You are on page 1of 2

Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

IMATGE

- Fotografia i Imatge fixa


• PAINT

Obrir el programa

Al disposar la majoria d’usuaris encara de l’entorn Windows, crec que és necessari comentar
un dels usos del programa PAINT que trobem incorporat als accessoris (inicio->programas-
>accesorios).

Copiar-enganxar i captura de pantalles

Resulta convenient conèixer les opcions de «tallar» i «enganxar», que permeten transportar
qualsevol gràfic o dibuix que estem treballant al Paint als documents en el processador de
textos.

Amb idèntica finalitat, també resulta molt útil la captura de pantalles gràfiques des del
entorn Windows amb la tecla «lmpPnt»
Un cop visualitzem al monitor la imatge que volem capturar només cal prémer la tecla
ImpPnt i amb el programa Paint obert enganxem (pegar) tota la pantalla, ara senzillament
hem de retallar el que ens interessa amb l’eina seleccionar.

1 Francesc Farré
Recull d’Eines i Aplicacions per Dinamitzar les TIC

Guardar la imatge seleccionada en format JPG

Una vegada hem seleccionat el tros d’imatge que volíem ara l’hem d’enganxar de nou en un
document nou de Paint i triar l’opció Guardar como, d’aquesta forma podrem escollir el
format *.jpg per a conservar material gràfic vàlid i de poc pes. Recordem que per defecte
paint desa en el format *.bmp que en aquest cas no ens interessa,

Observeu la diferència entre ambdós formats tractant-se de la mateixa imatge:

Reformatar imatges

Tal com hem explicat en el moment de desar les imatges de l’editor Paint, podem aprofitar
aquesta opció per reformatar imatges que potser ens hem descarregat en un format gràfic
que ocupa molt espai en disc i que pot resultar poc pràctic per després utilitzar-lo en
documents de Word o presentacions PowerPoint augmentant enormement la grandària
d’aquests fitxers.

Senzillament hem d’obrir les imatges a transformar amb el Paint i tornar-les a desar triant
l’opció JPEG i feina feta.

2 Francesc Farré