ trebuie evitat deoarece.1. exist˘ un paralelism ˆ a a a ıntre ierarhia claselor pentru fluxuri de caractere ¸i cea pentru fluxurile pe octeti. a Metodele referitoare la fluxuri pot genera exceptii de tipul IOException ¸ sau derivate din aceast˘ clas˘.. a datele din memorie vor fi pierdute la ˆ ınchiderea fluxului de c˘tre gc..

FileWriter FileInputStream. precum ¸i a s s modalit˘¸ile de creare ¸i utilizare a fluxurilor. vom vedea care sunt cele mai importante clase din cele dou˘ categorii ¸i la ce folosesc acestea. respectiv scrierea datelor ˆ s ıntr-un fi¸ier ¸i vor fi analizate s s ˆ ıntr-o sectiune separat˘ (vezi ”Fluxuri pentru lucrul cu fi¸iere”). FOLOSIREA FLUXURILOR 99 4. • Pipe PipedReader. ByteArrayOutputStream Aceste fluxuri folosesc pentru scrierea/citirea informatiilor ˆ ¸ ın/din memorie ¸i sunt create pe un vector existent deja. ¸ a s • Memorie CharArrayReader. definite ˆ superclase. Cu alte cuvinte. at s 4.2.2. FileOutputStream Numite ¸i fluxuri fi¸ier. In continuare. In functie de tipul sursei datelor. ele pot fi ın ¸ ˆ artite astfel: ımp˘ ¸ • Fi¸ier s FileReader.2 Folosirea fluxurilor A¸a cum am v˘zut. acestea sunt folosite pentru citirea datelor s s dintr-un fi¸ier. permit s tratarea vectorilor ca surs˘/destinatie pentru crearea unor fluxuri de a ¸ intrare/ie¸ire. CharArrayWriter ByteArrayInputStream. fluxurile pot fi ˆ artite ˆ functie de activitatea lor s a ımp˘ ¸ ın ¸ ˆ fluxuri care se ocup˘ efectiv cu citirea/scrierea datelor ¸i fluxuri pentru ın a s procesarea datelor (de filtrare). respectiv a ¸ a a write.4. PipedOutputStream Implementeaz˘ componentele de intrare/ie¸ire ale unei conducte de a s . PipedWriter PipedInputStream. s StringReader. a punˆnd la dispozitie implement˘ri ale metodelor de baz˘ read. StringWriter Permit tratarea ¸irurilor de caractere aflate ˆ memorie ca surs˘/destinatie s ın a ¸ pentru crearea de fluxuri.1 Fluxuri primitive Fluxurile primitive sunt responsabile cu citirea/scrierea efectiv˘ a datelor.

Un flux InputStreamReader cite¸te octeti dintr-un flux ¸ s ¸ InputStream ¸i ˆ converte¸te la caractere. Sunt mult mai eficiente a ¸ a decˆt fluxurile f˘r˘ buffer ¸i din acest motiv se recomand˘ folosirea lor a aa s a ori de cˆte ori este posibil (vezi ”Citirea ¸i scrierea cu zona tampon”). Un flux de procesare nu poate fi folosit decˆt ˆ a ımpreun˘ cu un a flux primitiv.100 ˘ CAPITOLUL 4. a • Conversie octeti-caractere ¸ InputStreamReader. a a mai util˘ dintr-un anumit punct de vedere.2 Fluxuri de procesare Fluxurile de procesare (sau de filtrare) sunt responsabile cu preluarea datelor de la un flux primitiv ¸i procesarea acestora pentru a le oferi ˆ s ıntr-o alt˘ form˘. BufferedOutputStream Sunt folosite pentru a introduce un buffer ˆ procesul de citire/scriere ın a informatiilor. a un flux OutputStreamWriter converte¸te caractere ˆ octeti ¸i trimite s ın ¸ s rezutatul c˘tre un flux de tipul OutputStream. Clasele ce descriu aceste fluxuri pot fi ˆ ımpartite ˆ functie de tipul de ın ¸ procesare pe care ˆ efectueaza astfel: ıl • ”Bufferizare” BufferedReader. FilterOutputStream Sunt clase abstracte ce definesc o interfat˘ comun˘ pentru fluxuri care ¸a a filtreaz˘ automat datele citite sau scrise (vezi ”Fluxuri pentru filtrare”). Fiind primitiv. De exemplu. a s • Filtrare FilterReader. FileReader nu putea citi decˆt caracter s a cu caracter. reducˆnd astfel num˘rul de acces˘ri la dispozitivul ce ¸ a a a reprezint˘ sursa/destinatia original˘ a datelor. Similar. FilterWriter FilterInputStream. BufferedWriter BufferedInputStream.2. BufferedReader a poate prelua date de la un flux FileReader ¸i s˘ ofere informatia dintr-un s a ¸ fi¸ier linie cu linie. ¸ a ¸ 4. folosind codificarea stans ıi s dard a caracterelor sau o codificare specificat˘ de program. INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ date (pipe). a . Pipe-urile sunt folosite pentru a canaliza ie¸irea unui pros gram sau fir de executie c˘tre intrarea altui program sau fir de executie. OutputStreamWriter Formeaz˘ o punte de legatur˘ ˆ a a ıntre fluxurile de caractere ¸i fluxurile s de octeti.

Crearea a unui flux se realizeaz˘ a¸adar similar cu crearea obiectelor. ın s a • Afi¸are s PrintWriter PrintStream Ofer˘ metode convenabile pentru afisarea informatiilor.3 Crearea unui flux Orice flux este un obiect al clasei ce implementeaz˘ fluxul respectiv. s • Num˘rare a LineNumberReader LineNumberInputStream Ofer˘ ¸i posibilitatea de num˘rare automat˘ a liniilor citite de la un as a a flux de intrare. • Citire ˆ avans ın PushbackReader PushbackInputStream Sunt fluxuri de intrare care au un buffer de 1-caracter(octet) ˆ care ın este citit ˆ avans ¸i caracterul (octetul) care urmeaz˘ celui curent citit. s • Serializare ObjectInputStream. a ¸ 4. DataOutputStream Folosite la scrierea/citirea datelor de tip primitiv ˆ ıntr-un format binar. FOLOSIREA FLUXURILOR 101 • Concatenare SequenceInputStream Concateneaz˘ mai multe fluxuri de intrare ˆ a ıntr-unul singur (vezi ”Concatenarea fi¸ierelor”). independent de ma¸ina pe care se lucreaz˘ (vezi ”Folosirea claselor s a DataInputStream ¸i DataOutputStream”).2.2. • Conversie tipuri de date DataInputStream.4. ObjectOutputStream Sunt folosite pentru serializarea obiectelor (vezi ”Serializarea obiectelor”). prin instructiunea a s ¸ new ¸i invocarea unui constructor corespunz˘tor al clasei respective: s a Exemple: .

//echivalent cu FileReader fr = new FileReader("fisier. //echivalent cu FileWriter fo = new FileWriter("fisier.txt"). constructorii claselor pentru fluxurile de procesare nu primesc ca argument un dispozitiv extern de memorare a datelor ci o referinta la un flux primitiv responsabil ¸ cu citirea/scrierea efectiv˘ a datelor: a Exemple: //crearea unui flux de intrare printr-un buffer BufferedReader in = new BufferedReader( new FileReader("fisier. BufferedWriter out = new BufferedWriter(fo).txt").txt"). BufferedReader in = new BufferedReader(fr).dat").102 ˘ CAPITOLUL 4. //crearea unui flux de iesire printr-un buffer BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("fisier. crearea unui flux primitiv de date care cite¸te/scrie informatii de s s ¸ la un dispozitiv extern are formatul general: FluxPrimitiv numeFlux = new FluxPrimitiv(dispozitivExtern).txt"))). A¸adar.dat"). A¸adar. INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ //crearea unui flux de intrare pe caractere FileReader in = new FileReader("fisier. crearea unui flux pentru procesarea datelor are formatul general: s . Fluxurile de procesare nu pot exista de sine st˘t˘toare ci se suprapun pe aa un flux primitiv de citire/scriere a datelor. //crearea unui flux de iesire pe octeti FileOutputStrem out = new FileOutputStream("fisier.txt"). //crearea unui flux de iesire pe caractere FileWriter out = new FileWriter("fisier. //crearea unui flux de intrare pe octeti FileInputStream in = new FileInputStream("fisier. Din acest motiv.txt")).

clasele care implementeaz˘ aceste fluxuri sunt a a a urm˘toarele: a FileReader. Acesta poate fi un ¸ir de caractere.caractere FileInputStream. In general. FileWriter . Constructorii clasei FileReader sunt: public FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException public FileReader(File file) throws FileNotFoundException public FileReader(FileDescriptor fd) Constructorii clasei FileWriter: public FileWriter(String fileName) throws IOException public FileWriter(File file) throws IOException public FileWriter(FileDescriptor fd) public FileWriter(String fileName. on obiect de tip File s s sau un obiect de tip FileDesciptor (vezi ”Clasa File”).4 Fluxuri pentru lucrul cu fi¸iere s Fluxurile pentru lucrul cu fi¸iere sunt cele mai usor de ˆ s ınteles.dat"))).2. respectiv scrierea unui caracter sau octet ¸ a dintr-un sau ˆ ıntr-un fi¸ier specificat uzual prin numele s˘u complet sau relativ s a la directorul curent.2.4. ˆ ıntrucˆt a operatia lor de baz˘ este citirea. fluxurile pot fi compuse ˆ succesiuni oricˆt de lungi: ın a DataInputStream in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( new FileInputStream("fisier. FOLOSIREA FLUXURILOR 103 FluxProcesare numeFlux = new FluxProcesare(fluxPrimitiv). 4. Dup˘ cum am v˘zut deja. boolean throws IOException append) . FileOutputStream .octeti Constructorii acestor clase accept˘ ca argument un obiect care s˘ specifice a a un anume fi¸ier.

in . public class Copiere { public static void main ( String [] args ) { try { FileReader in = new FileReader ( " in .txt” ˆ ıntr-un alt fi¸ier cu numele ”out. txt " ) .*. close () . io . read () ) != -1) out . FileWriter out = new FileWriter ( " out . e . while (( c = in . println ( " Eroare la operatiile cu fisiere ! " ) . printStackTrace () . Dac˘ exist˘ deja fi¸ierul ”out. out . int c . INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ Cei mai uzuali constructori sunt cei care primesc ca argument numele fi¸ierului.1: Copierea unui fisier import java . S˘ consider˘m ca exemplu un program care copie continutul unui fi¸ier a a ¸ s cu numele ”in.txt”.txt”. Din acest motiv orice ın s a creare a unui flux de acest tip trebuie f˘cut˘ ˆ a a ıntr-un bloc try-catch sau metoda ˆ care sunt create fluxurile respective trebuie s˘ arunce exceptiile ın a ¸ de tipul FileNotFoundException sau de tipul superclasei IOException.txt” ˆ care a a s ¸ s ın va fi copiat continutul primului. IOException a este superclas˘ pentru FileNotFoundException. a Dac˘ exist˘ fi¸ierul ”in. write ( c ) . Aceasta va fi prins˘ de program deoarece. err . txt " ) . ın Listing 4. } catch ( IOException e ) { System . aplicatia va crea un nou fi¸ier ”out.txt” el va fi re¸ a a s .104 ˘ CAPITOLUL 4. Ambele fi¸iere sunt s s considerate ˆ directorul curent. va fi generat˘ o exceptie de tipul s a ¸ FileNotFoundException. } } } In cazul ˆ care vom lansa aplicatia iar ˆ directorul curent nu exist˘ un ın ¸ ın a fi¸ier cu numele ”in.txt”. Ace¸tia pot provoca exceptii de tipul FileNotFoundException ˆ s s ¸ ın cazul ˆ care fi¸ierul cu numele specificat nu exist˘. close () .

BufferedOutputStream . true). reducˆnd astfel numarul de acces˘ri ale ¸ a a dispozitivului ce reprezint˘ sursa/destinatia atelor. s s La operatiile de scriere datele scrise nu vor ajunge direct la destinatie. ¸ ¸ Fluxurile de citire/scriere cu buffer sunt fluxuri de procesare ¸i sunt s folosite prin suprapunere cu alte fluxuri.txt” foloseam: s FileWriter out = new FileWriter("out. ci vor ¸ ¸ fi memorate jntr-un buffer de o anumit˘ dimensiune. Evident. sunt a ¸ mult mai eficiente decˆt fluxurile f˘r˘ buffer ¸i din acest motiv se recomand˘ a aa s a folosirea lor ori de cˆte ori este posibil.caractere BufferedInputStream. 1024) //1024 este dimensiunea bufferului Constructorii cei mai folositi ai acestor clase sunt urm˘torii: ¸ a BufferedReader(Reader in) BufferedReader(Reader in.txt". FOLOSIREA FLUXURILOR 105 scris.4. odat˘ cu citirea caracterului. Atunci cˆnd bufferul a a este plin. int dim_buffer) BufferedWriter(Writer out) . a Clasa BufferedReader cite¸te ˆ avans date ¸i le memoreaz˘ ˆ s ın s a ıntr-o zon˘ a tampon.5 Citirea ¸i scrierea cu buffer s Clasele pentru citirea/scrierea cu zona tampon sunt: BufferedReader. Atunci cˆnd se execut˘ o operatie de citire. BufferedWriter . ¸a a ¸ ¸ Similar lucreaza ¸i clasele BufferedWriter ¸i BufferedOutputStream. dintre care obligatoriu unul este primitiv. continutul acestuia va fi transferat automat la destinatie. 4. Dac˘ doream s˘ facem operatia de ad˘ugare(append) ¸i nu de rescriere a a ¸ a s pentru fi¸ierul ”out.2. BufferedOutputStream out = new BufferedOutputStream( new FileOutputStream("out. vor fi memorati ˆ buffer ¸i caracterele s a ın s care ˆ urmeaz˘. citirea se face direct din ın flux ¸i.dat"). In cazul ˆ care buffer-ul este gol.octeti Sunt folosite pentru a introduce un buffer (zon˘ de memorie) ˆ procea ın sul de citire/scriere a informatiilor. BufferedInputStream functioneaz˘ dup˘ acela¸i ıi a ¸ a a s principiu. singura diferent˘ fiind faptul c˘ sunt cititi octeti. caracterul va fi prea a ¸ luat din buffer.2. Din acest motiv.

clasele pentru scriere prin buffer mai au ¸i metoda flush care gole¸te s s explicit zona tampon.106 ˘ CAPITOLUL 4. 1024) //am creat un flux cu buffer de 1024 octeti for(int i=0.readLine()) != null) { . while ((linie = br. a a BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("out.write(i). in fisier nu s-a scris nimic out. O linie reprezint˘ o succesiune de caractere terminat˘ cu a a simbolul pentru sfˆr¸it de linie.. s a ¸ Metodele acestor clase sunt cele uzuale de tipul read ¸i write. //proceseaza linie } br. int dim_buffer) BufferedOutputStream(OutputStream out) BufferedOutputStream(OutputStream out. datele se scriu in fisier Metoda readLine Este specific˘ fluxurilor de citire cu buffer ¸i permite citirea linie cu linie a a s datelor de intrare.dat"). chiar dac˘ aceasta nu este plin˘. ın a aceasta prime¸te valoarea implicit˘ de 512 octeti (caractere).close(). Acesta as este reprezentat ˆ Java prin secventa escape ’\n’. Pe lˆnga s a acestea. dependent de platforma de lucru.. int dim_buffer) BufferedInputStream(InputStream in) BufferedInputStream(InputStream in. INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ BufferedWriter(Writer out. } . ın ¸ BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in")) String linie.flush(). //bufferul nu este plin. i++) out. int dim_buffer) In cazul constructorilor ˆ care dimensiunea buffer-ului nu este specificat˘. i<1000. //bufferul este golit.

System .2.*. s Exemplul cel mai elocvent de folosirea a acestei clase este concatenarea a dou˘ sau mai multor fi¸iere: a s Listing 4. } try { FileInputStream f1 = new FileInputStream ( args [0]) . println ( " Argumente insuficiente ! " ) . print (( char ) c ) . */ import java . InputStream s2) Primul construieste un flux secvential dintr-o multime de fluxuri de in¸ trare. exit ( -1) . while (( c = s . Citirea datelor dintr-un astfel de flux se face astfel: se cite¸te din s primul flux de intrare specificat pˆna cˆnd se ajunge la sfˆrsitul acestuia. f2 ) .4. out . FOLOSIREA FLUXURILOR 107 4. out . int c . Cel de-al doilea construie¸te un flux de intrare care combin˘ doar dou˘ fluxuri s a a s1 ¸i s2. read () ) != -1) System . length <= 1) { System .2. dup˘ care procesul se ın a repet˘ pˆna la terminarea tuturor fluxurilor de intrare.6 Concatenarea fluxurilor Clasa SequenceInputStream permite unei aplicatii s˘ combine serial mai a multe fluxuri de intrare astfel ˆ at acestea s˘ apar˘ ca un singur flux de ıncˆ a a intrare. . a a Constructorii acestei clase sunt: SequenceInputStream(Enumeration e) SequenceInputStream(InputStream s1. public class Concatenare { public static void main ( String args []) { if ( args .2: Concatenarea a dou˘ fi¸iere a s /* Concatenarea a doua fisiere ale caror nume sunt primite de la linia de comanda . Rezultatul concatenarii este afisat pe ecran . primul flux citit fiind s1. SequenceInputStream s = new S eq u e nc e I np u tS t r ea m ( f1 . a a a dup˘ care primul flux de intrare este ˆ a ınchis ¸i se deschide automat urm˘torul s a flux de intrare din care se vor citi ˆ continuare datele. Fiecare obiect ˆ enumerarea primit˘ ca parametru trebuie s˘ fie de ın a a tipul InputStream. io . FileInputStream f2 = new FileInputStream ( args [1]) .

pentru filtrarea fluxurilor de ie¸ire. printStackTrace () . 4. f3)). BufferedOutputStream LineNumberInputStream PushbackInputStream PrintStream . // f1 si f2 sunt inchise automat } catch ( IOException e ) { e . FileInputStream f3 = new FileInputStream(args[2]). INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ s . FileInputStream f2 = new FileInputStream(args[1]). DataOutputStream BufferedInputStream.7 Fluxuri pentru filtrarea datelor Un flux de filtrare se ata¸eaz˘ altui flux pentru a filtra datele care sunt s a citite/scrise de c˘tre acel flux. close () .2. Clasele pentru filtrarea datelor superclasele a abstracte: • FilterInputStream . new SequenceInputStream(f2. s Cele mai importante fluxruri pentru filtrarea datelor sunt implementate de clasele: DataInputStream. SequenceInputStream s = new SequenceInputStream( f1.108 ˘ CAPITOLUL 4.pentru filtrarea fluxurilor de intrare ¸i s • FilterOutputStream . cona catenarea a 3 fi¸iere va construi un flux de intrare astfel: s FileInputStream f1 = new FileInputStream(args[0]).primul constructor (vezi ”Colectii”). a ¸ • concatenarea pe rˆnd a acestora folosind al 2-lea constructor. } } } Pentru concatenarea mai multor fi¸iere exist˘ dou˘ variante: s a a • folosirea unei enumer˘ri .

altele decˆt cele a comune tuturor fluxurilor.2. s s Clasele care ofer˘ un astfel de suport implementeaz˘ interfetele DataInput. ci de date primitive. Din acest motiv. ele mai fiind numite ¸i fluxuri de procesare. sunt date ˆ tabelul de a ın mai jos: . clasa BufferedInputStream pune la dispozitie metoda readLine pentru citirea unei linii din fluxul de intrare. a A¸adar. ci introduc o noua modalitate de manipulare a lor.2. a a ¸ respectiv DataOutput. fluxurile de filtrare vor contine s ¸ anumite metode specializate pentru citirea/scrierea datelor.8 Clasele DataInputStream ¸i DataOutputStream s Aceste clase ofer˘ metode prin care un flux nu mai este v˘zut ca o ˆ a a ınsiruire de octeti. ¸ a ¸ 109 Filtrarea datelor nu trebuie v˘zut˘ ca o metod˘ de a elimina anumiti a a a ¸ octeti dintr-un flux ci de a transforma ace¸ti octeti ˆ date care s˘ poat˘ fi s ¸ ın a a interpretate sub alt˘ form˘. clasele de filtrare BufferedInputStream ¸i BufferedOutputStream s colecteaz˘ datele unui flux ˆ a ıntr-un buffer. Acestea definesc metodele pe care trebuie s˘ le pun˘ la a a dispozitie ˆ vederea citireii/scrierii datelor de tip primitiv. FOLOSIREA FLUXURILOR Observati c˘ toate aceste clase descriu fluxuri de octeti. De exemplu.4. Cele mai folosite ¸ ın metode. fluxurile de filtrare nu elimin˘ date citite sau scrise de un anumit s a flux. A¸a cum am v˘zut la citirea/scrierea cu zon˘ a a s a a tampon. altele decˆt cele comune tuturor fluxurilor. Prin urmare. vor furniza metode pentru ¸ citirea ¸i scrierea datelor la nivel de tip primitiv ¸i nu la nivel de octet. urmˆnd ca citirea/scrierea s˘ se a a fac˘ prin intermediu acelui buffer. 4. ¸ Folosirea fluxurilor de filtrare se face prin ata¸area lor de un flux care se s ocup˘ efectiv de citirea/scrierea datelor: a FluxFiltrare numeFlux = new FluxFiltrare(referintaAltFlux).

respectiv pentru citirea s a ¸ de date formatate de la tastatur˘. mai putin readUTF ¸i writeUTF care se ocup˘ cu obiecte de tip a ¸ s a String. ¸a Scrierea datelor folosind fluxuri de acest tip se face ˆ format binar. specifis cate de interfetele DataInput ¸i DataOutput ¸i pot provoca exceptii de tipul s s ¸ IOException. Denumirile lor sunt sugestive pentru tipul de date pe care ˆ ıl prelucreaz˘. fiind singurul tip referint˘ permis de aceste clase. limbajul Java pune la dispozitii modalit˘¸i sima ¸ at plificate pentru afi¸area formatat˘ a unor informatii. fie pe caractere. cum ar fi ObjectInputStream ¸i a a s ObjectOutputStream (vezi ”Serializarea obiectelor”).3 Intr˘ri ¸i ie¸iri formatate a s s Incepˆnd cu versiunea 1.3. sau chiar dintr-un ¸ obiect de tip File. INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ DataOutputStream writeBoolean writeByte writeChar writeDouble writeFloat writeInt writeLong writeShort writeUTF Aceste metode au denumirile generice de readXXX ¸i writeXXX.util. a Transformarea unei valori ˆ format binar se nume¸te serializare.1 Intr˘ri formatate a Clasa java. Clasele ın s DataInputStream ¸i DataOutputStream permit serializarea tipurilor prims itive ¸i a ¸irurilor de caractere.110 DataInputStream readBoolean readByte readChar readDouble readFloat readInt readLong readShort readUTF ˘ CAPITOLUL 4. Pentru a citi de la tastatur˘ vom specifica ca argument a al constructorului fluxul System.in: .5.Scanner ofer˘ o solutie simpl˘ pentru formatarea unor informatii a ¸ a ¸ citite de pe un flux de intrare fie pe octeti. a 4. 4. ceea ın ce ˆ ınseamn˘ c˘ un fi¸ier ˆ care au fost scrise informatii folosind metode a a s ın ¸ writeXXX nu va putea fi citit decˆt prin metode readXXX. Serializarea celorlalte tipuri referint˘ va fi s s ¸a f˘cut˘ prin intermediul altor clase.

nume. println care ofereau posibilitatea de a afi¸a un ¸ir de caractere. a Aceste obiecte sunt definite publice ˆ clasa System ¸i sunt: ın s • System.3.fluxul standar de intrare. orice program Java a a are : • o intrare standard • o ie¸ire standard s • o ie¸ire standard pentru erori s In general. s a 4.next().2 Ie¸iri formatate s Clasele PrintStream ¸i PrintWriter pun la dispozitiile.4.fluxul standar de ie¸ire. salariu. FLUXURI STANDARD DE INTRARE SI IESIRE ¸ ¸ Scanner s = Scanner.2f %2d %n". de tip PrintStream .4. double salariu = s. de tip PrintStream s • System.fluxul standar pentru erori. ¸i s s s metodele format.create(System.4 Fluxuri standard de intrare ¸i ie¸ire s s Mergˆnd pe linia introdus˘ de sistemul de operare UNIX.printf("%s %8.in). de tip InputStream • System. s Intrarea ¸i ie¸irea standard sunt reprezentate de obiecte pre-create ce s s descriu fluxuri de date care comunic˘ cu dispozitivele standard ale sistemului. int varsta = s. String nume = s. printf (echivalente) ce permit afi¸area formatat˘ a unor s a variabile.nextInt(). System. s.Formatter.out.close().nextDouble(). pe lˆng˘ metodele s ¸ a a print.in . varsta).out . Formatarea ¸irurilor de caractere se bazeaz˘ pe clasa java.util. intrarea standard este tastatura iar ie¸irea standard este ecranul.err . 111 4.

readLine() System.out. este acela¸i cu fluxul standard ın ¸ ¸ s de ie¸ire. care este o clas˘ a abstract˘.print("Introduceti o linie:").).2 Citirea datelor de la tastatur˘ a Uzual.println("Exceptie:" + e). System. System. String linie = stdin. } Fluxurile de ie¸ire pot fi folosite a¸adar f˘r˘ probleme deoarece tipul lor s s aa este PrintStream. deci pentru a-l putea utiliza eficient va trebui sa-l folosim ˆ a ımpreuna cu un flux de procesare(filtrare) care s˘ permit˘ citirea facil˘ a datelor. vom dori s˘ folosim metoda readLine pentru citirea datelor de la a tastatura ¸i din acest motiv vom folosi intrarea standard ˆ s ımpreun˘ cu o clas˘ a a de procesare care ofer˘ aceast˘ metod˘.out. fluxul a a standard de intrare System. Implicit. System.1 Afisarea informatiilor pe ecran ¸ Am v˘zut deja numeroase exemple de utilizare a fluxului standard de ie¸ire. In exemplul urm˘tor este prezentat un program care afi¸eaza liniile introa s duse de la tastatur˘ pˆn˘ ˆ momentul ˆ care se introduce linia ”exit” sau a a a ın ın o linie vid˘ ¸i mentioneaz˘dac˘ ¸irul respectiv reprezint˘ un num˘r sau nu.out.4.in)).out este de tip InputStream. a s el fiind folosit la afi¸area oric˘ror rezultate pe ecran (ˆ modul consola): s a ın System.112 ˘ CAPITOLUL 4. Fluxul standard pentru afi¸area erorilor se folose¸te similar ¸i apare uzual s s s ˆ secventele de tratare a exceptiilor.out. as ¸ a as a a .4..). clas˘ concret˘ pentru scrierea datelor. System.println(argument). argumente.format (format. s catch(Exception e) { System. INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ 4.print (argument).out..printf (format.err. Exemplul tipic este: a a a BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System. argumente. a a a 4.println(linie)... In schimb.out.

if ( s . a 4.redirectare intrare setOut(PrintStream) . e . print ( s ) .*. println ( " : DA " ) .util. readLine () . In clasa System exist˘ urm˘toarele metode statice a s a a care realizeaz˘ acest lucru: a setIn(InputStream) .5. System . } } } catch ( IOException e ) { System . varianta cea mai comod˘ de citire a datelor a a de la tastatur˘ este folosirea clasei java.3: Citirea datelor de la tastatur˘ a /* Citeste siruri de la tastatura si verifica daca reprezinta numere sau nu */ import java . io . FLUXURI STANDARD DE INTRARE SI IESIRE ¸ ¸ Listing 4. println ( " Eroare la intrarea standard ! " ) . public class EsteNumar { public static void main ( String [] args ) { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System .redirectare erori . try { Double .3 Redirectarea fluxurilor standard Redirectarea fluxurilor standard presupune stabilirea unei alte surse decˆt a tastatura pentru citirea datelor.4. System .4. equals ( " exit " ) || s . } catch ( Numb erFor ma t E x c e p t i o n e ) { System . out . printStackTrace () . in ) ) . out .redirectare iesire setErr(PrintStream) . length () ==0) break . respectiv alte destinatii decˆt ecranul pentru ¸ a cele dou˘ fluxuri de ie¸ire. println ( " : NU " ) . err . try { while ( true ) { String s = stdin . } } } 113 Incepˆnd cu versiunea 1.Scanner. parseDouble ( s ) .4. out .

class Redirectare { public static void main ( String [] args ) { try { BufferedInputS t r ea m in = new B uf f e re d I np u tS t r ea m ( new FileInputStream ( " intrare . Redirectarea intr˘rii poate fi folositoare pentru un program ˆ mod cona ın sol˘ care prime¸te mai multe valori de intrare. In momentul cˆnd s a a s a testarea programului a luat sfˆrsit redirectarea poate fi eliminat˘. Secventa clasic˘ de redirectare a ie¸irii este c˘tre un ¸ ¸ a s a fi¸ier este: s PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("rezultate. ele pot fi puse ˆ a a ın a ıntrun fi¸ier. Redirectarea erorilor ˆ ıntr-un fi¸ier poate fi de asemenea util˘ ¸i se face ˆ s as ıntr-o manier˘ similar˘: a a PrintStream fis = new PrintStream( new FileOutputStream("erori. txt " ) ) . io . txt " ) ) . System .4: Exemplu de folosire a redirect˘rii: a import java . INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ Redirectarea ie¸irii este util˘ ˆ special atunci cˆnd sunt afi¸ate foarte multe s a ın a s date pe ecran. BufferedReader br = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System .setOut(fis). Pentru a nu le scrie de la a s tastatur˘ de fiecare dat˘ ˆ timpul test˘rii programului. setIn ( in ) . System . System. . Putem redirecta afisarea c˘tre un fi¸ier pe care s˘-l citim dup˘ a s a a executia programului. setErr ( err ) . PrintStream err = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " erori .txt"))). System.setErr(fis). redirectˆnd intrarea standard c˘tre acel fi¸ier. in ) ) . System . PrintStream out = new PrintStream ( new FileOutputStream ( " rezultate . datele fiind a a cerute din nou de la tastatur˘.114 ˘ CAPITOLUL 4. txt " ) ) . setOut ( out ) . a Listing 4.txt"))).*.

. err . virgul˘. ¸ Constructorii clasei sunt: . etc.4. se vor citi. txt si vor fi scrise in fisierul rezultate . while (( s = br . ¸ a Printr-un atom lexical se ˆ ın]elege ˆ general: ın • un identificator (un ¸ir care nu este ˆ s ıntre ghilimele) • un numar • un ¸ir de caractere s • un comentariu • un separator Atomii lexicali sunt desp˘rtiti ˆ a ¸ ıntre ei de separatori. tab. printStackTrace () . txt */ System . out .4. } // Aruncam fortat o exceptie throw new IOException ( " Test " ) . ele vor fi scrise in fisierul erori . ˆ a pot fi s ¸ ¸ a s ıns˘ schimbati prin diverse metode ale clasei. Implicit. ace¸ti separas tori sunt cei obi¸nuti: spatiu. readLine () ) != null ) { /* Liniile vor fi citite din fisierul intrare . atomii lexicali ai fluxului respectiv. pe rˆnd. } } } 115 4.4. println ( s ) .4 Analiza lexical˘ pe fluxuri (clasa StreamTokenizer) a Clasa StreamTokenizer proceseaz˘ un flux de intrare de orice tip ¸i ˆ ˆ a s ıl ımparte ˆ ”atomi lexicali”. txt */ System . Rezultatul va consta ˆ faptul c˘ ˆ loc s˘ se citeasc˘ ın ın a ın a a octeti sau caractere. e . FLUXURI STANDARD DE INTRARE SI IESIRE ¸ ¸ String s . } catch ( IOException e ) { /* Daca apar exceptii . punct ¸i virgula. println ( " Eroare intrare / iesire ! " ) .

atom de tip num˘r a • TT WORD. INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ public StreamTokenizer(Reader r) public StreamTokenizer(InputStream is) Identificarea tipului ¸i valorii unui atom lexical se face prin intermediul s variabilelor: • TT EOF . StreamTokenizer st = new StreamTokenizer ( br ) . // Se citeste primul atom lexical .116 ˘ CAPITOLUL 4.valoarea unui atom de tip cuvˆnt a Citirea atomilor din flux se face cu metoda nextToken(). io .atom ce marcheaz˘ sfˆar¸itul fluxului a a s • TT EOL .atom de tip cuvˆnt a • ttype.valoarea unui atom numeric • sval . care returnez˘ a tipul atomului lexical citit ¸i scrie ˆ variabilele nval sau sval valoarea cores ın spunzato˘re atomului. public class CitireAtomi { public static void main ( String args []) throws IOException { BufferedReader br = new BufferedReader ( new FileReader ( " fisier .tipul ultimului atom citit din flux • nval.5: Citirea unor atomi lexicali dintr-un fisier /* Citirea unei secvente de numere si siruri dintr .un fisier specificat si afisarea tipului si valorii lor */ import java . txt " ) ) . int tip = st . nextToken () .atom ce marcheaz˘ sfˆr¸itul unei linii a as • TT NUMBER . a Exemplul tipic de folosire a unui analizor lexical este citirea unei secvente ¸ de numere ¸i ¸iruri aflate ˆ s s ıntr-un fi¸ier sau primite de la tastatur˘: s a Listing 4.*.

a Clasa RandomAccesFile are urm˘toarele caracteristici: a • permite accesul nesecvential (direct) la continutul unui fi¸ier. println ( " Numar : " + st . TT_NUMBER : System . subclas˘ direct˘ a clasei Object. desi sunt foarte utile ¸i pentru dispozitive ˆ care informatia poate ¸ s ın ¸ fi accesat˘ direct. // Trecem la urmatorul atom } } } 117 A¸adar. out . modul de utilizare tipic pentru un analizor lexical este ˆ s ıntr-o bucla ”while”. In cadrul buclei ”while” se detera a min˘ tipul atomul curent curent (ˆ a ıntors de metoda nextToken) ¸i apoi se afl˘ s a valoarea numeric˘ sau ¸irul de caractere corespunz˘tor atomului respectiv.4. } tip = st . 4.5 Clasa RandomAccesFile (fi¸iere cu acces dis rect) Dup˘ cum am v˘zut. CLASA RANDOMACCESFILE (FISIERE CU ACCES DIRECT) ¸ while ( tip != StreamTokenizer . out . ın a pˆna se ajunge la sfˆrsitul fluxului (TT EOF). este mai simplu s˘ ın a a citim fluxul linie cu linie ¸i s˘ folosim clasa StringTokenizer. nextToken () . care realizeaz˘ s a a ˆ artirea unui ¸ir de caractere ˆ atomi lexicali. ˆ care se citesc atomii unul cˆte unul cu metoda nextToken. break . case StreamTokenizer . TT_EOF ) { switch ( tip ) { case StreamTokenizer .io. a aa a a • se g˘se¸te ˆ pachetul java. a a ¸ s Acestea sunt adecvate pentru lucrul cu medii secventiale de memorare a ¸ datelor. ¸ ¸ s • este o clas˘ de sine st˘t˘toare. TT_WORD : System . a s a In cazul ˆ care tipul atomilor nu ne intereseaz˘. a s ın . println ( " Cuvant : " + st . sau metoda split a clasei ımp˘ ¸ s ın String. sval ) . cum ar fi banda magnetic˘ sau pentru transmiterea informatiilor a ¸ prin retea.5. nval ) . fluxurile sunt procese secventiale de intrare/ie¸ire.

La deschiderea unui fi¸ier a ¸ a ın s s pointerul are valoarea 0.pozitioneaza pointerului fi¸ierului ˆ ¸ s ınaintea unui octet specificat • getFilePointer . ˆ ıntocmai ca la clasele DataInputStream ¸i DataOutputStream. Apeluri la metodele s de citire/scrirere deplaseaz˘ pointerul fi¸ierului cu num˘rul de octeti cititi a s a ¸ ¸ sau scri¸i de metodele respective. "rw"). Acesta este a ¸ s un indicator ce specific˘ pozitia curent˘ ˆ fi¸ier.fi¸ierul este deschis pentru citire ¸i scriere (read-write) s s Exemple: RandomAccesFile f1 = new RandomAccessFile("fisier.returneaz˘ pozitia pointerului de fi¸ier. "r").txt". s • permite atˆt citirea cˆt ¸i scriere din/in fi¸iere cu acces direct. StringmodAcces) throws IOException unde modAcces poate fi: • ”r” . reads write). s In plus fat˘de metodele de tip read ¸i write clasa pune la dispozitie ¸i ¸a s s metode pentru controlul pozitiei pointerului de fi¸ier. StringmodAcces) throws IOException RandomAccessFile(StringnumeFisier. a a s s • permite specificarea modului de acces al unui fi¸ier (read-only. Acestea sunt: ¸ s • skipBytes .txt". ceea ce ˆ a ¸ s ınseamna ca sunt disponibile metode de tipul readXXX. indicˆnd ˆ a ınceputul fi¸ierului. //deschide un fisier pentru citire RandomAccesFile f2 = new RandomAccessFile("fisier.fi¸ierul este deschis numai pentru citire (read-only) s • ”rw” . Constructorii acestei clase sunt: RandomAccessFile(StringnumeFisier.118 ˘ CAPITOLUL 4. writeXXX. //deschide un fisier pentru scriere si citire Clasa RandomAccesFile suport˘ notiunea de pointer de fi¸ier.mut˘ pointerul fi¸ierului ˆ a s ınainte cu un num˘r specificat de a octeti ¸ • seek . a ¸ s . INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ • implementeaz˘ interfetele DataInput ¸i DataOutput.

txt"). Utilitate clasei File const˘ ˆ furnizarea unei modalit˘¸i de a abstractiza a ın at dependentele cailor ¸i numelor fi¸ierelor fat˘de ma¸ina gazd˘.*. listarea fi¸ierelor s s dintr-un director. CLASA FILE 119 4. crearea unui director. Trebuie mentionat ¸i faptul c˘ majoritatea constructorilor fluxurilor care ¸ s a permit accesul la fi¸iere accept˘ ca argument un obiect de tip File ˆ locul s a ın unui ¸ir ce reprezint˘ numele fi¸ierului respectiv. sau este directorul curent . pentru fiecare din ele afi¸eaz˘ diverse s s a informatii: ¸ Listing 4.6 Clasa File Clasa File nu se refer˘ doar la un fi¸ier ci poate reprezenta fie un fi¸ier a s s anume. ¸tergerea. Pentru fiecare din ele vor fi afisate diverse informatii .6. ın a a a ¸ s redenumirea unui fi¸ier sau director. s Specificarea unui fi¸ier/director se face prin specificarea c˘ii absolute spre s a acel fi¸ier sau a c˘ii relative fat˘ de directorul curent. s a s File f = new File("fisier. Numele directorului este primit ca argument de la linia de comanda . io . Astfel. Acestea trebuie s˘ res a ¸a a specte conventiile de specificare a c˘ilor ¸i numelor fi¸ierelor de pe platforma ¸ a s s de lucru.4. precum ¸i ¸ s s ¸a s a s punerea la dispozitie a unor metode pentru lucrul cu fisere ¸i directoare la ¸ s nivelul sistemului de operare.6: Listarea continutului unui director ¸ /* Programul listeaza fisierele si subdirectoarele unui director . fie multimea fi¸ierelor dintr-un director. FileInputStream in = new FileInputStream(f) Cel mai uzual constructor al clasei File este: public File(String numeFisier) Metodele mai importante ale clasei File au denumiri sugestive ¸i vor fi s prezentate prin intermediul exemplului urm˘tor care listeaz˘ fi¸ierele ¸i suba a s s directoarele unui director specificat ¸i. . ˆ aceast˘ clas˘ vom g˘si metode pentru testarea existentei. etc. */ import java .

getParent () + " \ n Cale : " + f .. canRead () + " \ n Poate scrie : " + f ... public class ListareDirector { ˘ CAPITOLUL 4. printStackTrace () . listFiles () . } public static void main ( String [] args ) { String nume . " . lastModified () ) ) . i ++) info ( continut [ i ]) . INTRARI SI IESIRI ¸ ¸ private static void info ( File f ) { // Afiseaza informatii despre un fisier sau director String nume = f .. length () + " \ n Data ultimei modificari : " + new Date ( f . else if ( f . getName () . println ( " . } } } .*. println ( " Director : " + nume ) . println ( " Fisier : " + nume ) . } catch ( Exception e ) { e .. System ... length == 0) nume = " . canWrite () + " \ n Parinte : " + f ." ) . i < continut . isFile () ) System . getAbsolutePath () + " \ n Poate citi : " + f .. out . out .. // directorul curent else nume = args [0]. for ( int i = 0.. try { File director = new File ( nume ) . getPath () + " \ n Lungime : " + f . length . isDirectory () ) System . out . if ( f .. if ( args ..120 import java .. util . File [] continut = director . System . out . println ( " Cale absoluta : " + f .

Capitolul 5 Interfete ¸ 5. O clas˘ care implementeaz˘ o interfat˘ trebuie obligatoa a ¸a riu s˘ specifice implement˘ri pentru toate metodele interfetei. supunˆndu-se a a ¸ a a¸adar unui anumit comportament. A¸adar. ¸ a 121 . definirea unor noi tipuri de date. s Definitie ¸ O interfat˘ este o colectie de metode f˘r˘ implementare ¸i declaratii de ¸a ¸ aa s ¸ constante. o interfat˘ poate fi privita ca un ¸a s ¸a protocol de comunicare ˆ ıntre obiecte.1 5.1 Introducere Ce este o interfat˘ ? ¸a Interfetele duc conceptul de clas˘ abstract˘ cu un pas ˆ ¸ a a ınainte prin eliminarea oric˘ror implement˘ri de metode.1. punˆnd ˆ practic˘ unul din conceptele a a a ın a program˘rii orientate obiect ¸i anume cel de separare a modelului unui obiect a s (interfat˘) de implementarea sa. Interfetele permit. al˘turi de clase. O interfat˘ Java define¸te un set de metode dar nu specific˘ nici o imple¸a s a mentare pentru ele.

2.] { /* Corpul interfetei: Declaratii de constane Declaratii de metode abstracte */ } O interfat˘ poate avea un singur modificator ¸i anume public. modificator nepermis } . // Incorect. indiferent de pachetul din care fac a a parte. Acestea se numesc superinterfete ¸a a ¸ ¸ ¸i sunt separate prin virgul˘. implicit nivelul de acces fiind doar la nivelul pachetului din care face parte interfata. SuperInterfata2. lipseste initializarea private int x = 1. ¸ O interfat˘ poate extinde oricˆte interfete. nici un alt modificator neputˆnd s ¸ a ap˘rea ˆ declaratia unei variabile dintr-o interfat˘. INTERFETE ¸ 5. Constantele unei a ın ¸ ¸a interfete trebuie obligatoriu initializate. ¸ ¸ interface Exemplu { int MAX = 100. int MAX.1 Folosirea interfetelor ¸ Definirea unei interfete ¸ Definirea unei interfete se face prin intermediul cuvˆntului cheie interface: ¸ a [public] interface NumeInterfata [extends SuperInterfata1..2 5. // Echivalent cu: public static final int MAX = 100.. static ¸i final care sunt impliciti. (vezi ”Mo¸tenirea multipl˘ prin intermediul s a s a interfetelor”). O interfat˘ ¸a s ¸a public˘ este accesibil˘ tuturor claselor. // Incorect. ¸ Corpul unei interfete poate contine: ¸ ¸ • constante: acestea pot fi sau nu declarate cu modificatorii public.122 CAPITOLUL 5.

modificator nepermis Atentie ¸ • Variabilele unei interfete sunt implicit publice chiar dac˘ nu sunt declarate ¸ a cu modificatorul public. . deoarece atˆt interfata cˆt ¸i metodele sale nu pot fi a ¸ a s altfel decˆt abstracte. care este implicit.2.5. ...2.2 Implementarea unei interfete ¸ Implementarea uneia sau mai multor interfete de c˘tre o clas˘ se face prin ¸ a a intermediul cuvˆntului cheie implements: a class NumeClasa implements NumeInterfata sau class NumeClasa implements Interfata1. protected void metoda2(). ˆ a acest lucru nu ın ¸ s ın ¸ ıns˘ mai este valabil. a ın ¸ ¸ interface Exemplu { void metoda(). Interfata2. • Variabilele unei interfete sunt implicit constante chiar dac˘ nu sunt ¸ a declarate cu modificatorii static ¸i final. a 5. FOLOSIREA INTERFETELOR ¸ 123 • metode f˘r˘ implementare: acestea pot fi sau nu declarate cu moda a ificatorul public. // Incorect. • In variantele mai vechi de Java era permis ¸i modificatorul abstract s ˆ declaratia interfetei ¸i ˆ declaratiile metodelor. // Echivalent cu: public void metoda(). nici un alt modificator nu poate ap˘rea ˆ declaratia unei metode a unei interfete. s • Metodele unei interfete sunt implicit publice chiar dac˘ nu sunt declarate ¸ a cu modificatorul public.

o interfat˘ nu a s a ¸a mai trebuie modificat˘. Din acest motiv. interfetele pot fi privite ca tipuri de date ¸i vom a ¸ s spune adesea c˘ un obiect are tipul X. Din acest a ¸ motiv.adaug˘ un nou element in stıv˘ a a • pop .returneaz˘ continutul stivei sub forma unui ¸ir de caractere. o clas˘ poate avea ¸i alte metode ¸i variabile a a s s membre ˆ afar˘ de cele definite ˆ interfat˘. Obiectele a ¸ a de tip stiv˘. dar orice referint˘ de tip interfat˘ poate primi ¸a a ¸a ¸a ca valoare o referinta la un obiect al unei clase ce implementeaz˘ interfata ¸ a ¸ respectiv˘. odat˘ creata ¸i folosit˘ la implementarea unor clase. care s˘ modeleze notiunea de stiv˘ de obiecte.elimin˘ elementul din vˆrful stivei a a • peek .3 Exemplu: implementarea unei stive S˘ consider˘m urm˘torul exemplu.testeaz˘ dac˘ stiva este vid˘ a a a • toString . ın a ın ¸a Atentie ¸ Modificarea unei interfete implic˘ modificarea tuturor claselor care im¸ a plementeaz˘ acea interfat˘. Dorim s˘ implement˘m un nou tip de a a a a a date numit Stack. ¸ a s a a 5. indiferent de implementarea lor. a ¸a O interfat˘ nu este o clas˘. Evident.2. INTERFETE ¸ O clas˘ poate implementa oricˆte interfete sau poate s˘ nu implementeze a a ¸ a nici una.124 CAPITOLUL 5. atunci treın a a a ¸a buie obligatoriu s˘ specifice cod pentru toate metodele interfetei. vor trebui s˘ contin˘ metodele: a a ¸ a • push . a ¸ s . ¸a a ¸ Implementarea unei interfete poate s˘ fie ¸i o clas˘ abstract˘. unde X este o interfat˘. ˆ sensul c˘ ad˘ugarea unor metode noi sau schima ın a a barea signaturii metodelor existente vor duce la erori ˆ compilarea claselor ın care o implementeaz˘. dac˘ acesta a ¸a a este o instant˘ a unei clase ce implementeaz˘ interfata X.returneaz˘ varful stivei a • empty . In cazul ˆ care o clas˘ implementeaz˘ o anumit˘ interfat˘.

FOLOSIREA INTERFETELOR ¸ 125 Din punctul de vedere al structurii interne. ambele solutii avˆnd avantaje ¸i a ınl˘ ¸ a ¸ a s dezavantaje. folosind un vector: a ın Listing 5. a Listing 5. void pop () throws StackException . public class StackImpl1 implements Stack { private Object items []. ˆ vom a a a a ıl defini prin intermediul unei interfete. o stiv˘ poate fi implementat˘ a a folosind un vector sau o list˘ ˆ antuit˘. // Vectorul ce contine obiectele . Object peek () throws StackException . Vom vedea imediat avantajele acestei ¸ abord˘ri.2. } Pentru a trata situatiile anormale care pot ap˘rea atunci cˆnd ˆ ¸ a a ıncerc˘m a s˘ punem un element ˆ stiv˘ ¸i nu este posibil din lips˘ de memorie. Deoarece nu dorim a s˘ leg˘m tipul de date Stack de o anumit˘ implementare structural˘. } } D˘m ˆ continuare prima implementare a stivei. } public StackException ( String msg ) { super ( msg ) .2: Tipul de exceptie generat de stiv˘ ¸ a public class StackException extends Exception { public StackException () { super () .5. boolean empty () . Prima solutie este mai simplu de ˆ ¸eles.1: Interfata ce descrie stiva ¸ public interface Stack { void push ( Object item ) throws StackException . ˆ timp ce a doua este ¸ ınt ın mai eficient˘ din punctul de vedere al folosirii memoriei. vom defini o exceptie a a a a s a ¸ proprie StackException: Listing 5. String toString () .3: Implementarea stivei folosind un vector // Implementarea stivei folosind un vector de obiecte . sau a ın a s a ˆ ıncerc˘m s˘ acces˘m vˆrful stivei ¸i aceasta este vid˘.

} public String toString () { String s = " " . // Numarul curent de elemente din stiva public StackImpl1 ( int max ) { // Constructor items = new Object [ max ].126 CAPITOLUL 5. items [ n ++] = item . ele sunt totu¸i publice ¸i trebuie declarate ca atare ˆ s s ın clas˘.. Ceea ce facem acum a este de fapt supradefinirea ei. de¸i ˆ interfat˘ metodele nu sunt declarate explicit cu ¸ a s ın ¸a modificatorul public. toString () + " " . i >=0. } public boolean empty () { return ( n ==0) . INTERFETE ¸ private int n =0. } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . items [ . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . i . a Trebuie remarcat ¸i faptul c˘ metoda toString este definit˘ deja ˆ clasa s a a ın Object. . deci clasa noastr˘ o are deja implementat˘ ¸i nu am fi obtinut nici a as ¸ o eroare la compilare dac˘ nu o implementam explicit. } public void push ( Object item ) throws StackException { if ( n == items .-) s += items [ i ]. length ) throw new StackException ( " Stiva este plina ! " ) . } } Remarcati c˘.n ] = null . return items [n -1]. } public StackImpl1 () { this (100) . for ( int i =n -1. return s .

} public boolean empty () { return ( top == null ) . } public String toString () { String s = " " . Node node = top . // Referinta la varful stivei public void push ( Object item ) { Node node = new Node ( item . top = top .4: Implementarea stivei folosind o list˘ a // Implementarea stivei folosind o lista inlantuita . this . } } private Node top = null . link = link . public class StackImpl2 implements Stack { class Node { // Clasa interna ce reprezinta un nod al listei Object item .2. while ( node != null ) { .5. top = node . FOLOSIREA INTERFETELOR ¸ 127 O alt˘ observatie important˘ se refer˘ la faptul c˘ trebuie s˘ declar˘m ˆ a ¸ a a a a a ın cadrul interfetei ¸i exceptiile aruncate de metode. // legatura la urmatorul nod Node ( Object item . } public void pop () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . return top . item . } public Object peek () throws StackException { if ( empty () ) throw new StackException ( " Stiva este vida ! " ) . S˘ vedem acum modalitatea de implementare a stivei folosind o list˘ a a ˆ antuit˘: ınl˘ ¸ a Listing 5. item = item . Node link ) { this . link . top ) . ce trebuie obligatoriu ¸ s ¸ tratate. // informatia din nod Node link .

atˆt timp cˆt a a s a a nu genereaz˘ exceptii de acel tip. a ¸ ıns˘ In continuare este prezentat˘ o mic˘ aplicatie demonstrativ˘ care folose¸te a a ¸ a s tipul de date nou creat ¸i cele dou˘ implement˘ri ale sale: s a a Listing 5. afiseaza ( s1 ) . } return s . s2 . } } } Observati folosirea interfetei Stack ca un tip de date. e . push ( " a " ) . s2 . toString () + " " .5: Folosirea stivei public class TestStiva { public static void afiseaza ( Stack s ) { System . Stack s2 = new StackImpl2 () . afiseaza ( s2 ) . Invers este ˆ a obligatoriu. } catch ( StackException e ) { System . Metoda a ın a . err . item ) . de¸i metoda push din ¸ a s interfat˘ declar˘ aruncarea unor exceptii de tipul StackException. println ( " Continutul stivei este : " + s ) .128 CAPITOLUL 5. node = node . nu este ¸a a ¸ obligatoriu ca metoda din clas˘ s˘ specifice ¸i ea acest lucru. push ( " b " ) . println ( " Eroare la lucrul cu stiva ! " ) . link . out . INTERFETE ¸ s += ( node . push ( new Integer (1) ) . printStackTrace () . } } Singura observatie pe care o facem aici este c˘. } public static void main ( String args []) { try { Stack s1 = new StackImpl1 () . s1 . s1 .14) ) . ce aduce flexibilitate ¸ ¸ sporit˘ ˆ manevrarea claselor ce implementeaz˘ tipul respectiv. push ( new Double (3.

Un a s a exemplu sugestiv este dat de clasele ce descriu colectii. 5. diferenta const˘ ˆ ¸ a ın: • extinderea unei clase abstracte forteaz˘ o relatie ˆ ¸ a ¸ ıntre clase.5. aceasta va fi folosit˘ ˆ aplicatiile ce au nevoie de acest s a ın ¸ tip de date. INTERFETE SI CLASE ABSTRACTE ¸ ¸ 129 afiseaza accept˘ ca argument orice obiect al unei clase ce implementeaz˘ a a Stack.3 Interfete ¸i clase abstracte ¸ s La prima vedere o interfat˘ nu este altceva decˆt o clas˘ abstract˘ ˆ care ¸a a a a ın toate metodele sunt abstracte (nu au nici o implementare). A¸adar. deoarece ˆ Java nu exista decˆt mo¸tenire a a a ın a s simpla. ¸ a exist˘: a • interfata List care impune protocolul pe care trebuie s˘ ˆ respecte o ¸ a ıl clas˘ de tip list˘. Exemplu oferit de noi nu are leg˘tur˘ cu aceast˘ clas˘ ¸i are rol a a a as pur demonstrativ. ˆ a ˆ general este ’Nu’.3. • implementarea unei interfete specific˘ doar necesitatea implement˘rii ¸ a a unor anumie metode. Fara folosirea interfetelor nu am putea forta clasa respectiv˘ s˘ ¸ ¸ a a respecte diverse tipuri de protocoale. Ca sa particulariz˘m. a . La nivel conceptual.util exist˘ clasa Stack care modeleaz˘ notiune de stiv˘ a a ¸ a de obiecte ¸i. a a • clasa abstract˘ AbstractList care implementeaz˘ interfata List ¸i a a ¸ s ofer˘ implement˘ri concrete pentru metodele comune tuturor tipurilor a a de list˘. In multe situatii interfetele ¸i clasele abstracte sunt folosite ˆ ¸ ¸ s ımpreun˘ a pentru a implementa cˆt mai flexibil ¸i eficient o anumit˘ ierarhie de clase. o clas˘ abstract˘ nu ar putea ˆ s a a ınlocui o interfat˘ ? ¸a Raspunsul la intrebare depinde de situatie. Observatie ¸ In pachetul java. ¸ ıns˘ ın Deosebirea const˘ ˆ faptul c˘ unele clase sunt fortate s˘ extind˘ o anumit˘ a ın a ¸ a a a clas˘ (de exemplu orice applet trebuie s˘ fie subclasa a clasei Applet) ¸i nu ar a a s mai putea sa extind˘ o alt˘ clas˘. evident.

INTERFETE ¸ • clase concrete. . . O interfat˘ mosteneste atˆt constantele cˆt ¸i declaratiile de metode de la ¸a a a s ¸ superinterfetele sale.. ArrayList care extind AbstractList. Interfata2. } interface Zburator { void zboara(). a S˘ consider˘m un exemplu de clasa care implementeaza mai multe interfete: a a ¸ interface Inotator { void inoata()...130 CAPITOLUL 5. Din acest motiv. . Interfata2. } interface MonstruPericulos extends Monstru { void distruge(). ¸ s ¸ nu reprezint˘ nici o problem˘ ca anumite clase s˘ implementeze mai multe a a a interfete sau ca o interfat˘ s˘ extind˘ mai multe interfete (s˘ aib˘ mai multe ¸ ¸a a a ¸ a a superinterfete) ¸ class NumeClasa implements Interfata1. Zburator. cum ar fi LinkedList.. interface NumeInterfata extends Interfata1.4 Mo¸tenire multipl˘ prin interfete s a ¸ Interfetele nu au nici o implementare ¸i nu pot fi instantiate. } interface Luptator { void lupta(). 5. } class Erou implements Inotator. Luptator { public void inoata() {} public void zboara() {} public void lupta() {} } Exemplu de interfat˘ care extinde mai multe interfete: ¸a ¸ interface Monstru { void ameninta(). O clas˘ mo¸teneste doar constantele unei interfete ¸i ¸ a s ¸ s responsabilitatea implement˘rii metodelor sale.

x). void metoda(). void metoda(). //corect System. } interface I2 { int x=2.out. I2 { public void metoda() { System. deoarece scrierea unui cod care poate fi confuz este un stil prost de programare. //corect System. MOSTENIRE MULTIPLA PRIN INTERFETE ¸ ¸ } interface Mortal { void omoara().˘ 5.x). } interface Vampir extends void beaSange().4. } class Dracula implements public void ameninta() public void distruge() public void omoara()() public void beaSange() } 131 MonstruPericulos. //ambiguitate . Mortal { Vampir { {} {} {} {} Evident. pot ap˘rea situatii de ambiguitate.println(I1.println(I2. ˆ a acest lucru trebuie s ın ¸ ıns˘ ˆ ıntotdeauna evitat. } //corect //incorect class C implements I1.out. atunci cˆnd exist˘ constante a ¸ a a sau metode cu acelea¸i nume ˆ mai multe interfete.println(x). In cazul in care acest lucru se ˆ ampl˘. compilatorul ıntˆ a nu va furniza eroare decˆt dac˘ se ˆ a a ıncearc˘ referirea constantelor ambigue a f˘r˘ a le prefixa cu numele interfetei sau dac˘ metodele cu acela¸i nume nu aa ¸ a s pot fi deosbite.out. //int metoda(). interface I1 { int x=1. cum ar fi situatia cˆnd au aceea¸i list˘ de argumente dar ¸ a s a tipuri returnate incompatibile.

5 Utilitatea interfetelor ¸ Dup˘ cum am v˘zut. • asigur˘ c˘ toate clasele care implementeaz˘ o interfat˘ pun la dipozitie a a a ¸a ¸ metodele specificate ˆ interfat˘ . • transmiterea metodelor ca parametri.1 Crearea grupurilor de constante Deoarece orice variabil˘ a unei interfete este implicit declarat˘ cu public. 5. indiferent de ierarhia de clase din care face parte. a a • definirea unor grupuri de constante. a ¸ a static si final.5. Interfetele a ¸ sunt utile pentru: • definirea unor similaritati ˆ ıntre clase independente f˘r˘ a forta artificial aa ¸ o legatur˘ ˆ a ıntre ele. interfetele reprezint˘ o metod˘ convenabil˘ de creare a unor ¸ a a a grupuri de constante care s˘ fie folosite global ˆ a ıntr-o aplicatie: ¸ . a a ¸ • O clas˘ trebuie obligatoriu s˘ trateze metodele din interfetele pe care a a ¸ la implementeaz˘. a a a • O clas˘ poate implementa oricˆte interfete. INTERFETE ¸ S˘ recapitul˘m cˆteva lucruri legate de clase ¸i interfete: a a a s ¸ • O clas˘ nu poate avea decˆt o superclas˘. o interfat˘ define¸te un protocol ce poate fi implementat a a ¸a s de orice clas˘.de aici rezult˘ posibilitatea impleın ¸a a ment˘rii unor clase prin mai multe modalit˘¸i ¸i folosirea lor ˆ a at s ıntr-o manier˘ unitar˘.132 } } CAPITOLUL 5. a 5. a • Ierarhia interfetelor este independent˘ de ierarhia claselor care le im¸ a plementeaz˘.

UTILITATEA INTERFETELOR ¸ public interface Luni { int IAN=1.. Pentru aceasta. FEB=2...5.constanta. atunci argua ¸ a ¸ mentul respectiv va fi declarat de tipul unei interfete care contine metoda ¸ ¸ respectiv˘. DEC=12.DEC) luna ++ else luna = Luni.5. transmiterea metodelor ca parametri a s este realizat˘ ˆ Java prin intermediul interfetelor. Primul exemplu se refer˘ la explorarea nodurilor unui graf. denumit˘ ¸i call-back. In fiecare a nod trebuie s˘ se execute prelucrarea informatiei din nodul respectiv prin a ¸ intermediul unei functii primite ca parametru.. Atunci cˆnd o metod˘ a ın ¸ a a trebuie s˘ primeasc˘ ca argument de intrare o referint˘ la o alt˘ functie a a ¸a a ¸ necesar˘ executiei sale. vom defini o ¸ interfata Functie care va specifica metoda trimis˘ ca parametru.2 Transmiterea metodelor ca parametri Deoarece nu exist˘ pointeri propriu-zi¸i. void explorare(Functie f) { //. . ¸˘ a interface Functie { public void executa(Nod u). S˘ consider˘m mai multe exemple pentru a s a ınt a a a clarifica lucrurile.. } Folosirea acestor constante se face prin expresii de genul NumeInterfata. La executie metoda va putea primi ca parametru orice obiect ce a ¸ implementeaz˘ interfata respectiv˘ ¸i deci contine ¸i codul functiei respective. cunoscut˘ doar la momentul executiei. ca ˆ exemplul de mai jos: ın if (luna < Luni. 133 5.5. este extrem de folosit˘ ˆ Java a a a s a ın ¸i trebuie neap˘rat ˆ ¸eleas˘.IAN. . a a a ¸ Aceast˘ tehnic˘. } class Graf { //. a ¸ as ¸ s ¸ aceasta urmˆnd s˘ fie apelat˘ normal pentru a obtine rezultatul dorit...

134 CAPITOLUL 5.executa(v).println("Current node is: " + v). } } class AfisareEn implements Functie { public void executa(Nod v) { System.. //.out. } } } //Definim doua functii class AfisareRo implements Functie { public void executa(Nod v) { System. } } Al doilea xemplu va fi prezentat ˆ sectiunea urm˘toare.. putem spune c˘ metoda list prime¸te ca argument o alt˘ functie s a s a ¸ care specific˘ dac˘ un fi¸ier va fi returnat sau nu (criteriul de filtrare). INTERFETE ¸ if (explorarea a ajuns in nodul v) { f. prin intermediul s ın ¸a s˘u. cum ar fi metoda list a clasei File.println("Nodul curent este: " + v).explorare(new AfisareRo()). G. G.explorare(new AfisareEn()).out. a s 5.6 Interfata FilenameFilter ¸ Instantele claselor ce implementeaz˘ aceasta interfat˘ sunt folosite pentru a ¸ a ¸a crea filtre pentru fi¸iere ¸i sunt primite ca argumente de metode care listeaz˘ s s a continutul unui director. a a s . } } public class TestCallBack { public static void main(String args[]) { Graf G = new Graf(). ¸ A¸adar. ¸i alte tehnici de programare. ˆ ın ¸ a ıntrucˆt face a parte din API-ul standard Java ¸i vor fi puse ˆ evident˘.

String nume) { if (filtrul este indeplinit) return true.testeaz˘ dac˘ un ¸ir contine un anumit sub¸ir.testeaz˘ dac˘ un ¸ir are o anumit˘ terminatie a a s a ¸ • indexOf . In general. String numeFisier). ¸ ın . INTERFATA FILENAMEFILTER ¸ 135 Interfata FilenameFilter are o singur˘ metod˘: accept care specific˘ ¸ a a a criteriul de filtrare ¸i anume.6. // Constructorul FiltruFisiere(String filtru) { this. orice clas˘ de specificare a unui filtru care implementez˘ interfata s a a ¸ FilenameFilter trebuie s˘ implementeze metoda accept a acestei interfete. de exemplu un constructor care s˘ s a primeasca criteriul de filtrare.5. s ¸ Definitia interfetei este: ¸ ¸ public interface FilenameFilter { public boolean accept(File dir. a ¸ Aceste clase mai pot avea ¸i alte metode. returnˆnd a a s ¸ s a pozitia acestuia. testeaz˘ dac˘ numele fi¸ierului primit ca paras a a s metru ˆ ındepline¸te conditiile dorite de noi. else return false. o clas˘ de specificare a unui filtru a are urm˘torul format: a class FiltruFisiere implements FilenameFilter { String filtru. } // Implementarea metodei accept public boolean accept(File dir. } } Metodele cele mai uzuale ale clasei String folosite pentru filtrarea fi¸ierelor s sunt: • endsWith .filtru = filtru. } A¸adar. sau 0 ˆ caz contrar.

6: Listarea fi¸ierelor cu o anumit˘ extensie s a /* Listarea fisierelor din directorul curent care au anumita extensie primita ca argument . a Listing 5.136 CAPITOLUL 5. Acesta este un exemplu tipic de a a a transmitere a unei functii (functia de filtrare accept) ca argument al unei ¸ ¸ metode. list () . i < list . ea fiind substia ¸ a tuit˘ cu orice clas˘ care o implementeaz˘. out . String [] list .*. Daca nu se primeste nici un argument . } } } class Filtru implements FilenameFilter { String extensie . " ) . printStackTrace () . for ( int i = 0. class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . if ( args . list ( new Filtru ( args [0]) ) . io . . } catch ( Exception e ) { e . extensie = extensie . O astfel de metod˘ este list din ¸ a clasa File: String[] list (FilenameFilter filtru) Observati c˘ aici interfata este folosit˘ ca un tip de date. Filtru ( String extensie ) { this . vor fi listate toate . else list = director . */ import java . println ( list [ i ]) . INTERFETE ¸ Instantele claselor pentru filtrare sunt primite ca argumente de metode ¸ de listare a continutului unui director. length . length > 0) list = director . S˘ consider˘m exemplul complet ˆ care dorim s˘ list˘m fi¸ierele din dia a ın a a s rectorul curent care au o anumit˘ extensie. i ++) System .

String nume ) { return ( nume . } } 137 5.*. } else list = director .6. io . } catch ( Exception e ) { e . length . printStackTrace () . pentru a evita crearea unei s a a a noi clase de sine st˘t˘toare care s˘ fie folosit˘ pentru instantierea unui singur aa a a ¸ obiect. endsWith ( " . " + extensie ) ) . Listing 5. } }) . class Listare { public static void main ( String [] args ) { try { File director = new File ( " . list () . list ( new FilenameFilter () { // Clasa interna anonima public boolean accept ( File dir . if ( args . println ( list [ i ]) . list = director . endsWith ( " . putem folosi clas˘ intern˘ anonim˘.1 Folosirea claselor anonime In cazul ˆ care nu avem nevoie de clasa care reprezint˘ filtrul pentru listarea ın a fi¸ierelor dintr-un director decˆt o singur˘ dat˘. for ( int i = 0. " + extensie ) ) . } . INTERFATA FILENAMEFILTER ¸ } public boolean accept ( File dir . i < list . length > 0) { final String extensie = args [0]. aceast˘ situatie fiind un exemplu a a a a ¸ tipic de folosire a acestora.5. */ import java . String nume ) { return ( nume . " ) . String [] list .7: Folosirea unei clase anonime /* Listarea fisierelor din directorul curent folosind o clasa anonima pentru filtru . out .6. i ++) System .

INTERFETE ¸ A¸adar. 5. this . public Persoana ( int cod . ca in exemın plul de mai sus. 4} In cazul ˆ care elementele din vector sunt de tip primitiv. 1.util. o modalitate uzual˘ de folosire a claselor anonime pentru instantierea s a ¸ unui obiect care trebuie s˘ respecte o interfat˘ este: a ¸a metoda(new Interfata() { // Implementarea metodelor interfetei }). } } .Arrays.138 } } CAPITOLUL 5. // Sorteaza vectorul v // Acesta va deveni {1. String nume ) { this . 2}. definit˘ mai jos: a a ¸ a Listing 5. 3.Arrays. cod = cod . nume = nume .8: Clasa Persoana (f˘r˘ suport pentru comparare) aa class Persoana { int cod . java. int v[]={3. ˆ care dorim a a a ın s˘ sort˘m un vector format din instante ale clasei Persoana. 4.sort(v). Ce se ˆ ampl˘ ˆ a atunci cˆnd vectorul contine referinte la ınt˘ a ıns˘ a ¸ ¸ obiecte de un anumit tip ? S˘ consider˘m urm˘torul exemplu. 2. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume .7 Compararea obiectelor Am v˘zut ˆ primul capitol c˘ o solutie facil˘ ¸i eficient˘ de sortare a unui a ın a ¸ as a vector este folosirea metodei sort din clasa java. String nume .util. nu exist˘ nici o problem˘ ˆ a determina ordinea fireasc˘ a a ın a a elementelor.

7. p [0] = new Persoana (3 . i ++) System . java . a • zero: dac˘ obiectul curent este egal decˆ obiectul primit ca argument.9: Sortarea unui vector de tip referint˘ ¸a class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. for ( int i =0.5. length . a a 5. " Ionescu " ) . util . } A¸adar. a a . out . System . " Vasilescu " ) . Definitia interfetei este: a ¸ ¸ public interface Comparable { int compareTo(Object o). s˘ specific˘m acest lucru. deoarece metoda ¸ ¸ ¸ a ¸ sort nu ¸tie care este ordinea natural˘ a obiectelor de tip Persoana. println ( " Persoanele ordonate dupa cod : " ) . println ( p [ i ]) . " Georgescu " ) . Aceast˘ ordine se nume¸te ordinea natural˘ a clasei ¸i este a a s a s specificat˘ prin intermediul metodei compareTo. i < p . " Popescu " ) .7. Va s a trebui. Arrays . p [2] = new Persoana (2 . ˆ ıntr-un fel sau altul. COMPARAREA OBIECTELOR Programul urm˘tor ar trebui s˘ sorteze un vector de persoane: a a Listing 5. } } 139 La executia acestei aplicatii va fi obtinut˘ o exceptie. p [3] = new Persoana (4 . out . sort ( p ) . p [1] = new Persoana (1 .1 Interfata Comparable ¸ Interfata Comparable impune o ordine total˘ asupra obiectelor unei clase ce ¸ a o implementeaz˘. o clas˘ ale c˘rei instante trebuie s˘ fie comparabil va implementa s a a ¸ a metoda compareTo care trebuie s˘ returneze: a • o valoare strict negativ˘: dac˘ obiectul curent (this) este mai mic a a decˆ obiectul primit ca argument.

return ( cod == p . a s a determin˘ dac˘ dou˘ obiecte sunt egale (au aceea¸i valoare). String nume . nume ) ) . Reamintim c˘ metoda equals. Spunem c˘ a a a s a ordinea natural˘ a unei clase C este consitent˘ cu equals dac˘ ¸i numai a a a s dac˘ (e1. mo¸tenit˘ din Object de toate clasele. cod ) && ( nume . } public int compareTo ( Object o ) { if ( o == null ) throw new Null P o i n t e r E x c e p t i o n () .compareTo(null) trebuie s˘ ¸a s a arunce o exceptie de tip NullPointerException chiar dac˘ e. Persoana p = ( Persoana ) o .140 CAPITOLUL 5.equals((Object)e2. String nume ) { this . ¸ null nu este instant˘ a nici unei clase ¸i e. INTERFETE ¸ • o valoare strict pozitiv˘: dac˘ obiectul curent este mai mare decˆ a a a obiectul primit ca argument. equals ( p . nume = nume . } public boolean equals ( Object o ) { if (!( o instanceof Persoana ) ) return false .equals(null) ¸ a returneaz˘ false. Listing 5.10: Clasa Persoana cu suport pentru comparare class Persoana implements Comparable { int cod .compareTo((Object)e2) == 0) are aceeas¸i valoare logic˘ cu a s a e1. } public String toString () { return cod + " \ t " + nume . a S˘ presupunem c˘ dorim ca ordinea natural˘ a persoanelor s˘ fie dup˘ a a a a a codul lor intern. this . . e2 instante ale lui C. if (!( o instanceof Persoana ) ) throw new Clas sCas tExce ptio n ( " Nu pot compara ! " ) . public Persoana ( int cod . pentru orice e1. Persoana p = ( Persoana ) o . cod = cod .

class Sortare { public static void main ( String args []) { Persoana p [] = new Persoana [4]. cod ) . compareTo ( p2 . Object o2 ) { Persoana p1 = ( Persoana ) o1 .5. Metoda compareTo va arunca o exceptie ¸a ¸ de tipul ClassCastException dac˘ se ˆ a ıncearc˘ compararea unui obiect de a tip Persoana cu un obiect de alt tip. Arrays . Aceasta este oferit˘ tot de metoda sort din clasa java.*. sort (p . care impune ¸ ¸ o ordine total˘ asupra elementelor unei colectii. " Georgescu " ) . " Ionescu " ) . new Comparator () { public int compare ( Object o1 . pe lˆng˘ vectorul ce trebuie sortat. avem nevoie de o alt˘ a a a a solutie. p [0] = new Persoana (3 . nume .util. . util .util. vom transmite ın ın a a un argument de tip Comparator care s˘ specifice modalitatea de comparare a a elementelor. nume ) ) . pur ¸i s simplu. p [3] = new Persoana (4 . Metoda equals va returna.Comparator contine metoda compare. a ¸ S˘ presupunem c˘ dorim s˘ sort˘m persoanele ordonate dup˘ numele lor. a a Listing 5. " Popescu " ) . " Vasilescu " ) .7. ¸ a dar ˆ varianta ˆ care. p [2] = new Persoana (2 . p [1] = new Persoana (1 . Persoana p2 = ( Persoana ) o2 . return ( p1 .p .2 Interfata Comparator ¸ In cazul ˆ care dorim s˘ sort˘m elementele unui vector ce contine referinte ın a a ¸ ¸ dup˘ alt criteriu decˆt ordinea natural˘ a elemenetelor. Interfata java. care verific˘ dac˘ un obiect ¸ a a este instant˘ a unei anumite clase. } } 141 Observati folosirea operatorului instanceof. 5. COMPARAREA OBIECTELOR return ( cod . Aceasta returneaz˘ un ˆ a ¸ a ıntreg cu aceea¸i semnificatie ca la metoda compareTo a interfetei Comparator ¸i s ¸ ¸ s are urm˘toarea definitie: int compare(Object o1. Object o2).Arrays. false.7. a a a a a Pentru definirea comparatorului vom folosi o clas˘ anonim˘.11: Sortarea unui vector folosind un comparator import java .

. la un moment ın ¸a ¸ s dat. out . INTERFETE ¸ } }) . void metoda_2(). } . a ¸ 5. length . void metoda_n(). println ( " Persoanele ordonate dupa nume : " ) . el trebui totu¸i s˘ implementeze a a a a s a toate metodele interfetei. i < p . } // Trebuie sa apara si celelalte metode // chiar daca nu au implementare efectiva public void metoda_2() {} public void metoda_3() {} . clasa String implemenˆnd interfata Comparable. ¸ a a interface X { void metoda_1(). System ... } } Observati cum compararea a dou˘ ¸iruri de caractere se face tot cu metoda ¸ as compareTo. .... out . chiar dac˘ nu specific˘ nici un cod.8 Adaptori In cazul ˆ care o interfat˘ contine mai multe metode ¸i. // Avem nevoie de un obiect de tip X // ca argument al unei functii functie(new X() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza . public void metoda_n() {} .142 CAPITOLUL 5.. i ++) System . for ( int i =0. avem nevoie de un obiect care implementeaz˘ interfata respectiv dar nu a ¸ specific˘ cod decˆt pentru o singur˘ metod˘. println ( p [ i ]) ..

Definitie ¸ Un adaptor este o clas˘ abstract˘ care implementeaz˘ o anumit˘ interfat˘ a a a a ¸a f˘r˘ a specifica cod nici unei metode a interfetei..5.. supradefinind doar metoda care ne intereseaz˘: a a functie(new XAdapter() { public void metoda_1() { // Singura metoda care ne intereseaza .. a . ADAPTORI }).. } }). 143 Aceast˘ abordare poate fi nepl˘cut˘ dac˘ avem frecvent nevoie de obiecte a a a a ale unor clase ce implementeaz˘ interfata X. Mai multe exemple de folosire a adaptorilor vor fi date ˆ capitolul ”Interfata ın ¸ grafic˘ cu utilizatorul”. Solutia la aceast˘ problem˘ este a ¸ ¸ a a folosirea adaptorilor. aa ¸ public abstract class XAdapter implements X { public void metoda_1() {} public void metoda_2() {} . public void metoda_n() {} } In situatia cˆnd avem nevoie de un obiect de tip X vom folosi clasa ¸ a abstract˘.8.

INTERFETE ¸ .144 CAPITOLUL 5.

algoritmi sau a diverse notiuni esentiale ˆ dezvoltarea unui program. Sunt folosite pentru g˘sirea ¸i utilizarea mai ¸ at a s u¸oar˘ a claselor.Capitolul 6 Organizarea claselor 6. lucrul cu fi¸iere a s s • java. pentru a evita conflictele de nume ¸i pentru a controla s a s accesul la anumite clase.clasele de baz˘ ale limbajului Java a • java.lang .clase ¸i interfete utile s ¸ • java. Cele mai importante ¸ ¸ ın pachete ¸i suportul oferit de lor sunt: s • java.1.util .io . In alte limbaje de programare pachetele se mai numesc libr˘rii sau bibilioteci.applet .intr˘ri/ie¸iri.1 Pachete Definitie ¸ Un pachet este o colectie de clase ¸i interfete ˆ ¸ s ¸ ınrudite din punctul de vedere al functionalit˘¸ii lor.1 Pachetele standard (J2SDK) Platforma standard de lucru Java se bazeaz˘ pe o serie de pachete cu ajutorul a c˘rora se pot construi ˆ a ıntr-o manier˘ simplificat˘ aplicatiile. a 6. Exist˘ deci un a a ¸ a set de clase deja implementate care modeleaz˘ structuri de date.dezvoltarea de appleturi 145 .

interfata grafic˘ cu utilizatorul.swing .146 CAPITOLUL 6. doar clasele ¸ s publice ¸i membrii declarati publici ai unei clase sunt accesibili ˆ afara pas ¸ ın chetului ˆ care se g˘sesc. date ¸i numere independent de limb˘ s a • java.sql .beans . mult ˆ ¸ a ımbog˘¸it˘ fat˘ de at a ¸a AWT.introspectie ¸ • javax.rmi . sau pentru a apela a a o metod˘ public˘ a unei clase publice a unui pachet. • . Dup˘ cum am v˘zut ˆ sectiunea ”Specificatori ın a a a ın ¸ de acces pentru membrii unei clase”.operatii matematice cu numere mari ¸ • java.security .lucrul cu baze de date • java.reflect .executie la distant˘ Remote Message Interface ¸ ¸a • java.event .mecanisme de securitate: criptare. Pentru a folosi o clas˘ public˘ dintr-un anumit pachet.math .text .lucrul cu texte.2 Folosirea membrilor unui pachet Conform specificatiilor de acces ale unei clase ¸i ale mebrilor ei..awt . accesul implicit ˆ Java este la nivel de ın pachet. ın a s . 6.programare de retea ¸ • java.interfata grafic˘ cu utilizatorul ¸ a • java. autentificare • java. exist˘ trei solutii: a a a ¸ • specificarea numelui complet al clasei • importul clasei respective • importul ˆ ıntregului pachet ˆ care se g˘se¸te clasa.awt.lang..scrierea de componente reutilizabile • java.1.mecanismele de tratare e evenimentelor generate de utilizator • java. ORGANIZAREA CLASELOR • java.net .

TextField. import java. ar fi extrem de nepl˘cut s˘ scriem de fiecare dat˘ cˆnd vrem a a a a s˘ declar˘m un obiect grafic secvente de genul: a a ¸ java. Din acest moment. vom putea folosi ˆ clasele fi¸ierului ˆ care am plasat ın s ın instructiunea de import numele scurt al claselor Button ¸i TextField: ¸ s Button b1 Button b2 TextField TextField = new Button("OK").awt.awt.3 Importul unei clase sau interfete ¸ Se face prin instructiunea import ˆ care specific˘m numele complet al clasei ¸ ın a sau interfetei pe care dorim s˘ o folosim dintr-un anumit pacehet: ¸ a import numePachet. In aceste situatii.NumeClasa.Button("Cancel"). tf2 = new java. tf1 = new java.Button .TextField = new java. PACHETE 147 Specificarea numelui complet al clasei se face prin prefixarea numelui scurt al clasei cu numele pachetului din care face parte: numePachet.awt. tf2 = new TextField("Foarte placut"). ˆ s a ınainte de declararea vreunei clase sau interfete.pachetul din care face parte .Button.awt. ¸ 6.6.awt java.numele scurt al clasei . tf1 = new TextField("Placut").Button("OK"). = new java.1.TextField("Tot neplacut").awt.TextField java. = new Button("Cancel").awt. vom importa ˆ aplicatia noastr˘ clasa respectiv˘.1. a a De exemplu. Button java.awt. //Pentru exemplul nostru: import java.awt.awt.numele complet al clasei Aceast˘ metod˘ este recomandat˘ doar pentru cazul ˆ care folosirea a a a ın acelei clase se face o singur˘ dat˘ sau foarte rar.awt. sau ¸ ın ¸ a a ˆ ıntreg pachetul din care face parte. care trebuie s˘ apar˘ la ˆ a a ınceputul fi¸ierelor surs˘.Button b2 java.numeClasa.Button b1 java.awt.TextField("Neplacut"). Acest lucru se realizeaz˘ prin instructiunea a ¸ import. .

Dac˘ ˆ exemplul nostru a a a ın am avea nevoie ¸i de clasele Line. .Point. vom putea folosi ˆ clasele fi¸ierului ˆ care am plasat ın s ın instructiunea de import numele scurt al tuturor claselor pachetului importat: ¸ Button b = new Button("OK").awt.*. urmat de simbolul *.awt. Din acest moment. Point p = new Point(0. ar trebui s˘ s a avem cˆte o instructiune de import pentru fiecare dintre ele: a ¸ import import import import import import java. java. s a ın 6. java.C*. ˆ momentul apel˘rii lor.Line. ın a import numePachet.Button. va produce a o eroare de compilare. java.awt.Rectangle.awt. Atentie ¸ * nu are semnificatia uzual˘ de la fi¸iere de wildcard (masc˘) ¸i nu poate fi ¸ a s a s folosit decˆt ca atare.awt.TextField. Rectangle.4 Importul la cerere dintr-un pachet Importul la cerere dintr-un anumit pachet se face printr-o instructiune import ¸ ˆ care specific˘m numele pachetului ale c˘rui clase ¸i interfete dorim s˘ le ın a a s ¸ a folosim. java. O expresie de genul import java. Se nume¸te import la cerere deoarece ˆ arcarea s ınc˘ claselor se face dinamic.awt.148 CAPITOLUL 6. //Pentru exemplul nostru: import java.awt. Polygon.Polygon. Point. In aceast˘ situatie ar fi mai simplu s˘ folosim importul la cerere din ˆ a ¸ a ıntregul pachet ¸i nu al fiec˘rei clase ˆ parte. java.awt. 0). ORGANIZAREA CLASELOR Aceast˘ abordare este eficient˘ ¸i recomandat˘ ˆ cazul ˆ care nu avem a as a ın ın nevoie decˆt de cˆteva clase din pachetul respectiv.*.1.

putem folosi doar numele constantei. a import java.*.*.1.awt. ˆ caz contrar fiind semnalat˘ o ambiguitate de ın a c˘tre compilator. . // Poate sau nu sa apara // Mai bine nu.5 Importul static Aceast˘ facilitate.awt.. //Declaratie ambigua java.. • pachetul curent • pachetul implicit (f˘r˘ nume) aa 6. //corect java.lang.NumeClasa.. //corect Sunt considerate importate automat. atunci referirea la ele trebuie f˘cut˘ doar ¸ s a a folosind numele complet. ˆ loc s˘ ne referim la constantele clasei cu expresii de tipul ın a NumeClasa.5. introdus˘ ˆ a a ıncepˆnd cu versiunea 1.lang import java. urm˘toarele s a a pachete: • pachetul java.1.List b = new ArrayList().. List x. // Contine clasa List import java.util.List a = new java. pentru orice fi¸ier surs˘.*.CONSTANTA.util.6.awt. permite referirea cona stantelor statice ale unei clase f˘r˘ a mai specifica numele complet al acesaa teia ¸i este implementat˘ prin ad˘ugarea cuvˆntului cheie static dup˘ cel de s a a a a import: import static numePachet. // Contine interfata List .*. PACHETE 149 In cazul ˆ care sunt importate dou˘ sau mai multe pachete care contin ın a ¸ clase (interfete) cu acela¸i nume. Astfel.List().

class Graf {. nu ¸i a a s clasa ˆ sine. class Arbore {. ¸ S˘ consider˘m un exemplu: presupunem c˘ avem dou˘ fi¸iere surs˘ Graf.java package grafuri.io.BorderLayout.1. clasele pentru intr˘ri/ie¸iri sunt ˆ java. ın 6. fereastra... BorderLayout. s //Fisierul Graf. Dup˘ cum am v˘zut clasele de baz˘ se g˘sesc ˆ pa¸ a a a a ın chetul java. etc. ¸ a ın Crearea unui pachet se realizeaz˘ prin scriere la ˆ a ınceputul fi¸ierelor surs˘ s a ce contin clasele ¸i interfetele pe care dorim s˘ le grup˘m ˆ ¸ s ¸ a a ıntr-un pachet a instructiunii: package numePachet.} class GrafPerfect extends Graf {. .java package grafuri. grupate dup˘ s ¸ a functionalitatea lor.*.150 CAPITOLUL 6. CENTER).java.add(new Button()...CENTER).BorderLayout..} //Fisierul Arbore.awt.lang. .. import static java...5 import java.5 import java.awt.add(new Button(). // Incepand cu versiunea 1... ORGANIZAREA CLASELOR // Inainte de versiuna 1.*.BorderLayout.java a a a a s a ¸i Arbore.6 Crearea unui pachet Toate clasele ¸i interfetele Java apartin la diverse pachete.*.} . Atentie ¸ Importul static nu import˘ decˆt constantele statice ale unei clase.awt. fereastra. clasele pentru a s ın interfata grafic˘ ˆ java.awt.

Ce se ˆ ampl˘ ˆ a cˆnd doi programatori care lucreaz˘ la un proiect ıntˆ a ıns˘ a a comun folosesc clase cu acela¸i nume. Cu alte cuvinte nu putem specifica faptul c˘ anumite clase a a dintr-un fi¸ier surs˘ apartin unui pachet.} 151 Clasele Graf.numePachet.companie. clasele unui fi¸ier surs˘ vor face a s a parte din pachetul implicit (care nu are nici un nume).. pentru a permite ı¸ identificarea ˆ mod unic a claselor sale. De asemenea. cum ın ın ar fi ro. se a a s poate ca una din clasele unei aplicatii s˘ aib˘ acela¸i nume cu o clas˘ a ¸ a a s a mediului Java. ıns˘ s a ın pachetul implicit fiind folosit doar pentru aplicatii mici sau prototipuri. ArboreBinar vor face parte din acela¸i pachet grafuri. GrafPerfect. cum ar fi folosirea ¸ numelui de cont al programatorilor ˆ denumirea pachetelor create de ace¸tia. ¸ 6. . ˆsi va prefixa pachetele cu ro. indiferent de contextul ˆ care acestea ın ın vor fi integrate.. Acest lucru este posibil atˆt timp cˆt clasele cu acela¸i nume a a s se gasesc ˆ pachete diferite. In cadrul aceleiasi companii.1. avˆnd contul a ion@xsoft. ele fiind diferentiate prin prefixarea lor cu numele ın ¸ pachetelor. In general. PACHETE class ArboreBinar extends Arbore {.ro. pachetul implicit este format din toate clasele ¸i intefetele directorului curent de lucru. conflictele de nume vor fi rezolvate prin diverse conventii de uz intern. s a ¸ Dac˘ nu este specificat un anumit pachet.xsoft.7 Denumirea unui pachet Exist˘ posibilitatea ca doi programatori care lucreaz˘ la un proiect comun a a s˘ foloseasc˘ acela¸i nume pentru unele din clasele lor. Arbore.6. companiile folosesc inversul domeniului lor Internet ˆ denumirea pachetelor implementate ˆ cadrul companiei. programatorul cu numele Ion al companiei XSoft.ion. s Instructiunea package actioneaz˘ asupra ˆ ¸ ¸ a ıntregului fi¸ier surs˘ la ˆ s a ınceputul c˘ruia apare. ce se gasesc ˆ pachete cu acela¸i nume s ın s ? Pentru a evita acest lucru. s ¸ Este recomandat ˆ a ca toate clasele ¸i intefetele s˘ fie plasate ˆ pachete.1. iar altele altui pachet. ın s De exemplu.

S˘ presupunem c˘ dorim crearea unor compoa a nente care s˘ reprezinte diverse notiuni matematice din domenii diferite. atunci acestea trebuie de asemenea s˘ corespund˘ a a unor directoare ce vor descrie calea spre fi¸ierele surs˘ ale c˘ror clase s a a ¸i interfete fac parte din pachetele respective. s ¸ Vom clarifica modalitatea de organizare a fi¸ierelor surs˘ ale unei aplicatii s a printr-un exemplu concret. Intr-un fi¸ier surs˘ s a pot exista oricˆte clase sau interfete care nu sunt publice. ci doar recomandat. Pentru clasele care nu sunt publice a ¸ acest lucru nu este obligatoriu. sfer˘. ORGANIZAREA CLASELOR 6.2 6. s˘ a a a presupunem c˘ dorim s˘ cre˘m clase care s˘ descrie urm˘toarele notiuni: a a a a a poligon. algebr˘.152 CAPITOLUL 6.java. etc. grup. poliedru. Pentru a simplifica lucrurile. sau compilatorul s a ¸ s va furniza o eroare. a ¸ • Fi¸ierele surs˘ trebuie s˘ se g˘seasc˘ ˆ directoare care s˘ reflecte nus a a a a ın a mele pachetelor ˆ care se g˘sesc clasele ¸i interfetele din acele fi¸iere. a s a a Atentie ¸ Este obligatoriu ca o clas˘/interfat˘ public˘ s˘ se gaseasc˘ ˆ a ¸a a a a ıntr-un fi¸ier avˆnd numele clasei(interfetei) ¸i extenisa . Este recomandat ca strategia de organizare a a fi¸ierelor surs˘ s˘ respecte urm˘toarele conventii: s a a a ¸ • Codul surs˘ al claselor ¸i interfetelor s˘ se gaseasc˘ ˆ fi¸iere ale c˘ror a s ¸ a a ın s a nume s˘ fie chiar numele lor scurt ¸i care s˘ aib˘ extensia . analiz˘.java. un director va contine surse pentru clase ¸i interfete ¸ s ¸ din acela¸i pachet iar numele directorului va fi chiar numele pachetus lui. ın a s ¸ s Cu alte cuvinte.1 Organizarea fi¸ierelor s Organizarea fi¸ierelor surs˘ s a Orice aplicatie nebanal˘ trebuie s˘ fie construit˘ folosind o organizare ier¸ a a a arhic˘ a componentelor sale. Din acest motiv. Dac˘ numele pachetelor sunt formate din mai multe unit˘¸i lexicale a at separate prin punct.2. functie. ˆ ıntr-un fi¸ier surs˘ nu pot exista s a dou˘ clase sau interfete publice. a ¸ O prim˘ variant˘ ar fi s˘ construim cˆte o clas˘ pentru fiecare ¸i s˘ le plas˘m a a a a a s a a . a ¸ cum ar fi geometrie. cerc.

. public class Poligon { .6. . a a O abordare elegant˘ ar fi aceea ˆ care clasele care descriu notiuni din a ın ¸ acela¸i domeniu sa se gaseasca ˆ pachete separate ¸i directoare separate. ˆ a.java package geometrie. . } // Cerc. } .java Sfera. .plan.java package geometrie.java /analiza Functie. s ın s Ierarhia fi¸ierelor sursa ar fi: s /matematica /surse /geometrie /plan Poligon.plan. public class Cerc { .java Clasele descrise ˆ fi¸ierele de mai sus trebuie declarate ˆ pachete denuın s ın mite corespunzator cu numele directoarelor ˆ care se gasesc: ın // Poligon. . ORGANIZAREA FISIERELOR ¸ 153 ˆ acela¸i director ˆ ın s ımpreuna cu un program care s˘ le foloseasca.java /algebra Grup.java Cerc. public class Poliedru { . aceast˘ abordare ar fi ineficient˘.java package geometrie.spatiu. } // Poliedru.java /spatiu Poliedru.2. avˆnd a ıns˘ a ˆ vedere posibila extindere a aplicatiei cu noi reprezent˘ri de notiuni matemın ¸ a ¸ atice. .java Matematica.

java package analiza. Este recoa ın s ıns˘ mandatˆ a ca aceast˘ separare s˘ fie f˘cut˘ automat la compilare.154 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR // Sfera.class ¸i numele scurt al clasei sau interfetei respective. } Matematica. ˆ urma compil˘rii fi¸ierele surs˘ ¸i unit˘¸ile de compilare se ın a s a s at g˘sesc ˆ acela¸i director. . } // Functie. a ¸ Dup˘ cum se observ˘.class Cerc. a Implicit.java package algebra. .java package geometrie. Dup˘ cum ¸tim acestea au extensia as ¸a s a a s . ˆ a ele pot fi apoi organizate separat. relativ la directorul ˆ care se g˘se¸te a ın s a ın a s aplicatia.class /spatiu . vom avea urm˘toarea organizare: a /matematica /clase /geometrie /plan Poligon.2. . public class Grup { . numele lung al unei clase trebuie s˘ descrie calea spre a a a acea clas˘ ˆ cadrul fi¸ierelor surs˘. . } // Grup.java este clasa principal˘ a aplicatiei.2 Organizarea unit˘¸ilor de compilare (. ¸ 6. un fi¸ier . . ıns˘ a a a a Revenind la exemplul de mai sus.spatiu. . s ¸ Spre deosebire de organizarea surselor. public class Functie { .class trebuie s˘ se s a gaseasca ˆ ıntr-o ierarhie de directoare care s˘ reflecte numele pachetului din a care face parte clasa respectiv˘. public class Sfera { .class) at In urma compil˘rii fi¸ierelor surs˘ vor fi generate unit˘¸i de compilare pentru a s a at fiecare clas˘ ¸i interfat˘ din fi¸ierele surs˘.

a a In directorul aplicatiei (matematica) cre˘m subdirectorul clase ¸i d˘m coa s a manda: javac -sourcepath surse surse/Matematica. In lipsa ¸ a a a a lui. de exemplu a s surse/geometrie/plan. ¸ Ins˘ aceast˘ organizare nu este suficient˘ deoarece specific˘ numai partea a a a a final˘ din calea c˘tre fi¸ierele .2.class. fiecare unitate de compilare va fi plasat˘ ˆ acela¸i director cu fi¸ierul s˘u a ın s s a surs˘.class /algebra Grup. de exemplu a a s s /matematica/clase/geometrie/plan/Poligon. Pentru aceasta. a Deoarece compil˘m clasa principal˘ a plicatiei.class.java ¸i .class /analiza Functie.java -d clase 6. ıntˆ a a a a ceea ce ˆ ınseamna c˘ trebuie s˘ gaseasc˘ fi¸erul surs˘ care o contine.2.class 155 Crearea acestei structuri ierarhice este facut˘ automat de c˘tre compilator.class Sfera. In cazul ˆ care dorim s˘ ın a compil˘m explicit toate fi¸ierele java dintr-un anumit director.3 Necesitatea organiz˘rii fi¸ierelor a s Organizarea fi¸ierelor surs˘ este necesar˘ deoarece ˆ momentul cˆnd compis a a ın a latorul ˆ alneste un nume de clas˘ el trebuie s˘ poat˘ identifica acea clas˘.class Matematica. a a a s a ¸ Similar. putem folosi expresia: javac surse/geometrie/plan/*.6. vor fi compilate ˆ cascad˘ a a ¸ ın a toate clasele referite de aceasta.java -d clase sau javac -classpath surse surse/Matematica. dar numai acestea. unit˘¸ile de compilare sunt organizate astfel pentru a da posibilat itatea interpretorului s˘ gaseasc˘ ¸i s˘ ˆ a a s a ıncarce ˆ memorie o anumit˘ clas˘ ˆ ın a a ın timpul executiei programului. ORGANIZAREA FISIERELOR ¸ Poliedru. atˆt a la compilare cˆt ¸i la interpretare trebuie specificat˘ lista de directoare r˘d˘cin˘ a s a a a a .java -d clase Optiunea -d specific˘ directorul r˘d˘cin˘ al ierarhiei de clase.

s a a a ¸ Implicit. Fiecare director din calea de cautare este s ¸ directorul imediat superior structurii de directoare corespunz˘toare numelor a pachetelor ˆ care se g˘sesc clasele din directorul respectiv. ın ın .*..Functie. 6. astfel ˆ at compiın a ıncˆ latorul ¸i interpretorul s˘ poat˘ construi calea complet˘ spre clasele aplicatiei. geometrie. //.Sfera(). public class Matematica { public static void main(String args[]) { Poligon a = new Poligon().. Definitie ¸ O cale de c˘utare este o list˘ de directoare sau arhive ˆ care vor fi c˘utate a a ın a fi¸ierele necesare unei aplicatii.Sfera = new geometrie.spatiu.plan.java: a a a ¸ import geometrie.4 Setarea c˘ii de c˘utare (CLASSPATH) a a Setarea c˘ii de c˘utare se poate face ˆ dou˘ modalit˘¸i: a a ın a at • Setarea variabilei de mediu CLASSPATH . } } Identificarea unei clase referite ˆ program se face ˆ felul urm˘tor: ın ın a • La directoarele aflate ˆ calea de c˘utare se adaug˘ subdirectoarele ın a a specificate ˆ import sau ˆ numele lung al clasei ın ın • In directoarele formate este c˘utat un fi¸ier cu numele clasei. Aceast˘ list˘ se nume¸te cale de cautare ın a s ¸ a a s (classpath).folosind aceast˘ variant˘ a a toate aplicatiile Java de pe ma¸ina respectiv˘ vor c˘uta clasele necesare ¸ s a a ˆ directoarele specificate ˆ variabila CLASSPATH. ORGANIZAREA CLASELOR ˆ care se g˘sesc fi¸ierele aplicatiei. In cazul a s ˆ care nu este g˘sit nici unul sau sunt g˘site mai multe va fi semnalat˘ ın a a a o eroare.spatiu. calea de c˘utare este format˘ doar din directorul curent. a a S˘ consider˘m clasa principal˘ a aplicatiei Matematica.2.156 CAPITOLUL 6. import analiza. import algebra.Grup.

): SET CLASSPATH = cale1. Dintre beneficiile oferite de arhivele JAR amintim: • portabilitate . ce contine diverse informatii auxiliare legate de ¸ ¸ aplicatia sau clasele arhivate... diferenta fat˘ de o arhiv˘ ZIP obi¸nuit˘ fiind doar existenta unui s ¸ ¸a a s a ¸ director denumit META-INF. ¸ Un fi¸ier JAR poate fi creat folosind utilitarul jar aflat ˆ distributia s ın ¸ J2SDK. DOS shell (Windows 95/NT/.jar.classpath <cale de cautare> <surse java> java . din directorul matematica. sau metode ale claselor suport din pachetul java.. o organizare eficient˘ a fi¸ierelor aplicatiei ar ar˘ta astfel: a s ¸ a /matematica /surse /clase compile.cale2.. 157 • Folosirea optiunii -classpath la compilarea ¸i interpretarea programelor ¸ s .3 Arhive JAR Fi¸ierele JAR (Java Archive) sunt arhive ˆ format ZIP folosite pentru s ın ˆ ımpachetarea aplicatiilor Java.3.classpath <cale de cautare> <clasa principala> Lansarea ˆ executie a aplicatiei noastre.bat (javac -sourcepath surse surse/Matematica. se ın ¸ va face astfel: java -classpath clase Matematica In concluzie.util. a .este un format de arhivare independent de platform˘..bat (java -classpath clase Matematica) 6.6. ARHIVE JAR UNIX: SET CLASSPATH = cale1:cale2:.java -d clase) run.. Ele pot fi folosite ¸i pentru comprim˘ri ¸ s a obi¸nuite.directoarele specificate astfel vor fi valabile doar pentru comanda curent˘: a javac ..

6.class • arhivarea tuturor fi¸ierelor din directorul curent: s jar cvf allfiles.jar A.jar" . ORGANIZAREA CLASELOR • compresare .> Exemple: • Arhivarea a dou˘ fi¸iere class: a s jar cf classes.jar fi¸ier(e)-intrare s • Vizualizare continutului ¸ jar tf nume-arhiva • Extragerea continutului ¸ jar xf arhiva.class B.jar fi¸ier(e)-arhivate s • Executarea unei aplicatii ¸ java -jar arhiva..dimensiunea unei aplicatii ˆ forma sa final˘ este redus˘.jar • Extragerea doar a unor fi¸iere s jar xf arhiva.3.jar * . ¸ ın a a • minimizarea timpului de ˆ ıncarcare a unui applet: dac˘ appletul (fi¸iere a s class. el poate fi ˆ arcat a ınc˘ ˆ ıntr-o singur˘ tranzactie HTTP.1 Folosirea utilitarului jar Arhivatorul jar se g˘se¸te ˆ subdirectorul bin al directorului ˆ care este a s ın ın instalat kitul J2SDK. a s • securitate . resurse.class archive="arhiva. Mai jos sunt prezentate pe scurt operatiile uzuale: ¸ • Crearea unei arhive jar cf arhiva..158 CAPITOLUL 6.arhivele JAR pot fi ”semnate” electronic • mecanismul pentru lucrul cu fi¸iere JAR este parte integrata a plats formei Java.jar • Deschiderea unui applet arhivat <applet code=A. f˘r˘ a fi deci nevoie de a deschide cˆte a ¸ aa a o conexiune nou˘ pentru fiecare fi¸ier. etc) este compresat ˆ ıntr-o arhiv˘ JAR.

txt.3. ceea ce ˆ ınseamn˘ c˘ facˆnd dublu-click pe o arhiv˘ JAR va fi a a a a lansat˘ ˆ executie aplicatia ˆ a ın ¸ ¸ ımpachetat˘ ˆ acea arhiv˘ (dac˘ exist˘ o clas˘ a ın a a a a principal˘).jar: a a ¸ s jar uvfm mate.jar. Dac˘ vom ˆ a ıncerca s˘ lans˘m ˆ executie aceast˘ arhiv˘ prin comanda java -jar mate. ARHIVE JAR 159 6.mf ce se gase¸te ˆ dia ın s ın rectorul META-INF trebuie s˘ ˆ a ınregistr˘m clasa principal˘ a aplicatiei.java.6. Din directorul clase vom ın a lansa comanda: jar cvf mate.2 Executarea aplicatiilor arhivate ¸ Pentru a rula o aplicatie ˆ ¸ ımpachetat˘ ˆ a ıntr-o arhiv˘ JAR trebuie s˘ facem a a cunoscut˘ interpretorului numele clasei principale a aplicatiei.jar a a ın ¸ a a vom obtine urm˘toarea eroare: ”Failed to load Main-Class manifest from ¸ a mate. S˘ consider˘m a ¸ a a urm˘torul exemplu.jar geometrie analiza algebra Matematica. a .txt Ambele operatii puteau fi executate ˆ ¸ ıntr-un singur pas: jar cvfm mate.txt geometrie analiza algebra Matematica. ˆ care clasa principal˘ era Matematica.3.class Pe sistemele Win32. platforma Java 2 va asocia extensiile . Aceasta ˆ ınseamna c˘ ˆ fiserul Manifest.jar”.jar manifest.jar cu interpretorul Java. a s ˆ care vom scrie: ın Main-Class: Matematica • adaug˘m aceast˘ informatie la fi¸ierul manifest al arhivei mate. de exemplu manifest. ˆ care dorim s˘ arhiv˘m clasele aplicatiei descrise mai a ın a a ¸ sus. Acest a a ¸ lucru ˆ vom face ˆ doi pa¸i: ıl ın s • se creeaz˘ un fi¸ier cu un nume oarecare.jar manifest.class In urma acestei comenzi vom obtine arhiva mate.

160 CAPITOLUL 6. ORGANIZAREA CLASELOR .

tabele de ınl˘ ¸ ¸ dispersie. reprezentˆnd ¸ a ¸ a elementul de functionalitate reutilizabil˘. a • Algoritmi: metode care efectueaz˘ diverse operatii utile cum ar fi a ¸ c˘utarea sau sortarea. Colectiile sunt folosite atˆt pentru memorarea ¸i manipularea ¸ a s datelor. etc. fiind organizate ˆ a ıntr-o arhitectur˘ foarte eficient˘ ¸i flexibil˘ ce cuprinde: a as a • Interfete: tipuri abstracte de date ce descriu colectiile ¸i permit uti¸ ¸ s lizarea lor independent de detaliile implement˘rilor. ¸ a Utilizarea colectiilor ofer˘ avantaje evidente ˆ procesul de dezvoltare a ¸ a ın unei aplicatii. a a ¸ ¸ Aceste clase reprezint˘ tipuri de date reutilizabile. a ¸ a Incepˆnd cu versiunea 1. cˆt ¸i pentru transmiterea unor informatii de la o metod˘ la alta. definite pentru obiecte ce implementeaz˘ interfetele a a ¸ ce descriu colectii. stive.2. putˆnd include obiecte de orice tip. multimi matematice.1 Introducere O colectie este un obiect care grupeaz˘ mai multe elemente ˆ ¸ a ıntr-o singur˘ a unitate. Prin intermediul colectiilor vom avea acces la diferite tipuri de ¸ date cum ar fi vectori. ˆ Java colectiile sunt tratate ˆ a ın ¸ ıntr-o manier˘ a unitar˘.Capitolul 7 Colectii ¸ 7. Cele mai importante sunt: ¸ 161 . a s ¸ a Tipul de date al elementelor dintr-o colectie este Object. ceea ce ˆ ¸ ınseamn˘ a c˘ multimile reprezentate sunt eterogene. liste ˆ antuite. Ace¸ti algoritmi se numesc ¸i polimorfici deoarece ¸ s s pot fi folositi pe implement˘ri diferite ale unei colectii. a • Implement˘ri: implement˘ri concrete ale interfetelor ce descriu colectii.

boolean add(Object element). scopul lor ¸ a ¸ fiind de a permite utilizarea structurilor de date independent de modul lor de implementare. la scrierea unei aplicatii putem s˘ ne concentr˘m eforturile asupra ¸ a a problemei ˆ sine ¸i nu asupra modului de reprezentare ¸i manipulare a ın s s informatiilor. Un¸ ¸ a ele au elementele ordonate. Platforma Java nu ofer˘ nici o ima plementare direct˘ a acestei interfete. COLECTII ¸ • Reducerea efortului de programare: prin punerea la dispozitia ¸ programatorului a unui set de tipuri de date ¸i algoritmi ce modeleaz˘ s a structuri ¸i operatii des folosite ˆ aplicatii. . cum ar fi Set sau List. descriind un a ¸ grup de obiecte numite ¸i elementele sale. alte implement˘ri nu. void clear(). Iterator iterator().2 Interfete ce descriu colectii ¸ ¸ Interfetele reprezint˘ nucleul mecanismului de lucru cu colectii. Collection modeleaz˘ o colectie la nivelul cel mai general. boolean remove(Object element). Astfel. ci exist˘ doar implement˘ri ale unor a ¸ a a subinterfete mai concrete.162 CAPITOLUL 7. ¸ public interface Collection { // Metode cu caracter general int size(). altele nu. s ¸ ın ¸ • Cre¸terea vitezei ¸i calit˘¸ii programului: implement˘rile efective s s at a ale colectiilor sunt de ˆ ¸ ınalt˘ performant˘ ¸i folosesc algoritmi cu timp a ¸a s de lucru optim. ¸ 7. // Operatii la nivel de element boolean contains(Object element). boolean isEmpty(). Unele implement˘ri ale acestei s a interfete permit existenta elementelor duplicate.

pentru orice dou˘ obiecte o1. O multime nu a ¸ ¸ ın ¸ poate avea elemente duplicate. ın a ¸ Pune la dispozitie operatii care beneficiaz˘ de avantajul ordon˘rii elementelor. a s a ¸ Fiind subclas˘ a interfetei Set. Mo¸tene¸te metodele din Collection. INTERFETE CE DESCRIU COLECTII ¸ ¸ 163 // Operatii la nivel de multime boolean containsAll(Collection c). mai bine zis nu poate contine dou˘ obiecte o1 ¸ a ¸i o2 cu proprietatea o1. } Set modeleaz˘ notiunea de multime ˆ sens matematic. diferenta principal˘ constˆnd a a ¸ ¸ a a ˆ faptul c˘ elementele dintr-o astfel de colectie sunt ordonate ascendent. s s s f˘r˘ a avea alte metode specifice. ¸ s SortedSet este asem˘n˘toare cu interfata Set.2. oferind a ¸ s s metode suplimentare ce ¸in cont de faptul c˘ multimea este sortat˘: t a ¸ a public interface SortedSet extends Set { // Subliste SortedSet subSet(Object fromElement.7. // Metode de conversie in vector Object[] toArray().compareT o(o2) a ¸ (sau comparator. boolean addAll(Collection c). Singura condittie este ¸ a ¸ ¸ ca. SortedSet headSet(Object toElement). apelul o1. aa Dou˘ dintre clasele standard care ofer˘ implement˘ri concrete ale acestei a a a interfete sunt HashSet ¸i TreeSet. Object[] toArray(Object a[]). boolean removeAll(Collection c). o2 ale colectiei.equals(o2). dac˘ este folosit un comparator) trebuie a s˘ fie valid ¸i s˘ nu provoace exceptii. mo¸tene¸te metodele acesteia. o2). . boolean retainAll(Collection c). ¸ ¸ a a Ordonarea elementelor se face conform ordinii lor naturale. sau conform cu ordinea dat˘ de un comparator specificat la crearea colectiei ¸i este mentinut˘ a ¸ s ¸ a automat la orice operatie efectuat˘ asupra multimii.compare(o1. Object toElement).

// Extragere sublista List subList(int from. abstract boolean addAll(int index. In plus. Object element). Collection c). // Cautare int indexOf(Object o). Object remove(int index). void add(int index. COLECTII ¸ SortedSet tailSet(Object fromElement). ListIterator listIterator(int index). avem metode pentru acces pozitional. // Iterare ListIterator listIterator(). Comparator comparator(). Object set(int index. int to). a a ¸a List descrie liste (secvente) de elemente indexate. } Clasa care implementeaz˘ aceast˘ interfat˘ este TreeSet. c˘utare ¸i it¸ ¸ a s erare avansat˘. // Capete Object first(). fat˘de metodele definite de ¸a interfata Collection.164 CAPITOLUL 7. Definitia interfetei este: a ¸ ¸ public interface List extends Collection { // Acces pozitional Object get(int index). Listele pot contine ¸ duplicate ¸i permit un control precis asupra pozitiei unui element prin ins ¸ termediul indexului acelui element. Object last(). Object element). } . int lastIndexOf(Object o).

Obiectele de acest tip nu pot contine chei duplia a ¸ cate ¸i fiecare cheie este asociat˘ la un singur element.7. Object value). Object get(Object key). Object remove(Object key). boolean containsKey(Object key). Vector. a a Definittai interfetei este prezentat˘ mai jos: ¸ ¸ a public interface Map { // Metode cu caracter general int size(). // Operatii la nivel de multime void putAll(Map t). // Interfata pentru manipularea unei inregistrari public interface Entry { Object getKey(). void clear(). } } . Object getValue(). boolean isEmpty(). INTERFETE CE DESCRIU COLECTII ¸ ¸ Clase standard care implementeaz˘ aceast˘ interfat˘ sunt: ArrayList. public Set entrySet().2. 165 Map descrie structuri de date ce asociaz˘ fiecarui element o cheie unic˘. a a ¸a LinkedList. a a dup˘ care poate fi reg˘sit. Ierarhia interfetelor s a ¸ derivate din Map este independent˘ de ierarhia derivat˘ din Collection. Object setValue(Object value). // Operatii la nivel de element Object put(Object key. // Vizualizari ale colectiei public Set keySet(). boolean containsValue(Object value). public Collection values().

oferind ¸ ¸ metode suplimentare pentru: extragere de subtabele. chiar a ¸ dac˘ functionalitatea lor era aproape identic˘ cu cea a unei clase anterioare. COLECTII ¸ Clase care implementeaz˘ interfat˘ Map sunt HashMap.3 Implement˘ri ale colectiilor a ¸ Inainte de versiunea 1. Object last(). Object toKey).166 CAPITOLUL 7. SortedMap headMap(Object toKey). TreeMap ¸i a ¸a s Hashtable. Este subclasa a interfetei Map. aflarea primei/ultimei chei. aflarea comparatorului folosit pentru ordonare. ˆ a ¸ ıns˘ acestea nu erau organizate pe ierarhia de interfete prezentat˘ ˆ sectiunea ¸ a ın ¸ anterioar˘. // Comparatorul folosit pentru ordonare Comparator comparator(). sau conform cu ordinea dat˘ de un coma parator specificat la crearea colectiei. } Clasa care implementeaz˘ aceast˘ interfat˘ este TreeMap. a ¸ a . exista un set de clase pentru lucrul cu colectii. Pe lˆng˘ ın s ıncˆ a ın a a acestea au fost create noi clase corespunz˘toare interfetelor definite. // Capete Object first(). Definitia interfetei este dat˘ mai jos: ¸ ¸ a public interface SortedMap extends Map { // Extragerea de subtabele SortedMap subMap(Object fromKey. a a ¸a 7. SortedMap este asem˘n˘toare cu interfata Map. Aceste clase sunt ˆ continuare disponibile ¸i multe dintre ele a ın s au fost adaptate ˆ a¸a fel ˆ at s˘ se integreze ˆ noua abordare.2. la care se adaug˘ fapa a ¸ a tul c˘ multimea cheilor dintr-o astfel de colectie este mentinut˘ ordonat˘ a ¸ ¸ ¸ a a ascendent conform ordinii naturale. SortedMap tailMap(Object fromKey).

HashSet. HashTable In vechea ierarhie: Dictionary . • sunt serializabile. acestea oferind de altfel ¸i implement˘ri concrete pentru s a multe din metodele definite de interfete. TreeSet. ca ˆ figura a a ın de mai jos: AbstractCollection . HashMap ¸i Hashtable. unde ’implementare’ se refer˘ la a structura intern˘ folosit˘ pentru reprezentarea multimii. s a ¸ a s ¸ cum ar fi ArrayList ¸i Vector. implementarea interfetelor este explicit realizat˘ la nivelul super¸ a claselor abstracte. AbstractList .AbstractSet. IMPLEMENTARI ALE COLECTIILOR ¸ 167 Clasele de baz˘ care implementeaz˘ interfete ce descriu colectii au numele a a ¸ ¸ de forma < Implementare >< Interf ata >. TreeMap. clasele care descriu colectii au unele tr˘saturi comune. cum ar ¸ a fi: • permit elementul null.. a . ¸i sunt prezentate a a ¸ s ˆ tabelul de mai jos.˘ 7. • au definit˘ metoda clone.3. LinkedList Vector Map HashMap Hashtable SortedMap TreeMap A¸adar se observ˘ existenta unor clase care ofer˘ aceea¸i functionalite.Properties Evident. Vector-Stack AbstractMap . clasele ce dea a a ¸ scriu colectii sunt de asemenea concepute ˆ ¸ ıntr-o manier˘ ierarhic˘. ¸ In general.Hashtable . s s Pe lˆng˘ organizarea ierarhic˘ a interfetelor implementate.HashMap. ˆ ın ımpreun˘ cu interfetele corespunz˘toare (clasele din a ¸ a vechiul model sunt trecute pe rˆndul de jos): a Interfata ¸ Set SortedSet List Clasa HashSet TreeSet ArrayList..

t1 ) ) . De exemplu. fiecare interfat˘ ce descrie o colectie are mai multe a ¸a ¸ implement˘ri. for ( int i =0. rapiditatea reg˘sirii acestora ¸i timpul a s necesar actualiz˘rii colectiei ˆ cazul unor modific˘ri. respectiv a a a LinkedList ¸i execut˘ diverse operatii pe ea.1: Comparare ArrayList .168 CAPITOLUL 7.4 Folosirea eficient˘ a colectiilor a ¸ Dup˘ cum am vazut.LinkedList import java . De ce s ın a exist˘ atunci ¸i clasa LinkedList ? Raspunsul const˘ ˆ faptul c˘ folosind a s a ın a reprezent˘ri diferite ale multimii gestionate putem obtine performante mai a ¸ ¸ bune ˆ functie de situatie. add ( new Integer ( i ) ) . • au atˆt constructor f˘r˘ argumente cˆt ¸i un constructor care accept˘ a aa a s a ca argument o alt˘ colectie a ¸ • exceptˆnd clasele din arhitectura veche. care returneaz˘ o reprezentare ca ¸ir de a a s caractere a colectiei respective. prima fiind ˆ general mult mai folosit˘. long t2 = System . cronometrˆnd timpul necesar s a ¸ a realiz˘rii acestora: a Listing 7. nu sunt sincronizate (vezi ”Fire a de executie). i < N . util . a ¸ ın a S˘ consider˘m un exemplu ce creeaza o list˘ folosind ArrayList. ¸ • permit crearea de iteratori pentru parcurgere. System . ¸ 7. } . COLECTII ¸ • au definit˘ metoda toString.*. public static void testAdd ( List lst ) { long t1 = System . curre ntTimeM illis () . println ( " Add : " + ( t2 . public class TestEficienta { final static int N = 100000. prin realizarea unor compromisuri ˆ ın ¸ ¸ ıntre spatiul ¸ necesar pentru memorarea datelor. interfata List este implementat˘ de clasele a ¸ a ArrayList ¸i LinkedList. curre ntTimeM illis () . out . i ++) lst .

˘ 7. currentTimeM illis () .t1 ) ) . for ( int i =0. get ( i ) .14 87. } public static void testRemove ( List lst ) { long t1 = System . println ( " LinkedList " ) .4. FOLOSIREA EFICIENTA A COLECTIILOR ¸ public static void testGet ( List lst ) { long t1 = System . testGet ( lst1 ) . i ++) lst . out . testGet ( lst2 ) . long t2 = System . System . i < N . ad˘ugarea elementelor este rapid˘ pentru ambele tipuri de liste. s a a ArrayList ofer˘ acces ˆ timp constant la elementele sale ¸i din acest motiv a ın s folosirea lui ”get” este rapid˘. } } 169 Timpii aproximativi de rulare pe un calculator cu performante medii.05 LinkedList 0. out . curre ntTimeMillis () . out . i < N . currentTimeM illis () .t1 ) ) . println ( " Remove : " + ( t2 . sunt dati ˆ tabelul de mai jos: ¸ ın ¸ ın ArrayList 0. i ++) lst . deoarece ˆ a ıntr-o list˘ ˆ a ınlantuit˘ accesul la un element se face prin ¸ a . ¸ exprimati ˆ secunde. System . ˆ timp ce pentru LinkedList este extrem a ın de lent˘. System . remove (0) .01 add get remove A¸adar. println ( " ArrayList " ) . } public static void main ( String args []) { System . testAdd ( lst2 ) .12 0. out . long t2 = System .01 12. List lst2 = new LinkedList () . testAdd ( lst1 ) . testRemove ( lst2 ) . curre ntTimeMillis () . List lst1 = new ArrayList () . println ( " Get : " + ( t2 .45 0. for ( int i =0. testRemove ( lst1 ) .

¸ a sortarea.170 CAPITOLUL 7. a s ¸ Metodele mai des folosite din clasa Collections sunt: • sort . a • shuffle .amestec˘ elementele unei liste .5 Algoritmi polimorfici Algoritmii polimorfici descri¸i ˆ aceast˘ sectiune sunt metode definite ˆ s ın a ¸ ın clasa Collections care permit efectuarea unor operatii utile cum ar fi c˘utarea. a 7. etc. ˆ timp a a a ın ce pentru LinkedList este rapid˘ ¸i se face prin simpla schimbare a unei a s leg˘turi. a Concluzia nu este c˘ una din aceste clase este mai ”bun˘” decˆt cealalt˘. ArrayList se comport˘ bine pentru cazuri ˆ care avem a a ın nevoie de reg˘sirea unor elemente la pozitii diferite ˆ list˘. a a a a ci c˘ exist˘ diferente substantiale ˆ reprezentarea ¸i comportamentul diferitelor a a ¸ ¸ ın s implement˘ri ¸i c˘ alegerea unei anumite clase pentru reprezentarea unei a s a multimi de elemente trebuie s˘ se fac˘ ˆ functie de natura problemei ce ¸ a a ın ¸ trebuie rezolvat˘. ¸ a a a La operatiunea de eliminare. a • au un singur argument de tip colectie. [argumente]). ¸ • apelul lor general va fi de forma: Collections.sorteaz˘ ascendent o list˘ referitor la ordinea s˘ natural˘ sau la a a a a ordinea dat˘ de un comparator. ¸ a ¸ s inser˘ri).efectueaz˘ c˘utarea eficient˘ (binar˘) a unui element a a a a ˆ ıntr-o list˘ ordonat˘. a a . a • binarySearch .opusul lui sort. Deci. Caracterisiticile principale ale acestor algoritmi sunt: • sunt metode de clas˘ (statice). • majoritatea opereaz˘ pe liste dar ¸i pe colectii arbitrare. COLECTII ¸ parcurgerea secvential˘ a listei pˆn˘ la elementul respectiv. iar LinkedList a ¸ ın a functioneaza eficient atunci cˆnd facem multe operatii de modificare (¸tergeri. folosirea lui ArrayList este lent˘ deoarece el¸ a ementele r˘mase sufer˘ un proces de reindexare (shift la stˆnga).algoritm(colectie.

Definirea unui ¸ ¸a tip generic se realizeaz˘ prin specificarea ˆ a ıntre paranteze unghiulare a unui tip de date Java.returneaz˘ o instant˘ sincronizat˘ a unei a ¸a a colectii (vezi ”Fire de executie”). Folosind tipuri generice. trebuie s˘ facem a cast explicit de la tipul Object la Integer atunci cˆnd prelu˘m valoarea a a unui element. int val = ((Integer)list. Mai mult. a ¸ • max . a a 171 • fill .returneaz˘ maximul dintr-o colectie.returneaz˘ o instant˘ care nu poate fi moda ¸a ificat˘ a colectiei respective. list. S˘ consider˘m un exemplu de utilizare a colectiilor ¸ a a ¸ ˆ ınainte ¸i dup˘ introducerea tipurilor generice: s a // Inainte de 1.returneaz˘ minimul dintr-o colectie. putem rescrie secventa astfel: ¸ .6 Tipuri generice Tipurile generice.get(0)).5 ArrayList list = new ArrayList(). introduse ˆ versiunea 1. permitˆnd tipizarea elementelor acestora. • enumeration . ın • min .populeaza o lista cu un anumit element repetat de un num˘r de a ori. lista definit˘ poate contine obiecte de orice tip.interschimb˘ elementele de la dou˘ pozitii specificate ale unei a a ¸ liste.add(new Integer(123)).intValue(). de¸i a ¸ s am dori ca elementele s˘ fie doar numere ˆ a ıntregi.6. a ¸ • synchronizedTipColectie . In exemplul de mai sus. simplific˘ ın a lucrul cu colectii. a ¸ • swap .returneaza o enumerare a elementelor dintr-o colectie.7. efectul fiind impunerea tipului respectiv pentru toate elementele colectiei: <TipDate>. • copy .5 a limbajului Java.inverseaz˘ ordinea elementelor dintr-o list˘. TIPURI GENERICE • reverse .copie elementele unei liste ˆ alta. ¸ ¸ 7. ¸ • unmodifiableTipColectie .

spre deosebire de varianta anterioar˘ ce permitea doara aruncarea unor a exceptie de tipul ClassCastException ˆ cazul folosirii incorecte a tipurilor. ¸ ın 7.elements(). respectiv Iterator a ¸ sau ListIterator. list. } // sau. . list.172 CAPITOLUL 7.7 Iteratori ¸i enumer˘ri s a Enumer˘rile ¸i iteratorii descriu modalit˘¸i pentru parcurgerea secvential˘ a a s at ¸ a unei colectii. int val = list. int val = list. folosind si autoboxing ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). ˆ ¸ ımpreun˘ a cu modalitatea lor de folosire. semnificatiile lor fiind evidente: ¸ • Enumeration: hasMoreElements.get(0). folosind tipuri generice ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). a a ın a ¸ Metodele uzuale ale acestor interfete sunt prezentate mai jos.get(0).add(new Integer(123)).out.hasMoreElements()) { System. obtinem o variant˘ mult sima a s ¸ a plificat˘ a secventei initiale: a ¸ ¸ // Dupa 1. Ei sunt descri¸i ¸ a a s de obiecte ce implementeaz˘ interfetele Enumeration.5.nextElement()).println(e. Toate clasele care implementeaz˘ colectii au metode ce a ¸ returneaz˘ o enumerare sau un iterator pentru parcurgerea elementelor lor. varianta mai concisa for (Enumeration e = v.elements. Dac˘ utiliz˘m ¸i mecanismul de autoboxing. In cazul folosirii tipurilor generice. indiferent dac˘ aceasta este indexat˘ sau nu. nextElement // Parcurgerea elementelor unui vector v Enumeration e = v. ¸ ¸ a s ın aceasta din urm˘ este preferat˘ ˆ noile implement˘ri ale colectiilor. a Deoarece functionalitatea interfetei Enumeration se reg˘se¸te ˆ Iterator. COLECTII ¸ // Dupa 1.add(123). while (e.5.intValue(). ˆ ıncercarea de a utiliza ˆ cadrul unei ın colectii a unui element necorespunz˘tor ca tip va produce o eroare la compi¸ a lare.

it.hasNext(). hasPrevious. metodele ¸ de tip next sau prev ale iteratorilor vor returna tipul Object. dac˘ este a a cazul.next(). it.next().hasMoreElements().) { Object obj = it.nextElement()). if (obj == null) it.iterator(). Iteratorii sunt preferati enumer˘rilor datorit˘ posibilit˘¸ii lor ¸ a a at de a actiona asupra colectiei pe care o parcurg prin metode de tip remove. next.println(e. } 173 Iteratorii simpli permit eliminarea elementului curent din colectia pe care ¸ o parcurg. set dar ¸i prin faptul c˘ denumirile metodelor sunt mai concise. s a Atentie ¸ Deoarece colectiile sunt construite peste tipul de date Object. if (obj == null) it. set // Parcurgerea elementelor unui vector // si inlocuirea elementelor nule cu 0 for (ListIterator it = v. ¸ ¸ add. remove.listIterator(). add.) { Object obj = it.) { System. . ITERATORI SI ENUMERARI ¸ e. fiind responsabilitatea noastr˘ de a face conversie (cast) la alte tipuri de date.remove().set(new Integer(0)).hasNext(). } • Iterator: hasNext. next. } • ListIterator: hasNext.˘ 7. remove // Parcurgerea elementelor unui vector // si eliminarea elementelor nule for (Iterator it = v.out. respectiv modificarea elementului curent.7. precum ¸i iterarea ˆ ama s ın bele sensuri. previous. cei de tip ListIterator permit ¸i inserarea unui element la pozitia s ¸ curent˘.

it . next () . // Adaugam numerele de la 1 la 10 for ( int i =1.next(). } } Incepˆnd cu versiunea 1. class TestIterator { public static void main ( String args []) { ArrayList a = new ArrayList () . Astfel. out . util . o secvent˘ de genul: ¸a ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(). set ( new Integer (0) ) . le amestec˘m. a a ˆ ınlocuind numerele pare cu 0.hasNext(). // Amestecam elementele colectiei Collections . i ++) a . ) { Integer x = ( Integer ) it . print ( " Rezultat : " + a ) . System . for (Iterator i = list.5 a limbajului Java.) { Integer val=(Integer)i. i. } System .. println ( " Vectorul amestecat : " + a ) . . hasNext () . dup˘ care le parcurgem element cu element folosind un iterator. intValue () % 2 == 0) it . out .iterator(). i <=10.. shuffle ( a ) . Listing 7. exist˘ o variant˘ simplificat˘ a a a a de utilizare a iteratorilor. // Daca elementul curent este par . // Parcurgem vectorul for ( ListIterator it = a .*.2: Folosirea unui iterator import java . COLECTII ¸ In exemplul de mai jos punem ˆ ıntr-un vector numerele de la 1 la 10.174 CAPITOLUL 7. il facem 0 if ( x . add ( new Integer ( i ) ) . // Proceseaza val . listIterator () .

for (Integer val : list) { // Proceseaza val ..˘ 7.. ITERATORI SI ENUMERARI ¸ } poate fi rescris˘ astfel: a ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>().7. } 175 .

COLECTII ¸ .176 CAPITOLUL 7.

se nume¸te deserializare. serializarea permite salvarea ˆ ıntr-o manier˘ unitar˘ a a a tuturor informatiilor unui obiect pe un mediu de stocare extern programului. Tipurile primitive pot fi de asemenea serializate.Capitolul 8 Serializarea obiectelor 8. ¸ Procesul invers. Acest s a 177 . obiectul va fi citit de pe disc ¸i starea lui refacut˘. apoi. de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea original˘. la relansarea programului.1 Folosirea serializ˘rii a Definitie ¸ Serializarea este o metod˘ ce permite transformarea unui obiect ˆ a ıntr-o secventa de octeti sau caractere din care s˘ poat˘ fi ref˘cut ulterior obiectul ¸˘ ¸ a a a original. prin serializare a s se ˆ ıntelege procesul de scriere/citire a obiectelor. Utilitatea serializarii const˘ ˆ urm˘toarele aspecte: a ın a • Asigur˘ un mecanism simplu de utilizat pentru salvarea ¸i restaurarea a s a datelor. Acest lucru se realizeaz˘ prin serializarea obiectului ¸i scrierea a s lui pe disc ˆ ınainte de terminarea unui program. • Permite persistenta obiectelor.obiectul poate exista ¸i ˆ s ıntre apelurile programelor care ˆ ıl folosesc. Cu alte cuvinte. Intr-un cadru mai larg. ceea ce ˆ ¸ ınseamna c˘ durata de viata a a ¸ unui obiect nu este determinat˘ de executia unui program ˆ care acesta a ¸ ın este definit .

ceea ce ˆ a ¸ ınseamn˘ c˘ un algoritm general de salvare a st˘rii a a a unui obiect nu este tocmai facil. respectiv receptionate ¸ obiecte serializate. Orice compoın ¸ nent˘ Bean are o stare definit˘ de valorile implicite ale propriet˘¸ilor a a at sale. ˆ ıntrucˆt celelalte obiectele referite a de obiectul care se serializeaz˘ pot referi la rˆndul lor alte obiecte.178 CAPITOLUL 8. Mediile a ın ¸ vizuale folosesc mecanismul serializ˘rii pentru asigurarea persistentei a ¸ componentelor Bean.Aplicatiile ce ruleaz˘ ˆ retea pot comuın ¸ ¸ a ın ¸ nica ˆ ıntre ele folosind fluxuri pe care sunt trimise. ¸i a¸a mai a a s s departe. • Java Beans . de sine st˘t˘toare ce pot aa fi utilizate ˆ medii vizuale de dezvoltare a aplicatiilor. SERIALIZAREA OBIECTELOR tip de persistent˘ a obiectelor se nume¸te persistent˘ u¸oar˘. a • Compensarea diferentelor ˆ ¸ ıntre sisteme de operare . Atunci cˆnd este trimis s a ¸ a un mesaj c˘tre un obiect ”remote” (de pe alt˘ ma¸in˘). In cazul ˆ care starea unui obiect este format˘ doar din valori ale unor ın a variabile de tip primitiv. ˆ ¸a s ¸a s a ıntrucˆt a ea trebuie efectuat˘ explicit de c˘tre programator ¸i nu este realizat˘ a a s a automat de c˘tre sistem. folosind clasa s a DataOutputStream.este o modalitate prin care metodele unor obiecte de pe o alt˘ ma¸in˘ pot fi apelate ca ¸i cum acestea ar exa s a s ista local pe ma¸ina pe care ruleaz˘ aplicatia. stare care este specificat˘ ˆ etapa de design a aplicatiei. atunci salvarea informatiilor ˆ ¸ ıncapsulate ˆ acel ın obiect se poate face ¸i prin salvarea pe rˆnd a datelor. • RMI (Remote Method Invocation) . Un aspect important al serializ˘rii este c˘ nu salveaz˘ doar imaginea unui a a a obiect ci ¸i toate referintele la alte obiecte pe care acesta le contine. serializarea a a s a este utilizat˘ pentru transportul argumentelor prin retea ¸i pentru rea ¸ s turnarea valorilor. dar. pentru ca apoi s˘ fie restaurate prin metode ale clasei a DataInputStream. o asemenea abordare nu este s . A¸adar referintele care construiesc starea unui obiect formeaz˘ o s ¸ a ˆ ıntreag˘ retea. • Transmiterea datelor ˆ retea . indea pendent de formatul de reprezentare a datelor. a¸a cum am vazut. Acesta s ¸ ¸ este un proces recusiv de salvare a datelor. ordinea octetilor sau ¸ alte detalii specifice sistemelor repective.transmiterea unor informatii ˆ ¸ ıntre platforme de lucru diferite se realizeaz˘ unitar.sunt componente reutilizabile.

ın 8. boolean b = in.1. fie cu ObjectOutputStream s ¸i ObjectInputStream. unele cˆmpuri pot ¸ a face referint˘ la acela¸i obiect. out.flush(). Citirea informatiilor scrise ˆ exemplul de mai sus se va face astfel: ¸ ın FileInputStream fis = new FileInputStream("test. out. FOLOSIREA SERIALIZARII 179 ˆ general suficient˘.dat"). out.readDouble().writeBoolean(true).readBoolean(). Mai jos este prezentat un exemplu de serializare folosind clasa DataOutputStream: FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test. ¸a s Serializarea ˆ format binar a tipurilor primitive ¸i a obiectelor se realın s izeaz˘ prin intermediul fluxurilor definite de clase specializate ˆ acest scop a ın cu ar fi: ObjectOutputStream pentru scriere ¸i ObjectInputStream pentru restaus rare. DataOutputStream out = new DataOutputStream(fos).writeInt(12345). . int i = in. DataInputStream in = new DataInputStream(fis). respectiv a writeTipPrimitiv pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸i a ¸irurilor de s s caractere. etc. double d = in. out.close(). Acestea implementeaz˘ interfetele DataInput. prin termenul serializare ne vom referi doar la serializarea ˆ format binar.1.readInt().345). out.1 Serializarea tipurilor primitive Serializarea tipurilor primitive poate fi realizat˘ fie prin intermediul fluxua rilor DataOutputStream ¸i DataInputStream. fos.writeUTF("Sir de caractere").dat"). res a ¸ spectiv DataOutput ce declar˘ metode de tipul readTipPrimitiv. In continuare.writeDouble(12.˘ 8. deoarece pot ap˘rea probleme cum ar fi: variabilele ın a a membre ale obiectului pot fi instante ale altor obiecte.

respectiv ObjectOutput care extind DataInput. fis. Metodele pentru serializarea obiectelor sunt: • writeObject. Referintele la alte obiecte serializabile din cadrul obiectului curent vor ¸ duce automat la serializarea acestora iar referintele multiple c˘tre un acela¸i ¸ a s obiect sunt codificate utilizˆnd un algoritm care s˘ poat˘ reface ”reteaua de a a a ¸ obiecte” la aceea¸i stare ca atunci cˆnd obiectul original a fost salvat. 8. pentru scriere ¸i s • readObject. Mecanismul implicit de serializare a unui obiect va salva numele clasei obiectului.close().2 Serializarea obiectelor Serializarea obiectelor se realizeaz˘ prin intermediul fluxurilor definite de a clasele ObjectOutputStream (pentru salvare) ¸i ObjectInputStream s (pentru restaurare). SERIALIZAREA OBIECTELOR String s = in. s a Clasele ObjectInputStream ¸i ObjectOutputStream implementeaz˘ interfetele s a ¸ ObjectInput.3 Clasa ObjectOutputStream Scrierea obiectelor pe un flux de ie¸ire este un proces extrem de simplu. out. s secventa uzual˘ fiind cea de mai jos: ¸ a ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fluxPrimitiv). vor a a a a a exista ¸i metode pentru scrierea/citirea datelor primitive ¸i a ¸irurilor de s s s caractere. ceea ce ˆ ınseamn˘ c˘.writeObject(referintaObiect). 8. respectiv DataOutput. . fluxPrimitiv. Acestea sunt fluxuri de procesare. ceea ce ˆ ınseamna c˘ vor fi folosite ˆ a ımpreuna cu alte fluxuri pentru scrierea/citirea efectiv˘ a a datelor pe mediul extern pe care va fi salvat.1.close().1. signatura clasei ¸i valorile tuturor cˆmpurile serializabile ale obiecs a tului. out. pentru restaurare.readUTF().flush(). pe lˆng˘ metodele dedicate serializ˘rii obiectelor. sau de pe care va fi restaurat un obiect serializat.180 CAPITOLUL 8.

1. Object obj = in.writeObject("Ora curenta:"). out.writeObject(new Date()). FOLOSIREA SERIALIZARII 181 Exemplul de mai jos construie¸te un obiect de tip Date ¸i ˆ salveaz˘ ˆ s s ıl a ın fi¸ierul test.writeBoolean(true). Acesta este de asemenea un flux de procesare ¸i va trebui asociat cu un flux pentru citirea efectiv˘ a datelor. out. Secventa uzual˘ pentru s ¸ a deserializare este cea de mai jos: ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fluxPrimitiv).1.readObject(). ˆ s ımpreun˘ cu un obiect de tip String.˘ 8. out. Metoda writeObject arunc˘ exceptii de tipul IOException ¸i derivate a ¸ s din aceasta. out. Vom vedea ˆ continuare a a ın ın c˘ un obiect este serializabil dac˘ este instant˘ a unei clase ce implementeaz˘ a a ¸a a interfata Serializable. fos.345). fi¸ierul a s rezultat va contine informatiile reprezentate ˆ format binar. Deoarece implementeaz˘ interfata DataOutput. out.writeDouble(12. //sau . ¸ 8. cum ar fi s a FileInputStream pentru date salvate ˆ ıntr-un fi¸ier.close(). clasa pune la dispozitie ¸i metode de tipul writeTipPrimitiv s pentru serializarea tipurilor de date primitive ¸i a ¸irurilor de caractere. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos). mai precis NotSerializableException dac˘ obiectul primit ca a argument nu este serializabil. sau InvalidClassException dac˘ sunt proba leme cu o clas˘ necesar˘ ˆ procesul de serializare. out.ser. Evident.ser"). asts s fel ˆ at apeluri ca cele de mai jos sunt permise : ıncˆ out.writeInt(12345). pe lˆnga metoda de scriere a ¸ a a obiectelor. citirea a s acestora ¸i reconstruirea obiectelor salvate se va face printr-un flux de intrare s de tip ObjectInputStream. ¸ ¸ ın FileOutputStream fos = new FileOutputStream("test.writeUTF("Sir de caractere").4 Clasa ObjectInputStream Odat˘ ce au fost scrise obiecte ¸i tipuri primitive de date pe un flux.flush().

Date data = (Date)in.readUTF().close(). SERIALIZAREA OBIECTELOR TipReferinta ref = (TipReferinta)in. // corect Atentie ¸ Ca ¸i la celelalte fluxuri de date care implemeteaz˘ interfata DataInput s a ¸ citirea dintr-un flux de obiecte trebuie s˘ se fac˘ exact ˆ ordinea ˆ carea a a ın ın acestea au fost scrise.readInt(). . Citirea informatiilor scrise ˆ exemplul de mai sus se va face astfel: ¸ ın FileInputStream fis = new FileInputStream("test.readDouble().readObject(). Trebuie observat c˘ metoda readObject are tipul returnat Object.readObject(). clasa pune la dispozitie ¸i metode de a a ¸ s tipul readTipPrimitiv pentru citirea tipurilor de date primitive ¸i a ¸irurilor s s de caractere.readBoolean().readObject().readObject(). pe a ¸ lˆng˘ metoda de citire a obiectelor. double d = in. fluxPrimitiv.readObject(). String mesaj = (String)in.ser"). altfel vor ap˘rea evident exceptii ˆ procesul de desea ¸ ın rializare. int i = in.182 CAPITOLUL 8. // gresit Date date = (Date)in. ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis). boolean b = in. fis.close(). ceea a ce ˆ ınseamn˘ c˘ trebuie realizat˘ explicit conversia la tipul corespunzator a a a obiectului citit: Date date = in. String s = in. Clasa ObjectInputStream implementeaz˘ interfata DataInput deci.

a a a ˆ ıntrucˆt implementeaz˘ indirect interfata Serializable.2. atunci trebuie s˘ avem ˆ vedere urm˘toarele lucruri: a a ın a • Variabilele accesibile ale superclasei nu vor fi serializate. Acest lucru va fi discutat ˆ sectiunea referitoare ın ¸ la personalizarea serializ˘rii. ¸ 8.io. clasa respectiv˘ trebuie s˘ implementeze. Variabilele proprii vor fi ın initializate cu valorile de pe fluxul de intrare. ¸ ¸ ¸ a a singurul ei scop fiind de a identifica clasele ale c˘ror obiecte sunt serializabile. fiind responsabilitatea clasei curente de a asigura un mecanism propriu pentru salvarea/restaurarea lor.2 Obiecte serializabile Un obiect este serializabil dac˘ ¸i numai dac˘ clasa din care face parte imas a plementeaz˘ interfata Serializable. OBIECTE SERIALIZABILE 183 8.1 Implementarea interfetei Serializable ¸ Interfata Serializable nu contine nici o declaratie de metod˘ sau constant˘.8. public interface Serializable { // Nimic ! } Declararea claselor ale c˘ror instante trebuie s˘ fie serializate este a¸adar a ¸ a s extrem de simpl˘. a • Superclasa trebuie s˘ aib˘ obligatoriu un constructor accesibil f˘r˘ ara a aa gumente. acesta fiind utilizat pentru initializarea variabilelor mo¸tenite ¸ s ˆ procesul de restaurare al unui obiect. fiind f˘cut˘ prin simpla implementare a interfetei Serializable: a a a ¸ public class ClasaSerializabila implements Serializable { // Corpul clasei } Orice subclas˘ a unei clase serializabile este la rˆndul ei serializabil˘. va fi generat˘ o exceptie la aa a a ¸ executie. In lipsa unui constructor ¸ accesibil f˘r˘ argumente pentru superclas˘. a a ¸ In situatia ˆ care dorim s˘ declar˘m o clas˘ serializabil˘ dar superclasa ¸ ın a a a a sa nu este serializabil˘. A¸adar.2. a Definitia sa complet˘ este: ¸ a package java. ¸ . direct a a a a sau indirect. interfata Serializable. dac˘ dorim ca instantele unei a ¸ s a ¸ clase s˘ poat˘ fi serializate.

transient int y =2. sau variabile temporare pe care nu are rost s˘ le salv˘m. a a static transient int N. transient static int z =3. static int t =4.2 Controlul serializ˘rii a Exist˘ cazuri cˆnd dorim ca unele variabile membre ale unui obiect s˘ nu fie a a a salvate automat ˆ procesul de serializare. " + z + " . SERIALIZAREA OBIECTELOR In procesul serializ˘rii.*. declararea unei s a variabile membre temporare ar trebui facut˘ astfel: a transient private double temp. // DA // NU // DA // DA public String toString () { return x + " . a a a cele marcate ’NU’. nu particip˘ iar cele marcate cu ’Exceptie’ vor provoca a exceptii de tipul NotSerializableException. // Participa la serializare In exemplele urm˘toare cˆmpurile marcate ’DA’ particip˘ la serializare. public class Test1 implements Serializable { int x =1. dac˘ este ˆ alnit un obiect care nu implementeaz˘ a a ıntˆ a interfata Serializable atunci va fi generat˘ o exceptie de tipul NotSerializableException ¸ a ¸ ce va identifica respectiva clas˘ neserializabil˘. variabilele de clas˘ particip˘ obligatoriu la serializare. De exemplu. " + t .184 CAPITOLUL 8. } } . Acestea sunt cazuri comune atunci ın cˆnd respectivele cˆmpuri reprezint˘ informatii confidentiale. io . cum ar fi paa a a ¸ ¸ role. ¸ Listing 8.2. " + y + " . Pentru ca un ın a a cˆmp s˘ nu fie salvat ˆ procesul de serializare el trebuie declarat cu modia a ın ficatorul transient ¸i trebuie s˘ fie ne-static. // Ignorata la serializare Modificatorul static anuleaz˘ efectul modificatorului transient.1: Modificatorii static ¸i transient s import java . a a 8. Chiar declarate a a private ˆ cadrul clasei aceste cˆmpuri particip˘ la serializare. Cu a alte cuvinte.

2. io . } public class Test3 extends D { public Test3 () { x = 1. } public class Test2 implements Serializable { A a = new A () . // Obligatoriu constructor fara argumente } class D extends C implements Serializable { int y =0. a as a subclasa trebuie s˘ salveze explicit ¸i cˆmpurile mo¸tenite. // NU y = 2. } class B implements Serializable { int y =2.2: Membrii neserializabili import java . OBIECTE SERIALIZABILE 185 Dac˘ un obiect ce trebuie serializat are referinte la obiecte neserializabile. a s a s Listing 8. } } Atunci cˆnd o clas˘ serializabila deriva dintr-o alt˘ clas˘. salvarea cˆmpurilor a a a a a clasei p˘rinte se va face doar dac˘ ¸i aceasta este serializabil˘. y .8. In caz contrar. // DA . class C { int x =0. // Exceptie B b = new B () . a ¸ Listing 8. io .*.*.3: Serializarea cˆmpurilor mo¸tenite a s import java . x + " . " + b . // DA public String toString () { return a . a ¸ atunci va fi generat˘ o exceptie de tipul NotSerializableException. class A { int x =1.

println ( " A fost salvat obiectul : " + obj ) .186 CAPITOLUL 8. System . " + y . } public static void main ( String args []) throws IOException { test ( new Test1 () ) . println ( " A fost restaurat obiectul : " + obj ) . out . out . Listing 8. public class Exemplu { public static void test ( Object obj ) throws IOException { // Salvam FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " fisier . } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { e . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) . ser " ) . flush () . } fis . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . close () . System . out . // Restauram FileInputStream fis = new FileInputStream ( " fisier . } } Mai jos este descrisa o aplicatie care efectueaz˘ salvarea ¸i restaurarea ¸ a s unor obiecte din cele trei clase prezentate mai sus. ser " ) . fos . out . } catch ( N o t Se r i a l i z a b l e E x c e p t i o n e ) { . readObject () . printStackTrace () . close () . try { obj = in . io .*.4: Testarea serializ˘rii a import java . writeObject ( obj ) . try { test ( new Test2 () ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR } public String toString () { return x + " .

modifcˆnd starea obiectelor citite astfel ˆ at ele s˘ corespund˘ s a ıncˆ a a .io. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR System . fiind creat pentru cazul general.˘ 8. putem s˘ ˆ ¸ a ınlocuim algoritmul implicit cu unul propriu.NotSerializableException: A salvat obiectul: 1. 2 8. } } 187 Rezultatul acestui program va fi : A fost A fost Obiect A fost A fost salvat obiectul: 1. out . println ( " Obiect neserializabil : " + e ) . citind informatiile salvate a ın ¸ ¸i. a a Personalizarea serializarii se realizeaz˘ prin definirea (ˆ a ıntr-o clas˘ seriala izabil˘!) a metodelor writeObject ¸i readObject avˆnd exact signatura de a s a mai jos: private void writeObject(java. 3.3 Personalizarea serializ˘rii obiectelor a Dezavantajul mecanismului implicit de serializare este c˘ algoritmul pe care a se beazeaz˘. eventual. se poate comporta ineficient ˆ a ın anumite situatii: poate fi mult mai lent decˆt este cazul sau reprezentarea ¸ a binar˘ generat˘ pentru un obiect poate fi mult mai voluminoas˘ decˆt ar a a a a trebui. 0. este posibil a s˘ extindem comportamentul implicit. In majoritatea cazurilor mecanismul standard este suficient ˆ a.3. o clas˘ poate avea nevoie de mai mult control asupra serializ˘rii. ClassNotFoundException Metoda writeObject controleaz˘ ce date sunt salvate iar readObject a controleaz˘ modul ˆ care sunt restaurate obiectele. 3. ad˘ugˆnd ¸i alte informatii necesare a a a s ¸ pentru serializarea unor obiecte. particularizat pentru o clas˘ anume. De asemenea.ObjectInputStream stream) throws IOException. dup˘ cum ıns˘ a am spus.ObjectOutputStream stream) throws IOException private void readObject(java. } test ( new Test3 () ) . 2 restaurat obiectul: 0.io. 2.io. 4 neserializabil: java. 4 restaurat obiectul: 1. In aceste situatii.

. // Adaugarea altor informatii suplimentare ... Forma general˘ de implementare a metodelor writeObject ¸i readObject a s este: private void writeObject(ObjectOutputStream stream) throws IOException { // Procesarea campurilor clasei (criptare.188 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR anumitor cerinte.1 Controlul versiunilor claselor S˘ presupunem c˘ dorim s˘ realiz˘m o aplicatie care s˘ ¸in˘ evidenta angajatilor a a a a ¸ at a ¸ ¸ unei companii. serializarea superclasei sale fiind facut˘ automat ın a (¸i implicit).3. // Actualizarea starii obiectului (decriptare.. etc. Evident.ClassNotFoundException { // Restaurarea obiectului curent stream. } Metodele writeObject ¸i readObject sunt responsabile cu serializarea s clasei ˆ care sunt definite. } private void readObject(ObjectInputStream stream) throws IOException..) .defaultReadObject(). Dac˘ ˆ a o clas˘ trebuie sa-¸i coordoneze serializarea pros a ıns˘ a s prie cu serializarea superclasei sale. respectiv a defaultReadObject care descriu procedurile implicite de serializare. etc.. In cazul ˆ care nu dorim s˘ ˆ ¸ ın a ınlocuim complet mecanismul standard. // Scrierea obiectului curent stream.defaultWriteObject(). vom avean nevoie de o clas˘ care s˘ reprezinte a a . 8.) // si extragerea informatiilor suplimentare . atunci trebuie s˘ implementeze interfata a ¸ Externalizable. putem s˘ folosim metodele defaultWriteObject.

private String parola . O variant˘ simplificat˘ a acesteia ar putea ar˘ta astfel: ¸ a a a Listing 8. ser " ) . nume = nume . int salariu .*. try { fis = new FileInputStream ( " angajati . this . io . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 189 notiunea de angjat. util . } } Mai jos este prezentat˘ o mic˘ aplicatie care permite introducerea de a a ¸ angajati ¸i salvarea lor ˆ ¸ s ıntr-un fi¸ier. this . String parola ) { this . public int salariu .*. import java . io .3. class Angajat implements Serializable { public String nume . . vor fi s ¸ citite datele din fi¸ier astfel ˆ at programul va actualiza ˆ permanent˘ lista s ıncˆ ın ¸a angajatilor cu noi persoane.5: Prima variant˘ a clasei Angajat a import java .˘ 8. La fiecare pornire a aplicatiei. salariu = salariu . parola = parola . public Angajat ( String nume . public void citire () throws IOException { FileInputStream fis = null . public class GestiuneAngajati { // Lista angajatilor ArrayList ang = new ArrayList () . ObjectInputStream in = new Obje ctInput Stream ( fis ) .6: Aplicatia de gestionare a angajatilor ¸ ¸ import java . } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " .*. ¸ Listing 8.

. while ( true ) { System . println ( " Lista angajatilor :\ n " + ang ) . } System . startsWith ( " N " ) ) break . } finally { if ( fis != null ) fis . print ( " \ nNume : " ) . SERIALIZAREA OBIECTELOR ang = ( ArrayList ) in . } catch ( File NotF o u n d E x c e p t i o n e ) { System . String parola = stdin . out .. System . parola ) ) . } public void adaugare () throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStream Reader ( System . readLine () . } } public static void main ( String args []) throws IOException { GestiuneAngajati app = new GestiuneAngajati () . parseInt ( stdin . " ) . out . readLine () ) . writeObject ( ang ) . add ( new Angajat ( nume . out . String raspuns = stdin . salariu . " ) . in ) ) . println ( " Eroare la citirea datelor . e .. ang . out . out . System .190 CAPITOLUL 8. print ( " Parola : " ) . } public void salvare () throws IOException { FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( " angajati . int salariu = Integer . out . println ( " Fisierul nou . toUpperCase () . ser " ) . print ( " Mai adaugati ? ( D / N ) " ) . out . out . readObject () . String nume = stdin . if ( raspuns .. System . ObjectOutputStrea m out = new Ob je ct Ou tp utS tr ea m ( fos ) . printStackTrace () . readLine () . } catch ( Exception e ) { System . print ( " Salariu : " ) . close () .. readLine () .

procedura de citire a angajatilor din fi¸ier nu ¸ ¸ ¸ s va mai functiona. // Salvam angajatii inapoi fisier app . a ın ad˘ugˆnd pur ¸i simplu cˆmpul: a a s a . La a a a a ¸ executia aplicatiei noastre. salvare () . cum ar a fi ad˘ugarea unui nou cˆmp. producˆnd o exceptie de tipul InvalidClassException. ¸ a ¸ Aceast˘problem˘ ar fi ap˘rut chiar dac˘ variabila ad˘ugat˘ era declarat˘ de a a a a a a a tip transient.3. // Adaugam noi angajati app . clasa Angajat este modifia ¸ ın s cat˘ prin ad˘ugarea unei noi variabil˘ membre care s˘ retina adresa. s a a Aceast˘ abordare extrem de precaut˘ este foarte util˘ pentru prevenirea a a a unor anomalii ce pot ap˘rea cˆnd dou˘ versiuni de clase sunt incompatia a a bile. PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 191 // Incarcam angajatii din fisier app . dat poate fi sup˘r˘toare atunci cˆnd modific˘rile aduse clasei nu stric˘ aa a a a compatibilitatea cu vechea versiune. orice modificare semnificativ˘ a clasei. citire () . Dup˘ introducerea unui a a num˘r suficient de mare de angajati ˆ fi¸ier. De ce se ˆ amplˆ acest lucru ? ıntˆ a Explicatia const˘ ˆ faptul c˘ mecanismul de serializare Java este foarte ¸ a ın a atent cu signatura claselor serializate. va fi generat˘ o exceptie de tipul a ¸ InvalidClassException ¸i deserializarea nu va fi f˘cut˘. a a este generat pornind de la diverse informatii ale clasei. adaugare () . (dar nu numai) ¸i este salvat ˆ procesul de serializare ˆ s ın ımpreun˘ a cu celelalte date. In cazul ˆ a s a a ın care acestea nu sunt egale. cum ar fi variabilele ¸ sale membre. Acest num˘r. Pentru fiecare obiect serializat este calculat automat un num˘r reprezentat pe 64 de biti. care reprezint˘ un fel de a ¸ a ”amprent˘” a clasei obiectului. } } Problema care se pune acum este urm˘toarea. La restaurarea unui obiect. denumit serialVersionUID. In plus. va determina modificarea num˘rului s˘u de a a a a versiune. In aceast˘ situatie trebuie s˘ comua ¸ a nic˘m explicit c˘ cele dou˘ clase sunt compatibile. Acest lucru se realizeaz˘ a a a a prin setarea manual˘ a variabilei serialVersionUID ˆ cadrul clasei dorite.˘ 8. num˘rul de versiune salvat ˆ forma serializat˘ a ın a va fi reg˘sit ¸i comparat cu noua semn˘tur˘ a clasei obiectului.

La noua ın ın . salariu = salariu . ˆ a rubrica adres˘ nu va fi initializat˘ ¸ a ¸ ıns˘ a ¸ a ˆ nici un fel (va fi null). } } Aplicatia noastr˘ va functiona acum. String parola ) { this . Rezultatul va fi: s a a a Angajat: static final long serialVersionUID = 5653493248680665297L.*. this . nume = nume . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 56 534 93 248 680 665 29 7 L . public int salariu . adresa = " Iasi " .192 CAPITOLUL 8. this . this . parola = parola . trebuie s˘ recompil˘m vechea clas˘ Angajat a a s a a a ¸i s˘-i afl˘m num˘rul de serie astfel: serialVer Angajat. a a ci s˘-l foloseasc˘ pe cel specificat de noi. public Angajat ( String nume . adresa . public String nume . Prezenta variabilei serialVersionUID printre membrii unei clase va in¸ forma algoritmul de serialzare c˘ nu mai calculeze num˘rul de serie al clasei.7: Variant˘ compatibil˘ a clasei Angajat a a import java . int salariu . SERIALIZAREA OBIECTELOR static final long serialVersionUID = /* numar_serial_clasa */. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " . private String parola . deoarece ea nu exista ˆ formatul original. Vom rescrie noua clas˘ Angajat astfel ˆ at s˘ fie compatibil˘ cu cea a ıncˆ a a veche astfel: Listing 8. Cum putem afla ˆ a num˘rul de sea a ıns˘ a rie al vechii clase Angajat care a fost folosit˘ anterior la salvarea angajatilor a ¸ ? Utilitarul serialVer permite generarea num˘rului serialVersionUID pena tru o clas˘ specificat˘. io . A¸adar.

particip˘ la serializare. public Angajat ( String nume .3. ceea ce poate reprezenta un inconvenient atunci cˆnd a s ¸a a exist˘ cˆmpuri confidentiale. String parola ) { this . int offset ) { StringBuffer sb = new StringBuffer () . salariu = salariu .3. this . adresa = " Iasi " . length () . a s precum ¸i prin utilizarea unei functii de criptare a datelor. a a ¸ Rezolvarea acestei probleme se face prin modificarea mecanismului implicit de serializare. append (( char ) ( offset + input . private String parola . for ( int n =0. informatiile unui obiect serializat nu sunt criptate ˆ nici un fel ¸i pot ¸ ın s fi reg˘site cu u¸urint˘. cum ar fi parola din exemplul de mai a a ¸ sus. public int salariu . de¸i ˆ format a a ın a s ın binar. int salariu . class Angajat implements Serializable { static final long serialVersionUID = 5 65 349 324 868 06 652 97 L . . public String nume .) ıns˘ a a 8. n ++) sb . io . parola = parola . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 193 salvare a datelor.. } public String toString () { return nume + " ( " + salariu + " ) " .2 Securizarea datelor Dup˘ cum am v˘zut membrii privati.. Varianta securs ¸ izat˘ a clasei Angajat din exemplul anterior ar putea ar˘ta astfel: a a Listing 8. this . vor fi serializate ¸i informatiile legate de adres˘ (evident. toString () . Problema const˘ ˆ faptul c˘.*. s ¸ a trebuie ˆ a s˘ le citim de la tastatur˘.˘ 8. charAt ( n ) ) ) . return sb . this . nume = nume . } static String criptare ( String input . adresa . n < input .8: Varianta securizat˘ a clasei Angajat a import java . implementˆnd metodele readObject ¸i writeObject.

Definitia interfetei Externalizable este: ¸ ¸ package java. o clas˘ trea buie s˘ implementeze interfata Externalizable. public interface Externalizable extends Serializable { public void writeExternal(ObjectOutput out) throws IOException. public void readExternal(ObjectInput in) throws IOException. . } } 8. stream . } A¸adar. -3) . clasa fiind responsabil˘ cu scrierea ¸i citirea membrilor s˘i ¸i trebuie s˘ se coordoneze a s a s a cu superclasele ei. parola = criptare ( parola . aceste clase trebuie s˘ implementeze obligatoriu metodele writes a External ¸i readExternal ˆ care se va face serializarea complet˘ a obiectelor s ın a ¸i coordonarea cu superclasa ei. } private void readObject ( O bjectIn putStre am stream ) throws IOException . Pentru instante ale acestor a ¸ ¸ clase doar numele clasei este salvat automat pe fluxul de obiecte. explicit.3.3 Implementarea interfetei Externalizable ¸ Pentru un control complet. mai exact cre¸terea vitezei a at ¸ s procesului de serializare. 3) .io. al procesului de serializare. s Uzual. interfata Externalizable este folosit˘ ˆ situatii ˆ care se dore¸te ¸ a ın ¸ ın s ˆ ımbun˘t˘¸irea performantelor algoritmului standard. C l a s s N o t F o u n d E x c e p t i o n { stream . -3) . parola = criptare ( parola . defaultRead Object () . defaultWri te Ob je ct () .194 } CAPITOLUL 8. ClassNotFoundException. SERIALIZAREA OBIECTELOR private void writeObject ( Ob je ct Ou tpu tS tr ea m stream ) throws IOException { parola = criptare ( parola .

readUTF () . int cod ) { this .3. } public void writeExternal ( ObjectOutput s ) throws IOException { s . writeUTF ( nume ) . s .*. public Persoana ( String nume . class Persoana implements Externalizable { int cod .10: Serializare proprie import java . cod = cod . cod = cod . io . } } Listing 8. readInt () . PERSONALIZAREA SERIALIZARII OBIECTELOR 195 Mai jos este prezentat˘ o clas˘ simpl˘ ¸i modalitatea de rescriere a sa a a a s folosind interfata Externalizable: ¸ Listing 8. int cod ) { this . nume = nume . this . writeInt ( cod ) .˘ 8. this . } } .9: Serializare implicit˘ a import java . io . } public void readExternal ( ObjectInput s ) throws ClassNotFoundException . public Persoana ( String nume . cod = s . nume = nume . String nume .*. class Persoana implements Serializable { int cod . IOException { nume = s . String nume .

obiectele referite nu vor mai fi clonate la rˆndul lor. Object ret = in.writeObject(this). s a a O posibilitate de a face o copie a unui obiect este folosirea metodei clone definit˘ ˆ clasa Object. in.toByteArray(). nu face decˆt s˘ declare o nou˘ variabil˘ o2 ca referinta la obiectul referit de a a a a ¸ o1 ¸i nu creeaz˘ sub nici o form˘ un nou obiect.readObject(). ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(bais). s a ¸ O secventa de forma: ¸ TipReferinta o1 = new TipReferinta(). } catch (Exception e) { .196 CAPITOLUL 8. ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(baos). Deficienta acestei metode este c˘ nu realizeaz˘ duplicarea ˆ ¸ a a ıntregii retele ¸ de obiecte corespunz˘toare obiectului clonat. out. byte[] buffer = baos. return ret. ˆ a a a ımpreuna cu copierea tuturor obiectelor referite de cˆmpurile acelui obiect poate fi a implementat˘ prin mecanismul serializ˘rii astfel: a a public Object clone() { try { ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(). ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer). TipReferinta o2 = o1. ¸ a O metod˘ clone care s˘ realizeze o copie efectiv˘ a unui obiect.clone(). TipReferinta o1 = new TipReferinta().4 Clonarea obiectelor Se ¸tie c˘ nu putem copia valoarea unui obiect prin instructiunea de atribuire. Aceasta creeaz˘ un nou obiect ¸i initializeaz˘ toate a ın a s ¸ a variabilele sale membre cu valorile obiectului clonat. out. In cazul ˆ care exist˘ cˆmpuri a ın a a referinta la alte obiecte. SERIALIZAREA OBIECTELOR 8. TipReferinta o2 = (TipReferinta) o1.close().close().

4.out. return null. } } 197 .println(e). CLONAREA OBIECTELOR System.8.

198 CAPITOLUL 8. SERIALIZAREA OBIECTELOR .

Acest lucru se datoreaz˘. 199 . extinzˆnd functionalitatea acestuia a a ¸ ¸i ad˘ugˆnd sau ˆ s a a ınlocuind componente pentru dezvoltarea aplicatiilor ¸ GUI.este API-ul initial pus la dispozitie ¸ ¸ ˆ ıncepˆnd cu primele versiuni de Java. exist˘ dou˘ modalit˘¸i de a crea o aplicatie cu a a at ¸ interfata grafic˘ ¸i anume: ¸˘ as • AWT (Abstract Windowing Toolkit) . prin a ¸ care vom ˆ ıntelege conceptul generic de interactiune dintre program ¸i utiliza¸ s tori. ¸ De la aparitia limbajului Java. In momentul actual. este un termen cu ˆ ¸eles larg care ¸ a ınt se refer˘ la toate tipurile de comunicare vizual˘ ˆ a a ıntre un program ¸i utilizas torii s˘i. a • Swing . bibliotecile de clase care ofer˘ servicii ¸ a grafice au suferit probabil cele mai mari schimb˘ri ˆ trecerea de la o vera ın siune la alta. Netscape ¸i IBM.parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) creat ˆ urma colabor˘rii dintre Sun. ın a s Swing se bazeaz˘ pe modelul AWT. Aceasta este o particularizare a interfetei cu utilizatorul (UI).Capitolul 9 Interfata grafic˘ cu utilizatorul ¸ a 9. ˆ a ne vom ocupa ˆ continuare de cele care ¸ ıns˘ ın permit realizarea intefetei grafice cu utilizatorul (GUI). Limbajul Java pune la dispozitie numeroase clase pentru implementarea ¸ diverselor functionalitati UI. pe de alt˘ parte nevoii de a integra ¸ a mecanismele GUI cu tehnologii ap˘rute ¸i dezvoltate ulterior.1 Introducere Interfata grafic˘ cu utilizatorul (GUI). pe de o parte dificult˘¸ii legate de a at implementarea notiunii de portabilitate. cum ar fi Java a s Beans.

listele.awt. – Crearea ¸i a¸ezarea componentelor pe suprafata de afi¸are la pozitiile s s ¸ s ¸ corespunz˘toare. dup˘ care vom face trecerea la Swing. Toate componentele AWT sunt definte de clase proprii ce se gasesc ˆ pachetul java. ıns˘ ¸ a ¸ reutilizate ˆ Swing. etc). a • Functionalitate ¸ – Definirea unor actiuni care trebuie s˘ se execute ˆ momentul cˆnd ¸ a ın a utilizatorul interactioneaz˘ cu obiectele grafice ale aplicatiei. ın In acest capitol vom prezenta clasele de baz˘ ¸i mecanismul de tratare a as evenimentelor din AWT. Exemple de componente sunt feres strele. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ A¸adar.2 Modelul AWT Pachetul care ofer˘ componente AWT este java. deoarece va fi simplificat procesul de ˆ ¸elegere a ınt dezvolt˘rii unei aplicatii GUI. a s s Mai ˆ ai ele trebuie a¸ezate pe o suprafata de afi¸are. A¸adar. controale pentru editarea textelor. clasa Component ın fiind superclasa abstract˘ a tuturor acestor clase. a ¸ a a at ˆ a nu vom renunta complet la AWT deoarece aici exist˘ clase esentiale.awt. prin notiunea de component˘ s ¸ a vom ˆ ıntelege ˆ continuare orice obiect care poate avea o reprezentare grafic˘ ın a ¸i care poate interactiona cu utilizatorul. butoanele. s 9. a ¸ a In principiu. aceasta punˆnd la dispozitie o palet˘ mult mai larg˘ de facilit˘¸i. ¸ s ¸ a a¸a cum au fost ele definite.200 ˘ CAPITOLUL 9. etc. ¸ a ¸ – ”Ascultarea” evenimentelor generate de obiecte ˆ momentul ın interactiunii cu utilizatorul ¸i executarea actiunilor corespunz˘toare. este de preferat ca aplicatiile Java s˘ fie create folosind tehnologia s ¸ a Swing. a Obiectele grafice sunt derivate din Component. a Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ automat ¸i afi¸area lor pe ecran. care poate fi o fereastr˘ ıntˆ s s a . bare de defilare. cu exceptia meniurilor care ¸ descind din clasa MenuComponent. crearea unei aplicatii grafice presupune urm˘toarele lucruri: ¸ a • Design – Crearea unei suprafete de afi¸are (cum ar fi o fereastr˘) pe care vor ¸ s a fi a¸ezate obiectele grafice (componente) care servesc la comunis carea cu utilizatorul (butoane. liste.

9.2. MODELUL AWT

201

sau un applet, ¸i vor deveni vizibile ˆ momentul ˆ care suprafata pe care sunt s ın ın ¸ afi¸ate va fi vizibil˘. O astfel de suprafat˘ pe care sunt plasate componente s a ¸a se mai nume¸te container ¸i reprezint˘ o instant˘ a unei clase derivate din s s a ¸a Container. Clasa Container este o subclas˘ aparte a lui Component, fiind a la rˆndul ei superclasa tuturor suprafetelor de afi¸are Java. a s A¸a cum am v˘zut, interfat˘ grafic˘ serve¸te interactiunii cu utilizatorul. s a ¸a a s ¸ De cele mai multe ori programul trebuie s˘ fac˘ o anumit˘ prelucrare ˆ a a a ın momentul ˆ care utilizatorul a efectuat o actiune ¸i, prin urmare, compoın ¸ s nentele trebuie s˘ genereze evenimente ˆ functie de actiunea pe care au a ın ¸ ¸ suferit-o (actiune transmis˘ de la tastatur˘, mouse, etc.). Incepˆnd cu ver¸ a a a siunea 1.1 a limbajului Java, evenimentele sunt instante ale claselor derivate ¸ din AWTEvent. A¸adar, un eveniment este produs de o actiune a utilizatorului asupra unui s ¸ obiect grafic, deci evenimentele nu trebuie generate de programator. In schimb, ˆ ıntr-un program trebuie specificat codul care se execut˘ la aparitia a ¸ unui eveniment. Tratarea evenimentelor se realizeaz˘ prin intermediul unor a clase de tip listener (ascult˘tor, consumator de evenimente), clase care sunt a definite ˆ pachetul java.awt.event. In Java, orice component˘ poate ”conın a suma” evenimentele generate de o alt˘ component˘ (vezi ”Tratarea evenia a mentelor”). S˘ consider˘m un mic exemplu, ˆ care cre˘m o fereastr˘ ce contine dou˘ a a ın a a ¸ a butoane. Listing 9.1: O fereastr˘ cu dou˘ butoane a a
import java . awt .*; public class ExempluAWT1 { public static void main ( String args []) { // Crearea ferestrei - un obiect de tip Frame Frame f = new Frame ( " O fereastra " ) ; // Setarea modului de dipunere a componentelor f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Crearea celor doua butoane Button b1 = new Button ( " OK " ) ; Button b2 = new Button ( " Cancel " ) ; // Adaugarea butoanelor f . add ( b1 ) ;

202

˘ CAPITOLUL 9. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸
f . add ( b2 ) ; f . pack () ; // Afisarea fereastrei f . show () ;

} }

Dup˘ cum veti observa la executia acestui program, atˆt butoanele ad˘ugate a ¸ ¸ a a de noi cˆt ¸i butonul de ˆ a s ınchidere a ferestrei sunt functionale, adic˘ pot fi ¸ a apasate, dar nu realizeaz˘ nimic. Acest lucru se ˆ ampl˘ deoarece nu am a ıntˆ a specificat nic˘ieri codul care trebuie s˘ se execute la ap˘sarea acestor bua a a toane. De asemenea, mai trebuie remarcat c˘ nu am specificat nic˘ieri dimensiua a nile ferestrei sau ale butoanelor ¸i nici pozitiile ˆ acestea s˘ fie plasate. Cu s ın a toate acestea ele sunt plasate unul lˆnga celalalt, f˘r˘ s˘ se suprapun˘ iar a aa a a suprafata fereastrei este suficient de mare cˆt s˘ cuprind˘ ambele obiecte. ¸ a a a Aceste ”fenomene” sunt provocate de un obiect special de tip FlowLayout pe care l-am specificat ¸i care se ocup˘ cu gestionarea ferestrei ¸i cu plasarea s a s componentelor ˆ ıntr-o anumit˘ ordine pe suprafata ei. A¸adar, modul de a ¸ s aranjare nu este o caracteristic˘ a suprafetei de afi¸are ci, fiecare container a ¸ s are asociat un obiect care se ocup˘ cu dimensionarea ¸i dispunerea compoa s nentelor pe suprafata de afi¸are ¸i care se numeste gestionar de pozitionare ¸ s s ¸ (layout manager) (vezi ”Gestionarea pozition˘rii”). ¸ a

9.2.1

Componentele AWT

Dup˘ cum am spus deja, toate componentele AWT sunt definte de clase a proprii ce se gasesc ˆ pachetul java.awt, clasa Component fiind superclasa ın abstracta a tuturor acestor clase. • Button - butoane cu eticheta format˘ dintr-un text pe o singur˘ linie; a a • Canvas - suprafat˘ pentru desenare; ¸a • Checkbox - component˘ ce poate avea dou˘ st˘ri; mai multe obiecte a a a de acest tip pot fi grupate folosind clasa CheckBoxGroup; • Choice - liste ˆ care doar elementul selectat este vizibil ¸i care se ın s deschid la ap˘sarea lor; a

9.2. MODELUL AWT

203

• Container - superclasa tuturor suprafetelor de afi¸are (vezi ”Suprafete ¸ s ¸ de afi¸are”); s • Label - etichete simple ce pot contine o singur˘ linie de text needitabil; ¸ a • List - liste cu selectie simpl˘ sau multipl˘; ¸ a a • Scrollbar - bare de defilare orizontale sau verticale; • TextComponent - superclasa componentelor pentru editarea textului: TextField (pe o singur˘ linie) ¸i TextArea (pe mai multe linii). a s Mai multe informatii legate de aceste clase vor fi prezentate ˆ sectiunea ¸ ın ¸ ”Folosirea componentelor AWT”. Din cauza unor diferente esentiale ˆ implementarea meniurilor pe diferite ¸ ın platforme de operare, acestea nu au putut fi integrate ca obiecte de tip Component, superclasa care descrie meniuri fiind MenuComponent (vezi ”Meniuri”).

Componentele AWT au peste 100 de metode comune, mo¸tenite din clasa s Component. Acestea servesc uzual pentru aflarea sau setarea atributelor obiectelor, cum ar fi: dimensiune, pozitie, culoare, font, etc. ¸i au formatul ¸ s general getProprietate, respectiv setProprietate. Cele mai folosite, grupate pe tipul propriet˘¸ii gestionate sunt: at • Pozitie ¸ getLocation, getX, getY, getLocationOnScreen setLocation, setX, setY • Dimensiuni getSize, getHeight, getWidth setSize, setHeight, setWidth • Dimensiuni ¸i pozitie s ¸ getBounds setBounds • Culoare (text ¸i fundal) s getForeground, getBackground setForeground, setBackground

204

˘ CAPITOLUL 9. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸

• Font getFont setFont • Vizibilitate setVisible isVisible • Interactivitate setEnabled isEnabled

9.2.2

Suprafete de afi¸are (Clasa Container) ¸ s

Crearea obiectelor grafice nu realizeaz˘ automat ¸i afi¸area lor pe ecran. Mai a s s ˆ ai ele trebuie a¸ezate pe o suprafat˘, care poate fi o fereastr˘ sau suprafata ıntˆ s ¸a a ¸ unui applet, ¸i vor deveni vizibile ˆ momentul ˆ care suprafata respectiv˘ s ın ın ¸ a va fi vizibil˘. O astfel de suprafata pe care sunt plasate componentele se a ¸ nume¸te suprafat˘ de afi¸are sau container ¸i reprezint˘ o instanta a unei clase s ¸a s s a ¸ derivat˘ din Container. O parte din clasele a c˘ror p˘rinte este Container a a a este prezentat˘ mai jos: a • Window - este superclasa tututor ferestrelor. Din aceast˘ clas˘ sunt a a derivate: – Frame - ferestre standard; – Dialog - ferestre de dialog modale sau nemodale; • Panel - o suprafat˘ f˘r˘ reprezentare grafic˘ folosit˘ pentru gruparea ¸a a a a a altor componente. Din aceast˘ clas˘ deriv˘ Applet, folosit˘ pentru a a a a crearea appleturilor. • ScrollPane - container folosit pentru implementarea automat˘ a derul˘rii a a pe orizontal˘ sau vertical˘ a unei componente. a a A¸adar, un container este folosit pentru a ad˘uga componente pe suprafata s a ¸ lui. Componentele ad˘ugate sunt memorate ˆ a ıntr-o list˘ iar pozitiile lor din a ¸ aceast˘ list˘ vor defini ordinea de traversare ”front-to-back” a acestora ˆ a a ın cadrul containerului. Dac˘ nu este specificat nici un index la ad˘ugarea unei a a componente, atunci ea va fi adaugat˘ pe ultima pozitie a listei. a ¸

9.2. MODELUL AWT

205

Clasa Container contine metodele comune tututor suprafetelor de afi¸are. ¸ ¸ s Dintre cele mai folosite, amintim: • add - permite ad˘ugarea unei componente pe suprafata de afi¸are. a ¸ s O component˘ nu poate apartine decˆt unui singur container, ceea ce a ¸ a ˆ ınseamn˘ c˘ pentru a muta un obiect dintr-un container ˆ altul trebuie a a ın sa-l eliminam mai ˆ ai de pe containerul initial. ıntˆ • remove - elimin˘ o component˘ de pe container; a a • setLayout - stabile¸te gestionarul de pozitionare al containerului (vezi s ¸ ”Gestionarea pozition˘rii”); ¸ a • getInsets - determin˘ distanta rezervat˘ pentru marginile suprafetei a ¸ a ¸ de afi¸are; s • validate - forteaz˘ containerul s˘ rea¸eze toate componentele sale. ¸ a a s Aceast˘ metod˘ trebuie apelat˘ explicit atunci cˆnd ad˘ug˘m sau elimin˘m a a a a a a a componente pe suprafata de afi¸are dup˘ ce aceasta a devenit vizibil˘. ¸ s a a Exemplu: Frame f = new Frame("O fereastra"); // Adaugam un buton direct pe fereastra Button b = new Button("Hello"); f.add(b); // Adaugam doua componente pe un panel Label et = new Label("Nume:"); TextField text = new TextField(); Panel panel = new Panel(); panel.add(et); panel.add(text); // Adaugam panel-ul pe fereastra // si, indirect, cele doua componente f.add(panel);

206

˘ CAPITOLUL 9. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸

9.3

Gestionarea pozition˘rii ¸ a

S˘ consider˘m mai ˆ ai un exemplu de program Java care afi¸eaz˘ 5 butoane a a ıntˆ s a pe o fereastr˘: a Listing 9.2: Pozitionarea a 5 butoane ¸
import java . awt .*; public class TestLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) ; f . setLayout ( new GridLayout (3 , 2) ) ; // * Button Button Button Button Button b1 b2 b3 b4 b5 = = = = = new new new new new Button ( " Button 1 " ) ; Button ( " 2 " ) ; Button ( " Button 3 " ) ; Button ( " Long - Named Button 4 " ) ; Button ( " Button 5 " ) ;

f . add ( b1 ) ; f . add ( b2 ) ; f . add ( b3 ) ; f . add ( b4 ) ; f . add ( b5 ) ; f . pack () ; f . show () ; } }

Fereastra afi¸ata de acest program va ar˘ta astfel: s a

S˘ modific˘m acum linia marcata cu ’*’ ca mai jos, l˘sˆnd neschimbat a a aa restul programului: Frame f = new Frame("Flow Layout"); f.setLayout(new FlowLayout()); Fereastra afi¸at˘ dup˘ aceast˘ modificare va avea o cu totul altfel de s a a a dispunere a componentelor sale:

˘ 9.3. GESTIONAREA POZITIONARII ¸

207

Motivul pentru care cele dou˘ ferestre arat˘ atˆt de diferit este c˘ folosesc a a a a gestionari de pozitionare diferiti: GridLayout, respectiv FlowLayout. ¸ ¸ Definitie ¸ Un gestionar de pozitionare (layout manager) este un obiect care con¸ troleaz˘ dimensiunea ¸i aranjarea (pozitia) componentelor unui container. a s ¸ A¸adar, modul de aranjare a componentelor pe o suprafata de afi¸are s ¸ s nu este o caracteristic˘ a containerului. Fiecare obiect de tip Container a (Applet, Frame, Panel, etc.) are asociat un obiect care se ocup˘ cu disa punerea componentelor pe suprafata sa ¸i anume gestionarul s˘u de pozitionare. ¸ s a ¸ Toate clasele care instantiaza obiecte pentru gestionarea pozition˘rii imple¸ ¸ a menteaz˘ interfat˘ LayoutManager. a ¸a La instantierea unui container se creeaz˘ implicit un gestionar de pozitionare ¸ a ¸ asociat acestuia. De exemplu, pentru o fereastr˘ gestionarul implict este de a tip BorderLayout, ˆ timp ce pentru un panel este de tip FlowLayout. ın

9.3.1

Folosirea gestionarilor de pozitionare ¸

A¸a cum am v˘zut, orice container are un gestionar implicit de pozitionare s a ¸ un obiect care implemeneaz˘ interfata LayoutManager, acesta fiindu-i ata¸at a ¸ s automat la crearea sa. In cazul ˆ care acesta nu corespunde necesit˘¸ilor ın at noastre, el poate fi schimbat cu u¸urint˘. Cei mai utilizati gestionari din s ¸a ¸ pachetul java.awt sunt: • FlowLayout • BorderLayout • GridLayout • CardLayout • GridBagLayout

208

˘ CAPITOLUL 9. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸

Pe lˆng˘ ace¸tia, mai exist˘ ¸i cei din modelul Swing care vor fi prezentati a a s as ¸ ˆ capitolul dedicat dezvolt˘rii de aplicatii GUI folosind Swing. ın a ¸ Ata¸area explicit˘ a unui gestionar de pozitionare la un container se face s a ¸ cu metoda setLayout a clasei Container. Metoda poate primi ca parametru orice instant˘ a unei clase care implementeaz˘ interfat˘ LayoutManager. ¸a a ¸a Secventa de ata¸are a unui gestionar pentru un container, particularizat˘ ¸ s a pentru FlowLayout, este: FlowLayout gestionar = new FlowLayout(); container.setLayout(gestionar); // sau, mai uzual: container.setLayout(new FlowLayout()); Programele nu apeleaz˘ ˆ general metode ale gestionarilor de pozitionare, a ın ¸ dar ˆ cazul cˆnd avem nevoie de obiectul gestionar ˆ putem obtine cu metoda ın a ıl ¸ getLayout din clasa Container. Una din facilit˘¸ile cele mai utile oferite de gestionarii de pozitionare at ¸ este rearanjarea componentele unui container atunci cˆnd acesta este reda imesionat. Pozitiile ¸i dimensiunile componentelor nu sunt fixe, ele fiind ¸ s ajustate automat de c˘tre gestionar la fiecare redimensionare astfel ˆ at s˘ a ıncˆ a ocupe cˆt mai ”estetic” suprafata de afi¸are. Cum sunt determinate ˆ a a ¸ s ıns˘ dimensiunile implicite ale componentelor ? Fiecare clas˘ derivat˘ din Component poate implementa metodele getPrea a ferredSize, getMinimumSize ¸i getMaximumSize care s˘ returneze dis a mensiunea implicit˘ a componentei respective ¸i limitele ˆ afara c˘rora coma s ın a ponenta nu mai poate fi desenat˘. Gestionarii de pozitionare vor apela aceste a ¸ metode pentru a calcula dimensiunea la care vor afi¸a o component˘. s a Sunt ˆ a situatii cˆnd dorim s˘ plas˘m componentele la anumite pozitii ıns˘ ¸ a a a ¸ fixe iar acestea s˘ ramˆna acolo chiar dac˘ redimension˘m containerul. Folosind a a a a un gestionar aceast˘ pozitionare absolut˘ a componentelor nu este posibil˘ ¸i a ¸ a as deci trebuie cumva s˘ renunt˘m la gestionarea automat˘ a containerul. Acest a ¸a a lucru se realizeaz˘ prin trimitera argumentului null metodei setLayout: a // pozitionare absoluta a componentelor in container container.setLayout(null); Folosind pozitionarea absolut˘, nu va mai fi ˆ a suficient s˘ ad˘ugam cu ¸ a ıns˘ a a metoda add componentele ˆ container, ci va trebui s˘ specific˘m pozitia ¸i ın a a ¸ s

˘ 9.3. GESTIONAREA POZITIONARII ¸

209

dimensiunea lor - acest lucru era f˘cut automat de gestionarul de pozitionare. a ¸ container.setLayout(null); Button b = new Button("Buton"); b.setSize(10, 10); b.setLocation (0, 0); container.add(b); In general, se recomand˘ folosirea gestionarilor de pozitionare ˆ toate a ¸ ın situatiile cˆnd acest lucru este posibil, deoarece permit programului s˘ aib˘ ¸ a a a aceea¸i ”ˆ s ınfatisare” indiferent de platforma ¸i rezolutia pe care este rulat. s ¸ Pozitionarea absolut˘ poate ridica diverse probleme ˆ acest sens. ¸ a ın

S˘ analizam ˆ continuare pe fiecare din gestionarii amintiti anterior. a ın ¸

9.3.2

Gestionarul FlowLayout

Acest gestionar a¸eaz˘ componentele pe suprafata de afi¸are ˆ flux liniar, mai s a ¸ s ın precis, componentele sunt ad˘ugate una dup˘ alta pe linii, ˆ limita spatiului a a ın ¸ disponibil. In momentul cˆnd o component˘ nu mai ˆ a a ıncape pe linia curent˘ se a trece la urm˘toarea linie, de sus ˆ jos. Ad˘ugarea componentelor se face de a ın a la stˆnga la dreapta pe linie, iar alinierea obiectelor ˆ cadrul unei linii poate a ın fi de trei feluri: la stˆnga, la dreapta ¸i pe centru. Implicit, componentele a s sunt centrate pe fiecare linie iar distanta implicit˘ ˆ ¸ a ıntre componente este de 5 pixeli pe vertical˘ ¸i 5 pe orizontal˘. as a Este gestionarul implicit al containerelor derivate din clasa Panel deci ¸i s al applet-urilor. Listing 9.3: Gestionarul FlowLayout
import java . awt .*; public class TestFlowLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Flow Layout " ) ; f . setLayout ( new FlowLayout () ) ; Button b1 = new Button ( " Button 1 " ) ; Button b2 = new Button ( " 2 " ) ; Button b3 = new Button ( " Button 3 " ) ;

} } Componentele ferestrei vor fi afi¸ate astfel: s Redimensionˆnd fereastra astfel ˆ at cele cinci butoane s˘ nu mai ˆ a ıncˆ a ıncap˘ a pe o linie. core¸ s ın spunz˘toare celor patru puncte cardinale ¸i centrului. BorderLayout este gestionarul implicit pentru toate containerele care descind din clasa Window. add ( b3 ) . add ( b2 ) .clasa Panel”). CENTER. f . care va fi amplasat apoi ˆ regiunea ın dorit˘ (vezi ”Gruparea componentelor . O component˘ poate fi a s a plasat˘ ˆ oricare din aceste regiuni. SOUTH. s a ¸a a metoda add va mai primi pe lˆnga referinta componentei ¸i zona ˆ care a ¸ s ın aceasta va fi amplasat˘. EAST. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ Button b4 = new Button ( " Long . a A¸adar. WEST. add ( b5 ) . ¸ s a Pentru a ad˘uga mai multe obiecte grafice ˆ a ıntr-una din cele cinci zone. f . show () . pack () .210 ˘ CAPITOLUL 9. f .3.3 Gestionarul BorderLayout Gestionarul BorderLayout ˆ ımparte suprafata de afi¸are ˆ cinci regiuni. ele trebuie grupate ˆ prealabil ˆ ın ıntr-un panel. f . Button b5 = new Button ( " Button 5 " ) . f . la ad˘ugarea unei componente pe o suprafat˘ gestionat˘ de BorderLayout. care va fi specificat˘ prin una din constantele clasei: a a NORTH. add ( b1 ) . dimeniunea componentei fiind calculata a ın astfel ˆ at s˘ ocupe ˆ ıncˆ a ıntreg spatiul de afi¸are oferit de regiunea respectiv˘. . ultimele dintre ele vor fi trecute pe linia urm˘toare: a 9. add ( b4 ) . deci al tuturor tipurilor de ferestre. f . f .Named Button 4 " ) .

Button ( " Centru " ) .4 Gestionarul GridLayout Gestionarul GridLayout organizeaz˘ containerul ca un tabel cu rˆnduri ¸i a a s coloane. SOUTH ) . BorderLayout .4: Gestionarul BorderLayout import java . add ( new f . // Apelul de mai jos poate sa lipseasca f . add ( new f . Button ( " Sud " ) . BorderLayout . } } Button ( " Nord " ) .3. EAST ) . Button ( " Vest " ) . Num˘rul de linii ¸i a a a a s coloane vor fi specificate ˆ constructorul gestionarului. a a s a ˆ timp ce centrul se redimensioneaz˘ atˆt pe orizontal˘ cˆt ¸i pe vertical˘. add ( new f . setLayout ( new BorderLayout () ) . CENTER ) . dar pot fi modificate ın .˘ 9. NORTH ) . ın a a a a s a Redimensionarea componentelor din fiecare zon˘ se face astfel ˆ at ele ocup˘ a ıncˆ a toat˘ zona containerului din care fac parte. public class TestBorderLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Border Layout " ) . BorderLayout . add ( new f . awt . f . ˆ ıncepˆnd cu primul rˆnd. BorderLayout . 211 Cele cinci butoane ale ferestrei vor fi afi¸ate astfel: s La redimensionarea ferestrei se pot observa urm˘toarele lucruri: nordul ¸i a s sudul se redimensioneaz˘ doar pe orizontal˘. a 9. Celulele tabelului au dimensiuni egale a a iar o component˘ poate ocupa doar o singur˘ celul˘. Button ( " Est " ) . f .3.*. show () . GESTIONAREA POZITIONARII ¸ Listing 9. estul ¸i vestul doar pe vertical˘. componentele fiind plasate ˆ celulele tabelului de la stˆnga la ın a dreapta. BorderLayout . WEST ) . add ( new f . pack () .

astfel: Redimensionarea ferestrei va determina redimensionarea tuturor celulelor ¸i deci a tuturor componentelor. 2) ) . f . De asemenea.*. Button ( " 3 " ) ) . distanta ˆ a a ¸ ıntre componente pe orizontal˘ ¸i distanta ˆ as ıntre rˆndurile tabelului pot fi specificate a ˆ constructor sau stabilite ulterior. atunci componentele vor ın s fi plasate ˆ ıntr-o singur˘ coloan˘ sau linie. Button ( " 4 " ) ) . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ ¸i ulterior prin metodele setRows.5 Gestionarul CardLayout Gestionarul CardLayout trateaz˘ componentele ad˘ugate pe suprafata sa a a ¸ ˆ ıntr-o manier˘ similar˘ cu cea a dispunerii c˘rtilor de joc ˆ a a a¸ ıntr-un pachet. add ( new f . awt . s a a a s a 9. add ( new f . Dac˘ num˘rul de linii s a a sau coloane este 0 (dar nu ambele ˆ acela¸i timp). add ( new f . add ( new f . ın Listing 9. respectiv setCols. atˆt pe orizontal˘ cˆt ¸i pe vertical˘. setLayout ( new GridLayout (3 . pack () . add ( new f .3. add ( new f .212 ˘ CAPITOLUL 9. Button ( " 6 " ) ) . public class TestGridLayout { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Grid Layout " ) . f . Cele ¸ase butoane ale ferestrei vor fi plasate pe trei rˆnduri ¸i dou˘ s a s a coloane. . } } Button ( " 1 " ) ) . Button ( " 5 " ) ) .5: Gestionarul GridLayout import java . show () . Button ( " 2 " ) ) . f .

numai o singur˘ coma a ponent˘ este vizibil˘ (”cea de deasupra”). celelalte fiind ascunse. awt . add ( " Card 1 " . O clas˘ Swing care implementeaz˘ un mecansim similar este JTabbedPane. a a Clasa dispune de metode prin care s˘ poat˘ fi afi¸at˘ o anumit˘ coma a s a a ponent˘ din pachet.6: Gestionarul CardLayout import java . tab . setLayout ( new CardLayout () ) . butoane .*. . a Principala utilitate a acestui gestionar este utilizarea mai eficient˘ a a spatiului disponibil ˆ situatii ˆ care componentele pot fi grupate ˆ a¸a ¸ ın ¸ ın ın s fel ˆ at utilizatorul s˘ interactioneze la un moment dat doar cu un anumit ıncˆ a ¸ grup (o carte din pachet).˘ 9. tab = new Panel () . Panel butoane = new Panel () . add ( butoane . BorderLayout . public TestCardLayout () { super ( " Test CardLayout " ) . tab . add ( tab . pack () . ordinea a a a ¸ componentelor fiind intern˘ gestionarului. Button card1 = new Button ( " Card 1 " ) . event . Button btn = new Button ( " Button " ) . import java . Button card2 = new Button ( " Card 2 " ) . add ( card2 ) . GESTIONAREA POZITIONARII ¸ 213 Suprafata de afi¸are poate fi asem˘nat˘ cu pachetul de c˘rti iar fiecare com¸ s a a a¸ ponent˘ este o carte din pachet. butoane . sau s˘ se poat˘ parcurge secvential pachetul. add ( card1 ) . La un moment dat. BorderLayout .3. awt . add ( " Card 2 " . btn ) . tf ) . CENTER ) . a a Listing 9.*. tab . TextField tf = new TextField ( " Text Field " ) . public class TestCardLayout extends Frame implements ActionListener { Panel tab . NORTH ) . show () .

De asemenea. Leg˘tura dintre o component˘ ¸i un ın a ın a a as obiect GridBagConstraints se realizeaz˘ prin metoda setConstraints: a GridBagLayout gridBag = new GridBagLayout(). addActionListe ner ( this ) . ınalt a a s at o component˘ poate ocupa mai multe celule adiacente. addActionListe ner ( this ) . dimensiunile s ın ¸ celulelor pot fi diferite cu singurele restrictii ca pe aceea¸i linie s˘ aib˘ aceea¸i ¸ s a a s ˆ ¸ime. f . zona ocupat˘ fiind referit˘ prin ”regiunea de afi¸are” a componentei a a s respective. getLayout () .6 Gestionarul GridBagLayout Este cel mai complex ¸i flexibil gestionar de pozitionare din Java.214 ˘ CAPITOLUL 9. } public static void main ( String args []) { TestCardLayout f = new TestCardLayout () . . Pentru a specifica modul de afi¸are a unei componente. show ( tab . card2 . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ card1 . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { CardLayout gestionar = ( CardLayout ) tab . num˘rul de linii ¸i de coloane sunt ıns˘ a s determinate automat. ˆ functie de componentele amplasate pe suprafata de ın ¸ ¸ afi¸are. acesteia ˆ este s ıi asociat un obiect de tip GridBagConstraints. getActionCommand () ) . ˆ care se specific˘ diferite ın a propriet˘¸i ale componentei referitoare la regiunea s˘ de afi¸are ¸i la modul at a s s ˆ care va fi plasat˘ ˆ aceast˘ regiune. spre deosebire de acesta. gestionar . ˆ functie de componentele gestionate. La fel ca ˆ s ¸ ın cazul gestionarului GridLayout. Spre deosebire de GridLayout.3. show () . } } Prima ”carte” este vizibil˘ a A doua ”carte” este vizibil˘ a 9. suprafata de afi¸are este considerat˘ ca fiind ¸ s a un tabel ˆ a. iar pe coloan˘ aib˘ aceea¸i l˘¸ime. e . chiar de dimensiuni a diferite.

etc. GESTIONAREA POZITIONARII ¸ 215 container. . c). container.setConstraints(componenta.setConstraints(componenta2.num˘rul de celule pe linie ¸i coloan˘ pe care a s a va fi afi¸at˘ componenta.folosit˘ pentru a specifica dac˘ o component˘ va ocupa ˆ a a a ıntreg spatiul pe care ˆ are destinat.folosite pentru distributia spatiului liber.3.add(componenta).distantele dintre component˘ ¸i marginile suprafetei sale de ¸ as ¸ afi¸are.celula ce reprezint˘ coltul stˆnga sus al componentei. .˘ 9. gridheight . ˆ s ınainte de a ad˘uga o component˘ pe suprafata unui container a a ¸ care are un gestionar de tip GridBagLayout. . VERTICAL. uzual ¸ ¸ au valoarea 1. s • anchor . gridBag. GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(). ¸ ıl BOTH. est. weighty . .folosit˘ atunci cˆnd componenta este mai mic˘ decˆt suprafata a a a a ¸ sa de afi¸are pentru a forta o anumit˘ dispunere a sa: nord. a ¸ a • gridwidth. s ¸ a vest. sud. A¸adar. Aceste constrˆngeri vor fi specificate prin intermediul unui obiect de tip a a GridBagConstraints.setLayout(gridBag). gridBag. . • weigthx. va trebui s˘ specific˘m anumiti a a ¸ parametri (constrˆngeri) referitori la cum va fi plasat˘ componenta respeca a tiv˘. . s a • fill . //Specificam restrictiile referitoare la afisarea componentei . • insets . NONE. c). care poate fi refolosit pentru mai multe componente care au acelea¸i constrˆngeri de afi¸are: s a s gridBag.setConstraints(componenta1. valorile posibile sunt HORIZONTAL. Cele mai utilizate tipuri de constrˆngeri pot fi specificate prin intermediul a urm˘toarelor variabile din clasa GridBagConstraints: a • gridx. c). gridy .

static void adauga ( Component comp . s˘ realiz˘m o fereastr˘ ca ˆ figura de mai jos. setConstraints ( comp . static GridBagLayout gridBag . int x . weightx = 1. gridy. gbc = new GridBa gC ons tr ai nt s () . gridBag = new GridBagLayout () .0. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ Ca exemplu. gbc . int y . gbc . int h ) { gbc . gridwidth = w . f . a fost creat˘ o metod˘ responsabil˘ cu setarea valorilor a a a gridx. int w . gbc . gridheight = h . gridx = x . } public static void main ( String args []) { f = new Frame ( " Test GridBagLayout " ) . static GridBagConstr aint s gbc .216 ˘ CAPITOLUL 9. gridwidth. public class TestGridBag Layout { static Frame f . weighty = 1.0. gbc . gridBag .7: Gestionarul GridBagLayout import java . gridheight ¸i ad˘ugarea unei componente cu s a restrictiile stabilite pe fereastr˘. awt .*. . ¸ a Listing 9. gbc ) . Pentru a a a a ın simplifica codul. gbc . add ( comp ) . gridy = y .

Button salvare = new Button ( " Salvare " ) . gbc . NONE . 0 . 2 . adauga ( adaugare . 1) . 3 . Button adaugare = new Button ( " Adaugare " ) . mesaj . fill = GridBagConst ra in ts . setLayout ( gridBag ) . 5) . gbc . pack () . anchor = GridBagCon st ra in ts . 0 . fill = GridBagConst ra in ts . 1 . f . 1) . 217 Label mesaj = new Label ( " Evidenta persoane " . 1) . HORIZONTAL . 30) . 1 . Label etSalariu = new Label ( " Salariu : " ) . f . 2) . 1) . setBackground ( Color . anchor = GridBagCon st ra in ts . 4 . 5 . gbc . fill = GridBagConst ra in ts . 2 . 24) ) . HORIZONTAL . 1) . GESTIONAREA POZITIONARII ¸ gbc . setFont ( new Font ( " Arial " . 1 . adauga ( etSalariu .˘ 9. Label . 0 . 2 . adauga ( etNume . gbc . 1) . 2 . CENTER ). Font . BOLD . 1 . 0 . 3 . } } . 1 . CENTER . TextField salariu = new TextField ( " " . 1 . fill = GridBagConst ra in ts . 30) . gbc . mesaj . EAST . adauga ( salvare . 1 . 5 . adauga ( salariu . 2 . adauga ( iesire . 4 . f . adauga ( nume . 3 . BOTH . gbc . gbc . fill = GridBagConst ra in ts .3. Button iesire = new Button ( " Iesire " ) . Label etNume = new Label ( " Nume : " ) . TextField nume = new TextField ( " " . 2) . insets = new Insets (5 . NONE . yellow ) . 2 . 1 . adauga ( mesaj . show () . 4 .

inclusiv pentru alte panel-uri. ele se vor g˘si ¸ ¸ s a ˆ ımpreun˘. acestuia i se poate specifica un gestionar de pozitionare anume. public class TestPanel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Panel " ) . setLayout ( new GridLayout (1 . setLayout ( new FlowLayout () ) . Panel lista = new Panel () . add ( new Label ( " Text : " ) ) . Gruparea componentelor se face ˆ panel-uri. rolul s˘u fiind de a oferi o suprafat˘ de afi¸are pentru componente a a ¸a s grafice. . o aranjare eficient˘ a componentelor unei ferestre ˆ s a ınseamn˘: a • gruparea componentelor ”ˆ ınfratite” (care nu trebuie s˘ fie despartite ¸ a ¸ de gestionarul de pozitionare al ferestrei) ˆ panel-uri. se recomand˘ ın ın a gruparea componentelor ˆ ınrudite ca functii astfel ˆ at s˘ putem fi siguri c˘. ¸ ıncˆ a a indiferent de gestionarul de pozitionare al suprafetei de afi¸are. Din acest motiv. intro . lista . ¸ ın • aranjarea componentelor unui panel. intro . Panel intro = new Panel () . a ın Un panel este cel mai simplu model de container. add ( new Button ( " Adaugare " ) ) . 3) ) . Pentru a aranja corespunz˘tor a componentele grupate ˆ ıntr-un panel. extensie a superclasei Container.*. Clasa care instantiaza aceste obiecte ¸ este Panel. add ( new Button ( " Stergere " ) ) . ¸ a • aranjarea panel-urilor pe suprafata ferestrei. add ( new List (10) ) . folosind metoda setLayout. El nu are o reprezentare vizibil˘. A¸adar. prin specificarea gestionaru¸ lui de pozitionare al ferestrei. lista . prin specificarea unui gestionar de pozitionare corespunz˘tor. intro . intro . Gestionarul implicit pen¸ tru containerele de tip Panel este FlowLayout. ¸ Listing 9. awt . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ 9.7 Gruparea componentelor (Clasa Panel) Plasarea componentelor direct pe suprafata de afi¸are poate deveni incomod˘ ¸ s a ˆ cazul ˆ care avem multe obiecte grafice. 20) ) . add ( new TextField ( " " . lista .3.218 ˘ CAPITOLUL 9.8: Gruparea componentelor import java .

Componentele care genereaz˘ anumite evenimente se mai a numesc ¸i surse de evenimente. SOUTH ) . add ( lista . Exemple de evenimente sunt: ap˘sarea unui buton. add ( new Button ( " Iesire " ) ) . f . f . . control . add ( control . pack () . orice obiect poate ”consuma” evenimentele generate de o anumit˘ component˘ grafic˘. add ( intro .9. f . consumator a a de evenimente). modia ficarea textului ˆ ıntr-un control de editare. etc. ˆ ınchiderea sau redimensionarea unei ferestre. f .4.4 Tratarea evenimentelor Un eveniment este produs de o actiune a utilizatorului asupra unei compo¸ nente grafice ¸i reprezint˘ mecanismul prin care utilizatorul comunic˘ efectiv s a a cu programul. CENTER ) . pentru a scrie cod care s˘ se execute ˆ momentul ˆ care utilizas a ın ın torul interactioneaz˘ cu o component˘ grafic˘ trebuie s˘ facem urm˘toarele a a a a a lucruri: • s˘ scriem o clas˘ de tip listener care s˘ ”asculte” evenimentele produse a a a de acea component˘ ¸i ˆ cadrul acestei clase s˘ implement˘m metode a s ın a a specifice pentru tratarea lor. add ( new Button ( " Salvare " ) ) . BorderLayout . BorderLayout . show () . a a a A¸adar. TRATAREA EVENIMENTELOR 219 Panel control = new Panel () . In Java. s Interceptarea evenimentelor generate de componentele unui program se realizeaz˘ prin intermediul unor clase de tip listener (ascult˘tor. BorderLayout . f . } } 9. NORTH ) . control .

INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ • s˘ comunic˘m componentei surs˘ c˘ respectiva clasa ˆ ”ascult˘” evenia a a a ıi a mentele pe care le genereaz˘. ¸ Fiecare interfat˘ define¸te una sau mai multe metode care vor fi apelate ¸a s automat la aparitia unui eveniment: ¸ class AscultaButoane implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Metoda interfetei ActionListener . cu alte cuvinte s˘ ˆ a a ınregistr˘m acea clas˘ a a drept ”consumator” al evenimentelor produse de componenta respectiv˘. Toate aceste clase sunt derivate din superclasa AWTEvent.. Acest lucru se realizeaz˘ prin implementarea unei interfete specifice a ¸ fiec˘rui tip de eveniment. cel generat de modificarea unui text de clasa TextEvent... a a ¸ pentru TextEvent interfat˘ care trebuie implementata este TextListener. De exemplu. } } Intrucˆt o clas˘ poate implementa oricˆte interfete. obiecte. lista lor complet˘ fiind prezentat˘ ulterior. pentru ascultarea evenimentelor de tip a ActionEvent clasa respectiv˘ trebuie s˘ implementeze interfata ActionListener. ca orice altceva ˆ Java. Clasele care descriu ın aceste obiecte se ˆ ımpart ˆ mai multe tipuri ˆ functie de componenta care ın ın ¸ le genereaz˘. } } class AscultaTexte implements TextListener { public void textValueChanged(TextEvent e) { // Metoda interfetei TextListener .220 ˘ CAPITOLUL 9.. a ın ¸ ¸ Pentru fiecare tip de eveniment exist˘ o clas˘ care instantiaz˘ obiecte de a a ¸ a acel tip. etc. evenimentul generat de actionarea unui buton este ¸ descris de clasa ActionEvent. a a O clas˘ consumatoare de evenimente (listener) poate fi orice clas˘ care a a specifica ˆ declaratia sa c˘ dore¸te s˘ asculte evenimente de un anumit ın ¸ a s a tip. mai precis ˆ functie de actiunea utilizatorului asupra acesteia. ¸a etc. Astfel. a Evenimentele sunt. Toate aceste interfete sunt derivate din EventListener. ea va putea s˘ asculte a a a ¸ a evenimente de mai multe tipuri: .

a a Sumarizˆnd. Am spus ın a lista. event . iar eliminarea ei din aceast˘ list˘ cu removeTipEvenimentListener.. Listing 9. aceast˘ clas˘ a a ¸a a a a trebuie ˆ ınregistrata ˆ lista ascult˘torilor componentei respective. s˘ consider˘m un exemplu a a de tratare a evenimentelor.*. awt . • O clas˘ care ascult˘ evenimente trebuie s˘ implementeze interfete specia a a ¸ fice fiec˘rui tip de eveniment . } } 221 Vom vedea ˆ continuare metodele fiec˘rei interfete pentru a ¸ti ce trebuie ın a ¸ s s˘ implementeze o clas˘ consumatoare de evenimente.4. TRATAREA EVENIMENTELOR class Ascultator implements ActionListener. deoarece evenimentele unei componente pot fi ascultate de oricˆte clase. Inregisa trarea unei clase ˆ lista ascult˘torilor unei componente se face cu metode ın a din clasa Component de tipul addTipEvenimentListener. tratarea evenimentelor ˆ Java se desf˘¸oar˘ astfel: a ın as a • Componentele genereaz˘ evenimente cˆnd ceva ”interesant” se ˆ ampl˘. ¸ 9. repectiv ”Cancel”.4. a a A¸a cum am spus mai devreme. pentru ca evenimentele unei componente s s˘ fie interceptate de c˘tre o instant˘ a unei clase ascult˘tor.9: Ascultarea evenimentelor a dou˘ butoane a import java . unde XXX este un tip de eveniment. import java .acestea descriu metode ce vor fi apelate a automat la aparitia evenimentelor. Vom crea o fereastr˘ care s˘ contin˘ dou˘ bua a ¸ a a toane cu numele ”OK”. La ap˘sarea fiec˘rui buton vom a a scrie pe bara de titlu a ferestrei mesajul ”Ati apasat butonul . a a ıntˆ a • Sursele evenimentelor permit oric˘rei clase s˘ ”asculte” evenimentele a a sale prin metode de tip addXXXListener.”.9. awt ...*.. TextListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { . a cu conditia ca acestea s˘ fie ˆ ¸ a ınregistrate la componenta respectiv˘... } public void textValueChanged(TextEvent e) { . .1 Exemplu de tratare a evenimentelor Inainte de a detalia aspectele prezentate mai sus.

f . // instanta a clasei Ascultator . f = f . addActionListener ( listener ) . // Ambele butoane sunt ascultate de obiectul listener . setSize (200 . Ascultator listener = new Ascultator ( this ) . Mai simplu ar fi fost s˘ folosim chiar clasa Fereastra pentru a a a trata evenimentele produse de componentele sale. getActionCommand () ) . Vom modifica putin ¸i ¸ s . In exemplul de mai sus am definit clasa Ascultator pentru a intercepta evenimentele produse de cele dou˘ butoane ¸i din acest motiv a a s trebuit s˘ trimitem ca parametru constructorului clasei o referinta la fereasa ¸ tra noastr˘. addActionListener ( listener ) . show () . } } Nu este obligatoriu s˘ definim clase speciale pentru ascultarea evenia mentelor. Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { f . add ( b2 ) . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . } } public class TestEvent1 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . b2 .222 ˘ CAPITOLUL 9. public Ascultator ( Fereastra f ) { this . add ( b1 ) . Button b1 = new Button ( " OK " ) . setTitle ( " Ati apasat " + e . b1 . definita mai jos } } class Ascultator implements ActionListener { private Fereastra f . 100) .

100) . show () . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . exit (0) . } } .*. event . setTitle ( " Ati apasat OK de " + n + " ori " ) . Button exit = new Button ( " Exit " ) . f .4. Listing 9.*. exit . } } } public class TestEvent2 { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Event " ) . add ( exit ) . this . getSource () == exit ) System . awt . getSource () == ok ) { n ++. awt . addActionListener ( this ) . setLayout ( new FlowLayout () ) . addActionListener ( this ) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { Button ok = new Button ( " OK " ) . int n =0. setSize (200 . // Ambele butoane sunt ascultate in clasa Fereastra // deci ascultatorul este instanta curenta : this } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( e . ok . // Terminam aplicatia if ( e .9.10: Tratarea evenimentelor ˆ ferestr˘ ın a import java .metoda getSource. import java . TRATAREA EVENIMENTELOR 223 aplicatia pentru a pune ˆ evidenta o alt˘ modalitate de a determina com¸ ın ¸ a ponenta generatoare a unui eveniment . add ( ok ) .

etc. ın a s Evenimentele de nivel jos reprezint˘ o interactiune de nivel jos cum ar a ¸ fi o ap˘sare de tast˘. afi¸are s ContainerEvent Ad˘ugare pe container. ¸ 9. etc. maximizare. a a s ¸ In tabelul de mai jos sunt enumerate clasele ce descriu aceste evenimente ¸i s operatiunile efectuate (asupra unei componente) care le genereaz˘: ¸ a ComponentEvent Ascundere. deplasare. selectarea unui articol dintr-o list˘. sau o operatie asupra unei ferestre. orice clas˘ poate asculta evenimente de orice tip cu conditia s˘ s a ¸ a implementeze interfetele specifice acelor tipuri de evenimente. In functie de necea s ¸ sit˘¸ile aplicatie putem scrie cod pentru tratarea fiec˘rui eveniment ˆ parte.224 ˘ CAPITOLUL 9. tastarea literei ’A’ va genera trei evenimente: unul pentru ap˘sare.etc. ¸ WindowEvent Operatiuni asupra ferestrelor: ¸ minimizare. tastare a MouseEvent Operatiuni cu mouse-ul: click. eliberare taste. unul pentru eliberare ¸i unul pentru tastare. mi¸carea mouse-ului. drag.4. at ¸ a ın Evenimentele semantice reprezint˘ interactiunea cu o component˘ a ¸ a GUI: ap˘sarea unui buton. pierdere foucs ¸ KeyEvent Ap˘sare. redimensionare. a ¸ De exemplu. Clasele a a care descriu aceste tipuri de evenimente sunt: ActionEvent AdjustmentEvent ItemEvent TextEvent Actionare ¸ Ajustarea unei valori Schimbarea st˘rii a Schimbarea textului . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ A¸adar. O anumit˘ actiune a utilizatorului poate genera mai multe evenimente. eliminare a FocusEvent Obtinere.2 Tipuri de evenimente Evenimentele se ˆ ımpart ˆ dou˘ categorii: de nivel jos ¸i semantice.

prezentate sub forma interfetelor corespunz˘toare. pentru ¸ a a fiecare interfat˘. Component Container Window Button List MenuItem TextField Choice Checkbox List CheckboxMenuItem Scrollbar TextField TextArea ComponentListener FocusListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener ContainerListener WindowListener ActionListener ItemListener AdjustmentListener TextListener Observati c˘ de¸i exist˘ o singur˘ clas˘ MouseEvent. metodele puse la dispozitie ¸i care trebuie implementate de ¸a s c˘tre clasa ascult˘tor. de exemplu. eveni¸ a mentele generate de o superclas˘. TRATAREA EVENIMENTELOR 225 Urm˘torul tabel prezint˘ componentele AWT ¸i tipurile de evenimente a a s generate. a Orice clas˘ care trateaz˘ evenimente trebuie s˘ implementeze obligatoriu a a a metodele interfetelor corespunz˘toare. cum ar fi Component. ˆ situatia cˆnd tratarea acestora nu ne intereseaz˘ ¸i dorim s˘ ¸ ın ¸ a a s a trat˘m doar evenimente de tip click. exist˘ dou˘ interfete ¸ a s a a a a a ¸ asociate MouseListener ¸i MouseMotionListener. Evident. Acest lucru a fost f˘cut s a deoarece evenimentele legate de deplasarea mouse-ului sunt generate foarte frecvent ¸i receptionarea lor poate avea un impact negativ asupra vitezei de s ¸ executie.4. Tabelul de mai jos prezint˘.9. a a . se vor reg˘si ¸i pentru a a s toate subclasele sale.

Toate tipurile de evenimente mo¸tenesc ¸ ın ¸a s metoda getSource care returneaz˘ obiectul responsabil cu generarea evenia mentului. ın a ¸ a . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ Interfat˘ ¸a ActionListener AdjustmentListener Metode actionPerformed(ActionEvent e) adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) componentHidden(ComponentEvent e) ComponentListener componentMoved(ComponentEvent e) componentResized(ComponentEvent e) componentShown(ComponentEvent e) ContainerListener componentAdded(ContainerEvent e) componentRemoved(ContainerEvent e) FocusListener focusGained(FocusEvent e) focusLost(FocusEvent e) ItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) keyPressed(KeyEvent e) KeyListener keyReleased(KeyEvent e) keyTyped(KeyEvent e) mouseClicked(MouseEvent e) mouseEntered(MouseEvent e) MouseListener mouseExited(MouseEvent e) mousePressed(MouseEvent e) mouseReleased(MouseEvent e) MouseMotionListener mouseDragged(MouseEvent e) mouseMoved(MouseEvent e) TextListener textValueChanged(TextEvent e) windowActivated(WindowEvent e) windowClosed(WindowEvent e) windowClosing(WindowEvent e) WindowListener windowDeactivated(WindowEvent e) windowDeiconified(WindowEvent e) windowIconified(WindowEvent e) windowOpened(WindowEvent e) In cazul ˆ care un obiect listener trateaz˘ evenimente de acela¸i tip provoın a s cate de componente diferite. este necesar s˘ putem afla. care este sursa evenimentului pe care ˆ trat˘m penıl a tru a putea reactiona ˆ consecint˘. In cazul ˆ care dorim s˘ diferentiem doar tipul componentei surs˘.226 ˘ CAPITOLUL 9. ˆ cadrul uneia din a ın metodele de mai sus.

. if (tf == nume) { // A fost editata componenta ’nume’ } . } if (sursa instanceof TextField) { // S-a apasat Enter dupa editarea textului TextField tf = (TextField) sursa.3 Folosirea adaptorilor ¸i a claselor anonime s Am vazut c˘ o clas˘ care trateaz˘ evenimente de un anumit tip trebuie s˘ ima a a a plementeze interfata corespunz˘toare acelui tip. implicit..4. Sunt ˆ a situatii cˆnd a a ıns˘ ¸ a acest lucru poate deveni sup˘rator.. obiectele ce descriu evenimente pot pune la dispozitie a a ¸ ¸i alte metode specifice care permit aflarea de informatii legate de evenimens ¸ tul generat. a a ¸ Un exemplu sugestiv este urm˘torul: o fereastr˘ care nu are specificat cod a a pentru tratarea evenimentelor sale nu poate fi ˆ ınchis˘ cu butonul standard a . returneaz˘ eticheta butonului care a fost ap˘sat.getSource(). TRATAREA EVENIMENTELOR putem folosi operatorul instanceof.4. ActionEvent contine metoda getActionCommand ¸ care. if (btn == ok) { // A fost apasat butonul ’ok’ } . Astfel de a a particularit˘¸i vor fi prezentate mai detaliat ˆ sectiunile dedicate fiecˆrei at ın ¸ a componente ˆ parte. public void actionPerformed(ActionEvent e) { Object sursa = e. } } 227 Pe lˆng˘ getSource. chiar a ¸a dac˘ nu specific˘ nici un cod pentru unele dintre ele. Aceasta ˆ ¸ a ınseamn˘ c˘ trebuie a a s˘ implementeze obligatoriu toate metodele definite de acea interfat˘.9. if (sursa instanceof Button) { // A fost apasat un buton Button btn = (Button) sursa.. De exemplu. mai ales atunci cˆnd nu ne intereseaz˘ a a a decˆt o singura metod˘ a interfetei. ın 9.

import java . } } Observati c˘ trebuie s˘ implement˘m toate metodele interfetei. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ marcat cu ’x’ din coltul dreapta sus ¸i nici cu combinatia de taste Alt+F4.11: Implementarea interfetei WindowListener ¸ import java .*. event . Listing 9. } public void windowClosed ( WindowEvent e ) {} public void windowIconified ( WindowEvent e ) {} public void windowDeiconified ( WindowEvent e ) {} public void windowActivated ( WindowEvent e ) {} public void windowDeact ivated ( WindowEvent e ) {} } public class TestWind ow Lis te ne r { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowListener " ) .228 ˘ CAPITOLUL 9. addWindowList ener ( this ) . } // Metodele interfetei WindowListener public void windowOpened ( WindowEvent e ) {} public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminare program System . ¸ s ¸ Pentru a realiza acest lucru trebuie interceptat evenimentul de ˆ ınchidere a ferestrei ˆ metoda windoClosing ¸i apelat˘ metoda dispose de ˆ ın s a ınchidere a ferestrei. awt . this . awt . class Fereastra extends Frame implements WindowListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . show () . f . sau System. exit (0) . Singura metod˘ care ne interea seaz˘ este windowClosing.exit pentru terminarea programului. ˆ care specific˘m ce trebuie f˘cut atunci cˆnd a ın a a a utilizatorul doreste s˘ ˆ a ınchid˘ fereastra. chiar dac˘ ¸ a a a ¸ a nu scriem nici un cod pentru unele dintre ele. Pentru a evita scrierea inutil˘ a a a . Aceasta ˆ a ¸ ınseamn˘ c˘ trebuie a a s˘ implement˘m interfata WindowListener care are nu mai putin de ¸apte a a ¸ ¸ s metode. ˆ cazul cˆnd ın a este vorba de fereastra principal˘ a aplicatiei.*.

exit (0) . awt . Dup˘ cum ati observat fat˘de exemplul anterior. a ¸a De exemplu. Un adaptor este o clas˘ abstract˘ care implementeaz˘ o anumit˘ interfat˘ a a a a ¸a f˘r˘ a specifica cod nici unei metode a interfetei. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . acesta devenind mult mai lizibil. } } public class TestWindowAdapter { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test WindowAdapter " ) . show () . addWindowListener ( new Ascultator () ) .*.4. Ins˘ exist˘ ¸i a as dou˘ dezavantaje majore. TRATAREA EVENIMENTELOR 229 acestor metode. import java . } } Avantajul clar al acestei modalit˘¸i de tratare a evenimentelor este reat ducerea codului programului. this . s˘ extindem adaptorul corespunz˘tor interfetei respective (dac˘ are!) a a ¸ a ¸i s˘ supradefinim doar metodele care ne intereseaz˘ (cele ˆ care vrem s˘ s a a ın a scriem o anumit˘ secvent˘ de cod). Aceste clase se aa numesc adaptori. event .*. adaptorul interfetei WindowListener este WindowAdapter ¸ iar folosirea acestuia este dat˘ ˆ exemplul de mai jos: a ın Listing 9. f . aa ¸ Scopul unei astfel de clase este ca la crearea unui ”ascult˘tor” de evenia mente. awt .9. a a ¸ ¸a . ˆ loc s˘ implement˘ o anumit˘ interfat˘ ¸i implicit toate metodele ın a a a ¸a s sale.12: Extinderea clasei WindowAdapter import java . } } class Ascultator extends WindowAdapter { // Suprdefinim metodele care ne intereseaza public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . exist˘ o serie de clase care implementeaz˘ interfetele de tip a a ¸ ”listener” f˘r˘ a specifica nici un cod pentru metodele lor.

} } In tabelul de mai jos sunt dati toti adaptorii interfetelor de tip ”listener” ¸ ¸ ¸ .exit(0). ¸ s a class Ascultator extends WindowAdapter { // In loc de windowClosing scriem WindowClosing // Nu supradefinim vreo metoda a clasei WindowAdapter // Nu da nici o eroare // Nu face nimic ! public void WindowClosing(WindowEvent e) { System. pur ¸i simplu. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ clasa Fereastra nu poate extinde WindowAdapter deoarece ea extinde deja clasa Frame ¸i din acest motiv am construit o nou˘ clas˘ numit˘ Ascultator. va crea o metod˘ a clasei respective. iar ¸ a a a a a ın clasele anonime sunt clase interne folosite pentru instantierea unui singur ¸ obiect de un anumit tip.se oberv˘ c˘ o interfat˘ XXXListener are un adaptor de tipul XXXAdapter. a a ¸a Interfetele care nu au un adaptor sunt cele care definesc o singur˘ metod˘ ¸i ¸ a as prin urmare crearea unei clase adaptor nu ˆ are rostul. Un exemplu tipic de folosire a lor este instantierea ¸ .230 ˘ CAPITOLUL 9. s a a a Vom vedea ˆ a c˘ acest dezavantaj poate fi eliminat prin folosirea unei clase ıns˘ a anonime. ısi Interfata ¸ ActionListener AdjustemnrListener ComponentListener ContainerListener FocusListener ItemListener KeyListener MouseListener MouseMotionListener TextListener WindowListener Adaptor nu are nu are ComponentAdapter ContainerAdapter FocusAdapter nu are KeyAdapter MouseAdapter MouseMotionAdapter nu are WindowAdapter Stim c˘ o clas˘ intern˘ este o clas˘ declarat˘ ˆ cadrul altei clase. Un alt dezavantaj este c˘ orice gre¸eal˘ de sintax˘ ˆ declararea unei metode a s a a ın a interfetei nu va produce o eroare de compilare dar nici nu va supradefini ¸ metoda interfetei ci.

blue ) .*. drawOval ( e . getX () . g . this . setText ( " Click . event .ului Graphics g = Fereastra . this . getY () . label . final Label label = new Label ( " " . add ( label . Label . int raza = ( int ) ( Math . raza .. 1) . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { // Terminam aplicatia System . ad dM ous eM oti on Li st e n e r ( new Mo us eM ot ion Ad ap te r () { public void mouseMoved ( MouseEvent e ) { // Desenam un punct la coordonatele mouse . e . fillOval ( e . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { // Desenam un cerc la fiecare click de mouse label . setBackground ( Color . raza ) . 1 .13: Folosirea adaptorilor ¸i a claselor anonime s import java . " ) . import java . Listing 9. e . yellow ) . getY () .*. g . TRATAREA EVENIMENTELOR 231 adaptorilor direct ˆ corpul unei clase care contine componente ale c˘ror ın ¸ a evenimente trebuie tratate. Graphics g = Fereastra . getGraphics () . CENTER ) . awt . g .. } }) .9. NORTH ) . exit (0) . getGraphics () . class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . this . random () * 50) . this . setSize (400 . } }) . getX () . this .4. awt . setColor ( Color . BorderLayout . } }) . 400) . .

a a 9. } }) . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ this . una dintre ele fiind numit˘ fereastra principal˘. a ¸ Metodele mai importante ale clasei Window. Acestea sunt descrise de clase derivate din Window.232 ˘ CAPITOLUL 9. show () . a • hide .1 Clasa Window Clasa Window este rar utilizat˘ ˆ mod direct deoarece permite doar crearea a ın unor ferestre care nu au chenar ¸i nici bar˘ de meniuri.face fereastra invizibil˘ f˘r˘ a o distruge ˆ a. setText ( " Ati tastat : " + e . . f . s O aplicatie Java cu intefat˘ grafic˘ va fi format˘ din una sau mai multe ¸ ¸a a a ferestre. Este util˘ atunci s a a cˆnd dorim s˘ afi¸am ferestre care nu interactioneaz˘ cu utilizatorul ci doar a a s ¸ a ofer˘ anumite informatii.5 Folosirea ferestrelor Dup˘ cum am v˘zut suprafetele de afi¸are ale componentelor sunt extensii a a ¸ s ale clasei Container.face vizibil˘ fereastra. getKeyChar () + " " ) . Implicit. pentru a redeveni a aa ıns˘ vizibila se poate apela metoda show. O categorie aparte a acestor containere o reprezint˘ a ferestrele. cele mai utilizate fiind Frame ¸i Dialog. addKeyListener ( new KeyAdapter () { public void keyTyped ( KeyEvent e ) { // Afisam caracterul tastat label . care sunt de altfel mo¸tenite s de toate subclasele sale. } } 9. sunt date de mai jos: • show .5. o fereastr˘ nou creat˘ nu este a a a vizibil˘. } } public class TestAdapters { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test adaptori " ) .

eventual continˆnd o bar˘ de meniuri.*. } } Crearea ferestrelor prin instantierea direct˘ a obiectelor de tip Frame este ¸ a mai putin folosit˘. De obicei.show(). s s a • pack .testeaz˘ dac˘ fereastra este vizibil˘ sau nu. . as a Constructorii uzuali ai clasei Frame permit crearea unei ferestre cu sau f˘r˘ titlu.*.. ca ˆ exemplul de mai jos: ın import java. class Fereastra extends Frame{ // Constructorul public Fereastra(String titlu) { super(titlu). FOLOSIREA FERESTRELOR • isShowing . Orice aplicatie s ¸ a a ¸ cu interfat˘ grafic˘ conttine cel putin o fereastr˘.ˆ ınchide) fereastra ¸i ¸i elibereaz˘ toate resursele acesteia. f.. initial invizibil˘.awt. a a 9. a ¸ • getFocusOwner .5.9. } . trebuie apelat˘ ˆ general dup˘ a a a ın a ad˘ugarea tuturor componentelor pe suprafata ferestrei.2 Clasa Frame Este derivat˘ a clasei Window ¸i este folosit˘ pentru crearea de ferestre indea s a pendente ¸i functionale. ferestrele unui program vor fi definite ˆ clase ¸ a ın separate care extind clasa Frame. cea mai important˘ fiind ¸a a ¸ ¸ a a numit˘ ¸i fereastra principal˘.redimensioneaz˘ automat fereastra la o suprafata optim˘ care a ¸ a s˘ cuprind˘ toate componentele sale. a a a 233 • dispose .5. a ın import java. public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Frame f = new Frame("Titlul ferestrei").awt. Pentru ca o fereastr˘ s˘ devin˘ vizibil˘ se va aa ¸ a a a a a apela metoda show definit˘ ˆ superclasa Window.returneaz˘ componenta ferestrei care are focus-ul a (dac˘ fereastra este activ˘).

// inchidem fereastra // sau terminam aplicatia System . ¸ Din acest motiv. suprafata de afi¸are a feretrei va fi determia a a a ¸ s nat˘ automota de gestionarul de pozittionare ¸i va oferi doar spatiul necesar a ¸ s ¸ afi¸˘rii barei ferestrei ¸i grupului de butoane pentru minimizare. ˆ momentul ˆ care fereastra este creat˘ dar nici o compoın ın a nent˘ grafic˘ nu este ad˘ugat˘. } } Gestionarul de pozitionare implicit al clasei Frame este BorderLayout.*. exit (0) . ¸ Tratarea evenimentelor ferestrei se face prin implementarea interfetei WindowListener ¸ sau. event . awt . import java . prin folosirea unui adaptor de tip WindowAdapter. Structura general˘ a unei ferestre este descris˘ de clasa Fereastra din a a exemplul de mai jos: Listing 9. . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ } public class TestFrame { public static void main(String args[]) { Fereastra f = new Fereastra("Titlul ferestrei"). f.14: Structura general˘ a unei ferestre a import java . awt .*. maximizare sa s ¸i ˆ s ınchidere. // Tratam evenimentul de inchidere a ferestrei this .show(). mai uzual. class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Constructorul public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { dispose () . a Se observ˘ de asemenea c˘ butonul de ˆ a a ınchidere a ferestrei nu este functional. } }) . Acela¸i efect ˆ vom obtine dac˘ o redimenionam ¸i apel˘m apoi s ıl ¸ a s a metoda pack care determin˘ dimeniunea suprafetei de afi¸are ˆ functie de a ¸ s ın ¸ componentele ad˘ugate.234 ˘ CAPITOLUL 9.

} } public class TestFrame { public static void main ( String args []) { // Cream fereastra Fereastra f = new Fereastra ( " O fereastra " ) .seteaz˘ bara de meniuri a ferestrei (vezi ”Folosirea mea niurilor”). } // Implementam metodele interfetelor de tip listener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . a ¸ • setMenuBar . a . // Adaugam componentele pe suprafata ferestrei Button exit = new Button ( " Exit " ) . schimbam gestionarul de pozitionare setLayout ( new FlowLayout () ) .5. FOLOSIREA FERESTRELOR // Eventual . // O facem vizibila f .seteaz˘ titlul ferestrei. add ( exit ) .metod˘ static˘ ce returneaz˘ lista tuturor ferestrelor dea a a schise ale unei aplicatii.seteaz˘ iconita ferestrei. exist˘ o serie de metode a a s a specifice clasei Frame. Dintre cele mai folosite amintim: • getFrames . } } 235 Pe lˆng˘ metodele mo¸tenite din clasa Window. • setTitle . // Stabilim dimensiunile pack () . addActionListener ( this ) . // implicit // sau explicit // setSize (200 .9. show () . ¸ • setIconImage . // Facem inregistrarea claselor listener exit . exit (0) . 200) .

boolean modala) Dialog(Frame parinte. Cu alte a a as a cuvinte. etc. etc.stabile¸te dac˘ fereastra poate fi redimenionat˘ de utis a a lizator. String titlu) Dialog(Dialog parinte. boolean modala) Dialog(Dialog parinte) Dialog(Dialog parinte. ˆ a exist˘ cona as a ıns˘ a structori care s˘ specifice ¸i ace¸ti parametri. String titlu) Dialog(Frame parinte. 9. de selectare a unei optiuni. de alegere a unui fi¸ier.5. numit˘ ¸i fereastra p˘rinte. cum ar fi ferestrele de introducere a unor date. mesaje de avertizare. dialogul de c˘utare a unui cuvˆnt ˆ a a ıntr-un fi¸ier. Cˆnd fer¸a aa a eastra p˘rinte este distrus˘ sunt distruse ¸i ferestrele sale de dialog. boolean modala) . a Ferestrele de dialog pot fi de dou˘ tipuri: a • modale: care blocheaz˘ accesul la fereastra parinte ˆ momentul dea ın schiderii lor. s ¸ • nemodale: care nu blocheaz˘ fluxul de intrare c˘tre fereastra p˘rinte a a a . Acestea se numesc ferestre ¸ de dialog sau casete de dialog ¸i sunt implementate prin intermediul clasei s Dialog.236 ˘ CAPITOLUL 9. ferestrele de dialog nu au o existent˘ de sine st˘t˘toare. subclas˘ direct˘ a clasei Window.de exemplu. Constructorii clasei Dialog a s s sunt: Dialog(Frame parinte) Dialog(Frame parinte. String titlu. String titlu. a a Diferenta major˘ dintre ferestrele de dialog ¸i ferestrele de tip Frame ¸ a s const˘ ˆ faptul c˘ o fereastr˘ de dialog este dependent˘ de o alt˘ fereastra a ın a a a a (normal˘ sau tot fereastr˘ de dialog). INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ • setResizable . s Implicit. o fereastr˘ de dialog este nemodal˘ ¸i invizibil˘. cˆnd este a a s a minimizat˘ ferestrele sale de dialog sunt f˘cute invizibile iar cˆnd este restaua a a rat˘ acestea sunt aduse la starea ˆ care se g˘seau ˆ momentul minimiz˘rii a ın a ın a ferestrei p˘rinte.3 Clasa Dialog Toate interfetele grafice ofer˘ un tip special de ferestre destinate prelu˘rii ¸ a a unor informatii sau a unor date de la utilizator.

import java . iar fereastra de dialog s˘ ofere metode publice prin care a datele introduse s˘ fie preluate din exterior. a Crearea unei ferestre de dialog este relativ simpla ¸i se realizeaz˘ prin s a derivarea clasei Dialog.9. // Fereastra principala class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { . event . awt . va primi ¸irul de caractere introdus ¸i ˆ va modifica titlul ca fiind s s ısi acesta.*. • obiectul care creeaz˘ dialogul (fereastra p˘rinte) s˘ se ˆ a a a ınregistreze ca ascult˘tor al evenimentelor de la butoanele care determin˘ ˆ a a ıncheierea dialogului. de exemplu. se poate realiza folosind una din ¸ ın urm˘toarele abord˘ri generale: a a • obiectul care reprezint˘ dialogul poate s˘ trateze evenimentele generate a a de componentele de pe suprafata s˘ ¸i s˘ seteze valorile unor variabile ¸ as a accesibile ale ferestrei p˘rinte ˆ momentul ˆ care dialogul este ˆ a ın ın ıncheiat. ”titlu” a a ¸ a reprezint˘ titlul ferestrei iar prin argumentul ”modal˘” specific˘m dac˘ fera a a a eastra de dialog creat˘ va fi modal˘ (true) sau nemodal˘ (false . Fereastra principal˘ a aplicatiei va fi p˘rintele casetei s a a de dialog. Cele dou˘ ferestre vor ar˘ta ca a a ˆ imaginile de mai jos: ın Fereastra principal˘ a Fereastra de dialog Listing 9. awt . o fereastr˘ de dialog modal˘ pentru introducerea a a a a unui ¸ir de caractere. pentru ca aceasta din urm˘ s˘ poat˘ folosi datele introduse (sau a a a a optiunea specificata) ˆ caseta de dialog. Comunicarea dintre fereastra de dialog ¸i fereastra s sa p˘rinte. a S˘ cre˘m. FOLOSIREA FERESTRELOR 237 Parametrul ”p˘rinte” reprezint˘ referinta la fereastra p˘rinte.*. Deschiderea ferestrei de dialog se va face la ap˘sarea unui buton al a ferestrei principale numit ”Schimba titlul”.valoarea a a a implicit˘).15: Folosirea unei ferestre de dialog import java .5.

} }) . setSize (300 . Panel panel = new Panel () . add ( b ) . exit (0) . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { raspuns = null . 30) . setLayout ( new FlowLayout () ) . text = new TextField ( " " . titlu . } } // Fereastra de dialog class FerDialog extends Dialog implements ActionListener { public String raspuns = null . ok = new Button ( " OK " ) . . String titlu = d . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FerDialog d = new FerDialog ( this . if ( titlu == null ) return . b . Button b = new Button ( " Schimba titlul " ) . this . public FerDialog ( Frame parinte . private Button ok . String titlu . dispose () . true ) . } }) . addActionListener ( this ) .238 ˘ CAPITOLUL 9. boolean modala ) { super ( parinte . cancel . add ( text . BorderLayout . setTitle ( titlu ) . private TextField text . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . raspuns . 80) . " Dati titlul " . this . modala ) . CENTER ) .

dispose () . dar forma ˆ care vor fi afi¸ate este specific˘ platformei pe care ın s a ruleaz˘ aplicatia. panel . ok . a ¸ Constructorii clasei sunt: FileDialog(Frame parinte) . addActionListener ( this ) .5. addActionListener ( this ) . show () . getText () . if ( sursa == ok || sursa == text ) raspuns = text . text .awt pune la dispozitie ¸i un tip de fereastr˘ de dialog folosit˘ s a a pentru selectarea unui nume de fi¸ier ˆ vederea ˆ arc˘rii sau salv˘rii unui s ın ınc˘ a a fi¸ier: clasa FileDialog. add ( ok ) . pack () .4 Clasa FileDialog Pachetul java. FOLOSIREA FERESTRELOR cancel = new Button ( " Cancel " ) . panel .5. else raspuns = null . addActionListener ( this ) . getSource () . BorderLayout . cancel . add ( panel .9. derivat˘ din Dialog. show () . Instantele acestei clase au un s a ¸ comportament comun dialogurilor de acest tip de pe majoritatea platformelor de lucru. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object sursa = e . add ( cancel ) . f . } } // Clasa principala public class TestDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . SOUTH ) . } } 239 9.

FileDialog.240 ˘ CAPITOLUL 9.*. boolean mod) Parametrul ”p˘rinte” reprezint˘ referinta ferestrei p˘rinte. pentru stabilirea unui criteriu de filtrare setFilenameFilter. s a a Pe lˆng˘ metodele mo¸tenite de la superclasa Dialog clasa FileDialog a a s mai contine metode pentru obtinerea numelui fi¸ierului sau directorului se¸ ¸ s lectat getFile. import java . etc. "Salvare fisier". FileDialog. atunci va fi nemodal˘. getDirectory. // Dialog pentru salvarea unui fisier new FileDialog(parinte. La crearea unui obiect FileDialog acesta nu este implicit vizibil. io .LOAD).SAVE). iar numele implicit este TestFileDialog. class FerPrinc extends Frame implements ActionListener { public FerPrinc ( String titlu ) { super ( titlu ) . import java . S˘ consider˘m un exemplu ˆ care vom alege.LOAD . Dup˘ selectarea unui a a fi¸ier ea va fi facut˘ automat invizibil˘. ”titlu” reprezint˘ a a ¸ a a titlul ferestrei iar prin argumentul ”mod” specific˘m dac˘ ˆ arc˘m sau a a ınc˘ a salv˘m un fi¸ier. valorile pe care le poate lua acest argument sunt: a s • FileDialog. Dac˘ afi¸area s a a s se face cu setVisible(true). event .pentru ˆ arcare. respectiv ınc˘ • FileDialog. Numele fi¸ierului s ales va fi afi¸at la consol˘. s a Listing 9.SAVE . Dac˘ a afi¸area sa se face cu show.java. addWindowList ener ( new WindowAdapter () { . un fi¸ier cu extensia ”java”. awt .*. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ FileDialog(Frame parinte. this . awt . String titlu. Directorul initial este directorul s ¸ curent. "Alegere fisier".pentru salvare. String titlu) FileDialog(Frame parinte.16: Folosirea unei ferestre de dialog import java . // Dialog pentru incarcarea unui fisier new FileDialog(parinte.*. prin intermediul unui obiect a a ın FileDialog. caseta de dialog va fi modal˘.

String numeFis ) { return ( numeFis . addActionListener ( this ) . f . println ( " Fisierul ales este : " + fd . add (b . setFilenameFilter ( new FilenameFilter () { public boolean accept ( File dir . ¸ ¸a a . } } Clasa FileDialog este folosit˘ mai rar deoarece ˆ Swing exist˘ clasa a ın a JFileChooser care ofer˘ mai multe facilit˘¸i ¸i prin urmare va constitui a at s prima optiune ˆ ¸ ıntr-o aplicatie cu intefat˘ grafic˘. // Afisam fereastra de dialog ( modala ) fd . show () . " Alegeti un fisier " . BorderLayout . // Stabilim numele implicit fd . exit (0) . } 241 public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { FileDialog fd = new FileDialog ( this .9. CENTER ) . b . java " ) ) . } }) . pack () . } } public class TestFileDialog { public static void main ( String args []) { FerPrinc f = new FerPrinc ( " Fereastra principala " ) . getFile () ) . FileDialog . setDirectory ( " . java " ) . show () . } }) . " ) . // Specificam filtrul fd . Button b = new Button ( " Alege fisier " ) . setFile ( " TestFileDialog . out .5. FOLOSIREA FERESTRELOR public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . // Stabilim directorul curent fd . System . LOAD ) . endsWith ( " .

242 ˘ CAPITOLUL 9. In modelul AWT obiectele care reprezint˘ bare de meniuri sunt reprezena tate ca instante al clasei MenuBar. La rˆndul a lor.6 Folosirea meniurilor Spre deosebire de celelalte obiecte grafice care deriv˘ din clasa Component. articolul Undo ¸i dou˘ comutatoare Bold ¸i Italic. care sunt de fapt meniurile derulante propriu-zise. a componentele unui meniu reprezint˘ instante ale unor clase derivate din sua ¸ perclasa abstract˘ MenuComponent. s . Aceast˘ exceptie este facut˘ deoarece a a ¸ a unele platforme grafice limiteaz˘ capabilit˘¸ile unui meniu. La rˆndul lor. comutatoare sau alte ¸ meniuri (submeniuri). a In figura de mai jos este pus˘ ˆ evident˘ alc˘tuirea unui meniu fix: a ın ¸a a Exemplul de mai sus contine o bar˘ de meniuri format˘ din dou˘ meniuri ¸ a a a principale File ¸i Edit. ¸ a a aceste meniuri contin articole ce pot fi selectate. O alt˘ diferent˘ fat˘ de meniurile fixe const˘ ˆ faptul a ¸a ¸a a ın c˘ meniurile de context nu sunt grupate ˆ a ıntr-o bar˘ de meniuri. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ 9. vom referi uneori bara de meniuri a unei ferestre ca fiind meniul ferestrei. acestea pot contine obiecte de tip MenuItem. ¸ dar ¸i alte obiecte de tip Menu (submeniuri). CheckBoxMenuItem. a at Meniurile pot fi grupate ˆ dou˘ categorii: ın a • Meniuri fixe (vizibile permanent): sunt grupate ˆ ıntr-o bar˘ de meniuri a ce contine cˆte un meniu pentru fiecare intrare a sa. a • Meniuri de context (popup): sunt meniuri invizbile asociate unei ferestre ¸i care se activeaz˘ uzual prin ap˘sarea butonului drept al s a a mouse-ului. Un obiect de tip MenuBar contine obiecte ¸ ¸ de tip Menu. Meniul Edit contine la rˆndul lui alt meniu (submeniu) s ¸ a Options. Prin abuz de s a s limbaj. O fereastr˘ poate avea un singur meniu fix.

setFont. FOLOSIREA MENIURILOR 243 Pentru a putea contine un meniu. Dup˘ cum am mai spus. 9. . acestea implementˆnd interfat˘ a ¸a MenuContainer. setName. pentru a lega bara de meniuri la a a o anumit˘ fereastra trebuie apelat˘ metoda setMenuBar din clasa Frame.6. Ata¸area unei bare de meniuri la o fereastr˘ se face prin s a metoda addMenuBar a clasei Frame. meniurile sunt ata¸ate fere¸ s strelor.9. MenuComponent contine metode cu carac¸ ter general. fiind similar˘ celeilalte a superclase abstracte Component. Cel mai adesea. dintre care amintim getName.6. o component˘ trebuie s˘ implementeze ¸ a a interfata MenuContainer.1 Ierarhia claselor ce descriu meniuri S˘ vedem ˆ continuare care este ierarhia claselor folosite ˆ lucrul cu meniuri a ın ın ¸i s˘ analiz˘m pe rˆnd aceste clase: s a a a Clasa MenuComponent este o clasa abstract˘ din care sunt extinse a toate celelalte clase folosite la crearea de meniuri. cu sintaxa ¸i semnificatiile uzuale. s ¸ Clasa MenuBar permite crearea barelor de meniuri asociate unei ferestre cadru de tip Frame. adaptˆnd conceptul de bar˘ de meniuri la platforma a a curent˘ de lucru. mai precis obiectelor de tip Frame. getFont. a a // Crearea barei de meniuri MenuBar mb = new MenuBar().

la invalidarea sa. Orice articol al unui meniu trebuie s˘ fie o instanta a clasei Menua ¸ Item. Clasa a CheckboxMenuItem are aceea¸i functionalitate cu cea a casetelor de validare s ¸ de tip Checkbox. ”Close”.. as a care este de fapt numele s˘u ce va fi afi¸at pe bara de meniuri.addMenuBar(mb). actionarea ara a ¸ ticolului determinˆnd trecerea sa dintr-o stare ˆ alta. // Atasarea barei de meniuri la o fereastra Frame f = new Frame("Fereastra cu meniu"). ˆ ¸it˘ eventual de un accelerator (obiect a a ın ınsot a de tip MenuShortcut) ce reprezint˘ combinatia de taste cu care articolul a ¸ poate fi apelat rapid (vezi ”Acceleratori”).244 ˘ CAPITOLUL 9. etc.care au dou˘ st˘ri logice (validat/nevalidat). a ¸ . Clasa Menu permite crearea unui meniu derulant ˆ ıntr-o bar˘ de meniuri. ceea ce ˆ a ¸ a ınseamn˘ c˘ pot a a fi instante ale uneia din clasele MenuItem. Fiecare meniu are o etichet˘. ”Exit”. ambele implementˆnd interfata ItemSelectable. a Optional. Obiectele acestei clase descriu a¸adar optiunile individuale ale mes ¸ niurilor derulante. Articolele a s dintr-un meniu trebuie s˘ apartin˘ clasei MenuItem. cum sunt ”Open”. O instant˘ a ¸a clasei MenuItem reprezint˘ de fapt un buton sau un comutator. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ // Adaugarea meniurilor derulante la bara de meniuri . f. Acest mecanism este dependent de a ¸ platform˘ ¸i poate fi ignorat pe unele dintre ele. simbolul grafic respectiv va disp˘rea. cu o anumit˘ a a etichet˘ care va ap˘rea ˆ meniu. La validarea unui a ın comutator ˆ dreptul etichetei sale va fi afi¸at un simbol grafic care indic˘ ın s a acest lucru.. Menu sau CheckboxMenuItem. ceea ce ˆ ¸ ınseamn˘ c˘ a a poate fi deschis ¸i deplasat cu mouse-ul (dragged) ˆ s ıntr-o alt˘ pozitie decˆt a ¸ a cea original˘ (”rupt” din pozitia sa). un meniu poate fi declarat ca fiind tear-off. ¸ Clasa CheckboxMenuItem implementeaz˘ ˆ a ıntr-un meniu articole de tip comutator .

addSeparator () . optiuni . add ( optiuni ) . awt . addSeparator () . fisier . } } . editare . editare . optiuni . f . add ( editare ) . import java . setSize (200 . add ( new CheckboxMenuItem ( " Bold " ) ) . awt . f .*. mb . Menu editare = new Menu ( " Edit " ) . f .6.*. add ( fisier ) . FOLOSIREA MENIURILOR 245 S˘ vedem ˆ continuare cum ar ar˘ta un program care construie¸te un a ın a s meniu ca ˆ figura prezentat˘ anterior: ın a Listing 9. add ( new MenuItem ( " Cut " ) ) . add ( new MenuItem ( " Copy " ) ) . editare .17: Crearea unui meniu import java . fisier . event . optiuni . mb . show () . 100) . MenuBar mb = new MenuBar () . editare . fisier . setMenuBar ( mb ) . Menu optiuni = new Menu ( " Options " ) . public class TestMenu { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Test Menu " ) .9. add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . fisier . add ( new MenuItem ( " Open " ) ) . add ( new MenuItem ( " Undo " ) ) . editare . add ( new MenuItem ( " Paste " ) ) . add ( new CheckboxMenuItem ( " Italic " ) ) . add ( new MenuItem ( " Close " ) ) . Menu fisier = new Menu ( " File " ) .

6. pentru a activa optiunile s ¸ unui meniu trebuie implementate interfatele ActionListener sau/¸i Item¸ s Listener ˆ cadrul obiectelor care trebuie s˘ specifice codul ce va fi executat ın a la alegerea unei optiuni ¸i implementate metodele actionPerformed. A¸adar. a respectiv addItemListener. sau s a a alegerii optiunii. tratarea evenimentului corespunz˘tor ap˘sarii butonului.DESELECTED. f˘cˆndu-se o singur˘ dat˘ ˆ ¸ a a a a ıntr-o clas˘ care este ˆ a ınregistrat˘ a ca receptor atˆt la buton cˆt ¸i la meniu. tratarea evenimentelor generate de obiecte de tip MenuItem este s identic˘ cu tratarea butoanelor. ambele cu ¸ s a ıi a ¸ acela¸i nume. CheckboxMenuItem check = new CheckboxMenuItem ( " Check me " ) . Tipul de operatie selectare / deselectare s a a este codificat ˆ evenimentul generat de cˆmpurile statice ItemEvent. MenuBar mb = new MenuBar () . Pentru a realiza leg˘tura ˆ a a ıntre obiectul meniu ¸i obiectul de tip listener s trebuie s˘ adaug˘m receptorul ˆ lista de ascult˘tori a meniului respectiv. a a ın a ˆ ıntocmai ca pe orice component˘. Fiec˘rui meniu ˆ putem asocia un obiect receptor a ıi diferit. import java . ItemListener { public TestMenuEvent ( String titlu ) { super ( titlu ) . CheckBox. awt . Choice.*.SELECTED ın a ¸i ItemEvent. a a s Obiectele de tip CheckboxMenuItem tip se g˘sesc ˆ a ıntr-o categorie comun˘ a cu List. public class TestMenuEvent extends Frame implements ActionListener . awt .246 ˘ CAPITOLUL 9. event .2 Tratarea evenimentelor generate de meniuri La alegerea unei optiuni dintr-un meniu se genereaz˘ fie un eveniment de tip ¸ a ActionEvent dac˘ articolul respectiv este de tip MenuItem.*. toate implementˆnd interfata ItemSelectable a ¸ ¸i deci tratarea lor va fi f˘cut˘ la fel. . ceea ce face posibil ca unui buton de pe a suprafata de afi¸are s˘ ˆ corespund˘ o optiune dintr-un meniu.18: Tratarea evenimentelor unui meniu import java . fie ItemEvent a pentru comutatoarele CheckboxMenuItem. ceea ce u¸ureaz˘ munca ˆ cazul ˆ care ierarhia de meniuri este coms a ın ın plex˘. s Listing 9. Menu test = new Menu ( " Test " ) . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ 9. A¸adar. respec¸ s tiv itemStatChanged. folosind metodele addActionListener.

add ( btnExit . f . Button btnExit = new Button ( " Exit " ) . btnExit . equals ( " Exit " ) ) System . addActionListener ( this ) . subclas˘ direct˘ a clasei Menu. if ( command . SELECTED ) setTitle ( " Checked ! " ) . add ( test ) . show () .6. else setTitle ( " Not checked ! " ) .6. addActionListener ( this ) . check . add ( check ) . getActionCommand () . addItemListener ( this ) . } public static void main ( String args []) { TestMenuEvent f = new TestMenuEvent ( " Tratare evenimente meniuri " ) . fiind a .9. SOUTH ) . mb . 200) . test . BorderLayout . getStateChange () == ItemEvent . FOLOSIREA MENIURILOR test . test . addSeparator () . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . } public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { if ( e . show () .1 ¸i sunt implementate prin intermediul a s clasei PopupMenu. setSize (300 . setMenuBar ( mb ) . } } 247 9. Sunt meniuri invizibile a a care sunt activate uzual prin ap˘sarea butonului drept al mouse-ului. exit (0) . test .3 Meniuri de context (popup) Au fost introduse ˆ ıncepˆnd cu AWT 1. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Valabila si pentru meniu si pentru buton String command = e .

In cazul cˆnd avem mai multe meniuri popup pe care vrem s˘ a a le folosim ˆ ıntr-o fereastr˘. int x. fereastra. vom crea un meniu de contex pe care ˆ vom activa ıl la ap˘sarea butonului drept al mouse-ului pe suprafata ferestrei principale. vom ad˘uga ferestrei meniul corespunz˘tor dup˘ care ˆ vom face vizibil. exist˘ o metod˘ care a a a determin˘ dac˘ un eveniment de tip MouseEvent poate fi responsabil cu a a deschiderea unui meniu de context. Argumentul ”origine” reprezint˘ componenta fat˘ de a ¸a originile c˘reia se va calcula pozitia de afi¸are a meniului popup. pentru a avea s a acces rapid la meniu. Aceasta este isPopupTrigger ¸i este s definit˘ ˆ clasa MouseEvent. popup. int y) ¸i este de obicei rezultatul ap˘sarii unui buton al mouse-ului.add(new MenuItem("New")). Deoarece interactiunea a ¸ ın s ¸ cu mouse-ul este dependent˘ de platforma de lucru.add(new MenuItem("Exit")). trebuie s˘ le definim pe toate ¸i.show(Component origine. .addSeparator(). a ¸ s reprezint˘ instanta ferestrei ˆ care se va afi¸a meniul. la un moment a a s dat.. vom ”rupe” leg˘tura ˆ a ıntre fereastr˘ ¸i meniu prin as instructiunea remove: ¸ fereastra. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ afi¸ate la pozitia la care se g˘sea mouse-ul ˆ momentul ap˘s˘rii butonului s ¸ a ın aa s˘u drept. Pozitionarea ¸i afi¸area meniului este ˆ a a ın ¸ s s ıns˘ responsabilitatea programatorului. popup. De obicei. Meniurile de context nu se adaug˘ la un alt meniu (bar˘ sau sub-meniu) a a ci se ata¸eaz˘ la o component˘ (de obicei la o fereastr˘) prin metoda add s a a a a acesteia. Afi¸area meniului de context se face prin metoda show: s popup. popup. popup.remove(popup1). a a a ıl Dup˘ ˆ a ınchiderea acestuia. a ¸ Tratarea evenimentelor generate de un meniu popup se realizeaz˘ identic ca a pentru meniurile fixe. PopupMenu popup = new PopupMenu("Options").add(popup2).248 ˘ CAPITOLUL 9.add(popup1). Metodele de ad˘ugare a articolelor unui meniu de context sunt a a mo¸tenite ˆ s ıntocmai de la meniurile fixe..add(new MenuItem("Edit")). In exemplul de mai jos. . fereastra.

exit (0) . this . } }) .6.*. } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e . popup . popup . e .*. getActionCommand () . getX () . popup . 300) . awt . import java . this . exit (0) . getY () ) . getX () . e . if ( command .9. event . add ( new MenuItem ( " Exit " ) ) . popup . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { // Definim meniul popup al ferestrei private PopupMenu popup . add ( new MenuItem ( " Edit " ) ) .19: Folosirea unui meniu de context (popup) import java . } }) . add ( new MenuItem ( " New " ) ) . addActionListener ( this ) . 249 . awt . show ( origin . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mousePressed ( MouseEvent e ) { if ( e . isPopupTrigger () ) popup . // Pozitia meniului va fi relativa la fereastra private Component origin . show ( origin . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . addSeparator () . setSize (300 . isPopupTrigger () ) popup . // atasam meniul popup ferestrei popup . equals ( " Exit " ) ) System . e . getY () ) . // Cream meniul popup popup = new PopupMenu ( " Options " ) . } public void mouseReleased ( MouseEvent e ) { if ( e . e . origin = this . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . FOLOSIREA MENIURILOR Listing 9. add ( popup ) .

ca ˆ exemplele ın de mai jos: // Ctrl+O new MenuItem("Open".VK_O)). new MenuShortcut(’p’)).250 } } ˘ CAPITOLUL 9. f . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ public class TestPopupMenu { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " PopupMenu " ) . definit prin ıi intermediul clasei MenuShortcut. prin a a a intermediul tastaturii. Singurele combinatii de taste care pot ¸ juca rolul acceleratorilor sunt: Ctrl + Tasta sau Ctrl + Shift + Tasta. new MenuShortcut(KeyEvent. Astfel. ˆ care ın s˘ fie puse ˆ evidentt˘ cˆt mai multe din particularit˘¸ile acestora. 9.4 Acceleratori (Clasa MenuShortcut) Pentru articolele unui menu este posibil˘ specificarea unor combinatii de a ¸ taste numite acceleratori (shortcuts) care s˘ permit˘ accesarea direct˘. } } 9. MenuShortcut accelerator). a optiunilor dintr-un meniu. new MenuShortcut(’p’).6. precum a ın ¸a a at ¸i modul de tratare a evenimentelor generate. s .7 Folosirea componentelor AWT In continuare vor fi date exemple de folosire ale componentelor AWT. oric˘rui obiect ¸ a de tip MenuItem ˆ poate fi asociat un obiect de tip accelerator. // Ctrl+P new MenuItem("Print". // Ctrl+Shift+P new MenuItem("Preview". show () . true). Atribuirea unui accelerator la un articol al unui meniu poate fi realizat˘ prin a constructorul obiectelor de tip MenuItem ˆ forma: ın MenuItem(String eticheta.

est . vest . Listing 9. f .7. sud . add ( est . Font . vest . est = new Label ( " Est " . setForeground ( Color . Label .9. public class TestLabel { public static void main ( String args []) { Frame f = new Frame ( " Label " ) . awt . centru . . Font . 14) ) . setBackground ( Color . f . vest = new Label ( " Vest " . setFont ( new Font ( " Arial " . sud . f . setFont ( new Font ( " Dialog " . LEFT ) . add ( vest . Label nord . nord = new Label ( " Nord " . est . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 251 9. red ) . setForeground ( Color . Label . SOUTH ) . f . EAST ) . BorderLayout . BOLD . ITALIC . CENTER ) . centru . CENTER ) . dar poate fi a modificat din program. centru = new Label ( " Centru " . CENTER ) . BorderLayout .*. ITALIC . Label . O etichet˘ este format˘ dintr-o singur˘ ¸ s a a a linie de text static ce nu poate fi modificat de c˘tre utilizator. centru . add ( sud . yellow ) . Font .7. RIGHT ) . setFont ( new Font ( " Dialog " . nord . NORTH ) . 20) ) . 14) ) . sud = new Label ( " Sud " . BorderLayout .20: Folosirea clasei Label import java .1 Clasa Label Un obiect de tip Label (etichet˘) reprezint˘ o component˘ pentru plasarea a a a unui text pe o suprafata de afi¸are. Label . WEST ) . blue ) . Label . BorderLayout . add ( nord .

30 .2 Clasa Button Un obiect de tip Button reprezint˘ o component˘ pentru plasarea unui bua a ton etichetat pe o suprafata de afi¸are. f . event .7. b1 . pack () . b1 . 14) ) . a Listing 9. exit (0) . show () . 120) . BOLD . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . f .*. Button b1 = new Button ( " OK " ) . 70) . . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ f . BorderLayout . add ( centru . Font . setSize (200 . } }) . class Fereastra extends Frame implements ActionListener { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . this . awt .*. Textul etichetei este format dintr-o ¸ s singur˘ linie. import java . } } 9.252 ˘ CAPITOLUL 9. setBounds (30 . setLayout ( null ) . awt . CENTER ) . setFont ( new Font ( " Arial " .21: Folosirea clasei Button import java . 50 .

setForeground ( Color . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT b1 . b1 . Actiunea a ın a a a a ¸ utilizatorului asupra unui comutator ˆ trece pe acesta ˆ starea complemenıl ın tar˘ celei ˆ care se g˘sea. System . } } 253 9. setBounds (100 . b2 . getActionCommand () . Este folosit pentru a prelua o anumit˘ optiune de a ın a a ¸ la utilizator.3 Clasa Checkbox Un obiect de tip Checkbox (comutator) reprezint˘ o component˘ care se a a poate g˘si ˆ dou˘ st˘ri: ”selectat˘” sau ”neselectat˘” (on/off). 50) . orange ) . out . else if ( command . addActionListener ( this ) . add ( b1 ) . show () . println ( e ) . } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String command = e .9.7. blue ) . equals ( " OK " ) ) setTitle ( " Confirmare ! " ) . 70 . setBackground ( Color . Button b2 = new Button ( " Cancel " ) . add ( b2 ) . f . b2 . } } public class TestButton { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Button " ) . . equals ( " Cancel " ) ) setTitle ( " Anulare ! " ) . if ( command .7. b2 . addActionListener ( this ) . 30 .

class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . setLayout ( new GridLayout (5 . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( cbx1 ) . label2 . awt . add ( cbx3 ) . lightGray ) .254 ˘ CAPITOLUL 9. add ( label2 ) .*. } }) .22: Folosirea clasei Checkbox import java . import java . setBackground ( Color . this . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ Listing 9. cbx1 = new Checkbox ( " cascaval " ) . awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setBackground ( Color . label2 = new Label ( " " ) . exit (0) . 1) ) . add ( cbx2 ) . private Checkbox cbx1 . orange ) . label1 = new Label ( " Ingrediente Pizza : " . cbx3 = new Checkbox ( " ardei " ) . add ( label1 ) . cbx2 = new Checkbox ( " sunca " ) . label2 .*. event . . cbx2 . label1 . Label . CENTER ) . cbx3 .

addItemListener ( this ) . getState () == true ) ingrediente . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 255 setSize (200 .7. addItemListener ( this ) . } } 9. append ( " ardei " ) . cbx1 . append ( " sunca " ) .9. label2 . getState () == true ) ingrediente . if ( cbx3 .7.4 Clasa CheckboxGroup Un obiect de tip CheckboxGroup define¸te un grup de comutatoare din care s doar unul poate fi selectat. getState () == true ) ingrediente . Uzual. } } public class TestCheckbox { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Checkbox " ) . addItemListener ( this ) . f . Aceast˘ clas˘ nu este derivat˘ din Component. toString () ) . cbx3 . setText ( ingrediente . oferind doar o a a a modalitate de grupare a componentelor de tip Checkbox. show () . 200) . append ( " cascaval " ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { StringBuffer ingrediente = new StringBuffer () . aceste componente se mai numesc butoane radio. if ( cbx1 . if ( cbx2 . cbx2 . .

import java . cbx3 . . setLayout ( new GridLayout (5 . awt . cbx1 = new Checkbox ( " HBO " . Label . label2 . cbx2 = new Checkbox ( " Discovery " .*.23: Folosirea clasei CheckboxGroup import java . false ) . label1 . cbg = new CheckboxGroup () . label2 . CENTER ) . private Checkbox cbx1 . cbx3 = new Checkbox ( " MTV " . lightGray ) . this . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . add ( cbx1 ) . awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . add ( label1 ) . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label1 . cbg . exit (0) . label1 = new Label ( " Alegeti postul TV " . 1) ) . orange ) . add ( label2 ) . false ) . setBackground ( Color . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ Listing 9. Label . label2 = new Label ( " " . CENTER ) . event . setBackground ( Color . cbx2 .*. cbg . private CheckboxGroup cbg . cbg . false ) . } }) .256 ˘ CAPITOLUL 9.

add ( cbx3 ) . din ˆ a ıntreaga list˘ doar o sina gur˘ optiune este vizibil˘. cbx2 . } } 257 9. pentru ca utilizatorul s˘ a a poat˘ selecta o anumit˘ optiune.7.7. setSize (200 . a a ¸ . cbx3 . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT add ( cbx2 ) . } } public class TestCheckboxGroup { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " CheckboxGroup " ) . 200) . setText ( cbx . cea selectat˘ ˆ momentul curent. addItemListener ( this ) .9. getS e lec ted Che ck box () . getLabel () ) . f . show () . La un moment dat. O component˘ a ¸ a a ın a Choice este ˆ ¸it˘ de un buton etichetat cu o sageat˘ vertical˘ la ap˘sarea ınsot a a a a c˘ruia este afi¸at˘ ˆ a s a ıntreaga sa list˘ de elemente.5 Clasa Choice Un obiect de tip Choice define¸te o list˘ de optiuni din care utilizatorul s a ¸ poate selecta una singur˘. addItemListener ( this ) . addItemListener ( this ) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { Checkbox cbx = cbg . cbx1 . if ( cbx != null ) label2 .

case 2: label . . private Choice culori . addItemListener ( this ) . setBackground ( Color . exit (0) . red ) . setBackground ( Color . 100) . culori . setLayout ( new GridLayout (4 . setSize (200 . event . add ( " Albastru " ) . this .*. culori . culori = new Choice () . } }) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . blue ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " ) . break . awt . import java . setBackground ( Color . select ( " Rosu " ) .*. awt . culori . red ) . culori . setBackground ( Color .24: Folosirea clasei Choice import java . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ Listing 9. culori . green ) . add ( label ) .258 ˘ CAPITOLUL 9. add ( " Verde " ) . add ( " Rosu " ) . 1) ) . add ( culori ) . getSelectedIndex () ) { case 0: label . class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . break . label . case 1: label .

this .9. ın Listing 9. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*.25: Folosirea clasei List import java . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } } } public class TestChoice { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Choice " ) . private List culori . f . Toate ıncˆ a a a ¸ elementele listei sunt vizibile ˆ limita dimensiunilor grafice ale componentei. class Fereastra extends Frame implements ItemListener { private Label label .7. addWindowListener ( new WindowAdapter () { . import java .7. } } 259 9.*. awt .6 Clasa List Un obiect de tip List define¸te o list˘ de optiuni care poate fi setat˘ astfel s a ¸ a ˆ at utilizatorul s˘ poat˘ selecta o singur˘ optiune sau mai multe. event . awt . show () .

setBackground ( Color . setBackground ( Color . add ( culori ) . addItemListener ( this ) . f . getSelectedIndex () ) { case 0: label . setBackground ( Color . show () . culori . case 2: label . select (3) . culori . red ) . Label . red ) . culori . culori = new List (3) . add ( " Albastru " ) . break . case 1: label . 200) . setLayout ( new GridLayout (2 . add ( " Verde " ) .260 ˘ CAPITOLUL 9. add ( label ) . add ( " Rosu " ) . exit (0) . CENTER ) . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } }) . } // Metoda interfetei ItemListener public void itemStateChanged ( ItemEvent e ) { switch ( culori . label . 1) ) . setSize (200 . } } . culori . break . } } } public class TestList { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " List " ) . setBackground ( Color . green ) . label = new Label ( " Alegeti culoarea " . blue ) . culori .

scroll . HORIZONTAL .26: Folosirea clasei ScrollBar import java . this . } // Metoda interfetei Adju st me ntL is te ne r . } }) . lightGray ) .*. 1) ) . import java .*. setSize (200 . valoare . add ( scroll ) . private Label valoare . at a Listing 9. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .9. 1 . add Adjus tmen tLis t e n e r ( this ) . awt . awt . Este util˘ pentru punerea la dispozitia utilizatorului a unei a a ¸ modalit˘¸i sugestive de a alege o anumit˘ valoare dintr-un interval. addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . setLayout ( new GridLayout (2 . setBackground ( Color . add ( valoare ) .7. CENTER ) . class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar scroll . valoare = new Label ( " " . 80) .7. scroll = new Scrollbar ( Scrollbar . exit (0) . 101) . 0 . Label . 0 .7 Clasa ScrollBar Un obiect de tip Scrollbar define¸te o bar˘ de defilare pe vertical˘ sau s a a orizontal˘. FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 261 9. event .

8 Clasa ScrollPane Un obiect de tip ScrollPane permite ata¸area unor bare de defilare (oris zontal˘ ¸si/sau vertical˘) oric˘rei componente grafice.*. . event . import java . awt . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . private List list .7. f . setText ( scroll .27: Folosirea clasei ScrollPane import java . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ public void ad ju st m e n t V a lu eC ha n g e d ( AdjustmentEvent e ) { valoare .*. getValue () + " % " ) . a Listing 9. } } 9. show () . awt . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } } public class TestScrollbar { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Scrollbar " ) . class Fereastra extends Frame { private ScrollPane sp . exit (0) . Acest lucru este util as a a pentru acele componente care nu au implementat˘ functionalitatea de defia ¸ lare automat˘. cum ar fi listele (obiecte din clasa List). this .262 ˘ CAPITOLUL 9.

CENTER ) . list . list = new List (7) . a . add ( " Duminica " ) .9. show () . } } 263 9. SC ROLLBAR S_ALWAY S ) . add ( " Luni " ) .7. Este util pentru interogarea utilizatorului asupra unor valori. } } public class TestScrollPane { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " ScrollPane " ) . f . list . add ( " Sambata " ) .9 Clasa TextField Un obiect de tip TextField define¸te un control de editare a textului pe o s singur˘ linie. list . list . select (1) . add ( " Vineri " ) . sp = new ScrollPane ( ScrollPane . sp . add ( " Miercuri " ) . 200) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } }) . list .7. setSize (200 . list . add ( sp . BorderLayout . add ( " Joi " ) . add ( " Marti " ) . list . list . add ( list ) .

nume = new TextField ( " " . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . private static final String UID = " Duke " . parola . setSize (350 . LEFT ) ) . p1 . parola . nume . p2 .264 ˘ CAPITOLUL 9. setLayout ( new GridLayout (3 . p2 . p2 . Panel p1 = new Panel () .*. exit (0) .28: Folosirea clasei TextField import java . addTextListener ( this ) . import java . setEchoChar ( ’* ’) . LEFT ) ) . add ( new Label ( " Parola : " ) ) . 30) . acces = new Label ( " Introduceti numele si parola ! " . } . 100) . private Label acces . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . this . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout . 10) . Panel p2 = new Panel () . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . lightGray ) . add ( p2 ) . CENTER ) . Label . p1 . add ( parola ) . add ( acces ) . class Fereastra extends Frame implements TextListener { private TextField nume . p1 . parola . add ( new Label ( " Nume : " ) ) . event .*. awt . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ Listing 9. PWD = " java " . 1) ) . parola = new TextField ( " " . add ( p1 ) . setBackground ( Color . addTextListener ( this ) . awt . } }) . add ( nume ) .

getText () . setText ( " Acces interzis ! " ) . show () .7. equals ( UID ) && parola . setText ( " " ) . Listing 9. getText () . return .10 Clasa TextArea Un obiect de tip TextArea define¸te un control de editare a textului pe mai s multe linii.*. Este util pentru editarea de texte. . } if ( nume .7. length () == 0 || parola . else acces . } } public class TestTextField { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextField " ) . getText () . equals ( PWD ) ) acces . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT 265 // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( nume . etc . } } 9.29: Folosirea clasei TextArea import java . getText () . awt . length () == 0) { acces . setText ( " Acces permis ! " ) .9. f . introducerea unor comentarii.

fisier . CENTER ) . ActionListener { private TextArea text . import java . awt . event . setSize (300 . text = new TextArea ( " " . BorderLayout . private TextField nume .*. class Fereastra extends Frame implements TextListener . this . setBackground ( Color . TextArea . exit (0) . 200) . lightGray ) . salvare . add ( text . getText () . getText () . } // Metoda interfetei TextListener public void textValueChanged ( TextEvent e ) { if ( text . addTextListener ( this ) .*. 10 . nume = new TextField ( " " . } }) . setEnabled ( true ) . length () == 0 || nume . add ( salvare . else salvare . io . fisier . addWindowList ener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . length () == 0) salvare . Panel fisier = new Panel () . INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ import java . add ( new Label ( " Fisier : " ) ) . BorderLayout . NORTH ) . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . text . BorderLayout . addActionLi stener ( this ) . salvare . 30 . setEnabled ( false ) .266 ˘ CAPITOLUL 9. private Button salvare . S C RO L L BA R S _ VE R T I C A L _ O N L Y ) . SOUTH ) . salvare = new Button ( " Salveaza text " ) . 12) . add ( fisier . add ( nume ) . . setEnabled ( false ) .

7. text .9. out . print ( continut ) . FOLOSIREA COMPONENTELOR AWT } // Metoda interfetei ActionListener public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { String continut = text . printStackTrace () . requestFocus () . } } } public class TestTextArea { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " TextArea " ) . out . getText () ) ) . show () . getText () . f . } catch ( IOException ex ) { ex . try { PrintWriter out = new PrintWriter ( new FileWriter ( nume . close () . } } 267 .

INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ .268 ˘ CAPITOLUL 9.

Metoda este apelat˘ de fiecare dat˘ cˆnd continutul a a a a a ¸ componentei trebuie desenat sau redesenat ¸i nu va fi apelat˘ explicit. Aceast˘ a a desenare include componentele standard folosite ˆ aplicatie precum ¸i cele ın ¸ s definite de c˘tre programator.Capitolul 10 Desenarea 10. Actiunea acestei metode se realizeaz˘ ˆ trei pa¸i: ¸ a ın s 1. s a • la operatii de minimizare. s • ca r˘spuns al unei solicit˘ri explicite a programului. Desenarea componentelor se face automat ¸i a s este un proces care se execut˘ ˆ urm˘toarele situatii: a ın a ¸ • la afi¸area pentru prima dat˘ a unei componente. Este o metod˘ a a a supradefinit˘ de fiecare component˘ ˆ parte pentru a furniza reprezentarea a a ın sa grafic˘ specific˘.Deseneaz˘ o component˘. ¸terge componenta prin supradesenarea ei cu culoarea fundalului. redimensionare a suprafetei de ¸ ¸ afi¸are. a a Metodele care controleaz˘ procesul de desenare se g˘sesc ˆ clasa Component a a ın ¸i sunt urm˘toarele: s a • void paint(Graphics g) . maximizare. s a • void update(Graphics g) .1 Conceptul de desenare Un program Java care are interfat˘ grafic˘ cu utilizatorul trebuie s˘ deseneze ¸a a a pe ecran toate componentele sale care au o reprezentare vizual˘.Actualizeaz˘ starea grafic˘ a unei coma a ponente. s 269 .

avˆnd ˆ a grij˘ s˘ apel˘m ¸i s a ıns˘ a a a s metoda superclasei care se ocup˘ cu desenarea efectiv˘ a componentei. Acesta reprezint˘ contextul grafic ˆ care se a ın execut˘ desenarea componentelor (vezi ”Contextul grafic de desenare . redefinim metoda paint pentru un obiect de tip Frame.Execut˘ explicit un apel al metodei update pentru a a actualiza reprezentarea grafic˘ a unei componente. singurul argument al metodelor paint ¸i update a a s este un obiect de tip Graphics. ˆ a a a s ın ıns˘ aceste desene se vor pierde la prima operatie de minimizare.clasa a Graphics”). ¸ redimensionare a suprafetei de afi¸are. ˆ general apelat˘ automat sau a ın ın a explicit cu metoda repaint ori de cˆte ori componenta respectiv˘ trebuie a a redesenat˘. pentru a crea o clas˘ ce instantiaz˘ ferestre pentru o aplicatie a ¸ a ¸ demonstrativ˘ (ˆ coltul stˆnga sus este afi¸at textul ”Aplicatie DEMO”). maximizare. ¸ s 10. DESENAREA 2. Exist˘ posibilitatea de a desena ¸i ˆ afara metodei paint. Metoda paint este s a ın definit˘ ˆ superclasa Component ˆ a nu are nici o implementare ¸i.1. din acest a ın ıns˘ s motiv. a ın ¸ a s .270 CAPITOLUL 10. a Dup˘ cum se observ˘. a a In exemplul de mai jos. ˆ a putem modifica reprezentarea lor grafic˘ prin crearea ıns˘ a unei subclase ¸i supradefinirea metodei paint. a • void repaint() . stabile¸te culoarea (foreground) a componentei. toate desenele care trebuie s˘ apar˘ pe o suprafat˘ de a a a ¸a afi¸are se realizeaz˘ ˆ metoda paint a unei componente. orice obiect grafic care dore¸te s˘ se deseneze trebuie s˘ o suprades a a fineasc˘ pentru a-¸i crea propria sa reprezentare.1 Metoda paint Dup˘ cum am spus. s 3. Atentie ¸ Toate desenele care trebuie s˘ apar˘ pe o suprafata de desenare se reala a ¸ izeaz˘ ˆ metoda paint a unei componente. apeleaz˘ metoda paint pentru a redesena componenta. Componentele standard a s AWT au deja supradefinit˘ aceast˘ metod˘ deci nu trebuie s˘ ne preocupe a a a a desenarea lor.

A¸adar. desenarea ˆ Java trebuie s˘ se fac˘ doar ˆ cadrul metodelor s ın a a ın paint ale componentelor grafice. CONCEPTUL DE DESENARE Listing 10. ˆ general nu se deseneaz˘ la nivel de pixel direct s ın a pe suprafata ferestrelor sau a altor containere.clasa Canvas ¸ In afara posibilit˘¸ii de a utiliza componente grafice standard. setSize (200 . } } public class TestPaint { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test paint " ) .10. s respectiv desenarea a diferite forme grafice direct pe suprafata unei compo¸ nente.2 Suprafete de desenare . g . al c˘rei scop este de a fi extins˘ pentru a implementa a a a a . setFont ( new Font ( " Arial " . 5 . 10. la prima redimensionare a ferestrei acesta s-ar a ın pierde. show () . 11) ) .1. setColor ( Color .1.*.1: Supradefinirea metodei paint import java . Java ofer˘ at a ¸i posibilitatea controlului la nivel de punct (pixel) pe dispozitivul grafic. 100) . Font . De¸i este posibil. class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . drawString ( " Aplicatie DEMO " . } public void paint ( Graphics g ) { // Apelam metoda paint a clasei Frame super . g . BOLD . f . paint ( g ) . awt . Dac˘ desenarea acestui text ar fi fost facut˘ oriunde ˆ alt˘ a a ın a parte decˆt ˆ metoda paint. g . ci vor fi folosite clase dedicate ¸ acestui scop. 35) . } } 271 Observati c˘ la orice redimensionare a ferestrei textul ”Aplicatie DEMO” ¸ a va fi redesenat. red ) . In AWT a fost definit un tip special de component˘ numit˘ Canvas a a (pˆnz˘ de pictor).

unul sau mai multi constructori public Plansa() { . } // Metodele folosite de gestionarii de pozitionare public Dimension getPreferredSize() { // Dimensiunea implicita a plansei . pe sa ¸a a a care se poate desena. a ¸ s Plan¸ele nu pot contine alte componente grafice.. sau mai bine zis a unei componente cu o anumit˘ ˆ a¸i¸are. dac˘ este cazul. a s • tratarea evenimentelor de tip FocusEvent. adic˘ o subclas˘ a lui Canvas.. din acest mos tiv. Dimensiunile sale implicite sunt 0 ¸i. Concret. a • redefinirea metodelor getPreferredSize.272 CAPITOLUL 10. KeyEvent. eventual getMinimumSize. ComponentEvent. o plan¸˘ este o suprafat˘ dreptunghiular˘ de culoare alb˘. sunt: a ınf˘t s • crearea unei plan¸e de desenare. • ad˘ugarea plan¸ei pe un container cu metoda add. getMaximumSize. DESENAREA obiecte grafice cu o anumit˘ ˆ a¸i¸are. este recomandat ca o plan¸a s˘ redefineasca metoda getPreferredSize. Desenarea pe o plan¸a ¸ ¸ s se face prin supradefinirea metodei paint a acesteia.. s a eventual ¸i getMinimumSize. getMaximumSize.Listener { //Eventual. deoarece acestea vor fi apelate s de c˘tre gestionarii de pozitionare. a Definirea generic˘ a unei plan¸e are urm˘torul format: a s a class Plansa extends Canvas implements . } // Metode de desenare a componentei public void paint(Graphics g) { . MouseEvent... A¸adar. ele fiind utilizate doar ca s ¸ suprafete de desenat sau ca fundal pentru animatie. a ¸ Etapele uzuale care trebuie parcurse pentru crearea unui desen. Canvas este o clas˘ generic˘ a ınf˘t s s a a din care se deriveaz˘ subclase pentru crearea suprafetelor de desenare (plan¸e). s a a • redefinirea metodei paint din clasa respectiv˘..

width . setColor ( color [1 . } 273 S˘ definim o plan¸˘ pe care desen˘m un p˘trat ¸i cercul s˘u circumscris. height ) . g .. blue }. height ) .. dim . Listing 10. g . 0 . private int index = 0.. dim . 0 .2: Folosirea clasei Canvas import java . } public Dimension getMinimumSize() { return .. awt . 100) . addMouseListener ( new MouseAdapter () { public void mouseClicked ( MouseEvent e ) { index = 1 . width .*. repaint () .*. } public void paint ( Graphics g ) { g . } }) . class Plansa extends Canvas { Dimension dim = new Dimension (100 . dim . fillOval (0 . vom interschimba cele dou˘ culori a ˆ ıntre ele.10. } public Dimension getPreferredSize () { .. private Color color [] = { Color ..index . La fiecare click de mouse. Color . setColor ( color [ index ]) .. a sa a a s a colorate diferite. awt . import java .index ]) . g . } public Dimension getMaximumSize() { return .1. event . CONCEPTUL DE DESENARE return . drawRect (0 . red .. dim . public Plansa () { this . } // Implementarea metodelor interfetelor de tip Listener ..

¸ • la imprimant˘ sau a •ˆ ıntr-o zon˘ virtual˘ de memorie. texte ¸i imagini s • stabilirea propriet˘¸ilor contextului grafic. desenarea se poate face: • pe o portiune de ecran. } } 10. } } CAPITOLUL 10. CENTER ) . a Clasa Graphics pune la dispozitie metode pentru: ¸ • primitive grafice: desenarea de figuri geometrice. plotter. un obiect prin intermediul c˘ruia putem a controla procesul de desenare a unui obiect.2 Contextul grafic de desenare Inainte ca utilizatorul s˘ poat˘ desena. In general. BorderLayout . adic˘ stabilirea: at a . setSize (200 . ¸ a ıi ¸ Un context grafic este. el trebuie s˘ obtin˘ un context grafic a a a ¸ a de desenare pentru suprafata c˘reia ˆ apartine regiunea pe care se va desena. DESENAREA class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . show () . de fapt. In functie de dispoziın s ¸ tivul fizic pe care se face afi¸area (ecran. add ( new Plansa () . a a Un context grafic este specificat prin intermediul unui obiect de tip Graphics primit ca parametru ˆ metodele paint ¸i update. 200) . } } public class TestCanvas { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Canvas " ) .274 return dim . transparente utilizatorului. etc) metodele s a de desenare au implement˘ri interne diferite. imprimant˘.

drawString("Hello".2. ¸ ın – modului de desenare.2 Primitive grafice Prin primitive grafice ne vom referi ˆ continuare la metodele clasei Graphics. 275 10. enumer˘m aceste a propriet˘¸i ¸i metodele asociate lor din clasa Graphics. s // Desenam la coordonatele x=10. s Desenarea textelor se face cu uzual cu metoda drawString care prime¸te s ca argumente un ¸ir ¸i coltul din stˆnga-jos al textului. s – originii coordonatelor suprafetei de desenare. at s Metode Color getColor() void setColor(Color c) Fontul de scriere a textelor Font getFont() void setFont(Font f) Originea coordonatelor translate(int x.2. In continuare. ¸ – suprafetei ˆ care sunt vizibile componentelor desenate.2. vor fi specificati ¸ ¸ pentru contextul grafic ˆ care se face desenarea ¸i nu vor fi trimi¸i ca arın s s gumente metodelor respective de desenare. Textul va fi desenat s s ¸ a cu fontul ¸i culoarea curente ale contextului grafic. 20). etc. 10. Desenarea figurilor geometrice se realizeaz˘ cu urm˘toarele metode: a a .10. CONTEXTUL GRAFIC DE DESENARE – culorii ¸i fontului curente cu care se face desenarea. int y) Zona de decupare Shape getClip() (zona ˆ care sunt vizibile desenele) void setClip(Shape s) ın Modul de desenare void setXorMode(Color c) void setPaintMode(Color c) Proprietate Culoarea de desenare 10.1 Propriet˘¸ile contextului grafic at La orice tip de desenare parametrii legati de culoare. ın care permit desenarea de figuri geometrice ¸i texte. y=20. font.

etc.276 Figur˘ geometric˘ a a Linie CAPITOLUL 10. ˆ s ınclinat (italic). DESENAREA Metode drawLine drawPolyline Dreptunghi simplu drawRect fillRect clearRect Dreptunghi cu chenar draw3DRect ”ridicat” sau ”adˆncit” fill3DRect a Dreptunghi cu colturi ¸ drawRoundRect retunjite fillRoundRect Poligon drawPolygon fillPolygon Oval (Elips˘ a drawOval fillOval Arc circular sau drawArc eliptic fillArc Metodele care ˆ ıncep cu ”fill” vor desena figuri geometrice care au interiorul colorat. • Dimensiunea fontului: ˆ altimea sa.3 Folosirea fonturilor Dup˘ cum vazut. Indiferent de modalitatea aleas˘. 10. cum ar a a a fi Label. Arial. putem a specifica prin intermediul fonturilor cum s˘ arate textul respectiv. etc. pentru a scrie un text pe ecran avem dou˘ posibilit˘¸i. a Cei mai importanti parametri ce caracterizeaz˘ un font sunt: ¸ a • Numele fontului: Helvetica Bold. adic˘ ”umplut” cu culoarea curent˘ a contextului de desenare. cum ar fi drawString. acest lucru a realizˆndu-se prin metoda setFont fie din clasa Component. Arial Bold Italic. a a at Prima dintre acestea este s˘ folosim o component˘ orientat˘-text. • Familia din care face parte fontul: Helvetica. . iar a doua s˘ apel˘m la metodele clasei Graphics de desenare a a a textelor. ın˘ ¸ • Stilul fontului: ˆ ıngro¸at (bold). a a ˆ timp ce metodele care ˆ ın ıncep cu ”draw” vor desena doar conturul figurii respective. fie din Graphics.

Font. la un moment dat. Font. Font.setFont(new Font("Courier". label. g.ITALIC. dimensiunea ¸i stilul acestuia: s s Font(String name. Lista acestor fonturi se poate obtine astfel: ¸ Font[] fonturi = GraphicsEnvironment. o serie ˆ a ıntreag˘ de a fonturi care sunt disponibile pentru scrierea textelor. Constructorul uzual al clasei este ¸ cel care prime¸te ca argument numele fontului.10. new Font("Arial".3.3. Font. int size) Stilul unui font este specificat prin intermediul constantelor: Font. ın at 10. a . 20). mai putin despre metrica acestuia. 10).PLAIN.PLAIN. a s ˆ continuare fiind prezentate modalit˘¸ile de lucru cu acestea. 14). Font. 10. Exemplul urmator afi¸eaz˘ lista tuturor fonturilor disponibile pe plats a forma curent˘ de lucru. getLocalGraphicsEnvironment(). 10)).BOLD.1 Clasa Font Un obiect de tip Font ˆ ıncapsuleaz˘ informatii despre toti parametrii unui a ¸ ¸ font. ca ˆ exemplele ın de mai jos: new Font("Dialog".BOLD. 12).BOLD.ITALIC iar dimensiunea printr-un ˆ ıntreg.getAllFonts(). Folosirea unui obiect de tip Font se realizeaz˘ uzual astfel: a // Pentru componente etichetate Label label = new Label("Un text"). Font. int style. 12)).setFont(new Font("Dialog". // In metoda paint(Graphics g) g. new Font("Courier".drawString("Alt text". Font. 277 Clasele care ofer˘ suport pentru lucrul cu fonturi sunt Font ¸i FontMetrics.PLAIN. Textul fiec˘rui nume de font va fi scris cu fontul s˘u a a a corespunz˘tor. O platform˘ de lucru are instalate. FOLOSIREA FONTURILOR • Metrica fontului.

height = (1 + fonturi . getAllFonts () . CENTER ) . public Fonturi () { fonturi = Graphi c sE n v ir o nm e n t .3: Lucrul cu fonturi import java . i ++) { nume = fonturi [ i ]. length . awt . canvasSize . } } . show () .*. add ( new Fonturi () ) . } } public class TestAllFonts { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " All fonts " ) . sp . } public void paint ( Graphics g ) { String nume . ( i + 1) * 20) . setFont ( new Font ( nume . g . class Fonturi extends Canvas { private Font [] fonturi . getFontName () . for ( int i =0. sp . pack () . 14) ) . i < fonturi . 20 . add ( sp . } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . BorderLayout .278 CAPITOLUL 10. DESENAREA Listing 10. length ) * 20. g e t L o c a l G r a p h i c s E n v i r o n m e n t () . g . " + nume . Font . 400) . Dimension canvasSize = new Dimension (400 . ScrollPane sp = new ScrollPane () . 400) . drawString ( i + " . } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . setSize (400 . PLAIN .

FOLOSIREA FONTURILOR 279 10.3.2 Clasa FontMetrics La afi¸area unui ¸ir cu metoda drawString trebuie s˘ specific˘m pozitia la s s a a ¸ care s˘ apar˘ textul respectiv pe ecran. a a • Linia de ascendent˘: linia superioara pe care nu o depaseste nici un ¸a caracter din font • Linia de descendent˘: linia inferioar˘ sub care nu coboar˘ nici un car¸a a a acter din font. un obiect de tip FontMetrics ˆ s ıncapsuleaz˘ informatii despre a ¸ metrica unui font. s • In˘ltimea: distanta dintre liniile de baz˘ (leading+ascent+descent). Un obiect din aceast˘ clas˘ a a a se construie¸te pornind de la un obiect de tip Font ¸i pune la dispozitie s s ¸ informatii despre dimensiunile ˆ pixeli pe care le au caracterele fontului ¸ ın respectiv ˆ ıntr-un anumit context de desenare.10. A¸adar. s ın ¸ s ınalt ın Pentru aceasta este folosit˘ clasa FontMetrics. a¸ ¸ a Figura de mai jos prezint˘ o imagine reprezentativ˘ asupra metricii unui a a font: . In momentul ˆ care avem de afi¸at a a ın s mai multe ¸iruri consecutiv. Metrica unui font const˘ ˆ urm˘toarele atribute pe care le au caracterele a ın a sale: • Linia de baz˘: este linia dup˘ care sunt aliniate caracterele unui font. Utilitatea principal˘ a acestei clase const˘ ˆ faptul c˘ permite a a ın a pozitionarea precis˘ a textelor pe o suprafat˘ de desenare. • Ascendentul: distanta ˆ ¸ ıntre linia de baz˘ ¸i linia de ascendent˘. at at • Distanta ˆ ¸ ıntre linii (”leading”): distanta optim˘ ˆ ¸ a ıntre dou˘ linii de text a scrise cu acela¸i font. indiferent de fontul ¸ a ¸a folosit de acestea.3. cu alte cuvinte despre dimensiunile ˆ pixeli ale caracın terelor sale. as ¸a • L˘¸imea: l˘¸imea unui anumit caracter din font. as ¸a • Descendentul: distanta ˆ ¸ ıntre linia de baz˘ ¸i linia de descendent˘. trebuie s˘ calcul˘m pozitiile s a a ¸ lor de afi¸are ˆ functie de lungimea ¸i ˆ ¸imea ˆ pixeli a celorlalte texte. sau unele sub altele.

int x. Font.BOLD. DESENAREA Reamintim c˘ la metoda drawString(String s. 11). a at In exemplul urm˘tor sunt afi¸ate pe ecran zilele s˘pt˘mˆnii ¸i lunile ana s a a a s ului: .getFontMetrics(). • charWidth . pornind de la fontul curent al contextului grafic: public void paint(Graphics g) { Font f = new Font("Arial".determin˘ ˆ altimea unei linii pe care vor fi scrise caractere a ın˘ ¸ ale unui font. y reprezint˘ pozitia liniei de baz˘ a textului care va fi scris. Ca s˘ fim mai s a ¸ a a preci¸i. FontMetrics fm = g.determin˘ l˘¸imea unui anumit caracter din font. } Cele mai folosite metode ale clasei FontMetrics sunt: • getHeight .determin˘ l˘¸imea total˘ ˆ pixeli a unui ¸ir de caractere a at a ın s specificat. • stringWidth . int y) argua mentele x ¸i y repreznit˘ coltul din stˆnga-jos al textului.280 CAPITOLUL 10. s a ¸ a Un context grafic pune la dispozitie o metod˘ special˘ getFontMetrics ¸ a a de creare a unui obiect de tip FontMetrics.

3. setFont ( new Font ( " Dialog " . etLuni = " Lunile anului : " . if ( i < luni . x += fm . setFont ( new Font ( " Arial " . " Duminica " }. 20) ) . " Sambata " . x = 0. " . drawString ( text . x += fm . // Alegem un font si aflam metrica sa g . length . PLAIN . Font . stringWidth ( etZile ) . drawString ( etZile . length . " Iulie " . getFontMetrics () . x . if ( i < zile . x . drawString ( etLuni . stringWidth ( etLuni ) . length . y ) . FOLOSIREA FONTURILOR Listing 10. class Texte extends Canvas { Dimension canvasSize = new Dimension (800 . length . y . x = 0. " Mai " . " Septembrie " . g . Font . 100) . " Vineri " . awt . " Joi " . stringWidth ( text ) . getHeight () . " Aprilie " . y ) . " Octombrie " . " Februarie " . i ++) { text = zile [ i ].*. fm = g .4: Folosirea clasei FontMetrics import java . for ( int i =0. i < luni . 14) ) . fm = g . " Decembrie " }. public void paint ( Graphics g ) { FontMetrics fm . String etZile = " Zilele saptamanii : " . for ( int i =0. BOLD .10.1) 281 . i < zile . g . int x . text . y = fm . " Marti " . private String [] luni = { " Ianuarie " . getFontMetrics () . " August " . x . " Martie " . y += fm . } // Schimbam fontul g . " Miercuri " . y ) . private String [] zile = { " Luni " . " Iunie " . " Noiembrie " . g . getHeight () .1) text += " . x += fm . i ++) { text = luni [ i ].

} } 10. f . CAPITOLUL 10. DESENAREA } } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . Fiecare din ace¸ti patru parametri poate varia ˆ s ıntr-un interval cuprins fie ˆ ıntre 0 ¸i 255 (dac˘ dorim s˘ specific˘m valorile prin numere s a a a ˆ ıntregi). BorderLayout . " . la care se adaug˘ un anumit grad de transparent˘ s a ¸a (alpha). add ( new Texte () . O culoare este reprezentat˘ printr-o instant˘ a clasei Color sau a suba ¸a clasei sale SystemColor.0 (dac˘ dorim s˘ specific˘m valorile prin numere s a a a reale). Pentru a crea o culoare avem dou˘ posibilit˘¸i: a at • S˘ folosim una din constantele definite ˆ cele dou˘ clase. } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . a ın a • S˘ folosim unul din constructorii clasei Color. y ) . x += fm . a ¸ s verde (green) ¸i albastru (blue). x . fie ˆ ıntre 0. CENTER ) . drawString ( text . show () .0 ¸i 1.282 text += " . pack () . stringWidth ( text ) . } } public class TestFontMetrics { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " FontMetrics " ) . a S˘ vedem mai ˆ ai care sunt constantele definite ˆ aceste clase: a ıntˆ ın .4 Folosirea culorilor Orice culoare este format˘ prin combinatia culorilor standard ro¸u (red). g .

Folosirea acestor constante se face ca ˆ exemplele de mai jos: ın Color rosu = Color. Dac˘ nici una din aceste culori predefinite nu corespunde preferintelor noasa ¸ tre. green. float green. a ¸a a .. Color fundal = SystemColor.10. flot green. albastru ¸i s s transparent˘ iar parametrul ”rgb” de la ultimul constructor reprezint˘ un ¸a a ˆ ıntreg format din: bitii 16-23 ro¸u.. ¸ s Valorile argumentelor variaz˘ ˆ a ıntre 0 − 255 pentru tipul int. atunci putem crea noi culori prin intermediul constructorilor clasei Color: Color(float red. int green.0 − 1. meniuri. verde. culorile sunt complet opace. float alpha) Color(int red.0) pentru transparent˘ ¸a specific˘ faptul c˘ respectiva culoare este complet opac˘. Color galben = Color. Implicit. iar valoarea 0 (sau a a a 0. 8-15 verde.desktop. float blue) Color(flot red.0) specific˘ transparent˘ total˘. alpha sunt valorile pentru ro¸u. respectiv 0. int alpha) Color(int rgb) unde red. 283 Observati c˘ ˆ clasa Color sunt definite culori uzuale din paleta standard ¸ a ın de culori. int blue.yellow. blue.4. ˆ timp ce ˆ clasa SystemColor sunt definite culorile componenın ın telor standard (ferestre. 0-7 albastru. Valoarea 255 (sau 1.0 pentru tipul float. int blue) Color(int red. etc) ale platformei curente de lucru. FOLOSIREA CULORILOR Color black blue cyan darkGray gray green lightGray magenta orange pink red white yellow SystemColor activeCaption activeCaptionBorder activeCaptionText control controlHighlight controlShadow contolText desktop menu text textHighlight window . int green. float blue.red. texte.

255) . 0. 255). 0). 0 . 0. awt . class Culoare extends Canvas { public Color color = new Color (0 . black ) . public void paint ( Graphics g ) { g . 255. respectiv mai ˆ a ınchis˘ a Determin˘ parametrii din care a este alcatuit˘ culoarea a Determin˘ valoarea ce reprezint˘ culoarea a a respectiv˘ (bitii 16-23 ro¸u. setColor ( Color . 0 . Color negru = new Color(0. 0). Dimension canvasSize = new Dimension (150 . 0-7 albastru) a ¸ s S˘ consider˘m o aplicatie cu ajutorul c˘reia putem vizualiza dinamic cua a ¸ a lorile obtinute prin diferite combinatii ale parametrilor ce formeaz˘ o culoare. 0.5: Folosirea clasei Color import java . Metodele cele mai folosite ale clasei Color sunt: brighter darker getRed getGreen getBlue getAlpha getRGB Creeaz˘ o noua versiune a culorii curente a mai deschis˘. 50) . 0. event .*. 8-15 verde.284 CAPITOLUL 10. DESENAREA // Exemple de folosire a constructorilor: Color alb = new Color(255. import java .*. . 128). Color rosu = new Color(255. awt . Color rosuTransparent = new Color(255. ¸ ¸ a Aplicatia va ar˘ta astfel: ¸ a Listing 10.

rValue . 0 . 1 . green ) . 1 . text += " A = " + color . HORIZONTAL . gValue = new Scrollbar ( Scrollbar . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . text += " B = " + color . 0 . 12) ) . g . 1 . g . 256) . FOLOSIREA CULORILOR g . drawString ( text . gValue . 0 . setColor ( color ) . 0 . rValue = new Scrollbar ( Scrollbar . setFont ( new Font ( " Arial " . Font . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . String text = " " . gValue . text += " G = " + color . 256) . bValue . getGreen () . BOLD . setBackground ( Color . } public Dimension getPreferredSize () { return canvasSize . aValue . setLayout ( new GridLayout (4 . setBackground ( Color . getBlue () . canvasSize . } }) . private Culoare culoare . 0 . height ) . red ) . text += " R = " + color . HORIZONTAL .4. 1 . 0 . . aValue = new Scrollbar ( Scrollbar . fillRect (0 . 30) . bValue . 256) . g . HORIZONTAL . canvasSize . HORIZONTAL . Panel rgbValues = new Panel () . getAlpha () . this . exit (0) . setBackground ( Color . } } 285 class Fereastra extends Frame implements Ad ju st me nt Lis te ne r { private Scrollbar rValue . 0 . 0 . blue ) . rgbValues . 0 . getRed () .10. 0 . 1) ) . bValue = new Scrollbar ( Scrollbar . width . 256) .

} public void ad ju stm en tV al u e C h an ge d ( AdjustmentEvent e ) { int r = rValue . NORTH ) . culoare . a ) . int g = gValue . } } 10. rgbValues . show () . aValue . setValue (255) . 100) . rgbValues . lightGray ) . setSize (200 . BorderLayout . } } public class TestColor { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Color " ) . pack () . getValue () .286 CAPITOLUL 10. rValue . f . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . getValue () . rgbValues . b . rgbValues . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add ( gValue ) . DESENAREA aValue .5 Folosirea imaginilor Aceasta este o imagine: . add ( bValue ) . int b = bValue . gValue . CENTER ) . add ( culoare . int a = aValue . BorderLayout . bValue . getValue () . rgbValues . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . add Adjus t m e n t L i s t e n e r ( this ) . setBackground ( Color . color = c . add ( rgbValues . repaint () . culoare = new Culoare () . aValue . Color c = new Color (r . culoare . add ( aValue ) . getValue () . g . add ( rValue ) .

5.10. FOLOSIREA IMAGINILOR 287 In AWT este posibil˘ folosirea imaginilor create extern ˆ format gif sau a ın jpeg.gif").ro/~acf/poza. Afi¸area propriu-zis˘ ˆ s a ıntr-un context grafic. 2. Image image1 = toolkit. Crearea unui obiect de tip Image se face folosind o imagine dintr-un fi¸ier s fie aflat pe ma¸ina pe care se lucreaz˘. String fisier) getImage(String fisier) Pentru a obtine un obiect de tip Toolkit se va folosi metoda getDefaultToolkit. a 10.1 Afi¸area imaginilor s Afi¸area unei imagini presupune realizarea urm˘toarilor doi pa¸i: s a s 1. fie aflat la o anumit˘ adres˘ Web s a a a (URL). Orice imagine va fi reprezentat˘ ca o instant˘ a clasei Image.infoiasi. ¸ ca ˆ exemplul de mai jos: ın Toolkit toolkit = Toolkit. Image image2 = toolkit. avˆnd ˆ a aceea¸i denumire getImage ¸i ın s a ıns˘ s s urm˘toarele formate: a Applet Toolkit getImage(URL url) getImage(URL url) getImage(URL url.5. Crearea unui obiect de tip Image. Aceasta a ¸a nu este o clas˘ de componente (nu extinde Component) ci implementeaz˘ a a obiecte care pot fi desenate pe suprafata unor componente cu metode specifice ¸ unui context grafic pentru componenta respectiva (similar modului cum se deseneaz˘ o linie sau un cerc).gif")).getImage("poza. . Metodele pentru ˆ arcarea unei imagini dintr-un fi¸ier se g˘sesc ınc˘ s a ˆ clasele Applet ¸i Toolkit.getImage( new URL("http://www.getDefaultToolkit().

0. aceste operatiuni a ın ¸ fiind f˘cute abia ˆ momentul ˆ care se va realiza afi¸area imaginii pentru a ın ın s prima dat˘. DESENAREA Metoda getImage nu verific˘ dac˘ fi¸ierul sau adresa specificata reprezint˘ a a s a o imagine valid˘ ¸i nici nu ˆ as ıncarc˘ efectiv imaginea ˆ memorie. int boolean drawImage(Image img.drawImage(img. int height.yellow. y sunt coordonatele stˆnga-sus la care va fi afi¸at˘ imaginea. ¸ • observer este un obiect care ”observ˘” ˆ arcarea imaginii ¸i va fi ina ınc˘ s format pe m˘sura derul˘rii acesteia. x. ¸a a a Afi¸area unei imagini ˆ s ıntr-un context grafic se realizeaz˘ prin intermediul a metodei drawImage din clasa Graphics ¸i. int y. int width. ImageObserver unde: • img este obiectul ce reprezint˘ imaginea. a s a • bgColor reprezint˘ culoarea cu care vor fi colorati pixelii transparenti a ¸ ¸ ai imaginii (poate s˘ lipseasc˘). ImageObserver observer) x.getImage("taz. g. g. g. Color. va fi facut˘ ˆ metoda s ın a ın paint a unei componente. int width. 0. Color bgcolor. int y. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. x. this).drawImage(img.gif"). this). a a In exemplul urm˘tor afi¸am aceea¸i imagine de trei ori. observer) . 0. 400. int y. ˆ general. int height. imaginea va fi afi¸at˘ la dimensiunile ei reale). int y. 200. this). Metoda nu face decˆt s˘ creeze un obiect de tip Image care face a a a referint˘ la o anumit˘ imagine extern˘.drawImage(img. 200. 100. relative a s a la spatiul de coordonate al contextului grafic. 0. 200. folosind forme a s s diferite ale metodei drawImage: Image img = Toolkit. Cele mai uzuale formate ale metodei sunt: boolean drawImage(Image img.getDefaultToolkit(). x. a • x. int Color bgcolor. a a • width.288 CAPITOLUL 10. int ImageObserver observer) boolean drawImage(Image img. 100. heigth reprezint˘ ˆ ¸imea ¸i l˘¸imea la care trebuie scalat˘ a ınalt s at a imaginea (dac˘ lipsesc.

Acest a aa ¸ lucru se ˆ ampl˘ deoarece metoda drawImage nu face decˆt s˘ declan¸eze ıntˆ a a a s procesul de ˆ arcare ¸i desenare a imaginii. a a ınc˘ a ¸ a a la apelul metodei drawImage va fi desenat˘ numai portiunea de imagine care a ¸ este disponibil˘ la momentul initial ¸i care poate fi incomplet˘. Formatul acestei metode este: ınc˘ boolean imageUpdate (Image img. lucru deosebit de util ˆ ıntrucˆt procesul de ˆ arcare a a ınc˘ unei imagini poate dura mult ¸i nu este de dorit ca ˆ acest interval de timp s ın (pˆn˘ la ˆ arcarea complet˘ a imaginii) aplicatia s˘ fie blocat˘. dup˘ care red˘ imediat conınc˘ s a a trolul apelantului.10.5. int h ) Implementarea implicit˘ const˘ dintr-un apel la metoda repaint pentru a a dreptunghiul specificat la apel ¸i care reprezint˘ zona din imagine pentru care s a se cunosc noi informatii. int w.2 Monitorizarea ˆ arc˘rii imaginilor ınc˘ a In cazul ˆ care se afi¸eaz˘ o imagine care se g˘se¸te pe Internet sau imaginea ın s a a s afi¸ata este de dimensiuni mari se va observa c˘ aceasta nu apare complet de s a la ˆ ınceput ci este desenat˘ treptat. Aceast˘ interfat˘ descrie obiecte care au ˆ a ¸a ınceput s˘ utilizeze o imaga ine incomplet˘ ¸i care trebuie anuntate de noile date obtinute ˆ legatur˘ cu as ¸ ¸ ın a imaginea respectiv˘. a Interfata ImageObserver are o singur˘ metod˘ numit˘ imageUpdate. pˆn˘ la ın ın ¸ a a afi¸area sa complet˘. int x. FOLOSIREA IMAGINILOR 289 Metoda drawImage returneaz˘ true dac˘ imaginea a fost afi¸at˘ ˆ ˆ a a s a ın ıntregime ¸i false ˆ caz contrar. implementat˘ de clasa Component ¸i deci de toate compoa s nentele. f˘r˘ interventia programatorului. ¸ a a a ce va fi apelat˘ periodic de firul de executie (creat automat) care se ocup˘ a ¸ a cu ˆ arcarea imaginii. Acest mecanism este realizat prin intermediul interfetei s a ¸ ImageObserver. De aceea a ¸ s a trebuie s˘ existe un mecanism prin care componenta s˘ fie redesenat˘ aua a a tomat ˆ momentul ˆ care au mai sosit informatii legate de imagine. Intregul f lags furnizeaz˘ informatii despre starea ¸ a ¸ transferului. In sectiunea urm˘toare vom detalia acest aspect. int flags. cu alte cuvinte metoda nu a¸tept˘ ca o imagine s˘ s ın s a a fie complet afi¸at˘ ci se termin˘ imediat ce procesul de afi¸are a ˆ s a a s ınceput. Ca urmare. int y.5. Aceste informatii pot fi aflate prin intermediul constantelor ¸ definite de interfat˘: ¸a . ¸ a 10.

// Daca sunt toti bitii nu mai sunt necesare noi update-uri return ( (flags & (ALLBITS | ABORT)) == 0). a ˆ ınainte de completarea sa ALLBITS Imaginea a fost ˆ ıncarcat˘ complet a ERROR A ap˘rut o eroare ˆ timpul a ın ˆ arc˘rii imaginii ınc˘ a FRAMEBITS Toti bitii cadrului curent sunt disponibili ¸ ¸ HEIGHT In˘ltimea imaginii este disponibil˘ a¸ a PROPERTIES Propriet˘¸ile imaginii sunt disponibile at SOMEBITS Au fost receptionati noi pixeli ai imaginii ¸ ¸ WIDTH L˘¸imea imaginii este disponibil˘ at a Prezenta ˆ parametrul f lags a unui bit de valoare 1 pe pozitia reprezen¸ ın ¸ tata de o constant˘ ˆ a ınseamn˘ c˘ respectiva conditie este ˆ a a ¸ ındeplinit˘. se observ˘ c˘ metodele clasei Image pentru determinarea a a dimensiunilor unei imagini au ca argument un obiect de tip ImageObserver. int y. int w. a a public boolean imageUpdate(Image img. int getHeight(ImageObserver observer) int getWidth(ImageObserver observer) Dac˘ desenarea se face folosind clasa Canvas.290 ABORT CAPITOLUL 10. . Aceasta va fi apelat˘ apelat˘ asincron s a a de fiecare dat˘ cˆnd sunt disponibili noi pixeli. a // Imaginea este completa (flags & ALLBITS) != 0 // Eroare sau transferul imaginii a fost intrerupt (flags & ERROR | ABORT ) != 0 Metoda imageUpdate poate fi redefint˘ de o component˘ pentru a pera a sonaliza procesul de afi¸are al imaginii. int h) { // Desenam imaginea numai daca toti bitii sunt disponibili if (( flags & ALLBITS) != 0) repaint(). int flags. atunci argumentul observer a al metodelor referitoare la imagini va fi this. DESENAREA Inc˘rcarea imaginii a fost ˆ a ıntrerupt˘. int x. } De asemenea.

sun.drawImage(img.. 0. pentru a elimina efectul nepl˘cut de ”clipire” (”flicka a ering”) rezultat atunci cˆnd sunt efectuate redesen˘ri repetate la intervale a a mici de timp.. O situatie frecvent˘ ˆ care se apeleaz˘ la double-buffering este ¸ a ın a crearea de animatii. gmem. this).5..setColor(. } } 10. Graphics gmem = img.5.. FOLOSIREA IMAGINILOR 291 10.fillOval(.codec. gmem.10.. /* Realizam desenul folosind gmem gmem.5.).).3 Mecanismul de ”double-buffering” Tehnica de double-buffering implic˘ realizarea unui desen ˆ memorie ¸i apoi a ın s transferul s˘u pe ecran.getGraphics().4 Salvarea desenelor ˆ format JPEG ın Pachetul com.jpeg din distributia standard Java ofer˘ ¸ a suport pentru salvarea unei imagini aflate ˆ memorie ˆ ın ıntr-un fi¸ier ˆ fors ın . ¸ Secventa general˘ de implementare a mecanismului de double-buffering ¸ a este urm˘toarea: a // Supradefinim update pentru a elimina stergerea desenului public void update(Graphics g) { paint(g).image. 0. . h).dispose().. */ // Transferam desenul din memorie pe ecran // desenand de fapt imaginea creata g. } public void paint(Graphics g) { // Desenam in memorie pe un obiect de tip Image // w si h sunt dimensiunile desenului Image img = createImage(w.

image. } } } 10.codec. java.292 CAPITOLUL 10.close().createJPEGEncoder(out). a s aflata ˆ pachetul java. String filename) { try { FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename).encode(img). JPEGEncodeParam jep = encoder.getDefaultJPEGEncodeParam(img).9f. JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec. O clas˘ responsabil˘ cu realizarea acestei operatiuni ar putea fi a a ¸ definit˘ astfel: a import import import import com. java.*.setQuality(quality.jpeg.printStackTrace(). //intre 0 si 1 public static void write(BufferedImage img.BufferedImage.io. DESENAREA mat JPEG.awt.image. jep.image. class JPEGWriter { static float quality = 0. // Folosim setarile de codare jpeg implicite encoder. java. false).setJPEGEncodeParam(jep). Pentru aceasta va trebui s˘ definim un ın a .*. encoder.awt.awt.5 Crearea imaginilor ˆ memorie ın In cazul ˆ care dorim s˘ folosim o anumit˘ imagine creat˘ direct din proın a a a gram ¸i nu ˆ s ıncarcat˘ dintr-un fi¸ier vom folosi clasa MemoryImageSource.5. out. } catch( Exception e ) { e.*.sun.

random() * 255). this).getRGB(). pix.˘ 10. h. int index = 0. blue). Pachetul ın a ¸ care ofer˘ suport pentru tip˘rire este java. int h. 0. iar clasa principal˘ a a a care controleaz˘ procesul de tip˘rire este PrinterJob. scan = w In exemplul urmator vom crea o imagine cu pixeli de culori aleatorii ¸i o s vom afi¸a pe ecran: s int w = 100. int[] pixeli.6. int scan) unde: • w. y++) { for (int x = 0. for (int y = 0. g. 0. int off. Dimensiunea vectorului va a fi ˆ altimea ˆ ın˘ ¸ ınmultit˘ cu l˘¸imea ˆ pixeli a imaginii.print. int green = (int) (Math. h reprezint˘ dimensiunile imaginii (l˘¸imea ¸i ˆ altimea).awt. x++) { int red = (int) (Math. Constructorul clasei ¸ a at ın MemoryImageSource este: MemoryImageSource(int w. normal aceste valori sunt off = 0. // g este un context grafic 10. w)). int[] pix = new int[w * h]. int h = 100.random() * 255).random() * 255). TIPARIREA 293 vector de numere ˆ ıntregi ˆ care vom scrie valorile ˆ ın ıntregi (RGB) ale culorilor pixelilor ce definesc imaginea noastr˘. scan reprezint˘ modalitatea de construire a matricii imaginii pornind a de la vectorul cu pixeli. pix[index++] = new Color(red. 0. O aplicatie va apela a a ¸ metode ale acestei clase pentru: .6 Tip˘rirea a Tip˘rirea ˆ Java este tratat˘ ˆ aceea¸i manier˘ ca ¸i desenarea.drawImage(img. x < w. a at s ın˘ ¸ • pixeli[] este vectorul cu culorile imaginii. } img = createImage(new MemoryImageSource(w. green. y < h. singurul a ın a ın s a s lucru diferit fiind contextul grafic ˆ care se execut˘ operatiile. int blue = (int) (Math. • of f.

a • Invocarea dialogului cu utilizatorul pentru specificarea unor parametri legati de tip˘rire.getPrinterJob a 2. PageFormat pf. In cazul cˆnd imaginea de pe ecran coincide cu a a imaginea de la imprimant˘. Specificarea obiectului care va fi tip˘rit: setPrintable. a a Orice component˘ care poate fi afi¸at˘ pe ecran poate fi ¸i tip˘rit˘. care are o reprezentare vizual˘ descris˘ a a a de metoda paint ¸i care va specifica ¸i modalitatea de reprezentare a sa la s s imprimant˘. metodele paint ¸i print pot specifica aceea¸i a s s secvent˘ de cod. Crearea unei sesiuni de tip˘rire: PrinterJob. responsabil˘ cu descrierea modalit˘¸ii ¸ a a a at de tip˘rire a obiectului. a a ¸ care contine o singur˘ metod˘ print. a ¸ 3. acesta trebuie a s˘ implementeze interfata Printable.PAGE_EXISTS. DESENAREA • Crearea unei sesiuni de tip˘rire (job). } Pa¸ii care trebuie efectuati pentru tip˘rirea unui obiect sunt: s ¸ a 1. a Un obiect care va fi tip˘rit trebuie s˘ implementeze interfata Printable. vor fi ˆ ¸ a s a s a ıncapsulate ˆ ıntr-un obiect grafic .294 CAPITOLUL 10. orice informatii care trebuie atˆt afi¸ate cˆt ¸i tip˘rite. int pageIndex) throws PrinterException { // Descrirea imaginii obiectului ce va fi afisata la imprimanta // Poate fi un apel la metoda paint: paint(g) if (ceva nu este in regula}) { return Printable. } return Printable. Optional. ¸ a .NO_SUCH_PAGE.component˘. initierea unui dialog cu utilizatorul pentru precizarea unor ¸ ¸ parametri legati de tip˘rire: printDialog. metoda print are urm˘torul format: ¸a a public int print(Graphics g. ¸ a • Tip˘rirea efectiv˘. In gena s a s a a eral. In general.

class Plansa extends Canvas implements Printable { Dimension d = new Dimension (400 . 200 . java . awt . 200 . public Dimension getPreferredSize () { return d . a a 295 In exemplul urm˘tor vom defini un obiect care are aceea¸i reprezentare a s pe ecran cˆt ¸i la imprimant˘ (un cerc circumscris unui p˘trat. } public void paint ( Graphics g ) { g .*. paint ( g ) . 300) . awt . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { .*. public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .˘ 10. event . ˆ a s a a ınsotite de un text) ¸i vom tip˘ri obiectul respectiv. 100) . s a Listing 10. g . } } class Fereastra extends Frame implements ActionListener { private Plansa plansa = new Plansa () . drawRect (200 . java . print . Tip˘rirea efectiv˘: print. private Button print = new Button ( " Print " ) . 400) . PageFormat pf .*. } public int print ( Graphics g . 200 . int pi ) throws PrinterException { if ( pi >= 1) return Printable .*. 100 . drawString ( " Hello " .6: Tip˘rirea unei componente a import import import import java . return Printable . PAGE_EXISTS . TIPARIREA 4. awt . java . 200) . drawString ( " Numai la imprimanta " . g . io . NO_SUCH_PAGE . 100 . 100) .6. g . drawOval (200 . 200 .

} catch ( PrinterException ex ) { System . setPrintable ( plansa ) . Tiparirea efectiva printJob . } } } } public class TestPrint { public static void main ( String args []) throws Exception { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Print " ) . CAPITOLUL 10. BorderLayout . south . pack () . CENTER ) ) . ex . add ( south . getPrinterJob () . Crearea unei sesiuni de tiparire PrinterJob printJob = PrinterJob . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // 1. DESENAREA add ( plansa . Panel south = new Panel () . println ( " Exceptie la tiparire ! " ) . } } . } }) . printStackTrace () . add ( print ) . BorderLayout . exit (0) . // 2. out . south . Stabilirea obiectului ce va fi tiparit printJob . addActionListe ner ( this ) .296 System . Initierea dialogului cu utilizatorul if ( printJob . print () . CENTER ) . // 3. printDialog () ) { try { // 4. print . show () . f . SOUTH ) . setLayout ( new FlowLayout ( FlowLayout .

// pentru UNIX // PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ("/ dev / lp ") ) . imp . pe acest flux. imp . linie as ¸ cu linie. imp . } } . close () .7: Tip˘rirea textelor a import java . imprimanta poate fi referit˘ prin ”lpt1”.˘ 10.*. deoarece necesit˘ tratare special˘ ˆ functie de a a a ın ¸ sistemul de operare folosit. println ( " Test imprimanta " ) . io . iar ˆ Unix prin ”/dev/lp”. In sistemul de operare Windows.6.*. TIPARIREA 297 Tiparirea textelor O alt˘ variant˘ pentru tip˘rirea de texte este deschiderea unui flux c˘tre a a a a dispozitivul special reprezentat de imprimant˘ ¸i scrierea informatiilor. import java . Listing 10. awt . Observati c˘ aceast˘ a ın ¸ a a abordare nu este portabil˘. class TestPrintText { public static void main ( String args []) throws Exception { // pentru Windows PrintWriter imp = new PrintWriter ( new FileWriter ( " lpt1 " ) ) . println ( " ABCDE " ) .

DESENAREA .298 CAPITOLUL 10.

cum ar fi cititoare a de ecran. Java. Motif sau altele oferite de diver¸i dezvoltatori. In JFC sunt incluse urm˘toarele: ¸a a • Componente Swing Sunt componente ce ˆ ınlocuiesc ¸i ˆ acela¸i timp extind vechiul set oferit s ın s de modelul AWT.1 Introducere JFC Tehnologia Swing face parte dintr-un proiect mai amplu numit JFC (Java Foundation Classes) care pune la dispozitie o serie ˆ ¸ ıntreag˘ de facilit˘¸i pena at tru scrierea de aplicatii cu o interfat˘ grafic˘ mult ˆ ¸ ¸a a ımbog˘¸it˘ functional ¸i at a ¸ s estetic fat˘ de vechiul model AWT.1 11. acestea putˆnd fi s a interschimbate de c˘tre utilizator chiar la momentul executiei . • Look-and-Feel Permite schimbarea ˆ a¸i¸˘rii ¸i a modului de interactiune cu aplicatia ınf˘t sa s ¸ ¸ ˆ functie de preferintele fiec˘ruia. ecrane Braille. etc.1. s • Java 2D API Folosind Java 2D pot fi create aplicatii care utilizeaz˘ grafic˘ la un ¸ a a 299 . cum ar fi cele standard Windows. Mac. a ¸ • Accessibility API Permite dezvoltarea de aplicatii care s˘ comunice cu dispozitive uti¸ a lizate de c˘tre persoane cu diverse tipuri de handicap.Capitolul 11 Swing 11. dispozitive de recunoa¸tere a vocii. Acela¸i program poate utiliza diın ¸ ¸ a s verse moduri Look-and-Feel.

300

CAPITOLUL 11. SWING nivel avansat. Clasele puse la dispozitie permit crearea de desene com¸ plexe, efectuarea de operatii geometrice (rotiri, scal˘ri, translatii, etc.), ¸ a ¸ prelucrarea de imagini, tip˘rire, etc. a

• Drag-and-Drop Ofer˘ posibilitatea de a efectua operatii drag-and-drop ˆ a ¸ ıntre aplicatii ¸ Java ¸i aplicatii native. s ¸ • Internationalizare ¸ Internationalizarea ¸i localizarea aplicatiilor sunt dou˘ facilit˘¸i extrem ¸ s ¸ a at de importante care permit dezvoltarea de aplicatii care s˘ poat˘ fi con¸ a a figurate pentru exploatarea lor ˆ diverse zone ale globului, utilizˆnd ın a limba ¸i particularit˘¸ile legate de formatarea datei, numerelor sau a s at monedei din zona respectiv˘. a In aceste capitol vom face o prezentare scurt˘ a componentelor Swing, a deoarece prezentarea detaliata a tuturor facilit˘¸ilor oferite de JFC ar oferi at suficient material pentru un volum de sine st˘t˘tor. aa

11.1.2

Swing API

Unul din principalele deziderate ale tehnologiei Swing a fost s˘ pun˘ la a a dispozitie un set de componente GUI extensibile care s˘ permit˘ dezvoltarea ¸ a a rapid˘ de aplicatii Java cu interfat˘ grafic˘ competitiv˘ din punct de vedere a ¸ ¸a a a comercial. Pentru a realiza acest lucru, API-ul oferit de Swing este deosebit de complex avˆnd 17 pachete ˆ care se g˘sesc sute de clase ¸i interfete. Lista a ın a s ¸ complet˘ a pacehetelor din distributia standard 1.4 este dat˘ ˆ tabelul de a ¸ a ın mai jos: javax.accessibility javax.swing.text.html javax.swing.plaf.basic javax.swing.border javax.swing.text.rtf javax.swing.plaf.multi javax.swing.event javax.swing.undo javax.swing.text javax.swing.plaf javax.swing javax.swing.text.parser javax.swing.plaf.metal javax.swing.colorchooser javax.swing.tree javax.swing.table javax.swing.filechooser

11.1. INTRODUCERE

301

Evident, nu toate aceste pachete sunt necesare la dezvolatarea unei aplicatii, ¸ cel mai important ¸i care contine componentele de baz˘ fiind javax.swing. s ¸ a

Componentele folosite pentru crearea interfetelor grafice Swing pot fi gru¸ pate astfel: • Componente atomice JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JScrollBar, JSlider, JProgressBar, JSeparator • Componente complexe JTable, JTree, JComboBox, JSpinner, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane • Componente pentru editare de text JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JEditorPane, JTextPane • Meniuri JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem • Containere intermediare JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar • Containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

11.1.3

Asem˘n˘ri ¸i deosebiri cu AWT a a s

Nu se poate spune c˘ Swing ˆ a ınlocuie¸te modelul AWT ci ˆ extinde pe acesta s ıl din urm˘ ad˘ugˆndu-i noi componente care fie ˆ a a a ınlocuiesc unele vechi fie sunt cu totul noi. O conventie ˆ general respectat˘ este prefixarea numelui unei ¸ ın a clase AWT cu litera ”J” pentru a denumi clasa corespondent˘ din Swing. a Astfel, ˆ locul clasei java.awt.Button putem folosi javax.swing.JButton, ın ˆ loc de java.awt.Label putem folosi javax.swing.JLabel, etc. Este recoın mandat ca o aplicatie cu interfat˘ grafic˘ s˘ foloseasc˘ fie componente AWT, ¸ ¸a a a a fie Swing, amestecarea lor fiind mai putin uzual˘. ¸ a

302

CAPITOLUL 11. SWING

Aplicatiile GUI vor avea ˆ continuare nevoie de pachetul java.awt deoarece ¸ ın aici sunt definite unele clase utilitare cum ar fi Color, Font, Dimension, etc. care nu au fost rescrise ˆ Swing. ın De asemenea, pachetul java.awt.event r˘mˆne ˆ continuare esential a a ın ¸ pentru tratarea evenimentelor generate atˆt de componente AWT cˆt ¸i de a a s cele din Swing. Pe lˆng˘ acesta mai poate fi necesar ¸i javax.swing.event a a s care descrie tipuri de evenimente specifice unor componente Swing, mecanismul de tratare a lor fiind ˆ a acela¸i ca ˆ AWT. ıns˘ s ın Pozitionarea componentelor este preluat˘ din AWT, fiind ad˘ugate ˆ a ¸ a a ıns˘ noi clase care descriu gestionari de pozitionare ˆ completarea celor exis¸ ın tente, cum ar fi BoxLayout ¸i SpringLayout. Difer˘ ˆ a modul de lucru cu s a ıns˘ containere, dup˘ cum vom vedea ˆ sectiunea dedicat˘ acestora. a ın ¸ a Majoritatea componentelor Swing care permit afi¸area unui text ca parte s a reprezent˘rii lor GUI pot specifica acel text fie ˆ mod normal folosind un a ın anumit font ¸i o anumit˘ culoare ce pot fi setate cu metodele setFont ¸i s a s setColor, fie prin intermediul limbajului HTML. Folosirea HTML aduce o flexibilitatea deosebit˘ ˆ realizarea interfetei grafice, ˆ a ın ¸ ıntrucˆt putem aplica a format˘ri multiple unui text, descompunerea acestuia pe mai multe linii, etc., a singurul dezavantaj fiind ˆ ıncetinirea etapei de afi¸are a componentelor. s JButton simplu = new JButton("Text simplu"); JButton html = new JButton( "<html><u>Text</u> <i>formatat</i></html>"); S˘ descriem o aplictie simpl˘ folosind AWT ¸i apoi Swing, pentru a ne a ¸ a s crea o prim˘ impresie asupra diferentelor ¸i asem˘n˘rilor dintre cele dou˘ a ¸ s a a a modele. Listing 11.1: O aplicatie simpl˘ AWT ¸ a
import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluAWT extends Frame implements ActionListener { public ExempluAWT ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setLayout ( new FlowLayout () ) ; add ( new Label ( " Hello AWT " ) ) ; Button b = new Button ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ;

11.1. INTRODUCERE
add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluAWT ( " Hello " ) ; } }

303

Listing 11.2: Aplicatia rescris˘ folosind Swing ¸ a
import javax . swing .*; import java . awt .*; import java . awt . event .*; public class ExempluSwing extends JFrame implements ActionListener { public ExempluSwing ( String titlu ) { super ( titlu ) ; // Metoda setLayout nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . setLayout ( new FlowLayout () ) ; // Componentele au denumiri ce incep cu litera J // Textul poate fi si in format HTML getContentPane () . add ( new JLabel ( " < html > <u > Hello </ u > <i > Swing </ i > </ html > " ) ) ; JButton b = new JButton ( " Close " ) ; b . addActionListener ( this ) ; // Metoda add nu se aplica direct ferestrei getContentPane () . add ( b ) ; pack () ; show () ; } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { // Tratarea evenimentelor se face ca in AWT System . exit (0) ; } public static void main ( String args []) { new ExempluSwing ( " Hello " ) ; }

304
}

CAPITOLUL 11. SWING

11.2

Folosirea ferestrelor

Pentru a fi afi¸ate pe ecran componentele grafice ale unei aplicatii trebuie s ¸ plasate pe o suprafat˘ de afi¸are (container). Fiecare component˘ poate fi ¸a s a continut˘ doar ˆ ¸ a ıntr-un singur container, ad˘ugarea ei pe o supraft˘ nou˘ a ¸a a de afi¸are determinˆnd eliminarea ei de pe vechiul container pe care fusese s a plasat˘. Intrucˆt containerele pot fi ˆ a a ıncapsulate ˆ alte containere, o comın ponent˘ va face parte la un moment dat dintr-o ierarhie. R˘d˘cina acestei a a a ierarhii trebuie s˘ fie un a¸a numit container de nivel ˆ a s ınalt, care este reprezentat de una din clasele JFrame, JDialog sau JApplet. Intrucˆt de appleturi a ne vom ocupa separat, vom analiza ˆ continuare primele dou˘ clase. ın a In general orice aplicatie Java independent˘ bazat˘ pe Swing contine ¸ a a ¸ cel putin un container de nivel ˆ ¸ ınalt reprezentat de fereastra principal˘ a a programului, instant˘ a clasei JFrame. ¸a Simplificat, un obiect care reprezint˘ o fereastr˘ Swing contine o zon˘ a a ¸ a care este rezervat˘ barei de meniuri ¸i care este situat˘ de obieci ˆ partea sa a s a ın superioar˘ ¸i corpul ferestrei pe care vor fi plasate componentele. Imaginea as de mai jos pune ˆ evident˘ aceast˘ separare, valabil˘ de altfel pentru orice ın ¸a a a container de nivel ˆ ınalt:

Corpul ferestrei este o instant˘ a clasei Container ce poate fi obtinut˘ cu ¸a ¸ a metoda getContentPane. Plasarea ¸i aranjarea componentelor pe suprafata s ¸

11.2. FOLOSIREA FERESTRELOR

305

ferestrei se va face deci folosind obiectul de tip Container ¸i nu direct fereass tra. A¸adar, de¸i este derivat˘ din Frame, clasa JFrame este folosit˘ ˆ s s a a ıntr-un mod diferit fat˘ de p˘rintele s˘u: ¸a a a Frame f = new Frame(); f.setLayout(new FlowLayout()); f.add(new Button("OK")); JFrame jf = new JFrame(); jf.getContentPane().setLayout(new FlowLayout()); jf.getContentPane().add(new JButton("OK")); Spre deosebire de Frame, un obiect JFrame are un comportament implicit la ˆ ınchiderea ferestrei care const˘ ˆ ascunderea ferestrei atunci cˆnd utilizaa ın a torul apas˘ butonul de ˆ a ınchidere. Acest comportament poate fi modificat prin apelarea metodei setDefaultCloseOperation care prime¸te ca argus ment diverse constante ce se g˘sesc fie ˆ clasa WindowConstants, fie chiar a ın ˆ JFrame. ın jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); jf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Ad˘ugarea unei bare de meniuri se realizeaz˘ cu metoda setJMenuBar, a a care prime¸te o instant˘ de tip JMenuBar. Crearea meniurilor este similar˘ s ¸a a cu modelul AWT.

11.2.1

Ferestre interne

Din punctul de vedere al folosirii ferestrelor, aplicatiile pot fi ˆ artite ˆ ¸ ımp˘ ¸ ın dou˘ categorii: a • SDI (Single Document Interface) • MDI (Multiple Document Interface) Programele din prima categorie gestioneaz˘ la un moment dat o singur˘ a a fereastr˘ ˆ care se g˘sesc componentele cu care interactioneaz˘ utilizatorul. a ın a ¸ a In a doua categorie, fereastra principal˘ a aplicatiei ˆ a ¸ ınglobeaz˘ la rˆndul ei a a alte ferestre, uzual cu functionalit˘¸i similare, ce permit lucrul concurent pe ¸ at mai multe planuri.

306

CAPITOLUL 11. SWING

In Swing, clasa JInternalFrame pune la dispozitie o modalitate de a ¸ crea ferestre ˆ cadrul altor ferestre. Ferestrele interne au aproximativ aceea¸i ın s ˆ a¸i¸are ¸i functionalitate cu ferestrele de tip JFrame, singura diferent˘ fiind ınf˘t s s ¸ ¸a modul de gestionare a acestora. Uzual, obiectele de tip JInternalFrame vor fi plasate pe un container de tip DesktopPane, care va fi apoi plasat pe o fereastr˘ de tip JFrame. a Folosirea clasei DesktopPane este necesar˘ deoarece aceasta ”¸tie” cum s˘ a s a gestioneze ferestrele interne, avˆnd ˆ vedere c˘ acestea se pot suprapune ¸i a ın a s la un moment dat doar una singur˘ este activ˘. a a Exemplul urm˘tor pune ˆ evident˘ modelul general de creare ¸i afi¸are a ın ¸a s s a ferestrelor interne: Listing 11.3: Folosirea ferestrelor interne
import javax . swing .*; import java . awt .*; class FereastraPrinci pal a extends JFrame { public Fereastra Pr i nc i p al a ( String titlu ) { super ( titlu ) ; setSize (300 , 200) ; s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . EXIT_ON_CLOSE ) ; FereastraInterna fin1 = new FereastraInterna () ; fin1 . setVisible ( true ) ; FereastraInterna fin2 = new FereastraInterna () ; fin2 . setVisible ( true ) ; JDesktopPane desktop = new JDesktopPane () ; desktop . add ( fin1 ) ; desktop . add ( fin2 ) ; setContentPane ( desktop ) ; fin2 . moveToFront () ; } } class FereastraInterna extends JInternalFrame { static int n = 0; // nr . de ferestre interne static final int x = 30 , y = 30; public FereastraInterna () { super ( " Document # " + (++ n ) ,

11.3. CLASA JCOMPONENT
true , // resizable true , // closable true , // maximizable true ) ; // iconifiable setLocation ( x *n , y * n ) ; setSize ( new Dimension (200 , 100) ) ;

307

} } public class TestInternalFrame { public static void main ( String args []) { new FereastraPrincipala ( " Test ferestre interne " ) . show () ; } }

Ferestrele create de acest program vor ar˘ta ca ˆ figura de mai jos: a ın

11.3

Clasa JComponent

JComponent este superclasa tuturor componentelor Swing, mai putin a celor ¸ care descriu containere de nivel ˆ ınalt JFrame, JDialog, JApplet. Deoarece JComponent extinde clasa Container, deci ¸i Component, ea mo¸tene¸te functionalitatea s s s ¸ general˘ a containerelor ¸i componentelor AWT, furnizˆnd bineˆ ¸eles ¸i o sea s a ınt s rie ˆ ıntreag˘ de noi facilit˘¸i. a at Dintre nout˘¸ile oferite de JComponent amintim: at • ToolTips Folosind metoda setToolTip poate fi ata¸at unei componente un text s cu explicatii legate de componenta respectiv˘. Cˆnd utilizatorul trece ¸ a a

308

CAPITOLUL 11. SWING cu mouse-ul deasupra componentei va fi afi¸at, pentru o perioad˘ de s a timp, textul ajut˘tor specificat. a

• Chenare Orice component˘ Swing poate avea unul sau mai multe chenare. Specia ficarea unui chenar se realizeaz˘ cu metoda setBorder. a • Suport pentru plasare ¸i dimensionare s Folosind metodele setPreferredSize, setMinimumSize, setMaximumSize, setAlignmentX, setAlignmentY pot fi controlati parametrii folositi ¸ ¸ de gestionarii de pozitionare pentru plasarea ¸i dimensionarea automat˘ ¸ s a a componentelor ˆ cadrul unui container. ın • Controlul opacit˘¸ii at Folosind metoda setOpaque vom specifica dac˘ o component˘ trebuie a a sau nu s˘ deseneze toti pixelii din interiorul s˘u. Implicit, valoarea a ¸ a propriet˘¸ii de opacitate este false, ceea ce ˆ at ınseamn˘ c˘ este posibil a a s˘ nu fie desenati unii sau chiar toti pixelii, permitˆnd pixelilor de sub a ¸ ¸ ¸a component˘ s˘ r˘mˆn˘ vizibili (componenta nu este opac˘). Valoarea a a a a a a propriet˘¸ii pentru clasele derivate din JComponent depinde ˆ general at ın de Look-and-Feel-ul folosit. • Asocierea de actiuni tastelor ¸ Pentru componentele Swing exist˘ posibilitatea de specifica anumite a actiuni care s˘ se execute atunci cˆnd utilizatorul apas˘ o anumit˘ ¸ a a a a combinatie de taste ¸i componenta respectiv˘ este activ˘ (are focus¸ s a a ul). Aceast˘ facilitate simplific˘ varianta initial˘ de lucru, ¸i anume a a ¸ a s tratarea evenimentelor de tip KeyEvent printr-un obiect KeyListener. • Double-Buffering Tehnica de double-buffering, care implic˘ desenarea componentei ˆ a ın memorie ¸i apoi transferul ˆ s ıntregului desen pe ecran, este implementat˘ a automat de componentele Swing, spre deosebire de cele AWT unde trebuia realizat˘ manual dac˘ era cazul. a a Exemplul urm˘tor ilustreaz˘ modul de folosire a cˆtorva dintre facilit˘¸ile a a a at amintite mai sus: Listing 11.4: Facilit˘¸i oferite de clasa JComponent at

blue ) . panel . add ( panel ) . title = BorderFactory . s e tD e f au l t C lo s e Op e r at i o n ( JFrame . . final JPanel panel = new JPanel () . c r e a t e L o w e r e d B e v e l B o r d e r () . TitledBorder title . setBorder ( lowered ) . setBackground ( Color . panel . c re at eT it led Bo rd er ( " Borders " ) . border . raised = BorderFactory . getContentPane () . label2 . setPreferredSize ( new Dimension (400 . event . panel . 309 class Fereastra extends JFrame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . EXIT_ON_CLOSE ) .3. add ( btn2 ) . awt . setToolTipText ( " Eticheta coborata " ) . label1 .*. // implicit panel . raised . java .*. java . btn2 .11. JButton btn2 = new JButton ( " Transparent " ) .200) ) . swing . lowered = BorderFactory . setBorder ( raised ) . panel . // Controlul opacitatii JButton btn1 = new JButton ( " Opaque " ) .*. swing . // ToolTips label1 . setOpaque ( true ) . add ( label2 ) . CLASA JCOMPONENT import import import import javax . setOpaque ( false ) .*. // Folosirea chenarelor Border lowered . label2 . setBorder ( title ) . panel . c r e a t e R a i s e d B e v e l B o r d e r () . getContentPane () . setToolTipText ( " Eticheta ridicata " ) . awt . JLabel label2 = new JLabel ( " Raised " ) . JLabel label1 = new JLabel ( " Lowered " ) . javax . panel . setLayout ( new FlowLayout () ) . add ( label1 ) . add ( btn1 ) . btn1 .

put ( KeyStroke . red . } } public class TestJComponent { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Facilitati JComponent " ) . getInputMap () . Arhitectura MVC specific˘ descompunerea unei aplicatii a ¸ vizuale ˆ trei p˘rti separate: ın a¸ • Modelul . red ) . ¸ . put ( " schimbaCuloare " . setBackground ( color ) . btn2 . SWING btn1 . } } 11. getActionMap () . getKeyStroke ( " F2 " ) . " schimbaCuloare " ) . } }) .5 Arhitectura modelului Swing Folosirea modelelor Modelul Swing este bazat pe o arhitectur˘ asem˘n˘toare cu MVC (modela a a view-controller). color = ( color == Color . blue : Color . new AbstractAction () { private Color color = Color . // Asocierea unor actiuni ( KeyBindings ) /* Apasarea tastei F2 cand focusul este pe butonul al doilea va determina schimbarea culorii panelului */ btn2 .care va reprezenta datele aplicatiei. pack () .4 11.310 CAPITOLUL 11. show () . setToolTipText ( " Buton opac " ) . red ? Color . // Textul poate fi HTML btn2 . public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { panel . setToolTipText ( " < html > <b > Apasati < font color = red > F2 </ font > " + " cand butonul are <u > focusul </ u > " ) .

Dup˘ cum se observ˘ din tabelul de mai a a jos. componente cu reprezent˘ri diferite pot avea acela¸i tip de model. arhitectura Swing este de fapt o arhitectur˘ at s a cu model separabil. FOLOSIREA MODELELOR • Prezentarea . JTextField. JTextPane. JSlider JTabbedPane SingleSelectionModel ListModel JList ListSelectionModel JList JTable TableModel JTable TableColumnModel JTree TreeModel JTree TreeSelectionModel Document JEditorPane. ˆ a are posibilitatea a ¸ ıns˘ de a-l ˆ ınlocui cu unul nou atunci cˆnd este cazul.modul de reprezentare vizual˘ a datelor. Aceast˘ abordare este logic˘ ¸i din perspectiva a a a s faptului c˘. ˆ care datele componentelor (modelul) sunt separate de ın reprezentarea lor vizual˘. ˆ Swing p˘rtile de prezentare ¸i control au fost cuın a¸ s plate deoarece exista o leg˘tur˘ prea strˆns˘ ˆ a a a a ıntre ele pentru a fi concepute ca entit˘¸i separate. modul de concepere a unei aplicatii trebuie s˘ fie oria ın ¸ a entat asupra reprezent˘rii ¸i manipul˘rii informatiilor ¸i nu asupra interfetei a s a ¸ s ¸ grafice cu utilizatorul. JRadioButton. JPasswordField Fiecare component˘ are un model initial implicit. dar a s exist˘ ¸i componente care au asociate mai multe modele: as Model ButtonModel Component˘ a JButton. JRadioButtomMenuItem JComboBox ComboBoxModel BoundedRangeModel JProgressBar. JMenuItem. fiec˘rui obiect corea spunz˘tor unei clase ce descrie o component˘ Swing ˆ este asociat un obiect a a ıi care gestioneaz˘ datele sale ¸i care implementeaz˘ o interfat˘ care reprezint˘ a s a ¸a a modelul componentei respective.11. Pentru a realiza separarea modelului de prezentare. Din motive practice.transformarea actiunilor utilizatorului asupra componen¸ telor vizuale ˆ evenimente care s˘ actualizeze automat modelul acesın a tora (datele). JCheckBox. JMenu. a 311 • Controlul . JScrollBarm. JCheckBoxMenuItem.5. ˆ general. JToggleButton. Metodele care acceseaz˘ a a . A¸adar. JTextArea.

. model2 = new Model2 () .5: Folosirea mai multor modele pentru o componenta import import import import javax . java . java . awt . SWING modelul unui obiect sunt: setModel. s e tD e f au l t C lo s e O p e r a t i o n ( JFrame . getContentPane () . // Cream obiectele corespunzatoare celor doua modele model1 = new Model1 () . btn .312 CAPITOLUL 11. add ( lst . border . " galben " . public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) .*. add ( btn . Pentru modelele mai s a complexe. respectiv getModel. SOUTH ) . BorderLayout . class Fereastra extends JFrame implements ActionListener { String data1 [] = { " rosu " . BorderLayout . String data2 [] = { " red " . oricare din aceste clase poate fi extins˘ pentru a crea un nou at a model. model2 . EXIT_ON_CLOSE ) . addActionListene r ( this ) .*. JTree sau JList exist˘ a clase abstracte care implementeaz˘ interfata ce descrie modelul respectiv De a ¸ exemplu. lst .*. CENTER ) . " yellow " . swing . // Lista initiala nu are nici un model lst = new JList () . getContentPane () . setModel ( model1 ) . int tipModel = 1. cum ar fi cele asociate claselor JTable. javax . JList lst . event . Listing 11. In functie a s ¸ de necesit˘¸i. " blue " }. interfata model a clasei JList este ListModel care este imple¸ mentat˘ de clasele DefaultListModel ¸i AbstractListModel. // La apasara butonului schimbam modelul JButton btn = new JButton ( " Schimba modelul " ) .*. awt . " albastru " }. swing . Crearea unei clase care s˘ reprezinte a ın a un model se va face extinzˆnd interfata corespunz˘toare ¸i implementˆnd a ¸ a s a metodele definite de aceasta sau extinzˆnd clasa implicit˘ oferit˘ de API-ul a a a Swing ¸i supradefinind metodele care ne intereseaz˘. ListModel model1 . cu argumente specifice fiec˘rei componente ˆ parte.

} public Object getElementAt ( int index ) { return data2 [ index ]. } } class Model2 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data2 .5. setModel ( model1 ) . length . setModel ( model2 ) . show () . length . FOLOSIREA MODELELOR 313 pack () . } } Multe componente Swing furnizeaz˘ metode care s˘ obtin˘ starea obieca a ¸ a tului f˘r˘ a mai fi nevoie s˘ obtinem instanta modelului ¸i s˘ apel˘m metodele aa a ¸ ¸ s a a . } public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { if ( tipModel == 1) { lst . tipModel = 1. tipModel = 2. } } // Clasele corespunzatoare celor doua modele class Model1 extends Abst ractLis tModel { public int getSize () { return data1 .11. } else { lst . } } } public class TestModel { public static void main ( String args []) { new Fereastra ( " Test Model " ) . } public Object getElementAt ( int index ) { return data1 [ index ].

model.5. BoundedRangeModel model = slider. In multe situatii ˆ a. Un exemplu este metoda getValue a clasei JSlider care este de fapt un apel de genul getModel().getSource(). f˘r˘ ¸ a a a aa a include ˆ eveniment detalii legate de schimbarea survenit˘. mai ¸ ıns˘ ales pentru clase cum ar fi JTable sau JTree. ¸ ¸ a ın a Inregistrarea ¸i eliminarea obiectelor de tip listener se realizeaz˘ cu metodele s a addChangeListener. Model BoundedRangeModel ButtonModel SingleSelectionModelModel Listener ChangeListener ChangeListener ChangeListener Tip Eveniment ChangeEvent ChangeEvent ChangeEvent Interfata ChangeListener are o singur˘ metod˘: ¸ a a public void stateChanged(ChangeEvent e).addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip BoundedRangeModel BoundedRangeModel m = (BoundedRangeModel)e. Informativ (lightweight) . SWING acesteia. Obiectele ın a de tip listener vor trebui s˘ apeleze metode specifice componentelor pena tru a afla ce anume s-a schimbat. ButtonModel ¸i a a s SingleSelectionModel. aceast˘ ın a notificare este realizat˘ ˆ dou˘ moduri: a ın a 1.Modelele trimit un eveniment prin care sunt informati ascult˘torii c˘ a survenit o anumit˘ schimbare a datelor.314 CAPITOLUL 11. JSlider slider = new JSlider(). respectiv removeChangeListener. modelele care suport˘ aceast˘ abordare fiind BoundedRangeModel. a s a 11.getValue().getModel(). folosirea modelelor aduce flexibilitate sporit˘ programului ¸i este recomandat˘ utilizarea lor. // Trebuie sa interogam sursa asupra schimbarii . Acest lucru se realizeaz˘ prin intefata a ¸ ChangeListener iar evenimentele sunt de tip ChangeEvent.1 Tratarea evenimentelor Modelele componentelor trebuie s˘ notifice aparitia unor schimb˘ri ale datelor a ¸ a gestionate astfel ˆ at s˘ poat˘ fi reactualizat˘ prezentarea lor sau s˘ fie exıncˆ a a a a ecutat un anumti cod ˆ cadrul unui obiect de tip listener. In Swing. singura informatie continut˘ ˆ eveniment fiind componenta surs˘.

slider. ListSelectionModel sModel = list.println("Valoare noua: " + s. Consistent(statefull) . Pentru u¸urinta program˘rii. s Secventa de cod de mai sus poate fi rescris˘ astfel: ¸ a JSlider slider = new JSlider(). singura diferent˘ fat˘ de varianta anterioar˘ constˆnd ˆ faptul c˘ ın ¸a ¸a a a ın a sursa evenimentului este acum de tipul componentei ¸i nu de tipul modelului.11. pentru a nu lucra direct cu instanta modelus ¸ a ¸ lui. Model ListModel ListSelectionModel ComboBoxModel TreeModel TreeSelectionModel TableModel TableColumnModel Document Document Listener ListDataListener ListSelectionListener ListDataListener TreeModelListener TreeSelectionListener TableModelListener TableColumnModelListener DocumentListener UndoableEditListener Tip Eveniment ListDataEvent ListSelectionEvent ListDataEvent TreeModelEvent TreeSelectionEvent TableModelEvent TableColumnModelEvent DocumentEvent UndoableEditEvent Folosirea acestor interfete nu difer˘ cu nimic de cazul general: ¸ a String culori[] = {"rosu".getValue()). unele clase permit ˆ ınregistrarea ascult˘torilor direct pentru componenta a ˆ sine.out. "albastru").5.Modele pun la dispozitie interfete special¸ ¸ izate ¸i tipuri de evenimente specifice ce includ toate informatiile legate de s ¸ schimbarea datelor. 2. } }). sModel.out. } }).addChangeListener(new ChangeListener() { public void stateChanged(ChangeEvent e) { // Sursa este de tip JSlider JSlider s = (JSlider)e. System. JList list = new JList(culori).println("Schimbare model: " + m.getValue()). FOLOSIREA MODELELOR 315 System.getSelectionModel().getSource(). "galben".addListSelectionListener( .

11. Aici includem: • Etichete: JLabel • Butoane simple sau cu dou˘ st˘ri: JButton. } } }). pentru a permite selectarea doar a unuia dintre ele.2 Componente pentru editare de text Componentele Swing pentru afi¸area ¸i editarea textelor sunt grupate ˆ s s ıntr-o ierarhie ce are ca r˘d˘cin˘ clasa JTextComponent din pachetul javax. • Componente pentru progres ¸i derulare: JSlider.out. a at ¸a 11. a a a .println("Selectie curenta: " + e. a c˘ror folosire este ˆ general asem˘n˘toare cu a echivalentelor din a a ın a a AWT. 11. nu vom analiza ˆ parte ın a ın aceste componente. subliniind diferentele ın ¸a ¸ ¸i ˆ s ımbun˘t˘¸irile fat˘ AWT.6 Folosirea componentelor Datorit˘ complexit˘¸ii modelului Swing.1 Componente atomice In categoria componentelor atomice includem componentele Swing cu functionalitate ¸ simpl˘.316 CAPITOLUL 11. SWING new ListSelectionListener() { public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { // Schimbarea este continuta in eveniment if (!e.getFirstIndex()). JScrollBar s • Separatori: JSeparator Deoarece utilizarea acestora este ˆ general facil˘. mai multe butoane radio pot fi grupate folosind clasa ButtonGroup.6.swing.6.getValueIsAdjusting()) { System. JRadioButton. a a JToggleButton.text. JProgressBar. ˆ aceast˘ secttiune nu vom ˆ a at ın a ¸ ıncerca o abordare exhaustiv˘ a modului de utilizare a tuturor componentelor. JCheckBox. ci vom a pune ˆ evident˘ doar aspectele specifice acestui model.

Valoarea continut˘ de o ¸ a astfel de component˘ va fi obtinut˘/setat˘ cu metodele getValue. setText.Permite editarea unui text simplu. etc. Este folosit˘ ˆ a ımpreun˘ cu clase a utilitare pentru formatarea textelor. cum ar fi culoarea sau fontul. cum ar fi NumberFormatter. Uzual. corespunz˘toare tipului textului editat: a • Text simplu pe o singur˘ linie a – JTextField .Permite editarea unui text simplu. pe o singur˘ a linie. pentru a permite navigarea pe vertical˘ a . – JFormattedTextField . MaskFormatter.Permite introducerea unui text care s˘ a respecte un anumit format. date calendaristice. ˆ locul caracterelor introduse fiind afi¸at un caracter ın s simbolic.6. cum ar fi ’*’. – JPasswordField . clasele pot ˆ artite ˆ a a ımp˘ ¸ ın trei categorii. se aplic˘ ˆ a ıntregului text ¸i nu poate fi specificat doar unei anumite s portiuni. pe mai multe linii. DateFormatter. FOLOSIREA COMPONENTELOR 317 Dup˘ cum se observ˘ din imaginea de mai sus. o component˘ de acest tip va fi inclus˘ ˆ ¸ a a ıntr-un container JScrollPane. Orice atribut legat de stil. etc.Permite editarea de parole. s • Text simplu pe mai multe linii – JTextArea . Textul acestora va fi ascuns. fiind foarte util˘ pentru citirea de a numere.11. a ¸ a a respectiv setValue ¸i nu cu cele uzuale getText.

¸ a . ˆ a exist˘ diferente notabile ˆ ıns˘ a ¸ ıntre cele dou˘. cunoscut sub numele de editor kit care permite scrierea ¸i citirea textului ¸i care permite definirea de actiuni necesare edit˘rii. ce prime¸te ca argument un URL care poate s referi un fi¸ier text. a s • Un ’controller’. ¸ • Text cu stil ˆ ımbog˘¸it pe mai multe linii at – JEditorPane . etc. s s ¸ a Exist˘ diferent fat˘ de AWT ¸i la nivelul trat˘rii evenimentelor generate a ¸ ¸a s a de componentele pentru editarea de texte. HTML sau RTF. care gestioneaz˘ starea a componentei. SWING ¸i orizontal˘ dac˘ textul introdus nu ˆ s a a ıncape ˆ suprafata alocat˘ ın ¸ a obiectului.Componentele derivate din JTextField vor genera un eveniment de acest tip la ap˘sarea tastei Enter ˆ c˘suta de editare a a ın a ¸ textului. Implicit. a • O reprezentare. Una din utiliz˘rile cele mai s a simple ale acestei clase este setarea documentului ce va fi afi¸at s cu metoda setPage. Dintre evenimentele ce pot fi generate amintim: • ActionEvent . urm˘toarele tipuri de texte sunt recunoscute: a text/plain. Interfata care trebuie implementat˘ este ActionListener. care este responsabil˘ cu afi¸area textului. Orice obiect derivat din JTextComponent este format din: • Un model. referit sub denumirea de document. O referint˘ la model poate fi obtinut˘ cu metoda getDocument. tratarea evenimentelor generate de cursor ¸ s (caret). Acest lucru este valabil pentru toate componentele Swing pentru care are sens notiunea de navigare pe orizontal˘ ¸ a sau vertical˘. ¸a ¸ a ce returneaz˘ un obiect de tip Document.Permite afi¸area ¸i editarea de texte scrise cu stils s uri multiple ¸i care pot include imagini sau chiar diverse alet coms ponente. s – JTextPane . a componenta Swing avˆnd caracteristici mult mai complexe cum ar fi suport a pentru operatii de undo ¸i redo. at s Clasa JTextComponent ˆ ıncearc˘ s˘ p˘streze cˆt mai multe similitudini cu a a a a clasa TextComponent din AWT. oferind diverse a a facilit˘¸i suplimentare pentru lucrul cu stiluri ¸i paragrafe. nici una neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a a operatiune. text/html ¸i text/rtf.318 CAPITOLUL 11.Aceast˘ clas˘ extinde JEditorPane.

ce contine metodele: ¸ – insertUpdate . sursa lor fiind documentul (modelul) componentei ¸i nu componenta ˆ sine. Interfata corespunz˘toare este Propertyat ¸ a ChangeListener. Uzual un obiect de acest tip va fi inclus ˆ ıntr-un container de tip JScrollPane. Interfata corespunz˘toare CaretLisa ¸ a ın ¸ a tener contine o singur˘ metod˘: caretUpdate ce va fi apelat˘ ori de ¸ a a a cˆte ori apare o schimbare. FOLOSIREA COMPONENTELOR 319 • CaretEvent .3 Componente pentru selectarea unor elemente In aceast˘ categorie vom include clasele care permit selectarea unor valori a (elemente) dintr-o serie prestabilit˘. fiind generat la orice schimbare a unei propriet˘¸i a componentei. a a – removeUpdate .Este un eveniment comun tuturor componentelor de tip JavaBean.6.6.Evenimentele de acest tip sunt generate la orice schimbare a textului. ¸ 11. JComboBox ¸i a s JSpinner.11. Interfata corespunz˘toare este Docus ın ¸ a mentListener. a • DocumentEvent . • PropertyChangeEvent . Clasa JList Clasa JList descrie o list˘ de elemente dispuse pe una sau mai multe coloane. ce contine metoda propertyChange.apelat˘ la ad˘ugarea de noi caractere. .Este evenimentul generat la deplasarea cursorului ce gestioneaz˘ pozitia curent˘ ˆ text. Acestea sunt: JList.apelat˘ la schimbarea unor atribute legate de a stilul textului. a a ¸ s – changedUpdate .apelat˘ dup˘ o operatiune de ¸tergere. a din care utilizatorul poate selecta unul sau mai multe.

model. • Folosind constructorul f˘r˘ argumente ¸i ad˘ugˆnd apoi elemente modaa s a a elului implicit listei: DefaultListModel model = new DefaultListModel().addElement(new Integer(3)). Evident.addElement(new Double(4)). "Doi". SWING Initializarea unei liste se realizeaz˘ ˆ mai multe modalit˘¸i: ¸ a ın at • Folosind unul din constructorii care primesc ca argument un vector de elemente. model.320 CAPITOLUL 11.addElement("Unu"). JList lista = new JList(model). Acesta este un obiect dintr-o clas˘ ce trebuie s˘ implementeze a a interfata ListModel. model. oferind flexibilitate sporit˘ ˆ lua a a a ın crul cu liste. new Integer(3). . responsabil cu furnizarea elementelor listei.addElement("Doi"). JList lista = new JList(model). Object elemente[] = {"Unu". model. ModelLista model = new ModelLista(). uzual fiind folosit˘ extinderea clasei predefinite ¸ a AbstractListModel ¸i supradefinirea metodelor: getElementAt care s furnizeaz˘ elementul de pe o anumit˘ positie din list˘. JList lista = new JList(elemente). new Double(4)}. a a a aceast˘ variant˘ este mai complex˘. • Folosind un model propriu. respectiv getSize a a ¸ a care trebuie s˘ returneze num˘rul total de elemente din list˘.

. // Stabilim modul de selectie list.getValueIsAdjusting()) return. int index = list. .setSelectionMode(ListSelectionModel. acesta fiind un obiect de tip ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION).. model. public Test() { . new Integer(3). } public Object getElementAt(int index) { return elemente[index]..6. interfata corea ¸ spunz˘toare fiind ListSelectionListener ce contine metoda valueChanged a ¸ apelat˘ ori de cˆte ori va fi schimbat˘ selectia elementelor din list˘. . } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e.getSelectionModel(). FOLOSIREA COMPONENTELOR 321 .. public int getSize() { return elemente. /* sau SINGLE_INTERVAL_SELECTION MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION */ // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = list.length.. Obiectele de tip JList genereaz˘ evenimente de tip ListSelectionEvent..11.. a a a ¸ a class Test implements ListSelectionListener { . new Double(4)}. class ModelLista extends AbstractListModel { Object elemente[] = {"Unu".. } } Gestiunea articolelor selectate dintr-o list˘ se realizeaz˘ prin intermediul a a unui model.addListSelectionListener(this). "Doi".getSelectedIndex().

etc.322 . SWING Evident. setSelectedIndices. Lista s . } public Component getListCellRendererComponent( JList list. cu deosebirea c˘ permite doar sea a lectarea unui singur articol. setForeground(isSelected ? Color.white : Color. Clasa JComboBox Clasa JComboBox este similar˘ cu JList. clasa ofer˘ metode pentru selectarea unor elemente din cadrul a programului setSelectedIndex. O facilitate extrem de important˘ pe care o au listele este posibilitatea de a a stabili un renderer pentru fiecare articol ˆ parte.black).red : Color. } } Setarea unui anumit renderer pentru o list˘ se realizeaz˘ cu metoda setCella a Renderer. Metoda va fi apelat˘ ˆ a a ın parte pentru reprezentarea fiec˘rui element al listei. return this. acesta fiind ¸i singurul permanent vizibil. boolean cellHasFocus) { setText(value. etc.toString()). setBackground(isSelected ? Color.. ˆ a acest lucru poate fi schimbat prin crearea s ın s ıns˘ unei clase ce implementeaz˘ interfata ListCellRenderer ¸i personalizeaz˘ a ¸ s a reprezentarea elementelor listei ˆ functie de diver¸i parametri. ¸i pentru obtinerea s ¸ celor selectate la un moment dat getSelectedIndex. getSelectedIndices. boolean isSelected.. Interfata ın ¸ s ¸ ListCellRenderer contine o singur˘ metod˘ getListCellRendererCom¸ a a ponent ce returneaz˘ un obiect de tip Component. Implicit toate elementele ın listei sunt afi¸ate ˆ acela¸i fel.. int index. Object value. } } CAPITOLUL 11.white). a class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer { public MyCellRenderer() { setOpaque(true).

lista elementelor nefiind ˆ a vizibil˘. Coma ponenta contine dou˘ butoane cu care poate fi selectat urm˘torul. Este ıns˘ a folosit atunci cˆnd domeniul din care poate fi f˘cut˘ selectia este foarte mare a a a ¸ sau chiar nem˘rginit. acest lucru fiind s a controlat de metoda setEditable. de exemplu: numere intregi intre 1950 si 2050. deoarece ¸a a a ın JComboBox permite ¸i editarea explicit˘ a valorii elementului. existˆnd o serie de clase predefinite ce implea menteaz˘ aceast˘ interfat˘ cum ar fi SpinnerListModel. FOLOSIREA COMPONENTELOR 323 celorlalte elemente este afi¸at˘ doar la ap˘sarea unui buton marcat cu o s a a s˘geat˘.11. ¸ a a s s Initializarea se face dintr-un vector sau folosind un model de tipul Com¸ boBoxModel. Evenimentele generate de obiectele JComboBox sunt de tip ItemEvent generate la navigarea prin list˘.6. ce face parte integrant˘ din component˘. respectiv ActionEvent generate la selectarea a efectiv˘ a unui articol. . fiecare element putˆnd fi de asemenea reprezentat diferit prin a intermediul unui obiect ce implementeaz˘ aceea¸i intefat˘ ca ¸i ˆ cazul lisa s ¸a s ın telor: ListCellRenderer. a a a a JComboBox functioneaz˘ dup˘ acelea¸i principii ca ¸i clasa JList. O diferent˘ notabil˘ const˘ ˆ modul de selectare a unui articol. SpinnerNumberModel a a ¸a sau SpinnerDateModel ce pot fi utilizate. Acesta este un a obiect de tip SpinnerModel. JSpiner se bazeaz˘ exclusiv pe folosirea unui model. a Clasa JSpinner Clasa JSpinner ofer˘ posibilitatea de a selecta o anumit˘ valoare (element) a a dintr-un domeniu prestabilit. respectiv ¸ a a predecesorul element din domeniu.

tipul de date al elementelor de pe o coloan˘ este a a a de tip referint˘ ¸i poate fi oricare.DefaultEditor.NumberEditor.324 CAPITOLUL 11. Fiecare din editoarele amintite permite diverse format˘ri specifice. fiind reprezentat de una din clasele JSpinner.TRUE}. JTable tabel = new JTable(elemente. JSpinner.table. new Integer(20). In cazul ˆ care celulele tabelului sunt ¸a s ın . a Evenimentele generate de obiectele de tip JSpinner sunt de tip ChangeEvent.swing. ¸ a ın acesta trebuind a¸adar importat. De asemenea. dar este s a posibil˘ ¸i editarea informatiei din celulele sale.6. articolele fiind dispuse pe linii ¸i coloane. s Initializarea unui tabel poate fi f˘cut˘ ˆ mai multe moduri.swing. tipul selectiei fiind simplu sau compus. "Student"}. o serie de clase ¸i s a s ın s interfete necesare lucrului cu tabele se g˘sesc ˆ pachetul javax. Object[][] elemente = { {"Ionescu". a ¸ De¸i clasa JTable se g˘se¸te ˆ pachetul javax. liniile tabeluas ¸ lui pot fi marcate ca selectate. coloane).4 Tabele Clasa JTable permite crearea de componente care s˘ afi¸eze o serie de elea s mente ˆ ıntr-un format tabelar. generate la schimbarea st˘rii componentei. tabelele ¸ extinzˆnd astfel functionalitatea listelor. toate derivate din JSpinner.FALSE}}. Dup˘ cum se observ˘. respectiv JSpinner. Acesta este instalat automat pentru fiecare din modelele standard amintite mai sus. {"Popescu". new Integer(80). "Varsta".ListEditor. a 11. Boolean. SWING Componentele de acest tip permit ¸i specificarea unui anumit tip de s editor pentru valorile elementelor sale. ¸ a a ın Cea mai simpl˘ variant˘ este s˘ folosim unul din constructorii care primesc a a a ca argumente elementele tabelului sub forma unei matrici sau a unei colectii ¸ de tip Vector ¸i denumirile capurilor de coloan˘: s a String[] coloane = {"Nume". Boolean. Un s tabel poate fi folosit doar pentru afi¸area formatat˘ a unor date.DateEditor.

returneaz˘ num˘rul de coloane ale tabelului. care implementeaz˘ deja TableModel.specific˘ dac˘ o anumit˘ celul˘ este editabil˘. Boolean.TRUE}. Uzual. Object[][] elemente = { {"Ionescu".FALSE}}. Din motive de eficient˘.11. a a • getColumnCount . a as a Interfata care descrie modelul clasei JTable este TableModel ¸i contine ¸ s ¸ metodele care vor fi interogate pentru obtinerea informatiei din tabel. s s A doua variant˘ de creare a unui tabel este prin implementarea modelua lui acestuia ˆ ıntr-o clas˘ separat˘ ¸i folosirea constructorului corespunz˘tor. public int getColumnCount() { return coloane. Boolean. ¸ ¸ crearea unui model se face prin extinderea clasei predefinite AbstractTableModel. new Integer(20). . class ModelTabel extends AbstractTableModel { String[] coloane = {"Nume".returneaz˘ num˘rul de linii ale tabelului.returneaz˘ elementul de la o anumit˘ linie ¸i coloan˘. "Varsta". {"Popescu". JTable tabel = new JTable(model). FOLOSIREA COMPONENTELOR 325 editabile trebuie s˘ existe un editor potrivit pentru tipul elementului din a celula respectiv˘.length. a a s a • getColumnName . a ModelTabel model = new ModelTabel(). ceea ce ˆ a a ınseamn˘ c˘ articole de pe o coloan˘ a a a vor fi reprezentate la fel ¸i vor avea acela¸i tip de editor. cele mai utilizate fiind a a (primele trei trebuie obligatoriu supradefinite. "Student"}.. } public int getRowCount() { .returneaz˘ denumirea fiec˘rei coloane. Tot ceea ce trebuie s˘ facem a a este s˘ supradefinim metodele care ne intereseaz˘. a a • getValueAt . implementarea acestei clase este a ¸a orientat˘ la nivel de coloan˘. a a a a a Modelul mai contine ¸i metoda setValueAt care poate fi folosit˘ pentru ¸ s a setarea explicit˘ a valorii unei celule. a a • isCellEditable . new Integer(80). ele fiind declarate abstracte ˆ ın clasa de baz˘): a • getRowCount ..6.

. tabel. col). CAPITOLUL 11. Inreg¸ ¸ istrarea unui listener va fi f˘cut˘ pentru modelul tabelului: a a public class Test implements TableModelListener { .length. SWING } public Object getValueAt(int row. int col) { return elemente[row][col].getValueAt(row. Object data = model. TableModel model = (TableModel)e.. int col = e. . } public boolean isCellEditable(int row. Pentru a trata aceste evenimente va trebui s˘ implement˘m a a interfata TableModelListener ce contine metoda tableChanged.. int col) { // Doar numele este editabil return (col == 0). } } Orice schimbare a datelor tabelului va genera un eveniment de tip TableModelEvent.. public Test() { .getColumn().326 return elemente.addTableModelListener(this).. . } } ...getModel(). } public void tableChanged(TableModelEvent e) { // Aflam celula care a fost modificata int row = e.getFirstRow(). } public String getColumnName(int col) { return coloane[col].getSource()..

. } else { int index = model.getMinSelectionIndex().6.. model.getSource(). // Linia cu numarul index este prima selectata .isSelectionEmpty()) { // Nu este nici o linie selectata . nu neap˘rat a a consecutive.addListSelectionListener(this). celule unei coloane vor fi reprezentare la fel. .. gestiunea liniilor selectate fiind realizat˘ prin intermediul unui a model. ListSelectionModel model = (ListSelectionModel)e..getValueIsAdjusting()) return. FOLOSIREA COMPONENTELOR 327 Tabele ofer˘ posibilitatea de a selecta una sau mai multe linii.SINGLE_SELECTION). } public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { if (e. // Adaugam un ascultator ListSelectionModel model = tabel. } } } Dup˘ cum am spus. // Stabilim modul de selectie tabel. Acesta este o instant˘ ce implementeaz˘. Tratarea evenimentelor generate de schimbarea selectiei ¸ ˆ tabel se realizeaz˘ prin ˆ ın a ınregistrarea unui ascult˘tor de tip ListSelectiona Listener: class Test implements ListSelectionListener { .11..setSelectionMode(ListSelectionModel... interfata ¸ ListSelectionModel..getSelectionModel(). fiecare a coloan˘ avˆnd asociat un obiect renderer responsabil cu crearea componena a . ˆ ¸a a ıntocmai ca la liste. if (model. public Test() { ...

Float. Double.. Icon. return this. a Crearea unui editor propriu se realizeaz˘ cel mai simplu prin extinderea clasei a utilitare AbstractCellEditor.. exist˘ o a a ıl a a serie de editoare standard pentru tipurile de date mentionate anterior. care are o singur˘ metod˘ getTableCellRendera a erComponent. Implicit. } .. plus implea mentarea metodei specifice din TreeCellEditor. Un astfel de obiect implementeaz˘ interfata a ¸ TableCellRenderer. exist˘ o serie de tipuri de date s ın a cu reprezent˘ri specifice. public class MyEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor { // Singura metoda abstracta a parintelui public Object getCellEditorValue() { // Returneaza valoarea editata .) { . ce extinde interfata CellEditor care generalizeaz˘ conceptul ¸ a de celul˘ editabil˘ pe care ˆ vom mai reg˘si la arbori. a ce asociaz˘ un anumit tip de date cu un obiect de tip TableRenderer. care implementeaz˘ CellEditor. ImageIcon. restul tipurilor avˆnd o reprezentare standard ce a const˘ ˆ a ıntr-o etichet˘ cu reprezentarea obiectului ca ¸ir de caractere. Implicit. Number. a Date. SWING tei ce descrie celulele sale. Specifia s carea unui renderer propriu se realizeaz˘ cu metoda setDefaultRenderer..328 CAPITOLUL 11.. cum ar fi: Boolean. a public class MyRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer { public Component getTableCellRendererComponent(.. } } O situatie similar˘ o reg˘sim la nivelul editorului asociat celulelor dintr-o ¸ a a anumit˘ coloan˘. dar ¸ este posibil˘ specificarea unui editor propriu cu metoda setDefaultEditor. Acesta este un obiect ce implementeaz˘ interfata Treea a a ¸ CellEditor. aceasta fiind responsabil˘ cu crearea componentelor ce vor a fi afi¸ate ˆ celulele unei coloane.

. Crearea a unui arbore presupune a¸adar crearea unui nod (r˘d˘cina). DefaultMutableTreeNode numere = new DefaultMutableTreeNode("Numere"). o serie de clase ¸i s a s ın s interfete necesare lucrului cu arbori se g˘sesc ˆ pachetul javax. Ca a a orice component˘ Swing netrivial˘.. ¸ s a De¸i clasa JTree se g˘se¸te ˆ pachetul javax. ¸ ın a La nivel structural. instantierea unui s a a ¸ obiect de tip JTree cu r˘d˘cina creat˘ ¸i ad˘ugarea apoi de noduri frunz˘ ca a a as a a fii ai unor noduri existente. DefaultMutableTreeNode siruri = .. un obiect JTree reprezint˘ doar o imagine a a a a datelor. noduri interne a a a care au cel putin un fiu ¸i noduri frunz˘ .swing.tree.11.6. informatia ˆ sine fiind manipulat˘ prin intermediul unui model. } } 329 11. aceasta fiind folosit˘ pentru toate tipurile de noduri.5 Arbori Clasa JTree permite afi¸area unor elemente ˆ s ıntr-o manier˘ ierarhic˘.6.care nu mai au nici un descendent. DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode(text). FOLOSIREA COMPONENTELOR // Metoda definita de TableCellEditor public Component getTableCellEditorComponent(. ¸ a ın Clasa care modeleaz˘ notiunea de nod al arborelui este DefaultMutablea ¸ TreeNode. un arbore este format dintr-o r˘d˘cin˘.. String text = "<html><b>Radacina</b></html>".swing.) { // Returneaza componenta de tip editor .

i<3.. care s˘ trateze evenimentele a generate la schimbarea selectiei ˆ arbore... ¸ Scopul unei componente de tip arbore este ˆ general selectarea unui nod ın al ierarhiei. // Stabilim modul de selectie tree. De asemenea. ˆ aceast˘ situatie interfata corea ın a ¸ ¸ spunz˘toare fiind TreeSelectionModel. Arborii permit ˆ a ınregistrarea unor obiecte listener. i++) { numere. . Aceasta trebuie s˘ a a a implementeze intefata TreeModel.. reprezentarea a a lor implicit˘ fiind obtinut˘prin apelarea metodei toString pentru obiectului a ¸ a continut. siruri. public Test() { .add(new DefaultMutableTreeNode(new Integer(i))). se poate a a a a implementa o clas˘ care s˘ descrie modelul arborelui.330 CAPITOLUL 11. Ca ¸i ˆ cazul listelor sau a tabelelor. de tip TreeSelectionListener. Dup˘ cum se observ˘.add(new DefaultMutableTreeNode("Sirul " + i)).. nodurile arborelui pot fi de tipuri diferite. root. gestiunea elementelor s ın selectate se realizeaz˘ printr-un model. JTree tree = new JTree(root).SINGLE_TREE_SELECTION). } root. Dac˘ varianta ad˘ug˘rii explicite a nodurilor nu este potrivit˘. SWING new DefaultMutableTreeNode("Siruri"). } . acesta fiind reprezentat ca atare. este posibil˘ specificarea unui text ˆ format HTML ¸ a ın ca valoare a unui nod.getSelectionModel().setSelectionMode( TreeSelectionModel.add(siruri)..add(numere).addTreeSelectionListener(this). ¸ ın class Test implements TreeSelectionListener { . for(int i=0. // Adaugam un ascultator tree.

Specific˘ dac˘ nodurile de pe primul nivel au a a simboluri care s˘ permit˘ expandarea sau restrˆngerea lor. } } 331 Fiecare nod al arborelui este reprezentar prin intermediul unei clase renderer.6. . // Obtinem informatia din nod Object nodeInfo = node.getLastSelectedPathComponent(). ImageIcon open = createImageIcon("img/open. a a a a a • setShowsRootHandles . Prin implementarea interfetei ¸ sau extinderea clasei implicite pot fi create modalit˘¸i de personalizare a at nodurilor arborelui ˆ functie de tipul sau valoarea acestora.gif"). "None" • Specificarea unei iconite pentru nodurile frunz˘ sau interne: ¸ a ImageIcon leaf = createImageIcon("img/leaf..putClientProperty("JTree. if (node == null) return.11. Aceasta implementeaz˘ interfata TreeCellRenderer.Specific˘ dac˘ r˘d˘cina e vizibil˘ sau nu.gif"). Acestea sunt: a • setRootVisible . FOLOSIREA COMPONENTELOR public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) { // Obtinem nodul selectat DefaultMutableTreeNode node = (DefaultMutableTreeNode) tree.Stabile¸te diverse propriet˘¸i.. ın ¸ Exist˘ ˆ a ¸i diverse metode de a schimba ˆ a¸i¸area unui arbore f˘r˘ s˘ a ıns˘ s ınf˘t s aa a cre˘m noi clase de tip TreeCellRenderer. .lineStyle". a a a • putClientProperty . "Angled"). cea folosit˘ a ¸ a implicit fiind DefaultTreeCellRenderer. // sau "Horizontal".getUserObject().gif"). ImageIcon closed = createImageIcon("img/closed. cum ar fi modul s at de reprezentare a relatiilor (liniilor) dintre nodurile p˘rinte ¸i fiu: ¸ a s tree.

Containerele pot fi ˆ artite ˆ dou˘ categorii: ımo˘ ¸ ın a 1. JDialog. putˆnd a ¸ a fi imbricate. acesta putˆnd fi schimbat ˆ a chiar ˆ momentul construirii a ıns˘ ın .setLeafIcon(leaf). renderer. 11. tree.setClosedIcon(closed). renderer. Gestionarul de pozitionare implicit este a ¸a s ¸ FlowLayout. fiind folosit s ¸ s pentru gruparea mai multor componente Swing ¸i plasarea lor ˆ s ımpreun˘ a pe o alt˘ suprafat˘ de afi¸are. JApplet ¸i reprezint˘ r˘d˘cinile ierarhiilor de componente ale unei aplicatii.Reprezint˘ suprafete de afi¸are cu ajua ¸ s torul c˘rora pot fi organizate mai eficient componentele aplicatiei. clas˘ despre care am mai discutat ˆ a ın capitolul dedicat modeluli AWT. renderer.Acestea sunt JFrame. Cele mai importante clase care descriu astfel de containere sunt: – JPanel – JScrollPane – JTabbedPane – JSplitPane – JLayeredPane – JDesktopPane – JRootPane JPanel are aceea¸i functionalitate ca ¸i clasa Panel din AWT. SWING DefaultTreeCellRenderer renderer = new DefaultTreeCellRenderer(). Containere de nivel ˆ ınalt . s a a a ¸ 2. containerele reprezint˘ suprafet de afi¸are pe care pot fi a s a ¸ s plasate ale componente.6 Containere Dup˘ cum ¸tim.6.332 CAPITOLUL 11. Superclasa componentelor de acest tip este Container.setCellRenderer(renderer).setOpenIcon(open). eventual chiar alte containere. Containere intermediare .

JList lista = new JList(elemente).add(new JLabel("Hello")). deoarece nu mai este construit si un obiect de tip FlowLayout (implicit) */ p. folosind metoda add.. nici o component˘ Swing neoferind suport intrinsec pentru aceast˘ a a a operatie. Ad˘ugarea de compoa nente se realizeaz˘ ca pentru orice container. deoarece ofer˘ suport pentru derularea pe orizontal˘ ¸i vertical˘ a a a s a componentelor a c˘ror reprezentare complet˘ nu ˆ a a ıncape ˆ suprafata asoın ¸ ciat˘. i++) elemente[i] = "Elementul " + i. a uzual panouri (obiecte de tip JPanel). pe acela¸i spatiu de afi¸are. a JPanel p = new JPanel(new BorderLayout()).add(sp).6.11. selectarea s ¸ s . JTabbedPane este util˘ pentru suprapunerea mai multor containere. p. JScrollPane este o clas˘ foarte important˘ ˆ arhitectura modelului a a ın Swing. FOLOSIREA COMPONENTELOR 333 obiectului JPanel sau ulterior cu metoda setLayout.add(new JButton("OK")).getContentPane(). . i<100. JScrollPane sp = new JScrollPane(lista). ¸ String elemente[] = new String[100]. frame. for(int i=0.. /* Preferabil.

JComponent panel2 = new JPanel(). icon. tabbedPane. fiecare panou avˆnd un astfel de bua a ton corespunz˘tor.VK_2). panel1. Ca functionalitate.setOpaque(true). KeyEvent. . panel2.setMnemonicAt(0.addTab("Tab 2". panel2.setMnemonicAt(1. "Trei" }.gif").add(new JLabel("Hello")). SWING unuia sau altui panou realizˆndu-se prin intermediul unor butoane dispuse a pe partea superioar˘ a componentei.334 CAPITOLUL 11. tabbedPane. JList list = new JList(elem).add(new JButton("OK")). tabbedPane. "Aici avem un buton"). ImageIcon icon = new ImageIcon("smiley. "Aici avem o eticheta"). ¸ JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane().VK_1).addTab("Tab 1". JComponent panel1 = new JPanel(). "Doi". a String elem[] = {"Unu". panel2.setOpaque(true). tabbedPane. JSplitPane permite crearea unui container care contine dou˘ compo¸ a nente dispuse fie una lˆng˘ cealalt˘. panel1. panel1. KeyEvent. fie una sub alta ¸i separarea acestora a a a s prin intermediul unei bare care s˘ permit˘ configurarea suprafetei alocate a a ¸ fiec˘rei componente. ofer˘ o implementare asem˘n˘toare a ¸ a a a gestionarului de pozitionare CardLayout. icon.

6. crearea unui dialog realizˆndu-se prin extinderea acesteia.getContentPane().7 Dialoguri Clasa care descrie ferestre de dialog este JDialog.VERTICAL_SPLIT.add(new JButton("Adauga")). list. JTextArea text = new JTextArea( "Mai multe componente separate prin\n" + "intermediul containerelor JSplitPane"). FOLOSIREA COMPONENTELOR JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(3. Acestea sunt: ın ¸ • JOptionPane . // Separam containerul cu lista si butoanele // de componenta pentru editare de text JSplitPane sp2 = new JSplitPane( JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT. In Swing ın exist˘ ˆ a o serie de clase predefinite ce descriu anumite tipuri de dialoguri. // Separam lista de grupul celor trei butoane JSplitPane sp1 = new JSplitPane( JSplitPane. ˆ a ıntocmai ca ˆ modelul AWT. panel. realizarea unor interog˘ri de confirmare/renuntare. panel. a ıns˘ extrem de utile ˆ majoritatea aplicatiilor. sp1. panel).add(new JButton("Sterge")). text). s a ¸ . 335 11.Permite crearea unor dialoguri simple.6. frame. panel.add(sp2).add(new JButton("Salveaza")).11. folosite pentru afi¸area unor mesaje. 1)).

a a s fie ca urmare a unor actiuni externe sau interne programului. "Doriti inchiderea aplicatiei ? ".YES_NO_OPTION. • JColorChooser . • JFileChooser . sau chiar pentru introducerea unor valori. SWING etc.showMessageDialog(frame. "Eroare". clasa fiind extrem de configurabil˘. Mai jos.Dialog standard care permite navigarea prin sistemul de fi¸iere ¸i selectarea unui anumit fi¸ier pentru operatii de deschidere. s s s ¸ respectiv salvare.Clas˘ utilizat˘ pentru monitorizare˘ progresului a a a unei operatii consumatoare de timp. operatia de de¸ ¸ senare va fi executat˘ pentru toate containerele. Procesul ˆ sine este asem˘n˘tor celui a ın a a din modelul AWT.showConfirmDialog(frame. "Eroare de sistem !". JOptionPane. fie la prima sa afi¸are. sunt exemplificate dou˘ modalit˘¸i de utilizare a a at a clasei: JOptionPane. ˆ a ıncepˆnd cu cel de la nivelul a superior. ¸ 11. desenarea unei componente este un proces care se executa a s automat ori de cˆte ori este necesar. JOptionPane. JOptionPane.7.ERROR_MESSAGE). componenta este plasat˘ pe o suprafat˘ de a ¸a afi¸are. ıns˘ a ¸ ¸ Orice component˘ se g˘se¸te ˆ a a s ıntr-o ierarhie format˘ de containere.1 Desenarea Metode specifice Dup˘ cum ¸tim.336 CAPITOLUL 11. JOptionPane. Cu alte cuvinte. .7 11. care la rˆndul ei poate fi plasat˘ pe alt˘ suprafat˘ ¸i a¸a mai departe. s a a a ¸a s s Cˆnd este necesar˘ desenarea componentei repsective. r˘d˘cina a a a acestei fiind un container de nivel ˆ ınalt. a • ProgressMonitor .Dialog standard pentru selectarea ˆ ıntr-o manier˘ a facil˘ a unei culori.QUESTION_MESSAGE). "Intrebare". cum ar fi o fereastr˘ sau suprafata a ¸ unui applet. ˆ a exist˘ unele diferente care trebuie mentionate.

cum ar fi implea mentarea mecanismului de double-buffering.Deseneaz˘ chenarele componentei (dac˘ exist˘). Nu a a a trebuie supradefinit˘. Atentie ¸ Intocmai ca ˆ AWT. a a a a Metoda paint este responsabil˘ cu apelul metodelor amintite mai sus ¸i a s realizarea unor optimiz˘ri legate de procesul de desenare. DESENAREA 337 Desenarea se bazeaz˘ pe modelul AWT. Ca ¸i ˆ AWT. De¸i este posibil˘ supradefinirea s a ei. ˆ cazul ˆ care componenta este a ın ın opac˘ metoda deseneaz˘ suprafata sa cu culoarea de fundal. desenarea este realizat˘ de firul de executie care se ın a ¸ ocup˘ cu transmiterea evenimentelor. Aceasta este responsabil˘ cu apelul metodelor Swing ce a a deseneaz˘ componenta ¸i anume: a s • paintComponent . Implicit. metoda cea mai important˘ fiind a a paint. acest lucru nu este recomandat. a .7. apelul metodei revalidate va precede apelul lui repaint. De asemenea. Pe perioada ˆ care acesta este ocupat a ın cu transmiterea unui mesaj nu va fi f˘cut˘ nici o desenare. dac˘ se dore¸te redesenarea explicit˘ a unei componente s ın a s a se va apela metoda repaint.Solicit˘ desenarea componentelor continute de aceast˘ a ¸ a component˘ (dac˘ exist˘).11. a • paintChildren . Pentru componentele a a Swing. din motivele amintite mai sus. a a dac˘ acesta este blocat ˆ a ıntr-o operatiune de desenare ce consum˘ mult timp. apelat˘ automat ori de cˆte ori este necesar. aceast˘ metod˘ are ˆ a o implementare specific˘ ¸i nu trebuie a a ıns˘ a s supradefinit˘.Este principala metod˘ pentru desenare ce este a supradefinit˘ pentru fiecare component˘ Swing ˆ parte pentru a descrie a a ın reprezentarea sa grafic˘. a • paintBorder . ¸ a pe perioada respectiv˘ nu va fi transmis nici un mesaj. In cazul ˆ care dimensiunea sau pozitia comın ¸ ponentei s-au schimbat. Nu trebuie supradefinit˘. dup˘ care a a ¸ a va executa desenarea propriu-zis˘.

exist˘ s ın a cˆteva solutii mai simple pentru afi¸area unei imagini. ImageIcon img = new ImageIcon("smiley. Dimensiunile componentelor Dup˘ cum ¸tim. In Swing. Din acest motiv. orice component˘ este definit˘ de o suprafat˘ rectangua s a a ¸a lar˘. Imaginea respectiv˘ trebuie creat˘ a a ¸ a a folosind clasa ImageIcon. evident dac˘ acesıns˘ s a tea exist˘. De exemplu. a ¸ getHeight. un a a buton circular va fi construit ca fiind transparent (setOpaque(false)) ¸i va s desena ˆ interiorul s˘u o elips˘ umplut˘ cu o anumit˘ culoare. cea mai utilizat˘ fiind a ¸ s a crearea unei etichete (JLabel) sau a unui buton (JButton) care s˘ aib˘ sea a tat˘ o anumit˘ imagine pe suprafata sa.7. deoarece pentru componentele ¸ ıns˘ ¸ transparente vor trebui redesenate containerele pe care se g˘se¸te aceasta. Transparenta ¸ Cu ajutorul metodei setOpaque poate fi controlat˘ opacitatea componentelor a Swing. de fiecare dat˘ cˆnd s a a este cazul. se recomand˘ setarea componentelor ca fiind opace a (setOpaque(true)).gif"). este ın a a a a necesar˘ implementarea de cod specific pentru a trata ap˘sarea acestui tip a a de buton. Suprafata ocupat˘ de acestea poate fi aflat˘ cu metoda getInsets a ¸ a a . getWidth. a ın Afi¸area imaginilor s In AWT afi¸area unei imagini era realizat˘ uzual prin supradefinirea clasei s a Canvas ¸i desenarea imaginii ˆ metoda paint a acesteia. Trabsparenta ˆ a vine cu un anumit pret.338 CAPITOLUL 11. Dimensiunile acestei pot fi obtinute cu metodele getSize. JLabel label = new JLabel(img).2 Consideratii generale ¸ In continuare vom prezenta cˆteva consideratii generale legate de diferite a ¸ aspecte ale desen˘rii ˆ cadrul modelului Swing. SWING 11. Evident. Acestea includ ˆ a ¸i dimsniunile chenarelor. Aceasta este o facilitate extrem de important˘ deoarece permite a crearea de componente care nu au form˘ rectangular˘. a s ˆ ıncetinind astfel procesul de afi¸are.

.left ..insets. // Desenam apoi cu g2d .11. Din acest motiv este foarte important s a ca atunci cˆnd supradefinim metoda paintComponent s˘ ne asigur˘m c˘ la a a a a terminarea metodei starea obiectului Graphics este aceea¸i ca la ˆ s ınceput.7. ın public void paintComponent(Graphics g) { . . } In Swing.Explicit Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.. DESENAREA 339 ce va returna un obiect de tip Insets ce specific˘ num˘rul de pixeli ocupati a a ¸ cu chenare ˆ jurul componentei. a chenarelor ¸i a fiilor s˘i. Acest lucru poate fi realizat fie explicit.insets.translate(-x. int currentHeight = getHeight() . clas˘ ce extinde Graphics ¸i pune la dispozitie a s ¸ metode mai sofisitcate de desenare cunoscute sub numele de Java2D. // modificam contexul . int currentWidth = getWidth() . // revenim la starea initiala .translate(x..bottom. obiectul de tip Graphics primit ca argument de metoda paintComponent este refolosit pentru desenarea componentei..right.insets. -y)... y).. Pentru a avea acces la API-ul Java2D. } Contexte grafice Argumentul metodei paintComponent este de tip Graphics ce ofer˘ prima itivele standard de desenare. argumentul este ıns˘ de fapt de tip Graphics2D. g2d.top .insets. fie folosind o copie a contextului grafic primit ca argument: // 1. Insets insets = getInsets(). este suficient s˘ facem conversia argumentului a ce descrie contextul grafic: public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2d = (Graphics2D)g. pentru a eficientiza desenarea. In majoritatea cazurilor ˆ a. g2d.

fie s˘ aib˘ un ın a a aspect specific Java. a s • com.swing.sun.java.8 Look and Feel Prin sintagma ’Look and Feel’ (L&F) vom ˆ ¸elege modul ˆ care sunt deınt ın senate componentele Swing ¸i felul ˆ care acestea interactioneaz˘ cu utis ın ¸ a lizatorul.motif.plaf.windows. g2d.mac. 11.plaf. In principiu. SWING // 2. Folosind acest L&F este posibil˘ ¸i a s .sun. Posibilitatea de a alege ˆ ıntre diferite moduri L&F are avantajul de a oferi prezentarea unei aplicatii ˆ ¸ ıntr-o form˘ grafic˘ care s˘ corespund˘ a a a a preferintelor utilizatorilor.. variantele originale de L&F furnizate ¸ ˆ distributia standard ofereau modalitatea ca o interfat˘ Swing fie s˘ se ın ¸ ¸a a ˆ ıncadreze ˆ ansamblul grafic al sistemului de operare folosit. g2d.plaf. a • com.swing.create(). Distributia a a ¸ standard Java include urm˘toarele clase ce pot fi utilizate pentru selectarea a unui L&F: • javax.MotifLookAndFeel Specific˘ interfata CDE/Motif. Orice L&F este descris de o clas˘ derivat˘ din LookAndFeel. y).dispose(). Folosirea unei copii Graphics2D g2d = (Graphics2D)g.2 exist˘ ¸i implementarea pentru Windows XP .java.swing.340 CAPITOLUL 11.GTKLookAndFeel GTK+ reprezint˘ un standard de creare a interfetelor grafice dezvoltat a ¸ independent de limbajul Java. a ¸ • com.metal.sun.java.plaf.swing.4.MacLookAndFeel Varianta specific˘ sistemelor de operare Mac. .java. (GTK este acronimul de la GNU Image Manipulation Program Toolkit). as • com.sun.gtk.. Incepˆnd cu versia a unea 1.translate(x.WindowsLookAndFeel Varianta specific˘ sistemelor de operare Windows.swing.MetalLookAndFeel Este varianta implicit˘ de L&F ¸i are un aspect specific Java.plaf.

precum ¸i pentru obtinerea ¸ s ¸ unor variante specifice: • getLookAndFeel .motif. Metoda prime¸te ca ara s gument un obiect dintr-o clas˘ derivat˘ din LookAndFeel.11. • setLookAndFeel .swing.gtkthemefile.gtkthemefile=temaSpecifica/gtkrc App Specificare unei anumite interfete L&F poate fi realizat˘ prin mai multe ¸ a modalit˘¸i. LOOK AND FEEL 341 specificarea unei anumite teme prin intermediul unui fi¸ier de resurse s sau folosind variabila swing.Seteaz˘ modul curet L&F. • getSystemLookAndFeelClassName . UIManager. // Exemple: UIManager. Setarea propriet˘¸ii swing.defaultlaf at Exist˘ posibilitatea de a specifica varianta de L&F a aplicatie direct de la a ¸ linia de comand˘ prin setarea proprietˆ¸ii swing.setLookAndFeel( "com.setLookAndFeel( UIManager.sun.getSystemLookAndFeelClassName()). at Folosirea clasei UImanager Clasa UIManager pune la dispozitie o serie de metode statice pentru se¸ lectarea la momentul executiei a uni anumit L&F.defaultlaf: a at . fie un ¸ir de a a s caractere cu numele complet al clasei L&F.Returneaz˘ interfata grafic˘ a ¸ a standard Java (JLF).Obtine varianta curent˘.Obtine variant˘ specific˘ sistemu¸ a a lui de operare folosit. ın a a returneaz˘ varianta standard.plaf.MotifLookAndFeel"). In cazul ˆ care nu exist˘ nici o astfel de clas˘. a • getCrossPlatformLookAndFeelClassName . returnˆnd un obiect de tip ¸ a a LookAndFeel.java. ca ˆ exemplul de mai jos: ın java -Dswing.8.

java.plaf. f.sun.updateComponentTreeUI(f). SWING java -Dswing.gtk.swing.updateComponentTreeUI ce va primi ca argument r˘d˘cina unei ierarhii.342 CAPITOLUL 11. Proprietatea swing.swing.defaultlaf= com.java. Acesta este un proces care trebuie s˘ actualizeze ierarhiile a de componente.plaf.windows.defaultlaf= com.properties.defaultlaf specificat˘ ˆ fi¸ierul swing.defaultlaf= com. SwingUtilities.setLookAndFeel ˆ ınaintea cre˘rii a unei componente Swing. Secventa care efectueaz˘ aceast˘ operatie a a ¸ a a ¸ pentru o fereastr˘ f este: a UIManager. ˆ ıncepˆnd cu containerele de nivel ˆ a ınalt ¸i va fi realizat prin s apelul metodei SwingUtilities.sun.java.pack(). Proprietatea swing. .sun. a a 3.defaultlaf specificat˘ de la linia de comand˘.WindowsLookAndFeel App O alt˘ variant˘ de a seta aceast˘ proprietate este schimbarea ei direct ˆ a a a ın fi¸ierul swing. s ın ¸ # Swing properties swing.properties situat ˆ subdirectorul lib al distributiei Java.windows.swing. Apelul explicit al metodei UIManager.setLookAndFeel(numeClasaLF). 2. Exist˘ posibilitatea de a schimba varianta de L&F chiar ¸i dup˘ afi¸area a s a s componentelor. Clasa standard Java (JLF). a ın s 4.GTKLookAndFeel App java -Dswing.plaf.WindowsLookAndFeel Ordinea ˆ care este aleas˘ clasa L&F este urm˘toarea: ın a a 1.

ˆ sensul c˘ are ¸ ¸ ın a un ˆ ınceput. o secvent˘ de executie ¸i un sfˆr¸it. Un sistem de operare monotaskın ¸ s ing. a Am reamintit acest lucru deoarece notiunea de fir de executie nu are sens ¸ ¸ decˆt ˆ cadrul unui sistem de operare multitasking. a ın s folosind diverse strategii de alocare a procesorului fiec˘ruia dintre acestea. Diferenta dintre un fir de ¸a ¸ s as executie ¸i un proces const˘ ˆ faptul c˘ un fir de executie nu poate rula ¸ s a ın a ¸ independent ci trebuie s˘ ruleze ˆ cadrul unui proces. Un ¸ program aflat ˆ executie se nume¸te proces. a ın Un fir de executie este similar unui proces secvential. a ın 343 .Capitolul 12 Fire de executie ¸ 12. nu este capabil s˘ execute decˆt un singur proces a a la un moment dat. Un program secvential reprezint˘ modelul clasic de program: are a ¸ a un ˆ ınceput. poate rula oricˆte procese ˆ acela¸i timp (concurent). la un moment dat programul are un singur punct de executie. cum ar fi fi MS-DOS.1 Introducere Firele de executie fac trecerea de la programarea secvential˘ la programarea ¸ ¸ a concurent˘. cum ar fi ın UNIX sau Windows. ˆ timp ce un sistem de operare multitasking. o secvent˘ de executie a instructiunilor sale ¸i un sfˆr¸it. Cu alte ¸a ¸ ¸ s as cuvinte. a ın Definitie ¸ Un fir de executie este o succesiune scevential˘ de instructiuni care se ¸ ¸ a ¸ execut˘ ˆ cadrul unui proces.

ceea ı¸ ıns˘ ¸ a ce ˆ ınseamn˘ c˘ ˆ cadrul unui proces se pot executa simultan mai multe fire a a ın de executie. permitˆnd efectuarea concurent˘ a sarcinilor independente ale ¸ ¸a a acelui program. prin urmare. desenarea s a componentelor unei aplicatii GUI. De multe ori ori. ¸ s rˆnd deosebirea major˘ const˘ ˆ faptul c˘ firele de executie nu pot rula decˆt a a a ın a ¸ a ˆ cadrul unui proces. datele procesului original. Care ar fi ˆ a deosebirile ˆ ıns˘ ıntre un fir de executie ¸i un proces ? In primul.2 Crearea unui fir de executie ¸ Ca orice alt obiect Java. De asemenea. FIRE DE EXECUTIE ¸ Program (proces) Un program ˆsi poate defini ˆ a nu doar un fir de executie ci oricˆte. evident. ın a a toate firele de executie avˆnd acces la acelea¸i date. aceea¸i ¸ a s s s . un fir mai poate fi privit ¸i ca un context de executie ˆ cadrul unui s s ¸ ın proces. ın ıns˘ 12. ¸ a a ambele rulˆnd simultan ¸i independent pe o structur˘ secvential˘ format˘ de a s a ¸ a a instructiunile lor. firele ˆsi desf˘¸oar˘ ¸ ı¸ as a activitatea ˆ fundal ˆ a. a a a s ˆ timp ce la crearea unui fir nu este copiat decˆt codul procesului p˘rinte. O alt˘ deosebire rezult˘ din faptul c˘ fiecare proces ın a a a are propria sa memorie (propriul s˘u spatiu de adrese) iar la crearea unui nou a ¸ proces (fork) este realizat˘ o copie exact˘ a procesului p˘rinte: cod ¸i date. Firele ¸ ¸a de executie definite de o clas˘ vor avea acela¸i cod ¸i. Firele de executie sunt utile ˆ multe privinte. Un fir de executie poate fi asem˘nat cu o versiune redus˘ a unui proces. etc. ¸ a s A¸adar. executia simultan˘ a firelor ˆ cadrul unui ¸ ¸ a ın proces este similar˘ cu executia concurent˘ a proceselor: sistemul de operare a ¸ a va aloca procesorul dup˘ o anumit˘ strategie fiec˘rui fir de executie pˆn˘ la a a a ¸ a a terminarea lor. acest lucru nu este obligatoriu.344 Program (proces) CAPITOLUL 12. ˆ a uzual ele sunt folosite ¸ ın ¸ ıns˘ pentru executarea unor operatii consumatoare de timp f˘r˘ a bloca procesul ¸ aa principal: calcule matematice. Din acest motiv firele de executie mai sunt numite ¸i procese ¸ s usoare. un fir de executie este o instant˘ a unei clase. a¸teptarea eliber˘rii unei resurse.

2. Aceasta este o interfat˘ care a ¸a contine o singur˘ metod˘ ¸i anume metoda run. orice clas˘ ce descrie ¸ a as s a fire de executie va contine metoda run ˆ care este implementat codul ce va fi ¸ ¸ ın rulat. Aceasta implementeaz˘ un fir de executie generic care. Crearea unei clase care s˘ defineasc˘ fire de executie ¸ ¸ a a ¸ poate fi facut˘ prin dou˘ modalit˘¸i: a a at • prin extinderea clasei Thread. care prime¸te ca argument un a s ¸ir ce va reprezenta numele firului de executie. • prin implementarea interfetei Runnable. In cazul ˆ care nu vrem s˘ s ¸ ın a d˘m nume firelor pe care le cre˘m. Orice fir de ¸ executie este o instant˘ a clasei Thread sau a unei subclase a sa. metoda run nu contine nici un cod. Interfata Runnable este conceput˘ ca fiind un protocol comun pentru ¸ a obiectele care doresc s˘ execute un anumit cod pe durata existentei lor. A¸adar. implicit. atunci putem renunta la supradefinirea a a ¸ . ¸ ¸a 12.. cu alte cuvinte. a ¸ Cea mai important˘ clas˘ care implementeaz˘ interfata Runnable este a a a ¸ Thread.2.. ¸ Orice clas˘ ale c˘rei instante vor fi executate separat ˆ a a ¸ ıntr-un fir propriu trebuie declarat˘ ca fiind de tip Runnable. } public void run() { // Codul firului de executie .1 Extinderea clasei Thread Cea mai simpl˘ metod˘ de a crea un fir de executie care s˘ realizeze o anumit˘ a a ¸ a a actiune este prin extinderea clasei Thread ¸i supradefinirea metodei run a ¸ s acesteia. nu a ¸ face nimic. CREAREA UNUI FIR DE EXECUTIE ¸ 345 secventa de instructiuni. Formatul general al unei astfel de clase este: public class FirExcecutie extends Thread { public FirExcecutie(String nume) { // Apelam constructorul superclasei super(nume). } } Prima metod˘ a clasei este constructorul.12.

} } public class TestThread { public static void main ( String args []) { AfisareNumere fir1 . ˆ care scriem efectiv codul care trebuie s˘ se execute. i <= b . A dou˘ metod˘ este metoda run. 10) . fir2 . ace¸tia s ¸ s fiinde utili atunci cˆnd vrem s˘ trimitem diver¸i parametri de initializare a a s ¸ firului nostru. acesta poate primi un a ¸ aa nume cu metoda setName. S˘ consider˘m ˆ continuare un exemplu ˆ care definim un fir de executie a a ın ın ¸ ce afi¸eaz˘ numerele ˆ s a ıntregi dintr-un interval. Evident. } public void run () { for ( int i = a . i += pas ) System . care s a aa creeaz˘ un fir de executie f˘r˘ nici un nume. int pas ) { this .1: Folosirea clasei Thread class AfisareNumere extends Thread { private int a . out . // Lansam in executie fir. se pot defini ¸i alti constructori. 5) . this . ¸ ın a Un fir de executie creat nu este automat pornit. pas . print ( i + " " ) . this . cu un anumit pas. b . a ın // Cream firul de executie FirExecutie fir = new FirExecutie("simplu").346 CAPITOLUL 12. fir1 = new AfisareNumere (0 . 100 . ”inima” oric˘rui fir de a a a executie. FIRE DE EXECUTIE ¸ acestui constructor ¸i s˘ folosim constructorul implicit. a = a . int b . lansarea s˘ fiind realizeaz˘ ¸ a a de metoda start. // Numara de la 0 la 100 cu pasul 5 fir2 = new AfisareNumere (100 . public AfisareNumere ( int a . Listing 12. 200 . definit˘ ˆ clasa Thread. Ulterior. f˘r˘ argumente. pas = pas . b = b .start(). .

a ¸ a s el fiind controlat de procesor ˆ ıntr-o manier˘ ”aparent” aleatoare. s-ar crede c˘ acest program va afi¸a prima dat˘ nua ¸ a s a merele de la 0 la 100 cu pasul 5. fir2 . // Pornim firele de executie // Ele vor fi distruse automat la terminarea lor } } 347 Gˆndind secvential. Clasa Thread implementeaz˘ ea ˆ a¸i interfata ¸ a ıns˘s ¸ Runnable ¸i. ˆ ıntrucˆt primul apel este c˘tre contorul fir1. A¸adar. apoi numerele de la 100 la 200 cu pasul 10.2. rezultatul obtinut va fi o intercalare de valori produse de ıns˘ ¸ cele dou˘ fire ce ruleaz˘ simultan. ¸tiind c˘ ˆ Java nu este permis˘ mo¸tenirea a s a ın a s multipl˘ ? a class FirExecutie extends Parinte. Un posibil a rezultat al programului de mai sus: 0 100 5 110 10 120 15 130 20 140 25 150 160 170 180 190 200 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12. CREAREA UNUI FIR DE EXECUTIE ¸ // Numara de la 100 la 200 cu pasul 10 fir1 . la extinderea ei obtineam implementarea indis ¸ rect˘ a interfetei. Thread // incorect ! In acest caz. deci rezultatul afi¸at pe ecran a a s ar trbui s˘ fie: a 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 In realitate ˆ a.lang ¸i este definit˘ astfel: ¸ a s ın s a . interfat˘ Runnable permite unei clase s˘ fie activ˘. din acest motiv. aa Interfata Runnable se g˘se¸te ˆ pachetul java.12. start () . La rul˘ri diferite se pot obtine rezultate a a a ¸ diferite deoarece timpul alocat fiec˘rui fir de executie poate s˘ nu fie acela¸i. a ¸ s ¸a a a f˘r˘ a extinde clasa Thread.2 Implementarea interfetei Runnable ¸ Ce facem ˆ a cˆnd dorim s˘ cre˘m o clas˘ care instantiaz˘ fire de executie ıns˘ a a a a ¸ a ¸ dar aceasta are deja o superclas˘. nu mai putem extinde clasa Thread ci trebuie s˘ implement˘m a a direct interfata Runnable. start () .2.

Dup˘ creare. crearea acestora trebuind f˘cut˘ a ¸ a a explicit. ˆ a ¸ a ıns˘ nu la oricare dintre ace¸tia. firul de executie ¸a a ¸ poate fi lansat printr-un apel al metodei start. Acest lucru se realizeaz˘. Pentru a realiza acest lucru trebuie s˘ instantiem un obiect de tip a ¸ Thread ce va reprezenta firul de executie propriu zis al c˘rui cod se gase¸te ¸ a s ˆ clasa noastr˘. FIRE DE EXECUTIE ¸ public interface Runnable { public abstract void run(). se pierde ˆ a tot suportul oferit a ıns˘ de clasa Thread. o clas˘ care instantiaz˘ fire de executie prin implementarea a ¸ a ¸ interfetei Runnable trebuie obligatoriu s˘ implementeze metoda run. O astfel ¸ a de clas˘ se mai nume¸te clas˘ activ˘ ¸i are urm˘toarea structur˘: a s a as a a public class ClasaActiva implements Runnable { public void run() { //Codul firului de executie . Aceste operatiuni pot fi f˘cute chiar ˆ cadrul clasei noastre: ¸ a ın public class FirExecutie implements Runnable { private Thread fir = null. } Prin urmare.348 CAPITOLUL 12. prin ın a a instructiunea new. ca pentru orice alt obiect. ClasaActiva obiectActiv = new ClasaActiva().. .. } } Spre deosebire de modalitatea anterioar˘.start(). urmat˘ de un apel la un constructor al clasei Thread. fir. Trebuie apelat constructorul care s˘ primeasc˘ s a a drept argument o instant˘ a clasei noastre. public FirExecutie() if (fir == null) { fir = new Thread(this). Thread fir = new Thread(obiectActiv). Simpla instantiere a unei clase care implemeneaz˘ interfata ¸ a ¸ Runnable nu creeaz˘ nici un fir de executie.

Pentru clasa FirExecutie dat˘ mai sus. } } public void run() { //Codul firului de executie . } } 349 Specificarea argumentului this ˆ constructorul clasei Thread determin˘ ın a crearea unui fir de executie care.start(). awt . acest constructor accept˘ ca argument orice instant˘ a s a ¸a a unei clase ”Runnable”. .12. CREAREA UNUI FIR DE EXECUTIE ¸ fir. va apela metoda run din ¸ clasa curent˘. desenˆnd figuri diferite. Atentie ¸ Metoda run nu trebuie apelat˘ explicit. event .2. pe o suprafat˘ de ¸a fire de executie care vor rula ¸ suprafata sa. awt . ˆ a aceasta va fi executat˘ ca orice alt˘ metoda. S˘ consider˘m urm˘torul a a a folosind interfata Runnable. class Plansa extends Canvas implements Runnable { // Deoarece Plansa extinde Canvas . import java . ¸i nu separat ˆ ıns˘ a a s ıntr-un fir. ¸ anumit tip.. ¸ exemplu ˆ care cre˘m dou˘ fire de executie ın a a ¸ Fiecare fir va desena figuri geometrice de un desenare de tip Canvas. fiecare pe a Listing 12.*..2: Folosirea interfetei Runnable ¸ import java . A¸adar.*. Vom porni apoi dou˘ a concurent. acest lucru realizˆndu-se automat a a la apelul metodei start. la lansarea sa. Apelul explicit al metodei run nu va furniza nici o eroare. lansarea a firului va fi f˘cut˘ automat la instantierea unui obiect al clasei: a a ¸ FirExecutie fir = new FirExecutie().

String figura . facem o pauza de 50 ms */ for ( int i =0. dim . } public Dimension getPreferredSize () { return dim . y . Color culoare ) { this . i <100. } public void update ( Graphics g ) { paint ( g ) . r . width -1 . Intre doua afisari .350 CAPITOLUL 12. 0 . FIRE DE EXECUTIE ¸ // nu mai putem extinde clasa Thread Dimension dim = new Dimension (300 . int x =0 . equals ( " patrat " ) ) g . y . i ++) { . drawRect (0 . r ) . } public void paint ( Graphics g ) { // Desenam un chenar g . r =0. else if ( figura . height -1) . drawOval (x . public Plansa ( String figura . black ) . Color culoare . // Supradefinim update ca sa nu mai // fie stearsa suprafata de desenare } public void run () { /* Codul firului de executie : Afisarea a 100 de figuri geometrice la pozitii si dimensiuni calculate aleator . if ( figura . 300) . g . this . equals ( " cerc " ) ) g . setColor ( Color . figura = figura . culoare = culoare . drawRect (x . dim . // Desenam figura la coordonatele calculate // de firul de executie g . r . r ) . y =0 . setColor ( culoare ) .

r = ( int ) ( Math . this . Color . CREAREA UNUI FIR DE EXECUTIE ¸ x = ( int ) ( Math . pack () . random () * dim . } }) . y = ( int ) ( Math . // Pornim doua fire de executie . add ( p2 ) . } } 351 . new Thread ( p2 ) . exit (0) . // Acestea extind Canvas . care vor // actualiza desenul celor doua planse new Thread ( p1 ) . blue ) . le plasam pe fereastra setLayout ( new GridLayout (1 . // Cream doua obiecte active de tip Plansa Plansa p1 = new Plansa ( " patrat " . height ) . } } } class Fereastra extends Frame { public Fereastra ( String titlu ) { super ( titlu ) . red ) . random () * dim . try { Thread . addWindowListener ( new WindowAdapter () { public void windowClosing ( WindowEvent e ) { System . } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} repaint () . Plansa p2 = new Plansa ( " cerc " .12. Color . show () . start () . f . } } public class TestRunnable { public static void main ( String args []) { Fereastra f = new Fereastra ( " Test Runnable " ) . add ( p1 ) . 2) ) . sleep (50) .2. width ) . start () . random () * 100) .

FIRE DE EXECUTIE ¸ 12. un fir de executie se poate g˘si ˆ una din urm˘toarele patru s ¸ a ın a st˘ri: a • ”New Thread” • ”Runnable” • ”Not Runnable” • ”Dead” Starea ”New Thread” Un fir de executie se g˘se¸te ˆ aceast˘ stare imediat dup˘ crearea sa. // fir se gaseste in starea "New Thread" . devine activ ¸ a ¸a prin lansarea sa ¸i.352 CAPITOLUL 12. la un moment dat. vom analiza s a mai ˆ ındeaproape st˘rile ˆ care se poate g˘si un fir de executie. se termin˘. In continuare.3 Ciclul de viat˘ al unui fir de executie ¸a ¸ Fiecare fir de executie are propriul s˘u ciclu de viat˘: este creat. Diagrama a ın a ¸ de mai jos ilustreaz˘ generic aceste st˘ri precum ¸i metodele care provoaca a a s tranzitia dintr-o stare ˆ alta: ¸ ın A¸adar. cu alte ¸ a s ın a a cuvinte dup˘ instantierea unui obiect din clasa Thread sau dintr-o subclas˘ a ¸ a a sa. Thread fir = new Thread(obiectActiv).

a ¸ • Apeleaz˘ metoda run a obiectului activ al firului. Pentru a rezolva aceasta problem˘ exist˘ o ın a a planificare care s˘ partajeze dinamic ¸i corect procesorul ˆ a s ıntre toate firele de executie care sunt ˆ starea ”Runnable”. el nu are alocate nici un fel de resurse sisa tem ¸i singura operatiune pe care o putem executa asupra lui este lansarea s ¸ ˆ executie.12. ın ¸ fir. CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸ 353 In aceast˘ stare firul este ”vid”. un fir care ”ruleaz˘” poate ¸ ın s a s˘-¸i a¸tepte de fapt rˆndul la procesor. • A apelat metoda wait. Apelul oric˘rei alte metode ˆ afar˘ de start ın ¸ a ın a nu are nici un sens ¸i va provoca o exceptie de tipul IllegalThreadStateException.3. adic˘ instructiunile sale sunt interpretate de procesor. s ¸ Starea ”Runnable” Dup˘ apelul metodei start un fir va trece ˆ starea ”Runnable”. a . prin metoda start. A¸adar. ın ¸ a ¸ Acest lucru se ˆ ampl˘ din cauza c˘ majoritatea calculatoarelor au un singur ıntˆ a a procesor iar acesta nu poate rula simultan toate firele de executie care se ¸ gasesc ˆ starea ”Runnable”. a¸teptˆnd ca o anumit˘ conditie s˘ fie satisfas a a ¸ a cut˘. //fir se gaseste in starea "Runnable" Metoda start realizez˘ urm˘toarele operatiuni necesare rul˘rii firului de a a ¸ a executie: ¸ • Aloc˘ resursele sistem necesare.start(). a Un fir aflat ˆ starea ”Runnable” nu ˆ ın ınseamn˘ neap˘rat c˘ se g˘¸este a a a as efectiv ˆ executie. adic˘ va fi a ın a ˆ executie. a • Planific˘ firul de executie la procesor pentru a fi lansat. as s a Starea ”Not Runnable” Un fir de executie poate ajunge ˆ aceaat˘ stare ˆ una din urm˘toarele ¸ ın a ın a situatii: ¸ • Este ”adormit” prin apelul metodei sleep.

la un moment dat.. exist˘ o secvent˘ ın a ¸a specific˘ de ie¸ire din starea repectiv˘. • Dac˘ un fir de executie a¸teapt˘ o anumit˘ conditie. care readuce firul de executie ˆ starea a s a ¸ ın ”Runnable”. Lungimea acestei pauze este specificat˘ a ˆ milisecunde ¸i chiar nanosecunde. } catch (InterruptedException e) { . FIRE DE EXECUTIE ¸ • Este blocat ˆ ıntr-o operatie de intrare/ie¸ire.. acest lucru se realizeaz˘ prin instructiunile notify sau notifyAll a ¸ (vezi ”Sincronizarea firelor de executie”).sleep(1000). ¸ s Metoda sleep este o metod˘ static˘ a clasei Thread care provoac˘ o a a a pauz˘ ˆ timpul rul˘rii firului curent aflat ˆ executie. atunci un alt a ¸ s a a ¸ obiect trebuie s˘ ˆ informeze dac˘ acea conditie este ˆ a ıl a ¸ ındeplinit˘ sau a nu. atunci el devine ”Runnable” a ¸ doar dup˘ scurgerea intervalului de timp specificat de instructiunea a ¸ sleep. Acestea sunt: • Dac˘ un fir de executie a fost ”adormit”. un singur fir este ˆ executie ¸i doar pentru acesta are sens ”adormirea” sa. ın ¸ s In intervalul ˆ care un fir de executie ”doarme”. } Observati c˘ metoda fiind static˘ apelul ei nu se face pentru o instant˘ anume ¸ a a ¸a a clasei Thread. ısi ¸ Pentru fiecare tip de intrare ˆ starea ”Not Runnable”. acesta nu va fi execut ın ¸ chiar dac˘ procesorul devine disponibil. . Dup˘ expirarea intervalului specifia a cat firul revine ˆ starea ”Runnable” iar dac˘ procesorul este ˆ continuare ın a ın disponibil ˆ va continua executia. ¸ • Dac˘ un fir de executie este blocat ˆ a ¸ ıntr-o operatiune de intrare/ie¸ire ¸ s atunci el redevine ”Runnable” atunci cˆnd acea operatiune s-a termia ¸ nat. Intrucˆt poate provoca exceptii de tipul ın s a ¸ InterruptedException. Acest lucru este foarte normal deoarece. cu alte cuvinte ˆ a ın a ın ¸ ıl ”adoarme” pentru un timp specificat. apelul acestei metode se face ˆ ıntr-un bloc de tip try-cacth: try { // Facem pauza de o secunda Thread.354 CAPITOLUL 12.

Prin folosirea unei variabile de terminare.print(i + " " ). s a s ¸ 2. odat˘ cu ea. Un fir nu ın ¸ poate fi oprit din program printr-o anumit˘ metod˘.out.12. a a a . CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸ 355 Starea ”Dead” Este starea ˆ care ajunge un fir de executie la terminarea sa. vom folosi o variabil˘ membr˘ a clasei ¸ a a a care descrie firul de executie care fie este public˘. } Dup˘ afi¸area numerelor din intervalul specificat. In cazul cˆnd metoda run a trebuie s˘ execute o bucl˘ infinit˘ atunci aceasta trebuie controlat˘ a a a a printr-o variabil˘ care s˘ opreasc˘ ciclul atunci cˆnd dorim ca firul de a a a a executie s˘ se termine.1 Terminarea unui fir de executie ¸ Dup˘ cum am vazut. un fir de executie trebuie a s ¸ s˘-¸i ”aranjeze” singur propria sa ”moarte”. a ın a // Primul exemplu public void run() { for(int i = a. A¸adar. ci trebuie s˘ se termine a a a ˆ mod natural la ˆ ın ıncheierea metodei run pe care o execut˘. metoda se termin˘ a s a ¸i. ˆ versiunile mai vechi exista metoda ın stop a clasei Thread care termina fortat un fir de executie. i += pas) System. Ambele exemple anteriorare ¸ a ın se ˆ ıncadreaz˘ ˆ aceast˘ categorie. Prin scrierea unor metode run care s˘-¸i termine executia ˆ mod natas ¸ ın ural. a a S˘ consider˘m exemplul unui fir de executie care trebuie s˘ numere sea a ¸ a cundele scurse pˆn˘ la ap˘sarea tastei Enter. Acest lucru poate as fi realizat ˆ dou˘ modalit˘¸i: ın a at 1.3.3. Spre deosebire de a versiunile curente ale limbajului Java. un fir de executie nu poate fi terminat fortat de c˘tre a ¸ ¸ a program ci trebuie s˘-¸i ”aranjeze” singur terminarea sa. i <= b. Uzual. ˆ a aceasta a ¸ ¸ ıns˘ fost eliminat˘ din motive de securitate. fie este asociat˘ cu o ¸ a a metod˘ public˘ care permite schimbarea valorii sale. acesta intrˆnd ˆ starea Dead. as 12. se va termina ¸i firul de executie repsectiv. La terminarea metodei run se va termina automat ¸i firul de s executie.

System .356 CAPITOLUL 12. sleep (1000) . executie = false . System . print ( " . class NumaraSecunde extends Thread { public int sec = 0. } catch ( Interr u pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } } public class TestTerminare { public static void main ( String args []) throws IOException { NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde () . // Folosim o variabila de terminare public boolean executie = true . Metoda System. " ) . fir .au scurs " + fir . io .3: Folosirea unei variabile de terminare import java . } } Nu este necesar˘ distrugerea explicit˘ a unui fir de executie. System .exit va oprit fortat toate firele de executie ¸i va termina ¸ ¸ s aplicatia curent˘. out . Sistemul a a ¸ Java de colectare a ”gunoiului” se ocup˘ de acest lucru. ¸ a . sec ++.*. println ( " Apasati tasta Enter " ) . start () . out . out . // Oprim firul de executie fir . println ( "S . read () . sec + " secunde " ) . FIRE DE EXECUTIE ¸ Listing 12. System . in . public void run () { while ( executie ) { try { Thread . Setarea valorii a null pentru variabila care referea instanta firului de executie va u¸ura ˆ a ¸ ¸ s ıns˘ activitatea procesului gc.

CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸ 357 Pentru a testa dac˘ un fir de executie a fost pornit dar nu s-a terminat a ¸ ˆ a putem folosi metoda isAlive. Metoda returneaz˘: ınc˘ a • true . De multe ori a a a ¸ ˆ a dorim s˘ folosim fire care s˘ realizeze diverse activit˘¸i. beep () . Toolkit . sau scos din a ¸ a aceast˘ stare.dac˘ firul este ˆ una din st˘rile ”Runnable” sau ”Not Runnable” a ın a • false . cu metoda setDaemon.start(). awt . a Listing 12.dac˘ firul este ˆ una din starile ”New Thread” sau ”Dead” a ın Intre st˘rile ”Runnable” sau ”Not Runnable”. try { Thread . repectiv ”New Thread” a sau ”Dead” nu se poate face nici o diferentiere. } catch ( InterruptedEx c e p t i o n e ) {} } .12. ma¸ina virtual˘ Java nu se va ¸ s a opri decˆt atunci cˆnd nu mai exist˘ nici un fir de executie activ. un fir de executie poate fi f˘cut demon. // isAlive retuneaza false (starea este New Thread) fir.2 Fire de executie de tip ”daemon” ¸ Un proces este considerat ˆ executie dac˘ contine cel putin un fir de executie ın ¸ a ¸ ¸ ¸ activ. la rularea unei aplicatii.executie = false. ıns˘ a a at pe toat˘ durata de executie a programului iar ˆ momentul termin˘rii acestuia a ¸ ın a s˘ se termine automat ¸i firele respective. Cu alte cuvinte. Dup˘ crearea sa.3.3. Aceste fire de executie se numesc a s ¸ demoni. // isAlive retuneaza false (starea este Dead) 12.4: Crearea unui fir de excutie de tip ”daemon” ¸ class Beeper implements Runnable { public void run () { while ( true ) { java . eventual periodic. ¸ NumaraSecunde fir = new NumaraSecunde(). sleep (1000) . getDef aultToo lkit () . // isAlive retuneaza true (starea este Runnable) fir.

La nivelul sistemului de operare. FIRE DE EXECUTIE ¸ public class TestDaemon { public static void main ( String args []) throws java . IOException { Thread t = new Thread ( new Beeper () ) . setDaemon ( true ) . start () . in .3 Stabilirea priorit˘¸ilor de executie at ¸ Majoritatea calculatoarelor au un sigur procesor.358 } } CAPITOLUL 12. " ) . println ( " Apasati Enter . Sistemul Java de executie a programelor s ¸ implementeaz˘ un algoritm simplu. Aceste trei constante sunt definite ˆ clasa Thread ın astfel: public static final int MAX_PRIORITY = 10. public static final int MIN_PRIORITY = 1. determinist de planificare.. System . Schimbarea ulterioar˘ a priorit˘¸ii unui fir de executie se realizeaz˘ cu metoda a at ¸ a setPriority a clasei Thread. // " Demonul " se termina automat // la terminarea aplicatiei } } 12. io . t . System . Executia ˆ a ¸ ıntr-o anumit˘ ordine a mai multor fire de executie pe un num˘r limitat de procesoare a ¸ a se nume¸te planificare (scheduling).. O prioritate este de fapt un num˘r ˆ a ıntreg cu valori cuprinse ˆ ıntre s MIN PRIORITY ¸i MAX PRIORITY. out . at Fiecare fir de executie Java prime¸te la crearea sa o anumit˘ priori¸ s a tate. prioritatea unui fir nou creat are valoarea NORM PRIORITY. exist˘ dou˘ modele de lucru cu fire de a a executie: ¸ . t . Implicit. cunoscut sub a numele de planificare cu priorit˘¸i fixate.3. public static final int NORM_PRIORITY= 5. read () . ceea ce ˆ ınseamn˘ c˘ firele a a de executie trebuie s˘-¸i ˆ ¸ a s ımpart˘ accesul la acel procesor.

programele Java trebuie scrise astfel ˆ at s˘ functioneze corect pe ambele modele. In continuare. ˆ care firele de executie pot fi ˆ ın ¸ ıntrerupte oricˆnd. dezavantajul s˘u fiind s a nevoia de a sincroniza accesul firelor la resursele comune. a dup˘ ce au fost l˘sate s˘ ruleze o perioad˘. a • face explicit acest lucru apelˆnd metoda yield. dup˘ un algoritm simplu de tip ”round-robin”. CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸ 359 • Modelul cooperativ.12. nepermitˆnd ¸i executia altora pˆn˘ la terminarea lor. va fi ales un fir cu o prioritate a mai mic˘. In cazul ˆ care toate firele au aceea¸i prioritate ele sunt alese pe a ın s rˆnd. ˆ a acest lucru ıns˘ ¸ ın ıns˘ ˆ poate face sistemul de operare ˆ cazul ˆ care acesta aloc˘ procesorul ˆ ıl ın ın a ın cuante de timp (un astfel de SO este Windows). acest s ın ¸ sistem se mai nume¸te cu ”cuante de timp”. A¸adar. un fir de executie Java cedeaz˘ procesorul ˆ una din situatiile: s ¸ a ın • un fir de executie cu o prioritate mai mare solicit˘ procesorul. atunci firul cu prioritate mai mare este imediat trecut ˆ a ın executie iar celalalt trecut ˆ asteptare. urmˆnd s˘ fie reluate dup˘ a a a a a a a ce ¸i celelalte fire aflate ˆ executie au avut acces la procesor. adic˘ sunt pregatite ¸ ın a pentru a fi rulate. Doar cˆnd firul de executie cu prioritate maxim˘ se a ¸ a termin˘.3. ˆ modelul cooperativ firele de executie sunt responsabile cu pars ım ¸ tajarea timpului de executie. sau este suspendat din diverse motive. Planificatorul Java nu va ˆ ¸ ın ıntrerupe ˆ a un fir de executie ˆ favoarea altuia de aceeasi prioritate. De asemenea. dezavantajul acestui model este c˘ unele fire pot acapara proa cesorul. ˆ care firele de executie decid cˆnd s˘ cedeze proın ¸ a a cesorul. ¸ a . ¸a s ¸ a a • Modelul preemptiv. vom mai detalia ıncˆ a ¸ putin aceste aspecte. ¸ a • metoda sa run se termin˘. dac˘ a a a un fir cu prioritate mai mare decˆt firul care se execut˘ la un moment dat a a solicit˘ procesorul. Deoarece specificatiile ma¸inii virtuale Java a ¸ s nu impun folosirea unui anumit model. A¸adar. a • timpul alocat pentru executia s˘ a expirat (pe SO cu cuante de timp). ¸ Planificatorul Java lucreaz˘ ˆ modul urmator: dac˘ la un moment dat a ın a sunt mai multe fire de executie ˆ starea ”Runnable”. planificatorul ˆ va alege pe cel cu prioritatea cea mai ıl mare pentru a-l executa. ˆ timp ce ˆ modelul preemptiv ele trebuie ¸ ın ın s˘ partajeze resursele comune.

5: Exemplu de fir de executie ”egoist” ¸ class FirEgoist extends Thread { public FirEgoist ( String name ) { super ( name ) . out . println ( getName () + " a ajuns la " + i ) . FIRE DE EXECUTIE ¸ Atentie ¸ In nici un caz corectitudinea unui program nu trebuie s˘ se bazeze pe a mecansimul de planificare a firelor de executie. MAX_PRIORITY ) . deoarece acesta poate fi diferit ¸ de la un sistem de operare la altul. } } } public class TestFirEgoist { public static void main ( String args []) { FirEgoist s1 . blocˆnd efectiv executia a a a ¸ celorlalte fire de executie pˆn˘ la terminarea sa. s2 . // yield () . while ( i < 100000) { // Bucla care acapareaza procesorul i ++. } public void run () { int i = 0. if ( i % 100 == 0) System . s2 = new FirEgoist ( " Firul 2 " ) . Evident. Unele sistemele de oper¸ a a are combat acest tip de comportament prin metoda aloc˘rii procesorului ˆ a ın cuante de timp fiec˘rui fir de executie. Listing 12. . s1 . s1 = new FirEgoist ( " Firul 1 " ) . s2 . Un fir de executie de lung˘ durat˘ ¸i care nu cedeaz˘ explicit procesorul la ¸ a as a anumite intervale de timp astfel ˆ at s˘ poata fi executate ¸i celelalte fire de ıncˆ a s executie se nume¸te fir de executie egoist. trebuie evitat˘ scrierea lor ¸ s ¸ a ˆ ıntrucˆt acapareaz˘ pe termen nedefinit procesorul. setPriority ( Thread . ˆ a nu trebuie s˘ ne baz˘m pe acest a ¸ ıns˘ a a lucru la scrierea unui program.360 CAPITOLUL 12. Un fir de executie trebuie s˘ fie ”corect” ¸ a fat˘de celelalte fire ¸i s˘ cedeze periodic procesorul astfel ˆ at toate s˘ aib˘ ¸a s a ıncˆ a a posibilitatea de a se executa. MAX_PRIORITY ) . setPriority ( Thread .

.12. dˆnd ocazia ¸i altor fire s˘ se execute. Firul Firul Firul Firul Firul Firul . s2 . start () . Firul Firul 1 a ajuns la 100 1 a ajuns la 200 1 a ajuns la 300 1 1 2 2 a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la 99900 100000 100 200 2 a ajuns la 99900 2 a ajuns la 100000 Rezolvarea acestei probleme se face fie prin intermediul metodei statice yield a clasei Thread.. care determin˘ firul de executie curent s˘ se opreasc˘ tema ¸ a a porar.. fie prin ”adormirea” temporar˘ a s a a a firului curent cu ajutorul metodei sleep. start () . a ¸ a . 1 1 2 1 2 2 a a a a a a ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns ajuns la la la la la la 31900 32000 100 32100 200 300 . } } 361 Firul de executie s1 are prioritate maxim˘ ¸i pˆn˘ nu-¸i va termina ¸ a s a a s executia nu-i va permite firului s2 s˘ execute nici o instructiune.. Rezultatul va ar˘ta astfel: a Firul Firul Firul .. Prin metoda yield un fir de executie nu cedeaz˘ procesorul decˆt firelor de executie care au aceea¸i pri¸ a a ¸ s oritate cu a sa ¸i nu celor cu priorit˘¸i mai mici... CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸ s1 .. Decomentˆnd linia ˆ care s at a ın apel˘m yeld din exemplul anterior.3. acaparˆnd ¸ a ¸ a efectiv procesorul. Firul Firul Firul Firul . executia celor dou˘ fire se va intercala.

trebuie s˘ comunice ˆ a a ıntre ele pentru a accesa diferite resurse comune sau pentru a-¸i transmite dinamic rezuls tatele ”muncii” lor. a s s Pentru a fi accesibil˘ ambelor fire de executie. fiecare la un interval neregulat cuprins ˆ ıntre 0 ¸i 100 de milisecunde. respectiv o zon˘ de memorie ¸i.4 Sincronizarea firelor de executie ¸ Pˆn˘ acum am v˘zut cum putem crea fire de executie independente ¸i asa a a ¸ s incrone. ˆ care produc˘torul genereaz˘ un flux de date a ın a a care este preluat ¸i prelucrat de c˘tre consumator. cu alte cuvinte care nu depind ˆ nici un fel de executia sau de ın ¸ rezultatele altor fire. at 12. pe rˆnd. a a s a s ele trebuie sincronizate ˆ ıntr-o manier˘ care s˘ permit˘ decurgerea normal˘ a a a a a activit˘¸ii lor.362 CAPITOLUL 12. s a S˘ consider˘m de exemplu o aplicatie Java ˆ care un fir de executie (proa a ¸ ın ¸ duc˘torul) scrie date ˆ a ıntr-un fi¸ier ˆ timp ce alt fir de executie (consumas ın ¸ torul) cite¸te date din acela¸i fi¸ier pentru a le prelucra. Sau. vom ˆ a ¸ ıncapsula variabila ce va contine numerele generate ˆ ıntr-un obiect descris de clasa Buffer ¸i care va s avea dou˘ metode put (pentru punerea unui numar ˆ buffer) ¸i get (pentru a ın s obtinerea numarului din buffer). In ams bele cazuri avem de-a face cu fire de executie concurente care folosesc o ¸ resurs˘ comun˘: un fi¸ier. Pe m˘sura ce s a le genereaz˘ ˆ a ıncearc˘ s˘ le plaseze ˆ a a ıntr-o zon˘ de memorie (o variabil˘ a a ˆ ıntreaga) de unde s˘ fie citite de c˘tre consumator. din acest motiv. Cel mai elocvent scenariu ˆ care firele de executie ın ¸ trebuie s˘ se comunice ˆ a ıntre ele este cunoscut sub numele de problema produc˘torului/consumatorului. ˆ a a a s s a a ıntr-un buffer iar consumatorul cite¸te numerele din acel buffer pentru a le procesa. S˘ cona a a a a sider˘m urm˘toarea situatie: a a ¸ • Produc˘torul genereaz˘ numerele ˆ a a ıntregi de la 1 la 10.5 Scenariul produc˘tor / consumator a Pentru a ˆ ıntelege mai bine modalitatea de sincronizare a dou˘ fire de executie a ¸ s˘ implement˘m efectiv o problem˘ de tip produc˘tor/consumator. numerele generate de c˘tre proa a duc˘tor ¸i va afi¸a valoarea lor pe ecran.3. pe rˆnd. s˘ presupunem s s s a c˘ produc˘torul genereaz˘ ni¸te numere ¸i le plaseaz˘. Exist˘ ˆ a numeroase situatii cˆnd fire de executie a ıns˘ ¸ a ¸ separate. . dar care ruleaz˘ concurent. FIRE DE EXECUTIE ¸ 12.3. a a • Consumatorul va prelua.

CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸ 363 F˘r˘ a folosi nici un mecanism de sincronizare clasa Buffer arat˘ astfel: aa a Listing 12.3.6: Clasa Buffer f˘r˘ sincronizare aa class Buffer { private int number = -1. i < 10. a ı¸ a Listing 12. public Producator ( Buffer b ) { buffer = b . Ambele vor avea o referinta comun˘ la un obiect a ¸ ¸ a de tip Buffer prin intermediul c˘ruia ˆsi comunic˘ valorile. number = number .7: Clasele Producator ¸i Consumator s class Producator extends Thread { private Buffer buffer . . out . public Consumator ( Buffer b ) { buffer = b . public int get () { return number . i ++) { buffer . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private Buffer buffer . } public void put ( int number ) { this .12. System . put ( i ) . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) . } } Vom implementa acum clasele Producator ¸i Consumator care vor descrie s cele dou˘ fire de executie. } public void run () { for ( int i = 0. random () * 100) ) . try { sleep (( int ) ( Math .

rezultatul va fi ceva de a ¸ forma: Consumatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Consumatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a a a a a a a a a a a a a primit: primit: pus: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: primit: pus: pus: pus: pus: pus: -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 . System . c1 . } } Dup˘ cum ne a¸teptam. i ++) { value = buffer . Consumator c1 = new Consumator ( b ) . out . get () . start () . start () . FIRE DE EXECUTIE ¸ public void run () { int value = 0.364 } CAPITOLUL 12. } } } public class TestSincron izare1 { public static void main ( String [] args ) { Buffer b = new Buffer () . p1 . rezultatul rul˘rii acestui program nu va rezolva a s a nici pe departe problema propus˘ de noi. motivul fiind lipsa oric˘rei sina a croniz˘ri ˆ a ıntre cele dou˘ fire de executie. i < 10. Producator p1 = new Producator ( b ) . Mai precis. for ( int i = 0. println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) .

12.3. CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸ Producatorul Producatorul Producatorul Producatorul a a a a pus: pus: pus: pus: 6 7 8 9

365

Ambele fire de executie acceseaz˘ resursa comun˘, adic˘ obiectul de tip ¸ a a a Buffer, ˆ ıntr-o manier˘ haotic˘ ¸i acest lucru se ˆ ampla din dou motive : a as ıntˆ • Consumatorul nu a¸teapt˘ ˆ s a ınainte de a citi ca produc˘torul s˘ genereze a a un num˘r ¸i va prelua de mai multe ori acela¸i num˘r. a s s a • Produc˘torul nu a¸teapt˘ consumatorul s˘ preia num˘rul generat ˆ a s a a a ınainte de a produce un altul, ˆ felul acesta consumatorul va ”rata” cu sigurant˘ ın ¸a unele numere (ˆ cazul nostru aproape pe toate). ın Problema care se ridic˘ ˆ acest moment este: cine trebuie s˘ se ocupe de a ın a sincronizarea celor dou˘ fire de executie : clasele Producator ¸i Consumator a ¸ s sau resursa comuna Buffer ? R˘spunsul este evident: resursa comun˘ a a Buffer, deoarece ea trebuie s˘ permita sau nu accesul la continutul s˘u ¸i a ¸ a s nu firele de executie care o folosesc. In felul acesta efortul sincroniz˘rii este ¸ a transferat de la produc˘tor/consumator la un nivel mai jos, cel al resursei a critice. Activit˘¸ile produc˘torului ¸i consumatorului trebuie sincronizate la nivelul at a s resursei comune ˆ dou˘ privinte: ın a ¸ • Cele dou˘ fire de executie nu trebuie s˘ acceseze simultan buffer-ul; a ¸ a acest lucru se realizeaz˘ prin blocarea obiectului Buffer atunci cˆnd a a este accesat de un fir de executie, astfel ˆ at nici nu alt fir de executie ¸ ıncˆ ¸ s˘ nu-l mai poat˘ accesa (vezi ”Monitoare”). a a • Cele dou˘ fire de executie trebuie s˘ se coordoneze, adic˘ produc˘torul a ¸ a a a trebuie s˘ g˘seasc˘ o modalitate de a ”spune” consumatorului c˘ a a a a a plasat o valoare ˆ buffer, iar consumatorul trebuie s˘ comunice proın a duc˘torului c˘ a preluat aceast˘ valoare, pentru ca acesta s˘ poat˘ gena a a a a era o alta. Pentru a realiza aceasta comunicare, clasa Thread pune la dispozitie metodele wait, notify, notifyAll. (vezi ”Semafoare”). ¸ Folosind sincronizarea clasa Buffer va ar˘ta astfel: a

366

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUTIE ¸ Listing 12.8: Clasa Buffer cu sincronizare

class Buffer { private int number = -1; private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( Inter r u p t e d E x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

Rezultatul obtinut va fi cel scontat: Producatorul Consumatorul Producatorul Consumatorul ... Producatorul Consumatorul a a a a pus: primit: pus: primit: 0 0 1 1

a pus: 9 a primit: 9

12.3. CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸

367

12.3.6

Monitoare

Definitie ¸ Un segment de cod ce gestioneaz˘ o resurs˘ comun˘ mai multor de fire de a a a executie separate concurente se nume¸te sectiune critic˘. In Java, o sectiune ¸ s ¸ a ¸ critic˘ poate fi un bloc de instructiuni sau o metod˘. a ¸ a Controlul accesului ˆ ıntr-o sectiune critic˘ se face prin cuvˆntul cheie syn¸ a a chronized. Platforma Java asociaz˘ un monitor (”lac˘t”) fiec˘rui obiect al a a a unui program aflat ˆ executie. Acest monitor va indica dac˘ resursa critic˘ ın ¸ a a este accesat˘ de vreun fir de executie sau este liber˘, cu alte cuvinte ”mona ¸ a itorizeaz˘” resursa respectiv˘. In cazul ˆ care este accesat˘, va pune un a a ın a lac˘t pe aceasta, astfel ˆ at s˘ ˆ a ıncˆ a ımpiedice accesul altor fire de executie la ea. ¸ In momentul cˆnd resursa este eliberat˘ ”lac˘tul” va fi eliminat, pentru a a a a permite accesul altor fire de executie. ¸ In exemplul de tip produc˘tor/consumator de mai sus, sectiunile critice a ¸ sunt metodele put ¸i get iar resursa critic˘ comun˘ este obiectul buffer. s a a Consumatorul nu trebuie s˘ acceseze buffer-ul cˆnd producatorul tocmai a a pune o valoare ˆ el, iar produc˘torul nu trebuie s˘ modifice valoarea din ın a a buffer ˆ momentul cˆnd aceasta este citit˘ de c˘tre consumator. ın a a a public synchronized int get() { ... } public synchronized void put(int number) { ... } S˘ observam c˘ ambele metode au fost declarate cu modificatorul synchronized. a a Cu toate acestea, sistemul asociaz˘ un monitor unei instante a clasei Buffer a ¸ ¸i nu unei metode anume. In momentul ˆ care este apelat˘ o metod˘ sins ın a a cronizat˘, firul de executie care a facut apelul va bloca obiectul a c˘rei metod˘ a ¸ a a o acceseaz˘, ceea ce ˆ a ınseamn˘ c˘ celelalte fire de executie nu vor mai putea a a ¸ accesa resursele critice ale acelui obiect. Acesta este un lucru logic, deoarece mai multe sectiuni critice ale unui obiect gestioneaz˘ de fapt o singur˘ resurs˘ ¸ a a a critic˘. a In exemplul nostru, atunci cˆnd producatorul apeleaz˘ metoda put pena a tru a scrie un num˘r, va bloca tot obiectul buffer, astfel c˘ firul de executie a a ¸

368

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUTIE ¸

consumator nu va avea acces la metoda get, ¸i reciproc. s public synchronized void put(int number) { // buffer blocat de producator ... // buffer deblocat de producator } public synchronized int get() { // buffer blocat de consumator ... // buffer deblocat de consumator }

Monitoare fine Adeseori, folosirea unui monitor pentru ˆ ıntreg obiectul poate fi prea restrictiv˘. De ce s˘ bloc˘m toate resursele unui obiect dac˘ un fir de executie a a a a ¸ nu dore¸te decˆt accesarea uneia sau a cˆtorva dintre ele ? Deoarece orice s a a obiect are un monitor, putem folosi obiecte fictive ca lac˘te pentru fiecare a din resursele obiectului nostru, ca ˆ exemplul de mai jos: ın class MonitoareFine { //Cele doua resurse ale obiectului Resursa x, y; //Folosim monitoarele a doua obiecte fictive Object xLacat = new Object(), yLacat = new Object(); public void metoda() { synchronized(xLacat) { // Accesam resursa x } // Cod care nu foloseste resursele comune ... synchronized(yLacat) { // Accesam resursa y }

12.3. CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸ ... synchronized(xLacat) { synchronized(yLacat) { // Accesam x si y } } ... synchronized(this) { // Accesam x si y } } }

369

Metoda de mai sus nu a fost declarat˘ cu synchronized ceea ce ar fi dea terminat blocarea tuturor resurselor comune la accesarea obiectului respectiv de un fir de executie, ci au fost folosite monitoarele unor obiecte fictive pentru ¸ a controla folosirea fiec˘rei resurs˘ ˆ parte. a a ın

12.3.7

Semafoare

Obiectul de tip Buffer din exemplul anterior are o variabil˘ membr˘ privat˘ a a a numit˘ number, ˆ care este memorat num˘rul pe care ˆ comunic˘ produa ın a ıl a catorul ¸i pe care ˆ preia consumatorul. De asemenea, mai are o variabil˘ s ıl a privat˘ logic˘ available care ne d˘ starea buffer-ului: dac˘ are valoarea true a a a a ˆ ınseamn˘ c˘ produc˘torul a pus o valoare ˆ buffer ¸i consumatorul nu a a a a ın s preluat-o ˆ ınca; dac˘ este false, consumatorul a preluat valoarea din buffer a dar produc˘torul nu a pus deocamdat˘ alta la loc. Deci, la prima vedere, a a metodele clasei Buffer ar trebui s˘ arate astfel: a public synchronized int get() { while (!available) { // Nimic - asteptam ca variabila sa devina true } available = false; return number; } public synchronized int put(int number) { while (available) {

370

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUTIE ¸ // Nimic - asteptam ca variabila sa devina false } available = true; this.number = number;

} Varianta de mai sus, de¸i pare corect˘, nu este. Aceasta deoarece ims a plementarea metodelor este ”selfish”, cele dou˘ metode ˆ asteapt˘ ˆ mod a ısi a ın egoist conditia de terminare. Ca urmare, corectitudinea function˘rii va de¸ ¸ a pinde de sistemul de operare pe care programul este rulat, ceea ce reprezint˘ a o gre¸eal˘ de programare. s a Punerea corect˘ a unui fir de executie ˆ asteptare se realizeaz˘ cu metoda a ¸ ın a wait a clasei Thread, care are urm˘toarele forme: a void wait( ) void wait( long timeout ) void wait( long timeout, long nanos ) Dup˘ apelul metodei wait, firul de executie curent elibereaz˘ monitorul a ¸ a asociat obiectului respectiv ¸i a¸teapt˘ ca una din urm˘toarele conditii s˘ fie s s a a ¸ a ˆ ındeplinit˘: a • Un alt fir de executie informeaz˘ pe cei care ”a¸teapt˘” la un anumit ¸ a s a monitor s˘ se ”trezeasc˘” - acest lucru se realizeaz˘ printr-un apel al a a a metodei notifyAll sau notify. • Perioada de a¸tepatare specificat˘ a expirat. s a Metoda wait poate produce exceptii de tipul InterruptedException, ¸ atunci cˆnd firul de executie care a¸teapt˘ (este deci ˆ starea ”Not Runnable”) a ¸ s a ın este ˆ ıntrerupt din a¸teptare ¸i trecut fortat ˆ starea ”Runnable”, de¸i conditia s s ¸ ın s ¸ a¸teptat˘ nu era ˆ a ˆ s a ınc˘ ındeplinit˘. a Metoda notifyAll informeaz˘ toate firele de executie care sunt ˆ asteptare a ¸ ın la monitorul obiectului curent ˆ ındeplinirea conditiei pe care o a¸teptau. Metoda ¸ s notify informeaz˘ doar un singur fir de executie, specificat ca argument. a ¸ Reamintim varianta corect˘ a clasei Buffer: a Listing 12.9: Folosirea semafoarelor
class Buffer { private int number = -1;

12.3. CICLUL DE VIATA AL UNUI FIR DE EXECUTIE ¸˘ ¸
private boolean available = false ; public synchronized int get () { while (! available ) { try { wait () ; // Asteapta producatorul sa puna o valoare } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) { e . printStackTrace () ; } } available = false ; notifyAll () ; return number ; } public synchronized void put ( int number ) { while ( available ) { try { wait () ; // Asteapta consumatorul sa preia valoarea } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { e . printStackTrace () ; } } this . number = number ; available = true ; notifyAll () ; } }

371

12.3.8

Probleme legate de sincronizare

Din p˘cate, folosirea monitoarelor ridic˘ ¸i unele probleme. S˘ analiz˘m a a s a a cˆteva dintre ele ¸i posibilele lor solutii: a s ¸ Deadlock Deadlock-ul este o problem˘ clasic˘ ˆ a a ıntr-un mediu ˆ care ruleaz˘ mai multe ın a fire de executie ¸i const˘ ˆ faptul c˘, la un moment dat, ˆ ¸ s a ın a ıntreg procesul se poate bloca deoarece unele fire a¸teapt˘ deblocarea unor monitoare care s a nu se vor debloca niciodat˘. Exist˘ numeroase exemple ˆ acest sens, cea a a ın mai cunoscut˘ fiind ”Problema filozofilor”. Reformulat˘, s˘ ne imagin˘m a a a a dou˘ persoane ”A” ¸i ”B” (fire de executie) care stau la aceea¸i mas˘ ¸i trea s ¸ s as

372

CAPITOLUL 12. FIRE DE EXECUTIE ¸

buie s˘ foloseasc˘ ˆ comun cutitul ¸i furculita (resursele comune) pentru a a a ın ¸ s ¸ mˆnca. Evident, cele dou˘ persoane doresc obtinerea ambelor resurse. S˘ a a ¸ a presupunem c˘ ”A” a otinut cutitul ¸i ”B” furculita. Firul ”A” se va bloca ˆ a ¸ ¸ s ¸ ın a¸teptarea eliber˘rii furculitei iar firul ”A” se va bloca ˆ a¸tepatrea eliber˘rii s a ¸ ın s a cutitului, ceea ce conduce la starea de ”deadlock”. De¸i acest exemplu este ¸ s desprins de realitate, exist˘ numeroase situatii ˆ care fenomenul de ”deada ¸ ın lock” se poate manifesta, multe dintre acestea fiind dificil de detectat. Exist˘ cˆteva reguli ce pot fi aplicate pentru evitarea deadlock-ului: a a • Firele de executie s˘ solicite resursele ˆ aceea¸i ordine. Aceast˘ abor¸ a ın s a dare elimin˘ situatiile de a¸teptare circular˘. a ¸ s a • Folosirea unor monitoare care s˘ controleze accesul la un grup de resurse. a In cazul nostru, putem folosi un monitor ”tacˆmuri” care trebuie blocat a ˆ ınainte de a cere furculita sau cutitul. ¸ ¸ • Folosirea unor variabile care s˘ informeze disponibilitatea resurselor a f˘r˘ a bloca monitoarele asociate acestora. aa • Cel mai importat, conceperea unei arhitecturi a sistemului care s˘ evite a pe cˆt posibil aparitia unor potentiale situatii de deaslock. a ¸ ¸ ¸

Variabile volatile Cuvˆntul cheie volatile a fost introdus pentru a controla unele aspecte a legate de optimiz˘rile efectuate de unele compilatoare. S˘ consider˘m urm˘torul a a a a exemplu: class TestVolatile { boolean test; public void metoda() { test = false; // * if (test) { // Aici se poate ajunge... } } }

12.4. GRUPAREA FIRELOR DE EXECUTIE ¸

373

Un compilator care optimizeaz˘ codul, poate decide c˘ variabila test fia a ind setat˘ pe false, corpul if -ului nu se va executa ¸i s˘ exclud˘ secventa a s a a ¸ respectiv˘ din rezultatul compil˘rii. Dac˘ aceast˘ clas˘ ar fi ˆ a accesat˘ a a a a a ıns˘ a de mai multe fire de executie, variabile test ar putea fi setat˘ pe true de un ¸ a alt fir, exact ˆ ıntre instructiunile de atribuire ¸i if ale firului curent. ¸ s Declararea unei variabile cu modificatorul volatile informeaz˘ compilaa torul s˘ nu optimizeze codul ˆ care aceasta apare, previzionˆnd valoarea pe a ın a care variabila o are la un moment dat.

Fire de executie inaccesibile ¸ Uneori firele de executie sunt blocate din alte motive decˆt a¸teptarea la ¸ a s un monitor, cea mai frecvent˘ situatie de acest tip fiind operatiunile de ina ¸ ¸ trare/ie¸ire (IO) blocante. Cˆnd acest lucru se ˆ ampl˘ celelalte fire de s a ınt˘ a executie trebuie s˘ poat˘ accesa ˆ continuare obiectul. Dar dac˘ operatiunea ¸ a a ın a ¸ IO a fost f˘cut˘ ˆ a a ıntr-o metod˘ sincronizat˘, acest lucru nu mai este posibil, a a monitorul obiectului fiind blocat de firul care a¸teapt˘ de fapt s˘ realizeze s a a operatia de intrare/ie¸ire. Din acest motiv, operatiile IO nu trebuie f˘cute ¸ s ¸ a ˆ metode sincronizate. ın

12.4

Gruparea firelor de executie ¸

Gruparea firelor de executie pune la dispozitie un mecanism pentru manipu¸ ¸ larea acestora ca un tot ¸i nu individual. De exemplu, putem s˘ pornim sau s˘ s a a suspend˘m toate firele dintr-un grup cu un singur apel de metod˘. Gruparea a a firelor de executie se realizeaz˘ prin intermediul clasei ThreadGroup. ¸ a Fiecare fir de executie Java este membru al unui grup, indiferent dac˘ ¸ a specific˘m explicit sau nu acest lucru. Afilierea unui fir la un anumit grup a se realizeaz˘ la crearea sa ¸i devine permanent˘, ˆ sensul c˘ nu vom putea a s a ın a muta un fir dintr-un grup ˆ altul, dup˘ ce acesta a fost creat. In cazul ˆ ın a ın care cre˘m un fir folosind un constructor care nu specific˘ din ce grup face a a parte, el va fi plasat automat ˆ acela¸i grup cu firul de executie care l-a ın s ¸ creat. La pornirea unui program Java se creeaz˘ automat un obiect de tip a ThreadGroup cu numele main, care va reprezenta grupul tuturor firelor de executie create direct din program ¸i care nu au fost ata¸ate explicit altui ¸ s s grup. Cu alte cuvinte, putem s˘ ignor˘m complet plasarea firelor de executie a a ¸ ˆ grupuri ¸i s˘ l˘s˘m sistemul s˘ se ocupe cu aceasta, adunˆndu-le pe toate ın s a aa a a

new Thread(grup2. Runnable target) public Thread(ThreadGroup group. ˆ care r˘d˘cina este grupul ın a a implicit main. ın Exist˘ situatii ˆ a cˆnd gruparea firelor de executie poate u¸ura substantial a ¸ ıns˘ a ¸ s ¸ manevrarea lor. ca ˆ figura de mai jos: ın . "Consumator 2"). String name) Fiecare din ace¸ti costructori creeaz˘ un fir de executie. Thread p1 = new Thread(grup1. Un grup poate avea ca p˘rinte un alt grup. "Producator 2"). "Consumator 1").374 CAPITOLUL 12. ThreadGroup Thread c1 = Thread c2 = Thread c3 = grup2 = new ThreadGroup("Consumatori"). Thread p2 = new Thread(grup1. "Producator 1"). Crearea unui fir de executie ¸i plasarea lui ˆ ¸ s ıntr-un grup (altul decˆt cel implicit) se realizeaz˘ prin urm˘torii constructori ai clasei Thread: a a a public Thread(ThreadGroup group. Pentru a afla c˘rui grup a apartine un anumit fir de executie putem folosi metoda getThreadGroup a ¸ ¸ clasei Thread. In exemplul urm˘tor vor fi create dou˘ grupuri. new Thread(grup2. ˆ initializeaz˘ ¸i s a ¸ ıl ¸ a s ˆ plaseaz˘ ˆ ıl a ıntr-un grup specificat ca argument. primul cu a a dou˘ fire de executie iar al doilea cu trei: a ¸ ThreadGroup grup1 = new ThreadGroup("Producatori"). Runnable target. new Thread(grup2. String name) public Thread(ThreadGroup group. ceea ce ˆ a ınseamn˘ c˘ firele de a a executie pot fi plasate ˆ ¸ ıntr-o ierarhie de grupuri. "Consumator 3"). FIRE DE EXECUTIE ¸ ˆ grupul main.

// Le afisam for ( int i =0. " Fir de test " ) . Frame ( " Test " ) . } } . out .10: Folosirea clasei ThreadGroup public class TestThreadGroup { static class Dummy implements Runnable { public void run () { while ( true ) Thread . enumerate ( lista ) . i ++) System . Frame f = new java . println ( " Thread # " + i + " = " + lista [ i ]. } } public static void main ( String args []) { // Cream o fereastra pentru a fi create // automat firele de executie din AWT java . activeCount () . start () . i < n . ThreadGroup grupCurent = firCurent .4. awt . yield () . grupCurent . GRUPAREA FIRELOR DE EXECUTIE ¸ S˘ consider˘m un exemplu ˆ care list˘m firele de executie active: a a ım a ¸ 375 Listing 12. // Cream un fir propriu new Thread ( new Dummy () . getName () ) . awt . // Obtinem o referinta la grupul curent Thread firCurent = Thread .12. // Aflam numarul firelor de executie active int n = grupCurent . currentThread () . getThreadGroup () . // Enumeram firele din grup Thread [] lista = new Thread [ n ].

¸ a Realizarea conexiunii se face astfel: PipedWriter PipedReader // sau PipedReader PipedWriter // sau pw1 = new PipedWriter().pentru octeti. firele a a de executie comunicˆnd printr-un canal. FIRE DE EXECUTIE ¸ 12. La un cap˘t se ¸ a scriu caractere. Fiecare cap˘t a a a al unui canal este utilizat dintr-un fir de executie separat. pr1 = new PipedReader(pw1). ¸ Functionarea obicetelor care instantiaz˘ PipedWriter ¸i PipedReader ¸ ¸ a s este asem˘n˘toare cu a canalelor de comunicare UNIX (pipes). . Acest lucru se realizeaz˘ uzual prin intemediul a constructorilor: public PipedReader(PipedWriterpw) public PipedWriter(PipedReaderpr) In cazul ˆ care este folosit un constructor f˘r˘ argumente. PipedInputStream .pentru caractere. la cel˘lalt se citesc.376 CAPITOLUL 12. ¸ Fluxurile ”pipe” de ie¸ire ¸i cele de intrare pot fi conectate pentru a s s efectua transmiterea datelor.5 Comunicarea prin fluxuri de tip ”pipe” O modalitate deosebit de util˘ prin care dou˘ fire de executie pot comunica a a ¸ este realizat˘ prin intermediul canalelor de comunicatii (pipes). PipedWriter . respectiv • PipedOutputStream. pw2 = new PipedWriter(pr2). Se observ˘ ¸ a a a c˘ acesta este un comportament tipic produc˘tor-consumator asincron. pr2 = new PipedReader(). conectarea unui ın aa flux de intrare cu un flux de ie¸ire se face prin metoda connect: s public void connect(PipedWriterpw) public void connect(PipedReaderpr) Intrucˆt fluxurile care sunt conectate printr-un pipe trebuie s˘ execute a a simultan operatii de scriere/citire. La citire. folosirea lor se va face din cadrul unor fire ¸ de executie. Acestea sunt a implementate prin fluxuri descrise de clasele: • PipedReader. dac˘ nu sunt date disponibile a a firul de executie se va bloca pˆn˘ ce acestea vor deveni disponibile.

io . 377 Scrierea ¸i citirea pe/de pe canale se realizeaz˘ prin metodele uzuale read ¸i s a s write. ın S˘ reconsider˘m acum exemplul produc˘tor/consumator prezentat antea a a rior.12. i < 10.*. } public void run () { for ( int i = 0. writeInt ( i ) . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) { } } } } class Consumator extends Thread { private DataInputStream in . } System .5. Listing 12. class Producator extends Thread { private DataOutputStream out . in = in .11: Folosirea fluxurilor de tip ”pipe” import java .connect(pr). printStackTrace () . pr. random () * 100) ) . out = out . Aceste dou˘ fluxuri vor fi a interconectate prin intermediul unor fluxuri de tip ”pipe”. . folosind canale de comunicatie. public Producator ( DataOutputStream out ) { this . i ++) { try { out . println ( " Producatorul a pus :\ t " + i ) .connect(pw) //echivalent cu pw. ˆ toate formele lor. COMUNICAREA PRIN FLUXURI DE TIP ”PIPE” PipedReader pr = new PipedReader(). Produc˘torul trimite datele printr-un ¸ a flux de ie¸ire de tip DataOutputStream c˘tre consumator. public Consumator ( DataInputStream in ) { this . } catch ( IOException e ) { e . out . PipedWriter pw = new PipedWirter(). try { sleep (( int ) ( Math . care le prime¸te s a s printr-un flux de intrare de tip DataInputStream.

} } } public class TestPipes { public static void main ( String [] args ) throws IOException { PipedOutputStream pipeOut = new Pipe dOutput Stream () . c1 . PipedInputStream pipeIn = new PipedInputStream ( pipeOut ) . DataOutputStream out = new DataOutputStream ( pipeOut ) . Consumator c1 = new Consumator ( in ) . } catch ( IOException e ) { e . i < 10. for ( int i = 0. i ++) { try { value = in . a ¸ a ın Actiunile unui obiect de tip Timer sunt implementate ca instante ale clasei ¸ ¸ TimerTask ¸i pot fi programate pentru o singur˘ executie sau pentru executii s a ¸ ¸ repetate la intervale regulate. start () . } System . println ( " Consumatorul a primit :\ t " + value ) . p1 . readInt () . Producator p1 = new Producator ( out ) . FIRE DE EXECUTIE ¸ public void run () { int value = 0. DataInputStream in = new DataInputStream ( pipeIn ) .6 Clasele Timer ¸i TimerTask s Clasa Timer ofer˘ o facilitate de a planifica diverse actiuni pentru a fi reala ¸ izate la un anumit moment de c˘tre un fir de executie ce ruleaz˘ ˆ fundal. } } 12. Pa¸ii care trebuie f˘cuti pentru folosirea unui timer sunt: s a ¸ . printStackTrace () . start () . out .378 } CAPITOLUL 12.

long period) unde. urm˘toarele actiuni vor fi ¸ ıntˆ a a ¸ executat˘ mai repede. delay reprezint˘ ˆ arzierea fata ¸ a ıntˆ ¸ de momentul curent dup˘ care va ˆ a ıncepe executia. • Planificarea la executie a obiectuluii de tip Actiune.planificare cu ˆ arziere fix˘: dac˘ dintr-un anumit motiv ıntˆ a a actiunea este ˆ arziat˘.12. a ¸ Dup˘ cum se observ˘. CLASELE TIMER SI TIMERTASK ¸ 379 • Crearea unei subclase Actiune a lui TimerTask ¸i supreadefinirea metodei s run ce va contine actiunea pe care vrem s˘ o planific˘m. Date schedule(TimerTask task. pot fi folosite ¸i clase anonime. Metodele de planificare pe care le avem la dispozitie au urm˘toarele for¸ a mate: schedule(TimerTask task. task descrie actiunea ce se va executa. long schedule(TimerTask task. astfel ˆ at num˘rul total de actiuni dintr-o pea ıncˆ a ¸ rioad˘ de timp s˘ fie tot timpul acela¸i.exit ¸ va oprit fortat toate firele de executie ¸i va termina aplicatia curent˘. long delay. urm˘toarele actiuni vor fi ¸i ele ˆ arziate ˆ ¸ ıntˆ a a ¸ s ıntˆ ın consecint˘. long period) task. a a s Un timer se va opri natural la terminarea metodei sale run sau poate fi oprit fortat folosind metoda cancel. metodele de planificare se ˆ a a ımpart ˆ dou˘ categorii: ın a • schedule . long period) time. Dup˘ oprirea sa el nu va mai putea fi ¸ a folosit pentru planificarea altor actiuni. ¸ ¸ • Crearea unui obiect de tip Actiune. Dup˘ cum ¸ ¸ a a a vom vedea.planificare cu num˘r fix de rate: dac˘ dintra a un anumit motiv actiunea este ˆ arziat˘. De asemenea. long period) task. ¸a • scheduleAtFixedRate . metoda System. time momentul exact la ¸ care va ˆ ıncepe executia iar period intervalul de timp ˆ ¸ ıntre dou˘ executii. Date time. s • Crearea unui fir de executie prin instantierea clasei Timer.6. Date scheduleAtFixedRate(TimerTask scheduleAtFixedRate(TimerTask time) delay. folosind metoda ¸ schedule din clasa Timer. ¸ ¸ s ¸ a .

set ( Calendar . cancel () . 22) .*. } public void run () { System . scheduleAtFix e d Ra t e ( new Atentie () . HOUR_OF_DAY . set ( Calendar . calendar . import java . . SECOND . getTime () . t1 . print ( " . 0 . calendar . util . println ( mesaj ) . " ) . 0) . set ( Calendar . } } public class TestTimer { public static void main ( String args []) { // Setam o actiune repetitiva . " ) . System . 10*1000) . println ( "S .*. // Oprim primul timer t1 .12: Folosirea claselor Timer ¸i TimerTask s import java . 1*1000) .au scurs 10 secunde .380 CAPITOLUL 12. calendar . // Setam o actiune pentru ora 22:30 Calendar calendar = Calendar . MINUTE . } } . t2 . FIRE DE EXECUTIE ¸ Listing 12. schedule ( new TimerTask () { public void run () { System . cu rata fixa final Timer t1 = new Timer () . getInstance () . public Alarma ( String mesaj ) { this . getDefaultToolkit () . class Atentie extends TimerTask { public void run () { Toolkit . awt . Date ora = calendar . beep () . out . out . 30) . } } class Alarma extends TimerTask { public String mesaj . // Folosim o clasa anonima pentru o alta actiune Timer t2 = new Timer () . mesaj = mesaj . out .

12. t3 . ora ) . } } .6. CLASELE TIMER SI TIMERTASK ¸ 381 Timer t3 = new Timer () . schedule ( new Alarma ( " Toti copiii la culcare ! " ) .

FIRE DE EXECUTIE ¸ .382 CAPITOLUL 12.

Acest protoa ın ¸ col asigur˘ stabilirea unei conexiuni permanente ˆ a ıntre cele dou˘ calcua latoare pe parcursul comunicatiei. socket. f˘r˘ a a ın ¸ aa a fi nevoie de cuno¸tinte prealabile referitoare la comunicarea efectiv˘ ˆ s ¸ a ıntre calculatoare. a s • TCP (Transport Control Protocol) este un protocol ce furnizeaz˘ un a flux sigur de date ˆ ıntre dou˘ calculatoare aflate ˆ retea. c˘tre destinatie. pentru a se ”ˆ ¸elege” ˆ a s s ınt ıntre ele. Dou˘ dintre cele mai utilizate protocoale sunt TCP ¸i UDP. ¸ Ce este un protocol ? Un protocol reprezint˘ o conventie de reprezentare a datelor folosit˘ ˆ comua ¸ a ın nicarea ˆ ıntre dou˘ calculatoare.1 Introducere Programarea ˆ retea implic˘ trimiterea de mesaje ¸i date ˆ ın ¸ a s ıntre aplicatii ce ¸ ruleaz˘ pe calculatoare aflate ˆ a ıntr-o retea local˘ sau conectate la Internet. Avˆnd ˆ vedere faptul c˘ orice informatie a a ın a ¸ care trebuie trimis˘ prin retea trebuie serializat˘ astfel ˆ at s˘ poat˘ fi transa ¸ a ıncˆ a a mis˘ secvential.net. era nevoie de stabilirea unor a ¸ a ¸ conventii (protocoale) care s˘ fie folosite atˆt de calculatorul care trimite ¸ a a datele cˆt ¸i de cel care le prime¸te. sunt necesare cˆteva notiuni fundamentale a ¸ referitoare la retele cum ar fi: protocol. octet cu octet. Cu toate acestea. ¸ a Pachetul care ofer˘ suport pentru scrierea aplicatiilor de retea este java. ¸ • UDP (User Datagram Protocol) este un protocol bazat pe pachete inde383 . a ¸ Clasele din acest pachet ofer˘ o modalitate facil˘ de programare ˆ retea.Capitolul 13 Programare ˆ retea ın ¸ 13. adresa IP. port.

infoiasi. din acest motiv. fiecare calculator aflat ˆ ıntr-o retea local˘ are un nume unic ¸ a ce poat fi folosit la identificarea local˘ a acestuia. a Un port este un num˘r pe 16 biti care identific˘ ˆ mod unic procesele a ¸ a ın care ruleaz˘ pe o anumit˘ masin˘. cum ar fi de exemplu: ¸ ¸ 193.30. Identificarea proceselor se realizeaz˘ prin intermdiul porturilor. Orice aplicatie care realizeaz˘ o conexiune a a a ¸ a ˆ retea va trebui s˘ ata¸eze un num˘r de port acelei conexiuni.131 ¸i este numit adresa IP numeric˘. cum ar fi thor. a Clasa Java care reprezint˘ notiunea de adres˘ IP este InetAddress. trimise de la un calculator c˘tre a altul f˘r˘ a se garanta ˆ vreun fel ajungerea acestora la destinatie sau aa ın ¸ ordinea ˆ care acestea ajung. numite datagrame.231. Ins˘ pe un calculator pot exista concurent mai multe s a procese care au stabilite conexiuni ˆ retea. a a De asemenea. uzual sub forma a 4 octeti. ın ¸ a ¸ Prin urmare. Aceasta reprezint˘ un num˘r a a reprezentat pe 32 de biti. numerele cuprinse ˆ ¸ ıntre 0 ¸i 1023 fiind s ˆ a rezervate unor servicii sistem ¸i.ro s a pentru adresa numeric˘ anterioar˘.384 CAPITOLUL 13. Orice informatie ın a a a a ¸ ¸ destinat˘ unei anumite ma¸ini trebuie deci s˘ specifice obligatoriu adresa a s a IP a acelei ma¸ini. Acest protocol nu stabile¸te o conexiun˘ ın s a permant˘ ˆ a ıntre cele dou˘ calculatoare. Valorile pe ın ¸ a s a care le poate lua un num˘r de port sunt cuprinse ˆ a ıntre 0 ¸i 65535 (deoarece s sunt numere reprezentate pe 16 biti). a ¸ a Ce este un port ? Un calculator are ˆ general o singur˘ leg˘tur˘ fizic˘ la retea. datele trimise c˘tre o destinatie trebuie s˘ specifice pe lˆnga a ¸ a a adresa IP a calculatorului ¸i procesul c˘tre care se ˆ s a ındreapt˘ informatiile a ¸ respective. ¸ Clase de baz˘ din java. PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ pendente de date.net permit comunicarea ˆ ıntre procese folosind protocoalele . a Cum este identificat un calculator ˆ retea ? ın ¸ Orice calculator conectat la Internet este identificat ˆ mod unic de adresa sa ın IP (IP este acronimul de la Internet Protocol). asteptˆnd diverse informatii.net a Clasele din java. nu trebuie folosite ˆ ıns˘ s ın aplicatii. Corespunz˘toare unei s a a adrese numerice exista ¸i o adresa IP simbolic˘.

imagine.com http://students. fi¸ierul ce reprezint˘ ın s a resursa va fi considerat implicit index.. • Numele resursei referite. o referint˘ de tip anchor ˆ cadrul fi¸ierului referit (#url). etc. a a Notatia user semnific˘ uzual subdirectorul html al directoru¸ a lui rezervat pe un server Web utilizatorului specificat (HOME). In cazul ˆ care este specificat doar un director. etc.infoiasi.html). etc).infoiasi. LUCRUL CU URL-URI TCP ¸i UDP ¸i sunt prezentate ˆ tabelul de mai jos.gif http://www. sunt prezentate cˆteva exemple de URL-uri sunt: ¸˘ a http://java.ro/~acf/imgs/taz.ro/~acf/java/curs/9/prog_retea. un text.2. ˆ a un URL poate s a a ıns˘ referi ¸i interog˘ri la baze de date. Acesta are urm˘toarele componente: a – Numele calculatorului gazd˘ (www. s s ın TCP URL URLConnection Socket ServerSocket UDP DatagramPacket DatagramSocket MulticastSocket 385 13.2 Lucrul cu URL-uri Termenul URL este acronimul pentru Uniform Resource Locator ¸i reprezint˘ s a o referint˘ (adres˘) la o resurs˘ aflat˘ pe Internet. Mai jost.ro). ftp. ¸ ¸a ın s – Optional. ¸ a .html. a – Calea complet˘ spre resursa referit˘ ( acf/java/curs/9/prog retea.13.html http://www.html#url Dup˘ cum se observ˘ din exemplele de mai sus. un URL are dou˘ coma a a ponente principale: • Identificatorul protocolului folosit (http. Aceasta este ˆ general un ¸a a a a ın fi¸ier reprezentˆnd o pagin˘ Web.sun. rezultate ale unor comenzi executate la s a distanta.infoiasi.ro/index.infoiasi. portul la care s˘ se realizeze conexiunea. – Optional.

a ¸ try { URL adresa = new URL("http://xyz. Aceasta are mai multi constructori pentru crearea de obiecte ce reprezint˘ referinte c˘tre ¸ a ¸ a resurse aflate ˆ retea. Dac˘ nu se specific˘ mici un argument. s ¸ Citirea continutului unui URL ¸ Orice obiect de tip URL poate returna un flux de intrare de tip InputStream pentru citirea continutului s˘u. s • Conectarea la acel URL pentru citirea ¸i scrierea de informatii. import java . if ( args . protocolul folosit. public class CitireURL { public static void main ( String [] args ) throws IOException { String adresa = " http :// www .net.abc"). cel mai uzual fiind cel care prime¸te ca parametru ın ¸ s un ¸ir de caractere. io . infoiasi . ¸ a a numele fi¸ierului. Secventa standard pentru aceast˘ operatiune a ¸ a este prezentat˘ ˆ exemplul de mai jos. net . . In cazul ˆ care ¸irul nu reprezint˘ un URL valid va fi s ın s a aruncat˘ o exceptie de tipul MalformedURLException.ro.*.println("URL invalid !\n" + e).386 CAPITOLUL 13.infoiasi. s s Listing 13.html de la adresa: http://www. length > 0) adresa = args [0]. } catch (MalformedURLException e) { System. } Un obiect de tip URL poate fi folosit pentru: • Aflarea informatiilor despre resursa referit˘ (numele calculatorului gazd˘. s • Citirea printr-un flux a continutului fi¸ierului respectiv. PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ Clasa care permite lucrul cu URL-uri este java.1: Citirea continutului unui URL ¸ import java . ˆ care afi¸am continutul resursei a ın ın s ¸ specificat˘ la linia de comand˘. ro " .*.URL. va fi a a a a afi¸at fi¸ierul index. etc).err.

Fiecare socket este ata¸at unui port astfel ˆ at s˘ poat˘ iden¸ s ıncˆ a a tifica unic programul c˘ruia ˆ sunt destinate datele. a ıi . println ( linie ) . cgi-bin. Metoda folosit˘ pentru trimitere este a a POST. 13. Operatiunea de trimitere de date dintr-un a ¸ program c˘tre un URL este similar˘ cu trimiterea de date dintr-un formular a a de tip FORM aflat ˆ ıntr-o pagin˘ HTML. br = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( in ) ) . } } catch ( Malfo rmedU RLEx c e p t i o n e ) { System . Aceast˘ conexiune este reprezentat˘ de un obiect de a a a tip URLConnection. servlet. ce permite crearea atˆt a unui flux de intrare pentru a citirea informatiilor de la URL-ul specificat.13. while (( linie = br . close () . } finally { br . readLine () ) != null ) { // Afisam linia citita System . SOCKET-URI BufferedReader br = null . } } } 387 Conectarea la un URL Se realizeaz˘ prin metoda openConnection ce stabile¸te o conexiune bidirectional˘ a s ¸ a cu resursa specificat˘. cˆt ¸i a unui flux de ie¸ire pentru ¸ a s s scrierea de date c˘tre acel URL. String linie .3 Socket-uri Definitie ¸ Un socket (soclu) este o abstractiune software folosit˘ pentru a reprezenta ¸ a fiecare din cele dou˘ ”capete” ale unei conexiuni ˆ a ıntre dou˘ procese ce ruleaz˘ a a ˆ ıntr-o retea. obiectul URL este uzual un proces ce ruleaz˘ a pe serverul Web referit prin URL-ul respectiv (jsp. In cazul trimiterii de date. etc).3. InputStream in = url . out . println ( " URL invalid !\ n " + e ) . php. openStream () . try { URL url = new URL ( adresa ) . err .

un server trebuie s˘ fie capabil s˘ a a a trateze mai multi clienti simultan ¸i. existˆnd siguranta c˘ informatiile trimise de un proces vor fi receptionate ¸ a ¸ a ¸ ¸ corect ¸i complet la destinatie sau va fi semnalat˘ o exceptie ˆ caz contrar. ¸ Incepˆnd cu versiunea 1. permanente ˆ a a a ın retea. Avantajul protocolul ¸ a TCP/IP este c˘ asigur˘ realizarea unei comunic˘ri stabile. s • UDP. fiind ˆ stare de a¸teptare atˆta vreme cˆt nici un client nu le solicit˘ ¸ ın s a a a serviciile. fiecare cerere adresat˘ ¸ s a serverului va fi tratat˘ ˆ a ıntr-un fir de executie separat. a ¸ Programele de tip server sunt cele care ofer˘ diverse servicii eventualilor a clienti. obiectele sale fiind a utilizate de constructori ¸i metode definite ˆ cadrul claselor ce descriu socks ın eturi. Uzual. solicitˆnd un anumit serviciu. implementate de clasa DatagramSocket.388 CAPITOLUL 13. a a s a constructorul uzual folosit fiind: Socket(InetAddress address. din acest motiv. ¸ a ın ¸ 13. O aplicatie de retea ce folose¸te socket-uri se ˆ ¸ ¸ s ıncadreaz˘ ˆ modelul cliena ın t/server de concepere a unei aplicatii. La nivelul clientului crearea socketului se re¸ alizeaz˘ specificˆnd adresa IP a serverului ¸i portul la care ruleaz˘ acesta. num˘r port). In acest model aplicatia este format˘ ¸ ¸ a din dou˘ categorii distincte de programe numite servere.4 a platformei standard Java. int port) . s ¸ a ¸ ın Leg˘tura ˆ a ıntre un client ¸i un server se realizeaz˘ prin intermediul a s a dou˘ obiecte de tip Socket. pentru a specifica cei doi parametri necesari identific˘rii unui proces a care trimite sau receptioneaz˘ date ˆ retea. PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ Socket-urile sunt de dou˘ tipuri: a • TCP. cˆte unul pentru fiecare cap˘t al ”canalului” a a a de comunicatie dintre cei doi. implementate de clasele Socket ¸i ServerSocket. Programele de tip client sunt cele care initiaz˘ conversatia cu un ¸ a ¸ server. Aceasta a a a este InetSocketAddress (derivat˘ din SocketAddress). respectiv clienti. exist˘ o clas˘ utilia a a tar˘ care implementeaz˘ o pereche de tipul (adresa IP.4 Comunicarea prin conexiuni In acest model se stabile¸te o conexiune TCP ˆ s ıntre o aplicatie client ¸i o ¸ s aplicatie server care furnizeaz˘ un anumit serviciu.

Blocarea poate s˘ nu fie permanent˘ ci doar pentru o anumit˘ perioad˘ de timp a a a a aceasta va fi specificat˘ prin metoda setSoTimeout. s • DataInputStream.13.pentru comunicare prin date primitive. DataOutputStream . constructorul folosit fiind: a a ServerSocket(int port) Metoda clasei ServerSocket care a¸teapt˘ ”ascult˘” reteaua este accept. respectuv getOuta putStream.4. acesta trebuie s˘ creeze ˆ ai un obiect de tip a ıntˆ ServerSocket. BufferedWriter ¸i PrintWriter . ObjectOutputStream . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI 389 La nivelul serverului. cu argumentul dat ˆ a ın milisecunde. . Acest tip de socket nu asigur˘ comunicarea efectiv˘ cu a a clientii ci este responsabil cu ”ascultarea” retelei ¸i crearea unor obiecte de ¸ ¸ s tip Socket pentru fiecare cerere ap˘rut˘. prin intermediul cˆruia va fi reala a a izat˘ leg˘tura cu clientul.pentru cominicare prin intermediul obiectelor. Acest lucru se re¸ alizeaz˘ prin intermediul metodelor getInputStream.pentru comunis care prin intermediul ¸irurilor de caractere. Fluxurile obtinute vor fi folosite ˆ ¸ ımpreun˘ cu fluxuri de procea sare care s˘ asigure o comunicare facil˘ ˆ a a ıntre cele dou˘ procese. In functie a ¸ de specificul aplicatiei acestea pot fi perechile: ¸ • BufferedReader. s a a ¸ Aceasta blocheaz˘ procesul p˘rinte pˆn˘ la aparitia unui cereri ¸i returneaz˘ a a a a ¸ s a un nou obiect de tip Socket ce va asigura comunicarea cu clientul. respectiv scrierea datelor. Crearea unui obiect de tip ServerSocket se face a a specificˆnd portul la care ruleaz˘ serverul. Pentru fiecare din cele dou˘ socketuri deschise pot fi create apoi dou˘ a a fluxuri pe octeti pentru citirea. • ObjectInputStream.

public ClientThread ( Socket socket ) { this . socket = socket .390 CAPITOLUL 13.3 Inchide fluxurile si socketul creat. (va fi creat un obiect nou de tip Socket) 3. Structura general˘ a unui client bazat pe conexiuni este: a 1. net . PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ Structura general˘ a unui server bazat pe conexiuni este: a 1. pentru ca metoda accept s˘ poat˘ fi reapelat˘ cˆt mai repede ˆ a a a a ın vederea stabilirii conexiunii cu un alt client. class ClientThread extends Thread { Socket socket = null .1 Deschide un flux de intrare si primeste cererea 3. Clientul va trimite serverului un nume iar acesta va raspunde prin mesajul ”Hello nume”.*. . Comunica cu serverul: 3. Creeaza un obiect de tip Socket cu adresa si portul specificate. 3.2: Structura unui server bazat pe conexiuni import java . 2.1 Deschide un flux de iesire si trimite cererea. Citeste sau declara adresa IP a serverului si portul la care acesta ruleaza.2 Deschide un flux de iesire si trimite raspunsul 3. io .*. Asteapta realizarea unei conexiuni cu un client. folosind metoda accept. 3. Tratarea cererilor se va face ˆ fire ın de executie separate. import java . Creeaza un obiect de tip ServerSocket la un anumit port while (true) { 2.3 Inchide fluxurile si socketul nou creat } Este recomandat ca tratarea cererilor s˘ se realizeze ˆ fire de executie a ın ¸ separate. ¸ Listing 13. In exemplul urm˘tor vom implementa o aplicatie client-server folosind a ¸ comunicarea prin conexiuni. 3. Trateaza cererea venita de la client: 3.2 Deschide un flux de intrare si primeste raspunsul.

err . println ( raspuns ) . } finally { // Inchidem socketul deschis pentru clientul curent try { socket . getInputStream () ) ) . } catch ( IOException e ) { System . // Primim cerere de la client cerere = in . try { // in este fluxul de intrare de la client BufferedReader in = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( socket . out .13. // Trimitem raspuns clientului raspuns = " Hello " + cerere + " ! " . flush () .4. readLine () . . 391 } catch ( IOException e ) { System . } } } } public class SimpleServer { // Definim portul pe care se gaseste serverul // ( in afara intervalului 1 -1024) public static final int PORT = 8100. out . err . getOutputStream () ) . // out este flux de iesire catre client PrintWriter out = new PrintWriter ( socket . public SimpleServer () throws IOException { ServerSocket serverSocket = null . raspuns . close () . println ( " Socketul nu poate fi inchis \ n " + e). println ( " Eroare IO \ n " + e ) . COMUNICAREA PRIN CONEXIUNI } public void run () { // Executam solicitarea clientului String cerere .

t .. } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { SimpleServer server = new SimpleServer () . println ( " Eroare IO \ n " + e ) . Socket socket = serverSocket . println ( " Asteptam un client . // Portul la care serverul ofera serviciul int PORT = 8100.*. Socket socket = null . PORT ) . BufferedReader in = null .. io . public class SimpleClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP a serverului String adresaServer = " 127. try { socket = new Socket ( adresaServer . accept () .1 " . while ( true ) { System . start () . String cerere . " ) . import java . close () .392 CAPITOLUL 13.0. out .un fir de executie ClientThread t = new ClientThread ( socket ) . net .0. } } catch ( IOException e ) { System .3: Structura unui client bazat pe conexiuni import java . } finally { serverSocket . PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ try { serverSocket = new ServerSocket ( PORT ) . err . . } } Listing 13. PrintWriter out = null .*. raspuns . // Executam solicitarea clientului intr .

close () . println ( raspuns ) . close () . extrage informatiile continute ¸i returneaz˘ r˘spunsul ¸ a ¸ ¸ s a a tot prin intermediul pachetelor. close () . readLine () . if ( socket != null ) socket . out . err . getInputStream () ) ) . . modelat prin intermediul clasei DatagramSocket. println ( " Serverul nu poate fi gasit \ n " + e ) . Clientul trimite cererea c˘tre a a a server prin intermediul unuia sau mai multor pachete de date independente. Rutarea s datagramelor de la o ma¸in˘ la alta se face exclusiv pe baza informatiilor s a ¸ continute de acestea. serverul le receptioneaz˘. System . println ( cerere ) . Un astfel de pachet se nume¸te datagram˘ s a ¸i este reprezentat printr-un obiect din clasa DatagramPacket. in = new BufferedReader ( new Inpu tStream Reader ( socket . true ) . out . Primirea ¸i trimiterea datagramelor se realizeaz˘ prin ¸ s a intermediul unui socket. } } } 13. // Trimitem o cerere la server cerere = " Duke " . exit (1) . if ( in != null ) in . System . // Asteaptam raspunsul de la server (" Hello Duke !") raspuns = in . } finally { if ( out != null ) out . COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 393 out = new PrintWriter ( socket .13.5.5 Comunicarea prin datagrame In acest model nu exist˘ o conexiune permanent˘ ˆ a a ıntre client ¸i server prin s intermediul c˘reia s˘ se realizeze comunicarea. getOutputStream () . } catch ( UnknownHostExc e p t i o n e ) { System .

¸ a a ¸ . InetAddress address. ¸ A trei pereche de constructori este folosit˘ pentru crearea unui pachet ˆ a ın care vor fi receptionate date. int length) Primele dou˘ perechi de constructori sunt pentru creare pachetelor ce a vor fi expediate.394 CAPITOLUL 13. cu deosebirea c˘ asigur˘ respectarea ordinii de ın ¸ a a transmitere a mesajelor ¸i verific˘ ajungerea la destinatie a tuturor pachetelor s a ¸ . port) DatagramPacket(byte[] buf. Pe de alt˘ parte. ın ın Clasa DatagramPacket contine urm˘torii constructori: ¸ a DatagramPacket(byte[] buf. ei nespecificˆnd vreo surs˘ sau destinatie. int length. diferenta ˆ ¸ ıntre ele fiind utilizarea claselor InetAddress.ˆ cazul ˆ care unul nu a ajuns. acesta va fi retrimis automat. int DatagramPacket(byte[] buf. int length. dezavantajul acestei metode este c˘ nu a ¸ a garanteaz˘ ajungerea la destinatie a pachetelor trimise ¸i nici c˘ vor fi primite a ¸ s a ˆ aceea¸i ordinie ˆ care au fost expediate. PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ Dup˘ cum am mentionat deja. int int length. int offset. De a a a s fapt. protocolul TCP/IP folose¸te tot pachete pentru trimiterea informatiilor s ¸ dintr-un nod ˆ altul al retelei. exist˘ situatii ın s ın a a ¸ ˆ care aceste lucruri nu sunt importante ¸i acest model este de preferat celui ın s bazat pe conexiuni care solicit˘ mult mai mult atˆt serverul cˆt ¸i clientul. respectiv SocketAddress pentru specificarea adresei desinatie. int offset. int length. port) int offset. int length) DatagramPacket(byte[] buf. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. SocketAddress address) DatagramPacket(byte[] buf. InetAddress address.

s Listing 13. public void start () throws IOException { socket = new DatagramSocket ( PORT ) . net . a a getPort ¸i getSocketAddress.13. import java . In cazul ˆ care refolosim pachete. eventual c˘tre destinatii diferite. public class DatagramServer { public static final int PORT = 8200. out . private DatagramSocket socket = null . length ) . cerere = new DatagramPacket ( buf . System .*. // Construim raspunsul .5. // Aflam adresa si portul de la care vine cererea InetAddress adresa = cerere . io .4: Structura unui server bazat pe datagrame import java .*. setPort ¸i setSocketAddress. DatagramPacket cerere . De asemenea. s Extragerea informatiilor contiunte de un pachet se realizeaz˘ prin metoda ¸ ¸ a getData din clasa DatagramPacket. Acestea sunt: getAdress. getAddress () . acela¸i socket poate fi folosit atˆt ¸ ın a s a pentru trimiterea de pachete. getPort () . aceast˘ clas˘ ofer˘ metode a a a pentru aflarea adresei IP ¸i a portului procesului care a trimis datagrama. buf . " ) . raspuns = null . println ( " Asteptam un pachet . int port = cerere . s pentru a-i putea r˘spunde dac˘ este necesar. precum ¸i adresa la ¸ s care le trimitem prin setAddress. COMUNICAREA PRIN DATAGRAME 395 Dup˘ crearea unui pachet procesul de trimitere ¸i primire a acestuia ima s plic˘ apelul metodelor send ¸i receive ale clasei DatagramSocket. ¸ ın putem schimba continutul acestora cu metoda setData. try { while ( true ) { // Declaram pachetul in care va fi receptionata cererea byte [] buf = new byte [256]. socket . Deoarece a s toate informatii sunt incluse ˆ datagram˘. cˆt ¸i pentru a ¸ a s receptionarea acestora de la diverse surse.. receive ( cerere ) ..

int port =8200. import java . length . net . buf . close () . DatagramSocket socket = null . } } Listing 13. DatagramPacket packet = null .*.5: Structura unui client bazat pe datagrame import java . } } finally { if ( socket != null ) socket .396 CAPITOLUL 13. getByName ( " 127.*. adresa . port ) . public class DatagramClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul la care ruleaza serverul InetAddress adresa = InetAddress . getBytes () .1 " ) . . getBytes () . // Trimitem un pachet cu raspunsul catre client raspuns = new DatagramPacket ( buf . try { // Construim un socket pentru comunicare socket = new DatagramSocket () . send ( raspuns ) . start () .0. } } public static void main ( String [] args ) throws IOException { new DatagramServer () . buf = mesaj . socket . // Construim si trimitem pachetul cu cererea catre server buf = " Duke " . getData () ). byte buf []. io .0. PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ String mesaj = " Hello " + new String ( cerere .

buf . // Asteaptam pachetul cu raspunsul de la server buf = new byte [256].˘ 13. packet = new DatagramPacket ( buf . extensie a clasei DatagramSocket. // Afisam raspunsul (" Hello Duke !") System .255. close () . send ( packet ) . Un grup de clienti abonati pentru trimitere multipl˘ este specificat printr¸ ¸ a o adres˘ IP din intervalul 224.0.239.0. } } } 397 13.6 Trimiterea de mesaje c˘tre mai multi a ¸ clienti ¸ Diverse situatii impun gruparea mai multor clienti astfel ˆ at un mesaj (pa¸ ¸ ıncˆ chet) trimis pe adresa grupului s˘ fie receptionat de fiecare dintre ace¸tia. getData () ) ) . descris de clasa Multicasta Socket. socket . adresa .0. length ) .0 este rezervat˘ ¸i nu trebuie folosit˘. length . println ( new String ( packet . receive ( packet ) . a s Adresa 224.6.255 ¸i un port UDP.255. a ¸ s Gruparea mai multor programe ˆ vederea trimiterii multiple de mesaje se ın realizeaz˘ prin intermediul unui socket special.1 . port ) . TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULTI CLIENTI ¸ ¸ packet = new DatagramPacket ( buf . socket .0. out . buf . } finally { if ( socket != null ) socket . as a .

int port =4444.1 " ) . .0. out . byte buf []. getByName ( " 230. net ..*. DatagramPacket packet = new DatagramPacket ( buf . MulticastSocket socket = null . println ( " Asteptam un pachet .6: Inregistrarea unui client ˆ ıntr-un grup import java . buf . length ) .*. io .0. socket . " ) . System . import java . socket . // Asteaptam un pachet venit pe adresa grupului buf = new byte [256]. PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ Listing 13.398 CAPITOLUL 13. joinGroup ( group ) .. try { // Ne alaturam grupului aflat la adresa si portul specificate socket = new MulticastSocket ( port ) . receive ( packet ) . public class MulticastClient { public static void main ( String [] args ) throws IOException { // Adresa IP si portul care reprezinta grupul de clienti InetAddress group = InetAddress .

out . } finally { socket . close () . getByName ( " 230. packet = new DatagramPacket ( buf . import java .*. buf .6. net . close () . io .1 " ) . leaveGroup ( group ) . try { // Trimitem un pachet catre toti clientii din grup buf = ( new String ( " Salut grup ! " ) ) . getBytes () . byte [] buf . socket . send ( packet ) .*.0. port ).˘ 13. getData () ) . } finally { if ( socket != null ) { socket . grup . trim () ) . DatagramPacket packet = null . public class MulticastSend { public static void main ( String [] args ) throws IOException { InetAddress grup = InetAddress . } } } . println ( new String ( packet . socket . } } } } Listing 13. TRIMITEREA DE MESAJE CATRE MAI MULTI CLIENTI ¸ ¸ 399 System . int port = 4444. length . // Cream un socket cu un numar oarecare DatagramSocket socket = new DatagramSocket (0) .7: Transmiterea unui mesaj c˘tre un grup a import java .0.

400 CAPITOLUL 13. PROGRAMARE ˆ RETEA IN ¸ .

codul unui applet poate fi format din una sau a ¸ mai multe clase. Una dintre acestea este principal˘ ¸i extinde clasa Applet. oferind suport pentru crearea de s appleturi pe arhitectura de componente JFC/Swing.swing exist˘ a a a ¸i clasa JApplet. O aplicatie ın ınc˘ a ¸ ¸ independent˘ este executat˘ prin apelul interpretorului java. as aceasta fiind clasa ce trebuie specificat˘ ˆ documentul HTML ce descrie a ın pagina Web ˆ care dorim s˘ includem appletul. In pachetul javax. a cea mai important˘ clas˘ fiind Applet. care extinde Applet. ¸ a fiind dictat de evenimentele generate de c˘tre browser la vizualizarea docua mentului HTML ce contine appletul. Un a astfel de program se mai nume¸te miniaplicatie.Capitolul 14 Appleturi 14. 401 .1 Introducere Definitie ¸ Un applet reprezint˘ un program Java de dimensiuni reduse ce gestioneaz˘ a a o suprafat˘ de afi¸are (container) care poate fi inclus˘ ˆ ¸a s a ıntr-o pagin˘ Web. avˆnd ca ara a a gument numele clasei principale a aplicatiei.applet. Ciclul de viat˘ al unui applet este complet diferit. ¸ Pachetul care ofer˘ suport pentru crearea de appleturi este java. ın a Diferenta fundamental˘ dintre un applet ¸i o aplicatie const˘ ˆ faptul c˘ ¸ a s ¸ a ın a un applet nu poate fi executat independent. ci va fi executat de browserul ˆ care este ˆ arcat˘ pagina Web ce contine appletul respectiv. s Ca orice alt˘ aplicatie Java. clasa principal˘ fiind cea care ¸ a contine metoda main.

402 CAPITOLUL 14. APPLETURI Ierarhia claselor din care deriv˘ appleturile este prezentata ˆ figura de a ın mai jos: Fiind derivat˘ din clasa Container.gif"). S˘ parguream ˆ continuare ace¸ti pa¸i pentru a realiza un applet a ın s s extrem de simplu. care afi¸eaz˘ o imagine ¸i un ¸ir de caractere.2 Crearea unui applet simplu Crearea structurii de fi¸iere ¸i compilarea applet-urilor sunt identice ca ˆ s s ın cazul aplicatiilor. public void init() { img = getImage(getCodeBase(). clasa Applet descrie de fapt suprafete a ¸ de afi¸are. import java. asemenea claselor Frame sau Panel. Difer˘ ˆ schimb structura programului ¸i modul de rulare ¸ a ın s a acestuia.awt. } . s a s s 1.applet.* . s 14. Scrierea codului sursa import java.* . "taz. public class FirstApplet extends Applet { Image img.

110.50). A¸adar.150.drawImage(img. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer.drawString("Hello! My name is Taz!".java In cazul ˆ care compilarea a reu¸it va fi generat fisierul FirstApplet. avˆnd continutul de mai jos: a s a ¸ . 0. CREAREA UNUI APPLET SIMPLU public void paint (Graphics g) { g.0. S˘ cons ın a sider˘m fi¸ierul simplu. Mozilla. g. etc. Salvarea fisierelor surs˘ a Ca orice clas˘ public˘. Pentru a executa un applet trebuie s˘ facem dou˘ operatii: a a ¸ • Crearea unui fi¸ier HTML ˆ care vom include applet-ul. sau printr-un program special cum ar fi appletviewer din kitul de dezvoltare J2SDK. vom salva clasa de mai sus s s s s ˆ ıntr-un fi¸ier FirstApplet. Rularea appletului Applet-urile nu ruleaza independent. g. this). clasa principala a appletului va fi salvat˘ ˆ a a a ıntr-un fi¸ier cu acela¸i nume ¸i extensia .java. s ¸ javac FirstApplet. Compilarea Compilarea se face la fel ca ¸i la aplicatiile independente.14. 25). s 3.2. ın s 4. Netscape.html.class. } } 403 Pentru a putea fi executat˘ de browser. folosind compis ¸ latorul javac apelat pentru fi¸ierul ce contine appletul. a a 2. Opera. 0. clasa principal˘ a appletului trea a buie s˘ fie public˘.java.drawOval(100.

class width=400 height=400> </applet> </body> </html> • Vizualizarea appletului: se deschide fisierul simplu. a ¸ citirea unor parametri de intrare.html folosind unul din browser-ele amintite sau efectuˆnd apelul: a appletviewer simplu.3 Ciclul de viat˘ al unui applet ¸a Executia unui applet ˆ ¸ ıncepe ˆ momentul ˆ care un browser afi¸eaz˘ o pagin˘ ın ın s a a Web ˆ care este inclus appletul respectiv ¸i poate trece prin mai multe etape. • Pornirea Este apelat˘ metoda start a • Executia propriu-zis˘ ¸ a Const˘ ˆ interactiunea dintre utilizator ¸i componentele afi¸ate pe a ın ¸ s s suprafata appletului sau ˆ executarea unui anumit cod ˆ ¸ ın ıntr-un fir de executie. • Initializarea ¸ Este apelat˘ metoda init ce permite initializarea diverselor variabile. In unele situatii ˆ ¸ ¸ ıntreaga executie a appletului se consum˘ la ¸ a etapele de initializare ¸i pornire. etc. ¸ s .html. • Inc˘rcarea ˆ memorie a ın Este creat˘ o instanta a clasei principale a appletului ¸i ˆ a ¸ s ıncarcat˘ ˆ a ın memorie. ın s Fiecare etap˘ este strˆns legat˘ de un eveniment generat de c˘tre browser ¸i a a a a s determin˘ apelarea unei metode specifice din clasa ce implementeaz˘ applea a tul. APPLETURI <html> <head> <title>Primul applet Java</title> </head> <body> <applet code=FirstApplet. 14.404 CAPITOLUL 14.

Metodele specifice appleturilor A¸adar. dup˘ o oprire temporar˘. la prima a a a afi¸are a appletului ˆ pagin˘.3. pentru a-i permite s˘ elibereze resursele detinute. la unele browsere. ˆ a. Acela¸i lucru se ˆ ampl˘ s ıntˆ a dac˘ fereastra browserului este minimizat˘. destroy La ˆ ınchiderea ultimei instante a browserului ¸ care a ˆ arcat ˆ memorie clasa principal˘ a appletului. Teoretic. a a a stop De fiecare dat˘ cˆnd appletul nu mai este vizibil a a (pagina Web nu mai este vizibil˘. In momentul cˆnd pagina a a a Web ce contine appletul devine din nou activ˘. • Oprirea definitiv˘ a La ˆ ınchiderea tuturor instantelor browserului folosit pentru vizualizare. pentru ¸ ın a nu consuma inutil din timpul procesorului. s ın a ıns˘ este posibil ca ea s˘ se apeleze de mai multe ori. etc) ¸i ˆ a s ınainte de destroy. fereastra browserului a este minimizat˘. CICLUL DE VIATA AL UNUI APPLET ¸˘ 405 • Oprirea temporar˘ a In cazul ˆ care utilizatorul p˘r˘se¸te pagina Web ˆ care ruleaz˘ appleın aa s ın a tul este apelat˘ metoda stop a acestuia.14. a start Imediat dup˘ initializare ¸i de fiecare dat˘ a ¸ s a cˆnd appletul redevine activ. dˆndu-i astfel posibilitatea s˘ a a a opreasca temporar executia sa pe perioada ˆ care nu este vizibil. va fi reapelat˘ metoda a a start. Acestea sunt definite a ˆ clasa Applet ¸i sunt enumerate ˆ tabelul de mai jos: ın s ın Metoda Situatia ˆ care este apelat˘ ¸ ın a init La initializarea appletului. ¸ appletul va fi eliminat din memorie ¸i va fi apelat˘ metoda destroy a s a acestuia. aceast˘ metod˘ ¸ a a ar trebui s˘ se apeleze o singur˘ dat˘. Apelul a ¸ metodei destroy este ˆ ıntotdeauna precedat de apelul lui stop. ınc˘ ın a Atentie ¸ . exist˘ o serie de metode specifice appleturilor ce sunt apelate aus a tomat la diverse evenimente generate de c˘tre browser.

. import java. public class StructuraApplet extends Applet { public void init() { } public void start() { } public void stop() { } public void destroy() { } } 14. ˆ a a ınainte de toate.awt. suprafete de afi¸are. APPLETURI Aceste metode sunt apelate automat de browser ¸i nu trebuie apelate s explicit din program ! Structura general˘ a unui applet a import java. Uzual. ¸ s Plasarea componentelor.Applet.event.4 Interfata grafic˘ cu utilizatorul ¸ a Dup˘ cum am v˘zut. clasa Applet este o extensie a superclasei Container.406 CAPITOLUL 14. a a ceea ce ˆ ınseamn˘ c˘ appleturile sunt.*.*.awt. gestionarea pozition˘rii lor ¸i tratarea evenimentelor ¸ a s generate se realizeaz˘ la fel ca ¸i ˆ cazul aplicatiilor.applet. ad˘ugarea coma s ın ¸ a ponentelor pe suprafata appletului precum ¸i stabilirea obiectelor respons¸ s abile cu tratarea evenimentelor generate sunt operatiuni ce vor fi realizate ˆ ¸ ın metoda init. import java.

˘ 14. .4. ˆ a acesta poate fi ¸ ıns˘ schimbat prin metoda setLayout. INTERFATA GRAFICA CU UTILIZATORUL ¸ 407 Gestionarul de pozitionare implicit este FlowLayout.

Implicit. a a metoda paint din clasa Applet nu realizeaz˘ nimic. specis ficat˘ prin VALUE. Reamintim c˘ metoda paint este reın a sponsabil˘ cu definirea aspectului grafic al oric˘rei componente.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 <PARAM NAME=textAfisat VALUE="Salut"> <PARAM NAME=numeFont VALUE="Times New Roman"> <PARAM NAME=dimFont VALUE=20> </APPLET> Ca ¸i ˆ cazul argumentelor trimise aplicatiilor de la linia de comand˘. } In cazul ˆ care este aleas˘ aceast˘ solutie.. ¸ s ¸ Fiecare parametru are un nume. Definirea parametrilor se face ˆ cadrul tagului APPLET din documenın tul HTML ce contine appletul ¸i sunt identificati prin atributul PARAM. ca ˆ exemplul de mai jos: a ın <APPLET CODE="TestParametri..408 CAPITOLUL 14. specificat prin NAME ¸i o valoare. a 14. executia lor se rezum˘ la diverse operatiuni ¸ a ¸ de desenare realizate ˆ metoda paint. deci.5 Definirea ¸i folosirea parametrilor s Parametrii sunt pentru appleturi ceea ce argumentele de la linia de comand˘ a sunt pentru aplicatiile independente. Fiecare applet are ¸i un set de parametri prestabiliti ale c˘ror nume nu s ¸ a vor putea fi folosite pentru definirea de noi parametri folosind metoda de . tipul s ın ¸ a parametrilor este ˆ ıntotdeauna ¸ir de caractere. APPLETURI Desenarea pe suprafata unui applet ¸ Exist˘ o categorie ˆ a ıntreag˘ de appleturi ce nu comunic˘ cu utilizatorul a a prin intermediul componentelor ci. evenimentele tratate uzual vor fi ın a a ¸ cele generate de mouse sau tastatur˘. Ei permit utilizatorului s˘ personalizeze ¸ a aspectul sau comportarea unui applet f˘r˘ a-i schimba codul ¸i recompila aa s clasele. a a public void paint(Graphics g) { // Desenare . indiferent dac˘ valoarea s a este ˆ ıntre ghilimele sau nu. ˆ cazul ˆ care a ın ın dorim s˘ desen˘m direct pe suprafata unui applet va fi nevoie s˘ supradefinim a a ¸ a aceast˘ metod˘.

pentru a veni ˆ ajutorul utilizatorilor care doresc s˘ ıi a ın a includ˘ appletul ˆ a ıntr-o pagin˘ Web. ˆ apın pletviewer informatiile despre parametri pot fi vizualizate la rubrica Info din ¸ meniul Applet. caz ˆ care programul trebuie ın s˘ atribuie o valoare implicit˘ variabilei ˆ care se dorea citirea respectivului a a ın parametru. ˆ Netscape se folose¸te optiunea Page info din meniul View. if ( text == null ) text = " Hello " . De exemplu. Fiecare element al vectorului este de fapt un vector cu trei elemente s de tip String. public class TestParametri extends Applet String text . Applet . metoda ˆ ıntoarce null.5. tipul s˘u ¸i s a a s o descriere a sa. import java . ın s ¸ etc. Lista lor complet˘ va fi prezentata la descrierea tagului APPLET.14. In cazul ˆ care nu exist˘ nici un parametru s a ın a cu numele specificat. Informatiile furnizate de un applet pot fi citite din browserul ¸ folosit pentru vizualizare prin metode specifice acestuia. cele trei ¸iruri reprezentˆnd numele parametrului. if ( numeFont == null ) numeFont = " Arial " . { . a Folosirea parametrilor primiti de c˘tre un applet se face prin intermediul ¸ a metodei getParameter care prime¸te ca argument numele unui parametru s ¸i returneaz˘ valoarea acestuia. // valoare implicita numeFont = getParameter ( " numeFont " ) . care returneaz˘ un vector format din triplete a de ¸iruri. int dimFont .*. Aceasta se realizeaz˘ prin supradefinirea a a metodei getParameterInfo. applet . Orice applet poate pune la dispozitie o ”documentatie” referitoare la para¸ ¸ metrii pe care ˆ suport˘. S˘ scriem un applet care s˘ afi¸eze un text primit ca parametru. folosind a a s un font cu numele ¸i dimensiunea specificate de asemenea ca parametri. WIDTH sau HEIGHT. DEFINIREA SI FOLOSIREA PARAMETRILOR ¸ 409 mai sus. s Listing 14. Exemple de astfel de parametri sunt CODE. numeFont . Ace¸tia apar direct ˆ corpul tagului APPLET ¸i definesc informatii s ın s ¸ generale despre applet.1: Folosirea parametrilor import java . public void init () { text = getParameter ( " textAfisat " ) . awt .

410 CAPITOLUL 14. " String " . } public String [][] getParameterInfo () { String [][] info = { // Nume Tip Descriere { " textAfisat " . dimFont ) ) . Font . 20 . return info . { " dimFont " . setFont ( new Font ( numeFont . 20) . BOLD . APPLETURI try { dimFont = Integer . } catch ( Numb erFo r m at Ex ce pt i o n e ) { dimFont = 16. parseInt ( getParameter ( " dimFont " ) ) . " Numele fontului " } . " Dimensiunea fontului " } }. drawString ( text .jar] [CODEBASE = URLApplet] [ALT = textAlternativ] [NAME = numeInstantaApplet] [ALIGN = aliniere] [VSPACE = spatiuVertical] . " int " . } } 14. cu ajutorul c˘ruia pot fi incluse applea a turi ˆ cadrul paginilor Web este: ın <APPLET CODE = clasaApplet WIDTH = latimeInPixeli HEIGHT = inaltimeInPixeli [ARCHIVE = arhiva.6 Tag-ul APPLET Sintaxa complet˘ a tagului APPLET. } } public void paint ( Graphics g ) { g . g . " String " . { " numeFont " . " Sirul ce va fi afisat " } .

In cazul ˆ care lipse¸te. a . Acest a ın atribut poate primi una din urm˘toarele valori: left. top. Uzual se exprim˘ a a s a relativ la directorul documentului HTML. a ın a • CODEBASE = directorApplet Specific˘ URL-ul la care se g˘se¸te clasa appletului.6.. TAG-UL APPLET [HSPACE = spatiuOrizontal] > [< PARAM NAME = parametru1 VALUE = valoare1 >] [< PARAM NAME = parametru2 VALUE = valoare2 >] . HEIGHT =inaltimeInPixeli Specific˘ l˘¸imea ¸i ˆ altimea suprafetei ˆ care va fi afi¸at appletul. a at s ın˘ ¸ ¸ ın s Sunt obligatorii. Acesta va s ¸ a fi c˘utat ˆ directorul specificat de CODEBASE. Nu poate fi absolut ¸i a ın s trebuie obligatoriu specificat. • ALIGN =aliniere Semnific˘ modalitatea de aliniere a appletului ˆ pagina Web. a ¸ 411 • CODE = clasaApplet Numele fi¸ierului ce contine clasa principal˘ a appletului. right. a • ALT = textAlternativ Specific˘ textul ce trebuie afi¸at dac˘ browserul ˆ ¸elege tagul APPLET a s a ınt dar nu poate rula appleturi Java. Extensia ”.jar Specific˘ arhiva ˆ care se g˘sesc clasele appletului.. se ın s consider˘ implicit URL-ul documentului. • NAME =numeInstantaApplet Ofer˘ posibilitatea de a da un nume respectivei instante a appletua ¸ lui. astfel ˆ at mai multe appleturi aflate pe aceea¸i pagin˘ s˘ poat˘ ıncˆ s a a a comunica ˆ ıntre ele folosindu-se de numele lor.class” poate sau nu s˘ apar˘. [text HTML alternativ] </APPLET> Atributele puse ˆ ıntre paranteze p˘trate sunt optionale. • ARCHIVE = arhiva.14. a a • WIDTH =latimeInPixeli.

¸i care este responsabil cu desenarea appletului (apelul a s metodelor update ¸i paint) precum ¸i cu transmiterea mesajelor generate s s de c˘tre componente. creat de asemenea automat a s ¸ de c˘tre browser. seminificatiile ¸ lor fiind acelea¸i ca ¸i la tagul IMG. Intrucˆt toate appleturile de pe pagin˘ ”ˆ a a a ımpart” acest fir de executie. Acestea vor rula ¸ concurent dup˘ regulile de planificare implementate de ma¸ina virtual˘ Java a s a a platformei folosite. deoarece va ¸ a ıl ın provoca functionarea anormal˘ sau chiar blocarea celorlalte. Browserele Java-enabled vor ignora acest text. gre¸it˘ de a sa a s a altfel. absbottom . a S˘ considerm˘m mai ˆ ai dou˘ abord˘ri gre¸ite de lucru cu appleturi. bottom. Din punctul de vedere al interfetei grafice ˆ a. fiecare applet aflat pe o ¸ ıns˘ pagin˘ Web are acces la un acela¸i fir de executie. nici unul nu trebuie s˘ ˆ solicite ˆ mod excesiv. pentru a nu bloca ¸ interactiunea utilizatorului cu appletul. s s • VSPACE =spatiuVertical. HSPACE = spatiuOrizontal Specific˘ numarul de pixeli dintre applet ¸i marginile suprafetei de a s afi¸are. fiec˘rui applet ˆ este creat automat un fir ınc˘ a ıi de executie responsabil cu apelarea metodelor acestuia. ¸ a In cazul ˆ care dorim s˘ efectu˘m operatiuni consumatoare de timp este ın a a ¸ recomandat s˘ le realiz˘m ˆ a a ıntr-un alt fir de executie. s • PARAM Tag-urile PARAM sunt folosite pentru specificarea parametrilor unui applet (vezi ”Folosirea parametrilor”). middle. absmiddle. • text HTML alternativ Este textul ce va fi afi¸at ˆ cazul ˆ care browserul nu ˆ s ın ın ıntelege tagul APPLET. ar fi: . a a ıntˆ a a s Dorim s˘ cre˘m un applet care s˘ afi¸eze la coordonate aleatoare mesajul a a a s ”Hello”. Prima variant˘. APPLETURI texttop. baseline. 14. redesenarea acestuia sau activitatea ¸ celorlalte appleturi de pe pagin˘. cu pauz˘ de o secund˘ ˆ a a ıntre dou˘ afi¸˘ri.7 Folosirea firelor de executie ˆ appleturi ¸ ın La ˆ arcarea unei pagini Web.412 CAPITOLUL 14.

y ) . repaint () . } catch ( InterruptedE xc ep ti on e ) {} } } } 413 Motivul pentru care acest applet nu functioneaz˘ corect ¸i probabil va ¸ a s duce la anomalii ˆ functionarea browserului este c˘ firul de executie care ın ¸ a ¸ se ocup˘ cu desenarea va r˘mˆne blocat ˆ metoda paint. drawString ( " Hello " . de asemenea gre¸it˘.3: Incorect: appletul nu termin˘ initializarea a ¸ import java .2: Incorect: blocarea metodei paint import java . public void init () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . try { Thread .*. sleep (1000) .*. FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUTIE ˆ APPLETURI ¸ IN Listing 14. } catch ( InterruptedE x ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { . applet . nu este cazul ˆ appletul de mai sus. try { Thread . y = ( int ) ( Math . g . ˆ a a a ın ıncercˆnd s˘ o a a termine. awt . evident. random () * getHeight () ) .14. import java . import java . public class AppletRau2 extends Applet { int x . x . codul metodei paint trebuie s˘ fie cˆt mai a a a a simplu de executat ceea ce. applet . random () * getHeight () ) .*. sleep (1000) . int y = ( int ) ( Math . awt . Ca regul˘ general˘. public class AppletRau1 extends Applet { public void paint ( Graphics g ) { while ( true ) { int x = ( int ) ( Math . random () * getWidth () ) . ın O alt˘ idee de rezolvare care ne-ar putea veni. y .*. este a s a urm˘toarea : a Listing 14.7. random () * getWidth () ) .

try { Thread . In prima situatie appletul porne¸te ¸ a ¸ s firul la initialzarea sa iar acesta va rula. y ) . } catch ( Inter ru pt ed Ex ce pt io n e ) {} } } public void paint ( Graphics g ) { g . x .*. import java . public void init () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . start () . Listing 14. x . y = ( int ) ( Math . random () * getWidth () ) . } } public void run () { while ( true ) { x = ( int ) ( Math . } } CAPITOLUL 14. awt . repaint () . APPLETURI Pentru a putea da o solutie corect˘ problemei propuse. } } In cazul ˆ care firul de executie pornit de applet efectueaz˘ operatii ce ın ¸ a . drawString ( " Hello " . indiferent dac˘ appletul mai este sau ¸ a nu vizibil. Thread fir = null .*. sleep (1000) . public class AppletCorect1 extends Applet implements Runnable { int x .4: Corect: folosirea unui fir de executie propriu ¸ import java .414 g . applet . trebuie s˘ folosim ¸ a a un fir de executie propriu. fir . y . drawString ( " Hello " . y ) . random () * getHeight () ) . Structura unui applet care doreste s˘ lanseze un ¸ a fir de executie poate avea dou˘ forme. pˆn˘ la oprirea sa natural˘ (terminarea metodei run) sau pˆn˘ la a a a a a ˆ ınchiderea sesiunii de lucru a browserului.

y . sleep (1000) . start () . y = ( int ) ( Math . int n = 0.*. public class AppletCorect2 extends Applet implements Runnable { int x . } catch ( InterruptedE x c e p t i o n e ) {} . } } public void stop () { activ = false . ar fi de dorit a ca acesta s˘ se opreasca atunci cˆnd appletul nu mai este vizibil (la apelul a a metodei stop) ¸i s˘ reporneasca atunci cˆnd appletul redevine vizibil (la s a a apelul metodei start). repaint () . boolean activ = false .*. Listing 14. FOLOSIREA FIRELOR DE EXECUTIE ˆ APPLETURI ¸ IN 415 au sens doar dac˘ appletul este vizibil. import java . Pentru a afla dac˘ s a un applet este activ se folose¸te metoda isActive. try { Thread . Thread fir = null .acesta nu va fi incrementat pe perioada ˆ care appletul sa ın nu este activ. cum ar fi animatie. public void start () { if ( fir == null ) { fir = new Thread ( this ) . n ++. fir = null . ad˘ugˆnd ¸i un contor care s˘ numere a a a a s a afi¸˘rile de mesaje . s S˘ modific˘m programul anterior.5: Folosirea metodelor start ¸i stop s import java . applet . Un applet este considerat activ imediat dup˘ apelul a metodei start ¸i devine inactiv la apelul metodei stop. random () * getHeight () ) . fir .14. awt .7. } public void run () { while ( activ ) { x = ( int ) ( Math . random () * getWidth () ) . activ = true .

ver 1.0". etc. y ) .416 } } CAPITOLUL 14. Metoda returneaz˘ un sir de caractere continˆnd informatiile a a ¸ respective. stop. } Aflarea adreselor URL referitoare la applet Se realizeaz˘ cu metodele: a . x . autor necunoscut. a 14. clasa Applet a a a ofer˘ metode specifice applet-urilor cum ar fi: a Punerea la dispozitie a unor informatii despre applet ¸ Similar˘ cu metoda getParameterInfo ce oferea o ”documentatie” despre a ¸ parametrii pe care ˆ accept˘ un applet. } } Atentie ¸ Este posibil ca unele browsere s˘ nu apele metoda stop ˆ situatiile a ın ¸ prev˘zute ˆ specficiatiile appleturilor. exist˘ metoda getAppletInfo ce perıi a a mite specificarea unor informatii legate de applet cum ar fi numele.8 Alte metode oferite de clasa Applet Pe lˆng˘ metodele de baz˘: init. APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g . start. destroy. Din acest motiv. ¸ versiunea. autorul. corectitudinea unui a ın ¸ applet nu trebuie s˘ se bazeze pa acest mecanism. drawString ( " Hello " + n . public String getAppletInfo() { return "Applet simplist.

} Afi¸area imaginilor s Afi¸area imaginilor ˆ s ıntr-un applet se face fie prin intermediul unei componente ce permite acest lucru. ¸a fie direct ˆ metoda paint a applet-ului. Aceasta poate primi ca argument fie adresa URL absolut˘ a fi¸ierului ce reprezint˘ imaga s a inea. gif " ) . cum ar fi imagini sau sunete. { public void init () { img = getImage ( getCodeBase () ."). ın a s Listing 14. public class Imagini extends Applet Image img = null .*.. " taz .. cum ar fi o suprafat˘ de desenare de tip Canvas. In ambele cazuri. ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 417 • getCodeBase .14. Applet . folosind metoda drawImage a clasei ın Graphics. import java . • getDocumentBase .6: Afi¸area imaginilor s import java . s Afi¸area unor mesaje ˆ bara de stare a browserului s ın Acest lucru se realizeaz˘ cu metoda showStatus a public void init() { showStatus("Initializare applet. awt . } .ce returneaz˘ URL-ul directorului ce contine clasa a ¸ appletului. obtinerea unei referinte la imaginea respectiv˘ ¸ ¸ a se va face cu ajutorul metodei getImage din clasa Applet. applet .8. ın Aceste metode sunt foarte utile deoarece permit specificarea relativ˘ a unor a fi¸iere folosite de un applet. cum ar fi cea a directorului a a a ˆ care se g˘se¸te documentul HTML ce contine appletul (getDocumentBase) ın a s ¸ sau a directorului ˆ care se g˘se¸te clasa appletului (getCodeBase). fie calea relativ˘ la o anumit˘ adres˘ URL.returneaz˘ URL-ul directorului ce contine doca ¸ umentul HTML ˆ care este inclus appletul respectiv.

¸i este descris de interfata AppletCona s ¸ text. 0 . Prin a intermediul acestei interfete un applet poate ”vedea” ˆ jurul sau.infoiasi. } catch(MalformedURLException e) { System. ¸ Aceast˘ metod˘ este accesat˘ prin intermediul contextului de executie al a a a ¸ appletului. } Comunicarea cu alte applet-uri Aceast˘ comunicare implic˘ de fapt identificarea unui applet aflat pe aceea¸i a a s pagina ¸i apelarea unei metode sau setarea unei variabile publice a acestuia. a AppletContext contex = getAppletContext().println("URL invalid! \n" + e). html. } } Aflarea contextului de executie ¸ Contextul de executie al unui applet se refer˘ la pagina ˆ care acesta ruleaz˘. s Identificarea se face prin intermediu numelui pe care orice instanta a unui ¸ applet ˆ poate specifica prin atributul NAME. Afi¸area unor documente ˆ browser s ın Se face cu metoda showDocument ce prime¸te adresa URL a fi¸ierului ce s s contine documentul pe care dorim sa-l deschidem (text.showDocument(doc).ro"). etc). getAppletContext(). APPLETURI public void paint ( Graphics g ) { g .418 CAPITOLUL 14.err. drawImage ( img . la apelul metodei getAppletContext a clasei Applet. ıl . ¸ a ın a eventual ˆ ımpreun˘ cu alte appleturi. try { URL doc = new URL("http://www. 0 . imagine. this ) . putˆnd ¸ ın a comunica cu alte applet-uri aflate pe aceeasi pagin˘ sau cere browser-ului s˘ a a deschid˘ diverse documente. Crearea unui obiect ce implementeaz˘ aceast˘ interfat˘ se realizeaz˘ de a a ¸a a c˘tre browser.

stop . add ( loop ) . Button stop = new Button ( " Stop " ) . respectiv ¸ getApplets.8. applet . addActionListener ( this ) . add ( stop ) . s Listing 14. Pentru a reda un sunet aflat ˆ ıntr-un fi¸ier ”. addActionListener ( this ) . import java . Acestea as a ın sunt descrise prin intermediul unor obiecte ce implementeaz˘ interfata Aua ¸ dioClip din pachetul java. AudioClip clip = null . Redarea sunetelor Clasa Applet ofer˘ ¸i posibilitatea red˘rii de sunete ˆ format .*. import java . public class Sunete extends Applet implements ActionListener { Button play = new Button ( " Play " ) . loop ¸i stop pentru acesta. addActionListener ( this ) . acesta poate fi specificat absolut sau a relativ la URL-ul appletului • Crearea unui obiect de tip AudioClip cu metoda getAudioClip apoi apelarea metodelor start. public void init () { // Fisierul cu sunetul trebuie sa fie in acelasi // director cu appletul clip = getAudioClip ( getCodeBase () . ALTE METODE OFERITE DE CLASA APPLET 419 Obtinerea unei referinte la un applet al c˘rui nume ˆ cunoa¸tem sau ¸ ¸ a ıl s obtinerea unei enumer˘ri a tuturor applet-urilor din pagin˘ se fac prin in¸ a a termediul contextului de executie.14. " sunet .applet.au” la un anumit URL exist˘ dou˘ posibilit˘¸i: s a a at • Folosirea metodei play din clasa Applet care prime¸te ca argument s URL-ul la care se afl˘ sunetul. . awt . add ( play ) .au. Button loop = new Button ( " Loop " ) .*. play .*.7: Redarea sunetelor import java . event . au " ) . awt . folosind metodele getApplet. loop .

Din aceste motive. else if ( src == stop ) clip . pentru ca un applet aflat pe o pagin˘ Web s˘ poat˘ a a a a a fi executat codul s˘u va fi transferat de pe serverul care g˘zduie¸te pagina a a s Web solicitat˘ pe ma¸ina clientului. Mai mult.class *.class imagine. este recoın s mandat ca ˆ arcarea acestora s˘ fie f˘cut˘ ˆ ınc˘ a a a ıntr-un fir de executie separat. ¸ // Exemplu jar cvf arhiva. play () . ¸ pentru a nu bloca temporar activitatea fireasc˘ a programului. APPLETURI public void actionPerformed ( ActionEvent e ) { Object src = e .au // sau jar cvf arhiva. if ( src == play ) clip . loop () . cu cˆt dimensiunea fi¸ierlor care formeaz˘ appletul este a s a mai redus˘. getSource () .jpg *. cea mai eficient˘ modalitate de a distribui ınc˘ a un applet este s˘ arhiv˘m toate fi¸ierele necesare acestuia. dac˘ a a ınc˘ a appletul contine ¸i alte clase ˆ afar˘ de cea principal˘ sau diverse resurse ¸ s ın a a (imagini. } } In cazul ˆ care appletul folose¸te mai multe tipuri de sunete. else if ( src == loop ) clip . a a s Arhivarea fi¸ierelor unui applet se face cu utilitarul jar.jar *. oferit ˆ s ın distributia J2SDK.9 Arhivarea appleturilor Dup˘ cum am v˘zut.420 } CAPITOLUL 14. a 14.class AltaClasa. etc). Deoarece transferul datelor prin retea a s ¸ este un proces lent. oprind temporar activitatea appletului pˆn˘ la ın a a ˆ arcarea lor.au . sunete. cu atˆ ˆ arcarea acestuia se va face mai repede. stop () .jpg sunet. acestea vor fi transferate prin retea abia ˆ momentul ¸ ın ˆ care va fi nevoie de ele.jar ClasaPrincipala.

Un applet poate functiona ¸i ca a ¸ s o aplicatie independent˘ astfel: ¸ a . • Porneasc˘ programe pe ma¸ina client. aruncˆnd exceptii de tip Security Exception ˆ cazul ˆ care una din acesa ¸ ın ın tea ˆ ıncearc˘ s˘ efectueze o operatie nepermis˘. • Deschid˘ conexiuni cu alte ma¸ini ˆ afar˘ de cea de pe care provine a s ın a (host). adic˘ un obiect de a a a tip SecurityManager care va ”superviza” activitatea metodelor appletului. indicˆnd faptul c˘ au fost create de un ¸ s a a a applet. vor ar˘ta a a altfel decˆt ˆ a ıntr-o aplicatie obi¸nuit˘. RESTRICTII DE SECURITATE ¸ 421 Includerea unui applet arhivat ˆ ıntr-o pagin˘ Web se realizeaz˘ spea a cific˘nd pe lˆng˘ numele clasei principale ¸i numele arhivei care o contine: a a a s ¸ <applet archive=arhiva.14. cum ar fi ¸tergeri de fi¸iere.10. Pentru a realiza acest lucru. a s • Citeasc˘ diverse propriet˘¸i ale sistemului de operare al clientului.jar code=ClasaPrincipala width=400 height=200 /> 14. care s˘ ¸ a ¸ s s a aduc˘ prejudicii utilizatorului. cum ar fi o fereastr˘. este foarte important s˘ existe anu¸ a mite restrictii de securitate care s˘ controleze activitatea acestuia. a a ¸ a Un applet nu poate s˘: a • Citeasc˘ sau s˘ scrie fi¸iere pe calculatorul pe care a fost ˆ a a s ıncarcat (client). deci ¸i din Component.. 14. altele decˆt cea a browserului. a s ea descrie o suprafat˘ de afi¸are care poate fi inclus˘ ca orice alt˘ component˘ ¸a s a a a ˆ ıntr-un alt container. etc.11 Appleturi care sunt ¸i aplicatii s ¸ Deoarece clasa Applet este derivat˘ din Container.10 Restrictii de securitate ¸ Deoarece un applet se execut˘ pe ma¸ina utilizatorului care a solicitat paga s ina Web ce contine appletul respectiv. procesul care a ruleaz˘ appleturi instaleaz˘ un manager de securitate. pentru a ¸ a preveni actiuni r˘u intentionate. a at Ferestrele folosite de un applet.

f . Frame f = new Frame ( " Applet si aplicatie " ) . 200) . a Listing 14. care ar fi fost apelate automat de a s c˘tre browser. import java . } } { . ¸ a • Cre˘m o instant˘ a appletului ¸i o ad˘ug˘m pe suprafata unei ferestre. f . show () . f . BorderLayout . awt .*. public class AppletAplicatie extends Applet public void init () { add ( new Label ( " Applet si aplicatie " ) ) . ˆ care vom face a a ın operatiunile urm˘toare. init () .8: Applet ¸i aplicatie s ¸ import java . add ( applet . } public static void main ( String args []) { AppletAplicatie applet = new AppletAplicatie () . a ¸a s a a ¸ • Apel˘m metodele init ¸i start. applet . APPLETURI • Ad˘ug˘m metoda main clasei care descrie appletul. start () . applet . applet . a • Facem fereastra vizibil˘. Applet .422 CAPITOLUL 14. setSize (200 . CENTER ) .

1 15. ˆ traducere. Un tabel reprezint˘ o structur˘ de date format˘ dintr-o ın a a a multime de articole. s Modelul clasic de baze de date este cel relational.1 Introducere Generalit˘¸i despre baze de date at Aplicatiile care folosesc baze de date sunt. o baz˘ de date mai poate contine: proceduri ¸i a a ¸ s functii. IBM.Capitolul 15 Lucrul cu baze de date 15. as a Ce este o baz˘ de date ? a La nivelul cel mai general. SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date).aceste ¸ a atribute corespund coloanelor tabelului.1. Aceste a s produse sunt ˆ general referite prin termenii DBMS (Database Management ın System) sau. ˆ general. Microsoft. o baz˘ de date reprezint˘ o modalitate de stocare a a a unor informatii (date) pe un suport extern. tipuri de date. aplicatii complexe ¸ ın ¸ folosite pentru gestionarea unor informatii de dimensiuni mari ˆ ¸ ıntr-o manier˘ a sigur˘ ¸i eficient˘. Informix. ˆ timp ce o linie va reprezenta un ın articol. fiecare articol avˆnd definite o serie de atribute . utilizatori ¸i grupuri de utilizatori. Pe lˆnga tabele. obiecte. Sybase. cu posibilitatea reg˘sirii acestora. In ın acest capitol vom analiza lucrul cu baze de date din perspectiva program˘rii a 423 . ¸ a Uzual. ¸ s Dintre produc˘torii cei mai importanti de baze de date amintim coma ¸ paniile Oracle. o baz˘ de date este memorat˘ ˆ a a ıntr-unul sau mai multe fi¸iere. etc. fiecare furnizˆnd o a serie ˆ ıntreag˘ de produse ¸i utilitare pentru lucrul cu baze de date. ˆ care datele sunt ¸ ın memorate ˆ tabele. etc.

s ¸ ¸ Acesta este standardizat astfel ˆ at diverse tipuri de drivere s˘ se comporte ıncˆ a identic.2 JDBC JDBC (Java Database Connectivity) este o interfat˘ standard SQL de acces ¸a la baze de date. Acesta este responsabil cu accesul efectiv la datele stocate. putem crea aplicatii care s˘ a ¸ a ruleze f˘r˘ nici o modificare folosind diverse tipuri de baze care au aceea¸i aa s structur˘. a a ın ¸ s Crearea unei baze de date Crearea unei baze de date se face uzual folosind aplicatii specializate oferite ¸ de produc˘torul tipului respectiv de sistem de gestiune a datelor. JDBC este constituit˘ dintr-un set de clase ¸i interfete a s ¸ . LUCRUL CU BAZE DE DATE ˆ limbajul Java. folosind Java.424 CAPITOLUL 15. fiind legatura dintre aplicatie ¸i baza de date. ¸ s Limbajul SQL SQL (Structured Query Language) reprezint˘ un limaj de programare ce a permite interogarea ¸i actualizarea informatiilor din baze de date relationale. dar exist˘ a a ¸i posibilitatea de a crea o baza folosind un script SQL. f˘r˘ a descrie particularit˘¸i ale unei solutii de stocare a ın aa at ¸ datelor anume. Acest aspect ne va s preocupa ˆ a mai putin. a s a a a Accesul la baza de date Se face prin intermediul unui driver specific tipului respectiv de SGBD. exemplele prezentate presupunˆnd c˘ baza a fost ıns˘ ¸ a a creat˘ deja ¸i are o anumit˘ structur˘ specificat˘. oferind astfel o modalitate unitar˘ de lucru cu baze de date. ducˆnd ˆ felul acesta notiunea de portabilitate ¸i mai departe. a 15.1. Vom vedea c˘.

scriind codul surs˘ ˆ ¸ a a ınt a ın Java. a s javax. Folosind JDBC este u¸or s˘ transmitem secvente SQL c˘tre baze de date s a ¸ a relationale. Inregistrarea unui driver corespunz˘tor.JDBC demn˘ de luat ˆ seam˘.este clasa ce se ocup˘ cu ˆ a ınregistrarea driverelor ce vor fi folosite ˆ aplicatie. a 2. Deci. ¸ a ın a Pachetele care ofer˘ suport pentru lucrul cu baze de date sunt java. In linii mari.sql a ce reprezint˘ nucleul tehnologiei JDBC ¸i.2 Conectarea la o baz˘ de date a Procesul de conectare la o baz˘ de date implic˘ efectuarea a dou˘ operatii: a a a ¸ 1. CONECTAREA LA O BAZA DE DATE 425 scrise ˆ Java. Este de ajuns s˘ scriem un singur program folosind s a API-ul JDBC ¸i acesta va fi capabil s˘ comunice cu drivere diferite. alt program pentru a accesa o baz˘ de date a a Sybase ¸i asa mai departe. furnizˆnd mecanisme standard pentru proiectantii aplicatiilor ın a ¸ ¸ ce folosesc de baze de date. a 2. API-ul JDBC ofer˘ urm˘toarele facilit˘¸i: a a at 1.2. Bineˆ ¸eles. Realizarea unei conexiuni propriu-zise. Definitie ¸ O conexiune (sesiune) la o baz˘ de date reprezint˘ un context prin care a a sunt trimise secvente SQL ¸i primite rezultate. ¸ 3. trimitˆnd s a ¸a secvente SQL c˘tre baza de date dorit˘. Intr-o aplicatie pot exista ¸ s ¸ simultan mai multe conexiuni la baze de date diferite sau la aceea¸i baz˘. nu este necesar s˘ scriem un program pentru a ¸ a accesa o baz˘ de date Oracle. preluat de pe platforma J2EE. Prelucrarea rezultatelor obtinute. Stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ de date.sql. ne este asigurat˘ portabilitatea programului. iat˘ dou˘ motive a a a puternice care fac combinatia Java . Efectuarea de secvente SQL.˘ 15. ¸ 15. Cu alte cuvinte. s a Clasele ¸i interfetele responsabile cu realizarea unei conexiuni sunt: s ¸ • DriverManager . ın ¸ .

• DriverPropertyInfo . s 2) Driverele ˆ ınregistrate dinamic din aplicatie.prin intermediul acestei clase pot fi specificate diverse propriet˘¸i ce vor fi folosite la realizarea conexiunilor.2.forName("TipDriver").descrie obiectele ce modeleaz˘ o conexiune propriu-zis˘ a a cu baza de date. c.forName ce apeleaz˘ ClassLoader-ul ma¸inii a s virtuale: Class. ordinea de precedent˘ ˆ alegerea ¸a ın driverului folosit la crearea unei noi conexiuni este: 1) Driverele ˆ ınregistrate folosind proprietatea jdbc. b.newInstance(). specificarea mai multor drivere se face separˆnd a a a numele claselor cu punct ¸i virgul˘.drivers. 15.registerDriver(new TipDriver()). s a Dac˘ sunt ˆ a ınregistrate mai multe drivere.drivers=TipDriver Aplicatie – Din program: System.forName("TipDriver").drivers la initializarea ¸ ma¸inii virtuale ce va rula procesul. "TipDriver"). Folosirea metodei Class.426 CAPITOLUL 15.interfata pe care trebuie s˘ o implementeze orice clas˘ ce ¸ a a descrie un driver. Folosirea clasei DriverManager: DriverManager. a ın at a. ¸ . at • Connection . Folosind aceast˘ metod˘. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Driver . care poate fi realizat˘ ˆ dou˘ at a ın a feluri: – De la linia de comand˘: a java -Djdbc. Acest a lucru presupune ˆ arcarea ˆ memorie a clasei ce implementeaz˘ driver-ul ¸i ınc˘ ın a s poate fi realizat˘ ˆ mai multe modalit˘¸i.setProperty("jdbc.1 Inregistrarea unui driver Primul lucru pe care trebuie s˘-l fac˘ o aplicatie ˆ procesul de conectare a a ¸ ın la o baz˘ de date este s˘ ˆ a a ınregistreze la ma¸ina virtual˘ ce ruleaz˘ aplicatia s a a ¸ driverul JDBC responsabil cu comunicarea cu respectiva baz˘ de date.drivers". Setarea propriet˘¸ii sistem jdbc. Class.

un num˘r de port.com:1521:test jdbc:sybase:test jdbc:db2:test Subprotocolul odbc este un caz specical. trebuie s˘ avem posibilitea de a specifica ınc˘ ın a pe lˆng˘ un identificator al bazei de date ¸i driverul ce trebuie folosit. In functie a ¸ s a ¸ ¸ de tipul driver-ului acest identificator poate include numele unei ma¸ini s gazd˘. Dac˘ nu exista nici unul potrivit. numit˘ JDBC URL. ˆ sensul c˘ permite specificarea ın a ˆ cadrul URL-ului a unor atribute ce vor fi realizate la crearea unei conexiın uni. pˆna cˆnd unul dintre ele va recunoa¸te URL-ul reın a a s spectiv.UID=duke.. s s s Identificatorul bazei de date este un indicator specific fiec˘rui driver corea spunz˘tor bazei de date cu care aplicatia dore¸te s˘ interactioneze. ca a a s ˆ exemplele de mai jos: ın jdbc:odbc:test jdbc:oracle:thin@persistentjava.2. cu mesajul "no suitable driver". Aceasta a a s se realizeaz˘ prin intermediul unei adrese specifice.2. acesta poate fi folosit la stabilirea unei conexiuni cu o baz˘ de date. Avˆnd ˆ vedere faptul ca pot exista mai a a ın multe drivere ˆ arcate ˆ memorie.2 Specificarea unei baze de date O dat˘ ce un driver JDBC a fost ˆ a ınregistrat. . db2 ¸i a¸a mai departe.atribut=valoare]* jdbc:odbc:test jdbc:odbc:test.˘ 15. numele unui fi¸ier sau al unui director. DriverManager-ul va parcurge lista driverelor ˆ ınregistrate ˆ memorie.PWD=java La primirea unui JDBC URL. oracle.ExtensionCase=LOWER jdbc:odbc:test. ce a a are urm˘torul format: a jdbc:sub-protocol:identificator Cˆmpul sub-protocol denume¸te tipul de driver ce trebuie folosit pentru a s realizarea conexiunii ¸i poate fi odbc. sybase. atunci va fi lansata o exceptie de a ¸ tipul SQLException.CacheSize=20. Sintaxa completa subprotocolului odbc este: jdbc:odbc:identificator[. CONECTAREA LA O BAZA DE DATE 427 15. etc.

ODBC (Open Database Conectivity) a ın ın reprezint˘ o modalitate de a uniformiza accesul la baze de date.428 CAPITOLUL 15.odbc. atˆt ODBC-ul cˆt ¸i driver-ul nativ a a s trebuie s˘ existe pe ma¸ina pe care ruleaz˘ aplicatia.3 Tipuri de drivere Tipurile de drivere existente ce pot fi folosite pentru realizarea unei conexiuni prin intermediul JDBC se ˆ ımpart ˆ urm˘toarele categorii: ın a Tip 1. solutia JDBC-ODBC nu este portabil˘ ¸i comunis ¸ as carea cu baza de date sufer˘ la nivelul vitezei de executie datorit˘ multiplelor a ¸ a redirect˘ri ˆ a ıntre drivere. driver-ul ODBC efectuˆnd comunicarea cu driverul naa tiv al bazei de date. Driver JDBC . Conectarea efectiv˘ la baza de date se va face prin intermediul a a acestui identificator.JdbcOdbcDriver ¸i este inclus˘ ˆ distributia standard J2SDK. a s a ¸ Clasa Java care descrie acest tip de driver JDBC este: sun.jdbc. De asemenea. LUCRUL CU BAZE DE DATE 15.Driver nativ . ın Tip 2. JDBC-ODBC Bridge Acest tip de driver permite conectarea la o baz˘ de date care a fost a ˆ ınregistrat˘ ˆ prealabil ˆ ODBC. asociind a acestora un identificator DSN (Data Source Name) ¸i diver¸i parametri neces s sari conect˘rii. Specificarea bazei de date se s a ın ¸ face printr-un URL de forma: jdbc:odbc:identificator unde identif icator este profilul (DSN) creat bazei de date ˆ ODBC.2. De¸i simplu de utilizat.

care trebuie instalat ˆ prealabil. a a Tip 4. ¸ a Tip 3. Clase Java ın care implementeaz˘ astfel de drivere pot fi procurate de la produc˘torii de a a SGBD-uri.2. distributia standard J2SDK neincluzˆnd nici unul. Driver JDBC nativ . Driver JDBC .Server Acest tip de driver transform˘ cererile JDBC folosind un protocol de retea a ¸ independent. Protocolul aa folosit este specific fiec˘rui produc˘tor. CONECTAREA LA O BAZA DE DATE 429 Acest tip de driver transform˘ cererile JDBC direct ˆ apeluri c˘tre a ın a driverul nativ al bazei de date. f˘r˘ nici o modificare la nivelul clientului. acestea fiind apoi transormate folosind o aplicatie server ˆ ¸ ıntr-un protocol specfic bazei de date. Introducerea serverului ca nivel intermediar aduce flexibilitate maxim˘ ˆ sensul c˘ vor putea fi realizate conexiuni cu a ın a diferite tipuri de baze.˘ 15.

fiind preferat˘ la dezvoltarea aplicatiilor care manevreaz˘ volume a a ¸ a mari de date ¸i viteza de executie este critic˘. Drivere de acest tip pot fi s ¸ a procurate de la diver¸i produc˘tori de SGBD-uri.getConnection(url.err.jdbc. Aceast˘ solutie este cea mai ¸ a ¸ rapid˘. s a 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE Acest tip de driver transform˘ cererile JDBC direct ˆ cereri c˘tre baza a ın a de date folosind protocolul de retea al acesteia. Connection c = DriverManager.getConnection(url. // sau url = "jdbc:odbc:test. try { con = DriverManager.2.430 CAPITOLUL 15.PWD=java" . } catch(ClassNotFoundException e) { System. . "duke".print("ClassNotFoundException: " + e) . } Connection con .getConnection(url.4 Realizarea unei conexiuni Metoda folosit˘ pentru realizarea unei conexiuni este getConnection din a clasa DriverManager ¸i poate avea mai multe forme: s Connection c = DriverManager.JdbcOdbcDriver").getConnection(url). password). Connection c = DriverManager.println("SQLException: " + e). Stabilirea unei conexiuni folosind driverul JDBC-ODBC String url = "jdbc:odbc:test" . return . username. "java").err.UID=duke. dbproperties).forName("sun. } catch(SQLException e) { System. try { Class.odbc.

err. clasa Connection asigur˘ facilit˘¸i pentru controlul tranzactiilor a at ¸ din memorie c˘tre baza de date prin metodele commit.. a s at String url = "jdbc:mysql://localhost/test" . rollback.PreparedStatement sau CallableStatement cu ajutorul c˘rora a putem trimite secvente SQL c˘tre baza de date. a 15. Inchiderea unei conexiuni se realizeaz˘ prin metoda close.println(SQLException: " + e) . setAua toCommit.3 Efectuarea de secvente SQL ¸ O dat˘ facut˘ conectarea cu metoda DriverManager.getConection.mysql.3. EFECTUAREA DE SECVENTE SQL ¸ } finally { try{ con..Driver") .close . } catch(ClassNotFoundException e) { . • Aflarea unor informatii legate de baza de date (meta-date). // sau url = "jdbc:mysql://localhost/test?user=duke&password=java". se poate a a folosi obiectul Connection rezultat pentru a se crea obiecte de tip Statement. O conexiune va fi folosit˘ pentru: a • Crearea de secvente SQL utilizate pentru interogarea sau actualizarea ¸ bazei. } } 431 Stabilirea unei conexiuni folosind un driver MySql Folosirea diferitelor tipuri de drivere implic˘ doar schimbarea numelui clasei a ce reprezint˘ driverul ¸i a modalit˘¸ii de specificare a bazei de date. try { Class. ¸ De asemenea. Cele mai uzuale comenzi ¸ a SQL sunt cele folosite pentru: • Interogarea bazei de date: SELECT .15.forName("com.jdbc. } catch(SQLException e) { System.

UPDATE. DELETE • Actualizarea structurii: CREATE. celelalte dou˘ interfete: a s ¸ a ¸ PreparedStatement ¸i CallableStatement fiind derivate din aceasta. DROP).getConnection(url). obtinerea ¸i prelucrarea rezultatelor unei interog˘ri a ¸ s a este realizat˘ prin intermediul obiectelor de tip ResultSet. 2. ALTER. executeQuery Este folosit˘ pentru realizarea de interog˘ri de tip SELECT. Metoda va returna un ˆ ıntreg ce semnific˘ num˘rul de linii afectate de operatiunea de actualizare a a a ¸ datelor. LUCRUL CU BAZE DE DATE • Actualizarea datelor: INSERT.1 Interfata Statement ¸ Interfata Statement ofer˘ metodele de baz˘ pentru trimiterea de secvente ¸ a a ¸ SQL c˘tre baza de date ¸i obtinerea rezultatelor. ALTER.432 CAPITOLUL 15. ResultSet rs = stmt. Metoda returneaz˘ a a a un obiect de tip ResultSet ce va contine sub o form˘ tabelar˘ rezultatul ¸ a a interog˘rii. f˘r˘ nici un argument: aa Connection con = DriverManager. Executia unei secvente SQL poate fi realizat˘ prin intermediul a trei ¸ ¸ a metode: 1. UPDATE.executeQuery(sql).3. executeUpdate Este folosit˘ pentru actualizarea datelor (INSERT. ın ¸ . s Crearea unui obiect Statement se realizeaz˘ prin intermediul metodei a createStatement a clasei Connection.createStatement(). sau 0 ˆ cazul unei instructiuni DDL. a 15. DROP . Statement stmt = con. a String sql = "SELECT * FROM persoane". DELETE) sau a a structurii bazei de date (CREATE.acestea mai sunt numite instructiuni DDL (Data Definition Language) ¸ • Apelarea unei proceduri stocate: CALL Dup˘ cum vom vedea.

Pentru a prelua toate rezultatele va fi apelat˘ metoda getMoreResults. de¸i mai rar˘. In functie de aceasta. stmt.println("Linii afectate = " + rowCount).out.getMoreResults(). // returneaza 0 433 3.executeUpdate(sql).3.execute(sql). stmt. este posibil˘ atunci cˆnd a ¸ s a a a sunt executate proceduri stocate sau secvente SQL cunoscute abia la momen¸ tul executiei.getUpdateCount(). stmt.out. if(rowCount > 0) { // Este o actualizare datelor System. // Nr de articole care au fost afectate (sterse) sql = "DROP TABLE temp". dup˘ care vor fi a a apelate din nou metodele amintite. .15.println("Comanda DDL sau 0 actualizari"). Aceast˘ situatie. respectiv a a ¸ −1. EFECTUAREA DE SECVENTE SQL ¸ String sql = "DELETE FROM persoane WHERE cod > 100". sau o combinatie a a ¸ ˆ ıntre aceste cazuri.executeUpdate(sql). execute Aceast˘ metod˘ va fi folosit˘ doar dacˆ este posibil ca rezultatul unei ina a a a terog˘ri s˘ fie format din dou˘ sau mai multe obiecte de tip ResultSet sau a a a rezultatul unei actualiz˘ri s˘ fie format din mai mule valori. programatorul ne¸tiind deci dac˘ va fi vorba de o actualizare ¸ s a a datelor sau a structurii. pot fi apelate metodele: getResultSet sau getUp¸ dateCount pentru a afla efectiv rezultatul comenzii SQL. Secventa complet˘ de tratare a metodei execute este prezentat˘ mai ¸ a a jos: String sql = "comanda SQL necunoscuta". while(true) { int rowCount = stmt. pˆn˘ la obtinerea valorii null. continue. Metoda ˆ ıntoarce true dac˘ rezultatul obtinut a ¸ este format din obiecte de tip ResultSet ¸i false dac˘ e format din ˆ s a ıntregi. } if(rowCount = 0) { // Comanda DDL sau nici o linie afectata System. int linii = stmt.

executeQuery(sql). care vor fi specificati a ¸ ¸ prin intermediul unui semn de ˆ ıntrebare (”?”) ˆ locul fiec˘ruia dintre ın a ..2 Interfata PreparedStatement ¸ Interfata PreparedStatement este derivat˘ din Statement. ResultSet rs = stmt. } Folosind clasa Statement..getMoreResults(). continue. fiind diferit˘ de ¸ a a aceasta ˆ urm˘toarele privinte: ın a ¸ • Instantele de tip PreparedStatement contin secvente SQL care au fost ¸ ¸ ¸ deja compilate (sunt ”preg˘tite”). a • O secvent˘ SQL specificat˘ unui obiect PreparedStatement poate s˘ ¸a a a aib˘ unul sau mai multi parametri de intrare.3. String nume = "Popescu". continue. String sql = "SELECT * FROM persoane WHERE cod=" + cod + " OR nume=’" + nume + "’". 15. } // Nu mai avem nici un rezultat break. if(rs != null) { // Proceseaza rezultatul . } // rowCount este -1 // Avem unul sau mai multe ResultSet-uri ResultSet rs = stmt. nu avem alt˘ solutie decˆt s˘ cre˘m un ¸a a ¸ a a a ¸ir de caractere compus din instructiuni SQL ¸i valorile variabilelor: s ¸ s int cod = 100. stmt.434 CAPITOLUL 15.getMoreResults().getResultSet(). ˆ cazul ˆ care dorim s˘ introducem valorile ın ın a unor variabile ˆ ıntr-o secvent˘ SQL. LUCRUL CU BAZE DE DATE stmt.

getConnection(url). semnificatiile lor fiind acelea¸i ca ¸i ˆ cazul obiectelor de tip ¸ s s ın Statement. Dup˘ stabilirea parametrilor de intrare secventa SQL poate fi executat˘. Obiectul va pstmt contine o comand˘ SQL precompilat˘ care este trimis˘ ¸ a a a imediat c˘tre baza de date. executeUpdate sau a execute. EFECTUAREA DE SECVENTE SQL ¸ 435 ei. ci a a a refolosim o singur˘ instant˘ precompilat˘ furnizˆndu-i doar alte argumente. a Trimiterea parametrilor se realizeaz˘ prin metode de tip setXXX. In aceast˘ situatie folosirea interfetei ¸ a ¸ ¸ PreparedStatement ˆ loc de Statement nu va ˆ ın ımbun˘t˘¸i ˆ nici un fel a at ın performanta codului. specificˆn ca ara gument o secvent˘ SQL ce contine c˘te un semn de ˆ ¸a ¸ a ıntrebare pentru fiecare parametru de intrare: Connection con = DriverManager.prepareStatement(sql). iar argumentele metodei a sunt num˘rul de ordine al parametrului de intrare (al semnului de ˆ a ıntrebare) ¸i valoarea pe care dorim s˘ o atribuim. folosind metode specifice a acestei clase. Inainte ca secventa SQL s˘ poat˘ fi executat˘ fiec˘rui parametru ¸ a a a a de intrare trebuie s˘ i se atribuie o valoare. unde va a¸tepta parametri de intrare pentru a a s putea fi executat˘. 100).setInt(2. din punctul de vedere al vitezei de executie a acestuia. ¸ ¸ Executia unei secvente SQL folosind un obiect PreparedStatement se ¸ ¸ realizeaz˘ printr-una din metodele executeQuery. Executia repetat˘ a aceleia¸i secvente SQL. pstmt. deoarece nu mai ın a a trebuie s˘ cre˘m cˆte un obiect de tip Statement pentru fiecare apel SQL. a ¸a a a Crearea unui obiect de tip PreparedStatement se realizeaz˘ prin intera mediul metodei prepareStatement a clasei Connection. s a pstmt. String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?". "Ionescu"). dar cu parametri diferiti.setString(1. Statement pstmt = con. a unde XXX este tipul corespunz˘tor parametrului. cu singura deosebire c˘ ˆ cazul de fat˘ ele nu au nici un ara ın ¸a gument. va ¸ a s ¸ ¸ fi ˆ general mai rapid˘ dac˘ folosim PreparedStatement. . Este ˆ a posibil ca SGBD-ul ¸ ıns˘ folosit s˘ nu suporte acest tip de operatiune ¸i s˘ nu retin˘ obiectul prea ¸ s a ¸ a compilat pentru executii ulterioare.15.3. a ¸ a Putem apoi stabili alte valori de intrare ¸i refolosi obiectul PreparedStatement s pentru executii repetate ale comenzii SQL.

setInt(2. pstmt. pstmt = con. // sau doar pstmt. prin cons a stantelor declarate de aceasta. Pentru a realiza a at a . null).setInt(2. pstmt.prepareStatement(sql).prepareStatement(sql). pstmt. pstmt. Exist˘ ˆ a situatii cˆnd este de preferat ca datele de mari dimensia ıns˘ ¸ a uni s˘ fie transferate pe ”buc˘¸i” de o anumit˘ dimensiune. Statement pstmt = con. trebuind ˆ a s˘ specific˘m ¸i tipul de date al coloanei ˆ ıns˘ a a s ın care vom scrie aceast˘ valoare.CHAR). Este responsabilitatea a ıi programatorului s˘ se asigure c˘ folose¸te metoda adecvat˘ de tip setXXX la a a s a stabilirea valorii unui parametru de intrare. pstmt.CHAR). pstmt. Types.executeUpdate(). atunci cˆnd dorim s˘ folosim maparea a a implicit˘ ˆ a ıntre tipurile Java ¸i cele JDBC sau atunci cˆnd dorim s˘ preciz˘m s a a a explicit un tip JDBC. pstmt.setObject(2. 100). LUCRUL CU BAZE DE DATE String sql = "UPDATE persoane SET nume=? WHERE cod=?".setString(1. pstmt. pstmt. pstmt.setObject(1. 100. Metoda setObject permite specificarea unor valori pentru parametrii de intrare. 100). sql = "SELECT * from persoane WHERE cod >= ?".INTEGER).436 CAPITOLUL 15. ResultSet rs = pstmt. Cu ajutorul metodelor setBytes sau setString avem posibilitatea de a specifica date de orice dimensiuni ca valori pentru anumite articole din baza de date.setString(1. "Popescu").setNull(1. Fiec˘rui tip Java ˆ corespunde un tip generic SQL. Lista tuturor tipurilor generice disponibile.executeUpdate(). 200). a pstmt. Types. Types. "Ionescu". este definit˘ de clasa Types. numite ¸i tipuri JDBC.setInt(2. 100). "Ionescu"). Acela¸i lucru poate fi realizat cu metode de a s tipul setXXX dac˘ argumentul folosit are valoarea null.setInt(1. Folosind metoda setNull putem s˘ atribuim unui parametru de intrare a valoare SQL NULL.setObject(2.executeQuery().

s CallableStatement cstmt = con. Trimiterea parametrilor de intrare se realizeaz˘ ˆ a ıntocmai ca la PreparedStatement.prepareStatement( "UPDATE fisiere SET continut = ? WHERE nume = ’date. InputStream fin = new FileInputStream(file). Pe ¸ m˘sur˘ ce sunt citite date de pe flux. pstmt.PreparedStatement pstmt = con.txt").txt’").executeUpdate(). ˆ ıntr-o manier˘ standar pentru toate SGBD-urile. ¸ setAsciiStream ¸i setUnicodeStream care ata¸eaz˘ un flux de intrare pe s s a octeti. ın Observati c˘ este necesar ˆ a s˘ ¸tim dinainte dimensiunea datelor ce vor fi ¸ a ın˘ a s scrise.3 Interfata CallableStatement ¸ Interfata CallableStatement este derivat˘ din PreparedStatement. int fileLength = file.getConnection(url). respectiv UNICODE. La executia secventei. ele vor fi atribuite parametrului. acest lucru fiind solicitat de unele tipuri de baze de date.length(). ?)}"). CallableStatement cstmt = con.3.15. Obtinerea valorilor rezultate ˆ parametrii ¸ ¸ ın de ie¸ie se va face cu metode de tip getXXX.3. fileLength). unui parametru de intrare. atribuind coloanei continut continutul a ¸ unui anumit fi¸ier: s File file = new File("date.prepareCall( "{call proceduraStocata(?. EFECTUAREA DE SECVENTE SQL ¸ 437 acest lucru API-ul JDBC pune la dispozitie metodele setBinaryStream. fin.sql. pstmt. Exema a plul de mai jos ilustreaz˘ acest lucru. 15.prepareCall( . cu metode de tip setXXX. instantele ¸ a ¸ de acest tip oferind o modalitate de a apela o procedur˘ stocat˘ ˆ a a ıntr-o baz˘ a de date. ace¸tia vor trebui ˆ s ınregistrati cu metoda registerOutParame¸ ter ˆ ınainte de executia procedurii. a Crearea unui obiect CallableStatement se realizeaz˘ prin metoda prea pareCall a clasei Connection: Connection con = DriverManager. fluxul de intrare va fi apelat repetat pentru a ¸ ¸ furniza datele ce vor fi scrise ˆ coloana continut a articolului specificat. Dac˘ procedura are ¸i parametri de ie¸ire (valori a s s returnate). java. caractere ASCII.setUnicodeStream (1.

pentru maxim˘ portabilitate a a a se recomand˘ citirea coloanelor ˆ ordine de la stˆnga la dreapta ¸i fiecare a ın a s citire s˘ se fac˘ o singur˘ dat˘. Forma general˘ a unui ResultSet este tabelar˘. tipurile de date specificate trebuind s˘ coincid˘.3. Este posibil ca un parametru de intrare s˘ fie ¸i parametru de ie¸ire. num˘rul lor. ce va contine toate liniile ce satisfac conditiile ¸ ¸ impuse de comanda SQL. functie de secventa executat˘.createStatement().5 Obtinerea ¸i prelucrarea rezultatelor ¸ s Interfata ResultSet ¸ In urma executie unei interog˘ri SQL rezultatul va fi reprezentat printr-un ¸ a obiect de tip ResultSet. java. Pentru s a acest lucru vom folosi metode de tip getXXX. fie numele acestuia. String sql = "SELECT cod.registerOutParameter(1. De a a s ¸ ¸ a asemenea. va fi a a s ˆ ınregistrat cu registerOutParameter.getDouble(1). obiectul va contine ¸i meta-datele interog˘rii cum ar fi denumirele ¸ s a coloanelor selectate.FLOAT). float medie = cstmt. De asemenea. unde XXX este tipul de dat˘ al unei coloane iar argumentul primit indic˘ fie num˘rul de ordine din a a a cadrul tabelului. LUCRUL CU BAZE DE DATE "{call calculMedie(?)}"). cstmt. In general. nume FROM persoane".sql. Coloanele sunt numerotate de la stˆnga a la dreapta. a Statement stmt = con. de asemenea.4 15. ResultSet rs = stmt. cstmt. ˆ ıncepˆnd cu 1. etc.438 CAPITOLUL 15.executeQuery(sql). In a s s acest caz el trebuie s˘ primeasc˘ o valoare cu setXXX ¸i. a a 15. folosirea indexului coloanei ˆ loc de a ın numele s˘u va fi mai eficient˘. a a a a .executeQuery(). a a avˆnd un num˘r de coloane ¸i de linii.3.Types. Rezultatul interog˘rii de mai sus va fi obiectul rs cu urm˘toarea structur˘: a a a cod nume 100 Ionescu 200 Popescu Pentru a extrage informatiile din aceast˘ structur˘ va trebui s˘ parcurgem ¸ a a a tabelul linie cu linie ¸i din fiecare s˘ extragem valorile de pe coloane.

out. ResultSet. un tabel de tip ResultSet nu poate fi modificat iar cursorul asociat nu se deplaseaz˘ decˆt ˆ a a ınainte. Dac˘ un ResultSet folose¸te un cursor modificabil ¸i care poate naviga a s s ˆ ambele sensuri. " + nume). nume FROM persoane". */ System. Deoarece next returneaz˘ false cˆnd nu mai sunt linii de adus.Deplaseaz˘ cursorul la o anumit˘ linie specificat˘ absolut. A¸adar. a a a • updateXXX . String sql = "SELECT cod. String nume = r. } Implicit.executeQuery(sql). putem itera s prin rezultatul unei interog˘ri o singur˘ dat˘ ¸i numai de la prima la ultima a a as linie. String nume = r. ResultSet rs = stmt. .createStatement( ResultSet.3. while (rs.CONCUR_UPDATABLE).println(cod + ". Este ˆ a posibil s˘ cre˘m ResultSet-uri care s˘ permit˘ modificarea ıns˘ a a a a sau deplasarea ˆ ambele sensuri. linie cu linie. Exemplul urm˘tor va folosi un cursor care ın a este modificabil ¸i nu va reflecta schimb˘rile produse de alti utilizatori dup˘ s a ¸ a crearea sa: Statement stmt = con. uzual a a va fi folosit˘ o bucl˘ while-loop petru a itera prin articolele tabelului: a a String sql = "SELECT cod. /* echivalent: int cod = r.getString("nume"). ResultSet rs = stmt.Actualizeaz˘ valoarea unei coloane din linia curent˘. fiecare apel al metodei next determinˆnd trecerea la urm˘toarea a a linie.15.getString(2).getInt("cod").executeQuery(sql). nume FROM persoane". Initial acest cursor este pozitionat ˆ ın a ¸ ¸ ınaintea primei linii. a a unde XXX este un tip de date.getInt(1). EFECTUAREA DE SECVENTE SQL ¸ 439 Un obiect ResultSet folose¸te un cursor pentru a parcurge articolele s rezultate ˆ urma unei interog˘ri.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE. atunci are la dispozitie o serie de metode ce se bazeaz˘ pe ın ¸ a acest suport: • absolute .next()) { int cod = r.

6 Exemplu simplu In continuare vom da un exemplul simplu de utilizare a claselor de baz˘ a mentionate anterior. utilizate˘ pentru a introduce noi articole ˆ baza de date. • insertRow . LUCRUL CU BAZE DE DATE • updateRow . numit˘ a a a linie nou˘. dup˘ care va ad˘uga aleator un ¸ a a num˘r de articole. a a a ın • moveToInsertRow .3. nume ¸i salariu. a s s Listing 15. In cazul s ˆ care acest lucru este permis. a a ın a Nu toate sistemele de gestiune a bazelor de date ofer˘ suport pentru a folosirea cursoarelor care pot fi modificate. public class TestJdbc { public static void main ( String [] args ) { . astfel ˆ at s˘ nu apar˘ anomalii. Pentru a determina dac˘ baza de a date permite acest lucru pot fi utilizate metodele supportsPositionedUpdate ¸i supportsPositionedDelete ale clasei DatabaseMetaData. ıncˆ a a 15. sql . nu s a s poate fi apelat˘ cˆnd cursorul este ˆ modul linie nou˘.1: Exemplu simplu de utilzare JDBC import java . Scriptul a s SQL de creare a bazei este: create table persoane(cod integer.¸terge linia curent˘ din tabel ¸i din baza de date.440 CAPITOLUL 15. avˆnd coloanele: cod. este responsabilitatea driver-ului bazei de ın date s˘ asigure rezolvarea problemelor legate de actualizarea concurent˘ a a a unui cursor. ce contine ¸ a ¸ un tabel numit persoane. a a ın cursorul trebuie s˘ fie pozitionat le linia nou˘ la executia acestei operatiuni.insereaz˘ articolul din zona linie nou˘ ˆ baza de date. a • deleteRow . salariu double). a a ın Linia curent˘ anterioar˘ a cursorului va fi memorat˘ pentru a se putea a a a reveni la ea.*.Transfer˘ actualiz˘rile f˘cute liniei ˆ baza de date. Aplicatia va goli tabelul cu persoane. a ¸ a ¸ ¸ • moveToCurrentRow .deplaseaz˘ cursorul la o linie spceial˘. nume char(50).revine la linia curent˘ din tabel. Programul va folosi o baz˘ de date MySql. va efectua afi¸area lor ¸i calculul mediei salariilor.

// salariul va fi intre 100 si 1000 pstmt . " + rs . forName ( " com . } catch ( Cl as sNo tF oun dE x c e p t i o n e ) { System . nume ) . rs . salariu ) . } // Afisam persoanele ordonate dupa salariu sql = " SELECT * FROM persoane ORDER BY salariu " . ResultSet rs = stmt . next () . pstmt . Statement stmt = con . next () ) System . setDouble (3 . for ( int i =0. ?) " . return . println ( rs . double salariu = 100 + Math . out . 441 // Adaugam un numar de persoane generate aleator // Tabelul persoane are coloanele ( cod . stmt .3. executeUpdate () . random () * 900) . String nume = " Persoana " + i . out . Driver " ) . pstmt . setInt (1 . sql = " INSERT INTO persoane VALUES (? . " + rs . i < n . while ( rs . . // Calculam salariul mediu sql = " SELECT avg ( salariu ) FROM persoane " . mysql . executeUpdate ( sql ) . round ( Math . nume . executeQuery ( sql ) . pstmt . salariu ) int n = 10. i ++) { int cod = i . try { Class . getInt ( " cod " ) + " . println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . PreparedStatement pstmt = con . getConnection ( url ) . EFECTUAREA DE SECVENTE SQL ¸ String url = " jdbc : mysql :// localhost / test " . setString (2 . } try { Connection con = DriverManager . getString ( " nume " ) + " . createStatement () . getDouble ( " salariu " ) ) . jdbc . rs = stmt . executeQuery ( sql ) . // Golim tabelul persoane String sql = " DELETE FROM persoane " .15. prepareStatement ( sql ) . ? . cod ) .

ale bazei de date. gramaticii at SQL suportate. odbc . null . null ) .4 15.442 CAPITOLUL 15. } catch ( Cl as sNo t F o u n d E x c e p t i o n e ) { System . return . procedurilor stocate.2: Folosirea interfetei DatabaseMetaData ¸ import java . . Programul urm˘tor afi¸eaz˘ numele tuturor tabelelor dintr-o baz˘ de dat a s a a ˆ ınregistrat˘ ˆ ODBC. jdbc . DatabaseMetaData dbmd = con . // Inchidem conexiunea con . getConnection ( url ) . null . putem apela metoda geta a MetaData pentru a afla diverse informatii legate de baza respectiv˘. out .*. JdbcOdbcDriver " ) . capabilit˘¸ilor conexiunii. Ca rezult al apelului metodei.4. printStackTrace () . } try { Connection con = DriverManager . } catch ( SQLException e ) { e . sql . getMetaData () . public class TestMetaData { public static void main ( String [] args ) { String url = " jdbc : odbc : test " . vom obtine un obiect de tip DatabaseMetaData ce ofer˘ metode pentru deter¸ a minarea tabelelor. try { Class .1 Lucrul cu meta-date Interfata DatabaseMetaData ¸ Dup˘ realizarea unui conexiuni la o baz˘ de date. a ın Listing 15. LUCRUL CU BAZE DE DATE System . println ( " Media : " + rs . } } } 15. println ( " Eroare incarcare driver !\ n " + e ) . ResultSet rs = dbmd . close () . forName ( " sun . etc. getDouble (1) ) . out . getTables ( null . a¸a ¸ a s numitele meta-date (”date despre date”).

printStackTrace () . getString ( " TABLE_NAME " ) ) . } catch ( SQLException e ) { e . etc. i++) nume[i] = rsmd. out . LUCRUL CU META-DATE while ( rs .4.4. Acesın a s tea sunt obtinute apelˆnd metoda getMetaData pentru ResultSet-ul re¸ a spectiv. .executeQuery("SELECT * FROM tabel"). for(int i=1. println ( rs . close () . tipul ¸i denumirile lor. next () ) System . i<=n.getMetaData(). care va returna un obiect de tip ResultSetMetaData ce poate fi apoi folosit pentru extragerea informatiilor dorite. // Aflam numele coloanelor Sring nume[] = new String[n+1]. con .getColumnName(i). ResultSetMetaData rsmd = rs.15. // Aflam numarul de coloane int n = rsmd. } } } 443 15. ¸ ResultSet rs = stmt.2 Interfata ResultSetMetaData ¸ Meta-datele unui ResultSet reprezint˘ informatiile despre rezultatul continut a ¸ ¸ ˆ acel obiect cum ar fi num˘rul coloanelor.getColumnCount().

LUCRUL CU BAZE DE DATE .444 CAPITOLUL 15.

aceasta fiind responsabil˘ cu interpretarea codului de a a octeti rezultat ˆ urma compil˘rii.Class.Este procesul reg˘sirii reprezent˘rii binare a unei clase a a a (fi¸ierul .class corespunz˘toare s ¸ s a fiec˘rei clase a programului. corespunz˘tor clasei respective. Editarea de leg˘turi . Inc˘rcarea . Initializarea . a 2. Operatiunea de a ¸ ˆ arcare a unei clase este realizat˘ la un moment ce precede prima ınc˘ a utilizare efectiv˘ a sa. ci sunt ˆ arcate pe parcursul executie acesteia ¸ ın˘ ¸ atunci cˆnd este nevoie de ele. Spre deosebire de alte limbaje de progra¸ ın a mare cum ar fi C sau C++. momentul efectiv ˆ care se realizeaz˘ acest a ın a lucru depinzˆnd de implementarea ma¸inii virtuale.Const˘ ˆ executia blocurilor statice de initializare ¸i ¸ a ın ¸ ¸ s initializarea variabilelor de clas˘. 3. un program Java compilat nu este descris de un fi¸ier executabil ci de o multime de fi¸iere cu extensia . va fi instantiat un obiect de ın ¸ tip java.class) pe baza numelui complet al acestuia ¸i ˆ arcarea acess s ınc˘ teia ˆ memorie.Capitolul 16 Lucrul dinamic cu clase 16. aceste clase nu sunt ˆ arcate toate ˆ a ın˘ ın memorie la pornirea aplicatiei. In plus.Specific˘ incorporarea noului tip de date ˆ JVM a a ın pentru a putea fi utlizat.lang.1 Inc˘rcarea claselor ˆ memorie a ın Dup˘ cum ¸tim executia unei aplicatii Java este realizat˘ de c˘tre ma¸ina a s ¸ ¸ a a s virtual˘ Java (JVM). In urma acestui proces. ¸ a 445 . a s Ciclul de viat˘ al unei clase are a¸adar urm˘toarele etape: ¸a s a 1.

etc. fiind responsabil cu ˆ arcarea claselor stana s ınc˘ dard din distributia Java. ˆ arcarea unei clase poate a a ınc˘ determina ˆ arcarea unor altor clase care sigur vor fi folosite ˆ ınc˘ ımpreun˘ cu a prima. Aceasta este o clas˘ ¸ a abstract˘. In momentul cˆnd este solicitat˘ ˆ arcarea unei clase. un classa a ınc˘ loader poate delega ˆ primul rˆnd operatiunea de ˆ arcare p˘rintelui s˘u ın a ¸ ınc˘ a a care va delega la rˆndul s˘u cererea mai departe pˆn˘ la class loader-ul a a a a primordial sau pˆn˘ unul din ace¸tia reu¸e¸te s˘ o ˆ a a s s s a ıncarce. Astfel. Abia ˆ cazul ˆ ın ın care nici unul din ace¸tia nu a reu¸it. Class loader-e proprii . ¸ a Incepˆnd cu versiunea 1. sau a unor resurse ce sunt necesare function˘rii acesteia. ¸ 2.Reprezint˘ o parte intea grant˘ a ma¸inii virtuale. a ˆ care class loader-ele sunt dispuse ierarhic ˆ ın ıntr-un arbore. .Atunci cˆnd nu mai exist˘ nici o referint˘ de tipul clasei a a a ¸a respective. Desc˘rcarea . acesta fiind specificat la s a ¸ a a crearea sa.2 de Java.Acestea nu fac parte intrinsec˘ din JVM ¸i a s sunt instante ale clasei java. bootstrap) . De¸i acest comportament nu este obligatoriu. la executia unui program Java vor fi create implicit a ¸ dou˘ obiecte de tip ClassLoader pentru ˆ arcarea ˆ memorei a claselor a ınc˘ ın proprii ale aplicatiei. va fi aruncat˘ o exceptie de tipul ınc˘ a s a ¸ ClassNotFoundException. a Inc˘rcarea claselor unei aplicatii Java ˆ memorie este realizat˘ prin ina ¸ ın a termediul unor obiecte pe care le vom numi generic class loader. a fost introdus un model de tip delegat.lang. Class loader-ul primordial (eng. LUCRUL DINAMIC CU CLASE 4. tipul efectiv al obiectului fiind a¸adar derivat din aceasta. Acestea sunt de dou˘ tipuri: a 1. r˘d˘cina acestuia a a fiind class loader-ul primordial. Fiecare instanta de tip ClassLoader va avea ¸ a¸adar un p˘rinte (evident. Exist˘ ˆ a posibilitarea de a crea noi tipuri derivate din ¸ a ıns˘ ClassLoader specializate pentru ˆ arcarea claselor conform unor specificatii ınc˘ ¸ anume care s˘ realizeze diverse optimiz˘ri. mai putin r˘d˘cina). s ˆ multe situatii el este de preferat. va ˆ s s ıncerca s˘ execute operatiunea de a ¸ ˆ arcare a clasei.446 CAPITOLUL 16. a s Dup˘ cum vom vedea. folosind class loader-e diferite.ClassLoader. pentru a minimiza ˆ arcarea aceleia¸i ın ¸ ınc˘ s clase de mai multe ori. Dac˘ nici ea nu va reu¸i. obiectul de tip Class creat va fi marcat pentru a fi eliminat din memorie de c˘tre garbage collector.

specificˆnd numele s˘u complet prin intermediul ınc˘ a a unui ¸ir de caractere. Tipul acestuia este ¸ java. Acest lucru poate fi realizat prin mai multe modalit˘¸i. Intrucˆt tipurile de date Java pot fi ˆ arcate folosind diverse instante a ınc˘ ¸ de tip ClassLoader. unul primordial ¸i dou˘ a s a proprii. cunoscute sub numele de: • Boostrap Class Loader . • Extension Class Loader .Utilizat pentru ˆ arcarea claselor din direcınc˘ toarele extensiilor JRE. etc. • System Class Loader .*. Java 2 JVM ofer˘ trei class loader-e.1. acesta putˆnd fi obtinut cu metoda getClassınc˘ a ¸ Loader. fiecare obiect Class va retine class loader-ul care a ¸ fost folosit pentru ˆ arcare.Acesta este responsabil cu ˆ arcarea claselor ınc˘ proprii aplicatiilor Java (cele din CLASSPATH). moment ˆ care ¸ a ¸ ın putem solicita ˆ arcarea sa. s at cele mai comune metode fiind: . Inc˘rcarea dinamic˘ a unei clase ˆ memorie se refer˘ la faptul c˘ nu a a ın a a cunoastem tipul acesteia decˆt la executia preogramului.*. INCARCAREA CLASELOR ˆ MEMORIE IN 447 Implicit.URLClassLoader.Class loader-ul primordial.).lang.˘ 16. javax. Acesta este responsabil cu ˆ arcarea claselor din distributia Java standard (cele din ınc˘ ¸ pachetele java.

newInstance(). −1 ˆ caz contrar. iar implementarea ei va fi a a continut˘ ˆ ¸ a ıntr-o clas˘ a directorului curent.forName("NumeCompletClasa"). // Clasele standard pot fi si ele incarcate astfel Class t = Class. In felul acesta.loadClass("ClasaNecunoscuta"). Dup˘ cum vom vedea ˆ sectiunea urm˘toare. Button b = (Button) c. a a ın Vom detalia acest lucru prin intermediul unui exepmplu. LUCRUL DINAMIC CU CLASE • loadClass apelat˘ pentru un obiect de tip ClassLoader a ClassLoader loader = new MyClassLoader(). // echivalent cu ClassLoader loader = this.lang.448 CAPITOLUL 16.Thread").Button").forName("java. a ın . loader. as at ¸ Class c = Class.forName("java. a a ın ¸ a mai exist˘ ¸i alte posibilit˘¸i de a instantia astfel de obiecte. aplicatia poate fi extins˘ cu noi functii a ¸ ¸ a ¸ f˘r˘ a schimba codul ei. cu conditia s˘ existe constructorul f˘r˘ argu¸ a aa mente pentru clasa respectiv˘.forName Aceast˘ metoda va ˆ arca respectiva clas˘ folosind class loader-ul a ınc˘ a obiectului curent (care o apeleaz˘): a Class c = Class. tot ce trebuie s˘ facem fiind s˘ scriem noi clase care aa a a extind Functie ¸i s˘ implement˘m metoda executa. S˘ presupunem a c˘ dorim s˘ cre˘m o aplicatie care s˘ genereze aleator un vector de numere a a a ¸ a dup˘ care s˘ aplice o anumit˘ functie acestui vector. Dac˘ dorim s˘ instantiem un obiect dintr-o clas˘ ˆ arcat˘ dinamic putem a a ¸ a ınc˘ a folosi metoda newInstance.loadClass("NumeCompletClasa"). Numele functiei care a a a ¸ ¸ trebuie apelat˘ va fi introdus de la tastatur˘. loader. • Class. Toate functiile vor extinde clasa a ¸ abstract˘ Functie.getClass().getClassLoader(). Aceasta va returna 0 s a a dac˘ metoda s-a executat corect.awt. Folosirea interfetelor sau a claselor abstracte ˆ ¸ ımpreun˘ cu ˆ arcarea dia ınc˘ namic˘ a claselor ofer˘ un mecanism extrem de puternic de lucru ˆ Java.

String numeFunctie = " " . INCARCAREA CLASELOR ˆ MEMORIE IN Listing 16. out . println ( " Functia nu poate fi accesata ! " ) . } catch ( In st ant ia tio n E x c e p t i o n e ) { System . // Cream un obiect de tip Functie Functie f = ( Functie ) c . readLine () . Random rand = new Random () . forName ( numeFunctie ) . . // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . setVector ( v ) . try { // Incarcam clasa Class c = Class .1. v = v . // sau f . out . } catch ( Il le gal Ac ces s E x c e p t i o n e ) { System . err . } catch ( Cl as sNo tF oun d E x c e p t i o n e ) { System .1: Exemplu de ˆ arcare dinamic˘ a claselor ınc˘ a import java .˘ 16. System . print ( " \ nFunctie : " ) . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . i < n . executa () . util . public class TestFunctii { 449 public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. // Executam functia int ret = f . // Setam vectorul f . nextInt (100) . io . err .*. newInstance () . println ( " Functie inexistenta ! " ) . i ++) v [ i ] = rand . println ( " Functia nu poate fi instantiata ! "). equals ( " gata " ) ) { System . err . import java . int v [] = new int [ n ]. while (! numeFunctie . in ) ) .*. for ( int i =0. numeFunctie = stdin .

. out .450 } } } } CAPITOLUL 16.*. public class Sort extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. i ++) System . i < v . LUCRUL DINAMIC CU CLASE Listing 16. } public abstract int executa () .3: Un exemplu de functie ¸ import java . print ( max ) . out . sort ( v ) . Arrays .4: Alt exemplu de functie ¸ public class Max extends Functie { public int executa () { if ( v == null ) return -1. util . length . i ++) if ( max < v [ i ]) max = v [ i ]. System . return 0. print ( v [ i ] + " " ) . } Listing 16. public void setVector ( int [] v ) { this . } } Listing 16. for ( int i =0. return 0. for ( int i =1. v = v .2: Clasa abstract˘ ce descrie functia a ¸ public abstract class Functie { public int v [] = null . i < v . length . int max = v [0].

loadClass("demo.˘ 16.getClass().addURL(new File("c:\\clase").getClassLoader(). o variant˘ simplist˘ fiind prezentat˘ mai jos: a a a public class MyClassLoader extends URLClassLoader{ public MyClassLoader(URL[] urls){ super(urls). adresele URL pot specifica a a a ınt ¸i directoare ale sistemului de fi¸iere local. ea nu va mai a a ınc˘ a putea fi desc˘rcat˘ explicit din memorie. // Incarcam clasa urlLoader. // Adaugam directorul sub forma unui URL urlLoader. la crearea class loader-ului aceast˘ a list˘ este completat˘ cu informatiile din variabila sistem CLASSPATH sau cu a a ¸ cele specificate prin optiunea -classpath la lansarea aplicatiei.1.toURL()).Test"). trebuie s˘ ınc˘ as a a folosim class-loadere proprii ¸i s˘ instantiem noi obiecte de tip ClassLoader. deoarece a fost modificat˘ ¸i recompilat˘. } } Inc˘rcarea claselor folosind clasa nou creat˘ se va face astfel: a a . Folosind ¸ ¸ metoda getURLs putem afla aceste adrese. Dup˘ ce o clas˘ a fost ˆ arcat˘ folosind un class loader. s a ¸ ori de cˆte ori dorim s˘ fort˘m reˆ arcarea claselor. In cazul ˆ care dorim s˘ avem posia a ın a bilitatea de a o reˆ arca. aflat˘ ˆ pachetul demo ¸i dorim a a ın s s˘ o ˆ arc˘m dinamic ˆ memorie: a ınc˘ a ın // Obtinem class loaderul curent URLClassLoader urlLoader = (URLClassLoader) this. Implicit. S˘ presupunem c˘ ˆ directorul s s a a ın c:\clase\demo exist˘ clasa cu numele Test. INCARCAREA CLASELOR ˆ MEMORIE IN } } 451 Un obiect de tip URLClassLoader mentine o list˘ de adrese URL de unde ¸ a va ˆ ıncerca s˘ ˆ a ıncarce ˆ memorie clasa al c˘rei nume ˆ specific˘m ca arguın a ıl a ment al metodelor de mai sus. Bineˆ ¸eles. iar cu addURL putem ad˘uga a o nou˘ adres˘ de c˘utare a claselor. Crearea unui class a a ¸a ınc˘ loader propriu se face uzual prin extinderea clasei URLClassLoader.

• Aflarea unor informatii despre o clas˘ (modificatori. LUCRUL DINAMIC CU CLASE // La initializare URLClassLoader systemLoader = (URLClassLoader) this. chiar dac˘ numele acestora a este ¸tiut abia la executie. // Cream class loaderul propriu MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). // reincarca clasa 16. // nu functioneaza ! // Cream alt class loader MyClassLoader myLoader = new MyClassLoader(urls). URL[] urls = systemLoader. s ¸ • Invocarea metodelor unui obiect al c˘ror nume este ¸tiut abia la executie..loadClass("Clasa"). myLoader. a s ¸ • Crearea unor vectori a c˘ror dimensiune ¸i tip nu este ¸tiut decˆt la a s s a executie.loadClass("Clasa").. fiind ın ¸ cunoscut sub numele de Reflection API ¸i contine urm˘toarele clase: s ¸ a .getClassLoader(). // Dorim sa reincarcam clasa myLoader. ¸ Suportul pentru reflectare este inclus ˆ distributia standard Java. acesta ¸ a s punˆnd la dispozitie metode pentru: a ¸ • Determinarea clasei unui obiect.2 Mecanismul reflect˘rii a Mecanismul prin care o clas˘. superclasa. ¸ a s ¸ • Setarea sau aflarea atributelor unui obiect. reflection). • Instantierea unor clase al c˘ror nume este ¸tiut abia la executie. myLoader.getURLs(). interfat˘ sau obiect ”reflect˘” la momentul a ¸a a executiei structura lor intern˘ se nume¸te reflectare (eng. .getClass().loadClass("Clasa"). metode). con¸ a structori.452 CAPITOLUL 16.

Button.getName().class. Tipurile primitive sunt descrise ¸i ele de instante de tip Class avˆnd forma s ¸ a TipPrimitiv.Se realizeaz˘ cu metoda getName: a Class clasa = obiect. .2. Aflarea numelui unei clase . diferentierea lor f˘cˆndu¸ a a se cu ajutorul metodei isPrimitive. s ¸ a un obiect de acest tip putˆnd s˘ reprezinte atˆt o clas˘ cˆt ¸i o interfat˘.1 Examinarea claselor ¸i interfetelor s ¸ Examinarea claselor ¸i interfetelor se realizeaz˘ cu metode ale clasei java. Class c = Class. Class c = java. String nume = clasa.class.Object • Clasele din pachetul java. double. a a a a a s ¸a diferentierea acestora f˘cˆndu-se prin intermediul metodei isInterface.2.Class.lang.class: int. MECANISMUL REFLECTARII • java..lang.lang.class.getClass(). etc.lang.Class • java.getClass().awt.forName("NumeClasa"). ¸ a a Reflection API pune la dispozitie metode pentru obtinerea urm˘toarelor ¸ ¸ a informatii: ¸ Aflarea instantei Class corespunz˘tor unui anumit obiect sau tip de ¸ a date: Class c = obiect.˘ 16.reflect ¸i anume: s – Array – Constructor – Field – Method – Modifier 453 16.

class. if (Modifier.isFinal(m)) modif += "final ".Se realizeaz˘ cu metoda getSuperclass ce rea turneaz˘ o instant˘ de tip Class. a aceasta returnˆnd un num˘r ˆ a a ıntreg ce codific˘ toti modificatorii clasei.awt.Window Class c = java.print(nume + " "). for (int i = 0. System. i < interf.out. System.Object.getSuperclass().getName()).isAbstract(m)) modif += "abstract ". ce returneaz˘ un vector de tip a a Class[].length. if (Modifier. isAbstract ¸i isFinal: s Class clasa = obiect. Pena ¸ tru a determina u¸or prezenta unui anumit modificator se folosesc metodele s ¸ statice ale clasei Modifier isPublic. Class s = c. corespunz˘toare tipului de date al supera ¸a a clasei sau null pentru clasa Object.println(modif + "class" + c.454 CAPITOLUL 16.out. Aflarea superclasei . // java.getSuperclass(). LUCRUL DINAMIC CU CLASE Aflarea modificatorilor unei clase .getClass().isPublic(m)) modif += "public ". String modif = "".getName().class. // null Aflarea interfetelor implementate de o clas˘ sau extinse de o interfat˘ ¸ a ¸a .awt. public void interfete(Class c) { Class[] interf = c. int m = clasa.println(s). Class c = java. System.getModifiers().getInterfaces().awt.Se realizeaz˘ cu metoda getModifiers. Class s = c. if (Modifier.Se realizeaz˘ cu metoda getInterfaces. i++) { String nume = interf[i]. .out.Frame.

¸ getModifiers.. getExceptionTypes pentru a obtine toate informatiile legate ¸ ¸ de respectivul constructor.. a Clasa Constructor pune la dispozitie metodele getName. Clasa Method a pune la dispozitie metodele getName. a a Aflarea metodelor . tipul. ˆ timp ce a doua le returnez˘ doar s ın a pe cele declarate ˆ cadrul clasei. ce returneaz˘ un vector de tip Method[].2. getModifiers.class). ce returneaz˘ un vector de tip Constructor[]. Serializable.util. Cu ajutorul metodei getField este posibil˘ obtinerea unei referinte la o a ¸ ¸ variabil˘ mebr˘ cu un anumit nume specificat. s ¸ respectiv modificatorii unei variabile membru.Se realizeaz˘ cu una din metodele a getFields sau getDeclaredFields.Se realizeaz˘ cu metodele getMethods sau a getDeclaredMethods. getReturnType pentru a obtine toate informatiile legate ¸ ¸ . clasa Field pune la dispozitie ın a ¸ metodele getName. interfete(java. Set 455 interfete(java. inclusiv cele mo¸tenite. Collection.Se realizeaz˘ cu metodele getConstructors a sau getDeclaredConstructors. getParameterTypes. ¸ getExceptionTypes. MECANISMUL REFLECTARII } } . ce returnez˘ un vector de tip Field[]. getType ¸i getModifiers pentru a obtine numele. La rˆndul ei.util. // Va afisa interfetele extinse de Set: // Collection Aflarea variabilelor membre . getParameterTypes.HashSet. a a Aflarea constructorilor .˘ 16. a diferenta ˆ ¸ ıntre cele dou˘ constˆnd ˆ faptul c˘ prima returneaz˘ toate varia a ın a a abilele membre. // Va afisa interfetele implementate de HashSet: // Cloneable.Set). Cu ajutorul metodei getConstructor este posibil˘ obtinerea unei referinte a ¸ ¸ la constructor cu o signatur˘ specificat˘.

a Aceast˘ metod˘ o reg˘sim ¸i ˆ clasele Field.lang. re¸ spectiv IllegalAccessException.forName("NumeClasa"). avem la dispozitie alte dou˘ a a ¸ ¸ a variante: • Metoda newInstance din clasa java. pentru a a a s ın acestea returnˆnd clasa c˘rei ˆ apartine variabila.2. a ¸ ¸ ¸ Crearea obiectelor Dup˘ cum stim. bazˆndu-ne pe informatii pe care le obtinem abia la executie. In schimb. Method. a Aflarea clasei de acoperire . a Cu ajutorul metodei getMethod este posibil˘ obtinerea unei referinte la a ¸ ¸ o metod˘ cu o signatur˘ specificat˘. In cazul ˆ care ¸ ın numele clasei nu este cunoscut decˆt la momentul executiei nu mai putem a ¸ folosi aceast˘ metod˘ de instantiere. a 16. a a a Aflarea claselor imbricate . Object o = c. Constructor.Se realizeaz˘ cu metodele getClasses sau a getDeclaredClasses.2 Manipularea obiectelor Pe lˆng˘ posibilitatea de a examina structura unei anumite clase la momentul a a executiei. ce returnez˘ un vector de tip Class[]. // Daca stim tipul obiectului .Class Aceasta permite instantierea unui obiect folosind constructorul f˘r˘ ar¸ aa gumente al acestuia.456 CAPITOLUL 16. Class c = Class.newInstance(). folosind Reflection API avem posibilitatea de a lucra dinamic cu ¸ obiecte.Se realizeaz˘ cu metoda getDeclaringClass. LUCRUL DINAMIC CU CLASE de respectiva metod˘. Dac˘ nu exist˘ un astfel de constructor sau nu este a a accesibil vor fi generate exceptii de tipul InstantiationException. constructorul sau metoda a a ıi ¸ respectiv˘. crearea obiectelor se realizeaz˘ cu operatorul new urmat de a ¸ a un apel la un constructor al clasei pe care o instantiem.

457 • Metoda newInstance din clasa Constructor Aceasta permite instantierea unui obiect folosind un anumit construc¸ tor. Object[] arg = new Object[] {x. // Pregatim argumentele // Ele trebuie sa fie de tipul referinta corespunzator Integer x = new Integer(10).class}.newInstance(). Metoda getConstructor poate provoca exceptii ¸ de tipul NoSuchMethodException. y}. Class clasa = java. ¸ IllegalAccessException.newInstance(arg). Point p = (Point) c. mai putem obtine a s a a ¸ valoarea returnat˘. int.Point. // Obtinem constructorul dorit Class[] signatura = new Class[] {int. In plus. cel pentru care se face apelul. IllegalArgumentException ¸i s InvocationTargetException. // Instantiem Point p = (Point) ctor.awt. aceast˘ solutie presupune a ¸ ˆ primul rˆnd obtinerea unui obiect de tip Constructor cu o anumit˘ ın a ¸ a signatur˘.class. Evident. S˘ presupunem c˘ dorim s˘ apel˘m metoda contains a a a a a . MECANISMUL REFLECTARII Class c = java. Exceptii generate de metoda newInstance sunt: InstantiationException. Ca ¸i ˆ cazul construca s ın torilor.getConstructor(signatura).awt.2. Constructor ctor = clasa. Invocarea metodelor Invocarea unei metode al c˘rei nume ˆ cunoa¸tem abia la momentul executiei a ıl s ¸ se realizeaz˘ cu metoda invoke a clasei Method. trebuie s˘ obtinem ˆ ai o referint˘ la metoda cu signatura corea ¸ ıntˆ ¸a spunz˘toare ¸i apoi s˘ specific˘m argumentele. Integer y = new Integer(20).Point. apelˆnd constructorul cu dou˘ argumente al clasei a a Point. S˘ rescriem a a exemplul de mai sus.class. apoi specificarea argumentelor la apelarea sa.class.˘ 16.

LUCRUL DINAMIC CU CLASE a clasei Rectangle care determin˘ dac˘ un anumit punct se g˘se¸te ˆ intea a a s ın riorul drepunghiului.458 CAPITOLUL 16.Point.class. // Obtinem metoda dorita Class[] signatura = new Class[] {Point.awt. 100. S˘ presupunem c˘ dorim s˘ set˘m variabila x a s a a a a unui obiect de tip Point ¸i s˘ obtinem valoarea variabilei y a aceluia¸i obiect: s a ¸ s Class clasa = java. a Class clasa = java. x = clasa. respectiv parametri ın a de apelare ai metodei. y. // Apelam metoda metoda.class.awt. noi o vom apela pe cea care accept˘ un argument de tip Point. 20). Method metoda = clasa.Rectangle. 20). Object[] arg = new Object[] {p}.getMethod("contains".invoke(obiect. signatura). Metoda getMethod poate provoca exceptii s ¸ de tipul NoSuchMethodException. 0.class}. // Pregatim argumentele Point p = new Point(10. atunci putem folosi vala a oarea null ˆ locul vectorilor ce reprezint˘ signatura. Rectangle obiect = new Rectangle(0.getField("x"). 100). . arg).getField("y"). Dac˘ num˘rul argumentelor metodei este 0. Exceptiile generate de metoda invoke sunt: IllegalAccessException ¸ ¸i InvocationTargetException. Metoda contains are mai multe variante. Setarea ¸i aflarea variabilelor membre s Pentur setarea ¸i aflarea valorilor variabilelor membre sunt folosite metodele s set ¸i get ale clasei Field. // Obtinem variabilele membre Field x. Point obiect = new Point(0. y = clasa.

5: Lucru dinamic cu metode ¸i variabile s import java . . io . lang . while (! numeFunctie . out . s˘ presupunem c˘ exist˘ deja un num˘r ˆ ¸ a a a a ınsemnat de clase care descriu diferite functii dar acestea nu extind clasa abstract˘ ¸ a Functie. nextInt (100) . public class TestFunctii2 { public static void main ( String args []) throws IOException { // Generam un vector aleator int n = 10. i < n . import java . Random rand = new Random () . set sunt: IllegalAccessException ¸ ¸i IllegalArgumentException. print ( " \ nFunctie : " ) .2. Metoda getField poate provoca exceptii de s ¸ tipul NoSuchFieldException. i ++) v [ i ] = rand .*. for ( int i =0. int v [] = new int [ n ].˘ 16. Din acest motiv. util .get(obiect).*. 459 Exceptiile generate de metodele get. // Citim numele unei functii BufferedReader stdin = new BufferedReader ( new InputStreamReader ( System . // Obtinem valoarea lui y Integer val = y. solutia anterioar˘ nu mai este viabil˘ ¸i trebuie ¸ a as s˘ folosim apelarea metodei executa ˆ a ıntr-un mod dinamic. Listing 16. readLine () . reflect . equals ( " gata " ) ) { System .set(obiect. in ) ) . String numeFunctie = " " . MECANISMUL REFLECTARII // Setam valoarea lui x x. numeFunctie = stdin . new Integer(10)). Revenind la exemplul din sectiunea anterioar˘ cu apelarea dinamic˘ a ¸ a a unor functii pentru un vector.*. import java .

err . ¸ diferentierea f˘cˆndu-se prin intermediul metodei isArray.getClass(). vector .getComponentType()). newInstance () . null ) .Point Lucrul dinamic cu obiecte ce reprezint˘ vectori se realizeaz˘ prin intera a mediul clasei Array. null ) . Integer ret = ( Integer ) m .out. getMethod ( " executa " . ¸ a a Tipul de date al elementelor din care este format vectorul va fi obtinut cu ¸ ajutorul metodei getComponentType. out . println ( " Eroare la apelarea functiei ! " ) . invoke (f . getField ( " v " ) . System . LUCRUL DINAMIC CU CLASE try { // Incarcam clasa Class c = Class . ce ˆ ıntoarce o referint˘ de tip Class. Class c = vector. System. // Apelam metoda ’ executa ’ // Folosim null pentru ca nu avem argumente Method m = c . // Setam vectorul ( setam direct variabila v ) Field vector = c . // Va afisa: class java.Class. forName ( numeFunctie ) .lang. v ) . // Cream un obiect de tip Functie Object f = c . println ( " \ nCod returnat : " + ret ) . } catch ( Exception e ) { System . Aceasta contine o serie de metode statice ce permit: ¸ • Crearea de noi vectori: newInstance • Aflarea num˘rului de elemente: getLength a .460 CAPITOLUL 16. } } } } 16. ¸a Point []vector = new Point[10].2.println(c.3 Lucrul dinamic cu vectori Vectorii sunt reprezentati ca tip de date tot prin intermediul clasei java. set (f .awt.

get(a. i) + " ").getLength(a). for (int i=0.2. i < Array. 10). for (int i=0. MECANISMUL REFLECTARII • Setarea / aflarea elementelor: set.class.print(Array. . i < Array.getLength(a).out.˘ 16. i.set(a. get 461 Exemplul de mai jos creeaz˘ un vector ce contine numerele ˆ a ¸ ıntregi de la 0 la 9: Object a = Array. new Integer(i)). i++) System.newInstance(int. i++) Array.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful