You are on page 1of 2

Qui trình một giai đoạn tham khảo:

Đây là qui trình sản suất của công ty nhựa tổng hợp DSN-là nhà sản xuất hàng đầu về nhựa Polyester
không no.
Ứng dụng của công ty :

Nhựa Polyester không no được dùng trong việc sản xuất Plastic gia cố sợi hay các sản phẩm đặc không
gia cố.Vì sự gia công thoải mái dễ dàng và linh động( ép,phun,cán,đổ khuôn ,kéo sợi,kĩ thuật phun
chân không) ,nhựa polyester không no có thể ứng dụng để tạo ra những công trình nhỏ lớn.khác nhau.

Lý thuyết:

Chi tiết kĩ thuật

Nguyên tắc hóa học của việc tổng hợp nhựa thì đơn giản.Đầu tiên,acid và glycol sẽ phản ứng với nhau
tạo ester

HOOCHC=CHCOOH + HOCH2CH2OH -> HOOCHC=CHCOOCH2CH2OH + H2O


maleic acid + ethyleneglycol -> ester + water

Nhóm COOH phản ứng với nhóm OH tạo thành ester và một phân tử nước.Vẫn có 2 nhóm phản ứng ở
hai bên chuỗi ester,chúng có thể phản ứng với nhóm khác để tạo ra mạch dài hơn,và những nhóm cuối
mạch tiếp tục phản ứng với nhóm khác tạo ra mạch dài hơn nữa,và cứ thế tiếp tục tạo ra polyester.

+ acid + glycol + acid + glycol +... -> ...acidglycolacidglycol... + n water

Phản ứng này ở nhiệt độ khoản 200 độC ,nó sẽ làm cho nước bay hơi.Và hỗn hợp phản ứng sẽ tăng
nhanh chóng độ nhớt vì sự phát tiển mạch.Ở một điểm chọn trước,phản ứng sẽ được cho kết thúc bằng
cách làm đông tụ hỗn hợp.Và polyester sẽ được pha loãng trong Styrene và các chất phụ gia.(Cho việc
điều chỉnh màu và cho quá trình lưu hóa)

Trong công nghệ này,họ dùng Styrene làm chất pha loãng vì nó có nối đôi như maleic acid.Và khi có
một lượng nhỏ chất khơi mào được đưa vào,nó sẽ bắt đầu phản ứng giữa nối đôi của Styren và acid
maleic.Phản ứng này gọi là sự lưu hóa và nó làm cho nhựa có tính bền theo mọi hướng.
Sơ đồ tổng quát: