You are on page 1of 2

Việc sơn men về mặt kĩ thuật gần với việc sơn gốm

sứ.Về cơ bản, đó là việc bọc 2 mặt một miếng đồng với


một lớp enamel.Suốt trong quá trình sơn thì việc thỉnh
thoảng nung trong thiết bị sơn gia nhiệt sẽ làm cho màu
sắc của sơn thêm phong phú,nó tương tự như việc nung
gốm sứ.

Kĩ thuật truyền thống của việc trang trí với men rất đặc
trưng.Từ một mảng đồng(đồng và vàng là cách tốt nhất
để sơn enamel) mỏng đến 1,5mm , được tán nhẹ để
thành một mảnh với nhiều hình dạng và kích thước.Sau
đó làm sạch bề mặt thật kĩ rồi bọc với lượng enamel đơn
màu.

Lớp enamel lót là lớp sơn cơ bản,nó hòa trộn giữa một lượng đủ enamel trắng với nước
rồi quét 3 lớp lên bề mặt kim loại.Sau khi sơn lên mỗi lớp,tấm kim loại được làm khô
trong lò sấy và được nung trong lò nung ở 700-800 độ C đến khi enamel chảy ra và bề
mặt trở nên trơn láng.

Để bảo vệ miếng kim loại khỏi khả năng biến dạng trong quá trình nung, phía sau của nó
được phủ một lớp enamel gọi là “counter-enamel”

Việc sơn tấm kl được làm theo một bức vẽ đã được phác ra giấy trước .Sau đó , đặt phía
dưới một bản giấy sạch ,và những đường nét của bứ vẽ sẽ được in qua một cây kim.Và ở
bản giấy phía dưới,những điểm in của bản vẽ được lấy ra.Và bản giấy này được in khuôn
lên bề mặt tấm kim loại và nó đc chà xát bởi một hỗn hợp (như bồ hóng,nhọ nồi) của
nhựa ,bởi thế mà hình vẽ được in sang lớp enamel nền.

Nó đặt trong thiết bị sơn gia nhiệt sử dụng cho việc sơn đc nung nóng chảy từ 700-8000
độ.Một hỗn hợp gồm nhựa thông và màu (oải hương) hay dầu thông được chuẩn bị kĩ từ
xưởng nhuộm.

Mỗi màu sơn có một nhiệt độ nóng chảy xác định và trong suốt quá trình nung thì màu sẽ
thay đổi so với ban đầu.Thế nên trong khi làm việc,các họa sĩ sử dụng một bản màu “kinh
nghiệm”-một lớp enamel trắng với lớp sơn thử.Bằng cách đó thì họ đã xác định được
nhiệt độ nóng chảy của mỗi màu sơn và màu sắc của nó(sau khi nung).

Ở công đoạn đầu tiên của quá trình sơn.Dùng một cọ mỏng để tạo "underpainting"-sử
dụng màu cơ bản-lên bản kim loại gia công.Sau đó làm khô trong lò sấy để bay hơi dung
môi(nhựa) từ màu sơn rồi đem nung trong lò kín đến khi màu sơn chảy dẻo và có độ sáng
và bóng.

Sau đó thì đem ra khỏi lò,làm lạnh và sơn vẽ những chi tiết đầu tiên.Rồi lại được làm
khô,nung rồi làm lạnh.
Trong công đoạn thứ hai,những chi tiết nhỏ trở nên bóng được làm semitone và những
màu sắc liên quan hiện rõ..Thực hiện nung lần thứ 3.

Việc tạo thành những thành phần màu sắc đơn giản mà sử dụng những bản màu giới hạn
thì được hoàn tất ở công đoạn thứ 2 hay 3.Để tạo ra những màu sắc phong phú,những
đường nét phức tạp,nó đòi hỏi phải phải sơn 4 đến 7 lần và nhiều lần nung.

Sơn lớp enamel nền bằng thiết bị fire-resistant paint về thực tế sẽ giữ cho vật bóng,sáng
,màu sắc rõ ràng .Nó không biến sang các loại màu khác dưới ảnh hưởng của các yếu tố
gây hại như ánh sáng,nhiệt độ ,ẩm,chất ô nhiễm.