1

ANA BLANDIANA

CALITATEA DE MARTOR
Redactor: Delia Oprea doprea@liternet.ro Tehnoredactare: Luminiţa Mihaela Mănăilă myky@fcc.ro Fundaţia Cartea Călătoare, Tel. 0237-214003, Fax. 0237-214004 Coperta: © 2004 Dora Ionescu dionescu@liternet.ro Editor format HTML: Dora Ionescu dionescu@liternet.ro Ilustraţii (coperta şi carte ) : prelucrări după : da Vinci, Durer, DeWael, Bosch, Bruegel cel Bătrân. Text: © 2004 Ana Blandiana Toate drepturile rezervate autorului. © 2004 Editura LiterNet pentru versiunea HTML. Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a volumului în acest format. Distribuirea gratuită a cărţii prin intermediul altor situri, modificarea, sau comercializarea acestei versiuni, fără acordul prealabil, în scris, al Editurii LiterNet sunt interzise şi se pedepsesc conform legii privind drepturile de autor si drepturile conexe, în vigoare. ISBN: 973-8475-56-2

ANTIJURNAL
Dacă jurnal înseamnă viaţă înregistrată şi comentată, viaţă de la o zi la alta, atunci jurnalul unui poet este o noţiune lipsită de sens pentru că viaţa poetului nu are absolut nici o importanţă. Poetul există şi rămâne numai prin ceea ce reuşeşte să nu trăiască şi, netrăind, să creeze doar. Pentru că, după cum bine se ştie, numai ceea ce nu există în planul vieţii se realizează în planul artei. O dragoste împărtăşită nu naşte poeme - mărturie stă întreaga istorie a poeziei lumii. Deci, pentru a fixa dintru început termenii, pentru a turna în ei înţelesul dorit de noi, pentru a impune noţiunii o sferă care să poată semăna cu o aureolă, aş spune, parafrazând o mai veche afirmaţie, că jurnalul unui poet nu mi se pare o chestiune de viaţă, ci de absenţă a vieţii. Nu lucrurile întâmplate le voi comenta, ci pe cele care aş vrea să se întâmple. Şi chiar dacă voi comenta fapte, ele nu vor fi decât îndepărtate pretexte pentru gândurile mele. Tot ce spun poate fi lesne combătut, există desigur o poezie de ilustrare, o poezie care caută să calce cu picioarele ei mici în urmele lăsate de bocancii poetului. E adevărat, dar şi în cazul acestei poezii, pe care nu o respect, pe care o socotesc neesenţială, lucrurile se petrec împotriva voinţei ei, potrivit cuvântului meu: ea seamănă acelor ilustraţii pentru copii în care culoarea e pusă puţin alături.

2

Se spune că Goethe nu s-a sinucis tocmai pentru că s-a sinucis Werther şi nimic nu mi se pare mai interesant decât această afirmaţie. Personajul mort a emoţionat şi influenţat zeci de generaţii, autorul mort ar fi fost uitat curând. Pentru creator arta sa are o valoare aproape terapeutică, ea seamănă păpuşilor de ceară străpunse cu un ac înroşit în practicile vrăjitoreşti. Poate că Dumnezeu l-a creat pe Satana pentru ca să nu devină el însuşi diavol şi poate că Dumnezeu la rândul său nu este decât ideea despre bine a Satanei. Nimic mai absurd decât obişnuinţa istoricilor literari de a lega opera de viaţa autorului ei. Nu mă interesează, şi pe nimeni nu trebuie să intereseze, că Emily Dickinson n-a trăit nimic, că Villon a fost ucigaş sau că Homer n-a existat. Isidore Ducasse rămâne conte de Lautreamont fără aprobarea istoriei. Creatorul începe prin a se crea pe sine. Numai pagina scrisă decide. Departe de mine ideea de a teoretiza ruperea de realitate sau de a argumenta o ipocrizie a creatorului. Dar cum aş mai putea trăi viaţa tuturor dacă mi-aş trăi-o cu adevărat pe a mea? Numai petele albe pe hartă mai pot fi populate. Nu ceea ce fac are importanţă, ci ceea ce înţeleg. Aceste rânduri nu sunt o prefaţă, nu sunt nici măcar o ambiţie, nu sunt decât un pretext. Scriitorului totul nu-i este decât pretext pentru sine, viaţa însăşi nu este decât pretext pentru a scrie.

DIMENSIUNI
Îmi amintesc finalul unui roman de Wells: După distrugerea fulgerătoare a pământenilor de către marţienii posesori ai unei invincibile tehnici, în liniştea de după victorie invadatorii mor unul câte unul ucişi de microbi, mor nu pentru că n-ar fi ştiut cum să se apere, ci pentru că nu ştiau împotriva cui. O moarte prin subestimare. Am gândit întotdeauna această poveste ca pe o fabulă. Mi-a fost întotdeauna teamă de lucrurile mici. Dar teama nu este a mea, ci a omenirii. Teama de infim este chiar una dintre dimensiunile progresului, pentru că ea a putut să apară numai după ce a apărut bănuiala că infimul există. Primitivul se simţea asigurat în caverne, noi dezinfectăm înspăimântaţi clanţele uşilor. Dar câte noţiuni nu a modificat progresul! Eroii antichităţii luptau cu lei, hidre şi minotauri, eroii moderni luptă împotriva şobolanilor şi nu totdeauna înving... De mult nu mai trăim printre animale şi arbori, ci printre ameninţătoare molecule şi celule. Toţi purtăm monoclu, obositoare lentile de microscop, dar ce altceva am putea face? Nu ne este dat nici nouă, nici omenirii, să redevenim copii, şi nici nu ştim dacă am dori-o cu adevărat. Koch, descoperitorul unui bacil, este un personaj mai reprezentativ lumii noastre decât Columb, descoperitorul unui continent, şi ne vom înclina mai adânc celui care ne va descrie virusul cancerului - decât celui care ne va descrie suprafaţa altei planete. De altfel, antenele intuiţiei populare, nu o dată surprinzătoare, au atins de mult aceşti pereţi interiori, într-o baladă, muştele izvorâte din leşul unui balaur sunt mai nocive decât balaurul viu. Vitejia lui Iorgu Iorgovan nu este eliberatoare. Această conştiinţă naşte proverbiala înţelepciune. Poporului nu-i e frică de Dumnezeu, ci de sfinţi. Ni-e teamă de lucrurile mici şi trebuie să fim conştienţi de această teamă, şi trebuie să ne-o cultivăm. Este una dintre armele noastre cele mai puternice. Este emblema evoluţiei noastre. Inteligenţa poate fi uriaşă, prostia este întotdeauna mică. "Marea prostie" nu este decât o metaforă: suma prostiilor mici şi miliarde. Nu de geniul răului mă tem, ci de micii proşti; nu de marele criminal, ci de insignifianţii vicioşi abstracţi. Şi nu mi-e ruşine de această teamă, şi nu vreau să renunţ la ea. Să nu uităm: fiarele erau ucise încă din paleolitic, bacilii nu sunt înfrânţi nici acum.

3

exasperat de singurătate. În înţeleptele fresce Adam este reprezentat indecis sub pomul binelui şi al răului. ursul nu visează să se adune în haite. totul ar fi încă destul de uşor. noi. Lupul nu-şi doreşte o scorbură tainică.zece. Simplificarea. Şi dorinţa de a avea copii. cincisprezece. Dar nimic din ce e omenesc nu e simplu.NEVOIA ŞI SPAIMA DE SINGURĂTATE Dacă omul ar vrea doar să nu mai fie singur. din această concomitenţă dintre nevoia şi spaima de a fi singuri se naşte cea mai umană dintre drame. în care suntem în cea mai mare măsură noi înşine. Smuls de curenţi de sens contrar. au legi biologice mai ferme. Fiecare simţim nevoia unui ungher în care să nu mai fie nevoie să explicăm nimic. Numai singur poţi gândi cu adevărat. Totul e contradictoriu şi înlănţuit. şi totuşi preferăm singurătăţii ameninţarea unei duşmănoase convieţuiri. spaimei şi nevoii de singurătate. Unele trăiesc în turme. absorbit de goluri opuse. Pedeapsa divină a fost nu izgonirea din rai. Şi totuşi. el ar fi fost în stare s-o înfrângă. Aşa cum din atâtea inegale lupte a ieşit cu încăpăţânare victorios. ci doar una mai simplă. şi prietenia. nimic nu e mai puternic în noi decât spaima de singurătate.singurătatea nu e învinsă. fructul poartă în sine sămânţa şi viermele. şi iubirea pentru părinţi. Dacă totul s-ar crea vreodată din nou.Raiul a fost imaginat în dogmele vechi ca o răsplată antireală de linişte.acest perpetuu dar! . proprie gândirii dogmatice.nu va putea fi nici o clipă singur. Alături de această echilibrată maturitate suntem noi. nu aş implora o lume mai bună. unde gândurile să nu mai aibă nevoie de sunete şi sentimentele de gesturi. Şi nu e învinsă pentru că niciodată nu luptăm cu toate forţele împotriva ei. Câte metode nu am inventat pentru a lupta împotriva ei! Dragostea chiar. echilibrul instabil. mai înainte încă. de care suntem în acelaşi timp vinovaţi şi mândri. ci. Dar . mereu adolescenţi. învingătorii naturii.Paradisul . douăzeci şi cinci de ani . Şi această dramă o purtăm nehotărâţi şi dezorientaţi sub cerul luminat de planete moarte şi farfurii zburătoare. 4 . Animalele au fost favorizate. dar niciodată nu ştim dacă ne vom iubi toată viaţa. Fiecare îşi urmează fără revolte condiţia bine stabilizată. nu e decât o ingenioasă subminare a singurătăţii de dinlăuntru singurătăţii. şi au existat în istoria omenirii epoci laşe în care oamenii erau ţinuţi cât mai mult posibil laolaltă pentru a nu rămâne singuri şi a nu gândi. mereu şovăitori. acordarea liberului arbitru între atât de contrare şi reduse posibilităţi. nici suspin. ci de nehotărâre. Dostoievski consideră cea mai îngrozitoare latură a condamnării faptul că un ocnaş . altele retrase în vizuini. În Povestiri din Casa Morţilor. toate nu sunt decât măsuri de precauţie. cu toate acestea şi paralel cu toate acestea. Din această ipocrizie a nedăruirii totale. în acelaşi timp. unde nu este nici întristare. ca un loc izbăvit de sentimente. În miezul tragediei de a fi singur trăieşte ascunsă însăşi nevoia de singurătate. EMBLEMA Edenul . omul a suferit întotdeauna nu de neputinţă. această singurătate în doi. victime. Nunţile sunt peceţi ale iubirii. din totdeauna există în noi un teritoriu liber al singurătăţii care nu se oferă altora. Sfinţii şi înţelepţii se retrăgeau în pustie pentru a putea vorbi cu Dumnezeu sau cu ei înşişi.

absenţa vieţii. Nenorocirea ne înfrânge nu pentru că este mai tare decât noi. pot fi distrugătoare. cunosc oameni disperaţi de a fi părăsiţi de femei pe care le-ar fi părăsit singuri oricând. Probabil nu. Suportăm greu frigul. Rezultă că omul are nevoie de atât de puţin pentru a fi fericit.. ci aceia care au încercat să le împiedice. nu-i a bună. ci pentru că absenţa ei nu atârnă de noi. Putem renunţa la orice. De ce să ne îngăduim laşitatea de a crede că perfecţiunea este undeva pe aproape? Înaintăm cu greu. putem tăcea. o bucurie lineară. luându-şi riscante măsuri de precauţie împotriva veşnicei şi plicticoasei fericiri. cu puţin umor. Suntem nefericiţi nu pentru că ne lipseşte fericirea. Orice fruct oprit sfârşeşte prin a fi mâncat şi. Căci fără dramatice puncte de reper o fericire încetează să existe. ci pentru că am intrat în raza ei fără voia noastră. criza. Mai târziu. fericiţi chiar. 5 . Fericirea poate fi inconştientă. adevărată. Arborii tineri nu trebuie feriţi de vânt şi mai ales nu trebuie învăţaţi că vântul nu există. dar plecăm voluntari pe front. În accepţia noastră. Eva ar fi muşcat din măr. M-am întrebat adesea dacă. cu oamenii foarte apropiaţi mie sau de care mă leagă o nedezminţită admiraţie. ca un scurtcircuit. emblemă. ATÂT DE PUŢIN În măsura în care o înţeleg. Analiza şi îndoiala delimitează strâns rara noastră beatitudine. Făptura noastră fizică şi făptura noastră spirituală îşi ştiu împinge graniţele rezistenţei incredibil de departe atâta timp cât numai de ele depinde să o facă. nu numai că nu simt nevoia să fiu amabilă. care. fericirea mi se pare o problemă a liberului arbitru. Acolo unde există gândire este posibilă criza şi acolo unde se zbate criza pulsează gândirea. dar simt că amabilitatea ar interveni între noi ca o insultă. existentă în chiar istoria cuvântului. s-ar pierde neobservată. Liberul arbitru.provenea din teama că cea mai mică umbră introdusă în cadru ar fi putut întuneca strălucirea fericirii promise. cu siguranţă nu. fără interdicţia divină. dar faptul că împotriva legilor a făcut-o dovedeşte strălucitor că o fericire impusă înseamnă mai puţin decât o nefericire aleasă. dar lipsa vântului înseamnă lipsa ploilor. îndoiala. gândire şi viaţă. este revelatoare. e adevărat. dar am pornit în expediţii la poli. cu condiţia să nu fim obligaţi de alţii să renunţăm. ci mulţumirea să ne neliniştească. dar fără crize nu. nu putem suporta foamea dar am făcut greva foamei. este prin el însuşi o condiţie necesară. criza se autogândeşte. Criza ar fi deci cauza şi efectul fericirii şi la limita paradoxului se naşte bănuiala că fără fericire am putea trăi. nenuanţată nu e de dorit. fericirea conştientă de sine. a fericirii. dreptul de a-ţi hotărî singur soarta. sunt fericită când reuşesc să fiu singură şi sufăr câineşte când sunt lăsată singură. dar destul de puternici pentru a purta pe scut. autorii revoltelor pot fi socotiţi nu cei ce le-au făcut.. Fac complimente şi înfloresc formule de politeţe primului venit. şi de multe ori suficientă. Rezultă din toate aceste ciudate reacţii umane o paradoxală lege potrivit căreia prezenţa libertăţii este de natură să schimbe proprietăţile unor stări. de ce s-o drapăm în falduri azurii. Nu crizele. Etimologic. cuvântul criză provine dintr-un îndepărtat a judeca (grecescul krisis din krinein) şi această relaţie între gândire şi criză. DESPRE DRAGOSTE Cu oamenii pe care îi iubesc. neconturată de aceste dureroase linii. Uraganele. dar nu ni se poate impune tăcerea. răscolitoarea treime: analiza. ale unor situaţii. mândri. Când criza înseamnă mişcare. modernii au subliniat cu maliţie monotonia acestui peisaj. de ce să ne aranjăm în vitrine plictisitoare paradisuri? Suntem născuţi spre a gândi şi a lupta pentru mai bine şi faptul că nu vom atinge niciodată perfecţiunea este salvarea şi justificarea existenţei noastre în infinit. nici nu este decât liniştea dintre două crize. urâm războaiele.

între mine şi mama. desigur. Van Gogh nu se recunoştea întreg în autoportretele sale. probabil. Gradul de prietenie sau de iubire îl verific tocmai prin duritatea relaţiilor. gata oricând să observe imperfecţiunea. numai alţii ne văd. Pur şi simplu nu luaseră act de ele pentru că nu erau în concordanţă cu imaginea pe care şi-o făcuseră despre ei înşişi. dar nu-mi menajez prietenii. ci şi de iubire. aşa cum smeii poveştilor se hrănesc numai cu fiice de crai. dar nici adevărul stilizat. unde comunicarea a renunţat nu numai la gesturi şi vorbe. pentru că se hrăneşte numai cu adevăruri. dar nu celei care mi-a dat viaţă. nici să diluez cu roz culorile vii dintre noi. numai pe ei înşişi ochii noştri nu se pot privi. Pentru artist. pentru că toţi spun că acesta este glasul meu. altul martir . ci malformaţie. evident. înăuntru. Şi. încât. legăturile sunt prea adânci pentru a mai ajunge la cuvinte. dar. Am văzut oameni uimiţi şi revoltaţi aflând ceea ce se spunea despre ei. există şi dragostea de ţară. Unul se consideră nonconformist. Nu este o dragoste comodă şi mai ales nu este o dragoste de complezenţă. cu ţara mea .necunoscutului al cărui nume îl aflu abia. mai ales. greu de purtat. generator de alte opere. sunt instrumente nu numai de analiză. pentru că în clipa în care ne privim în ele nu mai suntem decât spectatorii noştri. în acele zone pe care se sprijină întreaga arhitectură ieşită la lumină a sufletului nostru. şi sentimentul de nemulţumire. treaz. MAREA PREJUDECATĂ Anticul îndemn "Cunoaşte-te pe tine însuţi" rămâne tot ceea ce vreodată omul şi-a cerut sie însuşi mai greu. Nu-i ipocrizie. în sus. provine tocmai din această repetată nerecunoaştere în oglinda creată. Privirea critică este cel mai răscolitor semn al dragostei mele. dar orice operă finită îi este străină autorului. numai statuilor li-s daţi ochi albi. cu pupilele întoarse. şi cel mult imaginea acestor spectatori urâţiţi de mândrie şi curiozitate o putem vedea. Pot să mulţumesc celui care mi-a dat un buchet de flori. altul generos. Primesc lentile de telescop şi pot vedea în depărtare. pentru că mi-a dat viaţă şi pentru că viaţa mea i-am dat-o ei.frumoase haine ale atâtor împăraţi goi pe o plajă 6 . Noi ne putem cerceta.nu simt nevoia să fiu amabilă. Nici măcar fizic nu putem să ne cunoaştem. Când îmi ascult glasul înregistrat pe bandă mă cuprinde o teamă superstiţioasă. arta este. prin forţa adevărului nedisimulat. dar e firesc să fie aşa. Este o dragoste crudă. dar mie vocea îmi e străină. nu diluez cu roz nici una dintre adevăratele culori dintre noi. ci şi formele. Nu suntem în stare să privim decât în jur. Este o dragoste verificată: a trecut prin atâtea.ca şi cu oamenii pe care îi iubesc sau de care mă leagă o nedezminţită admiraţie . Oglinzile nu ne arată. Ochii noştri pot privi la dreapta. în jos. Există zone ale sufletului în care sunt interzise nu numai formalităţile. deşi faptele relatate erau perfect reale. Vedem paiul din ochiul aproapelui şi nu vedem bârna din ochiul nostru. gândul meu cercetător. un act de autocunoaştere. fiecare. Cei filmaţi fără să ştie se privesc pe ecrane uimiţi de necunoscuta umbră în care cei din jur îi recunosc. la stânga. nu o poate distruge nimic. o cu totul alta aud eu când vorbesc. Purtăm în noi. unde nu pot pătrunde nu doar minciuna. Van Gogh din autoportrete nu seamănă cu cel din tablourile lui Gauguin sau Lautrec. Ochiul meu ascuţit şi atent. dar şi la priviri în acele zone atât de afunde încât uneori uităm că există. primesc lentile de microscop şi pot privi în adânc. o falsă imagine proprie.

mă cutremur gândindu-mă că m-aş putea întâlni cu mine pe stradă şi nu maş recunoaşte. precum galbenii. De fapt conformismul este un zelos paznic al bunurilor câştigate. Toamna. Orice gest inedit e riscant şi omenirea nu este dispusă să aibă emoţii. Ieşim din iarnă epuizaţi şi bătrâni şi ni se pretinde încă imensul efort de a trăi primăvara. simţim tot mai mult cum în jurul 7 . Totul este ştiut dinainte. de goliciunea celorlalţi. Nu a fi răzvrătit. orânduit solid. nici prin răzvrătire. pudic. E adevărat. Pământul ne învaţă că trebuie să fim cu picioarele pe pământ. dureros amestec de elan şi nostalgie. Din schimbarea de semn nu se pierdea nimic şi se câştiga o aureolă. dar în asemenea măsură s-a impus acest adevăr. Dacă fericirea şi-ar revendica un sezon. ADOLESCENŢĂ Ce e mai simplu decât să te conformezi regulilor? Natura însăşi nu ne cere altceva. profesorii strigă băncilor "linişte". pământul este durut de iarbă. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar călca regulile? . Şi totuşi. oamenii iubesc primăvara. când şi cum poate fi contrazis un superior. când totul a ajuns la maturitate şi linişte. nelegată de nimeni.se spune.. De teama de a nu fi conformişti ne conformăm nonconformismului. iar noi suntem atât de adolescenţi!. nici prin supunere. O regulă nu poate fi desfiinţată decât de o altă regulă. nu de sine. vâslind prin circumstanţă şi neesenţă. A înţelege că nu există naşteri fără dureri înseamnă a dori naşterea. femeile care ştiu că au născut fii muritori şi sunt fericite totuşi. De o parte şi de alta a abscisei curbele sunt de sens contrar. ci a fi liber e greu. acest anotimp obositor şi deprimant. Şi tot el consideră că acest sens general trebuie atribuit anticului îndemn al lui Apollo Delficul. încât în cele din urmă orice act de nesupunere a fost socotit o cucerire umană. florile poartă spaima continuă de a nu fi revocate de ger. şi ideea unei tulburări a mişcării pare lipsită de sens şi revoltătoare. pentru a se vedea dacă nu sunt false? Adevărata revoltă este nu împotriva a ceva. bolnavii mor. Da. ACEASTĂ ASTENIE Prim ă vara. nu primăvara. iar înverşunarea cu care se manifestă nu este decât o formă de avariţie a neamului omenesc. ci pentru altceva. Când se va descoperi o metodă de verificare a autenticităţii aureolelor? De ce nu pot fi încercate în dinţi. dar identice. e adevărat. nu accidentală. vântul ne sileşte să ne supunem. toamna împăcată cum numai femeile după naştere sunt. totul e simplu. Dar. această astenie. Primăvara. Este un semn de înţelepciune şi o acceptare entuziastă a sublimei lecţii pe care natura ne-o dă.. un depozitar conştiincios al învăţămintelor dobândite. Fiecare mugur este o sfâşiere şi fiecare gest un efort. Primăvara. Nu există prejudecată mai mare decât părerea pe care o avem despre noi. Dar ce s-ar întâmpla dacă nimeni nu le-ar călca? Ce s-ar fi întâmplat dacă nimeni nu ar fi inventat genialul nu? Dincolo de culme există însă întotdeauna cealaltă pantă a muntelui. Nu a epata pe burghez. aşa cum poetul pe femeia care îl face să sufere o cântă. tot ce poate fi mai neîmpăcat cu sine. ci toamna ar fi aleasă. tot ce poate fi mai nesigur şi mai tulburat. fiecare cucerire umană a fost iniţial un act de nesupunere. Zăpada o doare soarele. Dar libertatea înseamnă maturitate de sine stătătoare. nu pe cea care-l face fericit. Cunoaşte-te pe tine însuţi? Ţine de natura spiritului ca el să-şi cunoască propriul concept. toamna amintind vârsta de aur. apele ne arată că nu se poate curge în sus. mai târziu ni se explică în ce fel şi când se traversează o stradă. ci a nu fi burghez are importanţă. S-a descoperit că mai simplu decât a te conforma regulilor este numai a nu te conforma regulilor. nu particulară. dar e vorba de o cunoaştere în sine. când nu era nevoie decât de mâna arcuită să culeagă. revoltându-se. De mici suntem învăţaţi să fim cuminţi. spune Hegel. Faptul că suntem totuşi în stare s-o facem dă măsura forţei noastre nebănuite.de nudişti unde fiecare e mândru de croiala imaginarelor sale veşminte.

adică o poezie erotică. clipele în care mângâind cu paşii un pământ nu puteam ghici dacă va mai înverzi vreodată. poţi să iubeşti un întreg popor şi poţi să iubeşti numai o şuviţă căzând într-un fel singular pe o singură frunte. o bucurie are nevoie de mişcare şi zgomot. ca prin vămi purificatoare. nemărginite formele ei de înflorire şi din fiecare dintre ele. când pentru oricare dintre ele dragostea este condiţia sine qua non de existenţă: poţi iubi un om sau un munte. poţi iubi viaţa. o poezie de dragoste. se descoperă cu surle şi trâmbiţe o Americă. esenţial este că am depăşit clipele în care contemplând un arbore nu eram în stare să ştim dacă este viu sau mort. O bucurie singură apune. fluturii sunt încă omizi şi râurile sunt încă tulburi. Sau. Pentru a deveni născătoare de poezie. 8 . cât de falsă este această împărţire. Există. Dar esenţial este că de acum încolo totul se va desfăşura firesc. bucuria tuturor la un loc. ura însăşi intrată în câmpul magnetic al dragostei se încarcă de forţă capabilă să nască poezie. Ura însăşi nu este decât o altă faţă a iubirii. primii paşi spre toamnă i-am şi făcut. când ele nu sunt delimitate decât de obiectul iubirii. abia acolo. Şi atunci aproape că nu mai rămâne. un arbore care îşi risipeşte frunzele într-un fel numai al lui. să râzi fără martori. una filozofică. Când nu se înţelege acest proces elementar. dragostea este confundată cu erosul. Dragostea. în aerul atât de pur încât devine rarefiat. ca şi divinitatea. Primul gest al unei bucurii este explozia. se melancolizează. neanalizabilă. dar este colorarea tuturor sentimentelor în lumina ei stranie. una de idei. în accepţia curentă. pentru a cunoaşte această poezie. o amintire. una patriotică. nu este decât o gălăgioasă formulare a veşnicului adevăr potrivit căruia îndrăgostiţilor le e suficientă privirea. Cine nu simte acest proces elementar. o ţară. ca şi viaţa. de a se retrage. Este un instinct primar în nevoia animalului rănit de a se ascunde. Să plângi în public este indecent. Marilor îndrăgostiţi le e suficientă privirea. un sat. Poate de aceea. vine primăvara. numai durerea are oroare de public. nu înţelege nimic. În mod comun. Poezia nu este numai dragoste. Suntem obosiţi şi deprimaţi de schimbări şi contraste. cum focul are nevoie de spaţiu şi vânt. Iată o lege rareori infirmată. nu se înţelege nimic.. Poţi să iubeşti întreaga omenire. mai ales vorbind despre poezie.. cum ar spune copiii: "Vine." VORBIND DESPRE POEZIE Vorbind despre poezie vorbeşti implicit despre dragoste. e nebunie. în care poeţii trăiau de secole. o atmosferă sau un vis. o carte. în flacăra care nu purifică numai ci şi distruge. iubirea suie. al doilea dorinţa de a fi împărtăşită de cineva. poţi iubi un râu sau o idee. dar frunzele arborilor cresc din oră în oră. Toate doctele discuţii despre limbaj încearcă doar să ascundă primara lipsă de intuiţie. înseamnă că durerea ni-e dată fiecăruia în parte. mai păstrăm spaima vreunui ultim ger. nemirositorilor ghiocei (câte nu s-ar putea scrie despre această curajoasă floare de compromis!) le-au luat locul flori adevărate. se naşte poezia. dovedind atât de definitiv acest adevăr. nu râzi singur. decât să încerci să cunoşti dragostea din care se naşte. este nemărginită. Numai tristeţea este discretă. Fericiţii sunt comunicativi şi naivi. treptele frumosului intuite de Platon şi abia acolo. e adevărat. se înalţă iubirea în sine. taciturni sunt cei fără noroc. totala lipsă de pătrundere.nostru se strânge ca o capcană plasa ridurilor. sau moartea. Criza limbajului nu este o descoperire a teoreticienilor contemporani. ca şi despre dragoste. una peisagistică. METAFORA SOLIDARITĂŢII Nu pl â ngi în public. esenţial este că un mugure se transformă în floare şi o floare în fruct verde şi un fruct verde într-un fruct copt. încât sunt convinsă că ar fi destul să se determine câtă dragoste conţine un suflet pentru a şti şi câtă poezie conţine. ca o mireasmă simţită numai de sufletul tremurător al poeţilor. una agitatorică şi nu se observă cât de exterioară. Din când în când. Că nu există poezie în afara iubirii mărturie stă întreaga istorie a liricii lumii. despre poezie vorbesc de obicei cei care nu o trăiesc.

Există în viaţa mea puţine întâmplări pe care mi-am îngăduit să le recunosc stranii. frumoase şi fără apărare sub aripile acoperişului de şindrilă. Suceviţa. acolo unde Moldova reuşeşte să atingă tărâmul desprins din timp al Bucovinei. ascultând-o. era o mişcare interioară. Arbore. Vina o port numai eu: mult prea devreme nu m-am mai mirat de nimic. cu ziduri groase. Dorinţa de comunicare nu se alătură capacităţii de înţelegere. sub tencuială. dar fericite neamurile fără istorie! O mulţime de oameni plângând. Drumul ducea dinspre Suceava printre dealuri abia sugerate într-o înţeleaptă nesiguranţă şi printre arbori cu nume bănuite în limba veche. ci îl înfioară. Istoria este suma acestor momente de solidaritate. nu se apropie de suflet. Humorul sunt biserici de sat. şi turnuri. "Sătulul nu crede celui flămând" se spune. mai plurală. Sugestia medievală era atât de puternică. a devenit nenumărate mişcări. obligaţi prin durere să se ridice deasupra obişnuitei lor condiţii umane. ea poate doar emite propria-i plenitudine. La început. ci chiar din zid. 9 . drumul ducea spre un loc necunoscut mie. şi locul era o mănăstire şi mănăstirea era Dragomirna. pentru că opacitatea fericitului este o condiţie a fericirii sale. simţindu-se aproape. Adormisem aproape într-una din chiliile austere şi aproape militare ale mănăstirii. Dumnezeu şi-a luat toate măsurile de precauţie pentru a putea spune "Pace vouă". şi şanţuri de apărare. blindaţi pentru tot ce vine dinafară. înfiorată. fiecare cu iubirile şi indiferenţele sale. Solidaritatea umană se întemeiază paradoxal pe durere. Moldoviţa. Dragomirna. ci puternică. prin clipele de solidaritate pe care le-au trăit ei sau străbunii lor. iată metafora dureroasă a solidarităţii şi a sublimului. dimpotrivă. acest adevăr de esenţă şi obiectiv. Mulţumirea nu este în stare să recepţioneze nimic. simplificator. solitarul nedornic să-şi emită durerea poate oricând să recepţioneze apelurile altora. Era evident că zgomotul nu venea din odaia vecină sau dinafară. cum era şi firesc. terestră. nu pe bucurie. Voroneţul. a fost o mişcare reticentă încă. aproape plăcută. prin victoriile şi înfrângerile comune. Anii bătăliilor. încât mă temeam să nu descopăr în zori o cauză banală. medievală. freamătului nocturn. Am fost născută într-un secol cu absurdităţile şi minunile posibile. anii răscoalelor. Dimpotrivă. Dragomirna este. Populaţia unei ţări este un număr mai mare sau mai mic de oameni. Una dintre ele s-a petrecut. Înălţătoare sunt popoarele cu trecut zbuciumat. Fericiţii sunt egoişti. Dar dimineaţa nu a degradat misterul. poduri suspendate în lanţuri şi foişoare de pază. exprimându-se rudimentar. şi totuşi ce complicaţi şi ce paradoxali suntem. un adevărat iureş surd. prin efortul comun împotriva sărăciei. Am petrecut. cu creneluri. când am auzit ceva mişcându-se în zid. incapabili de atenţie. La Dragomirna. în care oamenii s-au simţit egali şi uniţi prin suferinţă. nu este frumoasă. înspăimântată. Aceşti oameni sunt un popor doar prin luptele duse împotriva duşmanilor. trăind fiecare în familia sa. ca un freamăt al pietrei. o noapte ciudată. apoi a devenit tot mai sigură. ani sfinţi. deşi neîndoielnică. CĂŢEII PĂMÂNTULUI Î n via ţ a mea există puţine întâmplări stranii. Viscolelor şi duşmanilor ele nu le-au opus decât misterioasa rezistenţă a albastrului de Voroneţ şi a verdelui de Suceviţa.Şi totuşi.

deci mai înfricoşătoare. ci şi în sentimente. marşuri militare. străjuie de opt secole nenumăraţi monştri de piatră.Mănăstirea. Romanţe. Ce metaforă pentru timp! La Dragomirna. ci pentru că au mai fost cântate. pe lângă care angoasele moderne sunt drame afectate de adolescent.câteva fraze ţipate. prea slabe pentru a distruge piatra.. fără capăt coridoare. animale şi păsări cu capete de om. "Zaraza" aminteşte o altă vârstă străbătută. cum numai după o orgie scabroasă s-ar putea produce. se varsă în tipare existente. Sunt oameni cu capete de păsări şi de animale. Dispoziţia lirică se cere materializată. acum zidul susţine absenţa grinzilor şi. l-au făcut pulbere pe care curenţii de aer au pulverizat-o.. fusese construită pe un schelet de stejar masiv: pilonii. Viaţa însăşi se va descoperi că poate fi înlocuită printr-o formulă prescurtată şi verificată a ei? SUFLETUL MEDIEVAL Deasopra catedralei Nôtre-Dame. complicaţiile lui. Zidurile mănăstirii.se cântă cu patimă şi nostalgie. grinzile interioare de susţinere. din Ardeal. pe care s-a sprijinit cărămida şi piatra. Totul seamănă cu o dizolvare. o descărcare. stejar. pentru că amintesc alte emoţii ale aceluiaşi personaj. la capătul celor câteva sute de trepte înguste şi înalte care m-au dus pe unul din cele două bizare turnuri pătrate. În toate aceste amuzante şi. cântece populare. este obositor. alteori naive. simt nevoia să cânte (să repete. M-am gândit deodată ce ciudat este întregul nostru mecanism sufletesc şi cum oamenii. ca un suflet al lemnului mort. pentru că nimic mai mult decât catedrala din Chartres mi-a descoperit această măreţie. dramatică este numai ideea care mi-a venit contemplându-le. pe muchiile cornişelor şi la subţiorile turnurilor. 10 . sunt străbătute acum de lungi. înălţată de Batnovski-Vodă. Acolo unde fusese solid punct de sprijin. ele sunt importante nu pentru ele însele. imnuri . A-ţi exprima mânia este cel puţin dificil. bând. la îndemână oricând şi oricui. am avut pentru prima oară revelaţia sufletului medieval. Nu revelaţia măreţiei lui. PREFABRICATE Ideea mi-a venit privind acele anunţuri de pe pereţii localurilor de categoria a treia formulând surprinzătoarea interdicţie: "Cântatul interzis”.câteva propoziţii bolborosite. invocarea lui atât de frecventă a rămas o stereotipie. sunt numai nişte prefabricate din care se pot combina sentimente. au fost de lemn. chiar dacă nu vor niciodată. în stereotipii formate dinainte. Secolele însă. poate.câteva formule şoptite. Câteva sute de formule fixe. Stăpânul infernului poate fi de mult indiferent tuturor. Ele. cântecele. Deasupra catedralei Nôtre-Dame în colţurile acoperişului său. m-am gândit prima oară că oamenii ar suferi cumplit dacă nu ar avea dreptul să moară când vor. oamenii recurg la prefabricate nu numai în construcţii. a rămas un îngust tunel. trupuri frumoase cu gheare şi trupuri urâte cu aripi superbe. Sunt modelele lui Jeronimus Bosch. l-au fărâmiţat. sunt împreunări de fiinţe perfect deosebite. dar în piatră şi în mărime naturală. dar. o simplificare. exprimarea unei mai vechi emoţii a altcuiva) dintr-o incapacitate de a-şi exprima într-un fel propriu emoţia momentului. uneori absurde. precauţi şi economi. ci revelaţia alambicării acestui suflet. noaptea aleargă căţeii pământului. au ros lemnul. alteori scabroase. vom ajunge să vorbim în câteva litere. de fapt. Exemplele se pot înmulţi: dragostea . sunt puse să înlocuiască o stare sufletească pe care s-au clădit altădată epopei. deci. "Pe Mureş şi pe Târnave" realizează regretul plecării din sat şi. entuziasmul . negăsind mijloacele. ideea că. simpatice obiceiuri. Grinzile susţineau zidul. că viaţa (şi viaţă înseamnă reacţie proprie la mediu) este înlocuită printr-un lanţ de stereotipii comode şi asigurate de o verificare uneori seculară. de cele mai multe ori într-o totală ignorare a legilor armoniei. susţinute înainte de puternice grinzi. mila . Şi coridoarele le locuiesc căţeii pământului. în timp ce înjurătura răcoreşte. înjurătura nu este decât un prefabricat de mânie.

uscaţi. un podgorean hotărât cu greu să ucidă strugurii. făcând-o pentru a trece sufletul strugurilor nemuritori în vin. O. ci într-un loc oarecum ireal. plătind vămile perfecţiunii cu adevărurile. deasupra altarelor şi simbolurilor lor stăpâneau. şi care îţi dă posibilitatea să zăreşti această perspectivă a acoperişului sfânt stăpânit de zeităţi monstruoase. monştrii înspăimântă cu adevărat. şi nu într-un album. ei puteau să-şi purifice fruntea cu apă sfinţită sau să şi-o umilească în praful pardoselii. fără întrebuinţare publică. chiar dacă ne suiam mai mulţi în el. un podgorean îndurerat care adună ciorchinii cu admiraţie religioasă şi-i zdrobeşte suferind pentru fiecare boabă. să se chinuiască întru credinţă. de piatră. vinul este zeama de fruct îmbogăţită de aşteptare. îndulciţi peste măsură. trădându-l. îţi vine ideea înnebunitoare cu adevărat că ele au fost făcute să nu fie văzute. pe care urcă vizitatorii secolului 20. Era atât de mare şi de bogat încât. nu a fost în intenţia arhitectului medieval decât o scară de serviciu. mireasma sălbatecă a frunzelor tinere şi a cârceilor creţi. cu sentimentul confuz al sacrilegiului şi al jertfei în acelaşi timp. Urăsc uneori literatura. nu reuşeam să ne vedem între noi şi fiecare se simţea singur în odaia lui de frunze. Parabola creaturilor infernale se rotunjeşte în sens filozofic abia când înţelegi că ele erau aşezate deasupra. puteau să cumpere indulgenţe. la o înălţime de câteva zeci de metri deasupra Parisului care viermuieşte şi pe care nu-l poţi înţelege niciodată destul. La început ne era frică 11 . uitându-l. visând păsările care să-i ciugulească. uitate unul câte unul. UN OM AL VIEI Urăsc uneori literatura aşa cum numai un om al viei ar putea urî vinul. un om al viei care cunoaşte secundă cu secundă destinul viţei. dedesubt. înţelepţită de alcool. devin simboluri pline de sensuri dureroase. aroma strugurilor care încep să se coacă. aşa cum un podgorean ar putea urî vinul pentru insolenţa de a se socoti mesagerul în transcendent al viei. mult deasupra lor. oricum. Şi abia după ce te pătrund de puternica lor prezenţă. să rostească în întregime rozarul. abia după ce înţelegi ce rupte din tine sunt toate aceste vietăţi care te obligă să le recunoşti ca pe nişte strămoşi repudiaţi. monştrii.Şi apoi descoperirea lor o faci nu într-un muzeu sau într-un album. Acolo. ştie pe de rost parfumul straniu al florii ei. vinul face strugurele nemuritor. ale butucilor. şi a strugurilor care s-au copt şi aşteaptă culesul. REFUGIUL PIERDUT AL CRENGILOR Exista în curtea şcolii un dud. un om al viei naiv şi intransigent care pretinde apoi vinului limpede toate micile şi marile adevăruri ale viţei. Dar vinul este mult mai mult şi mult mai puţin decât strugurele. dar ascunse privirii celor care se rugau în biserică. vinul este zeamă de fruct sărăcită de zumzetul albinelor printre florile verzui ale viei. sau de incendiu. abia după ce aripile lor ţi se zbat în umeri şi ghearele lor ţi se ascut în vârful degetelor. reinventându-l după legi pe care strugurele nu le bănuia şi nu le-ar fi iubit. şi a celor uitaţi pe butuc. Pentru că îngusta scară. deasupra. spre a vedea catedrala şi Parisul.

ele nu se adună între ele ci se scad una din alta. uimită că mai aparţin totuşi unui univers atât de străin. Nu există o ierarhie între aceste două esenţiale diviziuni. incapabilă să fac sau să vorbesc ceva. În acest sens nici o altă artă nu se poate compara cu literatura. unică. alţii ca să înveţe. dudul cu dudele negre tipărind urme de cerneală pe degete şi buze a rămas întruchiparea singurătăţii voluptuoase. dar apoi. Când am citit prima oară Fraţii Karamazov. MALFORMAŢIE Doamne. cu tristeţe şi încântare. aşteptată de cei de jos. cu grija de a nu sfărâma dudele scuturate din curţi pe asfalt. când închideam cartea şi priveam în jur. dacă am şti să ne bucurăm cum ştim să suferim! 12 . nu am spus ce am trăit cu adevărat şi ce am citit numai. Dudul uriaş unde mă căţăram şi mă închideam. Într-un timp mă uimea numărul mare al celor ce sunt pasionaţi de descrierile de călătorie. celălalt are mereu nevoie de alţii. celălalt este mereu dispus să alunece spre alte vieţi. Trec seara prin aerul verii precoce pe Bulevardul Ana Ipătescu. dacă ne-am putea bucura! Dacă o bucurie ar putea fi primită ca un fruct răcoritor din care muşcând să nu ne gândim ce greu a crescut copacul şi nici că undeva. alţii ca să se distreze. nu doream decât liniştea din care pot fi scuturate fructe. ce prin lectură evadează. Cerul era la fel de departe ca şi pământul. singurătăţii în care ştii că numai tăcerea ta are importanţă şi asculţi larma de dedesubt cu distanţare şi zâmbet. primul îşi e suficient sieşi. încât mi se pare aproape nedrept că timpul acesta se adaugă totuşi vârstei mele. crescând. în acest punct literatura este comparabilă cu stupefiantele. nebănuit ca o divinitate. în miez. "ACEST VICIU NEPEDEPSIT" Dacă aş vrea să-mi povestesc viaţa. am înţeles şi dorinţa de a ieşi într-un spaţiu inedit. Destinul prinţului Mâşkin mi-e mai intim decât propriul meu destin. şi contemplu cu nostalgie refugiul pierdut al crengilor. dar nu aveam nevoie de trepte. singuri. poate. dar cei mulţi. primul este revoltat şi egolatru. în orele. adevăraţi cititori.şi ne strigam unii pe alţii prin crengi. săptămânile. Abia când am înţeles că lectura este o călătorie.. niciodată pagina scrisă de primul nu este iubită de celălalt. în pauzele de lectură trăiam ca într-un leşin. în frunze. De altfel. lumea reală o descopeream neverosimilă şi mă jignea lipsa ei de contur. prima mare descoperire pe care o făceam. numai faptul că era încă puţin practicat l-a împiedicat pe Dumnezeu să consemneze şi acest păcat în tablele legii. Unii citesc pentru a citi. dornic de a fi stăpânit. prea amantă sau prea fericită. imposibil de atins altfel. revelatoare. desigur. viaţa şi lectura nu sunt două noţiuni complementare ci opuse. La cea mai mică atingere dudele se rupeau şi cădeau spre pământ ca o ninsoare întunecată şi dulce. întotdeauna mi-am amintit mult mai vag întâmplările pe care le-am trăit decât paginile citite. alţii pentru a se vedea că au citit. sunt cei. Primul este obligat să-şi trăiască propria viaţă. ne-am deprins. şi îmi vine în minte dudul din curtea şcolii. Scriitorul şi cititorul din mine nu se iubesc. anii de lectură sunt timp în care propria mea viaţă a rămas ca o haină pe malul cărţilor. obligatoriu. şi nu era plăcere mai mare decât să te ştii autorul acestei ninsori. în două: ce am trăit şi ce am citit. Asta a fost. săptămânile. ştiam că există crengi spre el. niciodată nu voi putea fi propriul meu cititor. pentru ca povestirea mea să fie adevărată ea ar trebui să se împartă. anii de lectură nu am trăit pentru mine. Orele. celălalt supus. cum există crengi spre pământ. păşind atent. Valery Larbaud exclama: "lectura acest viciu nepedepsit!” Şi.. se mişcă poate viermele! O.

ca un strigăt subţire. bucuria de a umbla prin ninsoare. Afară nu puteai respira de uimire şi înălţare. bucuriile se încarcă de ridicol şi dispar. de compartiment interzis candorii şi în care păcătuieşti intrând. şi abia după ce o părăseşti refaci în vis dantelăria ei de piatră al cărei ireal foşnet te înfioară. o dată saturaţi. joasă încât un om înalt îi poate atinge. ci însăşi capacitatea sufletului nostru de a le trăi. zâmbetul lui Moli è re amar. când ni se dă o bucurie. Ce i-am spune? Ce ştim despre ea? Cărţile de şcoală nu ne învaţă aproape nimic. aici ceva te apasă şi ţi se pare că sângele îţi va ţâşni la cel mai mic efort din urechi şi nări. privit dinafară. luminat de candele mari atârnate în lanţuri strălucitoare. am spune noi. neîndrăznind să fac alte descoperiri. Pluteşte în ea un aer de subteran. Dar ce libertate ar putea şterge urmele absenţei ei.. ne lipseşte o dimensiune pe care încercăm de mii de ani să ne-o adăugăm. are ceva de non-realitate aproape stridentă. şi obosit. nu ştim ce să facem cu ea. ai senzaţia că treci dintr-o încăpere cu vid într-una supusă unei presiuni nesănătoase.. cu propriile lor mâini.Imaginaţi-vă că un locuitor al altei planete. m-am întors sufocată să ies şi abia lângă uşă am observat o breşă îngustă prin care eram invitată să urc. Dar eu nu numai prilejurile de bucurie le discut. cum actorii lipsiţi de talent nu ştiu ce să facă. un lung exerciţiu al zâmbetului interior pentru a echivala tradiţia îndurerării. şovăind nehotărâtă. Intrând. tavanul. Am văzut treptele înguste şi miam amintit de acoperişul de la Nôtre-Dame. bucuria de a avea un copil se diluează în neliniştea de a-l fi adus pe lume. Există bucurie pură? Râsul lui Charlot este trist. înălţându-se în vârfuri. Şi mirat. dar un mormânt de o strălucire de paradox. părinţii noştri nu şi-o amintesc. După câteva minute lungi. Este o încăpere lungă şi joasă cum nici o biserică n-am mai văzut. ilustrând cu sugestive exemple totul. în suferinţă. opacă şi spongioasă. i-am citi pagini din cărţile de istorie. Chiar şi atunci. ne-ar întreba ce înseamnă o mare durere. rar. sublim în disperarea lui iremediabilă. în bucurie. Totul. venit printre noi şi dornic să ne cunoască. amintirea durerii din care am ieşit nu ne părăseşte. ce bucurie din istoria omenirii se poate măsura în intensitate cu faptul că Inchiziţia a existat? LA SAINTE CHAPELLE Înghesuită în curtea Palatului Justiţiei La Sainte Chapelle nu poate fi admirată din exterior. înţelegând. Nimic mai simplu. 13 . Lumina candelelor pare să îmbibe pereţii care. Ar trebui o lungă experienţă de fericire. istoria nici nu-i pomeneşte numele. Săgeata turnului este singura care străbate deasupra zidurilor compacte ale justiţiei.. pe scenă.. Suntem greşit creaţi. bucuria de a spune adevărul. I-am povesti întâmplări şi i-am rula filme. Totul pare un mormânt de faraon sau de rege creştin. Este o încăpere fără ferestre şi turnată în întregime în bronz auriu. E o încăpere pe care nu o poţi suporta multe minute şi altarul auriu din fund nu o sfinţeşte cu nimic. vor începe să transpire cu aur. şi înspăimântat el ar evada spre antonim şi ne-ar cere precipitat să-i vorbim despre bucurie. şi am explica. de subteran care n-ar fi trebuit răscolit. bucuria de a spune adevărul este mai sfâşietoare decât tortura. Bucuria de a avea un copil. dar în care scânteia nu ar fi produsă prin ciocnire. Ar începe atunci o artă nouă pe care nu sunt în stare să mi-o imaginez. Scopul tuturor revoluţiilor a fost de a atinge în bine intensitatea chinului îndurat.

fericirea sunt noţiuni importante mai ales prin drumul până la ele. realitatea poate să existe. Pentru a merge însă între două puncte este absolut necesar să fim convinşi că cele două puncte există. Suntem mereu în drum. văzând Sfânta Capelă. De altfel nimeni nu încearcă să-şi închipuie o continuare a destinelor lor. cu ochii fixaţi pe circumferinţa apuseană. a aurului de culoare.Adevărul. pentru că.fără ruşinea cuvântului patetic . şi pe al doilea pentru a ne convinge că ţelul există. fără ca vreodată să poată atinge mijlocul. a trupului de suflet.în jurul cărora gravitează înnebunite apele. încercând şi nereuşind niciodată să ne imaginăm ce vom face dacă am ajunge. de sticlă. precum în misterele medievale. să nu tinzi cu adevărat să locuieşti numai între propriile vitralii.nu mai puţin . un singur suflet. intrat. pentru că între a trăi şi a nu trăi există calitatea de spectator. Plecând de acasă nu parcurgi pur şi simplu o distanţă. a solului de înalt. oamenii ar trebui doar să plece din ţara lor. fără ca vreodată să se poată opri. te eliberezi brusc de orice povară. turnat de preferinţă în aur? Oh. Numai dalele pardoselii şi arcadele gotice ale tavanului păstrează piatra. puterea ascunsă în această infimă particulă gramaticală este determinantă. să se învârtă ca sub un vânt nesimţit de ceilalţi muritori. nici dacă Spartacus ar fi devenit tiran.aş numi miezul minunii. încet. Plecând de 14 . chiar această delimitare. Pereţii de jur împrejur sunt formaţi din imense vitralii despărţite între ele de minuscule fâşii de marmură. făcând un pas spre ţelul crezut cu tărie. Pentru că este sufletul omenesc altceva decât un mozaic de transparente culori sprijinite pe irespirabilul edificiu al trupului. dătătoare de viaţă. Dacă ar fi posibilă o imagine a sufletului. ci numai scop al ei. Şi credinţa nu i-a lipsit niciodată omenirii. Nu existăm. spus. foarte înaltă. pentru a ne apropia de adevăr trebuie să credem că adevărul poate fi spus. Numai sufletul omenesc este cel care stăpâneşte aici. Nimeni nu se întreabă câţi copii ar fi avut Julieta. pentru că numai mişcarea lor avântată şi neîntreruptă spre un punct şi el mişcător ne interesează. Nu este un loc unde să meditezi. şi se încleştează în capodopera uriaşei rozete de la apus. o singură casă. de altfel. Plecând de acasă ieşi din viaţă fără să intri în moarte.Dar picioarele m-au purtat poticnit şi după numai 10-20 de trepte am intrat în ceea ce . "O credinţă care nu se îndoieşte este o credinţă moartă". Libertatea . Este blestemul absolutului de a nu fi niciodată realitate. nu am fost înzestraţi la naştere cu nici o capacitate de care se ştia că nu vom avea nevoie. "PRIVITOR CA LA TEATRU" M-an gândit adesea că. Iată secretul ironic al echilibrului nostru. DESPRE ECHILIBRU Libertatea şi . Să nu uităm: între primordialii poli electrici. Dar numai în drum spre acest niciodată ajuns sfârşit. totul primeşte un aer de parodie şi prost-gust. parcurgi distanţa care desparte scena de public. mi laş reprezenta ca pe nişte vârtejuri purtând. calea aleasă de cele mai multe credinţe pentru a muri. dar nu poţi. Paradisul acestor culori transparente nu este întrerupt la răsărit. a pietrei de sticlă. Pentru a tinde spre fericire trebuie să credem că fericirea este posibilă. Imaginaţi-vă. plutitor. care pare un mic animal speriat de atâta frumuseţe. înţelept. Formidabila metaforă este chiar această separare în două a obişnuitei biserici gotice. aş zice. încet. abstracte şi pururi neînţelese nume . Aceasta este. ci existăm spre ceva. dacă ar vrea să se sinucidă. deasupra altarului. ai o bizară senzaţie de imponderabilitate şi rămâi fascinat. scrie Unamuno. În general. îndoiala însăşi nu este decât o formă a ei. care începe. Nimic mistic. o formă strict necesară. Fericirea. Suntem mereu în drum. Este locul unde. înaintând încet. ne interesează arcul voltaic. o încăpere înaltă. ni se dă la naştere un singur trup.

dar încetezi să participi.acasă nu mori. cu voce tare. locuitorul propriului său arondisment: autorul Antimemoriilor putea fi ministrul culturii franceze. nezărit de păsări şi nebănuit de viermi. în timp ce Gelu. pătrunzi cu privirea adânc.sau poate nici nu s-ar numi aşa . euforică şi neajunsă la graniţele regnului animal.iată o plutitoare plăcere. mult mai imprecis conturat istoric. să fi dispărut fără urmă printre stele şi sateliţi. să stai întins vara în iarbă. Au existat în secolul nostru personalităţi puternice. locuitori ai unei idei. să stai întins pe pământ cu ochii deschişi îndreptaţi în sus. Ei sunt precum acei naivi spectatori care compară mereu. Poate să fie zi. topit în câmpie. dacă ar fi cazul. şi atunci imensul ecran de deasupra este populat numai de nori. în grup sau solitară. stelele căzătoare prevestesc morţi. ştiind că cea mai mică mişcare tear putea prăvăli în cerul de jur împrejur. ceea ce văd pe scenă cu viaţa de acasă. până la dizolvare. dispărut. iată o aventură. cu părul curgând printre buruieni şi cu buburuze încercând să urce pomeţii obrajilor. să nu mai exişti. Poate să fie noapte. Ele pot să te revolte sau să te entuziasmeze. să ştii că totul depinde de tine. şi culori savante. "Privitor ca la teatru". emoţionat dar neimplicat în ele. Această trecere cu viteze diferite. în cer. singura lor raţiune este că lunecă. Vibrez pentru întreg universul. chiar când par a o face. risipit în pământ şi iarbă. şi norii au nume latine. Pământul este un glob. Cred că. îi auzi muzica pe care numai anticii o bănuiau. chiar dacă în teatrul modern unele replici se dau din sală. cu trupul şi mâinile formând o voluptoasă cruce. rămân cu mândrie. tot ce-ai ştiut cândva rămâne în copilăria pământească şi tu pătrunzi în acest ameţitor spectacol care este universul. stai întins. în curând însă toate poveştile dispar. Ioana d'Arc mă exaltă ca un superb personaj literar numai. fiecare. un spectacol în sine dat pentru nimeni şi căruia îi eşti fericit şi clandestin spectator. Ce moarte . nedureros răstignit în această suspendare. ÎN IARBĂ Să stai întins în iarbă. aşa cum spectatorul ştie că gloanţele de pe scenă nu pot să-l atingă. numai ca un suport material al privirii. şi atunci totul este un fastuos spectacol. să ştii că păsările trec pe deasupra ta şi te cred pământ . ci un accent. Nu e o separare. singurul lor sens este că trec. Dar şi ei. cufundat. nu te gândeşti ce au fost şi ce vor deveni. şi forme complicate. altul munte şi altul înger înaripat. Fermecătoarele descrieri de călătorie ale unui Dinicu Golescu sau Codru Drăguşanu rămân tocmai prin sinceritatea cu care subliniază acest adevăr. vine întotdeauna o clipă în care între tine şi acţiunea de pe scenă se lasă cortina. Mecanismul artei dramatice nu s-a schimbat.ar fi această dispariţie! Să stai întins în iarbă cotropit de buruieni şi de gâze. şi globul este suspendat în cosmos. La început sunt constelaţii şi zodii. luptând pentru ea în Extremul Orient sau în Peninsula Iberică. dar ruinele unui singur pământ pot să mă acopere. aceşti cetăţeni ai lumii. treci printre evenimente şi lucruri. printre asteroizi şi planete. la început roţile carelor se învârt. şi tu stai întins. această trecere este pasionantă şi ochii tăi negânditori printre firele de iarbă o asistă ca pe o calmantă fatalitate. aş trece prin liniile de foc ale unui război străin cu sentimentul că nu mi se poate întâmpla nimic. încetezi de a fi o parte. purtând ploi sau neînsemnând nimic. Dar în albastrul fond nimic nu are importanţă şi nu te gândeşti că unul pare balaur. că trebuie doar să închizi ochii pentru a rupe toate puternicele drumuri care te leagă de 15 . implicaţi peste tot în evenimente şi determinându-le cursul. dar nu te înglobează niciodată. să stai întins pe pământ fără nici un alt sens. ştiu că a existat cu adevărat. bineînţeles (ce epopee tragică s-ar putea spune despre cât de greu moare un om!). lebăda bate din aripi. Seamăn în mare măsură copilăroşilor mei strămoşi.

că Iorga a fost ucis. "să dispari fără urmă este aventura aventurilor”… FLORILE TOAMNEI Ceea ce mă întristează întotdeauna în toamnă nu este sfârşitul anunţat insinuant şi cu plictisită voluptate. Povestea. să fie de ajuns să închizi ochii pentru a reveni în viaţă. a titlurilor lui Mircea cel Bătrân.. solemn. Iar florile se mişcă în toamnă uşor. ca o pudră menită să îmbătrânească fortuit coafurile înalte. împovărat de nejustificata frumuseţe. de un blond veneţian. CU OCHII DESCHIŞI Se spune că.. că Titulescu a fost revocat. Ne iubim patria nu numai pentru victorii. Nicolae Iorga. una câte una petalele subţiri şi prelungi ca nişte pene fine. Corolele se deschid larg. luxoase risipe. şi nu ştiu dacă nu pornind de la ea am înţeles noţiunea de sentiment naţional. că Bălcescu nu a fost primit să moară acasă. Forţa unui popor se măsoară în capacitatea de a-şi privi cu ochii deschişi istoria trecută şi prezentă. subtilitatea decadentă a culorilor. inconstanţa morbidă care face să curgă în albia aceleiaşi săptămâni dimineţi de brumă şi amieze de miere. simetric şi rămân încremenite într-o atitudine de efect. sentimentul naţional este memoria vie a orgoliului lui Decebal şi a persistenţei latine. 16 . În contradictoria şi atât de tulburata familie a popoarelor Europei.grele. când data apariţiei nu se mai poate revoca. a independenţei contemporane. înflorirea are loc ceremonios. în aşteptarea ajunsă la paroxism a păsărilor care îşi amânaseră plecarea pentru a le putea vedea. zori ceţoşi şi amurguri regale. ele apar desfăcându-şi cu mişcări lente. poate numai o poveste. frig nehotărât şi fragil. nici bogăţia putredă a roadelor inconştiente de ce va veni. Sentimentul naţional este un amestec fierbinte de mândrie şi de regret. nici una dintre florile exuberante şi strălucitoare ale verii nu poate sta alături de aceste baldachine luxoase în care anul se lăsă furat. rotund. că Pătrăşcanu a fost condamnat la moarte. este acceptarea de către fiecare dintre noi a istoriei aşa cum este ea. nici chiar capricioasa labilitate a umorilor. în curiozitatea avidă a fructelor care voiau să le privească înainte de a se dărui cu altruism putrezirii. sentimentul naţional este memoria dureroasă a faptului că Şincai nu a fost sprijinit. Dar aplauzele nu se declanşează. Ceea ce mă întristează întotdeauna în toamnă este frumuseţea nemaiîntâlnită a florilor. autor al unei excelente istorii otomane. gesturile sunt uşor căutate şi mişcările oarecum cabotine. El nu înseamnă numai magazinele de artizanat şi muzica populară de la radio. Ar fi putut înflori primăvara. scria un poet. luând fiecare pe contul nostru succesele şi umilinţele ei. pierdut de Ştefan cel Mare în înfrângerea de la Cetatea Albă. a nopţii de 24 ianuarie 1859. aurii ninsori de frunze şi ninsori adevărate. Publicul spectator părăseşte arena în adâncă tăcere. ale crizantemelor. sau vara. dar şi pentru înfrângeri. migăloase atenţii? Bruma se aşează stângace şi vinovată. o cunosc şi m-a emoţionat din copilărie. complicate. Un somn ambiguu. soare friabil şi melancolic. dar să nu faci nici un gest. a zilei de 1 decembrie 1918. pentru că. somptuozitatea fără precedent a corolelor. un somn ca o apă a cărei necunoscută adâncime este poate suprafaţa oceanului celeilalte emisfere. dar minuţioasa lor toaletă n-a fost socotită încheiată decât înaintea căderii zăpezii. ar fi cerut în schimbul operei sale ştiinţifice un singur dar: steagul Moldovei. nu se poate exista decât într-o continuă şi crudă comparaţie. cenuşii. Atunci. Sentimentul naţional nu se construieşte din paleative. de a şi-o analiza continuu şi de a-i recunoaşte punctele strălucitoare şi întunecate. că Alexandru Ioan Cuza a fost trădat. de somn. eleganţa formelor . refuzând onorurile şi recompensele recunoscătorului guvern turc. ca nişte flăcări nesigure. Pentru cine toate aceste prelungi pregătiri. lăsându-te dulce să dispari.univers. fără identitate şi durată precisă. neîncercând s-o falsificăm. muzicale. cu vicioasă plăcere. cu luni înainte. Observaţi că nici una dintre florile fermecătoare şi firave ale primăverii. nedefinit. asemeni crinolinei lunecând spre eşafod ca pasul Mariei Stuart.

. sugerând însăşi savoarea. Nu. cine are interesul să ne întunece rapidul drum. în Moldova li se spune harbuji. întâmpinat de un icnet voluptos de durere. carul nostru alunecă dinspre vară spre toamnă? Dacă nu sunteţi prea speriaţi de viteza timpului. fără golul unui călcâi al lui Achile. Sunt ca nişte globuri pământeşti create de pământ pentru a se putea admira egolatru în oglinzi ideale. recuperarea unui steag pierdut. Zece mii de oameni ucişi de natură impresionează în aceste zile mai puţin decât două sute de oameni ucişi pentru o idee. săruri şi complicate amestecuri. în timp ce pepenele verde . Niciodată sămânţa. mişcări seismice. şi. dar rodiile dezamăgesc prin segmentare şi neprevăzut. fiecare. trecem întrebându-ne ameţiţi: Cine încearcă să ne complice frumoasa trecere. este crudă cu naivitate şi nu invocă mari idei. şi se înalţă. Simţiţi cum. nehotărâtă şi ucigând. ideea perpetuării nu a fost mai regeşte ascunsă. când fericirea există şi trebuie doar să fie vară şi să avem candoarea de a o elibera dintr-un pepene? METAFORA Natura însăşi. pentru a putea dormi. este globul însuşi al altruismului pământesc.harbuzul. 17 . cuţitul pătrunde în miez cu ritualul jertfirii. aproape animală. fortificat. cum o fi arătând pasărea?). este numai o plastică ilustrare. impenetrabil. sarcastică. când totul este atât de simplu. ţine să înflorească dureroase acorduri pe marginea dezastrelor umane. Cutremurul. paradisul. Marele cutremur din Iran este numai hiperbolicul acompaniament al unor alte.. Faptul că suprafaţa pământului renunţă la nemişcarea ei şi se prăbuşeşte. zeii au creat cu bună ştiinţă asemenea ambigue întâlniri de frumuseţi. nevăzute. Natura este cea care ne-a creat. în ele. dezvăluind. pe lângă munţi de harbuji înalţi cât căpiţele. Poate că rodiile doar s-ar putea asemăna. rodiile.este numai dăruire. Este cetate? fruct? animal? Dacă e cetate. Totul e neted.Distrugerea unui rău începe prin a recunoaşte că răul există. este atotputernica şi iresponsabila forţă la binefacerile şi prigonirile căreia putem oricând răspunde prin celebra rugăciune a sărmanului Iov: natura ucide. aplecaţi-vă şi priviţi cu atenţie: ciudatul vehicul care ne poartă alunecă pe mari globuri verzi. cum era şi firesc. se opun savurării. sângele omenesc. fără teama de a fi bănuiţi. cine este destul de bun pentru a-l merita? Dacă e animal. nu a mutat centrul tragic al planetei în Iran. este numai colosala metaforă a cutremurului de conştiinţe din secolul atât de încleştat în noi. trădează mai mult decât un fruct. rotund. niciodată sângele nu va avea graţia acestui nectar ierarhizat în cristale. sângele animal. pentru a mia oară. duce în mers aluviuni nefrumoase. POEM DE VARĂ În Ardeal se numesc lubeniţe. trecem pe câmpuri semănate cu imense ouă verzi (Doamne. îşi caută altă matcă. lubeniţa . dar nu încearcă să-şi justifice crima. cine îndrăzneşte să-l vâneze? O. ce cuceritor este destul de puternic s-o cucerească? Dacă e fruct. palpitant. Trecem prin pieţe. Trebuie să înţelegem şi să ştim cu precizie totul pentru a ne putea pretinde nouă înşine. Cuţitul pătrunde profanator. tras de cai nevăzuţi. Pielea lucioasă şi verde.

şi scufundările în apă nu reprezentau un ritual. Aveau ciocuri capabile să sfâşie şi gheare în stare să vâneze. din visuri. lângă neliniştea neîncrezătoare a peştilor apele se vor răci. târziu. Cea mai bogată clipă a vieţii şi presimţirea sfârşitului se vor topi într-o lumină de miere care va curge pe arbori şi pe sufletele noastre. dezastrele naturale se încarcă de sensuri chinuitoare. dar ochii noştri întâlnindu-se alunecă în pământ şi sufletele noastre ştiu totul. Sublimele hiperbole descrise prin aer nu erau decât drumul dintre două scufundări. Totul va aluneca şi se va pierde prin bănuiala că toamna există. sfinţeau eroic văzduhul. detaşamente frenetice umplură văzduhul cu nervoase şi avântate mişcări. Nu mai avea importanţă că ţărmul dispăruse de mult şi că un altul nici nu putea fi imaginat încă. nu se culeg viile. când frigul va fi în brume argintiu şi vântul va pune flamuri de purpură-n cer. a imensei inimi omeneşti pe care am auzit-o. şi pere. când moartea va fi aurie în pomi şi mustitoare în vii. Vom aştepta şi vom fi bătrâni. Momentul crizei este acesta. ci timpul pe care îl aştepţi să treacă. prin toate înţelesurile tangente la ea. şi roşii. ci fericirea absurdă că prin furtună îi vom vedea. fulgerau albatroşii.. iarba îşi va pierde credinţa în vară şi se va usca. Apoi i-am văzut de aproape. ei au erupt albi. cu munţii prăbuşiţi şi vulcani care erup. ca pe un clopot. nu spaima de furtună ne-a cuprins. bătrâneţea nu este timpul trecut. totul să reînceapă. furtuna nu era pentru ei decât văzduh tulbure şi val neclar în care ciocul rapace putea vâna nebănuit. ci o pradă. înţelepţi. împăcându-se cu ea şi cu noi. pasărea furtunii zbătându-se în vânt. când marea a trecut dinspre verde spre cenuşiu. şi vinete se prelinge oboseala de a fi mereu strălucitoare şi proaspete. sub spaima din botul oilor tremurător. ochii noştri îi căutau nerăbdători în zare. şi apoi. bătând în această adâncă vară. pentru că bătrâneţea nu este timpul trecut. nu pleacă păsările şi sturionii nu încep să urce spre izvoare. toamna va fi împăcată şi calmă. Numai când ne îngână pe noi. Este numai o presupunere încă. şi vom aştepta să plece ultimele păsări şi să vină zăpada. ca în poemele care le sunt închinate. Îi ştiam din poeme. Catastrofa din Iran ne cutremură prin durerea şi rotunjimea ei de pildă. frunzele vor începe să se îndoiască de nemurire şi vor cădea. înţeleaptă. sub neîncrederea din ochii păsărilor speriate. BĂNUIALA Iată. Apoi. numai o idee neverificată de nimic. ALBATROŞII (pe o temă dată) Pluteam pe mare. frunzele n-au căzut şi iarba nu e veştedă. şi ţipetele lor. Când s-a înnorat cerul. Nici un gest nu trădează urmarea. de nenumăraţi ani îi aşteptam. undeva în zare. Fiecare nuanţă a lumii o ştim şi aşteptăm cu spaimă să se petreacă. şi afine se infiltrează bănuiala că toamna există. norocosul prilej. alcoolizară aerul cu entuziasmul pe care noi îl inhalam fanatizaţi. îi speram. inventând furtuna.. din ce în ce mai bătrâni. ideali.. Şi noi vom şti fiecare gest următor al naturii şi-l vom aştepta. când toate bănuielile se vor fi împlinit şi nici o iluzie nu se va încăpăţâna să existe. Furtuna nu era decât prilejul.Numai alăturate actelor omeneşti. nu mai avea importanţă că nava noastră scârţâia jalnic din încheieturi. printre struguri. Cutremurul care acolo răscoleşte pământul este numai izbucnirea în materie a zguduirilor pe care seismografele noastre sufleteşti le semnalează mereu.. între catargul nesigur şi pământul care se îndepărta. 18 . Vestitorul furtunii rupând valul cu aripa. al obţinerii prăzii. Dar. şi prune. este numai metafora imensei inimi. paralel cu ţărmul. n-au început ploile şi bruma nu străluceşte încă. şi hribi. ochii mei emoţionaţi îi aşteptau să apară. să se petreacă. firea îşi trece candoarea în cinism. numai o suspiciune pe care aerul nu şi-o poate ascunde. Dar printre piersici. ci timpul pe care îl aştepţi să treacă. O. Şi între apa sumbră şi cerul fără iluzii. din imnuri.

uitându-ne la televizor. mergând pe stradă. dar nebunia lui este mai profundă decât luciditatea îndurerată a lui Bălcescu. prin fiecare gest pe care îl facem istoria depinde şi ea de noi. dimpotrivă. deci să plătească orice clipă a istoriei pentru ea. cât puterea acestui tânăr de a-şi asuma mitul. dar sensurile fac cercuri largi.fără să ştim. un popor care nu este destul de puternic pentru a lupta împotriva tuturor. Nebunia lui Avram Iancu nu mi se pare misterioasă. determinăm istoria trăind pur şi simplu. puternicul instinct de conservare. ea este limpede. Dar Avram Iancu nu a înnebunit când a descoperit că s-a înşelat. mitul conducătorului. Tragedia fără pereche a lui Avram Iancu nu are nimic din tragedia personală a unui om. Descoperind acest adevăr. nu pot să mă gândesc la viaţa lui ca la o biografie reală. încerc să scriu despre Avram Iancu. insinuându-se trufaşi şi mincinoşi pe blazoanele ei. moşteniri blestemate. nesprijinită de nici un argument. înjosind-o. însuşi simbolul. ceea ce e şi mai obositor. prin prestigiul său singur . Suntem obişnuiţi să vedem în pierderea minţii. trupul nostru refuză nu numai să şi-o reamintească. împotrivindu-ne sau fiind supuşi. atât de limpede încât devine ireală. o dată cu împlinirea întâmplărilor.conducătorul unui popor în luptă. se încarcă tot mai tragic de răspunderea lor. a fost. tulburări ale sângelui. dintre noi şi istorie. pentru că ea intuieşte un adevăr al întregii noastre deveniri.O. prin fiecare gest pe care îl facem. În furtună. conştiinţă care apare înaintea evenimentelor. Trebuie să intervină o boală. adevărul unui popor aflat la răscruce de geografii şi de istorii. vorbind sau tăcând. ca să avem revelaţia intensităţii. de a nu se feri de el. gândind sau lăsându-i pe alţii să gândească. Facem istorie cum monsieur Jourdain făcea proză . Determinăm istoria nu numai pe câmpul de luptă şi nu numai prin gesturi eroice. Frazele se leagă între ele. Ceea ce m-a fascinat întotdeauna la marii oameni ai istoriei. facem istorie spunând anecdote şi citind ziare. Un om care înnebuneşte pentru că s-a putut înşela depăşeşte puterea noastră de imaginaţie. temându-se să-l atingă. Legătura aceasta. această suzeranitate reciprocă. fatalităţii acestor raporturi. Înnebunind. muncind sau nemuncind. după ce a trăit o mare suferinţă. poate părea ridicolă şi care. Avram Iancu a trebuit să înnebunească. aşa cum suntem prea vii pentru a ne aminti fără încetare că suntem în viaţă. facem istorie prin indiferenţă sau prin pasiune. încă de pe atunci când.neereditar. în spiritul meu există o spaimă religioasă de zonele în care planul real se confundă cu planul ideilor. un popor aflat pe câmpul de luptă între tabere. de interese şi de patimi. plângând cu hohote. de încordare a legăturilor dintre noi şi viaţă. nu pot să scriu despre Avram Iancu. mai mult decât marile lor calităţi sau marile lor defecte. în îndrăzneala unuia singur de a plăti istoria tuturor. conştiinţa acută . dar şi să ţină minte că a existat.că participă la modelarea evenimentelor. tragedia lui este tragedia poporului român şi caracterul halucinant al faptelor izvorăşte din fantastica putere de concentrare într-un destin individual a destinului colectiv. furtuna ei o foloseau numai. o perioadă de criză. 19 . compromiţând-o. Iată. poporul lui ar fi fost la fel de minţit. a cuiva. am renegat. este prea adâncă pentru a fi conştienţi fără încetare de ea. Aşa cum. Aşa cum în trupul meu există primarul. furtuna nu era adusă de ei. chiar geniale.pe care numai ei o au . de a accepta să se recunoască în imaginea care s-a format despre sine. albatroşii. A FACE ISTORIE Depindem. Mă fascinează şi nu înţeleg nu atât faptul că un tânăr de 24 de ani poate deveni . că în oricare dintre tabere şi-ar fi dus poporul. într-una din furtuni. Avram Iancu nu a încetat să facă istorie. a înnebunit când a descoperit că nu exista nici o şansă de a nu se înşela. de istorie şi.

NUMELE ARBORILOR Nu ştiu numele florilor. frasin. anumite gesturi încărcate de frumuseţea tainei. mai frumoase şi mai ispititoare. plop. să apună ca ea. de un arbore subţire. numele arborilor. deconspirate numai de ţipătul disperat. brune. de la ţară la ţară. oamenii se deosebesc între ei prin forma ochilor şi culoarea tenului. ca-n legendele indiene. aceeaşi. Eram copil încă. Ce joc minunat cu minunile firii! Arborele meu rămâne. cu tulpina strălucitoare.decât problema traducerilor de poezie. eu le-am văzut numai gălbui. zăpăcite. întunecate. atâta timp cât nu le botez. o oră . Îmi amintesc şi acum tristeţea. neuimitoare ale unei vecine. deosebirile în 20 . Mai târziu am ştiut să mă apăr. să pâlpâie. au probabil un timp al lor . Ele au pentru mine anumite culori. El deţine în ochii mei nu numai secretul fantasticei sale vieţi. o zi. N-o să aflu niciodată care sunt păsările ce trec în octombrie. sufletul lor poetic este asemănător. uneori.fiecare nume se aşează stângaci. nostalgic care le punctează ascunsa călătorie. asemenea monedelor vechi. şi fiecare este dat deoparte de altul care speră să se potrivească. când am fost învăţată numele rândunichii. . nenumit. Mesteacăn. într-o primăvară buimacă şi răscolită. scânteia divină pe care fiecare din ei o ascunde este. roşietice. de farmecul misterios al neapartenenţei. şi răsfirate. neînţeleasă de ceilalţi. neînfrânt de cuvânt. asemenea norilor peste lume. ca o aureolă care nu-i pe măsură. Pentru că. rupte de orice trup şi de orice materie. Sunt îndrăgostită. subţiri. aflat sub streaşină. SUFLETUL ŞI HOTARELE Nu cred să existe în perimetrul literar o problemă mai controversată şi mai insolubilă . rotunde. ca tot ce nu e luat încă în stăpânire. Neînfrânte de mine. pe creştetul pomului meu. să se aprindă. în calităţi obişnuite. anumite forme. devin ele însele parcele de mister plutind. N-am ştiut niciodată numele florilor. Dacă de la continent la continent şi. argintie aproape. numele arborilor. pe orice paralelă sau meridian. ulm. deci. aurii. lipsite de orgoliu. fără să aibă puterea de a se fixa. numele păsărilor.prin faptul că nu i se găseşte o soluţie unică. ilizibile. nestăpânit. galbene. al familiei. şi cu pletele rare. dar eu nu le-am descoperit niciodată în acea efemeră şi banală adolescenţă. eu le-am văzut numai angajate în existenţiala devenire care le face să parcurgă nuanţele flăcării.o săptămână. ale unui membru. Mai mult decât atât. dar şi al magicului său nume. îl implor să rămână. stinse. Între ţări şi chiar continente. nestăpânite. prin familiaritatea numelui ştiut cu dezinvoltură. devorate de vânt. răscolitor. ele mă îmbogăţesc cu taina lor liberă de cuvânt. care m-a inundat în clipa în care zborul rotat şi nobleţea distantă a elegantei pasări desenate numai în unghiuri de tuş s-au transformat. senzual. ele nu îmi aparţin. salcie. sau nu revendic botezul general. problema ambiţiei ultimelor secole de a transforma poezia într-un limbaj universal. N-am încercat niciodată să aflu cum îl cheamă şi nici nu l-am botezat în vreun fel. aşezate înalt deasupra coroanelor din jur. denumirile de arbori pe care le cunosc separat. luminoase. ele sunt libere de mine. cu inscripţii tocite. ca tot ce nu e încă supus. să ardă învăpăiate.în care sunt verzi. purpurii. numele păsărilor. dar nici nu se poate renunţa la semnul ei de întrebare . Frunzele lui. acoperite adesea de nori.

Nu mai eram. dar viu. de ţărână. cu senzaţia. limba poeziilor este atât de diversă! Folosind ca material de expresie nu sunetele pe care orice ureche omenească le aude la fel. Formele de ură sau de iubire. aproape minerală. Dar dacă limbajul poetic este unic.. matematică. de la sat la sat. a rezistat şi a născut lăstarul lipsit de frumuseţe. a altitudinii. şi ea. întinsă pe piatră. Ca să poată trece. fără gânduri. Pentru ca o sămânţă să fi reuşit să dea colţ şi să scoată la iveală planta mică. care nu spune "Sunt aici". Vitejia lui Roland şi cea a lui Achile. urmăreau conştiincioşi numai vârful bocancului care trebuia aşezat grav pe cel mai echilibrat punct al stâncii. poate fi apropiată poezia contemporană italiană de poezia japoneză clasică şi lirismul latin de clasicii francezi. ci pentru a acumula forţe. ci cuvintele deosebite de la ţară la ţară. decât de esenţă. Plecasem de la cabană din zori şi mersesem alb. 21 . o face doar ca o pasăre obligată să-şi lase la frontieră penele. două zile de drum. trebuie să aibă curajul de a se dărâma şi de a se clădi.. ci "Am ajuns aici". dragostea Undinei sau a Rusalcei. culorile printr-un fel de zonă pură. curăţate de circumstanţe. întinsă pe suprafeţe incredibile şi păstrez vie emoţia pe care am încercat-o în inima Asiei. de mânie sau de revoltă. de la provincie la provincie şi. toamna rămăseseră cu două zile în urmă. În această ordine de idei. descoperind o variantă a "Meşterului Manole" altoită pe zidurile cu mozaicuri exotice ale unui mausoleu mongol. izvoarele. cu grija numai a traseului care nu trebuia pierdut. realitatea cedează teren simbolului. la Samarkand. fiecare infimă existenţă este încununarea unui imens efort. ciupercile. ca şi Divinitatea. Şi dacă sufletul ancestral al popoarelor este atât de apropiat.poezie mi se par mai mult de gust. Circulaţia motivelor este aproape miraculoasă. Cântecele rituale ale negrilor îmi sună întotdeauna cunoscut în urechi şi-mi aduc straniu în memorie descântece maramureşene. priveliştile. uneori. PIETRELE În munţi. pădurile. de cealaltă parte. agăţată în pumnul acela sărac. nu pentru a ne odihni. fiecare. câteodată. Nimic nu există acolo prin voia întâmplării leneşe şi dezarticulate. Impresiile se lăsaseră înlocuite treptat prin cifre. de viaţă sau de moarte. întinsă la maximum şi lipsită de orice alte disponibilităţi în afara acestui efort. dar aceste sentimente există şi la poli şi la ecuator. aceleaşi. Popasurile erau prevăzute strict. Trecând peste prejudecăţi. De altfel. mai mult decât oriunde. Şi chiar dacă spiritul ei reuşeşte uneori să pătrundă dincolo. de temperament. ce ar fi putut să fie transformat prin civilizaţie. percepută numai prin pori. nimic nu este mai revelator decât studiile comparate de folclor poetic. ce ar fi putut să ne înstrăineze unii de alţii? Poezia este una singură ca şi Adevărul. melancolia lui Siegfried sau cea a păstorului Mioriţei sunt egale în încărcătură sufletească şi. de tradiţie şi. Ochii nu căutau priveliştile. nu culorile pe care orice ochi omenesc le vede aceleaşi. din nou. aşa cum o coardă prea întinsă nu mai poate cânta. de veselie sau de jale pot să fie pentru fiecare picior de plai altele. milioane de seminţe purtate de vânt au pierit. Eram pe la jumătatea zilei când am ajuns în găvanul lacului Călţun. decât câte o voinţă tensionată. nu pentru a gândi. abstractă. poezia îşi ridică în cale graniţe clădite din propriul ei trup. ştiind că este poate unica şansă a întregii ei seminţii. ci pentru a verifica traseul.

aproape vii. cine ştie dacă nu pentru totdeauna. al erelor geologice cărora. dar excesul este obositor şi intolerabil. în timp ce eu priveam pietrele care păreau că se împerechează şi se înmulţesc sub ochii noştri. inexat şi melodic. sprijinite între ele. ca un zaţ. cine ştie dacă nu. priviţi şi înţelegeţi toată această bogăţie. şi moartea copacului. devenit otrăvitor. soarele este prea mare pentru noi. Pietrele erau multe. poate că cerul pietros de deasupra se lega într-o vrăjită armonie cu ele. N-am putea trăi fără soare. fiecare ciorchine înseamnă intrarea în somn. poate. fără număr. să plece păsările. rădăcinile în pământ să se descompună.. rău prevestitoare. rostise atunci prietenul meu R. Amiezile sunt aproape fierbinţi. trecem bogaţi. soarele este violent. Trecem printre aceste verzi morminte de ardei şi vinete morminte de vinete. noi nu facem decât să ne apărăm. El ne răneşte.. Fiecare rod înseamnă împlinirea şi moartea plantei care l-a născut. în timp ce ele nu gândesc despre noi. câştigând câţiva centimetri de munte. pietrele erau aşezate unele peste altele. Ochelarii cu lentile filtrante rezolvă atât de decent totul! Decent şi mai ales plin de înţelepciune. De la o zi la alta minutele amiezii migrează neobservate spre dimineţi sau spre seri. dar totul era monstruos de străin. Să impunem acelor puternice pietre unica noastră superioritate. printre strălucitoarele morminte de gogoşari şi albele morminte de varză. ci pentru a vedea îndulcit. va dispărea. cum sentimentele noastre se suprapun. de cele mai deosebite forme şi mărimi. dar dimineţile şi serile reci. le-a supravieţuit. dureros. Avem toate scuzele: ochii noştri sensibili nu suportă tăria luminii. Desigur. ci de pietre. Bucuraţi-vă şi plângeţi la malul recoltei. să vină ploile. înfăşurată pe soare. deci am învăţat să luăm din soare numai părticica de care avem noi nevoie. veniţi printre strălucitoarele dealuri de gogoşari şi albele dealuri de varză. poate că apa neagră pigmenta savant cadrul. Un fel de nerăbdare perversă pluteşte în aer. Dacii întâmpinau naşterea cu hohote de plâns şi moartea cu strigăte de bucurie. până când ideea de amiază însăşi. capabil să ucidă prin intensitate. unicul drept exclusiv . . 22 .acela de a gândi despre ele. printre mausoleele de struguri şi criptele de pere. fiecare fruct înseamnă sfârşitul frunzelor printre care a crescut şi. a viei. cu unul dintre cele mai complicate zâmbete ale sale. Ochelarii de soare ştiu atât de bine alege. frunzele să se spulbere.Să nu uităm.Ce lacăt s-a rupt atunci în noi eliberând acel copleşitor şi atât de neprevăzut sentiment? Lacul era aproape negru. Am simţit deodată nevoia să nu trecem. Stătea nemişcat şi aproape nelichid pe fundul acelei căldări nu de piatră. Naşterea în volume rotunde şi colorate a recoltei este o foarte frumoasă. Ei păstrează întotdeauna suficientă lumină nu pentru a vedea. de opus nouă. încremenite într-o rostogoleală fantastică. Bucurându-ne. Poate că unele erau frumoase. să nu uităm că anul acesta a fost declarat Anul drepturilor omului. LA MALUL RECOLTEI În curând va începe să plouă. un fel de nerăbdare ambiguă pluteşte în aer: să se petreacă tot ce ştim că se va petrece. o nespus de bucuroasă moarte.. naturii. veniţi printre provinciile de struguri şi ţinuturile de pere. Veniţi printre aceste piramide ale recoltei. roadele uitate pe câmp să putrezească. până când ziua nu va mai fi decât monotonul răstimp dintre dimineaţă şi seară. întristaţi şi râzând. să cadă bruma. ne dă şi viaţă. printre aceşti verzi munţi de ardei şi vineţi munţi de vinete. şi noi să ştim bine că totu-i sfârşit şi că singura şansă rămâne să luăm de la capăt totul. când naşterea coboară în moarte atât de adânc. OCHELARII DE SOARE Iată ceva ce ni se potriveşte cu adevărat! Puţine dintre deprinderile noastre intră mai acut în rezonanţă cu noi înşine decât obiceiul de-a purta ochelari de soare. trecem înţelegând cum se poate plânge la naştere şi râde la moarte. să ne aducem aminte de ei. ci să rămânem şi să contemplăm. Toamna.

pe care nenumărate sute de oameni o vor citi! Scriu şi nu vreau să uit nici o clipă impertinenţa gestului meu. netolerând soarele sfârşeşte prin a uita că soarele există. pentru că purtăm cu toţii spaima de a nu semăna acelor aştri cu o putere de atracţie atât de mare încât lumina cade înapoi. dacă nedesăvârşire este naşterea noastră din acelaşi lut cântător care-şi caută ecoul. sfinţii sunt de atâtea categorii! Unii au noroc şi se numesc preafericiţi. scad treptat rezistenţa ochiului nostru la soare. de fapt. Trebuie să nu uit nici o clipă că pornind pe acest drum nu se poate ajunge decât la sfinţenie sau la compromitere. ce îndrăzneală să-ţi copiezi gândurile pe o foaie de hârtie transformată de litera de plumb în revistă sau carte. cobaii îşi prelungesc durata de existenţă. dar rezistând totuşi dorinţei de a ne conserva în imaculat şi tăcere. Vreau să am tot timpul sentimentul acestei culpabilităţi. pentru că nimeni nu ne poate garanta că glasul nostru care spune adevărul se va auzi şi de dincolo de acceptaţii pereţi de ivoriu. pentru că. implicaţi. De altfel oricând. la cea mai mică obrăznicie a luminii fumul lentilelor poate fi accentuat. pentru că nimic nu poate înfrânge sentimentul la pândă că separându-ne dezertăm. şi din fum în mai fum. dreptul acesta va trebui să-l răscumpăr. ieşind. CUVÂNTUL Experienţele au dovedit că. dar numai ca prizonier al purităţii sale privilegiate. şi mă gândesc: ce curaj. nu ar muri? Cine acceptă să-şi perpetueze sângele şi cerneala în vid şi neadevăr. rămânem cu toţii aici. în această lume care ne solicită. în timp ce din ochii cu încordare deschişi lacrimile se scurg libere ca. să ştiu că dreptul de a vorbi celorlalţi. deşi cu toţii ştim că perfecţiune asta înseamnă. fără atingere cu universul exterior. cobaii trăiesc mai mult. îmi privesc mâna scriind. S-a observat însă că e destul ca fericitul vieţuitor să depăşească frontiera celulei sale sterile pentru ca să devină brusc victima adevăratei lumi. sângele. într-o încordare în care fiecare clipă smulsă nefiinţei este smulsă libertăţii în acelaşi timp? Cine renunţă la o secundă de univers pentru o oră de claustrare? Nimic nu ne va face să ne răzleţim unii de alţii. salvatorii. în contul acestei uriaşe datorii va trebui să spun adevărul. Soarele însuşi poate fi privit prin ochelarii de soare şi globul lui de flăcări inofensive poate fi cercetat cu amicală condescendenţă şi cu uimirea uşoară că a putut părea periculos şi violent.Contururile privite prin ei apar mai rotunde şi culorile mai moi. accentuat fără încetare. totul se modelează după legi mai blânde decât cele ale naturii. acest drept pe care singură mi lam luat. din două răni. razele care puteau fi suportate cu uşurinţă trebuie oprite din drum. trebuie să mărturisim. Rostirea solemnă a lui. între tăcere şi cuvânt. arhangheli. preacuvioşi. nimic nu rămâne crud şi iritant. CONTEMPLAŢIE Scriu. lipsiţi de orice contact cu mediul exterior. purtăm cu toţii spaima de a nu le semăna. că tăcând dezertăm. urmând o mereu problematică bunavestire. nu cuvântul este perfect. Dar ce-am putea învăţa noi de la bătrânii şoareci singuri? Cine dintre noi e dispus să-şi prelungească viaţa cu preţul unei singurătăţi din care nu ştie dacă. Şi el este. Rămânem cu toţii aici. Şi numai asta ne interesează. Sfârşeşte uitând bucuria dumnezeiască de a înfrunta violenta lumină. ochiul nostru fragil se închide încet peste retina care. Izolaţi şi singuri. ingenioşii ochelari prezintă şi un infim dezavantaj: ne dezobişnuiesc de lumină. alţii nu au 23 . desigur. Lentilele întunecate trebuie schimbate mereu cu lentile şi mai întunecate. O. izolaţi într-o ambianţă perfect sterilă. El poate deci exista oricât. dacă imperfecţiune este nefericirea şi nevoia de comunicare. dar arma noastră este cuvântul. legaţi unii de alţii prin imperfecţiune. Rămânem aici legaţi de frunza trecătoare şi de iarba prăfuită. în orice condiţii. este în stare să sanctifice.

misterioasă. sfântul nu are de ales decât între a-şi urma sau a-şi trăda menirea. sunt convinsă. critica îi opune încăpăţânata demonstraţie a criticii care poate exista prin critică. critica îi întoarce în sfârşit cea mai dispreţuitoare indiferenţă. înţelegerea. pentru a le distruge. Analiza literară devine astfel şi mai subiectivă. Din conştiinţa acestei fatale îngrădiri se naşte. îmi privesc mâna scriind şi mă gândesc: dar când şi cum voi putea şti că între atâtea contradictorii sensuri alegerea mea este perfectă? Când şi cum va deveni imposibil halucinantul proces în care credinţa de azi se va dovedi greşită mâine? Giuseppe Verdi. Scriu. în schimb lansarea tinerilor se face cu mai mult entuziasm. e fals. unul.noroc şi se numesc doar mucenici. aşa erau timpurile". mi-e teamă că aş putea sluji un Dumnezeu care nu există. treptat. Dar e fals. oricât de lăudat. criticul nu este niciodată mai mult decât un cititor avizat şi eventual sensibil. locul exegeţilor rămas vacant este ocupat. ea poate cel mult transforma un apostol în martir. mai mult chiar. scriu şi nu-mi doresc decât să nu trebuiască niciodată să mă întorc pentru a distruge vechile melodii. Iar în cadrul acestei relaţii. Pe această platformă se produce egalizarea. O. al explicitării întotdeauna limitative şi forţate. oricât de complexă. nu mi-e teamă că aş fi în stare să-l trădez pe Dumnezeu. Adevărului unanim recunoscut potrivit căruia literatura poate exista fără critică. tot mai evidentă la criticii contemporani. Secularului dispreţ al scriitorului pentru interesul tradiţional care i se arăta. critica îşi poate permite şi ea să ignore literatura. a criticii care scrie despre critică. un scriitor nu va putea fi mulţumit de analiza unui critic. aşa cum de decenii întregi literatura îşi permite să ignore realitatea. rătăcea pe străzi şi cumpăra. cu multă ironie. se nasc inefabile nostalgii: nostalgia literaturii după interesul criticii şi cine ştie dacă nu şi nostalgia criticii după părăsita suzeranitate a literaturii. Dar nici un gest nu este reversibil. iar celebra şi îndelungata opoziţie dintre cele două categorii duşmane dispare prin simpla separare a domeniilor de activitate.critica are de înfruntat handicapul explicaţiei în mod fatal terestre. Nimeni nu mai poate mărturisi nemulţumiri şi. SCRIITORI ŞI CRITICI Între scriitori şi critică există se pare de la începutul lumii o ireconciliabilă opoziţie. Niciodată. chiar a celui mai talentat critic. în mod necesar mişcătoare şi contradictorie . în cazul unui scriitor adevărat. Şi astfel. Opera critică se transformă într-o reprezentare de gradul doi a vieţii (literatura se inspiră din viaţă. în spatele bătrânului maestru continua să se fredoneze stupid "La donna e mobile". dar nici măcar nu o mai citeşte. nici o epocă nu poate înlocui adevărul prin minciună. chiar de scriitori. va păstra o anumită linearitate provenită din subiectivitatea şi chiar din talentul celui care citeşte. flaşnetele cu melodiile lui mai vechi. o lipsă de simpatie de neînfrânt. Aud adesea plângăreţul: "aşa era epoca. a criticii care nu numai că nu respectă literatura. Faţă în faţă cu opera. un prim pas spre râvnita armonie universală este şi făcut. nu lauda este cea care interesează. critica se inspiră din literatură) putând exista în sine. Genurilor literare li se mai adaugă. pentru simplul motiv că. dar nu mai mult. 24 . ci înţelegerea. numai epoca le dictează. în film o mişcare este formată din nenumărate poziţii statice care nu dispar de pe peliculă la încheierea mişcării. Faţă în faţă cu opera . În felul acesta. iar înţelegerea. peste mereu problematica bunavestire şi crâncena luptă de a descoperi şi spune adevărul. cred. inefabilă. dar aceste diferenţe numai timpul. convertit la bătrâneţe de un nou adevăr artistic. Dar peste toate aceste îndoieli şi dureroase nesiguranţe. tendinţa evadării din propria condiţie. precum opera literară poate exista în sine. cu naturaleţe. dar critica nu poate exista fără literatură. nu va putea satisface toate valenţele libere ale operei. cel mai avizat şi poate cel mai sensibil.

este de mult prea târziu. Lucrurile se petrec aşa nu pentru că vor fi răsplătite după alte criterii într-o altă lume. de orgoliu infantil. Poate că educatorii. Infirmitatea paradoxală a acestei puteri stă în dimensiunile ei neadaptate la real. FELUL CUM PLOUĂ Poate să vi se pară ciudat. pentru că nu se ştie încă dacă învingător în lume este răul sau binele. pe alţii îi împodobeşte cu serpentinele ei colorate. organică şi voinţa nu ajută la nimic. Există o intuiţie care nu mă înşeală niciodată şi care îmi sugerează mai exact decât cele mai exacte probe ceea ce vreau să ştiu. cunoscut de toţi. Poate că lecturile. capacităţii ei de a se adapta şi de a reacţiona prompt. îţi vei lipi în partea stângă a pieptului o graţioasă ţintă de tir. binele nu e încă despărţit de rău. Este o incapacitate Este o trăsătură nefirească. dureroasa incapacitate. Preceptele morale au înflorit din ele. Nu vei mai încerca să ascunzi nimic. atunci. Nu am înţeles niciodată dacă te naşti în felul acesta sau dacă totul apare pe urmă. înjosindu-i. li se agaţă de gene şi străluceşte în picuri instabili. greu de înţeles. de o uriaşă forţă pentru a te încăpăţâna să nu învingi. urâţindu-i. nu eşti în stare să jigneşti.INFIRMITATE Poate că părinţii sunt vinovaţi. bănuiala infirmităţii se topeşte într-un sentiment ambiguu de mulţumire. dacă ai umor. este că malformaţia. N-aş putea să explic de ce. Ciudat. ca un voal subţire care foşneşte mătăsos şi face streşinile să cânte abia auzit. numai credinţa că vreodată va fi altfel te face să continui să-ţi porţi prin lume infirm de disproporţionata forţă. aşa cum Gulliver era în Liliput infirm. făcându-i să tremure şi să-şi strângă în jurul gâtului bietul fular. sunt alţii în jurul cărora ploaia se desenează discret ca o fină haşură. ci din forţă. făcând să crească ciupercile şi să scoată coarne boureşti melcii. pe unii îi învăluie ca o reţea invulnerabilă. pentru că tu eşti incapabil nu de conservare este înlocuit prin atât de tu nu poţi lovi. este nevoie de o imensă forţă pentru a-ţi fi milă de cel ce loveşte. ci pentru că nu se pot petrece altfel. dar atunci când vreau să cunosc cu adevărat un om. La început eşti lăudat şi obţii nota zece la purtare dispreţul colegilor e încă amestecat cu o vagă invidie. pline de haz. poate că totul se datoreşte marii sensibilităţi a ploii. unora le atinge obrazul şi li-l face mai frumos. ca nişte implacabile riduri ale văzduhului. Superioritatea faţă de o lume în care nu reuşeşti să te integrezi este ridicolă şi infirmă. îl privesc ca atenţie şi încerc să-mi imaginez felul cum plouă în jurul lui. Cu ucigătoare ironie vei continua să primeşti nota zece la purtare şi cu înţeleaptă tristeţe vei şti că acesta este consemnul. pentru a rezista dispreţului celui pe care nu l-ai lovit. al infirmităţii tale. naturale. dar şi să întorci o lovitură. se naşte nu din neputinţă. puteţi să nu mă credeţi. evadată de sub imperiul legilor numai să loveşti. cu clăbuci şi zarvă nestăpânită. Sunt oameni în jurul cărora ploaia cade copilăroasă. Este nevoie de forţă. dar nimic nu caracterizează mai bine un om decât felul în care ştie să 25 . nu se mai poate face nimic. încurcându-i în liniile lungi. înţelegi. Când. fără zgomot şi fără sfârşit. şi. Aşa cum unii nu văd şi alţii n-au grai. dacă infirmitate înseamnă a nu putea fi asemenea celorlalţi. în sfârşit. nu ele urmează litera rotunjită a preceptelor. Universalul instinct fragilul gest al întinderii celuilalt obraz. Pentru că. Totul este cum este. altora li se scurge prin păr şi pe gât murdărindu-i.

Lipsa de imaginaţie ne salvează. Totul ţine de incapacitatea de a ne imagina o durere nevăzută. Se întâmplă să fim martorii unui accident şi rămânem răscoliţi o săptămână. dacă am puterea să strâng dinţii pentru a mă uita pe mine. pe pământ se desfăşoară câteva războaie. desigur: ni s-au arătat tulburătoare fotografii. şi susurul sângelui scurgându-se în pământ. aud bătrânii cum se apropie de moarte şi oasele copiilor cum cresc. şi câteva revoluţii. un popor întreg dispare prin inaniţie? Ştiam. Mi s-a întâmplat adesea să mă plâng de nesimplitatea universului. dar dincolo de pereţii subţiri şi de minuscule distanţe. în câte nesfârşite game se mişcă sunetele ei. Ni s-a dat suferinţa compartimentată strict. totul mi se pare acum elementar. 26 . Nu aud nimic şi nimic nu ar fi mai simplu decât să spun "e linişte”. iar celor care îi reproşau răceala le-a răspuns că ţine de o altă parohie.. şi poate amuzanţi. încordată. în mijlocul unei predici ce storcea lacrimi tuturor. lăsându-mă să ghicesc în el . pe aceeaşi planetă. Stau în mijlocul cubului. LIPSA DE IMAGINAŢIE Înţelegem şi credem numai ceea ce ne cade sub simţuri. a rămas indiferent. cheie a tainelor. căci a lor este împărăţia liniştii.facă ploaia să plouă. şi respiraţia celor adormiţi în îndepărtate închisori şi lozincile ciudate ale unor neînţelese manifestaţii. Fericiţi cei lipsiţi de imaginaţie. şi fructele căzând din arbori pe neştiute pământuri. ce culori diferite şi neaşteptate poate să schimbe. Cum ar putea fi altfel? Cum am fi putut trăi încărcaţi cu zeiasca povară de a ne gândi şi la altceva decât la ceea ce trăim? Cum am continua să existăm dacă ne-am imagina. aud milioane de soţi certându-se şi dormind alături şi milioane de tineri jurând că ei altfel se vor iubi. Să ne bucurăm: în mai mare sau mai mică măsură.aşa cum anticii ghiceau în măruntaiele păsărilor. dar cine este în stare să sufere pentru partea nevăzută (chiar fotografiată) a Lunii? Totul a fost prevăzut. în alte asemenea suprapuse cuburi. Dimpotrivă. care.. în chiar clipa vacanţei noastre marine sau a plutirii noastre copilăreşti prin nea. ne-a fost dat tuturora să fim asemenea acelui drept credincios al lui Camus care. se numeşte camera mea şi. dar citim indiferenţi. Dar câte secunde de imaginaţie îşi poate permite un om? În camera mea este linişte. şi câteva contopiri? Cum am fi putut mânca de trei ori pe zi dacă am fi înţeles cu adevărat că. dar în suficientă măsură pentru a nu fi tentaţi să trecem dincolo de pereţii despărţitori. dacă am avea puterea să ne imaginăm că. fantastic instrument de cunoaştere. ascult. ştiu că freamătă un nebulos vacarm şi că. aud avioanele purtătoare de bombe trecând pe deasupra unor exotici nori. eufemistic. în câte forme se lasă modelată şi ce sentimente contrare poate să oglindească aceeaşi picătură de ploaie! Câmp de studiu. neauzită sau nesimţită de noi. joc pasionant. picanta informaţie din ziarul de seară care transcrie cifra zilnică (de ordinul zecilor de mii) a accidentelor de pe glob. p ă rul de apă al cerului se împleteşte pentru mine mereu altfel. călăuză.

este aici nedorit şi inexistent. Totul este veşnic. În spaţiul desfăşurat între Mureş. un spirit fantast şi neliniştit. Cum altfel decât ştiind exact ce va fi. noţiunea de joc este neconţinută. puternic cum puţine popoare îl ştiu. atât de propriu sudului. 27 . Dacă vreodată cineva. aşa cum marea simte probabil luna după impulsul mareelor. Munţi au şi Moldova şi Muntenia. închizând ochii. Casele se lasă împrejmuite cu ziduri şi oamenii se lasă împrejmuiţi cu tăceri.SIGURANŢA PĂSĂRILOR Eram pe un câmp negru şi golit de toamnă. şi apropierea lor năştea în mine o voluptuoasă şi tristă tulburare. păsările ar mai pleca. Târnave şi Crişuri. M-am surprins întrebându-mă ce ar face păsările dacă ar avea de ales între a rămâne şi a porni definitiv şi. cum va veni după iarnă primăvara şi cum drumul de întoarcere va fi dorit şi posibil atunci. orgolioasa ştiinţă a viitorului. înnebunit pentru că s-a putut înşela. suntem mai aproape de Lună decât de porţile Orientului. Le simţisem înainte de a le vedea şi fără să le pot auzi. Munţii aparţin Transilvaniei pentru că Transilvania se numeşte teritoriul aspru şi grav al sufletelor noastre. Transilvania reprezintă rigoarea. Inochentie Micu şi Iancu. ea nu poate fi decât catastrofică. M-am întrebat deodată dacă. acoperită cu păsări omorâte de ger şi peste care planează neauzit supravieţuitoarele ce au uitat să cânte. o seriozitate stângace dar sigură stăpâneşte totul. lipsite de siguranţa întoarcerii. Oltenia însăşi are munţi. O gravitate aproape greoaie şi o nelabilitate magică aproape compun sentimentul constanţei. în timpul desfăşurat între Gelu. care nu se aseamănă. neşovăielnica. ar căuta să intuiască rădăcinile miraculoasei unităţi a poporului român. cum streaşina de sub care au plecat va mai exista şi peste un an. TRANSILVANIA (I) În peisajul spiritului românesc. la fel de greu de străpuns. Avram Iancu. cum oboseala îndepărtatei călătorii nu va fi.cum altfel decât ştiind toate acestea şi-ar putea arcui cocorii inefabilele escadrile? Pornită din această geloasă mirare. le-ar găsi poate răsucite şi în coordonatele noastre sufleteşti. Poate că mă deprima calma şi nestrămutata lor tradiţie. când am simţit trecând pe deasupra mea cocorii şi mi-a venit în minte întrebarea aceea stranie şi nepotrivită păsărilor. este cutremurător şi neverosimil printre contemporane baricade de operetă. Spiritul mobil şi strălucitor. solidaritatea capabilă să nască unghiul ferm întors indubitabil spre sud. întins aproape abstract până la subsuorile cerului. întrebarea mi s-a aprins în minte ca o revelaţie de natură să deconspire un mecanism complicat şi de nepătruns. am avut în aceeaşi clipă viziunea unei câmpii. dar crestele sunt strânse în jurul Ardealului într-o afinitate geologică fără început. Este ca şi cum aş spune: în peisajul românesc Transilvania reprezintă munţii. Poate că le invidiam zborul acela fără egal de sigur. le simţisem într-un fel greu de definit. Stabilitatea ideilor şi sentimentelor este atât de mare încât eroarea nu intră în socoteli . totuşi în stare să ucidă .atunci când apare. cuvântul însuşi e neschimbător şi nu trebuie să ne mirăm că aici te poţi sprijini într-o vorbă precum în alte locuri în peretele stâncii.

Muntenia şi Moldova îşi izvorăsc exuberanţa şi visul din Ardealul tăcut. poate că ea este însăşi condiţia conservării noastre cine ştie dacă nu în infinit.acolo. acolo ne-au murit primii viteji şi s-au tărăgănat primele bocete. larg acceptate. UN VERS DE EURIPIDE Voi încerca să comentez un vers de Euripide. ci Transilvania s-a unit cu România. până la spânzurătoarea improvizată într-o magazie sau până la pierderea minţii. preoţi şi învăţători.ci se adaugă una alteia. în el . ci întregindu-i istoria cu o vocaţie a dăruirii. 28 . TRANSILVANIA (II) Întâi voievozi ai Moldovei au coborât din Maramureş. între Făgăraş şi Maramureş palpitase statul lui Gelu. Transilvania a adus ţării partea de nord a sufletelor noastre.două popoare înfruntându-se s-au contopit. urcat pe rând de savanţi. până la exil.zice legenda . excentric. a folosit munţii ca pe un ultim scut împotriva începutului sau sfârşitului de zi? Oricum ar fi fost acel neguros şi necunoscut mileniu transilvan. Transilvania a adus ţării cursul dinspre izvor. întregind nu doar geografia şi bogăţiile statului român. Versul spune: "Prevederea este adevăratul curaj". astăzi mai mult decât oricând. Prevederea? Probabil oamenii continuă să existe pe pământ graţie prevederii. Imaginaţia cărui istoric s-ar încumeta să reclădească mileniul destrămat aici de la retragerea romanilor şi până la întemeierea ţărilor româneşti. pentru că. ci pentru capacitatea sa de a deveni maximă. dând naştere unui aliaj purtând însemnele naşterii sale misterioase? Cine ar putea să refacă mental fantastica mie de ani în care acest popor. atunci . de o parte şi de alta a Carpaţilor. Nu România şi-a alipit Transilvania. probabil. de a fi recunoscut ca purtător al unei grave idei. dacă noi am fi mulţumiţi de noi şi de ceea ce este în jurul nostru. avem nevoie de această bătrânească înţelepciune. De la acest sfânt începe înălţătorul calvar. urcat până în punctul unde apoteoza a devenit posibilă. Este întâiul mare moment al Ardealului. Un vers cunoscut nu pentru poezia pe care o conţine. poate că azi trăim una dintre acele clipe în care prevederea este adevăratul curaj şi poate că. o duce în Europa Dimitrie Cantemir şi o tratează savant Constantin Cantacuzino. Nimic nu a fost dăruit. dureros.înaintea creştinismului . nimic nu ar fi mai important decât prevederea. întradevăr. Transilvania este leagănul. dincolo de porţile înalte şi de tăcerea creaţiei. din Rugătoarele. în acelaşi timp social şi naţional.din Făgăraş. Dar conştiinţa unităţii romaniste trece din manuscrise în confruntare şi martiriu odată cu Inochentie Micu. dincolo de munţi? Ce alchimist ar putea să închipuie temperatura la care . Mult înainte. Conştiinţa unităţii româneşti o au şi cronicarii Moldovei. neobişnuită. Cel de al doilea moment se numeşte Inochentie Micu Clain. scriitori şi ţărani.ne-am născut şi am învăţat să vorbim. urcat până la roată. iar ai Munteniei . al apelor şi vârfurile munţilor niciodată comozi.

Prevedere înseamnă grija de a putea oricând reveni. ameninţarea care nu te iartă. Gardul abia dacă-mi atinge umerii. învârtindu-şi prin aer imaginarul bici. Niciodată un erou nu a murit vreodată degeaba . i-aş prefera oricând statornicia înfricoşătoarelor măreţii. Acestei scurgeri orgolioase spre nimicnicie. dar nu te înşală. mai fericiţi şi mai puţin prevăzători. iar această obsesie . la sunetul prelung al clopoţelului. dar nu inutil. da./ A venit apa şi l-a luat.cel înfrânt câştigă oricum mai mult decât cel care nu a încercat să lupte. trăgându-mă puternic de hăţurile pletelor lungi. în interminabile rânduri. se micşorează cu anii. în care alergam până la epuizare în chip de cal nechezător. între comoditatea stabilă a imperfecţiunii şi desăvârşirea bănuită numai. Prevederea nu riscă niciodată o cucerire prezentă . dimpotrivă. Curajul poate să fie dureros./ Vom face altul pe râu în jos. riscând totul.eminamente umană . pentru un singur punct fix. Ţineam atât de bine minte dudul uriaş în care ne căţăram. decât revelaţia că reprezentările tale despre lume sunt în continuă mişcare şi-n veşnică nesiguranţă. în timp ce un călăreţ. Ceea ce părea de neînvins se dovedeşte şubred. Dau un regat mişcător. distrugător. nefericita idee de a trece să-mi văd şcoala primară. ofer întreaga mea colecţie de sentimente care aleargă şi se neagă unul pe altul. numai dacă ea există pentru a face posibil un curaj mai mare. îşi pierde nu numai sensul de a mai exista. închizându-ne fiecare în odaia lui de frunze. Prevedere înseamnă mers atent. cu mâinile aduse în faţă. dar şi raţiunea de a fi existat vreodată. că singura noastră îndrăzneală trebuie să fie conştiinţa înţeleaptă a acestei spaime. pentru a se vedea dacă sunt curate. în care cântam "Podul de piatră s-a dărâmat. din viitor. în care ne jucam "de-a ascunsa". Prevederea este adevăratul curaj? Da. Ceea ce putea să înfricoşeze naşte compasiune mirată. în care ne aşezam. ţineam atât de bine minte gardul înalt pe care nici cei mai răi dintre băieţi nu reuşeau să-l încalece. imensă./ Altul mai trainic şi mai frumos". Curajul. renunţarea la el. se subţie şi apare deodată fragil şi lipsit de importanţă. spaima de care nu poţi scăpa. Ţineam atât de bine minte curtea şcolii. Curajul.le riscă pe cele virtuale. că sentimentele tale faţă de univers sunt la fel de relative ca universul care îşi schimbă clipă cu clipă dimensiunile. poate scuza lipsa prevederii. "Prevederea este adevăratul curaj". numai dacă la capătul ei vom putea fi mai liberi. el alege întotdeauna. adoptat. un vers. Greu de găsit o mai mare înjosire decât aceea de a-ţi descoperi vechile suferinţe rizibile. după legi pe care numai el le cunoaşte. lipsit de speranţă.Dar de atâtea mii de ani marea noastră mândrie este aceea de a fi nemulţumiţi şi de a încerca să trecem mai departe. Şi o dată cu obiectul spaimei. pe cea de a doua. Un vers mai trist decât tot ce se poate închipui. dezastruos chiar.a saltului necesar se numeşte curaj. da. alături de o clădire scundă cu trei încăperi nu prea luminoase vopsite în alb şi cu podeaua îmbibată cu motorină. făcut maximă şi venit să ne înveţe că trebuie să ne temem de tot ce este în jurul nostru. devenit ridicol prin slăbiciune. pune sub semnul întrebării tot ceea ce există pentru ceea ce ar putea să fie şi. la control. curtea şcolii este o bătătură meschină cu un biet pom în mijlocul ei. mă urma la trap. acestei deşirări implacabile de măreţii datorate lentilei concave... spaima însăşi se diluează. Ceea ce putea să pară în copilărie uriaş scade. dar de care nu trebuie să te îndoieşti. de a putea oricând interpreta altfel totul. niciodată prevederea nu scuză lipsa curajului. apune. precauţia pasului următor şi. se schimbă. pentru o admiraţie care să nu fie silită să se stingă! Trecând prin oraşul în care copilărisem. dacă ea este complicatul drum al unei mari îndrăzneli. OCHEANUL Totul se vede ca printr-un ochean care se reglează singur. am avut nostalgica. eventual. De ce-mi era frică singură pe coridorul ăsta lung de zece metri? De ce n-am îndrăznit niciodată să mă apropii şi să beau apă de la clămpănitoarea cişmea de lângă zid? 29 .

fără să fie întotdeauna evident dependent de ea. Sunt negri. taina nepăsătorului Neapole .Pompeiul. din nou. unele te dor şi altele te alină. pentru a păstra strălucitor ciotul rămas? Nu este prea scump? 30 . mereu mai mic. îi privesc. Uneori ne împrietenim. cinstită. inefabil. destul de abile şi de puternice pentru asta.iată cel mai tulburător şi optimist dintre mistere. bătând mereu din altă direcţie. Sufletul unui oraş este şi nu este locul geometric al sufletelor locuitorilor săi. El decurge desigur din psihologia acestora.toate acestea nu sunt decât consecinţe neglijabile sau neînsemnate premise: oraşele nu seamănă între ele pentru că au. unele sunt ocrotitoare. cinstea şi supravieţuirea arborilor . Chiar şi atunci când pare a fi dispărut sau a nu fi existat deloc. Oraşele nu seamănă între ele nu pentru că unele sunt înconjurate de chiparoşi şi altele de mesteceni. Ei nedreptăţesc numai prin măreţia de care sunt singuri în stare şi ucid numai prin umbra înălţimii lor. nu pentru că parcurile şi clădirile lor urmează stiluri diferite. există oraşe timide şi oraşe impertinente. altruist. Parisul este cosmopolit. pentru că puţine lucruri din viaţa de pe pământ se pot apropia în frumuseţe de prietenia dintre un oraş şi un om. Taina îmbătătoarei şi liberei Florenţa este Savonarola. calmant sau răscolitor. se supun cu adevărat vântului şi niciodată nu-şi mai redobândesc pierdutele frunze? Dar dacă această iscusită mască a morţii a devenit un sfârşit ireversibil şi noi respectăm emoţionaţi o rezistenţă de mult încheiată? În tăcerea generală şi ambiguă. neliniştile de astăzi mi se vor părea fără importanţă? SUFLETUL UNUI ORAŞ Oraşele nu seamănă între ele nu pentru că sunt aşezate diferit geografic. triumfătoare. disimulată în ei. care nu poate fi comparat. chiar şi atunci când fiecare casă şi fiecare colţ par a o nega. au făcut totul pentru a părea morţi pentru că numai morţi pot traversa fără primejdie moartea. deschis. Sufletul unui oraş este întotdeauna legat de taina oraşului şi nu există oraş fără o taină a sa. şi-au lepădat frunzele şi găzduiesc bruma. cine continuă să trăiască şi cine este mort? Trec printre arbori. un alt suflet. în felul acesta viaţa se conservă ascunsă. împotrivindu-se oraşului. Viaţa arborilor. Veneţia este aristocratică şi infatuată . sau un biet sentiment de admiraţie. fiecăruia trebuie să-i înţelegi purtarea.De ce plângeam? Ce mă înspăimânta? De ce nu pot să întorc blestematul ochean pentru a reda acestor biete locuri măreţia impunătoare de odinioară? De ce nu pot opri neîncetata schimbare care mă face să văd totul mai mic. Sufletul unui oraş este ca o fiinţă care nu seamănă cu nimeni deşi părinţii îi sunt cunoscuţi. inexplicabil. îi ating: tu? tu? tu? Şi chiar dacă totul va fi în stare să învie. Dar dacă nu-i aşa? Dar dacă unii dintre ei mor cu adevărat. printre monumentele Viei Appia. ci pentru că.focurile împerecheate alte ţigărilor. privite. taina Romei eterne . existenţa. nu este prea mult să te prefaci că mori o jumătate de viaţă. cu aceeaşi forţă şi numai cunoaşterea lui mă interesează. nu i se împotrivesc. şi întreaga ei viaţă este cunoscută. Poate că asta e înţelepciunea. eterogen – parizienii sunt rezervaţi şi credincioşi larilor familiali. vântului. Sunt esenţe tari. altele te hăituiesc din frumuseţe în frumuseţe. Cine poate să le judece? Sufletul oraşului în care calc prima oară mă atrage.veneţienii fredonatori şi nostalgici. Cu fiecare trebuie să ştii cum să te porţi. taina. simt cum sufletul meu este cercetat de duhul care mă înconjoară. Ştiu că atracţia este reciprocă şi căutând în jurul meu sufletul oraşului necunoscut. dar fără sfârşit. continuă să-i coloreze aerul. BRAZII ŞI CEILALŢI ARBORI Mă gândesc la arbori ca la cea mai cinstită specie de fiinţe lăsată de Dumnezeu pe pământ. Există oraşe care îmi seamănă şi oraşe de care mă deosebesc fundamental. într-unele te simţi vesel şi în altele trist. Există oraşe nepăsătoare şi oraşe care se consumă pentru fiecare lucru. sau pentru că istoria lor a fost de fiecare dată alta . în felul acesta la celălalt mal al iernii îşi vor putea mărturisi. alteori ne leagă numai un biet sentiment de milă. fiecare. Trec printre arbori şi-i privesc. fără să ştiu măcar punctul din care.

SPITAL (I) Un spital nu este un loc unde te vindeci de boală. O mare durere a spiritului face trupul imponderabil şi neglijabil. ci un loc unde te vindeci de tine. lumina păstrată pentru poieni. Nu de boală mă vindecă spitalul. Ambiţie irealizabilă. pe de altă parte dorinţa frenetică de a-i fi cât mai perfecţi reprezentanţi. ci de mine însămi. să înfrunte totul. durerea. Dar până atunci. Am fost obişnuiţi să ne fie frică de iarnă şi să aşteptăm doar. Trec printre ei. să nu se prefacă. ci să te concentrezi asupra ei. Cele două. de ceea ce urăsc şi de ceea ce nu pot să admit.Atunci îmi vin în minte brazii.. Oamenii spun "frumos ca bradul” şi îi aduc în case. va exista întotdeauna perseverenţa unei mături hotărâte să dezvăluie piatra. De fapt. ci de mândria 31 . halatul vişiniu. deodată această idee ciudată şi bănuitoare că iarna însăşi există pentru a face posibilă ambiţia avântată şi utopică. în condiţiile nivelatoare. pardoseala cu linoleum spălat de trei ori pe zi. Nu. Pe de o parte jignirea acestei joase apartenenţe implacabile. verzi. dăruind trotuarelor demnitatea potecilor şi pieţelor. Am fost obişnuiţi cu iernile goale.. astfel. îi privesc. nerenunţând la nici o frunză pentru a se salva. luptând împotriva sării aruncată sub roţi. nu de boală mă vindecă spitalul. că. brazii şi ceilalţi arbori. nedeosebit în esenţă. şi sufletul meu o dată cu ele. căzând nebuneşte. sau mai cinstit. câte un trup asemănător îndurerat. Descoperi deodată că totul seamănă. ard uşor întreaga lor forţă este canalizată încordat şi patetic spre un singur scop: să rămână drepţi şi fără minciună în ger. Ciudată revelaţie născând un ciudat şi contradictoriu sentiment. brazii cad victimă propriului lor simbol. în fantastica tentativă de a acoperi totul. fără încetare. Oricâtă ninsoare s-ar aşterne. va exista întotdeauna un turn orgolios. să-ţi aduci aminte că ai un trup şi să renunţi la tot ce eşti tu fără să fie el. cu gerul fără podoabe. ideală animalitate. care numai acolo în psihologia muntelui putea să se nască. zăpada aceasta făcând brazii împăraţi şi statuile ridicole. Şi. Posibile şi opuse modele. Se rănesc uşor. ceştile cu monograma Ministerului Sănătăţii. trec mereu printre ei. Patul cu pleduri albastre. de pasiunile şi chinurile mele. iarna există pentru a face ninsoarea posibilă. peste toate acestea. PASTEL De mult nu a mai nins aşa.toate te ajută nu să uiţi boala. până în primăvara care poate veni numai după iarnă. Şi va mai exista. îi ating.. ci toţi aparţin cu intensitate aceluiaşi regn animal şi numai această revelaţie are importanţă. să lupte pe faţă. se fac cu neputinţă una pe alta. purtând dilema nerezolvată. că nu mai suntem în stare să deosebim explozia de feerie. în timp ce aici. Trupurile acestea îndurerate printre care se pierde trupul meu îndurerat nu cunosc mai fierbinte tendinţă decât aceea de a dispărea într-o sănătoasă. spre judecata de apoi. pământul rănit e frumos. nivelatoarea îndrăzneală se va transforma în ape revărsate peste noi. fără metafore. nimeni nu este mai frumos. Ninge cum de mult n-a mai nins şi. Şi deodată această năvală a albului. în acest pat de uniformă. desigur. cât mai înţelept ascunşi. împotriva cenuşii presărată sub paşi. pentru a nu uita că verdele lor demn este posibil. sau mai profund. feluri de suferinţă se exclud î ntre ele. dispar pentru a face loc durerii meschine şi îngrozitoare a unui fragment de ţesut străbătut de câteva vase sangvine şi de câţiva microscopici nervi. Este o rezistenţă orgolioasă şi disperată. toate suferinţele fără sfârşit ale sufletului meu. se frâng uşor. că în fiecare pat aranjat la fel se găseşte. De atâta timp nu a mai căzut peste creştetele noastre atâta alb sacrificat. spaima noastră copilărească de clipa în care strălucitoarea. atât de deosebite. cum nu pori boteza cu acelaşi nume uscatul şi apa. menită să înfrumuseţeze şi să purifice pământul. să treacă. străbătător şi cenuşiu. un munte şi un val. fără datini. şi va mai exista sentimentul nostru că apele acelea vor îmbogăţi nemăsurat pământurile. năvala aceasta învolburată şi nesupusă. durerea localizată strict . cu frigul declarat şi rigid. Deodată această riscantă revărsare peste lume. Nu poţi folosi pentru spirit şi corp aceleaşi cuvinte.. acolo. suferinţa sunt noţiuni ambigue şi improprii. bandajat de zăpadă. menită să-l ascundă şi să-l facă strălucitor ochilor descurajaţi ai păsărilor. Sunt mai fragili decât toţi.

deodată. de care trebuie să mă feresc. apare ideea disperată. pentru a nu mă îndoi de ele. dar moartea este şi ea o efigie a victoriei. după ce ai pierdut totul. mă fulgeră bănuiala că spitalul este o cursă. dar eu am păstrat cu încăpăţânare incapacitatea de a accepta adevărurile care se oferă sau sunt oferite. căzut. dar n-am înţeles niciodată cu adevărat de ce „două cantităţi egale ca o a treia sunt egale între ele“. dinspre credinţă spre conştiinţă. nu putem fi înfrânţi. Trestii gânditoare? Dar care trestie s-a mistuit vreodată singură? Scepticii sunt încă o dată infirmaţi. de-a lungul atâtor milenii. pot muri cel mult. Avem strania calitate de a nu putea fi niciodată cuminţiţi. Loviturile ne-au făcut nu mai înţelepţi. dar nimeni nu mai poate să-ţi fie învingător. pe care-l retrage apoi.. bătându-se cap în cap. undeva. transformând-o în jertfă. mă fulgeră spaima că întreaga omenire ar putea fi prinsă vreodată într-un asemenea spital. deci exist. Reduşi la un singur grăunte de viaţă. dar asupra căruia ai inalienabilul drept de a dispune. fantastica idee că. şi prima lor grijă era de a pretinde obositelor gazde. mă îndoiesc. de flacăra neindiferenţei mele perpetue. Şi. Nu pot fi învins. nu putem fi supuşi. prea multe idei au preferat să se impună decât să se justifice. AXIOMA Nimic nu este mai puţin sigur decât evidenţa. Rând pe rând. putem muri cel mult. Cine mai îndrăzneşte sa susţină desfăşurarea spre rău a sufletului omenesc fără să fie strivit sub avalanşa adevărului? În câteva milenii de existenţă am evoluat evident dinspre supunere spre libertate. deci forţa. eram arşi pe rug şi ne-am dat singuri foc. încă o carte blanche. totuşi. face mereu imprudenţa de a emite încă un asemenea cec. Nu cred că. Mă îndoiesc. s-a păstrat întotdeauna îndoiala. înainte de orice. La ultima limită a ei. din fiecare spasm. Este un tragic joc: o data aruncată pe masă ultima. crezându-se de fiecare dată salvată.singularităţii mele. pe care nu eşti în stare să-l faci fericit. aşa cum ţărăncile păstrează sămânţa aluatului capabil să dospească viitoarele pâini.. Asupra prea multor lucruri am fost deprinsă să nu mai pun întrebări. nu pot fi supus. moartea însăşi am învins-o. deci nu renunţ la mine însămi. Am învăţat din fiecare cădere. Despre prea multe fraze mi se spusese că nu mai au nevoie de demonstrare. eram obligaţi să tăcem şi am făcut greva tăcerii. Oamenii iubesc pentru că se 32 . niciodată îndeajuns intuită. din ultimul fir de putere. numărul axiomelor a crescut îngrijorător. Eram în stare să urmăresc demonstraţii ale unor complicate teoreme. tu poţi să nu învingi. sau numai în propriul ei trup. prea multe cuvinte se simţeau jignite la cererea de a fi explicate. deodată. Nimic mai puţin convingător decât o axiomă. SPITAL (II) Şi. colosala carte. Timpul a trecut. Avem o rezistenţă stranie. există un lucru care să fi fost mai imperios cerut omenirii decât credinţa în axiome. Şi iremediabil naiva omenire. dacă mamele mai nasc copii şi pomii mai rodesc fructe este pentru că într-un colţ. ideile şi secolele soseau. îţi mai rămâne în stăpânire propriul trup. de fiecare dată prea târziu pentru a mai putea fi recuperat. că trupul meu e o cursă în care pot fi prinsă. dinspre fanatism spre rigoare. Dacă totuşi pământul continuă să fie populat. Eram ţinuţi flămânzi şi am făcut greva foamei. Este un gest împotriva naturii acest sfârşit de luptă în care ideea flutură peste trupul materiei. din fiecare insultă. grăuntele păstrează împotrivirea. ci mai puternici.

nici dacă preferinţa pentru infinitezimal nu ne face să ne pierdem. Etica. ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar gândi cu propriul său cap . Fără axiome nu s-ar demonstra nimic. toţi îmi reproşează neîncrederea în axiome... Opera scriitorului modern se însoţeşte. fără axiome nu s-ar putea mântui. în care se strâng câteva sfâşietoare bilete lăsate pe sub uşă şi câteva amuzante telegrame.“ şi. de lemne. chiar dacă atâţia bunici ne şoptesc că numai la gura focului. în drum spre noi înşine.. tot mai pudic ascunse.. Nu mai scriem scrisori şi înţeleg ce adevărată dovadă a sublimării noastre sufleteşti este aceasta. Dar să nu ne flatăm. cea de-a doua axiomă. onorabil. Să mărturisim: nu e numai pudoarea. şi dorinţa de a nu strivi taina prin prea multă şi prea exactă lumină. dar nu şi a hârtiei scrise care le păstrează. GENUL EPISTOLAR Să încercăm să ne imaginăm.. Spinoza. Operele complete ale oricărui scriitor clasic se încheie. contorsionate şi sceptice. Toate aceste reţineri. amabil. zâmbind. în jumătatea noastră de secol. universalul răspuns în faţa căruia ştiu că axiomele îşi pierd din aroganţă şi se prezintă supuse la judecată. molcoma comunicare a sentimentului caligrafiat pe hârtie şi aşteptând răspuns. Niciodată nu vom şti dacă noi stăpânim atomul sau el ne stăpâneşte pe noi. Atunci când îmi este acordat rostesc. nu fac decât să păstreze rana pe care o închid . cel mult. îmi spun istoricii. Nu ne mai scriem scrisori. un roman epistolar: o poveste de dragoste sau o naraţiune cu pâlpâiri filosofice. Să încercăm să ne imaginam o corespondenţă. Să ne imaginăm acum.“.. ci şi de economie poate. Nu e decât o firească racordare la epocă: căldura pentru care se ardea o pădure se obţine din neliniştea unui atom. este şi graba. o doctă preocupare a 33 . Nu mai citim şi nu mai aşteptăm romane epistolare decât balansându-ne în ironia unui zâmbet matur.niciodată nu vom şti dacă tăcerea sau mărturisirea completă ne falsifică mai mult. sunt drepţi pentru că se îndoiesc de dreptate.. şi teama de a nu simplifica. peste ani. mai ales. De la severul dascăl de aritmetică şi până la marii dascăli neîngăduitori. artistul nu-şi permite să se ofere decât pe această cale. nesperiaţi de zeii decenţei şi ai ridicolului? Pudoarea şi-a mutat împărăţia pe tărâmul nevăzut. Acolo unde înainte se dezvolta o tiradă. golite de sens.. ci între ce şi prin ce. Dar cum am mai putea noi folosi naiva formulă „Iubite prietene. în care fiecare plic conţine o mărturisire datată naiv 19. şi conştiinţa perisabilităţii adevărurilor. o lipsă de echilibru nu între ce şi cum. desigur.. cu o subţire addenda. Două cuvinte ciudate: „Omul cugetă“. desfăşurată pe mai multe decenii. insesizabilă aproape. ci bileţele şi telegrame. două cuvinte. marile sentimente sunt. acum se consumă o miime. toată pojghiţa decentă a perlei. fără axiome nu s-ar putea stăpâni.Despre natura şi originea sufletului. îmi spun filozofii. E. Având conştiinţa operei dusă până la ultimele ei consecinţe. prin câteva tomuri de corespondenţă. Tot mai mult descopăr o neproporţie bizară şi chinuitoare. Costumele de baie pot să fie de mărimea unei frunze numai. având miezul ambalat în foşnetul unor lungi scrisori. aşteptându-mi dreptul la replică. Formularea mea este mai mult decât naivă.se îngrijorează sociologii.îndoiesc de dragoste. pe noi înşine. Cine va reuşi? Ce scriitor îşi va permite să-şi oblige eroii să corespondeze. Este o chestiune nu numai de decenţă. se nasc poveştile. de gest. îmi spun sfinţii. Zâmbesc fiecăruia dintre ei. cui am mai putea-o adresa? NEPROPORŢIE Tot mai mult mă uimeşte raportul dintre cantitatea de revelaţii şi idei şi cantitatea de cuvinte ale unui scriitor. în schimb. partea a doua . şi începută protocolar cu „Iubite prietene. sunt liberi suspectându-şi libertatea. în timpul răvăşit pe care îl străbatem.

totuşi într-o lume care îl depăşeşte prin ştiinţa adaptării şi aranjamentelor. în liniştea adâncă sufletească. de gheaţă. pupeze. ar trebui să mai trăiesc. împresurată de mierle. Această aderare la o mitologie şi rece.esteticii studierea relaţiei dintre capacitatea de abstractizare şi posibilitatea concretizării în imagine. feciorelnice. dar nu numai de asta e vorba. Raiul lui Odin. dureroasă. este tot ce-şi poate dori după arderea pământească şi. sau poate ar trebui să mă nasc din nou. de cuvinte familiare mie. în viziunea sa. din Nord. ele nu există pentru mine. puritate. cuci. îmi lipsesc cuvintele. Dar cine îmi poate făgădui că.bardul îşi imaginează primirea sa la masa zeului scandinav. Mă gândesc la un sculptor care nu reuşeşte să-şi procure marmura. Ştiu toate acestea. Olimpul acesta purificator prin răceală şi distanţare îl preferă până în detalii celuilalt. neputinţă etc. Ce uşor de înţeles. învăţate în Larousse. codobaturi. mai aproape de codru. în locul sirenelor posesive. şi totuşi simt nevoia năvalei cuvintelor. Nu imaginile îmi lipsesc. Desigur. unica frumuseţe este în seninul rece. sistemul nervos. / Şi toată lumea din ocean / De tine o s-asculte. dar ea nu este decât scheletul. Nu simt ce înseamnă ulm sau platan. Mai mult chiar: îmi sună vulgarizator. în năprasnica întrecere de forţe. pe Decebal. Ar trebui să încep un studiu da capo al naturii. Ondina nu este carne. 34 . el intuieşte că adevărata. el va întâlni acolo. dincolo de sentimentele partizane. ci noţiuni. ea nu răscoleşte. aspiră la liniştea. De altfel. mai ştiu că marii asceţi socoteau renunţarea la strălucitul fruct al cărnii o victorie a seminţei ascunsă în ei. Dar eu nu cunosc cuvinte. el prefera depărtarea transparentă. a cărei limbă mi se predase la şcoală din clasele primare şi până aproape de terminarea facultăţii. când pe pământ se luptă pe viaţă şi pe moarte romanii cu dacii. suprema recompensă şi înălţare a unui pământean. transparentă şi plină de culoare? Ştiu că ele nu se nasc despărţite şi nici nu pot trăi după separare. arborii. stăncuţe. Chinului lui Mureşanu îi răspunde ecoul calmant al glasului ei dirijat de Regele Somn şi este de observat că Hyperion însuşi nu doreşte Cătălinei iubite decât un destin de ondină: Colo-n palate de mărgean/ Te-oi duce veacuri multe. atunci când . concreteţea lor se opune în mintea mea liniei albastre a plutirii prin aer. una sau alta. iarba. am nevoie de cuvinte multe. pe care să le văd şi care să mi se ofere. turturele. dar eu. iar eu nu sunt doctorul savant care analizează un caz. ci îndulceşte amorul. ci însuşi bolnavul obsedat. hibernal. şi străină. e tot ce imploră în rugăciunea către îngheţata mare: A răcori durerea-mi înfocată cu iarna ta eternă. o eliberare. transparente. dar prin sturz sau cintezoi eu nu înţeleg nimic. nu cunosc lexicul.într-un poem din acelaşi an de tinereţe . şi în mâini. a Valhalei. în subtext. Mi se întâmplă mereu la fel: am ideea poetică răscolitoare. pentru că. pot fi doar. şi în nenumărate schiţe. Acelaşi lucru cu plantele. dar carnea. cintezoi. devoratoare. el invocă ondinele liliale. am avut întotdeauna orgoliul de a nu încerca să dobândesc ceea ce nu mi se oferă de bunăvoie. simpatia poetului întreagă merge spre divinul dunărean şi spre grandoarea ducilor daci. cunosc structura limbii. alături de Odin. într-o lume pătimaşă. cu arcuri de neaua albă. pot să corectez greşelile vorbirii celorlalţi. prea amintind lumea cunoscută. cu lungi coloane de zăpadă. Prin pasăre eu înţeleg o făptură cu aripi care întruchipează ideea de zbor. prea intim. Este. rămaşi neutri pe un arc de cer albastru în senină depărtare. Vizitând o ţară vecină. nu pot vorbi pentru că n-am cuvinte.. zeilor intriganţi şi atât de umani ai Mediteranei. de altfel. deşi are în cap. Nu am nici cel puţin cuvintele. iar în cer se înfruntă cu aceeaşi înverşunare oştile lui Zeus şi Zamolxis. se simte cum sufletul său jinduieşte. viitoarea statuie. de deasupra tuturor. carnea mustoasă şi inefabilă. spre deosebire de el. poate să pară neaşteptată pentru un poet pasionat şi atât de adânc naţional ca Eminescu. detaşarea şi limpedea înţelegere a dumnezeilor blonzi. fascinat de propria sa boală. îmi dădeam seama că ştiu gramatică. Odin adâncit în gând îmi priveşte bătălia. o copilărie. ciori voi mai fi în stare atunci să zăresc cerul nemărginit şi singur traversat de însăşi ideea de zbor? ODIN ŞI POETUL În Memento mori. ci idee pierdută-ntr-o palidă fee. dar. ale acelui copil din Sartre. diminuate până la umbră. rândunele.

Ei nu sunt eroi. inteligent dozat. Anonimatul. Dar despărţirea dintre artă şi curaj. alunecând spre sublim. săritura care în clipa inspiratei tirade îi va fi atribuită cu entuziasm. Ce semn mai acut al dizolvării decât această calificare a oamenilor nu după ceea ce au făcut. dar cascadorul. este superior culorilor. absenţa materiei. este superior materiei. ca o dezlegare condescendentă a severelor vămi de dincolo. ca o formulă de iertare. dorinţa poetului rămâne grea de lirism. Numai sinteza lor este înaltă. Degradantă absurditate. cu figurile ştiute pe de rost ale vedetelor. va beneficia cu eleganţă. Prea îndrăzneţi pentru a fi talentaţi.acolo unde se întrevede succesul actorul titular preferă să apară el însuşi. Riscând. Virtutea de a nu face rău devine astfel ţel.. Formula absolvă doar de crima capitală. cascadorii fac parte din aura tulbure a secolului. La ce lipsită de speranţă adâncime trebuie să te afli pentru a considera nivelul mării un pisc al eroicei escaladări. Asta înseamnă că n-a omorât cu mâna lui pe nimeni. Când un om se îneacă. Prin nu se ştie ce alambicat proces sufletesc. dacă a nu face rău este înalt calificativ. Cascadorii sunt cei ce riscă mereu pentru alţii: preocupat de saltul mortal. ci şi nemurirea. CULORILE Se spune mai ales la moarte. cascadorii sunt profesionişti nu ai artei. O aud mereu şi îmi sună mereu în urechi precum cântecul fatidic al roţilor. consacrarea cel puţin post-mortem. N-a făcut rău în viaţa lui. Când. sau la câte o spectaculoasă prăbuşire. chiar de cascadori. atunci vidul. Numai în prelungirea acestei obsesive aspiraţii către Odin. fără să semnifice că n-a ştiut de uciderea nimănui. artistul nu-şi riscă viaţa. este la fel de liniar şi monstruos desenat.Adesea. n-a făcut rău în viaţa lui. Pe aici se intră în transcendent. Nimeni nu-şi face iluzii asupra purităţii. ci după ceea ce au reuşit să nu facă? A fost un om cumsecade. personajul-curaj. dar niciodată spre geniu. n-a făcut rău. să-l salveze poate fi. Cel care tace este întotdeauna mai respectat nu numai 35 . murind. N-a făcut rău în viaţa lui. absenţa culorilor. devin artişti.egoistă. fără să semnifice că n-a fost spectatorul distrat al unor rostogoliri în neant. cel ce a încercat. înlocuite apoi. tuturora le e suficient că nu a făcut rău. stigmat şi emblemă. Dumnezeul care îi refuză lui Hyperion dragostea şi umanizarea este cu totul altul decât cel în paradisul căruia Dante vedea l'amor che move el sole e l'altre stelle. îndrăzneala artistului ar implica universul. Asta înseamnă că n-a împins pe nimeni în prăpastie. un ratat este privit cu dispreţ de cei care niciodată nu au încercat să devină ceva. îndrăzneala cascadorului ţine de acest pământ. n-a făcut decât să asiste la crime. când trebuia să fie minim punct de pornire. unii dintre ei. Este o degradantă lipsă de pretenţii în această modestie a exigenţelor. fără a fi reuşit. de tragedie şi melodramă. cu mult mai mare uşurinţă. Şi frumosul rămâne acelaşi înger infirm. după ce totul se va fi terminat. Printr-o nepretenţioasă şi superficială selectare a păcatelor. iar cascadorii luptă pentru a fi înfrânţi . nu moare doar el. ci mor toate umbrele pe care le-ar fi răsfrânt peste lume. a reuşit să nu ucidă pe nimeni. cu un fel de frondă orgolioasă şi entuziastă. CASCADORII Amestec. atunci negrul. este acceptat. nu este o nedreptate. Artistul urmărindu-le calm săritura în gol de care. se spune pe un ton absolvitor. comentatorilor Luceafărului strofa din finalul poemului li se va fi putut părea sentenţioasă şi de ce nu? . înaintea căruia nu se află nimic şi după care nu rămâne decât moartea. Eroismul presupune victoria. făcut vinovat de moartea lui decât cel care privea de pe mal cu detaşare totul. se spune: „N-a făcut rău în viaţa lui“. nu este desigur un personaj înălţător. care şopteşte că trenul va deraia. alături de care somnul îndrăznelii naşte monştri. Nimeni nu îndrăzneşte să-l întrebe ce a făcut bine. ci o circumstanţă sine qua non a acestei condiţii. acest divorţ poate nu ireversibil. se grăbesc să treacă în apele calme la care le dă dreptul noua condiţie. publicul nu le mai observă trăsăturile feţei.. numai asasinatul interzice intrarea în paradis. printr-o mică translaţie. ci ai curajului.

să întoarceţi spre afară spinii intransigenţei. de coarnele animalelor poate. Imaginaţi-vă un cactus adevărat. FICHIDINGHIA Ca să puteţi înţelege ce înseamnă. seamănă prin savoare cu dudele. Imaginaţi-vă un cactus adevărat. De fiecare dată. Fruct? Poate că acest cuvânt nu este întru totul propriu nevegetalului rod. înainte de a şti ce e. Şi nimeni nu observă că şi tăcerile sunt de mai multe culori. dar nu hrăneşte ca ele. ca ei. mai departe în timp. aproape neagră de secetă. Fructul lui se numeşte fichidinghia. necerând nimic lumii. bătrâne. când nu găsiţi curajul de a nu mai pretinde nimic. Scrieţi uşor? Scrieţi greu? Scrieţi dimineaţa? Scrieţi noaptea? Scrieţi numai când aveţi inspiraţie? Scrieţi şi fără inspiraţie? Scrieţi la masa de lucru? Scrieţi pe genunchi? Scrieţi în singurătate? Scrieţi între oameni? Şi câte alte interogative precizări menite să elucideze misterul. sau este poate un cap însângerat. cu frunzele.. El este tatăl. înainte de a bănui chiar. Nimic mai demn de respect decât tăcerea. cu excepţia dreptului de a lăsa cu adevărat o sămânţă. veţi simţi că ele înseamnă ceva . pentru că nimic mai puţin compromiţător decât ea. SCRIEŢI UŞOR Se întâmplă adesea ca un scriitor să fie întrebat cum scrie. cu spirit ştiinţific şi seriozitate. ci şi decât cei care spun lucruri înţelepte. încercând să uitaţi cactuşii de seră. prima curiozitate a cititorului pus brusc în situaţia de a identifica un nume ştiut cu omul necunoscut şi ne-extraordinar pe care îl are în faţă. când vă îndoiţi că sâmburele acela de viaţă ar putea rezista. asprimile lor cultivate demonstrativ şi ghimpii lor anume proteguiţi pentru a putea fi arătaţi. dar nu i-a fost dat. într-un gest de orgoliu şi de paradoxal altruism. după 36 . Nu este frumos. sfâşiată din loc în loc. înainte de-a le înţelege. Pielea lui. nu este decorativ. seminţele şi mireasma. lasă să se vadă fibrele uscate şi dure. când. paradisul tropical. dar nu se târăşte ca el pe pământ. neînvăţat să crească lujere agăţătoare. de obicei. Când veţi fi simţit că sunetele încep să însemne ceva pentru voi. îşi întoarce spre exterior spinii. viermi.misterios şi inefabil. mare cât un stejar.când veţi fi obişnuiţi cu toate aceste lucruri. cu braţele lemnoase şi ţepi ca lăncile. lăsaţi sunetul straniu să vă coboare în auz şi murmuraţi formula sacră a necompromisei izbânzi. mai mult.decât cei care spun aberaţii. cu democratică mândrie. se învecinează prin mireasmă cu banana. fichidinghia trezeşte greu ideea de fruct şi nu deconspiră prin nimic aroma în care dorm seminţele. cu neşovăitoare convingere că totul poate fi aşezat gospodăreşte într-o formulă. şi atunci când nu îndrăzniţi să vă concentraţi în sine. Ea ştie că numai aşa îşi poate trece. Este mai degrabă un ou înzestrat cu ghimpi. încununat de la naştere cu spini. imaginaţi-vă un cactus. ascultaţi-i mai întâi numele. Ascunsă printre lănciile arborelui. oaspeţilor. Crescând la subsuoara lănciilor. Este. că o asemenea explicare este posibilă. Î l simţi dureros şi neliniştitor. jalnic şi sublim în acelaşi timp. greu de definit dar real . Se înrudeşte prin gust cu pepenele galben.. Repetaţi încet numele magic. învăţaţi să-i rostiţi numele. un ou roşu înarmat de jur împrejur. Din dificultatea acestei contopiri se naşte firesc iluzia că explicarea mecanismului ar clarifica totul.

am fost obligaţi să ne dovedim precocitatea şi din copii minune am devenit. trăgând un semnal de alarmă asupra caracterului de serie al acestei producţii. Născuţi mai târziu decât alţii. a te întoarce apoi cu remuşcări la el. sortit să umple goluri ştiute în extraordinara construcţie a cărei zidire a început. apoi. Am avut inventatori de geniu înainte de-a avea simpli tehnicieni. invazia acestor romane de cinci sute de pagini semnate de autori care nau mai publicat nici un rând. alegând din întâmplare câteva titluri. Decepţia că a scrie uşor înseamnă doar a transcrie brusc obsesii îndelungate şi uneori . baza obişnuită pe care trebuie sprijinite excepţiile. nici acum. câte un critic se hotărăşte să coboare până la vitrina librăriei şi atunci. Din când în când.poeţi de talia celor 37 . depărtate infinit de cunoscuta imagine a poetului care „visează“. dar nu avem încă un adevărat dicţionar al limbii române. atunci când. că a scrie greu înseamnă a urî din toate puterile scrisul. în literatură. izvorâtă dintr-o istorie nefericită şi dintr-o fantastică năzdrăvănie. le recenzează cu ironie. drumul? Cum să convingi că inspiraţia este numai clipa în care reuşeşti să uiţi că ai trup. îmi dă sentimentul siguranţei şi solidităţii literaturii. paradoxal. în sfârşit. paradoxal. că la un moment dat soarele de afară te va ispiti să renunţi? Cum să explici că a scrie noaptea înseamnă a simţi cum după nenumărate ore de aşteptare a desprinderii de contingent. mai puţin feerice decât se bănuia. celulă cu celulă. trupul cedează oboselii şi somnul începe să urce spre frunte cucerindu-şi. avem nevoie de mijlocul care e întotdeauna de aur şi întotdeauna solid. dorinţa. piaţa literară a fost inundată de cărţi purtând semnături necunoscute. Noi avem nevoie de această valoare medie. asupra valorii ei neexcepţionale. de numărul geniilor pe care le-a născut. duşmănindu-se şi neputând exista independent? Cum să explici că nu e posibil să explici cum scrii? COMPLEXUL GENIALITĂŢII În ultimii ani. Există la noi. crescute acolo incontestabil şi izbucnite deodată. pentru a nu rămâne în urmă. datoria.lămuriri se aşterne decepţia. a aştepta silnic această clipă nu este un gest profanator la adresa poeziei. Glasurile care protestează împotriva inflaţiei literare că pot răspunde zâmbind că. ci o condiţie a ei de existenţă? Cum să dovedeşti că obişnuinţa. Această stranie evoluţie. Decepţia că a scrie greu înseamnă trudă şi exasperare lipsite de graţie. dar culturii noastre în general îi lipseşte soliditatea valorii medii. cuvintele încep să se înşire nesilite şi mâna se lasă purtată de condei. o anumită ambiţie de a atinge excepţia. decepţia că lucrurile sunt mai puţin miraculoase. de altfel. copii teribili. obsesii prelungite în somn. la toate nivelele. aparent. fără să lase urme. nevoia de a scrie se condiţionează determinându-se şi negându-se reciproc. un anumit dispreţ pentru ceea ce ar putea rezulta numai din pasiune şi conştiinciozitate. Cum să explici că a scrie dimineaţa înseamnă a fi terorizat de gândul că la un moment dat va bate cineva la uşă. de cărţi care au apărut şi au dispărut fără să facă vâlvă şi. am început prin a-l naşte pe Eminescu. ci de nivelul mediei culturale. a creat poporului român ceea ce aş numi complexul genialităţii. dacă nu avem încă . Dar nivelul culturii unui popor nu e dat. a regreta că nu ai cui să-ţi oferi sufletul în schimbul unui cuvânt scris. prea devreme s-o afirmăm . printr-o solie neştiută spre trezie. am dat lingvisticii mondiale teoria circulaţiei cuvintelor. Nu numai literaturii româneşti. N-am înţeles niciodată rostul acestor alarme şi nici raţiunea spaimei de mediocritate. invazia acestor volume de versuri care nu sunt nici rele şi nici bune. limpede. Decepţia că nimic nu e. că inspiraţia este numai un lung dresaj al trupului obligat să-şi accepte aneantizarea şi revenit imediat cu forţe noi împotriva ta? Cum să convingi că a sta forţat la masa de scris. în toate domeniile. Mi se pare că toate aceste cărţi neieşite din comun vin ca un lest necesar şi aşteptat.e drept inconştiente. a te destăinui deasupra paginii albe care se încăpăţânează să rămână albă.e. în medicină. am avut savanţi geniali înainte de a avea medici de ţară. Dimpotrivă. o anumită spaimă de valoarea medie. că la un moment dat ţi se va face foame. obligaţia. cu ultimele etaje. avem nevoie de masa care să ne sprijine vârfurile atât de înalte şi atât de fragile.

totul se petrece după legi imuabile. la căprioarele blânde care. şi în care primăvara poate fi oricând revocată. iarba . la orice reprezintă un minuscul unghi al naturii. N-aş vrea să fiu mai tânără şi n-aş vrea să mă fi născut mai devreme: îmi place să fiu legată de acest cerc în care totul trebuie crezut pe cuvânt. să ne gândim la strălucitoarele fructe care ştiu când trebuie să apară. nu caută să afle hotarul dincolo de care ar fi vânate. spunem. la cuminţile ape curgând numai spre mare. la miraculosul eldorado al albinelor. în care primăvara poate veni oricând. În această constanţă fantastică şi atât de greu de înţeles pentru noi. dacă ar trebui să mărturisesc care dintre ele mă revendică mai adânc şi mai cu dreptate. avem. în care naşterea este numai o promisiune şi fructul numai un germene. la flori. încât nu mai poate fi bănuit de altceva. natura nu pune probleme. indiferent de numărul morţilor pe care îi acoperă.au observat poeţii . alunecos şi ironic. să ne gândim la zborul porumbeilor între balcoanele cu seminţe şi pâine. toate compun acel halo natal pe care nu îl uiţi şi de care nu te desprinzi niciodată.este verde şi proaspătă. Ce este mai prudent decât o descriere de natură? Ce este mai odihnitor? Să ne gândim deci la natură. toamna o iubesc. de vremea strugurilor. a mugurilor care nu ştiu în care clipă să rişte deschiderea. Ce este mai calm decât o descriere de natură? Indiferent de luptele care se dau în jurul lor. Aparţin acestei emoţii a dimineţilor care nu ştiu cum se vor sfârşi. care se supune şi se răzvrăteşte în acelaşi timp? Îndrăzneşte cineva să se întrebe de ce-şi iubeşte părinţii? Cum aş putea să mă mir că îndrăgesc vremea care m-a născut? Lapoviţa şi dezgheţurile noroioase. De atâtea mii de ani un izvor este un izvor. la poeni. aş recunoaşte: mă răscoleşte vara. el se încheie mereu la 1 aprilie… DE RERUM NATURA Liniştii noastre sufleteşti i-a mai rămas un domeniu: natura. la calendarul care. în schimb. chiciura şi firele de iarbă. o poezie slabă mult peste nivelul poeziei slabe interbelice. ocrotite în rezervaţii. chiar dacă. indiferent câte neadevăruri s-ar întretăia prin aer. a nopţilor care nu ştiu dacă vor fi capabile să rodească un soare.patru mari de dinainte de război. aparţin acestui anotimp cu flori curajoase care nu ajung să lege fruct şi cu ninsori care pier înainte de a naşte troiene. nesiguranţa şi elanurile. păsările zboară de milenii îngrijorate numai de soarta puilor lor. dar m-am născut în martie. Natura este veşnică. în care căldura şi frigul există în ciudate lupte şi împletiri. de vremea prunelor. mă purifică iarna. înţelept şi autoritar. Natura nu este discutabilă. la fluturi. la toate lucrurile însufleţite şi neînsufleţite care o formează. 38 . îmi place să fiu legată de acest cerc al încrederii copilăreşti. să ne gândim la supusele pietre lustruite de ape. Aparţin lunii bunei vestiri. echinoxul şi astenia de primăvară. arborii execută aceeaşi frumoasă mişcare în patru timpi. MARTIE Dacă aş fi întrebată de care dintre anotimpurile anului mă simt mai organic legată. Aparţin acestui anotimp nehotărât şi incert. delimitează vremea cireşelor de vremea piersicilor. şi ce este mai incert decât o bună vestire? Ce este mai fascinant decât o bună vestire? Ce este mai tulburător decât această lună ambiguă.

Natura este veşnică, natura nu este discutabilă, natura nu pune probleme, chiar dacă în mere se ascund viermi, în pământ şerpi, în noapte bufniţe şi, printre idilicele fire de iarbă, ochii trişti şi inteligenţi ai şopârlelor.

CIUDATA PREFERINŢĂ
Mi s-a întâmplat adesea să observ ce ciudată e preferinţa noastră pentru tinereţe. Ştim că tinereţea înseamnă neîmplinire, lipsă de maturitate, lipsă de înţelepciune, dar preferăm cu ardoare, cu fanatism această neînchegare. Naturii îi cerem să rodească, nu alegem fructele verzi şi florile neînflorite, dar pentru noi implorăm, pretindem numai perioada de dinaintea creaţiei. Apropierii, cu un milimetru chiar, de moarte îi preferăm riscul inexistenţei. Refuzăm piscul, pentru că dincolo de el începe coborârea şi nu observăm că atunci însuşi urcuşul încetează de a mai avea un sens. Tinereţii, mândră de ea, refuzând sau nefiind în stare să atingă maturitatea, nu-i simţim monstruozitatea şi tragicul. Dimpotrivă, ne-am obişnuit s-o folosim ca pe o scuză fantastică: orice imperfecţiune poate fi scuzată prin tinereţe, pentru că tinereţea este chiar luminoasa imperfecţiune; orice eroare poate fi scuzată prin tinereţe, pentru ca tinereţea este chiar strălucitoarea eroare. Depărtarea de moarte ne apare ca un universal atu. Ce ciudaţi suntem! Ne gândim mereu cu spaimă la ce va fi după moarte, dar ne frământă ce a fost înainte de naştere. Poate că de acel ante-timp necunoscut ar trebui cu şi mai mare spaimă să fugim; poate că a nu exista este mai groaznic decât a nu mai exista. Oricum, între aceşti doi poli înaintăm, preferând mereu, în mod ciudat, apropierea de primul, dar neoprindu-ne nici o clipă din drum. Dacă prin absurd, am reuşi s-o facem, prima dorinţă frenetică ne-ar fi aceea de a ne continua drumul căutând mereu imponderabila clipă în care creaţia este posibilă şi descoperindu-ne mereu prea tineri sau prea bătrâni pentru ea.

DE SUS
Privit de sus, oraşul se dezvăluie, spre surprinderea mea, feeric, îşi ascunde străzile şi îşi descoperă cupolele; magazinele banale, casele fără stil şi pieţele fără farmec se pierd sub acoperişe nostalgice şi ţuguiate, cu hornuri complicate şi cocoşi de vânt. Privit de sus, oraşul are turnuri şi foişoare, terase şi creneluri, pe lângă cornişe se insinuează excentrice şi misterioase scări, iar din tainice cute izbucnesc, nebănuiţi, porumbeii. Privit de sus, râul apare, spre surprinderea mea, graţios. Albia miloasă şi meschină cu apă tulbure, până la genunchi, cu ierburi mocirloase găzduind gălăgioase seminţii, se vede de sus numai o clară panglică frumos şovăitoare, cu străluciri mereu schimbate, suav ajurată de verde. Icrele peştilor putrezesc în nămol, prin apa secată pietrele roase scot colţii tociţi, de mult nu mai sunt valuri şi nu se mai aud pescăruşi, dar, privit de sus, râul continuă să fie aceeaşi şerpuitoare strălucire, acelaşi luciu fără cusur. Privit de sus, pământul se descoperă, spre surprinderea mea, minunat. Pustiurile sunt aurii, mlaştinile de smarald, munţii violeţi şi gheţurile orbitoare. Furtunile nu se observă, fiarele nu se văd, crimele nu se bănuiesc. Un câmp de luptă este numai o întindere cenuşie cu ingenioase tente de roşu naiv, un incendiu este numai o superbă mare oranj. Şi peste toate, peste toate se leagă mereu ceaţa albastră, calmă şi încrezătoare, o aureolă optimistă se zăreşte în jurul pământului, de sus. Poate de aceea ne invidiază păsările şi poate că totul este cum este pentru că pământul se vede de sus fericit.

CAMIL
Nu ştiu ce moşteneşte sufletul nostru de la părinţi, nu ştiu ce imponderabile licori amestecă în noi hazardul, nu ştiu bucuria şi suferinţa în ce alambicate retorte ne schimbă. Cunosc însă, am revelaţia unor întâmplări, sau oameni, sau cărţi fără de care aş fi fost altfel, intuiesc întotdeauna ciudatele mele puncte de sprijin. Drama unui popor îndepărtat sau gestul exemplar al unei conştiinţe străine pot să-mi

39

recompună geografia sufletească, pot să fie în viaţa mea epicentre ale unor cutremure mai adânci decât o tragedie revărsată peste mine, mai definitive. Moartea unui necunoscut poate să mă răvăşească mai adânc decât ideea propriei mele morţi, niciodată înţelese, şi o carte despre viaţă poate să însemne în mine mai mult decât viaţa. Încerc uneori să-mi imaginez cum aş fi fost, cum aş fi gândit, cum aş fi suferit, dacă nu l-aş fi citit pe Camil Petrescu. Nu reuşesc. Anii aceia de adolescenţă fantastică şi aproape bolnavă, când îi ştiam pe de rost pagini de roman sau de dramă şi aduceam viaţa s-o confrunt cu litera de lege a literaturii, părăsind cu repulsie realitatea dacă îndrăznea să se îndepărteze de cuvântul scris, anii aceia nu reuşesc să mi-i imaginez fără Ladima şi Gelu Ruscanu, fără Pietro Gralla, fără Danton, fără Bălcescu. Am învăţat atunci că dreptatea absolută nu există, dar că trebuie să lupt pentru dreptatea absolută; am învăţat atunci că adevărul suprem e un vis, dar că trebuie să visez cu încăpăţânare adevărul suprem, într-o tradiţie de intuiţii geniale, de la el am învăţat orgoliul şi beţia rece a lucidităţii; printre mirodenii complicate şi orientale, cu el m-am retras spre durerosul şi limpede nord. Pe Camil Petrescu nu l-am văzut niciodată şi mi se pare atât de ciudat că aş fi putut să-l văd şi că adolescenţa mea i-a fost contemporană, cum mi se pare atât de ciudat că sunt contemporană cu Alfa Centauri...

PORUMBEII
Vin adesea şi mi se aşează pe balcon. Sunt păsări calme şi bine hrănite, cu penele pieptănate cu grijă, cu ciocurile strălucitoare. Vin la ore fixe, într-un fel de joc tacticos şi odihnitor, într-un fel de plimbare înainte sau după masă, înainte sau după somn. Nimic din sfâşierea nervoasă a lumii nu atinge aceste graţioase ceasornice măsurând nu timpul, ci liniştea. Zboară perechi, nedespărţiţi, niciodată singuri, legaţi doi câte doi printr-o uimitoare şi aproape dulceagă atenţie, legaţi printr-o duioşie aproape nenaturală, îi privesc şi îmi vin în minte toţi porumbeii care populează cărţile, şi planşele, şi cântecele, toţi simbolicii porumbei care ne decorează iluziile. Cum i-am ales? De ce tocmai aceste păsări casnice şi neextraordinare, cuminţi şi placide, grijulii şi lipsite de eroism au devenit emblemă setei noastre de fericire şi pace? Numai atâta dorim, numai acest mers liniştit şi legănat, numai acest zbor cu efort calculat, numai această duioasă indiferenţă? Atâtea milenii de zbucium şi atâtea secole de oboseală se pot încheia printr-un mic vis alb, printr-o fragilă şi opacă aripă de porumbel? Vin adesea, mi se aşează pe balcon şi mă lasă să ascult cum inimile lor măsoară nu timpul, ci liniştea. Şi atunci, câteodată, în rare secunde, suie în mine o umilinţă caldă şi binefăcătoare, lacrimile ştiu, fără orgoliu şi limpezi, să-mi curgă pe obraz şi eu ştiu recunoaşte că tot ce se poate dori porumbeii au descoperit de mult. Nimic mai uman decât egoista, marea lor linişte, îmi spun, înţelepţi cei ce o înţeleg... Şi-mi mai rămâne să sper ca asemenea secunde să fie încă rare, ca mult timp încă să fiu prea tânără pentru a înţelege porumbeii.

CHIPAROŞII
Pe pământul nostru nu cresc, nici chiar în rezervaţii. Au nevoie de un aer mai pasionat, fără treceri bruşte spre indiferenţă şi frig, au nevoie de o climă nu mai fericită, ci mai arzătoare. Poate că existenţa lor se leagă de pământul sterp şi neroditor, poate că ei se înalţă ca o sublimă compensaţie acolo unde roadele refuză să se rotunjească, poate că sunt oferiţi numai ţărânii capabile să renunţe la toate celelalte daruri, poate că suntem prea bogaţi pentru a cunoaşte chiparoşii. Oricum, oricare ar fi crima pe care în felul acesta o plătim, mărturisesc că nu-i bănuiam înainte de a-i vedea şi, umilită, ştiu nu numai că ei nu pot să crească aici, ci şi că aici ei nu pot fi imaginaţi. Există perioade în care planeta întreagă vorbeşte despre chiparoşi şi perioade în care nimeni nu se mai gândeşte la ei. Sunt uitaţi pentru că, fericite, popoarele consideră existenţa lor prea firească şi sunt uitaţi pentru că, deprimate,

40

popoarele nu mai cred în existenţa lor. Dar indiferent de aura care îi înconjoară sau nu, chiparoşii, acum sunt convinsă, nu pier niciodată, şi cine ştie dacă nu acesta este motivul pentru care nici popoarele nu pier. Cum aş putea să vi-i descriu? Faceţi un efort şi imaginaţi-vă o flacără neagră sub formă de arbore. Faceţi un efort şi imaginaţi-vă o flacără de frunze, pe care vântul o înteţeşte, pe care sevele pământului o alimentează şi pe care cerul o trage în sus, faceţi un efort şi căutaţi să înţelegeţi chiparoşii pentru ca apoi, după ce visele voastre vor fi cuprinse de văpăile lor, să vi-i doriţi în grădinile voastre, să faceţi din trupurile voastre zid împotriva frigului şi cu căldura gurii voastre suflând să încălziţi aerul, să faceţi aerul arzător şi pasionat, destul de arzător şi pasionat pentru a îngădui chiparoşii. Faceţi un efort şi lăsaţi-vă incendiaţi de chiparoşi, faceţi un efort şi nu vă fie teamă de chiparoşi, faceţi un efort şi doriţivă chiparoşii, faceţi un efort...

UN DECENIU FĂRĂ CAMUS
Albert Camus a scris foarte puţin. De altfel, într-un anume sens - şi tot mai mulţi francezi îşi fac o orgolioasă cinste din a sublinia aceasta - el nici nu este un scriitor, în epoca în care literatura tindea să devină „o căutare şi o experienţă de limbaj“, „o anumită ordine a cuvintelor“, Camus se încăpăţâna săşi ţină cuvintele în frâu până în punctul în care rigoarea se învecinează cu sterilitatea. Gânditor şi stilist, el este un clasic tinzând să arhitectureze revolta, un cartezian încăpăţânându-se să-şi analizeze absurdul. Prea înrădăcinat în logică pentru ca arta modernă să-i accepte transplantul, prea îndatorat frumosului pentru ca filozofia să-i ofere cetăţenie, Camus ia asupra sa riscul şi disperarea celor condamnaţi să urmeze numai linia frontierelor şi care, neacceptaţi de nici o patrie, sunt obligaţi să devină ei înşişi ţară. S-a observat că imaginaţia romanească îi lipseşte autorului de romane, că viaţa personajelor îi lipseşte autorului de drame, că bogăţia şi ineditul ideilor îi lipsesc autorului de eseuri. Departe de a fi un roman, Ciuma se aseamănă mai curând povestirilor voltairiene în care întâmplările sunt numai materia primă pentru raisonneuri. Meursault nu este un destin, ci o atitudine; Caligula, un argument; Sisif, o metaforă. Şi totuşi, ce se întâmplă? Cum se explică electricitatea pe care o descarcă în noi atingerea fiecărui gând scris de el, tensiunea pe care fiecare cuvânt al lui o transmite? Să fie vorba - aşa cum remarca un celebru critic - de meritul de a fi dat omului modern expresia mitică pe care acesta şi-o căuta? Prea puţin, cred, şi inexact, de altfel. Imperfect ca artist şi necrucial ca filozof, Albert Camus rămâne un loc geometric al conştiinţei moderne nu printr-o descoperire, ci prin intensitatea de posedat al ideilor - idei desfăşurate cu acea spectaculozitate pe care numai disperarea o naşte. Şi, printr-o stranie compensare, printr-un subtil joc de pârghii care îşi caută echilibrul, contradicţia dintre iremediabila înstrăinare şi patosul dezvăluirii ei, umanitatea fără maluri izvorâtă de aici fac din Camus mai mult decât un mare scriitor - scriitorul unei lumi. Fără prea mare entuziasm, Gaetan Picon se vedea obligat să recunoască, oricum, că dacă, printr-o întâmplare, pentru locuitorul altei planete sau al altui mileniu n-ar rămâne ca mărturie a omului actual decât Străinul, acela şi-ar putea face o idee suficient de exactă despre lume. Pentru că, ştiind sau neştiind, recunoscând sau nu, ne mişcăm, respirăm în atmosfera acelui pământ care se numeşte Camus.

CÂNTECUL UITAT
De zeci de ori, de nenumărate ori, săptămâni şi luni la rând am visat acelaşi vis. Era ceea ce s-ar putea numi un coşmar alb, un vis cu însemnele groazei ascunse dezvăluindu-şi numai mie spaima ermetică. De fapt trăiam nu în vis spaima, ci mult mai târziu, la trezire; visul nu devenea coşmar decât pe

41

să mi se pară numai nişte luminiţe tremurătoare pe cer şi să nu aud de pe una. când. trist puţin. LINIA Oricât de greu mi-ar veni. că însăşi spaima de a nu o uita este o impietate. Când m-am oprit. astfel. ceva atât de esenţial nu poate fi uitat. ascuns. beatitudinea creaţiei. nu voi mai putea fi niciodată sigură că am păşit într-adevăr bine şi am reuşit să mă întorc exact înapoi. înţelegând că fără să vreau lăsasem linia care mă separa de lumea oamenilor mari. mie îmi plac în continuare cornişele acoperişurilor şi asta este. ciocnindu-se unii de alţii. aşteptând ora la care se aprind luminile vitrinelor şi firmele încep să îşi joace fragil culorile. cu ochii pe sus.muchea în care se îmbina cu realul. un semn bun. m-am pomenit gonind şi eu cu aceeaşi viteză. mergând încet. privind stelele. vociferând fără să se înţeleagă ce spun. deşi de fiecare dată mi-am revenit repede. fără îndoială. grăbindu-mă fără să ştiu încotro. dintre ele. liniştea aceea fără egal care te acoperă ca o apă limpede după ce ultimul cuvânt al ultimului cântec a fost spus. Am făcut imediat un pas înapoi. Nu ar trebui decât s-o transcriu pe hârtie. o simt pândindu-mă de undeva. cerând să mi se facă loc să pot trece. mai plin decât oricând în realitate. în afara miraculoasei idei pe care o simt.ideea . O.. Şi adorm din nou într-o vinovată fericire. nemaiobservând pe ce străzi trec. Totul era nemaipomenit de simplu. Prima oară mi s-a întâmplat în timp ce mergeam într-o după-amiază pe stradă. fiindcă a existat şi continuă să existe fără ca eu să mai pot ajunge la ea. un coşmar care se întregeşte din coşmarurile trecute. dar lunecarea aceea în goana oamenilor mari s-a mai repetat de atunci încă de două sau trei ori şi. Şi mă trezesc dimineaţa din nou. dar nu se poate să nu găsesc un mijloc de a rămâne aşa cum sunt. se mişcă odată cu mine pe cer). ca un mecanism al cărui arc întors pe furiş reuşise în sfârşit să se destindă şi să încremenească. nevăzută. vai. Cântecul însuşi continuă să palpite undeva.. eram transpirată de oboseală şi spaimă. ameninţând mereu să se rostogolească din vis. prăvălind peste lumea fragilă fericirea şi spaima unui cântec ideal şi uitat. locuind ironic pe muchea realului. nici ce lumini se joacă de-a v-aţi-ascunsa în firme. dar sunt atât de obosită şi mi-e atât de somn. când mă înfior gândindu-mă că ar putea veni o seară în care. E un coşmar puternic şi dispreţuitor. un coşmar în lanţ. trebuie să recunosc: în ultimul timp m-am surprins de mai multe ori purtându-mă ca un om mare. amintindu-mi totul. deodată. deşi păstrez în mine tot chinul nopţii trecute. al Micului Prinţ. binenţeles. pentru că de fiecare dată toate argumentele chinuitelor nopţi se strâng în mine să lupte împotriva somnului încântat care mă cuprinde şi împotriva sentimentului că. Mergeam încet. Visam că îmi vine în minte ideea unei formidabile poezii. nici dacă deasupra caselor se arcuiesc misterioase cornişe. O curioasă senzaţie de vinovăţie mă apasă şi nu ştiu să-mi povestesc numai mie vina. nu-mi dau seama cum. O. simt urmele calde pe care le-a lăsat prin mine trecând.. 42 . E un coşmar-avalanşă. la complicatele cornişe ale caselor (nimic nu-mi place mai mult decât să privesc. râsul. şi din nou renunţ s-o notez. încât efortul mi se pare uriaş. încărcaţi cu pachete. cornişele caselor pe lângă care trec şi care.este prea fantastică pentru a putea fi uitată. şi mai adânc îmi dau seama că această idee nu poate fi uitată. când ştiu că n-aş putea supravieţui ruşinii de-a vedea copiii trecând încet pe lângă mine şi privindu-mă uimiţi. Când mă trezesc ţin minte totul. dar linia aceasta fiind. nevăzută. urmele pe care zadarnic încerc să nu le pierd. şi de altfel inutil. fiecare senzaţie şi fiecare sentiment pe care cântecul nescris şi uitat le-a lăsat în mine. Şi adorm fericită. pentru că poezia .. şi trăiesc în vis. dar acum şi mai mult. coborând din când în când ochii la oamenii mari care treceau pe lângă mine în goană. o stranie nelinişte a pus stăpânire pe mine şi am înţeles că nu mai pot fi sigură de copilăria mea. Şi în primul somn o visez din nou.

oameni necunoscuţi vorbeau într-o intimitate ciudată. Mărgelele îngheţate formaseră un compact şi incredibil covor peste cenuşiul asfalt în timp ce altele încercau să se aştearnă pe dealurile ţuguiate ale acoperişurilor. că nimic nu mai poate fi reţinut. Plutea în aer o extenuare prevestind izbucnirea furtunii. un exemplu 43 .de pe cornişe. din primul minut. care ar putea părea hazardate şi încă neconsfinţite de istoriile academice . să ne solidarizăm cu minutele acelea de libertate a elementelor. că apa se revarsă şi grindina cade.M-a năpădit atunci o imensă şi rară admiraţie pentru noi. în fraged nămol.. crengile înflorite încetau să mai transmită bucurie. ci şi în eliberarea. Eram. sunt mult mai mult decât ceea ce ele însele ştiu că sunt. şi fulgerele fulgeră. alunecând pe medievala pantă.există o preferinţă a oamenilor pentru dezlănţuire. poate dramatice. se fredona fals şi dezinvolt. dar lumea ascunsă pe sub porţi le primea cu universală încântare. În secolul nostru . eram fericiţi că tunetele tună. semănată peste noi. că oamenii nu vor să fie fericiţi şi bogaţi cu orice preţ. sunt mult mai mult decât ceea ce le-a poruncit natura să fie. Şi revărsarea de ape a început brusc. exasperată. În mai puţin de două minute oraşul devenise feeric. necertaţi şi uimiţi. Am crezut întotdeauna în ploi şi am înţeles dintotdeauna că ploile sunt însăşi ideea de libertate a naturii. pentru că . ca şi ninsoarea. că nu m-am îndoit niciodată de ploi. Am fost convinsă întotdeauna că ploile. Bogăţia anului fusese. însoţită de gheaţă. desigur. şi. atât de firească.de câte ori nu am redescoperit acest salvator adevăr? . Dinspre munte. nu demult. pentru uşurinţa cu care eram dispuşi să plătim. într-un armonic şi muzical contrapunct. o preferinţă nejustificată în întregime de bogăţia pe care ele o presupun. pe străzile unui oraş de munte. prin exces sau prin neglijare. în acea apăsare a cerului prea luminos. că există elanuri nedirijabile. Şi eram mândră că fac parte din mulţimea zănatecă şi bucuroasă. pentru dragostea cu care înconjuram dezlănţuirea naturii. aproape indecentă. Aerul coborâse peste acoperişuri. compromisă.. Arghezi este un exemplu revelator pentru ceea ce aş numi excesul de punctuaţie. mai mult decât adolescenta vară îngăduia. şi era cald. obosit şi. Există o preferinţă a oamenilor pentru marile ploi. copiii se bălăceau. rădăcini. semne ale unor. pentru bucuria noastră. şi nici numai la perioada suprarealistă. greu. Femeile îşi scoseseră pantofii şi.şi nu mă refer numai la ultimii ani. Nimeni nu-şi făcea iluzii: asistam la un pogrom al fructelor. se lăsau cuprinse de apă. Apa nu înceta să curgă în cascade celeste şi lumina intermitentă a fulgerelor dădea întregului peisaj străluciri de început de lume. există o preferinţă pentru dezlănţuirea conţinută în ele. INEFABILA VIRGULĂ A spune că ortografierea versurilor are un rol poetic nu mi se pare mai exagerat decât a spune că frumuseţea unei picturi depinde şi de calitatea pensulei care a pus uleiul pe pânză.PLOILE Nu m-am îndoit niciodată de ploi.ciurlilai . ravagii. că regulile au fost nesocotite şi ordinea.punctuaţia poeziei a început să fie folosită ca un instrument nu numai în transcrierea lirismului. nuanţarea lui. . Şi totuşi. fluviile improvizate pe străzi aduceau bucăţi de garduri. cu sâmburele cât bobul de porumb. se rostogoleau . dată peste cap. cu neascunsă voluptate. flutura în noi o bucurie primară. Transformarea ortografiei în unealtă poetică se produce dincolo sau dincoace de normele gramaticale. că vântul bate. se râdea tare. însoţită de tunete şi fantastice iluminaţii.

fără drame. perfecte. Mă hotărăsc să devin ordonată. renunţarea la ortografie. etichetele lor dezlipite. se ascunde un neaşteptat şi paradoxal fior unic. cu primele iluzii. mă hotărăsc să nu mă mai las descurajată. deosebite prin esenţa şi însemnătatea lor. absurde. Nu mai scriu de mult în caiete cu dungă albastră pe margine. La fiecare început de an sunt hotărâtă să cred că va fi un an curat. oraşul. se crede naiv că se înaintează spre mister. nu este decât gestul prin care frazele sunt lăsate să cadă din nou în lumea neînsufleţită a haosului. acolo unde numai frunzele amăgitoarei neputinţi sunt veştede“. renunţarea. Descopăr adesea că în lucruri. înconjurat de cârcei coloraţi şi însoţit de toate titlurile de vigoare: elevă. se crede că penumbra. că dragostea este mai puternică decât ura. În faţă îmi stătea un caiet imaculat. spre „lumea adevărurilor tari. în cele mai bune dintre cazuri. Binenţeles însă că renunţarea la logica formală se poate face numai atunci când în spatele ei există materia inefabilă care-şi poate institui o logică proprie. un an nou. entuziaste. de ieşire în larg. alunecând spre absurd. Este încă un pas spre purificare. în poezie. Pentru că ştiindu-se că poezia. uitam copertele lor ferfeniţite. rostogolindu-se în cascade sau înălţându-se ca fumul de jertfă. Îl împodobesc pios cu ramuri de brad şi hârtie de staniol. de neînţeles. spre curăţirea de circumstanţe. înflorită de sensuri divergente. dar senzaţia aceea de început emoţionat şi plin de cele mai optimiste intenţii o păstrez nealterată. un fir subţire care în mod inexplicabil le leagă. ale cărui pagini le liniam cu atenţie emoţionată şi le numerotam cu grijă. denotă un număr de semne de punctuaţie. erau îngrijite. creată chiar artificial. la punctuaţie. de nerostit. adică la un sistem de semne capabil să organizeze o materie abia ieşită din amorf. şcoala. Primele teme primeau invariabil nota zece. Niciodată în viaţa mea cu guleraş alb şi bentiţă reglementară nu mă simţeam mai proaspătă şi mai la începutul drumului decât atunci când începeam un nou caiet. adică în cazurile adevăraţilor poeţi. Ele sunt minuţioase. Uitam toate temele făcute în grabă. această măsură radicală are un efect eclatant de eliberare a poeziei. ridicându-se orice punte spre comprehensibil. Dar o operă de artă este deschisă. toate petele de cerneală din vechile caiete. ca orice artă. virgule care acolo. mult peste cerinţele ortografiei de totdeauna. mai ales cele din Cuvinte potrivite. mai mult sau mai puţin completă. de rupere a firelor. gestul acesta este voluntar. versul poate să se supună în felul acesta numai logicei poetice. nu pentru că e opacă. PRIMELE TEME Încep de fiecare dată noul an cu un sentiment foarte asemănător celui cu care începeam în copilărie un caiet nou. Şi. demne de nota zece. cu luminări şi focuri de artificii. fără tragedii. La polul opus acestei supralicitări a semnelor nearticulate. neînceput. sta ceea ce pare a constitui o adevărată modă a ultimilor ani. mă hotărăsc să cred că binele va învinge.de poet care investeşte virgula cu valori inefabile. clasa. 44 . ca şi în restul universului spiritual. versurile lui Arghezi. marginile lor neglijente şi literele lor îngrămădite la sfârşitul rândului. Fiecare început de an mă găseşte gata să-i făgăduiesc totul şi să-i cred promisiunile total. curate. misterul se creează nu făcând lampa mai mică. dau noi nuanţe cuvântului sau cuvintelor pe care le îmbrăţişează. virgule în special. ci oferindu-se contemplării şi dând mereu mai mult decât poate aceasta primi. Cercetate din acest punct de vedere. încă un pas spre aerul atât de aspru încât devine rarefiat. fără pete. pe care îl înveleam pios în hârtie albastră. minuţioase. copilăreşti. un an altfel. pe coperta căruia îmi scriam numele ceremonios. corecte. Scăpat de îngrădirile logicei formale. Dacă nu. poate ajuta creşterea tainei. î n textul alambicat de stranii retorte. ci fiindcă marea ei limpezime se transformă în joc adânc şi mişcător de oglinzi. Renunţându-se la logica obişnuită. ţine de mister. în artă. stranie şi misterioasă. divers interpretabilă. adesea. că frumosul este mai puternic decât urâtul.

eliberat din zâmbet. somnul mă aşteaptă mereu. dacă nu este spectaculos a sta nenumărate ore pe zi la masa de scris. deci nu invidiază frumuseţea. la alunecatul hotar al întoarcerii. că Făt-Frumos va învinge balaurul. ţinând de basm. poate. Călinescu năzdrăvănia nu a fost o armă. şi nu ştiu dacă în victoria lui G. arborii se usucă. Aş şti că mama vitregă va fi pedepsită. că păsările au grai şi caii au aripi. nu m-ar întâmpina ochii dilataţi ai copiilor. că Scufiţa Roşie va fi scoasă din pântecul lupului. 45 . dacă nu înţeleg nimic sau dacă înţelegerea mă acoperă cu rănile ei niciodată închise . vântul alunecă. scrie înţeleptul Machiavel. că apa vie susură undeva şi iarba fiarelor poate fi găsită. egal. Termenul este compromis din copilărie de rostirea prea dulce. Totul se schimbă. dacă nu este spectaculos a locui pe o stradă cutremurată de tramvai. apele curg. în care o broască-ţestoasă este depozitara secolelor prin care a trecut şi copiilor încă nenăscuţi li se dau mirobolante sfaturi. Dacă sufăr sau dacă nu privesc în jur.. numai el mă aşteaptă mereu. decât această complicată confuzie: năzdrăvan nezdravăn. că Prâslea cel voinic se va întoarce fără îndoială cu merele.. dar. neîndoielnic. şi nu ştiu dacă maturitatea unei culturi nu se măsoară prin numărul profeţilor ei înarmaţi. în care balta se umflă de peşte şi văzduhul de păsări. SOMNUL Iată. numai el. că dincolo de fluturătoarele albe perdele pândeşte fantastic Bau-Bau. năzdrăvănia lui e unghiul din care întâmplările se văd fabuloase. nu a avut o existenţă spectaculoasă. cu o înduioşătoare constanţă. Năzdrăvănia lui e o continuă. Maturitatea unei culturi. frunzele cad. Aş şti că regina albinelor mă poate ajuta oricând. deci nu invidiază iubirea. se măsoară prin capacitatea ei de a naşte năzdrăvani. asemenea ceţii în care se ascundeau zeii trecând printre muritori. Poate că nu este decât un mijloc de apărare. Nimic mai fascinant decât această ambiguitate între nesănătos şi supranatural. şoptindu-mi că vor să crească mai repede. Cine-şi poate dori mai mult? Şi cine ştie cât de simplu ar fi totul dacă. că Sfânta Vineri e mai puternică decât Muma-Pădurii. nu putem trece de două ori pe acelaşi drum şi nu ne putem scălda în acelaşi fluviu decât o dată. munţii scad. Năzdrăvănia lui nu ţine de fabuloase întâmplări. spuneam. încă nu definitiv.somnul mă aşteaptă la fel de primitor. Năzdrăvănia lui este inefabilă. că împăratul e gol. Aş şti că vulpile sunt şirete. florile mor. Faptul că în atât de tânăra cultură românească G. el poate fi descoperit fermecat precum acolo în înţeleptul şi departele său punct de pornire.COPIII Să încerc să mă întorc printre copii? Ei vin la mine fără bănuieli savante şi mă cheamă în jocul lor fără să-mi ceară în schimb un compromis. încă uşor reversibil. că sub pământ există celălalt tărâm. „Totdeauna profeţii înarmaţi au învins. a-ţi săpa sub pământ un refugiu pentru masa de scris. NĂZDRĂVĂNIA Maturitatea unei culturi se măsoară poate prin capacitatea ei de a naşte năzdrăvani. Ei sunt frumoşi. Ar fi o întoarcere în linişte. este ca un nimb pe care îl împrumută lumii în clipele în care o priveşte. Ei sunt lacomi fără agresiune şi egoişti şi mărinimoşi fără motiv. decât această muchie între nebunie şi geniu. iar cei dezarmaţi s-au prăbuşit“. totul se mişcă. urşii buni şi câinii credincioşi. totul dispare. Nu a avut o existenţă spectaculoasă. şi sunt iubiţi. pentru a o vedea mai frumoasă. dacă lupt sau dacă trec surâzând. fragedă descoperire a lumii. Călinescu s-a născut în urmă cu mai puţin de un secol verifică încă o dată ciudata noastră precocitate.

să existe.părinţii şi învăţătorii mi-au spus că trebuie să mă tem de el. nostalgia lui. sau . înfloreşte în somn şi creşte fantastic. mă dezvălui. încât Napoleon a rămas departe şi copilăros ca Alexandru Macedon. procesul lui Bonaparte nu este clasat încă. Marile lui bătălii numărau mai puţini morţi decât bombardamentele. frica este mai mult o prejudecată.Cu nimeni nu am relaţii mai stranii: de nimeni nu mi-e atât de frică şi nimeni nu mă fascinează astfel. visul este cea mai profundă meditaţie a mea asupra mea. Tot ce nu îndrăznesc să gândesc peste zi.spinii. Napoleon reprezintă numele revoluţiei golit de sens şi întors împotriva revoluţiei. Marile sale victorii ne mai înfioară. ce voluptate să nu-i crezi. pentru a avea nostalgia ei. mai încărcată de nuanţe. Napoleon reprezintă lipsa celor mai elementare libertăţi. atâţia tirani şi atâţia cuceritori ne-au obligat să nu-i uităm. ULTIMA VICTORIE Faptul că omenirea nu a uitat încă ziua de naştere a lui Napoleon este una dintre frapantele ciudăţenii pe care omenirea şi le permite. Şi totuşi. din mine izvorăşte dorul. în bine ca şi în rău. După 200 de ani. se realizează. în entuziasmul şi tristeţea generală. ci de felul în care ea este privită. ale obişnuitelor noastre războaie mondiale. în faţa mea. Dar spinii lui îmi sunt indiferenţi. neşovăielnic. astfel. pentru a aştepta moartea cu voluptate. să se realizeze. plutitoare surpriză alteori. ar fi destul să ni se spună că în moarte vom putea visa. Dar frumuseţea trandafirului nu atinge în mine 46 . Este uneori o demascare severă şi o plăcută. tot ce nu am curajul să iubesc sau să urăsc peste zi. Dureros sau nu. Frica de el nu izvorăşte din mine. să recunoaştem. să se întâmple. neintimidat. Am şti că e destul să murim pentru a ne putea retrăi viaţa într-o versiune revăzută. Dintre întâmplări ireale şi onirice aventuri. neschimbat. eu. Ce paradoxală viaţă de veci! Napoleon este viu prin lupta care nu va înceta niciodată să se dea între glorie şi libertate.cum se obişnuieşte . cum se întâmplă adesea. mai exactă. Frica mi-a fost sădită de alţii în suflet .cum se obişnuieşte . tot ce nu a fost. totala lipsă a democraţiei. Iată o certitudine. nu ţin de personalitatea împăratului. mai adevărată decât în trezie. părinţii au întotdeauna dreptate. există în somn. mi-au spus că nu trebuie să mă las fermecată de el. pentru că după 200 de ani francezii încă nu sunt în stare să aleagă între patriotism şi libertate. încât amintirea lui nu întrece în semnificaţie un romantic şi reverenţios capriciu. cea reală. o rană care explică încă patimile dezlănţuite în jurul ei şi care împiedică încă pe marele corsican să treacă din contemporaneitate în istorie. oricât ar părea de ciudat. Au dreptate probabil. TRANDAFIRUL Aş putea să-i imput . să învingă. să iubim. egal. Şi totuşi există în desuetul basm napoleonian un punct tulburător şi astăzi.pe tronuri infinit mai puternice s-au urcat de atunci zugravi şi diaconi. să ştii că orice s-ar întâmpla somnul te aşteaptă mereu. măreţia lui Bonaparte nu este de natură să uimească acest sfârşit de mileniu. dar ce voluptate să nu-ţi asculţi sfătuitorii. Am şti că e destul să murim pentru ca tot ce n-am îndrăznit să gândim. tot ce se spune în mine prea violent pentru a-l recunoaşte. O. iar graţie unei ciudate înclinări a sufletului popular şi în această luptă Napoleon reuşeşte mereu. Resorturile acestei actualităţi. Faptul că un general precoce a reuşit să se urce pe tron nu mai poate desigur să ne epateze . S-au întâmplat atâtea pe acest pământ în ultimii 200 de ani. dacă mă gândesc bine. numai. Culorile mlădiate muzical în nuanţe şi înflorirea misterioasă mereu ar trebui să mă extazieze. ideală. Napoleon reprezintă gloria maximă a Franţei stăpânind Europa şi năzuind la hotarele anticelor imperii.aş putea să-i laud înţelepciunea de a se apăra. mi-au spus că trebuie să lupt împotriva lui pentru că alături de el luptă moartea.

E un refuz al îmbătrânirii fără egal. gestul de a crea un soare pentru a-i pune astfel ei hotar. NOPŢILE Atunci. iată. ci moare. Refuză astfel înseşi legile firii. una câte una. pentru a trece dincolo brusc. ci pentru a pune întunericul în lumină. şi iluziile noastre stau gata să înflorească a doua oară. că undeva. la facerea lumii. ci au devenit mai dibace. se năştea paradoxul şi frumuseţea. şi ne plimbăm fără fular. violete. de a pândi cea mai plină dintre clipele înfloririi. sublima destrămare. Pe tremurătoarea linie. a născut acest paradoxal anotimp. Păsările au plecat. niciodată sigură. trandafirul renunţă. nebănuit de noi. O demnitate încordată până la orgoliu face să picure. o ignobilă încercare de a împiedica venirea marilor zăpezi. Desfolierea însăşi. printre mormane zâmbitoare de frunze. în treacăt. pregăteam uşi închise. ţigăncile vând. Pluteşte în aer presimţirea că a avut loc ceva neînţeles de noi. Era un tandru gest pe care Dumnezeu nu a întârziat să-l facă. ca primăvara. această pasăre cu ghimpi şi parfum. strălucindu-şi cumplita ambiţie de a nu primi moartea. de mult. clipa în care corola este aproape ca niciodată de magica sferă. noi ne obişnuisem. înainte de a simţi văzduhul deasupra capului greu şi dragostea pământului slăbită o clipă. dintre ele. NOAPTEA.. de surprinzătoarea trecere de care ne bucurăm. Cine îndrăzneşte să-l judece? Cine are dreptul să-l laude? Cine l-ar putea urma? Şi de fapt cine este acest animal cu petale. Cine poate şti? Cine poate şti de unde vine vara aceasta ciudată şi. trecem prin lumina mieroasă miraţi şi stânjeniţi de bunăvoinţa elementelor. Şi totuşi. Este o căldură în care nu poţi avea încredere. Pluteşte în aer presimţirea că nu dorinţele noastre au declanşat incredibila vară. frunzele nu mai sunt pe crengi. o adâncă recunoaştere a măritei nopţi. neofilite. ci de a şi-o oferi. de ce? Oricum. trandafirul singur nu îmbătrâneşte. Totuşi nu. e târziu. Munţii. Nu s-ar putea spune că nu-i plăcut. cerul. noi pretinsesem această căldură pe care o străbatem acum miraţi de neaşteptata ei îndeplinire. una câte una. noi implorasem. s-a desfăşurat un cataclism ale cărui urmări nu le cunoaştem încă şi care. mai ales. că implacabilele legi ale firii nu s-au schimbat. a petalelor este poate cel mai înălţător dintre gesturile de care se simte în stare natura. Este ca şi când ţi s-ar da deodată o săptămână de copilărie: cum să te bucuri de ea când ştii că nu e decât o săptămână şi nu ştii de ce ţi sa dat? Ne pregătisem să ne fie frig. nu mă îngenunche prin gingăşia. Este neliniştitor. impermeabile. Izvorând din întuneric. pleoapele. 47 .? VARĂ .lacrimile. noi cerusem. tăceri calde. petalele. pentru că. Mai frumoasă decât această renunţare este numai ideea de a renunţa. Cine poate şti de ce ni se oferă şi ce vrea de la noi? Pentru că nu. desprinderea. capabil de curcubee.. Noi dorisem. aştrii au fost creaţi nu pentru a distruge întunericul. Înainte de a apărea oboseala. sunt încă senini şi drumurile spre ei frumos accesibile. dintre toate vieţuitoarele lăsate de Dumnezeu pe pământ.. despărţirii întunericului de lumină Dumnezeu i-a închinat întâia zi. alături de care îmi sună în urechi orgolioasele cuvinte ale lui Cicero: „Cu siguranţă mie mi se îngăduie şi mi se va îngădui întotdeauna să mă îngrijesc de demnitate şi să dispreţuiesc moartea“.LA SFÂRŞITUL LUI NOIEMBRIE Este neliniştitor.. Era un omagiu. nu e posibil să fie numai un truc. ci prin liberul ei arbitru. alături de care îngân mereu „Cu siguranţă“. atât de curat. înainte ca prima albină să treacă fără a se opri şi primul vânt să treacă fără a întoarce capul. pe rând. că această căldură este poate o cursă a frigului. pline de strălucire. face să-nchidă.

nopţile cresc şi descresc ca nişte aromate ape. tremurătoarele nopţi. soarele taie graţioasele. nopţile ţârâie de greieri. cei ce trăiesc printre munţi caută stepele şi cei ce au crescut printre păduri . personajul ridicol. europenii au nostalgia Africii. să se agite. preferând acest iureş.e destul să priveşti cu atenţie turiştii pentru a-ţi da seama că lumea pe care o străbat nu este mobilul goanei lor. turistul este personajul condiment al filmelor vesele. el este stupid. Şi vor fi cu lună mereu. nopţile sunt cu visuri. Nu s-ar putea studia cu adevărat psihologia omenirii din această a doua parte a secolului douăzeci. De ce călătoresc oamenii? Cei ce rămân acasă îi privesc pe cei ce vin cu ironie. adesea aproape bătrâni.în cele din urmă suma nopţilor se transformă în noapte. ridicoli? Desigur. superficiali. nopţile sunt cu măturători de stradă. e destul să priveşti autobuzele cu aer condiţionat trecând în viteză pe străzi în timp ce un ghid amabil . să se enerveze. şi mai bine. şi fără dorinţa de a se integra. idilicei vacanţe de altădată? Pentru a cunoaşte lumea credeţi? Dar e destul să priveşti grupurile compacte mânate în grabă de ghizi plictisiţi prin sălile muzeelor.. fără a minţi. O lună de zile plecat din lumea lui şi neintegrat. odihnitoarei. Ceea ce nu este inexact. TURISTUL De cum bate gongul primilor muguri. superficial.ţinuturile sterpe.. dar neimplicat în 48 . dar este prea simplificator pentru a mai putea fi adevărat. sau în trenuri. de cum îndrăzneşte iarba să înalţe capul. noaptea este fără glas şi singură. americanii se pasionează de Europa. mecanic . care muncesc unsprezece luni pe an. săşi despacheteze şi să-şi împacheteze bagajele. Ciudata împărţire este la fel de ciudat reversibilă . Rotindu-se din marea şi nemişcata noapte. pentru că. să se precipite.în carne şi oase sau. cu dude pe asfalt. nopţile ţin din amurg până în zori. nopţile sunt cu lună. străină. ridicol. superficial. nepopulată. cu trecători rari.Noaptea este unică şi fără hotar. O migraţiune anuală a popoarelor declanşată de izbucnirea primelor frunze şi stinsă o dată cu ofilirea şi căderea lor . uneori diabolic. Dar este curios cum lucrurilor grave le place să se deghizeze în haine frivole pentru a nu fi luate în seamă. dar fără ca el însuşi să bănuiască. se grăbesc în cea de-a douăsprezecea să se înghesuie în autobuze sau limuzine. noaptea este mată. nopţile sunt cu uliţe înguste sau cu fascinante bulevarde pustii. altei lumi. fâlfâie de lilieci. să se extazieze. străzile lumii se umplu de valuri dezorientate şi tumultuoase de turişti. trufaşă. turistul este deţinătorul unei formule de fericire. în veşnică şi stupidă goană.înşiră numele monumentelor pe lângă care se trece . De ce aceşti oameni. nu vom renunţa niciodată să privim întunericul luminat. cu superioritate. Nopţile sunt cu tei sau cu crini. noaptea este egală cu sine şi veşnică. reuşind să acorde câte o jumătate de minut operelor celebre şi câte un minut întreg capodoperelor. din teama de a nu supăra marea noapte. sau în avioane. Nordicii vor să vadă Mediterana şi orientalii Occidentul. nopţile strălucesc de stele şi se lasă voluptuos stăpânite de lună. Ne înspăimântă noaptea: cântecul pornit nu se mai aude-n afară şi nu are cine să-l asculte acolo. dar cu invidie. fără a analiza acest fenomen. Ne înspăimântă noaptea: gândul pornit nu ajunge niciodată la capătul ei şi niciodată nu se mai ştie întoarce. Sunt stupizi.răscoleşte şi aruncă în febră globul întreg. Departe de a fi socotit o problemă şi-un simptom dramatic al epocii noastre.

privind-o. şi lunile în 49 . care aminteşte ţărăneşte de bucătărie de vară şi de haine de sărbătoare într-o dulce confuzie. asemenea sferei neliniştite a poalelor apretate. Plecările seamănă unei sinucideri reversibile. şi planetele în continente. un refuz limitat la treizeci de zile. încât încep să mă îndoiesc dacă nu le-am trăit cu adevărat sau numai mi se pare că nu le-am trăit. al frunzelor ascuţite care frecate în palmă eliberează izul pătrunzător de sudoare. imagini intime ale unor realităţi pe care nu le-am văzut niciodată. şi veacurile în decenii. prin nimic observabilă în afară. să le recunosc. cu violenţa sentimentelor refulate. NIMIC MAI OMENESC Nimic mai omenesc decât necesitatea noastră de a parcela infinitul. Sau poate aceste flori galbene nu sunt decât contactul miraculos şi de neexplicat dintre memoria mea şi memoria părinţilor mei. al frunzelor. şi universul în galaxii. şi judeţele în sate. în luna a douăsprezecea îşi permite să treacă pe lângă legi care nu pot acţiona şi asupra lui. ci îl nuanţează şi îl face muzical.pentru o lună de zile . Este sigur. realizând doar o abia rotunjită sferă fremătătoare. şi satele în curţi. pentru că îmi aduc aminte de lucruri pe care nu le-am trăit . de a delimita unităţi şi subunităţi. care nu distruge întunericul. Îmi pare rău că nu ştiu să vă spun cum le cheamă. mirosul acela aţâţător şi bisericos. mai mult decât vegetală. la măgheran şi la izmă deodată. pentru că cine ştie dacă nu fiecare om are o altă antenă spre satul definitiv pierdut. pentru a le căuta şi a le recunoaşte. portocalie. în acelaşi timp. Supus unsprezece luni legilor imuabile ale lumii sale. lăsând să se înalţe o linie elegantă şi aproape gingaşă înspre soarele creţ. ACESTE FLORI GALBENE Nici nu ştiu cel puţin cum se numesc aceste flori intens galbene.cu o asemenea acurateţe. traversate de punţi scârţâitoare.starea edenică de spectator absolut al unor urâţenii şi frumuseţi care nu-l pot atinge. cirezi înapoindu-se clopotitoare în seară. şi continentele în imperii. colorate cu zeci de amănunte ştiute pe de rost. imagini dintr-o altă viaţă pe care am trăit-o şi am pierdut-o din memorie. şi galaxiile în câmpuri magnetice ale planetelor. Este sigur că floarea aceasta ţărănească răscoleşte în mine amintiri dinainte de naşterea mea. se opresc. Au mirosul înţepător de hangiţă gătită să meargă duminica la biserică. cu superioritate. Au culoarea violentă a gălbenuşului în ultimele lui ore caste.. în egală măsură.. Nimic mai omenesc decât necesitatea noastră de a parcela infinitul. al frunzelor inculte şi dezordonate ca frunzele buruienii. dar care izbucneşte. şi ţinuturile în judeţene. curgând idilic prin mijlocul satelor vineţii. şi mileniile în epoci şi epocile în veacuri. unui refuz de a mai trăi. şi erele în milenii. lascivă care nu luminează ci împodobeşte cerul.nimic. însă. Văd. declanşându-se. culoarea soarelui oprit pe graniţa dintre tărâmuri ca să poată fi privit când trimiţându-şi dincolo razele păstrează pentru noi pasta groasă.. până la gâtul florii unde. că între ea şi mine există o înrudire de substrat. dar ale cărei elemente sunt totuşi în stare. şi imperiile în ţări. el îşi cucereşte . şi ţările în ţinuturi. când îmi ies iar în cale. mirosul acela care duce gândul la busuioc şi la cimbru.. de a împărţi haosul în universuri. pâraie. Dar cine ştie dacă nu e mai bine. este liber fără ca libertatea să-l mai intereseze în vreun fel. învolburate şi sălbatece. dar nu mai trebuie nici chiar să se răzvrătească. deschide în mine trapa emoţiei. cu petale creţe şi înghesuite una întralta până la a se ascunde reciproc. urcând înguste şi înghesuite. de a trage hotare şi garduri. în nostalgia acută care mă răneşte în preajma ei. Cei ce rămân acasă îi privesc pe cei ce vin cu ironie. de a împărţi timpul în ere. cimitire cu pruni rătăciţi printre cruci vegetale semănate pe deal. De fapt mi-ar fi foarte greu să spun ce mă leagă de această floare galbenă şi care dintre farmecele ei. imagini exacte. şi deceniile în ani şi lumi. El nu este numai al florii. dar cu invidia de a nu fi atins un stadiu atât de elevat al nefiinţei. ci. reculese. nu numai că nu mai trebuie să se supună. Aceste flori galbene mă răvăşesc şi mă învăluie. strânse rotund în brâu şi foşnitoare în mers. concrete.

din întrebare încă. şi săptămânile în zile. în felul acesta devenim înţelepţi. deci. Detectez din nou prejudecata. tirajele fiind mai mari şi cadrul tehnicist amplificând. ca pe o nouă feudă. în felul acesta înseşi speranţele se parcelează decent pe măsura unităţilor de timp cărora le revin şi nu vom spera de la un an ceea ce ştim că putem spera eventual de la un deceniu. automatizată. în orice caz. Dar zâmbetului meu i se răspunde cu zâmbet: toate acestea nu au nici o importanţă. setea de altceva. încă o prejudecată în care nu mă simt în stare să cred. ziua. nu vom muri nici în cel care vine. industrializată. în arta modernă. că î n curând universul populat cu roboţi nu va mai avea nevoie de oameni şi. blazata înţelepciune potrivit căreia trebuie să recunoaştem că nici poezia nu mai este ce era . 50 . în timp ce în curtea noastră. în ţinutul nostru putem avea importanţă. îngropaţi în nefiinţă. şi minutele în secunde. că n-am fost cei mai nefericiţi dintre oameni şi cu puţină şansă vom putea fi şi mai puţin nefericiţi. faţă de timp ne simţim mici. putem sărbători fiecare an nou ca pe o victorie.pe vremuri. Îmi vine de fiecare dată să zâmbesc şi de fiecare dată răspunsul meu amuzat pare excesiv şi teribil. Cum nu sunt însă optimistă. Putem fi mândri de fiecare clipă cucerită. efemeri. copleşiţi şi anihilaţi de dimensiuni. poezia dispare nu pentru că nu mai are forţă să trăiască. putem fi cunoscuţi şi stimaţi. în viitor. Răspândita prejudecată care ne învaţă că apocalipsul tehnicist se apropie. inexistenţi. şi nu vom pretinde unui deceniu ceea ce ştim că n-au putut să realizeze secole. ci pentru că nu mai are unde trăi. doborâţi. Nimic mai omenesc decât înţelepciunea. nu i s-a reţinut nici un loc. în timp ce secunda.ehei! . pentru faptul că n-am murit în anul care a trecut şi. aş putea demonstra că. de fapt. ne simţim nevolnici şi insignifianţi. şi aşa cât mai departe.săptămâni. Nimic mai omenesc decât înţelepciunea cu care rostim „La mulţi ani!“. a vorbi despre secolul nostru ca despre o epocă minunată şi monstruoasă în care toate vechile valori dispar pentru a fi înlocuite cu altele. prin recul. în timp ce anii chiar îi putem privi cu superioritate de la înălţimea deceniilor care ni s-au repartizat. despărţind apele poeziei de uscatul prozei. secolul nostru este cel ce a conturat noţiunea de lirism. DESPRE „SOARTA ŞI VIITORUL POEZIEI“ Când mi se întâmplă să fiu întrebată ce cred despre „soarta şi viitorul poeziei în societatea modernă“. introducând legea supremă după care a face poezie înseamnă nu a spune. aducând în prim-plan inefabilul. minutul. Nu încerc să epatez însă: eu ştiu nu numai că poezia nu încetează azi de a fi. alungând din templu povestirea rimată. şi orele în minute. şi aşa mai departe.şi atunci se poate vorbi doct despre criza şi decadenţa poeziei. şi zilele în ore. dacă avem noroc. nu de oameni care să citească poezii. Faţă de haos. observ doar că apariţia locomotivei cu abur a constituit în ochii omului din poştalion o răsturnare de valori mai mare decât zborul spre lună în ochii omului din avionul supersonic. că. mi se sugerează parcă. ci că ea abia începe cu adevărat să devină. ne putem bucura pentru ceea ce este acum. în satul nostru. Oricât ar părea de paradoxal. citesc mult mai mulţi. Dacă aş fi mai optimistă. distruşi. Dacă această sentimentală insinuare nu-şi găseşte ecou. putem fi luaţi în seamă. săptămâna sunt mici pe lângă noi. Nu cred că astăzi citesc poezie mai puţini inşi decât la începutul secolului sau decât în secolul trecut. ci a sugera. înecaţi în imensa moarte din urma şi din faţa noastră. interogaţia poate fi transcrisă mai cerebral şi mai distant .

sau ca istoric. picură din unicitatea sa. cuvântul scriitorilor i se închină. că ne lichefiem împreună. printre trecătorii prea bronzaţi. lumina lui crudă. trăiesc alături de oraşul înfrumuseţat de insomnie un sentiment de voluptuoasă şi nedefinită victorie. ci spre capul de serie. adâncă. mărind gravitaţia. în nopţile transparente. Prin tot ce a făcut. îmi pune piedici. dar mai fără speranţă. pentru istoria românilor. Şi nimeni nu observă cum unicitatea. în timp ce asfaltul şiroind de altruismul stropitoarelor se cufundă într-un somn animalic aproape şi lasciv. recunoscându-i. ecoul.cu o plăcere tulbure şi oarecum vinovată. nu vom putea renunţa la iarbă. istoria însăşi folosind-o ca pe un instrument de educaţie şi învăţătură. mi se agaţă de priviri. îmi place cu înverşunare oraşul în miezul de vară. făcând contururile de neînţeles. îmi place să rămân pe străzile încinse de caniculă şi ştampilate de paşi. Nu este pentru noi doar erou sau martir. sau prea albi. mi se pare nemotivat şi infantil. încercând să ne strivească de pământ . ORAŞUL TOPIT Îmi place . sunt convinsă. sub Calea Laptelui. se vor citi şi pe lună. să ştiu că între trupul meu epuizat de caniculă şi oraşul torid se împletesc solidarităţi şi senzaţii comune. nu vom renunţa la soare pentru lămpile de cuarţ şi transparentele piscine nu vor înfrânge nostalgia tulburei mări. cu fantastica ei liniaritate. Atunci. Avem nevoie de Bălcescu şi Bălcescu are nevoie de noi. fără menajamente. Asfaltul lui întunecat şi moale. Nu-l sărbătorim ca scriitor. este prilejul unor meditaţii la sfârşitul cărora pe soclul moralităţii absolute Bălcescu este lăsat de fiecare dată singur. este pentru Bălcescu cea din urmă. nu vom putea trăi fără piscuri. El reprezintă etalonul de platină al conştiinţei noastre naţionale. însăşi ideea de istorie. îmi place să mă strecor printre nostalgiile lor după răcoarea muntelui şi voluptatea valurilor şi să nu doresc nimic. cu intransigenţa ei aproape sinucigaşă. aerul lichefiat jucând înşelător pe obiecte. Nu-mi face bine. bucuroasă de a descoperi şi urâţi totul. dizolvând muchiile. cei ce se vor duce acolo. Şi totuşi. mi se atârnă de gesturi. Avântat sau nostalgic. Destinul lui nu spre unicat aspira.structural deosebite. postumă. El este prototipul. cei întorşi de la mare. oricât de înalţi zgârie-nori am construi. să rezist. căldura prăvălită ca o povară pe creştete şi umeri. Biografia lui. umbrită de lăptosul neon. UNICITATEA Revistele şi ziarele şi-au desfrunzit pădurile de hârtie în foşnetul numelui lui Bălcescu. cum sunt întotdeauna plăcerile neînţelese şi neîmpărtăşite de alţii. în semn de omagiu. urcăm şi coborâm aceeaşi curbă a exasperării. Duhul lui inflexibil şi neliniştit îşi caută fără odihnă. îmi place să ştiu că ne topim şi suferim în aceeaşi măsură. suprem elogiu. destinul său se realizează pe alte coordonate decât cele dorite până la delir. de acolo pământul se va vedea mai frumos. să rămân. nu oferă şanse de comparaţie. Versuri. fremătător. el este. mai strălucitoare. cu nici o secundă ascunsă.fiecare oră şi fiecare privelişte îmi face rău. dedicate probabil. plecări şi întoarceri. Oricât de moi covoare am produce. insinuant. sau ca om politic. demascatoare. Bălcescu a fost un învăţător vrând să se transmită nealterat şi multiplicat prin generaţii. discutând despre concedii. Tragedia lui Bălcescu. pământului. pe alte coordonate. Avem nevoie de Bălcescu împotriva tuturor acelora care şi-l amintesc doar de pe bancnote. 51 . unicitatea. printre trecătorii răniţi de căldură. şi m-aş aventura chiar să prevăd că ele vor fi mai puţin triste. sub stelele eclipsate de luminile bulevardelor. ne bucurăm la fel de armistiţiul înserării. această capodoperă. Printre atâtea mari personalităţi ambigue şi nerăbdătoare de compromis ale istoriei. pentru că probabil. Rămas unic. cu nici o secundă solicitând discreţia sau îngăduinţa. viaţa lui. înfrângere. îmi place cu înverşunare vara oraşului.

a Bizanţului. schiţată violent. un mare merit poate deveni cusur. Evul Mediu a avut îndrăzneala şi răgazul de a se scufunda în sine. numai transcendenţă şi aur. Arta bizantină. Rodin va prelua moştenirea Renaşterii. istoria artei este şirul luptelor dintre puterea de afirmare a spiritului sau a materiei intrate în raza ochiului divin al artistului. neînspăimântaţi de păduri. oraşul condamnat la caniculă. Nesperiaţi de munţi. istoria descrie curbe asemănătoare. ca pe o 52 . Între muşchii număraţi cu grijă ai lui David şi ultima Coborâre de pe cruce. morţii sunt îngropaţi în umbra pridvorului. dispreţuieşte sau ignoră antichitatea formelor perfecte. autorul păsărilor măiastre va spune: „Michel-Ange. nu de gusturi e vorba. dintre veacuri. ci de iluminări. c'est du bifteck“. Aflaţi la răspântia în care putem distruge globul pământesc sau cuceri alte planete. căutăm îndrăzneala şi răgazul de a ne scufunda în noi. şi defectul ruşinos. Există artişti care îşi dau mâna din meşteşuguri şi infernuri diferite şi spirite care se întâlnesc fără să se bănuiască măcar. Sunt epoci negate de epocile următoare şi cărora le răspund cu admiraţie veacuri nesperat de târzii. unde oamenii stau în faţa naturii drepţi şi singuri. pentru ca o sută de ani mai târziu o nouă răsturnare a gândului să reîncoroneze ideile pe care le silise să abdice. Acolo. oraşul alături de care rămân cu încăpăţânare şi cu ambigua mândrie pe care ţi-o dă întotdeauna solidaritatea cu o suferinţă. care mă dezgustă şi mă face să-l admir. privind omul. fără să se adune şi să se sprijine între ei. Sufletul nostru întreabă şi. numai durere şi spirit. gura severă şi dureroasă a fiului lui Dumnezeu sau buzele roze ale pruncului sfânt sugând la sânul doldora de lapte al Născătoarei. ci revelaţii. mai mult decât în alte domenii probabil. În toată această răsucire de forţe nu trebuie căutate adevăruri.Îmi place oraşul în miezul de vară. netemători de fiare. Există gesturi care se amintesc la distanţă de secole şi ochi care simţi că te-au mai privit din alte milenii. lăsând între două case loc unui deal şi între două curţi albie unui râu. Mai adânc decât frivolele bătălii dintre antici şi moderni. el trebuia să se hotărască a-i vedea sau nu trecătorul înveliş. dezlănţuit. uneori. oraşul topit. în faţa cuceritoarelor forme şi a fermecatelor culori. Ochii numai priviri ai fecioarelor bizantine. unul şi acelaşi artist se zbate o viaţă întreagă între cele două opuse feţe ale adevărului şi e destul să privim în gând strălucitoarea Pieta de la Sf. volumelor echilibrate. ca un vânt pustiitor care scutură de pe arborii sufletului frunzişul material . El Greco o va continua pe aceasta peste capul coloşilor Quattrocento-ului. care mă chinuie şi se lasă chinuit. sunt personalităţi contestate de urmaşi cărora li se închină cu fanatism strănepoţii. Petru din Roma şi cea nebuloasă. Ca într-un joc de-a zădărnicia. Renaşterea cu îngeri zâmbitori şi madone cărnoase aruncă spre lumea păgână o punte pe deasupra artei „barbare“. răscolitoare. îi răspunde ecoul din Chartres. stranie frumuseţe. din domul Florenţei. acesta trebuia să aleagă între a admira sau a întoarce cu violenţă spatele. oamenii înţeleg moartea ca pe o duioasă continuare de ciclu numai. ca să ne dăm seama ce dureros drum dinspre carne spre inefabilul chinuitor a parcurs în câteva decenii Michelangelo. sau pleoapele de petală şi genele de mătase ale fecioarelor lui Rafael. UMBRA PRIDVORULUI În satele Munţilor Apuseni nu există cimitire. ECOUL În artă. Imensă răscruce între civilizaţii.se întinde calvarul.

dar destul timp pentru a şti de după care turlă răsare soarele şi pe care terasă apune. nici o groază nu-i bântuie . Şansele sunt de partea celor dintâi pentru că de partea lor stau câteva milenii de stabilitate rustică. punctul de refugiu. îndurerat. dacă nu l-ai fi pierdut mai întâi“ . cu numele schimbat de două ori de atunci. deşi poate că. nerăsfăţaţi de păduri. Celălalt tărâm fiind atât de aproape. Trebuie sa fim bogaţi pentru a trăi sărăcirea. supusă unor legi omeneşti în esenţă aceleaşi. ci se împletesc şi nu se părăsesc. ca în baladă.. fiii nu se simt niciodată stingheri şi nu sunt neliniştiţi de soarta viitorilor fii. Nimic nu este mai riscant pentru un artist decât tentativa de a pierde ceea ce nu are. şi afirmaţia presupune. Dar să nu simplificăm. pentru că ei. un oraş. Sunt poeţi care vin dintr-o idee aşa cum alţii vin dintr-un sat. dezrădăcinaţi în oraş. Nu există refugiu mai primitor decât o idee crezută. Şansele multe sunt de partea celor dintâi şi asta nu numai pentru că „veşnicia s-a născut la sat“. oricând şi oricât de departe ai fi. crescând şi descrescând. şi despre asta e vorba. Câţi străbuni de poeţi au trăit în el? Poeţii se nasc. categorii: născuţii la sat şi născuţii la oraş.sufletul întreg al poporului român se defineşte aici. Un sat. Câte generaţii va fi nevoie să treacă pentru a investi asfaltul cu sentimentul stabilităţii. într-un univers mereu ambiguu şi fără încetare străin. Ei pot fi. matcă şi peisaj natal? Nu milenii. când munţii mari sunt preoţi şi stelele făclii. Nu mă gândesc acum la banalul mit anteic. în care viaţa şi moartea nu se neagă şi nu se opun. o regăsesc cu greu. şi la sat se nasc şi pomii. desigur. ca pe o meritată şi binevenită odihnă. punctul de sprijin. un loc sau un timp în stare să ia asupra sa bănuitele circumstanţe ale perfecţiunii şi să însemne pentru totdeauna termenul de comparaţie. o ţară pot dispărea . să te întorci. Iată un lanţ care nu va putea fi vreodată sfărâmat . La umbra de pridvor şi la poale de codru. urme vii. Moartea nu mai este în felul acesta un exil. Ei învaţă plantele din manualele de şcoală şi strada copilăriei. din care să poţi părăsi restul planetei. şi păsările. punctul de pornire. înaintea pierderii. poeţii se împart în două mari.. ci fiecare ogradă devine o celulă a universului în care a fi sau a nu fi sunt două la fel de blânde prezenţe. Noi ştim că fruntea astfel împodobită nu se poate pleca şi că nimeni nu ne poate oferi ceva mai de preţ decât eternitatea din umbra pridvorului. să te poţi retrage. În istoria noastră literară. desigur.în urma lor vor rămâne nostalgii şi tradiţii. şi iarba. Oraşul este încă necopt în noi. desigur. cărora li se vor aşeza în pământ temelie.firească şi unduioasă urmare. dar niciodată dezrădăcinaţi în lume: universul păstrează pentru ei. niciodată ofilit. nu mai sunt strânşi morţii cu morţii şi viii cu viii. pentru a nu mai crede în ceva trebuie să fi crezut 53 . iar umbra pridvorului se simte. trecută şi încă îndelungat timp viitoare. se nasc tot mai mulţi. O idee dispărută ucide tot ce a atins vreodată. poate mari. banal. punctul de reper. ştiu că se pot întotdeauna întoarce. „Crede-mă că n-ai fi afirmat cu atâta putere echilibrul primordial al umanităţii. pentru a face dintr-o încrucişare de bulevarde. Conştiinţa acestei veşnicii ne marchează cu o luminoasă tristeţe. UN LOC SAU UN TIMP În viaţa fiecăruia dintre noi există un loc sau poate un timp dispus să se lase idealizat. să ne fi simţit acasă undeva pentru a şti ce înseamnă înstrăinarea. melodioasă.spune un erou hölderlinian. perfect distincte. până la judecata de apoi. fără a reveni vreodată. întunecaţi. în treacăt. înaintea regăsirii.şi de acolo se aud. ci la punctul stabil în care. evoluţia artistică este posibilă numai în virtutea acestui pământ nemişcător şi netransformabil la care poţi. nimeni nu poate să moară cu totul vreodată. şi peste celălalt tărâm. deţinerea echilibrului. într-o adâncă iubire. neîngânaţi de izvoare. câinii. Aşezându-şi părinţii în pământ temelie. să fi fost fericiţi pentru a înţelege dezastrul. şi nu cunosc mai total cataclism decât prăbuşirea unei idei pe care au fost întemeiate existenţe şi arte.

Numai Arbore a fost dintotdeauna înconjurată doar de pruni sălbăticiţi de cimitir iobag. cred. în funcţie de care să ne socotim drumul. într-un fel. Ele sunt. de care să ne îndepărtăm. misterul fiind. din adolescenţă. mă voi încăpăţâna să port până la sfârşit nostalgia prieteniilor din adolescenţă.. Pădurea de cruci nu este o figură de stil menită să sugereze o eliptică şi exagerată comparaţie. ceremonii de cunoaştere a universului fascinant şi încă neînspăimântător. trec prin noi nebuloase. dar şi numai ea. împotriva tuturor ironiilor. Moldoviţa şi Suceviţa sunt mănăstiri . Avem nevoie de locuri. Şi nu s-ar putea spune că ne imaginăm o altfel de victorie acum. bănuiala noastră neadormită că încrederii noastre nu i se răspunde cu aceeaşi încredere şi limpezimii noastre cu aceeaşi limpezime. la fel de irevocabil dăruiţi ei.. Ne uneam cu intuiţia că numai aşa vom putea învinge. desigur. 54 . dincolo de toate motivele şi de toate scopurile.. ce s-a schimbat de atunci? Ne uneam ca să putem descoperi şi înfrunta imensa şi atrăgătoarea taină a lumii căreia îi eram destinaţi. că. ne e sete de prietenie.zidurile lor împărăteşti sunt înconjurate gospodăreşte de trapeze şi chilii. fără scop şi motiv. împotriva pulsului implacabil al zilelor. singura punte spre lumea misterioasă. Voroneţul şi Gura Humorului mai păstrează aburul medieval al sutanelor şi amintirea umbroasă a muntelui Athos. Ne uneam. să predau adolescenţilor care vin după mine. dorim prietenia. Lumea ne este la fel de ascunsă şi azi. ne e somn de prietenie. Pădurea de cruci de la Arbore este tot ceea ce memoria mea păstrează mai melodios şi mai înalt din timp. o gamă în plus. ar fi în stare să smulgă memoriei mele adâncile şi tremurătoarele acorduri. Prieteniile adolescenţei au ceva misterios. Arbore singură este biserică de ţară. numai Arbore a fost întotdeauna biserică ţărănească de sat. dacă sufletul meu caută prietenia. cu acel cunoscut gest superior şi obosit. PRIETENIILE DIN ADOLESCENŢĂ Privite din maturitate. pentru că mai tragic decât a nu şti de unde să porneşti este numai a nu şti unde te mai poţi întoarce. Atunci ce s-a schimbat? Ce a intervenit din acei ani plutitori de adolescenţă şi până în clipele acestei tinereţi? Ochiul nostru mai ascuţit. să las să treacă. În fond. Apropierea de biserica înflorită cu sfinţi verzui îi dă. Ce ar fi mai uşor decât. Această neşovăitoare apartenenţă a lăsat în aer miresme şi umbre de care simţurile noastre se îmbată. şi azi. în continua luptă lucidă. dincolo de teama de singurătate şi de speranţa că uniţi vom putea fi învingători. chiar. mai ales. pentru că fiecare nouă senzaţie descoperită în atingere cu lumea ţipa în noi şi se cerea împărtăşită. atunci. până la sfârşit nostalgia prieteniilor din adolescenţă ca pe o coroană care mă încovoiază şi mă împodobeşte. în continuare. Port şi voi purta. nu îi poate fi cu desăvârşire interzis s-o găsească. pădurea de cruci. neabătută.cu toată puterea mai întâi. de timpuri. Nu folosesc nici o metaforă. în istorie sau numai pe hartă. ARBORE Dintre cele cinci minuni ale Bucovinei. poezia fiecăruia dintre noi are nevoie de un punct în stare să ia asupra sa coordonatele perfecţiunii.. ştafeta altruismului şi oboselii? Dar împotriva tuturor evidenţelor. Port şi voi purta până la sfârşit speranţa că prieteniile adolescenţei nu sunt fatal oprite la graniţa de sud a existenţei. prieteniile adolescenţei au un aer ireal. precum zeii treceau în ceaţă printre muritori. de idei spre care să ne întoarcem. capabil să descopere şi în fiinţa prietenului imperfecţiunea. iar noi suntem. ne uneam pentru că uniţi ne simţeam bine.

Cimitirul din Arbore. crescând ici-colo printre cruci. Spun mi-e dor şi n-aş putea explica spre ce se scurge nostalgia mea. atunci când totul concură spre a mă face să presimt apropierea unei nenorociri. patria mea? OBIŞNUINŢELE. spre un râu. că trebuie să lucrezi şi nu poţi să nu zâmbeşti celor care îţi zâmbesc. mai întăritor chiar. Nu am încercat niciodată să nedreptăţesc alte minuni de pe pământ. într-o miraculoasă reconstituire: pe crucile înalte de la Arbore răstignirea este posibilă. dese încât stau să-şi împletească braţele ca pe nişte crengi. Nici o mirare nu s-ar naşte acolo. Faptul că dimineaţa trebuie să te scoli. că la sfârşitul tuturor insomniilor eşti obligat totuşi să adormi. Am observat 55 . Copacii adevăraţi. mi-e dor de tine mereu şi nu cunosc clipă mai tragică decât cea în care tu sau eu rătăcindu-ne să trebuiască să strig în liniştea lumii: unde eşti.precum în lavă elemente contrarii . crucile amintesc o pădure. că de trei ori pe zi te obligi să mănânci. sugerează în aşa măsură pădurea.uitată de altfel . bine“ celor care te întreabă ce mai faci.spun doar că eu de tine am nevoie. încât se poate face abstracţie de ea. decât obişnuinţele. OBICEIURILE Am observat că atunci când mă cuprinde o mare descurajare. întăresc sentimentul pădurii până la halucinaţie şi nici o mirare nu s-ar naşte dacă din braţele întinse de zeci de ani ar înflori flori şi ar înverzi frunze. MI-E DOR Când sunt departe de tine şi spun mi-e dor.. nu în moarte.revolta şi supunerea. tu nu eşti un anumit contur pe hartă şi nici şirul bătrânilor care au premers naşterii mele. că eu fără tine nu pot trăi. că tu reprezinţi ceva mai înalt. cât de mult omul trece aici nu în mormânt. dacă nu cumva gândul nostru nerostit a substituit rădăcinilor albele oase semănate acolo. atunci când dezamăgirea ameninţă să se topească ireversibil în dezgust. Aş putea spune mi-eşti dragă şi asta nu ar exprima aproape nimic din ceea ce simt pentru tine. Spun doar mi-e dor. singura în stare să mă lege de pământ. văzându-le. nici munţii cunoscuţi pe de rost şi nici un ţărm anumit de mare. m-ar proiecta fără speranţă în univers. Legătura aceasta este pentru mine însăşi definiţia inefabilului: niciodată n-aş putea s-o recompun din vorbe pentru locuitorul altei planete. că trebuie să răspunzi „mulţumesc. pentru fiecare bătaie stângace de aripă. Când sunt mândră şi mai ales când nu sunt mândră de tine legătura aceasta vibrează dureros ca o coardă întinsă care. realizezi cât de apropiat de vegetal este acest ciudat monument uman. mi-e dor de tine pentru că niciodată nu mi se pare că am ajuns în sinea ta destul.a copilăriei. ruptă. şi-n dragostea mea se amestecă . căci mă simt răspunzătoare pentru fiecare respiraţie a ta. dar numai acolo. ruşinea şi admiraţia. nu susţin că tu eşti mai presus de lumea din jurul meu. mi-e dor de tine când sunt departe şi când sunt în sânul tău. ci în codru. ci în Cosmos. spre o câmpie. cu crucile lui de 2-3 metri înălţime. fiindcă iubirea e făcută după legi mari restrânse. nimic nu este mai liniştitor. Păsările pot oricând veni să-şi pună cuibul la subţiorile lor şi de secole ciocănitoarele se încăpăţânează să le cerceteze cu ciocul. toate aceste mari şi mici obişnuinţe. pentru că te iubesc filial şi matern în acelaşi timp. descoperind lipsa aproape totală a numelor şi inscripţiilor funerare. Tu nu eşti nici strada . că n-ai cum să nu vorbeşti cu cei care vor să spună ceva. Spun mi-e dor şi simt cum graţia ta coboară asupra mea şi mă învăluie. mai aproape de adevăr şi de bine . dacă de pe zidurile pictate ale bisericii apostolii s-ar îndrepta spre cimitir. aceste infime şi imperioase legi nu-mi interzic descurajarea. mai curat.. încât lipsa rădăcinilor este neînsemnată. Spuneam că. spre o pădure. Aş putea să te judec şi sfârşesc prin a mă judeca pe mine. dar interzic timpului meu să i se ofere întreg. înalte şi dese. Nimic mai abstract decât tine. am recunoscut doar că tu eşti minunea mea. la nimic din toate acestea nu mă gândesc când rostirea numelui tău îmi umple ochii de inexplicabile lacrimi.

Venim curaţi. până la concediul de vară. Şi. De aceea poate. Ea face din noi ceea ce suntem. agasantă. cu ochi de frunze ţintiţi înspre noi. este desigur bătrâneţea şi apoi moartea. suntem jigniţi şi învăţaţi să jignim. se stilizează până la a dispărea. astfel. uităm indiferenţa. şi suntem obligaţi să ne apărăm maculându-ne. străvezie. Noi putem jura statornicia credinţelor noastre. sufletul nostru s-ar îmbogăţi nemăsurat. învecinată cu sublimul. UITAREA Nu cunosc mai puternică. dar până atunci timpul este segmentat în ani. prin fragmentare. cu ochii de frunze înfioraţi de spaimă. Uităm morţile. Amintirile din copilărie de cele mai multe ori nu există. mă obişnuisem să privesc poeţii lumii ca pe o sectă ciudată de cascadori obligaţi să se avânte gratuit în riscanta bătălie în care . păstrând în noi suferinţele prin care am trecut? Dar am fi trecut prin atâtea suferinţe dacă nu le-am fi uitat pe fiecare pe rând? Am fi putut suporta atâtea crime neuitându-le una câte una pe fiecare? Dar fiecare crimă uitată nu a lăsat locul liber unei alte inedite crime? Nimic mai ambiguu decât aerul ei împăcat şi neiertător..pare că luptă omenirea. de teama noastră de a nu pieri. 56 . şi săptămâni. curăţită de aluviuni. A te desprinde de ele înseamnă un curaj bolnav. Desprinderea de ele se suprapune în mine acelui sfâşietor sentiment pe care îl încerc trecând seara singură pe o stradă şi zărind. că o stăpânim totuşi. învie în amintire. noi ne gândim ce vom face până la Anul Nou şi. degradantă ca orice suferinţă ţinând de câteva celule şi câţiva microscopici nervi. că la o anumită oră trebuie să adormim pentru a ne putea deştepta la o anumită oră. mai definitive decât uitarea. Fără această supapă de siguranţă. ca tot ce ne leagă de instinctul nostru de conservare. dureroasa surpriză nu mai are unde să intervină. mai salvatoare forţă decât uitarea.dincolo de ea am avut sau vom avea altele.. plopii preiau memoria asupră-le. după aceea. ea ne pune hotare. îmi spuneam. Mai târziu. la persoana întâia. Aducerile-aminte. totul fiind jalonat. a relatărilor celor mari despre copilăria noastră. O mare suferinţă fizică. familiile adunate în jurul mesei. şi anii în luni.întotdeauna cu uimire această rezistenţă. ele ne aparţin până la circumferinţa uitării .de departe privit totul . pentru că asemenea generaţii nu se hotărau să se ivească. murmurând în obsesie: să nu uităm nimic. de o singură generaţie neîntinată pentru ca totul să se desfăşoare pe urmă ideal. meschină. de exemplu. să nu uităm. ne luăm toate măsurile de prevedere împotriva a ceea ce nu poate fi prevăzut. În amintiri viaţa se falsifică. îmbietoare aproape. chiar. îmi spuneam. Am mai fi putut trăi. Noi putem jura dragoste în veşnicie. uităm binefacerile. fiind înlocuite de prelucrarea. ne convingem singuri că. şi noi trebuie să ţinem minte doar că la o anumită oră avem o întâlnire. discontinue legile să dispară. prin ferestrele luminate. să nu uităm. la sfârşit. până dincolo de pragul de unde nu-şi mai poate suporta bogăţia. ni se pare că ţinem minte chipul iubit. FRUMOSUL ŞI BINELE Am fost convinsă întotdeauna că nu ne naştem ci devenim răi şi că nu noi suntem în primul rând vinovaţi pentru asta. suntem trădaţi şi învăţăm să trădăm. Undeva. nu sunt decât invenţii ale uitării. ea ne garantează că nu riscăm să devenim zei. Ar fi nevoie. obiceiurile au apărut din această inconştientă filozofie a croirii timpului pe măsura noastră şi s-au păstrat cu străşnicie. când memoria noastră infirmă păstrează doar o mişcare a părului şi o lucire de ochi. Obişnuinţele. uităm trădările. uităm nu numai că alţii au trădat. ar fi suficient o singură dată efortul omenirii pentru ca. şiretenia noastră de a şti că nu ne putem sustrage dureroaselor adevăruri şi de a încerca atunci să fim mereu prea ocupaţi pentru ele. şi ore. uităm adesea că am trădat noi înşine. lăsând sentimentul că o deţinem. jurămintele ne aparţin până la hotarul inviolabil al uitării. mai imorală. şi zile. păstrând nemodelată după legile lumii o generaţie.

lăsând-o neterminată. cântă. Nimic comun între ei. nu mai este nimeni ucis pentru libertatea sa. se poate distinge cu uşurinţă fisura şovăitoare dar limpede care desparte geniul de talent. au născut talente care le-au împodobit cu darurile şi frumuseţile lor. Faptul că glasul lui Orfeu îmblânzeşte fiarele este doar recunoştinţa fiarelor pentru că Orfeu. nici chiar epoca. de benevole şi nerăbdătoare trădări. dar nimeni capabil să uimească prin libertate. uriaşele valuri de invidie şi calomnii. libere. mi se vor arăta siluetele lor interogative şi imnurile lor impure. mai pur. frumosul este şi bine. dacă-mi dau bine seama. geniul se mistuie pe sine însuşi. ci de sens. tragice. Voi fi întrebată cum aş putea să explic uriaşele valuri. Epocile înjosite. oameni talentaţi în supunere. deodată. bătând în pereţii Parnasului. În numele lui le este totul permis şi totul li se poate ierta în virtutea lui. întors cu spatele spre societate. Un Tiţian finisează cu încântare sute de tablouri. şi există oameni cu înclinaţia de a face cântece. unul priveşte în viaţă. 57 . poetul oficiază de milenii vecernia întinderii şi a celuilalt obraz. Talentul trăieşte din viaţa. încearcă şaisprezece ani statuia unui călăreţ. geniul se zbate să se exprime. pictează. umilit şi dispreţuitor în acelaşi timp. Există oameni cu înclinaţia de a face rău. el a fost întotdeauna prea mare ca să împodobească vremea care l-a născut şi prea mândru ca să se lase împodobit cu ea. creşte cunoscând-o şi destrămându-i misterele. Nu cred că un om rău poate să fie un poet bun îmi aduc aminte că spune Pasternak. neajungând niciodată la sentimentul că a reuşit. Dar eu voi răspunde că nimic nu e mai puţin sigur decât autenticitatea unui cântec. Apoi urmează oboseala: nu mai este nimeni pedepsit pentru demnitatea sa. Există substanţe care nu pot da un amestec. Atunci. privind prea adânc lucrurile şi pătrunzând un mister. ci zarea spre care stau cu faţa. dar nu la o religie. Iată un punct din care. oameni geniali în oportunism. epocile de răscruce. celălalt în moarte. înfrumuseţează. numai frumosul şi nimic altceva decât frumosul. li se oferă. că poeţii trebuie să se nască. Dar toate licenţele sunt zadarnice: binele nu părăseşte niciodată frumosul şi. Societăţile înfloritoare. de bucuroasă ură. Talentele creează. el înţelegea ce nesfârşite mistere îl ţes pe acesta. dar într-un joc secund.e adevărat . El spune: „Trăiesc din moartea mea şi. Dimpotrivă. Einstein dezvăluie materia scăldată în lumini ermetice şi stranii pe care alchimiştii nici nu le bănuiau. Şi diavolul e frumos . presimţind că cei care pot salva totul sunt poeţii. Menirea lor este frumosul. Tainele universului el le-a înmulţit. au lăsat să apară geniul. privind. prinse în chinurile naşterii sau ale sfârşitului. aerul devine atent. Deosebirea nu este de cantitate sau calitate. într-un misterios halo de reciprocă milă. pentru că. dar nimeni în stare să se remarce prin demnitate. Este fantasticul protest de care e capabilă natura.dar numai atunci când suntem siguri că se trage dintr-un serafim. Se renunţă astfel la un idol. echilibrate. dar prietenii mei mă bănuiesc pe mine şi eu îi bănuiesc pe prietenii mei. reuşind să fie mulţumit doar de cal. nu ni se interzice să avem încredere unii în alţii. de aceea mai uşor este a şterge un nume din rândul poeţilor decât a şterge un poet din rândul celor buni. lipsit de apărare. De pe aceeaşi tremurătoare linie. ale interdicţiei de a gândi şi ale obligaţiei de a râde nu au născut poeţi. Leonardo da Vinci se frământă un sfert de secol în faţa Giocondei. Mi se vor da exemple de poeţi maculaţi. Menirea lor este frumosul. desigur. se hrăneşte cu ea. acesta. Talentele scriu. DELIMITĂRI Pornesc de la un citat din Michelangelo. Ciudat cum adevărurile au un aer naiv şi copilăresc. epocile delaţiunii şi ale frazelor rudimentare. Există legi ale nemuririi care îi obligă să se salveze mereu pentru desăvârşirea neatinsă încă.Rostul lor în lume nu este. sunt fericit cu o soartă nefericită“. atâţia esteticieni îi demonstrează că răul poate fi frumos. Nu materia din care sunt plămădite este deosebită. Atâţia biografi l-ar putea contrazice.

viaţa poetului pare o veşnică sărbătoare şi. numai după ce încercase din toate puterile să se împotrivească. al faptului că nu se putea ca ele să nu fie scrise. îl stăpâneşte acolo. amânată mereu. a liniei idealei unităţi. unul dintre foarte puţinele criterii de judecată a versurilor este acela al obligativităţii. Ca şi dragostea. într-un punct cel puţin. diafan.adică a reuşi să trăieşti -. O fericire. de a fi acceptat numai după ce s-a convins că acesta e singurul lui destin posibil. el nu încetează să invidieze restul lumii. spre zonele suferinţei totale. un plus de compromis. şi pe care. singura ei raţiune de existenţă. dar cărora nu li se poate dărui. Durerea nu-l stăpâneşte. opunându-i-te. Acordându-li-se privilegiul unor adânci bătrâneţe. dezvăluirea acestui sâmbure. cu împăcarea de a porni singur în ţinuturi pustii. visuri care nu puteau fi împlinite. vieţile lor au totdeauna un sâmbure eroic . o anume stânjenire. într-un fel. prin care poate trece. abia atingând pământul. ci jena de a le fi supravieţuit. să nu părăsească condiţia comună. de a fi acceptat. Talentele sunt cele care caută perfecţiunea. te îngrădeşte şi îţi impune alte legi. O vocaţie autentică este o vocaţie de care nu poţi fugi. Poezia începe numai dincolo de punctul în care. chiar minuscul. acolo unde simţurile şi sufletele nu mai sunt în stare să perceapă chinul. autenticitate înseamnă imanenţă.mai precis. în ochii lui se amestecă revolta de a fi chiar el ales cu amărăciunea de a se şti numai el ales. doar. Vocaţia seamănă cu aurul care trebuie încercat în dinţi pentru a te convinge de autenticitatea lui şi. VOCAŢIA IMPLACABILĂ Totdeauna am înţeles vocaţia ca pe o vină care te izolează automat. lumea este tărâmul bucuriilor interzise. Pentru poet. o condiţie a supravieţuirii. într-o reprezentare banală. încât simplul fapt de a nu fi fost înfrânt presupune un minus de onestitate. care pentru muritori are aspectul dezastrelor. proiecte neajunse la realizate. de cele mai multe ori. Am citit memoriile unor oameni care au stat în lagăre de 58 . în cazul vocaţiei. alte drepturi şi alte datorii. un poet ajuns poet pentru că a dorit să ajungă poet este o monstruozitate. dar pentru a te convinge de asta trebuie să fi încercat evadarea. Michelangelo şi Leonardo au aerul că ar fi avut nevoie de un timp dublu. Caracterul implacabil al poeziei este. că transcrierea lor pe hârtie a fost pentru autor o necesitate vitală.înspre moarte. Cel ocupat de poezie poartă întotdeauna urmele luptei în care a fost înfrânt. care îi face aproape timizi. A NU FI ÎNFRÂNT Se observă la autorii de memorii. caracter implacabil. o părăsire. Vocaţia este fără îndoială o vină. în general. le justifică mărturisirea -. încă de la început. Cu extrem de rare excepţii. Nimic nu i se potriveşte geniului din ceea ce oamenilor li s-a dat. De altfel. Într-o atât de mare măsură a trăi înseamnă a supravieţui . Singura lui scuză este de a fi acceptat numai în ultimă instanţă. De altfel. cel puţin. o fericire atroce şi conştientă. geniul abia porneşte de la ea . un destin zeesc impus de zeii fără de milă. Un poet exultând de mândria de a fi poet este un nonsens. se simte printre rânduri întotdeauna nu mândria de a fi depăşit dramele. abia dacă le poate bănui.seamănă Italia cu schiţe neîncheiate. Sunt mai mari? Sunt mai mici? Pentru restul lumii. dincolo de clipa în care. dar indiferent cât de eroică le-ar fi fost viaţa. încătuşat cu lauri. nici nu se ştie dacă ei vor să sfârşească ceva. poezia este o forţă care vine să locuiască în tine fără să se intereseze dacă te deranjează sau nu. închis în statui. părăsirea vieţii este fără îndoială o vină şi singura circumstanţă atenuantă a poetului este de a fi în egală măsura victimă şi vinovat. El trece de ea repede. eşti înfrânt de ea. poetul este înfăţişat încununat cu lauri. fără să observe că mişcându-se răstoarnă mobilele şi dărâmă pereţii. naşterea ei nu mai poate fi oprită.

de dincolo de mormânt cei ce au dispărut nereuşind s-o atingă. ci pentru că. ci parcă umilinţa de a fi ieşit la liman. încât verificarea preacunoscutelor adevăruri n-ar trebui să mă emoţioneze. când totul alunecă spre galben. Poate că.concentrare. iar ce uşor e să susţii nimicnicia neamului omenesc şi ce grea de îndurat revelaţia propriei tale fragilităţi. o victorie pe care sunt geloşi nu numai . 59 . O atât de lungă tradiţie demonstrează că pier cei mai buni.cât de evident perisabil! Mă simt sclava fiecărei neînsemnate celule ce intră în alcătuirea mea trecătoare: a fiecărui invizibil nerv căruia căderea iernii şi a nopţii îi dă importanţă. Cine ştie însă dacă nu chiar această umilinţă ne deosebeşte de celelalte vieţuitoare şi dacă nu ea dă măsura saltului nostru peste neant. De altfel. se simţeau vinovaţi de tăria pe care n-au putut-o împrumuta şi altora. dar şi cei ce ştiu că nu au şanse să o atingă în viitor. de atâta timp se cunoaşte nodul grosolan prin care sentimentele noastre sunt înnădite cu artere şi nervi. Este atât de banal ceea ce spun. printr-o încăpăţânare. de atâtea mii de ani oamenii ştiu că o mare fericire abia dacă este în stare să contrabalanseze ceea ce simt picioarele ude în pantofi. Cine ştie dacă nu suntem măreţi tocmai prin conştiinţa fragilităţii noastre. jignitor şi fără menajamente. sau. Câţi stăpâni am! Tot ce mă înconjoară şi tot ce mă compune este în stare să mă determine şi să mă distrugă! Şi mă simt umilită nu pentru că aş putea fi distrusă. mă văd ameninţată să devin. care au suferit tot ce o fiinţă omenească poate suferi. una dintre cele mai umilitoare senzaţii. CE GÂNDEŞTE GRÂUL M-am întrebat adesea ce gândeşte grâul. aşa se explică faptul că bătrânii nu sunt purtaţi în triumf. O victorie pe care însuşi învingătorul o contemplă neîncrezător şi stânjenit. Se simţeau vinovaţi c ă au reuşit să se păstreze în viaţă. şi de peretele subţire . şi de acolo spre mai învăpăiate laşităţi. reuşim din când în când să nu ţinem seamă de ea. nepărăsind-o. prizoniera instinctului de conservare. el singur se hotărăşte sfidător să răsară. naiv şi copilăros. Pustiul bătrânilor nu vine din spaima de moarte.a ferestrei. atunci când plouă şi când e frig. şi totuşi în povestirea lor se descifra nu numai izbânda. când totul renunţă şi totul coboară prin frumuseţe spre moarte. încât a nu fi înfrânt încetează să mai fie o laudă. O. prin faptul că. printr-un noroc. cine ştie. UMILINŢĂ Când plouă şi când e frig. când nici amiezile nu reuşesc să se desprindă din întuneric. Dealurile sunt atât de strălucitoare şi pădurile atât de colorate. simţi ca niciodată că ai sau că nu ai deasupra capului un acoperiş. Atingerea bătrâneţii este întotdeauna o nesărbătorită victorie.cât de uşor casabilă! . când arborii se fac că mor şi frunzele mor cu adevărat. ci din uimirea că au putut trăi atât. La această oră. Este. Ca niciodată mă simt dependentă nu numai de atâtea cunoscute abstracţiuni. dar şi de biata sticlă . iar marginea dintre noapte şi zi nici sufletul nu mai este în stare s-o prindă.. care n-au murit printr-o întâmplare. ci pentru că reuşim din când în când să fim. ideea distrugerii îmi dă o spaimă pe care o credeam rezervată unor mai înalte nenorociri. pentru mine cel puţin. acelaşi care rămânea elegant şi discret în umbră atunci când nimic nu-l ameninţa. el singur contrazice atât de generala înţelepciune. potecile foşnesc atât de îmbietor şi lumina se mlădie atât de dulce pe crengi.. nu îşi dă seama că iarna se apropie. Cine ştie dacă nu suntem măreţi nu pentru că am putea să fim mereu liberi.

în public. Poate că grâul ştie ce-l aşteaptă. dacă nu cumva dovedeşte că e vorba numai de graţioase bucăţele de sticlă. Cu toată bunăvoinţa mea oroarea de exhibiţie nu mi-a dispărut însă. dezgheţul. 60 . pentru a avea siguranţa că vor fi observate. Eu ştiu că nimic nu e mai greu de observat decât un mare sentiment. Poate că. s-a convins că iarna însăşi nu poate fi decât inofensivă şi repede trecătoare. ironic. nici nu crede că iarna exista.. care nu trebuie luată prea în serios.pe care o va corupe să-l încălzească. De ce nu e posibil ca versurile să fie trimise în lume nesemnate. şi Trakl morfinoman. Dar sunt cu adevărat necesare îndemnurile? Poate că grâul ştie totul: şi gerul care va veni. pentru a-i limita cu atenţie câmpul acţiunii. aproape neaşteptat. numele în josul unei pagini unde sufletul meu îşi îngăduise să se odihnească în sinceritate. fără lestul contingenţelor maculatoare. să nu exist mai mult decât în versurile mele. Răcnetele sunt teatrale sau isterice durerea foloseşte tonuri joase sau. fără trimiterile minuţioase şi vulgare la subiect. De ce nu e posibil să fiu uitată. Alunecând discuţia spre literatură. anonime . Ei aduc jertfă omenirii. devastată de suferinţă. Eu ştiu că bijuteriile inestimabile se păstrează de obicei în seifuri şi că purtatul lor cu ostentaţie la lumina zilei este indecent. optimist şi adolescent. câmpiile ţării încep să se coloreze în verde timid. tace. că iarna însăşi se va plictisi în curând de propria ei intransigenţă. cu pudoare. mai exact. adevăratele drame trec pe lângă noi pe stradă.încât totul este cu adevărat o apoteoză şi el nu are de unde să ştie că apoteoza înseamnă întotdeauna sfârşit. îşi închipuie că nu-i decât o didactică ameninţare. să nu fiu supusă reflectoarelor lacome să proiecteze peste pagina mea umbra-mi stângace. suspiciunea. dar peste câteva săptămâni grâul va avea înălţimea şi nonşalanţa ierbii şi orice îndemn la prudenţă va fi târziu şi superfluu. o nehotărâre.cum voia Blaga . poate. UMBRA STÂNGACE Nimic nu-mi repugnă în mai mare măsură decât etalarea sentimentelor. şi Emily Dickinson o biată fată bătrână. cu o anume jenă. un subtil argument al supunerii.adăugându-se unui tezaur de emoţie etern al omenirii. şi somnul acela alb. şi li se răspunde prin grăbita curiozitate de a scormoni mai adânc. pătrunzător şi atent. nu vreau să mi se explice că Dostoievski a fost cartofor. O privire sumbră. şi mai adesea. şi viscolele pe care nu le va putea înfrunta. De atâtea ori i s-a fluturat. căldura şi frigul cât de neaşteptat şi frecvent se înlocuiesc. şi n-am încetat nici o clipă să-mi scriu. într-un târziu. adevăraţii poeţi nu pot fi deosebiţi în mulţime. Adevărata tristeţe poartă zâmbete amabile. spectrul ei pe dinaintea ochilor neîncrezători. nesfârşit. să dispar în propria mea fiinţă. încât s-a obişnuit să creadă că nu e decât un spectru. Poate că. lentila vitrinei este aleasă concavă. îmi pare rău că am învăţat ce boală a avut Eminescu. cel puţin. profanatoare? Nu mă interesează şi aş prefera să nu ştiu povestea sonetelor lui Shakespeare. fără să ne atragă atenţia. aşezarea lor cât mai avantajoasă în galantare. adevărata duioşie surâde. care nu vrea decât să fie cât mai obişnuită. trebuie să mărturisesc că am avut nevoie de o îndelungată educaţie estetică pentru a înăbuşi în mine glasul acestei decenţe sau. care nu vrea decât să nu fie observată. observând cât de uşor se transformă în natură culorile. La această oră. adevăratele sacrificii au grijă să pară lipsite de importanţă. de pe marginea morţii şi.. mai mult. ci. şi zăpada marea zăpadă . în care este suficient să nu crezi pentru a-l face să dispară. vântul cât de des se schimbă. îmi trezeşte neîncrederea. nu viaţa. grija cu care. să mă topesc în propria mea viaţă. sinceritatea lor. Este încă o tatonare. florile cât de repede se trec.

fantastică. se mai poate întâmpla să ţi se sugereze cu prietenie şi înţelepciune ceea ce ar fi bine să spui. mai recomandabil decât calitatea de martor. în procuror.CALITATEA DE MARTOR Nimic mai curat. Să participi la drame. să se judece. E momentul în care ai de ales între a renunţa sau a te transforma în apărător. trecând prin toate aceste posturi ca prin nişte săli goale pe care le străbaţi pentru a găsi unghiul de unde adevărul strigat dobândeşte cel mai puternic şi îndelung ecou. nu poate să-ţi schimbe viaţa. mărturisit cu atâta sigură credinţă de tine. Sentinţa lui. mai igienic. fără a fi înjosit de ea. să observi că sentinţele se dau fără să se ţină seama de mărturiile tale. că procesele se termină de cele mai multe ori împotriva adevărului. Se poate întâmpla deodată. în lupta menită să reabiliteze calitatea de martor. Este clipa intrării în luptă. procesul. În acest destin oarecum zeesc se pot întâmpla însă câteva lucruri capabile să-l răscolească. fără a fi implicat în ele. 61 . implacabil. după ani de zile de liniştită indiferenţă. aproape sacre. în judecător şi nu rareori în inculpat. existenţială. chiar dacă nu indiferentă. că şi dreptul de a nu lupta se cucereşte prin luptă. calitatea celui menit să privească şi să spună ce-a văzut. De unde rezultă. aceea de a spune adevărul şi în funcţie de spusele tale. sau se poate întâmpla pur şi simplu să nu mai fii chemat să depui mărturie. negându-i însăşi raţiunea infailibilă de existenţă. să ai o singură datorie. să asişti la viaţă. Este punctul în care calitatea de martor se dovedeşte insuficientă şi dramatică. paradoxal. pentru că tu ştii că pentru toată viaţa îţi este asigurată şi obligatorie calitatea de martor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful