You are on page 1of 68

Metodollagia Parlifcipativa de ~- sa 'J" "Ulrlal pa -a iOI

.. I ....... Susle.-tavell

IB~la Ho:ri~nta .Marpl. lOChS,

1 .1

.'

._

4

GQ'!{f:tnftlO' dio

I -, ~iiJD de M_inll\S: 'G'ein:i~

Goy.~t'n:;__ d.Qf'

.;IiI;.~_., '". _ 1<11 - ---en'" ,d-"', '1i""' •.• .,.J'r.;!O, ~~IO ."d~iY~.. !!ill, '!i;;;!!;,nl~ II~~

Se(;lf~ia. de: Es:tJdQi :d~ A.,zri'QlII(lu.m". Petu6ria e Aba:stec'im-eft~Q' :!iIEAIP!AlMG

Sc<t;reta~c

Ilh~p~ltatto IF'e~ml SilM IB~iIBi"'o,

Pre!5·H~deil'1llte

Jose! Si.Iv,a. S~ar'-@;cs

Dlre~nll" T~Cl!liitD

R.o:b e nail ]U3).res dG .~P'ltdratile

Direto r Mmi1lllis;&rativo e Finan-eenrO

yt~Rh' JOcsE: Gamiillf'-.a!I'iiO'

D lrete r ciJle P"om~o e

Artie.,. &a~o I rl!iitiitudonaru Femamd'o Jio" .A-I!1Ii·ar IMcnd~

Ge~l!'\te d(!l

Dcpa:rtillTle nto TeC:!!lico F>ellic_iu-o No.p;e!~rn, d~ Olive! J'a

• Em!li "ias R_1:iaS

.I~~~. 1M:.. ~ililis;t~~Q ~k

~IX.!: da h~ 00' De~~lV1m~~,'dc ~\t::,

~'l!CR-lI"'tIG, klb Hg.mQfi~·, MG,

.' II~btl' Miiiria ~ 'MiIli~, BlWiidj!il

.~~ilmiilre SD.~ CO-W~~Oi!l.don. T~fI[ca

1~~d'lJlaI de Oreniii!:il~' ~ ME:~" ID'Cp~nro 'T~l~~

iEMA.TSl-IM:G. 8ei_Q" ~nte • M~,

.. Ma-nlll A.u[l[Jli3id'ora. ~'lL~ ICamll'lcl

III Pe:lI~~_ f'i'i'!;~ ~~~ FWnJ. CoornM;Jdol':ai

T' :.-" -: iCI~n:aJ , ...... ; 1~'~f'ii'j;.B<~"" .. ~~~ ~.~ _- go;: ~---~..,..

Unid.lde. ~.~ d:e G~ ~'iid'~~. EMA1'IEtR-iMG; ~.dor vaJoo'~;. IMG;

.! M~. He'~l!IlIIPi.~i",; S'IliiiiH!s .IE'~~liI'1} ~~ 'COO:fJdena~.Tkl"l~ &tru:I11~ ,ale P-~3fleJWCi\'IDO,

N.S!!!~!!lO-!"il3i de IF'bfi~1O e ~en; .. dtvlrrie~o ftm,~.r.rQj"

li;tt,A,nFt"'!}1:G. IStlo H!lri:mi'lle fJ'1);Jj:_

• Ro-d~g(l, F~iit.i!i iHatiiMi.

• T~it~, ~Qo1\ii. E:mil!nsiI;Iru~i;a, Aa~t_~o, Q-t~6nlQ d~: Uriiliii'rii3, 00 Oe.~t;e.

En4_i!ii:liEft..lN1G, lJrniI!ir.aJ dQ O~~'" 1f1~,

.I'Rofii~'c!I1 'C'fi:m:JF ,GaB

• 1!!~ciro.IFI·OJ'iri~ta'j'_ 1MI~ .. lE~~nl~ RYrta'1. ~Mtlor' iecnK:ei' &i:a-EI!2m.l1 d~: O,rpn~ I M!!lr.o~l~ia.. iD~~, r:~f'!loQ, 'flMA1'E!'trHG'_ ~fQ, ~~nte" IMG,

• -WUl¥ Giii!l~fi .1 La PI!'eillr3, IHefgn~

~ .. ~~~~ .~~ - - ;""1.., iEl-.. ,

'. !:P.,ge;n~ ~ .... 1IlC1lIKk.. I~~ "I_~~!~,

C~~m_OOt T-Barii'QilI :~I de, Culwi.i&. l!.Mldnoo: F.lGiliOf1la.! d'e .lL!;be~bq. ,~DR-MG, U~~, MG,

iQCUAB,QRA!DaRi~S:

• AntDniD ~'@~ f·e.!I"'!"i!~ Q,u~jil1l'2 !!! Ef.'I,§t:lihCiro ~nQfi"!~,

Gi:f\tlilrei ,dla, Un[-d~g; Re:gfo-ita'lliki U.~f'iioo_ EMlA.T,EiR;-MG .. '~rr!lbo. M'G.

I.' Fltiustlliii!l t\'bri\ai. M O~_~ .11E:~OJlIOOiii~[rj. DQ1!i'i~~ai.

C~n~bMl irkn"~ ~i1id!llal·d1! e~m.tE'[;;~Sod iLl, Il)ePQfit~mciitQ 'Ti67tiioo~

lEM.A.nf.:tM(;~ Bdo IHOR%(!jlJJ!Ii~ HG_

• Ull'a!~. ,AlYe5i I~ndt.i

iii I~ - .~:c.. ~tcift&io ~iL C.:;tQ_fid~. T~ E~~_qUil~'- ~Q de ~i~ ;MI' D~~Iv;hiii~mrol Rwra]' S~e!ntt'i-~I, [)ePQmtnmto trf(;noco ..

~]lEfl..!NIG, t8Clo ~noo; IMitl

• ilLuiz AIri-tOi1IiD .~!i

• :c~hWQ A.friloo-mio.. 1E:!!Q!"J~ric ,d'c: Agu~, B01Ii.

EMArER.-MG. ~~. &~" MG,_

_ --"'- _.- -- - -

,00 N.SU ILlrO RI (A, lfl~~!CA

• M~, I~I Antul1l~ ~~;I

!!! f<1i~, P,hOiI. IEdu~-io.. Pr!Ot~_SGF<iJ. Faru'ld'ad'e de; IE:dbJ~-@., UFMG,

'8!;:I'o ~n~\' MG ..

~OOBDEH'irIIAr'i:OI IED!mRIAL

I~

• Ronald IC~e~ ~¥~

,APOIO' litils !rm~l~~rbl'!llA!L

- Secret~ ,~ ~rnrn Familiar AD-AmRi Hinrstil"lQ .0'0' [it~efiWl'!'ilflii.iY1!ro',~ ~ N_M

'~vi~.nQ Lrlt!U~hca M.;nia, J;05e! Tei;l;eill'a

1:ljjjSllfi':"al.~OOS:

..,1' ~'I.dI ... M' ~Fi'i'"_'Iii.:Jii-<riin1n· ~) ~~fVti'i_~UI __ , "'1U~~ PlIiIJ"U _i:I!

11mI1P~;

Birbuclli, Be!~ EdiiWi"~. Gji3(~~

EMA1SL-MG UfIkIad.e ~~

,!Jf.v. Poia:]~, Ga~~in" I ~'l6 BE!lfJ'iro; !Ltul-ilemDUIi1O ClEP l03S0",Sro

Bel'Q Hori~,g,n~·= MG

T:el.:; (3; I }3J49'A3~

1F:aoc: (311) :3296,-t·9~m ~JGl"f1nmfi".m,g.;~~bl"' e-jir]~rle.~~'E!il'N.I.t?j~~u-¥.br

lFima ,C':idalow'fica,

,elahorada POi" Mam Mad~lena ~ ~~~~! - B:ib~inte~ ORE i. ~ ~ ),

-

~IU ,;!;,eo I~d' - ~- iF'N' ~-_ .. 'J- 'M·_'·· - .. ~.~ Ii, ,~. . ..,ri'''jl'!idlltlm...:a de fI;,',. ~~ lISl!rrta, L,;!~as et a. ,- e~o O'!lkia IP3,!I_-t"~ ...... ,-, :__

,ex(jeM~ mraJIIP~ 10 d~_en,W)'I¥i:menm :N5tl:emrt've~ ,,. MIEXPAR •. lBel~1 ~H-Oiilimnm. m!ii!3JI'i'O 2,O06-, I ~~. p"

:z .. 11iI~~io , ", cu •••• ,,, •••• - ., •••• +. ,...,, ••• ,., s •.• " , IIII

3: ~,IR:e:5pte lHIi$~"Q!!), •.•......•.•. ,,, .•.• ,,, - - _.- •••• ,. " """ •. " a ~,3

II '"' A ~~n~, db coOfilh«l'rttN~f1Im de Jean Pia,g,e~' """'" ", .............••• .,rr'·· ,.," ,.;' .,.. __ • , i5

~, 1 A iinHu;ernl::i:J, d@ Pi~;t: I'm !Qone:e~' pecla,gOga. aJ-rl5hIM~ ,., ,',"' , .... - •• - e e e --- .. --- .. 30

~I.l A ~~i:!i, ,pi~iana a;pl!e:lclo:a Prn~ea Ped~~ do ~l'~r:onil$it.3! !'" _._ ••• _ :3 !

Z, ~, MliitlOdQ Ipot!!~Qgico, ,die IP,alJJl~ IF'mre, •••• , .•• , ""'" ,'",'"",,,,,;,,-,r---",r--''','''-'' ,., -e --.--.- 32

li;" I, .. 0' m~t:Gdo' de .oo~.¢Q de PalilQ F~eir.-e a.pliQW I'i$ prat"~, iQ(!o!:~-$iOfljm m :306

3, ., A Ii:n~;:i~tka, 00 ';~J'e_1'Kk:r a Ap:lie;!1der" = IPe-dro 1[l1;!fti'!Q ,.,.; __ . __ .~ .. __ ._ •• " .... " ," ... ,." 3,,.

3 .. il ., A i!lid.itka. do, ';~~f1endeif' a ,Aprender.''' ~Irad~~. ~Q '~~U!iii~onllSra !'" , .. ,' ,. ,,'" 3,9

16 ,.IM~Mdologi:l, lPa:rtj'O~pa.thr'li, de EUe~ .raI ,pa;i":a!, (iiI D-@I~nl'Uiilyjmcm!bo1

SUSHillir&vcl - MeJii\~' , ••• , .. ,." .• , , 'I"''' .. " , •••.••• , ,-, ••• ,,, •••• "' ••••.••••• , •••• ,;, ,. •• 4! II

IPrlmci"olMG.!IfneIll}to:: Cen'lle.-dmelfrt.o. d.a rddadie ~_~~;'.,.,I,"I.~ : ._. I n, , ililllI •••••••••••••••• lllllltlll '~h3

'Se,l,Ul!ldo 'mOmU!iiilto~ O~iZaSiO Idla.,~ao li;!1 GBStlo :5Oii:li~1 .. ,,'" ,.,""'" "'." ••••••••••••••••• ~ ~~,

TCK.ci'lfO mQmenm~ E~ec~Ci ,ga:,~o' e'Ji!.WffI'!panRilam·Ullill m' ,""""'" ,."" 45

,610,1 • Si I1i ~ese ,do rPll'!!XE:SS:Q MeloodQ!l6!l~Q d~, A9t~1 1E':o:!t'E:rmsiQmlislL'3:

M~enm. ~~m, ~~ ,pl'Q-Q~rai~itiD$ ,. " .. _ ,., "'" """""" ", •••• " 4,6

7'

AI~m~· (;o!1~ide~ies :5(i&re 0 Ul5iO de: 't:&niii:'M, Ina apifl:cap,·QlR. M~p:I!i.1" . , ..... f.J (::aleiildiarJo Si.ndflal :~ ~7:

__ -_ . ' __ - ~l'l'r~r! I! 1111!111·1l1~1I1I1I1I ••••••••••• 1I11'11l'1'.1'1'1'1'1'11I1I1I 11111 .. 111 .. 111 .. 111 ,1 10;;;,;; d _'

Yflii!irIh~ cu." .,., ,.,.,., '" , ".,,"""""'" ,. """ ,,' '"',., •• , •. , __ • 6, ~

Ca""mmhadla T~$¥er5:iill "" .,," ,.," ,.,"'" " ,," "', " .. ,"'" ", i!li,J1

ID~,ob~.l'e~j.g. - (01) , .. , .. ".,""" , "., """""'" , .. " _ 6,7

Oia d~' [C-~~~ ""'j :':"1 C 1'I~~I'III'II·HI:"I~I'I: ••• I:c:lI'I'.r.III!I!I!I'. I. 1'1.1 I. I •• 11 •••••••••••••••••• 1311 11 II II II II 1,1 I 111 .. ,1 I .... lUI ill II 1I a a Ii Iii ;;' Ii 1'1

Di~"''':''"''''''''11 .. ~ ...... .;;......... . ~ I

~I '';UJIIIIIP.! u~ ·~·Ml::IJIIIII ~. '~~~~-"I~~c:lI'I'~-~I'~I!.'r.rr"II'I' I .' •• I" .'.·1111111.11 •• 11 ••••••••••••• 111 III-II II 11,11 II •• 1111.1111111111 11111 .. 'u.'

8~i~'io de IPrioi:"idl~.dI~:;: -- ••• - u., ," .. '" ,," """"" "" "." a u ,85

H'Ii:'!:[ra.!ill"'il!lj"~do r - ,. ~ - . .. ... 7

.I I ,.' I . ;j:""_"!!poI!" reql!lelilli:!i!i! "" "',.,', ,,,,"',,,,,,,,,,,,, "" ,,,.,,"'" 0 .,'

E:j'jtl"'C'l'l~ir:flI5~trut)Jj-;oI'- - _. ,,.. -

. '.' . . II'l!I/i;!\!!i --.--.-- , .•• , ,.,'"", ,.' ,.,,,,,,,,,,,,, '" """""" ,." .. ,'" "i1' ~

EI'\'i~Wi$i~~I .. E;~ui:"ada _ _ ,t'ii"

. .. - . - _. u.'::-::-::::-:: :'!'I .," ·--:--'I--~IlIC~-~.~ICIlICII:.r.r.r.1l1:l11 III 11 .... 1 I HI~ IlIlI'l IlIIUI.iI ••••••••••• Il.lJllI III II II II I 7~'

~U:fi~ -! liI,lilili!ililiI ••• ilililiI __ ~";';';'_";;,",!!o",;;,;,"~,~ !-:.;~ "~'I'!!I!I-:!!!'!!-:-:!I!I!!!IlP.I!!!!~!!!!!II!!I!II!IPPP~1"1 II II IllIll 1·III!llIIIlIlIl.II 1i1 1.1 II II II I 199

LJnhil do T@m~ . • __ ,.," .. " ",. " .. ,"""'" " .. " ,"" ,.," I (~l

M~eiflm rar[]dpi!rL~lv.o •. _M a.a a a a _ a.a • __ .. .. .,' e e e " ,.,' """' ".,,""""" I iOS

,ar~nas" "'" _ .• _ _ , •. , _ .. _ __ e e e """ " .. ", ,., " " """'" 110"

Pmlliel de \i11s.\J~I~.o ," n, ;" ;,'_ __ .;." .• , _ - •••••••••••• ,""" "" I ~ l

RelJ.tllrlii~ P-rn'blcm_~.fmdor-a . n; ••• a.a ;--'"-----------------::--::--IlICP::-:': l'l II II: :'III~HI!I~'I!II!I!I!I!I!lIl!ll •• Il.IIIlIlIlIlIlI'I'1!11 II II II II I III ~

III 11 ... I""'-...iI"" ..;I .. iI""""II"'t ... ..I'= .... ,,_,..;;"" f'U' -iE'i; ! '11'3

Ul!~ _~_'iL-~~II;,~,h, .. 1 ~£IIFII...o'!I' U ~1Ib_1 b-I;_i:I~"""';_". l"I~ ... ~.I! e= ;;;;;; ;;; "' ;. ... ,~~~ •• e-e-e e 1-i'l~'::-i::~'I'I!I::::!I!I::IlI'r.PIlI:l!l:lIIlIHIIII'II'11 11"11'111111 I ~ ~ ,

;0, -IOilOOllsid'e.fai$Qes ~rll!lais i •.• ,.i •• ,. •••• · ·" •••• " •• "'" •••. , ••••. ,, "., •.• ,.,; ••• , ••• , saa a-s aa. 117

iiJ ~ Rli~ij~fi'Bfi~ ICO'n5'-J1!lltatJa,iii~!ilii.i~.ilii.~-ii •• !IIli: ••• ~:i!i.riri:i! ••• Il ••• II-ll ••• tr-ll ••• lll ••• IIII ••• 11 11 ••• 11 ~!!,!'i~l!!!!'!!'!l-!!!!I!!,!!~!!!!!~:!!!II!!! 11'

:1

A im~lteme!ii.tagio CIa PIolrui:ca NadooaJ de Assistin:da; e &t.e~ Ru~ ~ml ~-m'i!jdo 0 d0S~!'if¥!dMmmw. ~~_mil.tiu~ @: ,oon.rolida~o de urn oonlj'llInm de metodol~giM pamoi~~~ q1:Jie::sao funda.f"IiV;:n~ p.~. lima.

111"*910 d~stil'ca ~icullwlf'l.!t:eonioo,_;~teS, d:e ,ate.1i, 0 que '~em IMS, pe~mi:rni!ilb vlislii.!lmbrar urn cenar:J'o dfr@rsndl~do sebra es rumes da a'mer no B:~1I.

o oon~unrol de: iClOtJioe'i:!!QS e' teerlas di'~~Mrtic,04~ag6.gic.as qlUle mm~m eem ,;j PQS~IU[r-a, 'teCl.rrliitista da ,grnndie! maleria des ,exten5iOi~I:st3iS que 31Walm nO fUrali brasil~ifO fi~m 'l~h.!ll"j!ruW mu~ro mmpo restJrul;o a alguns, ,WUPQS. o DATE1WS,AIF/Mo'A ~em Ipartit.ipadb on, oomlO' fEi'I i1l:3dor, <01'3 eeme cGo!'d~mdo:t' OI!J ai~i$adbr d@ um preeesse que oonttl"rbui Fila !ocia~f~;io desses '~!OI"he.c'~mle'!fbt'O:s ~ ,iii IlTIlp'lli:a. a 'vi~io solblli"e dese nyo Ilv'i.m,ento s!UlSoonli:v~1. '~s.:io @~~, Ql~!U~' se oonsoilij()la ,ius~~@ na pmis, des teoJi!i'oos:"

A Metod oll.ogia, P;a.rUci pa~:~~, de IIE'x~)~ Iiirs,a'O IRu ral para a De$~nvQ~v'i ifrli~nr.o .$!.l!SOO nld,v~~ ~: ~ma r'e'~~m~nta qllJe oon1!f\i bui nessa tupfdil.i1ii:a, F~JCo do ,~(;ulil!l'l.i;:illbl d~ m~i~ de tr'~lritU an:o~ de ~_pl::r~&li'!;da, d~ campo db~; seus ~uto~~i () MEXPAA :~p'f~~nm d@ ferrna obj@,trva ii! did'mh;;i3J Un1l~, 'e~tr-'~It,e,g.i~, d€ mr:iiJ;;.~IIIruQ l~marM;~U p~dI\or~, 'qllJ.!:@ pessl bHita e~e:tB~m,el:"llte- eern :a sua :anUCj"it"io .. 0 fH·Qfi'l;tiQ'li'Ii~mQ d~, ~;L'jiri.rnllll·fn~r·lAf' ,;iii.

- l!1 ~ ". " ~" ~ - ~ -_·r ~ 11 ~ r' ~r" - ~ ~j ~"'!~I '~-V' ~ ~

,;!!i;DIi'· ... - -I ....... r,o;oi!" i'i; ..... n·-""~""..i!'-:"" .oJ -. diEoo ........... r .... ,)I.·o! - .'-

~~ 10;;.'-1 !LV.~ .~""" F\r~~~,~~ 'ye, ~~~.'!!!'q.~V!meniCQ4

E, com esperan~a. qrJle ~, DATER '!i;;.o;ntribUi p~, que ~~t·@ li"Yfol ~~ ~ubili~C3dQI. E'sp~ran~a !que uma li'tov.~, Ate!r~ de f~t.o. !!U f,gi'll :if!!Q 8,~sit, I~per,an~a q l1J:e C:£; ag~lilt-eS de IEOO1;·ensio flI.!IiI'7lI~ ap.rer!de~1 ~om c IP~d~ ,e com urns 3Ml'ise crftiC-aJ. dele, e$tio :at\i,!i~mdo ijii,Q p~~~enre ~ c-Q:tii~tf(!,fii:iftdQ

9'

e 'flrr~uro desse ~eN~~' fil0 Pais,; eSJPer:ang-a que 'os dias meltu:J\lfte5 i';I, ohf:!~I'iIl1; 'esp~(!'!flc;a que a mareha IP~ 0 f,ort~d~(!lm~m;o da ~rie,lIih:IJJn1, famil~r ana flrme e ~~ga. ;a ada, dia, nOevios 3itOll'el~L.

~U~UI IMaflU"~, dia, Silliva, Di;r;etel!' do, IDeparL:am12li'11w' dill' h$i$~n~ia 'l,krliQ 'e EXNensiQ F.iu:r:l:d 'Sec:rerjrflil S!llb~rut:o ~ ,~i"~W"ia ~~ ~~\!!I!llu:r;a Familbr MJiilist:E!f':io dll! [),~!!i'Y!.!',4IIVimel1'tQ ~Ji,rio

10

I lnt:rod Ulc;a 01

A EM~ATER-MG rem 'vWefJilciado,. em SUl tlra,leoori~. as ~3~ djriel'\en~ "m~~ IrnO'm~,'Ill@S, da hiGWri~ do d~t3~fl'io!'Oh{illlirll~~@ d{:l M~nas, G~rais ~' d@, B~lI. ~mpll'\~' S'ln~O:l!iIi~aJ ,oom as, l!TI~dal'il~ Qoorriocil'a.$ na '~d~~d~- !N\~~~, (:Qn·

,. .-11...1· ,; ..-II ...a I'... • ,.

it~XW'i' '¥€1m tPQjllil'GJ~i;JO !iJe~~Iv.amnma:,€1 'uG [PfOG.es~ U€l 'Pr.<I~,~il:n'~, ex{,et~ e

-""""I'~r .... .-11- If'kl"Ilr;,'",,,,",,, In ~ ii..JI""",,,., '- ... l'''' ... • .... '- - .Jl- ... "'''''''''', ... - 'b' ............. "', .... ..,...,..b"'lk .... .,jj- ....... 'ilf"F.._~..i ... - ... ii)''''.fll~iiilltii ~e iF'" 1l!i.I,..;,w !FUI.!I,II~, II'" '!iii tL'!aI;;""IITI!i!lId~~':~ i3!UJisll~: 'G: ,Q"'" 'lIf:ill, 'fU i'Yl i!oJ!~IJiI",,,,;~'r~Y';"; llilh.i

esp3,go da a,gjflicullwrn 13m ilfar.

,Ci:emlte desse pa:pell e demof'ls~r.ando seu Ip~onerrlsnmo' e ,capa<:idlade de' :~:~l,II~-~iiQ.' ;;:,CITl'O 'QFI~n ilz:a~i,o II' ulblliea. assume: 0' eo mp if.omilSiSl@' die retfleitilr :S1oblfe ;;I, a~5Jo, ex:rel'ils~olTIli!i~ 'em 'fbllfl,~io d05 deSaIfio:cS pa!I~'ti~~ 50il:::hi~~ '(;!IJIltuiiimis e 'eGonarnie'oGI, que:,!ii, AgrlQilJirlli!iii, 'IP,EimHiojj" tirn:Z p~, Q E!imtfb &rasfleiro.

Para tafiito. a IEMIA1ER-MG '~rtstiwlY e-m, 20M I!J:MU equrpe (,(iw~~,p-on~,d~ IPi'!Qffilssi~ 'QJ1I:j!jis dE!l dir~~ii'li~ ~ de oo~hedmen~o. ~cl!!lp-,~ril!d@ rUI!!i9a~iS, d~~ifl'e~d~$ @; ab,J.

"., ... ·d\.... ""m' ~.f"""""'I'li"'=" '~'e;Jt!li;;"''''.lI"" 1;"' ... ~"".lI .... ...Ii"" M-I",,,,, .. , ..... .,.0=;'1., E'." .. ..,. 'i:I"J"I,In.5 ,,,",ro e ," ...... tIY ... eern ICLtl I .. ~!l=il (.h ~::.! ~ l!l.e:':" ~,9"'!I.II!.Q~,![iJ;!J.' ~!ilJ}QI.!IJ. It.I~!.;;i' !I-:". 111[i1J! ~~~Il '1:1:~'" ~a-_-.:..~' 0" --It-"""· ~~L;,II! 11"1_. - 'l.l!1 lb"v.'\ •

pl'Omi:s.5o de reletir' ~re ,0 IpmQeS50 me,tOOoI6,gico Ga, afio e-;(b;!;nsr:()fijis:tt:a e prepllT ;a, S.ilJiii r'eell;ilioora~C!1 ~reii1te ,~ ~ova reaI&jbide.

A equlp~ if! I(:ki;~ suas ~~LVidad~, a, ~r' ,d\a am'II~~ da" r~~drd~d~ ,a'~~~~; i!iii~rIi1!~d· zmnd~ a ~)(lP{lriiiooaJ da ~MAT§fiit..MG ~ ~Ae1iimio 8Qbri~ O~ desafl:os !lJon:tD~rn;per.allll~ c. as ,op.Qif1tllmklad~ pam, :a ~!:lImrve:nc;,io, ,e~~eniS!ionJ:st3. Par~ Gompre:e:ndle:f' 10 ~orIJ-tex.m

"'1m ."'~ f ... ! .. F.o'U"_ ... .!·~""': i!'JOW"iili"lA"""",- "'" 1i'DI~~.Ji"" lifP~~=.j:""1 ",it" nili"i'i ... 'ni .... · ... ,.,J.,., ",~ ... ,'"'....,...... ....... I ... i'i~ ...... , !!:J!O'!.I!.:tJ. 11'U\l I ~1:il' J"", ,I · ... -=,1'"._1 ,!IIIii'" 'V F~'UcV", ,I ....,~!O;::II f!.l!'V ""~... I~ II!.~I"',,,,,,,",, 'Ya, .al""l;," ... ' .... 'IoI!rI ~~ ""'~ 1,!!O''I;!o;!l

30 ki~ chi;!! SUla hr-storlaJ n~ per1!pecltl'va dili reoolilstnJ~ao de ,p:rooe5s,~s, me'~odto:l6:gi~ c~p~ de' 11:"eS\p<ind:er as: defrliand'as awaijs.

[N~ ~,elF~tcio, de, i!lilte"ip~@jt::a~a{) e Prropoii,~iQ, ,dte a~:@es f!O:~ ~epd~, 'il2omr1dn~ ~!lJj~bes le,6ri~s, p'a!i"a tiIJndDeli~jj' Ie:: reelabornr a :sua pritti:ca, 'educ_3ii'w" pouibi1i~~ do H "'atl~io'i' do~ instfilfiil:'!li5!ntO'5; de ~rnefV,en~o re~iI~Wos, a'ipritb pe.dag6gJalj do iQXte;f'!!SiOliilistii.

A rn~.oodQI'ogj~ da 'ex'~~~.o rl!Jl'1ltll 'F@i, ~~o; ~~~I~oorada a pan1iir d€J luma ~Olfl!c:@;p'" '!;iilO eel blGlti~" que tt'!n~ideiffi, 'e'KrelJiliSiGlliliS~$ e :i,\g,ri:rulmres IPromg,Qil!Iista5 de IUma, '~BO mmnt.W{olflrfiadol"a" M q~a.11 05; exre_n:)1qrllis'W,~'lJtiiliileIm 0 pa;pel, de:: 'i!il:ilediailores do processc cle !iTIWida:i1~" e as a,grflcliltora5 e agriou~mores iaiiin~mares, .0 de suj,e'fro()S do '!Seu

ill

~r6prilo dHe~Mmefim .. N€o~ P~. ai1equipel ~u a. ''"MFmO,DOLOOIIlA PAA~OIIP~nvA, DlE, IEJcrIENsAO RillMlb. PAM O,I)ESEN"JOL~'MENifO SlI~nN~

, - -

TAW I!!.. - r'"\n~XPAR·'. COifflrlQ, Ijriejffe(~!!:fiCiiill. 'lif;6ri,~D!, nrn~looO!@,lh:a. ~ t~tn~(];a d- a¢o

e)(~s1Q'lI1iiSl:3~

IE~, mem-d@I@~ ~I!.m ~OMQ' ,priLnc~paI,ob]eIWo' pr.opici'iiW a~ ~llIesi~t~~ ~ ''i!!'~m!cra de !J.:im p~~ mrine'~~@st~~~, 'ru!lhtb:nllen~do ~-i5i: pi'UlciPN, cb paniei~,., ~Qj, d~ ~l~.ici'd31de 1121 'ifo~1 de ~fi~~ ~ l~l~l1I~r~W!~~w ~!1!cl,pamW:O' el ,d..aJ g~~O '~~II~ e.a~ d~' o._rl~f<lmy'a, ~Wi~, priUQ j!llllUtI! ~~, ~~jll.d~@f\~ -rnl"ll1!mQ(!~ ,OJ OY~ 3"::0.118 ~rxJi~~; n9ii, lim:~~ern~fIi~'Sio, d'Q ,~tegtM del dMe~i!iiIeflll@1 rul'21' ~Mt~~t

ES:Sie, d@eYm~mtm ~p~~~~ ~m fo~~~o drd~E»e:o ti, M\e~~~. ~j~M, ~, Exm~s3o Ruml p~, 0 O~~~Ji'II,yeM rffu~nt~, ,SUS'~enmv'l!1 .~ IMEXiPM. e;s~rul~rndQ ,~ tin~o, apfwlo'S. INlo, p~eir,'Q.' ~a,prtub. 1R-~.'oo: Hb~dn,i:~~, f'Oil @~., 1!lIm.111~ n::~~~tliVD, da @}(wnu.'O rlii~1 miMj~, ~em '@' h,nil tc, d~, 'com,p:!'Ieemier ,iii, ~~-o, m:fM$ioo~!~ e ~. ~P9o~ ~~.odor6akas; !adbmdM ,em ~ ~n~o, ~ht:6mo.

o :~)li_nd~ ,~p ~u.:ilol d~~~ os; Ii)es afi as, Muais, 'que ~merem a 'wmpl"i0!M1~Q ,dO's OOVOISl :5iU,i!!u,Q.~. d@~, ~J~nl~ :s«1~i3;. ~ ~o~ :~K~~~ q-lie !e'l':ig.em ,m eoo~c~, ,~rnl ~ oI~€!5, ,e'~ ~r ~q~CII1ic~, !ii, ad~ de pratias ~iwi& eQ'imTh~~"v~~ corn ,iM; aw~, del!iii1lud;ru d~ s«i,~C!,.

Nb :me~cirn ~ftl!ilb, 'qUGi 'tn_m ~-O Re~eROOilj 1fe.6~," b~w~~' iI ,ooJiltDJibW¢o ,de ,eswdJ0$ Gi5, ,~ ItC~~~ ~d~d!it~ umbeh!ci:das InO pr~ d-~ ~~ do loom!Mdf'ilenm'. aaregnJild'@; of!; ~rii!il~ :~~S '~~&km do, P'OO~o.' 1'1"Cd~~ d@, ~h~i'" ,~imc~to ~~~mdo,s:, po4i Jeiin P~c~ :~ '~Iil!~C~ de ,t!dl!lCii~ popular' ;eta~da ,per ~1J10' :'rCiri!i ~ 3J d_ d~'c3, do, aprefid-er ,illi, ,~prel1!dot ~~r~-!ild~ ~r lPe.d'ricl I~o.

o q,u~o '~~wlol ntl dCl de1~~mefi1~o ,da. MEXPAilt aplbda ,i'O'IProces510' lfili N:idp;a~, de ,p:I'~ft(:]arnelli~ ~ psdo ~aI, iI qual fo:l :s.i5lem;~~im~ [~ fo~ d~! IIlfIO!fi!flimt:os, e. ~.

N.o U'1'ttmo' ca;p~w'ro!! sao ,ap~nt~.d'~ a~m3S' 'T&_m_flcas a serem 'llrtiIizadls ~ £emmcntaBi ~~ :a!,j!f¥ilia~ m :MlE''::(,IPM mifi p~tf~a ~d~~ era ~ ej{~li!ista.

12

Vo1tmdo oj) 'olfuJar :~b:m ,I, hb~~ d.a. ~1-en~iQ; IliiI.drni, InO Bifa&il. Ie I~ ~~ GfP!l'iur ,m!l id~i18 e :a~fi~m~ler ,aI~guii1l5' ,COIil:eelm5; ~li1Icl!Llis q!ll!e lperm~ 0 pD,sarj'!i) ,e • d~~~fIIilIll~ ~~ 1~Qm;~nd~ as nmf~Ii1!iI1!I'a~ ,~e vern ,ooO'nrelildol 1m!'W.'A ~£iW:!iU.

o ,amT;n1m aqy~ p~m ~ '~re~~ oJ 0 'd~' W~~ nO's difer@1l~~ 11Ii!III~ me,liI1~o;s d1!i H!5t'O:nl~ '0iSJ ~1~m~nt:QSJ qu~ im'nlJ~fi~iDmm 0; lP~es'5lO Ide ~1mT.leNGJ'!I$io '8)llermcnrsm e' C:orn,FWllidClr ,~ ,o~ met:odQ~w, I!tM '~3, ,'On:~1Jt&.

I~ f\e~lS3ta~ A05, p.o~~~b- ~~ ;~O'n~~~ qu~' ~ '~~ I&i: A&sL'$'tirn:il TdQIin]~ e &mmsa~, ~l ... ATER ~ [~~.ruJQ ~I" ~rymd3Jj '~f'ru'ild~~5es em :SIl!3S lP~tl" CiS! Ie :rf~. aJC~~. no c.l!lIfm~~ililw ,~~, d~fi@5 iO.ofl:bi!mlpo~eos:,

IFcra.m (hdJIH!'adM q~IO'IO pcriM,~ d~~_1~~O$; ,3, pilill'1m[1" dto IftbIlooeJo ,de' d~!i!lwl· ¥immto Ifi!!j ~ 'P,WlOtt;Ql;:

~, hdi~iQ"all i~Q' lJii'iodcl'11lQ' ,..., I( II ''411 ~ "JI)I I,ra, 'c-6cn~~ d3J d~monslt~!i

A [partir db Anal,da, 1;JJ Goo~ ,MuDd at ,~, E$mdm, Unidos, l'\e~1 :te-u modo@to de~~:t.ft~,o, ~rn6m:l~@ QlP·~U~, Pill!Yt'a&;' nil ~,~o, ,de'I~~bs; e s!J~n~ do lpe!o i!.!lI~m ,dhs, C;lPOnU-~~ I~ ~lUtm parn. par~e;s; 'ern d8~~QMnw!f1ito. C'omo '!'1e_fJ~i ;0 11l!~~1 Qricn'I!Q~ '$wt ,oo@:~ra, lpa_na 0 ,i!lll~f1W! dii, Iprodw!J~i'O e I~~:~~~de:a~~.

lme moo-elo e1'trnl!d~ll!i a. ~~e~~D ,do Fooe.sSQ de mooem ~o U agMCiyltl1r:'3, ~ iu:r~'ila~' b.mi~~ Pffllp:1'~'~ 'D:(p!'3JiiS3.o das, ,~tMdad~ a,gro_nd~nri~i8\" ~j., ~~~ 'em i~~ ,~~~~~, ~, Ii!Jlfililz:a~ de ~nwmos ,e: belll$ prOO:U11d~~, ~~ 'Oildlflstrial,. 'Tr,a:~~ ~~ IIWftl p:lriMio, I~(£Q I~ ,~~~te. p~e§o,d!!! ~1i!J~,a ~j. ,,~ e '~QrJ'o ruli31 ~nv-ocaJltdo a~miJji~ 'n~ m18raW:rg~, prua as, me~!~s 'e ,~t'dQ-. dl!S mais 'Imd~bad~~ pm~i~emtel [rrnrn: ~6es Sl!t1 ie'SW!deste.

IN'es.'lt!e eenm@. ~ criada., ,em ~ 94;e~. 111110 'Estado de Minas. G~raJ!s, a ACAR ._. ru$cd" a;?D !!:lhe Cwed.ltol Ij A.s!!l~t.e"~a IRlIJra!I" iI:llSiCiwii!fao .pjermilfa. ern .~istJ ';nda, i[lki!il~CdJ e Exi:.e.fIISRo. Rumll no, pafs. 0 -nlstn!!inen~o. pmlfiojpail de iim.eNen~'. n~~a. rase ~"iidal. fov o ·tirnd 100 nJfial -8ulP~rvi.~i.(;j(r1ado'.,. onde iii, fiilmrnia db IPro~h,dtcrr ~ ·~tco.;5. decidiam, een~UlT'ltimel1iJlte. em que '~~Mdlad~ ;ap.lbr es i"ec!JJIrsa.s fln~~eiftQg, ib@;firll iCOlt1:O es aspect'os rel~dio"mlos. a !,f!~ti@ de~~ I!"'e.O!.lrms, 'fiOlfldo 3. SiiJpeNid.o, '~,a$~swnelia 'tkr1!ia a ca~ d05; ,e·X!renBim:dsnr~_ 01 crE!'dimo If'lJ.iInll" [eml .geFaJ, 6J1l, di~ion~.do ;i!! ltii!!!C!l1!iIil~~o. ,da ~r[o.du¢o. 3,S'si!1ril ~,emf) a Fef@rm~ ~~brtac~om!ar!S; e 3q;uisi~~o de miql.iina5[ G '~u:iPiil~ fr!leinWS; de ItJlSO [clO:mesrieo;. ,NQ plano de Mrrdnis.tra9a0' 00, Propried~d~ ~ dQ lar [e~m prrlornadas; obr~: de ,Sall'U!31!:1fiie::nto[ - r:o:ssa. seea _'. ~ilfiflient-a9i.@ - OOJ1::a's, @i pO!flliii:ili!ites do.iiff'U!Stcioos - if:: v:esruirio.

Ate 9.52.:a 3~; exm€ln~i'ml~ta ~[essendalmen~e credi;c[t;iiJ" A, p3f'l:ir d€'~ pe!rlr~ oclo" apas a liij· ,arw~ia.~e., des ~Nl~@s da. AOR" ~oU!ve. urna r,eori\enta~5.0 00, pgns;a= II!!f'!len~:o I!'l!~ sen;tld~· d~e que a e.;l('~,~~, dever[a :S'll':r' c;Ofi$lde;rinf~ ,rome um pf~~~ ua,t1vo, ,capaz de proVe~ mudan;as [de atoio des. c.onimedmelffit-OS 8 hQbiUd!:l,des dos· prodlutores' e que 0 ~iw.· rurirl deveniia ser urn !MistnJmemo. para, Dplli~a~.o das orien~:6es cecmJicas"

A ,!\\Sio e~t[ensiioni:Sita In~e .pe:r[ooo prMJ~.giOUl 0 use da demonS1:ra~Q 1!ecrri~i1i Ie· daJ de:mo!ll!s.tra;;io[ de. resulmdQs., rFlI1l.~ndada. pefas, teoJi3$ do ,americano S-eamm A. Il<naip.p. N'a. lpEii'$pec6\IaJ de il'om.eF:llt3t' in.~.900'~ r~l' c.lonad~ ,~ ~dmi nisth1il.~OO do lar l!fl' da IPFQp-l'"lioo~~h~' foram adomdm reaJ~ ~uJdiQ¥rsuaJs oQm!siderados in evado res, para, a ~PQca. tajiSi [como proje.t·Q.1l' de s.mdes, e albLilm ~I!'iado. ru· vllsi tas donn·dli~r·e5; e 'lIelllni,· 5@~. cl~ ,:V~,P.o' eram as. {criil1ii3.5 mals usuais dEll I"E;I~~ e)(te:nsr,'Ordstal.~ciJJilwF.

~nld!t~1! neue ,p-eli,rcd~ 01 ~1f3_ba1lho Imm a. jUvelnwde rlUlral - mOli3s e ~~ com model ~n'ljro 10 'e' liS anes, ~pedalmem:e: a~ra~'M\js da. cria~o des Oubes ·4S (saber~ ~elli11iF, &airde ~' seNirr). um m:odh~lo lba5ea~b lIT1o., padri.@· d@~ CIIII! be;s· 4H do.s; Esitado5. Uni'jj@B~ 0 Qlb.illii~'¥':t) prh'llcf;pi(ll eTa, f'otmiiLF futllJfO!, 2g,r~1;;;Ulwre.s numa viiio[ 'riv.o-niY,el as IlfirnJdlllll~~ twlO~QgIcas\, ,alem de desellilvo~f a. forma~@ CM'C3 e inlue.nolar. atrnv-es dos, Lovens. ado~ de :inova,;Qes., iecfidlb~3S pellOlS. aduiltc>~!.

-N" "- - l!.1"I ........ j3J ":I!~ ..JI... 1i"!lt·liii"l~ .r,"'Ii"'1i- ........ - - _.". ". - "'/ - ..... p..... TI·nll......... ., -m m· ... .JI"""

. eSJ.a ""'iF'......... ; $' ..... 'l!1;;I' [Ji,.!'dj I";.;.,~'!.!! :a!:J....-v L!i~1~!f! If.aJ ""IVI~ n~ C!i!lll~ q _ ..... " _ _ _II !"!WIII, Ii-! 'Y !;.:I v

I!.,

- " 'I . .I._ . ..JI ,"

de vlda flmdilll.lll!1elnladb [i!ml l~rElllIc~pac~m mornhs;" wJores, ·tntCllI~&es.. e Ire igl"O$h,kWe IPro~

p:rriios. totalmen~~ difeli@nI:~ d~ C;:!lJ~bJl!'iil ameri!:al'li~ Q que dlficu'ltlva:a .i-.oo~ das, lnova~ '~$ P-f'OPOj~ p.~ @ n'1l1IodeJo d~ desen[wivimenID iime.JrI.cano[ - que paut'a,\f..aJ RaJ n esss-ana! trarlsi~' [. ,~€dade· iIllradrclolllaJ para :a mcdema.

MOIilIemiz; ~ .0.[ d:o. e8J I I "PO (II" - 11979) i"" D dH'ti's;i'o,TiiistDQi'i

IE~G p~riodo ,trnz SGgnHiQl~, rnutiim'iM na ·ori:e.rnta~ao do, ,oredilto rulial. qjl:)!~ deil<a. d~ ser SUpeNii~ionaoo. Ie pa:ssa~, ~er orilentado. Na, praAih:a, Ies.$.~ mu'CIi!~~ 1~J"eQl~ a now Ilc.!ka. do modefo de desei'fv:oMmam[ .. A polrtica dle ~~trmen~ I'!Q 1u!Il'idad~ f:amm~r ie' dehmda die lado if! 0, c.-e.di~o rural e dlredoii'llado pan. a. m()dern[12at:;,io! d~ 38j.ri:c;uiINr-a .. ,G"anha, r-eieviJil:cia nessaJ epoc3, a ,exp.it~sio das ;~. de p.rQ4£1~'i' Pr\rWiileW8llilido 08, gFiltlides proJe~o;s e lTIOtioad~!J.!Ir.as.

Con '0 es'tillif1u 10 ao aumenm.o da ptodu· ao· el p.fiooutMdade cmc.orad'a. !mQ~. pli11ooipi· es da eeenemia de leiscaja, hQ.!Uive IlJSO intsnsiw e'lindi~C!l!'iim'ina(k,)[ d~ inBuli1i1os, If;1IT1i!iqui. nss ,e: equipame_lliItoi,S, agrifc,olas.. 0 que1 re5I!J~~o.lJ.!Illnial,e~.:cllUlsio dos ~q;u~ni'J;S: produ[,ofre:s~ !1Iilem de pr,ov«ail' grandes ilmpac~05 :~()Oiaj~, [CYt~r.lI~ Ii! ro:rt~ d!Ssequi!i~Jio no m.eio ambi:eliilt.ei.

o IproQE!:5so. de llIl"bani!za¢o., ju~oo1ad!o a i~rviabillda-de [(!~O:Ii1i~m'i.(;~ (]1m; fu:::q~nm!

IFn"oou~cu"[es qillle 'pen:na;necsf"3!i!ii! no [carn,po" [des~~d~olLil:a iimlens'ifi~a~, de bodo lFUmJ. E ,8J popul~ao. filuml q~e [milrou para a cCdhui~: fol .~bs{)Nildl,~omo mi.o~e·oora pam. ar~,efider as rnecessddades; do des~nvo11Amt1~"i'@' ~ndlllsm8iJ,. OUit~, oo~5equend8!S rne;gati[1iaIS dec-cor:rentes do rmodelo de dema!!.IIIOIv;irn;erlW ~nOriirilioo 300t:adiO forn. ,~ .~IIiICf.3, de: -mi pclrttiC3 pQlll~ca; de edIJQ$'= 0 pa.ra Q amlPo~ ~ol'lil quali)dlade e ade"" quada ~s esped6c1dades do. ru~, i!Ill~ tdn iIlli!lmento da (iOn;(:etl~3g, de. renda e cia 'e:strurura fLilrlldlimiIJ em ravoli de gnmd~. prOOu~@Ii:e~. al~emndo 0 iperi I' nIif'3J em c!O~· p rn910 .com c p.er~o :an~e"or.;

No, ,co:nt~ di!!S l~oH~]~ puJblfas:. lfl!:Ier-e~ur desmqlu:!:t- ain~a nilO[ iiil1Clo dos. ana!:

6'~~ a (ri3~9iO do l!rrDovJm-eVi'tO d@ ~'u~~o de! base I(M!!), '~l!iiellillmdo lpela. ~gr,~a. e. [15

1~8mtiorlmmf:e ,enC3ffrpaIf,o p~l@ l&tado. Cllue timlh9J por obJeri\!lo ~f'OnntQ'ViW' a ~uc~ao P@f' me~(:) daJ ,orpniam~ ~m~nJdrn.,

[E'm m~@s M D~da die 1'9ii();, '0 ~~~~ de ·~em.a,@, ruraJ p_~ per ~P:~i~ Y;M, mudan~. A ABCAR (~oGr~i;j) B~i~elm, de: C'lidil'@' 0 ,A,s\sis:~n(j8J ~rn~). ~rii:l,~ d:a n'o1, [1J~ea-da"d,e' 1950 pillllf'a, !Coor.d~Ii1!~!i" '0 'S'eNi'~,o' de IDi:len¥iQ nural no ,PailS!,~, 111J,~1f ~ ,EMBM.nR {~mpre~ e~ilekl1 ~e' ~im1fi11cia TeOiltQI e bl~ns.io RJ!llraJ~ u -Com, iiss@. em I 91~,; ~, ACA!_~-M!G e 'tFaillil8io:Ffnad:r!J ern eifil'iipresilJ estamJl - EMlATER.MlG.

,A ipmtre~, ,~~tM adklmGa pena ~t:m$a,o i"!i.i~ plf.Mrtg,i'Qu ~ ;~iU~ndi~, tecni~, vinotilada. D, ,1~iwe(grn;_rnatS; ;·,es~ciai5'~J ,~, m~derrd~-ao da ~~grr~u~~. 0 perm do Ipro*li~ ... $iooail de @xt~S-io, 11iiIes:i:E: per[~O\;, IP~&~ a, ser 0' de~ ,esipffi:j~llsta, respofils~el pefla, dm..isio de, '~cr~~~ '~ecn:Ql!i5,g~, geradmJ ,~Ia ,peq!U[~ ,e de iiIT!\~~enl~~'O de preg-ramn~ ~pe~ill~ - PROVA1I1al~ (Imt~_)io!); CONDEPE (~~IW~ia del c,o~e}!, PD:P~ ~PeCWrlii ~e ~ed~_). f!OLOCE~ t(e>fpm-'Sao de {j'olflt.e:i~, ,agrli(~las)l. AJ~ml do.s j[JiJiilPacws, iillliilbienr!laiS nept.i\i'o.s. ~, ori€:n~~o ex~em.iOi'lIi~tJ, il!1!f(y~oj(iU ;~ deMJaliiii~ao dQ '~banW) ,S'@Qia.1 ~rn Getiiflimenm d@, eooIi5ffi1il1i.oo ..

A e-"mn~ '~Ln~a!III!'1!~e perioob rem fUIi1l.d~~entitd'a, nO, moo~'lb d~ d~ffl!.!iSao de lneva;6es HdeaIimdD ~~ esmudi'ml'O~, <!i~ri\caf!:OS Davidl Bernho, e: ~l'1e-tt Rog~TS.

Esse ,lifiIode:lo tL'OIn~ti~l!l!ia!,,,se~ n~m apelfe[~m~lii!oo, do iiWiIodelo cl~¥l~@ ,dia teorJa ICIa jrr'onn~3C' (mome:> lIl1!;!fts:.em,>an8i~>'I~~~1p,tor). Ob'JetN,8rV;3. ~Ib~~r d(l' r~p~oF, nesse CMO 10, 3,gJ!'insitor, "'COll':lrlut-as 'dlesej~,~iS:'~; ii, palrll:ill' ~te ,a,;~s, P'N:~po.st'M lpelo ~~!'jlSi~riist3 e i~p!Je<mii!jn'~as ~or IliiI'ie~o, de ~~hl!ica.s, de ,esttmrnrJos ~U~: favQreoiam a ,@b~FtI~~o, de re5po~w; ~ 'oofmpO'tltameli1tQ,8 d~sejM().s. !ililduzilllido,;, persuad'indo e 'eondi(~O:!i'!!~li'iIdQ '05 a"ie@~ptQII",e~, acs 'i:n-t~ 'I:li' ;obj)etivos cCint:e'cudo:s 1~~lb ag:en~el de rilifu~" llqWli yfism' ,oonrn@ a fatlte. As.s:ifi'ii" rspt, :~ iy~iffc_~t~va, ,ttl, modemi~~;ao' da ,agrl'" cuilwra, brasire[ra~ ,ero~n&1onisw e ~gri:cult-O:I~ ~~elecernm", M$ta, ~POCi!'1 !.1m3, re- 1@;9i@' o"d~ 0 prim.eiro r~prOOu_2jia as defi:i'iIi~ if!~~wdofiais e 0' :5e,glLlndO !rre$poInsi3i~ bllb.~~,~se ~ ,ad1o_mr ~ILI IIl!i~Q M ir~ova95-e5; mcrrno!@,gi:c:iIS preooiiiliHdaiS,

,A p~'OtlS:5h):maJJi~jo d" ,campo; (~tlO-! ~ '1819)1

,~~ a o~aniZa9io, ~o.munlwia, X, e5pecJa!Uz:~o te.<llic~.Ih:ar'!'

ifNJies:~e: pmodo. r\OiJ"'am mnamtidoo os p~mriiiS 'I!speoiais I nnpJ'emenmtJos; no flm daJ de.(at1~, ,d~ ~ 970 e c-on'Ce'b5dos pr'o:,ramas sob, OW!tra, 6tk:!i!i. lNo tedido socia!! brashi'eif" r~' pe_fTI'iJ~,~Y7!!m, cr~~. r,~etSs~Q ,eiOo~&n'ica!. desem,p'~o., Il'y~ ,poT meillriores: S3I3riOS e rniwh,;dh2~:O~ dos, pr,odU!~!'I~: pew ilWtte Ih 0 !'Ie s' pffoe~, NeSSel C;(in~e.~ e 'qlu[e! fGii iil~borado Q J~ Plant) NatiQnaJ d~ [)~IfI,'l{QIv;imeifr!to = PND, nWima Itei1'~ti~ de' pro= pos:ili;~o dei u_rn~ po:l~"tir;a !iilii!ai'~ 'm1~Ja. condiliandlo pro'je~ econQ:mr~, re' socials.

iNas, ;~, !iW!~r~.h a, po;pyla~~ OOlfiF1!e~iOYI 3, ~ Qrgafll~ para debuer e !propo~" a~ i~ Ip.r@bl~m~ ii!Tl(PQrn.!F!~~. lOOfn@ :!1!! n;dQr~~, ~~, i~' :;i!j, ai~~' ~6!1:i'o>-;!ttrlbi~m!~1 d~ ,~jCild~~~, bli'a!lil~i'Fa. Os rm!~rn~o~'@-~ :~@oi'a~ ,~ as '~r.fllD~ ,d~ p~ql!,J~ID!OS, prelh,Ir~-QJ~ e '~~hi!U:b~~ ~1iJI~i~~ ~m:Q a CONfAG '(Co:Jlr~d\g~'O d~ T~IboaJhiadQ!fe::; na ,Aw-i~ultJ!Jn:). ga!ib~ramfi!:f~~, ~' !~~pfl~~:io com a parti(;i~fiQ Q@S, ;~CI!!!~W~i' '~li"abalh~.do~~ rurals e OUf~ ,S~~!i1I~; :~li!ii~;

1'll!iicii8i'l~e: InO IPms., 112:mll m~arl'o~, da Dlie:ilda! ,d~ 80; !!11m ~FOO~SSO d~ 1~'~rm1l0ora~Q", ,qUi]: 'cutmllff@UI C@rI!1!i ~, p:r"(:!mr.dp9Q., ~m I '918", d~, Co:n$mruu¢,oo Ir.~d{l~~], lifll, P@:~!!iilri@r'" menR, a elaooli"-.R§;---aQ das C'ofiS'tlitJlJI~~ IEs~du,llilIls e das ~.eis" 'OF@~'~~.s M .. n'l~eT~~r;s, ,~onm~tdgl'!do, 00 pr.o~ de de.~liliitrnillEa~j.o ;arlmiinhsiIJr'"a'~ no 1j!l:~U .. IDerIin ourtJ'DS '!::Qn!:lluhs~~j wJ~ d!~5taear~ 111~ CQnS\'~i:~i~, Naci@I:!@J. iQ d@Vef' d~, Urrj:io ~~I IT:!aE1l~~f' 0 !j;~Mqo de ,afS5is:~-encii:ll t~;Gflj~ 'e, ex~ens.io, rumJ p~MiiCa ,e' grnt_U]00, deminado, ~[O~ pe;'quenm, 'prod~ ,e: ~e.lIi;adPs !o!a rerOffll~; ~,grari~, com,Pl'iol1i:!isso u~q)!.ill"ild'o tall!l!l'" OOIiill lila 'tQmr~titui¢o de: MinQs.

'Em sJrrlmnlia Clam e:s'sa:;;, mJ!JJ,dlan~:illSi nOo r;:;erhlJF,IJO' rrradonl8iI", 10 Oe~3.d,8J oe, ~ 98Q,!, ~ EMIBM. TER~, iIiIo papel de, CfiO,f'odle.l!iii&dlO,I",i:Il do(S ,servn~os d1e ~;tie:risib ,fI,lFali, a~l'esenca ,a:s IEIMATIERs es,ij:,al'dhJI!a;'i's. em nl,e:a.go;s des;S:8. ID~G,8i,d,8i, Wllllilfll111 II'iI00V8i m'e:iJ::QdQlog~ilII" lila, qiU!iJ~ 0' ex:'teniS'i~Qn~sm; assume a Ip;apel ·dle medli:adiO,:jf !(]I ~:!l; i IiiIte:resses do E;s;tad Q ,e da peqlueln~ IP;r'Odljj~,§,o. tr".8iballhlii im dlo C/oliTI 05 pe:QILlHBIfI,OI5 prodiu OOr-eS 3, IP'.aJ'Ii:~r do di:aJ c,go e eende cOrrliUl hOil'i:zontie' a ifI,Q~~O de qilli,e: 0, SiC1ber pop'ui:ail"' e 0 sa be if a(adleml~C-o, :siio (ompiem E!'iiii!!!3r,e:S,

P3rT.3: ii~so. Pf\OIflj1JOlil€U eurses, ~QJ~--enOO le~reiiil~iolfl~:UB5 de todos ,os fiiS~d~S! ,~ 'ffedern;;i.o'o e8jpai12iti!india~il~:I_S' ,em (;(!n~eudos; ,S01Qiais 'Ii!: an:ii.iJiSces, ,e:struli:llJni~ d~, ~~o:rtiiQmja 'e:

CIa po'Hti~" ApesBr ,~ i_fij\f~~tinmeI1ltiQ~ ijnTciajs. ilnser:hldo ssses .cO'tit:eudoS! alos p,rt'\gn!!g ow de 'GLllirno.5 de: L'IPr~rvi'~o"! daq!.re!ra epiX3. imoU¥e tniiir'i!:il, de500lfilit1lnWlid<ad(l1 d~,idil!l. pri ncipil:lmenre,. a l!li1Iudtii~m pdlltj~, riO ce.ninlOI MC~onil' que' pro~31rnm desdebraffieWlOOS, :rm:il ~iil'le~o tlfnnjt_~~iOmlal d~ IEMIBMTER ie, das E,MATERs,

Na, EMATER.-M)G. ,QI r~~~: d~ ori!mta.9iO memdcl6gJ:ca,:S'e .del,Jl eorn IUlmJ 1n1@v;ifIi1IelrnttJ, inmmo Ide disCliJissao sobre [0 ~i.pma,dol dca pa_U1l1cJpar;aiO< e da ~rg~m.~-aQ d~ peOJU!~aJ 'prodW;io 00 PFQ;Ces8O' de d~nrvolvimemo <dIas' comtmhia,i.'lIes." Esse:: lmo~me,rU~ f\esu'IWU iIiIa, ,elabO'm_ej,i.o, di'lll urns l!1la~ lpr,oposta meoodO'r6giC'aJ que ,~egura'ila .EIJ i~nio1pasiiiQ e~eoiva d05 peque~ pr();j;h,f~@~s" Re~YI'rou d~e pr,oce~50 a defrlni~'o. I~ml I '9~a:. de uma Flonti'C-a ~l1stitll'!:ionQl otJ'j~pu;.3d\o.ra d~ ~ eXMiTIlsioii!iiS~8J, ,8J qu~ (.(!ii, ~~p!iJa~~ !I1IC!1 document.o: Po(Ii!tOs, e lIJiMff'i~~ da EM'ATER-MG no T~ooJ~,('j' oom olS; l~qwlrr!os, IP'nodlJJlt«es.

Aj'n~ elm 1198S. ~oil !Co~i1ruidta n~ Ie;MAli~R--MG; '0 Nll§!ch~lCi de, O:rpflilim~-ao e' IMillitod@I@,gia. G~m;P(i~to pOl" ilJifOiHl equ~pe: im!ull3jdi~"Oip~i'i!l~I\; (!Om a comproml$so de ~~b~~~()er d~rem~es, pam Q trnooJirto, Cia, eimlilp~ '~XHin es lpeq1!Jenos prOOu~oil'!eJ) a pa:rtiir ida mt1I~(;)!ogJa pa_rtioipatiiva.

b,p~fiidm:ras ,aiesenvohl'idM f~ii'lOO 3, peq~e.lfbo~ ~rod~:t~res: ~ SUM o:r:g:~lfiIi~:6e~; em dvre:ffi'l1~, l~i~ d-o ,est3dlo, i3iplicandb '0.5 pliij'n~rpm da IP~Yi~,-,a~\, '(ornm a b~ ~, 3, ~isterilfl!~t~~ ,~ nNe'~odo:logra p,arti~ilPa!l;WiJ, de ~~Eln~ r~~~ at~ves do do .. ClJIll'Imto '''O~in~1 atts 1P1eqlJieflos P,rodtjto~ D~I'1~tr~ (ilQ Tll"abalho' na EMATIElRMG"'" iremldo '~mo !f\er'e~@!"daJ a de,f1n~.o mmou:ea6,g);cD, d'ca emp,rs~i' £~r:am re~li~a!S ,em 'D/o.db !Q ,e'S11;aOO ,cfk:fn·M envoly,endb e:)(teifii5iollilis~ 1~8iis!, !~rn~n~iOJ'ieiS; ~!ofiilioo.s: 'e' ge'Feiiilite~. para a disaJ~saol da, merooo~8 ,e (;oOsiruc;,io dle~~raOOgij~ Idle t_ra~baJho loom es ipeq;l.IenG~ PMd'Yt'@!"'e!:"

Uliibj!ni(z~io dOl le;5pa!i0 tli.!i"'i~,d ,( ~ "'11.1105<)1 ,~!, a 'm.ewdo:lofj~, p~nh;i;p3it1i..,a,;'·

Es~~! peri'od'o s.e caii'aCmrl:taJ" ,prifL(ipaJmenre. pel~, maioi'" a.plf~ijma~[_o d\;), ~~~i~3,·' Id~ '~ililill ~m 0 pOOw ~Y'b-Uro, lrii!cia,-"'-Se' ,0, proc~ de «(")~id!a~a'O d~, C,oooelho5 de' 'G~~~,. fJb~f;"IPO~do novas; f:tlS~i~lUdofiilaridaJdes e ciflia ifld0, e5pa9Qs. pu bnoo~: dig dis·, IOO~sao\, 1QrWfflullar?~(i1l ~m,plemerl~ta¢o IE: gesd.o de poUticas p~bli'Qls. GalfilMm !de5:~ue Q'S 1WiI0000j'I'1Il~n~~ ~()d~iS q,ue i!!!~p~i:am sua atya~!l' politfica ill!! S'e tOifta!JU,erri ra h.im ':on~, tli~ as d~!liJlJ!lld~id~ ,s~dia~.

A lcli Av[~I~ d~ I '99 ~ re!g~~:a, I~S di~i~:os dO$, peq-Uienos ~grr,OJlto;tes 3, ;aginencia, r~elll~~ '@i l!!i%mml~i.o mral, dte, ~!)fi"m~ .gmtl!J~~r

EIlTm 1'994". Q l~~!mn~ '~Grit;o, d3 Tii!!iir3,'~ [fif,i!~a, ,d)e fOITrla sig;nmCii~v.i3J e ooi'iidnuada, a PQI1~cilp~ao ,~f~tivQ do~, mOV~IT!eml~i soc~.$ e das, or,gmiza.goes de! 'ttr3b~llItadore:s; e :mWiG!UlltOre~ f~mt.1!iHaf;~ na d ist"u~Q! ~ denni~io de! po~rtlc3S' pl§!blncas' pam c se~or rural,

AtJ~iiSaJlldo, i(!; IlJOlflto!l!:Xto ~,~r;a'i ,d~s~ lultim@, '~l:"iriOd!il'! l!lf1I~nc:iMa.tm-:se ,;!lg-u!i'!lS; 'f3'(.oS que, inJt)il1:rMfJiiriJIm d~: fiomrrm ~lgnifi~~U.iva no '~;Odel~, de' exte'nsao rurnllb~U~rIO!'. Sob ii, O:lni~rrt:a~.o neo~i!be;r~~ ~eadal lfila, t&J'Jial 'drO Enacl'a Mirrnil'!J:!~\! -('Oi ~t~nta! emt1!, ! 990. a EMIEl~lil::R., ~,d4~ml~an ~rJ:""~' ,oomo ~nSii!~M@-;lld'a, '0 d~rmmtelafIiiU!rnOO dO! Si's,tema, Nadorml de An:R. (SI~AA11'fR)" S~m f1~e~r~@:!l, r~~~ls, p:Ma a mIDuter!~~O do:~ ~eM-' ~" ,e! lie:m ,8 orterr~~io m.(Co,l1Iail" ~o!J,lllbe a ikad~, ~c~t~ld'O '@fIiG,'O:Ilt~r ~1'~~ml~[Nas Id~ seb~v,end!J re qualiilli~r' @j :a,~i@ ~a!~l1iSiQnj:s.ta ~ I~sn~~.~, to!l"am M: !f'Ill~~ ,di~s~. h~d!IJi'l1dio [prooesso:s: de fu:sio d.as, illi1~titui~5es de ~~-qUiBi,l ii!i: ~~~~Qj, 1~1ili~.ci!i:i~~o ~ (Oii~~OO c.'Onii ~ IPre,feiruJ"as mlJrmk;ipai"s ,2im,p.liandb a lpartiidipa'iiio "lifH2incetra des rnu ni(;~pioo, redu~.o, do qu~dro de: ~~oa~ nas ~mp~! e, ern '~Iy.rn~ easoo, ,1l!l '~insio dl;!: ,E.MAiERs, '1iiI!D.s estades,

~ iflilsdtuigoes qi1JI!!:~ perrlfli1lallile.c:eFilulIl,;, ,a!p6~, e>~ Fee~~!f'IJIItU~~i'O; ~i'O pros:.~ioml,da5l pl!lo;s, movimenmii 'iiodia i\S; Eli :IDS O'~l11IimqOM, dC1Sl ,trib~1 had~ rurais ~ :a,grk:uliIDo~s: ~:'Ulll!niMleS ,ijJ curnp~F ,CiS !(jiijreitos 'OOi'ii:Uitu:dOIir:ais j~, ,fir£1:eg,l1lIrncib-s aoiil ~GLillmr~ faiTilii!lfe.S. Gj,ye;:, I~m i!IJ p[1e:St'jJ~D' dg :se~9QS de: ,~15ffin~Tl.l, '~e.ti1'i~ e ex(:en~"Q rUIr-~1

1,9

d~ r'(.'!l'IT!a g~~J de 'q'yalioo.d~ e ,~~~~, 'COI'll1l ,~ '~~~~1D~~ de' de;seflf'l,l;ollvinnento do. f,)ai~ l!1m '~~Ffburu p:rura'~ {m;!tai:u!il@'cRmelfu::o, dill:; InG1Jt'aB, re!1:;t~ ,entr-.e' 3, '!ioe:iecn·, de cMI orga:n~dI:a '@j' 0 E~~db ~ :~ r,~tjma~ da n!'Ie~od\O;logfli.1 pMticipa~wa, ~UrriW,~ :a!~~CUII~~ ~ ~grinlltQras "amirJan~~, '~' ~!J,:Ia~ Ibrma$ QFgiill'ii~a;~Iw5.

V:elno~, C 'oonh'l2:©irlos PIN:JiI1lle:mmsi !C:on[hllu~m lI! !existir IiiJi!J' meio rural, 0 ~,xodiO~ a c:o.nC'eIlii~~:O' de I!i:encl:a, e telii~, ~, f.t~aif;ied'<MIe dii, ~nrm~e:silrut!Jjrn b~icaJ >e! de Pi!"oo!iJ~ ~~o. c:Qmi'I'lUJ2rn1 ,@j !l2QmpfiO]nl1let~r' a, ;esmb.m;d@id:e, ~a. 3g!fkulru~ -(\11m iii •. EiiiI~tQ. conICijui&12.S illir!ipo.li"mnte~, ~ornm \iI~Cim~~ 3. pa~r de moO:ili1z3~~ ~: or:g,anila~6as' de ilII,g,ri>!:UlIW'res ~a;mi liares, IPrnifrrer;;:eflldo '~f::5~'!:!IU~' ,81 {Ql!"li1I1Iul!1i~Q; d~~ !JJ rna lPolitic;9i Ij:!ub!liea voirndla, ,pan '0 arendrlTIenro-o das flece_s_5:idad~s ida agrh:!JJlhlllifa '(a.miI13T, (), PROIN1Af _, Pfo,gmmma NiI~icm9J d,e AgriciJiltuJ"3, fanniar~

,0 PRO~ f!Ef1itoe:S6tlm to I"\esu'imdo diD' e~r'QrT\O ere1!~Vo ,die, c'onS~if\j;Jjcao de! W!Ma

~r ~·l ~

:polu[iIC3, de ~nlChJ~o, ~jail da 3IriicuUur-a fam ililar;, ,oontempllando, as cate,g,oiliias des :~culmFe5 e: :a.griojjlmo~, ·r8;mil iar,es" trn.balhIDd\O;res; 'e~ 'tmb~lha;dC!~ ru rais:, p~sS'eiros;, p~r!!;,eirQ5. alf,rendiIta:nQ5 ,e! !ilS5'en~~$ da rdorlflfflli ;a.griifli'a, A Qr.g~niza,~Q d;os ag;r1!i:'.d~-,

......... i'-m·-I''''' ............... ,r;'~~"""-lil. - ... i'viI- - ... ·~i"ii .. "s . .lI' .... f"\...;.1!\"" ... v..oo;l .. ·' ...... ef'ii" ... iCl •• --~ ~' •• If';; .... n;;.::;!ih!iil Ii,.~ . ...,; II' ~ 'Iii II 1IIlII''''-'::;; '-i1111"11 \";'!U!1Ilillr;;;;; In'CIii' 'U-·IL!'I:~h.!lF~!: iI.:!"'; !.;i''''~,,"1 ~~"",_.~!~ ~ I __ .. ",r;.,; f'!IY~ o::I!! .;iII!o!!O!i",," __ ~'!-"'" 'I' ~~!JIII

clOlTl:() :sua re,pf'"e5eli1lttitNidad\e. ,IJfIHS ,ent'i'dac:les ,d~ dlass>e, e ,:simdicrd v-em~ ,coosondatn-, do, como for-mal de' a~~o p~ntlc~ d~ utego 1:"1 a-

Dem.ciiirse rtes~e! pe.r6ooo 5ll Cf~O do, M inistell",io do lDese~votv'im~nro ,Agr:iniol, Min~:netiQ do D·eliienv·oh/ameru:o, Soo1 i!J II e C:ombate 3, rome, aJem des tGofl!selhos 1Fe= id'eraJ. IEstad~arlS; e M uoicipaj.~ ,d)e Des·~lvl~~nt&i' Ru~ SWib~ng~, ~ye' \d@rj~~w~rm 'espa~os de'lpartrci~~ e!: g.eSEao $Od~ [que! ga~te:m a, opO'r'tl!J!nldadle de Irriu~go!t~ao ,e i!fils~Q das ,d'eumla!i1d~ CIa, .rk:liI!~wra f'amiUatr no >O\~~me:nool p~bli:~' d~, Un'i~.@. d~ 'i!sadbs: ,e, iiirilUi!miCiipfos.

Em 2\003, I[) Milii!~st~rio ® [)eseur!,¥(iM'mel1i~.o Atrir~o. :atraves, da! Secr-e~rI~ d~ A,gr~cu1wra li!=:aJml~i~r, ~fi$tern~t:i~~,:~ r~ivimJdi~Sio~~, d!f!i a_gric-ulw~ 1iamul~al" ~ prorltS8~o~ iifais da, ~be~o, rural pG!b~ia, ;~~~!1iita~ ~!!!ft! :sem'ijl&:rk~~ ,~dl!i!arc!i i{!l fI~iO:-!1imj'&, ~r~ bo:ra ncl 0' 'a PoUtfa, N~-C!lof!lal d~ A.:s~r1Sit&nd~ T~~lilIica ~11~m~nsao' Ru~J -IPNATER IE'ssa. polrt~~ dellil1ei a, mi'~si'O ;rj,Q'S ~~I"¥ig@:s d~1 .AnlR" pdJbli~, 0' pUi~lij~.o, l:u~:l1!eli~iii:ri'o, ~, f!II!e-ttodblo,gPa Ipaiia ~ ~&o @'J(~r#I'Ii-Sij'ofljr~ iUlilIw ~. a.gr[(:ulwrn~ ,~ ~~r~ul'to:ras, f~m~

2:0

r-es e' um OOVO ~rndrl,g,mrn~, rec!llo~bgleo de p'r-ooutti@ ~~~nud@, IRlQ~ prifrld,pios C~~I1l· tirtfi(;~fS dn ~Il"-OO~Qlbgia.

A, me:tQd-oJ~ p:mwti~~patIw, ,d\elinlda nil, PoU~i~, ,N~d)Onail de ATE:1tt Ipffiile:gi~, O~ plf'~s<}s lr~afli:dp;atll'!,105 de p.r'amc.~.o, do ,d~el'llY\Dl\o!'j'm~nil!O lIl1;.u-;a!1 apo:iad!~ ~m ~Ore!i"" c:eims c'omo d~-ei'1i¥~~¥flmemn:Q w:iterrG;ave~, agroeoola~i'ii~ eq:iJ~~de :so~ijiJ. IPBfli.dpa~" ed1Jca~Q popular. 'emp~dernmrne;l1tD~ g~iliero, geiFa~W if: et:rni8J"

Co II'fI to rme ver-iI\ic3mo5 fies~:e breve refi!8i~e 'Itl'iStoOrioo, ill 'OOn:l't<eX~D' enfli ~lllIe a EMAl'ER~IMG es.te\iie! il"llSer,ida., queif ;ieja: 0 ,do 'CJmp!O~ 0 aM pol'f'b1~~ IpYHIlicas~, \0 do o~fl,ino maoroeconrlmioo e ~Iitico~ 'q U€T ~ej~, d..a :Sui3J pr6pniil. ,e:sUUr~lllIrn. illiifl ueneleu dt'retameme as del"i~~ da em,pres;a1 em :Celr1iIliL~S, de Ij:!ub~ioo prte.rimr:i:o" pollf~itti e dire~ri:Ies\!, rrtefoid!olo,gia de ,e)(miillsio rural. em cada mo;rnen~Q.

Hoje·, :~ 1~\Z.,da pol ft:ica m(Jo:na~ de A'fIER e da p~mt~ de etlIt:idlad~~, g,(Wernamen~ I~~ e ru.o""g,ove[i~~men~i.s, ,~mt!!:ailiildtCi, junto ;a, agri)cultlJlraIJ famiDiaw, faz."se neoeWric ~M IrOO~:entI:O d~ metod.o'iogial de ,aJ~~' ,e~teiit£illll'fl~st_3 1i1~ IE MAlER=rMG;. 0 d'e~flo ~ elBF

'b"'O"'!iir" I!j~ r' .... I"'lh i""3' ,. (',""""""rld","ii'.6 .6 ";I""",,, ii"!I~-;i!'''''>I'', """7~"''''' .d1",11',t -rr"'~ ~lIi" Il'-- - 1- i.dl~ ,-

_.'Y' "i!'! __ . _~ '7 7 __ ,!,fll' 'Ill, YI!:!!. . "'!I'lI .. !i!l1;,!!"Z' .., 'Io! ..... .,., 1"'-1' ~~ '"' ~ 1111'!;:!o'Ii.i'Y·U\ yg,i'oo!!r.,"," I ''ii'I' mll.l.laml!!.ll!l:i a!

r>ir:a.,;.;i ...... , ... (l("""' ... .,iOl'ili~ ..... , '"""'m ..... ;i!ii;;...,.d ~I ... ~'""" d"', , ....... , ... ....:1 ri"I .. ; ...... ' .... ~:Pio'- .-,.. ""; -"6~""" , ... ........::

po l_~~ 11!i!!! .. ~~!;~_ :.__ ~~ ~. __ !! !J'!,.~ U'!I~~'~. '_ , lJi.:-~~;I!~!II!l !111~ !!!"r"!P. ~!i1!J. ~1,.Irr.wWl'!/-t~ T &---...~ ~-'

~I. IPot~oian~a~bns diilj OO!iil:S~!l' cole,tlI~ de! po;ll['Q,S, Fldlb:licas, ¥dJm.das pam 0 de", ~mtdl'l{]llln~fl'~() ~1!J~t~Imd:¥~1 ~ :~ 'q)ua!lidade dE!2 vi'Cila dO\s qMoMltor,es: e ,.tic~~oo~ fama- 1l;i1~, do &~cl!ti, de Mll'na,s: 'Genies;"

2'1'

22

iMf'lg,i!g.L 1[11 ",grf:l~lpl;!lk~ ;[Jill !:..Eillllitlkl· !iulIJl iFlliI~-~-ii~oK,.i')f'iiirno!1.lt. -~~j;ltnlil'l!~4 _ . .M(lP"~:

. ~

Vrveli'flllliO:!;, 'Ulln erna:ran1hado de ,rem~5e~, IcooIU~!JJI~ e ml"d~ '\{~

:~il!:8. c:ontradi~6rla~. Se: .~r urn ~a:d'O ·t:e;fnOS III ,~.a (!Ie mtaf1~lOO. \iil'ii'~db nesse novo mi~&1kllum ntovh"iiileliilm ,g,:erndo ~€1~. "'soll;i~dad@, do cor'mteci"me'fi'ilIto". PQr' ,oumo· OOfiilvWe['Ji[l!o~ ,com ~po~!JnIaades djfe!"lZ:nciatil~ d~· ;~~~I ,~, fnr~'O Ii;ll ao c:o"~~imet1!oo" Ne~ :5effiittlido. a ex~efisio, r!ilirnll~ 1P3i(!1rnntio' :~ !iilJa p~~ nYITII p~ ~d;IJ~tli!ifO 'CI!Wie IP~ a inch.Jl£3'o' :S:CI!(;jia~~ predi~8J vaIDn'lizB!r a. p~\y~, e apr,~pl!'ra.~, dlo ,~tlh~o!m~fi'mO pelt):1 ~nclJJfttlQre:s: >E!:: a,g,riUl[t:om f.amTliares~ €iXu~n~iion~~, ~n~willld\o [n@ de~envQI¥imeWlro da, ,oo~soi'@:[fIdi!IJ critica, e da 'rnpa:ddade dbSi!loor~! iSoeian~ (,Qn~oor,em -e ,~rtllculal"tem UIl'II pfTc.iero hi~t6;Fico plf6;prio-

Plir'a dar ,oo:nlJ]i, d~~$~ d1~~!f~Q, :a. ;~S~!:Ji exteniJooiSlt;3. se rref~ ;fi{lUmi prn.Jtli~ ,educatiw,l 'lillie rellffill 1fI'3. or-gani~~,Oo ~@·c'jall :se~ PO:l'ii!to de patibid!9l, e IJiilM :i!lecllll~cas, p8.!fiOicilpai~ de:

Ipr~n:ej;.amjelfrloo, a IOO~!:l!' p:~. ,81 ~~~lJ'\Ulturra¢o e 'rt!~edrrte!filtG de ~-as: Qrpn~tNiim, de: ~rioul~ore5,. ES5~' p~:eSi.'$o ~~i~i~@ d~. P'ltt~~I~rne-!rI!to e Ilnm"~n~'o' pernmite ~ue: 05 a.gril;;lU~res, ,5!!J.,IBS f'armilia~ ~I d18:rna:!s atQ~e:s 'soOi':ais: eM!rvoW,idos ,se: s'Ol&dari(z..eifill pam ~,

nfrenEo.mlentro ,€I ,131 busea de sclu}!itio Ipall'a os p!J'Ob~~; camMm;.

E. pcrmrmm", ~ !panEf dg, eoo~lIi~lm~ica tmfI~d., Idl! anaJi5:e crltia, ,e: c.oleo'Iif:aJ :da reajt~ d~Khi!' e da ~ni(dipa~iio a~iva. d@~ ~n.'OfI~~, ~oc~~ envoMdoo. qwre ilj, '~rn:a:o, rur31 c,gfi~ _ mportane3, ,rlev,e· Se!: fjrie:I1i~. ~,d~nd~, qW!~ .' ~p~~tad~ ~s 'extensrl~nisw1.10 ~i!inplii!Lda5, [iiiI~;~Le nO\iiO (;:ena~o\' I~' e:xigidG d,O;s: pr(t.f~iC!naijs '~to' ,oo-ii'fihed_Mefi'Eii)$

- ~nl(~ riM af,eas ,de: 'rQrm:a~' amceifirlk..a. iQO;mo mrnb@;m ha:b~lid~d:e~ p~ra I~W' val'Ofiur _o 'ooliilhecimenro dm a,gr1:<:u'lto:te.5 ie ~,lflI;:urW~, f3n11Iiiar~, de 'rorf!i1l~, que , ~e: 's~~r :se:!a ,m.:lP"roprlado fiilllJ'i1:a pe~pediva ~)lJe: 'OOJil8~cl'~1f:a @ iCO:!lt~~o ~ia] ,e: hlstbvi;;;:o das oorrlYmlida,des, is clirerelillites dil!i!ileI15QE:.s d,e desen-v,oMnme:lfIi~ ,~!Il!;site:!ilI~!l!i1 ~ :a! II'P!OOSSidad~ de ;tiJ~icli'la~ ide pa:t(erla!S ~C!c:ais 'e no teFrit:6rto.

As" ~t"i!~d'Qr-M~-~ de$e,jaidlas pela :~ied~de p~am [net~.sarii:a1'l'i'i6_nre ~~ . .($~.- 1U~.l~ ~,fQ!l1"aI~~iITi~f1im de ,rbrillTiM ,dle 'Girgm~~Q e p-ela di:i:cU:isj_o e negP'Qlar;i'o! O@ II '01 rk~ IP6bUc.as, Is,~ req,uer ,db,s prO'l'is~i()nru1s iqrjja]_ifiit-a~-iQ ,pam aJiiirna~ao d'e' [pro~~~,., 2,3,

wi. ili~:sta~s: ~, dimlnL1~ 5OC:ll@Jj& rQ;C~i8,.,

Trilin:sJoliffll1l:ar a a~iliQ extelii~.ion~,S1i:a. elm eXIFH:~:r'i'enl!'!i3, edU;f;:8f1t:iv:;I, Eli ~w,:fuil:~!l:3. '!!rali1s:forrrtllad.OJ:"3. N~qu:.er liJirnfi: Po.st,ILiIF3 dif:e ... ene:iad~ tanD?o icl:m e:>rt:eln!il1.o:II'd~t~ qtr1!iftt@ d~; 3f.iOf'es, $.,ocFais [!5:nvOJv,d'o5\, l!Jjm'3. ~ que, ambos prussalTIllli a ii15ul:.llm:!r 0 c:om;promi:sso com 10 IPro.OE!:SSiO eidwtcaltivo. 0 qum [env:'dlve: enslnar, .... eru::ile!f'i, pes:!:;IlIJilsar ,e: soc!alrpr; ~n is:s;o e Ifu~'~essaijilio .pt1iMir" rTtomeniID:5 em q!l.:ie Slf: erusirna ,e se rmplf>~n.de 0 c@nih@oo ciliiillenm, ,e~st\eri~e e! rnomef'l/ws em >q~1! :~e' trnba6lmal, a p:rOO~io do o(!l(fiIheei'memo 3ilil!d~ Mo' ,e(iijsteTt'e ..

~!~S$e ,sern!~ido., (Ii ,~p~rffeisoa:melirw do IPf\o(;esse, meoo~oiognQo p,red~ ,sell" c~r!~r(ki' 00 ~mJfoq!!Je! pedagOgico que [OOIOGil 0; ~:er hUIfiafiQ eothQ (;entr-o, 00 des;ell1li" ~Mrn;e!T1lto e da ~~$mnmbll!dade\' Sob [E!ua o,nenta91,o. a '~Meoodooo.g)1a, hii1edp~t!h~la, d~ Extwl!sao ,Rural p~!ia 10 Dese:mloMfiil'iie!rnco, S~stentbt:e~" - MIEXPM~ foi, 'OOJ15'~r~fda" Clo~~tijwindo lll~ EMATER-MG a Irererimu:i1a. pan, a ;~a~ ,e:(l(Jtefilliio~lsm. jllJflW a.o~. agni~ c,dlrore~, I~ ,@i!iol;)!lto~ ('amil~; e sues 'r(lmlM, O'tgani~'Oi,~.

h pG~'SJHlillda-d~ ap!l"e~e"lta.da$ 1p3r3i (I. '~~n,sao, ,il"iiJr:a.II ~OJi'itefiiJfiiPo~ea, c:elocam pa;rn, iDijJ; ~,~fli$~-o:Ftii~~.,. ,mq;ygm edll.!l~d'oteS :$Odals" [0 d~afio dili:! re~n~at' ,a, prntii~-a p€d.~~. !~~liI~trr ~~ pratic!l!l, ~ !J"IeorPef!i~,~ e. 'ruti!damentalmen~e'. desEl:!lvofNerr' UlIi'IIiI dllhar!f' IC!fi{~ioo sebre ela, IE~SlSle! InOIt{Q oil har rei!!l;uef'" 10 investlimenoo ipessoal niO 3wwo,fU!n;dia01~!i'ito ~6rJ'C~" 01 qlii!ai ortiemltar:! a OWlSQ de c,onve~mJcras; lentr,e ,;iii a,.au exIDel1'S1i@lil~ti, e 3, lrrulmiirl: c@oooi'Ol!I~ll. ~~~Ubillbif!idlQ I!!!ma v~s3io afWtlpllada; Ida ~'I) e des iinrllpa~ros, d@s1;a, sO'tiYre a, ~a1imdQ = ,atual e· [d\ase,ia;d'~ ,= db POmtto, de! vits.Ui. d'Os; ;ato:re!) soai'ais.

OliJlilTO, desafio' q~;e 'set ~IQ~ Ifl~, a~i@ '~X'bi:l!!lSilorliJsta, e ;a: cotlVliidino1a, !Com ()ut!:"O'S pIiOC~D5, me~~db'l6~, imp~~~et~til~ p'-r fM!~tiflfl'i'5~ IqjUlei a.tvaln no ,espago rurnl. 1550 exi'ge com,Pi"~l1iIdi8'F l(]j ue ~ i€:,n~n~@ lrural. l~n{!l!.Jall1f:Q' IPr,'~o~~~o e:Gucaovo. SEi! d~ de JilJrnf:la, pMm1~r;palM, nillJ '~Ir~ del e>r~ri~nci~ Im~tOO@I6.li~i' ,m13. ~propr'i~ de OO¥O~ conlnecii1ifJl!3:Ii1I~; ,ei mllir-eeI3!oof':i&~o do S~~!i" q!l.!~ ~~r~i!!Il ,!fl!as r.ela~s, d~ lPe~r so,a5 iem 'sWf~ p~i:CiJ, ~~~J.

1,4

CO'n'Ce'IPI'~:a'o P'[ed,a Qlo[Qii C'~I do ,MEd"Q[d o I'og i [a n,MIE:XP:A [:til'

A '~~l'~l'I!'!lilti~-m ella [1iirlI l;i:tOO 0 IOgl a, u~MEX!rAH,'~' rCld ~fI5\pjrad8, nos prindpEos -t~(:'@~ d~, Epr~e~olo8j'Q G'en1u~~rt:!l de' jiea:r1I IP\i~t~ 11'11815 rerer.e·n~ias 'tteori;cas ,e! '1i1'0$6d'1~ ~m@indlid~ 11110, mei:odo pe~6,gi;c:o de Pil!LJ~O' RreTte ,de [edi[.ic~~~, de adW!IEos. e, '~l~m. !ill~, didati~. "'ii1pr-end6F ~ ,a;prende r" , die l~edrQ IDemo.

o 'e'Ke~rC21o' d~ 5a51!E'ffi:iiJt1i~a~iD ap6'ia,=:s'e ~a Ine:GesiPdlade, ~iiiI:tjda ,de :cdrc'er;a:rmos ~ p~1J1C'!3I exten~rO'Jlils.ta nurm apotre '~et5rf.OO; - e-j(plicati'ij~ ,e, 'or,iefliltldor ._, q,U!2! oo!'i!trib~~, pai"-aJ Ul1'la :n~~~l@ ,oontifliluamentbe, I',e~etidai e, pomnoo\" ref o i"WIiiI ul a dl! na penpe~~M, do '€Offi[pIF'Omi:sso d9l El'>:.iteliilsHio rWlral coo~em.pCIriflilea C'!Cim as. ml!!da;n~, sociaJs e a; 1!lQ~~ :sirlacle d~e !JJfll\!a pmtlic8J ed]iJcativa. ooerente, ,oom [os prilmc[~J(i;s, [do dm~¥Otl,!\iffl~f1~.@ '51!l.lliStelITltavel.

Em:born essa ~~fidan!'l!!iillti:l~,()[ Mo[ te!iilha 0< pr))~ttJ[ do, ,~pr~iYl!'!dlj!;lIifiIelnto' 'teO,~oo. busearnes eillillilljufiiS; prifillc~paO$ ;a;prese..i1itldos lpelbs; au~OiieS, a,'qu~ an~i~@~, @~, ~I~~ ITi2fi!1WS IfiL~rbo:s;;iJ refl\e_lIl:_30 diili a~e.d~U¥a ,dlo ~~~n~l{:!n'li\S.ta, I!i!O oornte)rI:O' d~, lrealidade a_twl = complex:a, e dim~mica_.

lParn. tac Hi tar' 3, Gompfleensiio cia metodCiI.~, ·"MIEXPAA'· n~~~: are~b~I,J'Jt!i) ,~ftori· '~O'. a.~()S c:om'O e'>*:erdoki' d~atioo la ap~~~n~Q id~ u rna, $irn~~Be. d~ ,oorntrioui·· ,¢~, cles:ses 't.e6rloos [e su~ oOrlrela;ao eom a, IP~ti:ca, lP~q6gk~ d~ a~i-o ~~emii'oni~D.t

.J~~ P~.@t (, i 8,9\6= 191.80) ~~~y 001 N~UleniUJ!l; S!LIj'~., ~ coo5il~er;a.do ~am.c, >0 prlnCil~~I[ aJiJmf' d~. Ep~m~log;i~, G~n€iti~; ~ Q ~"ril1i'o' ,g'EHlIetli~.8J [e il_trinuidb ~ :5.'!JI8L tooJi~ ~!i!lo 'rrecon~ed!i'm!~nto' d~1 qiU~' Q' ~'~Ii 'Ul:1nl Ulna! gam~. umi1 oFigem. A lpinn-.cipa] pr,eQ(1'Wp.a_,;,5.0 de jt!'am! Pia~t ~ra, ~!Om\Pf'~€lIiId~r CarrlO a!LIlTIE;:nGmoo 05, 'oonhedimern~" 1!!i~O ~. ,como a~ Ilion,g,o d~, Vild~, Q ~~ hlUli1!!ilJlO ampli(l, :~~a, ,tilpadd';ade: de pen$M", 'seo~]~ e

:2.

agijl"~O'bre ::5;u me:smQ.. os ·ol;Jtn:llS. a. mlrtlll!~il!! e :~ ,S'o.oledad!e. ,a. ibermo episte.molo.gia. slig.lnililcaJ" etmo!Jog,L~.aJ1!i1eli1re~ ,estudb da 'M\~f'dlade (~e;pisteme·':::;:: verda.de, "·!o.jLl5~;'r- c'.O~ nheolmeliilto e i·[a""_ Mte. de}" E WTlibem a ql.:faJi;f1:a, (O~CI' ,gefJl9~, fuendlo lr.erereJ!iI~ cil:~ :5l!13 lOoifJ:sjde~Ho. de! Iq;lJe le.55e~ $'ibi!flF rti!!iml W!~ genese,

Ao lloogo Ide mais de meio s'~!:ulliO de '~qlll.lli~~. Pi.t @~orou IlJJ!mal mamriz: @~~idtalftldo, sua com,preensio de como ,~a s!!JJeim ,~laJbo~ ,~~US '~ab re·. [Parte db pnocipfQ de! q;iJe 0 'naN duo e5:WI!beJJ~E I.I!limli f~lai!io' de ~1"(.'iC~ com 0 meio {rlSlco, ~~~; ~o~hedmel1ltQ) num 5Ilstem£il de ~a~res. ~1iI:cia.das ~ ~i,ln'ifi'c~~tvas" Esse inmrdmb'io Ii"e$!lll I ta. nem pr,oces$O ~Oiiistaflte de mimjla~ao e aoom@'~&Q de coIi1Ihe!l:iim0!l~~ ao' (J,:u.el denO:!TIr!fllillUi m-eomiSffiI::!! de eq,uiU!lra~\'. A fO'lTm! ~ 1r:,spjraJ iten1 Sl.ido !Util iza:dll ~.~ d~ v.i:~lbil~da;de e demoililstrali' II es:~nrurn~ dill1lamlC"a ,~ co~teWldo' dessa lniatI!iT~~ N~ f~ra, :;h~i(l(O podemo5 vel' os p:nfl-eipais (i,c~n'LCeitos u~iliDdo." p@r ilP~.t para iBXflliear ,eo:rno (ionftriIJ ~05 c~n!M1ecime.Fitol.

l:sp'iral do p!rodul;.co do, cenhecimentc

DDlQUJlj' , '10

PIODUG DI" 1""_

3.

Nessa penpec~. !I'1iQ' hi. CO'r1n~O' :ab5el!lJlto e mlJJlito, me.nCtSi· ~m fim p31'a1. e-~ OOIiflSifU.S30• Se~os s~rnp:re uma eip'irn11 se allo, 'iff1all afew Q m!o.¥im~n~o. N@~~ mente sem~ fUnll~iJcll'1am em rerillncs. de! aq~ema p~; d~@.quiilibri@~ assi'miJI3~o,; ;,~mod~.~ ~ €!!c$qfl;JemaJ reel\iibomdo. se 0. pr«es.:so interatlw@. ,~;u~ ~tabel~e!fITLos p.~rm'itiF E:~8! ~.Offi'm.l9io" ,Aqul' 'w.1e coMlldern!i" uma, ~U~$tio iim~liI!e Iifila, t,e()rila! pi@g~ia.m: 5@melfllte :seremo&, 'e.sp[ra.-b :ae encoll'b!i3rmo:s ~bilicltilel de! nOS, COiiiSi"" trul 'mOl ·e:nqwnlltro ml.

:SAiIER PREvI;O

p;.,m- - -- - - ,'. -" '!':.'!I~'" ... ,.. ......... "'<\1 .... .,.... u "'A ... ""'.,.I).,~ ......... e ... ;;..."., "''''m'- q-nr:e J'ib "'i'lei- "I~

II'IIJaJ pef"5ipea~w, p~age~13i! ~.iO!l ~ _.... ,~""",,..:~ _ ~1!Ii' U,! ~ ... I......., .~~,~ .. '.,1. "I,W' :..... .. _.... ..,;, ;O;"'J' .".... .~

ten ha !.1m ,ooniteQi'fi"Le.nto a~rtE~):}r ~ MS!i·m'illi.·Jo e ~mn5f.Q~m,"!o. IEm ne.n~Umlil ,m~= Ifnemo de iliI)Oua ellC:i~nd;;:Ji s:eli"emo~· urn '!>iWIl'i~Ii'iIO 11so'" 'oi1lde :Sf:! ed1f1aili urn II!fIlI!UiI'O OY WlM amtelro, de :s.emen~:es, p ron ee p3R,.prmill'la:r". 'ife('i~ sem:pre um, m'Y'el de con/me-dmeimto sabre 'Wlm determinado asill1!n~@. 0 b~ na5Qe1 c-Qm Wlfn saber prev 0, ,que Ule! pe:rmime' ¥ITa!F, ch.onr;, s.U,pr, rrt.oviJiliilGnJaJram .• d!!ntife (IIIJO-cBS ~Qe5. Ao IOlillgo· Ida ',"ida es.se :saber ~~e. li'nodif&ak!i" f;!J ,ampU:il.1f" ,e: ~1"I!iI1 pcmoos :anOS ele e'SIM a:,garrando e ~~ {illnij~Ii1It1f1d(j dru;: mar~ dive~,f'Qm'!~_I~m ell esll.'aS h.il]dades~o seli'!!do. constrll1!i~ ao- .. poUOOS 3 prir do, ~F que' deii'rdliD. ao n_er.

[I)'ESE.QUllUi1En!UO

Seg,UOOIl). '~~g~t., em dete:l"II'Iii1f'i~o Imomeli100" ,0, suJ;e to, jm;pyl~of1~dQ P@F fatares ~~IlUr:a,cjO'~~~i' ~perrirH;;j2IJ a.tiv2l! im!e~.o, ;5ool~ e ,lirusa POI' ~~I.!nibr~uii_o li"mllzada piJl'o, ps:1qlilli~rriTlo\i 'enOO'nt~e! eml UlIi1ll~ ,:5iitt:i~ em que, SE!1l.l1 ~OO!i" p.1't~!Iiio w.ma.~! ins;Wi~= i1cianre,. v.a.moo deixar Plia.g;et l(lOO4: 116" liliIOS, f~ar' ~O:~ '@' d~qluimbr'itx:: "lE'la ,eooI5te flY- 11100 ~u~kr~r mi~. {om die i'iI65 OU em ~6s.. se Imod!ifi:t'Q.u," .A, ~da irmmnle'" ;pode..

, d~"l.er. a. ~ao ~, daeqWlmm.r.ada pelas ~lr'a.nS'fQrm'a~OOs, qf~e ap~m no m!liifido. 'fi'Of' O'IJ ill1reftor··.

S· ~~P cWffe. e !mao e5iti.UllOS p~'o>$., I~ '0nm@m:ilI~1i e ~F. S6JltiI1illil00-'IIiIOS: d'e-. lJil~brad'05 em re.1a~o:a.o saber' pre:vT.o •. N~s~ rmomento p.@demm;,bllfnaar aJ,g)JJJma-S,

I'~f'fi~" Se -rOF IPciSf'vel. le.~~ e ~Ye' ~~S df15~uLlib:m, M'~ so, [podemos fM:er :2'7

li_$$1;) qUruiiiJ'O JIJ sitlllil3~' riO'S, per.iinih!' ,iiIJ a~eiimaljy~ ,d~, ~~ooJher. 0, de.Sieqtiiinibrao~ I!,UJFn~ per:spec:tiw. pim,&e,t·ian:l3. ~~ce como' () Iili!]'m~nit'O d!:!! OOlfiiS~O da fi'IO.tiw~@' IP~ iM, apr,end~jltasem, ·l'~I'vt1:. lJIrnn~ das tal:"er35 !mafiS di"©~i~. dado, qJl!.I!'e a rrl;o'Oiw~o re_rn ftela9;o ffitiiioo· e~rrej~. eem ~ fOliimaJ !COnmo ,aoomKe;~ ,@ d~qIJ)!UBbr~o do sBlber- IP~o-

U~ Oy~~ q~ .. l'esmQ fl1!!ldam:ental iiflO' da~equiUbl!'tiQ '€J a, ~i(:uI3;ao eWltre saber-,SI@r!'Oif""\agiJ'~ IE ,0 iftrlomenoo, onrJl'~ ~em(),$ vel" CiOffi maiis, nHt.iid~~ ;g ooias ,da ar'e~Mdage. bem 'como ~ rel81i;.io eO'rcl~:!Ui1i:a, de' cad!iiJ ii.!lm ;C~m 0 obi~tQ dQ' ~o~hedmefi~Q. 'Tomar' d~i~~ s()bre' :aJ aliilftlpria~, '(#1l!I1 nio, d\os; rtIOSSOS 'oo.ni"teolnn:€:lI1tos ~ ~~ no m~ndb e SQbr.e· ele e!f!lvQJ;ve UIITI121i Fe121i~o' COf!O'SCO' e com '05 ootr;os €I W!i1IiI! a !!'eail~dade 'q~e fi'OS eerea, A pe~nm. "pam. qiU~ :trprender 3~'" :se colCl!C-a. ClCm'Q urn irm,p~!iattvo q~oo\o ~ltamo~, ~g,U!inrlo, 3,$, trri~, p'i.iW1~i'

o ma~orr que ,erG anef',g;_a a .~~ ~~jril e 0< des~uinb:r~o~ i!i~@ ,e'; 3, !oom.'Preefi~1 poe:l~ !,i!Ul~iw de: 'q)i.!e~ ,a'Gl~i 10. ,que. s-a'b(li, 1P~!'iiSa!, e ~M: ,~, I fiI$iJifi(ien~e, para: I~l'(~r 'Ii» seus d:es.alT:i'O!l_ 'Dil!J~ ;a, !Ooffflmpreens:io de ;qu~ ,0 sUijei'w nsssa pers.pg.Qt)i'!la. 'e: ,at~. tsee e. precif.sa ,~otmpreewtd!e1r I;) tLl.,!Ji:, po:!" qu~. IP~!i,a! qu~ 'e como, se: ,~pferu;~~= Se ,a;c'enar '0 desequl'llbrilio\, '0 suJerm ii:i, de Ur1Il!3J. f~ lOY dE:i 'OltOFa. 3m:.piiar' Qi'aoe:r.. Pa~ r-i~t O}lglDniS, d~~~lJjiUbrh~~ sa;o· iifiierellilte$ ao, ~~F ~I!.H'fl1!3!f1O\, iIlao ha como 'evira-Ifli:8. Pw e>:le!'1ll!:plo~ InillLc~;\Sidad~: d\~ ,!l'esp:iriiif' 8Q ln~er:" e~~erm~n.ro fl~ioo, IProdilli~io lhollim@n~1 1Il~. Bd~esfjenGiQ.. 0$ Ijmlm~ (()Iomdo.s ,pello m~k; ~ja!L nelOesstd~des ~iw, fi@I!!!;i:i@ri'l3.das :a: 'fome. s.Bd~. f,rio, SOi!'!O ,e~ !aifew.

,A!SSIMII~AO

ksi;rni'lali ,~: 0 pr,~ce:scso 'oogni:tw, pe~o, q!J.JgJ !l.lIJr~ 1P~:oa, ilff!iteg.ra, 1Il1l1J1 nwo ~~r I!'iiOS esqUietniiS p:iri:!!~l(jj:tl~!lItes:" Too,ncamen:tl!2:', ,@J_ :aE$iRll'~I~~, f!ao., !f'!e5UJlm. em nn ud'Ji!~.$ de saher.es .. rml'S, ,g~~lfl!te: .e; oont,euilto lIie!ce!ss8!mio pa!!'a '~U1e i~~!l'~. Podema.s iC;omplarnr I!) e5qtuern8J:a ~m ba!l@Q e 3l assiWliililia~oo :00 :at© d~ e:riildler '0 baJio de~ ,at:. 0 balBo, ,na maflor' {(l"e(S~r:rnent@ 1P~r' ass~milB;ao}" mas, ere: l!mao my~ '~~3, 'For!iilfi:ill.

~imnrur ,e. ac.omodll!Jrr si'll pr'oce~ iilil~~paJr-a~i8. aU~tlOO bU~imQi5 ~ q!JJIE: n&o es~ eiiiliil n6s 0 ~~nnO:!i' loom WlOSS3S ,e~truElfidS j_mJtellira~. Tendo ii'$sEmil~,do.. ,ja. ~mos; diililtq.gaii!Jdo, ~m ~ es'iilInUwm .. i~m e!. 300InO'dlafl·dlo~ Mas c;er:ta_rnenre, 0

1iIIiiI ••

• 1 .• "

AOOMOD~O

Pan. Pi!ge1!, 0; ~ro!Oe$~o de' :aoomQ~~[o ;9, si~uil'~~@, ~o d\~ ass;imil~Q. mu, si.o dll'sdfli~~. h,.~modar '~' ~:lItl~I~r sobr@' ~ iri'lfO:nlma~:@~ db'D1d~ eem 0' Glue, ia. s.ahfalITfllos ~f!!IteS. Ie. r,e~labo'rar ,Ii). :$:a!b~r pj'\~,viQ- ItS~~i " 0; mami1!iMO de !(lLeGidir s.obroE:· o· ,que e pos:sfiVel ,a~~ 1'Il1!3r1ter ou d~~~ltar', Mui;t;as, r]1f~~~s IPodem S~F ,d~s~rmd:a~ pO!iqu~' •. 'hnoo:m~:@is C@1i'ITIl1 ,C!~ s~)i~r~ pri-vto:~, IN'erilhmn GOJf(rlipO~emo e s6 ~imila'1iio C!I),!!I ~ ~@JIl!l1!il?da~o- 'T@d\o ~m~rt3rnglTIlm lFenere :aI11bos; 00 IProQelSti05, e-mOOra, algUM '~pr,~;s~. lrel\a.tivame:lFlt~. maiis '!JIm plfi:K~O; ,db q!lJle 0' outre,

SU~.R REElLABOMDD

QI!lI~md@o ~oJ!Tl~egue Fe1f:t~bO:JFaF urn S.1i3i~1i' '0 :s!l.ll.ie~oo, ~n~~a niO "iIrUE::, IP'la:get; denoillt1iI~' Ina. d~ equlu~ubfio" iM:iUi, e· sempre um '~IIJJI i I,[brio' liTICimeilliane.>O, pCiis; ,es~;e sa ber roor-abo~o e ~~m.Pr:F€l urn ~heF piiemu q!J.i:e iii quaJquer mometJilOOl w~ decsequiHbra-

d"" N, """''''''" 1f'ioP!....,·I"i~jl-:: • ..", "" mc C "" .. """, ""'5- ~ "'''''m-'-'-' 0""'" .... ..." -m ....... .; ..... ""-~, ... , ~'q, i,:;il!'l1...) ,..:< ... .it, li,'; ..... 1 ..... ,~;O;'C;'If;_

'.' ~,I, ", ~-u. If'-~IJ ai-~Io.!I~1U.lIJ ~Jlb r~IILJ~~· JJ.;d. ,ii:!~ IiT!'G; "'iiiill'lllll .w'~~IHI!I~ !!! .. ~. ~ 'ii!_ I,U!!!! ~1iJ3 "== 'il!!!1! I! I ~!! ~~~

lie!; ,d'e p~,eIil11 db '(!le&equll[bl'io pam. 0 equ'ili'bnOi"

D'e 'qjillialqi!llie_)l' ;~ormG e :S'em;pre hom Iter ,e:-m lil!1fIefi'iiiOeql!le~ [piilir,a! c;o(rrnp!l!lee:mlder a reelaborn~io, 't'ernrnoS ~~ei wl_ ae saber P~¥I'O" A 3pr,endi~ern Sefla ~iada, em ~E'fnHJ·S, 00' que e 'OOrflO foa~}~ernd'o. Na perspeo~j'1ti!i, pi~,et1liJiiJa nk!< exisr'e urn ,~tiidb

.pi " = -,t,. ....... ~---" ... - ....... """",..L.",'''''I ,,",_..,J6.=~, "'" q • .,...J ~ .... ~r"i"""''''.;f' ,""1 .... ",,1"' ""~.,. ''''''''bemoo is~o OIJl 3i"1uil'o.

\l!if:: Wfli'I'!Ul'u.'Im,'!,.Jlh.-,\I.;I' ~'!,;d.""',," Jli.!'1#i"!l;: Y 1i.!'1!1 ~'PI' ~!I];II'I ~""'~ I,;! .~' ... - '1""'" '""""- __ . _ _ _ _ _ _ _"'11_

M~, ~iini1l, que, :S3herllil,o~ ii55Q' OU aquila ern JUiilI,ao do que Smt3m1iilOS a~mes" Aqlw ~~

- - -",II' - - - ---, - - ..... _.- - (',siAl ,.I,., - - - I'"'1f; ni, .... "'p. r"'n ..JI .......... 1fiI .... Pl'l ~ d@: c:OMtlrlll~n d~

~a.Jmr· if:!Iue i8i lPib ",)!l:Ipa!iF';' i1.I!!l!igl!.! - ... ~, "'~~ !IlI_.I!;_.iI;,!!_~!~, _II.""' ...,;;_' ..• ' __ .~._. __ . '-~. - .'

'(j!iipimaJ bem como d\ ;a;vali~ao do tqL!ie 'rbi reel'abomdo W,nUr~' CIi).f!,di;io' ~1l'i1~i~1- ~~'liCII. 0 d~eqiUnibrto 6 de:~ q,IiJem aprende'li POii' ~~. ~Ie ~ c~o!i1!~!de~4~· @YffiO ~yj;~iit>o

;0,1:.,,-;- - ... "~ii'i ... _ ....... ~~, .,Ii:,," ,;f"P" "" .... il'iiQri::i.n u..-' ,~m'" 31'!iJi'!"'ndiz-

• !.i!v>o n!l!l ........ ~ 1li!'!o!I 1!o!!!1""!io!' \I!~ ~""(!!; "-"'1"'"""- !,l;_ ~!:!! "'Y ... ¥ ~r· ~_. - _"

A EpJst:em;o1(!)gra G:eW!e~!ca, ,3ip~!iilt3,-!le ,como uma :pQS~ib'iltdad!~ d~ ~ITI\p~J!];ti "' jJ ,a.IPrlendi~!em Gomo proces.s()\. A" i!1'!'iig.em da, espIra.l1 il:r~ p@~~ibilldiidGSi d~ c:~m'"

pifef:ooel" 05' :sUli!'1!!it@:!ii que, ,est1io em, mo>ViiiiJfbento~ pankr1Pa:!f1!dQ' ,dia oo!'t!s~ao de :s~; p;r6~rias; h~tc6:ri~. fW~e!te-nQS '~iml~ml & ~iUesmo de. qu~ ~S~ ,oonsutl90 n~' ~ um ~bi'lho siiJliltifuio, e ;ili11l l~~do M r,e~ao O~f'IIiI' 0 OY'tfQ.

1,.11 A ~NFUJENaA IDE, P lAG El"

IIiiJI JIj, II"lOJurE'JH""Aiii"'i plCln.A_~I .... ,JIIj, "-N~Dii H9iHiie-r,,ji, If~ [~..'·.F!I'I!!.!~.r~i ~wM1.:I~ ~ ~'~r·.~~I~lnjlllilll!l"!f"I~'I"

]~al!l P[~&'e.t e «insiderndQ 0 IP~-I)1~l!"' d~ yj,s'o con~iQrutM~m, a, ,qual lS€i dlifUmJd~ ~~p~d~;dmern:e a part[i'"' da e;p~:nierrulliO,iiaJ ,g}!fl@tia PO]!"' ele, des2iil1,voMda, O!!JIS'~i~; a partil!' id3, expn~_io ea gelfru~:£e do ~1I"i~e:r.hOO' - ,ctlilE!i para, Pra,gJ:::1: e 0 r~uil~o (]I~ Umft! ~~$@' d~ C()miI'U~ 'ql1lle rem, ,SWlQ Q'~'@lfIl m!i 16gfa dM a"o~, do :s,u,jieiwQ mbl'\~ @' ll'ill1~gQ\.

Pa~ ~jaget: 0 c!i:inh~im6nto' I!fui'o !e~~ta Ir1l@' '~I:.!!i~oo\, ",em no oibje.to" ere e' 'oon~lrIlJJd@ na !Iil!te~io d-o ,Stl~~W com 0, db~etp. [~: :il nli!ed~d~ '~lll4!e 'C! suJ;eIto iii'lte~e ~:e: ~l"itafll[Q ~,~; ~' s@'rrn ;a'$io de ~b.jem;). quei 'vai p'uOO'~nd\o 'I!!! 3, ca.;padida:de de con'lTnec¢r ,~: vai pr.od~iJZi'tru~:O ~bem e proprio (Joiftihe£~l'm::m:o_ E~m,~' ~ ~,o, ,de ;i3J teon-fa p:i'~t.iaFl~,

_l~

set' cjham !!lda, dll;!i 'OO!il!sttu~Msmo .. E IUml OOi1lS1.r-!lrti,'!liSlIllf!l@, iift~ef';a'OJonJsta I "

o c;ormtfii.lifivi~ t!@ml c"Clrno b'Me 0 1J"allio de ,qflJe: :j, :a:pr'~l!ld'i'~qe'liWtI e YIIiftI~, ~mtE pii'OCUffa .aD s~r!dfk:;a,dQ d~ ClOis:M. PQ~to. a;preil1=r~ ~rn clOmo ,e,lls[rgar, ,s~~n[ik~ ,oonstn.:l~r' iljm IIllOV>!:) con~edme!Jlm" de5;(;obtJli'r !lava 'rorma p~, ~lgruiflCiii ~Jgo. OOsea~ do-se 'eml ,e'~erlen~a'i (!i ,oonhedl!"r!;E!!J'l'tos ,existMresh /1wJ, ~n~~l;I!i!l'" 'iIJ' c;onhe.cimenic, le'xi:illlen~e~ '0 5~jeiw ~~~bel~, relIa~s ,$it:.nr1i~jlt~, ertl~ '@ novo corrh~ecJlme[iilm e' 3, lreailidadal,em 'qiJ.!l!B: e.'Slta 'i;n~~rtd:o"

~:g:U:f;iS prnn~I'~05l b8isi~, ~@f'!s.td~rados IlffilJim~ a;)nc:eP9io [pm.Q\.p:~, OO!!l!$~wlSb: • ,As, ~rend'izagemJ$, aTIi~,~ d~r:a.'\\.iloy~; lif\eb~~ ,ila rtu.indo, ~;U~ ,1mQ.S, c:e:1I"Q, OOOf'!'" remn SiOmeifilte a;~mve.:s, de um ifl~~bio i'tN'o 'emre 0< lifniljnd,o Ie Q ~~i~il:O do, cl'lnhe,'cimento::

'. TOO!i:iiSi n6s mnSIllif.lllllmo_~, a ~ pr6;p:tia! oonoe~, de muade em ql!.!!~ V;t'l,l~S

I ~~D ;P:af'tiCi~;i!I, p;.a~, iQ ~l"i)jl-~~l!:mO lJ.oe;aJL BNDES- lDese~e;i:1_W IJ.o.c~" IC~~~ i:GQnfGJi dQ PNUiD. ~fe,1O\I!il"

ao

a ~arolr da !'i"€:ill~,;d,o lSDb~ ,~ nQ~ l~iFd(pli~ '~~Pr'~ri~J1~~. ~8im~ a 'lfieQli'd\adc 'e CDns.iimid\a '{i nv~ntl!ad~) p~10' 8:ui~it@ q~' C~I1i~~ (~@gfllO©!iUlitie). ela nio ;~, um dado, Ipromo pa:F,a. ~r de~Q@b.eno:

.' 0 c~nnecjmeFliw ,sf,gnfIfiOltiYo _, 3qilJele qUi:! e' IllitiHzBrvell-, e fll'l:.Uoo, die l~m~.,el8;lx;rai"' '§ao (OOrliStfljj~iJo) ,~§OO.I, Fe5uttado, de umm preeesse limem'O de ~~~MifileFtlto' durai'ii~e~ c ;qua'i ,~ n~Jeiro ,ooo:rdelllaJ dnffet'enw '1f:I~6~; ef!l~re si. 3iWib~indo~1 hes urn ,StgnUOcadfl. ~i:r.:afid'O-':iUS e r'elli:tohomndb-aiS conm Qti.'mms :an~.eri~res:

• '0' o()'P.i!he-cfmen~o ,e, uma 'Produ~o soejiiIJ Ii! se 'f:az l~jiJ, 'Iint:era~ COrmll 0 oU~'ro pel:a ~iiilg~gem, dafldo, :s:en:bld~ M; elXlpertimdlas hu rnanas,

11,.1. A ''fEO,I1UA 'PIlAGE,TllANA ,APIb~CAJDA A IP\M1iICA PEDAOOGECA DO, IEXTIEN'$JIONJS'fA,

e~-S1e' nos pr[lrndpiCi5, retlia te:ori~ [pi~~iian~ a5 ,oo'ntr-ulilu~~ C:QnSiid~nuila.8i releva.mes, [p~ra ~ 'OO':r:i!'lpHl"e.e~oJ da ~o ,e:ducatWa !Ma, a)(~Ji!$a'O rural, N~Sii!!ll ~~nrr;icllO\; ~~"to' 0 ~p~1 d@' exten~t:(}ft~tta COOlO '@' d~s, dem\l!ir~ ~ ,~oolar~ plfe~'i83~1 ~f' FeDe-' lidos, ;e: rnoJ:'\l~n~d'oo"

A 'l~JOria lPia.-gG'~l!ana nos c;cllViidf;ll a, p!l;:n~ ,SObll-ei' l!lI'1IuitcOS a5pect:oiS, pll'!e5en~ ni3i pr.iri~, '~I~n~OD1'IS~_ Qu~ :';;~~II~~ d~l~m 0' 'l~flii:po~! 'Que ~bereiS, deref;lfil 0; ag~i.{;ul!" wr~ Qu~ ~b~rl~l~S: '~tarao 'Qol1l~rui'ndo? 0 't€:cnie.o mo~ 0; ,aglflit:!l.i1w ,a, iiilpt-[md:er oilj a 1fe,C0111 he©EH" ;), nem~:ss[dad\e, (]Ie alJIrel:1ldeF.~ E pDssfMei desequ:ili b:riU" 0 saber p~io sem d~JCinliZ0J-to? Como ,awJrrir !llewm:O~, em Gjoll1i5ide~'o 0 Sflref' !preMo'?'

o exJl!ern.1Clin"ista. :8!~iJi8i]Jldo, liiiUJlilnlli 'W~ Pia,gemiana,l teftiil1i 'iJIi!lTi lpapel dg:fie[i'lend~do Eli ifllllis €'.\(fig,eme' do fiKNIoo' de Vm ,da 5lm P05fui'"3,. como ed:ycador, IE, pre(t[so reiCJo~he= , er que 0 ~es50' ~e PIfOOU~' do ;oo'nheaimeflim (Co.g-)liI~tly,io) se di3i, 00 Gar:npo pes;l1.Oal e lpmi:culiiiif (Jo htdlivrch.co e, ;a;o Im~mo ~em;jXiI" ne ,ca_m.po soda.!, pels ~l ~tabede."" m rJliiS r,ela~-Bas' do 51iJJeit<o, cern 10 mel'O.

C.oITl;O m.-edi~d,ar do pt-ooJeUQ' de p~Y$io, do c(;in~oorn:e~oo:. 0 e)(~m!sicm1!5ta 11- -.,~ :ad!Ow" emr!i SWi3 pritica oO'~vd~;j!jJma. umaJ, I~O~-W~ i"'~ti~, ~S'ti~y'I~o a. !l;(h'9]O de!$~, rn~miiJj postlJilP3 tarnbem p~I'o~, ~ro:~ s-odaj~, I~~o ~QS~ib'jl~ a ~!l:I~

31

3JCuasao OOmQ' f'3d'limdoit 00' proreS'so led!ill~-Mi{i{!l)~, 'unia vm;, que as QJJ~.el"'!t.l¢je5 ifeBiIlimd~ :seNitao com.o Ibaw~ IPam~, prob~enm~ni~~-fio ,d~, lreallidlade ie· ~r.1I~oO d\i.m. ijdeiaiS" OOfliJfiJ, Q grupo e~')JvoMdo. A cs.pacidadle de ob!Ye~o ~.i 3end'o aprimor-.ad~. :a. medi:da que 3;5 iill,fo.r;m~ ,0 mid as f.o:rem ~pfoop'riadU pe.1os fib~elFWdb~ Illum e),')Os-tl!~ce' Iprooes,SO de f\e.fle:xa~ e .a~~o·.

E~a;s; ob$erv,n;6es; devEm Ip:rhiilegiar' al ,a.ffiI'Jniie~ do. ,:oti'd iaM ,cI!o,s ,.rli(u~~:cr~. diiS ~~l;!Ilt:or:as; e ,~te~Qnisb1$ e ,3.0 mesrnc tempo " dimmi'~ffIiO; dBJ5 mud~tI;(j-a5 na OQnbexoo' d:as reJa;oes s.oc[iais, eoo:nl5umJicas, e polrrtlas. II~o reqiJ.J!ei'" dos ,~ores soci~ ails Ill!m~ lP~snui'a de respeit,o aos nt!lil:iLiOS dire-reffil(~ado:s; de~ cadla I!JiITII. pemitiii'ldo, que

0' iI"I{!:rm:sam""nro, d'" .rI':''''m "'pf"""nd.· ... ""iilT:il h ;j"- -1',,..... ._ i"I,...,. ... ;OO·lIdi~v,.J1 Ii"i ........ , """"-r;,N'Of-'" .:- - _ I!'" _. - -- .. >;;;: - - -""' '''I!I!;!!'!;''' !I!!! -,.; ... ""' ,"".~, y ."Y.~ .... h ~ I,I"'~ .. ~,.,,rIiil'!.!!1 . '-=' If'''iIl!~!D !;"!Y'1I'l ~ .. _ ~I!;II 'OS!

~~ll1!h@ltimen~ pl'\~O;~ ~rn c:on~ed~,e!fillt:OS, ,~ee1ebo~d'os, [e', po~t':o,. ~e,s,srgniiic~do:s.

A P.'rit.i~ ~>l!~mi~iOii1ii~t;Ij 'f;Ufid~i1fili~t1I~da Ino, ClOlUtNtJ:v:ismo t~ em!mo como, I~nt'o d~ IP~U1:~cla, os; 'oo:~~c'im~rli~OS pr,e~ij(.}:s: i:a ~n~trlU!rdO'£; WIt!< :FQ-C!SSIQ' 1h~~6!ilio~' soc~ e como 1p.~mi~O d~' cll.d:a, OS ,oonh'lloi'mi!n'ttOS res$fi!1mcado:~ pelC!is 3~o~es, dO'IProoes,so de ,a:,Pr'~lfldli~~m (q;riolilltor'!i!!l: 'e, 'e<~n&iiOrnSt3S). \ithe resSfi]W '~I.!!e 0< ponto; dee, ehe,pd:lli. se 150 Iil!BO tuil :s:~m;P[1~ mJIfIIi!, ~b~ ~J~~VdO Ipara Q 1Pf'i6~i!iil1!c!' d~~o.,

A TOO:rlfll do C!Dnh~irrf1elil!m dese:r:irvoMdmJ ~@r' Patillo IF\rei Fe l~r~~FpI"~ta ,~, CQfl'C'ep,~ de ,ediJj(Ill§;ih) e: de c;onliiooimenID €I iIJr"3'Z: aD ~eliil~FO ,db debate,~ ~noon(;j@fI'l~dirl~cl€l d~, ,educiI;io\, QUI :sell. ~, .r;en:eza de' que :31. edluu~a~3o nin' ~ In!i1:ut~. ~ ~I~, tOO@ p~~ :$0. 'ediliic~tiw e 'LU'Iiill am pofiib'ioo. IWJTI8i a~() que: fofl:SU lta l'Iuma rela"iao de domlni'o IOU d€ Hbardade elilltr'e ,atS p~Oar5.

iP:aido Frlei~ r,ej~~a 0 ~'po, del elfil:silmo que, denamfm3J. de ~'ed"u~~o Iban~allia,"" - a 'qll!i~1 se '~oceri~ 1P~la, Agura, ,do p:rof.e~~Qir que depmiltWa, 05, ~lfiIheGimerirtlo:s e do ,iJ!IU~OI" depo.s['tirio desses efillsiliilarmeI'ilOO~" COi'litr-anQ a pas$iMdade do, ed'lJJ~tnfo if! ~, $l!iJpenGiridad\e, do 'prci,f!eS:50if;, P,1tut.o mire def.f:Me q~.e 1I1r:ina. prntlic~ [rU::-8~e;s; Illlmides. nQ~' COflrt!lii bul ~~ ~ f'O(~ao de SiiJ,jeit:iOi3! ativos ,e oi;ti~;,. Ag, oon-trnri'ig;, J~~ 3. 'a;li~n~~o e inca:paldrdade de ler 4) mu[i!td0' de rorif'fia orltk:.a.,

32

ElIii!1 SUaJ te,ori~, P,ndo Freire deSti!ica que ~~~Uhlr' i!1~ ,e: ~~ferir ~~~hr!!idmenro~. mas ,eliiar as, po"s:~it.illda,'d'es ~ara a ~i.!!i!i lprnprfiili, p!iOOu~o ,oW! ij), ~ua, a)m~r;m. ,IE que' edu~ e Urml3. f\ela'5i@, I~n~~e' pessess, ~b:re'ttl!,:rdQ'. ~f!I~ ,gera¢~~. Como S'e~.~ ,d\~ re1'3~ Cilue':somi~ts.:sO nfl'S e:ducarnoo'em rnra;io'OO!i1!i os Oy~!i"OO S~ .u,!lft'!~n'OO .• PQr' ~$$O ~ p:reol~@, loo,m~~f1d~r a. ,d~~n~, IEim C-'Ofl'~illliuiidattl'e qUi!' emmil'li'~ as ~~,~~ lIl~man~: ,~ 'compl:"O'mi~Q.l 'q;U~i 'cada! ,g;~n~' ,t!ffl QO'IllIi'iI a f'o:rm~--a>o das ~,iZ:r:a~€'S "fuwras,

,A C\Q01iI¥l~~IW~i@ d€: <!I,U~: @' dl~¥d!i1io' dOl hOffiif1l1mill ,e IEri'ar' 'e: trn:I'lI$(~f' 0 munde, '01' eeleea 'oom@' :!!lI!!!~l$ioo' d~ 3~ao (l: '~~vo;mLE :a. f\(j;lIim21~O da OO:lii!sc.r~Ill'!::~ da 1~~!1&a'binidade h!:1ldMdua~ ~ ICn~~:rfrw. ~Ol!' n~.lli1IleITIi6ria @olle'tWa.doB"gr-IU;POlS :s.t),{;'iai's essa ~denti~ Id~.de' hJ~l'6rr:ca,~a.'Im~n~',ml1lS'tr-lLI_rd8J e es5eli~hJ!l: parn,qlllle hajao 'i:'eoonit-ecimeri[[o d~.

"'~n." ... ~.4~,A"", ..... : ... .",:,.."", "'" '~ ... eea- .. "'iIi'''''r·m'.,,'.,J .... 'r:'"" ,~"" n'""",,,\I:Io"'C'~r~"'" 1llI" 'm' IfI;""""J't""iRn. .4i"", .:...ii, '''''''C~'''

I~F"''ii.iili!;J~~~ ''i.o.iiIJ LU!l_I·,"'Uj '~ 11;0 u 1 ~,ll;;.::l{r'~ _ -'"!IL\.!I~ aL!l ~ti.II!l "';?w,ll;;",n;,l!--.;.I!-!;I_ Irl;.lj l~ Ir'-I ~ f!l.i.ll"'~ 'U .... · ~U!!WI .... 3.II,;:J!LI.w1

I ibi:lirtEl;d~. I~: p!rOOfio 5~lbeif '0' ,que f'O'mru;; Ie, 0 'que so:rn05, para i5aber' 0, que ~eremOS. h.m ©ompreendeif 0 pe~m:einlw e ,a ~rAt[a Ipeda,g&g'icaJ de Pau~ IFire'i re, 'r~'S'e~ n,e[~ri{) ,oonneGE:r' aJiuiliS prindfprm qi!JIe o~, IUflldameawam:

.' Re5ipeitDo U ,oLftN

Na ~~a, 'traj~t6ria, dE:~ educador. P;a:u[:o ,lFr,eh"le, re!lf~loy MII'ft!! ~rO'f1u!fidla !I:~en~. il:!i,

Ipesso,a, Il1uri'lllalIla. 'Ell Irna ~U'3, ,apa(~dade, de edu,(-;ijjif..se como' suieit,o' dfli H I'stOriaJ. lE '~O!dca a :sua. O'b:r.l esd, J(,cad'a, nit v,a1oriza~ do. hemem, EXlllita que tod'o :ser' 't:!u~\iii!i!O e lti!fii~,Q, Tern ,saibe-:res. ~~S'06riia. ;C!.d~lJ.!!f1Ii e val\o:rs q~ devem' sar Ireoot1!h~oido:ii ~ I~S~~~O!l.

.h... " u, ,~. ..::..iI"~.J . .Ii.... , __ . ..iI • - t!i' ~:. -

~:Sum. 0 respelr~o i.1, ali.:ito:riOmiJ'iUa: e a \I!!jn!l'.iai!..!e~ ~e; ~a 'urn e, U:!'In tmper.a_.w, e!,.JCCi' e nao

Wlm 'ff~vor que pod.enmos OU mao cC!rtced~r" IW nS :!!lOS iQti.Jj~!iOS.

A $EWlslbmdad-e pawa, '(lO~ as d~rs~dfad~ <cul~l,!I~j~\i' huf1ii'li~f,1j~. ~~eiai~. d@l 1fU~ ~tnlOO1S", del Idi!!de. de I{iv~jidas, de' rnrmemo!1"ia. den~ (),ulrQ~, ~, il;!lmJ b"~ ITIW'~l)E flO per!~~IDr!um~:Q e ~~ POO1Wl"al ~~'3-.M~ d~ Pau'I~ l~~i~_

I. A I~!lt!,llreg do Ihomffm

.Ii. .... "''"' ... ''''1-'''' ,.li", _·.lIU .... 3iF.iilt'l "",,,,i'';', ""' ..... """"""'nl!.~"",1f' 1iI1U"'" .... Ik""rn·""""" p"" .... '" --....iI"....:·r· "' .... t-..,;.:. .r; M ~';I~!:;.-~ ~!QI~ lI;....o.,g._ ~~I ~~,~!j!jll II ~.~ - ~H~~ :~. ~ ~ n~ '~llil'll .'i.IIU!I;;I! .'t::ll'!I:IU iIJ-~u. .. ~ :iJ!1l

.r'L-«. ""~~'" L:- ",' ",- .. _',' " .", .'~ il--..,II, ..... ,"',...4 ""0" , ......... +,-.11;.. "-- ,O···::t.·,;.,-:".·_-

l!l'i_fJ'LO iij i;!1I,}~gr.!l~"~~ ';;::QffiQ ~fj" U'1i:jlQJJ,k1U@ qlJ~ €i'S!lid. e:rn ~OnlSjl4l HIOiE: 11J~iS'Ga.. HvJnem

aa

se saba ff:l~abadol e. por' 'r!5~~LO se edlUQu Em rede ~,Qm~m ~r~~, I!JITI rrn~l)o' Il:'!i'i~uio!i., o imp~ de cn~r flidsoe' d~ i~KonchjJSilDc do Inonmemlllo Somm; is@:r'eS ~i~tS. hi~W:ri~, ees, i!i'!ac~OO,dQ~'.;

A >edl!Jlca"<;io ~ ,W!a~ aU~mlga q;ua.fi1W Imn:iiJI:S, d:e$:en~lijie~ esse, ~m,pe!iio on!iiol~oo dt'§ii

"'r·I"';" g: ... u-"" -1"""nl"I"'~' N"!- ... ,.. ~ ..... ii ... ~_ .. ~ i.AF'!!'IIl!Irn ,;Ni"i!I· .... ,.ii ;f"'C'!'io i'i;Ii'L- ... - <!i;04 -".i:!iY"'-

',,-, '1"'1:" ~'liI . .._.._.- ""'"F '-"" ~:';'I 4I!.,!;" '""""",! ,~~'I;;!"ii!' o!!!l! ',,",,' nVJ ~~ ... _ :..""'.J.,.r~:..i 'i;.!, ~ ~Il,.l"" F~ 'v,l?flili '!i.iu!l.il~...;~B'o.

Pol" ~~ IlilIiimgueffil ~Iu~, ningl!ll~rb1. Ni~g,uem eduea a sl mesrnc, As pessoas :S:E!, ,edu~ (Bml ,it: m if1f:' 8i~, medjadZ~l_Cia!S' p~lo mun>clo~

I., CHir;en~ ,a.bsoh!ita ienUI~ ~rica Ie ,rilti~!l

.a saber prrdioo e '00 :sabElif' te6M~ S$o ~~(;iab: IflO' lpr¢c,ess~1 de f,O!l'im~,O ([la, cJO·nsci@nclia, ,ontica. Id~ vi~o de llinundo._ Para, '@rvoll!!l~r' ri~ I~rurra di!!J rei!illdn-de apoiada, nO ~1!!I5.o, OJrniljm (Qon\S:(;[e:nei~, in,gernU'a.] ~,II . .mma anii1i~' critica, 3, p~t~ld. social 'EEm qu-e ser' amplradaJ no geUil pe~, ITIIO' I"ef:h~dro Oll! ,~~i~~ ~ precl~@ que' '0.$ ~ secrets eii'lVO'Mdo:s, nUm lP~e:i50' ediilll~a.tiiva iIli€nhamill a~~ !(!' dorrdnlio .ria! 'meor'la da. SUi! prn.tic:i!J oW! ':ia.Der ~6ric.o1.

A '~e(lria., sozinin:tli, sern ;8i inQiIliFSOO :8!te ~) ,IljOrliCl'et4. torna-se ,iilil!im ~~lgnifiQdlo- E preciOO qliJe ~UmltefrrritOS' as, d!.tla!S: c'o~ con5~tell1l1e.nte" INi.o hi ~ratiea, 'i~m ~!ii~, ~ lmi@.o Ih!~ itGO'rIia. ~Ule' Inao se ,$Mlbm:e~ itO ailJ.!li:mmenm da pf1i~i'iII.

• Postura, iRlvesti'g~tin

,A, nrnti'ca, ~d'uc:a131w d~ """'ml"ii'i"" I",,;o;jj<'''i''i'- .11....1" ';<0 ,~'I"-""'''''~ -.JI... ,..JO'b··.-·· [;;'- ..... - ,- -. c· -, .... ~ :"1

F . _. -- - - - -- _ .. - _~~o;; 'O'! .... _ -1"'" 0;; ~ ... IUI'I!!YI!d_ oa ""lJ)In"",iIoIYiIi.u.'!: en, ca, 1b11i'l,lllF :&empire 8!

pr-,o;rurn ,ola: >O'I!!II !~, i!i3l:,.5~: ~ ser dOl f~tm" Oeve ~ttllmiJlaF 0 ID'.e!rei:do (:OM~nte da ,ts_"Inadda.de d!l!:'I'W1!!I'IiSa'f'. Icl~ ilj'td~QSii'!a;o!'" 1"'..:1 ... ili!ld~~r' -J .... ;;ii1· -:.·'A ..... , ~:-~ ~ :-.- a , ,-'.'~". hO :,.~.,

.......,... . ll"'''''~· - • - - .. - ~ "''!Po ""' lI;l!o;;J __ .. ""fr-' g,. 'Ii.:! WI'!.O!"JOl!o" !!de '§i:~XpenIl1lill6rh,1iJ01!' Ipu

t~ de: a~.o\i ,(i!;e :p:~m~r ~ ~ '~~miM' segll.!!!f" os; p~m~ prQ~ e impo$WIS.

'. Di~ID,gici;dade'

A .a;p~'xima;io\1I '~i:.U\'ClImemiitaIII'HJliIW3J prn'tlca edu~,~. ~ ~ ,com 0 d~ogp fran .. ,

34 !:'i'i DE

(:01, :ad)o.'mncftO ui'iI1lijj, postura die FeCipu.oodade 00 ftla:r~, o!L!Ivi!!" e d~ tJl~~~povlid~~ ~mrm, aprE:nd~lf., SillmelITlite qtlefliil~ ,escUilm, IpB.(;i'!f1:lfIIite e ~""i'tJ'eallillem~ .0 lDua:r;o ~aJ~, 1O@1i"Ii1! 1~1i!ll', f.IIli~. me 'q;ue" em cems 'OO:fiidi~, pre.olse: de ¥ala!"' a ele. 0 etllu~or' que eKuta. ~fiencl~, a d~l1k:H I'i~ao ,de uandommer 0. 'S'eUi diJSCUI~o." ,~ ''!,;'e,~.e-s; Il'1Iec~arL'O,. ern UIll1ID ~ala O@1f!1 I@ oorm'.

• ,A;pre'mdilZa!pm

A,p~d~r n.i@, i ~vr"mili!!!!i !oo.nheoimen'ttos. ,~;) que MOr 'e $WJpenv.e1 ,e, a capa'~dade

d .... ,anr~dk~r' Sii:lIITI!'io,f'ej_ ;f"";:' ,::II~"-':>I'iI"'""m!""" ,'''' ''"'''ii'd.· "'", ... tI,I!,"i .... q' .,i'" :.t. , L.:' .... , ... , . ..;1 ..... """"'i'iob·~·..,'m"'-'"""':

'"" -i 1'" _. - _.. _,.;I. _ Il". __ ..;M;.I' "'\!",~ '!R" .y.,. _,~ "'!I!;!!!i!!l'" "'" !IlIi"'l!!O;Iu..... !O!!O;;: It:! ~.I!"" .. !!0;1 y""" ......... ln~1;"i1 ... 1ll1!;IV

t-'011'f11 S{fJlOOO JIliI~ fj.~, v.ida_ 'TI9MOS: li"'fUl@1 ail'iiil~~u.,j"'jj I ........... m ;"iii!'. ""':KP"'~~ - "'i"'''' ,""""FIi~ - _ . ..,.. - 0.' ...•

. .' .. -- .- --- - _.. "1)- - --r~' _.HY,..,. .........'- ~ ....... ~ ~~n ... __ .............. Il"eI!.!l!lS. .

Imponnr:tte e 8ipnmdi2F a pm:rlt$ar:

.E'du,-a~

,A ledu:.ca91~' 1i'100 'e ilfrleiJtra. Tannto ~e ,ffitar a SgM~ da d~~id.o, da I~man~rbrm~,I~ao do murmdo, da inll~e~ao ,cif.lt1ic8J, nelle, q uan [Or ta. seM~O d~, r!m@bn~aQ. d~, p~rffia~ ~encia possf¥.ei dss e:)tTiJ.jN~ lin,jilj~-w, da ,a.oo.mod'~~ das ;5'er.~, InU;I!I'iIi.ar1l0$ a, I_Jtd~,~ de tida. ('OffiO intocatvel',

• EducadOfi"

E: 0 pi'1ofi~loM1 que' orieo!!:a!, qWie di3J :$em5d'o" qilje QQIi!Is:tr6i ,~eii1lodo, Ii,lIifII cr-gatlii~adb:F

:"~ ... "'nrl!li'itd~"·"\D(fJjs. Q=-ilu-,.I;o;;jj 'i".i!ilii""','" ~-~~; ,d, '" -;;_ ....... ' .... , ........... ~,"",.. .. ~, ,~.-fI' ..... ~ ... '-.'--,.,'_ -:-,...- 'C,

!i.!''_' 1'" ~!~_.~! __ !I;:t;I!_~lI,,!I¥. '!.!!R',,~~ Q, ''''''''~ ~!:"" f1I~!...u" '!.;! ~I """ ,.,\iI! .... ~.!J""""'~I'i{g Imilll5

"""' , Ij;rre;, ,"""' .. n'I"'" busea "'"..- ,~I"........ EI"", ,pc,.;,,,,,,,L..tm ,.t, I', im .... 1i'\ ...rI~

......... """" _, ~ ~ ,~~ ",",_]I;;;: .'I!i!,",~; .... '!!o!\~.!I~ ,!!I!.] ""~ ! ..... ,. _Iir !Io<i!ill~ ~~I;!__ ~'!O!! '!IIII!"~" ,!;'I',!'Jlu .. "

• Diail~tit~,

Ji;., dia~uca 6 @I Imn@do dllli: 1~m!$.a:rmQS ~ !c~rj~~ dal fleaiidid:e. 0 MQ® de, t'OOlFfiee:nd~lJ\mo.fil D. FeilJi:d~d~ O@I!:!i1IQ i!l!:s~enciiatm!lm~~ IOO:l'!Ind'ilb6ri~ ~ !!m1 pe~efli~el i~ d I1dOfrnma~.o~

A r,e~~I"€:nd~ a d~J~ti~ 1€.8t;}, pl'i~ffiI100 €:m rttod!il, 3, ,o~ra. d,@ 1~l!J!kl! 'F!f'ai~. E ~!1lIii!p~e~ '~~ill ~n!Ja 00 IPerspe(;(iw. d~, 'OOIfrH5tril~i'o do ~ph'i:ro '~lfiTIi{jo, e :81lU1m-~~i~i(?@,. ~oo.n~~uln-· difi; lOS 'ctiliilinihQ$ da oofimidade~, 0 p;e1lil~-8ilfrlfllenm, dwetico, ~JOlm:LII!a a, r.@'!.l'i;s2.0! dOo ~~~.'

35

do, a h..i:il: ~!lJ' que: e~li, il'c}OIm~~lliIdo, !:lO IP~!i1!IOO; ek'i' q;uestiona 0 pre$eJJte lefllill mO\JTIe d!t(i· fiJ.itriJrlo; o ,q;ue 'e50i sel1ldo €"J'1I1 rtOril1lG do IqU!eJ "ainda !lao Ie".

A, dia!ie~rc.a, per,mIilIire lfee;onh,eref' 0 ~b~r ,~, HtisI~6mia, OO~Ci ~~blUdade e liftlHD como, ,d\et~ina~~. 0, rnunde !1Ii,o'iii', 0 m~!lnd\o ~S:~ ~efudo,. Como, :$iIlIbfr-etivlidadle ClWrit;»a, bnmi~nlOe, iintetMll'i'clorn 1ll1iJ. objetivi~g_d~ e,@fiii!1 <ilU~' di~'e'~T~~ment;e 1iiI(i~; reiaoi~ !i)~am'O'S. N05'S'Ol ipaPe:~ no m!lJill1dJo Irna:o ~, $0 dt qll,il@:!i1fi! 'CO:!il!~t!!!ta, 'C! q!J,i!e ocorre, IfiWili!k5i tamli'J;em Qi de qiJ!iem i iiilroenr~ml (=iOIliJ1lIQ' ~LII~@HtIi). d~ oiC'O!!:irendas. ,/\ E.chJiCi¢O ,OOmO l~~pe!i:nrtc.idade humana ,e, IUrn: ,31m de [lilIreFVeIfrj~Ua no mu~d@\;

Ness-e !Letiltido a, p:rOO~io Ido 'Qomlhecrm~n~o m1I01 ,!!i!iiI~O ped~ioo de Pallilo F'r~jrol e' ,compreen.tHida EltiCJjLlliilJilOO plf«~Q em mnfotlfl~~'Q.. 0 ~bel'" ~$el raz an¥&: de Il;I!m~, tSype~~o ,oornst3iil1te. 0 s~beil' :slJJiperndto j; e UI!i!'1t:1J! iln@~fii~, Too~, :saber' h!JiTliij~ lmi@' '~'fim em, s~ 0 t~iYIii.!iiflihCi do ~ 5icabe rr' ql;l)€ Ji aTIu_rnofa ''fQd-o :saber' t~, OOJlsfgo :S!!J~ pr.&~tU $I!i!petiii!;io. Pomnto. nag ma, ~her nern ~@rinoia, absdIY~: 11& S'o:men~e

IUflf'illli, rnla~i"'1'''''~''':,~"", ,;p.";~""" , ", 1.J\- • ,-----:-ii'~ ... cla.

- -- - - - - - --'1"""" 1I;i!!I;;! ~..ul.il~ """ U);j, Ii,gTlQ !IlI.I1

~:Z.II _, 0 MD'O,DQ DE EDUCA.;.i.OI DIE PAUID, FRiEIHE

_ . _ 1 _. . __ . __ . _

,APUCAOOI INA PUTICA I!:XHlN510NISTA

,1\, ~n'C:~t~, des prriinoipios de ,edlJii~o defurldidlpS IPOF P:au~ fr;~iJ1~~ ~~ Ip:ri~ra pt:rl~ogka do, ~!I1Isr~-'i~taI. im~ka ~OJiirllp:~iiildei",~ ~pe;:iFi:etdaril~ d'a,n~Q l~dlucaLiva, e d'Q5 ,at!iclrr-es; :so~i'ais e-f;il¥~MdO'S nessa :pritiea, E neoess~ii!O .. 'itnk1i11 rnen~_~~ !I~eol1l!h~oor' que :apF$ldil!ir' '~~ma C@M~lJill" um Ifi!I(fVl;) ,ooiiilhedmen~o. des~ob:fiif' nO-VaB, :siglfilifi~ do-so :sem des.p.f'e-;zarr ~, ~h~dlrrt(!!!i"!<to ~$tefi'!lte. A ex:per1l'&1oi~~ 0' (:onhe!:iment:o tpfl. vio dos 3g,l'iC2l:l1~ItOIi1~~; iI;!i ,~rrr:oylwra~'I' de,ve :~er :5Efifi,p,Fe ~, piDnb;li, de ~i;c:al Ipar-~, ,ii!! r--e;(jDIfI1SihFur;io' d'Q' c:@nh~ime!!lltQ", ,prando rtOV(ioS, sigll1ifpc_iil.dQ5 if: , ~mn~-o. um In~'!'Ji iCo,fIIiMeG umelil,t.o,

!P,af' iis~o, e mOo ru~:¢~~~riiQ Q i~~lmeniDO' do externsiofillii~ ~aJ, 'OOifip'Feel'i~@ dO$ ooiiil~eit:os que IBnv,ol!ve.:rn:;'I ,~ IPr;j~t-ca, ,edll,K~~iva. IE;, a partir- {jletes:. me.tlU811f 10 P.-.OCffi&P pedagOgfm de ree~bolf-a~io db Ii2@Jtll~il'ilfD'ento', nW!ma perspectL'va dirueti~ OU ~j~! ,d!e blKfll ,dta; SllJlpera'iio de pIl'6F.t~@, (;@m'i~he(imffl!ento, COri1SlC1"Yf.d~\, N~$e ~r.iI~do,! a ,~nrrn-

de rene~Ji!lda ida ~io exterts:ionilSlta, e poder p~i~~f' a, c:onstliiu~o do ooJIli'tecim!;ln· 100 OO,mrI!!O pn=.n1!iJi'iao :s:()dia~. lEX!tefi~~n istas. a,g)r,hculto:tes ,e: 3,g_roc.ulI:cO:F3s. se 'vsndn ,como $Eire~, sooais. que c'onsu'OEi:iiin 'e IreoC!fIiS'~roeJFii'i :iii M£wria, nem Pif@ces;so, diiflfimim. ~!'I1~erat~tvo 'e dia]ogN:o"

E;ti:t>eI'i~rQ:Fn!~stas;" ;qr;iclYltorecs e~ agncull,tor.M) paimol1pam de tlTlilFil m~SmO pn\Qjeoo eJl'!qfYii!!~t'o ;31tor-es: ~oci\a~s:" W!ma: ¥E!!Z qU!e amJbQi,S; e-sm,o, COfi5:tfiii~iilldo um iI10¥O' o~hj,]jii" SOb!l'\eI~, rrea!idad:e. 'N!ela nao le(:(jstem verda-d:e-s absdlu~, .AD me:5!mO ~nmpo, emIml ,q~e ~~ "aL l!il!~~~~iriio d~~vo~\i'S!'" y~ s:e-liiIltlimento del petple~idade, dialnte do tl8itos ~ ~fmlll!l~do ~rQOOs,ro cl'e Ib!JS-a Tnlindav.el do ,ooiiilhec:rmen.to '= e :impo'J'tante ,qrue :se aoomi2' ~oom Iunn-a, [piOswra de pa;di!rn:fi3J oom os ri:mfino-$ e ~ r,espost:M: ii'Lem !;Jer:tr1i~ ~~~i rnpdas dos, ~u.i~[~O~ ~mi,'¥.'~~klo~ no pr,oce,sro, Ibll&e de, cada urn re3pt'leli'llcle:n"' ;11 iu-nl4!!I" a 'toorlii!! e' a ,p!i,r1:~IC~. '~IPi3ir~e: e 0< itod((t" e ,ser 'e 0' 'v'li¥eil",

~~I@ ~irn ,aJ~f'~jS~n~, ymtl novo ,$efll~.idt)., pa~ a '~eoriD~" desta;cando, a SUi!li vm~onii.rn~ia Ina, roori~n~~a_@ d~, ··~iS~1 (pliith:~ ~ teoriaJ ,_, p~tjca}" N'ao, se uaUi de. umrn~ I[)lU:~, Q)'l;plica'l:iiva d~, pli.tie:jl. mas de' Y~:!i, ,el;loof'3~,Gi' dupl~ o!i!lde' a teo mia, ,~oiftlm~ lou i' IP~If~ e;!(pr.icar a Prl'itiea. ~ ~ta ~V!WU~ft~ ,~, 'ooori~" IEs~e: ~e;r'(ki!i)' requer. antes de~ [Jud\o. a \iiJor'iQ~1 dais, ~~cidades; indiv'id~~. e ~n~~",eit!ool daJ a~,o, f\e.f1e_!i(~, 'e~ €;rintllw 00 iSle .. humano, P;2l1Fa iisso I~I W!I€~~~!l'iio 'ClII!!I~' ~.riC!l.llltQre.~. .ri'o!Jlto~ II! IDl:t€!i1Is!1'l:un~las :S~~~r:Ji1!1 GSlimuladoo ~ :apr~!iiJfi!(;!ra!'" :s~!inp!J"ll!,!i: a, pri~jca d'a, te~riz;~:a'o\1 a un~$l,g.ar miQ, p~rcS~G!igi~ Id!~ d~S'!!!I~I~r Q ~fl'C'OberOO' e ,~, desafLar O~, If!!ililimes, ImiptisW$.

OilJ1hl, !c.'On~ribuli~ao d2JJ ~Qn&(jj, ~ia,gPliea d~ ~Ib lFtre'im. ~,Y~: pOO~mn@!!l ap!J"lopri~ ail" ,:3J ,e'xren~ao rural!~ ,e:. ~"gal!l!de; ~IT!lP@rtfun~r~ aU'ibuklQ ao hO:fI!ra~fflIOOm@ :su(r~rto cia sua prlQ~KFia ed\uGa~", da SIlJ\a, 'his~,:6a'iil~ ~sse, p.rincip'iQ' ,eoOl:1stit!J,i5 ~ hase d~,'~Q~Bo-1TU~' d~ YI'!1'l!I IPr'Q~ pattLiidpativo de. de5e;nvdIM~ei!l~:O' !l"1!lI ra II Sl!lSiOen:tt2,~~ 'q;I;J~;, ~1liFiI ::i!IW'aS Im{jllrbip~~, d~nnenIDes. c.olorn <0 S€F Ihu:mmo ~'Dmo ~liTbFo. Ida :a~i'Q e, pO~miW~ p'1iO'~.g;Q.f!<isQ, do. Sell p:-r6prio des~1vimefili:O'.

.-. ,-. -'.-- "'--l'- -. --".- !Ii' .. . . -,. . - .. ,- "J :II! Ipc_n,o' D~-M" \'0" l '" A DIDATlfCA gO· 'APRlEND'ER,A,APRlENIDER . - -\ ... ~n; .. I.~. J

inves;tlig.ativa, qll ~~t~O:I'iI:tlI.dO;IF,!3l, que q'iJIallific3, ,a! Ilnlter'Velfl'Si'@ Ina !l'eJ a! I ijd',ard e. Ii. ifil= itle,rv-en~:io !II@! IIi(iiaJlid;ade :5!e da nlUififli pr'tI oe:sso pii!lf'1th::'i Piilitiiv'Oi em i'illlU e a~ ,aitolfe;S SOll:li;a.i~,. ,:3!tr3.'I;!\~rs; do di'~o"go,~ :aJrJjjljU,s;am,~ ,llrlitJeli"p~e:ttaJ!il!l. :s:iiSfl)~m:a:~ij~8im e [dlei1nem s uas es:ttf'~'hi:.g;i!a~, (]lIe, :m;~5£i!"

AI JII; ID'jllD JtTl;ii'"oA Inn ~~A tl;aEillJll"'iIoJr'1I!Ii; A Anonll::\liiJll-D'JClDiIiJI

~ I. M :· .. l. ." ,lM. ~M, 11l.i~1 " I~X 1i'\E_"y~~ ~ ~ :. r·"",~lf" : .. l~ft

APUCADA. A Ac;AO EXTENSIO.NiSTA

A IPliirti:ciJ pedargQgica, de e:<wnsio !!'1!l!f1!JII!! ~ ~~lpec:Jlirv,a dOOl'tim do ;a_pr,ender a ~pl'\ende~" deve e~ ,Qriert,t3daJ ~eJJO$ '~nf'ldpi~, d~ a~.o 'trnn5.r~nTiadolfa do ~~f!I"!emlii! :s.ubre a rea!lidade" cu seIIl~ na :S1U~, lcapa-cjdade del mudsr e ,a.prernder cem as mudaru;~, Constiiru~ IUml esfojl'\~ e~L'OO d~ t;)@~~pO!i!li'~o as reffildeficias le~dude;nt'e$ hiis:bO:l1ii~~

~ ~;,!;, F-.B;' :'~if' ... r,§,..I'!iO:!· ,.;~ oiliil!na>!',\i"i. Ifuml , IiTlI~FII""",, V~'!''''IIII''''' g,'!d~ ~ ,y ~II'" ~-T"" -- ,

cll\s,s~m, ipaf:a I!.!tma i:llt~r'I{@ft~, ~ntg. e cri~~ IdO!i: amre~ 'S'o~la.i!S ~~, ~Hj\ad~, ~1rfiiI q~e esti.o; iri!serid~;! ~ n~Q~~$an1a iii. i'mple.men~_ao de pi"1~ pnidp~~ inl~·'

,..iI ·....Ih i!:!=i [I ,. Ii.. -.4 - - _. -1k"1['-"'i'- ............. ~,..iIi~~ ~!F';IJ ... ""-"..."" ... ""·1- ... ·1· .... ,.:i,;;; ",,~.J~,"

P\l!OS,.M !l4ln~ifnIC~ ~!i-;al~'j' lju~n'bilO ''VIa!6illIZi!lOlJ ~, ","'"",,IN! T"":""'~ ~ ... ' '''''" ',",~IJ '!02, "" ;0 ru.", ';~!OlI"'1"'

daniaJ" Ne5S~ ~mJ~do. '~, '~r?0 ,~'e:m:iOfiist3, ~nd'(!il c'o.mo ~o!!:'tto d~. p_~~id~, ,0J, reailldllrl'e d:ill a-utcu~I!,!I~, f~iIJ@I)!:;; cleve 'P;Fhtijegii~if' ill 'OI):Ei1S~~O' p.arth::rP4'~ del PI'Oee5:S(lS de de:ie filv(lhJi!Tii~nf~' is!u~tentavel. fila 'perspeC'tiv;~ dOl ~ortaJ~iJ!l!'u~:II1I~tJ d€l :si1iJl~S fiormars or:ga'!iiliz;a~ I~' d~ ~Ula, p~i~rpii,~,O[ e(et-i:va Ita 'rorf!iTiul~~ la -~ff!\pl~nta~-io de, IPolrtic" cas ~iiibn~,

Vil~ !~~aoc~1f qlllle~ liD pf"O;Cess-o! de ;o!J'lpnlU:s:a,@' des ,grIUPOSji d'~ self' as~egurndo @ ~ ~ ~ wl~~ a ~~I. ITuuJhM. do ~ d'o,~, dos; ~pos, ~~~; enflfrl~ ;a ltejitijmidade Ie ~preseflCltiv;id~d'e des at'Qr!E:S; :IDci8Jis len¥O~¥i;dos.

48

MI eT'DIDO lOG lA, PAR:TIICIIPAT1IVA DE enelN'sAo ,RURA,L

PARA, ,0 DeseNVO'LV~M,eINTO '5UiSTENITAveL .. MEXPAR

A M EXPM ;as~ll4!m~, como pf~U\p.mm b~i~o que' '~:odo o:ill'imecimtlle:noo, 'iiI lMm1~, pfo(hJ~ao, ,~ooiii!J'11 ~'qI!JlQ ~n;[o elI"ICOmm...se, i!1uiiII'II COiiilS-ltantE! proces.so, d~ @tabQ'~--a"6, reform!Jl~i:o ie valtda;io., lP:ara, pmmovet e" iesOnfiluilar' essa pr,o,;!h!J~' de' 'IdQ'rrihe~j'rni]ilil· to,. e' de fJYM~rrme!lm~ j_mnpO'rtin~ia !I) formJedmeililoo, de p~l)ce~: ide m~di3~! entfi@j le~~~~o"ist~; ~rii~.il~ 'f:: :agri:cu'I'mras FamHia.res. T3:1'5, IProC~S-Ci~ d@;'iIi'~ pri}.-' 'VI 1eg1~1l:1I emt!! ,~!l!!a, T~Jitiea., a, WI~jliU~.o- ,~e 'li:&njeMl que 'r~rmt ~ ~tlml!!ll~m a I'\~if'le·, :i(io d!oo :vu;po£, :~@~i~i;-s: is"'Pbr-f:: ,3S 1fe1~.g5e:), ,e~ti,-be~,ec'ldM CQ.nrrIJ 0 m~~o f~IClo i~' SOQilJ Ie! ii '~1aoora~ de fJi!,O!iJOS GOmiQeir:os e ifrI('i~ experi~ndM. A m~dr~'O li'mFri'U~, pr:o:",i\"o~' ~ 'r)l!!!~ !~ntllJ~ ,da ~~ientl~ ·e dM 're~,6e:s, sQcr~~. ~fm!!JIla!ldlo ~,Q,~ ,000mp:re·, en.:s, e V,filjfSO~ po:95!~v.ei:l; sobre 0 IlinIUifPIdo.. '0 'qll1>e' fI.'OSi (1lI:llaJillic3, iii! If\e~.cHnhe:(;ejf a I~id'ad~! ~ n@~sa ~j_o sobre ella. &sa, e-,::.perf~nda ,t~ ~ig'Q' a ~rIt~~~ ,~1;iim;ulli,\idoFaJ dOl rna:eabad@! do viir- 3, s:e~~, dta~: vet"dadle1 re.1a~ Qi ~ !I'!~ld~-de de, lum di'-lQiO ,~!mlm!fflr;~ '~I1i~If~ 00 amre5 ..

F'~r::!iI q~~':211 :iIi~_o. ,eooreli~aOnl:5i11i ;as_sum! tim ,C[l~~er' !edlUe:i!itilv-o' 'e era:t:iWmen[e transfOI"m3dan:!, e nece5smc' Iq1ue ,os a,gr~-cul'~ e ~g.rjwl~ fmiLiare~ ~,~m om, v{erda~ d~i~ IP~O'tagoojis.w, do iP~S() de d'es-e~VQ.IVii'm~n~, !\area rtanl:o\; e n~lQ~iiflj'O ;a. !l:lO'll1Iqu iStiI. da taliitOiiilomia ,e! sua re.c'Onstrl!i!;;~ iCOfUinlluada, JiM r-€lI81gOe_5! Ie, na pratta ~@da]. ,A, ~e lp3taJ i!lJ [oonq~isE3J d!esili mmrtomia d~j:a'iie! ~ '0' estabel'eoim.elillm [dYe ~,~~ de rnnfiabiridad'e lj;jrn~,tiJ~~ de ,oo-l'\~pQ:~~:l!ibfil!,<ll~"de IliO; e:;t.e;F(:lei c, da wl1iI1ida de de.ciISi.o, 'eml ,qiJJie5itOes que enr'Y'otv~m [oom~[~~!llJT!U~"lt:o' [de Il'!e's!:.iI ta'Cbs,.

/Ji;, :a;pltrn~, dill fIiiI~dol~,ra MIEXPA~ r~u\j!r '(:lJjl!li1ibem ,dig [E:,xtefilsiOffilistai :~ ,oo:w.~ preglITllS-aO cas If:spediftdd:ade.s Ida :~oylt!l;!n, rafllilli~i':u' e do ~Dn!l!e'>:Jm io~ e ~rii'i!wrlall, 'em ~l.~;e se en.oon,tirn iJ:aserida. bern CQmo, ~ ~ratlf:'rij'fiti~ 'e id/eWl~idadLes pr6p!lii~ 'q;y~ a ,disongu,e!lfll, d~ d'emals: ~: s-ocj~is, IfQO' 1G~,pa~ ru ral,

: -. .. .. ,;rj_~r{Hj~gili f.'>5i'1kl--[ii:i' If. hii~n~Q' RQH] QP~ __ g, DIJ!I,..-;:lwlmli-aiD ~us~hlii5i;oill ~ ~~:

- -_-- ----

E n~ ~Ir-Qbl)ur 0 de' prirmdpios or~liItadOl'\eS que ,a me-l!rn:j\oIQ_gf,a; ,iI{IMEXJPA!R,'~ :5e mm.en2llliza J'l3, ptr3tia~

A IMEXlPM mld l~sD'Uti!!lr.ada ern 'wii:s mQmento,s, dieM' OM q,lUft' 0 -~fitam a ~o medra.dorn do 'e'Kt:@OSlom!ista~ CooifAe~r~llliw d!ill lreaildade;; IOqJinb]l~, d~ ~I e ges:ma~, i~I~I'; [E:'xeO!.JI~O da ~~, 'el ,a~paflhamemo. E!:~es lIi'!!10,mEfl1tOS m100ra d]stJm'tOS; em &UaJ ess!if!u:IB,~, s.i'o in~rd'epe~dmt;e:s, Ell, loomple'mn~o~~"

6.1 ' .. IMEXlPlAR

IMIe.tod0 Ilog!'ii!a, pa~ieiip,-~tiva de extens:a,o rurall. pillra 101 desenv'ollv'i' "le'nCo 5u:s,ten'l:iiv'el'

t

ApL,iC. _d'i 10 Ipro~esso p fr1:iclilpaltilvo

de plaIE'lll,e,Jamelnto e gest5ia suci'al

t,

M'OIR'u:'!:nltus 8 1'1 SSDS

10 mi!)mefim con'l1eoimern hll d 'ilili~~~

::J.'llimomf!inh Eu~ti~5(j d: 1l1li

, ~.' mill..:! I1Ihilmemihl'

_~ta:d'~1 [Q f'gfilr.1p.aflr,.!i· d. E;..-I".nKlD' .fiUI'QI, pgr!Hl .I)[I~n,;,attimf;jjffl SlEtcnlD".lft - MllP"!!: '. "

- -- -- - - . ------_ -

PlIiime'i'lro mOilmenfo

IE: Q~~m:;;laJntell1lite Iliimt rriJO:.mentQ d'~ aprlO')([nnasao. ,dle lestaool~dim~lf1to de teaa~ ~(aes. a~iND, e dle lI:TOail de in'i!i'Ol:ima.~@c€:i!§, IPes.s:ooi:cS e ~Oifiliil 0 am!bien~e", E il!fl'1lpo~te q ~ tn~8~ m~fl"I;f:Il1l1::o seiam cfiadi;liS; ~ 'CD'.ndi~:5~ para ;~ eiliLoof'3~o c:o!ed~ de, urn re.te hilSit6.rioo"so.oiai d! IcofflUlflildat1le. Se p.aJF3, 00 e)(teM!s~o.:ni~ Iii!. f!J"nnoomelilital eemlh~c~r a Ir-ealidladedo c~po e s~us. sLllei~" pan, OS agrk,Y&mores e agmli'cu1torns e timb~m f!JJlfld1lm.eifilt:aJ ,oo.nh'e:oo!!' e II'aXitell1llSiQ'lfIIistai, ,i!Ii 5m~~r~ '10 pmj'et4 em que.smo. ,e, M poHtkas, pubJj~ ,exinefit~", !"I'lUiii!), pe:r.!lpE:(:tiva dte imera,-t;iQ e d~ 'tnmsf'Otn'la,¢o.

~ n~Sfie mortle1iilw q!!!le se Of'ga:nm.,!o IPCIl~O de [p3Ji4DldaJ, e d~ chepda da tC3m~nhada de g,rupo. po.i's ofereciel os el'en'u~mGs. ~j5;~6ric.os, de passado.' que 'CO'.Iltribyem par~ a e~mpreel'1isao do pre.serw~ e 01 '~1~e'j~mentol iPBflINhado do, 'Jyt<l,.IIro des.ej~do ~ que 51! !'1Il~llt~ri'alHz;a Illium ~(,1ieto de.: ,rl.e!il2ll'1tvolv.ilmen,'to. 5~nt3,1iJ.@t

t! il"lrnpo.narnfe n!sgat31r ~ rni~6:liila ,d~"v&-dla, daIS ~~. CO'I!TJ1tO '!IMam e 'produ~~m, ~

..Jl. I!.._.....", -.- - - It.. ' "'''''''''d''I~;;:'''''' . ..!i"", ~"I'''''''' mrm r I r:iiin ..l., , t.·d!.,. "",foII'I''''''''C~ [nFr'"".;Ji'II'ii"~""',

Ui\!lIl:J.i:ll.IL"",ir OOIlil'll "'" '0L'Ii' .o!'!.!!~, .....".;.. _ ~ ... """', IIJI ..... 0 ",,,: •• , , 'IlI°11_ .... · ~ ,_.,. . ;"", ""iWl ... "'"""l:g ...... I" 'lr.'1i.!!'O'!rY'

::-..:;..... . I • lb' , " ,. ,",ho. - - lEltOr .. !'.,. .. ·.,..~.... as atfrri

il20.li1l"IIeiFCL~U!r.;d;;ao\, IOIJ.~I!)!~ .• ~a:z:ef.!, melo 3m, e~rne'" ~1ilI.1ra~~~,",riI;J,.::u~, Oll":c.--Hl~:r'""·' -'--' ,"

dade. n8.0"'ilig:rioolas .. ,d)~n;~~, Ol;lltraS. par.,) qlt-e~ iii lpart~r d~, c.'Om~reendo, Id.ese ,oon~ .. m. as [pessOMe!taool~m ~~re.iias d~, ';im.:!a~o caJ~e5 de, rP(,ol1ilJiiover mudm~, na sUi!!, l!1ealidai..de. r~mofi; ~o ~L.Utum deseia<li,(k" iE, rmpo;rt~fi'~~: '~a:mem I"!e.$p.t:ar' a lti~t6ria 'q/Ue. ienvoJv.e a re~!Ud!ad~ d!o e;x;lI'enSiionisQ.

Ne:s:se c:o.nteiKtcit, :algl!llns -mema5 'trn.Jlsver.~:s. ~omo, iii, f'ela..~o ,de gt!oor,t;), ,g;~~' e e;.mfa, predsam :Sli2r' ~oli'l~itJlemd~s 00 e.xercioh~' da 'oomp:reefl!Sto, <ii. rie~lda<lle ~ indluF .. des nas disou~s60-s ~ il;o:madas de: ded.saJ) qw:n~o ao' p:ro1em de: vida, das IP~OQS, A paifticipa,iitio ~ das mu1her~,1!. des lo.vefl~" i;G@;S05 e de. grupos etnico~, C@1'If10 ifndies., oe 'qi!J~J_omboIMc" ~@t:ml(2i:;diza a ca,pic~da.de de i~~o d~ a.wres SQCWS; '~Ilq}IJ~to $Liieiri.o~ capuce:~, de' Il,~' pQ.~rtica [p·flliJ"a deflo~1i" ~:).I"Oi~oo.s, 00 III vergentes, (,(UTII 8.eUlS, in,re.~ resses..

Ville re$~~r a diYen~idade d~ redes sQ.ciai~ nos quais os suj'eltos ~t&'Oi lJn~eridbs" 43

UYn!1Jec:e-Im5, !~, lro~,~rt!-Ias SiD, !!:;(mdi~s ~all"a urn ~~JhQ '~~en~i()ni;sm, OJfi'I\pro"" ~~tclQ 'OOJH a, ~!itioip~aQ 'om;!)' p'ro~~~so, ~~iQrntilil_dnr.

o ,oonhg~i~!ii!tQ da, reail~dade c:arnp:roen<:ie '[rielS! ~~,: '.1 if1l1k~lfliil1a~~ ~bre a realt-d'ade' loeaJ:

I. ~pf:O\lIi;jnm1l3~O'~ ,~elUlbiEi~iiio 03. mmLilniid~de e E"xpooi-!i&'O sCQbr!~ i!!J reaJ~ade: do eXt/e',n,slQ;tiIi sl"ai;

• r,e~~iI:a;~_ae do 11J~6stcrc~ ~ici,lilotiv.o po.!;" Campo d,e Igesg_r.lI'M'otvim~JI!W\'

I~ '@ e~-erdoiOj' oo1etivo db p~e.iamemo e c:on5l1l;!1JU!i Yrnaseq;u~cia, db p~~ de' lfel11exi.o' is@br.e' as qf!Je~OOes! iClIiU~ ~rn\fo~m '0 pifiojem d~ 'IJfda, das pes,tQas,. () IPon~@ ,de' pili1kla,:~,~ if!l£oJfliriIa~ res~~das na e~bora~io de D.i~gJ'r!o,st1oo Pa:l"it!jd~riv-o ~!Or ,am 1TJcio,

•• '\11--

NeS5~' mQ~'U~"~O as plf'-O~~ destlllcadM; IrnO d~1iic@' siQ ;~Iia~, do, ponto de:'~ de 8U~ ~i!bjlidadle e'oor!;6mi~. ,s~Qia~. 'Qi.d~ nit po1ilka e aiT!bien~" Pa~, '~nw ,sao ~Qnsidleradas ~~S3 amJisIe, as ,al~rll'!!~~was de a~ ne~"~ e ~isriV:ehs, de· seJ\eml im,ph:lm~f1tada;s;.

E li'li~ lr1rmrn~lii!to da 'organi~n~o ,da. ;~~co qu-e, ac'QlIltece 3, iJd€:tltiili~a'O dos gru\po~, de ijfll~er'~se e dkl!~ ~___r:oeii'"os" ~ ,gJ'u,~~, ~!!J e-sIC.i"UtiIJrnll'r'lll ern 1;-Ql"IF!I~' ,aM aJminnatilvBS defmicru; IrlI~ anali~~ d~, viabmdatlle, ~, ~u~~, :s:e~r~o ~OnlJftio' ~r€_r@~ciaJ pa.ra, a e~or.a-" ~o d'os prnje!t-O$i.

,A, C!i.rpni:m~@, d~, asao comprieend~' q)U~M'O p~(:iS~

• 'estru!!ll1rnc;,-io d~ gNPos de: ,hl~se:

• or:g;a]i)iza~a'O dO'S GOr!5etho's; MliJlI1l~i;paf~ '. Desenv-olvnmnento, R;urnj

4, ..

SIJ!Sl~ri~ve~ ~ CMD'RS:

• ri~:J1a9io· e ~aOOrar;;ao d~ pmJet-os e P',rog~, de desefW'dlv[rn~n1i:O su~cen~ll:

• es,nrutJlJ~QI e' e'laba!l'a,;;io ,db Pliano Mlm)i~i;pa~ ,de DeseTIVdlvi~t'!J'Ui@' IRurn9 ~'Us~ ren~veJ ~. PMIDRS~,

C:Onstltui a! eu:p~, d~ 'GOf]ll2relm1¢o d~ ~oes, pl~fi>e.r:ad~" ()~ ~,llilJipOS de i nt~, iilIlf'lt!i.men~ei IOO!il!i1!, @!l. pa!I~~irm. assumem 0 COfl1tro~!I;) .at!' plfOC~S'O de: ex,e(U~ao. ,~'COffl~ psnhamentO:, 3¥a!~[O e !g~§mo s.ochaJ dos; iProie~,

o d~[IiI,~Mm~lr1Iro de, Iha.b,Hidad:es b~ic~ pe~oo p~~l;paflres d~) IfUpOo ,e ecnslderado, COJ1!lI@, urna ,ooJldL"ii'o ,e-ssenolall para e &dtt:io ,d~ Ipmie~, Fam 'mnm~ 1~&r:!1~ '~n:i~pilt'b!~ 'Ql~ e@ng~$iD' e soc;laIliza~o de ,oon~cimefJ1ms, G,e\fem ser pli"iori~~ ~(i' !prQO~S~@ de £Olfllna~B'o' de geS'~o.rres, O~ p!J'O:re~, ~e Iixnta;;ao ,e, c.apac&tt:a;Sio de¥eml asse;s,u!"a!l' 0' inrelf-clmbiQ de' ~peuil@fiIcias e ~hoc::iim,eilllitm: e$~dflc~s ~, :i .... ~ do:; p~o:j,~~os ~ dI~senv{,.h,i'i'memo de ,oompe~nd~ e haMI]dade:s 'ern gestio' ~ial

,A, '~~~IJ~' da, a;io' e gestio sociall CQm~nde ~ passos: .' ,e~oo)iD< ,00 Iproieoo(;

.1 nl()(r~Ga(pa-dit:a~· do,s ~~S :~~'i$;:

.' omoFillpinhamrnoot:O- e .avatla~! d~ Pr'~e;1tm e Ipro~.

I) iIIHroRI1~'DES, ~Ol AlE: ,~ W[JDJlD~ ~O(ltl

[OleiJl,~ lilioo.li1I1~~D .do ~rt;a lrealidad~ kir;;ill G1!OlrJ1id .'_ 'I' m'YlIi~i~~o.'I' ~Eil~~ 1~n'itQ.~,

D I z: [1:1.1 :J; a E s,

Embdetu ILflfi 1N1!H)B~:ro1 rl~p"~~ de' i r.J[!~ra'9iiJi iI'j ~t!lI'JI1«' . tnro ell[ni' 01 fijtt:nJIMlin I e',' 'Olimuli'idam~, litJef3!il~ jO(ID5, riefN\~~I'IW'1tu , i~!Iru~ I.~rnei'l~aii ong!.. ilfplilta~.&1~ if ilI[],.wm~lJt(l~ ~iliI:ia~,

1) [~ElIJ~o. DO IDI~GNQ5,nro. [P]]CII~JII\ro POR CAMPO. IDE DES~~-OLY1" E '00'

• B_llallla:r'1]i11~'Ir!a1ilimeJIfj dOililiioo1l: :5Ji!C!!1ldbi~ rnftrtt'rrtt:5 !~«JliilJn - lim,!t ;ass~ll~m IlIM ilu:r:ais mlll'lttiJIDo~ ngiio. Itmit6rJo..

FDllm: ~reF,e;1ulF I1lJi'iitim" IB~t [I IDR4, [ft!1ld ~ D Jau P,io.'·iiO, ~E1lJilmtr05, f~~allh.tioo5;, I'hPM,. ~K!-I~'ide thmi[ipaJJtl':! UPf:.MG~ ,limiTe ~~rUli;

!Il11~tnlUiair i!i!ljj[[Ji~~ ~ ~!$lO·n '~1!t detem !OOithfcirnilll~M ~,lirrrr~IIJfI'a~ft!, q;ue' li\e!€:nern :a~PU!O$ hb~rk~!. ,5-Qd~j!~ Qit'librais., i~OW1iJnlCOJ 'e.' am~leii[.l~;

• ~~ffUlr ~n lil'lrorrnt~'5, iD~~das pili "ub5id'iu 00

mtllNfOS, rusos lP;Umt~!i.rti

Iii ~ftbt~jt 3J!l}li1lU~i) loom 0;1, ~&l\kU~~H, rtrn:i~aie:~. ~I.JU dtm:s3i5 (i~tiln("~. ~!kr FBb1!~~ e ouwJ!i~ ll!IlD:~l!~

-- 11,.;" d .J. '

~iXl1il~!, tOOl{I ~ QlIl!tJW e" pRien~ar~' III ·5~U:~1~ a: propa,n: ,

de' tt.ablilllo, rlra pmP!l'rf~ daJ 'oon5U-~~ (0 Ie m • cl~

PifO(§lo. d~ ClIJ:5I1'I!{ot~irn~IU(il filml )Us.Vfln: 'i¥~I~ 1.IfgL~~r 3lS iMWfll1 _~ ilIN"d'tiparn:s,ul):s[(j' ffjJ; 110M EHrOS. ~ IPAtilOl ~ilniQres"

,. 1ii~ld~ls 5ug~riiGl::lo"S:

fRIMij~ tfmi-!Itnf_a. RWtiJru: iMnmt1t:1'

II·, [LeV'DlbLmato ch, !!lIaCios ,i'l!IQ.ta, ~illIm ai, oom;lIlltdad~:

I. bJl_g1t3r l«Im a~, f~rnni~ ~1Ii bi,f.Mri~ ~ IilWAl de itCG'3l l~ ~!!\I rr'J!3Dllde' ifli.i1id(ilif! OO~rf~"ilI_~-ar a~ oJ1f'ti3.'Lii¥3i:5 ~m r:ebl~o ao. fl.ltlITitJ; .~a-dG;"

~riool~om e 3igJNOUIH.ra~ 'r'amili r-e~ e I!~nia ~ 3;00. ~1l; :5 !)[i3i5, If eli t i"I'JlIJI\l r. :iii

rnifl'!ir'~~~io de ~!!~n lorelt9i5 .. mJ~ ~naJ~, w:i ri~ r!t mumib, SuM (MI~l1l1da1hiad~~. If!U~ pKlM~rna$;

iQb5!f~~ COfIfrIJJ1t r. ~OO'rtboiClJlar proolHnils; ,e ,O!i"oi3:lidad~~ i1O~ dhre~o~ Q!l1P'DS' do dm'[l!!lllj;!irn!I'!~Q w~tml_a-"el- ~(at1Mnioo, sociaJ;

en I ~lJra.! i sm h iw nii1 II: po I~ ~j( i).

• Uti~im 5, i'c~mI '~n p;anl a (:oru;[~~(!1 do, hmlil d~ (~milrnilia!!lE!11 jUiilD Oom ,is l:mtHi3.s.~

1 .. IlctiD'lifl'~ Ii! :$isie:m'!ili'" ,W'J!i u~ pl'loblemM~ InClJeS:5i~~ e

PQt.enciali,ades; _ __

I. [I~ell[ilicat «mil GS i,gri:(ull'Ol11:S; e agmlllwl'iiS lami aif~, t ~y~~; ~rp,!1ha~es, lre~re~!a-m~ ()~, pr!ncipais, proDI m~, 1J&ff·!idad~ti e' IP~:t\ll1i~iili.;l~ih.i.1J3, pmpml¥,3r rial ~p.rllll!,HImaml1~IJII~ ('Oalal~[!jjol ~~ ffii!1 ~~* I@ dal!i ~Lb[lfda~~1 r!r, mjJ~~~;

Iii t1rj,anioll" i! ~ict~~ma1Dliar as illfiorirn:a~,fj~s; !I)~~id&l •

• filI!puulo~:as par 'campc; '!spedffic-o, ,fcookltko" :5~~ ~iIIl!lrail. pol~ti'C!o Ie mllm-ii'W). ~UUlmlO oQ{iip.mml~f' iii Qil.'lnll_~(!II~U' aim lentir<e efes,"

J ., Sele§iaj; dOcs: p'Jm1:deinU~ ntaS51'diJ:d.es e: potem:ialidla,des

I. Im~!Jutir mJTII~i ,~rirnhlr6 ,agnootUn'ilit Nrliilililr:u Iilua"i£ ~ro'bkma_~! IlS0t5~tI~ e 1M'~~Mi3Ii~d~, nr.il) ~eoIOlladG1 p -, iIJfii aiDfilf :mais, d'eta'lbao31. a<tf~WldOJ !;)I}II1Q (rit~ria it rt1~¥iIlda inIl padU' dE: inffiJ~IlCliili Iq;U@' olft prd._ ,'~ , '5r~a;de' (ILl F01ft'!ciia1rmade' fUili'l! s.oi1,e IlS. ~E:maj5.

·4 = I'ntet'pre~ an~aUll~" 1fJ h'i~rqrl!ljz"iao d~lIi' p:rableltlU, necess~dilde~s Ie liU!jtEm:;i~lidlad .

• Ilnl~l!Jlrt;til" ;alia ilnlttilltle!i~ Intc~c5I1dade.~ t us;

pmbl rn~'qU!allt{), b ~1I1iS ('i!!m; ~ ~QI1m:jGin:du" 10 _ ~~t ~iJ5tai a oomFIil~miio, Gbll1JPOOI~i5," dileS, p«!~em3!S _ ,M ~~. 1!!1~ -alr~ma_ d~" iJ~D,'j

• ~Jnf a, lPoni~ll~dtarJe ,ie il1llsfiJlmar 'i!S [Jot~n .. dialidtrffJ ~ 1111 iij ~ ~5,;

,,'7""

I "

48

~} m~rurrwM~1 IDOS, G~~M DE IlNiEl~E~~![

OngfJnila1,!lH~il~ gf!llfM [d't ,agrioo~t(jm ~ lfi'~l]IW~ (:Gni 11Ii.emsu OOmtifiS=

h1llmlllar' ~~, rt'1~_ mE :Bft~f1ri) It ,gtrn~ maJ le5Uiu;WIl~D d~ g.ru.pos.

II ffiI~!»!)r'o~, ~~blemai/lt~i~~iitl1lid~~ e ~vBlld~lid~d~~ [ern !Di'dem de im~~Jtcia.

,r.~~

,~'III .;. •• , d ,. I~·I· ~ ... d , .. I'~ •

'i.lI"" ,lRn~!$!O _ 'e 'VJllD! I~a:b(l! ~ as .... U!ma1Iv:8s,

Ide.

.[ f~ I,]m ntud~ d'e' rid!~Edad~ d~, aili~nHli~Y'iI!'5 de ~DI :s:cib ,OJ :~n'oo' de, ~bt1 ~iJ(~~ e~a.nloo 1~f!I'!!m~~iJtJ,

1[Ifl ~ ~-ad riI ~ i"('i) t tefn~ 1'6,g~{Q ~\; ~m'm I e lim l nil j:tJ riill~ ~fJJr ii«l (o'~i'!~it a;rer~gLa\iO<. oe~~"Q" m-~. '~a{['PI~, ideflfi!i'~, de ol)illliUloidade~ litt In.:em~o,;

iii ~m~ ~ ~nttrcll"nMo. ,~~ il'if~_~~~ MI1~ agliruioom" agil~lJi~'Or'M.lel~ei\5ro~hu~ [e dem~~ ;a_m~~ !~3h ng ri!'.llIiita~,:iCi ~al ol[liili~ r1t ¥illb:lljitii!r~ it!;illtimdO ~tl, a~ ,oo~e~ d! ~!ll5ro,btn~fff~~ do.1 ff!1~m~dill!~rn['o$::: i.1 Oeflmir.Y ,aI['~ffiia:ti"'M que Irn~ll1o.r ,ret,pon.dam .aOc~, ~a~~ ,di~l"Inltiearlll~.

~ lj'e~n'i&:3s, Su.g;eri'Cl3S::

flJjr~ ·M~h!a !1i~~. wrmm,r:i' ~'UMJ,tlli'raW. ~'~ ffil~ij()'~Mifj'1rilMm, _~ ilidlw" pa_mli,rh ri£~lJl.a.rJQ, :U_11~; tff) ~!lJf/}fI" f)1m/iibah. I{amllfh~ 'Iti~t m'lptll1iflJ1Q Ff;f[rdpJ~~, [rJi;rmjfJl~r~' IMI\!'lIW.nMW oo.r It"Zm'oo' tie m.,_.,.t.i-~ :-r.;;

- e''"' - r" "" "'\r"" Ii w. r -- .' i!1:.\!!'J'-ll1f,!I 0 .....

ekif~ de P!iM~de. bi,m~llk~jrJ Pf8 ~~,

II ~dU!Ii[~~ ID~ '~~tlD~ ~~;$J~b, d~ ~~J1'l il1],paMil~Jt~~~~ i'f;tt~iJr'~M ilUlmillciIWI ~'e; a~o mJEli:k!l'~a~3J:riO ID~~&5~f~ F~ri!oi~~.ool~r ~mlX'~

• !d,mlirtOij! O~ wruP~ dt imemu ~tn Qifa proJe~o. faif:amincliil. DiIJ '!~a f'tinn\J~fi. ill diilenifIDlQiiO! to peFl1I e' d3i

":;: • ,~ • • ,I.' ,- d

'8.pe!il .. ~ !!.!ru·li»~~!iH .. [ie;5.;aJ !J,!![\IT\5Ml _~

1~~1tOOi~Di~rlaih5,~3J :il'lc'ilJ5io[ ~a5, Imil1~ce!. ~~er.s ~'idM04:, l~m [OOlllij ~ i~lL~t'tiij !~tn:lQa.

KiQMENfOJ

n O~G'JfNIIM~,iQ[ D0'5 ~~fllnLH[J~ HUN~[I p,!jl~ IDE DL~E_t~~'Ot~,1 HE HID ~UML 5unlEMf'i~IEJL.. umR~

A grW'niiti~it~ d~ (HDtS (011!i]~r!l.lJ~ 11), ,aprim.l)r~m~Il~[ ~'o pr(iW:~~ d~

. . I -

O"!iUiiila(j!) ~Q(1'i I-I~~hfll' ~i

i[Qmlfllilda.d~; riIJl";ilb It. '5.i~m-enlil5, rrew~e5.eo~aJli¥01 d~ m!.m:ior~jo ~um Pil[],~ nui$ 1Irnpa~ lift ij'~~'fGJ\Ii~_j]! riIllai ~!J:5t~rr~If~I~

o OH~RS r:OM~li~i i~5pa~~ [pr\iy;j'l~jad~; ~mrn(1jJ f,l;i~1!b~i) Ii~ IPolmw pdtlka~, e 0 enmi:(~m d3J ~~j!1j~ ~'(OO1b\1il;e 'jGitiaJ~

OI~JEgrn~,!Ii ~!1f!c~I~~ ernre',3j '5(M~MJe' (nil [Qipnharb t ~ lpodli pt1blr.to local (bfl:rJ~I'M, ~i!,gi.~b~~" ~l'&ki5, ~ i;n~~lui9ae$ ~1Jieiil'liui1tmal~).

3) NIEGCOA~O E EiL'pIj8®~jO ImE FR'OJ£if'@~ ~, r~(K;U~'S rn~ D:ESENVO[¥irnlEMTO ~USlENTin[,

Mnir C'CI!!n (i~ IJrUf)M dt hi!teru'~e QS ~rlDjEoo~ ,a. 5~11m l1nliwnaua~~ t. tu3.i] ,a~~~~nd~~ (dle~i'lO, mrfl!miti~~. milnitirel iI.'llJ mrioori:tl::

I5nloo'lwr 1li5; Ipg~~iJ(l~ I~d:lii!; ill'll'lll <a4a, ~!lJ~w (IjJ ~1l,~I!l_~ e ~~gOOill' 3J

i!!i! m~Bu~~ qtlli m ~~~[ijn~ mlJJlin-Jla!i, '!~(nltlrio~,Jt ~lJeadO'l~J, 5~lNe 3J flri;_pof~cfra e[ In_(~~5$!rhde th IrWl"lla9'D[ ® {:OO!i[ho H'uilid;pal d, m~!lI1,'{QI~h'~l1~ IRl)raJ Su~1tc!,'4;,,~ ~ OlDRS:

• Or,g;Ilflil-ai;, (!NIl ;a,pitF~I~~~1 dm; a-grirulro~~ [~JI"!iliitj\e-~ i1f.i~~ntarrtt$, d~' !!)!ll!I"!~~ • ii~~dtlfi~~ SOOlrlfi~meil~~ (fRfiE,JlUf3l e (~mjJw3i de 'hm~rl~) Ie lIla{]1 ~~fll1"~m~rrbalt5 tm5,(!o1~;, ~rn~dl¢itoo~ ma!l'im~mlOOi s~i'3i" ~ej3i5),:m1i~~, ~ar-3i_ rItb'3iUW t.lfW'OfJOf a ~iJ"l[rg~(j ,de linn P'fJ!lfIDtta [[!Ii' ,~en,wl)fimerkw. m1fmi~~l ~!lUI!!IIl\ii,'l@1 ~'>I rmr]l!~U[ ~'Q fMDR.$j,

• [j,iil.l' e' ~MDrt~ I>D~ litlei~ tift Ilei! fi"I!!Jlki,p;aI- t!3llornd3J ~ ~~r[iWl~ ~~I~ (im~~ I1lJnkipal~l~b!~don~d'~ ~~I~ IE~uL!lDt"G:

• ~'Ilm_O¥eF i\Ii ~a~a(it::l~O do.~, ~ooi~Iltl!roJ niJlp'Ht(~~1)< dt, ®~ji(![ ~oo~1 [~f pr!IHk~ p~b.Jiw de' ~e~Jl~ot~r~'i!i ~lI:S{eiJta~1.

• 1~~lJtililati[J' d.ll pamriilli cam 1[!~i3I11~[,;5. i~H~~, 1,~rnllm~! .. t~V5 ~ 1ki!)·,I~r'f~Ii11~I)li~ ~ eom ~mpmM qttt-,3JW3.:m m~ 'mi.lnj~pi~ w.gjlo [~ Ilnlrlitiiig~ ,"am i) p~llf!~ii:o de' ~,~r~gar IPU~~~ I~ [1Ii~imi~, ~ dJ5O!J~51~' It il'!!pl~n~~ de' ~~e~ [!I,1te' IU!"l1bam '0 '~oo, do ~lS .' ~~iIr'i'QI'fihJen'OO ~alJrn~ ~1i~51Lti1iitl\1:

II huuhu~io Ie' oe.gP~-i.o [oom QS ~~~~ 11ft 'i!"lt~r~!lS~ ~iii ~~e~ refualiit.a~ ,3:0llji:fIDf)OOt;

II [I~~~ ~ ~m)i~m$ ~il(ia~JD~ - (o:mniul~~, ~'iI<FI-e'

. I '1. T • ~!: -~

qptfitiO!tjj~ I~ 1i'O"5lutlit1 iQ5t!~~D' ",at! i!§'tie~

49

KOMlENllS

~!ll ~mtici~~~ rla.~ a~~5, & 5ffl(lln U m ~ I e m ellt:a ~a.1;,

J'O !'tal ~(t1' t'lI In! '1Ji!i pili r1iri pi rvtfl :i. ~1li_i). ,e OO!lj~ilOO' iii aJ 'OOl'l1pli1~~~i1(l diJ. lpiOjtoo InJ pmptdi"a do

d'U!I1II'(lllri men[lIl :W5!tCfllMml.

,Lt}. EST~UTlU~~ ~ fl~lftaU~ so ~u!NO HlIINI(1 ~Al DE

DE~E o.LViltIJ~tfIi'O IRJUUL s.unU[IVIl - fl'! DIS·

o ~HD&S Ie !Jm rfl:f~rorm 11I~. ~ ®E-!t.t-a. llli'liJUi.di) rdf Iltlmi (OM!ru~1Ii ~1)1~~~~" q,l!~ (ini~nn ~5, dJ¥lll!lM irPf~li.Iitfljto:5, e ,O).~mnlwi ~al1, Watilh!lf iii ~ Rll [f'na de iti.1)1J 1:00 lei :SIli(6J ~Ol IDem1wdl~tG l~uraI15lJ~tm.~I.

E e iJIm~n:1:i m ~oou ~tf3tt4<l~o ,®.I 1!lI!fJlidj)io en Gill lqiiD~ lilfrit6tit!;

I] PM DlS· ~ (I mLJI~'Mi~ .. IU~

«I m 11iU ~-M! (D! et i 'fill, d~' 13 (iorilfo 5, 'C(ln:i~itirid'o5, I"~ pIf:Qtt!!Q d~ or,ianl~~~ e ~ ·I]PJa:i'IR1ilt.

Iplanej~!b5, Ie l'I~godadM: t II) ILillri~n[t h,mpllOt

.. o~ ,pr1U.!tttt~ dti~.rn iilpFe~fllar ~i :trJ,tiirm!s, ipofli.'oS WSfooS=, ~ts~ iIib~e.tiw~5. j;u~[i£i~lr~, mU3i.loal; iN32~,

, ..J. •

11[l.iI5~J. paj'(HIM t Irnpon~!ve~;

III n~l'i!ti~~ dto~ poo,trtos. ~fJ~ m,~ aij][empl3~iliS !'ID IP ano t1f.1iil~ipal iIIe IDem1l{o)lIimt;nt@ Aural. ,Suu J]r.a,'ld • [p. D~j.

... "f[Knitas $j~B~rid3!s:

H_Wf1~ ,Mlmi1o sr·!lJ'Mfrio.,

,. ~~r os rhdM r.l~h1lrad~ O~ IIllWl16l.115 ~: p3l5~~ !ll"Uf.iiJl~'. darntol ~~,6il! :nen£il) ,~, 'fcJnmi. ~am I, 'UI U p'ej",,~ P\,!ii'Ubem I) n'!1Jn10IPI(l! ooj. I~ a ri5i'D' de fmllF!JJ

.!I -.I, n", R"I, 'II' r. U' f' 'iiOIr'iI.I"'m""s FJu.!;lt!ooall ;;: ~e.5~fi'0l1l'. ~evfi I'I';II~ ,,' ", .. II~I '!"'''',.. 'ii .!.S •. §"o}i_;~~.. -"i,

p~itfi~i~lwa;d s e' u. I~·kls (lfJrnD wbfiti~ ,aO d~bJu ,'obl1' !II pl1lpo~"b, rle' IDetM~G'I¥mte Rewa'i ~unema¥ll ~q ~

m un rqpoj 0;

• BIi~F a Oilme~,d3 tIo~ I~~ tQll'lufti~b~OOi ~rll ~~,~rn;~~ '0011'1 iIIbrafl~cii rnliiiitifal;

ill E~br)liar 0 IrH0.~, l~n:tm1~~nd'o 'M ~ulitt~ iSp&Jtms.: 1.,I'Jii'i'i rmospc<f hr ·t~~ do OOWl10rpiO!

I', DdM 1()Bn iii mli~atl~' IT1lIlIi~ij!a1: MtiCiataO, saud) inrr.i-estflJtu:r3\, pr.(ld':IJ~O, IIntli) am~l;mtl~" q[JBSmol iiig,~riitli !~r:

[. D.Mii~D da i'l~ll~a.~t ('oorn[lIJTdad~stmuili~~illl

1[1'.,,;, ,: .... " .. ' ~ .. "",. i"" .......... ..:,J!: .. IfjGlHl,1

• ,I, .... I¥an~ It '~""j,"~.~\10 !"",~!i!I '" Ib!§QJ"'1f .'~.

.. rro~~!I! ~rlliJ::t(l~ lfillia. D 11;1 iJ:Iilj

• ~lMir; da gtSl dQ'~ lY'og!'1~ I~ pI"OJ~r~

!!iii ~OO1:0 fJr . ll:aJl3;(ioo~a" lifo$ ooml~eioo5; com () obL~ d .' OPlJftWlI~al (I d.bn' ~oi!li'~ 0; di110~Loo ~~ d~mlltdl'l--'MiO!,:a ~. crlmpa: I) Lb ~QCI daet nl Irg!'flUJfa~.o Ie imp: ~mtn.~Jt'ij) lie pOritir,;M . iibli~a~ el q,lia1tfd,"ia~ ~r.a a _d!Qf:!i~ do r'HD~; Clli~rrt~,~IM ~a[Jlt~m q,lIiUllD a ltiu1i'da~'e' de ~tahele~r [liiroerin loom

['!II:

I

g I;a:..

I~:

1 I

iI!I ~I

!!!!!! lE_i1ifO~ii(i·~ ~~irifdtJ fni,&nm~a5 1100 pllii~ta~

• O~wrl[n[rl 8.aS, pa'Flr~i:p.an'11..s;a, rnater.ia~~gjo da [e,;ii~~lKia do

~- "

P rid 1lt4. fi1JOO1l~

b'.nt1iif!ul p.ar~, 0 ,iRsl!!lIll'(lMmeI11W II'!

bat! tdad~ If, iU' ~ 'e rl~pbn~j,~rn~llto.

1) t08i!U'AO!CN1' (IlA' ~ 0 005 lTO~ES :~O'CI&l~

~.IIIJl pr..,i"!!l!iOi p~ifI,~ll~t:Q 1\~IiK.t.o~do, a (.JJinrg~~ do {'!IIlbmm~ltw. qle P~POJ\tiOO13J ~~lt!m.!r Ihibilid d' ~ I' (rtmpe~imW:

{I p~so de' lo ma~:iokapii(iti~j) i !li1do de ED ... ~. ~rdd~~i'l"l ~Ji~i1't Q~ irn!egr;aruet dlo pi"Ojelo. ~ue iifwirlKam ::u IIH1o~mibdt:!l d~

iU [n~tf'I1i'~r~i p~'t"tt~ 1!1i:i 1I!l1lnfrlpoo Ie! (:(Iil(l QU'~D$ ~'aiiml\iDl, '~i~bmln ~~, I~gila Iliii ~!ia-do.

• IDisouUl (om [M F'l-ttlo!pamtes mK!...nisIn s, qIJ. q'lGFecsam iIJ ~&IU~ao da1i at~ iiep3dM, danilo ma~Dr i8ili~aCI~ iI~ ~~a.:p~1 ~~li51~U!ID' pb,,~j~~oo, @"~id~r:a,~dj) .3)1 OOj]dJ~e5, [a!JJI~i¥M j]~ mOffiliitD [ib ~mplemeIiM~aa do ~rojli!~

1.1 &Jerr5&orrl~tu ; a¢'(lJ.lmr~ • api,(llitof f3mi1 ~m, !Imm !lilwmrr- s~m~~ um~ ,mtImllif.t dt l~q,uHi:IJ ria, P;@tll~jo de t~'ar~ :a~ ·enall~ d~ proJ~ :os. '\1pr~rnt8!d[l: II 'apl'Kl~ r" ((1m as, i~perieiidaJ •. n.~i . S pelllS ,irojl!Ol. mr~n!i[~rillUndl!~S:'!~m ~b&im~IIi[(i, It a{M.

,~ 1i&i'i~)t~s 5.ul~l"il1l'5i:

R~ ftkim. mvm~, ala ie' (3mpo. ulli&ilt ~ .m~~',~ 1fh~~1 ,r;klt~ '~~'.1'm1U~ IeJWjJml iesp«i:Jl

I IldEntirroar IEll'tiJll! M par~i6pa:nle; 005: lp'llI):[OS;as;

"d~·.iI • .I.....I~. d' aJ'fi -

1Mlti!!I151 !iio!.'~ Ie I1,pOnu!!.li11!!!~, I qtLLhti(i(l1 pm 'i).

;3:JI~rfei~!l'imen;tQ dM h~biIMl'adu 'e (i)~lNliociii~;,

II H~pcb' [~m o-~ ~~r!~p~rntJ (!i$ ~iooia(klb~, b~i:lt~ ~J ~ met~.~i3J p:an1 a!, _ms, ~~, 'r\Drm' o/Q~Qil~\io<;

. I Frnl'rlD\!~1f i, riltima.tim/~adtta~.Q ~~ pal1j.q~I1~, (a,icg'lhllre~ e q.riO!I~Il~ Mm.I~r.u e Clema15 :a~!'u 'loOais) de 3alrdll! com a e-~Ji«fft(i(l"d'" dOl, . (I -·tau tili IOOlDtT,pucb ~gtl1l [~~t-IW(I~1i!l!gptol iPtairal S~~ttn,a~l.

,12

~~I iOOH~JRM~_M'EK[O IE, ,IWl~IMiO' v[ mOJH'M IE. P.R'lJGMH~

C!Ni;til,lJi uma ~D pN'm3r!e~oe a-G Iol"lj)~ da im~llmuj~qIDli d\l~,,~i\D~5' I~ ~i'4)\gt3Jiiil, ~ aqie[J~t4e' ~r ~~, ~1J3.~~ {ll'r~~, 111' P'iru!J~lrna; do~ [re~l!t1l®~ = pali(iaj~ ~,ru~~ - ~1]lI tfum'i~ ,Ik_~ D4i~rMi defl[ii'~o.,:,

,~~~llha, idlffi,tbr aj, diftwl~atl~~

- -_. - .>i~.J' Ji~ ,_~" ~ ,,I\,,

ifj IlINl~51~Mle~ !H m!Jga~_, !!!~l

I~U11~gial; 1119. P~~~(I~'r\i3, ~O

,~- -;-·mi'ii''''!'I'Ii'i1'iP,i'i. ~~~, I"Irtil~'o'i.'I'. i~~IIl~ir! iIj!Ii1I!1!o!l1.iL .... ~I.!O!, !IN .. ,.. _~"~'o!\;l" . ,0;;. _~.'

oolli a rlMlfiefIm~O !!ru: ~~~, '5e I1Wt51rio,

• ~.Q IU UIU i I' de, J Qiifi'l3, JP'l'ri~p.a Elrva mt~Bi!1 fQ m M ~; ~ri ~! rig ~ ~~! ~t:l~llnh;nffUQ I~ '~:di~D' do:~, pfili~5~ ~rog1imM ~ Idb ,PiHDM~

1.1 Gir~I:j['ir"i]I rnrirttl' pl'ilt,U~Uiill~il' PI!iXU5!li ~+ 'M~nhn~Mio 'e iWl!Iiil\i1t~

1IIIDh'iI~~'~: ~T3ili~r pe~i~3JIt-mEi'l'S' ird"0r-ma95~ de ca.da pf~eDi) I [~D,~'a / IPHD~~:

.1 ~~iwJiN 'tkIl 3Mfl~~ Il~i1i~~M, O~ pr-O~!Q'~ orfmj~~ ~'~~rtiqpggiD d~~ dlffirl1n.m,fftlPll' ,d! inilre5~

iii i~i~tr1llr wdI!~ M nt!.irtirJD~ IptFlII~J~ jl\i!1l1'U;n~~I31r 3i5, anaiiJe e! t>Dm~~, d~;d~1Yi~Q ,rJo~ p.1rri~lpail~e~ em ~5i~ ril!l~5;d'i im~,ernafi,u~Q!'~~ ~F~ebo~ e p~~.rn~~; iii t-IIimi!f"LUr 'I ,*l~:~iIla-{l~ de !1it:l~1iI}5' f. ~~11Jl!rn.~ d~' rnOYM ejiVJ:at~M, d~' apo ~D; ~r~J~~M, ~rl;!~~ I~ 11~ ~bm~. e, 15I~1I!!jnfillr~ '~cl]ll1ll(i! ~'Mpa. 1l!".Wl!l~ 'P';Nl-me.!f.jmeitt(ll

'CQ(IlI$ifielf3i3HS a. 5·efemnl,ob~dM" IiIQ

~,

,loaJise d~ (:"~51ul'tado$~:

1 •. ~in~B\iu' a(lo$ fmpa'iJOO.i :!l!Xiii!t" f~riico5~ 1!(Oi'!l!imr~~1l ii(lnJoot. amruentaiiS,!! OJrwr.ajs ~WI1~id~JJI1.~1) :5[j~ r.l(JI"I~E"lifuu~J) p-a~ "lIJ mell1wlI da q!l3ffida~ 'rh'~ '~Of 3iiriou)t~, r'3!mi~aJi!5' ~ ,~~ afQft!i'~!KI~I-~:'

• AT.illia~ li:Io~ 'ifl1lli~~&~ iDbti~Oo$ em ~!I~OJ aa~ o'bje[ir'{Qs, Pf~pa51~j;

• .baffiaw.am 16M ;~Uvid3.de5, ~'!ldiIMl~,~ d(ll~.r~lJ ~ p~id~~lll~ ~um,p~IiI~Eimftn.ai 40'- ,awru W(fal~ (ijjiq Illi ~o.l;

II Ul[i~ila~,diD.' ,meillli de oomtifil~ ~11 dMJ~~ dl» Lre~lt!!.d~ 1iIti~iJD~

~flMEUI,~~

_ . _, !!II ¥;:!i

III ~~I'r,!~lI~\-iD'.~ prljelM em 3l:nclamftllJ) ~, r~ec~ifl~g, d~ iIl~b~tuI1Mruj~$ ~ra, In~"'~ p~j~!oo.

14

T:dcnlicas

AIlglumasl co~5'id&rlaC;OES so,bra 0 [J 50 Idle ,·J;.pn- I~:r-·~c:' n- a·-· t, 'a' nlll;'''"''a' t"'~#fii d·- ,!!!!Ii M" iiii!::-X, " -PI'-IA··.'

11.'C!!!oo , ... ~~, _ _ ~rl !IIrll!..._, "",g,v.I, ;g f i~," ' :rt."

A IIJti[iz~o. de ~e:<:n1c_3IS 1iiI:i, im;phllrrtermt3~i.o da, m~ood~~aJ. pnldp'iitiva, (fie eoo· ~,ens.ag, 'n"I!JIrnl pam {) df!-S~lvirrrnem:o· SiJJstenmvell- MIEX,P.AJ~ - ~rmf,1iui i!Ji'm ,reC'i!I!r5O rns~i.JIment21 e '&u;i~i~dQr da a;;ao, posiibimtmtJI'o aOs e~te:l1sio-n~~ e dema.is ,atolfe5 :soc iai 5. Ur<3f" fl@ll'1di~OO$ fa¥oriv-~~s para, 0. d'eoo.te~ 0' p.lan~.iameI11o, e. a gest® sociail de prra.r~, Ie! 'P'I"('*~itQ.S 'qfUl€l '~oriz:errn 'os pn'ndpios .~16~~D!Il, id~ ~r'Qdl;l!~ 'e COIi!imbuM, para ii, am;pli~~o,~ fo:rcdecimento di ajni{;!J.dWIFol, famiUu.,

A. a.~li~a~ao das t€:~ni ~~.s, ~iUge'vidas 1ii!,a1 meto.dolo;gja. M~.x.PAIR, I[i@:quer do e;:(~,ens'lo.nlsa, 'e' <clematiS ,a~:@Ei~~ ~ia:1~" Q' ,~hedmeiiii,to previa de ,alg,ul1is ,wnnd'ph:~!l, 'II!! caracE,eris~lcas que orienEam a~UaJ apli~Q. 0 [priii!lC~p1o [bhi'(,'o,d~,tftl!1licm"~l!i,ge. :das, na metod~Jogia M[EXPAR e 0' lefllE,endililii~t.o cia paroc: P 9,0, [1OOfilQ proeesso @; :~f"a tallilJto., em (.Cin~t;aOI pelfmn~n6'JlI:e ,dOl ~.~-y ~iS.flftca.~o m pr3.tica ;5;003111" Nlle~, 8@1I1!!bif!i~ 00, .;, pmici,~ iOOliilsntui mui~o 1IIIi'~iB, de q,ml' uma: opontlTiidade: de: ,~~~IDiza!fil.@' [~ id:em, e ~neno.iii$.. 'nta-se; de I~m~. CQ.nquista sec" 1.

A c'Qn1i!pr,e~sao d,o, c.ofliCeiw. de ~'@-e!f1k~aJ - 0 .que e e [piin GI,i.u~~ serve - e del ~~fI"'" 'm€:Il1i'tal~ j'mnpoftincia pa:ii3J ;a;qllJle~e~; que ;alpl !cam. I&~ei errt:eiildume:nw ha!bi'l1t~;r" as '[aClllttador,_s, na defliniao das 'mecllf~, ~, ~~~m !lJtiriudas em sifUiU;6es, especillieas. ieGr'-~ $io ~fles, rea.liz3das. para OpeF3~io:n~lizar () IliIiUitodo'. Lima teol11im pede $:er lutil izarla ern ,dir~~~f!I~~5 memos, com di(erem.-w [ll'efe'F~meiiai~ teO:!1oo;s, Urra eiHIt1re:vlis~ ta" po.r ~~mtplo. ~ode '~I1t:O' seNjr a 1!JI1lli me'liooo du~[ivo ql!J!a.llto pa:rtld,pativo.

rN~ ''!rue';se rgf~:i MEX.PAR. que ,e! esselm(;iaImeflr~g, urna 'm.-etodo.. [pan 'c~patNa. a de.f1 n&~o das t.kfl leas 'CJJtnj~dM de-vera !eyai!' em ©olrn§id~r~iQ '~I:gur1ls, aspectos es ... :senclms;:

.0 'trnlbalho ©1ii13livo e p:utii!!:f;P'3tivo; • 0. prtQ~m 'd'i:;}l~oo;

.5

• a org~_.Iii!i~iQ d~ id'e[as. n:eg.ociS,91Ci, ~iliil~3me!l!!ro I~ ~oll1f1iplf-Oi'1r1e;Ojmefiil!to OO!fliil a5a~pro,~;

• es ~ik~Sl d~· :awicUUiljJrn. dle bruLe qgro@oolt}giea e ~s;~mregiiI5. de desenvdl~m~n~'

ee sUiSJteniltk¥t!I.

A ~~Iiea~ao d~ '~fiicars nurn OOWlte)'i;t'@' 'parti~pati\fO, lre~!;]er ,!ill preseY'l~ ,d'Q· IYI1'!I :iltg.~ntJ~, Jae[lim'CIbr do pfO(J~SCi' 'q~e a1!Sl!!!ffle .@ pap~1 de·l'liA"ideniOOr. A Lmod~~liio 'ID@'m per dbi~tiv:o es'~iTl1!i]la:r ::3J iiiiite!r.a~ao das· I!l~~ iiW grupo ,e 'propkii'ar as ~.Qffjji~ e es iniS:~FiUnmern:os para 'qjUHe, 0 :rrt!1pO' d~lta is;Uas iide~atS: ma.]s 'Cir,dlen:ad~m~niID~ €I f01S5a' dh~~Ft!~ a~ re5!bdtadlOS'. d'e ~rer~J1!~ia '~m OonSelillso. ·0 ffiOOera.do:rr iOOnrn' urn lpilpel importan.te· na :admin:!$-~~~' d~ ie:onm~QSl ,e, di'l,!ierg,end~ ,dle. op~Ft!i6!2~" qu~ ellll'1l~em l!1I;atu_ral[ru::m~ !iilUfiin IPr~!O~~~~ -di'.!:! !C'OIl5'~if'!J~o ,oole-ti,va. c~~~r:1lbl;lfind'o ~Cfi. que I"!ici, :se

- - _._ - ',:...... ... ...Ii", d:;.. .... E~"'.;;. ... percao ~;";!!.I!!I:!i '""","~.;;..

N;iii, mettddlo_gl~. M ~X"AR. 0 ffiOOend!C!r ,caracter~; PQ:1'b1iiIm •. (;onili1l~ urn ;~Ente: r·:tci~itador ,e: mooi~-ciIOf" ,do pl"oresoo ce OOimS~Oi e ~Q.~fiB.I~~o do:s c~f1hecifJ'ilfrHe::ru~s. Adl)~r u m~. p@~~I,J_ra. Ili'erep1il~ 3.0, f)fiYpo e de f!U! i"l-<i!a nm ern tall il1i'lpomi'!iC:~. pai':ii que. ssi~m Cf~~ ~ ~j~5e5. ·rawm-eis Ipam e diji']O:gO"~' :a. re'fi'rexBo que coni~Ttt~i' 3. b.M~ d~ to<io"o pro~!;i~~O' de 'C':OO5;tR~-a'Q" IDeS$e! lModk>. 0, d~JrnIi.i''O~iirrJ;effilto d!e 3tgu~M ~bili~ d4!id~~ ~r parte do 'flirlIoderad'or pocfeml c~":et:iib~_1 ... pam,'G ,en~iqtJedimeifito da. $lLIta. pm.. 'ttI(~. 'I[;aj~"oomo~ '~entS!lbilidade pa.ra,oliJl!Iir.~ res:pei~ p€lQS pMtidipa:ntes. c.apac~ciI'ad~ palca, ~j$'r-e1ma$i~@L!i' e' iteoriizaT' c)cnlni.e.dme!li!loos: c,~~ Q grup;D,!. ,oonciLllzr,1f '" traibr.i!ll hQ dem!O'Cr.arl:&· Orl;:!~l1It:e e de: ferma 'ne~~el e ~w~ ,~b modo a eS~~fil'iJi.i1iii ()I g-Ji\UpP a il4l'3r'ticiPM' de: 'rQrm~. ilit[~Ii"-a.g8i. e ~o,mp_ji'oJ'!!'I!~.da: ,oom QB. lfieB![ih::a.dlos ,e ,~; ·d~ois6eG '~@rIi1J~u~Ila!l.

'fi ]I! t )

Pre ~ ~ 1'(1' ,FIt <:iTI'l1o

~ID

~ Il'o!!lQSi I;'!!U!.I~I~

ir-IIt¢, w]1lIi1mis;

~~L'!rn soi"lii,

!!!II '0' Iq~e e~. COi!ilsititt~ i a, ·e;laborngio Ipam'~i~~i~ d~ I!I!m esqua.m! ~noo ImJO' fbo~to de cilendario. iiilO q~aj :Sf!: jj~ :~ fjji$h'~lbui~i@ i~ ,~ (;@n-c~ntr:'<l~(i ,da,s, pr,lnclpails, ;),~Mduj~ d~~!i"!l'fQMda,s ,e! evenros que ~em m i(,_onffl~nida_cl~ 1i!!ei I~flgo, do ane, tals 'eQ:!I1!11IO':: IP:rQdy~\, 'u';~.balho •. atNk~a.des e5;~o~~, In-el", ~Ii;r~ilil@ !lO ,p:~~\'>. de: pll"-o-d~,u:o~, ~Q'Il1i~~ntra,£a() de lored~to.il dumBi, 'E:nlre outll"oQS.

_ !Qbjeii;ivo: Vi~~~ri~ e' ~@~pr,eender' ,3j, dl'in:i:mk:a. dss :dioivida.des e ,e,'!{€'fil'@:5 (rn~~ a fries) qUle tem imp@r~nei'a. Sl~)i'liflcat_~ para a ,oomuntdad!e. e as WifiWj5es, cl'E1l il!'!;o. '1:ens:idBa!e ~om que o©arirem :iI@ Il@lfig~! d'O, ano. (.am ~.$W 3 organi~_a9i'l) das a~~. WlO' IYfOOe&So' de pt.m;e~Il1~.

17'

[.1 Api'· .. ~~ E5isa!'~ 'Cfc!j~ Ii 'Wltiliuda [para tdelm flcar;, ,oo:_m O~· [pa_rtioipiJrntes;, es pell'rodos de lP'oo GM 31tivt(ilade,s. qJU~ dernmdlam ma:ior COiiloent~o. d~ i~r'O~O:S. ~orreaf!d!O a to'm~a de d~~~ 5@Dre' 3, implemen.'~o del proi@~·

[. IMa:~eri~ n~"ria:: q!lBfidr-o au pared~ (paL _eo), gj(Z, call~dario, dQ' mlO. Wo.Jl!~ d . Ipa~ lPa~d~ ou 1cru-t,Olinili. ph'icel[ at3mlcQ', Ata.CiIiepi! I~ Ilehas de diive.II"SOS, mma,f!lhCi~ ~ ceres, ~OOf,-so:s. locais 'ttlii:s; tiO i!l;'iI 0' ~fr'!:ernte:5i. -('ClItia!!; pedras etc,

IPlrepara~

• Agentil3r',~ rellnmo, cern es ~nidpanlle~;,

• IDefi'nili' ,OOm c~, IP,i__ni:dpmtesi" '0 ~~nm\l. ,grnflOO l3J ser - -tiJlizado·:

• OrJ~iilizN!O local adeq;uadl~o e· ,0< rm.teuii3J lli1~ri/O:

• IB~:sar. 'fij f'ie;prle~-e.l'ltl'tMdac{j@l da ,m'liifulni&tdei Olm IrnptOr. ~U!t:indb ~ pa:rtlcn.

pa'!;;~h:., de ho.men.s:. Ij:!fu.!llh~..,~" iO'l,i\em~ ~doSO's;, riepr.eseru:iJi'flms: d~ ,gr-up.oo\, OOlill'lIO

,remarmesceiiiltes de q!Jito:mbo~. 'IMidiFIrnB.5, pe-s-~o-res. asse-1!itado-s. lek~,

&ecl!I~

.1 If!i'i!ioi:ar a d~~, ~pl ieando a tknia ,e. lOS o.bJ;etNOS db ad~nda.rlo sa;z'ormJ~

•1 Dl2Il\lfiiir ,000r.rll (1; iI:WIlf'!O as atMdiiLctl'es eu eVEUlOOS a S(!Ilf'ia1li! di~midos, eonfel'n"te 0

--._ -l!D"''''11

~rnaJ I~' Q iot~ do ,grWlPO'. E fiec,omexgd~ve1. ~b~ionar 1f1@ mb:Jirno:8 ii'Oivid'ade.s;

• IDerfimtir ,oom @s Il~cipmte:s it dwlbYL~,Q das a.ti\lid!ad~s nO Imlend:Ario ae IOIPl,go de ~l,lIl1I'Ie5es~ ~,ome.9uildo, eliml CI)Ua!iql!.:!eJi ml~ do 31'10! depend1eitdo da 3tN,idde ou ~nto que d~ejem vls.lUalirLar .. E iim~f!'~ :ad'~ua:r o· o~denWTiel[1Jto de: tempo. 3.lo!i~ dB '~OfJi1li1uliiidade .. Em a"fl:$: ~ Utilf!ZiiIi~8~ 0 pM nmeim, ....,es; d;o 3JlO ;agricdla o.u 0.' p.rimru~;lf'Q' r'i1& do c~chJ' das c!~lJVaS· p~ua inCci~n" " aierndirio,~

,S8

I.' Dill:sMtI~r 10 c.alen~rio Irnlm~ 'FQfilhia. srame.. lCiI!lJI1 em 'ql~~dro;.o.!li!egro, ,O!Li1 no 1~f1iio; com es pefi1o.do$.oo!1if'espclFldenIi8 deflm.idos pello ,sr-W,PO.

• Infcialr:ll, diKtl~~,c, com .0 :Fupo 'r~"rn.dando q1u!l:::i!i6m e r~~ndol rell~, d~ manlrre:s~Q:e~ oo.ll1I'!i(l!:

.' Atlili~~, qu~ ~·iQ lreal zadas mJg~, primcriros ,pe~rodos de· plmtfo QI!!! ou~ros. A ~eg,Wlir- rrrepe~~ este proc:edlmeJil'tO para es d~aJis' ljOerlod~ e m~~~

t 0 m& ~LlI pelfiiQdo de l!i!'iIaio-- e' de: Imenoll' dl\!manda de' oc~pa~, de mao-de.. cibliai.

" Os pen~dm de: n1f:IQf.or e m:eifilor di5pOmlibmid~de' de IIi"eJi1d~, a€ alim~1'IItO:s e de: ilJU~n'lOS: as~ecitOS rel\e:v.~.!ru~s Id~tifilGa~~"

• ~isar '00m 0 gru,PO is inf~rma~s, !oOtidas. Ide -forma ,:), [permHLffl' a o,~3mUl9o do seu tlrnbaJloo.; identi'ffc:iUildo, a Sb@nalidade das ,iIMdades~ as Id-em:a.rt>das, as (!UiklJJlldad~, e as 1P.~t~liiIcii;aUdad;es pam i~pl'~me~ de: ru;.o~ .• pr~lffF!!as IE!: praJetos.

.l~i~mr· as. coodluSDI~cii m" ale rl'dar 10 flna1l~ ittel!1~iflcarlldo es periodm favo rnve is: e ,criticos "

59

'1 .1 h II

.. ~mln_' :a •• - '_,

+- .

®*":','

'.": - .. _

. ,"'

,

b;.

• 0 que e :: E ulfinjtJi '.ni~~ qlU_e lOOf'!ls~e em pereolilrell" W1ffl ,detetm"l! n;l:d1o 'mreclm~1 de: uma IcomllJll1i:aa>de rYf'a1. de uma p'fgpri1]:dtadG: 'OIJ,llI d.e U!ifmI, ~e.nmlfir'iien-~,o. onde :J~' b.u~; ju:ntlQ Goml o,s; IP'3nicipmttes~, 'LdGndrica:r Ie dllscu'tti;r- M, ~iv,-er_ '~rm,P56es das araderi&wi~m: !espa.eiai!!' I~' do ,.oec05'SrlStema, ,as -ro ... ~ Ide loo~pa-91C! da re~ e IQ rnede d~ vIda das '~ do h.Jgilll:;

- -

'. Obie'trVO" ES'timl1li!a:r as 'il'IP~i'IGiI;;: ~ adetar' Irma If'>ii"1SP-UI"a iitfv~'" _'9::'I!~ 1!'IiI"i'F rT!.ero

II ,.. ~ .. ~- ~. I~~"- F'~_Ih;- ' - "I!li'. ~ ,'Ii Il""-...,II _ I_

Ida lre11eoca.o', do, diarlol~. da G:lmi3tividade. e a len.cCI1Iliir.iF aJU!!n"m!N'ICM Id~ ay.ic P'3J1"a O~ problemas e as; pCJ~enCJ1~IJdades 'qL!!e vao sefid'", ideifnili~@,Si.

I ,Apl- c~: E IJ.Jni!~dili eeme mootai, ,i:t!i!l:!(iI~1" I'l<a, ,dilioora.~ de diagn6!htic.os panidpatlivoS 1!!,I@'i,f~afU~~merwElo Ide ~1ilI~9QelS, par~La (~~Y~ de pbnQS dr;: des(m-' vo.lvi'meMO nJii31 sLl$ten~eL

• M~et"j:d meG!:ssan:v:: Ima;p~, .ida. ih:~c~lidad~!. e;roqui de, ~r1Iiew a ser :p~r.cQiTi~o,; qllJiil.drro au parede Ipara ~0 !f.!1II@01m!i pmne~. lPiiip;e~. Ipif'i_(~1 ;at6rrn~,!. '~Cm.rs, die IPlipel. 'fi~ Cl'\epe, p!iafl~h~bI! eane:m eu I~gs [parra: ;:!tm#ta'~"

in _ ........ 1' '. .......,. ~

., IF,rocI~U1i1en!!.iIP;s ..

Dl-_~~io Ifll!'~-~~!!I ~.:..

'.' IJefimJ]r- cern 0' :grupo 0- 'tnje~o ~u;e g'iilrDti, a nmaror ~ep~~m~~' !~,sNi!:~ do (lj;ue se ql!'!ef" ob~e",~:

'.' iE"Jailf:!ornj" IfMli::liiO corn ,~ ~~rt:05, i"en~iliJite:s; :iiI: mrre:rIi1!l obs~FioiI'l!I.dDIS~ c:ornn [POl" e~mp~o:

I' LocaJkz;a~ e vij~ de aee550~ iMr&<e:5tn.uura b~J~, (lI~o500i de :sa~de, esodl~. ~ba.n~@,. ~~ nmora.rl~81, liili'iertado., ~1!!!~meIilWi ,e, Oil.fii~,),

.. Q,ue£~ 3ffibi~l1fmJ5i~ r;ele~'O. '0 ~S!l' da '~e~. vq:;~ia~-jo'! as: FO:Filt'eS e os' 'OUlr~"'~ d~ ~a., e 'Sll1Iti [pFOteSB1es;" ,ero~~. ~~-.

.. Es~r~w~ 'rUi~dt~" ~irsreiTIll1la ,de, prodUi¢o" ,dlr¥@";F.ilili@i~-afi de, ,atNilda'Cil~ ~~kQ!I~

'" ". 'I' )

e nae ,a,gInco as,

~-c:Ufi~

• RieUiiilliil' '0' ,UlI.IP!O' ~ ~~li~.F 0 c[Fj'etilttO, e os' ~rCi~dim~fIims ,~ cam]nJl'lIad~~

• D;iS~!illtiil" '©ot:ml es 'p3rtid~~Ji'i!~ ,a. dMsa'O dit:: papeis e i!S resporrl!mlibllr~:ades de cadaJ 1u!iY!I~ ~~ta~m.ld.es:!;;Hl1ln~s ,e, e5lq~m:as,~ ~~~.o:5i o:ooerwdios; chJil"a_n'be· ~ ~~~ nh~d\a~,

• 'umi'nhar ,pro G !Ulnill"1d 0, 'ideTI1rilicar Id~~IJhEi~, ie, ~nirul!aridlade~: do loeaJ:

• M 'I1lnaJ Ida Ic:am'in~~u:i'ia", reUIi it es p:a~kjparr~'~ pan, ~steimat)iz.8lll' !Il5 linrbrma~~, QbtidQl8. e ~Stnl'if ,8J ,s[N!~ emJi!! mdl~~

• [EIa,oo~!I" @' e~@q;ui da !rea.l~jf(;()"~da. ntg!m pa~nell q,uadro ou n'O ,onao;

.' Realizar a dis;(JJJssio, f~!fIdA;} <1IJ ",Qfflela~itOi' enb'Bi os as~e!lio.5 obseMdos lim(:)S, ,d'1v~i!W~6~ ~~!I:rin~5 dO! desenvdl~wtl!~nw· ~~t€nmv.e.ll~ id;en.~ifl:caJiildo, pfi'Ob'lemr1!~~ dur.GIJn~ ,dad~;, IPo.teoo'3~ld3dl~s. bern ,oomnQ' :altelTt;B;'oIViU ,d!e' ,~~, 'q!i.!liC arendaml ,a. f\~Jldade'

tdenitlifl,eadilli: -

• Utijli~!!" es dado~ como $!JjbsfdiOi' a, !Oo~!l~~O de mapa5 pm.lci,p3tiVOO.

62

Ti,po de Hloi Al'Igi 110\510 i!!ureQo.SQ

CriIl1ii" I~!U~ !I'!!!Ii~ ~ni!:iiili!'l ..

ArgiJl0'~DJ Aremoso, A_~IiIi~'j' Arffiloso A.fgilt~,

A1uitil-S IlJ!edr~iii; allgiil~SQ a rtUo·SO iUt,enGSO a rin05Q

~~'ki. m~i;Ii. ~r-lIl. l~il"J 1~IJIi!Jo Ci[!I!!iIO gr",-. I!!~.i!.!!,

!I.!!'D p;.;.'~" ~ 'lHil!illiilcl'nil fjij~, I""-!.l.!!i... 1'6J~' iI:~1mt1

miiji!i'!!IiI,;l; ii'illl'ii!l! I!:IJ~ J1:i!t!~ii\,

- ~ - .:::.....::.. --;-g;;J4l1iit"1i .

Y-.hiiH' ~n...-I

_. :l ;ti)):n;;;, ...,

~-t;_r.,. ...-~ !!'~'

CI'i!).f\1I!'1, 5I~!~~_'" IP;JiI>QIU:: 1~!lN1!!

~Ii~jm

i.~~;;!Ii'i li:il!ll~it ,; r .. ~·

~~~j!fl;

~11i;1'<I '. '!.'i!I"'iti\;

iII~Jliit! ~n~!];!!J

lili:p;j'jH

II.!:!...-.MI:I!,. ,i:Ilf'.p!!o-.libiJ. !iliMt""l'tm: ~",~Ijl

:.t ~Juli\ti!&_ ,~ i~1Jl!_:!!,

ProbJlemas ,c:I¥I'iI'Y!!i:$;

l!'!!i!j;i;,;r.;, ,ill !Jell!! itt .. r-~iJ

".I!iio.iliii

~H-

11'\1'!~ 'M _'illY! o!.i'~~~

.......•

.- ._

• ill"'!ii, fiili;:,;, ,;;.! Ib • ;- ....... , '~ ... :I..,_.;. .;:,,""'" Ii"! U.", urn : _ ,,'-.' _..II , _ - - '.' , --" ' - . --'I-

_ ...... -'"11 ...... ..,. lb . ..,_II Kill !I.G1\o.II1 .... "'" "",ii", "'11-""'" gru;po tie, ~ ~~e. urn iI1rnliJl'~O' ;a

[partir dQ; pOUilto 1'i1ai5 :alto ai'e Oi PQmJw mruili' ~lU)i de UlIIIrI ,a.mhtemJoo, [:oo.miLinw~de" 3SSeO!Iaffienro). rula:lisand'o, di:icLiti~do, 'E:: oQliiliStnJiindto um diag~; de: ,$e~5;_Q 'iI!~-'iieif:sal ,~ 'mFfIedidb. que w.o ca~inh~do. DiJmrare ,aJ camii'tnoo'a, sau a'legJlSitlir3rlas, ;as, prLnu::ipmiS c~ract.eristicn 'mo~OC3s ,e do s~lo, SliJ~ diriere-liilte5 '~ifm81,S, de: ~~o (coberJ!Uf3. fio~ ~. io!.dtJ!!!~. p~rtagens, IProbf-.emas re'la,oiefia.dClis e· pet:eli!lc~J~'arle5 de deselfilvoM~ m~m,ol·,

III' 'ObjetWoi IPQ~ibillb. '0 t'leooimheclrnen:to .tfo af!liIb~eMe =, $'U3S :principais ~cwer lri$'liou;, ~ a ,cl'inamilC~ .~ nlIn~~;u:!,1;~ ql!.!e reflilii! ooorridb !,,!'a;~ ,cne estltdo, = ~;ijj perspe.t"tl~ d~ dl~(;!U~r~· bu~ it~erWl\!uivas. ifrI,bientalIT!ien~' SYf~,en~veT:!;..

.' 1empD' ,e5t1fmUHlIa~ Varia ~olllif(l(rr-me: ~ disTin~IM e tDrn!I~~Ge:!S, l\ix~i&. Tod@ 0 rernb,anho deve self' realhmdo em IlitO' ~lmo UIiliii di~. /1;;, reu niiio final p~ oondli;l~io da db,~a d;e'j,ile: 'O(,(jIT,er, sempr,e' que' :prn;siVell, icg,o spos a (;-aliifliiillhadaJ.

• M'a!'E:liiiill:: Mapa, ,~, area, eaderne pa~ ii!HJilot1~S. canLotJna 'Q~: papel Pilroo.! p[[i!ool it~mioo pan a oons~I1.!!~Q eti! r,epre$e~ao ,g~iiQ'!j, do 'OOrte' ~!f:iIDSvelfSat

Prep~~io

'. Id~nrttifi\c~u" pesS'oas i!t!i1!l 'oo"ru.:rn~dade qwe teiiilham '~!ii!r~,~, sebre a Ar,~, a self' P~I"I@Ct:mda;,

'. ID~,ftni!i' oom ~, p~d,pa_rtm.s icl~, 'camiU1~'ad~ 0< m!e~~or' peraJrso. Nao pre:c~ ser UlIma Ilin~!lh~ ""~~ Im~ d~ p@l'ool1'\l"@r Ill!Jn P"aij:~~~, G~rnl 0 ma."!(j!!!f;QiQ' d~ )djv:enid~de ,0551- ~111P9i!l'3, ,~nri'(1Iu~o~r' M i!llif,o!i"im~~ !iob!i'>e!' ;!!!J 3l'1ea" Em: i!'\e~ i!'TIO'ffl!Itari:h!os~; ClU IbaJi:ia_s, Id~-s~ Cl@I'i1fiIer;ar IlllOf YJQUJ oordla m~i:i aJ~. ,p3Ssmdo pe!13S, areas maiis; bi;l~s, ~aibindQ'

- M -. I' - -b'- _-'I, - ~., _1-. "", .... ...Ikol:U',,,"'P'O...II,.,. .. "'" ""'""'I'm ... _.-'1)."., ...... ·..,.I!'l"a~., . .!In; '.''''e'''if':lir:~ ..... a~ iQU"m : (l;1i"1!:,iI~, iFnail ... , iaI!L1;1ii "'';;;'.-"~~~",.o;;1 ,~,,;,-~. _~_ - ,!i,lQ-Q __ ~.i!!! --7,"';""" 'I;!!~ ;,.""'~!'"'~'"

UE:cup_o

'.' 'C.om~ar 0 pell"oorno es!mJOe!leddn., ~str.a:r1Ido as ~l1iform~~-Sl p~m~Ifj~~. as i!l1rliu:daJJil~ oo:omodas~ _lido se:rrnpwe ,dtem~m'fnM:OH lutjUzad~ ~~ P~~$OM do I@eai: '. D!JIrnrnte g pelf'Wr;5Q~ pa~ ~~;IUrn.as ve:~ e 'C:onve9f' !!;:om p~80aiS 'e'IH?QiJlnGns 00 ,-amiiillho~

• Ap,6\S, 0 pef'CWif'$!O· 0 g, WI pc deve sf! ro-eullilir' de imedl2Lto para 8l15t:ema~~ar tumb 0. ~)Ue! f:oii observado 'iei a.ssimn. es.t;!ilbelecer U!iTI fi~8im t!~. com as d~erwg5e:s,dQs partlcip;an~,es~:

• Replf\esen~r em urn diazrana, 0 deseO'tho ,d!o ..eleva dilll8j"ea :pe-rc,otftGa, r'e,g~ '~il'aM:Ol ,e. ,dei\Qrn[n~!L~dC), M ~!JM cmereiilte5 :s-e9~. Util~aj" ~arn ~ um paInel fce:it:o com artoU f:iI ill, o:u outr,o pape'~ 'e pdnce~ :aJtt6mioo~

• D~s~l;I!~r oom 0 gn.!PO e ~$tf:3JJi no, d1.rama, ,a;s ~MO!rflifiila¢ies lPri!iiu:lpais sebre ,~, IIJI~O ,~ ,~, ~llty~'SiQ d..~ rec.Y!I"'SO'Sl ifiart'il!!r:il!s; em ,cad;i!J :se~,o~, I~ra, ~, :Ini)d~f: r,oirmiJJ1aiTIldCii

,all,gtIi!Tfl'-ms qlJ;es~~. rb~ e>llem;p~o~

t '0' ,qWie exr~re de lrefewme' em ci1cl~, :~e~ (po-~ da '~efmf. vegeta(io. WJS(')I e

ca;racter~S'Uca~; do, so1!O,),?

t Pb:1i que' ~5, tlipos ·de, 've,g,e~ e ,Oi.dtIJ.I:ras ,Sie: dUere;nr;:Jam numa au nootra ~r;io'? j QI!!L'efiin ~l"'3bairn ,e' $E, roel1@.fLCi~ d-os reeurses na,tln';~'I:s~1

, Q~B fii'iudan~, ~'mp'Om~tes; ooorrem'n M ~ i~' ~Ut:!l' 'rb~ p~eb5d~~'

• /1;;, cO'n$~rl!il'!iaQ,. em t{)d~ 'M f~$. d~~ ~Ii' '~e:lta d~ Jio:rrna pW1id~l,i',i!IJ~ hLIIs~,do sem:p:re 0, Il.oomb ie' c.omensiO' do IJ'U~.

••

••

(-~

,PIIII

• 0 que ,~: ~ I.Jm~ '~:e:(l'tia CjJ!.!ie 'Elstimulii. 0 pOt~nii:ia!1 i~~tiptivo dos p:articip3fi.. 't~;" p enTIi ti n-cil 0' ,~ inte~~Q des (:cn~ecimel1ll'.O~. <do ~~~n~j'on~ta, 'e dos a,S,iculro~ res de fOfllilffijil a ,~~-taberer:e[!" uma ,ere(iw. ,oorrrnF,J'lelr!fil~mridad~ de sabeil'\es ,(l~ltde 'cOO05 ,particiipatn da e>li~elill~a,o d~ ;~ttMdlade\'

.1 Ob:~e;lliY'Oi: ('lPor~l!IlIltQJ" :anves, ,d,a e):;peniiil1en~-i(!l. roe'flg>i:~ ~ d~~oobem" 0 desemrvoMnrnel'llfO' de r1;Q-VOS ~Gmihecj'mefiimos $otfre detemllnfiida. a:tMd~d~ ~peaWi~ ,00 s-oci13J.

• Apli'caA;_iD~ ~, teenl~ ~ aJ,P1[~d3, 'em siooas:6es que '~xig,em ~, o0rn!~ol[d~~, del UI1fii!I oo!iilihe.oi meJfflIOO ,(jorn;ttu!do p~lo gn.J po (recons.tnJ9,io,) OUI. lpan !I::.oll1llpra,V3r a ~p.1kabmid~de, de ~rna, deteHll'llill1lad'a, ii~$ie' teron~B6:i1ca. i'de.ntiGcarla pekl ;g,~lJIpO GQn1r,!!~' -f,iJJ'!d~m~1 pa;ra, 0, desi!:!m;penho de Itl!m~, :~nMd~e" PossibilrtaJ tamOOfJ1l1i a kl~!1itiirnc~·

67

• ,Miit1~eriall "e~s:siri\Q~: m~r'\l~ ~~rrl!iOO (fo:~d~rre~~ l'O~~t:m~) p;aFEl d'i"'I;IJ~~~-a.o. f\e~l)i!rsos al!Jd!~¥is~$1 leq~ip:!m1~f!it~ para 0 d~"8¢:I1V,olh,!irm!eliro, da p:riIi~,

IPir,u:parafi.o

'. ,A, re-aJi[za~, ,da IDle:sfiOD.eFt'BJ T eOlfbi~, de'lle' SeT decidndBJ II!. :pdaiiilejada de aeerde eom 0, iiiWerc€:sse: dDs, rPmi:C~p3t1w. iS€indo de ,(u, n dame n taJ impomndia. 0 eli"ll'l"OtvJmemlm dlil:$~U, nrui, de(~ ~IUBll1t:O':9;O '~em~" jJ.,e]pocaJ,de reaI~~\" \aos,'QO:rt!widos 1eCri~C>t,),s: a

"~ ~ - '~m' -;c' _.~ ",:"-:,,".4.....- e ........ ~~ ... ""M ,.j~, I~~;.~, ~ ~ ~r._:" .~~t'.:;;;""" ijl ."i'~! ...... !'!il!iJb,!lc~, ni!LJ1li ilffilllriilMl!!"

,sere Ip'n"",rrl~iu""i""'''''!! o(jJfIJ ~~ '!oJ..., ... ~..,y I~."" .... !Il!; '!.I!'''I!.!!?:J1i!.Y il!o!!!Jl,""'" @¥ I'" - . - - ~ 1"- - ~!r.. ~-

En;ttendeY5'E:: que: Q ernvdliViWllilento dos p:ro<hJ!ttores ern tttodas as, f~ da De$~b£'rta Tiec:nlC3J despem, maio!'" ii1teI"'e!se rLa ati\!~dada, t:orrrl!af'!do-@~ c:@"'~{l~M';;HlI$~:iiei~, '~~ r,esllil'mdos ,ooodbs,;

• A [):at~bem, T~ooica, ~Q ,~~r re~dr~-da ,~m ~mI'1Ibi~mt~ dwelfms - S'a'I~. gaJpi.o\o r,esid~!fi(~!, cmindla ~,peJ!imef!Jut pf\~r;:t,!ioo~d~~ ili'iU!r;aJ~, den [fi'iil!:: OI,lJt~, A, lind ic~o ,dto loCid dev'i!1 ,~eil" ne,g;~ci~a! com 0 ppo ~ ;a~atad~ p@io' '~QI>ab@lf-.adOif qUE: loodlern Q ~~i p:ar:a 1~~P d~ ,a~lM1da-d~, IP,arn, iooi!J;;. 00 grnpo deve. de aiilreimilaQ~ estiiii'" ill'lTO'mmmilo' ~ ,oornS!l;iGmlW I~' tada8 ;~ 1l~ ,~ dbi€it!ill,i'o5! da :[)es.t:obe:rtB 1reltnic8J~ bern ~Oll'lliil@' de '~!i,J~S reSipon~illjdaCles; e de coI8Jb@rndor.

• 0 ,eXrrens;lon_1~ta. ,deve ~e\I\B!.F ern 'OOf!i5td'e~ao !Ii!: IE:!SlBr sem1lp[:1e, ,ar~en~o ;ao,s, fi"laterU:aIiS 'e ,e.qllJjpa-rnenlios: a sell'enn Ijjit)j]izadas nm: eooeCiiJ~O da tecflii(;9i~ que, de'\teiili'fl ~!ier de 'Qinhedi'ir'u~fi~O' QU ~e ~dli ~~:aos ~c~lt~rles e qrfwltolr'aS fa:;mUi~re~:

• Qi:llarndo 3. ~t1vtdarle· a ser de&eliil.vo~\I"jldaJ '~~~~e!Cer lnsoos ,I"si~del ,dO'S pan1C[pu~ iteS OU 3.0 MflibJente (exenmpto: c;ontami'rni3.91.o poi IOOJlta~o C;Qm :!!~!;I[gJUe de ,i!ifli!ijm'a~,. ag~xr;c;os, Olil liiinioroorg~tS>lil!!os)1 deve .. s-e di~utjr ~ ;mteri@r]ili1l~~W ~o.m' iQ ,grlW ~ pe, ~l iPiisernr na. r.eali~ da '~e.cn lea as medicb$· 'OM fU\oc£cl:im~mI~. d~ ~~,ggJ raJj't~~,

.il:.

u .. : I

In~~ario~;;

• A.di'~,1:lI~ l'~poE'1!Sa_b!~idades, ~1fI'tloo ~:S'IP'a_Il1!:(;ipan~s:s, deve ser gar:a:nUd'a,; a firm de: ;que: see e;m_bele~ I1lIO· ,grn;p6' a CiO·,~rtio!.

• [)i!iGijti~, ~:em Q ,~f1tilPQ' ~~, dist~ft[bniza_~o d~ ,1:anch~cS oi[!l I'i~K~t~~S~ ~a:f~nJ~@~ ag~a, 'e' 'O!Lfltirm; i~.efiS que ampJj~ gaSI!05 :para qu:e ru pif-nvk!eniCias ,seJail'lTIl, 'oormdHi (;Oifllli ta ,;m-t.ec,ed~TIcia:

l&eCUS2tC'

• Coo~ide;rar' q,ue!. ao apfJiar a 'me(iIl~ca" silo e.>*ertimdas as '~fl~S ,~, I~O IPmoe~~, so de, ~Plre!ii!d~m:: (o!ll'dti~ (iO!l'mr1ilJl;i!;r;~io' de. 'Qoliiloei~o~ I~ oom.adi:iJ de :C:Ofi5Cii!iI1~la,),

:af~l"!.ra, llro.i ...... -.,ji~I!'iiI\-..,j~h ;,", il"ii~mr'''i'\;o<o .. ; iln.,_"''''''''''''A~\ ;00 ii"!i~i"''''m''' ee -, (--:I ........ 'ifiV;>"oL '"'_"'iI'!I- ,d'"", - -r~ -~!'" -~ .~ !r-""'"'-'F~ g r"'" ' .... - II;!!..,.,~ -- ~~!;~ ~~l ,,;; F~ ... """- - ~..,.."",,",~!!'!I Q,,""","!;!,,! - - .... !'~'h ~ ,'!;- _'!mY ...

denrei!!:as):

II; NiQ c~FQ~I~_r '€II 't~iCnr:ca, no ~nh~cnmt1!~rnto de ~t~siQ"l~u eu I~m aIIAum

111""' ..... k ........ -I\;..;. OJ" 111'iif'i; ' ...... , "":O"' .... ~~.... """d"""'.-It ...... ··"".,.,. ;nn'-"I""J"II"Ii!IiF da "''''-'-ui'''t.i .... d"', ... ",,;",,;-1'-...1 ... ~ r'lf;:iIIl!IIIUII~ l[Jr~ ~. !L;.I,fro- .... :il !CI.c~ ~ ,~ .• 1l~_!jglli~1! ~-.'- ~~ ~~"~1I-11'!1 l~~-!I'~-~ It~ -:_~, !~-P-!~~,_~~' '.':_gl ~_~f'·III4I~!.gIl

(d~ 'kuTl!'la a~ QWI '!'1!1@d~~~);

.Ib)~elilvolwr a, '~e~mJl~ relfijdo ~ prliln(jip~o Ibtij'~:@o '0 ;d16r~ e a :reoor:1li5_tnl~.o (lg p~ti~8J que se desej~ eenheeer, ~or!iiiFlFnaJF.i:

• Come~ pella 'ID:1periielfloi3 acumilllla{]l~, ,em proeul!:or,-es le::8 paiF!iLr dar iil" Cies:enlfVOI·, 'Veneto a~--0e5, e dilMo,g,a5 ~p:rcrnrndo 0 po-r-<i;U~ des.m OUI daquela altiittude q!llU~ 08; Pn"QQiy·, 'oores; dreddeITI ~~n$[iTrlar Olil ilTIl1lodifl:Cilln"~

• CO'ns:idernr- 0 ~ofibe:diiilllen~:G\' p.:rev\io dos IP~rtbdpant~i" as potefiCiaiidades locrus. a, ICHpacid'ade: e.t,()fi6mlic:a. os wJOifteS $iXi~ciJ.drurnis:. s ~~80 dos piliift1cip-i3JI1t~" a prleser\i\a'$~o ambientall lei os principios :agroe(loJ6iic~~ de pr'od !JJ! "a 'i)" W1~~ prtti:cM a, :!;terem '~~IJUdM:

.. IPrto:n~ ~ ,1l!!S:O de rKY~, V1SY~S. v31loriafi;::ki' 'e: ~pI~J'3indo es re"cWlf'So.s, Ie; sitl!.la;O-es, 'CO:I1~~,. ~~rr!~lo: ,SIW~~titl!4ir a ;rmag;~ 'y~s~aJ ~ I[:!fOa phu'rta {d~f!!h~) p@r U'Jm!j I~spddi~ v~~ ErroFe'iia!n~"@. :sendo f1~ia a, ~ni Ij~ap ,d~ f'I'f!~U~@, aJUdiovll~l,IaI, la, Url.P,Si;@IT!1 d~r~ Id~,~ ~~ ;a.-o ,~~~, do, Ilil'ubiliOO p:~~f,~f'!~:

••

,A'V:alia~io:' Ao 'firmall d2li D.es~ol')eli'tal if:ecCnica, deve~'se: prtX,eder. 'em o~n~u!'l!to' eem o 8.IiiUPO, !l u.m2IJ ill¥nh~' dos, rewlltados t1fl'to do POffilto de v-lm tecmBoo. como., do ponto, de ~sUiJ cia org~iZa¢o" aprop~io de ,ooii!lhecimeflleois ~ Pili'~i(i~O ,db gJl'biPO. Neste f'i"tQ;Mfiemo. deve :5:eif (lOIllStIrYrrila, ~ma, 3gendaJ de ~ompro:i!i!1~ '~eooO eml vista es db·e~ivo.s e f'e$ultados do· eveVrlt.o.

i. 0 qllll~ ,e; E IiJrrlil tkni'cIIl q~ poli'lr:rtl~mel um~ abo:rdagA!m. si'muldiilJ.ea dQS ~!Spe~t:os '~e6rtcD~. e. p.mti~o~ 'Que ·emrdlvem 0 t~rif1!~ . .a:t(Q:lhtdo~ IE (iOmlU!lIIiIente rea)iizac!o enm mllflla. 1p'i"O'pr~edadle [!"Ulr.:!1 ,ond,e ail'gum~ p;ni:t\icas au 're(;f1,oJogia~s: ]a. es~ei:am sendo

. .

ijmpl~f11glli1mmm\j, p.ossibillta.itdo.,aus p~n1:i~i~n~~5 ~ sua ob~~ioi discli,lssao Ie· 9iiiiialise das, qillft!st.oes, '~e~floI6.g;icas. 't!coillomicu. sQcilaJs e amMe'li1Itai~ ql]!H~ envo,I,¥\e!,ifn a i!i"li1lp~.mrmentagj.@, dQ. JJn¥ttcas o.bs~'Q.

I. Objed~ IPFofflover urna major irm~ eni~re qriiC!l.l~ro~, t!' agr,icultoras. do Viill"I'M c.amun1dad~: e lffl;:iulffli!~JpbO$" a~ da tro.Q de~ 'i!':x::petii!noiaa. q~Ql'tu!l"liuindo [f"iij:~i~~ de. ~Qmpani~i> divulgar;ao' de p.~ti~, e monotogJaIS e ~li:mir.li;!;~O' de

d~das, ",el~""'''''''' ",j,~ _ -, ..,.I"~fimin~-4\;o;,s '.-"''''''',''iE'

___ . ~ _~I"""mJlJlOuiil5:aJ u ... ~ ... _ .. _""U'!o;I . ~G'I ........ ".

• Ap,!liiCiil~H:: a monica, de~ 10m d~ 'Oam~o deve ser f\ecal i:ada, d~' aoor(]lo !!]Onm a neol!$~i:d~cllG 'OUI op!lJrtunidi1de~ ~dm~~lk.ada lpeilm, 3gllliclUltones: e ,~Miior"iBtas,·e, !pede! ser ytj!lizad~ na ~rea, ~.ropecuariil; e' ~naJ. p~, a5se.g,ltFM' 0 ~f;" pmrtiti~bVO e lum Im~I~C!r' :~pro!ileitEimento .cl:0'S con~e-ud'~~ iQi 1b')U1J de !Campo deve ~!i 'liii2:ijliz,ado :ltt:m :a: p~lUpa~D de ,aHng)T urn n(if!f'!~ro lfI!i!uit{) ,g)fiande de particip~!iilW:S, l~oomefit!laf"se C'QITIj() ref:eF5noia, 'iJJfll W]U mere 'qlu~ ~o~~ \i'~M de! :5 [) ii, II 00 p.~~~. ,OiS, or-g;anitmda.-es d~fimicrn pel a, pamcipa;a.a ,de viri~ ~:omunidades. de lim, '01;)1, mti1:!!lI~ WlTIllI[l'lIidfpm u

I. Tempo, est'hi'mado~, IEnt1"~' (hJ~_5, e qwifl'O horn_,s~ d~ a~Qrdo 100ml 0 nWlme~o de ~mDOes.

".

• M'atell"iall ~~elS,s3riio~: ~L]por1l!e~ para, ~Ibu!fi!l!s~iado'., call1al ina" papel. c~his. can et3i " m;~eria~ d~rn@I'i!i~U3Dvo {de :a_c,o-i'"dO .. O!))M ~111Jl!:1fl~};. '~e5 e lemrelrJCt-s lnd i~ d¢, I¢cal de '~n[Q,., m8r'~erial ~tOO a seli' d~_sU'jby~d~,. ~ ,c~ aba'fl~ '~ 'Gada

e-j!,F:!iIl"~"", 'riam~;,

~!II!"2!!!!lA"'1! -

lP~pal"3~ao;:

II! TQdas,~ ,et3p~ q;ue~ envclvem '@ pl~lm~iam.emQ. e e.xe~~~ ,d~v~m, ~r' Fe\1ji~ii~' dml QOnJi!, ~ IPfiiritiitr,pn-"tHQ ,do:$; 3,gta,llrol'\~~, f;3m3IiaJr-e_5, ~a!bendb ao.$ ~nsiofrli5,w ~\ii~~' k:'!ii 1Wji, dlecisDe~; q,uafil:Q, 3.0, tte~'a;; :i. ifi:p~~ iIJ'e f;ealiu~~o, MS, c~n~_~utllolS, tE:~liiIiOO'S: ;a, ~erem pnori1z_ados, a ,die~ni~~~ do~, .r~eruad!o\res de ca<ila I~OIi~DJ; ,00 ~o~1 do ~1ffi~ ro e :a ditijo'['gi1i~;liGi' entre 0' pdilll100 iS~lecionad().:

'.' IEBeger UDTt!3, ,oom~~@ ,olf-ganTzacclora. do e\!'~i1to. ,t'QTI1~t3. par ~,grkulm~ f~· miliilre$', exteffiSk)~~~ '~I m!.aOOrndnr-es., ,~, qmJ d~, elabolrM" urn p'lallo. 3~' 'l;,i'i~-flU1d¢\, Qlipn;l~ rn-e[IliI@r' 0 ~ba~h'O e d~jfiJir' iI)S; p~~~i's, d~, iSie!JJ~, nneilirlB:ufO$, A swgecs.tio de: 11'130-:11: de pl~mii;jaflr:!@:mloo. aqiJji ap;rese_rrrltad~ ipod~ ~II liJolizild'a. pa'F'a. ,esse ij~., dfW'ef!idO! oompor de; m~~~r-a otdena-aa. (cromJol6.g'lcljIj)_, ,di:a.a ~, obj;eEiva. as ;~;tilifidlad~ a se-

72

lFe:iliFii de8~I¥id~; ~b~ervand)O-,5'e! as a~5e:i p:rep3rntiG~i:;}8i d~~ '~l'f_.ecy~1 'e! ,iiiOOf!tos; fI l181is, 0 p'i~m() d@'lffl CQf!I~ei"' as res~onlSabi1id~(h:!8' das ell1lvo&vldf'i~ i9 p,:ra~, d'e'fi!f!ldos ern It"eiJjniio. j,Uliit-O ~@1f'Iii1 Q ,gr1!J~o, (h~ ~'cl!!itoj'e.s~'

OBS.

n .. UAJN_DO.'_' , I riii~\i:!,r!ion k!1~ .Ii: 'i.FIE-

"'C _ _ _ _ ~f"Vlr~~,g.:Y~L

I., Real~t:" eern ;ii, ,d\ev,i'da. rante!2edencii~. ,~, ~~ti'Ft!1~tfV3, db nLiimero IPro~vel de: pa;FiI;i .. (ipan~es-. a nm de se !OQiiiiJiipatilbiUza;rnm ~'IProvilchlndas, a !Serem tQfIfI:fid:~~

• EsoolJher ll!!m ,I:ocaJl de fa:dl acessol e 'q:U€i 1P€m1iita Yr!ill~ boa vfcSiiJalims.~o d~5 p~TIi" e~ apli~~~

.11J~flni:r ,oom a (.(!m~$$,a.Q ,o.r.fii[zad~. H prn~iic~ i8i WcM~~as !iii, ~-e-re!il!'il, ~resen~ t-ad~5, IntO ~~a .dl~ C:aJmpo. ;a:s C(1Ji3 i!5i devern is)elf co rnlP'.a.'~hfei8; 'c~;m ~ C:Oi!!l dli'i,~:5; :5Oil2iueoono:mt~, dO(l, qfiolJl~ores e 3mb~e;r'itEiI'me:nt;ii;l' ~1lJ~~~[\S;.

• P1fQ·vkleli1lc~r ~~, (,i@Ir!!vit~" ,pri~rr\z_(i~ili.io' 05, agfi"uil'~ 'e, ~m1c-l!jw~ ram'in'M'~, ,envdl~!!lIm, ,d'i~IT!~!iI!oo coml'o ttema, d~I,ev-en~o e in~e.g,1l"1!IndQ 'tilmb@'ffl OU~f!O:S: at:ores, 5 oCiiaiis: que' tElll~~U'lfi!1 id\~f!~dade corn >0 IIiii'U!!lG1, ri1.jrn~ e ,que pm-ticlpam dla ;~,gJUm mIiiI 00 0' n~, 'rbnTIjJta~-afi de, p;on~~u p.~Jbla$;

'.' IDeflni1F' ~, respor!ri-~~ I~I~ ;a:pf'ie!!ent3¢ies ,dos '~e~B N$, r~@iC~, eS'ta'¢Jes:

'. fi'O\iiidetiQiililJ' la.nt'he:s ou n~·;,r;~i~~; c~f~h~h!iJ' e ,ig;Yar;

.lEleger pe~ga:s !par-;a a 1F8Ge;~aQ Id\os ip3_rtidlpaflfeS II! guias pam, WJljjd!l,il1ZI~ '@s grtw!~ ~013, ate ,ii, e&~ i'fTiwJa.I,e: o:~el1tar 0 IpeF(:LIfrso ,~Gg,~~J'I:te'.

• C~1il5hjera;~6e".s imlPorta:f;l~eii. 11;1, !il)rg:amilJ;a!fi~ dalS esta;i.0es~

j' h: <esta;~ ,d'eveiliJ'il set' al"&~miDg~ ,e: ijn:Si~~d'~ nU!ma seq{h!incis, 16~ic:3J~ J}D.OO"-, d~d@ 01;l, Iprim!(~pa[<s; ,Mp.e-ctos ou ~85 do 'tellieli~, pr-Q~W;.

t, ~m ~raI p~lliIiiIafi'ili~:se ,de 3 :jji, ,$; ~·ti~o~. di~~ a um~ dJsdiiiJcia em que~

I!.!YI!a. e~ta~.ol mOl ili1te:nii!f'a. na 'O!Uh~

.. A p:rim:eira I~S~~' pede ser esmbel:eoida para dlar as, boM'-'vinGas aas IP;1!l1idpan~· tes, aJg!JJn~, oril!n~~ Ie. 3ilmda. uma \1:s;a;o. gern!1 das e.sa~s" ~i.m ,camo ~ l1¥Cn(}l@I"t~S €l PJi'ti~. a ."en~m di~cultid~ lei ehisefV3das ria propllilooad\e I,I~T~., Com ~ nl(}'Il~.e:mrn d\5t21i es~iio. s!JI,gere...;se· 'q[iJe 101 te:ma: a, !Sef" ~li"3!tado rIi~~ G)!!~pol@j ase~~iineJia, de maj,s 'q~e: Q!lll3tr'O esta~Oe5;:;

t EnTI ~-ada e-~m~aoi 0 mediadoif (agnotlil~or, I~temilonilsta au *ni:c,o, d~ outrn insd£JlJi~ito}1 'flU III rna, q.re5enta,~ol dish-gam so.bre. 0 as~l!!!n~o. A apr~e'lua~.o pede ser cnliiiq!JJ:edd~ cern de:mon~tra~o; pr:1'miciJ. depoimen~O:$ e el(j.peliiitfl!~~ d~' .r~ClI!JI~f\e:s. Ie. !!.:IsO' de reeu rs.o,s, aud:io~visuais."

EHCfl~U;:

• OhegM 'corn ;~tececiI~m!cia aQ load d~ ~Ii\la~, do Di\'i, de Cntt(POIt ta fI m de Se tomar,em todatS as provf.d@noimo n£ce!Ss3mi'as;

• Encaminhu cs [p.~n"1!kjpmt'Sito loaJ d~ ilf1~ril!;i,o [pam que r~b.illi'I1il'O cr.!i.'Cha. marelial: pan, 3!flClU~ ~ orienta~~. N~~~ I~II sao {orma'!J'~, Q5 subjt'upos que irio percorrer ~ es.ta~~:

• GO!l'!tie-e,oion¥ 0 Clrae~3, dos pa-rnt,i~ipan;tles ~s.tm'rildo 0 nOiilile re! loca'l de proced~noia. iI!SS;im como a ~d\a!1!tifl~~o dD SUDWUP'D que' im! pen:,ol'",rElf 1M, ~ta~'Oes. a !JS(i do, crachi racilita, a, ~dcmtida.d_; e 0 ~~18!LiomD11lelilit-O entfie: es partidpantes;

'" Ai,pr'esemtaJ" i$ partieip.91fi1teS! 30 gui~ ('agrioolm.or au eXterf!sfonista.) qlUe se-ri. respond:vel ~elQ s'!ibgrop@.'. 0 g)l.J1a.. expl iC13J~ e!il1i1 POUCMl, p.a1i\fll"M. '1i:Omi). 0< g)l"i!.!!po deverra, 'S'~ (;Ond~lr' dali em d~n~ff::,

I. Ori;t'JiI'b:!i'D~::i para a 'foi'lma~iQ do; :5Ub,"",PO

I~ ,5!JJgere-se ·q;ue cada s!llIbgrupo' iteimha de 12 <a 20' IPe&SOM cQr:tTo:rmi!' 0 IilUI!:IITI6'iO d~ ~ta20es e 0 nilmf:fio de' panidpantes prese.lii1tes.Assim <!I;ue o~rlf!il!eiro.' ~bgnJ!po pas~ da pmimeiua pam 3 :segunda e5tas~o. 0 ~egu!'!do. subgrll1lilclle, 'i;'lncaminhaao, ~I'o seu g~i:211 prura,:ii, prim.e.lra~ e. asslm piOlr dBante~;,

t. C3d~, ;siubjrupo per,OO<ITe,~ ,est:tps M 'OO'm~nhi211 ~~ pi~; qllJ'!e ~~I'ese:lilta .0

... ,,--

f'e5\pDr.TIsave1 pela apr,ese.nita~-ao, de as!5~!i'i!to d\ead~, eSi[a:~" 10 f"eSpoliiIsi\,o;Jsl;, IGjll!1le e](eUCCei' JQ Pr3p~llde f3.c:iJimdm~, aa as ~pJiC3..96.es 'S:OD:re e aBSlJlft'i'o, , 1!J!i'"ali'f!te 20. a ,3,0- l!iIIiIinuws:. Rec'Om~lT'Id3.-S.e. deix;iiill' 05, minut:@-i 'fimi'afr.S p~, tJrnr' dirvklalS" .Aipos, 0 OOifiii'il"ilii!il!lJ1 da ,~~~ta~i' >0 SlybgnJpo e '~o:ndt:lzid'Q a.te. a e.:$ta~OI S~Yrn~,,~. m1m. sucesslva~efilte. Desta 'fQ;ifI't;i~1 Q l1'IedJador de, eada GS~'O f~ 'tiiillm apl:'~!i~nta'SOes, q~ to for ,0 nilmlefiQ d~ :s~bgrillpos;

.' '0 tempo d@i p~rmanerl:cia rm; ,~ta~s deve obedecer ao ~ QIII'a~ __ do lpar:ai evial1" dem~s 0.0 i"at.ropehls"'" 0 temp.o rota]1 do pefc'CtJll'So de 'li!.im gliilJl110 pelM Ies.aI)Oes riaO de-v.e' iil!:ji(~~df!r du!!S. hOfiiS.

'.' Agua.rdolf a iiiln~,j'~~;io dil risita, idle ~O~ OS; sllIibg:rllliPOS lis e5'm~.o~ pan, que '~dos, O'.S pMtiC2rlPar.l~~ do Dla, de 'C~mpo S~ j)untem numa ([Jltima ~:iQ, a, qual e resteNad:a pam. urn, ~mplQ debate! cOJili t~cl;os os partloipan~ dos s1Ubg,ru~os e fi!!cihtadores,,, Ext~lfls1io~i;s;t3S Ie! .dlemai!r;.faoHi.ladoll".e5:fiiciillAll:adi5FQs.i~i.o.p~!I..ii!OS ql!.!es'ti'on memos e apm!:!l!n~ao de diL~as,'qJu{lj aiflm. persl\s.tei'lfi11 mElle· es pa.n"opa;n= ~" IE tam1bem 0 rrKllllenwo pa.~ se. des.mar ,as, li'aFl.!1!S, ,des-till ou daqWlel;;], 'teenoilogEa, o.UI pj":j·Uca. Ne:s~ es[2L~iQ 'ta,moem, s~o relembmdars:;, de flilriiif'!l;iillre5li1mid~, 12IlSi inform!a'-' '~$ prestadas: ,IDL8S lestii'~~s an~eriores. [E Inesta, ~ que os agncllJiwre8ltim a, Q~liIijdade de' ;Iv.anar I~' iConoluir sabre <0 novo saber q l!!E!: ,!lObo!.!! de f.O'MlIl!l~8iIf;

• A. untima eita'!i&P e ~moom 0 mo.lTHNi~.o de provoca:r 0 ,gn.r;POI a rr-eAetl'F s.ohr.~ a im1p.ortinda: da ,agncuhtl:r3, film'iliar IlO 'li'f1\1unid'pr.o.. t:emt:6rio [~ p:~~ [no !i!5pe.~o eeolilOmioo, !SOCial, politico. e. fI'~ ~f\B~e.N,a~ ;3ilii1'llbiernall. f destacaf ii, neoes,siidadc daJ intteg~(lo do ~[:o fiJ!.ital e !JJrn an 0.' In~ rorm!l,d~iio. de pol:ltii~ p~bl1CiiUS ,caiP~5i de oOIfll:triOWlir p~, a ;am,p1ia,;a;o e '0' fonsJedmell!lto ,9, ~ru~l!.Inl ~a:mI'lia;r..

• F,ina1ltur .0 e¥eIiilW Clom IIJIffla 'o:KrQrnmmi!Za~1 ,008 pafil!litipa_n~e.s" que pode SeF eOlriqlJeGid8J CQm ;alg!,jm evelflto ~ul~u~ (viol'e!:ro'll l:eatt,o. 8ipres~f'lt:!l~iio 'rc~~d6r&C3). se~ guion dE!' urnJll~n'Che au rere1~!:

,.,,~6!l' a. FeaUDii-io. do. evenm~. os '0KMIi'!,sio.rils.W. de~j5. fadlit.aOOres e a (;Omis,.. :sao' oll"~aniindM. ,e' rleaimern para [Uma, ,!1!vaJia¢Q" 0' Ob.j:e~fv;c; ~ ~a:lisar os. pentos Ipcsut~volS, e neptivos, aval~ndb-e5, @ w:W!do--os lcoma refernn(jia para apmlt!iI;oar 0

I',.,

~:w6XDmo Cia de ,Campo" A".ro¥f:it3.~. pM"3l elaibolJi¥ Irna1l:erlial.de.! div-~l!,~io do~ 1f\!!~ult8d)O,5; e :as COFlliE!sp@nd'iIln~~ die • .r.adecimi:en~@" NeM'E!: mC!m'E!!nl!O' d@v,!l!I: ser feu~ lima. ;age, ,oa, d~' ~@lfll1lpromi:sso~, tendo, ~m vli5iti os obietl~ e IiI!il!SU1i'1rado,s, do.

evE!: It!1 100.

1.1 0 ",~ue' 'e: E u. c~nJLllilto de IProoedim~mos me'[odOiI6gbs, que~ olrileJ'lltalliliil a atnil~SIE! ooie£iw, (iI'a1 lIemJTdla:dl0. '~' a vde!Ji!tif1ciJ~o.l d05 lP\ioblell1il1~. rIlIscesstd',a.t:;j',e.s; e potefiu:lalidadles de UI'1'mJ ~ml1uflfdade, IiliIUliilio pia au rerll,in1rlo •

• Objeti~ FaQililtM:8 irillm~Pr ~o de II.iIT\a riearjda.<:!le! si~elmlti~dIo os lpro~ bf.QI'ImM 'e [li'U~<~id~.d!M ~o.mU'nsi wl\Y~bl!"afido ~iVeil5 lem:alil1ITiill1ha:m~l1itos ,die so.ll!!I~ao ~ ,a,prO"Vf!it~R!Hen'~'o das p(JtEnc;'iaUd~odes,

II ,A:pli'~.Q~ E~ '~ec,rmi~, e u~]~iud~ pal'ii!l 3d :a;mtlisi!!!, si~ter:n~~i:m~' de i:d~i3$, 'ii! irill{Qrma~Qes so,bre 3J rea;lid8id:e· del II.Im~, comunidade, JilIUJn:idph.o ,au 1temto.l"!io.. IIl0 p:LO(~QI dl!l ,~oliils.U'U~ii~' db ~Ian~am~nw, pa:rticipadv:o.

77

• Tempo ,e_s,tlim3id~ Variive'l de: ;acordo CQrm! ~ fU;!(;~:s~dad~ do ,FllIPOI 'd!:li' !i'~~Qnl'necer e iln~erpn'\ew :ii, reaUdiade, vfvEd'a.

'iii M:!I-CetiiaJl INl~~$.i'o:" Ql)AdiiO. g~, pWfi1Iei'" IP.apei pardI;).. 'i\h:hru; de! cartdlirr~~ Jlap@ip"Q'ra, ~n~Oe:s., QJ!lIe!;a I~ltu Ihipis. IPsilceil siOmlco .

.

iii ~J~8t' Um8i, RiUiilTa'O ni"lep-arat:6rlR iIGi~ dils:cutti r Ie: deoidfr OOMn es ,~rtioin~!'1!=

., F ,rr"loll..l!'~ IF~ IF'

~ a ri1I~~~d:me die r~;,:diza~.o 00, diagnooti;co, e 815 ,romas, de. reali~o:

II; INiegoo8/JI' cern 10 ,g~po, ,8/, Ijjti~i!Z_8;~o, d;e' tecflicatS att<aia:_ifes I~ a f\eall'%a~o ,d!o d~;agn6s,T::~'CiOl. corn 0" per Ie_l<!e!m plo: ein~f'ievistal semi~ii;!!:s,ti!l"y~y~a:da; '~:a !I1f:1Ili fIIh~d!!l!." rrtapeaftltfLernoo lPart~dpa:ti~vo" demlU'e O-Ulns:

• C'on~~U!i!!' Q pll;!m~ d~ 'ooml,llllltdadil!i'~ ~rupalmfQ as liil1rOf'ITlla~es, sObre O~, ,8.!5\P~ tQS, ,gernis Ida reaI~diade~, c;om;pcndlo li1jrn ~tJllaj:"To da reaJfdflde daJ comll!nld~d:e, m~nldpio cu ~errioofio:

• SistertlaJtij~ '0::;0 pro:baern~\i' nf~Jl)~,~id:j!;d~~ e pcr~~nd~lldad~I' pOl'" Call11pTJ.!. [pre;.. ~rm~&w~!md@ :a. Mao-i1; d~ DJ~~6~tiw f,mi~r.p0tivo pOl!" Campo~

iii R~izar a e~ei~~l@' de pf.iiorid~rle~ iClt05, P'fOb~emas. Ine(es;5~dfades, e' potefiioi~:dld3deS liJlilizanoo ,j3J 'mecrtlca. ,de ~,ei~ 'Ot:i ~~e~mqYI~:a~1 ~or' (reqiUendia;

.' I~'=-~II'''"'''''' ;"" "o;; ........ w~r~ .... ""~I~'ii'j' .. ,....1 .... _ I"I-'Uc~IiiJ1I"'t;". s"'ll"iti"'iO~.3dClS: u~[lizandb a rec·

... ~li!lOG'I ,;Ij h,'!o'I;'III"".··~~~:ol!i"" !I!!~'I!IiI~I,~._ !1"1!",,, II"'~ .... UI.'I;! ... __ """ ",.."". _ .. . _. __ _. _. _

n~ da lre'MnlaiO' p.ro'blJe;ma~i'I~clbra, ~@r'eTtandQ com iQI gFil,lprJ Q qUl~tiiommei'lro~ '0, ;cDfIIff>GIhl[o ~' ill assoalac;,iQ; de: idejas)

>Ii IJtli~~ a mMriz: ,d'e itJllrerlPreta!iiiio ,amalltica pera reils~1l" I[) ,OO!'l!censo do gru~' po;:

I., A partir d~ ~te:matf,~ da ;~;91@ iG'gitim~d~, 1~lb gf.il;Jpo. Ipar-.8J eada 1II1ii1l dCJiS, IJ)Fobllli2i'fJlf1l:a~,. flI~G~ss~dad~~ ,~ IP-Olten~ La!lii,dQ,de;!il, m~g:<'J.!Gii~r' 1015 !ptojeto5 ,~ :S!!il:f1e iifriI rlfillp~ementad@5~

, I D,.- .... _ .. ,"'- ..... 'i"I"1"': :~, .. ""..:"' .... .,Ji'-"' ....... :"" ....... ~IvI'm''''' ... ~ .... ..iI ., IN::IIm~iifl!aliil ......... 10m to~

• ~Uil!.....:u ... !i::!_i ~ 1lf"1 ' .... !C Ii>!! n~ Il!"Ill~! ~"'M~!oy "'" 'l;i;M u~ .... ~. ~ I;o;~ I!""",, y '.o! !!"~ - ... iI"'- ~... _

as ~p-~ dQI pliQCi;:'~Q d~ 'QQnII~tru~@ ldo diagn6~~[~o •

. -, Ii'.

IP(AOBLiEMAS IE til ECIBSSIOAlD(ES: POR, 'CAMPO'

~=;;;;;;;~ ....... ;==~

PO:UTIIOOI I AM BiII~NI'lIFAL

,_. ~cl.;!i d..1IIFifl5ifli"~ ~~ ~~f!i!l.II.3,j' ·r\oil"1l, Id'::i re.ij5,;o

PROBW.EM!A

M.ilTlliZ DE IINTEjRPRE.iA~ AN!AJLtiT1lCA

~ B~ ~!iI~]Ji'j~de _. iJ~e1Fitm~o d.Q£

,d\1J, b~!..H'·:LiI i:'i~!.',1(,H\~~'

-I~o_n_iml!n~ ~. Potu:QO ~illM:nro

,de ;!!l~~t~ 'i;j.oo I!iai :j!i~ooe

,oo!~ri~ lPiY':iI:

f'IfItcl_hor.ar ;!i,

,qu:a&:lMl'e ldo' eafe,

~do

~ T~ rft5ililfloli~If!W' ~Jf:il ;;i!i'if!i~G ~Qf fi14.mIIG ~o ~T1ii

~'~\:!il'fi~~ ,de ~ lilij:rf:l~D iP;;t1':ii ,~.;io ~o'IQlM, d'll:: ~

_, C~act['~D eI'ifIJ Ipr~i;l!,~ ~!!;I:iej,Q .1&1"'~!~1Qi)

~, In~~i\1lj,iio do um ';'i'i\Glm l[f,e madas

~ ~itrl~, mil ~jj~ b!tliief!ot:~ro ,~ :!Jtstao~ ,dai umidiLde' co'ie~,

••

'Venn

c

A

• ObJetN'O:: Iderttitl'GiIi 0 graY de im;piCimrnda Ie de pif'OXTmrc!lad:e· qr!.le ,iiIJ. w·muflJd~ d~, ~trlby'll 3,0$ 16~s lei ~Fitid'ad~: q!!i!Eii .air'eta e lind ir·e~!i!!:t:e e5tio ,elWdv~dM. eem el~. vl!~dQ ;t¢, f'OfU.lecimenm d~ paK~: no pfNX!efiO de pla~eia;me!ff!to ~~!J1ijt,ip~tl\llo .

• ·Apl~"o: IE~~~ tecniGli.'~ :a.:p~[ICa~ 1!ii!3. e'labo:!i'a~ ,d:e d~i,(~.~, p~i:Cj~~. p.~ ~Iiiar' il!l partioip~~io, ,dla,s. e~tjdcade!S: e :a!. ,possibll~<iJade' de e:s~~I~!i 'rln~~ F~~ri~,

.,

I. Mater,;iaJI e5tiMado.~: Q,uadro\, gJ\Z;, papeil '(pan;lo, caflior:rna~ OU~I'\~)! Ijf):in~' :a~ami~ >00." fidh~, d~ ~en. ~'i!a crtepe;" lcartolina 1fe~8i ellli d'f>oonm: Ide 'f:liIIlllnalll1lhas I~' G@~~S, ;ci!if'elFenres: OU ,~ffrlda: lU:bjl~zmd~, os pr6prios: r'ect) !"'Sos' ~oG-ai:t~, ,0 chao" \l\'8ret8J~ C8iMOo

lPr.epaJ~o

• ('rg;miDr 0' ~odl ad~qu~d@ ~ 10 l'r!~rij~JI !il~~rk>i

• ProPOir :am, ~~j'dvam~~, ~,'ooJfl!str~r~;iCi do diQr3fr!la, e le_)lpll:car lOS ,objett~~, e es pifCJ;C;edim6I1m~, .a:a, 1:&nje8i~

• {iarnm,ir ,8] P' a;~d~EiI!"i' ,dios d~~Q~, \lrn!i:Ilm!!!!n~os: n:E1"I~"'iiilH;;~'''''''''' ,:-1 ... , - - - ".-I\..._

. . . ,r--r.--' - - - - - ~ -- - - - '''"'l!''" '10"",,,",_1 '!.!E!!'!.!!-~"""'" ~ """1'11 yU !U'U!dr

.ale" 6:rg_ios e iiil5ititui:1i5~:'

fxecu~aQ

'.' I~r~.cio:n~r, ,Q.5: ,~r.e~ e ,entkna.des, itlIu~' ~m :a~a;5iio dlll'@~, C!Ui l:",dLre~ na C)OmU= '~i.;-ll~..I ... •

___ ~!;lll

i.' ID~U~lf ,CQ:iTI 0, ,grulPO, 0 ~pel de ~"3da lj'ns[u~!1Ii~Q ~ sua 'For,mar, d~ awa."t;30 ~, (.'OmY!1'idad~ e mIJ,JnidpiCl1:

.' Solfdtlr' aos pa'l'1Oic~P'3fJJres que escrewnm 0 ntH1rU::: de: c@ii:lla, ~l'Iisili:i1mJli~iO' nes ~h:"CY-,

, . d'~· ~ d . ~ i.~ . ..j .- . _. - -k!::. - - - ",0- - _.-II - -' ul ..!i' - - k ., ..I

_O~. ':__~ IPipe- eu. e~en~l!i:WaS nn CH<lI.o., UD:I ~JruO 'CIlf(;U o~ t!le ltarn~nr~@s 'var!~uCl\S: p~ra

eada ill1l~ilitui' ,.. . 'Q .. _., -.. ... ... . . ......:&:.-.. .... -..:il.. - = - - '- - -,". 0 - • • I

__ -' 11 __ : ~ __ ~~O. "J!Ja:ru:o' m'iUOii' :dllrmpOn,il.1IliiICIa Ui3:!JIOI, p.arn, 2Ii IIn5itl:t!UII~O~ manor' 0 '~IFeIlll @.

ii'iIuan~o A"M>r't""'(r ,~ili"r. ... ~1'iI,·,+... ..... ..... -:-~r· "': ,;oo,r-'II~,

-11 - - •• .-.;; y - ~I!I!I~F""~ _I;.!!0[!1~ Ii Il~'!;'n"", """ ... I ,,"u.!h ... ,

!Ii CoaiI'Oea.!i' no ~rmuo do paine'l 0' dn:u'lo d~ maiQif '~mann;Q; que lliepll"-.e5!fn~a. !i:oITIunkl~d~;

!II So.1kii~aoo, p-~_t1idpanties Ique c'~f.oquem os drcul'os, OOiiirll 0 nilolliie d\a5,'f:mEd[uj~ p05!i:dolrtlM!do-o~, mais oU! l!iifi!enCiS prIOl)l;jiiift!C!S ,oil, com!..utidade;

• A dlstin!:l:!l! d/'.~ ... I' ...... ul:o"', ,';I!'\i:I'!iii"!"','" --11 ... e ........ iN,r! ... _,iI ....... ' I"""'"'i"'" ..... I\o;.;!"Jin '5"'" .·,'-;-:--_-JI.~, ,..:i,", :-= :-_, _ _. _ .__ _ ~ '\,;!, .., __ _. gil ..... ~\i1! >;;: II;,!!_ '!W11~lI.!!lY;;J,U~ "'""-!'Iig ~ ~''!;::;; 0I'r"""" I!!LV ... 1 rcu Q U.::I, eo

!I1li!..mJdade If!enilfmlii!lflila ;0 ~lilIl de 11i'If!!R-al:r!"'I1;o;"!"""'''''' , '1'i!f\....-: ·r·.oI ... ,d , - -.,J '",04-c "'i- ",-, ....... ~ - .. - ~

Il"" - - 'iI)"'" -- -- - - - - __ rI;;!' __ !l!!!ll!"!!0;>1 ."' \r"- ..... L ~llll ~il;ll!i'li 11.1 'YJ~""",~,.,.~a) !Eli y..., 3!1.ll!

a~ C1~e:8ls, mes_rna.tS, dtm, In~q,u~l~ rn(;!me~ro, Il~ '~i4i!u;nidade~

• A pa~ir' da, ~1"€:~€ll1~j~,,~rlCa. di$wtili '~,,$it'l;.Uii~' iiderrtmtr.Gld~" bui~MO QJm~

82 I I

pl'i~.fI'!1!d~r r!l'!tilhCli'" 10 Iln~e.r-rebt:dC!n~m;ellllm des ,6!1-P.o~ 1~II2flUdades 'rom ~ C,oriiiuJiillidade!1 !U,Ias, ~@!ii!:llH Ide, iitm;:ao." pOfi!l~, fQ~e-s, e frnc:os" l~nq:YlmW' ~a_li"(er~ na ~ec!.l!!~ ,~ pll"-oJ~~o~ d~ if:!OOM$'~e cia, ooml!!l'iiidad'e~

• A ,dispo-~f~~o irncflaJ dos, 16~-s e eml~da(]l'ffi no dra8~ p()de mudar 'OOiiill ~, di~~u:~o. ,@j p.a;rn)r d~, peroep¢o d~, l~njoipBfit:es Ie' do ~:on_~~If.!l'1lQ.' d'O gn.lPO,

Na, ~h1ll8~~.o'. ~ S'J1tid~de~ e, e' iiilfiUjioo !mnpOJi'i~Jlne ~, a, ~om~,.ui!idade" mas, encen'[~ Hliui'ttQ ClYitlili'l~ db POIl~O de vIsta, cle, sua ,a,![tua~~ IFI'or '0 Wi tIFO, I~'@,. 0 6r:gjo A. cb'Wsfilii~OO)J)i eome m!J.!iW, im~f!1~e'. tern atua~ao ID:1P'~~ ftl'a ~Ulfliid~dl~.

Pro,blemas

iPn 18ndBlidades

..

Agua

,3t,]O+6-@

Lege'n,da ,,,t, 16.·~·. P' 10" ."Ii' to .',e: r '.' ~" ··.I'III!l. ... ~

~ 10 pontes

• 0, qme ,e:: CQmi:sf,e rll:1J .arrnOU~e ~ Q~~~~~it\, [POI" 'ordemn ,de. irmpo.rdn.'CiaJ, ,~ n.eoessidGde:s, pn-olllLemFliM ,el poremu:ia;J idad,ifli$. 1t!!!~I\'iu.da$ por 1l!"U~¢$., c:omti!npdlad~, mYri!c plOiS. ~enit6no~"

1.IObjeti''I{'Q(; IEstaberecer' priorid~rles ii. partJir d!3J li1Iegoe~o ,edl~~i~"~1 dQ' eenhe!olm~!iI!to d~ direre!iiltes l~rcep~s d.as pesSQ~ em reaa~i'o .~ proO:I~mfi!~ ~ W!ece~iId:ades •

• 1 APlic:a'-fi'O~: E umn~ ~[G:iil, :~!Jij_xiliar no p~~ dlf:' te1lIw.~o do di~grli!6~tiw lpartiCilp mitriVQ.

II IMalter,iall1 Iit~e~~r,hl(~ Q~adrQ, ~j'n~l, ~Jll~~. pin~1 ~t@mi;QO; jjj~, >C!~p~I,;, (_:arr~{l;e~ '~m ~@'rrl!i1!1~~O:S: d~r~~r'!'E~~, Ol;!! ~~i~i:s: leeais '00'!i'i!1@' '(pn~. s~m~~~., @:!mn OlllrtIi'<O~",

.IP'r,Ioeedi:mentm:

Pt\e,PiJn~-a,o.

!Ii! PIl"-pvdd~n;d~F rOC~~ ,ad~lI,Ia{]lo; e mait@:lIhl~ f1.e~f'i-oo".

&ei;l!.t~atB

• U:ifM 1a\S plfOblemH, ou pcr.tem~iarida'tlles em 'fiC'~a5 e af1~liu, fiQ painell (qygd'i"OI, pa:rOO'e 00 fIfImm 1110 (;~,)~

• I~fli\li~jf ¥o(a;~ :u~anJd() :s'fmbcdos ~fI~ra5 .g:ooifnetli'bca~!, pedras, s-ememltes<, fdlhM\" ,p1has);

• COrilstrulr cern III 8~po os' crioe_rios a ~rem ;adotados:;

Erx.~ P.edrn. :~! ,rnrila'liS" im;pom!lilte ~ ''!,i\'~le I (JI :pOO~Q"S

G;dno' 0:;;:: rmpord.nOla medlaWlii, ~ '~Ie 6 POlilitos, FCliIM .~ ~m!~~, iPl!il!pomJmoo = ~~ :), p@!i'i!W!

Olil :: = ~ 01 IponllioSi

... ~ 6, IP@n'~QS

() = 3 IPomO:i

• Plii~~d~r' a ¥~i@ d~1 'Jt,or;I)o.g ~ :it~n~J' 'col'o~al'ildo 0 :1l1mbo!0; ,co:~ooogJTIlre pew om~ml d~· rm~Jicl~;

• T~b!lJlJlaJf'lo$ dades obtidlos 'e ~iiStmr'o5 f\-e~ultadQ,f;; '1iim.i5; Aina.lliiatr' os res;1J~md08 eern 0 ,gru.p;p",

••

'~

-~='I=-

__ -=- -=- l I

II

• 0 que ;j; g uma m~~rilz 10000s~nidia p3fiII B a[fJBli~e cC!mnparn~i emr..e ~ p:filrn;-fl~ pals ~llr1},blelmrn'!Oll! po1D~f)i~j~i~~; ~d:emltl1ik:ad'os, 'em ui!lliilii l'O'G~Hdade, es qu~is sao, eonfifoonita:a)QS eli!irwr~, si, :ao-s ~~:s, ~ hr~~rql),J !~,dOI!.ii; de !:itGOrd0, COIm !iii '~fiequeru;;ia de: r-epelii ';igl"

• ObiJedvQ~ Clusfiii'ear es pr-Qb1@'m~ Oy I~te!i'i!cial~ad~ ;s;E!,g,undo ursa ,Qro'emril de: r,eje;vamlcia ,est~bel'edida pe~as pdi~ilpal!ii~, @ :11, IPartir do; crn~eno de freqO~nd~, em ql!!iE!! sao aplieS'el'Jtados •

• Aplb.f."Hi E_$$3. mcfiita e !IJi1iliz:ada 'pam hierarqUJ~ plr-oib!e!i'i!:1~ ~ potem!d~lidade!l, ri;O ,p'li"QCess~' de Qi:)f!lstr~ao dQ di~gn6:5tli(io' pa~r'tj~tiivo a

87

• IMla.wial n~sano:: Qua<lrol 'OWlI paUn~ll~ g,il;, miU'Z: !:[om d:eS'~nihG' dii, "'I'fiamiz de rnlernrqy~~o'" i papel. IpJm::e_l· :awmn~oo'i' '{U~t!~, fjIe papelill 'fita. ue~" N~ laY5ieOOB desses: ma'~~rials;; ::lIJ mBlriz. pode SeT dQRnlila~a 11110 chao·.

Prep .. ~a

.1 OrpniiD.ft" e I@ca!l adeq~ado 'e 10 maren~llln1~rto;

• ~~~iorw- maDs: [0,1; prId~El!ma!: I~' potermcialVdades, ~den[if~o.s.

~J!lieeU!l"'.o.

.ICRSW~~1i' com ,o:s Ipan:~dp~~ e IO~J~ivo Ie: os ~r:ocedLm~mo:s da. hi;.emTqlrln~,o:

I. C~~n'lmal!' a fI'laiIJriz, ,cdloc~!il!do' em 1~-eS, na lhior1l,Q"~1 e IlI1Ia vertJ)!;ai. :M flit M, com 08 proobl1eAiriiiliS ou po~enoi~I'idades;

,.1 ~nid3JF iD prcCles;s;Iil' die 1@~~o~lhla confron'li:illndo! !o:s p~lI"e5! de p.II'Qib~emal:s.. QUI pO'fieooall~dades. ~cancfo a Q~ao do ;UlllpO (per ¥Q'~@ eu [oons,enso). em ,cada urna ~ ce - iJlas 'CiIJes.e 'Q!"U~. c:o.nfofil1liile. moch!lc! e iill!)l~mPrJo albalixo;

• ,Ao. 1lirma~ 'co pro.oessiO, ~'@'1TIilf a, '~;iJ~iI!It1diil~e d~ \i\01<OS (ijrue: ci'da piiOh1em~ ou lPoternc,i~Jidad\e f'&ebeui

• V'mficarr a 'fr;eq u ~ rr1.ci~ dg eada problema; OiJ pot€in~ialidad)e e. f!!aeii":ai d~~if~a,·

~.o e.1ilfil o.~el1'ii'il d'eC~~j:'1Ire~ c:.onfome a 1P~n'~1U3J~:a,iO' ~oobi'da:

,.1 0 rlesultad~! da hi~FaFquiz2lir;ao d\eve ~ef" di~~uDdo com [0"$ pa:lI1:ic~~n~s e .2I!p.rofyndadb 01 d~'bate 'vUrnJlb ~,pr,obJlematiD)i01 e d@filiili~. dM altematli~ d~ ~Q.

blli'libi ~ltedrjas

Dr I(ul~ade del wmefl!i Im£3iJ 00' II ~ i'~:t

19ua

ImlJ~l:iili!llrrl!! parI 1OO!1l5IJ!1iID[

~,

IltSllncle..lJtf. para c.en~ir_mal

Igila lii~ufl:tiPJni! pill'iji 'll41~mQ

iD:f'ti"liild Jt- [.J~. 1!~'11 ,utu;.

Commia ila~~ d~ Ilit~

.il1lBl InUIEkieot p_!>l lcorH!Jmo

b(l(b~o ~e:5J.~frra.~3

Ih'br.dd!li5,p'lttd,:ri~

Dm(],lldad~ dQ tOO1!«i3~tBt,O do.lerte ~~aJ IMlJfi,clertte p;ai!;l ~'~wtno D-eg,lid~~o [tID ~D! .arnbi'fDt'e ;~~li(1D' de~ihlda

1

~Mlcia~o de~f .aih

IDl!,II;3Qatio dl' 'I'l1tr~ ,mi.mie·

ID~ra:da~' do IllPo' imIll1ientt

~m~t!lldMi . d~ llomerci' litiI~o. rJolllei'tt

~u~ lmua

11i5!J~~t]I~II~e jiinil 1111I5lIUdHll!l .9:r:iIi

loo.~Llml]i i!OmUrnill

,~

••

·0 [

.0 'q- e: E um~. ltecliiIia ,caraaer<fiud'a eeme ~Ui53. ~ial 'q)1!A0 utjliZ3i cQrnUJ' r'iecMrso ,principal urnl '~U1{$1t10n3rio prevWnPj!)"~e] elabor.ado 'el] impll".~~ p~ra ~e,g~rar inrorma,g5.:es de uma (t'flftn!vin31 df;ngi{da •

• 1 ObJeclw: 'Ob~~n~o' de ·dad~5 pri'rnuk~$ e seclJfidMio:s .sobrn det@r:!i!i!!i~aclO's Wil~ctos da rle'ail~dade de u~a. COO1iJ,Ulidade·. rm.lll'!j!!::~p-jo," teil"W'~t6tio v:i\saJl'1d~, eemp e~ ~I!l!t:ar iirdormar;6es de: ,OIilli!TaS !OIiil!teS •

. = A\p.li~o,:: E~3 temiea p!~mi~e ~ tit IjD~io d~ dado$, 'q,IJa;rnomtivos. sdlfre siw~· .~:O$"" faoos\, pro'Oiermu, e;. i~ltI.dandade5. '0;5] quai~ w~dmn a, c,On5t~Il.U~~ do djag= I!lI 6BD 00 •

• 'T~po. esdmado;; ·vall'ii~l. em toroo. ,d:e· I bera eGa, eliilt:revis.m. d~ 3.(QrOO It.om '0' Wrn~ ;a ser pesqul~do e rimlO do ,en~li"e:vfis·!l1a.do"

IIIf'IMill'. h:a ~r{~Il1I,,"D d~ -blli.li'l~&t! lRurul F>i:!r.!! ~ [p,IHD"'!!l"diilDn~tj. ~ltiJl~1 - MilllA

- .. ----

!!!!!! MiJi~enaJIIi1,ga::$5.'ri'i)i QIW~li.Q.n.ario ~om petJU:ntu prn-eilaoora.d~ ~re m; It"(!'m~ que se dle$.<;;:jam GOfi:neo.ef'-

• Prccedimento:

I~~para~jo,

• ~Iabornr 0, qe!e~tlonmo' 'q!,!l@l d'ev.e ~egujr .allums, cr,itert~ (om re'I!il9,llo a f~ e

'i::C!n~eY!::la:,

[.' Sw r,esum~o, e :s~mplles; p-ara. fEililar a;. En~ls~ ~ ~ !$iS<t~mmitt~io. dos. [cados; [I, 'Garnntir ;3 'Cfll!!aJida:de e ~ quantii : 'ad'e dfi.5 nr~Oe!l;

[tlDe:ve conter ~yesW~ "~al~ws ~ co.ll'iIpasr~io d~ 'ramll las, owpa.;ao da 'kif';i d~ tr,abalho. e [emlgra~~, aclesso ill, reliir'3. [eSmJ.lI,Wf3 de. P-JlOdlyd-01' ~meR:i~J~at;io e, renmt" melo ;a;molente. asstm (om~ ,0 ~Stlfmla: ,orga_ni~donaJ erltlre ow;r"[Qs M1iiJi'fI2;

t [D~ve [CQfloor fi~r:gl!.mtaS ,OO:jetW'a5 e 'qll!!e nio ~,~ re:!'bdenoio5:;jU5 IOU INldllJtit~,

• )\pIlar 0.' q,u~:stion'J'j;o. ria f'ti\l"ffla de [pre.-te~~. ~n~ismfldo, ~1Jii~, 'raliii'!lni~ aa, c,o.m!Uliilidade [pan:!! wlildDr' IOU Jner- os aJ!Jste~ [n~~a(jii:CB", bem c,omo ,pratiar ~, 'ternica da etltrevis;~~

'. ~QrQullaf' 0 [q;ue,sdonario, OOnIT1 Q~ ,a'jUS't.es que, ~e l1i~erem rIlE!oesri.riQ:il~

'II' .seJ~~ronall" a .area de abrangi!nd3! e <0 II.Jn'r~eno, ,3 S-eif' IPesquisadQ. [C!j!UeJ po~m ser rodas, as, farmrnil1a.s. QU !.Ima amosn,e!"ll'l. d~p~nd~mu:!o, (Jio 't'a[h1a.noo daJ ,oomfn'[!lld~~~

• O~niz:ar- Lama comlssap <fie p~~qQ.Jj~ para, cadaJ loQli.d ,d a ~jar' pesqui&ldla" O@!Ii!il~1'a por:adul~ e ~t),ven51q;lJe s~l'ba!i'!i1l J~r,e e&crever. dtV1id·d~, em duplQ, !SeII1d,Q ~oflflleJlIdadlo, ielec[o:nar p.eg!i)~ indicadrus peli3i co.m'uF'lldade;

• OL[pa.citar es ~ni£iiie\i\i$ta.do!ia!; para ~Jllt3r 0' pr-re4este e ;~ 'emre'll~t3s', ,. ~pr'od!lJl~if' es 'questlonin]os em q~dade -e,c~siliila.

Elrec.lLi.po.

'.' [aS, eMlJ"eVlsmdO'l1"e!s d~m :ap"esernM~. expo.r' QS; 'obj'mifiiOs, [OB 'entJr.e¥i~~ • A dl!Jlpla de sntre'Yi~nadores deve I11aITE'e~ com es entr~vistagg5 uma lre~ao de dt~Jo.-gQ e, de oo.fllnan~:

9~ 11m ~mamDmm

" Evttar en~istas. demo.r.Was 'il:!: ca.floSa.tiv.-as.;

• F~el" M perglJf1m5 de forma orrd.enadau ,da&, Im:ris :S;iil'lljp. es M rrtais; QlYmplex8i5; iii &gQtar G~ch q e:fUO ;M~ de 5eguiF adiilrn~~

• D~pols de conoluf:da a sene de Mlf\e!l.l'i~~\!, ~i:swli1i'rlar~I~r' as I'tespo:stta~, db,tildMi;, .' En,'i{O~f' it c:omyrflda-ae ria ,a.n=tlls.e: d~, 'inr'Omna~~ obtidas, iIi!~ penpe~ de,

runpliali 0 c:onifnoom:e!!1!to da 'r,ealudade il'oca.11 e cun~~lfl:llir 1~¥"~j,giH de in:merv;e ~, rs.dbr-~ eta.

. ,.,' "'i44Df~l/j ~i • ,1l_i1rii (Iii .FlItento.o li1urll~ PQI"I;! g iDIti"ri'I'lIl,,"r~r;Il"" ~~Jl'~.I,]:y~ --MillAr

,---,_-

93

P4

Se

.1 '0 que: e~ E uma 'emj'le!V~ta ilillf~ '(eJta a partir de UiiiIii! lfO'~ei!'\o de ,qlJJ!estt6es pr~viatnem~ ,elabo~d;M, com es t6pico$, e rnrO~9t)es q,UI!' :~e, ,des-e,iam ~~~taJ'. AS) loflilO d3i, e~~ttrev;ista. pod'errll set" (ibo:rdad~ eutras 'qU!~ (.'OfQld~das ,ta_F!il!lb~m relmrllmes. 'qlli!e f!!io fOri!mIIQ p:~~enl:e deflinOOl'as •

• Ob,i~t~: ~"~r ~!'irfor~~~ I~!rai$, eu '~ip~dfi~: (,;~~~II~~.~iS ~,fPliri~ do~' ,q;McU!ltor'es e ag:I:tJ.!l1wras 'Iii!lmmare~. OO~Ym!id\ad!;f~h ml!l!!l'idpiQ", ~ermrt6~o~ ~m!i"" do, ,em 'vi~~ ii, 'oor:g:i~rlli!~o de diag)i'!&-ti~o Ipa~idp.~~~-

.1 Aplica~; U~~, pa~, l~n~~n~Q d~, im!form,as~~iS: &'Grais Q'~ ~p~ffi~ e l~~r:a 'oom~J1' ,~ ~Ql!lOpl~~~n~r' iP1!fQ:~ma~:6~ ,s~~ll;!nd~~~ obltd~ de @!Ui~Ii!U' f@fIi~~_ IS~(!j ~ip.o d~ ~ftt~ri5t~, Ipodl!l S~r ~iilza:_d3, de idllL~ "atm.:;

ipt..-.eviisla 111~di;wd!!ial::

'Qb:t.eilil~e dE: iimQnflr[:a_~Qe5' :geIl"iili5:, IE, lreaiizooa"eom a1g)Jimas peSS:03S'ieredoniJad\M (]Ie [ol!TI1a a DIJl5;~J' ~! dllvenrda.dif:' ~e per.ce~ sabre os' 355iJ.Jntos pe;squisa~"

,Db-tempo de iinFol'liliiiil9oes: es,e.ci'h:u! IE' r!e~lil:tad_iII c,om peHil'M 'qW!e tE!1iit'b coIliiIheQim~IIlt05, espedliOQ;§: mhrre a !C:Qnhll!il~dade.1l mUiilliofpio ,e' iteffflioono. Gomo l~ e:::!(:em~ :~~~ prof:es_5Q,reS, ~gf:ntes! de ~ilclJde" Cioiiflfi!erciantet,! Ifderes, ei!ilft"e OY~.

flmEre!ii!1isms 'eml Gifo~~;

E 11"ee!lilad~, ra OOIiistrll.!~:O de 'oofilhecimeriltOS sobre aspect:o-s, ~Gib~~ <cia ,ooml!ln~ ,Clade" mL!lnlciplo, m:rTit~rEo lPal!'a ~eMMtW direrE~tes o;pin ioe'S;,! POfV~OiS de vis~ at~~f"-

"",§,~~~ fl\i!!Ilr'riI'I~;.3i'i . ..iI ... n ""!.'it i"i\i!lirio"iil!i;i"i'i'ln ·dO!! rnr\,o;,"~M~;f' Ob..:iAi!loi! i"!Inii'.F'I~ ......:!' IMIim;-j'r."I~~ojo,lIo~ do

ll'I:gH·ir.~~ F~ II! !~IY~ !\I!W Y 'WI! I~~! E'WI!'! ~ ", .Iir.~ L ~~~!.!. !;_.mi'lr-ir-,.~ ,: ~y~J I~~ ~!ib'. ~ ~ ~ l~~.lF ~~I.-~Iii=~ ·.I

••

.1 T-em,o' 'esdmadc,]; Ent!~i:sw irtdividrni5 = em fl'l.ed'ria ~§, mimJitm" Emre1!li&o eas eiir'il gru,po ~ E!!mtre I 'e: :2 horas, EviiirBlii" enltre¥~:s~, longacs e' CaiiiliSa.tliv'ilS. pels -a loeOO~C3, nao t.eiiin 'BI p.re~ensA.o, de! esgotaf' ,0' '~a: ei!'liil apenas ume erl'i;)re\i\iStii.

• Maiteriiiam IneceS$.j'CI~

Cadenmo para, ani:)'~ao e rGttelro previamernte el'aborndo.

P~,pa.~sao

• C~I"!~tfiU~, ,do rotei'm, ,d~ ,entrEVi~~ Devel oo~~r no ~il'l)O 10 ~rrtlM eu qllJl~~. desb.1..eanillQ em' c~da U!i'I'1!Il de 'rOfma, C~f1Ij 'e; resum_jd~, 'O:~ pontos, WI;!!OOa_ffi,e!i1l= tals ,q;LII@ ~~i 'r;:jU@iF ,~~d\a(l~(~'- E~f3~ ~rn~ lOio d,Q ~1';g~Il'~, p~!ia !!i'!i-@ (;Qf!fl,gu~';!;!! m€iCal)ni~ d~, llIITm 'i'4n~"~V1iS't:a ftll'Tll'l~l:

' •• ~x'€'mpl~ d~i 'ql)ll~~~: dades l~re.1Vrif~ a ~~Lidad~;, (:QITtQ Oll:lUP~~.Q' ,d~ f~~ de rt1'3~Jho" if! U)ilD, 'm~wrio! ~eB$o,:iIi 'WF:FQ, '~~Il'!Ur~Wlr-a Gal p.F@d~~o,;, ~om~fci~i~a~o ,if:: renda, lrne:io, ,ambiemi!e. o.~!i1Iiza~io des ~1f:j'iEuloo;~~ e @iJr1rrr-m~

ii' 0' m:'telr<> ,dleve' se:r 'He:oolvd. '~enoo ~eF ~~ad:Oi 'e 1i1dap-<'lli.do Qorm:5t;lJiml'Ji1liflinlre

· _ ~~%.iII ~

OOFll[Om'iif: es If<e~u1tJdi:lS! dijiS ~rlt_fie,'!,i!~:

ii' Ddlilligio' das pe~so8!S G~ gFYI)l'O$':a serem [emr--evi-s.tiId(1ls:

'ill A :se:let;-l'io dOOi; efL1rev,i~t3dos ,t:Leve ~efJUrar 3, n::pr,esent$tIvidlade: do U:iilIN-eIi"OO pes:q,iJ~Ci. Na,Q :~~ec[otiar 3pe~: pesseas que ,eXer-ai:1l1n pa;peiB, de: lI,deF.\1Ji~~ Com:lclerar ,;[jl panicipa~o de~ hemens, mul heres, j:oYei'iiS, id~;, iLe1filli" emf cOni!3 1P~~ars de, di(erente$ grllq:~O$, de inrer.e&&e'.

" ,11; -"'"' ''''I""r,,,"W-:,"" ,""i"iiii'iI\~'!J'~ "'::"oiIp:I"''',,;''i "'-...m- . d ........... ~ ' , ... ki\.:i.:. ......... ,~", ,""':tenO's de: se4era-a

" ;Fi!o,;! hi .... Im !I'll"'~ ~"'~ .... I ... _~, ""' .... _ 1""11Id1 '!OO.... _ ""' ""_&o:;L ""'!i.!lJr"'~~"''''' '0;;: ...,ao 1;.41'1 ,- _. -, - r . ":J .

, .. ~~~: ....... ~'ii"'~~41 ~·

~ =~I!.!!,;;;J~ ~I!;;;!,Y \O!"

,n;H~lI'.Mo'I;ii"'''''''d''''lr .6 ;lIon~~io('A.;oII ..... 'Z _-!I ~·,!,I.~!:@J._~. ~ ' .. ~ .i~' ~j~ .~'~.Y~I!

'.6

'.' 'Vabr:ilD:li as, lPesso~ e;" :pJin:cipa)fl"IliIent:e. 10, ql!.l!e eliiS [d~2lem, e! evrtar. rnard~esGi~' 95~ de iln$_a:oi~:f~~~. inti!p.~d&l~ra, abo!!'Cr"ecJmen'oo eu desp~e'~o 'PO"'" GertitS respos-,

.' T~r habillidtroe p-~ 11i!'l~ef'TO~lPer <0 ~[rI~stadQ (!iY~J;~dOi ne"oessirki' i !"!llIud~,

d~, ~~H,J!!1i!W' '~m di~~u~i@;

!Ii [~vi~r r:nOO'!"'rOIT!,per ~ far-a da~, pesSQ~ ,~ 1!i1n!l.£-da!l" I:tfi:lJ$C!lim-errte de :a~SYfl!t:o; !Ii tUwo 1rO'~~ilrQ d~: fQr,mI'!I~ 'i\I~t~l; iWoI~ $~m per,cl\er 'Q' foro d~ ~mJ,nrevJs~;

III U_ perl)IJlf1~ aJbe'~, e '~I~\;, I!i!til!~11Ul@1 pli>14f~~ncinJm~l!'lt~: 0 ~u~l' IP@r' qui'~ OOITI'Q? qUJan~o~' 'quu~m'~' orad~~'

,. [~vit8i!" ~1f~LIII'hta!S, jllld:LiI~~ p<Qoum 'Il2G[frI1!ip-~lI1:n~[.wis, ;OU iColi"l~rafi8'eidQT'&B:;

.' Ap:FQ,fll,md~ 0.51 ~€:rIitiirio~ tlu ~~, ~Qm pgr~):lInl~ (;QmO':' 0 ;qUl~ qU~I" dizer ~oml i$fiO?' .. "

• Elm ,en'~i~1m ern gru~pQ,., ilfi~mtmr ~ pB~i{;i~o do manw n;(~n'lem de pesseas, evurnndlo q!1lLe aiguli"llila5 d5lars mQJio.po;liIDenm '8J 6F1ttie,mui

• /it£. ,8;I1ota~ de-vern Sef' feitas durnme: aLII f:medfammerilte @i~ :81 entrevis~.3J; 1H9!¥eii1ido malls; de tim eiiil~$md'Oil", lurn deles, deve fuer ~ :aifi(Jml-'Ces~

• POOe sell" liiIego(:na.da p:revilamen~-e !!;;;cm 00 ellilicrevi:it1ld:m, a lIlti'liu.~oo de 'r-e~!JJInos. aUid[iO:'!,1'l~ua1S. 'como plr exemplo 0 ~so' de ,gr:avaooifeS e ,c§maras de ·miiil'il.enrn~'

• A :si:nerna~'j!'·~II"'::i!() d\M, ~morliilna,'ooes oMldliliS ,c;lleve ser 'f.eim :ao fiiFtlal de: CMH ei1ltre:~

• ~ .I1l

YiniIJ e a ,aiiil~Uise dos :iieSLiitmd'm; devel! ser ,elab:otad'a, com 0 gtU,pO", 3,0, '8m) [(1:0 prlQ~o;

h ~fllrCirilina;¢es ,ob~~d'as If!I~ eliilli:lre:¥isltiil devern ser (~mpiW3d~ !COIiiIiiI ,oWl~S '~~ni~e.s, seoiJit1d'~jf'iM till O!liifml 1i"ei.JJttaao5, de ouiOrn,s, :m~(li'fIiCM, [!.Jitilli(z__ad~s, pam ,0 mesmo '11m,

97'

• 10 que, e~ C~ir£,te eli!J:1l :iJJIm~ v.isim, lphrne~adla die IIJIfii1iI ~,li'ilJIpO d@ P@~~Og :a ILllml d~rm~m!~d)o local ,= com~nidade~ mrn.tntdpi:O. lfejiio., esmdD ,_, ~Qnml ,S! fTo~lldad@ de

oOliilh"" ""f" Ol!!l"' ,~l"!Ilii"ii"!I'~ """'m ~n ... -J'-::!--- -'-,- ii-._"" -- - .. -- . .JI'..J'- - .. - d".f· it...._." if - . --I.

,_.' _ _lI I;o; ,.;_ ,'__,_!_''''' Iil' ~i''''!!,,';''-';'' ""~_ II _"F""FiI~r:H:liilS U'!:;;1liIIII-:;UOOulualS. if:1il1l "~I,II€M~.:n~ ~a:s~ gel

ifflilpl~m~FI~O"

,- Ob":tliv ., p- . . . iI" ,-. ~d- ... • ..Ji~ - -- - -'" - -' - - - - - i:.. - -- - -- - - - -:r

II ___: ;~,I,e;-,--->Q .. , _ romove_ '0 ~liiIltellll;.di!il!illb\lto 'Yi!i:i ex;pe_ll"llenil:;I:l1B. i!::onll:~i81i:lme_l!1IrolS, e ~ll1iil\Qr-

rn~r:6!l!:s mlf\!!!lj os: !IWIi.lf'iC" d~1 a~II".I .. uil-"_,..,, ::ii1!i'_.,.':""'1'~i?<o"':"i~ '1;"1-"""1-''''--'''", ~}ij""",- - ,-: ....... --'-,

_ '); _ _ _ _ _ _ '~""II'" -- ~ - - -=¢' -"" - """'"'~ ~ ~I' ~ ... '""~"', ..... !;~ !!:!l"",~1 1!IlI1l" ... a, Q~_'IlIV_res e 3,II;,Ufes

!iOei9i~ 'q]Uliei t:e;n~aml ,af!:!'1!kl~de' eem e '~ema,

,. Aplia~i'Q~: ~~sa ~€:GIi'!]C~~' y~illi~il!i, paI!"a,'subsidiar Grup<l~, de Inrer,es5e e Gru~'

no!S G',e:stolfes 'co m ~IFlfFoli"m(a.I"'l';;;'e!s ii:!! ,"' ... nIb..6.,..'~m""'JIi,'~""'i'" n ,.;.o;_.L, .. • "" :!i. 1--:"'"- ~-. - - ">

It'- -, - - - - ----~ .... - - - ,,"'¥- -I !..,""~ !;',111 ~"..-'"" !!W '!;~,.,<:lI'1 s "" i!lI .n"',got:I8II;j:il,O.

mnple_mnent~a.o If: gestio de' p~l'ln~ e ~f\'O,;~W~; ~ndo ~m'O re'ferincl'a, '!!!lntl '~pe~' rr~IliIC~ \i\ivelfloiacia ~ 'OWl~'O' g;>rupo. @1!f1I condfi9a~~, ~s~eltJa,das",

I. 'Tem,o es,timadCl: Valr\iavell~ clE' a,(;cl"(Ilo ~m ~, di~ciias: ee' ,tipo iciJ~ e(:l!l1periMdia, ;~ ser vis:[,tadiSli"

, 2

• M-'" - -~-:' -"1- - -,""s .... ~--'..._.+. ~ ....... j ii"'I' ....... :"'~ ,,·,~~1'"''''' "'Uif'lCrm ~PJJ :~lb!lJ ITI ,m!!wiado.

1ai~lFlii. [iii",""""",, i:IOiiIIlfll!;!<' ... ""I"''''~' !l"'"h I"'~ !A~Q~ ~,! ........ , ;O;! -IF -. - - Ii"~"" .. - - .. . ..

PRp'ara.iii'O

.. Identlificar ~~i:"ii~Wlci~, COf!,wrge~~ 'oom :it n~~e~$cd~d!t:, ~DI ~FUp!.1:

.. Real'i%aii'" Urn pri:meiro 00 ii'fI taro, rom 10' ,~poo a :~~I" vist~Q~ ~ffI! ,~eFtjli~.$e do ;ljjnd~eMO cia ex,p;eiJ'\i@rri!cta e a O;P@l1tlc!'li~.d~: d~ re;albrn~. da viBim:

!Ii Apil"'&S'en~r ao :g)l"1!.:! po inJ~e~~~adQ I~m r~:I:izar a ~K'clLJilFSio as ,expe ri:eflicilas

idei!i!tilillca<!las. 3S, oortdtl~6~~, a.waris Id~' 'vi~i~ap:;

.. Ava.Jiar' e defliniif" (.'Om ,@c,gr11.!,PO' ill IIDl:p~f~~n~i8! ,81 ser oonheci~,

.. Ne,gociiar ~cm'r! Q g)l"ll;!!p@ a~fi~rijio ~, da~ d~, 'vi~im e as, pr.oviirlenoias ne~drii!S:; • Dils.cu~[r ,~@!frI'1! 100 ~~Jf~i~'p~[~, dla exWIf&il,o, 0 oIJ;J~ivo, e' os IProoedi'men~O's; ne-

oesi1irios lP'ara ;!1iJ :!l!l,.!\a, '!i"Ba'li~o:

.. INegocia;r '~O'm '@ gnllPQ di'a~ hoItittoo (saida. if: [fetOn'lIl0,)\" de:5pesa5 Ii'i~G~ajf)ias (amm~~~'Qh d~local'ifH~:n~>Oi nospedagern)-" 3J~~mi1.tiv:M, de: d)esl~:amenw. e'K;;

• EI~bo!l"ar a, p~~~.c;iQ d~, ,~~umi.o ©omI1ll0' ,gru pe, rressaltti.FiIdo ,~s POiiilWS, rnais ~11f!1P011.'al'1!t;es e ql!lle lTIerr-.eoeml ser iPfiQ'i'iizad'~, d'!Jrtmte ,~, ¥il5Iitl~

II! ~lHmlillI:1rF 3, p:n'i@ipgg.i'o' de, pegS;Cl!8.t que ,oonstutuanm um {)iiiJpil' Ire preseI'i!taitlfVO, d~, eQrr1!fli~!'1ikr~d!!!t'I' do ,l!!!r!1JpO' de illiiiteres~, 00 do, CfMDRS, = Co:rnelho MUmlicipal1 de Oesernvdvi~erd."O iRlJJr-a1 S~S!tencli:V€\'~

E~e':Ltp,o

.' IJU!Fiifl@E:' ~ ,excu~ .. , I(\lSi Ipaifti:cip3fues; Id:eveml ,~ullJiilir 01 ,oompromt~~C!, d~ reaJ~~ :zar UmfrlB obs:ef'W~iio b~~e ,cleml na~'3, zbre ,Q lbema, Ga, vi~lta! Ie', ~rtorrr~ft!t@', ~ia1liZ2r 'E:S5.8.S ii!iiform~oes Q~WIilI ,os dermais, Icornpo:nM~~, do ,grupo, ~I ,da ~~mfuJJ~~d~l.(j~, (j)Ue:: li1IaG pa.rtid~nlilirlli Id'~ ,e,)tciU ~ao:

.' E5~imulilJl" 0 !fUpoo 3, ,a;(]i,(',J;mr uma postu:ra [\eceptiva pan, '~Cinhe::e:r'" :a ~~i;W1iiTI~' da, le'xplomntfo itOOo~ 'os seus delt3]rtes: VEf!i':j, (lwfr, pergl:,!!n~ Q (;onh~~r 0 qlJl@' 0 ~i"tIPO 9ii!ilTi'tif1iiio deseJa, :fiirilOilr:fi.r OUI ~~ica_r;'

Iluocm m __ W!l!lB!I1liI

I.' Fuel" rl~gi5:IT-Qs es~riW~,'~ (f!b~e~oes; feiltB dUI'al!:!oo ~ ~ita:

I.' ,A.p6~, iii, 'visita an'a.li~ ~@mi es ,jl)aftiolpanw;!, os a'ieiSuJltadQi~ 'ob'ticlos C!la:tlill a eX.cilllft. ~~ em, fUiTIi~l¢ do:) oo,jE!OY,QS d€l'TInbdbs; ~~rU:erlQr:meti~-e"

'1'.1

'102

• 0 CljllUl1l Iii; C~:m~i~t"e aum re,Gorte, his~6Iiii~o a. partdF de qual ~ pE:S1OaS: recerdl.am Q ~sado e l~n~te~ s~b!l"e 'rato~, a~Oflll)teC]meliiltoo\1 WID~ '@I adurd~ 'po-f eras: la:m:)i\dei'11~, ilTIl'lipo~~~~'~ q!lJe '~m f'tela~iO' eem a realid'ad~' a1Du~]1 d~'~mYf!idii!,~~. h pe~, pr-«UlriUTI ,r~1l' :lWm~ n~ leJwrra dOi, ,i'C.'Oi1~~~mmm!i: p~adoo. :~l'W"lbu}= ril1do-!h~: urn 'Ii1I!OW ;Siignifl~ad,o,"

I Obj:etivo;: ~netir' mbf'e :!i, hi.!i~6Il'ila i~ c"(!!mJ:)J!'e:e~der ,M: infll!Jmaias db paiS'Sado

,,, ..... LjllI!! .... i"iI0'.5~;!;Pi!~ p~'..,.-=-e'I'i..·I-II'I~;,..,_Al,...,i,.", 1i"iiI;>,~" t- ......... ""'-m ..lI,""""'",""",, ... , - -L -- - 'r'~ - _....I

-;g_ ",: Y 1"1' '!ir~"'1 ~ ...... \" -' vii! .. -IJ :L<IIJ 1i!JI,;.i _ ri-~~' ~. ~!'@!! '",_ 'I;.;!~OIiO~";; 5iiJLiIf1e: 0- 'U~uro u€i

'for:Jfir!laJ c(insc~en~e ,e: ~polli1~l.

11013

e 'W"riOOIin em ~Uuas6~~, 'ql[l!e d~rn1ild'~Jiltl ~, o@fI"IliIpliee:n~ do, g,IiiiJPO oobre qli/eSEl5eli; aotais! m~ 'oo,~ !d~lierm1m.s5~~, ~rh:;:@llittraffl~~' 11'110 l~~o {IFeGemire 00 diS"~te>"

II ''f~_rnpo ~s,QinatlG\; En[~' lie.) OO:J"i[5 •

• Maieli",i.d I'ii~drio.: Q.Ilma:ro!1 papei l~paf\OO~ 'Clrlolifia.. OW!U'o)1I lpirrlc:el ii~a~i= !QQ\; IidRl~, de papeJ! "lita, uepe 'OUI alnd'a, li.Jitili~i!liii' os IPropri'os; 'IieC!l!!r.so:s h:~~s~ ,I)). ChilO'. wroeb- ea'MO- !lJ!iz;.

~ _-_ - i! IQ~

P,re~

• firo¥id-endar l'oaJII'E!1 0 1fJi!!!~~erW ne"ces$~Mi~,

d . ..LI I :.I I •

• BMscar ~ 'U\@p-~s:~n~~'¥idad@' da comurri '. n'!.:!l€i OUi ,g,f[Jpo, ,g~Ii"iJJiiIrJ nub ,iii p~~IClpar

~ diEi! ho~~. ll'iiIflI~ilhil!!fi~~:' i@v~rus:j, ijdO'~; lre,p'~!I1Irnllrlle5 !d:e ,gru~, eemo r'etnane5-' cmt~ d~ qYli~@moo!1!l, ;indis~~, p~eador~~. ,~-s:elliimdo:s~ e~c.;

II COl1liWFU~' aa, InlTIiM iCll:o t!Je m;p 0, a IPo.nt:i'r de UiTIJfi c~rt:e '~:empornJi 'ml3. Hiis<tO:i'iiJ.

• ~snr a ~Qh,!I~O dmse IproC50, trn~;Q lima I Inna Ilit~n~tlJll com d;;il~ !C!IUei: [\ei1p[\'e8"€:'li1item 'v:5::riio\S, penQdo:s :s:eq;ije;f1ii:i~i$ 'e~ !!:if\e$C>enJoe_s\, :ii, p.ar!O!f' de: y ma dalIIJ, d~' ~feren-lei~ ,dlellinidfli, peios p~~idpru1oe.s\,

IP:AS SA DO

II 0 que 'e;: 'C@rnI~i~t@j ~a 1r@,Pr'~!i1!ta"~ g.'i~flc~ del urn mmoorlo. miJJiofcip'Lo" O~mFilu~' fild:!ic:e O!llil ~u~~i~ wmmtQf!ao· ,~, ~aiJidad~ l~@r ~'i:o d~ d~_sa!!l!ho:s e' s~mnbol~\I' de~ ITtQ'A!l!IrnJllOO :~ Jurmas:, de~ Oful\'-aiifli' Ihum!!n~; I,J!S,Q dO's: '1!"ii!-Il:I!J!f::S~:S MWrtalIS, :s:eN~~O:cS de~ iiii.f~e~Ii'IlJWrn" re1a~~ :,;iO~ia&S1. ati¥idad~s ~~!iWi!ica.s. ie, 'oI;.llu'os:.

• ObiJetiVg~ Pirnmnve:r a sociaJIiIDil~-i{) de ~o~h~ci:fru~n~@~ e iiflf'Qrm~-9.~' :m'bte a r~lldi'd'e II'oa.lI" usim come :a OOIiil5;~3_Q oole~(w, de' ,p.:ro©eSSO!iHlile i:nro~n~ sebre ~ta !J'ie3!l~dad~i' '\l3JI()rtzafl~Q' as; diJmen,sces do, CesemirVOMmerrnoo SU~itell1lta\,l'·el.

~1i1I~ iciI'a ~YaJ f\~lid!l!,d~ no p~-o e no pr,esente" e reallrliiif' IPrr~je9005 ~fie 'Q fUi1i!JitoO' d@~~J~d:o. A l!iifU!d~cla, que as IPesso~ vio desenimaliiid~ 0 mapa, se tesmool'ece UIfIiiI' P'J'O~ ,~e8SO de ,dli~~!1.!!~~~~ 00 '~W!~II do ~l!.IIr:glndo ~S' ~delaiS;" per,oep;oes que so;a ,OOfiltitftir. ~o ,oole~irQ, ~@d~' Ip,roPQr(k~~~r;

• IMat?eri~Jjlmeee55;ib"ig~ (JuadrQ, :sJ~-, pa;pe'li" Ipin,(e!l 'il!i~emioo. fita, cre:~;e. G.'O!I~. Ilia ~haJil, d~ pa~1 (dircFell1lres 'Gate_50 'e r'QFmilOO$,). :S!o W!tilr~doo. tamb()ffl. ~u~ 1~~ilS, ~OMCI~ 'S'em:emlres, jpe!J'rnS, tolh;ii!S. ~~OO$" a_~;,

:P~e,pa~i.ol

• O\i'!~f!liz;ar ~!i).~ adeqllJadlo 'el lfiifi!a!~er~is: ~o~~st;bi@!ii,

hecup,cl

,. Dis:cu~jj~ C,(i)~ es p\l!!)!1;i~i,~ti~~, () Ob,~lNO e 01S, ,~ediment:,Os [pam iJj e,}!)ec~~~o diil, IteiQn!ca,;, ~l'loora·iandQ M I~~QQ, a pr-Q(hn..ir:em, m,apas da fo~ 'ei 'OOmt'll '0 ma,m~ial q~e' deieja.reWltili.

• Orim~Ji quanw, ~, d~PQ~t~o doo Ipani;tip-'B!Jlt~, no f.(X31 de oot!!str~i~ d\as; rnapas. de !TiM 0' ql!i!~ '~@dO'S ~@~:sam tg,1" boa Viisoo e 'r~Ciil ;n~ ii,Ci map-~ que 'efltii@ ,co-n~tndfl,OO~

.' Estjmyl~r' ,~, (iri~tiivid0de'!, :a expefte~CiaJ e :~ habllidadle$ dlo ,gru~ w.!l!! 11:)!tI!1!~-9iJOI ,dos; ma'~~ri~~, ed~eMlQii! :3, dSs~;~oQ(;

.; '08, lpamciipanres dev·ernQ siB: or~i(z_ar' ~iiJim ,ela!b¢~ u& ma~~ do p-~do, ;d,o; p~,~rt~ !~' dk) £u$U~o d~iii!do', Pam iiSSQ deveiiiol ser ,oonstd:e!iad~ ~ ~d@nti\cil~nf~s des pam©liP~rmms '©om eada momento tMi5iwnoo. fi3l, ,oompos3'~aQ dO's: IrllillPO~i

.11&e.IIf:~II· ~omnndJi.,gru~

j; Com,=o ,era, a ~@muililid}ade., ,0, m~ni'dp1o\, M. 50. 20" ~ O~ ~@S: ,:jIi~~?

" Quai~, s3J.:j, 35 pri_n~ilP;itij's; camcteristica.s do, fflooG'I\o d~ de~€twdl",imenE:O' que 'V,em sefldk~ p~.~Jt1i~,01 'na, (;iOfftUfildade, no mMfiird'p:io oW! !!!lei' 'ID_iErr~~6f1i]Qi?

!! ,COIiIiiIO' ,00 p~:oas 'pe_f!1l:!ilanm 0, JiuilH'Q daL c;oml;)ll1ida~~. fIi1Iurmi(2rIPID~ 'liemiiror1ol, d§qj;ui - E"' rl n "lin ... - ........ 1

jJ,.;.1I, !I,!!!,;;o;/!,I!'!IIIi1~ ••

'106 _

.. Cada grU!po' desG!l'd'jiA S!J~ CO!1'!lUrlJdiic:e 'O~I seu fIJiIu!J!!h:~pj~ ;OOi!ift! '0 maximo dei d~~ p~is- Ao d~~h~ 0 !ii!ii!~pa. es I~Jtld~~, de,vem if!' 'tf1~nd!i) ~de,~ e J~,~i~l;Ir.alfl,d@, em rfidhas: 'w-dl!lliii! ~ qUG:~~>6~~ ~~vanlnjid~\j, t~i~, OOr!ll!O problli;!!!T!'M" pomJ1il5i:a.lid~_d\M; p-I'IGIr~l:O~, {1'Fn :ililftidD'Ii!2fl'~O. as~im '~!)'mn@ (;I~, p"'QL~t:O$ p~f¥e~$ p-~ra, e F!.lIrur--o de~I:mo\o

MAJPADO IPAS.~DO'

IHAPADO PR.ESEN,'iliE

• Cada. glfiil,Upo ~r,esmta em plerna:If~D Q mapa, ~I'abo~o, e a~a/C;iIJ 5,«,e_8~Oes eempr,e[;llilien-tBiI'e5 d05 Id~mi~; piMtiidpa]liitte5~

• (),~ partlcipaifn-_es di~out6lTI. ,a, panir' d'a$ ,diferefi!l!~, per~e~_res d~i!5, ,grRJjpOB. es lIiiPeQto$, FEiferetrmes, ~ campos de pifOOe5S@' ,d~ desenv@lv;imenm sUS!t<entive1~ S-OQiiilJ, ecofiQffiI1Ec:o" ,8JiiiFiIb[ermtJl~ w~~WirnJi e! po!jftioo.

• A~a.rn dos - i a~· Q liiU~,,-d~; retetir' :$,Qib<.ce; i! 0 proJe~o de ¥id~, ,da, c:om'Unldade;

• As 'oondi¢es ,de ~~,so a.os, servi~ b&iicos de, :5alf,a:e, ed,uca'fio, :Silfleamen~o, nifilspone'" ~er. etl:~

• cAs, mMij~s, de aGe5S0' e poose daJ 'I~:

.. A. pa,Rh:ipa;ao 'e r,e1Ia/53~ elM lliil'uilher,e:s., iO\!'en~i" i~ no pr,~o de d~_iefjfwn.. ¥i!ftl!2fl'~O d:lii i!dl',)~i.j!fl!ld~e~ ,do il'iiiJnldpio, dQ ~:.e:rn~6~io\::

t ,Po, ~i'W~~o dos, a~Fi!ti!dL):Si 'e pemisjo~ij$~ l'Ia o:!m!.m:ldad'e ~!J !'!i'Iu!li!~d;Pio;

t ,~ '~r'I1nt:ipajs atMda'fJeso ,.n'oolas e nao ;a.g,rlOO:las. quem as ~e:aNza.~ as c,ondi~6es, d~ ~.rodu,~_o ~ ()@nm~~ia]j~;:

t .~ ,~i~i~ pu'blfc~ ~IGWr:i!OO'S na o:iml"n:!1dad'~ QUI mU!il!idpio;

! A ;o.:~l'ilIi~ao :S/od:[1 d'a, ~omUirniidlade~ lrop'os;, ,~~iaS6~\j wn~el~tos. :si'iildi:C:~l~,

oumr-as:;

t ,6r;g~~ e en:tklad@s qUi2i' ,~IJ~l!.lIa~ na ~@]i'IiII!;IJfilid~~d~i IOU l!!irUlntorp~;

I f~~1 Iti:-~~IIGi--Btriii~bl'fi'rC~,; ti:i;ij;jjfp'~~~ii~~i~I~~ ~iI1.'lI!Wi6.,,~ = IiYIElilJlii

- - - -- -

11017

t ,A 'sit!l.lial~io alflnlb'iEnlCa~: p!Oh.!i~aQ. W!1~ill~u~~' i riild i~criilmk~ad:a 'e incoit'\if\eI.:II. del :asFo~i~os. 'siru~ dos, nO's. quali:dadle d:ilJ, :&gu:JJ eD'flstilmida e de 'eisti'adM. it qu:es~, t;j,Q< d~ qtl;eiiiifil~dlas:" ttl:IP<!~' de '~Q'la~' e 0l8f~ 9is~en~, ,oonserta~ do, sele, d~linoO do Ih!lo e' Olur,os;

• As re~5e;s. Irt!.ua1..:yr~"

'1 •• 1

• 0 q:IJQ ~ C@I'i~itu!i lW!ma r~ .. Uliija{) d~ ~baJho, ~~v@~!r1ido, 19J'\W!~$ del ~e:sso~ ql!;l~ ~ ,d i~p~rfi1!' ill ~w dltili '~ijelS~ de ijn~ef\etSse ~QrPl!um; Os lpantdpm~ disw~em

EI"" ... i:..I.ac ....... '" .r.;, p ...... enel .. ~·I.J:..d.,.'" "'""""""'''''Im' ......... """"""1:.. ..... ·1"'., .rn.·t.d"'"C" ... n ....... ~ ..... ·al~;n;--",..n""..,. ·..lIn .... 11 u[l'-.I~·. ~i ~ : :~12~ . r~_ al ~~ ,- !Q-'qI~ ll!;.ll ~~.II ~ ~,f,-~~III ~Ial~'~' ~ .• y.~ ~:~ ~ rl! :~f--:~~~~II'II . __ ~-~~. I ~i;.l~ ~~

sol!iliI~s c:on'Oliz~n~ com :~, ~[i'dutll~ ~ G!i1!~tnh~fl'1i~IflIW~, 1i1I0C~f'fQ$;,

• O~Jetiw~ IPrOniil!fP/·e.r;O ,~p.m:flLlliofil:llnTIlelilmllcilE: il2oniEe:jt08, bti~,~: ;q)ll~tii@$ 'qllJl€'l {joll1~lIituennli 3, roe£eroe:nri~ P,3rn a~5e8. proogF.!imlaSi 'iEl: Il::If"O,j~!tQB, e:1'1I1 dii!1~envdJviWIie:J1h:lI' CiU que ;5Ie le~!Dnt>mml emil rase, de 1P'1almeJall1l11lenl:O .. ''fern COIlf'I,O plfo;~il:O' illili~i:;l~ cheg,W" a urn OOnS.era5!@ >d:e opinJoes ,e. dar enGillTIin~_affleliloo, ,~ 3~ ifiI~~. de;fi1nicll~, pe~o ,gru-,po~

1 ••

• A:pl~~Q:' ~. t'ecnjC-EJ p~rle: ser liJiti~i\Zacla para. a ,d!lscllI!ssao e h1ien~ui\Z~~ do:s, pn'ObBem~~p.otemiciai1id~de$. diar~n~i:gd)O',S: peto ,grlL!!jpCi' e ~dent~Fh:a~ de· IIXi$S~ ~is SOIWi~6es, ~ os' prob~emM\:. encarnlnh:amii;')l!!ito~· ~. ~6e~, ,die· ifj',n,~ ij2; n'j1i~cli~ p:1Fa~O~ ap~ln~aQ e ;afiI~lise: de exper~~c_kas; de ~po; utikr;~i@ des ~utreados 'OO1llO su~dio a. etabo~Q de prdj;etc~ e IPro,grarrn~;,

P,rep;aQ~~

.-.1 .... .,;:-:-,·"'" .,"' ',.,. .... m .... ~"""""Iill'1 n',·.,lI""A\c; ." , ....... - .;:" ~"",,",u;iI.;;. .;''''' ....... '''"'''""'.,.'e'' ... ""if" ,,,,,,,, ''''''if,.,- ... ~", ;:;; ~P;Ci'n-L_ .1 ~~~UII. !I ~ :1;.Il ~~'!..I.N •• ~ U~~~i ~ ~ II '.;I. l!l.Jil!:lY,· gu 1:JiI111~,t:U .. IIII~~.I' ~ Iyf.~G~_lj~I!.-iIiP.'EI Ill] ~~ r-=

'., d'S 'm,emQ8~ 0 pq:rIOO!l::!\, a ~r-:eiSentn~.o, de e:-xperierrcirus. re '(ior 0 caso .

• n""It"""";F' "SO-'"'"" n ,;::I!IfI!,ilJi'OC, ,fo;. ij-"'.4.;,;ii .... , .:. .r;., 11 .... f'''''Ji..;i:.::. R'£:'?·I"';:;; IDem- .r;.~ll\i!'o"; IFJ-;"" ',II"';:i;. coi"; 1t.....·'!In~

.t~~lIGIj'I~ ... - l!'IJlli ~ a, !i.ilr- - !iJ' [li"~111 [U£.IJ tl'IW ~ ~ f&iI~ ~iII, ~lll;!u In!LI_1!i rr.''''' 1. ~IlPR'Wii~1 II "!Ui ~ .]!~~~Ii!,! ~V~..IJ! I!

rlQ'i~e; elm (Jonm ~ dj'~on'ibijllda.de doo pamdpaii~e5i

• 'G'ar,all1ltlir .i3J represent!ll~iv,id8idte de' g~nero~ .. ger.:u;~Q e. IiIl'v1:iS di:fereiiu:[.adG\s de ~perieficiB entre i~!i paJ1!icifP'il~ da ol1k:irma;

• DelUniir liiH8i~e~:s·,e: jf'eiCillifSClis didbi(1051i1~~$~tar:im de.:i3.aIrdo com iiillinrrn.~e5~~

.' •• _ _ ......... ii'l:!!Ii!".t"!i Itp• ....... d· ... 1""'-1 HJ!I (II, e ;"..' ;";~rr~1I:~: ~l~h .. """ . .;.; _i!.ii.;...m_.

• EscJarecer aes p~i"tidpanmes, I) C1b,I~~w da ofhci~a. ~xp:llca;fQdo ;~. ffi~~od\o!lo,gra

~ .Sier ado~da, dlJJ!filf'!!te;ii, sua f'ein~O';

• De-ij!i1!i!·' iO,~m, Q :g_n,!!p!Ci' O~, l!"e"~ul~d~, ~~~raclo~. ~ ~ :a.oo~@, de '~I!rI'r,i'UviIliIil:i~;

• Eleg;er 11lIm~. ~~I!)!ipe' d'e (i~labGr:adC!..,~~· ~. ead~. di~~ (l@@r-d~IliI.:itd\eH; 1'>~1a~~;

• Urmz~ :e~~!ffli~; eu !!I~Il:IillF$:e.-~ ,dfi·a~f['C'OiS. qi,rj2: r~.c:mmem ~~, pat'll?icu~.n.tles l"!emlll:loaJ' .. IPf'"Obl~]!it1I~tku~Qi e ·~Iabo,rar ~nohJ!m!i!l SQ./bf~ @~ b~im~ 'tr-a~do:s~

• I:::nriiql[!l~!J" Q di~Uo:go·~ ,ii!j. pI'lQbf~I!1fII~~.rQ~Q.,;, ~om a ~im;~io de ider~. bus-

'10

'01n'Ol'o semprre: ;a r,el~.ao dos iPi'oHllel!1r18iS ,etllJ'ii!: [~i~

'.' BWiSCiM" 0 emendii,mento' dos. ~i:cjp8,t1Ire_s oo~re :as c-a,lJJlSmi. e {;)DnSlcquemiM. dQ1J, ~~ble~. ~v1d\~n.(IMdlo os; porqu/!$ e loolKattdiCl ,aJ rnli;; I~ pmQlettW~:

.' Ef1IVO~¥er tQd~· CI' gJ'lli!PO no ,d:ebaJt:e. ·es!tilmu!anclb a man i1-esm.9iQ' de opiiilioes. e ~onfr,@fl':jtandb.~ id\~~. d~ IUrIf!. e de Ol!)!tro~. 0 oOiiilrront}t\' de ~deia.s ,e. r,ea!~'o para, ~stimu_ a. r~I@~ik~, ~oJ~~i'Q. m~~dC! qll!!!e os problemM ~dealti~'ca.do5i :sao cemlillni a. maior~ dO'S p,mrcip:a_nltt!~$. ;e. ~ il!!!iii!c'JOi!il'Orarml nos, diVersos, Olm~s: eOCfliilam'ico~ :&008111;, POlliOicG, (UI:-nlll"alII ,e; :amb:i~Il~II:

II! ~ist:2i.be~fjo.€Hr no ,gflJ"q;:i@' 1iJ01 afi']bi!2nl~' del d:eSloon~ao Ir;>ar:!!· q!.J.1J!! as; pe:s·S"oas :Snrrrltarn-se ia, VQJ1mcie Ipnlli4 se llimIali1!ir~bJI~;

II! Fi>:fITlilllar ~uesoo~'~rlLinl~! ab@~ 'ql!!!e ,~tirm!YI~!!iIi1! a refle\l(ilo'e ie.~ ~!J"= ,glJ:rnm iind'utM.s~

.IFrl1al~~;a OIiQina OOmrll a ell~oorag,io'~ l!.!lma ,~ellild~. d~ '~Q'r:mpli"Omr~ 'firmaOOs pe~o5; paiftI(j~m:e~. e umJfna ~~i'O :~@'~,fe @! ~~f!~, eQr!li!i'\~!i1!~f!.d~! os @bj:e~, tr-doi= 3frnerrltoe delinldo..s e ·OS.IFesi!Jlt-ad';D~, me:m~.do.s.

, 1::1

:0-

'.

1

.

,

D o

,

- .

-

0'

,

-

,

.1 0 'q;llIe ·e:: CQr!sisme na o:')~;ao de IllImllpatnet e~mturad!Q' iii, partir' de fIe has; de OOn"eS e ·tilmillililhos ~O~. ~,ye! lpervnite a vJsilllali\Za~.o, idos; ~rm.u '~mtad0'5"

.1 Ob,j:e,tivo~: IIF,acillltaf' a, part~dpas.a'O d~ peBo:as; liiila, fo-r:muJla¢o de S~ Ed~ias •

• ,' .Jt .... _ ....... Ik ... 1l1k ".. • -. • ".oJ _...

IProprCJ!ilnY,u urn u-mnu'.'C) Ipaii1:ICJ,pag!;,i\O~ matfvu lei '(Ji!1lle p.emi~te rnp:luez. I!ilO' plf(K~:O ,u.e:

~i$~ma}Bi~siQ d~$, 1~1..d~dQ~'

iIJ'I13

·' Mlate1fi'aill nec;e~m:' :S~pone de ~e~ao~ i!io~ au iii, pr-'op,'Fi~, pan~d€:' ~ra

S~f:" ~om;j5., IN!liil''i~l_ ;-dl;!i~ d!!!!! rii:!iil"l~n ,o~~ i:"!i-~ .... "Ui'i,§ ,,..II~ ,~~"\!!Oii';j!i"i;;f' '~rnn.:!ilh-, .. , .... i\o1'iil" lo1'i~ 'r\,o.,_~~

..• ~ ~. ~!!!!l':r.1! :~~_ .. ~ __ P!:'4F~ _~I _~I!~ ~.~l ~ ~. '~-! ~v.~ ~!!!!~" • .r"YY.IJ ":i:¥. ~ !iii _YI! !!'~l

- _ -

ws. papeJ p~'o IQ!!l! artolrniili. piiiilC~, ate.miciO~ '6ta ciflepe~" ,a.If1 nete_s. cola..

Pre~

,- ._ E-~-,"!"n .. ~ ell.:. ~",:,",:""II ,~..I~i'''''d'i''" fij--"', ~i"i"""~' '''', dr..'i"'l>";of'"l"':io!'" :4' ...... , ji"Jg""'"""_ ... -,._, ;EoiiTo; ~-.-~ ill ~I ~ _'!,i; ~"",Ii,,;i;;!,!! ~",".",!!l!.!lI!I_ O;.I! ,U ... ll"'~- ~'n~ ..., 1\;i!1I"""~~r"" !!;lI"",~ F~~ ~1","1p-!ll.(i1~ ~. ~ Il'vr

ma~o. de ·'U·' ~ pam faciliw 3. dflso!JJI~miJo;

'.' lP'ri@vid@:lliI~i~ ~, 11iiI1~~~@ri~!!!1 ~ 'equlip~en~c!:!ii 11111 e'ii:'essil!lios.

Fxec:tIlpl-o

1-, 11:"'Ii~ .... :~ .. [ if' , ... 11.:';.",;;.:>- ...... , ....... :..-, iI""Ij" ........ "'-:-ii'm"'i'iI"""" ... ,...lie- :;"£'''''''i''_I'

" !i.;i!'_""" .. _11 '" ""'!I.I'Ji'-"!"~ ., ""'~ !I""_ O;.I!~I __ ... ~ ~~il' 1;.1'4 '~"llIli'iooGil

I.' ~,li1i(-J1M ,81 d_i$l{;u~aQ do tel'1'13. (]QJll P€f'!iljJJ1ta--Si--~h~: iill' Re,g;smrrar as h:ielM dO'S pmh:'iparilOes, ~~ fidnas:

~ EiOrrev.ef' cadla i~~da, el!'llill ,Ulil"fi'il 'liana, ide fO!1i'i1l8i d:illfil;, mnclis8l e dii"e~~ ev'iimndo 'Ii~mm~, ~~~tii~;

~ Gada ,~rnl.:iiPaiilIite pOOe 1e!:';Cre¥!i:r tBn,m flelimi, qu~; ~deioo .qiUeim expr-,e:~_

mbre 10 355Il,!1rno.

It E~oreve!l'" (!~Imm ~'etJ3 de fClr,mil (ill repr'ese\n~fi' ,ilS ~dei:as, enm, 'forna, de ,deserl~o~ ~ GolkKar' as ifiehlls, InD' iP~IlfIiel.

ii' ~fl~p-ar ,~ 'i1i~h~, I~r lid~~ ~fif'!~i' d~i oom!!J!m ,~~~ C'Qm CiS pa~i'cipan~e~iI po= [dermdo,. ilndlUSlve~ subs'~ituirf 'ICiUi p~oduZir um-a nOw, ikh~ qWl'e exFf~ m!i:l~or :I]J ice'iB; dbWUpo·

It A PI!!JIiirllr' d~, ~n:el coM~ido~ ,!'n~ilil" a d!~~~b)., '~em~~c3l e [eJabi,omi:" ta, :si(5l~matj~, ~o ,dM, lirliMas (:OIiI~eiiilsad~.

D@ ~ord\o ~Qnml ,as ~~dwrcid'ades: do ,gru,po. ri.O' i!il!e;g.o<iad~ as ~6e:s, pro:posw e' es eiil!~inba_i"J'teHiiJ:OOS ne~eS&arg05.

11'14,

.0 que ~;i: IE- !1J1i1l1!), ~~FIi~ea. q~' permii~ de!@'Jlli!iCilirter urn Pf1IiKeSSO del re1Ie~, a partir- de 'q!J!~!tiioMmel!fl~\I' ,ool'll~li'On~-OJ~ e a&~a~ d~i T(h~i~.

. IO(bj:eti~~, Oprtjrtunl!z.afJ" ,a rel1leocio s:obrre: 3, mdi'd~~ ~Q~~ ~ lPi~W1Jp~~va .ca, it::OllTI~~ri:S~O dos 'FencUf!rnmo:s implie-adm, I!i:es~, 'r-eamdaoc. vi~andQ a ~Ui;!!, 'tta_~fo!Jimnat';310'.,

-A....!lica io· ~-- - ' ... ' ~ ---;.:'·I· ...... ...i· -~- .. ~. __ --- --- -·1" - - . .!II

I!!I'~"-.:::___:f--~-':~' tEeOr'!UCiI, iI: U",II~81 'OOmO ~~runmeI'lfW ~UXllaJf no ~FQ(:.~-o' ii;!!~

cxm~~ro~ao d,Q d~~'oo p~!fticipa!tt'i,ij;).

_111,1,

• Ma.ter:iail tlil~e5~io.~ 'Oyad .. ~,;, gi.%_, pajPi!AiI, pap.~1 ~~ro!r}, Ili~h~ d!$i ~~~rna~ p'lnce'll at.O:rtl'b) i@! QMtr'OS maOOrij'a6 'iOb~»dbs: J~a k~caIicl\ad~l

n -

IF reDi'i'l~fslrI!'

F'-'-S--'

,ii, D~flinii'1F ~OI"JiilI ,a, i[:.cr!ifIlu:n~dBde~ ~@m a demtIla, ,8iii'ilite~eiill~~J ;QiS dbie;t]iv~;'lHi, j), ~agefild8!I'

, .... '" t" .... """',;:;;C" :;:;, -d""i;;e" , .... 1i:..0--::.it~'~, "" .... ~I~J~ ,41..;. r,liiIu~ -1'11~ ',gQ ,11\"n""'f1·.-:I .... ...., ........ , , ................ ~, '" ,.JiI''''i''itilj;ll'I~br:I~..Ji, ... ~

'I4-."d! 1~lj IJII_!LhI!!!! UJ U!tI.§;.J:lJ!l Iyf. Illlli.olll:fL:_1111~ 'I.il!!UI' ~ l.)\iQl .... - . -~~ .!G'l'O tu~~ 'WIll! ";-'WIIl~ !l]l Yl~r~ J ... .!IU~

de des pa.tiiii'C~pam.ei~

'.' 18u~ ~ Ilfepr:-e~~idade, dos, dive~ segJi1li1ienoo.s d~, 'OOiii!'UJI1~d'3de;

, ,De.(i- '1" mater'ais!li!: !ifeOiJrsos dh;J~iiOO$ neoesdrios de aee !id 0' ,corm a iii"lfra-eSEl"I!JL.

II .. , .I!l~ . 1_ ....,. ,.. ,. '.' .... ... .. .., _. .. . _ !'!r

(,tim e ,~ ~a9.0 'lispO) d:o ~.

~'~ ,~

~_;e-CA!l,~~'O

'.' E~dlaJ\e!Oer i~ IP~n1&d~~: e obL'etiY'o da, ~euniao;, I~J~m OOrnr1@ ,a. dh'!~ron~ d~, '~:cni~ a '~~r Il.Qs~da.;

'.' ~-a!i~ a ~I\~ble~~~~~, por meio, ;d)o diliJ@~. 0 qll,:l!il~ d~ '~et' ~~tabel\e~Td@, m;~rra\,l',~~, !d~ :~i~ d~ ide~I' re.1!i[$iQm:J1aio O(!5, P-Iro!blem':i{S ,efIJ1ir-eJ' ~it. Q~anqp.ief' &aeia,

~e ;S~r' e Ip;ont,@ d~i Ipltrtrd'a. parra ;;) ~fio-rUlliidalln@n~o~ dilffirle ;qfue se D'lilIbiJhe ,!iii :SlJ.lIa. ill1lw:r-f~la~, tr.t!o' ~~ift'~i'J ~m qu~ ~s~a i!ill~eridai;

.IB~a:1f no WUPQi, pOIJ' 6:l«1:lrniIplkl, 00 ellilitelfrldimen~~, dil5 ilitrer;';lfe&a~5es elillltr'e p'fO~' du~o, Imneuatllb~ IIP~P,! IPoUt~, ,ag;riooliaJ, ~oliticas p.iiol leas, GiJ1!:mHl.1re Q~tJ"Oliji

• Illnlivemir no qlUie1lti~rneflrw para, aplfo{u_ndBif, ~m 'os p:Mtici;PBifilte~. Oi eifiltendi,-, me_nto !S-obre' 3S iifilter;.:re'I~5e:i, C&1J~S, des pro'bleID'M, lDurnme: e.:~, p~.o de '00-.' nfh~[ii1I'iefi~O Id\3: reaJi:dacl:e, 05 pamcipaflte5 COflfl:e~filI ii, d,escobrijJ' as C3li.$M, e (iQrnse~, q[~nr:iti de ,cad a, pr:ob'lemaJ e po;SS'Neis al~ernaa¥as: ,de, s()lu~ae£;

- ~.''''IjIi"~~'I" ... :", ... ~JI"if''''' ""-1":";-';' d' ':"'~ s .. ""t<.'ii""' :s: "'" .Jt.... .. : ;-.;""""Pii~,"":"'i'i""" .. ""t .... ,.' ....... m ""; r;~M!li~,

• ~J"';J' 'I;.!!'I.!I!II' 1[11, GI ~!1l..I~~ .... ~ ;hll'!.<lllO . '!.I!~ ~= IIl.!'J"II~=~ ,.; 'Ii;!~ !i!o","",,~ I~~"'"_I!~ ~= ~".,.."" '1;.'1;;1- - ~ "O! r~ Y'l"'~--

to de e~('oJ'rerar as 'sa1d~ piifa ::iiJ supera~ao des IProbl:em~ Ii! 0 a~~it;:u'i!~.!li!to d~ p!))'tmolaJrdades;

.Iy~ar ~p.a;rtiI!d;P~¢oI,l1ie '~odos oom![1t'Oni!;3Ll]do as, ~de-:i~ d@i U m ~ d~ OU~M.. ,A, id[jia:

"51

do, Qo~fro'r'~to e ;a;judar- n~, renle')l;_ao ,oo;l'e'ti¥'a~ mm!~rnrtdo, qUJi,e 'GiS 'p:FOb~~~~ c~, nil~oi;" onam ~!ii!~~ ~i. n..-os: dl¥e!"S"OS: 'cam,pGS;,

• ~wnmd~a~s'~eni~

t E:lfllvoiver',o Ima'i'or flilim~ro IPo-s~~11 de IPes.-sOiiS limO' -debate. ~li.lImfiido :a prrnit:i. pa~RO das mulrne-FeS. iO¥~fIB, id!~.;'

t Ev~ ,3, frL;o:l1Io.pr.;:idj~~i_o dQ d'ebate POii' pouCiU peSSOa5:!, i i'IV;E!:Iiii!fldo, :semp:re na ,o,pini~!O' d~, mals il'etmfdo~;

It Enm easo de 'opinlres '~JlIUtan'~~~ ~i~~~r'~ Ipr~p()1i ao ~PO' iUma iiiir~ti,g~atJ milis demjliiiad:a iob:re Q rem0J ernrn qLU~taQ", INa@, ~~g:j~~, 'OOrQ~@mo. a qWi~' 'wn d~bate deveri :!iEif' reeemada em Qutrn oporFIrumidad~:

!i hs:egul'3!! que urn ,d~ ~BFtitipm~fHS, ailllJe ~o I~~tlw. f\~~d,o 0. dEibam e d4S! il!nicarElih,!hiaffflme.n~; ~F¢ipOS't1i)$;

t E~eg~r es rrelaltelJ"es no ,grlU;piO\;

tI, E~ti~U1lar u~:a, lpo~tuiia [rrr'l,!lest:ipil~ ~i'!ItJte. ~5 IpBn;iapMIt:etK

, ~,i'tar 1"i1R1"(!fI ~riltasl ~~--!l. 'Ii'r~""""jf; .,. l'ii1]";ivH .... tii,',.;,r' ";'o!; 1i"I;e.j"!iin· -- .......... if,:""'''''t'''''''

~ - -<- II'" ~ ',~- ---~ _',W!'!.!!"''!!'~ 0;;: F - .II-'!;;:~'!II- !I:II~ !I"'_.~IJ .. [fl .. -"Kjo !lII~I' ~\ •

. , Man,ref' InO.~~llJlId, nio ,.,,1;"""' .. ,."" ... .,.Il- ..... ,.;,!" Jt.~ .... 'f'£i'O..il""'-~--

II! _ ~_ _ _ II'" ~ - - - - - -- - !;,!.'I;.O!!'Ii!i'!._I;.!\i:!I., ~ 1"I_oEWo ~-'!RI' ~!IIY!V\fBf

I, U, , . .F:II~.;;;'" .j;,..;;."S ... , .• - ....... , .. ., "o:>,~~""'~,.,...,il·_ .. ' .,.II .. , ,''','''"'',, il'i;t'Io til ..... &,.. ... 'I~I""""""', ,"',', li"I",""",,,,,,,-,,,.~ ·c, .-!i ~ d· - •. ~ __ c~_ .-. ~ ~ :-. , ,~, _ 'Ioi ._. '~""!,II ..,._ "" 'I;:!~,!'!;!!!~~_~ ~, o!'#ll!o!!!!"'....- ..,~ 1',,",_11 '"","~~'II .... Ir"~ ........ 'i::i<I!liQ l!LIIe ~~g e:

~i:iiernati~_fi~1o

.. ~al da, mlul~as ,atMdlad€ru~mJSl.\!l 'deleIIDMOM~:

a) De\iie,.~e IpmQeder' ,a IlJm~l awl iagi@. I~\D' p@d~ :~r' feit<> cor!ir~f)f!1Ittn~o o~: 'Clbj:eti", '\jiCiS defifi[de~, WiD ~fit[cio da f'eun iio, a:m1 ,O~ ~l.d~d'~t!l: dbQd~~. A ';wal!:a~ ~ri f'ie,gis;, tf'adla pelo, rebitor. 0 ,~po pode ;iWill'iiif' ,mrtnMm' QIS pCllIi1l~~ ~~Q~ ~ 'fbfws: da, reunTaQ~

ti') 0 gJ'upo' dev,E::! OOiiilStni it:a a,SF:ndla, ,d,e, ,oonnp:liOmi'ssos '~I d€lfln~r (}:8: m!'ifl~ :!,!i, ,~e~m '~t~O~ l!ii!iOl pr6~jrno ,el100rUro,.

I !II

I. ,0, q;!lU!' ij~: ~ urn ~OO'o del ~WAd~~1 cdJ~tNa~ '~igad~ ,~. Y!!miil t~ma (;~iffl', amide; :sa,01 Uit~I~:udo:s: l!J.!Jm ooliil,~urnto d~! '~ecnicas - feuliiliao,. pajne!ll,de wW!aI~o'. ~e'IilIW pgnj~j'lPawo. e(!OCu~:O,~ de.iiIr'IIons~ :i!:OO1'CJ~ ,eniToe ,orn~ -:;~:8i~, de modo p~ci(~'bJ;vo.; ~!.i!~t,~ oooiais:. leconem~,;" amble rnI tals;" de ijnte~ d~, ~fml, ~um!1 .. dillie,

I. Obj;etiYoS<: E~tim~lJlar' a OOJiiliil.ufIJidade, mUliilh:~pto 00 ~emt6rh) :jiI, Feflei!Ef!" ,soore ittterfUIS, qy~ ~r~tam :sign~Ii1~~Iwme.Im1Y~j ~ v;irl~ d~ l~~. pra!11ml~ndOI d'ebatm, iIi:

Hpl""esernm,fto d~· prop~.

urn rel'lUi le5:lpedftoo if: iBlIiI,'!lQ1ril61f ui1iliill numero mlfrlaior die ~M nGi, G:e:M'me. 'M"li1Ii1Ia.da de CO:nlIs;ci&!Jti~, te! iform!:l!I3¢o die: pr,opxis~ e

• : T~m;po ~im~; En~~ ], :~ 5 d~. d~~n~nd@' do, Im!u~m' de aiividad~ d:el1ini~ pel,M participan~~ .

• [IM'aten',lI: 1iI~'siri~ QlJiBlilro., _. pf1iiloea at&nioo. 'YideQ e fi~ de ~'d~i artilha i~ ;OIlJ~Ifi@!iI, IliiIfiIateiiiimii:, d'isponivei5: IFill) :~.,

Prrepagpa

.' O~idr:r f:Qm 'O~, pm~'pfi(1)~-8;" sd!ll:Jfe: IO(5} ~em8~~l;a epocii, de ~~" es COn·, teM.~OO a se'rrem l~onmbs; 10 (s)! loa~ l~aj~)1 d~ evento ~,:~, dj/!{y~.Q ,jU!!l!W ~:Q fl!Ubl~eQ~ .IIEJ~F Umllila ~omiM3D '~i~om.d'a:5 mMdades" OOilllil~ PO:fi'~Cu'trlbOres e 3,gJio!JI~, 'l'wnlmaJ"ies;. '~5io.~i's~ ~' oo~'O~. ,ill lq~, d~~, l~.oo~ Umrn!1

II'.'

plane de ;~iol ~sandb ,org,iiin iiZ_ar melhor- 0, tjFaJb~lhO! eden f'!Iir O!!, I~pei',~ Idle. se~~ membro~. A sug.est:ao de. malra de' pb:nejame;ru;o· aqul 3pre5entada pede 'SeT ~jnilirz_af" dl~ ,para. eS'~e: 'ffi!!'llil, deve!iildo ecmper de !iif;l3neira, ordeFilad~ (cr'QnoI6,g.i~~), clara ~ obJeti,~. M at:riilid'MI~, a !i-eremtli deseFilvolfilidctu;\! o'bs,e:rva~d~-s~ ;~ ~\l~$, ~re~a:rawrj-· ,~. d@: ~~~Y~Q ~ .i1ll00~ 'nrt~~; 0 p~al'!i@' d~ ·e@n,~~'r as, ~1l)>i:)1'1i~~b~1 id~d~'!J, cho~ ~l"!IV(:ilv,jdo~ ~ 1P~~\i' d(2!minid@~, ~~. ~UJniio.~ ,i~ntCi C"Orrl, '0 .W'U\po partidlP~!i1i~·

.' M~tri~ ~ pla_n~.~'0rrw ~YJ~r[l(jIa:

IRlESlP\ONS AVE L

___ . __ . - I _

,..... AllJE ~"""'~ER y ~:.:. li'l~_' _..

oaM !QUEM

OB5,

IEx~u~iQ

I.' A$se,g,u [fir rfra. fleal iza~j,O do !~emGl a rPDrltrdp:.a~'5;o dl~et5mGada de publ iGO - :2f,gr~CJu~OIfeS e a,gri·cu'ltcO'r'iii.5l {umtl]air¢S, f,ovem'i~ r·1J!'oISOii .. looamr';i3i5.lPmre.~"mre5. IPOUlli'c,05, ~-e-;;:rnlo(lS: de outras ifllStirni¢es e OiLlrOl)-8. aro~soC2i:ii:s. dep.endlendo do '~elnil~, ,.,Aw.iar, oom 00 p:a~rc.ip3n~eiil~ 05; im~d:05; p'rOO!lJ1Zidos pe1a, Slenmarrril ,espeC:i~J 'e as propoS'~~ ~i'>efientadas.

11 ........ ..I~·,

I_.l.'~,..-u-.\.I .. IIB

I 0 que ei E l!~~ '~ec[![ica lii!!1~izaM em n'1eU:J1ibes aim ,grtilp<;i5, pa:ra, ~$e. ,obber ~rmfor~· ma~iO~ d~ bmu. ~~-d~. ~~~ de lIJfii'fi1 t~rna ,emi 'ql!.I!esGO.

ill; Ob,i~t'ii¥o:: l'mJ~~fIItt1'Y311" a. Ir~ lmani:f!f)~!!a-~ d~~ idei~· ~ a. 'oMi~tiv;idade do grlU~@, f~ei~itand'O 10 p~~o Id~ m1iT~>i;iii;o ~ di~cu~~i"o SQb~ urn '~~ma. ~~d1i[OO.

III Aplic_Q:~io: A te£;nll§![J pode 8~l" !IJ'tllk"za.d~ eeme IPorn,o de p@j9tiid~. de um deJ.b!]~@J '@' <:JoFlientttda. PrOf' IlJma, perprri~a\odl.a.'i,f.e,

till Tempo esfimflido.; ~m l!ifrI~iD. lrfnt'lill. IT!in;I,Il:O~_ GiIi1:!li!!lIme[lj[ite ,e: apmc-ail\D 1!1!~ f~e; inrdai do. prn;Oe530 de id];s~!JI55'ao ..

'. IMlate!rial1 m~d.r:h):: QuaclFQ!, ,gjz!, fbJnaJ de p~p.~t eaneea I~! PrJnoo~ ~talVih~o. Na :al!i:i~OO:3i desse ni'lruerial" a 'reQn~~. lpode;rn, se:, u~d8i @~.lmf1in~_

PI~~

!.' Esoolher loeaJ adeq~.Ja,(h:!1 que per,mnita a (Ii~p.o~i~;o des partidjpamJw em tormi:li· to d~' "UI~I i~' f~~~, a if11~era~C! d~ pes·stla!S; I~O grrupo;

• IPr'ovid~~i~u·' es I!'m!teriais e leql!Jlp~meflittos neO!~fos.

E);i~USiQ.!

.1~~tab@I~~eT I!J!TI '''c~~ f-a¥ol1iveJ'!1 que m~(N'e a paifiiicf,pa¢o de: '~odm M dft<:l.JiS.. :sao~

• Form~l~ I))Irna IFl~~m!t3,-chave $Obre 0 lteliiliiliili de! lint'ere-sse qn.lIe ~pene a WifJ~ o~tdlild~1 dOl·S: IPr~U1k-1ipa:l'!lte<s" a$'~OeI:e~!lildQ. ~jm. 'tJ!m p:init\l de partidla GOmlJJfi1J1 ~ lfedjle:'~D~,

• ~~l'ie;'!i~\I" ,~, IP~rgum!tag<:ha~ nlil!!m f1ictia ~ato:!'" e af\ld,-~~ inO 't,opo do qiJ.:ladro OU pRinel. p-ar1'3J que seJi!I. ~a~j~m~n~€; y,jBuanzad~ p~lo ,g,rupo::

• li'IlI:e_F!lti~ to gmupo ·aJ Ji~iFI~tir ~b~ ~, ~rg'YfiU::

• Soliitii1t@r a~ ,~mQlp~n~ ~,u@, ~.~ro~f!f~eml :SUH lidej'~" :atra::ves, del pal3i\frns,.(have,s, O!JI 'fmes C:iJj~ registrnrlas em 1iklh~;:

• R.e,gi5:~~ ~pel~; Ilmma, idlliia ipQ.f' 1lIm2IJ.

'. IQI 'q~~ ,~: E uma '~e"c!l'ltla que, lPe1mlte aes ,9iUiOiJI~olf,e$ e ,8Jgri'oul~or~ {rull1i1ilht· 1i"!a8, i~o;n~tnir' 0111 reOO:F!I~trl!,!ljr' c:on~edl'!Jli~!ilit:O~, q]1Je! funr.:iamelillmm uma: IOOQiiiOlagia, O!)ll !lJ rna p,rohia :a,g.f"O,~GiI;l:irii!!!, ,~u ,~!loli!l

1_ IObljeti¥o:~ 'COll1lheCil1:f' Ollllltil~ '~~Il:!!i!~~", 1P:iI!!ia 'ql!;!e p~~m ;iillvaliar :SJeut5: rewnt&~ Id~ ec:oncrmnteulS. seelals ~ ambJt"n~L!S;, IreUetindb sobre as ~ffiute,gens de seus pes_un~ tad es 'qJiJafilld~ (;offi,par-ados eem as '~~endl@,g~, ~J'~II~~; ,~lmte:r"iorm_em!te.

I. Apl[i~Q(~ ~, t~n'ieI3J e lIl~mz:ad8i PEllfJ'a. ~ ~~Ii;rm~rir~O de pratlCc3.S conVe.!fIgefiiltes com O~, in,rer,e5~e~, e n:eGeSSiidadl~ dO'S partioiplj!fl!il~ e ~U~'ttadM ,3,OS p!iOp6sit~s do, lp!aneUi9Jmen~Q do, gru;po OLII rnmUll1ildade.

'12a

.. Ma!teri~ liU!!i~5'ri\O~' Nao 1m3 mareril'alll d~lir!idOi para U~:ii. Unid'ade' de E)(peri~· me'"~~= va;r deperuler cia p~t!i~ 3. Sieli' de:se-rnvolMdla ~ da :iUiv~d~e. P>ode. ser l!Jma p:rati{j2j. ~'OpecMaria. de! bem~~r 50dal. :ambd~ntall d~n~!!' '@'I!iI:eras.

III Pr:oted-"menJ~::

Pre,pmr,a~iQ!

• A mormta.g~m de unm4i. Unidade de Er.xperi'rne~ao {0Dn5itlTiU!~~ rk:Oilta) parte dill l11IeeeSlsilQa.d@J do!!. plfl!rrttJ!oip~E1Ite.s. 0 11i!!_X!'OensL'O'.nism de",€: ne;g,oe::w Ii:.om ;0 lrupo ,~ expell"irn'f:II1U!i~[n d~. '~n-o:l¢t~: Ie! pntiw. w.FII5td'e~mlo llaimbem 3. ~n~lfii!'a)tiQ e prllii:se:r-va9io do, m1~iiC) mlDTeJirl'Ce, iO' iilumem:o cia. renda 1~j:OrJ IF@:d\lI~fit) diO''S< ~ros. e melho'li'ia d~ ~:ondi¢@j~ d~ ~~t:!!de e I~ Ibem-e:s:tar ,abs, ,env:dl\iidm,;

• .A lhi1idad'e de ~xJp~rirffi!enta!iio de!W:e Sier r.nstaJad'~, n~ p'FOpfied~~ de ll;Jml des .agioo~IDolfes au ~k:u~~orras, ,db InI:PO' Ide ipartidi p antes, iliilrer:essado, 111~. atii'¥'i\da dil' ,OIJ em e$pa~o5 ,oomrnUFllitalf[~;

,.,0 [m.pe a~. a prion, ~ ~u!'l~~e~ne eern e e~$i:Q;nis~ d:efiniF roc~ as fas~s· Ie oojettv<O'S Ida LIE, Oem como as: I~!>,po.mabil idades de 'oodos ~5. eliil,vo&vJdoo (gifUPO' it! o()r~b(ir-adoF);

i. ReGomernda"'~e· ql;l~ a tiE ~Wj;a, i~.pIa_ntil.'Cla em Ibcal de 003. \i'~~bi lid':arl~ tam:10 ~\!lrra Q. ,grMPO de illlte_resse' como ~ as f~rni~ ,~ oOOffiU!nidade;

.. As 'tll= crH)!I·og,~.8J:S; e .pF;~rtilea:s: ~ S,~I"\!2'm !Y'~H I::;::a:d:a.s, d'l!ve:m con~idlelFallF :iJ~ POtlC! !i'lJoi;:;iall udalliJes h~(;8ii:s., 0; eco5l8:~!5:~ema; a ;e:apaehda.d el eCOfilQ rn i,e:a!, os valores soei'o<:"yJlwrrus. a ''If'adi;~lo, dQ~ pa:rni.t~Fmflltr~{l. ~t'C. Deve ser U~ii P~It1ca OLiPS 1n:surnos f!j ~rv;f;;,o$ neQess§rio5 a ~ua Ln~mlac;io ~. (i"Orl:d\u~, devem ser ,a;cesSi'veis e compauVie:iso Itl@WIi1! a reaJldade· Qo.s, agriolJl!!l!Qlfes e Eili,gr~LU~ClO:I"'3S f~rf;lIil i:!t~es.

IEe'Cllll~i;Q

'.' Cnn8id~r' qMe •. ~O ,apUctr s, 'fecni-CD. :s.no ·~f\~itad_:!ijg; as.'~ ~, do prO'~ de a;pl'\fin~i~~i~ffK loogni~va (fQIfiJTfi!lllI~Q ,die. COImCleiliO$ ,~. 'to:rrw:b.d~e c:o~~oi&t~~). ,Me tWa,

11::14,

~R1redi':spo~i~io ~, pa:roiF dos linmer,e:slSe:!i,)- e IP5ioomotolf:.i1I, (d~5envolvilill'llemo d~.e 'lrnabiU·

,d'.;;,-"',"""'), .. rQJUj!ii:l_i::JI._ i

.' Dur;antel:Qdos. o~, 1I110me1lW5, d~, iatlivHll'ade·, ;81 p~iJrn. do exmnsrOfi~ta, IOOl,iiei :oo:r' a d'e ~gm (JIM :a tl'>Ot.:a. de s8iOera. Ir1I@i. qual DB reono~~8l5 ,QUI Pt~ti~, ,uiti1!izad\as -(ulrilciDrtlE!m eerne urn ell1l~ai)Q, iffIO; qiU3J >en:a se. 'w~fIldo 0 qu:e 'e: Q' fiOV()I ~a~, 0'$ prOOu~ ·torre5 que ibu5'Cam a IOOlliUfiJiI'iOO do ni,lV>o :5_aher;,

'.' EI~borni" ~!.iinto aos 'piiJrticrp~lii~e~ a. ,oo,nmbiIJdade da~, atNidlll.d!e5 pafii, qil.l,e se PQS$im 3naUS3r gBst:Os e com;pr'ovar gaflhos e oy~i7Jls; Wfl'!!agens Gas pratias ~pe(:Ii'm ent:u.i as;

I.' A ('Qii'!(hl~50 • UlilJidade e ,db:s, Fia_rti:dpan~e$iI s-endo '0 ,exte!il'.Sioinism ;0 'FiIlomtadOF do !P'!"(i'(e:sso· de .SOQi3m%.a90 de r!'il~~e::5 e c:onihe<imFflefltos. a..n.aJ~e d(ls res1JI~des iii: das ·~poT:iO-ur!:lda-des de sua ~R'C3¢.Q~

iii' A drrvis&o de resJ.i~ru.abtiidades en'ore 015· par~~dpan~' d~ set" ~1h!~ld~. a. flm de qrlJ~ ~ 1~t3~~r;a 00 gJiiYpO :a: cO"'It!~ta'O. A il!p'roprf~o do C'iOnh~'(imt1l~flto' S~ da ;t;!!nnl I~O (II IPr~!Ce$'ro da ~pell":irtt.:efi'ta~a.Q e fadli~ a dW$aQ de I~d:!!! 'Ulm de ;adQt:i!!r. d~ 'fQrrna ~--O~ 01.11 IP~mi4!Jll. a oo~@krl'ia apropf'iada., eonrbrffi~ ~~. ,p:r6pri~ ~nd7~@~~,

!Ii Af; di¥~r:$~ .at;OO~ a .sej"e'J11 d~~!I'i'l{:~MdM dyral'ii~~ G leii'db dqJI Unid~-d'~ de 1lE~~ri;~ IlifiIm[a~.o dillfv~rno ,00rii€l1tall"'fm per Urn! ~liiIIIl1ID' de ~a>o; GOlmstruifdo Go.lmiI Q .grnpo,;, ,d~ :ac@rdo ~QII1fii '~I d;:~p~(;ifkjida~~ do :a!l~lWnl!'O !~ ~~!i~1 d~l If~pm.vam~~' 'OOIii(CtT"m@i !ftI~~ijdad~ q I.H~I po'N@jIlwra. venham .~. su rgir no d~(:Oliili1!!r' d:ill. ~ua ~m\pl~tl!I~!,.

1!1;)j1'l .. dl~Q

It !Plano de A~' ;rj. 1I,If!i1! 'ijn!i~rlLll~ll'1to ,a:ij~iIi'aJ" na plf~I!1I'lIQ~O das ~mdd:ld!es mlnn· v,as :h U ~'" '!:2lFuad G e 1J.J'~ilizaJdo co~etJiv~merri'~e, (·aJgricull~oF.es, oe ex.'te'Ii1i:s:iolll i:Si~:aI5}. S·U3 :a(plhc3bi~idade· ne pfii:l1G-e~m p;arti~i'IP@/~jrV:O ~e ia.z iiniiG:itlihmerne Ipel'g. !exeFd~io !Fellle-x,iw ,do ,grllJPO. 'InQ' ~~mt.go, de Iprooodl~i" a "iI2:labom~-oo te6:lIi!Ga!"" rnfl'reoodelfl,t.e· ~ a'9io- iiiIi ':iet' d:esenvoNi'd8i, e, 'UJjmbenn!, 00 IfI!lI g. arl.enmcf,O,"· 00 es;mbeae,;cii!iJiu~(fgto d~e o'b~eci;V05. me~ ras Ie' dMiiI~O !CiLe r-espollil~3hi lidades.. ·Con~it~i~e. mi!ltalmefi~,:e, ,IliIUiiiI:ii iniStbirLlimoerL~O Idle .avam;a~Q pf'Qcessuaill e· 'HnaJ .d\o abjew da, a9i.o~ IPerrriiite j1e:for;mWiI~;6es cle ,I)'bjett~vo~ .e; ,eii~.r,aregia5 ItO de.OOI't"eit da, slf'.a IIm;plementas~. tom~ntj~$e um3 f'ie,fer,{1noia m6~ ri;(;c"lpm~irn, pam ~i~6e:~; ·ruWifa$.

11:15

--J."..u-r::"-lU1f!!l ~ ··.lliiilJ!ll

oni,.~ "_" ~Wll:;;

I~DE,

IQUANDO

A¥afi~;: ~ ~!il:a] dO' ,~kll@i d~, 1l!1fI1d~~ de E~perimeJliI~aQ. d,ev;~, :f1rroce~ d'er" ~m1TII 'oolfi!,il!lJ1tQ OOnTilll '@ giiilUipo. ,~, 1Ili:~ avaiia:-g3g, dos lresWilrarbs ~to dQ ponto de vl~~, ~ico IOO:!II1@ I[h~' ,pento de vI_ dB O~f1ll~,O, c;en~\jjr;ao ,e~ partioipa~Q' do ~'Ii'enm e cl'e' :~alS, f1efile--xos [pan, iQ deseFlvoivtmernw SIiJ5;~Jf!~vei[ dii(s) ~tohiida-deh:~ 'tmbailhm~ pe'tas, familias.

,A Metodio~ogja 1~~jcipatlIVi de E)(~~min' !R1JJ ril p~ 0' ID'e-:Slefiilvo1liiiimerrtol Slll!Sitelil~i\fe~ ~ 'MIEXPAA e u mra refene.fl!;d:a.lm;etOO.o:~6iie_:dJ Q'rienm~~ par prillricipics edlUealilv:o,s ceerenees cema ~denmdade e e-S\P~imicidade da a,grla.dtllJnl '~~ i~na.r 'e' d!em~J~, ,~w.Jf~,

• • ·...iI1 • ~ - • d

SOCI~!~! p~~~llro~ '~.e, UI mll~\If''Qieto COu@thVO e e

de:s@I11VOI/vimenm.

E ,~mpomillte ress!aJimr- q.u~ a m~ok~,g,i~,

MII""'V~'A JEll ~ • •.

I ~II ~AW~" nao ~~s~ ~., PQ;r" S;!I ~Ol. qJl.lIe, 0

1~:r':O~OI filfU;~,~d~16~joo de pla:n~Jamenw ~eIa partic;icpat;ivo. Am~@()ed,e ~ sua

,,- . J" - r._

Iln~t:FIJjmenUlID~o aiorma como 01

e-~t~nSh;)fii i'stta~ com sua pO-S:w ~~ ~Iore~;

." -..iiI • d· -

(r,enli~ €I artIWIi.!!~; (ir1~, ~ ~!i)fl!: __ 12oe$l~ara. '0

d iaJogp~, a, pa~icipa~ao! '0, ,rompromeljlm~f1Irol

I"": ' ..... """m- c ['w"r1a-'m--:- ,-:-."",I""Iii-- ..... d nil" .".i- .... i"'a~; ,1!'l""':"'"n'''5.ir'

~ Ii..!'! "lIZ r"._.IiJIGIl !lll I;iiiii~ R!I.Y '. 'W.i.1i !IiI- .. J:J1l ~ ,~Ii. !AliI.1!ll

Dessa forma, ;~ m~tod:o~OI~a M:EXBAR.

.... ,', __ . .J I ~ .

IOOjii~,'Oi[ll!!Il!!m rt-ec~roo mebxJo_()gu:Q pam ..

aqueles qlJl'e' :p:rte~:efli~~m em iC;DlI1jiJInw com es ii!l!WJres sodiais~, ~~U3:n" ;~d~re;~ fie~idliade Rum p:rocesso 1P~r:man~n~'El' de 'QOl'1!stru~o Ie:

. '~A L.". d .

reoolil~rl!l~ao ce sua Ilj'IS~DrEa 'e . ~ e seu I~~n.letc,

~ "...Ii -". Ii..

1!i;,J;e '!/lh,lIaJ, l!m.! m!a per,s~r;:;lilva limlalS ,~-~umaill;a, e,

,Sil!.lS~ttlet1imvel

'121;

BARROS. E'tIvrrd 'd~ V~i:.o:~05!.

P,rindpt'C!i;s, ge a'eili~i~~ S'~iw~ 'pai"'iai a ,~t~!tio rur,ali. V~'ii~ UN, 'I '994. '7 ~ S pI.

BMN[)AlC). ~saOOl Marl:a de Moms. CAM POS. R\_~'~~~ QERQUIEI~ R~j:f1~ Coel1. IQ~iz!1~1 dDS l~uii1!ii'iOO IPlil'Odilili:o(\!l!$~

diD"etn~, de '~afhg, t!~ EMJI(flEIl-MC:i- D00,11'1iiie:n'tQ ij II

~ ~cio' cX'[efts'iOf!!fiSta junio ,ds '~'aJfir~~5es: de P~QY~JtQ.s IPf"QdI.ttQF'~, B~1o HOI"lml'l!t:e: lEMATE-R-I1G,IW4, 4B pI.

eiRANIOAO. I~;bel Mlari~ dB ~torai~. CAMPOS. R_i1:!I~~~ Cl~FliQUiil~ lRegi'ft~ Coern. IO~i~O' do:s lPeqfl!Jleti~; lPifgdl!ij~or;es;

dlN'i:li1z:es: 00 IllraOOJoo, na EM1A.TlEp.;.,MG. ID~u'f!ll!en!tQ '02: - IDi~6s~oo mFiliUlli1llwlo.

~O' HQfiiZQf\Ite~ 1E:tM1ATElFl~~G, II ~~Ii liO p.

BJi~A_NnAo. l5ab~J M~Fi~ lillie M'Qr.W~~ CAM POS. ~,in2t, CER-QUE:lIAA; I~ C~II. Oln"gM1iz:a¢0! do-s: IP-eill;!JIelJi1~ IPlfQdWOfli::S,

drr~!j'i/!E!!; ,L'!Ii! ~I!.o, 1I"i~ EMlATlEI't.-MG .. 10 OOIJ:I1l1 12 11m I!ll,] ~ PII'*t~ c!:li'Jiluflin:.'iriA). :2: !Ed.

Bek~ Il'iwirrorrrte: IEM_ATElR-MG. i1999, 112 PL,

BRASI L Minlst:r:Il'iQ de C!'CSlefj,v.dlvim:eI1l~{) A.gr:aool. s.eorl~wt'dl da .At~u'If!Jf"A F,;:tmm~,

p'g(t"t!~, n~~fgna;E d@ ,41iER_

BF0]5~f!J!: 10))1-. 16 p,

1::19'

CAlllAJ{1i. R"Oreli SaJeilc ~ tollm!. ElIpr" ]orp' (:~). [P~IQ IfmiR'l: urn 'EdiJCadOf' de ~~,

~nS'i:itli~.o T;~iiiioo die ~ita~ Ie Pe5qu: ,., da Re.f0nl13. ~Ia 1. ~~L ~fta e E.di~1liIl :FeFei.

s.iQ ~J.l!fQ.'. lOO ~ . (,>1 I},

COUL, emu. at. ~l

QI lallnm-u~'!i'1!$mDI ern ~I\ai de· ~ub. J;-ed_ ~~ ~Io,; Atka. ~9.9.'7. 224 po

DS~O. ~edr-o.

[f-! ·Ii~ica :mciaJ do ICDIiii'H~(:irn:.eQto~ sob . 'FutUI'OS {lQ1 OOIif!~~, iii PODt"em" f4!;tr6pol].5~ \(,~$" 2000. 94 p.

D -MO'. hdro.

ID . ~ fIR, moderml!S: a el!ll~ca:~I. Pemf"6~1fl!l:: V'o.~:e!i, 1002, !ii, '~.

DEMO'" Ped!fO,

Rl~os ,e Ide.safl:05. de pr'KMSii)!; partk;ipativ,Q5. Br.:mflb= IftANj'CI?R I. '6.4, 2~ P. (fe'i«Q,)

DEMO" PedrQ.,

PlafiejameJl~Q pani.dp tWo:

vis!o ell'l·evIi.sa.o.~ ,F.'-Orum &;r.u_@.dQfii!l. FLi!1lda~ Ge.U!~jQ; VYg,as. Rio, d~; ~:tI1Eilr'Qri , (2}: l-12~ l~i'Odi~: ,~t:will-iunoo~ ~ 98,S.

[F1LAveJLl, JrOhn Hurley"

A [,siadogi do, d' ~lfwM'me~ (Ie ,.e~ Pi •. _ ",1)dlJJ!fi~' tI-i1m".I:J1 i,-;j'11lIi:!'1'i~ :S01,.lG ~Q..

m~ de Jme:tlro: PdooelT~ I[ 975. 4Sl p,

fONiSfc..A. M;I_ri3i. l"ere-D S~ d~. ,A, ~eJri5iQ I"YmJ Il!Io.lB~I:;

l!!!If!I [ll!'F~e:OO ed!l.lcariY-o, para 01) IcaptJlL SOO Pa_u!!O~ Edi~~ L~I@. 198510 '~l p. (C~ &l1!Q~aQ Pop 3F 3)"

1130

[F'RE~Re. Pml'~", [Educa~io .... mlU'lmp,

SiQ [Paulo: Pafl!~ T.gl"t'a" ~ '93,. 80 [I).

fRE~Rf:, P'3I!11I'o,

PedQgo,gia da auIboHO'J!rla.

530, Pay 00: PM; e TIC1'B, 19'9'], 1 ~2 p.

FR~IRE. Paulo" SHOR, lra,

Med'(!!, IE!! ousadi'ao:: 0. <lotidlmo de [Ilj'\ofe~ar; Tr'.1d~cx Aclirima 'Lopm:.

R!lo 00 j~ rio: ~ 1 _ T~I'fa. [I '9.86. '216 'po

FURTADO, ~j~~ IFURTADo. Elnu~,

Uma m1!rtod~'ol.' I', c3paci~~o para '!!'.Ii dM_V;gJ¥im~tool :!!!i~~en~l. B:nmftl' llCA. lOO2. [In p.

,GALVA,n 1!,o;,.1i;.-IL

_ __ ~p. ~Ut;;.

Henri W~llcn; uma oQn~.epd~ diaMi:i.~ do ,d'B~~¥imeiiioo hi,!J~- 4 edl, Petf\~lis: V02.'es. 1998. [I '~1 p,.

IG ElUF\1 US'J ~Jli:s..

i80 !iI~mie.n~i p;;s,rca. 'ellie~I"if>~lo [pm1:je~pa:~i''I,i'i~ dll:l,gnmli'm, p.!ilfl ific:mon. fIl!91!iOOfeQ" e¥:fih,!Jadol1l.

IPnl!e~I ~ e. EI ~v.ad,~Y. ~~CA. 1971.210.6 Iii"-

LI MAo; ArI~iSIii1IQ w~ de.

[la, .ACA!R a EMA1iER~MG~ ri1ilS'i1l: 'criti'CflJ ida, din-arnica. clc' urn :~ttem~ dG l!i!(i(iBn:~. Viiso:s -- U.N. ~ '9;8$, 69 p, {rr::!i~ iMI,}

MOR£TrQ. Va.!:co ~difO"

'C!l;m:!litmb"viH~~~: !iii !P~~, W iI:Q!1~m,el!1lro' rem ruJI~. Rio die .mej'r--o: DP&A ISd •• 2003. [Ills pI.

131

MORIN,Ed~ •.

05 5e~:e' ~be",e$ !Ii1e(ie$&;iri~ ,~. eillli!lcaJ.~II~:O IllIiWr·j),. $:80' F'mk)\, un;·e-.z, 2,\002. I'II',® Po

IPNUI), - I?rog~21. d~ N:a~e.-s, Unid\as pm-a. 00 [},e$~Ji/Q~'!.i\IIit!-eJljtQ·. IBNIDES = fhiLm' [N\aJ:I~M'I del ~f1!,rol¥;im;el1l~o 8i';onQm~o- ~ :SgQi~J,. G~t'i.Q pai1Dicip:U:'i\fa piat'a '0 dQ'!:~~iiry,(l!lvhiil1C'lI1itlOI loeru~,

I~jf'e. 200(). (SO~~2) IP.

IRlIrt;litl(), JMr!.\ Pa.IjJI~,

A sap da, ~~iiido, 1~If3III~ml MituUi~ GGrniii:s. IBel:o Ho~~.;mte:Arm~b'h!!!rne', 2000. 1'10 P'-

SOUl;\. A!I~fdr,'o V,Mrm Alrnmlf'l1l1 d~. et, ilIli,

ID.~IiI:6$~IIcQ IQi IPlafi!l!lj~liil~o ,anicif,aJ1i:iH!§!: 21, OO1l1i5t~{lI d~1 p,'IaJiO's, JlfOgfol!'ji3S, Ipn;~i~tQs· ~I ~il!HlI~ IIl1!l11iQDk:if"IM dEl ~Qm,paFlmmlBFi'M;.

TERM ~!Jr!~" fesq,l.!!~~, e '~B'~M~jiIQ"

~ .R.,~~Ji;AI"'" 111l)1llI~ _;jj II I6iIVlj'I",!T'~~'. 'or'""". '"11,~ p,

UN gui. ~~4!riia, del' ,1FI~quliSa, e I~~oolllm .. .A!I(lMrmllu fII1Ie~dor.6~ ~Miti;.;:;i'p~"tQ e ledy:c;J~Q", IIi:Qf!~:~ e ~~.I)..

Retina il'rime5;~ de, l\del5s e Priti!3iJS Sgdi~ T~~~~l!d)QI"'a.S' Uul" \!'~ I. ii'llo 2, D D 1 P" 3hi ./jlm, 198~,